FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI"

Transkript

1 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI NĠSAN 2010

2 HAKEMLER ĠÇĠN 2

3 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERĠNE YÖNELĠK VĠZE-SINAV VE SEMĠNER TAKVĠMĠ TARİH YAPILACAK FAALİYET 01 NĠSAN 2010 Lisans Vize Ġşlemlerinin Başlaması MAYIS 2010 Pazartesi-Salı 05 MAYIS 2010 Çarşamba MAYIS 2010 Pazartesi-Salı 12 MAYIS 2010 Çarşamba 14 MAYIS 2010 Cuma 24 MAYIS 2010 Pazartesi 31 MAYIS 2010 Pazartesi 04 HAZĠRAN 2010 Cuma 08 HAZĠRAN 2010 Salı 11 ve 13 HAZĠRAN 2010 Cuma ve Pazar HAZĠRAN 2010 Pazartesi-Salı Ġl Hakemleri Atletik Sınavı (Ġllerde) Ġl Hakemleri Yazılı Sınavı (Ġllerde) Ġl Hakemleri Mazeret Atletik Sınavı (Mazeretleri Kabul Edilenler) Ġl Hakemleri Mazeret Yazılı Sınavı (Mazeretleri Kabul Edilenler) Ġllerden TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H Listelerinin Hakem Ġşleri Müdürlüğü ne Verilmesinin Son Günü Yazılı Sınava Başka Bölgede Katılma Başvurusu ve Vize Belgelerinin Ġl Hakem Kurullarına Sunulması Ġçin Son Gün Bölgesel Yazılı Sınavlar; Klasmanlardaki tüm H, YH, Bn.H ve TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H ler. (Kural, Lisan) Bölgesel Yazılı Sınavlara Katılamayanların Mazeret Belgelerinin Verilmesi Ġçin Son Gün Hakem Mazeret Yazılı Sınavları (Kural-Lisan) (Mazeretleri Kabul Edilenler) Merkezi-Ankara Ġllerden TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H Kursu (Bölgesel Dokuz Merkezde) ÜST KLASMANA TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH Kursu ( Merkezi-Ankara) TEMMUZ 2010 Klasmanların Açıklanması TEMMUZ 2010 Vize Belgelerinin Ġl Hakem Kurulları nca Hakem Ġşleri Müdürlüğü ne Gönderilmesi TEMMUZ 2010 Sezon Öncesi Eğitim Semineri ( Üst Klasmanlar için ) 01 AĞUSTOS 2010 Pazar Üst Klasman H ve YH nin Sezon Başı Fiziksel Yeterlilik Testleri (Diğer Klasmanlardaki H, YH ve Bn.H in Sezon Başı Fiziksel Yeterlilik Testleri Bölgesel Yapılacak ve Tarihi Daha Sonra Belirlenecektir.) Ağustos 2010 Bölgesel Seminerler Klasman Belirlemeleri, Merkez Hakem Kurulu nun ilgili talimatları doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanmasında olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları MHK tarafından yeniden belirlenebilir. 3

4 4 PROGRAMLARA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR 1.Bu program TFF web sayfasında yayımlanır; bu yayım tebliğ niteliğindedir. 2. İl Hakemleri illerde yapılacak sınavlara katılır. 3. Bütün unvan gruplarındaki hakemler; sınav, kurs, seminer ve atletik testlere yönelik il bazında, bölgesel ve merkezi olarak yapılacak aktiviteleri, ilan ve tebliğ edilmek üzere MHK Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları na gönderilen programdan öğrenmek zorundadırlar.. 4. Sınavlara katılacak olan Klasmanlardaki tüm H, YH, Bn.H ve Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H ler fotoğraflı bilgi formlarını, Sağlık Raporunu ve TFF tarafından belirlenecek vize bedeli dekontunu 13 Mayıs 2010 tarihine kadar ĠHK ye teslim edeceklerdir. Bu hakemlerin vize belgeleri İHK tarafından incelenir. Bu incelemeden sonra, sınav giriş salon listelerinin düzenlenmesine esas olacak listeler, İHK tarafından en geç 14 Mayıs 2010 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü ne teslim edilir. Belgeler İHK tarafından saklanacak ve 05 ile 20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. 5. İl Hakemlerinin (Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H ler hariç) vize işlemleri için düzenlenecek listeler, Haziran 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. Vize belgeleri ise İHK tarafından saklanacak ve Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne iletilecektir. 6. Hakem İşleri Müdürlüğü nce düzenlenecek olan yazılı sınav giriş salon listelerinde adı bulunmayan veya resmi makamlarca onaylanmış fotoğraflı kimlik kartı (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet ya da resmi daire kimliği) olmayanlar, yazılı sınava alınmayacaklardır. Bu nedenlerden dolayı yazılı sınava giremeyenlerin mazeret sınavına katılmak istediklerine dair yazılı beyanlarını Hakem İşleri Müdürlüğü ne 04 Haziran 2010 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Yazılı sınav giriş salon listeleri düzenlendikten sonra Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK ye yollanır. Hakemler sınav bilgilerini İHK den imza karşılığı temin etmekle yükümlüdürler. 7. Listelerle ilgili son teyitler, 28 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK Başkanları ile Hakem İşleri Müdürlüğü arasında yapılacaktır. 8. Lisan Sınavı haricinde yapılacak tüm sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır: Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı (Ağustos 2009); yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümleri ile sezonunda EPAK tarafından sunulan eğitim paketleri. 9. Yatırılacak vize bedeli, hakemlerin bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Hakemler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler. 10. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle ilgili olarak karar vermeye MHK yetkilidir.

5 5 ĠL HAKEM KURULLARINA YÖNELĠK TALĠMATLAR 1. İHK, sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Atletik Test Sınavı na tabi tutacaklardır. Atletik Test Sınavı nda gerekli koşullar sağlanabildiği takdirde, Fiziksel Yeterlilik Testi uygulanacaktır. Gerekli koşullar sağlanamazsa Cooper Testi uygulanacaktır. İHK hangi yöntemin uygulanacağına karar verip hakemlere duyuracaktır. Bu sınavda Fiziksel Yeterlilik Testi uygulanırsa dereceler ilgili Talimat ın İl Hakemlerine yönelik test barajlarına uygun olacak, Cooper Testi uygulanırsa 12 dakikada metre (erkek) ve metre (bayan), 38 yaş ve üstü İl Hakemi için 2400 metre baraj olup, barajı geçemeyen hakemler, yazılı sınava alınmayacak ve sezonu için vizeleri yapılmayacaktır. Atletik Test Sınavları na ait düzenlenen tutanakların bir nüshası İHK arşivinde saklanacaktır. 2. İl Hakemleri için yapılacak yazılı kural sınavları; MHK prensiplerine uygun ve tartışma yaratmayacak şekilde, özen içinde düzenlenerek sonuçlandırılacaktır. Bu konuda doğabilecek hukuki sonuçların sorumluluğu, sınav komisyonuna ait olacaktır. 3. Terfi Edebilecek H, YH ler belirlenen koşulları sağlamak zorundadırlar. (a) Terfi Edebilecek YH için 1 Temmuz Haziran 1989; Terfi Edebilecek H için 1 Temmuz Haziran 1989 tarihleri arasında doğmuş olanlar (İç Talimat ta belirtilen istisnalar hariç), (b) En az lise mezunu olanlar, (c) (d) En az 2 futbol sezonu il hakemliği yapanlar (Mazeret hariç), Terfi Edebilecek H ler için 20 resmi amatör müsabakada hakemlik; Terfi Edebilecek YH ler için 30 resmi amatör müsabakada yardımcı hakemlik görevi yapmış olanlar(il hakemliği süresince toplam) (e) İl hakemliği sınavından 70 ve üzeri puan alanlar, (f ) Tüm il hakemleri için yapılacak atletik test sınavında; Fiziksel Yeterlilik Testi nde başarılı olanlar veya Cooper Testi uygulanırsa 2700 metre ve üzerini koşanlar, Terfi Edebilecek H ve YH olarak teklif edilebilirler. 4. Terfi Edebilecek Bn.H ler belirlenen koşulları sağlamak zorundadırlar. (a) (b) (c) (d) (e) (f) 1 Temmuz Haziran 1989 tarihleri arasında doğmuş olanlar(iç Talimat ta belirtilen istisnalar hariç), En az lise mezunu olanlar, En az 2 futbol sezonu il hakemliği yapanlar (Mazeret hariç), Bn.KH ye önerilecekler için 20 resmi amatör müsabakada hakemlik ve/veya yardımcı hakemlik görevi yapmış olanlar, İl Hakemliği sınavından 70 ve üzerinde puan alanlar, Tüm bayan il Hakemleri için yapılacak Atletik Test Sınavı nda; Fiziksel Yeterlilik Testin de başarılı olanlar veya Cooper Testi uygulanırsa 2600 metre ve üzerinde koşanlar Terfi Edebilecek Bn.H olarak teklif edilebilirler. 5. İl Sınavlarının belge ve dokümanları İHK tarafından saklanacak ve; (a) (b) (c) Hakem bilgi formu ve vize süresi içinde alınmış Sağlık Raporları, Sınavda başarılı olan (60 ve üzeri puan alanlar) İl Hakemlerinin listeleri, Atletik Test Sınav Tutanakları Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir.

6 6 6. Aday Hakemlikte başarılı görülüp, tarihinden sonra, tarihinden önce, (MHK karar tarihi esas alınır) İl Hakemliğine terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir. 7. İHK, illerinden terfi etmesini düşündükleri ve yukarıda açıklanan şartlara uyan Hakem ve Yardımcı Hakem Aday listelerini performans kriterlerini dikkate alarak sıralar ve sıralamayı MHK ye iletir. 8. TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H listesine alınacak hakem sayısı, ildeki vizeli lisanslı bayan hakem sayısının 1/4 ü kadardır ( Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5 ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.). İllerde dörtten (4) az Bayan İl Hakemi bulunursa, Terfi Edebilecek Bn.Hakem sayısı bir (1) olmalıdır. Bu sayının tespitinde Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanacaktır. 9. İHK, TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH ile TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H olarak aday gösterilecek hakemleri, İç Talimat ve yukarıdaki 3. ve 4. Madde hükümleri de göz önünde bulundurarak tespit eder. Bununla birlikte İHK, tespitinde kendi belirleyeceği objektif kriterleri de (görev sayısı, antrenman, yabancı dil bilgisi ve eğitim çalışmalarına, sosyal faaliyetlere katılım v.b.).göz önünde bulundurabilir. Tekliflere yönelik itirazlarda, konu ile ilgili tüm belgeler, İHK tarafından MHK ya gönderilecektir. 10. İl yazılı sınavını takiben belirlenen TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH ile TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H listeleri, ekteki formlara doldurulacaktır. Bu listeler, bölge sorumlusu MHK üye/üyeleri tarafından da onaylanarak, en geç 14 Mayıs 2010 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü ne ulaşacak şekilde APS, kargo ya da faks aracılığıyla iletilecektir. Bu adaylar; bilgi formları ve Sağlık Raporlarını 13 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK ye teslim edeceklerdir. 11. İl Hakemlerinin futbol sezonunda görev yapabilmeleri için: a. Yazılı Kural Sınavı nda başarılı olmaları (60 ve üzerinde puan alanlar), b. Atletik Sınavlarda başarılı olmaları (Fiziksel Yeterlilik Testi nde başarılı olmaları veya Cooper Testi nde 12 dakikada erkekler için 2600 metre, bayanlar için 2400 metre, 38 yaş ve üstü İH için 2400 metre koşullarını sağlamaları) c. TFF tarafından belirlenecek vize bedelini yatırmaları, gerekmektedir. Bunlardan birinin eksik olması halinde il hakemlerinin lisans vizesi yapılamaz ve ilgili sezonda görev verilemez.

7 7 ĠL HAKEM KURULLARI ĠL YAZILI SINAVLARI DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI 1. İHK, yazılı sınavların kapalı mekanlarda yapılmasını sağlayacaktır. 2. Yazılı Sınav Komisyonu yalnızca İHK Başkan ve üyelerinden oluşur. 3. MHK / EPAK tarafından hazırlanacak sorular kapalı ve üstü imzalı zarf içinde Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK ye kargo ile gönderilecektir. Sınav Talimatı nı da içeren bu üstü imzalı ve kapalı zarf, İHK ce oluşturulacak Sınav Komisyonu tarafından sınavdan önce, sınava katılanların huzurunda açılacaktır. Önce sınava katılanlara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra da sınav uygulanacaktır. 4. İHK tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu, Hakem İşleri Müdürlüğü nden, sınavdan sonra alacağı cevap anahtarını kullanarak sınav sonuçlarını belirleyecek ve sonuçlar imza altına alınacaktır. Sınav kağıtları İHK tarafından saklanacak, ıslak imzalı resmi sonuç tutanağı ise Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. İHK, resmi sonuç tutanağından bir kopya da kendisine alacaktır. 5. Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır. 6. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. 7. Sınavda 60 puandan az alan hakemler başarısız sayılacaktır. 8. Değerlendirme sonuçlandıktan sonra, yazılı soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) gün içinde ilan edilecektir. 9. MHK/EPAK tarafından hazırlanan, soru ve cevaplarla ilgili tartışma ve spekülasyona hiçbir surette izin verilmeyecektir. 10. Hakemlere ait sınav not çizelgelerinin asılları Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecek olup, yazılı sınav cevap kağıtları, istendiğinde Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilmek üzere İHK ce arşivlenecektir. 11. Sınav Talimatı na aykırı davranışta bulunanların sınav kağıtlarına el konularak bunlar, Komisyon Tutanağı eklenmek suretiyle MHK ye gönderilecek ve aykırı davranışta bulunan adaylara, sınavdan sıfır (0) puan verilecektir. 12. Mazeret sınavları yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Mazeret sınavına girebilmek için ilgili İç Talimat hükümlerinde belirlenmiş gerekçe ve belgelerin ibrazı zorunludur. 13. Yazılı Test Sınavları tüm bölgelerde aynı tarih ve aynı saatte başlar. ĠL YAZILI SINAVLARI TARĠHĠ VE SAATĠ : 05 Mayıs 2010 Çarşamba Saat:17.00 ĠL YAZILI MAZERET SINAVLARI TARĠHĠ VE SAATĠ : 12 Mayıs 2010 Çarşamba Saat:17.00

8 8 KLASMANLARDAKĠ TÜM H, YH, Bn.H ile TERFĠ EDEBĠLECEK TÜM H, YH ve Bn.H ler KURAL VE LĠSAN SINAVLARI DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI 1. Salon listelerinde adı bulunanlar sınava girecek olup, ayrıca sınava girecek olanların resimli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri de zorunludur. Yazılı Sınav çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılır. Sınav 50 sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınav süresi 50 dakikadır. 2. Yazılı Test Sınavı ndan 70 ten az puan alan hakemler başarısız sayılacak ve bir alt klasmana düşürülecektir. 70 ten az puan alan Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H ler kurslara katılamazlar ve İl Hakemliği ne dönerler. 3. Mazeret sınavına katılmak isteyenlerin ilgili İç Talimat hükümlerinde belirlenmiş gerekçe ve belgelerini takvimde belirtilen 04 Haziran 2010 tarihinde en geç saat ye kadar Hakem İşleri Müdürlüğü ne iletmeleri gerekmektedir. 4. Kural Sınavı yapıldıktan sonra hakemler Yabancı Dil Sınavı na gireceklerdir. 5. Yabancı Dil Sınavı soruları EPAK ın belirleyeceği üniversite öğretim görevlilerince yabancı dil sınavı usulüne göre yalnızca İngilizce sorular hazırlanarak yapılır. Sınav 25 sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınav süresi 30 dakikadır yılı FIFA listesinde bulunan hakemler ve Yardımcı Hakemler Kural Sınavı ndan muaf olup, sadece Yabancı Dil Sınavı na gireceklerdir. 7. Sınav Talimatı na aykırı davrananların kağıtları alınarak sınav komisyonunca bir tutanak düzenlenir ve sınavdan sıfır (0) puan almış sayılırlar. 8. MHK tarafından mazeretleri kabul edilenlerden; mazeretleri sona erenlere, ilgili İç Talimat ta belirtilen esaslar uygulanır. 9. Mazeretleri 15 Ekim 2010 tarihinden önce sona erenlerin sınav takvimi MHK ce belirlenir. Mazeretleri 15 Ekim 2010 tarihinden sonra bitenler ise, Klasman Değerlendirmesi ne alınır. Bu hakemler vize işlemlerini yerine getirmek koşulu ile ilinde hakemlik yapabilir. YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV TARİHİ YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV YERLERİ YAZILI KURAL SINAV SAATİ : YAZILI YABANCI DİL SINAV SAATİ : : 31 MAYIS 2010 PAZARTESİ : İSTANBUL - BURSA - ANKARA İZMİR - ANTALYA - TRABZON - ADANA DİYARBAKIR - ERZURUM MAZERET YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 08 HAZİRAN 2010 SALI MAZERET YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV YERİ : ANKARA MAZERET YAZILI KURAL SINAV SAATİ : MAZERET YAZILI YABANCI DİL SINAV SAATİ :

9 9 TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H ler ile ÜST KLASMANLARA ADAY H ve YH ler ĠÇĠN KURSLAR, DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI HAKEM KLASMANLARI DEĞERLENDĠRME VE TESPĠT YÖNTEMĠ 1. TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H kursları bölgesel olarak dokuz (9) merkezde 11 ve 13 Haziran 2010 Cuma ve Pazar günlerinde yapılacaktır. 2. ÜST KLASMANLARA ADAY H ve YH ler için düzenlenecek kurslar ise Haziran 2010 Pazartesi-Salı günlerinde merkezi olarak Ankara da yapılacaktır. 3. Kurslara katılacak hakemlere gerekli tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları vasıtasıyla yazılı ve imza karşılığı yapılacaktır. 4. Kurslara katılan adaylara; Yorum Sınavı, Görüntülü Sınav ve Mülakat yapılacaktır. 5. Kurs uygulamaları, takvim tarihlerinde sabah da başlayacaktır. 6. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. İç Talimat hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir. 7. Bütün Klasmanlar ilgili İç Talimat hükümleri gereğince yapılır.

10 GÖZLEMCĠLER ĠÇĠN 10

11 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERĠNE YÖNELĠK VĠZE-SINAV VE SEMĠNER TAKVĠMĠ TARİH YAPILACAK FAALİYET 15 Mayıs 2010 Cumartesi İllerde, İl Gözlemci Adaylarının Yazılı Sınavı ( İhtiyaç Varsa ) 23 Mayıs 2010 Pazar İl Gözlemci Aday Kursları (İHK Tarafından ) 28 Mayıs 2010 Cuma 01 Haziran 2010 Salı 18 ve 21 Haziran 2010 Cuma ve Pazartesi İllerden Terfi Edebilecek Gözlemcilerin, Nihai Puanlamaya Göre Listelerinin Bölge Sorumlularınca Onaylandıktan Sonra İHK Tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne Bildirilmesinin Son Günü Lisans Vize İşlemlerinin Başlaması ( Talimat Gereği) Terfi Edebilecek Gözlemcilerin Kursu (Bölgesel Merkezlerde) 22 Haziran 2010 Salı Üst Klasmanlara Terfi Edebilecek Gözlemci Kursu (Merkezi-Ankara) Temmuz 2010 Klasmanların Açıklanması Temmuz 2010 Sezon Öncesi Eğitim Semineri (Üst Klasmanlar İçin) Temmuz 2010 Gözlemcilerin Vize Belgelerinin İHK Tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne Bildirilmesi Ağustos 2010 Bölgesel Seminerler Klasman Belirlemeleri, Merkez Hakem Kurulu nun ilgili talimatları doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanmasında olabilecek değişikliklere paralel olarak, gözlemci unvan ve kadroları MHK tarafından yeniden belirlenebilir.

12 12 ĠHK VE GÖZLEMCĠLERE YÖNELĠK PROGRAM AÇIKLAMASI 1. Gözlemciler bu programı İHK den imza karşılığı temin etmekle yükümlüdürler. 2. İllerde yapılacak sınavlara, 10 Mayıs 2010 tarihine kadar dilekçe ile İHK ye müracaat eden İl Gözlemci Adayları katılacaktır. 3. Hakemliği, klasman veya il hakemi unvanına sahipken bırakan ve il gözlemcisi olmak isteyen (üst klasman hariç) hakemler bir dilekçe ile 10 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK ye müracaat edeceklerdir. 4. Sınav ve kurslarda sorulacak sorular; 2009/2010 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı ile yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümlerinden hazırlanacaktır. 5. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklıklar görülen konularda ve tarihlerde karar vermeye MHK yetkilidir.

13 13 ĠL HAKEM KURULLARINA YÖNELĠK TALĠMATLAR 1. İHK'ler, MHK nin Futbol Sezonu, Gözlemci Klasmanlarının Belirlenmesine Yönelik Vize, Sınav ve Seminer Takvimi Talimatı nın ilgililere iletilmesinden sorumludurlar. 2. Üst Klasman, Klasman ve Terfi Edebilecek Gözlemcilerin bilgi formları 28 Mayıs 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar İHK tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. Bu formlar ile birlikte terfi edebilecek gözlemci listesi de sıralı olarak gönderilecektir. Listenin altına klasmanda olmayan İHK başkan ve üyeleri ile üst klasman hakemliği yapmış ve sezonunda hakemliği bırakanlar, kriterlere uydukları takdirde ilave edilecektir. 3. Gözlemciler, vizelerini 01 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında yaptırmak zorundadırlar. Vize bedelleri en geç 19 Temmuz 2010 tarihine kadar yatırılmak ve dekontu da İHK ye teslim edilmek zorundadır. Vize bedellerini yatırmış gözlemcilerin isim listeleri de, İHK tarafından imzalanarak en geç 20 Temmuz 2010 tarihine kadar Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. 4. Yatırılacak vize bedeli gözlemcilerin, bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Gözlemciler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler. 5. İHK, Terfi Edebilecek Gözlemcilerin tespitinde, ilgili İç Talimat hükümlerine bağlı kalarak, nihai puanlamaya göre değerlendirme yapıp, teklif listelerini hazırlayacaklardır. 6. İllerde görev yapacak il gözlemci sayısı,, ilin tescilli amatör kulüp sayısının en fazla 1/3 ü kadardır. ( Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5 ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.). İl Hakem Kurulu başkan ve üyeleri bu sayının tespitinde hesaba katılmaz. Sayı belirlenirken Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanması gerekmektedir. 7. Üst Klasman Hakemi unvanına sahipken sezonu sonunda hakemliği bırakanlar, gözlemciliğe giriş koşullarını sağlıyorlarsa 17 Mayıs 2010 tarihine kadar yazılı bir dilekçe ile ĠHK ye müracaat edeceklerdir. ĠHK'ler bu dilekçeleri 18 Mayıs 2010 tarihine kadar Hakem Ġşleri Müdürlüğü ne göndereceklerdir. 8. İl gözlemciliği için yapılan müracaatlar ihtiyaçtan fazla ise, İHK tarafından yapılacak kurs neticesinde oluşacak puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Tespit edilecek il gözlemcilerinin hakem kökenli olmaları şarttır. (Öngörülen gözlemci kadro sayısı bu şart çerçevesinde sağlanamazsa, İHK tarafından yapılacak yazılı sınavda en az 70 puan alınması koşuluyla hakem kökenli olma şartı aranmaz.). 9. TERFĠ EDEBĠLECEK GÖZLEMCĠ TEKLĠFLERĠNDE: a. Terfi Edebilecek Gözlemci aday sayısı, iç talimat hükümlerine göre belirlenir. Bu sayının tespitinde Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanması gerekmektedir. b. İHK başkan ve üyeleri klasman gözlemci kadrolarında bulunmuyorlarsa gerekli koşulları sağladıkları takdirde MHK tarafından Klasmana Terfi Edebilecek Gözlemci Kursuna davet edilebileceklerdir. a bendinde belirtilen yüzde tespit edilirken, bu kişiler hesaba dahil edilmezler. c. Üst Klasman Hakemi unvanına sahipken sezonu sonunda hakemliği bırakanlar, gözlemciliğe giriş koşullarını sağlıyorlarsa, İHK tarafından, listeye dahil edilirler. a bendinde belirtilen yüzde tespit edilirken, bu kişiler hesaba dahil edilmezler.

14 14 d. İHK tarafından teklif edilecek listeler, Bölge Sorumlusu MHK üye/üyelerince onaylanarak en geç 28 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. Listelerin gönderiminde faks kullanılabilir. NOT: Terfi edebilecek gözlemci aday sayısı, TFF lig yapılanmasında meydana gelebilecek değişikliklere paralel olarak, MHK tarafından yeniden belirlenebilir.

15 15 ĠL HAKEM KURULLARI ĠL GÖZLEMCĠ ADAYI YAZILI SINAV UYGULAMALARI 1. Yazılı Sınav Komisyonu yalnızca İHK Başkan ve üyelerinden oluşur. 2. MHK/EPAK tarafından hazırlanacak sorular kapalı ve üstü imzalı zarf içinde hakem işleri müdürlüğü tarafından İHK ye kargo ile gönderilecektir. Sınav Talimatı nı da içeren bu üstü imzalı ve kapalı zarf, Sınav Komisyonu tarafından sınavdan önce, sınava katılanların huzurunda açılacaktır. Önce sınava katılanlara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra da sınav uygulanacaktır. 3. Sınav komisyonu, Hakem İşleri Müdürlüğü nden, sınavdan sonra alacağı cevap anahtarını kullanarak sınav sonuçlarını belirleyecek ve sonuçlar imza altına alınacaktır. Sınav kağıtları İHK tarafından saklanacak, ıslak imzalı resmi sonuç tutanağı ise Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. İHK resmi sonuç tutanağından bir kopya da kendisine alacaktır. 4. Sınav 50 sorudan oluşacaktır. her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır. 5. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. 6. Sınav talimatına aykırı davranışta bulunanların sınav kağıtlarına el konularak bunlar, komisyon tutanağı eklenmek suretiyle MHK ye gönderilecek ve aykırı davranışta bulunan adaylara, sınavdan sıfır (0) puan verilecektir. 7. Sınav değerlendirmesi sonucu 70 puandan az alan kişi başarısız sayılacaktır. 8. Cevap Anahtarı sınavdan sonra Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından sınav komisyonlarına faks veya e-posta ile gönderilecektir. 9. Değerlendirme sonuçlandıktan sonra, yazılı soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) gün içinde ilan edilecektir. 10. MHK/EPAK tarafından hazırlanan, soru ve cevaplarla ilgili tartışma ve spekülasyona hiçbir surette izin verilmeyecektir. 11. Yazılı sınav kağıtları İHK tarafından saklanacaktır. Not tutanaklarının ıslak imzalı asılları Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecek, fotokopileri ise İHK ce arşivlenecektir. 12. Yazılı sınavlar, tüm bölgelerde, aynı tarih ve aynı saatte başlayacaktır. İl Gözlemci Adayı Yazılı Sınavları Tarihi ve Saati: 15 Mayıs 2010 Cumartesi

16 16 KURSLAR, DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI 1. İl gözlemciliğine giriş kursları, ihtiyaç duyulan illerde, 23 Mayıs 2010 Pazar günü saat da başlayacaktır. Bu kurslar ile ilgili program ve detaylar MHK/EPAK tarafından hazırlanarak gönderilecektir. 2. Klasmana Terfi Edebilecek Gözlemci kursları, bölgesel olarak, 18 ve 21 Haziran 2010 Cuma ve Pazartesi günleri saat da yapılacaktır. Kurslar MHK/EPAK tarafından hazırlanan kurs programı ve esasları dahilinde MHK bölge sorumlularının gözetiminde icra edilecektir. 3. Üst Klasmanlara terfi edebilecek gözlemci kursu, 22 Haziran 2010 Salı günü saat da merkezi olarak Ankara da yapılacaktır. Kurs programı ve esasları MHK/EPAK tarafından hazırlanacaktır. 4. Kurslara katılacak gözlemcilere gerekli tebligatlar, Hakem İşleri Müdürlüğü nce İHK başkanlıkları vasıtasıyla yapılacaktır. 5. Klasmana ve Üst Klasmanlara terfi kurslarına katılan adaylara; yazılı yorum, görüntülü sınav ve gerekirse mülakat uygulaması yapılacaktır. Bu sınavlar, 2009/2010 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı (Ağustos 2009) ve yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ve gözlemciliği ilgilendiren hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 6. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. İç Talimat hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ NİSAN 2012 1 HAKEMLER İÇİN 2 2012-2013 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE YÖNELİK VİZE-SINAV VE SEMİNER TAKVİMİ TARİH

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ NİSAN 2014 1 HAKEMLER İÇİN 2 2014-2015 SEZONU KLASMAN BEL İRLEMELERİNE YÖNELİK VİZE - SINAV VE SEMİNER TAKVİMİ

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2017-2018 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ NİSAN / 2017 1 HAKEMLER İÇİN 2017-2018 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ NİSAN / 2015 1 HAKEMLERİN 2015-2016 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2016-2017 FUTBOL SEZONU HAKEM, GÖZLEMCİ ve MENTÖR KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2016-2017 FUTBOL SEZONU HAKEM, GÖZLEMCİ ve MENTÖR KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2016-2017 FUTBOL SEZONU HAKEM, GÖZLEMCİ ve MENTÖR KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ NİSAN / 2016 1 HAKEMLERİN 2016-2017 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM KLASMANLARINI BELĐRLEME YÖNTEMĐ, SINAV TAKVĐMĐ VE SINAV TALĐMATI

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM KLASMANLARINI BELĐRLEME YÖNTEMĐ, SINAV TAKVĐMĐ VE SINAV TALĐMATI 2009-2010 FUTBOL SEZONU HAKEM KLASMANLARINI BELĐRLEME YÖNTEMĐ, SINAV TAKVĐMĐ VE SINAV TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 SEZONU KLASMAN BELĐRLEMELERĐNE YÖNELĐK VĐZE-SINAV VE SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı OCAK 2016 Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı Kıbrıs

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER KURULU TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI Ağustos 2008 2 İÇİNDEKİLER Madde 1

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU (İlan Tarihi : 2 KASIM 2015) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme

Detaylı

2013 YILI BÜYÜKLER JUDO LİGLERİNDE UYGULANACAK KURAL VE ESASLAR

2013 YILI BÜYÜKLER JUDO LİGLERİNDE UYGULANACAK KURAL VE ESASLAR 2013 YILI BÜYÜKLER JUDO LİGLERİNDE UYGULANACAK KURAL VE ESASLAR 1- Büyükler Ligin de 15 yaş ve üzeri sporcular yarışacaktır. Büyükler Ligi 2 ligden oluşmaktadır. a) Süper Lig : Federasyonun belirlediği

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ Teknik Komiser Yönergesi - 2-28.06.2012 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 5 GÖREV VE YETKİLER 5 5. GÖREV 5 6. YETKİ VE

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre YGS

Detaylı

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği kadrolarına naklen (kurum içi) alım yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Detaylı

2014 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

2014 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde, 1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı: KHK/0/00/35/65/2-A/15 4 Kasım, 2015 GENELGE NO: 38/2015. II. Derece Fizyoterapist 1

Sayı: KHK/0/00/35/65/2-A/15 4 Kasım, 2015 GENELGE NO: 38/2015. II. Derece Fizyoterapist 1 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: KHK/0/00/35/65/2-A/15 4 Kasım, 2015 GENELGE NO: 38/2015 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

SERBEST DALIŞ PALETLİ SABİT AĞIRLIK VE KÜP APNEA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 20-23 Ağustos 2015

SERBEST DALIŞ PALETLİ SABİT AĞIRLIK VE KÜP APNEA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 20-23 Ağustos 2015 SERBEST DALIŞ PALETLİ SABİT AĞIRLIK VE KÜP APNEA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 20-23 Ağustos 2015 YARIŞMA PROGRAMI : Paletli Sabit Ağırlık Apnea Yarışma : 21 Ağustos 2015 Küp Apnea Yarışma : 22 Ağustos 2015 Yarışma

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen TFF D, TFF C, UEFA B, UEFA A ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde, 1- Bakanlığımızca yetkilendirilen

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Beden

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 01 Temmuz Temmuz 2017 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin 14 Temmuz 2017

Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 01 Temmuz Temmuz 2017 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin 14 Temmuz 2017 TAKVİM Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 01 Temmuz 2017-11 Temmuz 2017 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin 14 Temmuz 2017 İlanı Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 17

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KİCK BOKS ŞAMPİYONASI AÇIKLAMALAR

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KİCK BOKS ŞAMPİYONASI AÇIKLAMALAR TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KİCK BOKS ŞAMPİYONASI Yeri ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BESYO Tarihi 17-19 NİSAN 2015 Tel 0374-253 45 71 TEKNİK TOPLANTI Yeri BESYO BİNASI TOPLANTI SALONU Tarihi 16 NİSAN 2015

Detaylı

www.taf.gov.tr TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 04-07 ŞUBAT 2016 ERDEMLİ / MERSİN YARIŞMA REGLEMANI

www.taf.gov.tr TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 04-07 ŞUBAT 2016 ERDEMLİ / MERSİN YARIŞMA REGLEMANI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 04-07 ŞUBAT 2016 ERDEMLİ / MERSİN YARIŞMA REGLEMANI HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI atıcılık yarışmaları 04-07 ŞUBAT 2016 tarihleri

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2014 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin aşağıda belirtilen

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ 2009 2010 SEZONU Teknik Komiser Yönergesi(2009-2010) - 2 - Yürürlüğe Giriş Tarihi (05.08.2008) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 5 1. AMAÇ...

Detaylı

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı; Judo sporunun üstün

Detaylı

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Denizli Aquatlon yarışları 01-02 Kasım 2014 tarihinde Denizli Pamukkale

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TÜRKİYE PAİNTBALL LİGİ 2016 YILI 2.AYAK NEVŞEHİR-KOZAKLI LİG KUPASI MÜSABAKA REGLAMANI

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TÜRKİYE PAİNTBALL LİGİ 2016 YILI 2.AYAK NEVŞEHİR-KOZAKLI LİG KUPASI MÜSABAKA REGLAMANI 1. MÜSABAKA TAKVİMİ YARIŞMANINADI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TÜRKİYE PAİNTBALL LİGİ 2016 YILI 2.AYAK NEVŞEHİR-KOZAKLI LİG KUPASI YARIŞMANIN YERİ KOZAKLI FUTBOL SAHASI / NEVŞEHİR YARIŞMANIN

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 16 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU Durum Müdürlükleri personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve Valilik Makamının 19/ 08 / 2013 tarih ve 2785 sayılı Onayı gereğince,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi : 16.01.2005 R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. No : 25702 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ ÖN KAYIT 03-07 AĞUSTOS 2015 TABAN PUAN TÜRÜ 2015 YGS EN AZ 180 PUAN DEYÖS SÖZEL EN AZ 30 PUAN SINAV ÖNCESİ KURS 08-15 AĞUSTOS

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI

TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI MADDE 1 -AMAÇ Bu talimatın amacı; Temsilciler Kurulu nun teşkilatlanmasını, görev ve yetkileri ile çalışma prensiplerini, temsilciliğe başlama, klasman oluşturma, eğitim, kurs,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Grassroots Gönüllü Lider Kursu,

Detaylı

TYF HALİT NARİN KUPASI OPTIMIST OPTIMIST JUNIOR - LASER STANDART LASER RADIAL LASER 4.7 18 24 MAYIS 2015 ORHANİYE MUĞLA YARIŞ İLANI

TYF HALİT NARİN KUPASI OPTIMIST OPTIMIST JUNIOR - LASER STANDART LASER RADIAL LASER 4.7 18 24 MAYIS 2015 ORHANİYE MUĞLA YARIŞ İLANI TYF HALİT NARİN KUPASI OPTIMIST OPTIMIST JUNIOR - LASER STANDART LASER RADIAL LASER 4.7 18 24 MAYIS 2015 ORHANİYE MUĞLA YARIŞ İLANI Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 yılı Faaliyet Programı nda yer alan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TAZMİNAT, HARCIRAH VE ULAŞIM ÜCRETLERİ ÖDEME PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI EYLÜL 2017 1 1- AMAÇ TÜRKİYE

Detaylı

ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI

ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI 1. Amaç Bu talimatın amacı, Ankara Altyapılarında yer alan takımlara ve oyunculara tecrübe kazandırmak üzere Ankara Altyapı Basketbol Ligi tarafından düzenlenecek

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM, HEYKEL ve GRAFİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM, HEYKEL ve GRAFİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM, HEYKEL ve GRAFİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVI 2016-2017 Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel ve Grafik Bölümlerine YGS Ön Kayıt

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı L A TEX ile belgeyi hazırlayan: Prof. Server ACİM MALATYA - 2014 İçindekiler 1 GENEL ŞARTLAR 2 1.1 Online Kayıt İçin Web Sayfası....................................

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ UYGULAMA YÖNERGESĐ Dayanak BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1-(1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU 1.Sınav Tarihi: 04 Temmuz 2017 2.Sınav Tarihi: 21 Temmuz 2017 1 ŞIRNAK

Detaylı

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç Bu İç Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3, 4 ve 5 inci SINIFLAR SEVİYE TESPİT SINAVI Başvuru : http://www.meb.gov.tr (Sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru yapılabilmektedir.)

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine DiĢ Protez Teknisyenliği

Detaylı

Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI

Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 5018 sayılı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU Münhal Kadro Adı III. Derece

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI atıcılık yarışmaları 03-06 ARALIK 2015 tarihleri arasında MERSİN Erdemli Atış Poligonu nda yapılacaktır.

HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI atıcılık yarışmaları 03-06 ARALIK 2015 tarihleri arasında MERSİN Erdemli Atış Poligonu nda yapılacaktır. TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI 03-06 ARALIK 2015 ERDEMLİ / MERSİN HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI atıcılık yarışmaları 03-06 ARALIK 2015 tarihleri arasında MERSİN

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.YEG.0.18.04.05-1948 04 HAZĠRAN 2008 Konu :Beş Türk Cumhuriyetinde bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına Atanacak Personelin

Detaylı

Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi

Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi T.C. RİZE VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi Ar-Ge Birimi 2016 RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ KAPSAM:

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı