Saygılarımızla. Prof. Dr. Çağlar ÖZEL Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygılarımızla. Prof. Dr. Çağlar ÖZEL Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı"

Transkript

1

2 Türkiye Barolar Birliği, Friedrich-Alexander Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi başlıklı etkinliğimizi onurlandırmanızı dileriz. Saygılarımızla. Prof. Dr. Mathias ROHE M.A. ve Av. Dr. Ali YARAYAN Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Türk Hukuku Araştırma Merkezi Müdürleri Prof. Dr. Çağlar ÖZEL Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı

3 Ihre Teilnahme am Internationalen Kongress zum Personenschadensersatz im Lichte der neueren Entwicklungen, veranstaltet von der Union der Anwaltskammern der Türkei, der Forschungsstelle für türkisches Recht der Friedrich-Alexander- Universität sowie der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hacettepe, würde uns beehren. Hochachtungsvoll Prof. Dr. Mathias ROHE, M.A. und RA Dr. Ali YARAYAN Direktor und Leiter der Forschungsstelle für türkisches Recht der Friedrich-Alexander-Universität Prof. Dr. Çağlar ÖZEL Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Hacettepe Dekan RA Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Union der Anwaltskammern der Türkei Präsident

4 Açış Konuşmaları 09:30 Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Özel Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tuncer Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mathias Rohe Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Türk Hukuku Araştırma Merkezi Direktörü 1. GÜN AÇIŞ OTURUMU 10:15 OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ERDAL ONAR Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anglo-Sakson Hukukunda Bedensel Zararlar Prof. Dr. John Culhane Pennsylvania Üniversitesi Türk Hukukunda Bedensel Zararlar Prof. Dr. Fikret Eren Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukukunda ve AiHM de Bedensel Zararlar Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

5 ERÖFFNUNGSREDEN Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Präsident der Union der Anwaltskammern der Türkei Prof. Dr. Çağlar Özel Dekan der Juristischen Fakultät der Hacettepe Universität Prof. Dr. Murat Tuncer Rektor der Hacettepe Universität Prof. Dr. Mathias Rohe Direktor der Forschungsstelle für Türkisches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1. TAG ERÖFFNUNGSKONFERENZ SITZUNGSLEITER: PROF. DR. ERDAL ONAR Professor an der Universität Bilkent Personenschäden im angelsächsischen Recht Prof. Dr. John Culhane Universität Pennsylvania Personenschäden im türkischen Recht Prof. Dr. Fikret Eren Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Başkent Personenschäden im Verfassungsrecht und nach dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Galatasaray

6 1. OTURUM Borçlar Hukuku Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Esasları OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ÇAĞLAR ÖZEL Doğal Afetler Nedeniyle Oluşan Bedensel Zararlarda Bina ve Yapı Malikinin Sorumluluğu ile Yapıyı İnşa Eden Yüklenicinin Sorumluluğu Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Hukuku ve Sorumluluk Hukuku Açısından TBK 55. Madde ve Bedensel Zararlar Prof. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alman Hukukunda Cismani Zararlardan Dolayı Kanuni Sorumluluk Prof. Dr. Mathias Rohe Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Türk Hukuku Araştırma Merkezi Direktörü Yargı Kararları Yönünden Bedensel Zararların Değerlendirilmesi Mine Kaya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi TBK 55. Maddesi Yönünden Farklı Hesap Yöntemlerinin Sakıncaları Av. Sema Güleç Uçakhan Ankara Barosu - Tazminat Hukuku Bilirkişisi

7 1. SITZUNG Grundsätze des Personenschadensrechts nach dem Obligationenrecht SITZUNGSLEITER: PROF. DR. ÇAĞLAR ÖZEL Die Haftung des Gebäudeeigentümers und des Gebäudebauers als Auftragnehmer bei Personenschäden aufgrund von Naturkatastrophen Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu Professor an der Universität lstanbul Art. 55 togb und Personenschäden nach dem türkischen Obligationenrecht und dem Recht der Haftungen Prof. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu Professor an der Universität Ankara Gesetzliche Haftung für Personenschäden im deutschen Recht Prof. Dr. Mathias Rohe Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Bewertung von Personenschäden in der Rechtsprechung Mine Kaya Mitglied des 3. Senats am Kassationshof Nachteile der unterschiedlichen Berechnungsmethoden gemäß Art. 55 togb RAin Sema Güleç Uçakhan Anwaltskammer Ankara - Sachverständige für Schadensersatzrecht

8 2. OTURUM 14:30-16:30 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Esasları OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. NECDET BASA Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davalarında Kusurun Takdiri Prof. Dr. Levent Akın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İnsan Kaynakları Bağlamında Yönetim Sistemi İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeri Prof. Dr. Cem Kılıç Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Alman İş ve Sosyal Güvenliği Hukukunda Cismani Zarar Prof. Dr. Steffen Klumpp Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Cismani Zararlara ilişkin 21. Hukuk Dairesinin Görüşleri Nurten Fidan Yargıtay 1. Başkanlık Tetkik Hâkimi Maden Kazalarının Nedenleri Prof. Dr. Şebnem Düzgün ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü İş Güvenliği Önemleri Yıldırım Koç ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

9 2. SITZUNG Grundsätze des Personenschadensrechts im Arbeitsund Sozialversicherungsrecht SITZUNGSLEITER: PROF. DR. NECDET BASA Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hacettepe Die Würdigung des Verschuldens in materiellen Schadenersatzverfahren aufgrund von Arbeitsunfällen Prof. Dr. Levent Akın Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Ankara - Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Amerikanischen Universität Girne Die Arbeitsgesundheit und -sicherheit im Verwaltungssystem von Personalabteilungen Prof. Dr. Cem Kılıç Professor an der Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften der Universität Gazi Personenschäden nach dem deutschen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht Prof. Dr. Steffen Klumpp Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Rechtsprechung des 21. Zivilsenats in Bezug auf Personenschäden Nurten Fidan Berichterstatterin der 1. Vorstandschaft des Kassationshofes Gründe für Bergbauunfälle Prof. Dr. Şebnem Düzgün Professorin an der Fakultät für Ingenieurswissenschaften der Technischen Universität des Nahen Ostens Arbeitssicherheitsvorkehrungen Yıldırım Koç Lehrbeauftragter an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität des Nahen Ostens 14:30-16:30

10 3. OTURUM 16:30-18:15 İdare Hukuku Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Esasları OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. YAHYA KAZIM ZABUNOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaşam Hakkı İhlalleri ve İdari Yargı Doç. Dr. Müslüm Akıncı Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fransa da İdare Hukuku Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Prof. Dr. Olivier Leclerc Jean Monnet Üniversitesi Cismani Zararlara İlişkin 10. Dairenin Görüşü Mehmet Ünlüçay Danıştay Başsavcısı İdare Hukukunda Bedensel Zararların Tazminine Yönelik Gelişmeler: AYM nin HMK 3. maddesini İptal Kararı ve Çağrışımları Doç. Dr. Sedat Çal Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi AYİM Kararları Açısından Bedensel Zararlar Yrd. Doç. Dr. Özge Tekinsoy Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

11 3. SITZUNG 16:30-18:15 Grundsätze des Personenschadensrechts im Verwaltungsrecht SITZUNGSLEITER: PROF. DR. YAHYA KAZIM ZABUNOĞLU Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Çankaya Verstöße gegen das Recht auf Leben und die Verwaltungsgerichtsbarkeit Privatdozent Dr. Müslüm Akıncı Rechtswissenschaftliche Fakultät der Univeristät Kocaeli Die Berechnung von Personenschäden nach dem französischen Verwaltungsrecht Prof. Dr. Olivier Leclerc Professor an der Universität Jean Monnet Rechtsansichten des 10. Senats hinsichtlich Personenschäden Mehmet Ünlüçay Generalstaatsanwalt beim Staatsrat Entwicklungen hinsichtlich des Personenschadensrechts im Verwaltungsrecht: Nichtigkeitsurteil des Verfassungsgerichts in Bezug auf Art. 3 des Zivilprozessgesetzes sowie Anmerkungen hierzu Privatdozent Dr. Sedat Çal Privatdozent an der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Personenschäden aus Sicht des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofes Assistentzprofessorin Dr. Özge Tekinsoy Wiss. Mitarbeiterin an der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe

12 2. GÜN 4. OTURUM 09:30-11:00 Sigorta ve Taşıma Hukuku Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Esasları OTURUM BAŞKANI: AV. BAŞAR YALTI Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hava Taşımalarında Taşıyanın Cismani Zararlardan Dolayı Sorumluluğu Prof. Dr. Kemal Şenocak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Çevre Sorumluluk Sigortasında Bedeni Zararlar Prof. Dr. Aynur Yongalık Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Trafik Kazasında Ölen Desteğin Kusurunun Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna Etkisi Doç. Dr. Ferhat Canbolat Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alman Sigorta ve Taşımacılık Hukukunda Cismani Zararlar Dr. Peter Reusch Frankfurt Goethe Üniversitesi Bedensel Zararlar Açısından 17. Hukuk Dairesinin Uygulamaları Leyla Elen Köksal Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Üyesi Hazine Müsteşarlığı Uygulamaları ve Genelgeleri Erdoğan Ulusoy Hazine Müsteşarlığı Denetleme Uzmanı

13 2. TAG 4. SITZUNG 09:30-11:00 Grundsätze des Personenschadensrechts im Versicherungs und Transportrecht SITZUNGSLEITER: RA BAŞAR YALTI Stellvertretender Präsident der Union der Anwaltskammern der Türkei Haftung des Luftverkehrsfahrers für Personenschäden Prof. Dr. Kemal Şenocak Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Ankara Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Inönü Personenschäden in Umwelthaftungsversicherungen Prof. Dr. Aynur Yongalık Professorin an der Juristischen Fakultät der Universität Ankara Auswirkungen des Verschuldens eines in einem Verkehrsunfall getöteten Versorgers auf die Haftung der Versicherungsgesellschaft Privatdozent Dr. Ferhat Canbolat Privatdozent an der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Personenschäden im deutschen Versicherungs- und Transportrecht Dr. Peter Reusch Lehrbeauftragter der Goethe-Universität Frankfurt Rechtsprechung des 17. Zivilsenats zu Personenschäden Leyla Elen Köksal Mitglied des 17. Senats am Kassationshof Praxis und Rundschreiben des Schatzamtes Erdoğan Ulusoy Kontrollexperte des Schatzamtes

14 5. OTURUM 11:15-13:15 Tıbbi Müdahale Nedeniyle Bedensel Zararların Tazmini Esasları OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıbbi Müdahale Nedeniyle Oluşan Bedensel Zararlar ve Ombudsman Prof. Dr. Zehra Odyakmaz Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ağır Bedensel Zarar ve Ölüm Halinde Yakınların Manevi Tazminat Talebi Prof. Dr. Zarife Şenocak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ABD Uygulamasında Tıbbi Müdahale Nedeniyle Bedensel Zararların Tazmini Esasları Prof. Dr. John Culhane Pennsylvania Üniversitesi Intörn Doktorların Hastaya Verdiği Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluk Doç. Dr. Seçkin Topuz Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alman Hekimin Sorumluluğu Hukukunda Cismani Zararlar Av. Dr. Ali Yarayan Erlangen Nürnberg Üniversitesi Türk Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Hekimin Sözleşmenin İhlalinden Kaynaklanan Tazmin Yükümlülüğü Yrd. Doç. Dr. Emel Badur Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

15 5. SITZUNG 11:15-13:15 Grundsätze des Personenschadensrechts aufgrund ärztlicher Eingriffe SITZUNGSLEITER: PROF. DR. ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Personenschäden aufgrund ärztlicher Eingriffe sowie der Ombudsmann Prof. Dr. Zehra Odyakmaz Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Mevlana Schmerzensgeldansprüche von Angehörigen aufgrund schwerer Personenschäden oder wegen Todes Prof. Dr. Zarife Şenocak Professorin der Juristichen Fakultät der Universität Ankara Grundsätze der Personenschadensberechnung aufgrund ärztlicher Eingriffe in der Praxis der USA Prof. Dr. John Culhane Universität Pennsylvania Haftung von Assistenzärzten aufgrund der Verletzung von Patienten Privatdozent Dr. Seçkin Topuz Privatdozent der Juristischen Fakultät der Universität Gazi Personenschäden nach dem deutschen Arzthaftungsrecht RA Dr. Ali Yarayan Rechtsanwalt und Leiter der Forschungsstelle für Türkisches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Schadensersatzhaftung des Arztes aufgrund Vertragsverstoßes Assistentzprofessorin Dr. Emel Badur Assistenzprofessorin der Juristischen Fakultät der Universität Çankaya

16 6. OTURUM 14:15-16:15 Tüketici Hukuku Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Esasları OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. AYDIN ZEVKLİLER Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararlar Çerçevesinde Tüketici Kavramı Prof. Dr. Çağlar Özel Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Tüketici Hukuku Yönünden Ürün Sorumluluğu Prof. Dr. Şebnem Akipek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Alman Hukukunda Tüketicinin Korunması Prof. Dr. Rainer Kemper Münster Wesfalyan Wilhelms Üniversitesi Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Tazminat Hakkı Prof. Dr. Ayşe Havutçu Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret ve Tüketici Hukukunda Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları ve Uygulaması İlhan Kara Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı Tüketici Kanunu Açısından Bedensel Zararların Tazmini Av. Nehir Miray Bedük Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Önceki Başkanı

17 6. SITZUNG 14:15-16:15 Grundsätze des Personenschadensrechts im Verbraucherrecht SITZUNGSLEITER: PROF. DR. AYDIN ZEVKLİLER Verbraucherbegriff im Rahmen von Schäden dritter Personen Prof. Dr. Çağlar Özel Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Produkthaftung aus Sicht des Verbraucherrechts Prof. Dr. Şebnem Akipek Professorin der Juristischen Fakultät der Universität Ankara Dekanin der Juristischen Fakultät der Universität Kadir Has Verbraucherschutz nach deutschem Recht Prof. Dr. Rainer Kemper Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Schadensersatzrecht des Verbrauchers aufgrund mangelhafter Ware Prof. Dr. Ayşe Havutçu Professorin der Juristischen Fakultät der Universität Yaşar Schadensersatzverfahren und Rechtsprechung zu Personenschäden nach dem Handelsrecht und dem Verbraucherrecht İlhan Kara Vorsitzender des 7. Handelsgerichts in Ankara Berechnung von Personenschäden nach dem Verbraucherschutzgesetz RAin Nehir Miray Bedük Vorsitzender a.d. des Ausschusses für Verbraucherrechte an der Anwaltskammer Ankara

18 7. OTURUM 16:30-18:30 Yargılama Hukuku Bakımından Bedensel Zararlar OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ERZAN ERZURUMLUOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bedensel Zararlar Bağlamında Belirsiz Alacak Davası Kurumu Prof. Dr. Süha Tanrıver Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bedensel Zararlar Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi Prof. Dr. Çetin Arslan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdarenin Sorumluluğu Anlamında Bedensel Zarar Kavramı ve Uygulaması Prof. Dr. Ramazan Çağlayan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alman Usul Hukukunda Cismani Zararlar Prof. Dr. Jüngen Stamm Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg İnsan Zararları için Özel Mahkemenin Önemi Doç. Dr. Murat Atalı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargılama Hukuku Yönünden Yeni Düzenlemeler Av. Ahmet İyimaya Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Yönünden Bedensel Zararlar Alper Bulur Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

19 7. SITZUNG 16:30-18:30 Personenschäden nach dem Verfahrensrecht SITZUNGSLEITER: PROF. DR. ERZAN ERZURUMLUOĞLU Professor der Juristischen Fakultät der Universität Çankaya Unbezifferte Klage bei Personenschäden Prof. Dr. Süha Tanrıver Professor der Juristischen Fakultät der Universität Ankara Auswirkungen von Strafgerichtsentscheidungen im Rahmen von Personenschäden auf das Zivilgericht Prof. Dr. Çetin Arslan Professor der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Begriff und Praxis des Personenschadens nach der Verwaltungshaftung Prof. Dr. Ramazan Çağlayan Professor der Juristischen Fakultät der Universität Kırıkkale Personenschäden nach dem deutschen Zivilprozessrecht Prof. Dr. Jüngen Stamm Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Die Bedeutung von Sondergerichten für Menschenschäden Privatdozent Dr. Murat Atalı Privatdozent der Juristischen Fakultät der Universität Bilkent Neue Regelungen hinsichtlich des Verfahrensrechts RA Ahmet İyimaya Vorsitzender der Justizkommission des Parlaments Personenschäden aus Sicht der alternativen Streitbeilegung Alper Bulur Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe

20 3. GÜN 09:30-12:30 8. OTURUM - PANEL Bedensel Zararların Türk ve Yabancı Hukuku Yönünden Tazminine İlişkin Esasların Genel Değerlendirilmesi OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. FİKRET EREN Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Çağlar Özel Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Aydın Zevkliler Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Kürşat Karacabey Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sema Güleç Uçakhan Ankara Barosu - Tazminat Hukuku Bilirkişisi

21 3. TAG 8. SITZUNG (PODIUMSDISKUSSION): Grundsätzliche Bewertung des Personenschadensersatzes nach dem türkischen und ausländischen Recht SITZUNGSLEITER: PROF. DR. FİKRET EREN Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Başkent Prof. Dr. Çağlar Özel Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Çankaya Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe Prof. Dr. Aydın Zevkliler Emeritierter Hochschullehrer Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Çankaya Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz Professorin an der Juristischen Fakultät der Universität Ankara RA Kürşat Karacabey Vorstandsmitglied der Union der Anwaltskammen der Türkei RAin Sema Güleç Uçakhan Anwaltskammer Ankara - Sachverständige für Schadensersatzrecht

22 9. OTURUM - PRATİK KUR 13:30 Farklı Hukuk Disiplinleri Bakımından Bedensel Zararların Hesap Yöntemleri OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ÇAĞLAR ÖZEL Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Borçlar Hukuku Yönünden: Av. Şafak Güleç Ankara Barosu İş Hukuku Yönünden: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Şuğle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönünden: Okan Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Hukuku Yönünden: Fikret Kütük Sigorta Aktüeri İdare Hukuku Yönünden: Yaşar Başkaya Bilirkişi Av. Sema Güleç Uçakhan Bilirkişi Alman Hukuku Yönünden Cismani Zarar Hesabı: Prof. Dr. Jens Gal Frankfurt Goethe Üniversitesi Ögretim Üyesi HMK da Bilirkişilik Kurumu ve Özellikleri: Yrd. Doç. Dr. Barış Toraman Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

23 9. SITZUNG (GÄNGIGE PRAXIS): 13:30 Berechnungsmethoden von Personenschäden in verschiedenen Rechtsdisziplinen SITZUNGSLEITER: PROF. DR. ÇAĞLAR ÖZEL Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Hacettepe... aus Sicht des Obligationenrechts RA Şafak Güleç Anwaltskammer Ankara... aus Sicht des Arbeitsrechts Assistenzprofessor Dr. Mehmet Ali Şuğle Assistenzprofessor für Arbeits- und Sozialversicherung an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Ankara... aus Sicht des Sozialversicherungsanstalt Okan Aydın Sozialversicherungsanstalt... aus Sicht des Versicherungsrechts Fikret Kütük Versicherungsmathematiker... aus Sicht des Verwaltungsrechts Yaşar Başkaya Sachverständiger RAin Sema Güleç Uçakhan Sachverständige Berechnung des Personenschadens nach dem deutschen Recht Prof. Dr. Jens Gal Professor an der Goethe-Universität Frankfurt Das Institut des Sachverständigen und seine Besonderheiten nach dem Zivilverfahrensgesetz Assistenzprofessor Dr. Barış Toraman Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Anadolu

24

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU INTERNATIONALES SYMPOSIUM ZUM MEDIZINRECHT DERLEYEN Herausgeber Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, LL.M Prof. Dr. Mathias ROHE, M.A. Dr. Ali YARAYAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU. Eğitim Merkezi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU. Eğitim Merkezi TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim Merkezi TBB MAYIS 2013 NİSAN 2015 GİRİŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunmanın temsilcisi ve halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ HABERLER TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 33. OLAĞAN GENEL KURULU VAN DA YAPILDI Ağırlıklı olarak mali konuların değerlendirildiği

Detaylı

GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME

GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME Yrd. Doç. Dr. Mahmut KABAKCI Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME II Yay n No : 2773 Hukuk Dizisi : 1362 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

Editörler Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alexander Von Humboldt Vakfı Tarafından Düzenlenen VERGİ HUKUKU ÖRNEĞİNDE HUKUKA UYGUN VE ETKİN KAMU DENETİMİ SEMPOZYUM KİTABI Editörler Prof. Dr. Bahri

Detaylı

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

MAKALELER" İÇİNDEKİLER SUNUŞ. yayın Kurulu Halûk KONURALP'in Özgeçmişi Halûk KONURALP'in Yaytnlan ÖZEL YAZILAR Murat ATALI XXXIII

MAKALELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ. yayın Kurulu Halûk KONURALP'in Özgeçmişi Halûk KONURALP'in Yaytnlan ÖZEL YAZILAR Murat ATALI XXXIII İÇİNDEKİLER SUNUŞ V Preface VII yayın Kurulu IX Halûk KONURALP'in Özgeçmişi XXV Halûk KONURALP'in Yaytnlan XXIX ÖZEL YAZILAR Murat ATALI XXXIII Ece GÖZTEPE XXXVII Osman Berat GÜRZUMAR...:. XLI EmelHANAĞASI

Detaylı

AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI

AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI 6Etkinlikler AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Ankara Barosu avukatları, Ankamall, Armada, Acity, Gordion alışveriş merkezleri ile Ankara Adliye Sarayı ve Yenimahalle

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ:

4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: 4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: KANUNUN GENELİ HAKKINDA: Avukat Hakan TOKBAŞ Güzel bir haklar manzumesi olan yeni kanunumuzda birçok önemli hakların geliştirildiğini görmekle beraber, bazı

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971).

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971). A. Prof. Dr. Hasan PULAŞLI nın Özgeçmişi I. DOĞUM YERİ VE YILI: Ceyhan 1946 II. MEDENİ HALİ: Evli iki ve iki çocuk babası 1. Öğrenim: 1) İlk orta ve lise: Ceyhan. 2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ

ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 33 / EYLÜL 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan

Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan Cilt I Beta Yayın No : 3153 Armağan Dizisi : 18 Ekim 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-181 - 0 (Takım No) ISBN 978-605 - 333-182 - 7 (Cilt I) Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Ö Z E L S A Y I 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM Cilt: 18 / Sayı: 2 Volume: 18 / Issue: 2

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ Yıl :1 - Sayı 2 www.tnb.org.tr ISSN: 2148-1741 SAHİBİ Yunus TUTAR Türkiye Noterler Birliği Adına, Türkiye Noterler Birliği Başkanı * EDİTÖR Metin SUYABATMAZ Türkiye

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 I-) II-) SERTİFİKA PROGRAMLARI I. Yabancı Dilde Sertifika Programları 27. Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı Hukukçular

Detaylı

Yıl: 67 Sayı: 2 Bahar 2009 ISSN 13009885 ANKARA BAROSU DERGİSİ

Yıl: 67 Sayı: 2 Bahar 2009 ISSN 13009885 ANKARA BAROSU DERGİSİ Yıl: 67 Sayı: 2 Bahar 2009 ISSN 13009885 ANKARA BAROSU DERGİSİ ANKARA BAROSU DERGİSİ Üç Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yaygın Süreli Yayın Ankara Barosu Başkanlığı, 2009 Tüm hakları saklıdır. Basım

Detaylı

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 I-) II-) SERTİFİKA PROGRAMLARI I. Yabancı Dilde Sertifika Programları 27. Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı Hukukçular

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu ders kapsamında öncelikle hukukun ne olduğu, toplum düzeni ile ilişkisi vurgulanarak anlatılacaktır. Bu çerçevede hukuka ilişkin

Detaylı