T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM VİZYONU BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM VİZYONU BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM VİZYONU BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Zafer AKSOY Ocak 2013 İSTANBUL

2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM VİZYONU BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Zafer AKSOY Tez Danışmanı Milli Saraylar Müze Tanıtım Başkanı Doç. Dr. Bülent ARI Ocak 2013 İstanbul

3 Zafer AKSOY tarafından hazırlanan KÜLTÜR VE TURİZM VİZYONU BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Bülent ARI (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :././2013 Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesi ile belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

4 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı Tez Konusu Tez Danışmanı : Zafer AKSOY : Kültür ve Turizm Vizyonu Bağlamında Topkapı Sarayı Müzesi nin Değerlendirilmesi : Doç.Dr. Bülent ARI Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. 04/01/2013

5 SINAV YETERLİLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. / /2013 Zafer AKSOY Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Son elli yılda müzeler ve müzecilik mesleği vizyon ve misyon açısından eskiye oranla farklı bir yönde ilerlemekte ve gelişmektedir. Eskiden, müze denildiğinde tarihi eserlerin depolandığı ve sergilendiği mekânlar akla gelmekteydi. Ancak toplumsal hayatın hızla değişmesi, teknolojinin ilerlemesi ve ulaşılabilir olması, ekonomik değişmelerle sanata daha fazla bir ilginin olması ve eğitim hayatında müzenin öneminin artması ile birlikte müzeler hem toplumun bir parçası olmuş hem de kendini yenilemek zorunda kalmıştır. Ekonomik refah seviyesi yüksek toplumlarda müze, sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu durum müzenin kendisini yenilemesini ve topluma uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. Ziyaretçinin ilgisini çekecek sergilere yer veren, araştırmayı ve araştırmacıyı destekleyen, çeşitli bilimsel ve sosyal etkinliklerde rol alan veya öncülük eden, atölye çalışmaları ile eğitim hayatının içinde yer alan müzeler, toplumsal olarak halkın beklentisini karşılamış ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş sayılmaktadır. Müze, bu sayede bir eser toplama ve barındırma yerinden daha çok bir enstitü veya bir kültür ünitesi olarak algılanmaktadır. Böylece, halkın boş vakitlerini değerlendirmek ve bilgilenmek için veya sadece müze atmosferinden etkilendiği için müzelerde zaman geçirdiği, günümüzde yapılan ziyaretçi araştırmalarından anlaşılmaktadır. Müze toplumun bir parçası olduğu kadar turistler tarafından ziyaret edilen mekânlar olması açısından da ekonomik bir sürecin doğal parçasıdır. Yani, kültürlerin buluşma ve yayılma noktasıdır. Topkapı Sarayı, tarihi bahçeleri ve muhteşem konumu nedeniyle çok daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Müzeler mahallesi veya müzeler adası olması gereken bir coğrafyadır burası. Bundan dolayı, bu tez çalışmasında çağdaş müzecilik kavramları esas alınarak, müzenin vizyonu, ziyaretçi gözünden ve müzecilik açısından incelenmeye çalışılmıştır.

7 Halihazırdaki durum değerlendirmesi sonrası müze için bir vizyon oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle ele alınan ve açıklanan her bir başlık altında Topkapı Sarayı Müzesi ne değinilerek eksilerinin veya artılarının belirtilmesi ile müze ve tez konusu arasında bağ kurulmaya özen gösterilmiştir. Tezde değinilen bazı konular ve öneriler kişisel gözlemlere dayandığı gibi dünyadaki dengi müzelerle de karşılaştırmalı bir yaklaşım içerisinde, çağdaş müzecilik kavramları üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tez konusunun çok kapsamlı olduğu göz önüne alındığında, konu sınırlamasına gidilmiştir. Özellikle üzerinde durulan başlık çevresel faktörler olmuştur. Çünkü müzenin izleyicisi ve ziyaretçisiyle ilk karşılaşmasının önemi düşünüldüğünde çevresel düzenlemeler önemli bir vizyon konusudur. Ayrıca koleksiyonlarının değerli ve geniş olması nedeniyle yeni sergileme mekânlarının müzenin vizyonuna yapacağı katkılara da örnekler üzerinden değinilmiştir. Özetle bu çalışmada, Topkapı Sarayı Müzesi nin vizyonu irdelenmiş hâlihazırdaki durumuna sorunlar üzerinden değerlendirmede bulunulmuş ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın tamamlanma sürecinde tez danışmanım olmayı kabul ederek, verdiği destek ve tavsiyelerden ötürü Milli Saraylar Müze Tanıtım Başkanı Sn. Doç. Dr. Bülent ARI ya; tez konusunu belirlememde ve sonraki süreçte yardımcı olan Topkapı Sarayı Müzesi Kültür ve Turizm Uzman ve Yardımcılarına; dizgi ve düzeltmelerde gösterdiği ilgi ve desteği nedeniyle Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Alperen YILDIRIM a, Müze Müdürlüğümüze ve tez çalışmam boyunca manevi destek ve önerileri ile bana destek olan sevgili eşim Av. Sinem ÖZER AKSOY a teşekkürü bir borç bilirim. ii

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ... vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MÜZECİLİK KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI VE SARAY- MÜZE BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ 1.1Müzenin Tanımı Saray Müze Kavramı Saray-Müzeye Örnek: Topkapı Sarayı Tarihçesi ve Bölümleri Topkapı Sarayı nın Kısa Tarihçesi Topkapı Sarayı nın Gezi Güzergahında Yer Alan Bölümleri Bâb-ı Hümâyun ve I. Avlu Bâbü s-selâm ve II. Avlu Bâbü s-saâde ve III. Avlu / Enderun Avlusu Harem Bölümü Topkapı Sarayı nın Müze Olması Müze Yönetimi Müze Yönetim Fonksiyonunda Planlamanın Önemi Müzede Yönetişim Müzecilik ve İletişim Kavramı Müzecilik ve Halkla İlişkiler İKİNCİ BÖLÜM VİZYON, MİSYON, KÜLTÜR VE TURİZM KAVRAMLARININ MÜZECİLİK BAĞLAMINDA AÇIKLANMASI Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu iii

9 2.2 Vizyon Kavramı Kurumsal Vizyonun Önemi ICOM un Müze Vizyon Tanımı Misyon Kavramı Misyon ve Hedefler Misyon ve Politika Kurumsal Misyon Belirlemenin Müze Açısından Önemi Vizyon ve Misyon Açısından Stratejik Planlamanın Önemi Kültür ve Turizm Kavramlarının Açıklanması ve Müzecilik Açısından Değerlendirilmesi Kültür Kavramı Müze ve Kültür İlişkisi Kültür Turizmi Turizm ve Müze İlişkisi Sürdürülebilir Turizm ve Müzeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TOPKAPI SARAYI MÜZESİ NİN VİZYONUNU ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER 3.1 Müze ve Vizyon İlişkisi Topkapı Sarayı Müzesi nin Vizyonunun Değerlendirmesi Müze Yönetim Organizasyonunun Vizyon ve Misyon Açısından Değerlendirilmesi Çevresel Faktörlerin Müze Vizyonuna Etkisi Yönlendirme ve Bilgilendirme Panolarının Önemi ve Müze Vizyonuna Etkisi Müze Avluları Dışındaki Yönlendirme ve Bilgilendirme Panolarının Önemi Müze Avluları İçindeki Yönlendirme ve Bilgilendirme Panolarının Önemi Teşhir Edilen Eserler Hakkında Bilgi Veren Pano ve Etiketlerin Önemi Sergileme Tekniklerinin Önemi ve Müze Vizyonuna Etkisi Sergilemede Dikkat Edilecek Noktalar iv

10 3.5.2 Teşhir Edilen Eserlerin Vizyon Açısından Değerlendirilmesi Topkapı Sarayı Müzesi nde Teşhir Edilen Eserlerin Vizyon Açısından Değerlenderilmesi Müzenin Zenginliği ve Teşhir Edilen Eserlerin Vizyona Etkisi. Louvre Müzesi ve Dresden Türk Odası Müzesi Örneği Atölyeler ve Laboratuvar İhtiyacının Müze Vizyonuna Etkisi Atölyeler ve Laboratuvar Merkezine Örnek Olarak The British Museum Basılı Materyalin Müze Vizyonuna Etkisi Faaliyet ve Durum Raporlarının Önemi ve Müze Vizyonuna Etkisi Müze Personeli İle İlgili Genel Sorunlar ve Bu Durumun Vizyon Politikasına Etkisi Müze Uzman Personeli Genel Sorunları ve Müze Vizyonuna Etkisi Personelin Eğitimi Personelin Yabancı Dil Sorunu Personelin Özlük Hakları Sorunu Güvenlik Personeli ve Müze Vizyonuna Etkisi Müzelerde Yaşanan Kaynak Sorunları ve Müze Vizyonuna Etkisi Bilgi teknolojileri ve Dijitalleştirme Çalışmalarının Müze Vizyonuna Etkisi Bilgi Teknolojileri ve Dijital Medya Dijitalleştirme Çalışmalarının Önemi DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMİŞ v

11 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ AKB a.g.e. a.g.m. a.g.t. a.g.y çev. DDB DÖSİMM ed. haz. ICOM İSPARK İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Adı geçen eser Adı geçen makale Adı geçen tez Adı geçen yayın Çeviren Deutsche Digitale Bibliothek Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Editör Hazırlayan International Council of Museums İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş vi

12 TABLOLAR, RESİMLER ve ŞEKİLLER DİZİNİ Birinci Bölümün Tablo, Resim ve Şekilleri Resim 1. 1 Topkapı Sarayı Müzesi İkinci Bölümün Tablo, Resim ve Şekilleri Şekil 2.1 Stratejik Planlama Yaklaşımı Tablo 2. 1 Türkiye nin Uluslararası Turizmdeki Yeri Üçüncü Bölümün Tablo, Resim ve Şekilleri Resim 3. 1 Sultan III. Ahmet Çeşmesi ve saray surları önüne park etmiş otobüsler. 43 Resim 3. 2 Sultan III. Ahmet Çeşmesi önünde nar suyu satan tablacı ve yine arkada park etmiş otobüsler görülmektedir Resim 3. 3 I. Avlu daki seyyar satıcılar Resim 3. 4 Gülhane tarafında yer alan otopark-1 Burası Osman Hamdi Bey yokuşundan Topkapı Saray ına ve Arkeoloji Müzesine giden yol Resim 3. 5 Gülhane girişi tarafında yer alan otopark Resim 3. 6 Gülhane Kapısı girişindeki çeşme Resim 3. 7 Ayasofya Müzesi yönündeki çıkışta yer alan bir su satıcısı Resim 3. 8 Gülhane Parkına giriş ve seyyar satıcılara ait vb. diğer araç gereçler. Aynı karede bir müze tabelası Resim 3. 9 Gülhane Parkı girişi önü. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesine, Arkeoloji Müzelerine ve Topkapı Sarayı na Gülhane tarafından girildiğinde karşılaşılan genel manzara Resim Müzeler mahallesi giriş avlusuna koyulan çöp konteynırları Resim 3.11 Gülhane Parkı ve aynı zamanda Sur-i Sultani girişi önünde yer alan yönlendirme tabelaları Resim 3.12 Topkapı Sarayı Müzesi ne Arkeoloji Müzeleri tarafından gidilen güzergâh vii

13 Resim 3.13 III. Avlu da yer alan yönlendirme tabelası Resim 3.14 III. Avlu da yer alan yönlendirme tabelası Resim 3.15 Topkapı Sarayı Müzesi bilet gişeleri ve müze bölümleri hakkında bilgi veren pano Resim 3.16 Arkeoloji Müzesi karşısındaki sergi duyuru veya etkinlik panosu Resim 3.17 Hazine 4. salonda yer alan boş bir vitrin Resim 3.18 Louvre Müzesi nde yeni açılan İslam Sanatları Bölümü ve Yapıldığı Alan Resim Çelik ve mimari tekniklerin kullanımı ile modern tasarıma örnek Resim I. Avlu da Saray Has Fırın ın hemen arkasında askeri depolara giden yol üzerinde kalan boş arazi Resim Dresden de sergilenen Otağ-ı Hümayun Resim Dresden de sergilenen Otağ-ı Hümayun Resim Deutsche Digitale Bibliothek web anasayfa görünümü viii

14 GİRİŞ Modern müze iki yüzyıllık serüvenin son elli yılında ziyaretçi odaklı bir anlayışı benimseme yönünde değişime girmiştir. Bugün müzeler, bir yandan katılımcılığı, kapsayıcılığı ve eşit erişimi; diğer yandan pazarlama, marka yaratma ve izleyici geliştirmeyi tartışıyorsa, bunda 20. yüzyılın sonundan itibaren siyasi ve kültürel yaşamı etkisi altına alan yeni ekonomi politikalarının, sosyal devletin sorgulanmasının, buna paralel siyasi fikirlerin ve toplumsal hareketlerin de payı vardır. 1 Öncelikle müzeleri bu kapsamda değerlendirmeliyiz. O halde günümüz müzecilik anlayışı içerisinde katılımcılık, kapsayıcılık ve eşit erişim önemlidir ancak diğer yandan; pazarlama, marka yaratma ve izleyici geliştirme de müzelere düşen önemli görevlerdir. Türk müzelerinin kültürel varlıkları göz önüne alındığında, vizyon politikalarının müzecilik geleceğimizi belirleyecek olması açısından önemi büyüktür. Müzeciliğe hangi açıdan ve nasıl yaklaşacağımızı bilmediğimiz ve irdelemediğimiz sürece kültür hazinelerimizin de gelecek kuşaklara aktarılması, ilerleyen yıllarda mümkün olamayacaktır. Değişen koşullara uyum sağlamak veya müzecilik anlayışımızı yeniden yorumlamak yönünde politikalar belirlemek zorunda olduğumuzu kabul etmemiz gerekmektedir. Söz konusu olan sadece müzelere yönelik politikaları belirlemek değil aynı zamanda ülkemizin kültür politikasının belirlenmesi ve müzelerin bu politika içerisinde şekillenmesidir. Müzeler her şeyden öte birer kültür merkezi olarak algılanıp ziyaret edilmelidir. Çünkü müzeler sadece eserleri sergilemekle toplumsal hayatın içinde yer almamaktadır ve almamalıdır da. Müzelerde farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirebileceği bir müze kompleksinin oluşturulması müzenin toplumsal hayat içindeki rolünü oynamasını sağlar. Bunu gerçekleştirmek kolay olmamakla beraber, 1 Deniz ÜNSAL, Müze Katılım ve Yurttaşlık, Müzebilimin ABC si, İstanbul: Ege Yayınları 2012, s.13

15 stratejik hedefleri belirli, özellikle dijital medya aracılığıyla bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanan, çağını takip eden, vizyon ve misyon sahibi ve bu amaçlar doğrultusunda hareket eden bir kurum olması sayesinde gerçekleşebilir. Dolayısıyla tüm bu olguların gerçekleşmesi de bu anlayışa sahip olan kurum yöneticileri ve personeli ile sağlanabilir. Kısacası kurumsal mantık çerçevesinde müzelerimizin politikaları gözden geçirilmeden de bu gibi faaliyetleri yapmak ancak kağıt üzerinde kalan projelerden öteye gidemez. Müzelerin önemli bir özelliği de kültürel mekânlar olarak hizmet veren kurumlar olmalarıdır. Öyleki son yüzyılda müzelere verilen önem bu gerekçeyle de artmaya başlamıştır. Bu durumu kıyaslamalı bir şekilde sayısal verilerle açıklamak yerinde olacaktır. Bugün dünyanın gelişmiş diye kabul edilen ülkelerine baktığımızda müze sayılarının bizdeki müze sayısına oranla çok daha fazla olduğunu görebiliriz. Dünyadaki müzelerin sayısal verilerini inceleyip karşılaştırdığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: Avrupa da , bunların ü Birleşik Krallıkta; Kuzey Amerika da 7.000; Avustralya ve Asya da 2000 ve dünyanın geri kalanında 2000 kadardır 2. Bu rakamları ülke bazına indirgersek: A.B.D de , İtalya da 3.790, İspanya da 1.343, Fransa da 1.207, Almanya da ise kayıtlı müze faaliyet göstermektedir 3. Bu sayılardan da görüleceği üzere Avrupa ülkeleri ve A.B.D müzeciliğe büyük önem ve değer vermektedir. Müze sayıları ülkemizdeki müze sayılarına göre hayli çok olan bu ülkelerdeki müzelerin işlevleri de önem kazanmıştır. Bu ülkelerde müzeler, sosyal hayatın bir parçası olarak düşünülüp algılanmaktadır. Örneğin eğitim hayatının doğrudan bir parçasıdır. Çünkü müzede görerek veya dokunarak öğrenmek, kültürel bilinç 2 Mete SEZGİN ve Abdullah KARAMAN, Müze Yönetimi ve Pazarlaması, Konya:Çizgi Kitabevi 2009, s.4 3 Mete SEZGİN ve Abdullah KARAMAN, age., s.1 2

16 oluşturma sürecinde çok önemli bir faktördür. Bu bağlamda, son yıllarda yapılanmacı eğitim anlayışı içerisinde, müzelerin eğitim hayatında yer alması da pedagog ve diğer eğitim bilimcileri tarafından desteklenen bilimsel bir görüştür. Avrupa ve ABD merkezli müzecilik anlayışına göre müzeler, eserlerin toplandığı ve sergilendiği mekânlar olmanın dışında sosyalleşmenin ve aile ile boş vakitleri değerlendirmenin de mekânı olmalıdır anlayışı hâkimdir. Bu amacın gerçekleşmesi için de bu ülkelerdeki müzelere önemli misyonlar-sorumluluklar yüklenmiştir. Yüklenen bu görevlerin gerçekleşmesi için de en başta müzelerin vizyon ve misyonu belirlenmiştir. Bu belirlemelerin gerek müze açısından gerekse de ziyaretçi açısından önemli soruların da cevabını bulacağını söyleyebiliriz. Müze açısından; - Müzenin ziyaretçisine vermek istediği mesaj neydi ve bu mesaj ziyaretçiye ulaştırılabildi mi? - Müze, ziyaretçisinin kültürlenmesine ne gibi katkılarda bulundu? Ziyaretçinin müzeden bilinçli bir şekilde ve merak içerisinde ayrılmasını sağladı mı? - Ziyaretçi, müzeden istediğini alabildi mi veya ziyaretçinin beklentisi karşılandı mı? - Müze, ziyaretçilerde başka müzelere gitme isteği uyandırdı mı? - Müze toplumsal hayatta ne kadar etkin olabildi? - Müzenin eğitim hayatındaki etkinliği ne kadar oldu? - Müze, çağın teknolojilerini takip eden ziyaretçisine ve izleyicisine dijital medya kanalları yoluyla ulaşabildi mi? Ziyaretçi açısından; - Müzeden memnun ayrıldı mı? 3

17 - Eğitsel anlamda bilgilendi mi? - Müzede sergilenen eserlerden tarihine ve kültürüne dair hangi düşünceler edindi? - Gezi sonunda hissettiği duygular, ziyaret öncesine göre ne kadar değişiklik gösterdi? - Müzeyi çevresine tavsiye eder mi? gibi vb. sorular, müzelerin temel yönetim politikalarını oluşturma sürecinde önemlidir ve müzeler bu tarz sorular üzerinden kendilerini değerlendirmekte ve planlarını yapmaktadırlar. Bu amaçları gerçekleştirmek ise güçlü ve planlanmış müze yönetimleri ve personelleri ile mümkün olabilmektedir. Bu durumda müzelerin çok planlı çalışması gereken kültür kurumları olduğunu söyleyebiliriz. Kurumsal olarak gelecek planlaması yapan kurum ve kuruluşlar her zaman daha başarılı ve kazançlı olmuşlardır. Bu nedenle de ortaya koyulan hedef ve amaçlar toplumun çıkarları ile doğru orantılı olarak geliştirilip belirlenmesi de yine kurumun dolayısıyla toplumun yararına olacaktır. Yukarıda değindiğimiz konularla birlikte ülkemiz müzelerinin halen birçok mevcut sorunları da vardır. 4 Bu sorunları çözmek için yavaş yavaş ilerlesek de müzelerimizin bilimsel mekânlar olması kaçınılmaz olarak gerçekleşecek bir olgudur. Çünkü müzeler gelişen ve değişen dünyamızda kendini topluma adapte etmek zorunda kalacaktır. Aynı zamanda unutulmaması gereken önemli bir husus da, turizm ekonomisi içerisinde yer alan müzelerin, ülke tanıtımına ve ekonomisine katkısının olduğudur. Bu nedenle de çağın gerisinde kalmadan her kurum kendisini geliştirmek mecburiyetinde olduğu ve değişen koşullar içerisinde yerini alması gerektiği gibi; müzelerde kendi yerini ve geleceğini belirlemelidir. İzlenen kültür ve turizm politikaları da bu yönde olmalıdır. Müzelerin, ekonomik kaynaklardan daha 4 Bu sorunlara, bu çalışmanın öneriler ve sonuç bölümünde değinilecektir. 4

18 fazla yararlandırılmaları sağlanmalı veya bu imkan kamu kaynaklarının aktarımı ile müzelere tanınmalıdır. Bu çalışmada müzelere düşen bu görev ve sorumluluklar ile Topkapı Sarayı Müzesi nin vizyon ve misyonu değerlendirilecektir. Topkapı Sarayı Müzesi temel alınarak sorunun tespiti yapılıp çözüm önerileri tartışılacaktır. Vizyon ve misyon kavramlarını müze üzerinden değerlendirirken, temel alınan nokta müzenin algılanmasında olumsuzluk teşkil eden noktalar olacaktır. Bir müzeyi kültür ve turizm vizyonu bağlamında değerlendirmek kapsamlı bir konu olmakla birlikle; temel noktalara değinilerek müzenin vizyonunu etkileyen önemli hususlar konu başlığı olarak seçilmiştir. Tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çağdaş müzecilik kavramlarına Topkapı Sarayı Müzesi bağlamında değinilmiş ve tezin konusunu oluşturan Topkapı Sarayı Müzesi nin kısa tarihçesine yer verilmiştir. İkinci bölümde müzeyi vizyon ve misyon bağlamında değerlendirmeden önce tezle ilgili bazı temel kavramlar açıklanmıştır. Son bölümde ise müzenin vizyonunda önemli olduğunu düşündüğümüz bölümler vizyon, misyon ve ziyaretçi gözünden değerlendirilmeye çalışılmıştır. 5

19 BİRİNCİ BÖLÜM MÜZECİLİK KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI VE SARAY- MÜZE BAĞLAMINDA TOPKAPI SARAYI MÜZESİ 1.1 Müzenin Tanımı Son 50 yıl içerisinde hızla değişen toplumsal yapı ve teknolojik ilerlemeler müze ve müzecilik anlayışını da değiştirmiştir. Bu değişim süreci zorunlu olarak da müze teriminin tanımının da kabuk değiştirmesine neden olmuştur. Önceki yıllarda yapılan müze tanımları, değişen bu yapı içerisinde doğal olarak günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez duruma düşmüş ve değişmek zorunda kalmıştır. Bilgi teknolojilerinin toplum hayatına hızlı bir şekilde girdiği son yıllarda bu durumun ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde yapılan tanımların hemen hepsinde öne çıkan bazı kavramlar - eskiye oranla- özellikle vurgulanmıştır. Bu bağlamda, müzenin bir eğitim alanı veya kurumu olarak araştırmacıya, topluma açık alanlar olduğu; müze yapılanmasının artık eserlerin depolandığı, korunduğu ve sistematik olarak geçici veya kalıcı sergilemelerin yapıldığı alanlar veya binalar topluluğu olmaktan öteye uzanan daha farklı bir yolculuğa çıktığı değişen tanımlarda üzerinde durulan noktalardır. Günümüzde müze terimi sanat galerilerini, bilim ve keşif merkezlerini içine alacak biçimde oldukça gelişmiştir 5. Artık müzelerin yerine getirmesi gereken işlevler göz önüne alındığında bulunduğu yeri bir enstitü olarak düşünmek; bilimin ve insanlığın hizmetine sunulmuş bir eğitsel-kültürel alan olarak değerlendirmek yerinde bir tespit olacaktır. Bu tespitlere Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) müze tanımındaki değişiklikleri değerlendirilerek de ulaşabilir ve anlayabiliriz. Müze ve müzecilik alanında yaşanan değişim ICOM tarafından dikkate alınmış, müze ve müzeciliğin toplumla birlikte değişen şartlarına göre yeni bir 5 Bekir ONUR, Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim, Müze Psikolojisine Giriş, Ankara: İmge Yayınları 2012, s.20

20 tanıma ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu değişimi anlayabilmek adına 1946 yılında yapılan ilk tanım ile 2007 yılında yapılan son tanımları karşılaştırmalı olarak değerlendirmeliyiz. ICOM un 1946 daki müze tanımı : Müze sözcüğü, halka açık sanatsal, teknik, bilimsel, tarihi ve arkeolojik materyalden oluşan tüm koleksiyonları içermektedir. Elden geldiğince sürekli sergi salonları bulunduranlar dışında kütüphaneler bu kavramın dışında, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri içindedir yılındaki yaptığı son güncelleme ile müze tanımı : Müze, toplum hizmetinde ve toplumun gelişmesi için çalışan, halka açık, insanlığın maddi ve maddi olmayan kültürel mirasını ve ortamını eğitim, inceleme ve zevk için elde eden, koruyan, araştıran, anlatan ve sergileyen kar amacı gütmeyen sürekli bir kurumdur. Bu iki tanımdan da anlaşılacağı üzere müze ve müzecilik son 50 yılda büyük değişiklikler göstermiştir. Geleneksel müzecilik anlayışı içerisinde yer alan ilk tanımda müzeler; eserlerin depolandığı, korunduğu ve sergilendiği mekânlar olarak anılmıştır. Oysa ikinci tanımda müzeler; adeta bir araştırma merkezi, açık üniversite, bir ailenin tüm fertlerinin eğlenerek öğrenebileceği, öğrenmenin bir zevk olabileceği eğitim ve kültür kurumları 6 olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde birçok müze halen Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu nedenle de bakanlığın konuya yaklaşımı da önemlidir. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı nın tarihinde vermiş olduğu müze tanımı şöyledir: Tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi 6 Tomur ATAGÖK, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi

21 amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. Müzeler, bulunduğu kentin prestij yapıtlarındandır. 7 Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere müzelere düşen görev ve sorumluluklar artmıştır. Vizyon ve misyon açısından da önemli görevler üstlendikleri, son yıllarda müzecilik alanındaki gelişmelerden de görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemizdeki müzecilik faaliyetlerinin çağdaş müzecilik standartlarını yakalamada bazı sıkıntıları olsa da, sahip olduğumuz maddi manevi her türlü kültürel değerle ve oluşan bilgi birikimi ile dünya çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde yer almaya çalışmaktadır. Çağdaş anlamıyla müzeler, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık ettiği malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurum olarak tanımlanmaktadır. 8 Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere müzeler artık kendisini yenilemek ve değiştirmek zorundadır. Özellikle koleksiyonları akademisyen ve sanat camiası için son derece önemli olan Topkapı Sarayı Müzesi nin, değişen müzecilik anlayışı içerisinde bir vizyon belirlemesi gerekmektedir. Toplumsal bir belleğe sahip, tarihsel verileri koleksiyonunda barındıran müzenin, çağdaş anlamda insanlığın hizmetinde olması gerektiği düşüncesinden hareketle, yapılması gerekenler temel bir stratejik hedef belirlenerek yapılmalıdır. 1.2 Saray Müze Kavramı Saray; hükümdar, padişah, kral ve devlet başkanlarının yaşadıkları ve çalıştıkları büyük yapılar olarak ifade edilmektedir. Önceleri monarşilerde ortaya 7 Erişim Tarihi: Mete SEZGİN ve Abdullah KARAMAN, age., s.3 8

22 çıkan saray uygulaması çağımızın gelişmiş devletlerinde ve ileri demokrasilerinde devlet başkanlarının ikametgâhları için de kullanılmaktadır. 9 Saray müzelerin oluşumlarına bakıldığında, hükümdarların kullandıkları yapıların günümüze uyarlanıp müze olarak kullanılması şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Saraylarda en çok tercih edilen işlev yapının müze olarak kullanılmasıdır. Topkapı Sarayı da bugün bir saray-müze olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla sarayı görmek dahi aslında Osmanlı dönemi mimari yaşam alanını görmek demektir. Ancak saray mütevazıdır. Bu yönüyle de ilgi çekicidir. Gelen ziyaretçilerin zaman zaman saray nerede? sorusunu sorduklarına şahit olmaktayız. Bu anlayışın nedeni Avrupa daki ihtişamlı saraylara benzer bir yer beklentisinde olmalarından kaynaklandığı gibi; padişahın yaşam alanlarının sergi salonu olarak kullanılmasından dolayı yaşanmışlığı sergileyememenin de büyük etkisi vardır. Örneğin padişahın günlük hayatını yansıtan bir sergileme veya teşhir yoktur. Bu durumda ziyaretçi tarafından Saray ın gündelik hayatı tam olarak anlaşılamamakta ve sadece eserlerin görülmesi ile yetinilmektedir Saray-Müzeye Örnek: Topkapı Sarayı Tarihçesi ve Bölümleri Sarayı vizyon ve misyonu bağlamında inceleyen bu tez çalışmasında, Topkapı Sarayı nın tarihi önemi kapsamında ve bir müze olarak açılmasından sonraki dönemde, tez çalışmasında bahsedilen bölüm ve yerler hakkında bilgi vermenin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda bugün müze olarak gezilen Saray ın birimlerini tanımak ve ilerleyen bölümlerde bahsedildiğinde hangi bölümün nerede olduğunu kavramak ve anlamlandırmak adına Saray ın bölümleri hakkında kısa bilgiler verilecektir. 9 Mutlu ERBAY, Yıldız Sarayı nın 21.Yüzyıla Hazırlanması ve Çağdaş Müzecilik Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul: 1997, s.25 9

23 Resim 1. 1 Topkapı Sarayı Müzesi Topkapı Sarayı nın Kısa Tarihçesi Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet (saltanatı: ) tarafından 1458 yılında, bugünkü ana plan çerçevesinde yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alan üzerine yeni bir saray inşa emri vermesi üzerine başlamış ve 1478 de tamamlanmıştır. Saray, tek seferde yapılıp bitirilmemiştir. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlardan kaynaklanan ilavelerle günümüze kadar ulaşmıştır. Saraya son mimari eser Sultan Abdülmecid (saltanatı: ) zamanında yapılan Mecidiye Köşkü dür. Bu alan yeryüzü coğrafyasında ve İstanbul da benzersiz bir coğrafyadır. Tarihi yarımadanın burun kısmına denk gelen bu arazi Sarayburnu olarak da 10

24 adlandırılmaktadır. Saray yapıları ile bugünkü mekânsal kullanım alanı m² dir. Topkapı Sarayı adı tarih belgelerinde Saray-ı Cedid olarak geçer. Bundan başka saray, Saray-ı Amire, Südde-i Saadet, Saray-ı Hümayun ve Der-i Devlet gibi isimlerle de anılmıştır. Saraya Topkapı denilmesi ise; 19. yy. dan itibaren artık günümüzde bulunmayan bir sahil sarayının isminin verilmesiyle Yeni Saray yerine Topkapı Sarayı kullanılır olmuştur. 10 Topkapı Sarayı mütevazı bir mimariye sahiptir. İmparatorluğun en parlak dönemlerinde dahi büyük ve ihtişamlı yapılar saraya eklenmemiştir. Bu mütevazılık çarpıcı bir güzellikle bütünleşmektedir. Saray ın en etkileyici yanlarından biri de bu özelliğidir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri sayılan İstanbul un en güzel köşesine inşa edilmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili Saray ın muhteşem bir manzarası vardır. Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz Saray ın konumunu eşsiz bir yere konumlandırır. Denizden bakıldığında da mütevazılığın ve ihtişamın güzelliği bir arada görülebilir. Saray çeşitli ilavelerle 19. yy. ortalarına kadar yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Sultanlarının, devleti yönettiği bir merkez, haremi ile yaşadığı bir ikametgâh ve devlete üst sınıf yöneticilerin yetiştirildiği bir okul olarak (Enderun Okulu) kullanılmıştır. Hanedan, 1854 yıllında Sultan Abdülmecid in saltanatı zamanında, Topkapı Sarayı na göre daha farklı bir mimari anlayışa sahip, zamanın devlet protokol kuralları ve merasimlerine göre planlanmış ve yapılmış Dolmabahçe Sarayı na taşınmıştır Topkapı Sarayı nın Gezi Güzergahında Yer Alan Bölümleri Topkapı Sarayı temelde Birun, Enderun ve Harem olmak üzere üç teşkilattan müteşekkildir. Saray ın oturum planı, saray merasimleri, saray mekânları bu teşkilata 10 İlber ORTAYLI, Mekanlar ve Olayları ile Topkapı Sarayı,İstanbul: Kaynak Yayınları 2007, s.20 11

25 göre düzenlenmiştir. Topkapı Sarayı; Bâb-ı Hümâyun, Bâbü s-selam ve Bâbü s- Saade adlı üç ana kapı, dört avlu, Harem, Hasbahçe ve bahçelerden oluşur Bâb-ı Hümâyun ve I. Avlu Saray alanın başladığını gösteren ihtişamlı bir kapıdır. Fatih Sultan Mehmed devrinde Saray ın Ayasofya tarafındaki ana girişi olarak yapılmıştır. Bugün ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu bu kapıdan giriş yapmaktadır. Birinci Avlu'ya Bâb-ı Hümâyun'dan yani Ayasofya Camii tarafından girilir. Aynı zamanda Gülhane Parkı tarafından da saraya giriş kapısı vardır. Bu taraftaki kapı da Soğuk Çeşme Kapısı veya Bâb-ı Sultani olarak adlandırılır. Gülhane tarafındaki kapıyı geçer geçmez hemen sol tarafta Alay Köşkü vardır. Bu köşk hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse: Padişahlar, ordular sefere çıkarken, zafer ve bayram şenliklerinde, sultanların nişan, nikâh düğünlerinde ve sadrâzamlar tarafından kabul edilecek yabancı elçiler için tertiplenen alayları bu köşke gelerek Taht odasından seyrederlerdi. 12 Günümüze ulaşabilmiş olan bu yapı bugün Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Bu köşk önünden Osman Hamdi Bey Yokuşu na doğru devam ettiğimizde sağ tarafımızda Darphane-i Amire nin duvarı yer alır ve hemen sol tarafta ise Gülhane Parkı vardır. Biraz ilerde İstanbul Arkeoloji Müzeleri yer alır. Buradan devam edildiğinde Saray ın I. Avlusuna ulaşılmış olur Bâbü s-selâm ve II. Avlu Asıl Saray bölümüne girişi sağlayan ve Orta Kapı da denilen, Bâbü s-selâm adındaki iki kuleli kapı, Topkapı Sarayı nın ve Osmanlı İmparatorluğu nun ihtişamının bir simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiş olan Bâbü s-selâm, 16. ve 17. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Kapının üzerindeki 11 İlber ORTAYLI, age., s dergi.mo.org.tr/dergiler/2/251/3466.pdf Erişim Tarihi:

26 iki kule, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Günümüzde müze ziyareti bu kapıdan başlamaktadır. 13 Bu kapıdan geçtikten sonra II. avluya geçilir. Bu avlu aynı zamanda Divan Meydanı olarak adlandırılır. Saray'ın ikinci avlusu olarak 1460'larda inşa edilen Divan Meydanı, devlet yönetiminin gerçekleştirildiği, devletin temsil edildiği bir tören alanıdır. Tahta geçiş (cülûs), bayramlaşma, elçi kabulü ve yeniçerilere maaş verme (ulûfe) törenlerinin yapıldığı bu meydanın sağ tarafındaki revakların arkasında Saray Mutfakları yer alır. Sol tarafında ise Adalet Kulesi ile Divan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığı Kubbealtı ve hemen yanında silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine binası bulunur. Avlunun bu köşesinde Harem dairesinin Arabalar Kapısı, revakların arkasındaki alt kotta ise Zülüflü Baltacılar Koğuşu ile Has Ahır Avlusu görülür. Avluda, Bâbü s-selâm'ın solunda Sultan III. Ahmet döneminde yapılmış olan iki çeşme, sağında ise Sultan III. Selim dönemine ait bir namazgâh ile erken Bizans dönemine ait sütun parçaları yer alır. Babü s-selâm'dan girdikten sonra sol tarafta kalan revakların devamında Adalet Kulesi nin altında kalan ve yaldızlı süslemeleri ile dikkat çeken yapı, devletin yönetim işlerini yürüttüğü meydana da adını veren Divan-ı Hümayun dur Bâbü s-saâde ve III. Avlu / Enderun Avlusu Enderun Avlusu, kale içindeki bir iç kale gibidir. Kârgir yapılarla çevrelenmiş olan avlunun kapıları kapatıldığında, buraya girilmesi mümkün değildir. Avlu, daha çok koğuşların bulunduğu bir mekândır ve alanı yaklaşık dokuz dönüm kadardır. Bu alan padişahın günlük hayatını geçirdiği önemli bir avludur. Burası aynı zamanda devletin yönetici adaylarının yetiştirildiği bir saray okuludur. Bâbü s-saâde'den girilen avluda ilk karşılaşılan yapı Arz Odası'dır. Arz Odası'nın hemen arkasına düşen yerde III. Ahmet Kütüphanesi, avlunun sağ tarafında Seferli Koğuşu, Fatih Köşkü; avlunun sol yanında ise Mukaddes Emanetlerin saklandığı dört kubbeli Has Oda (Hırka-i Saadet Dairesi), Has Oda 13 İlber ORTAYLI, age., s İlber ORTAYLI, age.,s

27 Koğuşu, Ağalar Camii, Babü s-saâde'nin iki yanında Büyük ve Küçük Oda Koğuşları, Akağalar Koğuşu ve karşıda ise Hazine Koğuşu, Silahdar Hazinesi, Kilerli Koğuşu bulunmaktadır. Dördüncü avluda köşkler yer almaktadır. Mecidiye Köşkü nün bir kısmı da Konyalı Restoran tarafından işletilmektedir Harem Bölümü Saray ın gezi güzergâhı içerisinde yer alan bir diğer önemli bölümü de Harem Dairesi dir. Sultanların aileleri ile birlikte yaşadığı Harem Dairesi, 16.yy. dan 19.yy ın başına kadar çeşitli dönemlerin mimari üslup özelliklerini yansıtan önemli yapılar topluluğudur. Harem Dairesi, Topkapı Sarayı içerisinde 2. Avlu da yer alan girişten, ayrı bilet alınarak gezilen bir mekândır. Harem, Saray ın en çok merak edilen bölümleri içinde yer almaktadır. Şüphesiz, padişahların aile yaşantısının geçtiği mekânı görme isteği ve nasıl yaşadığını bilme isteği bunda en büyük etkendir. Harem de üç yüzden fazla oda, dokuz hamam, iki cami, bir hastane, koğuşlar ve çamaşırlık vardır. Harem günümüze ulaşan son biçimini uzun bir zamana yayılan tadilatlar ve ilaveler sonucu almıştır. Ancak Harem dairesi Sultanların aileleri ile birlikte yaşadığı mekanı yansıtmaktan uzak bir görüntü içerisindedir. Ziyaretçilerin mimari açıdan değerlendirmeyip padişahın aile yaşantısını merak duygusuyla haremi ziyaret etmesi halinde hayal kırıklığı yaşadığı söylenebilir. Bazı odaları muhteşem çini ve mimari ile çok etkileyicidir ancak çok acil restorasyon çalışmalarına da ihtiyaç duyan odaları da az değildir. Bu tez çalışmasında harem konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemek mümkün değildir. Harem Dairesi nde daha fazla odanın ziyarete açılmasının mümkün olması halinde ve yaşanmışlığın Harem Dairesi odalarına yansıtılması halinde çok daha özel ve etkileyici olacağı muhakkaktır. 15 İlber ORTAYLI, age., s

28 Topkapı Sarayı nın Müze Olması Topkapı Sarayı sahip olduğu tarihi değer ve sergilemiş olduğu eserler bakımından hem ülkemizde hem de dünyada özel bir önem ve yere sahiptir. Yaklaşık 620 sene dünya üzerinde yer almış bir imparatorluğun başkentindeki böyle bir saray elbette görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Sergilediği koleksiyonlar içerisinde yer alan Kutsal Emanetler İslam dünyasında çok önemli bir yere sahiptir ve bugün müze içerisinde yer alan Has Oda da birçoğu sergilenmektedir. Topkapı Sarayı nın ilk defa, adeta bir müze gibi ziyarete açılması Sultan Abdülmecit dönemindedir. O dönemin İngiliz elçisine Topkapı Sarayı Hazinesi ndeki eşyalar gösterilmiştir. Bundan sonra Sultan Abdülaziz zamanında ampir üslupta camekânlı vitrinler yaptırılmış ve Topkapı Sarayı Hazinesi ndeki eski eserleri yabancılara göstermek gelenek haline gelmiştir. Hazinedeki eski eserler bu vitrinler içinde yabancılara gösterilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise; Mustafa Kemal Atatürk ün emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere İstanbul Âsâr-ı Atika Müzeleri Müdürlüğü ne bağlanan Topkapı Sarayı önce Hazine Kethüdalığı, sonra Hazine Müdüriyeti adıyla hizmet vermeye başlamıştır yılında bazı ufak onarımlar yapıldıktan ve ziyaretçilerin gezebilmeleri için gereken idari önlemler de alındıktan sonra Topkapı Sarayı 9 Ekim1924 tarihinde müze olarak ziyarete açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşkü dür. Günümüzde büyük turist kitlelerini kendine çeken saray, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne giren İstanbul Tarihî Yarımada içerisindeki tarihi eserlerin en başında gelmektedir. Bugün ise Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir Erişim Tarihi:

29 1.4 Müze Yönetimi Müze yönetimi kurumun beynidir 17. Ziyaretçi sayısından, koleksiyon yönetimine; müze altyapısının gereksiniminden müzenin misyon ve vizyonuna kadar olan sürecin çeşitlenmesi, planlanması müze yönetimi ve işletimine bağlıdır. Müzenin misyonu doğrultusunda, çağdaş müzecilik kavramlarının vurgulanması, müzenin değer üretimini doğrudan etkilemektedir. Toplumun müze ile iletişime geçmesinde, müzenin ürettiği değerler sisteminde rol oynayan aktörlerin işbirliğinde müze yönetiminin etkinliği önemlidir. Bu sürecin etkinliği, sadece yönetim kurulu, uzmanlar, müze müdürü ve müzenin bağlı olduğu genel müdürlük iletişimi ile değil; aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iş adamları arasındaki koordinasyon ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, müzenin paydaşlarının bir şemsiye altında toplanması, kurumun kültürel ve toplumsal değer zincirindeki etkinliğini ve önemini arttırmaktadır. 18 Topkapı Sarayı Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olup özerkliği çok sınırlıdır. Kurumsal altyapılarında müze müdürlerinin görev ve yetkileri sadece günlük işlerle sınırlandırılmıştır. İl Kültür Turizm Müdürlükleri ise müzelerin Bakanlıkla olan iletişimlerini sağlamaktadır. Müzelerin denetlenmesi, talepleri İl Kültür Müdürlükleri ve Valilik aracılığı ile Bakanlığa iletilmektedir. 19 Bu durum ayrıca yazışma sürecini de uzatmakta ve bürokrasinin oluşmasına neden olmaktadır. Müzenin verdiği hizmetlerde hızlanma adına bölge koruma kurullarının sahip olduğu statü gibi merkeze doğrudan bağlı taşra birimi tanımlaması yapılarak müzelerin işleyiş hızı artırılabilir. 17 Fethiye ERBAY, Müzelerde Alternatif Yapılanmalar, Kent ve Toplumsal Tarih Müzelerinin Yönetimi, Kent, Toplum, Müze, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Yayınları 2001, s Ceyda BAKBAŞA, İstanbul da Müzeler, Temel Yapısal Özellikler, Fırsatlar ve Tehditler, Politika ve Öneriler, Sektörel Araştırma Raporu, İstanbul: İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010, s.9 19 Ceyda BAKBAŞA, age., s.12 16

30 1.4.1 Müze Yönetim Fonksiyonunda Planlamanın Önemi Koleksiyonu çeşitli ve personeli çok olan bir müze işletmesinde günlük, aylık ve yıllık olmak üzere yapılması ve bitirilmesi gereken çok çeşitli işler ve projeler vardır. Ayrıca bu işlerin yanında anlık ama önemli işler de çıkabilmektedir. Tüm bu sorumluluklar da müzelerin hâlihazırdaki yönetim organizasyonu içerisinde müze müdürünün yetkisi dâhilindedir. Her ne kadar müdür yardımcıları ve iç hizmetler şefine çeşitli görev dağılımları yapılmış olsa da son karar mercii müdürdür. O halde müze müdürüne önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda planlama yapmak da müzelerin yönetim organizasyonunda önemli bir fonksiyondur. Planlama; neyin ne zaman nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağının belirlenmesidir. 20 Yine bir başka tanıma göre ise; örgütün önceden yazılı yazısız olarak saptanmış amaçları ya da hedefleridir. 21 Planlama işleri geleceğe dönük işlemler olması nedeniyle; Kısa ve uzun dönem hedef ve stratejilerinin seçilmesine, Amaçlara ulaştırıcı politika ve yöntemlerinin geliştirilmesine, Denetim için temel olacak yürütme ölçütlerinin saptanmasına, Değişen koşulların etkisiyle eski planların gözden geçirilmesine ilişkin kararların alınmasını gerektirmektedir. 22 Bu bağlamda, başlı başına bir işletme modeli olarak gördüğümüz müzede, planlama yönetimi, yöneticinin de mutlaka uyması gereken yapılacaklar listesini önceden tasarlaması ve uygulamasıdır. Bunları yaparken de müzenin, yönetici kadrolarını da aktif bir şekilde kullanmayı başarması gerekmektedir. Bu da eşgüdüm(koordinasyon), yöneltme ve denetim fonksiyonlarını da beraberinde 20 Nurullah GENÇ, Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayınları 2004 ten naklen, Mete SEZGİN ve Abdullah KARAMAN, age., s.4 21 ALİ ÖZTEKİN, Yönetim Bilimi, Ankara: Siyasal Yayınları 2002 den naklen Mete SEZGİN ve Abdullah KARAMAN, age., s Fermani MAVİŞ, Otel Yönetimi, Ankara:Detay Yayınları 2006 dan naklen Mete SEZGİN ve Abdullah KARAMAN, age., s.64 17

31 uygulaması gerektiği anlamına gelir. Bu tip bir planlama sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar bir anlamda müzenin vizyonunu oluşturacaktır. Bu bölümden hareketle konu müzecilik açısından da hayli önemli olan müzede yönetişim konusuna değinmek gerekmektedir Müzede Yönetişim Her ne kadar bu kavram ülkemiz müzecilik terminolojisi içerisinde sıkça yer almasa da bundan sonraki süreçte müze yönetimlerinin ve müzecilerinde çok fazla dikkate alması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Mevcut yönetim anlayışında, müze idaresinin yapmış olduğu müze çalışmaları da yönetişim olarak adlandırılmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda daha ayrıntılı bir tanım şu şekildedir : Müzelerde yönetişim genellikle kurumun koleksiyon ve programlarını, ayrıca fiziksel, insani ve mali kaynaklarını korumak ve güçlendirmekle görevli yönetim mercii tarafından bütün bu kaynakların müze misyonu, çoğulcu toplum yapısı ve çoğulcu düşünce süreçleri ile kültürel ve doğal mirasa saygı çerçevesinde sağlaması olarak tanımlanır. Dolayısıyla müze yönetiminin kendi müzesini ilgilendiren uzmanlık alanı temsilcilerinden kaynak sağlayan kurum ya da şahıslara, ilişkide oldukları çevreye, yerel yönetim ve merkezi yönetim temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerine kadar geniş bir paydaşlar yelpazesi bağlamında bu görevi yerine getirmesi söz konusudur. Müze yönetiminin de bütün bu paydaşlara karşı hesap verme ve dolayısıyla şeffaf olma sorumluluğu bulunur. 23 Topkapı Sarayı Müzesi nin yukarıdaki tanımda yer alan paydaşların hemen hepsiyle doğrudan ilişkisi vardır ve bu ilişkilerin sürekli olması gerekmektedir. 23 S. AKSOY, Y. KARTALER, A. ALTAYLI, Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu- Durum Analiz Raporu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü 2010, s

32 Örneğin İstanbul depremine hazırlık sürecinde alanında uzman kişi ve kurumlarla ortak projeler üretmesi gerekmektedir. Bu bağlamda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile sürekli bir ilişki içerisinde olmalıdır. Bu ilişki aynı zamanda müzenin vizyon ve misyon politikalarının da getirdiği bir zorunluluktur. Yönetişim müzede iyi bir organizasyon olarak örgütlenirse müzenin sponsor bulmak gibi ek kaynaklar yaratması, çevresi ile iyi ilişkiler kurması da bu çoğulcu yapı içerisinde mümkün olacaktır. Bu nedenle çoğu müze artık sadece bilim insanlarından ve uzmanlardan değil; mevcut yönetime ek olarak işadamlarından, sivil toplum örgütleri vb. temsilcilerden oluşan daha farklı fakat katkısı olan disiplinlerden gelen katılımcılarla geniş görüş açısı sağlayacak mütevelli heyeti, yönetim kurulu, danışma kurulu gibi idari teşekküller tarafından yönetilmekte ve/veya yönlendirilmektedir. Böyle bir yönetim organizasyonunu tanımlamak gerekirse; Genelde düzenli toplanan bir yönetim yapısı, yıllık bir bütçe ve faaliyet planını onayladıktan sonra, danışmanlık ve denetim görevine yönlenir. İşinin ehli olarak seçilmiş bir müze direktörü, bir çeşit genel müdür gibi davranarak verilen yetkiler çerçevesinde özerk hareket eder, fakat ilgili yönetim yapısına, topluma, bağışçılarına, vb. hesap verir. Müzenin tanıtımı amacıyla da kullanılan dönemsel raporlar bu hesap vermenin ve saydamlığın önemli araçlarından birisidir. 24 Unutulmamalıdır ki artık müzenin temel işlevi koleksiyon yapmak değil bu koleksiyonu korumakla birlikte halkı eğitmektir. Bu eğitim ancak iyi bir yönetişim modeli ile gerçekleştirilebilir. 24 S. AKSOY, Y. KARTALER, A. ALTAYLI, agy.,s.24 19

33 1.5 Müzecilik ve İletişim Kavramı Geleneksel müzecilik anlayışı içerisinde yer alan koleksiyonları koruma ve bu koleksiyonların gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması konusunda, müzelere önemli görevler düştüğü tartışmasız bir gerçektir. Ancak müzenin bu işlevinin yanı sıra, iletişim (bilimsel ve kültürel üretimin toplumla paylaşımı) işlevini gerçekleştirmesi de, girdi sağlayacak temel faaliyet alanı olarak aynı derecede önceliklidir. Bu bağlamda koruma ve araştırma, bir yandan müzenin öncelikli sorumluluk alanı olarak değerlendirilirken; diğer taraftan iletişim işlevini gerçekleştirmesine aracılık eden faaliyetler olarak karşımıza çıkar. Bu durum; müzenin toplumsal paylaşımını mümkün kılacak iletişimi de, günümüzde müzeciliğinin öncelikli amaç ve işlevlerinden biri olarak öne çıkarır. Diğer bir deyişle günümüz müzecilik anlayışının iletişim esaslı olarak değerlendirilmesinin nedenlerini ortaya koyar. 25 Bu paragraftan da anlaşılacağı üzere müzenin önemli bir iletişim diline sahip olması gerekmektedir. İzleyicilerine, ziyaretçilerine ve topluma her zaman bilimsel anlamda yakın planda durmalıdır. Topkapı Sarayı Müzesi gibi çok önemli bilgi, belge ve sanat koleksiyonuna sahip bir müzenin vizyonu açısından da kullanacağı iletişim dili çok önemlidir. Ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda toplumun eğitiminde büyük rol oynayacağı bir gerçektir Müzecilik ve Halkla İlişkiler Halka ilişkiler birimi, iletişim anlamında değerlendirildiğinde müzeler için büyük önem arz etmektedir. Ancak ülkemiz müzelerinde böyle bir birim de 25 Hale OZKASIM. Müzelerde Koleksiyon Yönetimi, Müzebilimin ABC si, İstanbul: Ege Yayınları 2012, s

34 bulunmamaktadır. Halkla ilişkiler birimi sadece halkın temel şikâyet ve isteklerini yanıtlayan bir birim değildir. Halkla ilişkiler şöyle tanımlanmıştır: Örgütle hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış, kabul görme, işbirliği ve iletişimin sürekliliğini temin eden; sorunların ve konuların yönetimiyle ilgili olarak yönetimi kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek ona karşı duyarlı kılan; eğilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olan bir erken uyarı sistemi görevi yaparak yönetime değişikliğe ayak uydurma ve değişiklikten yararlanma konusunda yardım etmenin yanı sıra araştırma yöntemleri ile sağlıklı ve etik ilkelere uygun iletişim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan özgün bir yönetim fonksiyonudur. 26 Topkapı Sarayı Müzesi nde bu tanım doğrultusunda işleyen bir halkla ilişkiler birimi bulunmamaktadır. Müzede en azından halkın taleplerine veya müze ilgili önerilerine müzenin kurumsal adresinden ulaşmaları halinde cevap verilmektedir. İnternet odaklı sağlanan bu iletişim kanalı günümüz internet çağında da ziyaretçiler tarafından çok sık kullanılan bir iletişim kanalıdır. Ancak müzenin profesyonel anlamda Halkla ilişkiler birimi oluşturması da geleceğin müzeciliği açısından önemlidir. 26 İ.Ethem TAŞ ve Gözde KESTELLİOĞLU, Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, S:1,2011,s.75 21

35 İKİNCİ BÖLÜM VİZYON, MİSYON, KÜLTÜR VE TURİZM KAVRAMLARININ MÜZECİLİK BAĞLAMINDA AÇIKLANMASI Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Madde 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. demektedir. Bu kanunda da görüleceği üzere kamu idarelerinin geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma zorunluluğu vardır. Kanun maddesi incelendiğinde kalite arayışının ön planda olduğunu, kamu kurumlarının sunduğu hizmet standartlarının yükseltilmek ve verimliliğin arttırılmak istenildiğini anlayabiliriz. Bu bağlamda, kurum olarak nereye ulaşmak istiyoruz? Gelecek için planlarımız var mı? Spesifik, somut ve ölçülebilir hedeflerimiz nelerdir? Var oluş gerekçemiz ve temel ilkelerimiz ne olmalıdır? gibi sorular kurumun doğrudan vizyon ve misyonunu, hedef ve amaçlarını belirlemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Topkapı Sarayı Müzesi ni vizyon ve misyon açısından değerlendirmeden önce bu kavramlar konu bağlamında açıklanmaya çalışılacaktır.

36 2.2 Vizyon Kavramı Vizyon dilimize Fransıza vission kelimesinden geçmiştir. Kelime TDK ya göre: Görünüm; ülkü; sağgörü; sinema ve tiyatro için gösterim ve ileri görüş anlamına gelmektedir. 27 Yine bir başka tanıma göre vizyon: Bir kurumun geleceğini sembolize eder. İdarenin uzun vadede neler yapmak istediğinin güçlü bir ifade ile anlatımıdır ve bu tanımlamada hizmet/ürünleri, hedef kitle/pazarları, süreçleri, kaynakları, coğrafyası, çalışanları vb. dikkate alınır. 28 Buna göre: Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade eder. Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır. Gelecekte yaratılmak istenilen en iyi durumun zihinsel bir ifadesi ve örgütün ulaşmak istediği bugünkü durumdan daha iyi, daha başarılı, gerçekçi, güvenilir ve çekici geleceğidir. 29 Vizyon, olmak istenilen yere gitme düşüncesinin planlanmasıdır. Kurumsal amaçlar doğrultusunda geniş düşünüp geleceği görebilmektir. Geniş görüşlü olup gelecek planını özetleyebilen bir kurumsal ifadenin vermiş olduğu izlenimin çevresinde ortaya çıkardığı enerjidir Erişim Tarihi: strateji.gumushane.edu.tr/file/205 Erişim Tarihi: Raed.Awamleh & William L. Gardner, Perceptions of Leader Charisma and Effectiveness: Charismatic Political Leadership, USA,1999 dan naklen Mustafa KILIÇ, Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki, Sosyo-Ekonomi Dergisi, S:Temmuz-Aralık 2010 C:2, s.89 23

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YÜKLERİ DAĞILIMI DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ANKARA EYLÜL 13 GİRİŞ Üniversitemizde Fakülte

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

TOPKAPI SARAYI. Topkapı Sarayı Web Sitesi GENEL BİLGİLER 1 / 14

TOPKAPI SARAYI. Topkapı Sarayı Web Sitesi GENEL BİLGİLER 1 / 14 Topkapı Sarayı Web Sitesi GENEL BİLGİLER 1 / 14 *Müzede online bilet uygulaması henüz bulunmamaktadır. *Bakanlığımızın Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi'nin

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Bizans Sanatı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS ARK433 Güz S - 3 Ön

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

XVII. ERMCO KONGRESİ

XVII. ERMCO KONGRESİ XVII. ERMCO KONGRESİ İSTANBUL TurkİYE XVII. ERMCO KONGRESİ İLK DUYURU 4-5 Haziran 2015 Askeri Müze, İstanbul - Türkiye 1995 yılında İstanbul da başarıyla gerçekleştirilen kongreden sonra, XVII. ERMCO Kongresi

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu anket Şubat 2011 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Orman

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun / / 2017 tarih ve. sayılı toplantısında kabul edilerek, / /2017 tarih ve.. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı