TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER"

Transkript

1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını kabul etti. 12 Eylül 1963 Türkiye ile AET'yi Gümrü k Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı. 1 Aralık 1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. 22 Ocak 1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı aldı. 16 Eylül 1986 Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı. 14 Nisan 1987 Türkiye, (Avrupa Topluluğu) AT'ye, Roma Antlaşması'nın 237. (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) AKÇT Antlaşması'nın 98. ve (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) EURATOM Antlaşması'nın 205. maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti. 18 Aralık 1989 AT Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki "Görüş"ünde, Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce (1992) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin katılmadan önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi. 6 Mart 1995 Türkiye ile AB arasında Gümrük Bi rliği'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi'nin 36. dönem toplantısında kabul edildi. 13 Aralık /95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser) 1 Ocak 1996 Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren "Geçiş Dönemi"ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde "Son Dön em"e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile girmiştir. 25 Temmuz 1996 Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel'de imzalandı. 1

2 1 Ağustos 1996 Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi Aralık 1997 Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya,Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Ru m Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmemiş, tam üyeliğe uygun olduğu teyit edilmiştir Aralık 1999 Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. 8 Mart 2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti. 19 Mart 2001 TBMM "Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nı kabul etti. 13 Kasım 2001 Avrupa Komisyonu Türkiye için 4. İlerleme Raporu yayınlandı. 1 Ocak 2002 Avrupa Birliği'nde Euro fiili olarak dolaşıma girdi. 9 Ekim 2002 Avrupa Komisyonu Türkiye için 5. İlerleme Raporu'nu açıkladı Aralık 2002 Kopenhag'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında "A B Komisyonu'nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verilmesi halinde, 2004 Aralık ayında toplanacak olan Avrupa Konseyi'nin, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri gecikme olmaksızın başlatacağı" ifadesine yer verilmiştir. 19 Mayıs 2003 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'ni kabul etti. 24 Temmuz 2003 AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Kasım 2003 Avrupa Komisyonu Türkiye için 6. İlerleme Raporu'nu açıkladı. 2

3 17-18 Kasım 2003 AB dışişleri bakanlarını biraraya getiren Genel İşler Konsey toplantısında bakanlar ilerleme raporlarını değerlendirerek ülkelerin görüşlerini bildirdiler Aralık 2003 AB Zirve toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Konsey, Komisyon'un raporu ve tavsiyeleri temelinde, 2004 Aralık ayında yapılacak olan Zirve'de alınacak karar ışığında Türkiye ile birlikte çalışacağı taahhüdünü vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, tam üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydedilen önemli ilerlemelere dayanarak Türkiye'yi üyelik yolunda teşvik ettiğini vurgulamaktadır. 14 Aralık 2003 KKTC'de genel seçimler düzenlendi. 24 Nisan 2004 Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının %64.9'u Annan Planını onaylarken Kıbrıs Rum kesiminde ise halkın %75.83'ü planı reddetti. 1 Mayıs 2004 Avrupa Birliği'nin 10 yeni üyeyi kapsa yan (Polonya, Macaristan, Çekoslavakya Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, GKRY) beşinci genişlemesi gerçekleşmişti Haziran 2004 Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı Haziran 2004 Avrupa Anayasası taslak hali Brüksel Zirve'sinde kabul edildi. 15 Temmuz 2004 Türkiye İlerleme Raporu kaleme alınmaya ba şlandı. 5-9 Eylül 2004 Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen Türkiye'yi ziyaret etti. 6 Eylül 2004 Avrupa politikasında önemli görevlerde bulunmuş kişilerden Mart 2004'te oluşturulan Bağımsız Türkiye Komisyonu "Avrupa'da Türkiy e: Bir Sözden Fazlası mı?" isimli raporunu yayınladı. 6 Ekim 2004 Türkiye'nin 7.İlerleme Raporu yayınlandı. Avrupa Komisyonu Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığını belirterek ve katılım müzakerelerinin açılmasını öneren İlerleme Raporu'nun yanında Etki Raporları'yla Tavsiye Metnini açıklandı Ekim 2004 AP Yeşiller Grubu her yıl Brüksel dışında yaptığı yıllık toplantısını bu yıl "Avrupa Birliği içinde Türkiye-Ortak Bir Gelecek mi?" başlığı altında İstanbul'da düzenlendi. 3

4 29 Ekim 2004 Avrupa Anayasası üye devletlerce Roma'da imzalandı. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte aday ülke statüsünde Nihai Senet'i imzalandı. 24 Kasım 2004 AB -Türkiye Troyka toplantısı Lahey'de gerçekleştirildi. 15 Aralık 2004 Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumunda Hollandalı parlamenter Camiel Eurlings tarafından hazırlanan Türkiye raporu oylandı. Gizli yapılan oylamada 262 red oyuna karşılık 407 kabul oyu kullanıldı Aralık 2004 Türkiye açısından büyük öneme sahip Brüksel Zirvesi'nde, Türki ye'ye 3 Ekim 2005 tarihinde başlamak üzere müzakere tarihi verildi. 2 Ocak 2005 Avrupa Parlamentosu, AB Anayasası'nı onayladı Şubat Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı Strazburg'da gerçekleştirildi. 28 Şubat 2005 Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin (GBOK) 16. Dönem Toplantısı, Brüksel'de gerçekleştirildi. 2 Mart 2005 Avrupa ülkelerindeki halkların sosyal ve siyasi yaklaşımlarını izlemek üzere 30 yılı aşkın bir süredir raporlar hazırlayan Eurobarometre, Türkiye'ye il işkin ilk raporunu açıkladı. Türkiye'de 9-26 Ekim 2004 tarihleri arasında toplam 1027 kişiyle görüşülerek hazırlanan Rapor'a göre, Türk halkının AB üyeliğinden en önemli beklentisi ekonomik refah ve işsizlikle mücadele oldu. 7 Mart 2005 AB-Türkiye Troyka toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda siyasi kriterlere uyum öncelikli olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler gözden geçirildi. 17 Mart 2005 Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı Brüksel'de yapıldı. 25 Nisan 2005 Romanya Katılım Antlaşması'nı Lüksemburg'da imzaladı. İki ülke ile 2000 yılında açılan üyelik müzakereleri Aralık 2004'te tamamlamıştı. Üyelikleri ise, Bulgaristan ve reform süreçlerini tamamlamaları halinde, 1 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşecektir. Katılım Antlaşması'na göre, iki ülkenin reform sürecinde kaydettiği ilerlemeler üyelik tarihlerini belirleyecektir. 4

5 26 Nisan 2005 Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 44. Toplantısı Lüksemburg'da gerçekleştirildi. 44. Ortaklık Komitesi'nin gündemini, G.Kıbrıs'ın Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen reformlar oluşturdu. Toplantıda taraflar reform çalışmaları hakkında görüş alışverişlerinde bulunmuş, gerçekleştirilen uyum çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını belirten AB, reformların etkin bir şekil de uygulanması gerektiğinin altını çizdi. 3-5 Mayıs 2005 Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gerçekleştirdiği Türkiye gezisinde, AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği yineleyerek reformların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. 5-6 Mayıs 2005 İstanbul'da düzenlenen "2023 Vizyonu: Türkiye'nin AB Üyeliği ve Rekabetçi Küresel Bilgi Toplumunun Kurulması" konulu Forum İstanbul 2005 toplantısında konuşan AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli R ehn, reform sürecinin iç dinamiklere Dayanması sebebiyle artık bu yoldan geri dönülemeyeceğini belirtti. 23 Mayıs 2005 Devlet Bakanı Ali Babacan, Başbakan Erdoğan tarafından AB müzakere sürecini yürütmek amacıyla Başmüzakereci olarak görevledirildi. 29 Mayıs 2005 Fransa, %75 gibi oldukça yüksek bir katılımın gerçekleştiği referandumundan %55,5 ret ve %44,5 kabul oyuyla AB Anayasası'nı reddetti. 1 Haziran 2005 Hollanda'da gerçekleştirilen ve %62,8 katılım sağlanan referandumda Avrupa Birliği anayasasına %61,6 ret, %38,4 kabul oyu verdi. 1 Haziran 2005 Türk ceza sisteminde köklü değişiklikler getiren Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girerek AB uyum sürecine ilişkin önemli bir adım daha atıldı. 13 Haziran 2005 Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Ankara Anlaşması'nı G.Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde genişleten Protokolü onayladı. Türkiye, imza aşamasında yayımlayacağı bir deklarasyon ile Protokol'de "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak yer alan Rum Yönetimi'ni tanımadığını ilan edecektir Haziran 2005 AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi, Brüksel'de gerçekleşti. Zirve Sonuç Bildirgesi'nde Türkiye'ye ilişkin doğrudan bir ifade yer almamakla birlikte, önceki Zirve Kararlarına atıfta bulunarak, bu kararların tam olarak uygulanması gerektiğini vurgulan dı. 5

6 29 Haziran 2005 Avrupa Komisyonu, 2005 yılı içinde Türkiye'ye yönelik olarak hazırlanması öngörülen belgelerden, "Türkiye İçin Katılım Müzakereleri Çerçevesi Taslağı"nı açıkladı. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun, 2005 yılı içinde Türkiye'ye yönelik olarak hazırlaması öngörülen "Sivil Toplumlar Arasındaki Diyaloğa İlişkin Tebliği" de "Müzakere Çerçeve Taslağı" ile birlikte açıklandı. Söz konusu Tebliğ'de, AB ve Türk toplumlarının birbiri hakkında bilgi düzeyinin düşük olması nedeniyle taraflar arasında diyal oğun gerekli olduğu ifade edilmektedir. 6 Temmuz 2005 Avrupa Parlamentosu'nda, raportörlüğünü Avrupa Parlamentosu üyesi Hollanda vatandaşı Emine Bozkurt'un yaptığı "Kadının Türkiye'de Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Faaliyetlere Katılımı" konulu rapor Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edildi. 30 Temmuz 2005 Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten "Ek Protokol"ü imzaladı. Türkiye ile AB Dönem Başkanı İngiltere arasında m ektup teatisiyle yürütülen imza süreci, imzalı metnin, Türkiye'nin Ek Protokol'ü imzalamasının, Protokol'de "Kıbrıs Cumhuriyeti" adıyla ifade edilen G. Kıbrıs'ı tanıdığı anlamına gelmeyeceğine yönelik deklerasyonla birlikte gönderilmesiyle tamamlandı. 21 Eylül 2005 AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında kabul edilen AB'nin Kıbrıs'a ilişkin Karşı Deklerasyon'u Konsey tarafından onaylandı. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Karşı Deklarasyon'un "makul ve dengeli" olduğu nu açıklamış, müzakere çerçeve ile ilgili olarak ise belgenin 3 Ekim'de Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlamasına zemin oluşturacağını hatırlattı. Karşı Deklarasyon'da Gümrük Birliği nin uygulanmasının 2006 yılında değerlendirileceği ve müzakereleri n seyrinin bu değerlendirmeden etkileneceği belirtti. 3 Ekim 2005 AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlamasını kararlaştırdı. Dışişleri Bakanları Müzakere Çerçevesi'ne de son halini verdi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Lüksemburg'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlamasının, Türkiye'nin yanı sıra AB, bölge ve dünya için tarihi bir olay olduğunu söyledi. Gül, Türkiye-AB ilişkileri sürecinde bundan sonra yükün büyük bölümünün Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın üzerinde olacağını kaydetti. 20 Ekim 2005 Tarama Süreci "Bilim ve Araştırma" müktesebat başlığının incelenmesi ile başladı. 6

7 9 Kasım 2005 Avrupa Komisyonu Türkiye için 2005 İlerleme Raporu'nu, Katılım Ortaklığı Belgesi'ni ve 2005 Genişleme Strateji Belgesi'ni açıkladı. 12 Haziran 2006 tarihinde Taraması tamamlanan Bilim ve Araştırma faslında fiili müzakereler Lüksemburg'da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans'ta (HAK) gerçekleştiril miştir. Faslın açılıp kapanmasına yönelik GKRY'nin itirazları AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi'nde aşılarak, Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtilmiş ve bu fasıl aynı toplantıda kapatılmıştır Haziran 2006 tariihnde AB Konseyi Zirve toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Zirve Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye ile ilgili paragrafında Konsey'in Türkiye ile fiili katılım müzakerelerinin başlamasından duyduğu memnuniyet dile getirilmiş, Birliğin de Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini yerine getirme yönündeki gayretlerini destekleyeceği belirtilmiştir. 21 Haziran 2006 tarihinde Türkiye'nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin, Hollandalı Parlamenter Camiel Eurlings tarafından hazırlanan taslak rapor, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda görüşülmüştür. Taslak rapor, müzakere sürecinde sınır ve Kıbrıs sorunu, 9. Uyum Paketi, insan hakları ve dini özgürlükler ve dış ilişkiler gibi konuları içermektedir. 4 Eylül 2006 tarihinde Hollandalı Parlamenter Camiel Eur lings tarafından hazırlanan Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin taslak rapor AP Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmiştir. Taslak raporda, fiili müzakerelerin açılması memnuniyetle karşılanırken, reform sürecinin yavaşladığının altı çizilmiştir. 20 Eylül 2006tarihnde AP Yeşiller Grubu'nun Hollandalı üyesi Joost Lagendijk ile Türk asıllı üyesi Cem Özdemir, 4 Eylül 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen ve Avrupa Parlamentosu'nun Eylül tarihlerindeki genel oturumunda oylanacak olan Türkiye taslak raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 20 Eylül tarihli basın açıklamasında, Lagendijk ve Özdemir, taslak raporu "acımasız" olarak nitelendirerek, hiç adil bulmadıklarını ifade etmişlerdir. 27 Eylül 2006 tarihinde Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Raporda, taslakta yer alan "Ermeni soykırımının tanınmasının üyelik için bir ön koşul olarak değerlendirilmesi" ifadesi yer almamıştır. Raporda, Annan Planı'na, ifade özgürlüğüne ve PKK'ya ateşkes çağrısında bulunulmasına değinilmiştir. 7

8 12-13 Ekim 2006 tarihinde Yargı ve temel haklar faslında ayrıntılı tarama toplantısının tamamlanmasıyla birlikte 20 Ekim 2005'de başlayan tarama süreci sona ermiştir. 8 Kasım 2006 tarihinde Türkiye İlerlem e Raporu ile AB Genişleme Stratejisi ve Temel Güçlükler Belgesi yayımlanmıştır. 13 Kasım 2006 tarihinde AB Dışişleri Bakanları, Türkiye ile yaşanması muhtemel krizin çözülmesi içi bir dizi öneriyi tartışmıştır. Bakanlar toplantıda, müzakerelere ara verilmesi, bazı başlıkların açılmaması gibi bazı teklifleri gündeme getirmişlerdir. 13 Kasım 2006 tarihinde AB Konseyi İstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını onaylamıştır. 29 Kasım 2006 tarihinde; Avrupa Komisyonu bazı fasıllarda m üzakerelerin açılmaması tavsiyesinde bulunmuştur. Müzakere açılmaması tavsiye edilen başlıklar şunlardır: Başlık 1: Malların Serbest Dolaşımı; Başlık 3: Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi; Başlık 9: Mali Hizmetler; Başlık 11: Tarım ve Kırsal kalkınm a; Başlık 13: Balıkçılık; Başlık 14: Ulaştırma Politikası; Başlık 29: Gümrük Birliği; Başlık 30: Dış İlişkiler. 11 Aralık 2006 AB Genel İşler Konseyi'nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları 8 başlıkta müzakerelerin askıya alınmasını ön eren 29 Kasım tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul etmişlerdir. Bu çerçevede, Komisyon Türkiye'nin Ek Protokol'e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, Türkiye'nin G. Kıbrıs'a yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren politika alanlarını kapsayan 8 başlığın açılmayacağı ve geçici olarak kapatılmayacağı kararlaştırılmıştır. 1 Ocak 2007 tarihinde Romanya ve Bulgaristan resmen Avrupa Birliği üyesi olmuşlardır. 6 Şubat 2007 Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerin entegrasyon sürecine destek olunması amacıyla oluşturulan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükteki beş mali yardım programının (PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardımı, CARDS) yerini alacak olan Katılım Öncesi Mali Araç'ın (IPA) kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında, Türkiye'ye döneminde 159 milyon Avro hibe yardımı sağlanacağı açıklandı. 29 Mart 2007 İşletme ve Sanayi Politikası faslında müzakereler başlamıştır. 8

9 9 Nisan 2007 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme'nin 2 maddesinin birer fıkrasına ve 2 maddesinin tamamına daha önceden koyulan çekinceler ise kaldırılmamıştır. 17 Nisan 2007 tarihinde Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır döneminde AB müktesebatına uyum kapsamında gerçekleştirilecek yasal düzenlemeleri içeren program toplam 412 sayfadan oluşmaktadır. II Mayıs 2007 tarihinde Türkiye'nin, dönemini kapsayan Kültür 2007 Programı'na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Avrupa Komisyonu'nun Eğitim v e Kültür'den Sorumlu Üyesi Odile Quintin tarafından imzalanmıştır. 4 Haziran 2007 tarihinde Türkiye-AB Troyka toplantısı, Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündemini Kuzey Irak'taki gelişmeler, Kıbrıs ve reform süreci oluşturmuştur. 5 Haziran 2007 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu ortaklığıyla İstanbul'da "Türkiye ve AB: Avrupa Enerji Politikası İçin Birlikte" konulu üst düzey konferans düzenlenmiştir. 26 Haziran 2007 tarihinde, Türkiye ile AB arasında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen 3. Hükümetler Arası Konferans'ta, istatistik ve mali kontrol fasıllarında müzakerelerin resmen açılmasına karar verilmiştir. 6 Kasım 2007 tarihinde, Avrupa Komisyonu, AB'nin genişleme alanındaki politikasını belirleyen yıllık strateji belgesi ile Türkiye, H ırvatistan, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya gibi AB'ye aday ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve (BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca) Kosova gibi potansiyel aday ülkelere yönelik yıllık ilerleme raporlarını açıklamıştır. 7 Aralık 2007 Komisyon, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan ve Makedonya'nın da içinde bulunduğu aday ülkelere yönelik mali yardım paketini onaylamıştır. 12 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı; Avrupa Komisy onu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi başkanları tarafından Strazburg'da imzalanmıştır. 9

10 13 Aralık 2007tarihinde "Avrupa Birliği Reform Antlaşması" olarak değerlendirilen Lizbon Antlaşması imzalanmıştır. 14 Aralık 2007 tarihinde AB Devlet ve Hükümet Başk anları Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 19 Aralık 2007 tarihinde "Trans-Avrupa Ağları" ve "Tüketicinin ve Sağlığının Korunması" fasıllarında müzakereler açılmıştır. 21 Aralık 2007 AB'ye 2004 yılında üye olan GKRY dışındaki dokuz ülke, Schengen alanına dahil edilmiştir. 23 Ocak 2008 tarihinde AP Anayasal İşler Komitesi, Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır. 18 Şubat 2008 tarihinde Türkiye'ye ilişkin Katılım Ortaklığı Belgesi AB Konseyi tarafından onaylanmıştır. 21 Nisan 2008 tarihinde Türkiye Taslak Raporu AP Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmiştir. 17 Haziran 2008 tarihinde dışişleri bakanları düzeyinde Lüksemburg'da gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ile Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku başlıkları müzakerelere açıldı. 5 Kasım 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu,diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte Türkiye İlerleme Raporu'nu ve AB'nin genişleme politikasını belirleyen yıllık strateji belgesini açıkladı. 19 Aralık 2008 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki 6. hükümetler arası konferans Brüksel'de gerçekleştirildi. Konferansta, "Sermayenin Serbest Dolaşımı" ve "Bilgi Toplumu ve Medya" baslıkları müzakereye açıldı. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 31 Aralık 2008 tarih ve (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Haziran 2009 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-AB Katılım Konferansı'nda Vergilendirme Faslı müzakerelere açıldı. 10

11 14 Ekim 2009 tarihinde diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 2009 Türkiye İlerleme Raporu nu ve AB nin genişleme politikasını belirleyen yıllık strateji belgesini açıkladı. 1 Aralık 1009 tarihinde AB nin kurumsal yapısında karar lama sürecinde ve işleyişinde önemli değişiklikler öngören Lizbon Anlaşması yürürlüğe girmiştir. 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetler Arası Konferans'ta Çevre faslı müzakerelere açıldı. Türkiye'nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi ve yıllarını kapsayan Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. 4 Ocak 2010 tarihinde "Türkiye'nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi" ve yıllarını kapsayan Eylem Planı Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. 30 Haziran 2010 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetler Arası Konferans'ta Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslı müzakerelere açıldı. Avrupa Komisyonu 9 Kasım 2010 tarihinde diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 2010 Türkiye İlerleme Raporu nu ve AB Genişleme Stratejisi Belgesi ni açıkladı. 11 Haziran 2011 genel seçimlerinin ardından 61. Hükümet bünyesinde AB Bakanlığı kuruldu. AB Bakanı olarak İstanbul Milletvekili ve Başmüzakereci Egemen Bağış atandı. Böylelikle Avrupa Birliği ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) yeni bakanlık bünyesinde birleştirildi. Avrupa Komisyonu 12 Ekim 2011 tarihinde diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 2011 Türkiye İlerleme Raporu nu ve AB Genişleme Stratejisi Belgesi ni açıkladı. 11

12 Kaynaklar:

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ 1959 31 Temmuz: Türkiye, AET'ye ortaklık için baģvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın ortaklık baģvurularını kabul etti. 1963 12 Eylül:

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE?

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Araştırma Notu 08/4 05.05.2008 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi muazzam ekonomik, toplumsal

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

AB BİRİMİNİN KURULUŞU VE BAKANLIĞIMIZIN MEVZUAT UYUM ALANLARI

AB BİRİMİNİN KURULUŞU VE BAKANLIĞIMIZIN MEVZUAT UYUM ALANLARI AB BİRİMİNİN KURULUŞU VE BAKANLIĞIMIZIN MEVZUAT UYUM ALANLARI Türkiye Aralık 1999 da, Avrupa Birliğine katılım sürecinin ilk adımı olan Aday Ülke ilanının ardından, Ekim 2006 te Tarama Sürecini tamamlamış

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli 1 AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN ve DEĞİŞİKLİKLER YAPAN ANTLAŞMALAR 18 Nisan 1951 (imza) 23 Temmuz 1952 (yürürlük) 25 Mart

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Avrupa Birliği Kavramı Avrupa Birliği nin Tarihçesi Türkiye AB İlişkileri:

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI. Hazırlayan: Ayşegül DEDE

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI. Hazırlayan: Ayşegül DEDE KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 31.07.2008 Araştırma Raporu Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI Hazırlayan: Ayşegül DEDE TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/01/06 : 2008 YILI TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME. Hazırlayan: Ayşegül DEDE

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/01/06 : 2008 YILI TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME. Hazırlayan: Ayşegül DEDE KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 01.01.2009 Araştırma Raporu Sayı : 2008/01/06 Konu : 2008 YILI TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Ayşegül DEDE 2008 YILI AVRUPA

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Araştırma Notu 09/27 20.02.2009 AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan betam, geçen yılın Mayıs ayında hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müzakere gidişat tablosunu

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Ocak 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Türkiye-AB ilişkileri ve müzakere sürecinin 2010 yılında seyri konusunda değerlendirmelerde bulunuyor Gündem Bu ay AB gündeminde

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Genişleme Sürecinde Türkiye

Genişleme Sürecinde Türkiye Genişleme Sürecinde Türkiye Avrupa Birliği 1993 Kopenhag Zirve'sinde aldığı kararlar uyarınca eski Varşova Paktı ülkeleri olan Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerini (MDAÜ) kapsayan bir genişleme süreci başlatmıştır.

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ADAYLIK SÜRECİNDE YAŞANAN GELİŞMELER Helsinki Zirvesi 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve toplantısı Türkiye-AB ilişkileri bakımından

Detaylı

TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ OCAK 2010, ANKARA

TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ OCAK 2010, ANKARA TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ OCAK 2010, ANKARA TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Avrupa Birliği (AB) üyeliğini Cumhuriyetimizin kurucu felsefesi doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ NO 03 TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI www.ab.gov.tr TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ NO 03 İçindekiler I. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ 1 Her Şey Takvimine Göre İlerliyor,

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 Reform İzleme Grubu nun (RİG) 21. Toplantısı, İçişleri Bakanımız Sayın Beşir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

İşkence ve kötü muameleye sıfır hoşgörü politikası sürdürülmektedir yılı mali yardımları kapsamında avukatların insan hakları konusunda eğitilme

İşkence ve kötü muameleye sıfır hoşgörü politikası sürdürülmektedir yılı mali yardımları kapsamında avukatların insan hakları konusunda eğitilme 16-30 NİSAN 2005 İKV BÜLTENİ TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KONSEYİ NİN 44. TOPLANTISI LÜKSEMBURG DA GERÇEKLEŞTİ 44. Ortaklık Konseyi nin gündemini, G.Kıbrıs ın Gümrük Birliği ne dahil edilmesi ve Türkiye tarafından

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 3. Hafta (18 24 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 3. Hafta (18 24 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 3. Hafta (18 24 Ocak 2010) 18 OCAK 2010, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine Katılımı

Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine Katılımı Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine Katılımı Nuray TANRITANIR DPT ABİGM 4 NİSAN 2005 ...Tanrıtanır Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ Dr. P. Elif BOR EKMEKCİ Avrupa Birliği i Koordinasyon Dairesi Başkan kanı Ağustos 2009, Ankara 1 SUNUM PLANI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ KATILIM VE

Detaylı

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası Genişlemeyi Anlamak Avrupa Birliği nin genişleme politikası Önsöz tarak Avrupa ekonomisini daha da güçlendirmiştir. Günümüzde AB, dünyanın en büyük ekonomi alanıdır. Çünkü daha geniş bir iç pazar ve yeni

Detaylı

Havuz Teorisi: Yunanistan 1 ay önde; Denge arayışı; Havuzun boş olduğunu bilseniz dahi, Yunanistan atlıyorsa siz de atlayınız

Havuz Teorisi: Yunanistan 1 ay önde; Denge arayışı; Havuzun boş olduğunu bilseniz dahi, Yunanistan atlıyorsa siz de atlayınız Türkiye nin AET e Ortak Üyelik Başvurusu Yıl 1959... Türkiye de DP iktidardadır. Yunanistan 1959 Nisan ayında AET na ortak olmak için resmî başvuruda bulunuyor. Türk dış politikasının en önemli anlarından

Detaylı

Dexia ile Belediyeler ve Bölgeler Konseyi nin (CEMR) işbirliğiyle Yerel ve Bölgesel Avrupa ile Đlgili Anahtar Veriler raporu yayınlandı.

Dexia ile Belediyeler ve Bölgeler Konseyi nin (CEMR) işbirliğiyle Yerel ve Bölgesel Avrupa ile Đlgili Anahtar Veriler raporu yayınlandı. 1 ŞUBAT Avrupa Parlamentosu nun Türkiye Raporu AP Dışişleri Komisyonunda Görüşüldü. AP Türkiye Raportörü Ria Oomen Ruijten tarafından kaleme alınan raporun ikinci okumasında gündemdeki en önemli konu Kıbrıs

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 41 Ekim 2011 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Diğer AB Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerinin 2011 İlerleme Raporları Hakkında Değerlendirme Damla CİHANGİR İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr DİĞER AB ADAY VE

Detaylı

2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI

2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI 2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI GİRİŞ İbrahim ÇELİKTAŞ Avrupa Birliği, barış, refah, özgürlük ve demokrasiyi sağlamak ve kanlı çatışmaları önlemek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 Reform Eylem Grubu nun (REG) üçüncü toplantısı, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında REG üyeleri Avrupa Birliği Bakanı

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Önsöz TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TURKEY-EU JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE-TURQUIE

Önsöz TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TURKEY-EU JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE-TURQUIE Önsöz TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TURKEY-EU JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE-TURQUIE NİS ZİRVESİ SONUÇLARI VE TÜRKİYE Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde Helsinki

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı