Efsaneler Kitap hakkında birkaç söz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Efsaneler Kitap hakkında birkaç söz:"

Transkript

1 Efsaneler Kitap hakkında birkaç söz: 1919 baskısı olan bu eser, Halit Fahri Ozansoy un şiir kitabıdır. Kitabın kapağında üst satır şairin adı, Halit Fahri şeklindedir. Başlık Efsaneler onun altında Şiir Kütüphanesi Üçüncü Kitap, Naşiri: Türk Kadını ve Talebe Defteri Müessesi ifadesi yer almaktadır. Kapağın en alt satırında basım tarihi olan 1919 miladi tarih ile 1324 Rumi tarih beraberce zikredilmiştir.

2 Kitabın bu baskısı Toronto Üniversitesi Arşivi nde, dijital PDF dosyası olarak bulunmaktadır. Mevcut çalışma bu dosya üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada mevcut metin sadece Latin harflerine çevrilmiş, herhangi bir sadeleştirme veya benzeri değişiklik yapılmamıştır. Noktalama işaretleri olduğu gibi korunmuştur. Ayrıca kelimelerin o günkü söyleyişleri ve yazılışları d t, g k harflerinde de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu şekliyle bir transkrip çalışması olmamakla beraber ona yakın sayılabilir. Bu çalışmada kitabın son kısmında bazı kelimelerin bugünkü anlamları alfabetik sırayla verilmiştir. Halit Fahri; 1891 yılında İstanbul da doğmuştur. Babası Osmanlı paşalarındandır. Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif ile akrabalık bağları vardır. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İki yıllık Muğla vazifesi dışında hep İstanbul da yaşamıştır. Öğretmenliğe başladığı yıllar Darülbedayi de çalıştığı için tiyatro ile yakın alakası vardır. Galatasaray lisesinden olduğu için Fransızcadan tercüme ettiği romanların edebi kişiliğinin üzerinde tesiri fazladır. Edebiyatçı çevresiyle ilgili anıları çok ilgi çekmiştir. Bunların yanı sıra asıl hüviyeti şairliğidir.

3 Yaşadığı dönemin etkileri de üzerinde fazlaca görülen şair siyasi görüş olarak da edebi anlayış olarak da zikzaklar çizmiş, fikir değiştirmiştir. Hecenin beş şairinden biri sayılır. Edebiyat tarihi içinde aruzdan kopuşun ve o yıllarda parmak hesabı şeklinde tarif edilen hece vezni ile yazılan şiiri yaygınlaştıran beş şaire Beş Hececiler ismi verilmişti. Bunlardan biri olan Halit Fahri heceyle şiir yazmasına rağmen aruzdan, aruzun etkisinden asla kurtulamamıştır. Bu yüzden kendisine aruzla yazan hececi dense çok da hatalı bir şey söylenmiş olmaz. Öğretmenliği kırk yıl sürdürmüş, 1956 yılında emekli olmuş, 1971 yılında seksen yaşındayken vefat etmiştir. Eserlerinin bazıları: Rüya (1912) Cenk Duyguları (1917) Efsaneler (1919) Zakkum (1920) Bulutlara Yakın (1920) Gülistanlar ve Harabeler (1922) Paravan (1929) Balkonda Saatler (1931) Sulara Dalan Gözler (1936) Hep Onun İçin (1962) Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964) Bu eserlerinin dışında tercümeleri, romanları, anı kitapları, tiyatro oyunları da olmakla beraber asıl edebi kişiliği şairliğidir.

4 [Oğuzhan KARABURGU, Şair ve Şair Nedim Mecmuaları Arasında Bir Hece Aruz Tartışması, Arayışlar, Yıl:8, S. 15, 2006, s ] kayıtlı makaleden Halit Fahri nin aruzu terk edip hece ile şiir yazmaya başlamaya mecbur oluşunun macerasını öğreniyoruz. Ömer Seyfettin Milli Edebiyatın öncüsüdür. Türkçenin içindeki Türkçe olmayan kelimelerin çıkarılması devlet politikasına dönüşmeden önce yolu onun yazıları açmıştır. Ona göre aruz Türkçeyi bozmaktadır. Bu yüzden terk edilip heceyle parmak hesabıyla şiir yazılmalıdır. Halit Fahri ise yayınladığı edebiyat dergisi Şair de bu görüşe cevap verir. Sen hikâye yazıyorsun, istediğin şekilde ve biçimde yaz. Ama şiir başka, şiire bulaşma, şiirle ilgili ahkâm kesme anlamına gelecek son derece haklı ve de doğru bir cevap yazar. Bu cevaba karşı cevap gecikmez. Cevaba bir başka cevap, derken iş o kadar uzar ki Şair adındaki mecmua kapanır, Halit Fahri daha sonra Şair Nedim adında bir başka edebiyat mecmuası neşretmeye başlar. Tartışma orada da devam eder.

5 Bugünün şartlarında bir hikâyecinin bir şaire şiiri nasıl yazması gerektiğine dair usul ve esas belirlemesi çok anlamsız hatta saçma gelebilir. Ama o günün şartları çok farklıdır. İki tahrip gücü yüksek kelime vardır. Birincisi yeni dir. Her şeyde her durumda her meselede yeni histerik bir cazibeye sahiptir. Yeni şiir, yeni edebiyat, yeni insan, yeni kılık kıyafet, yeni sanatçı, yeni şair, çünkü devlet yenidir, meşruiyetini yeni kavramının üzerine inşa etmiştir. Eskiyi gayrı meşru ilan etmedikçe, kabul ve tasdike zorlamadıkça kendisini var edemeyecektir. İkinci kelime lanetlidir. Bu eskiyi değil savunmak çağrıştıracak, sevimli gösterecek, güzel olduğunu iddia etmek ve benzeri her tutum ve davranış idamlık suçtur, hepsine birden toptancı bir damga vurulmaktadır. Mürteci. Mesela aruzla şiir yazmak bu damgayı yemeye yeter sebeptir. Mürteci damgasını yiyen linç edilmektedir. O güne kadar sahip olduğu her şey yağmaya gitmektedir. Halit Fahri aruzu savunmakla o günün şartlarında son derecede yanlış bir yerde durmuştur. Daha sonra hızla dönüş yapıp hececilerin arasına girmesi bile eski sabıka kaydını sildirmeye yetmemiştir. Artık Halit Fahri nin şiirleri ancak konuyu akademik düzeyde araştıranların ulaşabileceği gizli raflarda tozlu bölmelerdedir. Onlar da ismi geçtiğinde hiç acımadan Halit Fahri ikinci dereceden bir şairdi damgasını vurmaktadırlar.

6 Efsaneler isimli eseri hem şiirin hem şairin baskıyla zorla zorbalıkla değiştirildiği, sanat ve edebiyatın üstten yapılandırıldığı hem de bunda şaşılacak bir şekilde başarılı olunduğu döneme dair müşahhas bir delil olarak durmaktadır. Bu zaviyeden kayda değer bulunmuştur.

7 Halit Fahri Efsaneler Şiir Kütüphanesi Üçüncü Kitap Naşiri: Türk Kadını ve Talebe Defteri Müessesi

8

9 Halit Fahri Efsaneler Şiir Kütüphanesi Üçüncü Kitap Naşiri: Türk Kadını ve Talebe Defteri Müessesi

10

11 Şehrazad Eski Şehrazad, ufuklar Sedd i Çin! İşte yıldızsız, karanlık bir gece Çatlamış mazlum kemerler, bir nice Gulyabani, titreyen korkulu cin İşte yıldızsız, karanlık bir gece Eski Şehrazad, ufuklar Sedd i Çin! Boş kemerlerden çıkan kervan niçin Şehri terk eyler bu akşam gizlice Arkadan meş al tutarken bir cüce Önde baş sallar mükedder bir hecin İşte yıldızsız, karanlık bir gece Eski Şehrazad, ufuklar Sedd i Çin! 3

12

13 Yolcular Topladık yollarda altın, fildişi Hindi geçtik üç yüz altmış beş gece Elde paslanmış kılıçlar, gizlice Maverayı Çine girdik kırk kişi Yoktu artık burkulan dizlerde tab Kargalar çökmüştü yüksek setlere Bin bir akşamdır tehi mabetlere Bir soluk kandil yakarken mehtab 4

14

15 Hemdem olduk bir kırık mihrab ile Nerdeyiz? Yol sisli, kervan geçmiyor. Eski şehrazadı gözler seçmiyor Karşı vadilerde yok bir köy bile! Bir giriv aşmışdı muzlim minberi Çıkdı bir biçare, mağmum ihtiyar Eski şehrazada zulmet şehriyar, Zümrüd ü anka şehir açdıktan beri. Kapkaranlık bir çukur başdan başa. Haykırır baykuş yıkık bir laneden Boş kemerlerden geçen rüzgâr neden Böyle çılgın çarpıyor taşdan taşa? Etdi mevta yı sükut ormanlara Sisli feyfalarda artık gaibiz Görmeden, heyhat, şehr i azadeyi biz Peyrev olduk serseri kervanlara 5

16

17 Mezarın Başında Bütün şehirlere, Afgan a, Hinde, Çine uzak Soğuk bir akşamı aydınlatan sema parlak Kamer, mezarlığın üstünde çatlamış bir tunc Işıklı bir dere etrafı portakal ve turunc Ağaçlarıyla, çiçeklerle sazla çevrilmiş Uzakda, bir meşe altın sarıklı bir derviş... Sükût... ufukda sükût... eski beldelerde sükût Kamer, mezarlığın üstünde bir kızıl yakut Siyah serviler, öksüz bakışlı heykeller, İlahi nura açar titreyen zaif eller Mezar taşları korkunç kavuklu bir kolcu Uzakta, beygire binmiş, sarıklı bir yolcu Kasırga, toz, duman altında şimdi yaklaşıyor: Çedik pabuçları boncuklu, eski cübbesi mor 6

18

19 Mezarcının ufacık hanesinde lamba kısık Kımıldanan dağılan kuytu gölgeler pek sık Ocak homurdanıyor, parlıyor yavaşca oda Mezarcı ateşe karşı, bir aksakallı Buda Gece saat sekizdi, çatlayarak Kapı sarsıldı kişneyip kısrak Kim o? " Cana! Yolcu bir dedeyim Simsiyah bir mezara düşdü nim Kamburum çıkdı işte on senedir Bir işim var..." Mezarcı sordu: Nedir? Bir karanlık sükûndan sonra, Şeyh mağrur, alnı pür nur evliya Verdi çılgın bir cevap! " Parlıyor bak mehtab! İşte yıldızlar birer meş'um ölü! Lâşeler solmuş... Ufuklar örtülü... Gel, çabuk gel! Bir çukur kaz, haydi hu, Yâ hu... 7

20

21 Çukur kazıldı... Siyah Bir sütun oldu yükselen toprak. Dest i billûr badı ıslatarak Akıyor sanki bir piyale i mah Şeyh asude, şeyh bivaye Aya gösterdi bir mukaddes el. Oldu bin parça gizli bir heykel Ölü yıldızlar akdı makbereye... Eyvah! Kalbe hun oldu musiki i miyah Çatlayıp söndü sanki bir fanus Gibi ecramı kaplayan meyus Ve mücevher nakışlı kubbe i nur Pıhtılanmış, kızıl karanlıklar Ve mezarlarda haykıran rüzgâr Çalıyor sanki bir kırık santur.. 8

22

23 Ölüm ve Kadeh Kurun ı Vusta Sahneleri: Uzakda bir kuleden gamlı bir saat çaldı. Çekildi ince sütunlardan ateşîn izler; Tehi mezarları andırdı sisli dehlizler: Fesanevî, bir kasra akşam alçaldı Dumanlı kubbeler altında haykıran rüzgâr Bütün bütün kırarak heykel iskeletlerini Sürüklüyordu atılmış çiçek demetlerini. Haremde başladı ahenge nazenin kızlar: 9

24

25 Levend mabedi mermerden, eski dinlerde Şarab ilâhelerin yadigârıdır, tapının! Ve tunc iniltisi zulmetde gizli bir kapının Boğuldu aksini temdid edip derinlerde... Çiçekli mastabalar. Zevk içinde bir meclis Gümüş kemençelerin musikisi çağlardı. Ateş parıltılı peymaneler kan ağlardı. Bu kasra levsini dökmüşdü hangi Persapolis? Kadınlar ortaya atmışdılar duvaklarını. Elinde bir kadeh, alnında bembeyaz efser, Bütün sinirleri yorgun, zavallı bir kayser Öperdi gözdesinin ateşîn dudaklarını. Ve bir esîre ki benzerdi bir yetim geline Göründü. Nim açılan gözlerinde matem var. Küçük dudakları metrukenin de buse arar. Nihayet ağladı, kayser de sordu: ye'sin ne?" 10

26

27 Düşüp diz üstüne haykırdı: "ye'sim ancak sen! Görünce ben seni bir başkasıyla kıskanırım: Bütün vücudumu bir yıldırım vurur sanırım Esirinim, beni sev, yoksa öldür istersen!" Erganun gibi bedbahtın inliyordu sesi: Saçından omzuna düşmüştü bir soluk zambak... "Çekil. Yılan gibisin. Porsumuş vücudun bak! "Biliyor musun ki ölümdür yılan zehirlemesi? Yüzün sarardı. Hükümdar olur mu korkanlar?..." Atıldı kalbine indirdi kayserin hançer; "Yılan süt istemez, artık şarap içer, kan içer.." Kızıl piyaleye akmıştı fışkıran kanlar... 11

28

29 Zerdüşt Elinde Cennet açan Zendavesta, dört bin deşt Aşıp da Fars'a varmıştı ihtiyar Zerdüşt. Pırıldayan gece altında yükselirdi saray, İnildiyordu uzaklarda hıçkıran bir nay... Saray ekâbiri Zerdüşte sundular kevser; Ve sordular : "O nedir?.." "Zendavestadır bu eser." Bıraktı incili sehpaya kevserin tasını Uzattı şanlı hükümdara Zendavestasını... 12

30

31 "Ahuramazda" yı takdise başlasın İran! Yıkık sütunları tozlarla örtülen viran Mabedin yakınız kırk sekiz buhurdanını! Harabenin donatır defnelerle dört yanını. Beyaz benekli çiçekler serer diyarınıza; Kavuşturur sizi püskürme benli yârinize. O yegâne ilahe; emri nura tapmaktır, Ve Şehriyar diyor: ma'bedinde öd yaktır! Sabah.. Bahçe bürünmüştü pembe bir renge. Uzakta fıskiyeler başlıyordu ahenge... Nesime ıtrını dökmüştü gül hadikaları, Uçuştu yollara zambakların verikaları Üzüm usaresi tütmüştü karşı bağlardan Kaval sadaları akseyliyordu dağlardan "Ahuramazda'yı takdise başlayan Şiraz Ve Isfahan ediyorken ma'bedinde niyaz, Bu gün güneş de dua eyliyordu göklerde. Açıldı Allahın emriyle laleler burda... 13

32

33 Esireler geziyor: saçlar örgüsüz, karışık. Gül aşiyanına taşmıştı dalga dalga ışık. Asırlar oldu; bütün beldelerde od söndü. Güneşlerin kızı, en sonra talihin döndü: Kan ağlayan şafak altında soldu lalelerin, Kırıldı taşlara çarptıkça al piyalelerin; Akan şarap ile ölgün menekşeler yıkadın Kederle boynu bükülmüş, beyaz kefenli kadın!.. Saçakla bağlama pejmürde Zendavesta nı sen! Dumanlı bir gece, baykuşların başından esen Nesimler sana Zerdüştü eyliyorken yâd, Yeter semalara gönderdiğin boğuk feryad!.. Ne beklemektesin? Al kanla doldu meydanlar. Ne oldu parçalanan cevherîn buhurdanlar? İçinde kırmızı göklerle od yanan mihrab Yosun mu bağladı, mabetlerin kalınca harab? Hadikalardaki billûr havza çökdü mü sis? Ne oldu doksan ayak merdivenli Persepolis?.. 14

34

35 Tutinâme Ayinenin önünde duran ince bir kutu Neşreyliyor dudaklara bir amber visal. Bânû yi şûh a naklediyor eski bir masal Zerrin bir kafeste yeşil tüylü bir tuti. Rastık kaşında. Gözleri süzgün ve sürmeli Bânû yi şûh u mestediyor bir kuşun sesi; Serpildi minder üstüne atlas feracesi, Çalkandı ihtiras ile ateşlenen beli. Nakleyliyor güzel tuti yüzlerce menkıbe Kasrında eğlenir sarı Rum kızlarıyla şah. Altın kılıçlı, sırmalı esvaplı padişah Sultan ı pür gurura eder kutniler hibe 15

36

37 "Yüksekte ay doğunca olur gölgeler nihan, "Kızlar döker kadehlere yakut şerbeti. "Cemşit içer piyale i billûr şehveti. "Ta'tir eder semaları güllerle Isfahan. "Dûşunda bir aba ile destinde bir teber, "Bîtab ayaklarında demirden bir pabuç, "Derviş matem eyler uzak beldeden huruç; "Kuşlar gelir, hadika i matemde ah eyler. "Bekler, Şerefli Rüstem'i ak pak sakallı Zal "Ferhat karlı dağları gürzüyle ağlatır. "Elvan ipekli nakleder İran'a kırk katır. "Şehzadeler ufukta arar nazlı bir gazal..." Dinler bu hoş masalları bîhûş "Meşker", Kumral civan aşkı feramuş eder yine. Mekşûf olur masalların elvahı kalbine: Kandil söner, sükût uyanır, gölgeler çöker. Heyhat! Bahçelerde öter gamlı bir horoz "Beyzade"nin tehassürü sisler kevakibi Fecrin ışıklarıyla solar bir çiçek gibi Bânû yi şûh'un alnını tezyin eden hotoz.. 16

38

39 Hamam Sıcak ve dalgalı ıtrıyla gaşyedince hamam, Tıkırdatırdı kadınlar küçük nalınlarını. Büküm büküm sararak sırma zülf alınlarını, Ederdiler sedefî kurna başlarında hıram. Bir ateşîn buğudan yükselirdi büklümler, Şu yanda mermer olukdan sular taşardı yere. Çerağların alevinden ziyalı kubbelere Çıkardı kahkahalar, neşeler terennümler 17

40

41 Güzel melikeyi gün doğmadan yıkarlardı, Kiminde inci taraklar, kiminde altın tas. Bütün bir aşk idi bir lahza gül teniyle temas: Fakat vücudunu yalnız öpen sular vardı. Esiri kılmağa kâfidir her zaman mahmur Bakışlarıyla onun şöyle bir gülümsemesi. Öpülse her nefes aldıkça titreyen memesi, Erirdi sanki dudaklarda yer muattar nur. Şafak sökünce nihayet hamam serinliyerek Nedimelerle beraber girerdi halvetine: Beyaz, ipek sileceklerle süslü kametine Dalardı hüsnüne hayran nesîmî dinleyerek... 18

42

43 Sultan ı Rum Çıplak, tehi odada yanan bir zavallı mum Şamdanda ağlıyor yine hicran ı yâr ile: "Bir yanda sırma terliği, bir yanda nargile, "Bin bir kilitle gizli mi sultan ı şehr i Rum? "Mermer sütunlu, oymalı, pür nûr şehnişin "Güller döker mi sine i sultana her gece? "Yüzlerce gül dudaklı, yeşil gözlü muğbeçe "Baygın sunar mı ağzına bir bûy i âteşîn? 19

44

45 "Ağlar mı saçlarında onun musiki i şâm? "Zülfünde çırpınır mı hurûş eyleyen riyah? "Sultan şehlevendî mi bekler mi her sabah "İklim i Rum önünde yeşil camlı bir hamam? "Sultanımın cemaline bir destan ara, "Ruhumdan âhlarla taşan zümrüdîn bahar, "İklim i Rum önünde yanan şeb çirağlar "Akseyliyorken incili, altın havuzlara!..." Ay doğdu; gözlerim bu semavi melikede... Sessiz ve nâtuvan eriyor şamdanımda mum. "Çan sesleriyle akşam ederken cihan ı Rum Sultanım ağlıyor mu ziyadar erikede?.. " 20

46

47 Cemşîd Akşamdı; köyde gençler yorgun ekin biçerdi.. Bir gülistan içinde toplandı meclis i cem. Al al yanaklı, çapkın kızlar şarap içerdi, Çatkın alınlarından sarkardı lüle perçem. Meclis hurûş ederken pür nur inen gece ile, Mestî fısıldıyordu mutriblerin sesinde. Cemşîd zevk ederdi bir nazlı muğbeçe ile, Asabı gevşemişti gülgûn sinesinde Açmıştı saksılarda yüzlerce lâle, sümbül, Fevvareler uzaktan aheste çağlıyordu. Herdem hadikalarda feryad ederdi bülbül, Kızlar yanında me'yus oğlanlar ağlıyordu. Bir böyle meclis asla bilmez bilad ı efrenc Peymaneler boşaldı; saki dest ber dest. Zülfünde ıtr ı şâhi, en şuh edalı en genç Mahbubeler dizinde Cemşîd şimdi sermest... 21

48

49 Bağdad Camiden aksederdi şadırvanların sesi, Mermer sütunların yere düşmüştü gölgesi. Fecri sitareler gibi hep mültemi' nihan Kandillerin ziyaları solmuştu nagehan... Bağdad... Karşısında yeşil kubbeler, saray... Revzençelerde ağlıyor altın bakışlı ay... Hulyâlı şehnişinlere sermişti bâd ı şeb Ecram ı vecd ve raks ile bir meclis i tarab: 22

50

51 Şallarla süslü, yanları püsküllü bir sedir; Yorgun, önünde nargile, ak saçlı bir vezir Bîhûş i huzuz ile dalmış derin derin Bir ince tülle raksına üryan güzellerin: Mahmur güzellerin de siyah inciler yanan Zerrin, ipekli saçları yerlerde çalkanan Rakkaseler, dudakları gülgûn ilâheler Baygın dönerdi sanki zemin, asuman, kamer Her şey hurûş ve vecd ile raksân ve tarûmar... Ağlardı ıztırab ile neyler, rebablar... Yükseldi renkli mumlara şi'rin kevakibi Udlar inildiyordu kırık mevceler gibi Atlas kılıflı; sırmalı minderler üstüne Bîtab uzandı bir nice yorgun muganniye Bir sekr i bî hûdud ile süzgün bakışları... Sehpaların sedefli, girizan nakışları Bir hatt ı nazenin ile olmuş füsuna ram. Ettikçe bir gelin gibi rakkaseler hıram... Alır piyalelerden akan damla damla nur Serperdi gül dudaklara mehpâre i sürur. 23

52

53 Raflar da inci oymalı. Etrafı pür nukûş Aynalarla ince sebular bütün hâmûş. Ateşli desteler koyu, baygın menekşeden Fağfur kâselerde bükülmüştü ra'şeden.. Sarmış vezir i a'zam'ı meshur ve pürsükût Ağzıyla şehvet üfleyen ateşli bir vücut Mest eylemişti buse i yakut ı nûr ile Kalmıştı yerde marpucu elmaslı nargile... Rakkaselerse ortada raks eyliyordu hep. Saçlar. Sererdi mermere seylâbe i zeheb. Kollarda vardı gizli derâğuş emelleri Tüller sarınca dalgalanan ince belleri. Gözler süzüldü, lebleri titretti ihtiras. Olsaydı ah kalbe yakın bir sıcak temas!... Revzençelerde raks ediyor şimdi bin hilâl. Bağdadın inci kubbesi etmişti iştial. 24

54

55 Kabil Yüzlerce yeşil şişede misk, gülsuyu, amber, Bin denk kumaş yüklü. Serâzade hecinler Dağ, taş aşarak Kabil'e varmıştı bir akşam. Bağdad, Mısır, Mekke: Necef, Badiye tüş Şam Zenginlerinin türlü hedayasını hâmil Kervan geliyor.. Çıktı güzergâhına Kabil... Haşmetli emirin kızı bir gence nişanlı; Kabil'de düğün başlayacak neş'eli, şanlı. Pejmürde, ipek dalgalı saçlarda çiçekler. Üryan kadınlar da yarın raks edecekler. Kâşane i sultana vürud eyledi kervan; Yaklaştı geniş medhale yüzlerce bezirgân. Gülrenk sütunlarda birer meş'ale yandı; Bîtab hecinler yere diz çöktü; uzandı: Bin denk beyaz elbise, tül, sırmalı pabuç Olmuştu kumaşlar ve ipeklerle hem ağuş. 25

56

57 Misk, gülsuyu, amber ve sakız ıtrı yayıldı; Ay doğdu, emirin kızı şehvetle bayıldı. Serpildi beyaz alnına tel tel sarı kâkül Göğsünde kırılmış ölüyor kırmızı bir gül... Tavus tüyünden iri yelpazesi ra'şan Kumral ve uzun saçları omzunda perişan Bir cariye sultana yakınlaştı, sokuldu, Haşmetli emirin kızı bir gül gibi soldu... Sultan uyuyor, işte sükût eyliyor eyvan, Kırk elli beyaz cariye durmuş ona divan. Yelpaze açık göğsüne ettikce derağuş, Yaslandı serin kuş tüyü yastıklara bîhûş... Dükkanlar açılmış uyuyan evlere karşı, Pür cûş oluyor şimdi yeşil kubbeli çarşı: Yıldızlı, küçük mahfazalar, rayiha danlar Kâfur, sakız kâsesi, yakut feddanlar Birbir sıralanmış ufacık camlar içinde.. Keldan Acemistan, Arabistan ile Çinde Hindin sarı sahilleri üstünde ne varsa Afgan semasında sukut eylemiş arza... 26

58

59 Camlarda şafak söktü, eşiklerde duranlar, Etrafa koşan, peykede bağdaş oturanlar; Herkes gülüyor, ince Acem şalları bel'de, Harecde düğün var, çıkıyor göklere belde. Defneyle donanmış açılan kasr ı emirî Dallarda bürümceklerin al dalgası mer'i Kül renk sütun başları üstünde fevanis Etmişti emirin kızı ceylanları te'nis Bir mâî duman neşr ediyor işte uzaktan Sehpaların üstündeki yüzlerce buhurdan. Erken yola düşmüş akıyor şenliğe züvvar Kabilde bugün raks ile cümbüşlü düğün var. Gül bahçesi ahenk ile dönmüştü behişte Rakkaselerin zilleri aksediyor işte! Yapraklar ışıklarla ufuklar gibi soldu, Mesrur düğün mahfeli sultana kul oldu. Yer yer karışık Çinli, Acem, Mekkeli, Çerkes, Yüzlerde sevinç çalkanıyor, neş'eli herkes. Sırtında çocuklar taşıyor bir kocaman fil, Kızlar saçıyor yollara gül, lâle, karanfil... 27

60

61 Şadırvanlar Musluklarda ince bir ahenk i şi'r i şûh, Mermer sütunlarda güvercinler ağlaşır, Baygın cıvıldaşır, Munis şırıltılarla akar musikî i rûh. Ra'şan ezanların uzanır aks i nâlesi, Sessiz, boş avlularda küçük kumrular gezer. Durgun minareler Dinler şırıltılardaki eşar ı cûşîşi. Hülyalı servilerden uçar hasta bir reca Yorgun pırıldaşır, der mescitte hep sarı Kandil ziyaları Abdest alır şadırvanın altında bir hoca... Musluklarda ince bir ahenk i şi'r i şûh, Mermer sütunlarda güvercinler ağlaşır, Baygın cıvıldaşır, Munis şırıltılarla akar musikî i rûh. 28

62

63 Odalıklar Devr i Sabık Sahneleri: Bosforda gül hadikalı, azâde bir yalı, Hulyalı şehnişinlerin etrafı oymalı... Issız kalınca çam dibi, sahil, mesireler; Gülşende hıçkırır yarı üryan esireler. İhzar eder kadehleri gül yüzlü sakiye; Çağlar şu yanda şevk ile billûr fıskiye... Teşrif eder hadikayı ak saçlı bir paşa, Hummalı gözlerinde yanar necm i irtişa! Bir parça yaklaşır, buruşuk alnı pür gurur, Haşmetli karnı sallanır, aheste el vurur 29

64

65 Kızlar koşar bu davete me'yus, bîmecâl, Çamlıkta yükselir sarı kirpikli bir hilâl... * Ey her gece bir şehvete kurban odalıklar! Kafkasya da hemşire, peder, anne sayıklar: Heyhat! giden gelmiyor; akşam çöküyor hep, Zindan gibi mazlum size eyvan ı müzehheb Bilmem ki niçin gözlerinizden akıyor yaş? Artık susunuz, işte sükût etti Beşiktaş! Etrafı gözetler, düşünür karşıda "Yıldız"; Her şilteye bîtâb uzanır giryeli bir kız... Yüzlerce kızıl fesli, siyah yüzlü adamlar Baykuş gibi, sansar gibi, mahfî dolaşırlar. Sessiz sürünürler sarı yüksek kapılardan Raflarda yanar bir kocaman kırmızı şamdan. 30

66

67 Gül çehrelerin gün kızarır rehgüzerinde, Baş kalfa yatar sırmalı divan üzerinde. Billûr kadehlerde erir bâde i şehvet, Parlar çini bir kâsede kan kırmızı şerbet... * Bir köy ve soluk bir gece.. yıldızları zâil... Yüzlerce basık külbede efrad ı kabail... Boşlukların altında uzun, gölgeli bir yol, Ay, nehir mesafatını gezen bir sarı gondol... Her yerde tüfenk patlar, ölüm canlanır artık: Kalpakları pejmürde, uzun saçları sarkık Kırk, elli akur atlı verirken köye baskın, Köy şimdi tutuşmuş yanıyor... Gözleri şaşkın; 31

68

69 Avare bir âhu gibi ilk hamlede korkan Her bakire ağlar, bayılır, yerde akar kan... Damlar çöküyor, karşıda sergerde seyirci Kırbaçla döver kızları vahşi bir esirci... * Aylar, seneler geçer, halâs olmadınız siz; Bizler de, elem şairi, sizlerle enisiz Artık size bir buse i yakut emel yok. Her hatıra i hûnîn, zehir damlalı bir ok. Rü'yânızı tehziz edemez bûse i enfas, Heyhat! uzaklarda yeşil bahçeli Kafkas. Güller gibi, nazik ve beyaz bikriniz efsus Bir kanlı vezirin ediyor hırsını mahzuz. Gökler size matem ve ölüm hissi fısıldar, Ey her gece bir şehvete kurban odalıklar!... 32

70

71 Kâfir Ayın ziyası düşen bambular beyazlanmış... Tevakkuf eyledi ma'bed yanında bir kervan; Gözüktü karşıdan altın nakışlı tahtırevan, Uzun sakallı brahman sedire yaslanmış. Ayaklarındaki halhallarıyla, doksan kız Çalardı yaklaşarak ince bir gümüş şeştar Geniş ve gölgeli medhalde elli meş'aledar Figan ederdi: elem ma'bedinde mihrakız Brahman indi, uzaktan geçerdi üç dört fil, Harim i ma'bede saf saf dizildi şanlı alay. Ve bambu ormanı üstünden aktı kırmızı ay. Bu anda ma'bede girmişti bir zavallı sefil: Saçardı gözleri etrafa kanlı bir korku. Oturdu heykele nazır somaki bir sedde Kucak kucak sarı güller saçıldı ma'bedde Bütün gönüllere sızmıştı damla damla koku... 33

72

73 Yoktur brahma ayini Çinde Ahenk akarken şeştarlardan Üç başlı ma'bud esrar içinde Tütmekte yer yer seksen buhurdan Mabuda eller çapraz gidildi, Diz çöktü kızlar endam eyince Kutsi horozlar kurban edildi, Coşkun münacat aks eyleyince: Brahma, Brahma! Cihana bâl açan hüma Cihanı halk eden de sen Brahma, Brahma! Yığıldı dağ başında kar Brahmaputra, Ganj akar Brahma! gazup isen Cihanı yıldırım yakar. Türabın oldu fildişi Avende can veren kişi Sebu'na inci doldurur Şelalenin su serpişi 34

74

75 Fakir der ki : rahme Kanat ger ey büyük hüma Başında fırtınan durur Brahma, Brahma Dua kesildi. Büyük bir gürültü oldu. Ne var? Bülent ma'bede girmiş mi yoksa bir canavar? Kaçıştı bakireler havf içinde dört bucağa Atıldı her biri hami, küşade bir kucağa Ayaklarında şıkırdardı hepsinin halhal... Fakir, heykel ma'buda yaklaşınca, heman Mehib asasını kaldırdı, düştü bîderman Bu kanlı kâfiri zincire vurdular derhal... * Gölgede güller sürünüp dizlere, Doldu hazan rüzgârı dehlizlere, Gizli bir ahenk oluyor nalegir Çöktü soğuk mermere yorgun fakir. Heykele tahkirini izhar ile Nakle şuru' eyledi bir hâile: * 35

76

77 Hind'i baştan başa sarmıştı veba, Ebediyette zehirden tûba ; Haydarabad, Benares, Bombay Ölü dolmuştu tamam kırk dokuz ay: Geçti her lâhza beyaz bir sedye. Bekliyordum şu veba gitse diye. Kardeşim, sonra karım can verdi, Kaldı ruhumda onulmaz derd'i... Bu felâket ebedi bir destan, Lâşeden taştı bütün Hindistan, Yüzdü pek çokları Ganj üstünde, Bir şafak vakti, açık bir günde Eyledim nevha dolan şehre veda, O zamandan beri yurdum o ulu dağ: Dağın üstünde bulutlar vardı, Ve yamaçlarda sular çağlardı. Gece gündüz uluyan ormanda Bambular sarsılarak her yanda, Hane berdûş gezerdim sakin. Mest idim, aşka tapardım; lâkin Şimdi her bûse, her insandan uzak Ve serâzâde dilerdim yaşamak...

78

79 Sustu, yumruk sıkardı gayz ile Coşarak sonra yâd ı maziyle, Hıçkırıklarla başlamıştı yine Kalbi teshir eden hikâyesine: Gece gündüz o ulu ormanda ederdim cevlan: Münzevi, nazlı geyiklerle koşar bir ceylân; Boalar fazla hararetle çöreklenmiş uyur, Gizli kaplanların avazı uzaktan duyulur. Her kanat darbesi altında çökerken dallar Baobablardan uçar haykırarak kartallar... Gece mehtab ile ormanda kalırdım bîhûş, Bana hemzâr idi kan pençeli kuşlarla vuhuş Ben de bir yırtıcı kaplan gibi oldum vahşî, Tepelerden aşarak Hind'e gelen dervişi Bir rakibim gibi nefretle süzerdim yardan Nadira şehre inerdim o yeşil dağlardan: Bazı gün ma'bede gölgem gibi sessiz gittim, Herkes Allaha taparken yine ben sakittim... Loş pagotlarda yakıldıkça gümüş bir şamdan, Çekilirken güneş nuru melûl akşamdan; Beni takibe gelen sisli heyula kimdi? Bütün ef'alime zevce kadar hâkimdi:

80

81 Ökçem altında ezilmiş sürünür bazı gece Baobablardan ayın nuru uful ettikçe Bir uzun zahfe halinde kımıldar bazı Sonra birden kısalır korku verir manzarası O, benim şeklimi tespite koşan gölgemdi, Onu kovdum, yine diz çöktü, rücu eylemedi... Şu kırık heykelin altında durup yalvardım, Beni kurtar diyerek hıçkırarak ağladım: Eyledim her gece mabuduma ma'bette rica, Müstecap olmadı lâkin bu niyaz aylarca... Girdi rüyama sıcak dalgalı bir yaz gecesi Bir ılık rayiha sekriyle nüzul etti sesi; Dedi : "Bin bir gece yol git, göreceksin bir ova, "Yükselir sonra ufuklarda karanlık Himalaya; Bir ufak gölde yüzer mavi lotuslar bîtâb, Suya gölgen karışır sessiz erirken mehtab..." Yola düştüm, uçurumlar aştım, Göle her lâhza biraz yaklaştım; Rüzgâr estikçe serinlemişti hava Sonra yükseldi uzaktan Himalaya Dağın üstünde güneş batmıştı, Son ışık zirveyi parlatmıştı;

82

83 Akşam olmuştu bu hicran iline Gece, ay vurdu gölün sahiline: Suya aksetti söğüt dalları hep, Sardı sazlıkları milyonca zeheb Göle matuf nigâhım pusuda Bir heyula geziyor sanki suda: O hayal işte benim gölgemdi, Yine diz çöktü, rücu eylemedi... Kaçtım, arkam sıra düşmüştü yola Sola saptım, o da kıvrıldı sola. Gözlerimden acı yaşlar taştı, Kederimden nefesim darlaştı: "Beni aldatmış o taştan ma'bud..." Gölgem olmazdı yanımdan nâbud..." İntikam almağa gitmezsem eğer Bu gazap kalbimi akrep gibi yer, Vurayım bari onun heykeline Diyerek düştüm erazil eline... 39

84

85 Baş brahman bağırdı : "Kaldırınız! Baltalar işlesin, odun kırınız: Yığınız bambular, en üste meşe, Sonra mel'unu fırlatın ateşe!..." * Ateş yakıldı, alevler semada kıvrıldı; Önünde bakireler hakka secdeler kıldı, Büküldü hepsinin omzunda al benekli şalı Brahma heykeli bin nur içinde şaşaalı Şafakdı, gözler açılmıştı yükselen güneşe Bu anda kâfiri fırlattılar cesîm ateşe: Bağırdı, ağladı, çırpındı, dövdü sinesini, Fakat boğardı dumanlar hırıldıyan sesini. Bütün vücudu alev dalgasıyla kanlandı; Paçavralar gibi artık cayır cayır yandı!... 40

86

87 Sözlük

88 A B C Âzâde Bâdiyet üş şam Bâl Bambu Baobab Behişt Bezirgân Bîderman Bihuş Bîhuş Bîhûş Bilâd Boa Bosfor Brahman Brahmaputra, ganj Cuşiş hür, serbest Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşip denize döküldükleri yerden, batıya doğru uzanan çöl kanat Sıcak iklimde yetişen bir cins kamış Sıcak iklimlerde yetişen dev bir ağaç türü cennet tüccar dermansız kendinden geçmiş, bihoş Kendinden geçmiş, aklı başından gitmiş, baygın, sersem şaşkın, sersem beldeler, memleketler Çok büyük yılan Boğaziçi Hindistandaki Brahmanizm dininde önde gelen, toplumun üst tabakasına mensup kişi Hindistanda kutsal sayılan iki nehir Kaynama, coşma

89 D E F G Deraguş Derâğuş Dest ber dest Ef'al Efrenc Erazil Erike Feddan Fevânîs Fevvare Füsun Gayz Gazup Girizan Gülgûn Gülgûn Güzergâh kucaklama kucaklama eli elinde (elleri boş) fiiller, işler, ameller Frenk, Fransız, Avrupalı Çok reziller, en reziller Taht. Padişahın tahtı. yer ölçüsü fânûslar içinde mum yakılan büyük fenerler Fıskıye, su fışkırtan şey. şaşırtıcı, sihir, büyü Hiddet, kin, öfke, gadab. Dargınlık. Hınç Öfkeli Gül renkli, gül renginde. Pembe Gül renkli, gül renginde. Pembe. yol boyu, yol üstü

90 H Hadika Hadika Hadika Hâile Halk Hami Hâmil Hâmûş Hane berdûş Harec Harim Havf Hedâyâ Hem âguş Hemzâr Heyulâ Hıram Huruş Hurûş Hurûş Huzuz Hümâ Etrafı duvarla çevrilmiş bahçe. Sulu, ağaçlı bahçe. Ağaçlı yer, ağaçlık, bahçe ağaçlı, suyu çok bahçe dram, trajedi yaratma koruyucu taşıyan Susmuş. Sessiz Evi omuzunda, serseri, yersiz yurtsuz sık ağaçlı yer herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi korku hediyeler kucak kucağa, sarmaş dolaş beraber ağlayan Korku veren hayâl, ürkütücü şey. Sallanma, salına salına naz ve edâ ile yürüme Coşma, çağıltı, gürültü. coşma, çağıltı coşma, çağıltı Hazlar. Zevkler. Hoşlanmalar. Memnuniyetler. masal kuşu, devletkuşu

91 I K L Itr İhzar İrtişa İştial Kâşâne Kutni Küşade Lotus güzel ve lâtif koku Hazır hâle getirme, hazırlama. rüşvet alma, rüşvet yeme, yiyicilik Tutuşma. Parlama. Alevlenme Büyük, süslü ve gösterişli ev pamuklu açık, açılmış Nilüfere benzeyen bir cins su çiçeği

92 M Ma'bed Mahfel Maî Medhal Medhal Mehîb Mehpare Melûl Mel'un Meshur Mesrur Mestî Meş'aledar Mevce Me'yus Muganniye Muğbeçe Muharrak Munis Mutrib Mültemi' Münâcât Münzevi ibadet yeri, tapınak dernek yeri. Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi Girilecek taraf. Dahil olacak yer. Giriş. girecek yer, kapı azametli, korkunç Ay parçası, çok güzel. Gamlı, üzüntülü, elemli, mahzun Lânetlenmiş. Lânete lâyık Büyülenmiş sevinçli Sarhoşluk meşale tutan, ışık tutan Dalga Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. şarkıcı mecûsî çocuğu. meyhaneci çırağı yakılmış, yanmış ıtrâb eden, çalgı çalan, çalgıcı, iltima eden parıldayan dua, kurtuluş için yalvarma yalnız yaşayan

93 N P R Nabud Nadira Nâlegîr Nâtuvan Nazır Necm Nesim Nukuş Pagod, pagoda Pejmürde Persepolis Pür cûş Rakkase Raks Raksân Ra'şan Rayiha dan Rebab Revzençe Riyâh yok olan, bulunmayan, sonradan yok olan. nadir, seyrek olarak inleyen kuvvetsiz, çaresiz. bakan yıldız Hoşa giden, hafif ve lâtif esen rüzgâr Resimler, nakışlar. Uzak Doğu ülkelerinde tapınak eski püskü, yırtık pırtık, dağınık Pers İmparatorluğunun, MÖ 6. yüzyıl sonlarında Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulan başşehri Taht ı Cemşid'in batı dillerindeki adı. coşku dolu dansöz dans Rakseden, dans eden, oynayan. titrek Kokuluk, güzel koku kabı Bir çeşit kemençe. küçük pencere rüzgârlar.

94 S Ş Sâkit Sazende Sebû Sebû Serâzad Serâzâde Seylâbe Somaki Sukut Sürûr Şahi Şâm Şaşaalı Şeb çirâg Şehnişin Şeştâr Şuru' Susan, sükut eden şarkıcı, şarkı okuyan, hanende testi. şarap kabı testi, şarap kabı Başıboş, serbest, hür tasasız. Başıboş, serbest, hür tasasız Taşkın su, sel. bir cins mermer düşme, düşüş, sevinç Şah'a hükümdara mensup, şah ile ilgili akşam Görkemli, gösterişli gece parlayan yakut Binanın dışarı çıkıntısı, balkon Eskiden altı telli, mızraplı bir saz Başlama. Mübaşeret etme.

95 T U Ü V Z Tahkir Tahtırevan Te'nis Tevakkuf Tûbâ Uful Üryan Üryan Vuhûş Vürûd Zeheb Zeheb Ziya Züvvar hakaret etme. hor görme, küçük görme İnsan omzunda veya deve, fil, at vb.ne yüklenerek götürülen, üstü örtülü, tekerleksiz taşıt Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak. Evcilleştirmek. durma, eğlenme, bekleme güzellik, cennet ağacı Gurub, batış. Gözden kayboluş. Görünmez olmak çıplak çıplak yabani [hayvanlar] ıssız, tenha [yerler] Gelme, varma, yetişme, ulaşma altın Altın Ziyaretçiler

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Tuğrul Tanyol. Beyaz at. Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte Boş meydanları, kirli sokakları Herkes kendi yankısının peşinde

Tuğrul Tanyol. Beyaz at. Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte Boş meydanları, kirli sokakları Herkes kendi yankısının peşinde Tuğrul Tanyol Beyaz at Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte Boş meydanları, kirli sokakları Herkes kendi yankısının peşinde Karanlık avlularda oturdum İçimde vahşi tamtamları inlerken ölümün Tüm putların

Detaylı

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri On5yirmi5.com En güzel 'Anneler Günü' şiirleri En güzel 'Anneler Günü' şiirlerini sizler için listeledik... Yayın Tarihi : 10 Mayıs 2013 Cuma (oluşturma : 1/17/2017) 12 Mayıs Anneler Günü... Sizin için

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970)

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970) Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970) ORHAN SEYFİ ORHON(1890-1970). İstanbul da ilk ve lise eğitiminden sonra girdiği Hukuk Fakültesi den mezun olur (1914). Kısa süreli memurluktan

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Cenab Şahabettin. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Cenab Şahabettin. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 1 MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI ŞARKILAR ÇANAKKALE MARŞI Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı, Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı. Of Gençliğim Eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

Erotik Şiirler Atlasım. Serkan Engin. (Derleme)

Erotik Şiirler Atlasım. Serkan Engin. (Derleme) Erotik Şiirler Atlasım (Derleme) gecenin G noktası gecenin G noktasına değdi tenimiz kırmızı bir zelzele tenin tenha yerlerinde dilbaz oldu şehvet nefesin örtününce bedenime nefesin ki önsözüdür yağmurlu

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

Ay Yine Gecikti. Ferhat Şahnacı

Ay Yine Gecikti. Ferhat Şahnacı Ay Yine Gecikti Ferhat Şahnacı 4 TEŞEKKÜRLER Şiirlerimi okuyarak değerli görüşlerini okuyucuyla paylaşan Sayın Ataol Behramoğlu na, şiirlerimi yönettiği sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlayan Sayın

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

Derleyen: Yücel Feyzioğlu. Resimleyen: Serap Deliorman

Derleyen: Yücel Feyzioğlu. Resimleyen: Serap Deliorman Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Serap Deliorman Balkar-Karaçay Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Serap Deliorman Balkar-Karaçay Yeni çağın yenisinde, eski çağın berisinde, göçebeler yaşarmış

Detaylı

SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ 5 YAŞ YILDIZLAR SINIFI

SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ 5 YAŞ YILDIZLAR SINIFI SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ 5 YAŞ YILDIZLAR SINIFI Sevgili anne ve babalar: Sizlere; sınıfımızda nisan ayı sürecinde gerçekleştirdiğimiz bazı etkinlik

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

SEVGİLİM MELTEMDİR SÖYLEYEN. Sevgilim, meltemdir söyleyen fırsatının bembeyazlığını... Gözlerim seni görmeyecek; bekliyor seni yüreğim!

SEVGİLİM MELTEMDİR SÖYLEYEN. Sevgilim, meltemdir söyleyen fırsatının bembeyazlığını... Gözlerim seni görmeyecek; bekliyor seni yüreğim! İspanyol şair Antonio Machado y Ruiz 26 Temmuz 1875'te Sevilla'da doğdu, 21 Şubat 1939'da Colliuse'da öldü. Madrid'te Institucion Libre de Ensenanza'da ve Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde edebiyat üzerine

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

KIRMIZI KANATLI KARTAL

KIRMIZI KANATLI KARTAL Resimleyen: Vaqar Aqaei Refik Durbaş KIRMIZI KANATLI KARTAL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir 1. basım Refik Durbaş KIRMIZI KANATLI KARTAL Resimleyen: Vaqar Aqaei www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy 4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE VE METİNLER (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy *kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör *ömer-ömer *öner-öner *önder-önder *tören

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ.

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ. OKUMAYA YENİ GEÇEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KOLAYDAN AZ DA OLSA ZORA DOĞRU METİNLERİ ÇOK UZUN OLMAYAN BOL GÖRSELLİ AMA AZ SORULU BİR KİTAP HAZIRLADIM SİZLERE. SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

O.Ö. 100 Temel Eser. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan :21 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 6397

O.Ö. 100 Temel Eser. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan :21 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 6397 TANITIM: Memleket edebiyatı, İstanbul yerine Anadolu ve insanlarının anlatılmasıdır. Milli Mücadele yıllarında birçok İstanbullu şair ve yazar Ankara gibi bozkır kasabasına gelip eserler verdiler. Faruk

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? SERBEST ZAMAN Çocuklara sporun önemi anlattık ve her sabah spor yaptık. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmenenimizin rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin kökünden kahverengi, pırıl pırıl bir şerit uzanıyordu.

Detaylı

Sabuhi Rahimov. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Sabuhi Rahimov. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 21.1.2008 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:27 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 9026. 1 / 8 Phoca PDF

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:27 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 9026. 1 / 8 Phoca PDF ARİF NİHAT ASYA (1904-1975). İlk ve orta öğrenimini yoksunluklarla tamamlayıp İstanbul Yüksek öğretmen Okulu ndan mezun olur (1927). Anadolu ve Kıbrıs ta öğretmenlik görevini yapar. Milletvekili de seçilir.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

timasokul.com / bilgi@timasokul.com

timasokul.com / bilgi@timasokul.com OKUMAYI SEViYORUM DiZiSi zç Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir Hazırlayan Reşhat Yıldız Kapak Tasarım M. Aslıhan Özçelik Grafik Tasarım M. Aslıhan Özçelik Esra Bayar Resimler shutterstock.com Sevengül Sönmez

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

TIRTIL DAİRE BEDENİM. Görmek için gözlerim,(gözler gösterilir.) İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.)

TIRTIL DAİRE BEDENİM. Görmek için gözlerim,(gözler gösterilir.) İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.) Çocukların güne, gün içerisindeki etkinliklere hazırlamalarını sağlamak için serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Serbest zaman etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini

Detaylı

BAYRAĞIM. Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı

BAYRAĞIM. Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı BAYRAĞIM Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı Onun ateş kırmızısı Ne gelincik, ne de gülden. Türk oğlunun öz kanıdır Ona bu al rengi veren. Ay yıldızı,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

2008-2014, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

2008-2014, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Kim ki Dost yolunda Terk-i Can eder Dost ona Didar ını ihsan eder Kim bu fani dünyayı terkeylese Dost ebed mülke onu sultan eder Hacı Emine KÖSEOĞLU 1942-2007 2014-06-10; Haziran, Salı :: 12.46.10

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Öykü ASLAN KRAL KORK. Resimleyen: Sedat Girgin

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Öykü ASLAN KRAL KORK. Resimleyen: Sedat Girgin Süleyman Bulut ASLAN KRAL KORK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Resimleyen: Sedat Girgin Süleyman Bulut ASLAN KRAL KORK Resimleyen: Sedat Girgin Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri Son

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

alırken onlarla uzun boylu konuşurdum, neler çektiklerini bilir, onları kendimden üstün sayardım: "Onlar şimdiden çalışıyorlar," derdim içimden;

alırken onlarla uzun boylu konuşurdum, neler çektiklerini bilir, onları kendimden üstün sayardım: Onlar şimdiden çalışıyorlar, derdim içimden; alırken onlarla uzun boylu konuşurdum, neler çektiklerini bilir, onları kendimden üstün sayardım: "Onlar şimdiden çalışıyorlar," derdim içimden; "anaları, babaları, kendilerine yük olmuyor diye memnundurlar

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *İşbirliği yapmayı *Arkadaşlarımla işbirliği yapıyorum. *Çevremle iş birliği yapıyorum. *Yardımlaşmayı * Sınıfımdaki arkadaşlarımla

Detaylı