TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ"

Transkript

1 2011 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2012 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

2 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2011

3 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUġLAR olarak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ Vakıflar ile Derneklerin kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet konularını etkin olarak gerçekleģtirebilmelerine, uyum ve iģbirliği içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletiģim ve hizmet ağı oluģturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz konusu kuruluģlardan oluģan bağımsız sektörün, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluģlarda, özellikle Avrupa nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen Avrupa Üçüncü Sektör Hareketi içinde yer almasını sağlamaktadır. TÜSEV Resmi Senedi: Madde 3 3

4 BÖLÜM 1: YÖNETĠM ORGANLARI Mütevelliler Heyeti Başkanlık Divanı Prof. Dr. Üstün Ergüder : BaĢkan Rahmi M.Koç ve Güler Sabancı : BaĢkan Vekilleri Yönetim Kurulu Prof. Dr. Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (Başkan) Ġnal Avcı Vehbi Koç Vakfı (Başkan Yardımcısı) Timur Erk Hüseyin Topa Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Nurdan ġahin Osman Çetin Evranuz Hasan SubaĢı Candan Fetvacı Alparslan Tansuğ Dr. Hasan Süel Türk Böbrek Vakfı (Başkan Yardımcısı) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sabancı Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Elginkan Vakfı Hisar Eğitim Vakfı Aydın Doğan Vakfı ENKA Spor Eğitim Sosyal Yardım Vakfı Türkiye Vodafone Vakfı Denetim Kurulu Gün Han BaĢik Kamil Özden Ayhan Ergin Feyziye Mektepleri Vakfı (Başkan) Türkiye Yardım Sevenler Derneği Türk Eğitim Vakıfları DayanıĢma Konseyi Genel Sekreter Namık Ceylanoğlu 4

5 Çok Değerli Mütevellilerimiz, BÖLÜM 2: GENEL DEĞERLENDĠRME Yine bir Mütevelliler Heyeti toplantısı nedeniyle sizlerle buluģmaktan ve bazı Ģeyleri paylaģmaktan büyük mutluluk duymaktayız yılı çok önemli olayların yaģandığı, sivil toplumun adının bazen hiç anılmadığı bazen de kapasitesi zorlanarak sorunlara çözüm üretmek üzere siyaset kurumu aracılığıyla güncel olaylara dahil edildiği ancak halkın gündemi ile siyasetin gündeminin çok örtüģmediği bir yıl olmuģtur. Bir yandan geçim sıkıntısı içindeki halk kitleleri diğer yandan ülkemizi bir cennet bahçesi gibi gösterme çabasındaki farklı siyasi görüģler. Bütün bunlara rağmen 2011 yılında sivil toplum; yeni anayasa hazırlama çalıģmaları, Van depremi ve iģ dünyamızı ciddi anlamda Ģekillendirecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile tanıģmıģtır. Van depremi teknik ve teknolojiye direnen, yerel yönetimler dahil kamunun ilgili tüm kurumları ile bu afetin kapımızı çaldığı ana kadar hiçbir ciddi önlemi almadığı, adeta bir üçüncü dünya ülkesinde olabilecek derecede halkın kaderi ve baģ baģa bırakıldığı, yıllarca süren bir umursamazlığın faturasının yine halkımıza ödetildiği bir afettir. Ancak sivil toplum kuruluģları ve duyarlı yardım sever halkımızın olağanüstü çaba ve gayretleri ile depremin tahribatı kısmen de olsa hafifletilmiģ, hızla yaraların sarılmasında önemli bir mesafe kat edilmiģtir. Ulusal ve uluslararası dayanıģma ve yardımlaģmanın bir anlamda en iyi örnekleri sergilenmiģtir. Bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına dayanma gücü diliyoruz. Ġkinci önemli konumuz ise iktisadi iģletmesi, Ģirketi veya Ģirket ortaklığı olan vakıf ve derneklerimizi yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanununun kabulü ve kademeli olarak yürürlüğe girecek olmasıdır. Yeni TTK iģ dünyamızı uluslararası standartlara yaklaģtıran, genel anlamda teknoloji, sermaye ve iģ gücünden oluģan üretim faaliyetlerini daha verimli kılabilecek, denetimden vergi sistemine kadar Ģeffaf ve sürdürülebilir bir sistemin kurulmasını öngörmektedir. Büyüyen ve geliģen Türkiye nin global iģ dünyası ile rekabet etmesini ve entegrasyonunu sağlayacak önemli bir araç, bir ara yüz ve ortak bir standart olarak iģ dünyamıza yön verecektir. Üçüncü ve belki de en önemli geliģme ise yeni anayasa nın hazırlanmasıdır. Türkiye nin geleceğinin temel hatlarını çizecek yeni anayasa çalıģmaları, siyasal ve toplumsal konsensüse çok ihtiyaç duyulan en önemli konu olarak öne çıkmıģtır. Aslında yapılmak istenilen demokrasimizin evrensel normlarla yüzleģmesi, kamulaģtırılmaması, sivil özelliğinin vurgulanarak öne çıkarılması, eģitlikçi ve özgürlükçü çağdaģ bir modelin oluģturulması çabasıdır. 5

6 Anayasa, genel anlamda devletin temel yapısını, kuruluģunu, iģleyiģini düzenleyen kuralların tamamıdır. Bu kuralların bazıları yazılı hukuk kurallarıdır. Geride kalanlar ise gelenekler, uygulamalar ve hukuk üstü anlayıģlardır. Dar anlamda ise, bir-bazen birden fazla belgede bir araya getirilmiģ yazılı-temel hukuksal normlardır. Bu süreçte doğal olarak sivil toplum örgütleri ülke yönetimindeki sorumluluklarının halkla paylaģım araçları olarak çok önemli bir misyona sahiptir. Temeli ve organizasyonu iyi kurulmuģ, örgütlü ve etkin bir sivil toplum geliģmiģ demokrasilerin ve katılımcı dünya düzeninin vazgeçilmez bir unsurudur. Vakıf ve derneklerimiz örgütlü toplumun temsilcileri olarak ülke demokrasisinin çağdaģlaģması ve geliģtirilmesi demek olan yeni anayasa yapım süreçlerinde önemli bir sorumlulukla karģı karģıyadır. Günümüzde tüm geliģmiģ ülkeler gibi refahı paylaģmak yerine, yoksulluğu paylaģmak doğruymuģ gibi gösteren görüģlere ve politikalara karģı yeni anayasa çalıģmalarına katılarak varlığımızı ortaya koymamız; hukukun aynı zamanda günlük yaģam içindeki kiģilerin bir davranıģ normu olduğu bilinci ile en önemli ödevimizdir. Zira demokrasi, çağdaģ hukuk devletinin son aģaması olup yeni anayasa yapımına sahip çıkmanız dileklerimizle baģarı ve esenlikler diliyoruz. Saygılarımızla, TÜSEV 6

7 BÖLÜM 3: 2011 YILI FAALĠYETLERĠMĠZ 2011 yılı faaliyetlerimizle ilgili daha detaylı bilgilere web sitemizden ulaģabilirsiniz. I. ĠLETĠġĠM VE GENEL ÇALIġMALAR TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı, 8 Mart 2011, Ġstanbul: TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 8 Mart 2011 de Sabancı Vakfı ev sahipliğinde Sabancı Center da yapılmıģtır. Toplantıda 2010 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2011 yılı çalıģma programı sunularak çalıģma programı ve tahmini bütçe kabul edilmiģtir. Görev süresi dolan Denetim Kurulu BaĢkanı Gün Han BaĢik (Feyziye Mektepleri Vakfı), üyeler Kamil Özden (Türkiye Yardımsevenler Derneği) ve Ayhan Ergin (Türk Eğitim Vakıfları DayanıĢma Konseyi-TEVDAK) bu görevlerine yeniden seçilmiģtir. Toplantıda ayrıca TÜSEV DavranıĢ Kuralları Belgesi kabul edilmiģtir. 3. ĠletiĢim ÇalıĢmaları a) Bülten ve Websitesi: Aylık Türkçe ve üç ayda bir Ġngilizce olarak yayımlanan TÜSEV e-bültenleri ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluģları ve diğer paydaģlarla bilgi paylaģımı 2011 yılı boyunca devam etmiģtir. TÜSEV websitesinin ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında site 36,512 tekil ziyaretçi tarafından 45,825 defa ziyaret edilmiģtir. Bu sayılar 2010 yılı için 30,388 tekil ziyaretçi ve 39,912 ziyaret sayısı olarak gerçekleģmiģti. Bu artıģ tekil ziyaretçi sayısında son bir sene içinde %20 lik bir artıģa iģaret etmektedir. Bu çerçevede toplam ziyaretçi sayısı 13 Mart 2012 tarihi itibariyle sayısına ulaģmıģtır. a) ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla iletiģim ve basın listeleri güncellenmiģ ve geliģtirilmiģtir. b) Sosyal Medya Hesapları: Facebook, Twitter, Google Plus gibi sosyal ağlarda TÜSEV hesapları oluģturarak TÜSEV ve sivil toplumdan haberler düzenli olarak paylaģılmaktadır. 8 Mart itibarıyla TÜSEV i Twitter da 794, Facebook ta 323 kiģi takip etmektedir. Lütfen Bilgi Bankası profilinizi en son bilgilerinizle güncellemeyi unutmayınız. c) TÜSEV Bilgi Bankası: BağıĢçılar ile yurtiçi ve yurtdıģındaki kiģi ve kuruluģlarla bilgi paylaģmayı, koordinasyonu, TÜSEV ve üyelerinin sivil toplum alanında kurumsallaģmasını ve iyi örnek oluģturmalarını sağlamak ve sivil sektöre iliģkin kaynaklar, iģgücü ve ekonomiye katkı açısından bilgi eksikliğinin giderilmesini, bilgi paylaģımının gerçekleģtirilmesi ve uluslararası standartlara uygun Ģeffaflığın sivil toplum kuruluģları arasında yaygınlaģtırılması için kullanılan Bilgi Bankasındaki bilgilerinizin güncellenmesini eğer bilgi bankası ile tanıģmadı iseniz bu önemli fırsatı kuruluģunuz lehine değerlendirmenizi hatırlatıyor ve önemi nedeniyle yeniden bilgilerinize sunuyoruz. 7

8 TÜSEV üyelerinin kurumsal profillerini içeren, Türkçe ve Ġngilizce bir veritabanı olan TÜSEV Bilgi Bankası na üyelerimiz kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve Ģifreleriyle giriģ yaparak bilgilerini kolayca güncelleyebilmektedirler. Mütevellilerimizin tanıtım, iletiģim ve iģbirliği kapasiteleri ile uluslararası bağlantılarının geliģmesinde bir köprü görevi görmeyi amaçlayan TÜSEV Bilgi Bankasına adresinden ulaģabilmek mümkündür. 4. Tanıtım Malzemeleri Yayın BroĢürü: TÜSEV in internette mevcut son yayınlarını ve içeriklerini içeren bir broģür hazırlanarak çeģitli toplantılarda dağıtılmıģtır. 5. Ġnsan Kaynakları a) Stajyerler: 2011 yılında da sivil toplum alanına ve TÜSEV çalıģmalarına ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj imkanı sağlanmıģtır. Tuğçe Demir (Boğaziçi Üniversitesi) ve Koray Kaplıca (Koç Üniversitesi) yarı zamanlı stajyer olarak görev yapmıģtır. b) Eğitimler ve Diğer Konular: Genç Türkiye Genç Amerika Programı: ABD DıĢiĢleri Bakanlığı nın sponsorluğunda World Learning ve DıĢ Politika Platformu nun organizatörlüğünde gerçekleģtirilen Genç Türkiye Genç Amerika: Yeni bir Dönem için Yeni ĠliĢkiler programı dahilinde Türkiye ve ABD den sivil toplum, thinkthank ve kamu alanlarında çalıģmakta olan genç uzmanlar için bir değiģim programıdır. Programa TÜSEV ĠletiĢim Koordinatörü Derya Kaya da seçilmiģ ve Haziran ayında ABD ye iki haftalık bir çalıģma ziyareti gerçekleģtirmiģ, Eylül ayında ise Türkiye de bir haftalık bir program organize etmiģtir. Bu vesileyle Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve DıĢ Politika Platformu iģbirliğiyle STK larda ÇalıĢan Gençler ve ABD-Türkiye arasında ĠĢbirliği Olanakları baģlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiģ, ülkemizde ilk kez ABD-Türkiye arasında sivil toplum iliģkilerini ele alan bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantı ile program katılımcıları Türkiye den sivil toplum ve düģünce kuruluģlarıyla tanıģma imkanı bulmuģ, iki ülkede sivil toplumun konumu ve dıģ politikadaki rolleriyle ilgili bir tartıģma baģlatılmıģ ve Türkiye ve ABD de faaliyet gösteren kuruluģların iliģkilerinin nasıl geliģtirilebileceğine yönelik öneriler geliģtirilmiģtir. 6. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda 0 ve1 BiliĢim Sistemleri ile anlaģılarak web sitesi ve teknik demirbaģların bakım ve onarım hizmetleri alınmıģtır. 8

9 II. YASAL ÇALIġMALAR 1. Yasal GeliĢmeler a) Ġkinci Dönem Vakıflar Meclisi seçimleri: Vakıflar Genel Müdürlüğü nün üst karar organı olan Vakıflar Meclisinin ikinci dönem üye seçimleri 25 Aralık 2011 tarihinde Ankara da yapılmıstır.seçimde, 24 Kasım 2011 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlügüne basvurarak temsilci belgesi alan 2196 vakfı temsilen 1581 yeni vakıf, 216 mülhak vakıf ve 149 cemaat ve vakıf temsilcisi oy kullanmıstır. Yeni vakıflardan Süleyman Savat, Islam Emiroğlu, Ahmet Özdemir; mülhak vakıflarından Bilal Sarı ve cemaat vakıflarından Pandeli Laki Vingas Vakıflar Meclisi asil üyeligine seçilmistir. b) Vakıflarda Kurucu Ġrade: Prof. Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından hazırlanan muktezanın BaĢbakan Yardımcısı Cemil Çiçek e sunulmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı na iletilmiģ ve görüģ istenmiģtir. 9 Aralık 2010 tarihinde bu konuda Ankara da bir panel düzenlenmiģtir. Panel sonuçları rapor haline getirilerek ilgililerle paylaģılmıģtır. c) Vakıflar Kanunu ve Yönetmelik çalıģmaları: TURMOB un iç denetim ve denetçilerin seçimine iliģkin açtığı davanın yürütülmesi DanıĢtay tarafından durdurulmuģ olup, dava da karar aģamasına gelinmiģtir. VGM iç denetimle ilgili taslak bir düzenleme hazırlamıģtır ancak yürürlüğe konması için dava sürecinin sona ermesi beklenmektedir. d) 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı: tarih ve sayıl Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411) ile 2012 yılı için Yeniden Değerleme Oranı 10,26 olarak belirlenmiģtir. Oran tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 2. Toplantılar a) Vakıflar Mevzuatı Eğitimi, 27 Ocak, 23 Haziran 2011, Ġstanbul: TÜSEV, 27 Ocak 2011 de Ġstanbul da çeģitli alanlarda çalıģan 30 vakıf temsilcisinin katılımıyla bir vakıflar mevzuatı eğitimi düzenlemiģtir. Eğitimde vakıfların mevzuattan kaynaklanan sorunları ve sorumlulukları yanında son değiģiklikler hakkında da bilgilendirme yapılmıģtır. Benzer bir toplantı 23 Haziran tarihinde TÜSEV Mütevelliler üyesi 30 vakıf ile tekrarlanmıģtır. b) EMI-TÜSEV Kongresi, Aday Ülkelerde STK lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga, ġubat 2011, Ġstanbul: European Movement International ile birlikte düzenlenen CSOs Challenge Public Authorities: From Political Commitment to Active Dialogue baģlıklı Kongre ġubat tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleģmiģtir. AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu iliģkilerinin tartıģıldığı toplantıya 300 den fazla kiģi katılmıģtır. Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun geliģimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetiģim, iģbirlikleri gibi konulara odaklanmıģtır. TOBB BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonunun GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ toplantının açılıģ oturumuna konuģmacı olarak katılmıģlardır. Deatylar için uluslararası iliģkiler bölümüne bakabilirsiniz. c) Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Mali Mevzuat Toplantısı, 17 ġubat 2011, Ġstanbul: TÜSEV Mütevelliler heyeti üyesi ve diğer vakıf ve dernek temsilcilerinden 9

10 yaklaģık 70 kiģilik bir toplantıda vakıf ve derneklerin vergi rejimi ile yaģanılan sorunlar derinlemesine tartıģılmıģtır. d) Sivil Toplum KuruluĢlarının Yasama Süreçlerine Katılımının Güçlendirilmesi Konferansı, ġubat 2011, Ġstanbul: TBMM ve YASADER ortaklığında Ġstanbul da düzenlenen konferansta STK ların yasam süreçlerine katılımı konusunda farklı ülkelerdeki modeller üzerinden nasıl bir yapı kurulabileceği tartıģılmıģtır. e) Dernekler Dairesi-STK ĠliĢkisi Hizmet Ġçi Eğitim Programı Toplantısı, 15 Mart 2011, Kızılcahamam: Dernekler Dairesi personelinin kurumsal kapasitesinin geliģtirilmesinin hedeflendiği toplantıda Dernekler Dairesi personeline bir konuģma yapılarak STK ların yaģadığı sorunlar tartıģılmıģtır. f) Avrupa Konseyi NGO Forumu, Mart 2011, Ġstanbul: Avrupa Konseyinin danıģma organı olan Uluslararası NGO Konferansı (Conference of INGOs) tarfından düzenlenen NGO forumu Mart tarihlerinde Ġstanbul Büyük Cevahir otelinde yapılmıģtır. Konferansta multikültürel yeniçağda NGO ların rolü üzerine tartıģmalar yapılmıģtır. g) TACSO Projesi Ulusal DanıĢma Kurulu Toplantısı, 6-8 Temmuz 2011, Hırvatistan: TACSO UDK kapsamında Hırvatistan a düzenlenen çalıģma gezisinde ülkedeki hukuki düzenlemeler incelenmiģ, düzenleyici kamu kuruluģları ile belli baģlı STK lara ziyaretler gerçekleģtirilmiģtir. h) TAIEX Örgütlenme Özgürlüğü ÇalıĢma Gezisi, Eylül 2011, Ġngiltere, Almanya: Dernekler Dairesi BaĢkanı, ĠçiĢleri Bakanlığı müsteģar yardımcısı, BaĢbakanlık Strateji Dairesi BaĢkanı ve TBMM Genel Sekreteri ile birlikte düzenlenen çalıģma gezisine katılınmıģ, bu kapsamda çeģitli STK lar ve kamu kuruluģları ile temaslar gerçekleģtirilmiģtir. 3. Diğer a) ICNL Uluslararası STK Hukuku Ġzleme Projesine Destek Verilmesi: ABD de yerleģik International Center for Not-for-profit Law (ICNL) tarafından hazırlanan ve STK hukukuyla ilgili geliģmelerin ulusal ve küresel çapta izlenmesi amacını taģıyan projenin ülke ortağı TÜSEV olmuģ ve Türkiye deki yasal mevzuatla ilgili bir çalıģma yapmıģtır. Bu çalıģma tamamlanmıģ ve ICNL web sitesine eklenmiģtir. Bilgiler her ay güncellenmektedir. b) Anayasamızda Örgütlenme Özgürlüğünü düzenleyen 33. Madde kapsamında TÜSEV in çalıģma alanlarıyla bağlantılı olarak önerilerimiz oluģturulmuģ ve TBMM BaĢkanlığı ile paylaģılmıģtır. Bu kapsamda sürecin baģından beri Ankara da yerleģik Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi Derneği (STGM) ile ortak çalıģmalar yapılmaktadır. STGM liderliğinde çeģitli zamanlarda düzenlenen Anayasa toplantılarına katılınmıģ ve baģlatılan imza kampanyasına destek verilmiģtir. Anayasa çalıģmaları 2012 yılında devam edecektir. 10

11 III.SOSYAL YATIRIM 1. British Council Sosyal GiriĢimcilik Projesi: British Council, Ġngiltere ve Türkiye arasında sosyal giriģimcilik alanında ortaklıklar oluģturmak hedefiyle 2010 yılından beri Sosyal GiriĢimcilik Projesini desteklemektedir. Proje, Türkiye nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan da da yürütülmektedir döneminde tamamlanan Sosyal GiriĢimcilik Projesinin ilk ayağında yürütülen faaliyetler, Türkiye de sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileģtirilmesi ve sosyal giriģimleri ile ilgili farkındalık yaratacak çalıģmalar yapılmasının önemini ortaya koymuģtur. TÜSEV bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla, döneminde sosyal giriģimlerle ilgili farkındalık yaratılması, sosyal giriģimci ağının geliģtirilmesi ve sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi için çeģitli faaliyetler yürütmüģtür. Bu çerçevede, uygulanan proje faaliyetlerine aģağıda yer verilmiģtir: a) Tamamlanan Faaliyetler Sosyal GiriĢimcilik Web Portalı: Sosyal giriģimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeģitli bilgi kaynakları, linkler ve araçlar içeren adresli sosyal giriģim web portalı ocak ayında eriģime açılmıģtır. Portal, Türkiye nin yalnızca sosyal giriģimcilik alanına odaklanan ilk internet sitesidir. Odak Grup DanıĢma Toplantısı, 15 Nisan 2011, Ġstanbul: Türkiye nin önde gelen 15 sosyal giriģimcisinin katılımıyla gerçekleģtirilen danıģma toplantısında, sosyal giriģimlerin Türkiye deki mevcut yasal ve mali altyapı ve kaynak geliģtirme olanakları konularında yaģadıkları zorluklar tartıģılmıģtır. Sosyal giriģimcilerin deneyim ve yorumlarından edinilen bilgiler proje kapsamında hazırlanan politika belgelerine eklenerek kamu ve özel sektörle yuvarlak masa toplantılarındaki tartıģmalarda ele alınmıģtır. E-Bültenler: Sosyal giriģim portalı üyeleri tarafından interaktif bir Ģekilde oluģturulan ve iki haftada bir yayınlanan sosyal giriģim bültenleri okuyucularını sosyal giriģimler ile ilgili geliģme ve duyurulardan haberdar etmenin yanı sıra dünyanın çeģitli yerlerinde kurulmuģ sosyal giriģimler hakkında da bilgi vermektedir. Mayıs ayı itibariyle Sosyal GiriĢim E-bülteninin 14 sayısı yayınlamıģ ve yayınlanan bültenler sosyal medya kanalları aracılığıyla da duyurulmuģtur. Sosyal giriģim bültenlerine adresinden ulaģılabilmektedir. Sosyal GiriĢim Toplantıları: TÜSEV in sosyal giriģimcileri ilgilendiren konular arasından seçerek iki ayda bir gerçekleģtirdiği Sosyal GiriĢim Toplantıları,sosyal giriģimciler ve sosyal giriģimcilik alanındaki diğer aktörleri bir araya getirerek sosyal giriģimcilik alanındaki geliģmeleri tartıģmaları için fırsat yaratmaktadır. Proje kapsamında sosyal giriģimciler, STK temsilcileri, üniversiteler, kamu ve özel sektörden yetkililerin katılımıyla beģ sosyal giriģim toplantısı düzenlenmiģtir. Bu toplantılarda sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileģtirilmesi, sosyal inovasyon, internet giriģimciliği ve sosyal giriģimcilik iliģkisi ve özel sektör- sosyal giriģim iliģkileri gibi konular tartıģılmıģtır. Sosyal giriģim toplantılarının notlarına adresinden eriģebilirsiniz. Sosyal GiriĢim BroĢürü: Sosyal giriģim modelinin anlatılması ve sosyal giriģim web portalının tanıtılması hedefiyle hazırlanan sosyal giriģim broģürü Temmuz ayında 11

12 yayınlanarak sosyal giriģimcilik alanında aktif olan çeģitli paydaģlarla (üniversiteler, STK lar vb.) paylaģılmıģtır. Sosyal giriģim modeli ve bu modelin Türkiye deki uygulamaları hakkında bilgiler içeren broģür sosyal giriģimcilikle ilgili yapılacak toplantılarda dağıtılmaya devam edecektir. Politika Belgeleri: TÜSEV in Sosyal GiriĢimcilik Projesi kapsamında yürüttüğü çalıģmalar sosyal giriģim modelinin desteklenmesi ve teģvik edilmesi için; yasal ve mali altyapının daha elveriģli hale getirilmesi ve sosyal giriģimlere mali destek sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymuģtur. Bu bulgular doğrultusunda Türkiye de sosyal giriģimlerin yasal ve mali altyapısı, sosyal giriģimlere kamu ve özel sektör destekleri konularında politika belgeleri hazırlanmıģtır. Bu belgeler: a) Türkiye deki sosyal giriģimlerin karģılaģtığı yasal ve mali zorlukları ve bu zorlukların giderilmesi için yapılan önerileri içeren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi politika belgesi, b) Sosyal giriģimlere kamu aracılığıyla yapılan mali desteklerin kapsamı ve bu desteklerden faydalanmak isteyen sosyal giriģimlerin yaģadığı sıkıntıların aģılması için yapılan önerileri içeren kamu mali desteği politika belgesi ve c) Türkiye deki sosyal giriģimlerin özel sektör tarafından mali destek almada karģılaģtığı zorluklar ile bu zorlukların ortadan kaldırılması için yapılan önerileri içeren özel sektör mali desteği politika belgesidir. Hazırlanan politika belgeleri ve adreslerinde yayınlanacaktır. Yuvarlak Masa Toplantıları: Proje kapsamında hazırlanan politika belgeleri düzenlenen yuvarlak masa toplantıları ile kamu ve özel sektörden paydaģlara sunulmuģtur. Taslak politika belgeleri yuvarlak masa toplantıları sonrası katılımcılardan alınan geri dönüģlerle yeniden düzenlenerek son haline getirilmiģtir. a) Türkiye de Sosyal GiriĢimlerin Kamu Ġle ĠliĢkileri Yuvarlak Masa Toplantısı, 18 Ocak 2012, Ankara: Kamu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleģen yuvarlak masa toplantısı 18 Ocak 2012 tarihinde Midi Otel Ankara da gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Türkiye ĠĢ Kurumu ndan katılım sağlanmıģtır. TÜSEV tarafından yapılan sunumlarda; kamusosyal giriģim iliģkileri, sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının mevcut durumu ve kamunun sosyal giriģimlere yönelik mali destekleri konuları ele alınmıģ ve TÜSEV in bu alanlara yönelik önerileri sunulmuģtur. Toplantıya konuģmacı olarak katılan Firsport kurucusu Barry Ayre ise sosyal giriģimciliğin en fazla geliģtiği ülkelerden biri olan Ġskoçya da sosyal giriģimlere kamu tarafından sağlanan destekler konusunda bilgi ve deneyim paylaģımında bulunulmuģtur. b) Özel Sektör-Sosyal GiriĢim ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi Yuvarlak Masa Toplantısı, 9 ġubat 2012, Ġstanbul: Özel sektör yuvarlak masa toplantısı; özel sektör, sosyal giriģim destek kuruluģları ve sivil toplum kuruluģlarının katılımıyla Ġstanbul da gerçekleģtirildi. Toplantıda, TÜSEV tarafından hazırlanan ve sosyal giriģim-özel sektör iliģkilerinin mevcut durumu ve iliģkilerin geliģtirilmesi için önerilere yer veren politika belgesi sunularak tartıģmaya açılmıģtır. Toplantıya katılan Social Enterprise UK ĠĢletmeler ve GiriĢimler Direktörü Nick Temple da BirleĢik Krallık ta sosyal giriģim ve özel sektör iliģkilerinin geliģmesi için yapılan çalıģmaları ve Türkiye için önerilerini katılımcılarla paylaģmıģtır. 12

13 2) BağıĢçılık ve Sosyal Yatırım ile Ġlgili ÇalıĢmalar TÜSEV, Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı nın sağlamıģ olduğu mali destek ile kurumsal bağıģçılığı ve bağıģçılık kültürünü teģvik etmek, bağıģçılığı çerçeveleyen yasal ve mali altyapıyı geliģtirmek üzere bir proje baģlatmıģtır. Türkiye de bağıģçılığın araģtırmalarla güncel durumunun incelenmesi, yasal düzenlemelerin bağıģçılığı daha fazla teģvik edecek Ģekilde iyileģtirilmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi, hibe programı oluģturma ve yönetmek konusunda vakıf ve Ģirketlere teknik destek sağlanması ve yerel kaynaklardan toplanacak fonların bir havuzda bileģtirildiği ve kamusal fayda için etkili bir Ģekilde kullanıldığı topluluk temelli bağıģçılık modellerin tanıtılması ve bu uygulamaların yaygınlaģtırılması faaliyetlerini yürütülecektir. Projeyle ilgili detaylı bilgi için 2012 ÇalıĢma Programına bakabilirsiniz. 3) Van Depremzedelerine Yardım Van ili ve çevresinde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından ABD de yaģayan Türkler ve bazı Amerikan vatandaģları bir Türk- Amerikan kuruluģu olan Turkish Philanthropy Funds a (TPF) bağıģta bulunmuģlardır. Bu kuruluģun Van Depremi Yardım Fonu nda topladığı bağıģların bir kısmı (22 bin TL) Ģartlı bağıģ olarak TPF adına Van depremzedelerinin ihtiyaçlarını karģılamak üzere TÜSEV e gönderilmiģtir. Yapılan bu nakdi bağıģ ile gıda maddeleri, kadın ve çocuklar için hijyenik ürünler ve iç giyim eģyalarının satın alınması TÜSEV tarafından yapılarak, Van Kadın Derneği ne (VAKAD) 200 aileye dağıtımı yapılmak üzere bağıģlanmıģtır. VAKAD personeli ve gönüllüleri Van ın yirmi mahallesinde yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaģtırmıģtır. 3) Toplantılar a) Kadir Has Üniversitesi Sosyal GiriĢimcilik Akademisi AçılıĢ Toplantısı Sunumu, 8 ġubat 2012: Kadir Has Üniversitesi nin British Council ve Gençlik Servisleri Merkezi iģbirliğiyle hayata geçirdiği Sosyal GiriĢimcilik Akademisi nin açılıģ töreni 8 ġubat 2012 tarihinde yapıldı. AçılıĢ töreni kapsamında düzenlenen Sosyal GiriĢimcilik panelinde TÜSEV Sosyal GiriĢimler ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporu nun çıktıları ile ilgili bir sunum yapmıģtır. b) Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve ĠĢletme Kulübü Sosyal GiriĢimcilik Sunumu, 29 Aralık 2012: Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve ĠĢletme Kulübü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleģen toplantıda sivil toplum ve sosyal giriģimcilik konuları tartıģılmıģtır. c) 2. Küresel GiriĢimcilik Zirvesi Sunumu, 4 Aralık 2011: Ġlki 2010 yılında Amerika BirleĢik Devletleri nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleģtirilen GiriĢimcilik Zirvesi ABD ile çoğunluğu Müslüman olan ülkeler ve diğer Müslüman topluluklardaki iģ dünyaları ve giriģimcileri arasındaki bağları derinleģtirmek amacıyla oluģturmuģtur. 2. Küresel GiriĢimcilik Zirvesi GiriĢimcilik, Değerler ve Kalkınma: Kürsel Gündem baģlığıyla 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde BaĢbakanlığın himayesinde Ġstanbul da gerçekleģtirilmiģtir. Zirve kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ev sahipliğinde bir sosyal giriģimcilik paneli düzenlenmiģtir. 4 Aralık 2012 tarihinde yapılan Sosyal GiriĢimcilik panelinde TÜSEV Sosyal GiriĢimler ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporu nun çıktıları ile ilgili bir sunum yapmıģtır. 13

14 IV. ARAġTIRMA VE YAYINLAR TÜSEV, 2010 yılında bilgi üretimi yoluyla üçüncü sektörün Türkiye ve uluslararası düzeylerde görünürlüğünün artması ve daha iyi anlaģılması amacıyla bir dizi araģtırma projesine imza atmıģ, çeģitli makaleler yayınlamıģ ve bu çalıģmalarını geniģ kitlelere ulaģtırıp gündem oluģturulmasını sağlamıģtır. 1. Makaleler a) Sosyal GiriĢimler ve Türkiye: British Council in bülteninin Mart sayısında Derya Kaya ve Zeynep Meydanoğlu tarafından kaleme alınan Sosyal GiriĢimler ve Türkiye baģlıklı bir makale yayımlanmıģtır c) AB 2011 Ġlerleme Raporunda Sivil Toplumu Ġlgilendiren Bölüm ve Maddeler Hakkında Bilgi Notu: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum sürecindeki mevcut durumunu analiz eden yıllık Ġlerleme Raporu 12 Ekim 2011 tarihi itibariyle yayımlanmıģtır. TÜSEV, Ġlerleme Raporu nun sivil toplumu ilgilendiren baģlıklarını bir bilgi notu haline getirmiģ ve web sitesine eklemiģtir. 2. AraĢtırmalar Sivil Toplum Ġzleme Raporu TÜSEV ilk kez bir Sivil Toplum Ġzleme Raporu hazırlayarak sivil toplum-kamu iliģkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetiģim, uluslararası iliģkiler gibi çeģitli konuları mercek altına almıģtır. Ülkemizde bir ilk olan ve her yıl hazırlanması planlanan Sivil Toplum Ġzleme Raporu 2011, 11 Ocak 2012 günü yapılan bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuģtur. Rapor yasal ve mali ortam ile kamu-sivil toplum kuruluģu (STK) iliģkilerinin değerlendirildiği yasal çalıģmalar, STK ların uluslararası faaliyetlerinin ve uluslararası fonlardan ne derece faydalanabildiğinin değerlendirildiği uluslararası iliģkiler, sivil toplumun insan, mali ve teknolojik kaynaklarıyla birlikte kamu ve özel sektörün STK lara aktardığı kaynakların değerlendirildiği kurumsal kapasite ve sivil topluma iliģkin araģtırmalar ile üniversite-sivil toplum iliģkilerinin değerlendirildiği araģtırma bölümlerinden oluģuyor. Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Ġlki 2005 de yürütülen STEP projesi Türkiye nin ilk uluslararası karģılaģtırmalı ve en kapsamlı sivil toplum araģtırma projesi olmuģtur yılları arasında yürütülen ikinci STEP çalıģması ise, kapsam ve uluslararası boyutuyla ilk projeyi aratmamakta, ayrıca sektörün son yıllarda geçirdiği değiģimi bilimsel bir çerçeveden gözlemleme imkânı vermektedir. Rapor Mart ayında yayınlanarak, 16 Mart 2011 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaģılmıģtır. Koç Üniversitesi nden Prof. Dr. Ahmet Ġçduygu, Dr. Deniz ġ. Sert ve TÜSEV den Zeynep Meydanoğlu nun koordinasyonunda yapılan araģtırma ile vatandaģların sivil topluma katılımı, STK ların organizasyon düzeyi, sivil toplum alanında benimsenen değerler, STK ların sosyal ve siyasal alana etkisi, sivil toplumun içinde bulunduğu politik, sosyal, kültürel ortam değerlendirildi. 14

15 CIVICUS STEP araģtırmasının yayım, tanıtım ve paylaģım faaliyetleri 2011 yılı boyunca yürütülecektir adet Türkçe, 1000 adet Ġngilizce basılan rapor çeģitli konferanslara gönderilmiģ, bireysel gönderimlerde her ilde en az bir üniversite kütüphanesine gönderim yapılmıģtır. Internet üzerinden projenin kendi websitesi (örnek için bakınız TUSEV web sitesi ve e-bülteni (www.tusev.org.tr), CIVICUS web sitesi ve e-bülteni (www.civicus.org) ile STK Duyuru Yahoo Grubu gibi araçların yardımıyla paylaģım yapılmıģtır. V. ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER VE AĞ KURMA TÜSEV in uluslararası iliģkiler programı Türkiye deki üçüncü sektör kuruluģlarının uluslararası düzeyde tanınması ve iģbirliği imkânlarının yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda TÜSEV 2011 yılında da bu alanda önemli giriģimlerde bulunmuģ; iyi örnek ve tecrübelerin paylaģılması için ortak platformlar oluģturmuģtur. 1. Ev sahipliği Yaptığımız Toplantılar a) Aday Ülkelerde STK lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga Kongresi, ġubat 2011, Ġstanbul: Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde, Aday Ülkelerde STK lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga baģlıklı bir kongre düzenleyerek AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu iliģkilerini 300 den fazla katılımcıyla değerlendirmiģlerdir. Brüksel merkezli bir uluslararası ağ olan Uluslararası Avrupa Hareketi (European Movement International-EMI) iģbirliğinde düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey bürokratlar, AB üyesi ülkelerden parlamenterler, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası bir kongre düzenlemiģtir. Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun geliģimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetiģim, iģbirlikleri gibi konulara odaklanmıģtır. Kongrenin açılıģ konuģmaları, TÜSEV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, Uluslararası Avrupa Hareketi BaĢkanı Pat Cox, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonunun GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ tarafından yapılmıģtır. Ġki gün süren Kongre programının konuģmacıları arasında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi (European Economic and Social Committee-EESC) BaĢkanı Staffan Nilsson, Karaman Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlemento EĢbaĢkan Lütfi Elvan, Bursa Milletvekili ve TBMM Avrupa Komitesi BaĢkan Yardımcısı Onur Öymen in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey bürokrat ve sivil toplum temsilcileri yer almıģtır. Toplantının Ulusal Reformlar Süreci baģlıklı atölyesinde TÜSEV Program Direktörü Tevfik BaĢak Ersen konuģmacı olarak yer almıģ ve ülkemizde sivil toplumu ilgilendiren mevzuatın AB üyelik sürecindeki değiģimini, mevcut durumu ve ihtiyaçları özetlemiģtir. 2. Katıldığımız Toplantılar 15

16 2011 yılında TÜSEV çalıģmalarını çeģitli ulusal ve uluslararası etkinlik ve platformlarda paylaģmaya devam etmiģtir. Bu etkinliklerden bazıları aģağıda özetlenmektedir. A) Ulusal Toplantılar a) TEGV Gönüllülük Günü Konferansı, 5 Aralık 2011, Ġstanbul: TEGV konferansında New York taki BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu nda aynı tarihte açıklanan BM Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu nun ülke lansmanı yapılmıģ; ardından rapor üzerine değerlendirmelerin yer alacağı bir panel düzenlenmiģtir. b) Sabancı Vakfı, Nesilden Nesile Hayırseverlik? Semineri, 8 Aralık 2011, Ġstanbul: Sabancı Vakfı nın, hayırseverlik ve sivil toplum alanındaki yeni yaklaģımları tartıģmaya açtığı, sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla biraraya getirdiği Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri nde bu yıl Nesilden Nesile Hayırseverlik konusu ele alındı. Seminerin bu yılki konukları Rockefeller ailesinin hayırseverlik mirasını nesilden nesile taģıyan David Rockefeller ın kızı, Synergos Enstitüsü nün Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Peggy Dulany ve torunu Michael Quattrone idi. Yoksullukla mücadele konusunda dünya çapında giriģimlerde bulunan Dr. Peggy Dulany ve oğlu Michael Quattrone seminerde, nesilden nesile geçen hayırseverlik deneyimlerini ve gözlemlerini paylaģtı. c) KSS Pazaryeri, 9 Aralık 2011, Ġstanbul: Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen KSS Pazaryeri kapsamında Ģirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini tanıttığı bir pazaryeri etkinliği yapılmıģtır. e) Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal GiriĢimci YarıĢması: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iģbirliği ile hayata geçirilen BĠLGĠ Genç Sosyal GiriĢimci Ödülleri jurisinde TÜSEV de yer almıģtır. Jüri tarafından seçilen 10 genç sosyal giriģimci, liderlik vasıfların geliģtirilmek ve topluma sağladıkları faydanın sürdürülebilirliğini sağlamak için mentor desteği almanın yanı sıra eğitim programlarına da katılacaklar. B) Uluslararası Toplantılar a) Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Genel Kurul ve Konferansı, Mayıs 2011, Portekiz: EFC Genel Kurul ve Konferansı 2011 de Portekiz in Cascais Ģehrinde Resources and Sustainability The Oceans temasıyla yapılmıģtır. Konferansta Raymond Georis Yaratıcı Filantropi Ödülü ise Francis Charhon a verilmiģtir. b) Balkan Sivil Toplum GeliĢtirme Ağı (BCSDN) Genel Kurulu, Haziran 2011, Sırbistan: TÜSEV 2011 yılında Balkan Sivil Toplum GeliĢtirme Ağı na resmen üye olarak Sırbistan da yapılan ilk Genel Kurul a katılmıģtır. Toplantıda kuruluģun uzun vadeli stratejisi tartıģılmıģ, mali yönetim atölyesi ve yeni fikirler pazaryeri yapılmıģtır. c) CIVICUS Dünya Kongresi, 7-11 Eylül 2011, Montréal-Kanada: Sivil toplumun, bağıģçıların, kamu temsilcilerinin ve iģ dünyasının biraraya gelerek küresel düzeyde sivil toplumun durumu ve katılımını tartıģtıkları bir uluslararası topluluk olan CIVICUS un, 10. Dünya Kongresi Sivil Toplum ve Küresel Karar Alma: Daha Ġyi Yapmak (Civil Society and Global Decision Making: Doing It Better) temasıyla Eylül 2011 tarihlerinde Kanada nın Montreal Ģehirinde geçekleģti. Arap Bahar ında yaģanan geliģmelerin ve Haziran 2012 de gerçekleģecek Rio +20 BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ıģığında tartıģmaların yapıldığı toplantıda; Etkili Kalkınma, Ġklim Adaleti, Ġnsanların Teknoloji Yoluyla Birbirlerine Bağlanması, Sivil Toplum ve Demokratik Alan konularında çeģitli çalıģtaylar düzenlendi. TÜSEV in de üyeleri arasında olduğu ve CIVICUS kapsamındaki ulusal kuruluģ ağlarının temsil 16

17 edildiği AGNA Genel Kurul toplantısı da 9 Eylül 2011 de Montreal de gerçekleģti. TÜSEV bu toplantıda, AGNA üyelik çalıģma grubunun desteği ile hazırladığı Ulusal KuruluĢ Ağlarında Üyelik raporu ile ilgili bir sunum yaptı. d) DeğiĢim Ġçinde Özgür Medya: Sahiplik, Finans ve Sivil Toplumun Rolü Semineri, Kasım 2011, Ġstanbul: Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Ġnsandan Ġnsana programı kapsamında medya ve sivil toplum iliģkileri, basın özgürlüğü, madyanın rolü konularında bir seminer düzenlenmiģtir. e) EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, 7 Kasım 2011, Belçika: 2012 bütçe ve çalıģma programı ile program alanlarındaki geliģmeler görüģülmüģtür. f) TACSO Bölgesel STK Ağları Konferansı, Aralık 2011, Bosna-Hersek: TACSO nun RCC ile iģbirliği içinde düzenlediği IPA Ülkelerindeki Bölgesel STK Ağları Konferansı Aralık 2011 tarihlerinde Saraybosna da gerçekleģti. Konferansa IPA bölgesinden yaklaģık 90 STK temsilcisi katıldı. 4. ĠĢbirlikleri ve Diğer Konular a) TACSO Projesi Ulusal DanıĢma Kurulu Üyeliği: AB tarafından sağlanan Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye de yürütülmeye baģlanan ve sivil toplum kuruluģlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermeyi amaçlayan Sivil Toplum KuruluĢları için Teknik Destek (TACSO) Projesi için oluģturulan Ulusal DanıĢma Kurulu ndaki görevine TÜSEV 2011 yılında da devam etmiģtir. b) 2012 Yılının Ġlk Önemli Konferansı: Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı TÜSEV, British Council ve TACSO (Sivil Toplum KuruluĢları için Teknik Destek projesi) ortaklığında düzenlenen Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı, Türkiye Vodafone Vakfı stratejik ortaklığı ve Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde 29 ġubat- 1 Mart 2012 tarihlerinde Ġstanbul da gerçekleģti. Batı Balkanlar, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan ve Ġngiltere den 150 deneyimli sosyal giriģimciyi ve sosyal giriģimleri destekleyen kuruluģlardan temsilcileri bir araya getiren Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı iki gün boyunca yapılan tartıģmalarla sosyal giriģimciliğin bölgedeki geliģimi için önemli bir fırsat yarattı. Konferans; bölgeden sosyal giriģimcilerin AB ülkelerinden ve özellikle BirleĢik Krallık tan sosyal giriģimcilerle iliģkilerinin güçlendirilmesi, sosyal giriģimciler ile kamu, özel sektör ve sivil toplumda sosyal giriģimciliğin geliģimini destekleyen kiģiler arasındaki iliģkilerin geliģtirilmesi,sosyal giriģimcilikle ilgili bilgi ve iyi örnek paylaģımlarının sağlanması, Sosyal giriģimciliğin bölgede oynayabileceği rolle ilgili farkındalığın arttırılması ve sosyal giriģimcilerin bölgesel ağlarının geliģtirilmesi ve derinleģtirilmesi gibi hedeflere de hizmet etti. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ise TÜSEV in son iki sene içinde Türkiye de sosyal giriģimlerin geliģmesi için büyük çaba sarf ettiğini belirterek konferansın sosyal giriģimcilik alanında çalıģan kiģilerin bilgi ve deneyim paylaģımı ve 20 den fazla ülkeden katılan sosyal giriģimcilerle ağ kurmaları için eģsiz bir fırsat sunarak TÜSEV in bu alandaki çalıģmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Ergüder, Konferansta yapılan tartıģmaların sivil toplum kuruluģlarını ve giriģimcileri kendi sosyal giriģimlerini kurmaları ve geliģtirmeleri için ilham vermesini ve 17

18 sosyal sorunların çözümünde daha yenilikçi yöntemler geliģtirilmesi konusunda da cesaretlendirmesini umduğunu belirtti. Ergüder tüm konferans ortakları, Türkiye Vodafone Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi ne de konferansın gerçekleģmesindeki katkılarından dolayı teģekkür etti. Konferans ortaklarından TACSO projesi Takım Lideri Palle Westergaard, konferansın "TACSO nun sivil toplum, kamu ve özel sektör arasındaki iģbirliği ve diyalogu desteklemedeki çalıģmalarında önemli bir adım olduğunu belirtti. Hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hem de diğer ülkelerde, özel sektör, sivil toplum ve kamu arasındaki sınırların son yıllarda giderek bulanıklaģtığını belirten Westergaard, öncü kuruluģların sosyal ve çevresel hedeflerini iģ yaklaģımlarıyla birleģtirmelerinin yanı sıra; kamunun da sivil toplum ve özel sektör ile daha yakın iģbirlikleri gerçekleģtirdiğini belirtti. Westergaard bu konferansın Avrupa Birliği aday ülkelerinde bu trendlerin nasıl iģlediğini görmek ve bölgeden sosyal giriģimcilerin ağlarını geliģtirmelerini teģvik etmek için heyecan verici bir fırsat olduğunu belirtti. British Council Türkiye Direktörü Margaret Jack, sosyal giriģimlerin iģletme ve üçüncü sektör kategorilerini sorgulayarak; yeni olanaklar, çerçeveler ve yeni düģünme Ģekillerinin yolunu açtığını belirtti. Sosyal giriģimler ekonomiye katkılarının yanı sıra; engelliler, evsizler, kırsalda yaģayan kadın ve gençler gibi dezavantajlı gruplara iģ olanakları yaratıyor. Fakirliğin azaltılmasının yanı sıra sosyal hizmetlerin iyileģmesi ve alternatif bir yöntemle sunulması için de olanak sağlıyor dedi. Sosyal giriģimlerin hayırseverlik veya bağıģçılıkla ilgili olmadığını, iģletme kurallarına uygun olarak hareket eden ve öncelikli olarak sosyal sermaye yaratılması için çalıģan kuruluģlar olduğunun altını çizen Jack, BirleĢik Krallık ın sosyal giriģimcilik ve sosyal giriģimler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ve bugün BirleĢik Krallık ta sayıları 62,000 i bulan sosyal giriģimlerin kiģiyi istihdam ettiğini; yılda 24 milyar pound tutarında ciro oluģturduğunu ve GSYH ye %1 oranında destek verdiğini belirtti. Türkiye Vodafone Vakfı Baskanı Dr. Hasan Süel de, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan ve sürekli değisen bir bölgenin merkezinde yer alan Türkiye'nin sosyal inovasyon için bölgesel bir platform olma potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'nin genç ve eğitimli nüfusuyla, özel sektörde artırdığı kapasitesini sosyal girisimcilik alanında da gelistirmek için yeterli kaynaklara sahip olduğunu beliren Süel, Vodafone'un dünya üzerindeki 27 yerel vakfından biri olan Türkiye Vodafone Vakfı'nın, sirketin sorumluluk sahibi küresel vatandaģ olma ve toplumla bütünlesme taahhüdünün sosyal hayata yansıması olduğunu dile getirdi. Süel, sözlerine söyle devam etti: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde sosyal girisimciliğin yaygınlasmasını destekliyoruz. Uluslararası Sosyal Girisimcilik Konferansı'nı da, Türkiye'deki sosyal girisimcilik örneklerinin küresel bir platformda sergilenmesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz." 18

19 BÖLÜM 4: 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI I. İLETİŞİM VE GENEL ÇALIŞMALAR 1. ĠletiĢim ÇalıĢmaları: a. Bülten ve Websitesi: Her ayın sonunda yayımlanan aylık Türkçe e-bülten, üç ayda bir yayınlanan Ġngilizce e-bülten ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile çeģitli paydaģlarla bilgi paylaģımına devam edilecektir. Ayrıca TÜSEV sosyal medya hesapları ile hem TÜSEV faaliyetleri, hem de ülkemizden ve dünyadan sivil toplumla ilgili geliģmeler paylaģılmaya devam edilecektir. b. Basın ĠliĢkileri: TÜSEV faaliyetlerinin, yayınlarının ve diğer çalıģmaların basındaki yansımalarını takip etmek amacıyla Interpress ile imzalanan basın takibi sözleģmesi yenilenmiģtir. TÜSEV faaliyetleri doğrultusunda basın iliģkileri yürütülecektir. c. ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla program alanları bazında basın ve iletiģim adres bankaları güncellenmeye ve geliģtirilmeye devam edilecektir. d. Üye ĠliĢkileri: Yeni üyelerin katılması, katılım payı bağıģlarının toplanması, TÜSEV Bilgi Bankası güncellemeleri gibi bir dizi çalıģma öngörülmektedir. e. Ġnsan Kaynakları Sivil toplum alanına ilgili duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kısa ve uzun dönemli staj olanağı sağlanmaya devam edilecektir. 2. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda hizmet alınacaktır. TÜSEV websitesinin içerik ve teknik altyapı olarak gözden geçirilmesi planlanmaktadır. II. YASAL ÇALIġMALAR 1. Genel ÇalıĢmalar: Mevzuat takibi ve paylaģılması ile dernek ve vakıflarımıza yasal ve mali konularda danıģmanlık verilmesi çalıģmalarımız devam edecektir. 2. Mali Düzenlemelerle Ġlgili ÇalıĢmalar a) Vergi Savunu Projesi: Vergi ve kamu yararı konusunda hazırlanan raporların ilgili paydaģlarla yapılacak toplantılarda sunulması planlanmaktadır. b) Denetim konusunda yapılacak çalıģmalar: Vakıflar Yönetmeliği ile bir yenilik olarak uygulama imkanı bulan ancak yönetmelik hükümlerinin iptali gerekçesi ile dava konusu edilen iç denetim konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iyileģtirme çalıģmaları devam edecektir. 3. Vakıf: Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği konusunda bilgilendirici notlar hazırlanması ve vakıflar mevzuatı eğitimleri verilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir. 19

20 4. Dernek: Dernek Mevzuatı eğitimleri yapılması ve Dernekler Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanun hakkında çalıģmalar yapılacaktır. 5. Muhasebe Standartları: Muhasebe standartları raporuna iliģkin yapılacak bir toplantıyla paylaģılacaktır. 6. STK-Kamu ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi ve Sivil Toplumun Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Projesi: TÜSEV, Avrupa Komisyonuna sunulan STK-Kamu ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi ve Sivil Toplumun Kapasitesinin GeliĢtirilmesi baģlıklı 6 ortaklı proje konsorsiyumu içinde yer alacaktır. Projenin 2012 ilk çeyreğinde baģlaması planlanmaktadır. 7. Toplantılar: a) Libya Yeni Dernekler Kanunu ÇalıĢtayı: ġubat 2012 tarihlerinde Trablus, Libya da düzenlenmiģ olan Libya Yeni Dernekler Kanunu ÇalıĢtayı na TÜSEV uzman kuruluģ olarak katılmıģ ve iki sunum gerçekleģtirmiģtir. UNDP ve ICNL ortaklığında ve Libya Kültür ve Sivil Toplum Bakanlığı himayesinde gerçekleģen ÇalıĢtaya; Geçici Ulusal Hükümet üyeleri, kanun taslağını hazırlayan uzmanlar ve sivil toplum kuruluģlarından geniģ bir katılım sağlanmıģtır. ÇalıĢtayda sivil toplum kuruluģlarına dair hukuki düzenlemeler, STK ların fonlanması, hükümet denetimi ve cezalar gibi farklı konular derinlemesine tartıģılmıģ ve bu çerçevede Taslak Dernekler Kanunu geliģtirilmeye çalıģılmıģtır. Kanun taslağının önümüzdeki aylarda tamamlanarak kanunlaģması beklenmektedir. b) Hükümetler ve STK lar Arasında Bölgesel Politika Diyaloğu: DeğiĢim için Bölgesel Konferans Ortaklığı, 15 Mart 2012, Belgrad: DeğiĢim için Ortaklık: Batı Balkanlar ve Türkiye de Sivil Toplum ve Hükümetler konferansı Sırbistan hükümeti Sivil Toplumla ĠĢbirliği Bakanlığı, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Hırvatistan hükümeti Sivil Toplumla ĠĢbirliği Bakanlığı ve TACSO (Sivil Toplum KuruluĢları Ġçin Teknik Destek Projesi) ortaklığında 15 Mart 2012 de Belgrad da gerçekleģmiģtir. Toplantıya, Türkiye den uzman kuruluģ sıfatıyla davet edilen TÜSEV de katılmıģtır. c) Balkan Civil Society Development Network Genel Kurul Toplantısı, Haziran Split, Hırvatistan d) EFC Genel Kurul Toplantısı, 6-8 Haziran 2011, Belfast Ġngiltere 8. Kamu-STK ĠĢbirliği, Ġyi YönetiĢim, Yardım Toplama Kanunu ÇalıĢmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Komisyonu Delegasyonu ve diğer kurumlarla iliģkilerin geliģtirilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir. 20

21 III. SOSYAL YATIRIM 1. Sosyal Yatırım Vakıfları ile ilgili çalıģmalar: a) DanıĢma Kurulu Toplantısı: Projesi nin ilk DanıĢma Kurulu toplantısı 24 Ocak 2012 tarihinde gerçekleģtirildi. DanıĢma kurulu toplantısında, ulusal ve yerel bileģenlerden oluģan projenin genel tanıtımının ardından projenin yerel ayağında düzenlenecek faaliyetler tartıģıldı. TÜSEV, projenin yerel ayağı kapsamında Bolu BağıĢçılar Vakfı (BBV) örneğinde olduğu gibi çok sayıda bağıģçının küçük-büyük katkıları ile kurulan, bölgede yaģayanların yaģam kalitesini ve refah seviyesini arttırma amacı güden, yerel sorunların çözümü için yerel kaynakları kullanan ve yarattığı ana sermaye ile bölgede bulunan diğer gönüllü oluģumlara hibe desteği sağlayan bağıģçılar vakfı modelini yaygınlaģtırmaya hedefliyor. b) Bolu BağıĢçılar Vakfı Vaka ÇalıĢması: TÜSEV, Türkiye de kendi türünde bir ilk olan Bolu BağıĢçılar Vakfı nın (BBV) örgütlenme biçimini, faaliyetlerini, iģbirliklerini mercek altına almıģ ve bundan sonra benzer yapılar kurmak isteyen kiģilere örnek oluģturması ve bu vakıf modelinin baģarılı ile uygulanması için gerekli Ģartları, olası zorluklar karģısında alınabilecek önlemleri ve faydalı stratejileri önceden keģfedebilecekleri bir kaynak sunulması amacıyla bir vaka çalıģmasını hazırlamıģtır. BBV nın kurucuları ve paydaģları ile yapılan görüģmeler sonucunda vakfın baģarısına katkıda bulunan faktörler ve faaliyetlerin paydaģların üzerindeki etkisi analiz edilmiģtir. c) AraĢtırma: Türkiye de bağıģçılığın durumunun analiz edileceği araģtırmanın sonuçları Türkiye de bağıģçılık kültürünün ne Ģekilde ve ne yöne doğru geliģtirilmemiz gerektiğine dair ipuçları sağlayarak bağıģçılığı geliģtirme stratejisi için bir dayanak noktası oluģturacak. AraĢtırma bireysel bağıģçılık, vakıf bağıģçılığı ve Ģirket bağıģçılığı bileģenlerini içeriyor. d) El kitabı: Bireysel ve kurumsal bağıģçılar ile vakıfların bağıģ uygulamalarında takip edebilecekleri pratik bilgiler ve ihtiyaç duyabilecekleri araçlar bir el kitabında toplanacak. Hazırlanacak el kitabı ve bağıģçılığın durumu ile ilgili rapor vakıf, kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda tanıtılacak. e) Savunuculuk ÇalıĢmaları: Türkiye de bağıģ toplamanın daha kolay hale gelmesi, kiģi ve kurumların vergi avantajı ile daha fazla bağıģ yapmaya teģvik edilmesi, kamu yararı statüsünün geliģtirilerek vakıfların üzerindeki yükün hafifletilmesi ve sonuç olarak ortak kamusal çıkarların ilerletilebilmesi için yasal düzenlemelerin iyileģtirmesi gerekiyor ve bu kapsamda bağıģçılığı çerçeveleyen mali ortam hakkında bir rapor hazırlama, yasal çalıģma grubu oluģturma, Maliye Bakanlığı na ziyarette bulunma, sivil toplumun tavsiyelerinin kamuya sunulacağı bir danıģma toplantısı organize etme gibi bir dizi savunuculuk faaliyeti yürütecek. f) Bilgilendirme ÇalıĢmaları: TÜSEV web sitesi ve elektronik bülteninde yayınlanan haberler sayesinde ilgili tüm paydaģlar Türkiye ve dünyadaki bağıģçılık hakkında güncel geliģmeler ve yeni kaynaklar hakkında bilgi sahibi olabilecekler. ġu ana kadar 2012 BağıĢçılık Trendileri, Aylık Destek Programları, BağıĢçılara Özel Fon Yönetimi, ġirket BağıĢçılığı ile ilgili dosyalar hazırlanarak yayınlanlanmıģtır. 21

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU iv ĠÇĠNDEKĠLER MĠSYON-VĠZYON 2011 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Mükemmellik AĢamaları Programı Yerel Kalite Ödülleri Ulusal Kalite

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı:

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı: 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı: ġirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nde yer alan uyulması

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bundan böyle ġirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Yıldızevler Mahallesi 713. Sokak No:4, Çankaya 06550, Ankara Tel: 0 (312) 440 99 02 Faks: 0 (312) 212 11 48

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile Vezir AraĢtırma ve DanıĢmanlık

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU haritalama BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU Hazırlayanlar SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul, Aralık 2010 HARĠTALAMA ÇALIġMASI

Detaylı

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009)

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 31/08/2009 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 5 2. 2009 YILI ĠÇĠN ÖNCELĠK ALANLARI VE YAPILACAK FAALĠYETLER

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 1 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 Haziran 2011 2 ODTÜ Stratejik Planı 2011 2016 28 Haziran 2011 tarihli Senato Üniversite Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiģtir. Orta

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 E V Güney Bağımsız Denetim ve Tel +902123153000 SMMM AŞ Fax: +90 2122308291 Eshi Büyüı

Detaylı