TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeyi imzalamadan önce, tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ve Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V,No:84) isimli tebliğe istinaden aşağıda belirtilen ve Türev Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası olan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nu okumanız ve anlamanız gerekmektedir. SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep 1 / 24

2 etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti ne ilişkin Seri:V No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Tanımlar: Borsa : Borsa İstanbul Anonim Şirketi ni, Aracı Kuruluş : Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı aracı kurum veya bankayı, Piyasa : Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları, Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi, Opsiyon Sözleşmesi : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi, Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) : Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) : 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 2 / 24

3 yükümlülüğünü, Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) : 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Ters İşlem - Pozisyon Kapatma : Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, Opsiyon Primi : Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi, Kullanım Fiyatı : Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, Uzlaşma Fiyatı : Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı, Pozisyon Limitleri : Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu, Başlangıç Teminatı : Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, Sürdürme Teminatı : Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir. RİSK BİLDİRİMİ (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR) İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. 3 / 24

4 6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 10. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir. 14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alımsatım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız. İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. 4 / 24

5 1. TARAFLAR İşbu Türev Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir tarafta Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin ( Aracı Kurum ) acentesi sıfatıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka veya Acente ), diğer tarafta Müşteri arasında (birlikte Taraflar ), Müşteri nin Aracı Kurum aracılığıyla Borsa da (aşağıda tanımlanmıştır) gerçekleştireceği Türev Araçları nın (aşağıda tanımlanmıştır) alım ve satım işlemlerinin yapılması ile Müşteri nin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri (aşağıda tanımlanmıştır) ve Opsiyon Sözleşmeleri nin (aşağıda tanımlanmıştır) ilgili hükümlerine ve Türev Kuralları na (aşağıda tanımlanmıştır) göre Aracı Kurum aracılığı ile teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılmasına ilişkin işlemlerin tabi olacağı esas ve kuralları belirlemek amacıyla aşağıda belirtilen tarihte akdedilmiştir. Müşteri nin gerçekleştireceği Türev Araçları alım ve satım işlemleri ile vereceği teminatlar aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Müşteri, Banka nın yalnızca VIOP nezdinde gerçekleştirilecek türev ürünler alım-satım işlemleri için Aracı Kurum un acentesi sıfatıyla ve Aracı Kurum a vekaleten işbu Sözleşme yi akdetmiş olduğunu kabul eder. 2. SÖZLEŞME NİN KONUSU İşbu Sözleşme, sadece VIOP da (aşağıda tanımlanmıştır) gerçekleşecek olan ve teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar. 3. TANIMLAR İşbu Sözleşme de; Alım Emri : Müşteri nin, doğrudan Aracı Kurum a veya Aracı Kurum a iletilmek üzere Banka ya, Türev Araçları nın satın alınması (Uzun Pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, faks veya mutabık kalınan diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Başlangıç Teminatı : İşbu Sözleşme nin 7.2. maddesinde tanımlanan teminatı, Borsa veya VIOP: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nı, Borsa Yönetmeliği : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği ni, değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden yönetmelik ile 17/11/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği ni, Emir : Alım veya Satım Emri ni, Genel Yönetmelik : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği ve değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden yönetmeliği, Günlük Uzlaşma Fiyatı : Türev Kuralları ve Türev Araçları nda (her ikisi aşağıda tanımlanmıştır) hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Kısa Pozisyon : Vadeli İşlem Sözleşmeleri nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü; Opsiyon Sözleşmeleri nde alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde 5 / 24

6 veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü; satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Komisyon : Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerine ait oy haklarının kullanılması, Müşteri ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi (aşağıda tanımlanmıştır), saklama kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı Kurum ve Banka tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler ile işbu Sözleşme nin imzalanmasından sonra uygulamaya konulabilecek her türlü benzeri bedel ve ücretleri, Kullanım Fiyatı : Opsiyon Sözleşmeleri nde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, Kurtaj Ücreti : Gerçekleştirilen her bir Emir nedeniyle Müşteri nin Banka ya ödemekle yükümlü olduğu ücreti, Müşteri Tanıma Formu : Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen ve işbu Sözleşme nin ekinde yer alan formu, Opsiyon Primi : Opsiyon Sözleşmesi ni alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında Opsiyon Sözleşmesi ni satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu prim tutarını, Opsiyon Sözleşmesi : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkını veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi, Pozisyon Limiti : Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesi nde tek bir Müşteri nin tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını, Satım Emri : Müşteri nin, doğrudan Aracı Kurum a veya Aracı Kurum a iletilmek üzere Banka ya, Türev Araçları nın satılması için (Kısa Pozisyon alınması) yazılı veya sözlü ya da telefon, faks veya mutabık kalınan diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Sürdürme Teminatı : İşbu Sözleşme nin 7.3. maddesinde tanımlanan teminatı, Son Uzlaşma Fiyatı : Türev Kuralları ve Türev Araçları nda hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Takas Merkezi : Borsa da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsa da oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları, Ters İşlem : Aynı sözleşmede, Uzun Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon karşısında Uzun Pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, Türev Araçları : Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve/veya Opsiyon Sözleşmeleri ni, Türev Kuralları : Genel Yönetmelik, Borsa Yönetmeliği, Türev Tebliği (aşağıda tanımlanmıştır) ile anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri tahtında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Takas Merkezi ve diğer yetkili mercilerce yapılan ya da yapılacak düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu: Türev Kuralları ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Müşteri nin imzaladığı ve işbu Sözleşme nin başlangıç kısmında yer alan formu, Türev Tebliği : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri V, No.51 Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği ve değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden tebliği, 6 / 24

7 Uzun Pozisyon : Vadeli İşlem Sözleşmeleri nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü; Opsiyon Sözleşmelerinde, alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını, Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma ve/veya satma yükümlülüğünü sözleşme taraflarına yükleyen ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasındaki değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sözleşmeyi ifade eder. 4. KİMLİK TESPİTİ, HESAP AÇILMASI ve MÜŞTEREK HESAPLAR 4.1. Müşteri işbu Sözleşme ve eklerini imzalayarak, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Müşteri ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin tespiti için Aracı Kurum ve Banka tarafından talep edilen kimlik, bilgi ve belgelerini Aracı Kurum a ve Banka ya teslim eder. Müşteri, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Aracı Kurum ve Banka tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini, Aracı Kurum ve Banka nın talebine uygun olarak Aracı Kurum a ve Banka ya derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum ve Acente, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça Müşteri adına Aracı Kurum nezdinde herhangi bir hesap açmakla yükümlü değildir. Aracı Kurum un ve Acente nin işbu madde uyarınca yapacağı kimlik tespit ya da teyidi için, ileride isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin Müşteri tarafından zamanında temin edilerek Aracı Kurum a ve Acente ye verilmemesi halinde, Aracı Kurum veya Acente işbu Sözleşme yi derhal feshedebilir. Müşteri nin, Aracı Kurum a ve Banka ya tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olması ve gerçeği yansıtması gerekir Aracı Kurum nezdinde Müşteri adına açılan hesap için Aracı Kurum bir hesap numarası verir ve bu hesap numarası, işbu Sözleşme uyarınca Müşteri için yapılacak aracılık ve saklama faaliyetleri dahil diğer tüm işlemler için kullanılır Hesabın birden fazla Müşteri tarafından müşterek hesap olarak açılması talep edilebilir. Aracı Kurum un müşterek hesap açması halinde, her bir Müşteri ve varsa vekil ya da vekilleri için, işbu maddede belirtilen kimlik tespiti, Aracı Kurum ve Acente tarafından yerine getirilir Müşterek hesap sahibi Müşteriler tarafından ayrıca Aracı Kurum a aksine müştereken bir yazılı bildirimde bulunulmadıkça, müşterek hesap sahibi her bir Müşteri, anılan hesap ve bu hesap altında izlenen diğer tüm alt hesapların tamamı üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir.. Hesap sahiplerinden her biri, hesabı tek başına kullanabilir ve hesap üzerinde tasarruf edebilir Hesap Sahipleri nden her biri, münferiden Emir verebilir. Bu durumda Aracı Kurum, hesap sahiplerinden her birinin tek başına verdiği Emirleri yerine getirmeye yetkili olup hesap sahipleri, bir diğeri tarafından verilen Emirleri kabul eder. Hesap sahiplerinin aynı anda ve/veya birbirini takip eden farklı Emir vermeleri halinde, Aracı Kurum veya Acente, bu Emirlerdeki farklılığın giderilmesini talep 7 / 24

8 etme veya bunları yerine getirmeme hakkına sahiptir Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin hesabı tek başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumludur ve işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle Aracı Kurum a ve Banka ya karşı tüm hesap sahipleri ile birlikte müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludur Müşterek hesap sahibi Müşteriler tarafından ayrıca Aracı Kurum a yazılı bir bildirimde bulunarak farklı bir oran belirlenmedikçe, müşterek hesap sahiplerinden her bir Müşteri, anılan hesap ve bu hesaba bağlı alt hesaplarda eşit oranda pay sahibi olduklarından, herhangi birinin vefatı veya iflası veya medeni hakları kullanma yetenek ve ehliyetinin ortadan kalkması veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde veya herhangi biri aleyhinde haciz ihbarnamesi, ihtiyati tedbir veya haciz bildiriminin tebellüğ edilmesi halinde, her bir Müşteri, anılan hesap ve hesaba ilişkin alt hesaplar üzerinde eşit oranda pay sahibidir ve bu paylara ilişkin olarak anılan kanuni işlem yapılacaktır İşbu Sözleşme uyarınca ya da mevzuat gereği, müşterek hesaba ilişkin olarak yapılacak herhangi bir tebligat, müşterek hesap sahibi Müşteriler den herhangi birine yapılmış olmakla tüm hesap sahibi Müşteriler e yapılmış olacaktır Müşterek hesabın kapatılması ya da hesapta yer alan kıymet ve alacakların tamamının başka bir hesaba aktarılması için hesap sahiplerinin müşterek talimatı esas olup, Aracı Kurum un uygun görmesi halinde tek bir hesap sahibinin talimatı ile de anılan işlemler yerine getirilebilir Hesap sahiplerinden birinin vefat etmesi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, bu hesap sahibinin payı üzerinde gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra, Aracı Kurum un işbu Sözleşme den doğan yükümlülükleri sona erer ve söz konusu hesap kapatılır. 5. MÜŞTERİ NİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ 5.1. Sermaye Piyasası Kanunu gereği Müşteri, işbu Sözleşme nin ekinde yer alan, Müşteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı standart Müşteri Tanıma Formu nu doldurduğunu, okuduğunu, anladığını ve bu formda yer alan bilgilerin değişmesi halinde bunları yazılı olarak Aracı Kurum a ve Banka ya bildirerek güncelleyeceğini beyan eder. Aracı Kurum un yapacağı işlemlerde, anılan formda yer alan bilgiler esas alınacak olup bu bilgilerin güncellenmesinden Müşteri sorumludur. Müşteri, bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan verir. Müşteri, yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme yi imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri işbu Sözleşme yi imzalamadan önce, yukarıda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu ile Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nu okuduğunu, anladığını ve anılan formların bir nüshasını aldığını kabul ve beyan eder. 6. EMİRLER E İLİŞKİN HÜKÜMLER 6.1. Emirler de Bulunması Gereken Hususlar Aracı Kurum veya Banka, Müşteri den Borsa da gerçekleştirmek üzere herhangi bir Emir aldığında, bir emir formu düzenler. Emir in yazılı olarak alınması halinde, emir formunda Müşteri nin imzası bulunur. Müşteri den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan Emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Müşteri nin verdiği Emirler de, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır: i. Sıra numarası, 8 / 24

9 ii. Kısa ya da Uzun Pozisyon olduğu, iii. Sözleşmenin tipi (Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi olduğu), iv. Opsiyon Sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, v. Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, vi. Sözleşme adedi, vii. Sözleşmenin tanımı, viii. Fiyat ve Emir türü, ix. Emrin geçerlilik süresi, x. Emrin verildiği seans, xi. Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.), xii. Müşteri hesap numarası, xiii. Tarih ve zaman, xiv. Müşteri nin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, xv. Emri alan Aracı Kurum veya Banka görevlisinin adı, soyadı ve imzası, xvi. İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu xvii. İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD Doları ve diğer) Emirler de Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri Müşteri, Aracı Kurum a veya Banka ya verdiği Emirler de, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu hususlarda Aracı Kurum ve Banka yı serbest de bırakabilir. Emirler de alım veya satım fiyat yöntemi Piyasa Fiyatlı, Limit Fiyatlı, Kapanış Fiyatından Fiyatlı olmak üzere üç türlü belirlenebilir. Piyasa Fiyatlı Emir Yöntemi: Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede, piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak Emrin karşılanması amacıyla kullanılan Emir yöntemidir. Piyasa yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan En İyi Fiyat seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise Emir sadece piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir. Limit Fiyatlı Emir Yöntemi: Belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan Emir yöntemidir. Alım ve satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören Emir dir. Limit Fiyatlı alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; Limit Fiyatlı satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir. Kapanış Fiyatından Emir Yöntemi: Gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan Emir yöntemidir. Uzlaşma fiyatı hesaplandıktan sonra Kapanış Fiyatından Emirler, karşı tarafta bekleyen Kapanış Fiyatından Emirlerle eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen Kapanış Fiyatından Emirler eşleştikten sonra, kalan Kapanış Fiyatından Emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans Emirleri ile eşleşir. Kapanış Fiyatından Emirler, sadece Kalanı Pasife Yaz Emir türü ve seans Emir süresi kullanılarak sisteme gönderilebilir. Emir yöntemlerinden bir tanesi seçildikten sonra alım satım işlemi için aşağıda açıklanan dört Emir türünden biri seçilebilir: Kalanı Pasife Yaz: Emrin girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum Emir miktarına kadarlık kısmının, Emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir olarak yazılması için kullanılan Emir türüdür. Gerçekleşmezse İptal Et: Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen Emirlerin durumuna göre Emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan Emir türüdür. Kalanı İptal Et: Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen Emirlerin durumuna göre Emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan Emir türüdür. 9 / 24

10 Şarta Bağlı: Bu emir türü, Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Borsa da işlem olması durumunda, Emrin sistemde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta Bağlı Emir türünün kullanılması durumunda, Emrin fiyat giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının belirtilmesi de zorunludur. Müşteri Emirleri nde açıklık bulunmaması durumunda, Müşteri nin, Limit Fiyatlı Emir Yöntemi ile Kalanı Pasife Yaz emir türünü seçtiği kabul edilir Emirler in İletilme Esasları Müşteri nin Aracı Kurum a veya Banka ya ulaştıracağı Emir ve her türlü talimatın açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde olması esastır. Aracı Kurum veya Banka, telefon, faks, ATM Makineleri, elektronik ortamlar gibi sözlü iletilen Emirler ile yazılı olarak kendisine iletilen Emirleri/talimatları kabul edebilir. Aracı Kurum veya Banka, sözlü Emirler in daha sonra yazılı hale dönüştürülerek teyit edilmesini Müşteri den talep edebilir. Aracı Kurum veya Banka, sözlü Emir ve talimatların teyit edilmesini talep ettiği takdirde Müşteri ya da vekili, bunları derhal Aracı Kurum a veya Banka ya ulaştırır. Aracı Kurum veya Banka, kendisine telefon vasıtasıyla ulaştırılan sözlü Emir ve talimatların ses kayıtlarını, Emir tarihinden sonraki takvim yılı sonuna kadar, kayıtlara ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın bulunması halinde ise ihtilaf çözümleninceye kadar saklar. Müşteri, işbu Sözleşme tahtında Aracı Kurum a veya Acente ye vereceği her türlü Emir ve talimatlardaki ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden, bunların okunaksız, silik ve eksik olmasından dolayı Müşteri ya da üçüncü kişilerin maruz kalabileceği zarar ziyandan sorumludur. Müşteri Emirleri ni elektronik ortamda Aracı Kurum a veya Acente ye iletebilir. Müşteri, elektronik ortamda Emirleri ni Aracı Kurum a veya Banka ya iletmek isterse, Aracı Kurum veya Banka, Müşteri nin kullanımına sunulan münhasır şifre ve parolaları belirler ve Müşteri ye bildirir. Anılan şifre ve parolalar sadece ve sadece Müşteri nin şahsi kullanımı için tahsis edilmiş olup Müşteri başkalarının kullanımına bilerek ya da bilmeyerek müsaade etmez, bunların gizli olduğunu ve ayrıca elektronik ortamda Aracı Kurum un ve Banka nın Emir iletimi prosedürü için Aracı Kurum un ve Banka nın ilgili internet sayfasında yer alan hususları da kapsayan açıklama, uyarı ve beyanlara aynen uyar. Müşteri, Emirleri ni elektronik ortamda Aracı Kurum a veya Acente ye iletmesini sağlayan şahsına münhasır, şifre ve parolaların herhangi birinin kaybolması ya da başkalarının eline geçmesi ya da diğer bir şekilde başkası tarafından öğrenilmesi ya da bu neticeleri doğuracak gelişmelerin olduğuna dair şüphelenmesi halinde, bu durumu derhal Aracı Kurum a ve Banka ya yazılı olarak bildirerek yazılı olarak hesabına blokaj konulmasını talep eder. Müşteri, Emir ve talimatlarını, Aracı Kurum ve Banka tarafından adres ve numaraları Müşteri ye bildirilen faks, telefon, elektronik ortamları kullanmak suretiyle Aracı Kurum a ve Banka ya ulaştırabilir. Müşteri ye bildirilen ya da işbu Sözleşme konusu işlemler için Müşteri ile Aracı Kurum veya Acente arasında kullanılan, anılan adres ve telefon veya faks numaralarından farklı adres ve telefon veya faks numaralarına Aracı Kurum dan veya Banka dan kaynaklanmayan sebeplerden ötürü iletilen ya da anılan adreslere ulaşmayan Emir ve talimatların yerine getirilmemesinden dolayı Müşteri sorumludur. Aracı Kurum ve Acente, anlaşılamayan, çelişkili her türlü yazılı veya sözlü Emir i veya Müşteri ye makul ve geçerli bir gerekçe sunarak, kısmen veya tamamen kabul etmeme ve yerine getirmeme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum veya Banka, söz konusu durumu, Müşteri ye veya onun vekiline yazılı ya da sözlü olarak Emrin geçerlilik süresi içinde bildirir. Aracı Kurum ve Banka, Müşteri Emri nin Borsa ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Aracı Kurum a veya Acente ye bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum ve Banka, ancak Müşteri nin, doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. Müşteri nin Türev Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum veya Banka, Müşteri nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni Emirleri ni kabul etmeyebilir. Borsa Yönetim Kurulu tarafından 10 / 24

11 Müşteri nin Emirleri nin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum veya Acente, Müşteri nin pozisyonunu veya riskini azaltacak Emirler dışındaki Emirlerini kabul etmez Emirler in Geçerlilik Süresi Müşteri, Emri nin geçerlilik süresini ilgili Borsa nın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş Emirler de, Müşteri nin seans sırasında verdiği Emir, ilgili Borsa da o seansta veya o gün, seans haricinde verilmişse Emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen Emirler ayrıca belirtilmelidir. Müşteri, vermiş olduğu Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş Emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler Emirler in Düzeltilmesi ve/veya İptali Müşteri, Aracı Kurum a veya Banka ya ilettiği herhangi bir Emri değiştirmek veya iptal etmek istediğinde bu isteği, piyasa şartlarına ve Türev Kuralları na uygun olması kaydıyla, Aracı Kurum a ve Banka ya en ivedi biçimde iletecektir Gerçekleşen Emirler in Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi Gerçekleşen işlemler, Türev Kuralları uyarınca, Türev Piyasalar Emir Takip Formu ndaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan Emirler den verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formu na kaydedilir. Gerçekleşen işlemler Müşteri ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin, cins, miktar, fiyat veya primi ile Müşteri ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu, müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek Müşteri ye gönderilir. Borsalarda alınıp satılan Türev Araçlar, Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Borsa da işlem gören Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları na ve ilgili Türev Araçları nın hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri hesaplarına yansıtılır ve Müşteri ye bildirilir. Müşteri, hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen fazlaya ilişkin tutarlar, Müşteri tarafından kullanılabileceği gibi Aracı Kurum tarafından Müşteri nin Aracı Kurum ile olan işlemlerinden kaynaklanan Aracı Kurum borçlarına mahsup edilebilir ya da Aracı Kurum ile olan Müşteri nin diğer işlemlerinde Aracı Kurum tarafından kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi ne yatırılır. 7. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.1. İşlem Teminatları Müşteri, Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri nin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak işbu Sözleşme nin 7.2 ve 7.3. maddelerinde belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları nı Aracı Kurum ve Banka ya verir. İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Türev Kuralları na ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur. İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kurum a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık 11 / 24

12 pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kurum a geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri nin Türev Araçları ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi ne tevdi edebilir. Müşteri, ilgili mevzuat çerçevesinde, Borsa nın veya Takas Merkezi'nin Müşteri'ye ait açık pozisyonları ve bunlarla ilgili olarak tevdi edilen teminatları, başka bir üyeye transfer etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Aracı Kurum tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların, bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla havale/eft talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda, bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği ilgili banka yetkililerinin isimlerinin Müşteri tarafından Takas Merkezi ne verilmesi zorunludur Başlangıç Teminatı Genel Yönetmeliğin ve Borsa Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca Müşteri, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları nın hükümlerine göre Aracı Kurum a, Türev Kuralları ile belirlenen asgari Başlangıç Teminatı nı vermek zorundadır. Aracı Kurum, Müşteri den Türev Kuralları ile belirlenen Başlangıç Teminatı ndan fazlasını, Başlangıç Teminatı olarak Müşteri ye önceden bildirmek suretiyle isteyebilir. Aracı Kurum, Başlangıç Teminatı verilmeyen işlem ve talimatları yerine getirmekle yükümlü değildir Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı Genel Yönetmeliğin ve Borsa Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Günlük Uzlaşma Fiyatı na göre hesapların güncelleştirilmesi neticesinde, Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmeleri nde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatı nın altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Sürdürme Teminatı nın zamanında sağlanmasını temin için Müşteri nin talebi ve Aracı Kurum un kabulüne bağlı olarak bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müşteri ye bilgi verilir. Teminat tamamlama çağrıları, Aracı Kurum tarafından Müşteri ye elektronik ortamda veya faks ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Aracı Kurum, Müşteri nin yazılı talimat aslını en kısa sürede ulaştıracak olması kaydıyla, vermiş olduğu sözlü talimata istinaden Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki teminat tamamlama yükümlülüğü kapsamında gereken teminat tutarını Takas Merkezi ne göndermeye yetkilidir. Türev Kuralları uyarınca Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları nın artırılması durumunda, Aracı Kurum, teminatların artırılmasını Müşteri den talep edebilir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre Aracı Kurum a derhal vermekle yükümlüdür. Bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz Olağanüstü Durum Teminatı Aracı Kurum, Borsa Yönetmeliği nin ilgili maddesi uyarınca belirlenen olağanüstü teminatı Müşteri den talep edebilir. Müşteri, anılan talep uyarınca talep edilen teminatı Aracı Kurum a derhal vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde temerrüde düşmüş olacaktır Müşteri nin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması 12 / 24

13 Müşteri nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Türev Kuralları na göre, pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Teminat tamamlama yükümlülüğü kapsamında, piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler neticesinde Aracı Kurum, teminat eksikliğinde meydana gelen artışı göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü durumda, re'sen, pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilecektir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum a ödemekle yükümlüdür. Müşteri, temerrüdü halinde Aracı Kurum a karşı olan borçlarının, Borsa Yönetmeliği uyarınca belirlenecek temerrüt faizi oranından az olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen oranda temerrüt faizine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum, varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür Teminatların Nemalandırılması Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi ne yatırılan Müşteri ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır Banka ve Aracı Kurum Alacaklarının Teminatlandırılması Müşteri nin, işbu Sözleşme nin 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen Aracı Kurum da bulundurması gereken teminatlardan ayrı olarak; Banka ve Aracı Kurum nezdinde bulunan bilcümle alacak, vadeli mevduatı da dahil her türlü mevduat hesapları, bunların işlemiş ve işleyecek faizleri, bloke hesaplar, her nevi nakit, menkul kıymetler ve kıymetli evrak ile bunların dönemsel getirileri de dahil olmak üzere Banka dan ve Aracı Kurum dan olan her türlü hak ve alacağı her türlü ferileriyle birlikte Müşteri nin işbu Sözleşme tahtında yapılan işlemlerden dolayı doğmuş ve doğacak borçlarının ve ayrıca Müşteri nin Banka ya ve Aracı Kurum a karşı kefalet ve sebepsiz zenginleşme de dahil olmak üzere her ne nedenden olursa olsun doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının ve bu borçların vadelerinde ödenmemesi halinde bunların Banka ya ve Aracı Kurum a ödendiği tarihe kadar geçecek süre için Bankaca ve Aracı Kurum tarafından belirlenen oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizinin, kanun yollarına başvurulması halinde yapılacak her türlü masraflar ile %10 (yüzde on) avukatlık ücreti, İcra Müdürlükleri ne ödenmesi gerekli tahsil ve cezaevi harcından doğan borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Banka ya ve Aracı Kurum a ile sınırlı olacak şekilde birinci sırada rehinlidir. Müşteri nin işbu Sözleşme tahtında yapması gereken ödemeleri yapmaması ya da vade tarihinde Müşteri nin işbu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve borçlarını ödememesi halinde, Müşteri temerrüde düşmüş sayılır ve Banka veya Aracı Kurum, işbu Sözleşme nin her safhasında Müşteri nin anılan borç ve yükümlülüklerinin tasfiyesi için Banka ya veya Aracı Kurum a rehinli olan her türlü hak, alacak ve menkul kıymetler dahil her türlü rehinli varlıkları, Banka nın veya Aracı Kurum un herhangi bir hukuki takibe ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi yoluna başvurmaksızın nakde çevirmeye, hapis hakkını kullanmaya vadeli hesapların vade sonunu beklemeksizin alacağını anılan hesaplardan tahsile ve nakde çevrilen tutarlar ile Banka ya veya Aracı Kurum a rehinli olan nakit tutarları, Banka nın ve Aracı Kurum un Müşteri den olan işbu rehinle teminat altına alınmış olan alacakları da dahil olmak üzere her türlü alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Müşteri nin, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Merkezi nezdinde saklanan her türlü menkul kıymetleri Banka ya ve Aracı Kurum a rehinli olup Banka veya Aracı Kurum ilgili kuruluşlara rehin bildiriminde bulunabilir. Müşteri nin temerrüdü nedeniyle rehinin paraya çevrilmesinin gerekmesi halinde Banka veya Aracı Kurum, müşteri adına ilgili kuruluşlara bu menkul kıymetlerin satışı talimatını verebilir. 13 / 24

14 Banka veya Aracı Kurum, Müşteri nin İşbu Sözleşme tahtında kararlaştırılan her bir İşlem den kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Müşteri den sözleşme devam ettiği müddetçe her türlü Teminatı ya da var olan teminatın değerinin azalması veya İşlem değerinin artması ve/veya iflas, tasfiye ve konkordato hali ile sınırlı olacak şekilde Müşteri nin finansal durumunda aleyhe değişiklikler izlenmesi halinde, 3 iş günü önceden bildirimde bulunmak sureti ile ek teminat isteyebilir. Belirtilen süre içerisinde Müşteri tarafından ek teminatların Banka ya ve Aracı Kurum a sunulması halinde işlemlere aynen kaldığı yerden devam edilecektir. Banka veya Aracı Kurum tarafından Müşteri den talep edilecek ek teminat, her zaman Müşteri nin İşlemleri tahtında azalan teminat değeri veya artan işlem değeri ile orantılı ölçüde kalmalıdır. 8. TÜREV ARAÇLAR VADESİNDE UZLAŞMA VE TESLİMAT Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan pozisyonlara ilişkin olarak nakdi uzlaşma Türev Araçlar hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. Fiziki teslimat öngörülen Türev Araçlar da, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede (işlem dekontunda) belirtildiği şekilde yerine getirilir. İlgili Türev Araçlar da, teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Türev Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen Türev Araçlar da, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, Kısa Pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, Uzun Pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, ilgili Türev Araçlar da öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de Aracı Kurum aracılığıyla Takas Merkezi ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, Türev Araçlar da belirtilen seçenekler arasından Kısa Pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun Pozisyon sahibi, teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde, depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Aracı Kurum un teslimata ilişkin sorumluluğu, Takas Merkezi nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Türev Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Borsa nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda, Türev Kuralları nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar, VIOP veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. Opsiyon Sözleşmeleri nde teslimat, opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir. Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemekle yükümlüdür. 9. BİLDİRİMLER Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları uyarınca, Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu, Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçlar Nakit Hareketler Ekstresi aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri ye iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Müşteri, her hal ve şartta, hesabını günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde takip ve kontrol etmekle yükümlüdür. Aracı Kurum, ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri ye göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri nin anılan ekstre ve raporları talep etmediğini Aracı Kurum a yazılı olarak bildirmesi halinde, anılan ekstre ve raporlar Müşteri ye gönderilmez. Ancak bu durum, Müşteri nin hesap kontrol 14 / 24

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Adı Soyadı/Ünvanı.: E-Posta Adresi..: Cep Tlf. No.: Sözleşme Sıra No : Sözleşme Tarihi.: / / 20 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Adı Soyadı/Ünvanı.: E-Posta Adresi..: Cep Tlf. No.: Sözleşme Sıra No : Sözleşme Tarihi.: / / 20 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa HESAP AÇILIŞ ve MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1-2 UYGUNLUK

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı