Metinler/Texts: Esat H. Ergelen, Kemal Arı, Murat Tezearı. Müfide Pekn. Sefer Güvenç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metinler/Texts: Esat H. Ergelen, Kemal Arı, Murat Tezearı. Müfide Pekn. Sefer Güvenç"

Transkript

1

2 Editör: Sefer Güvenç Metinler/Texts: Esat H. Ergelen, Kemal Arı, Murat Tezearı. Müfide Pekn. Sefer Güvenç ingilizce Tercüme / English Translations: Gülayşe Somel, lşıl Karaelrres. Müfide Pekin, Tutku Vardağlı, Yunanca Tercüme/Greek Translation: Tanaş Çimbis Grafik Düzenleme/Graphic Design: Kudret Güvenç Harita Çizim/Map Design: Necmettin Güvenç Fotoğraflar/ Photographs: A.Ümit işler, Çetin Özer, Esat H.Ergelen, Fligen Ünal Şen, Hakkı Yazıcı, iskender Özsoy, Neval Konuk, Nizami Ergelen, Nur Taşan, Onur Çalışkan, Sadri Soylu, Saime Yeruşan, Semra Bayrı, Spiros Pavlis, Süleyman Mazlum, Umut Aktaylı. Arşiv fotoğrafları/ Archive Photographs: Lozan Mübadilleri Vakfı, Center for Asia Minor Studies Baskı/Printed by: Golden Medya Matbaacılık, 100.Yıl Mh. MAS-SiT 1. Cd. No: 88 Bağcılar-istanbul Tel: Yayınlayan/Publisher: Lozan Mübadilleri Vakfı, Ayhan Işık Sok. No 15/3 Beyoğlu-istanbul Tel: Fax: E.Mail: ISBN: Mayıs, 2011 Bu kitabın içeriğindeki fotoğraf ve yazıların bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın yazılı izni olmadıkça hiçbir yolla çoğaltılamaz. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in anv form or bv env means without of the Foundation of Lausanne Treatv Emigrants. written permission

3 içindekiler / CONTENTS Önsöz i Preface Şekib Avdagiç Yılmaz Kurt Atila Karaelmas Cem Kara Zihne 90 Nevrekop 91 Drama 92 Kavala 94 Sarışaban/H risoupoli 95 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesil Turkish-Greek Population Exchange 11 Mübadele ve Kültürel Mirası Population Exchange and Cultural Heritage Kısaca Çatalca Tarihi! A Short History of Catalca Mübadil Kültürü ve Çatalca i Exchange Culture and Catalca Müze Binalarının Öyküsü i The Story of Museum Buildings Müzede Sergilenen Objeler i Objects Exhibited in the Museum 35 Mübadillerin Taşınması ve Mübadeleye Tabi Tutulan Yerleşim Yerleri Transport of Exchangees and the Settlements Subject to Population Exchange 71 Göç Yollarını Gösteren Harita i Map Showing Immigration Routes 72 Mübadillerin Taşınması/Transport of Exchangees 74 Selanik Vilayeti i Province of Thessaloniki 77 Gazi Kemal Atatürk 81 KaraferyeNeria 83 Yenice-i Vardar / Gianitsa 84 Vodina/Edessa 85 langaza i langada 86 Avrathisar-Kılkış/ Kilkis 87 Katrin IKaterini 87 Demirhisar/Sidirokastro 90 Praviştel Eleftheroupoli 95 Manastır Vilayeti i Province of Monastır (Bitola) 96 Florina 97 Serfice/Servia 98 Nasliç/Neapoli 99 Grebene/Grevena 99 Alasonya/Elassona 100 Kayalar-Cuma i Ptolemaida 100 Kesriye i Kastoria 101 Kozana i Kozani 101 Yanya Vilayeti i Province of loannina 102 Preveze IPreveza 104 Girit Vilayeti i Province of Crete 105 Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti i Province of Aegean 108 Midilli Adası/lesbos 109 limni Adası/limnos 111 Sakız Adası i Chios 112 Yunanca Özet/Summary in Greek Kuşak Mübadiller/First Generation Exchangees 118 Açılış Töreni/ Opening Ceremony 120 Ziyaretçilerin izlenimlerinisitors' Comments 124 Yararlanılan Kaynaklar/Sources-Bibliography 127 ~ 5 ~

4 GAzi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Gazi Kemal Atatürk, 1913 Balkan Türkiye Cumhuriyeti'nin Savaşı'ndan kurucusudur. 1881'de annesi Zübeyde sonra, Hanım Ragıp Bey'den Selanik'te doğdu. 10 Kasım ayrıldı. Kızı Makbule 1938 günü istanbul'da, Hanım ile birlikte Selanik'ten Dolmabahçe Sarayr'nda öldü. göç ederek, Istanbul Ulusuna önderlik ederek, 19 Beşiktaş'taki Mayıs 1919'da ulusunun 'de bir eve yerleşti. Akaretler Böylece özgürlüğü ve yurdunun Kemal, annesi ve Kız bağımsızfığı için Türk Ulusal kardeşi Makbule Savaşs'm örgütledi. Ülkesine sonradan imzalanan mübadele sözleşmesi hükümleri kapsamına Cumhuriyet Yönetimi'ni getirerek, çağdaşlaşma girmiş oldu. Atatürk'ün Selanik Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesindeki dogdu~u caddedenve bahçedengörünüşü.sa~d8evin içindenodalar. hareketini başlattı. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zübeyde dir. BV. Evin 27 Kasım 1923't8 Türkiye Boyuk Millet Meclisi Başkanı seçildikten sonra çekilmiş bir fotoğrafı. D<>\jdullunda Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nda kendisine "" adı verilmiş, sonradan gitti~i ortaokuıda Matematik öğretmeni tarafından kendisine ek olarak "Kemal'" adı da verilmiş; böytece adı gümrük memuru olan Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Kemalolmuştur. Evliliklerinden Kemal'in babası Ali Rıza Efendi 1839 yılında Selanik'te doğdu. Ali Rıza Efendi Manastı"ın Debre-i Bala Sancağrna yerleşen Kocacık Yörüklerindendir. Mahallesi'ne yerleşmişler evliliklerinden beş çocukları dünyaya Ailesiyle birlikte Selanik'e Osmanlı Devleti'nin gelerek yerleşmiştir. Balkanları fethetmesi Aile. ve bu Fatma, Ahmet, yaşta ölmüştür, Ömer, Fatma küçük ilerleyen da 1857 yılında Langaza'da dallmuştur. Kemal'in anne tarafı, yine Konya'dan gelen ve Konyarlar Kemal, ailesinin Selanik'in balllı Kavalar'a (Sarıgöl) Yörük Hacı Sofu ailesinden yitirmişlerdir. 17 Ocak 1931 tarihinde. "Muhacirler kaybedilmiş topraklann aziz hatıralandır" sözüyle, göç konusuna sonradan ne denli duyarlı yaklaştıılını taşındı Oı 1881 yılında dünyaya Kemal, babası Ali Rıza Efendi'yi yedi yaşında iken kaybetti. Annesi Zübeyde Hanım, Ali 1914'te Sofya'da Ataşemiliter günlerde arkadaş/an ile oldunu Rıza Efendi'nin ölümünden sonra Gümrük Muhafaza Başmüdürlerinden bir süre Ragıp Bey ile evlendi. Kemal Paşa, babası ölmeden önce, Selanik'teki Mektebi'nden ılkokulu'na Mahalle sonra Şemsi Efendi gitti. Bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi 'ne devam ettikten sonra buradan aynlarak, 1915'te Çanakkale'de Anafartalar Grup Karargahı önünde arkadaşları ile. Dr. Hüseyin Bey, Kunnay Çapur Neşet Bey, Suvari T~men Saim, Kunnay Cevdet Tevfik BeYIeı- ""lzzeain Ça/.şJar ;/e birlikte. Manastır Askeri Rüştiye'sine girdi. Okulunda "Selanikli Kemal" olarak bilinen Atatürk daha sonra ıstanbul'da Harp Okulu'na devam etti. Böylece, ailesi Selanik'teyken artık onlardan ayrılmış oldu. ortaya koymuş oldu. DOÇ. DR. KEMAl. ARI Koca Kasım Paşa Mahallesi'nde, gelmiştir. için, 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi üyeleriyle. Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra, Islam Dünyasına yönelik bir beyanname yayınlayarak. bütün Islam ülkelerini mübadil kardeşleri için yardıma davet etti. zamanda Ahmet ve Ömer de erken yaşta yaşamlarını oldu. Tarihsel koşulların bunu dayattıoım düşünüyordu. 30 Ocak 1923'te Mübadele sonra Yeni Kapı ve Makbule. sonunda, Feyzullah Alla'nın kızıdır. Okuma yazma bildiıli çevresinde Zübeyde Molla diye tanınmaktaydı. ile Yunanistan arasında "Mübadele" konusu gündeme geldillinde Atatürk de mübadeleye taraftar Hanım 1871 de Selanik'te ev1endiler. gelmiştir. 29 Ekim 1930'da Cumhuriyet Bayramı törenleri için Meclis Başkanı Kazım Özalp ve Başbakan ınönü ile Meclisten ayrılırken. Ulusal Savaş'ın bitmesi sonrasında Türkive'den yoqun Rum göçünün yaşanması üzerine, Türlc:iye olarak çalışmakta Anadolu'dan ve büyük olasılıkla Konya taraflarından Manastıra gelip yerleşmiştir. Annesi Zübeyde Hanım olarak bilinen Vodina'ya yerleşmiş Sofuler'dandtr. de O, 12Şubat 1921 tarihinde ınönü Savaş/annm yorgun günlerinde Dikmen sırtlannda karlar üzerinde dinlenirken. Cumhurbaşkanıını sırasmda çekilmiş bir fote>ara(ı.

5 MUSTAFA KEMAL ATATURK Gazi Kemal Atatürk is the founder the Republic of Turkey. He was born in Thessaloniki in 1881 and died in Istanbul Dolmabahçe Palace on November 10, He took the lead of the nation and organized the war of independence starting from May 19, He launched the modernization movement in the country by bringing the republican administration. measure. After the signing of the" Population Exchange Protocol" on January 30, 1923, he asked the help of all Muslims for their fellows by a declaration. He manifested his sensitivity on the issue of migration, when he said on January 17, 1931, "Emigrants are the valuable memoirs of our lost larıds." His fathers name was Ali Rıza and rnothers name was Zübeyde. He was called "" when he was born. Later he was given a second name, "Kemal" by his mathematics teacher in the secondary school. Since then, he was known as KemaL. ASSOC.PROF.DR. KEMAL ARI Kemal's father, Sir Ali Rıza, was born in Thessaloniki in He was a descendant of yuruks from Kocacık, the Anatolian nomads, settled in the Debre-i Bala county of the province of Monastir. He moved to Thessaloniki with his family. His family came to Monastir from Anatolia, most probably from Konya, after the annexation of the Balkan lands by the Ottoman administration. Kemal's mother, Madam Zübeyde, was born in Langadha in She was descendant from Konyars of Konya, who were settled in the Kayalar (Sarıgöl) district of Edessa (Vodina) and knowns as Sofus. She was the daughter of Feyzullah Aga from the Yuruk Hacı Sofi family. She was known as mullah for the reason that she was a literate person. Sir Ali Rıza, who was working as a civil servant in the customs office, and Madam Zübeyde got married in Thessaloniki in Af ter getting married, they moved to the Yeni Kapı neighborhood. They had five children; Fatma, Ahmet, Ömer, and Makbule. Fatma was died when she was a baby, then Ahmet and Ömer also were died at early ages. Kemal was born in 1881 in the Koca Kasım neighborhood of Thessaloniki, where the family moved to. Kemal lost his father when he was seven. After some time, his mother got married to Sir Ragıp, one of the directors of the customs office. When his father was alive, Kemal went to the local traditional primary school and the n attended modern primary school of Şemsi Efendi. After attending to the Administrative Secondary School in Thessaloniki for sometime, he quitted and continued his education in the Military Secondary School in Monastir. He was known in this school as " from Thessaloniki." Then he went to the Military Academy in IstanbuL.Thus, he left behind his family in Thessaloniki. Af ter the Balkan War in 1913, his mother left his husband. Together with her daughter, she moved to Istanbul and settled in a house in Beşiktaş, Akaretler. So that, Kemal, his mother and sister were included in the scope of the Lausanne Population Exchange Protocol, which would be signed Iater. After the national war of independence, when the" Population Exchange" between Turkeyand Greece came onto the agenda, Atatürk also supported this proposition. He thought that the historical conditions imposed such a TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLlSj

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:26 Fiyat / Price: 10 Kadın; dünyadaki güzellik DÜNYA KADINI BURSA NIN KADINLARI İPEKTEKİ KADIN ELİ KLEOPATRA

Detaylı

Çanakkale geçilmez Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum

Çanakkale geçilmez Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum ATATÜRK'ün HAYATI Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk devriminin yaratıcısı ve uygulayıcısı Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selânik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, anası hacı Sofi ailesinden Feyzullah

Detaylı

Balkanlardan Çanakkale Cephesine Gelenler

Balkanlardan Çanakkale Cephesine Gelenler Balkanlardan Çanakkale Cephesine Gelenler Yard. Doç. Dr. Ahmet ESENKAYA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi ABD aesenkaya@comu.edu.tr

Detaylı

ATATÜRKÜN HAYATI. Sayfa :1 / 10

ATATÜRKÜN HAYATI. Sayfa :1 / 10 ATATÜRKÜN HAYATI Mustafa, 1881 senesinde Yunanistan ın Selanik kentinde (o zamanlar Osmanlı topraklarında idi) doğdu. Babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ise Zübeyde Hanımefendi. Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM www.dergibursa.com.tr Aralık 2014 - December 2014 Yıl / Year: 4 - Sayı / Issue:24 Fiyat / Price: 10 MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM 1 editör notu editor

Detaylı

TÜRSAB DERGİ MARMARİS GARİBALDİ SULTANHANI BENİN ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 99. YILDÖNÜMÜ. 99 th AnnIversary of. Armutalan Kültür Merkezi Açıldı

TÜRSAB DERGİ MARMARİS GARİBALDİ SULTANHANI BENİN ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 99. YILDÖNÜMÜ. 99 th AnnIversary of. Armutalan Kültür Merkezi Açıldı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2014 MARCH 345 TÜRSAB DERGİ MARMARİS Armutalan Kültür Merkezi Açıldı Armutalan Cultural Center WAS OPENED GARİBALDİ İstanbul

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Mustafa kemal atatürkün hayatı

Mustafa kemal atatürkün hayatı Mustafa kemal atatürkün hayatı Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba

Detaylı

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE OLYMPIC WORLD HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 OLİMPİYAT DÜNYASI 2010 FIFA DÜNYA KUPASI GÜNEY AFRİKA 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP TURKEY

Detaylı

İnas Darülfünunu ve Kadınlar Dünyası Dergisi. Kadınlar Dünyası nda, yüksek öğrenim hakkı- ise, Zeynep Hanım Konağı nda, kadınlar için

İnas Darülfünunu ve Kadınlar Dünyası Dergisi. Kadınlar Dünyası nda, yüksek öğrenim hakkı- ise, Zeynep Hanım Konağı nda, kadınlar için 1 İnas Darülfünunu ve Kadınlar Dünyası Dergisi Women s University and the magazine Kadınlar Dünyası (Women s World) Darülfünun u istemek bizim hakk-ı insaniyemizdir. Bilmiyorum bunu istemekte ne fevkaladelik

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals. Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 12 / OCAK 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 12 / January 2015 / ISSN 2148-8614 PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE Our swimming champion Selin Ünser

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 1

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 1 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 1 2 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 11 / HAZİRAN 2014 Elif ŞİMŞEK Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif ŞİMŞEK Marmara Educational Instituinons General Manager

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik Pendik on the Verge of Civilization Medeniyetin Eşiğinde Pendik Medeniyetin Eşiğinde Pendik Pendik on the Verge of Civilization Yönetmen/Director Ekrem OKUTAN Abdurrehim BAYRAM Hazırlayan/Editors Mustafa

Detaylı

Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit ten Göçler: Giritli, Başı Bitli

Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit ten Göçler: Giritli, Başı Bitli Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Güz 2012, Sayı: 13, ss. 43-58 Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit ten Göçler: Giritli, Başı Bitli E. Zeynep Suda GÜLER * Özet Bu çalışmada Girit

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012 28 600 y ll k el sanat 32 Egenin yükselen y ld z Manisa Bezi Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa The rising star of the Aegean 38 Tarihte gizli dinler aras kardefllik The religious

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

YENİ ZELANDA 7 ŞEHRE HAFTADA 90 DAN FAZLA UÇUŞ

YENİ ZELANDA 7 ŞEHRE HAFTADA 90 DAN FAZLA UÇUŞ AVUSTRALYA YENİ ZELANDA 7 ŞEHRE HAFTADA 90 DAN FAZLA UÇUŞ A D E L A I D E B R I S B A N E M E L B O U R N E P E R T H S İ D N E Y A U C K L A N D C H R I S T C H U R C H çindekiler Contents Sayı: 293 /

Detaylı

AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU AVTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU AVTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU AVTIVITY REPORT 2008 2009 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International Rtn. Dong-Kurn Lee 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI Yazar Mahmut ÜRKÜT Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.05.2014 tarihli ve 40 sayılı (ekli listenin

Detaylı

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe İÇİNDEKİLER Contents 14 GÜNDEM AGENDA Medeniyet Hafızası: Kırkpınar Kırkpınar: The Memory of a Civilisation Şark Ekspresi nin Yazarı 125 Yaşında The Author of the Orient Express is 125 Years Old Orfeus

Detaylı

Tam 23 yıl... Neredeyse

Tam 23 yıl... Neredeyse Merhabalar Tuzla nın güzel insanları... Tam 23 yıl... Neredeyse çeyrek asır... Anlatacak, dertleşecek, söyleşecek öylesine çok konu var ki sevgili okurlar. Bundan böyle her ay bu yayında sizlerle geçmişten

Detaylı

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among the green Güzel karşı komşu Midilli Beautiful neighbor

Detaylı

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk İ. Gürşen KAFKAS Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Yazar / Author : İ. Gürşen KAFKAS Derleyen-Çevirmen-Editör / Compiler-Translator-Editor:

Detaylı

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 14, JANUARY - MARCH 2014 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 14 OCAK / MART 2014 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde......the

Detaylı