Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu"

Transkript

1 Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler Sözlüğü, 969) teorem Đg. theorem Doğruluğu kaıtlaable öerme. ( BSTS / Matematk Termler Sözlüğü, 000) Büyük Sayılar Kauu Đstatstkçler, gelşgüzellğ (rasgelelğ) çde düze ararlar. Öreğ, düzgü br tavla zarıı atılması ve üste gele yüzeydek okta sayısıı gözlemes deey göz öüe alalım. Zar atıldıkça, gelşgüzel (rasgele) olarak,,,,,6 sayılarıda brs gelecektr. Öreğ aşağıdak sayılar böyle br deeyde gözlemştr Yatay eksede atış sayısı ve düşey eksede gele sayı olmak üzere, ve ardışık oktaları brer doğru parçası le brleştrlmesyle, grafkler elde edlr. Br gelşgüzellk göze çarpmakta Yatay eksede atış sayısı ve düşey

2 eksede gele sayıları ortalaması şaretlerse, elde edlr. Atış sayısı büyüdükçe gele sayıları ortalamasıda br yakısama göze çarpmakta Atış sayısı sosuza gttğde ortalamaları oluşturduğu dz. sayısıa (,,,,,6 sayılarıı artmetk ortalaması) yakısayacağı dda edleblr m? Eğer böyle br dda doğruysa bu rasgelelk ortamıda br düze, zam, kaudur. Böyle br ddaı doğru olup olmadığı asıl ortaya çıkarılacaktır? Deey yaparak mı? Deeysel olarak yalışlaamadığı müddetçe böyle br ddayı (kauu) geçerl sayablrz. Acak, böyle br deey yapamayız, çükü sosuz atış gerçekleştremeyz. Braz sora bu ddayı spatlayacağız. Matematkte, sagor Teorem spatlar gb.,,,,... bağımsız ve ayı µ ortalamalı σ < varyaslı rasgele değşkeler se µ Đspat:,,, bağımsız rasgele değşkeler ve E( ) = µ, olsu.,,, ler ortalaması, = = Var =, =,,, ( ) σ

3 olmak üzere, E = µ ve σ Var( ) = olup, Chebyshev eştszlğde, ( ) k k σ µ < σ = µ < k ε σ ve k =, ε= k > 0 ç σ ( µ < ε ) ε σ yazılır. Eştszlğ her k tarafıı ç lmt alıırsa, lm ( µ < ε ) lm ε σ ve olasılılığı brde büyük olamayacağı düşüülürse, lm µ < ε = ( ) elde edlr. Küçük her ε> 0 değer ç, lm µ < ε = olması durumu, ( ) olasılıkta µ ye yakısar dye fade edlmekte ve µ bçmde gösterlmektedr. Bu durum Zayıf Büyük Sayılar Kauu olarak blmektedr. Braz sora güçlü olaı da gelyor. Yukarıda, zar le lgl olarak spatlamak stedğmz dda, Zayıf Büyük Sayılar Kauu u br soucudur, başka br fade le Zayıf Büyük Sayılar Kauu u le lgl aşağıdak gb br örektr. Örek: Düzgü br tavla zarıı ardı ardıa atılışıda gele okta sayıları sırasıyla,...,,... rasgele değşkeler (bağımsız ve. ortalamalı, / varyaslı) olmak üzere, Zayıf Büyük Sayılar Kauu a göre = = µ =. Buu: Düzgü br zar atıldıkça gele sayıları ortalaması. değere yakısamaktadır şeklde fade edeblrz. Daha ttz olarak fade edlrse: Đsteldğ kadar küçük ε> 0 değer ç, lm. < = olmak üzere, lmt dr. ( ) ε değerler. sayısıı ε komşuluğuda bulumaları olasılıklarıı

4 Deey: Düzgü br tavla zarıı 0 kez atılışıda aşağıdak değerler gözlemştr toplamlar: ortalamalar: olmak üzere, yatay eksede atış sayısı ve düşey eksede gele sayıları ortalaması şaretlerse,.. elde edlr

5 Smülasyo: Düzgü tavla zarı atılışı deey Matlab da fx(ufrd(,7)) deym le gerçekleştreblrz (smüle edeblrz). ufrd(,7) foksyou U (, 7) düzgü dağılımda rasgele sayı üretmekte olup, fx foksyou buu tam değer vermektedr. Öreğ, >> x=fx(ufrd(,7,,0)) x = >> x=fx(ufrd(,7,,0)); for =:0;xort()=mea(x(:));ed plot(xort) >> for j=:0; x=fx(ufrd(,7,,0)); for =:0;xort()=mea(x(:));ed; hold o; plot(xort); ed

6 Düzgü br paraı ardı ardıa atılışıda gele tura sayıları (0 ya da tae) sırasıyla,...,,... rasgele değşkeler (bağımsız ve b(, p= ), =,,,... ) olmak üzere, Zayıf Büyük Sayılar Kauu a göre = atışta gele tura sayısı = = µ = p= Düzgü br para atıldıkça gele tura sayısıı ortalaması / değere yakısamakta Düzgü para atışı le lgl örek, k souçlu deeylere, ya Beroull deemelere geşletleblr.,...,,... rasgele değşkeler bağımsız ve b(, p), =,,,... ( p (0,) ) olmak üzere, Zayıf Büyük Sayılar Kauu a göre = deemedek başarı sayısı = = p Büyük Sayılar Kauu u bu özel hal Beroull Zayıf Büyük Sayılar Kauu olarak blmektedr. Buraya kadar alatılaları Đstatstk Bölümü kc sııf öğrecler rahatlıkla alayablr. Braz daha ler gdelm. Büyük Sayılar Kauları Büyük Sayılar Kauları, rasgele değşkeler ( ) gb br dzsde, = =, =,,,... ortalamalarıı ( ) dzs le lgl yakısamalar Brkaç taes fade edlm. Beroull Zayıf Büyük Sayılar Kauu:,...,,... rasgele değşkeler bağımsız ve b(, p), =,,,... ( p (0,) ) olmak üzere, p Beroull Güçlü Büyük Sayılar Kauu (Borel Teorem):,...,,... rasgele değşkeler bağımsız ve b(, p), =,,,... ( p (0,) ) olmak üzere, hhh y p Zayıf Büyük Sayılar Kauu: ( ) bağımsız ve ayı dağılımlı ( µ ortalamalı, dzs se µ σ < varyaslı) rasgele değşkeler br

7 Khch Teorem: ( ) bağımsız ve ayı dağılımlı, dağılımı ortalaması µ < ola rasgele değşkeler br dzs se µ Güçlü Büyük Sayılar Kauu: ( ) bağımsız ve ayı dağılımlı, dağılımı ortalaması µ < ola rasgele değşkeler br dzs se hhh y µ Geel Zayıf Büyük Sayılar Kauu: ( ) bağımsız rasgele değşkeler br dzs olsu. a) ( > ) 0 = b) ( I ( ) ) 0 = olduğuda, = ( ( ) ) E I Merkez Lmt Teorem De Movre, Laplace ve Gauss tarafıda bulua klask Merkez Lmt Teorem fade edelm. Merkez Lmt Teorem:,,,,... bağımsız ve ayı dağılımlı (dağılımı beklee değer µ, varyası ya, σ Đspat: (Uzatmayalım.) < ) ola rasgele değşkeler olmak üzere, z lm µ / t e dz σ = / µ dağılımda N(0,) σ / t

8 Büyük ler ç, σ ya, Z N(0,) olmak üzere µ z / t e dz / µ t ( Z t) σ / Yaklaşık olasılık hesaplarıda, büyük ler ç, t µ σ/ stadart ormal dağılımı dağılım foksyou alıablr. Kısaca, yere σ dağılım foksyou yere dağılım foksyou N µ, ormal dağılımı dağılım foksyou alıablr. Öreğ, düzgü br tavla zarıı ardı ardıa atılışıda gele okta sayıları sırasıyla,...,,... rasgele değşkeler (bağımsız ve. ortalamalı, / varyaslı) olmak üzere, 00 atış soucuda olasılığı, ( ) µ µ = =.977 σ σ 00 ( Z.977) ( ) = ormcdf(.977,0,)-ormcdf(-.977,0,) = Lapuov Teorem: ( ) dzs, bağımsız rasgele değşkeler, E( ) = µ, Var( ) = σ, β = E µ <, =,,... ve β / = / σ = ola br dzs se, 0 µ = = / σ = dağılımda N(0,)

9 Kau ve Teorem Yede, yazıı başıda ele aldığımız kau ve teorem soruua döelm. Kaular spatlaır mı? Öreğ, fzktek Newto kauu spatlaıyor mudur? Blmyorum. Fzkçlere sormak gerek. Matematkte, teoremler spatladığıda hemfkrz. Bell br aksyomatk temel (temel kavramlar ve aksyomlar) üzere kurulu br matematk yapıda matık kullaılarak (matık şemsyes altıda) aksyomlar ve öcek teoremlere dayalı olarak ye teoremler spatlamakta Matematktek aksyomları yer lkeler (prespler) aldığıı, öreğ Newto fzğde (eylemszlk, etk-tepk ve mometum lkeler) düşüeblrz. Đlkeler deeysel olarak doğrulaması gerekmez, geçerllkler kaybetmeler ç belk deeyler tarafıda yalışlaması yeterldr. Blmyorum. Fzkçler blr. Acak şu kadarıı söyleyeblrz: Eylemszlk lkes le lgl br deey yapmak ç doğrusal hareket gerçekleştrecek br doğru bulmak, ayrıca hareket sosuza kadar gözlemek gerekecektr. Her blm dalıı kede mahsus br yötemblm (metodolojs) var Fzk metodolojs deey esaslı Matematk se soyut br blm dalı Uygulamalı matematk dedğde, farkıda olsak da olmasak da, mutlaka başka br blm dalıı kousu ola determstk (sebep-souç lşkler kes) varsaydığımız br düyadayız. Đstatstkte durum edr? Br tarafta, Kolmogorov aksyomları üzere kurulu matematğe bezeye olasılık teors; dğer tarafta, ked lkeler (olablrlk lkes, yeterllk lkes, değşmezlk lkes gb lkeler) bulua ve adıa teork statstk dee br yapı; buu ötesde, gerçek düyadak rasgelelk çere olguları alatımıda ve problemler çözmede (rasgelelk ortamıda hesapktap yapmada) kullaıla, adıa uygulamalı statstk dee ve herkes tarafıda kullaıla yötem ve çözümleme tekkler olmak üzere, ĐSTATĐSTĐK hem matematğe hem de deeysel blmlere bezemektedr. ĐSTATĐSTĐK, karar kuramı şemsyes altıda kede mahsus metodolojs bulua br blm dalı Blm edr? Bu soruu gazabıda, matematk zar zor paçayı kurtarablmştr ( Matematk Blm m?, Blm ve Ütopya, sayı:9, Hazra 00). Đstatstğ ağzıa ala yok. TÜBĐTAK gb. Kuatum mekakç se çok. Ne dyelm? Đstatstk, rasgelelk le lgl hesap-ktap şdr. Lâzım oldukça kullaı, dyelm. Fzğ çde kau ve matematğ çde teorem kavramları açısıda br soru yoktur. Đstatstktek, Büyük Sayılar Kauu le Merkez Lmt Teorem kafa karıştırmakta Nede brde kau, dğerde teorem sözcüğü kullaılmaktadır? Bu soruu cevabıı kes olarak blmyorum. Boş zama buldukça cebe koyduğu k farklı rektek toplarda adel olarak çeklşler yapa Jacop Beroull, çekle toplarda bell br rege sahp olaları sayısıı çeklş sayısıa böldükçe, elde edle sayıları o rektek topları oraı etrafıda çıktığıı ve çeklş sayısı arttıkça bu oraa yaklaştığıı görmüştür. Muhtemele, Beroull br çok kş gb sezgsel olarak buu hssetmş olablr. Ayrıca, deeysel olarak destekleme yaıda matematksel olarak yerl yere oturtmak stemş olablr. Acak, De Movre-Laplace tarafıda spatlaa, teoremde sora, p t z lm = / t = e dz p( p)

10 = p öermes (teorem demeye dlm varmıyor ama, rahatlıkla teorem de dyeblrz) spatlamak mümkü olmuştur. Brc sııftak Đstatstk Bölümü öğrecler Chebyshev Eştszlğ yardımıyla çok kolay br şeklde Beroull Zayıf Büyük Sayılar Kauu u spatlayablmektedr. Zayıf Büyük Sayılar Kauu da gelşm, deeyde matematksel spata doğru, Merkez Lmt Teorem de se muhtemele matematk spatta (k bu ayı zamada Stadart Normal Dağılımı olasılık yoğuluk foksyouu buluuşu le örtüşmüş olup) uygulamaya doğru olmuştur. Bu sebeplerde dolayı bre kau dğere teorem demş olablr..0.00

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere:

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere: 6. Ders BEKLENEN DEĞER Taım: X, bir rasgele değişke ve g : R R, B BR içi x : gx B BR özelliğie sahip bir foksiyo olmak üzere: i) X kesikli ve ii) X sürekli ve gx fx olduğuda, x EgX gxfx gx fxdx olduğuda,

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR Yayıa Hazırlayalar: Kürşad Demirutku, MS N. Ca Okay, BA Ayşegül Yama F. Efe Kıvaç Bahar Muratoğlu Zuhal Yeiçeri,

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı