TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER"

Transkript

1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını kabul etti. 12 Eylül 1963 Türkiye ile AET'yi Gümrü k Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı. 1 Aralık 1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. 22 Ocak 1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı aldı. 16 Eylül 1986 Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı. 14 Nisan 1987 Türkiye, (Avrupa Topluluğu) AT'ye, Roma Antlaşması'nın 237. (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) AKÇT Antlaşması'nın 98. ve (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) EURATOM Antlaşması'nın 205. maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti. 18 Aralık 1989 AT Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki "Görüş"ünde, Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce (1992) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin katılmadan önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi. 6 Mart 1995 Türkiye ile AB arasında Gümrük Bi rliği'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi'nin 36. dönem toplantısında kabul edildi. 13 Aralık /95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser) 1 Ocak 1996 Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren "Geçiş Dönemi"ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde "Son Dön em"e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile girmiştir. 25 Temmuz 1996 Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel'de imzalandı. 1

2 1 Ağustos 1996 Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi Aralık 1997 Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya,Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Ru m Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmemiş, tam üyeliğe uygun olduğu teyit edilmiştir Aralık 1999 Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. 8 Mart 2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti. 19 Mart 2001 TBMM "Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nı kabul etti. 13 Kasım 2001 Avrupa Komisyonu Türkiye için 4. İlerleme Raporu yayınlandı. 1 Ocak 2002 Avrupa Birliği'nde Euro fiili olarak dolaşıma girdi. 9 Ekim 2002 Avrupa Komisyonu Türkiye için 5. İlerleme Raporu'nu açıkladı Aralık 2002 Kopenhag'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında "A B Komisyonu'nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verilmesi halinde, 2004 Aralık ayında toplanacak olan Avrupa Konseyi'nin, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri gecikme olmaksızın başlatacağı" ifadesine yer verilmiştir. 19 Mayıs 2003 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'ni kabul etti. 24 Temmuz 2003 AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Kasım 2003 Avrupa Komisyonu Türkiye için 6. İlerleme Raporu'nu açıkladı. 2

3 17-18 Kasım 2003 AB dışişleri bakanlarını biraraya getiren Genel İşler Konsey toplantısında bakanlar ilerleme raporlarını değerlendirerek ülkelerin görüşlerini bildirdiler Aralık 2003 AB Zirve toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Konsey, Komisyon'un raporu ve tavsiyeleri temelinde, 2004 Aralık ayında yapılacak olan Zirve'de alınacak karar ışığında Türkiye ile birlikte çalışacağı taahhüdünü vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, tam üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydedilen önemli ilerlemelere dayanarak Türkiye'yi üyelik yolunda teşvik ettiğini vurgulamaktadır. 14 Aralık 2003 KKTC'de genel seçimler düzenlendi. 24 Nisan 2004 Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının %64.9'u Annan Planını onaylarken Kıbrıs Rum kesiminde ise halkın %75.83'ü planı reddetti. 1 Mayıs 2004 Avrupa Birliği'nin 10 yeni üyeyi kapsa yan (Polonya, Macaristan, Çekoslavakya Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, GKRY) beşinci genişlemesi gerçekleşmişti Haziran 2004 Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı Haziran 2004 Avrupa Anayasası taslak hali Brüksel Zirve'sinde kabul edildi. 15 Temmuz 2004 Türkiye İlerleme Raporu kaleme alınmaya ba şlandı. 5-9 Eylül 2004 Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen Türkiye'yi ziyaret etti. 6 Eylül 2004 Avrupa politikasında önemli görevlerde bulunmuş kişilerden Mart 2004'te oluşturulan Bağımsız Türkiye Komisyonu "Avrupa'da Türkiy e: Bir Sözden Fazlası mı?" isimli raporunu yayınladı. 6 Ekim 2004 Türkiye'nin 7.İlerleme Raporu yayınlandı. Avrupa Komisyonu Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığını belirterek ve katılım müzakerelerinin açılmasını öneren İlerleme Raporu'nun yanında Etki Raporları'yla Tavsiye Metnini açıklandı Ekim 2004 AP Yeşiller Grubu her yıl Brüksel dışında yaptığı yıllık toplantısını bu yıl "Avrupa Birliği içinde Türkiye-Ortak Bir Gelecek mi?" başlığı altında İstanbul'da düzenlendi. 3

4 29 Ekim 2004 Avrupa Anayasası üye devletlerce Roma'da imzalandı. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte aday ülke statüsünde Nihai Senet'i imzalandı. 24 Kasım 2004 AB -Türkiye Troyka toplantısı Lahey'de gerçekleştirildi. 15 Aralık 2004 Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumunda Hollandalı parlamenter Camiel Eurlings tarafından hazırlanan Türkiye raporu oylandı. Gizli yapılan oylamada 262 red oyuna karşılık 407 kabul oyu kullanıldı Aralık 2004 Türkiye açısından büyük öneme sahip Brüksel Zirvesi'nde, Türki ye'ye 3 Ekim 2005 tarihinde başlamak üzere müzakere tarihi verildi. 2 Ocak 2005 Avrupa Parlamentosu, AB Anayasası'nı onayladı Şubat Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı Strazburg'da gerçekleştirildi. 28 Şubat 2005 Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin (GBOK) 16. Dönem Toplantısı, Brüksel'de gerçekleştirildi. 2 Mart 2005 Avrupa ülkelerindeki halkların sosyal ve siyasi yaklaşımlarını izlemek üzere 30 yılı aşkın bir süredir raporlar hazırlayan Eurobarometre, Türkiye'ye il işkin ilk raporunu açıkladı. Türkiye'de 9-26 Ekim 2004 tarihleri arasında toplam 1027 kişiyle görüşülerek hazırlanan Rapor'a göre, Türk halkının AB üyeliğinden en önemli beklentisi ekonomik refah ve işsizlikle mücadele oldu. 7 Mart 2005 AB-Türkiye Troyka toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda siyasi kriterlere uyum öncelikli olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler gözden geçirildi. 17 Mart 2005 Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı Brüksel'de yapıldı. 25 Nisan 2005 Romanya Katılım Antlaşması'nı Lüksemburg'da imzaladı. İki ülke ile 2000 yılında açılan üyelik müzakereleri Aralık 2004'te tamamlamıştı. Üyelikleri ise, Bulgaristan ve reform süreçlerini tamamlamaları halinde, 1 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşecektir. Katılım Antlaşması'na göre, iki ülkenin reform sürecinde kaydettiği ilerlemeler üyelik tarihlerini belirleyecektir. 4

5 26 Nisan 2005 Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 44. Toplantısı Lüksemburg'da gerçekleştirildi. 44. Ortaklık Komitesi'nin gündemini, G.Kıbrıs'ın Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen reformlar oluşturdu. Toplantıda taraflar reform çalışmaları hakkında görüş alışverişlerinde bulunmuş, gerçekleştirilen uyum çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını belirten AB, reformların etkin bir şekil de uygulanması gerektiğinin altını çizdi. 3-5 Mayıs 2005 Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gerçekleştirdiği Türkiye gezisinde, AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği yineleyerek reformların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. 5-6 Mayıs 2005 İstanbul'da düzenlenen "2023 Vizyonu: Türkiye'nin AB Üyeliği ve Rekabetçi Küresel Bilgi Toplumunun Kurulması" konulu Forum İstanbul 2005 toplantısında konuşan AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli R ehn, reform sürecinin iç dinamiklere Dayanması sebebiyle artık bu yoldan geri dönülemeyeceğini belirtti. 23 Mayıs 2005 Devlet Bakanı Ali Babacan, Başbakan Erdoğan tarafından AB müzakere sürecini yürütmek amacıyla Başmüzakereci olarak görevledirildi. 29 Mayıs 2005 Fransa, %75 gibi oldukça yüksek bir katılımın gerçekleştiği referandumundan %55,5 ret ve %44,5 kabul oyuyla AB Anayasası'nı reddetti. 1 Haziran 2005 Hollanda'da gerçekleştirilen ve %62,8 katılım sağlanan referandumda Avrupa Birliği anayasasına %61,6 ret, %38,4 kabul oyu verdi. 1 Haziran 2005 Türk ceza sisteminde köklü değişiklikler getiren Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girerek AB uyum sürecine ilişkin önemli bir adım daha atıldı. 13 Haziran 2005 Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Ankara Anlaşması'nı G.Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde genişleten Protokolü onayladı. Türkiye, imza aşamasında yayımlayacağı bir deklarasyon ile Protokol'de "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak yer alan Rum Yönetimi'ni tanımadığını ilan edecektir Haziran 2005 AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi, Brüksel'de gerçekleşti. Zirve Sonuç Bildirgesi'nde Türkiye'ye ilişkin doğrudan bir ifade yer almamakla birlikte, önceki Zirve Kararlarına atıfta bulunarak, bu kararların tam olarak uygulanması gerektiğini vurgulan dı. 5

6 29 Haziran 2005 Avrupa Komisyonu, 2005 yılı içinde Türkiye'ye yönelik olarak hazırlanması öngörülen belgelerden, "Türkiye İçin Katılım Müzakereleri Çerçevesi Taslağı"nı açıkladı. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun, 2005 yılı içinde Türkiye'ye yönelik olarak hazırlaması öngörülen "Sivil Toplumlar Arasındaki Diyaloğa İlişkin Tebliği" de "Müzakere Çerçeve Taslağı" ile birlikte açıklandı. Söz konusu Tebliğ'de, AB ve Türk toplumlarının birbiri hakkında bilgi düzeyinin düşük olması nedeniyle taraflar arasında diyal oğun gerekli olduğu ifade edilmektedir. 6 Temmuz 2005 Avrupa Parlamentosu'nda, raportörlüğünü Avrupa Parlamentosu üyesi Hollanda vatandaşı Emine Bozkurt'un yaptığı "Kadının Türkiye'de Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Faaliyetlere Katılımı" konulu rapor Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edildi. 30 Temmuz 2005 Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten "Ek Protokol"ü imzaladı. Türkiye ile AB Dönem Başkanı İngiltere arasında m ektup teatisiyle yürütülen imza süreci, imzalı metnin, Türkiye'nin Ek Protokol'ü imzalamasının, Protokol'de "Kıbrıs Cumhuriyeti" adıyla ifade edilen G. Kıbrıs'ı tanıdığı anlamına gelmeyeceğine yönelik deklerasyonla birlikte gönderilmesiyle tamamlandı. 21 Eylül 2005 AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında kabul edilen AB'nin Kıbrıs'a ilişkin Karşı Deklerasyon'u Konsey tarafından onaylandı. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Karşı Deklarasyon'un "makul ve dengeli" olduğu nu açıklamış, müzakere çerçeve ile ilgili olarak ise belgenin 3 Ekim'de Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlamasına zemin oluşturacağını hatırlattı. Karşı Deklarasyon'da Gümrük Birliği nin uygulanmasının 2006 yılında değerlendirileceği ve müzakereleri n seyrinin bu değerlendirmeden etkileneceği belirtti. 3 Ekim 2005 AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlamasını kararlaştırdı. Dışişleri Bakanları Müzakere Çerçevesi'ne de son halini verdi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Lüksemburg'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlamasının, Türkiye'nin yanı sıra AB, bölge ve dünya için tarihi bir olay olduğunu söyledi. Gül, Türkiye-AB ilişkileri sürecinde bundan sonra yükün büyük bölümünün Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın üzerinde olacağını kaydetti. 20 Ekim 2005 Tarama Süreci "Bilim ve Araştırma" müktesebat başlığının incelenmesi ile başladı. 6

7 9 Kasım 2005 Avrupa Komisyonu Türkiye için 2005 İlerleme Raporu'nu, Katılım Ortaklığı Belgesi'ni ve 2005 Genişleme Strateji Belgesi'ni açıkladı. 12 Haziran 2006 tarihinde Taraması tamamlanan Bilim ve Araştırma faslında fiili müzakereler Lüksemburg'da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans'ta (HAK) gerçekleştiril miştir. Faslın açılıp kapanmasına yönelik GKRY'nin itirazları AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi'nde aşılarak, Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtilmiş ve bu fasıl aynı toplantıda kapatılmıştır Haziran 2006 tariihnde AB Konseyi Zirve toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Zirve Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye ile ilgili paragrafında Konsey'in Türkiye ile fiili katılım müzakerelerinin başlamasından duyduğu memnuniyet dile getirilmiş, Birliğin de Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini yerine getirme yönündeki gayretlerini destekleyeceği belirtilmiştir. 21 Haziran 2006 tarihinde Türkiye'nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin, Hollandalı Parlamenter Camiel Eurlings tarafından hazırlanan taslak rapor, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda görüşülmüştür. Taslak rapor, müzakere sürecinde sınır ve Kıbrıs sorunu, 9. Uyum Paketi, insan hakları ve dini özgürlükler ve dış ilişkiler gibi konuları içermektedir. 4 Eylül 2006 tarihinde Hollandalı Parlamenter Camiel Eur lings tarafından hazırlanan Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin taslak rapor AP Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmiştir. Taslak raporda, fiili müzakerelerin açılması memnuniyetle karşılanırken, reform sürecinin yavaşladığının altı çizilmiştir. 20 Eylül 2006tarihnde AP Yeşiller Grubu'nun Hollandalı üyesi Joost Lagendijk ile Türk asıllı üyesi Cem Özdemir, 4 Eylül 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen ve Avrupa Parlamentosu'nun Eylül tarihlerindeki genel oturumunda oylanacak olan Türkiye taslak raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 20 Eylül tarihli basın açıklamasında, Lagendijk ve Özdemir, taslak raporu "acımasız" olarak nitelendirerek, hiç adil bulmadıklarını ifade etmişlerdir. 27 Eylül 2006 tarihinde Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Raporda, taslakta yer alan "Ermeni soykırımının tanınmasının üyelik için bir ön koşul olarak değerlendirilmesi" ifadesi yer almamıştır. Raporda, Annan Planı'na, ifade özgürlüğüne ve PKK'ya ateşkes çağrısında bulunulmasına değinilmiştir. 7

8 12-13 Ekim 2006 tarihinde Yargı ve temel haklar faslında ayrıntılı tarama toplantısının tamamlanmasıyla birlikte 20 Ekim 2005'de başlayan tarama süreci sona ermiştir. 8 Kasım 2006 tarihinde Türkiye İlerlem e Raporu ile AB Genişleme Stratejisi ve Temel Güçlükler Belgesi yayımlanmıştır. 13 Kasım 2006 tarihinde AB Dışişleri Bakanları, Türkiye ile yaşanması muhtemel krizin çözülmesi içi bir dizi öneriyi tartışmıştır. Bakanlar toplantıda, müzakerelere ara verilmesi, bazı başlıkların açılmaması gibi bazı teklifleri gündeme getirmişlerdir. 13 Kasım 2006 tarihinde AB Konseyi İstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını onaylamıştır. 29 Kasım 2006 tarihinde; Avrupa Komisyonu bazı fasıllarda m üzakerelerin açılmaması tavsiyesinde bulunmuştur. Müzakere açılmaması tavsiye edilen başlıklar şunlardır: Başlık 1: Malların Serbest Dolaşımı; Başlık 3: Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi; Başlık 9: Mali Hizmetler; Başlık 11: Tarım ve Kırsal kalkınm a; Başlık 13: Balıkçılık; Başlık 14: Ulaştırma Politikası; Başlık 29: Gümrük Birliği; Başlık 30: Dış İlişkiler. 11 Aralık 2006 AB Genel İşler Konseyi'nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları 8 başlıkta müzakerelerin askıya alınmasını ön eren 29 Kasım tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul etmişlerdir. Bu çerçevede, Komisyon Türkiye'nin Ek Protokol'e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, Türkiye'nin G. Kıbrıs'a yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren politika alanlarını kapsayan 8 başlığın açılmayacağı ve geçici olarak kapatılmayacağı kararlaştırılmıştır. 1 Ocak 2007 tarihinde Romanya ve Bulgaristan resmen Avrupa Birliği üyesi olmuşlardır. 6 Şubat 2007 Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerin entegrasyon sürecine destek olunması amacıyla oluşturulan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükteki beş mali yardım programının (PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardımı, CARDS) yerini alacak olan Katılım Öncesi Mali Araç'ın (IPA) kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında, Türkiye'ye döneminde 159 milyon Avro hibe yardımı sağlanacağı açıklandı. 29 Mart 2007 İşletme ve Sanayi Politikası faslında müzakereler başlamıştır. 8

9 9 Nisan 2007 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme'nin 2 maddesinin birer fıkrasına ve 2 maddesinin tamamına daha önceden koyulan çekinceler ise kaldırılmamıştır. 17 Nisan 2007 tarihinde Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır döneminde AB müktesebatına uyum kapsamında gerçekleştirilecek yasal düzenlemeleri içeren program toplam 412 sayfadan oluşmaktadır. II Mayıs 2007 tarihinde Türkiye'nin, dönemini kapsayan Kültür 2007 Programı'na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Avrupa Komisyonu'nun Eğitim v e Kültür'den Sorumlu Üyesi Odile Quintin tarafından imzalanmıştır. 4 Haziran 2007 tarihinde Türkiye-AB Troyka toplantısı, Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündemini Kuzey Irak'taki gelişmeler, Kıbrıs ve reform süreci oluşturmuştur. 5 Haziran 2007 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu ortaklığıyla İstanbul'da "Türkiye ve AB: Avrupa Enerji Politikası İçin Birlikte" konulu üst düzey konferans düzenlenmiştir. 26 Haziran 2007 tarihinde, Türkiye ile AB arasında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen 3. Hükümetler Arası Konferans'ta, istatistik ve mali kontrol fasıllarında müzakerelerin resmen açılmasına karar verilmiştir. 6 Kasım 2007 tarihinde, Avrupa Komisyonu, AB'nin genişleme alanındaki politikasını belirleyen yıllık strateji belgesi ile Türkiye, H ırvatistan, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya gibi AB'ye aday ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve (BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca) Kosova gibi potansiyel aday ülkelere yönelik yıllık ilerleme raporlarını açıklamıştır. 7 Aralık 2007 Komisyon, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan ve Makedonya'nın da içinde bulunduğu aday ülkelere yönelik mali yardım paketini onaylamıştır. 12 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı; Avrupa Komisy onu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi başkanları tarafından Strazburg'da imzalanmıştır. 9

10 13 Aralık 2007tarihinde "Avrupa Birliği Reform Antlaşması" olarak değerlendirilen Lizbon Antlaşması imzalanmıştır. 14 Aralık 2007 tarihinde AB Devlet ve Hükümet Başk anları Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 19 Aralık 2007 tarihinde "Trans-Avrupa Ağları" ve "Tüketicinin ve Sağlığının Korunması" fasıllarında müzakereler açılmıştır. 21 Aralık 2007 AB'ye 2004 yılında üye olan GKRY dışındaki dokuz ülke, Schengen alanına dahil edilmiştir. 23 Ocak 2008 tarihinde AP Anayasal İşler Komitesi, Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır. 18 Şubat 2008 tarihinde Türkiye'ye ilişkin Katılım Ortaklığı Belgesi AB Konseyi tarafından onaylanmıştır. 21 Nisan 2008 tarihinde Türkiye Taslak Raporu AP Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmiştir. 17 Haziran 2008 tarihinde dışişleri bakanları düzeyinde Lüksemburg'da gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ile Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku başlıkları müzakerelere açıldı. 5 Kasım 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu,diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte Türkiye İlerleme Raporu'nu ve AB'nin genişleme politikasını belirleyen yıllık strateji belgesini açıkladı. 19 Aralık 2008 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki 6. hükümetler arası konferans Brüksel'de gerçekleştirildi. Konferansta, "Sermayenin Serbest Dolaşımı" ve "Bilgi Toplumu ve Medya" baslıkları müzakereye açıldı. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 31 Aralık 2008 tarih ve (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Haziran 2009 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-AB Katılım Konferansı'nda Vergilendirme Faslı müzakerelere açıldı. 10

11 14 Ekim 2009 tarihinde diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 2009 Türkiye İlerleme Raporu nu ve AB nin genişleme politikasını belirleyen yıllık strateji belgesini açıkladı. 1 Aralık 1009 tarihinde AB nin kurumsal yapısında karar lama sürecinde ve işleyişinde önemli değişiklikler öngören Lizbon Anlaşması yürürlüğe girmiştir. 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetler Arası Konferans'ta Çevre faslı müzakerelere açıldı. Türkiye'nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi ve yıllarını kapsayan Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. 4 Ocak 2010 tarihinde "Türkiye'nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi" ve yıllarını kapsayan Eylem Planı Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. 30 Haziran 2010 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetler Arası Konferans'ta Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslı müzakerelere açıldı. Avrupa Komisyonu 9 Kasım 2010 tarihinde diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 2010 Türkiye İlerleme Raporu nu ve AB Genişleme Stratejisi Belgesi ni açıkladı. 11 Haziran 2011 genel seçimlerinin ardından 61. Hükümet bünyesinde AB Bakanlığı kuruldu. AB Bakanı olarak İstanbul Milletvekili ve Başmüzakereci Egemen Bağış atandı. Böylelikle Avrupa Birliği ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) yeni bakanlık bünyesinde birleştirildi. Avrupa Komisyonu 12 Ekim 2011 tarihinde diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 2011 Türkiye İlerleme Raporu nu ve AB Genişleme Stratejisi Belgesi ni açıkladı. 11

12 Kaynaklar: 12

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

A. A.Doğ o ru r Bil i i l n i en Ya Y nlı l ş ı la l r

A. A.Doğ o ru r Bil i i l n i en Ya Y nlı l ş ı la l r Türkiye-AB İlişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar ve Tartışmalı Alanlar A. Doğru Bilinen Yanlışlar Doğru Bildiğimiz Yanlışlara Birkaç Çarpıcı Örnek AB üyeliği Türkiye nin bölünmesine sebep olacak. AB üyeliği

Detaylı