RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI"

Transkript

1 RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları hakkında bulgulara yer verilmekte; üçüncü alt başlıkta ise bireysel olarak her bir öğretim elemanına ait bulgular sunulmaktadır. Son alt başlıkta ise anket maddelerine göre grubun genel performansı verilmektedir. A. KATILIM Toplam 201 anket formu değerlendirilmiştir. Değerlendirilen anketlerin derslere göre dağılımı Tablo 1 ile verilmiştir. Tablo 1. Derslere Göre Anket Sayıları Dersler f % İngilizce Yabancı Dil Mat. 5 2,5 Eleştirel Düşünme 5 2,5 AIT 4 2,0 Rehberlik 5 2,5 Özel Eğitim 5 2,5 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 11 5,5 Özel Öğretim Yönt. 12 6,0 Dil Becerilerinin Öğretimi 9 4,5 Edebiyat ve Dil Öğretimi 11 5,5 Bağlamsal Dil Bilgisi 11 5,5 İngilizce Öğretim Yaklaşımları 18 9,0 Dilbilim ,0 İngiliz Dili ve Edebiyatı I 17 8,5 İngilizce Türkçe Çev. 18 9,0 Anlatım Becerileri 18 9,0 Türk Eğitim Tarihi 18 9,0 Öğretim İlke ve Yöntemleri 16 8,0 Toplam ,0

2 C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI Anket maddelerine göre öğretim elemanlarının bireysel performansları öncelikle betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma) ve onu destekleyici grafikler ile ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelenerek elde edilen ortak noktalar her bir öğretim elemanına ait kısımda verilmiştir. Anket maddeleri aşağıdaki Tabloda görülebilir. Tablo 6. Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Anketi Dönem Başı Hazırlık ve Bilgilendirme 1 Öğretim elemanı dönem başında dersin amaçlarını açık biçimde belirtti. 2 Öğretim elemanı dönem başında dersle ilgili temel ve yardımcı kaynaklar hakkında yeterli bilgi verdi. 3 Öğretim elemanı dersle ilgili öğrencilerin sorumluluklarını ve onlardan beklentileri açık şekilde belirtti. Ders İşleme Süreci 4 Öğretim elemanı derslere hazırlıklı geldi. 5 Öğretim elemanı derse zamanında geldi. 6 Öğretim elemanı dersi iyi organize etti ve açıklanan plan çerçevesinde işledi. 7 Öğretim elemanı derslerin işlenişinde açık, anlaşılır bir dil kullandı. 8 Öğretim elemanı her dersin başında önceki ele alınan konuları hatırlattı. 9 Öğretim elemanı öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı. 10 Öğrencilerin soru sorması ve eleştirel düşünmelerini özendirdi, soruları doyurucu şekilde cevaplandırdı. 11 Öğretim elemanı konularla ilgili zenginleştirici ek kaynaklar önerdi ve bunlardan yararlandı. 12 Öğretim elemanı öğrencilerin derse katılımı için bireysel fırsatlar (proje, sunu, tartışma vb.) sağladı. 13 Öğretim elemanı ders saatlerini öğretim açısından etkili kullandı. 14 Öğretim elemanı derste farklı yöntem ve teknikleri kullandı. 15 Öğretim elemanı dersle ilgili yeni gelişmeleri sınıfta öğrencilerle paylaştı. 16 Öğretim elemanı öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili görüşlerine değer verdi. 17 Öğretim elemanı öğrencilere eşit ve tarafsız davrandı. 18 Öğretim elemanı ders ile ilgili eleştirileri anlayışla karşıladı. 19 Dersin öğretim elemanı konusuna hâkimdir. Değerlendirme Süreci 20 Bu dersin sınav soruları ders içeriğine uygundu. 21 Bu dersin sınav soruları derste işlenen bütün konuları kapsıyordu. 22 Bu dersin sınav soruları açık ve anlaşılır biçimdeydi. 23 Dersin öğretim elemanı tarafsız ve doğru not verdi. Öğretim Elemanına Erişim ve İletişim 24 Dersin öğretim elemanına ders saatleri dışında da kolay ulaşabildim. 25 Dersin öğretim elemanı öğrencilerle sağlıklı iletişim kurdu. Memnuniyet ve Kazanımlar 26 Bu derste öğrendiğim bilgilerin bana yararlı olacağını düşünüyorum.

3 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme 5 2,00 4,00 3,0000 1, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 3,8000, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 4,00 3,2000 1, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 4,00 3,0000, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 4,00 3,0000 1, ,00 3,00 2,6000, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 4,00 3,0000 1, ,00 4,00 3,2000 1, ,00 5,00 3,0000 1, ,00 5,00 3,8000 1, ,00 5,00 3,4000, ,00 5,00 2,8000 1, ,00 5,00 3,2000 1, ,00 5,00 2,6000 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,2000 1, ,00 5,00 4,0000 1,00000 a. Ders = İngilizce Yabancı Dil Mat ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamızın dersleri genel olarak öğrenci odaklı geçer. Kendi öğretmenlik tecrübelerinden sık sık örnekler verir. Bu ders biraz daha etkin öğretime dayalı işlenebilir. Hocamızın notlarda adaleti işletmesini diliyoruz. Hocamızın hümanist yaklaşımını çok sevdik. Sınav soruları zor olabilir ama öğrenciye değer veren bir hocamız iyi ki tanımışız.

4 Eleştirel Düşünme 5 3,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 4,2000, ,00 5,00 3,8000 1, ,00 5,00 4,4000, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 4,2000, ,00 5,00 4,2000, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 3,8000 1, ,00 5,00 4,2000, ,00 4,00 3,4000, ,00 4,00 3,2000, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 4,2000, ,00 5,00 4,4000, ,00 5,00 4,4000, ,00 5,00 4,2000, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 4,2000, ,00 5,00 4,4000, ,00 5,00 3,8000 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,8000,83666 a. Ders = Eleştirel Düşünme 0,0000 2,0000 4,0000 6, Hocamızın dersleri her zaman sorgulayıcı, çoğu kez tabu yıkıcı ve zevkli olmuştur. Hocamız farklı ders işleme tarzı ile bizim idolümüz olmuştur. Kendi halinde sevecen hoş görülü bir hocamız, aynı zamanda da bilgisini çok iyi yönde kullanmasını biliyor.

5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 2,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 4,00 2,7500, ,00 4,00 3,0000, ,00 4,00 2,7500, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,7500 1, ,00 5,00 3,7500 1, ,00 4,00 2,7500, ,00 5,00 3,7500 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 4,00 3,0000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 4,00 3,0000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,7500 1, ,00 5,00 3,7500 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,5000 1,29099 a. Ders = AIT ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamızın ders saatlerini ve sunum tekniğini biraz daha geliştirmeli diye düşünmekteyiz.

6 Rehberlik 5 1,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 3,8000 1, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 4,4000, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 4,4000, ,00 5,00 4,8000, ,00 5,00 4,8000, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 3,2000 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 4,8000, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 4,4000 1, ,00 5,00 3,8000, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 4,8000,44721 a. Ders = Rehberlik 0,0000 2,0000 4,0000 6, Çok kibar hoşgörülü bir hocamız, iyi ki tanımışız. Hocamızın bizlerle daha sağlıklı bir iletişim kurabilir. Lütfen alaycı üslubundan ve küçük düşürücü ifadelerinden vazgeçsin. Her iki dersinde de AA ile geçmeme rağmen alaycı tavrı nedeniyle ısınamadık.

7 Özel Eğitim 5 5,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 3,8000 1, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 3,4000, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 3,2000 1, ,00 5,00 4,8000, ,00 5,00 4,4000 1, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 3,4000 1, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 4,6000, ,00 5,00 3,6000 1, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,2000 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 5,0000 0,00000 a. Ders = Özel Eğitim ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamızın kendisini üstün tutan ve öğrencileri küçümseyen tavırları bizleri oldukça rahatsız etti. Örneklendirmelerine rahatsızlık vermemesi açısından biraz daha dikkat edebilir. Ders dışındaki görüşmelerde hocamızın bizlerle daha iyi bir iletişim tarzını benimsemesini, jest ve mimiklerini bu doğrultuda kullanmasını temenni ediyoruz.

8 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 11 2,00 5,00 4,4545 1, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,2727, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,2727, ,00 5,00 3,9091, ,00 5,00 3,2727 1, ,00 5,00 3,5455 1, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,3636, ,00 5,00 4,2727, ,00 5,00 3,9091 1, ,00 5,00 3,7273 1, ,00 5,00 4,0909 1, ,00 5,00 3,6364 1, ,00 5,00 3,6364 1, ,00 5,00 4,2727 1, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,8182, ,00 5,00 3,6364, ,00 5,00 3,9091, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 4,0909, ,00 5,00 4,8182,40452 a. Ders = Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamız akademik anlamda çok başarılıdır, bizleri aydınlatabilir ama dersinden geçmek oldukça zordur. Diğer üniversitelere kıyasla ders çok daha yüzeysel gitti, akademik bilgi yeterince kazandırılamadı. Verilen notlar çok objektif değildi keza herkes benzer notları aldı, çok çalışan da çalışmayan da fark etmedi.

9 Özel Öğretim Yönt. 12 2,00 5,00 2,9167, ,00 5,00 3,0000, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,7500, ,00 5,00 3,6667 1, ,00 5,00 3,6667, ,00 5,00 3,5000, ,00 5,00 3,3333, ,00 5,00 3,4167, ,00 5,00 3,7500, ,00 5,00 3,5000, ,00 5,00 3,4167, ,00 5,00 3,5833, ,00 5,00 3,3333, ,00 5,00 3,2500, ,00 5,00 3,3333, ,00 5,00 3,3333, ,00 5,00 3,8333 1, ,00 5,00 3,1667, ,00 5,00 3,5833, ,00 5,00 3,6667, ,00 5,00 3,3333, ,00 5,00 3,5833, ,00 5,00 3,0000, ,00 5,00 3,3333, ,00 5,00 3,1667,57735 a. Ders = Özel Öğretim Yönt ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Bu ders sayesinde müfredata eleştirel bakmayı ve gerçekte daha iyi nasıl uygulanabileceğini net bir şekilde öğrendim. Hocamız bilgisini paylaşma konusunda çok iyi. Fakat bizim bugüne kadar gördüğümüz yöntemlerin dışında olduğu için başta çok zorlandık.

10 Dil Becerilerinin Öğretimi 9 2,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,8889 1, ,00 5,00 4,2222, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,2222, ,00 5,00 4,4444, ,00 5,00 4,3333 1, ,00 5,00 4,5556 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,8889, ,00 5,00 3,8889 1, ,00 5,00 3,6667 1, ,00 5,00 3,5556 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,7778 1, ,00 5,00 4,2222 1, ,00 5,00 4,4444, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,8889, ,00 5,00 4,7778, ,00 5,00 4,6667, ,00 5,00 4,2222, ,00 5,00 4,2222 1, ,00 5,00 4,5556,88192 a. Ders = Dil Becerilerinin Öğretimi ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamız Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü için çok önemli bir değerdir.

11 Edebiyat ve Dil Öğretimi 11 2,00 5,00 4,0909 1, ,00 5,00 4,0909, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 4,7273, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 3,8182, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 3,7273, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,3636 1, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 4,4545, ,00 5,00 4,4545, ,00 5,00 4,7273, ,00 5,00 4,2727, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,6364, ,00 5,00 4,4545 1, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,4545, ,00 5,00 4,0909 1, ,00 5,00 4,4545, ,00 5,00 4,4545,82020 a. Ders = Edebiyat ve Dil Öğretimi 0,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamızın alanı Edebiyat olmamasına rağmen bu dersin de hakkını verdi. Kendisini örnek alıyoruz. 6 5

12 Bağlamsal Dil Bilgisi 11 4,00 5,00 4,6364, ,00 5,00 4,6364, ,00 5,00 4,3636, ,00 5,00 4,2727, ,00 5,00 3,9091 1, ,00 5,00 3,6364, ,00 5,00 3,8182, ,00 5,00 2,7273 1, ,00 5,00 2,9091 1, ,00 5,00 3,4545, ,00 5,00 4,0909, ,00 5,00 2,5455 1, ,00 5,00 3,4545 1, ,00 5,00 3,1818 1, ,00 5,00 3,3636 1, ,00 5,00 3,3636, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 3,8182, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,5455, ,00 5,00 4,4545, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 3,8182, ,00 5,00 4,0909 1, ,00 5,00 4,1818, ,00 5,00 4,1818,98165 a. Ders = Bağlamsal Dil Bilgisi ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Bu dersin ödevleri daha az olursa seviniriz, çünkü ödevleri tam anlamıyla yapıp öğrendiğimizi düşünmüyoruz. Az ve öz olursa daha faydalı olacaktır.

13 İngilizce Öğretim Yaklaşımları 18 4,00 5,00 4,9444, ,00 5,00 4,9444, ,00 5,00 4,9444, ,00 5,00 4,9444, ,00 5,00 4,5556 1, ,00 5,00 4,7222, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 4,3333 1, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,6667, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,0556 1, ,00 5,00 4,4444 1, ,00 5,00 4,2778 1, ,00 5,00 4,8889, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,4444, ,00 5,00 3,8333 1, ,00 5,00 4,2778 1, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,3333 1, ,00 5,00 4,5556,78382 a. Ders = İngilizce Öğretim Yaklaşımları ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Keşke herkes hocamız gibi olsa.

14 Dilbilim I 18 2,00 5,00 3,8333 1, ,00 5,00 4,1111, ,00 5,00 3,9444, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,4444, ,00 5,00 4,1111, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 3,2778 1, ,00 5,00 4,0556 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,2778 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,5000 1, ,00 5,00 3,8333 1, ,00 5,00 4,2778 1, ,00 5,00 4,1667 1, ,00 5,00 4,2222 1, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,2222, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,2222 1, ,00 5,00 3,8889 1, ,00 5,00 4,3333 1, ,00 5,00 4,2778 1,17851 a. Ders = Dilbilim ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamız ders içeriği çok zor olmasına rağmen, gayet iyi şekilde bize aktardı. Elinden gelen en iyi şekilde bizlere fırsat tanıdı. Çok iyi bir ders süreci oldu.

15 Ingiliz Dili ve Edebiyatı I 17 3,00 5,00 4,8235, ,00 5,00 4,7647, ,00 5,00 4,8235, ,00 5,00 4,8235, ,00 5,00 4,7059, ,00 5,00 4,4118, ,00 5,00 4,4118, ,00 5,00 3,9412 1, ,00 5,00 4,1765 1, ,00 5,00 4,2941 1, ,00 5,00 4,5294, ,00 5,00 4,6471, ,00 5,00 4,1765, ,00 5,00 4,3529, ,00 5,00 4,2941, ,00 5,00 4,0000, ,00 5,00 4,5294 1, ,00 5,00 4,1176 1, ,00 5,00 4,8235, ,00 5,00 4,6471, ,00 5,00 4,0000 1, ,00 5,00 3,7647 1, ,00 5,00 4,2353 1, ,00 5,00 4,4706, ,00 5,00 4,0588 1, ,00 5,00 4,2353 1,03256 a. Ders = İngiliz Dili ve Edebiyatı I 0,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Hocamız bu fakültede işini en iyi yapan kişilerden biridir. Her zaman araştırma ve yeni bilgileri aktarmada aktiftir

16 İngilizce Türkçe Çeviri 18 3,00 5,00 4,7778, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,0556 1, ,00 5,00 4,2778 1, ,00 8,00 4,0556 1, ,00 5,00 3,6111 1, ,00 5,00 3,6667 1, ,00 5,00 4,1111 1, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,2222, ,00 5,00 3,7222 1, ,00 5,00 4,2778, ,00 5,00 4,3333 1, ,00 5,00 4,3333 1, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,6667, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,3889 1, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,4444, ,00 5,00 4,3889,97853 a. Ders = İngilizce Türkçe Çev. 0,0000 2,0000 4,0000 6, Hocamız derslere hazırlıklı gelen ve öğrencileri için çaba harcayan hocalarımızdan biridir.

17 Anlatım Becerileri 18 4,00 5,00 4,7222, ,00 5,00 4,6111, ,00 5,00 4,7222, ,00 5,00 4,7222, ,00 5,00 4,1111, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,6667, ,00 5,00 3,5556 1, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,1111, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,7778, ,00 5,00 4,2222, ,00 5,00 4,1111, ,00 5,00 4,6667, ,00 5,00 4,2778, ,00 5,00 4,5000, ,00 5,00 4,3333, ,00 5,00 4,6667, ,00 5,00 4,5556, ,00 5,00 4,2222 1, ,00 5,00 4,7778, ,00 5,00 4,1111 1, ,00 5,00 4,4444, ,00 5,00 4,8333, ,00 5,00 4,8333,38348 a. Ders = Anlatım Becerileri ,0000 2,0000 4,0000 6,0000 Yorum yapılmamış.

18 Türk Eğitim Tarihi 18 1,00 5,00 3,0556 1, ,00 5,00 2,8333 1, ,00 5,00 2,8889 1, ,00 5,00 2,9444 1, ,00 5,00 3,7778 1, ,00 5,00 2,7778 1, ,00 5,00 3,2222 1, ,00 5,00 2,7778 1, ,00 5,00 2,6667 1, ,00 5,00 2,7778 1, ,00 5,00 2,7778 1, ,00 5,00 2,6111 1, ,00 5,00 2,8333 1, ,00 5,00 2,6111 1, ,00 5,00 2,8333 1, ,00 5,00 3,6111 1, ,00 5,00 3,3889 1, ,00 5,00 3,2778 1, ,00 5,00 3,5556 1, ,00 5,00 3,6667 1, ,00 5,00 3,3889 1, ,00 5,00 3,8889 1, ,00 5,00 3,3889 1, ,00 5,00 3,1111 1, ,00 5,00 3,3889 1, ,00 5,00 2,7778 1,51679 a. Ders = Türk Eğitim Tarihi 0,0000 2,0000 4,0000 6, Bazen sınav kâğıtlarını okumadığını düşünüyoruz. Çünkü sorularla alakasız cevap verenler bile benden yüksek aldı. Saygıdeğer hocamızı severiz. Fakat derslerde daha etkili ve bizim için gerekli, derse uygun şeyler anlatmasını dileriz. Bu ders beklentilerimizi pek karşılamadı. Daha etkili bir ders işleyişi bekliyorduk. Derslerine biraz daha ciddi hazırlıkla ve kapsamına uygun gelmesini diliyoruz.

19 Öğretim İlke ve Yöntemleri 16 4,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 4,8750, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 4,8750, ,00 5,00 4,8125, ,00 5,00 4,8125, ,00 5,00 4,8750, ,00 5,00 4,7500, ,00 5,00 4,6875, ,00 5,00 4,8125, ,00 5,00 4,8125, ,00 5,00 4,8750, ,00 5,00 4,4375, ,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 4,8750, ,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 4,8750, ,00 5,00 5,0000 0, ,00 5,00 4,6250, ,00 5,00 4,9375, ,00 5,00 4,8750,50000 a. Ders = Öğretim İlke ve Yöntemleri ,0000 4,5000 5,0000 5,5000 Favori hocalarımızdan biridir. Öğretim tekniği ve öğretme açısından oldukça beğendiğimiz bir isim. Hocamıza bize sağladığı değerli bilgiler ve katkılar için çok teşekkür ederiz. Pedagojik bilgisi oldukça iyi olan bir hocamız. Geleceğe dair çok kazanımlar katıyor.

20 D. ANKET MADDELERİNE GÖRE İSTATİSTİKLER Tablo 6, anket maddelerine göre grubun genel performansını göstermektedir. Tablo 6. Anket ine Göre Grubun Genel Performansı 4,6000 Dönem Başı Hazırlık ve Bilgilendirme N Ort S.Sapma 1 Öğretim elemanı dönem başında dersin amaçlarını açık biçimde belirtti ,2438 1, Öğretim elemanı dönem başında dersle ilgili temel ve yardımcı kaynaklar hakkında yeterli bilgi verdi ,2090 1, Öğretim elemanı dersle ilgili öğrencilerin sorumluluklarını ve onlardan beklentileri açık şekilde belirtti ,2388 1,01621 Ders İşleme Süreci 4 Öğretim elemanı derslere hazırlıklı geldi ,3433, Öğretim elemanı derse zamanında geldi ,3284, Öğretim elemanı dersi iyi organize etti ve açıklanan plan çerçevesinde işledi ,0697 1, Öğretim elemanı derslerin işlenişinde açık, anlaşılır bir dil kullandı ,1542 1, Öğretim elemanı her dersin başında önceki ele alınan konuları hatırlattı ,7512 1, Öğretim elemanı öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı ,9005 1, Öğrencilerin soru sorması ve eleştirel düşünmelerini özendirdi, soruları doyurucu şekilde cevaplandırdı ,9701 1, Öğretim elemanı konularla ilgili zenginleştirici ek kaynaklar önerdi ve bunlardan yararlandı ,9900 1, Öğretim elemanı öğrencilerin derse katılımı için bireysel fırsatlar (proje, sunu, tartışma vb.) sağladı ,9154 1, Öğretim elemanı ders saatlerini öğretim açısından etkili kullandı ,9005 1, Öğretim elemanı derste farklı yöntem ve teknikleri kullandı ,8458 1, Öğretim elemanı dersle ilgili yeni gelişmeleri sınıfta öğrencilerle paylaştı ,9801 1, Öğretim elemanı öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili görüşlerine değer verdi ,9950 1, Öğretim elemanı öğrencilere eşit ve tarafsız davrandı ,2239 1, Öğretim elemanı ders ile ilgili eleştirileri anlayışla karşıladı ,1741 1, Dersin öğretim elemanı konusuna hâkimdir ,3781,95725 Değerlendirme Süreci 20 Bu dersin sınav soruları ders içeriğine uygundu ,4080, Bu dersin sınav soruları derste işlenen bütün konuları kapsıyordu ,2438 1, Bu dersin sınav soruları açık ve anlaşılır biçimdeydi ,1343 1, Dersin öğretim elemanı tarafsız ve doğru not verdi ,1194 1,18561 Öğretim Elemanına Erişim ve İletişim 24 Dersin öğretim elemanına ders saatleri dışında da kolay ulaşabildim ,1095 1, Dersin öğretim elemanı öğrencilerle sağlıklı iletişim kurdu ,2289 1,08506 Memnuniyet ve Kazanımlar 26 Bu derste öğrendiğim bilgilerin bana yararlı olacağını düşünüyorum ,2488 1, ,4000 4,2000 4,0000 3,8000 3,6000 3,4000 Grafik 2. Anket maddelerine göre grubun performans puanı ortalamaları

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile.

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile. 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 21.000 öğrenci katılımı ile 4 farklı boyutta Öğrenci görüşleri MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Öğrencilerin ders performansı değerlendirmeleri 1.

Detaylı

II ASİSTAN OKULU DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER

II ASİSTAN OKULU DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER II ASİSTAN OKULU DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3-5 İletişim Becerileri Kursu 6-8 Araştırma Tasarımı ve Makale Yazma Kursu 9-11 Transseksüalizm Cerrahisi 12-14 Damak ve Dudak Yarığı Kursu

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Yükseköğretimde Öğretimi Değerlendirme Anketlerinde Öğrenci Algılarındaki Farklılıkların Puanlamaya Etkileri (*)

Yükseköğretimde Öğretimi Değerlendirme Anketlerinde Öğrenci Algılarındaki Farklılıkların Puanlamaya Etkileri (*) Educational Administration: Theory and Practice Spring 2008, Issue 54, pp: 235-275 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2008, Sayı 54, ss: 235-275 Yükseköğretimde Öğretimi Değerlendirme Anketlerinde

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Soner Mehmet Özdemir

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 & Emine Kübra FİDAN 2 Özet: Bu araştırmanın amacı Web Tasarımı dersinde Proje Tabanlı

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği) *

Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği) * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 179-198 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Fen- Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ

BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ Araş.Gör. Çelebi ULUYOL Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü celebi@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

9. SINIF YENİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ*

9. SINIF YENİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ* 9. SINIF YENİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ* Semih AKTEKİN** Derya CEYLAN*** Özet Bu çalışma 2007 yılında kabul edilen 9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı nın genel özellikleri,

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011 AKADEMİK PERSONEL VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI, 2011 Bu raporda 2011 Mart ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 6.1. 6.2.

İÇİNDEKİLER 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 6.1. 6.2. İÇİNDEKİLER 1. Neden İngilizce? 2. Yabancı Diller Yüksekokulunda Ayrıcalıklı Eğitim 3. Akademik Takvim 4. Hazırlık Programı Hakkında 4.1. Öğretim Üniteleri 4.2. Muafiyet ve Yerleştirme Sınavları 4.3. Ders

Detaylı

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması Demircioğlu, Özmen & Demircioğlu / TÜFED-TUSED / 1(1) 2004 21 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 1, Sayı 1, Temmuz 2004 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 1, Issue 1, July 2004 http://www.tused.org

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

Kadir ULUSOY 1, Kamile GÜLÜM 2

Kadir ULUSOY 1, Kamile GÜLÜM 2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Tarih Ve Coğrafya Derslerine Yönelik Tutumları (Adıyaman Örneği) Kadir ULUSOY 1, Kamile GÜLÜM 2 Özet: Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ TEZLER 1992-2010 1 BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ 2 2005 CEVDET KARAKOÇ A Comparative Study of Turkish and English Word Formation by Affixation KARAKOÇ CEVDET Yrd. Doç. Dr. Gencer

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri *

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1) 39-54 [2013] Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * The Opinions of

Detaylı