TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ"

Transkript

1 2011 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2012 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

2 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2011

3 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUġLAR olarak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ Vakıflar ile Derneklerin kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet konularını etkin olarak gerçekleģtirebilmelerine, uyum ve iģbirliği içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletiģim ve hizmet ağı oluģturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz konusu kuruluģlardan oluģan bağımsız sektörün, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluģlarda, özellikle Avrupa nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen Avrupa Üçüncü Sektör Hareketi içinde yer almasını sağlamaktadır. TÜSEV Resmi Senedi: Madde 3 3

4 BÖLÜM 1: YÖNETĠM ORGANLARI Mütevelliler Heyeti Başkanlık Divanı Prof. Dr. Üstün Ergüder : BaĢkan Rahmi M.Koç ve Güler Sabancı : BaĢkan Vekilleri Yönetim Kurulu Prof. Dr. Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (Başkan) Ġnal Avcı Vehbi Koç Vakfı (Başkan Yardımcısı) Timur Erk Hüseyin Topa Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Nurdan ġahin Osman Çetin Evranuz Hasan SubaĢı Candan Fetvacı Alparslan Tansuğ Dr. Hasan Süel Türk Böbrek Vakfı (Başkan Yardımcısı) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sabancı Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Elginkan Vakfı Hisar Eğitim Vakfı Aydın Doğan Vakfı ENKA Spor Eğitim Sosyal Yardım Vakfı Türkiye Vodafone Vakfı Denetim Kurulu Gün Han BaĢik Kamil Özden Ayhan Ergin Feyziye Mektepleri Vakfı (Başkan) Türkiye Yardım Sevenler Derneği Türk Eğitim Vakıfları DayanıĢma Konseyi Genel Sekreter Namık Ceylanoğlu 4

5 Çok Değerli Mütevellilerimiz, BÖLÜM 2: GENEL DEĞERLENDĠRME Yine bir Mütevelliler Heyeti toplantısı nedeniyle sizlerle buluģmaktan ve bazı Ģeyleri paylaģmaktan büyük mutluluk duymaktayız yılı çok önemli olayların yaģandığı, sivil toplumun adının bazen hiç anılmadığı bazen de kapasitesi zorlanarak sorunlara çözüm üretmek üzere siyaset kurumu aracılığıyla güncel olaylara dahil edildiği ancak halkın gündemi ile siyasetin gündeminin çok örtüģmediği bir yıl olmuģtur. Bir yandan geçim sıkıntısı içindeki halk kitleleri diğer yandan ülkemizi bir cennet bahçesi gibi gösterme çabasındaki farklı siyasi görüģler. Bütün bunlara rağmen 2011 yılında sivil toplum; yeni anayasa hazırlama çalıģmaları, Van depremi ve iģ dünyamızı ciddi anlamda Ģekillendirecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile tanıģmıģtır. Van depremi teknik ve teknolojiye direnen, yerel yönetimler dahil kamunun ilgili tüm kurumları ile bu afetin kapımızı çaldığı ana kadar hiçbir ciddi önlemi almadığı, adeta bir üçüncü dünya ülkesinde olabilecek derecede halkın kaderi ve baģ baģa bırakıldığı, yıllarca süren bir umursamazlığın faturasının yine halkımıza ödetildiği bir afettir. Ancak sivil toplum kuruluģları ve duyarlı yardım sever halkımızın olağanüstü çaba ve gayretleri ile depremin tahribatı kısmen de olsa hafifletilmiģ, hızla yaraların sarılmasında önemli bir mesafe kat edilmiģtir. Ulusal ve uluslararası dayanıģma ve yardımlaģmanın bir anlamda en iyi örnekleri sergilenmiģtir. Bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına dayanma gücü diliyoruz. Ġkinci önemli konumuz ise iktisadi iģletmesi, Ģirketi veya Ģirket ortaklığı olan vakıf ve derneklerimizi yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanununun kabulü ve kademeli olarak yürürlüğe girecek olmasıdır. Yeni TTK iģ dünyamızı uluslararası standartlara yaklaģtıran, genel anlamda teknoloji, sermaye ve iģ gücünden oluģan üretim faaliyetlerini daha verimli kılabilecek, denetimden vergi sistemine kadar Ģeffaf ve sürdürülebilir bir sistemin kurulmasını öngörmektedir. Büyüyen ve geliģen Türkiye nin global iģ dünyası ile rekabet etmesini ve entegrasyonunu sağlayacak önemli bir araç, bir ara yüz ve ortak bir standart olarak iģ dünyamıza yön verecektir. Üçüncü ve belki de en önemli geliģme ise yeni anayasa nın hazırlanmasıdır. Türkiye nin geleceğinin temel hatlarını çizecek yeni anayasa çalıģmaları, siyasal ve toplumsal konsensüse çok ihtiyaç duyulan en önemli konu olarak öne çıkmıģtır. Aslında yapılmak istenilen demokrasimizin evrensel normlarla yüzleģmesi, kamulaģtırılmaması, sivil özelliğinin vurgulanarak öne çıkarılması, eģitlikçi ve özgürlükçü çağdaģ bir modelin oluģturulması çabasıdır. 5

6 Anayasa, genel anlamda devletin temel yapısını, kuruluģunu, iģleyiģini düzenleyen kuralların tamamıdır. Bu kuralların bazıları yazılı hukuk kurallarıdır. Geride kalanlar ise gelenekler, uygulamalar ve hukuk üstü anlayıģlardır. Dar anlamda ise, bir-bazen birden fazla belgede bir araya getirilmiģ yazılı-temel hukuksal normlardır. Bu süreçte doğal olarak sivil toplum örgütleri ülke yönetimindeki sorumluluklarının halkla paylaģım araçları olarak çok önemli bir misyona sahiptir. Temeli ve organizasyonu iyi kurulmuģ, örgütlü ve etkin bir sivil toplum geliģmiģ demokrasilerin ve katılımcı dünya düzeninin vazgeçilmez bir unsurudur. Vakıf ve derneklerimiz örgütlü toplumun temsilcileri olarak ülke demokrasisinin çağdaģlaģması ve geliģtirilmesi demek olan yeni anayasa yapım süreçlerinde önemli bir sorumlulukla karģı karģıyadır. Günümüzde tüm geliģmiģ ülkeler gibi refahı paylaģmak yerine, yoksulluğu paylaģmak doğruymuģ gibi gösteren görüģlere ve politikalara karģı yeni anayasa çalıģmalarına katılarak varlığımızı ortaya koymamız; hukukun aynı zamanda günlük yaģam içindeki kiģilerin bir davranıģ normu olduğu bilinci ile en önemli ödevimizdir. Zira demokrasi, çağdaģ hukuk devletinin son aģaması olup yeni anayasa yapımına sahip çıkmanız dileklerimizle baģarı ve esenlikler diliyoruz. Saygılarımızla, TÜSEV 6

7 BÖLÜM 3: 2011 YILI FAALĠYETLERĠMĠZ 2011 yılı faaliyetlerimizle ilgili daha detaylı bilgilere web sitemizden ulaģabilirsiniz. I. ĠLETĠġĠM VE GENEL ÇALIġMALAR TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı, 8 Mart 2011, Ġstanbul: TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 8 Mart 2011 de Sabancı Vakfı ev sahipliğinde Sabancı Center da yapılmıģtır. Toplantıda 2010 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2011 yılı çalıģma programı sunularak çalıģma programı ve tahmini bütçe kabul edilmiģtir. Görev süresi dolan Denetim Kurulu BaĢkanı Gün Han BaĢik (Feyziye Mektepleri Vakfı), üyeler Kamil Özden (Türkiye Yardımsevenler Derneği) ve Ayhan Ergin (Türk Eğitim Vakıfları DayanıĢma Konseyi-TEVDAK) bu görevlerine yeniden seçilmiģtir. Toplantıda ayrıca TÜSEV DavranıĢ Kuralları Belgesi kabul edilmiģtir. 3. ĠletiĢim ÇalıĢmaları a) Bülten ve Websitesi: Aylık Türkçe ve üç ayda bir Ġngilizce olarak yayımlanan TÜSEV e-bültenleri ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluģları ve diğer paydaģlarla bilgi paylaģımı 2011 yılı boyunca devam etmiģtir. TÜSEV websitesinin ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında site 36,512 tekil ziyaretçi tarafından 45,825 defa ziyaret edilmiģtir. Bu sayılar 2010 yılı için 30,388 tekil ziyaretçi ve 39,912 ziyaret sayısı olarak gerçekleģmiģti. Bu artıģ tekil ziyaretçi sayısında son bir sene içinde %20 lik bir artıģa iģaret etmektedir. Bu çerçevede toplam ziyaretçi sayısı 13 Mart 2012 tarihi itibariyle sayısına ulaģmıģtır. a) ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla iletiģim ve basın listeleri güncellenmiģ ve geliģtirilmiģtir. b) Sosyal Medya Hesapları: Facebook, Twitter, Google Plus gibi sosyal ağlarda TÜSEV hesapları oluģturarak TÜSEV ve sivil toplumdan haberler düzenli olarak paylaģılmaktadır. 8 Mart itibarıyla TÜSEV i Twitter da 794, Facebook ta 323 kiģi takip etmektedir. Lütfen Bilgi Bankası profilinizi en son bilgilerinizle güncellemeyi unutmayınız. c) TÜSEV Bilgi Bankası: BağıĢçılar ile yurtiçi ve yurtdıģındaki kiģi ve kuruluģlarla bilgi paylaģmayı, koordinasyonu, TÜSEV ve üyelerinin sivil toplum alanında kurumsallaģmasını ve iyi örnek oluģturmalarını sağlamak ve sivil sektöre iliģkin kaynaklar, iģgücü ve ekonomiye katkı açısından bilgi eksikliğinin giderilmesini, bilgi paylaģımının gerçekleģtirilmesi ve uluslararası standartlara uygun Ģeffaflığın sivil toplum kuruluģları arasında yaygınlaģtırılması için kullanılan Bilgi Bankasındaki bilgilerinizin güncellenmesini eğer bilgi bankası ile tanıģmadı iseniz bu önemli fırsatı kuruluģunuz lehine değerlendirmenizi hatırlatıyor ve önemi nedeniyle yeniden bilgilerinize sunuyoruz. 7

8 TÜSEV üyelerinin kurumsal profillerini içeren, Türkçe ve Ġngilizce bir veritabanı olan TÜSEV Bilgi Bankası na üyelerimiz kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve Ģifreleriyle giriģ yaparak bilgilerini kolayca güncelleyebilmektedirler. Mütevellilerimizin tanıtım, iletiģim ve iģbirliği kapasiteleri ile uluslararası bağlantılarının geliģmesinde bir köprü görevi görmeyi amaçlayan TÜSEV Bilgi Bankasına adresinden ulaģabilmek mümkündür. 4. Tanıtım Malzemeleri Yayın BroĢürü: TÜSEV in internette mevcut son yayınlarını ve içeriklerini içeren bir broģür hazırlanarak çeģitli toplantılarda dağıtılmıģtır. 5. Ġnsan Kaynakları a) Stajyerler: 2011 yılında da sivil toplum alanına ve TÜSEV çalıģmalarına ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj imkanı sağlanmıģtır. Tuğçe Demir (Boğaziçi Üniversitesi) ve Koray Kaplıca (Koç Üniversitesi) yarı zamanlı stajyer olarak görev yapmıģtır. b) Eğitimler ve Diğer Konular: Genç Türkiye Genç Amerika Programı: ABD DıĢiĢleri Bakanlığı nın sponsorluğunda World Learning ve DıĢ Politika Platformu nun organizatörlüğünde gerçekleģtirilen Genç Türkiye Genç Amerika: Yeni bir Dönem için Yeni ĠliĢkiler programı dahilinde Türkiye ve ABD den sivil toplum, thinkthank ve kamu alanlarında çalıģmakta olan genç uzmanlar için bir değiģim programıdır. Programa TÜSEV ĠletiĢim Koordinatörü Derya Kaya da seçilmiģ ve Haziran ayında ABD ye iki haftalık bir çalıģma ziyareti gerçekleģtirmiģ, Eylül ayında ise Türkiye de bir haftalık bir program organize etmiģtir. Bu vesileyle Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve DıĢ Politika Platformu iģbirliğiyle STK larda ÇalıĢan Gençler ve ABD-Türkiye arasında ĠĢbirliği Olanakları baģlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiģ, ülkemizde ilk kez ABD-Türkiye arasında sivil toplum iliģkilerini ele alan bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantı ile program katılımcıları Türkiye den sivil toplum ve düģünce kuruluģlarıyla tanıģma imkanı bulmuģ, iki ülkede sivil toplumun konumu ve dıģ politikadaki rolleriyle ilgili bir tartıģma baģlatılmıģ ve Türkiye ve ABD de faaliyet gösteren kuruluģların iliģkilerinin nasıl geliģtirilebileceğine yönelik öneriler geliģtirilmiģtir. 6. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda 0 ve1 BiliĢim Sistemleri ile anlaģılarak web sitesi ve teknik demirbaģların bakım ve onarım hizmetleri alınmıģtır. 8

9 II. YASAL ÇALIġMALAR 1. Yasal GeliĢmeler a) Ġkinci Dönem Vakıflar Meclisi seçimleri: Vakıflar Genel Müdürlüğü nün üst karar organı olan Vakıflar Meclisinin ikinci dönem üye seçimleri 25 Aralık 2011 tarihinde Ankara da yapılmıstır.seçimde, 24 Kasım 2011 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlügüne basvurarak temsilci belgesi alan 2196 vakfı temsilen 1581 yeni vakıf, 216 mülhak vakıf ve 149 cemaat ve vakıf temsilcisi oy kullanmıstır. Yeni vakıflardan Süleyman Savat, Islam Emiroğlu, Ahmet Özdemir; mülhak vakıflarından Bilal Sarı ve cemaat vakıflarından Pandeli Laki Vingas Vakıflar Meclisi asil üyeligine seçilmistir. b) Vakıflarda Kurucu Ġrade: Prof. Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından hazırlanan muktezanın BaĢbakan Yardımcısı Cemil Çiçek e sunulmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı na iletilmiģ ve görüģ istenmiģtir. 9 Aralık 2010 tarihinde bu konuda Ankara da bir panel düzenlenmiģtir. Panel sonuçları rapor haline getirilerek ilgililerle paylaģılmıģtır. c) Vakıflar Kanunu ve Yönetmelik çalıģmaları: TURMOB un iç denetim ve denetçilerin seçimine iliģkin açtığı davanın yürütülmesi DanıĢtay tarafından durdurulmuģ olup, dava da karar aģamasına gelinmiģtir. VGM iç denetimle ilgili taslak bir düzenleme hazırlamıģtır ancak yürürlüğe konması için dava sürecinin sona ermesi beklenmektedir. d) 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı: tarih ve sayıl Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411) ile 2012 yılı için Yeniden Değerleme Oranı 10,26 olarak belirlenmiģtir. Oran tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 2. Toplantılar a) Vakıflar Mevzuatı Eğitimi, 27 Ocak, 23 Haziran 2011, Ġstanbul: TÜSEV, 27 Ocak 2011 de Ġstanbul da çeģitli alanlarda çalıģan 30 vakıf temsilcisinin katılımıyla bir vakıflar mevzuatı eğitimi düzenlemiģtir. Eğitimde vakıfların mevzuattan kaynaklanan sorunları ve sorumlulukları yanında son değiģiklikler hakkında da bilgilendirme yapılmıģtır. Benzer bir toplantı 23 Haziran tarihinde TÜSEV Mütevelliler üyesi 30 vakıf ile tekrarlanmıģtır. b) EMI-TÜSEV Kongresi, Aday Ülkelerde STK lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga, ġubat 2011, Ġstanbul: European Movement International ile birlikte düzenlenen CSOs Challenge Public Authorities: From Political Commitment to Active Dialogue baģlıklı Kongre ġubat tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleģmiģtir. AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu iliģkilerinin tartıģıldığı toplantıya 300 den fazla kiģi katılmıģtır. Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun geliģimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetiģim, iģbirlikleri gibi konulara odaklanmıģtır. TOBB BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonunun GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ toplantının açılıģ oturumuna konuģmacı olarak katılmıģlardır. Deatylar için uluslararası iliģkiler bölümüne bakabilirsiniz. c) Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Mali Mevzuat Toplantısı, 17 ġubat 2011, Ġstanbul: TÜSEV Mütevelliler heyeti üyesi ve diğer vakıf ve dernek temsilcilerinden 9

10 yaklaģık 70 kiģilik bir toplantıda vakıf ve derneklerin vergi rejimi ile yaģanılan sorunlar derinlemesine tartıģılmıģtır. d) Sivil Toplum KuruluĢlarının Yasama Süreçlerine Katılımının Güçlendirilmesi Konferansı, ġubat 2011, Ġstanbul: TBMM ve YASADER ortaklığında Ġstanbul da düzenlenen konferansta STK ların yasam süreçlerine katılımı konusunda farklı ülkelerdeki modeller üzerinden nasıl bir yapı kurulabileceği tartıģılmıģtır. e) Dernekler Dairesi-STK ĠliĢkisi Hizmet Ġçi Eğitim Programı Toplantısı, 15 Mart 2011, Kızılcahamam: Dernekler Dairesi personelinin kurumsal kapasitesinin geliģtirilmesinin hedeflendiği toplantıda Dernekler Dairesi personeline bir konuģma yapılarak STK ların yaģadığı sorunlar tartıģılmıģtır. f) Avrupa Konseyi NGO Forumu, Mart 2011, Ġstanbul: Avrupa Konseyinin danıģma organı olan Uluslararası NGO Konferansı (Conference of INGOs) tarfından düzenlenen NGO forumu Mart tarihlerinde Ġstanbul Büyük Cevahir otelinde yapılmıģtır. Konferansta multikültürel yeniçağda NGO ların rolü üzerine tartıģmalar yapılmıģtır. g) TACSO Projesi Ulusal DanıĢma Kurulu Toplantısı, 6-8 Temmuz 2011, Hırvatistan: TACSO UDK kapsamında Hırvatistan a düzenlenen çalıģma gezisinde ülkedeki hukuki düzenlemeler incelenmiģ, düzenleyici kamu kuruluģları ile belli baģlı STK lara ziyaretler gerçekleģtirilmiģtir. h) TAIEX Örgütlenme Özgürlüğü ÇalıĢma Gezisi, Eylül 2011, Ġngiltere, Almanya: Dernekler Dairesi BaĢkanı, ĠçiĢleri Bakanlığı müsteģar yardımcısı, BaĢbakanlık Strateji Dairesi BaĢkanı ve TBMM Genel Sekreteri ile birlikte düzenlenen çalıģma gezisine katılınmıģ, bu kapsamda çeģitli STK lar ve kamu kuruluģları ile temaslar gerçekleģtirilmiģtir. 3. Diğer a) ICNL Uluslararası STK Hukuku Ġzleme Projesine Destek Verilmesi: ABD de yerleģik International Center for Not-for-profit Law (ICNL) tarafından hazırlanan ve STK hukukuyla ilgili geliģmelerin ulusal ve küresel çapta izlenmesi amacını taģıyan projenin ülke ortağı TÜSEV olmuģ ve Türkiye deki yasal mevzuatla ilgili bir çalıģma yapmıģtır. Bu çalıģma tamamlanmıģ ve ICNL web sitesine eklenmiģtir. Bilgiler her ay güncellenmektedir. b) Anayasamızda Örgütlenme Özgürlüğünü düzenleyen 33. Madde kapsamında TÜSEV in çalıģma alanlarıyla bağlantılı olarak önerilerimiz oluģturulmuģ ve TBMM BaĢkanlığı ile paylaģılmıģtır. Bu kapsamda sürecin baģından beri Ankara da yerleģik Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi Derneği (STGM) ile ortak çalıģmalar yapılmaktadır. STGM liderliğinde çeģitli zamanlarda düzenlenen Anayasa toplantılarına katılınmıģ ve baģlatılan imza kampanyasına destek verilmiģtir. Anayasa çalıģmaları 2012 yılında devam edecektir. 10

11 III.SOSYAL YATIRIM 1. British Council Sosyal GiriĢimcilik Projesi: British Council, Ġngiltere ve Türkiye arasında sosyal giriģimcilik alanında ortaklıklar oluģturmak hedefiyle 2010 yılından beri Sosyal GiriĢimcilik Projesini desteklemektedir. Proje, Türkiye nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan da da yürütülmektedir döneminde tamamlanan Sosyal GiriĢimcilik Projesinin ilk ayağında yürütülen faaliyetler, Türkiye de sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileģtirilmesi ve sosyal giriģimleri ile ilgili farkındalık yaratacak çalıģmalar yapılmasının önemini ortaya koymuģtur. TÜSEV bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla, döneminde sosyal giriģimlerle ilgili farkındalık yaratılması, sosyal giriģimci ağının geliģtirilmesi ve sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi için çeģitli faaliyetler yürütmüģtür. Bu çerçevede, uygulanan proje faaliyetlerine aģağıda yer verilmiģtir: a) Tamamlanan Faaliyetler Sosyal GiriĢimcilik Web Portalı: Sosyal giriģimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeģitli bilgi kaynakları, linkler ve araçlar içeren adresli sosyal giriģim web portalı ocak ayında eriģime açılmıģtır. Portal, Türkiye nin yalnızca sosyal giriģimcilik alanına odaklanan ilk internet sitesidir. Odak Grup DanıĢma Toplantısı, 15 Nisan 2011, Ġstanbul: Türkiye nin önde gelen 15 sosyal giriģimcisinin katılımıyla gerçekleģtirilen danıģma toplantısında, sosyal giriģimlerin Türkiye deki mevcut yasal ve mali altyapı ve kaynak geliģtirme olanakları konularında yaģadıkları zorluklar tartıģılmıģtır. Sosyal giriģimcilerin deneyim ve yorumlarından edinilen bilgiler proje kapsamında hazırlanan politika belgelerine eklenerek kamu ve özel sektörle yuvarlak masa toplantılarındaki tartıģmalarda ele alınmıģtır. E-Bültenler: Sosyal giriģim portalı üyeleri tarafından interaktif bir Ģekilde oluģturulan ve iki haftada bir yayınlanan sosyal giriģim bültenleri okuyucularını sosyal giriģimler ile ilgili geliģme ve duyurulardan haberdar etmenin yanı sıra dünyanın çeģitli yerlerinde kurulmuģ sosyal giriģimler hakkında da bilgi vermektedir. Mayıs ayı itibariyle Sosyal GiriĢim E-bülteninin 14 sayısı yayınlamıģ ve yayınlanan bültenler sosyal medya kanalları aracılığıyla da duyurulmuģtur. Sosyal giriģim bültenlerine adresinden ulaģılabilmektedir. Sosyal GiriĢim Toplantıları: TÜSEV in sosyal giriģimcileri ilgilendiren konular arasından seçerek iki ayda bir gerçekleģtirdiği Sosyal GiriĢim Toplantıları,sosyal giriģimciler ve sosyal giriģimcilik alanındaki diğer aktörleri bir araya getirerek sosyal giriģimcilik alanındaki geliģmeleri tartıģmaları için fırsat yaratmaktadır. Proje kapsamında sosyal giriģimciler, STK temsilcileri, üniversiteler, kamu ve özel sektörden yetkililerin katılımıyla beģ sosyal giriģim toplantısı düzenlenmiģtir. Bu toplantılarda sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileģtirilmesi, sosyal inovasyon, internet giriģimciliği ve sosyal giriģimcilik iliģkisi ve özel sektör- sosyal giriģim iliģkileri gibi konular tartıģılmıģtır. Sosyal giriģim toplantılarının notlarına adresinden eriģebilirsiniz. Sosyal GiriĢim BroĢürü: Sosyal giriģim modelinin anlatılması ve sosyal giriģim web portalının tanıtılması hedefiyle hazırlanan sosyal giriģim broģürü Temmuz ayında 11

12 yayınlanarak sosyal giriģimcilik alanında aktif olan çeģitli paydaģlarla (üniversiteler, STK lar vb.) paylaģılmıģtır. Sosyal giriģim modeli ve bu modelin Türkiye deki uygulamaları hakkında bilgiler içeren broģür sosyal giriģimcilikle ilgili yapılacak toplantılarda dağıtılmaya devam edecektir. Politika Belgeleri: TÜSEV in Sosyal GiriĢimcilik Projesi kapsamında yürüttüğü çalıģmalar sosyal giriģim modelinin desteklenmesi ve teģvik edilmesi için; yasal ve mali altyapının daha elveriģli hale getirilmesi ve sosyal giriģimlere mali destek sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymuģtur. Bu bulgular doğrultusunda Türkiye de sosyal giriģimlerin yasal ve mali altyapısı, sosyal giriģimlere kamu ve özel sektör destekleri konularında politika belgeleri hazırlanmıģtır. Bu belgeler: a) Türkiye deki sosyal giriģimlerin karģılaģtığı yasal ve mali zorlukları ve bu zorlukların giderilmesi için yapılan önerileri içeren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi politika belgesi, b) Sosyal giriģimlere kamu aracılığıyla yapılan mali desteklerin kapsamı ve bu desteklerden faydalanmak isteyen sosyal giriģimlerin yaģadığı sıkıntıların aģılması için yapılan önerileri içeren kamu mali desteği politika belgesi ve c) Türkiye deki sosyal giriģimlerin özel sektör tarafından mali destek almada karģılaģtığı zorluklar ile bu zorlukların ortadan kaldırılması için yapılan önerileri içeren özel sektör mali desteği politika belgesidir. Hazırlanan politika belgeleri ve adreslerinde yayınlanacaktır. Yuvarlak Masa Toplantıları: Proje kapsamında hazırlanan politika belgeleri düzenlenen yuvarlak masa toplantıları ile kamu ve özel sektörden paydaģlara sunulmuģtur. Taslak politika belgeleri yuvarlak masa toplantıları sonrası katılımcılardan alınan geri dönüģlerle yeniden düzenlenerek son haline getirilmiģtir. a) Türkiye de Sosyal GiriĢimlerin Kamu Ġle ĠliĢkileri Yuvarlak Masa Toplantısı, 18 Ocak 2012, Ankara: Kamu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleģen yuvarlak masa toplantısı 18 Ocak 2012 tarihinde Midi Otel Ankara da gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Türkiye ĠĢ Kurumu ndan katılım sağlanmıģtır. TÜSEV tarafından yapılan sunumlarda; kamusosyal giriģim iliģkileri, sosyal giriģimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının mevcut durumu ve kamunun sosyal giriģimlere yönelik mali destekleri konuları ele alınmıģ ve TÜSEV in bu alanlara yönelik önerileri sunulmuģtur. Toplantıya konuģmacı olarak katılan Firsport kurucusu Barry Ayre ise sosyal giriģimciliğin en fazla geliģtiği ülkelerden biri olan Ġskoçya da sosyal giriģimlere kamu tarafından sağlanan destekler konusunda bilgi ve deneyim paylaģımında bulunulmuģtur. b) Özel Sektör-Sosyal GiriĢim ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi Yuvarlak Masa Toplantısı, 9 ġubat 2012, Ġstanbul: Özel sektör yuvarlak masa toplantısı; özel sektör, sosyal giriģim destek kuruluģları ve sivil toplum kuruluģlarının katılımıyla Ġstanbul da gerçekleģtirildi. Toplantıda, TÜSEV tarafından hazırlanan ve sosyal giriģim-özel sektör iliģkilerinin mevcut durumu ve iliģkilerin geliģtirilmesi için önerilere yer veren politika belgesi sunularak tartıģmaya açılmıģtır. Toplantıya katılan Social Enterprise UK ĠĢletmeler ve GiriĢimler Direktörü Nick Temple da BirleĢik Krallık ta sosyal giriģim ve özel sektör iliģkilerinin geliģmesi için yapılan çalıģmaları ve Türkiye için önerilerini katılımcılarla paylaģmıģtır. 12

13 2) BağıĢçılık ve Sosyal Yatırım ile Ġlgili ÇalıĢmalar TÜSEV, Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı nın sağlamıģ olduğu mali destek ile kurumsal bağıģçılığı ve bağıģçılık kültürünü teģvik etmek, bağıģçılığı çerçeveleyen yasal ve mali altyapıyı geliģtirmek üzere bir proje baģlatmıģtır. Türkiye de bağıģçılığın araģtırmalarla güncel durumunun incelenmesi, yasal düzenlemelerin bağıģçılığı daha fazla teģvik edecek Ģekilde iyileģtirilmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi, hibe programı oluģturma ve yönetmek konusunda vakıf ve Ģirketlere teknik destek sağlanması ve yerel kaynaklardan toplanacak fonların bir havuzda bileģtirildiği ve kamusal fayda için etkili bir Ģekilde kullanıldığı topluluk temelli bağıģçılık modellerin tanıtılması ve bu uygulamaların yaygınlaģtırılması faaliyetlerini yürütülecektir. Projeyle ilgili detaylı bilgi için 2012 ÇalıĢma Programına bakabilirsiniz. 3) Van Depremzedelerine Yardım Van ili ve çevresinde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından ABD de yaģayan Türkler ve bazı Amerikan vatandaģları bir Türk- Amerikan kuruluģu olan Turkish Philanthropy Funds a (TPF) bağıģta bulunmuģlardır. Bu kuruluģun Van Depremi Yardım Fonu nda topladığı bağıģların bir kısmı (22 bin TL) Ģartlı bağıģ olarak TPF adına Van depremzedelerinin ihtiyaçlarını karģılamak üzere TÜSEV e gönderilmiģtir. Yapılan bu nakdi bağıģ ile gıda maddeleri, kadın ve çocuklar için hijyenik ürünler ve iç giyim eģyalarının satın alınması TÜSEV tarafından yapılarak, Van Kadın Derneği ne (VAKAD) 200 aileye dağıtımı yapılmak üzere bağıģlanmıģtır. VAKAD personeli ve gönüllüleri Van ın yirmi mahallesinde yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaģtırmıģtır. 3) Toplantılar a) Kadir Has Üniversitesi Sosyal GiriĢimcilik Akademisi AçılıĢ Toplantısı Sunumu, 8 ġubat 2012: Kadir Has Üniversitesi nin British Council ve Gençlik Servisleri Merkezi iģbirliğiyle hayata geçirdiği Sosyal GiriĢimcilik Akademisi nin açılıģ töreni 8 ġubat 2012 tarihinde yapıldı. AçılıĢ töreni kapsamında düzenlenen Sosyal GiriĢimcilik panelinde TÜSEV Sosyal GiriĢimler ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporu nun çıktıları ile ilgili bir sunum yapmıģtır. b) Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve ĠĢletme Kulübü Sosyal GiriĢimcilik Sunumu, 29 Aralık 2012: Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve ĠĢletme Kulübü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleģen toplantıda sivil toplum ve sosyal giriģimcilik konuları tartıģılmıģtır. c) 2. Küresel GiriĢimcilik Zirvesi Sunumu, 4 Aralık 2011: Ġlki 2010 yılında Amerika BirleĢik Devletleri nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleģtirilen GiriĢimcilik Zirvesi ABD ile çoğunluğu Müslüman olan ülkeler ve diğer Müslüman topluluklardaki iģ dünyaları ve giriģimcileri arasındaki bağları derinleģtirmek amacıyla oluģturmuģtur. 2. Küresel GiriĢimcilik Zirvesi GiriĢimcilik, Değerler ve Kalkınma: Kürsel Gündem baģlığıyla 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde BaĢbakanlığın himayesinde Ġstanbul da gerçekleģtirilmiģtir. Zirve kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ev sahipliğinde bir sosyal giriģimcilik paneli düzenlenmiģtir. 4 Aralık 2012 tarihinde yapılan Sosyal GiriĢimcilik panelinde TÜSEV Sosyal GiriĢimler ve Türkiye Ġhtiyaç Analizi Raporu nun çıktıları ile ilgili bir sunum yapmıģtır. 13

14 IV. ARAġTIRMA VE YAYINLAR TÜSEV, 2010 yılında bilgi üretimi yoluyla üçüncü sektörün Türkiye ve uluslararası düzeylerde görünürlüğünün artması ve daha iyi anlaģılması amacıyla bir dizi araģtırma projesine imza atmıģ, çeģitli makaleler yayınlamıģ ve bu çalıģmalarını geniģ kitlelere ulaģtırıp gündem oluģturulmasını sağlamıģtır. 1. Makaleler a) Sosyal GiriĢimler ve Türkiye: British Council in bülteninin Mart sayısında Derya Kaya ve Zeynep Meydanoğlu tarafından kaleme alınan Sosyal GiriĢimler ve Türkiye baģlıklı bir makale yayımlanmıģtır c) AB 2011 Ġlerleme Raporunda Sivil Toplumu Ġlgilendiren Bölüm ve Maddeler Hakkında Bilgi Notu: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum sürecindeki mevcut durumunu analiz eden yıllık Ġlerleme Raporu 12 Ekim 2011 tarihi itibariyle yayımlanmıģtır. TÜSEV, Ġlerleme Raporu nun sivil toplumu ilgilendiren baģlıklarını bir bilgi notu haline getirmiģ ve web sitesine eklemiģtir. 2. AraĢtırmalar Sivil Toplum Ġzleme Raporu TÜSEV ilk kez bir Sivil Toplum Ġzleme Raporu hazırlayarak sivil toplum-kamu iliģkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetiģim, uluslararası iliģkiler gibi çeģitli konuları mercek altına almıģtır. Ülkemizde bir ilk olan ve her yıl hazırlanması planlanan Sivil Toplum Ġzleme Raporu 2011, 11 Ocak 2012 günü yapılan bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuģtur. Rapor yasal ve mali ortam ile kamu-sivil toplum kuruluģu (STK) iliģkilerinin değerlendirildiği yasal çalıģmalar, STK ların uluslararası faaliyetlerinin ve uluslararası fonlardan ne derece faydalanabildiğinin değerlendirildiği uluslararası iliģkiler, sivil toplumun insan, mali ve teknolojik kaynaklarıyla birlikte kamu ve özel sektörün STK lara aktardığı kaynakların değerlendirildiği kurumsal kapasite ve sivil topluma iliģkin araģtırmalar ile üniversite-sivil toplum iliģkilerinin değerlendirildiği araģtırma bölümlerinden oluģuyor. Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Ġlki 2005 de yürütülen STEP projesi Türkiye nin ilk uluslararası karģılaģtırmalı ve en kapsamlı sivil toplum araģtırma projesi olmuģtur yılları arasında yürütülen ikinci STEP çalıģması ise, kapsam ve uluslararası boyutuyla ilk projeyi aratmamakta, ayrıca sektörün son yıllarda geçirdiği değiģimi bilimsel bir çerçeveden gözlemleme imkânı vermektedir. Rapor Mart ayında yayınlanarak, 16 Mart 2011 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaģılmıģtır. Koç Üniversitesi nden Prof. Dr. Ahmet Ġçduygu, Dr. Deniz ġ. Sert ve TÜSEV den Zeynep Meydanoğlu nun koordinasyonunda yapılan araģtırma ile vatandaģların sivil topluma katılımı, STK ların organizasyon düzeyi, sivil toplum alanında benimsenen değerler, STK ların sosyal ve siyasal alana etkisi, sivil toplumun içinde bulunduğu politik, sosyal, kültürel ortam değerlendirildi. 14

15 CIVICUS STEP araģtırmasının yayım, tanıtım ve paylaģım faaliyetleri 2011 yılı boyunca yürütülecektir adet Türkçe, 1000 adet Ġngilizce basılan rapor çeģitli konferanslara gönderilmiģ, bireysel gönderimlerde her ilde en az bir üniversite kütüphanesine gönderim yapılmıģtır. Internet üzerinden projenin kendi websitesi (örnek için bakınız TUSEV web sitesi ve e-bülteni (www.tusev.org.tr), CIVICUS web sitesi ve e-bülteni (www.civicus.org) ile STK Duyuru Yahoo Grubu gibi araçların yardımıyla paylaģım yapılmıģtır. V. ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER VE AĞ KURMA TÜSEV in uluslararası iliģkiler programı Türkiye deki üçüncü sektör kuruluģlarının uluslararası düzeyde tanınması ve iģbirliği imkânlarının yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda TÜSEV 2011 yılında da bu alanda önemli giriģimlerde bulunmuģ; iyi örnek ve tecrübelerin paylaģılması için ortak platformlar oluģturmuģtur. 1. Ev sahipliği Yaptığımız Toplantılar a) Aday Ülkelerde STK lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga Kongresi, ġubat 2011, Ġstanbul: Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde, Aday Ülkelerde STK lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga baģlıklı bir kongre düzenleyerek AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu iliģkilerini 300 den fazla katılımcıyla değerlendirmiģlerdir. Brüksel merkezli bir uluslararası ağ olan Uluslararası Avrupa Hareketi (European Movement International-EMI) iģbirliğinde düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey bürokratlar, AB üyesi ülkelerden parlamenterler, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası bir kongre düzenlemiģtir. Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun geliģimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetiģim, iģbirlikleri gibi konulara odaklanmıģtır. Kongrenin açılıģ konuģmaları, TÜSEV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, Uluslararası Avrupa Hareketi BaĢkanı Pat Cox, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonunun GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ tarafından yapılmıģtır. Ġki gün süren Kongre programının konuģmacıları arasında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi (European Economic and Social Committee-EESC) BaĢkanı Staffan Nilsson, Karaman Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlemento EĢbaĢkan Lütfi Elvan, Bursa Milletvekili ve TBMM Avrupa Komitesi BaĢkan Yardımcısı Onur Öymen in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey bürokrat ve sivil toplum temsilcileri yer almıģtır. Toplantının Ulusal Reformlar Süreci baģlıklı atölyesinde TÜSEV Program Direktörü Tevfik BaĢak Ersen konuģmacı olarak yer almıģ ve ülkemizde sivil toplumu ilgilendiren mevzuatın AB üyelik sürecindeki değiģimini, mevcut durumu ve ihtiyaçları özetlemiģtir. 2. Katıldığımız Toplantılar 15

16 2011 yılında TÜSEV çalıģmalarını çeģitli ulusal ve uluslararası etkinlik ve platformlarda paylaģmaya devam etmiģtir. Bu etkinliklerden bazıları aģağıda özetlenmektedir. A) Ulusal Toplantılar a) TEGV Gönüllülük Günü Konferansı, 5 Aralık 2011, Ġstanbul: TEGV konferansında New York taki BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu nda aynı tarihte açıklanan BM Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu nun ülke lansmanı yapılmıģ; ardından rapor üzerine değerlendirmelerin yer alacağı bir panel düzenlenmiģtir. b) Sabancı Vakfı, Nesilden Nesile Hayırseverlik? Semineri, 8 Aralık 2011, Ġstanbul: Sabancı Vakfı nın, hayırseverlik ve sivil toplum alanındaki yeni yaklaģımları tartıģmaya açtığı, sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla biraraya getirdiği Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri nde bu yıl Nesilden Nesile Hayırseverlik konusu ele alındı. Seminerin bu yılki konukları Rockefeller ailesinin hayırseverlik mirasını nesilden nesile taģıyan David Rockefeller ın kızı, Synergos Enstitüsü nün Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Peggy Dulany ve torunu Michael Quattrone idi. Yoksullukla mücadele konusunda dünya çapında giriģimlerde bulunan Dr. Peggy Dulany ve oğlu Michael Quattrone seminerde, nesilden nesile geçen hayırseverlik deneyimlerini ve gözlemlerini paylaģtı. c) KSS Pazaryeri, 9 Aralık 2011, Ġstanbul: Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen KSS Pazaryeri kapsamında Ģirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini tanıttığı bir pazaryeri etkinliği yapılmıģtır. e) Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal GiriĢimci YarıĢması: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iģbirliği ile hayata geçirilen BĠLGĠ Genç Sosyal GiriĢimci Ödülleri jurisinde TÜSEV de yer almıģtır. Jüri tarafından seçilen 10 genç sosyal giriģimci, liderlik vasıfların geliģtirilmek ve topluma sağladıkları faydanın sürdürülebilirliğini sağlamak için mentor desteği almanın yanı sıra eğitim programlarına da katılacaklar. B) Uluslararası Toplantılar a) Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Genel Kurul ve Konferansı, Mayıs 2011, Portekiz: EFC Genel Kurul ve Konferansı 2011 de Portekiz in Cascais Ģehrinde Resources and Sustainability The Oceans temasıyla yapılmıģtır. Konferansta Raymond Georis Yaratıcı Filantropi Ödülü ise Francis Charhon a verilmiģtir. b) Balkan Sivil Toplum GeliĢtirme Ağı (BCSDN) Genel Kurulu, Haziran 2011, Sırbistan: TÜSEV 2011 yılında Balkan Sivil Toplum GeliĢtirme Ağı na resmen üye olarak Sırbistan da yapılan ilk Genel Kurul a katılmıģtır. Toplantıda kuruluģun uzun vadeli stratejisi tartıģılmıģ, mali yönetim atölyesi ve yeni fikirler pazaryeri yapılmıģtır. c) CIVICUS Dünya Kongresi, 7-11 Eylül 2011, Montréal-Kanada: Sivil toplumun, bağıģçıların, kamu temsilcilerinin ve iģ dünyasının biraraya gelerek küresel düzeyde sivil toplumun durumu ve katılımını tartıģtıkları bir uluslararası topluluk olan CIVICUS un, 10. Dünya Kongresi Sivil Toplum ve Küresel Karar Alma: Daha Ġyi Yapmak (Civil Society and Global Decision Making: Doing It Better) temasıyla Eylül 2011 tarihlerinde Kanada nın Montreal Ģehirinde geçekleģti. Arap Bahar ında yaģanan geliģmelerin ve Haziran 2012 de gerçekleģecek Rio +20 BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ıģığında tartıģmaların yapıldığı toplantıda; Etkili Kalkınma, Ġklim Adaleti, Ġnsanların Teknoloji Yoluyla Birbirlerine Bağlanması, Sivil Toplum ve Demokratik Alan konularında çeģitli çalıģtaylar düzenlendi. TÜSEV in de üyeleri arasında olduğu ve CIVICUS kapsamındaki ulusal kuruluģ ağlarının temsil 16

17 edildiği AGNA Genel Kurul toplantısı da 9 Eylül 2011 de Montreal de gerçekleģti. TÜSEV bu toplantıda, AGNA üyelik çalıģma grubunun desteği ile hazırladığı Ulusal KuruluĢ Ağlarında Üyelik raporu ile ilgili bir sunum yaptı. d) DeğiĢim Ġçinde Özgür Medya: Sahiplik, Finans ve Sivil Toplumun Rolü Semineri, Kasım 2011, Ġstanbul: Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Ġnsandan Ġnsana programı kapsamında medya ve sivil toplum iliģkileri, basın özgürlüğü, madyanın rolü konularında bir seminer düzenlenmiģtir. e) EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, 7 Kasım 2011, Belçika: 2012 bütçe ve çalıģma programı ile program alanlarındaki geliģmeler görüģülmüģtür. f) TACSO Bölgesel STK Ağları Konferansı, Aralık 2011, Bosna-Hersek: TACSO nun RCC ile iģbirliği içinde düzenlediği IPA Ülkelerindeki Bölgesel STK Ağları Konferansı Aralık 2011 tarihlerinde Saraybosna da gerçekleģti. Konferansa IPA bölgesinden yaklaģık 90 STK temsilcisi katıldı. 4. ĠĢbirlikleri ve Diğer Konular a) TACSO Projesi Ulusal DanıĢma Kurulu Üyeliği: AB tarafından sağlanan Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye de yürütülmeye baģlanan ve sivil toplum kuruluģlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermeyi amaçlayan Sivil Toplum KuruluĢları için Teknik Destek (TACSO) Projesi için oluģturulan Ulusal DanıĢma Kurulu ndaki görevine TÜSEV 2011 yılında da devam etmiģtir. b) 2012 Yılının Ġlk Önemli Konferansı: Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı TÜSEV, British Council ve TACSO (Sivil Toplum KuruluĢları için Teknik Destek projesi) ortaklığında düzenlenen Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı, Türkiye Vodafone Vakfı stratejik ortaklığı ve Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde 29 ġubat- 1 Mart 2012 tarihlerinde Ġstanbul da gerçekleģti. Batı Balkanlar, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan ve Ġngiltere den 150 deneyimli sosyal giriģimciyi ve sosyal giriģimleri destekleyen kuruluģlardan temsilcileri bir araya getiren Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı iki gün boyunca yapılan tartıģmalarla sosyal giriģimciliğin bölgedeki geliģimi için önemli bir fırsat yarattı. Konferans; bölgeden sosyal giriģimcilerin AB ülkelerinden ve özellikle BirleĢik Krallık tan sosyal giriģimcilerle iliģkilerinin güçlendirilmesi, sosyal giriģimciler ile kamu, özel sektör ve sivil toplumda sosyal giriģimciliğin geliģimini destekleyen kiģiler arasındaki iliģkilerin geliģtirilmesi,sosyal giriģimcilikle ilgili bilgi ve iyi örnek paylaģımlarının sağlanması, Sosyal giriģimciliğin bölgede oynayabileceği rolle ilgili farkındalığın arttırılması ve sosyal giriģimcilerin bölgesel ağlarının geliģtirilmesi ve derinleģtirilmesi gibi hedeflere de hizmet etti. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ise TÜSEV in son iki sene içinde Türkiye de sosyal giriģimlerin geliģmesi için büyük çaba sarf ettiğini belirterek konferansın sosyal giriģimcilik alanında çalıģan kiģilerin bilgi ve deneyim paylaģımı ve 20 den fazla ülkeden katılan sosyal giriģimcilerle ağ kurmaları için eģsiz bir fırsat sunarak TÜSEV in bu alandaki çalıģmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Ergüder, Konferansta yapılan tartıģmaların sivil toplum kuruluģlarını ve giriģimcileri kendi sosyal giriģimlerini kurmaları ve geliģtirmeleri için ilham vermesini ve 17

18 sosyal sorunların çözümünde daha yenilikçi yöntemler geliģtirilmesi konusunda da cesaretlendirmesini umduğunu belirtti. Ergüder tüm konferans ortakları, Türkiye Vodafone Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi ne de konferansın gerçekleģmesindeki katkılarından dolayı teģekkür etti. Konferans ortaklarından TACSO projesi Takım Lideri Palle Westergaard, konferansın "TACSO nun sivil toplum, kamu ve özel sektör arasındaki iģbirliği ve diyalogu desteklemedeki çalıģmalarında önemli bir adım olduğunu belirtti. Hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hem de diğer ülkelerde, özel sektör, sivil toplum ve kamu arasındaki sınırların son yıllarda giderek bulanıklaģtığını belirten Westergaard, öncü kuruluģların sosyal ve çevresel hedeflerini iģ yaklaģımlarıyla birleģtirmelerinin yanı sıra; kamunun da sivil toplum ve özel sektör ile daha yakın iģbirlikleri gerçekleģtirdiğini belirtti. Westergaard bu konferansın Avrupa Birliği aday ülkelerinde bu trendlerin nasıl iģlediğini görmek ve bölgeden sosyal giriģimcilerin ağlarını geliģtirmelerini teģvik etmek için heyecan verici bir fırsat olduğunu belirtti. British Council Türkiye Direktörü Margaret Jack, sosyal giriģimlerin iģletme ve üçüncü sektör kategorilerini sorgulayarak; yeni olanaklar, çerçeveler ve yeni düģünme Ģekillerinin yolunu açtığını belirtti. Sosyal giriģimler ekonomiye katkılarının yanı sıra; engelliler, evsizler, kırsalda yaģayan kadın ve gençler gibi dezavantajlı gruplara iģ olanakları yaratıyor. Fakirliğin azaltılmasının yanı sıra sosyal hizmetlerin iyileģmesi ve alternatif bir yöntemle sunulması için de olanak sağlıyor dedi. Sosyal giriģimlerin hayırseverlik veya bağıģçılıkla ilgili olmadığını, iģletme kurallarına uygun olarak hareket eden ve öncelikli olarak sosyal sermaye yaratılması için çalıģan kuruluģlar olduğunun altını çizen Jack, BirleĢik Krallık ın sosyal giriģimcilik ve sosyal giriģimler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ve bugün BirleĢik Krallık ta sayıları 62,000 i bulan sosyal giriģimlerin kiģiyi istihdam ettiğini; yılda 24 milyar pound tutarında ciro oluģturduğunu ve GSYH ye %1 oranında destek verdiğini belirtti. Türkiye Vodafone Vakfı Baskanı Dr. Hasan Süel de, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan ve sürekli değisen bir bölgenin merkezinde yer alan Türkiye'nin sosyal inovasyon için bölgesel bir platform olma potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'nin genç ve eğitimli nüfusuyla, özel sektörde artırdığı kapasitesini sosyal girisimcilik alanında da gelistirmek için yeterli kaynaklara sahip olduğunu beliren Süel, Vodafone'un dünya üzerindeki 27 yerel vakfından biri olan Türkiye Vodafone Vakfı'nın, sirketin sorumluluk sahibi küresel vatandaģ olma ve toplumla bütünlesme taahhüdünün sosyal hayata yansıması olduğunu dile getirdi. Süel, sözlerine söyle devam etti: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde sosyal girisimciliğin yaygınlasmasını destekliyoruz. Uluslararası Sosyal Girisimcilik Konferansı'nı da, Türkiye'deki sosyal girisimcilik örneklerinin küresel bir platformda sergilenmesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz." 18

19 BÖLÜM 4: 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI I. İLETİŞİM VE GENEL ÇALIŞMALAR 1. ĠletiĢim ÇalıĢmaları: a. Bülten ve Websitesi: Her ayın sonunda yayımlanan aylık Türkçe e-bülten, üç ayda bir yayınlanan Ġngilizce e-bülten ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile çeģitli paydaģlarla bilgi paylaģımına devam edilecektir. Ayrıca TÜSEV sosyal medya hesapları ile hem TÜSEV faaliyetleri, hem de ülkemizden ve dünyadan sivil toplumla ilgili geliģmeler paylaģılmaya devam edilecektir. b. Basın ĠliĢkileri: TÜSEV faaliyetlerinin, yayınlarının ve diğer çalıģmaların basındaki yansımalarını takip etmek amacıyla Interpress ile imzalanan basın takibi sözleģmesi yenilenmiģtir. TÜSEV faaliyetleri doğrultusunda basın iliģkileri yürütülecektir. c. ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla program alanları bazında basın ve iletiģim adres bankaları güncellenmeye ve geliģtirilmeye devam edilecektir. d. Üye ĠliĢkileri: Yeni üyelerin katılması, katılım payı bağıģlarının toplanması, TÜSEV Bilgi Bankası güncellemeleri gibi bir dizi çalıģma öngörülmektedir. e. Ġnsan Kaynakları Sivil toplum alanına ilgili duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kısa ve uzun dönemli staj olanağı sağlanmaya devam edilecektir. 2. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda hizmet alınacaktır. TÜSEV websitesinin içerik ve teknik altyapı olarak gözden geçirilmesi planlanmaktadır. II. YASAL ÇALIġMALAR 1. Genel ÇalıĢmalar: Mevzuat takibi ve paylaģılması ile dernek ve vakıflarımıza yasal ve mali konularda danıģmanlık verilmesi çalıģmalarımız devam edecektir. 2. Mali Düzenlemelerle Ġlgili ÇalıĢmalar a) Vergi Savunu Projesi: Vergi ve kamu yararı konusunda hazırlanan raporların ilgili paydaģlarla yapılacak toplantılarda sunulması planlanmaktadır. b) Denetim konusunda yapılacak çalıģmalar: Vakıflar Yönetmeliği ile bir yenilik olarak uygulama imkanı bulan ancak yönetmelik hükümlerinin iptali gerekçesi ile dava konusu edilen iç denetim konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iyileģtirme çalıģmaları devam edecektir. 3. Vakıf: Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği konusunda bilgilendirici notlar hazırlanması ve vakıflar mevzuatı eğitimleri verilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir. 19

20 4. Dernek: Dernek Mevzuatı eğitimleri yapılması ve Dernekler Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanun hakkında çalıģmalar yapılacaktır. 5. Muhasebe Standartları: Muhasebe standartları raporuna iliģkin yapılacak bir toplantıyla paylaģılacaktır. 6. STK-Kamu ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi ve Sivil Toplumun Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Projesi: TÜSEV, Avrupa Komisyonuna sunulan STK-Kamu ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi ve Sivil Toplumun Kapasitesinin GeliĢtirilmesi baģlıklı 6 ortaklı proje konsorsiyumu içinde yer alacaktır. Projenin 2012 ilk çeyreğinde baģlaması planlanmaktadır. 7. Toplantılar: a) Libya Yeni Dernekler Kanunu ÇalıĢtayı: ġubat 2012 tarihlerinde Trablus, Libya da düzenlenmiģ olan Libya Yeni Dernekler Kanunu ÇalıĢtayı na TÜSEV uzman kuruluģ olarak katılmıģ ve iki sunum gerçekleģtirmiģtir. UNDP ve ICNL ortaklığında ve Libya Kültür ve Sivil Toplum Bakanlığı himayesinde gerçekleģen ÇalıĢtaya; Geçici Ulusal Hükümet üyeleri, kanun taslağını hazırlayan uzmanlar ve sivil toplum kuruluģlarından geniģ bir katılım sağlanmıģtır. ÇalıĢtayda sivil toplum kuruluģlarına dair hukuki düzenlemeler, STK ların fonlanması, hükümet denetimi ve cezalar gibi farklı konular derinlemesine tartıģılmıģ ve bu çerçevede Taslak Dernekler Kanunu geliģtirilmeye çalıģılmıģtır. Kanun taslağının önümüzdeki aylarda tamamlanarak kanunlaģması beklenmektedir. b) Hükümetler ve STK lar Arasında Bölgesel Politika Diyaloğu: DeğiĢim için Bölgesel Konferans Ortaklığı, 15 Mart 2012, Belgrad: DeğiĢim için Ortaklık: Batı Balkanlar ve Türkiye de Sivil Toplum ve Hükümetler konferansı Sırbistan hükümeti Sivil Toplumla ĠĢbirliği Bakanlığı, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Hırvatistan hükümeti Sivil Toplumla ĠĢbirliği Bakanlığı ve TACSO (Sivil Toplum KuruluĢları Ġçin Teknik Destek Projesi) ortaklığında 15 Mart 2012 de Belgrad da gerçekleģmiģtir. Toplantıya, Türkiye den uzman kuruluģ sıfatıyla davet edilen TÜSEV de katılmıģtır. c) Balkan Civil Society Development Network Genel Kurul Toplantısı, Haziran Split, Hırvatistan d) EFC Genel Kurul Toplantısı, 6-8 Haziran 2011, Belfast Ġngiltere 8. Kamu-STK ĠĢbirliği, Ġyi YönetiĢim, Yardım Toplama Kanunu ÇalıĢmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Komisyonu Delegasyonu ve diğer kurumlarla iliģkilerin geliģtirilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir. 20

21 III. SOSYAL YATIRIM 1. Sosyal Yatırım Vakıfları ile ilgili çalıģmalar: a) DanıĢma Kurulu Toplantısı: Projesi nin ilk DanıĢma Kurulu toplantısı 24 Ocak 2012 tarihinde gerçekleģtirildi. DanıĢma kurulu toplantısında, ulusal ve yerel bileģenlerden oluģan projenin genel tanıtımının ardından projenin yerel ayağında düzenlenecek faaliyetler tartıģıldı. TÜSEV, projenin yerel ayağı kapsamında Bolu BağıĢçılar Vakfı (BBV) örneğinde olduğu gibi çok sayıda bağıģçının küçük-büyük katkıları ile kurulan, bölgede yaģayanların yaģam kalitesini ve refah seviyesini arttırma amacı güden, yerel sorunların çözümü için yerel kaynakları kullanan ve yarattığı ana sermaye ile bölgede bulunan diğer gönüllü oluģumlara hibe desteği sağlayan bağıģçılar vakfı modelini yaygınlaģtırmaya hedefliyor. b) Bolu BağıĢçılar Vakfı Vaka ÇalıĢması: TÜSEV, Türkiye de kendi türünde bir ilk olan Bolu BağıĢçılar Vakfı nın (BBV) örgütlenme biçimini, faaliyetlerini, iģbirliklerini mercek altına almıģ ve bundan sonra benzer yapılar kurmak isteyen kiģilere örnek oluģturması ve bu vakıf modelinin baģarılı ile uygulanması için gerekli Ģartları, olası zorluklar karģısında alınabilecek önlemleri ve faydalı stratejileri önceden keģfedebilecekleri bir kaynak sunulması amacıyla bir vaka çalıģmasını hazırlamıģtır. BBV nın kurucuları ve paydaģları ile yapılan görüģmeler sonucunda vakfın baģarısına katkıda bulunan faktörler ve faaliyetlerin paydaģların üzerindeki etkisi analiz edilmiģtir. c) AraĢtırma: Türkiye de bağıģçılığın durumunun analiz edileceği araģtırmanın sonuçları Türkiye de bağıģçılık kültürünün ne Ģekilde ve ne yöne doğru geliģtirilmemiz gerektiğine dair ipuçları sağlayarak bağıģçılığı geliģtirme stratejisi için bir dayanak noktası oluģturacak. AraĢtırma bireysel bağıģçılık, vakıf bağıģçılığı ve Ģirket bağıģçılığı bileģenlerini içeriyor. d) El kitabı: Bireysel ve kurumsal bağıģçılar ile vakıfların bağıģ uygulamalarında takip edebilecekleri pratik bilgiler ve ihtiyaç duyabilecekleri araçlar bir el kitabında toplanacak. Hazırlanacak el kitabı ve bağıģçılığın durumu ile ilgili rapor vakıf, kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda tanıtılacak. e) Savunuculuk ÇalıĢmaları: Türkiye de bağıģ toplamanın daha kolay hale gelmesi, kiģi ve kurumların vergi avantajı ile daha fazla bağıģ yapmaya teģvik edilmesi, kamu yararı statüsünün geliģtirilerek vakıfların üzerindeki yükün hafifletilmesi ve sonuç olarak ortak kamusal çıkarların ilerletilebilmesi için yasal düzenlemelerin iyileģtirmesi gerekiyor ve bu kapsamda bağıģçılığı çerçeveleyen mali ortam hakkında bir rapor hazırlama, yasal çalıģma grubu oluģturma, Maliye Bakanlığı na ziyarette bulunma, sivil toplumun tavsiyelerinin kamuya sunulacağı bir danıģma toplantısı organize etme gibi bir dizi savunuculuk faaliyeti yürütecek. f) Bilgilendirme ÇalıĢmaları: TÜSEV web sitesi ve elektronik bülteninde yayınlanan haberler sayesinde ilgili tüm paydaģlar Türkiye ve dünyadaki bağıģçılık hakkında güncel geliģmeler ve yeni kaynaklar hakkında bilgi sahibi olabilecekler. ġu ana kadar 2012 BağıĢçılık Trendileri, Aylık Destek Programları, BağıĢçılara Özel Fon Yönetimi, ġirket BağıĢçılığı ile ilgili dosyalar hazırlanarak yayınlanlanmıģtır. 21

Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2011, 16.00-18.00 Koç Holding, İstanbul

Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2011, 16.00-18.00 Koç Holding, İstanbul Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2011, 16.00-18.00 Koç Holding, İstanbul 1. Açılış ve saygı duruşu Gündem 2. Yeni üyelerimiz Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Güven

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

2009 TÜSEV 2010 ÇALIŞMA FAALİYET RAPORU PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

2009 TÜSEV 2010 ÇALIŞMA FAALİYET RAPORU PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2009 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2010 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. Yönetim Organları 3 BÖLÜM 2. Genel Değerlendirme 4 BÖLÜM 3. 2009 Yılı Faaliyetlerimiz

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

Sayı 53, Aralık 2011 TÜSEV olarak Yeni Yılınızı en içten dileklerimizle kutluyor, 2012 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Yasal Haberler II. Dönem Vakıflar Meclisi Seçim Sonuçları

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti NİSAN-MAYIS 2013 e-bülteni Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Değerli AHİD üyeleri ve sevgili dostlarımız, Aylık e-bültenimizin Nisan-Mayıs 2013 sayısıyla karşınızdayız. Baharın gelişiyle birlikte doğa da canlanmaya

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Sayı 54, Ocak 2012. Avrupa da Vakıfları İlgilendiren Yasal ve Mali Mevzuatta Gelişmeler

Sayı 54, Ocak 2012. Avrupa da Vakıfları İlgilendiren Yasal ve Mali Mevzuatta Gelişmeler Sayı 54, Ocak 2012 Yasal Haberler Avrupa da Vakıfları İlgilendiren Yasal ve Mali Mevzuatta Gelişmeler Avrupa Vakıf Yasası Vakıflar Avrupa da ekonomik gücün önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, medeni

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (25-31 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (25-31 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (25-31 Ekim 2010) 25 EKİM 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011)

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) 18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) Ankara Valiliği, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı birlikteliğinde yapılan

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

TÜSEV MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI. 8 Mart 2011, Salı 16.30-18.30 Sabancı Center, İstanbul

TÜSEV MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI. 8 Mart 2011, Salı 16.30-18.30 Sabancı Center, İstanbul TÜSEV MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI 8 Mart 2011, Salı 16.30-18.30 Sabancı Center, İstanbul Gündem Açılış ve saygı duruşu 2010 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının sunulması ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013)

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013) AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013) 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ 09:00-18:00 AB Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Çiğdem Akın Yavuz un İKV, TOBB, Yeditepe

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2014 24 Ekim 2014-09:00/15:00 Marmara Üniversitesi Sivil Toplum KuruluĢları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TOBB ETÜ MED 2011-2012 YILI GELİŞİM RAPORU

TOBB ETÜ MED 2011-2012 YILI GELİŞİM RAPORU TOBB ETÜ MED 2011-2012 YILI GELİŞİM RAPORU TOBB ETÜ Mezunlar Derneği olarak misyonumuz tüm mezunlarımıza ulaģarak aralarındaki iletiģimi, bilgi paylaģımını, iģbirliğini ve dayanıģmayı yükseltmek, baģta

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 2011 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar...

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Dünyamız son yirmi yılda hızlı bir şekilde değişti. Hem ekonomik,

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı