Efsaneler Kitap hakkında birkaç söz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Efsaneler Kitap hakkında birkaç söz:"

Transkript

1 Efsaneler Kitap hakkında birkaç söz: 1919 baskısı olan bu eser, Halit Fahri Ozansoy un şiir kitabıdır. Kitabın kapağında üst satır şairin adı, Halit Fahri şeklindedir. Başlık Efsaneler onun altında Şiir Kütüphanesi Üçüncü Kitap, Naşiri: Türk Kadını ve Talebe Defteri Müessesi ifadesi yer almaktadır. Kapağın en alt satırında basım tarihi olan 1919 miladi tarih ile 1324 Rumi tarih beraberce zikredilmiştir.

2 Kitabın bu baskısı Toronto Üniversitesi Arşivi nde, dijital PDF dosyası olarak bulunmaktadır. Mevcut çalışma bu dosya üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada mevcut metin sadece Latin harflerine çevrilmiş, herhangi bir sadeleştirme veya benzeri değişiklik yapılmamıştır. Noktalama işaretleri olduğu gibi korunmuştur. Ayrıca kelimelerin o günkü söyleyişleri ve yazılışları d t, g k harflerinde de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu şekliyle bir transkrip çalışması olmamakla beraber ona yakın sayılabilir. Bu çalışmada kitabın son kısmında bazı kelimelerin bugünkü anlamları alfabetik sırayla verilmiştir. Halit Fahri; 1891 yılında İstanbul da doğmuştur. Babası Osmanlı paşalarındandır. Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif ile akrabalık bağları vardır. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İki yıllık Muğla vazifesi dışında hep İstanbul da yaşamıştır. Öğretmenliğe başladığı yıllar Darülbedayi de çalıştığı için tiyatro ile yakın alakası vardır. Galatasaray lisesinden olduğu için Fransızcadan tercüme ettiği romanların edebi kişiliğinin üzerinde tesiri fazladır. Edebiyatçı çevresiyle ilgili anıları çok ilgi çekmiştir. Bunların yanı sıra asıl hüviyeti şairliğidir.

3 Yaşadığı dönemin etkileri de üzerinde fazlaca görülen şair siyasi görüş olarak da edebi anlayış olarak da zikzaklar çizmiş, fikir değiştirmiştir. Hecenin beş şairinden biri sayılır. Edebiyat tarihi içinde aruzdan kopuşun ve o yıllarda parmak hesabı şeklinde tarif edilen hece vezni ile yazılan şiiri yaygınlaştıran beş şaire Beş Hececiler ismi verilmişti. Bunlardan biri olan Halit Fahri heceyle şiir yazmasına rağmen aruzdan, aruzun etkisinden asla kurtulamamıştır. Bu yüzden kendisine aruzla yazan hececi dense çok da hatalı bir şey söylenmiş olmaz. Öğretmenliği kırk yıl sürdürmüş, 1956 yılında emekli olmuş, 1971 yılında seksen yaşındayken vefat etmiştir. Eserlerinin bazıları: Rüya (1912) Cenk Duyguları (1917) Efsaneler (1919) Zakkum (1920) Bulutlara Yakın (1920) Gülistanlar ve Harabeler (1922) Paravan (1929) Balkonda Saatler (1931) Sulara Dalan Gözler (1936) Hep Onun İçin (1962) Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964) Bu eserlerinin dışında tercümeleri, romanları, anı kitapları, tiyatro oyunları da olmakla beraber asıl edebi kişiliği şairliğidir.

4 [Oğuzhan KARABURGU, Şair ve Şair Nedim Mecmuaları Arasında Bir Hece Aruz Tartışması, Arayışlar, Yıl:8, S. 15, 2006, s ] kayıtlı makaleden Halit Fahri nin aruzu terk edip hece ile şiir yazmaya başlamaya mecbur oluşunun macerasını öğreniyoruz. Ömer Seyfettin Milli Edebiyatın öncüsüdür. Türkçenin içindeki Türkçe olmayan kelimelerin çıkarılması devlet politikasına dönüşmeden önce yolu onun yazıları açmıştır. Ona göre aruz Türkçeyi bozmaktadır. Bu yüzden terk edilip heceyle parmak hesabıyla şiir yazılmalıdır. Halit Fahri ise yayınladığı edebiyat dergisi Şair de bu görüşe cevap verir. Sen hikâye yazıyorsun, istediğin şekilde ve biçimde yaz. Ama şiir başka, şiire bulaşma, şiirle ilgili ahkâm kesme anlamına gelecek son derece haklı ve de doğru bir cevap yazar. Bu cevaba karşı cevap gecikmez. Cevaba bir başka cevap, derken iş o kadar uzar ki Şair adındaki mecmua kapanır, Halit Fahri daha sonra Şair Nedim adında bir başka edebiyat mecmuası neşretmeye başlar. Tartışma orada da devam eder.

5 Bugünün şartlarında bir hikâyecinin bir şaire şiiri nasıl yazması gerektiğine dair usul ve esas belirlemesi çok anlamsız hatta saçma gelebilir. Ama o günün şartları çok farklıdır. İki tahrip gücü yüksek kelime vardır. Birincisi yeni dir. Her şeyde her durumda her meselede yeni histerik bir cazibeye sahiptir. Yeni şiir, yeni edebiyat, yeni insan, yeni kılık kıyafet, yeni sanatçı, yeni şair, çünkü devlet yenidir, meşruiyetini yeni kavramının üzerine inşa etmiştir. Eskiyi gayrı meşru ilan etmedikçe, kabul ve tasdike zorlamadıkça kendisini var edemeyecektir. İkinci kelime lanetlidir. Bu eskiyi değil savunmak çağrıştıracak, sevimli gösterecek, güzel olduğunu iddia etmek ve benzeri her tutum ve davranış idamlık suçtur, hepsine birden toptancı bir damga vurulmaktadır. Mürteci. Mesela aruzla şiir yazmak bu damgayı yemeye yeter sebeptir. Mürteci damgasını yiyen linç edilmektedir. O güne kadar sahip olduğu her şey yağmaya gitmektedir. Halit Fahri aruzu savunmakla o günün şartlarında son derecede yanlış bir yerde durmuştur. Daha sonra hızla dönüş yapıp hececilerin arasına girmesi bile eski sabıka kaydını sildirmeye yetmemiştir. Artık Halit Fahri nin şiirleri ancak konuyu akademik düzeyde araştıranların ulaşabileceği gizli raflarda tozlu bölmelerdedir. Onlar da ismi geçtiğinde hiç acımadan Halit Fahri ikinci dereceden bir şairdi damgasını vurmaktadırlar.

6 Efsaneler isimli eseri hem şiirin hem şairin baskıyla zorla zorbalıkla değiştirildiği, sanat ve edebiyatın üstten yapılandırıldığı hem de bunda şaşılacak bir şekilde başarılı olunduğu döneme dair müşahhas bir delil olarak durmaktadır. Bu zaviyeden kayda değer bulunmuştur.

7 Halit Fahri Efsaneler Şiir Kütüphanesi Üçüncü Kitap Naşiri: Türk Kadını ve Talebe Defteri Müessesi

8

9 Halit Fahri Efsaneler Şiir Kütüphanesi Üçüncü Kitap Naşiri: Türk Kadını ve Talebe Defteri Müessesi

10

11 Şehrazad Eski Şehrazad, ufuklar Sedd i Çin! İşte yıldızsız, karanlık bir gece Çatlamış mazlum kemerler, bir nice Gulyabani, titreyen korkulu cin İşte yıldızsız, karanlık bir gece Eski Şehrazad, ufuklar Sedd i Çin! Boş kemerlerden çıkan kervan niçin Şehri terk eyler bu akşam gizlice Arkadan meş al tutarken bir cüce Önde baş sallar mükedder bir hecin İşte yıldızsız, karanlık bir gece Eski Şehrazad, ufuklar Sedd i Çin! 3

12

13 Yolcular Topladık yollarda altın, fildişi Hindi geçtik üç yüz altmış beş gece Elde paslanmış kılıçlar, gizlice Maverayı Çine girdik kırk kişi Yoktu artık burkulan dizlerde tab Kargalar çökmüştü yüksek setlere Bin bir akşamdır tehi mabetlere Bir soluk kandil yakarken mehtab 4

14

15 Hemdem olduk bir kırık mihrab ile Nerdeyiz? Yol sisli, kervan geçmiyor. Eski şehrazadı gözler seçmiyor Karşı vadilerde yok bir köy bile! Bir giriv aşmışdı muzlim minberi Çıkdı bir biçare, mağmum ihtiyar Eski şehrazada zulmet şehriyar, Zümrüd ü anka şehir açdıktan beri. Kapkaranlık bir çukur başdan başa. Haykırır baykuş yıkık bir laneden Boş kemerlerden geçen rüzgâr neden Böyle çılgın çarpıyor taşdan taşa? Etdi mevta yı sükut ormanlara Sisli feyfalarda artık gaibiz Görmeden, heyhat, şehr i azadeyi biz Peyrev olduk serseri kervanlara 5

16

17 Mezarın Başında Bütün şehirlere, Afgan a, Hinde, Çine uzak Soğuk bir akşamı aydınlatan sema parlak Kamer, mezarlığın üstünde çatlamış bir tunc Işıklı bir dere etrafı portakal ve turunc Ağaçlarıyla, çiçeklerle sazla çevrilmiş Uzakda, bir meşe altın sarıklı bir derviş... Sükût... ufukda sükût... eski beldelerde sükût Kamer, mezarlığın üstünde bir kızıl yakut Siyah serviler, öksüz bakışlı heykeller, İlahi nura açar titreyen zaif eller Mezar taşları korkunç kavuklu bir kolcu Uzakta, beygire binmiş, sarıklı bir yolcu Kasırga, toz, duman altında şimdi yaklaşıyor: Çedik pabuçları boncuklu, eski cübbesi mor 6

18

19 Mezarcının ufacık hanesinde lamba kısık Kımıldanan dağılan kuytu gölgeler pek sık Ocak homurdanıyor, parlıyor yavaşca oda Mezarcı ateşe karşı, bir aksakallı Buda Gece saat sekizdi, çatlayarak Kapı sarsıldı kişneyip kısrak Kim o? " Cana! Yolcu bir dedeyim Simsiyah bir mezara düşdü nim Kamburum çıkdı işte on senedir Bir işim var..." Mezarcı sordu: Nedir? Bir karanlık sükûndan sonra, Şeyh mağrur, alnı pür nur evliya Verdi çılgın bir cevap! " Parlıyor bak mehtab! İşte yıldızlar birer meş'um ölü! Lâşeler solmuş... Ufuklar örtülü... Gel, çabuk gel! Bir çukur kaz, haydi hu, Yâ hu... 7

20

21 Çukur kazıldı... Siyah Bir sütun oldu yükselen toprak. Dest i billûr badı ıslatarak Akıyor sanki bir piyale i mah Şeyh asude, şeyh bivaye Aya gösterdi bir mukaddes el. Oldu bin parça gizli bir heykel Ölü yıldızlar akdı makbereye... Eyvah! Kalbe hun oldu musiki i miyah Çatlayıp söndü sanki bir fanus Gibi ecramı kaplayan meyus Ve mücevher nakışlı kubbe i nur Pıhtılanmış, kızıl karanlıklar Ve mezarlarda haykıran rüzgâr Çalıyor sanki bir kırık santur.. 8

22

23 Ölüm ve Kadeh Kurun ı Vusta Sahneleri: Uzakda bir kuleden gamlı bir saat çaldı. Çekildi ince sütunlardan ateşîn izler; Tehi mezarları andırdı sisli dehlizler: Fesanevî, bir kasra akşam alçaldı Dumanlı kubbeler altında haykıran rüzgâr Bütün bütün kırarak heykel iskeletlerini Sürüklüyordu atılmış çiçek demetlerini. Haremde başladı ahenge nazenin kızlar: 9

24

25 Levend mabedi mermerden, eski dinlerde Şarab ilâhelerin yadigârıdır, tapının! Ve tunc iniltisi zulmetde gizli bir kapının Boğuldu aksini temdid edip derinlerde... Çiçekli mastabalar. Zevk içinde bir meclis Gümüş kemençelerin musikisi çağlardı. Ateş parıltılı peymaneler kan ağlardı. Bu kasra levsini dökmüşdü hangi Persapolis? Kadınlar ortaya atmışdılar duvaklarını. Elinde bir kadeh, alnında bembeyaz efser, Bütün sinirleri yorgun, zavallı bir kayser Öperdi gözdesinin ateşîn dudaklarını. Ve bir esîre ki benzerdi bir yetim geline Göründü. Nim açılan gözlerinde matem var. Küçük dudakları metrukenin de buse arar. Nihayet ağladı, kayser de sordu: ye'sin ne?" 10

26

27 Düşüp diz üstüne haykırdı: "ye'sim ancak sen! Görünce ben seni bir başkasıyla kıskanırım: Bütün vücudumu bir yıldırım vurur sanırım Esirinim, beni sev, yoksa öldür istersen!" Erganun gibi bedbahtın inliyordu sesi: Saçından omzuna düşmüştü bir soluk zambak... "Çekil. Yılan gibisin. Porsumuş vücudun bak! "Biliyor musun ki ölümdür yılan zehirlemesi? Yüzün sarardı. Hükümdar olur mu korkanlar?..." Atıldı kalbine indirdi kayserin hançer; "Yılan süt istemez, artık şarap içer, kan içer.." Kızıl piyaleye akmıştı fışkıran kanlar... 11

28

29 Zerdüşt Elinde Cennet açan Zendavesta, dört bin deşt Aşıp da Fars'a varmıştı ihtiyar Zerdüşt. Pırıldayan gece altında yükselirdi saray, İnildiyordu uzaklarda hıçkıran bir nay... Saray ekâbiri Zerdüşte sundular kevser; Ve sordular : "O nedir?.." "Zendavestadır bu eser." Bıraktı incili sehpaya kevserin tasını Uzattı şanlı hükümdara Zendavestasını... 12

30

31 "Ahuramazda" yı takdise başlasın İran! Yıkık sütunları tozlarla örtülen viran Mabedin yakınız kırk sekiz buhurdanını! Harabenin donatır defnelerle dört yanını. Beyaz benekli çiçekler serer diyarınıza; Kavuşturur sizi püskürme benli yârinize. O yegâne ilahe; emri nura tapmaktır, Ve Şehriyar diyor: ma'bedinde öd yaktır! Sabah.. Bahçe bürünmüştü pembe bir renge. Uzakta fıskiyeler başlıyordu ahenge... Nesime ıtrını dökmüştü gül hadikaları, Uçuştu yollara zambakların verikaları Üzüm usaresi tütmüştü karşı bağlardan Kaval sadaları akseyliyordu dağlardan "Ahuramazda'yı takdise başlayan Şiraz Ve Isfahan ediyorken ma'bedinde niyaz, Bu gün güneş de dua eyliyordu göklerde. Açıldı Allahın emriyle laleler burda... 13

32

33 Esireler geziyor: saçlar örgüsüz, karışık. Gül aşiyanına taşmıştı dalga dalga ışık. Asırlar oldu; bütün beldelerde od söndü. Güneşlerin kızı, en sonra talihin döndü: Kan ağlayan şafak altında soldu lalelerin, Kırıldı taşlara çarptıkça al piyalelerin; Akan şarap ile ölgün menekşeler yıkadın Kederle boynu bükülmüş, beyaz kefenli kadın!.. Saçakla bağlama pejmürde Zendavesta nı sen! Dumanlı bir gece, baykuşların başından esen Nesimler sana Zerdüştü eyliyorken yâd, Yeter semalara gönderdiğin boğuk feryad!.. Ne beklemektesin? Al kanla doldu meydanlar. Ne oldu parçalanan cevherîn buhurdanlar? İçinde kırmızı göklerle od yanan mihrab Yosun mu bağladı, mabetlerin kalınca harab? Hadikalardaki billûr havza çökdü mü sis? Ne oldu doksan ayak merdivenli Persepolis?.. 14

34

35 Tutinâme Ayinenin önünde duran ince bir kutu Neşreyliyor dudaklara bir amber visal. Bânû yi şûh a naklediyor eski bir masal Zerrin bir kafeste yeşil tüylü bir tuti. Rastık kaşında. Gözleri süzgün ve sürmeli Bânû yi şûh u mestediyor bir kuşun sesi; Serpildi minder üstüne atlas feracesi, Çalkandı ihtiras ile ateşlenen beli. Nakleyliyor güzel tuti yüzlerce menkıbe Kasrında eğlenir sarı Rum kızlarıyla şah. Altın kılıçlı, sırmalı esvaplı padişah Sultan ı pür gurura eder kutniler hibe 15

36

37 "Yüksekte ay doğunca olur gölgeler nihan, "Kızlar döker kadehlere yakut şerbeti. "Cemşit içer piyale i billûr şehveti. "Ta'tir eder semaları güllerle Isfahan. "Dûşunda bir aba ile destinde bir teber, "Bîtab ayaklarında demirden bir pabuç, "Derviş matem eyler uzak beldeden huruç; "Kuşlar gelir, hadika i matemde ah eyler. "Bekler, Şerefli Rüstem'i ak pak sakallı Zal "Ferhat karlı dağları gürzüyle ağlatır. "Elvan ipekli nakleder İran'a kırk katır. "Şehzadeler ufukta arar nazlı bir gazal..." Dinler bu hoş masalları bîhûş "Meşker", Kumral civan aşkı feramuş eder yine. Mekşûf olur masalların elvahı kalbine: Kandil söner, sükût uyanır, gölgeler çöker. Heyhat! Bahçelerde öter gamlı bir horoz "Beyzade"nin tehassürü sisler kevakibi Fecrin ışıklarıyla solar bir çiçek gibi Bânû yi şûh'un alnını tezyin eden hotoz.. 16

38

39 Hamam Sıcak ve dalgalı ıtrıyla gaşyedince hamam, Tıkırdatırdı kadınlar küçük nalınlarını. Büküm büküm sararak sırma zülf alınlarını, Ederdiler sedefî kurna başlarında hıram. Bir ateşîn buğudan yükselirdi büklümler, Şu yanda mermer olukdan sular taşardı yere. Çerağların alevinden ziyalı kubbelere Çıkardı kahkahalar, neşeler terennümler 17

40

41 Güzel melikeyi gün doğmadan yıkarlardı, Kiminde inci taraklar, kiminde altın tas. Bütün bir aşk idi bir lahza gül teniyle temas: Fakat vücudunu yalnız öpen sular vardı. Esiri kılmağa kâfidir her zaman mahmur Bakışlarıyla onun şöyle bir gülümsemesi. Öpülse her nefes aldıkça titreyen memesi, Erirdi sanki dudaklarda yer muattar nur. Şafak sökünce nihayet hamam serinliyerek Nedimelerle beraber girerdi halvetine: Beyaz, ipek sileceklerle süslü kametine Dalardı hüsnüne hayran nesîmî dinleyerek... 18

42

43 Sultan ı Rum Çıplak, tehi odada yanan bir zavallı mum Şamdanda ağlıyor yine hicran ı yâr ile: "Bir yanda sırma terliği, bir yanda nargile, "Bin bir kilitle gizli mi sultan ı şehr i Rum? "Mermer sütunlu, oymalı, pür nûr şehnişin "Güller döker mi sine i sultana her gece? "Yüzlerce gül dudaklı, yeşil gözlü muğbeçe "Baygın sunar mı ağzına bir bûy i âteşîn? 19

44

45 "Ağlar mı saçlarında onun musiki i şâm? "Zülfünde çırpınır mı hurûş eyleyen riyah? "Sultan şehlevendî mi bekler mi her sabah "İklim i Rum önünde yeşil camlı bir hamam? "Sultanımın cemaline bir destan ara, "Ruhumdan âhlarla taşan zümrüdîn bahar, "İklim i Rum önünde yanan şeb çirağlar "Akseyliyorken incili, altın havuzlara!..." Ay doğdu; gözlerim bu semavi melikede... Sessiz ve nâtuvan eriyor şamdanımda mum. "Çan sesleriyle akşam ederken cihan ı Rum Sultanım ağlıyor mu ziyadar erikede?.. " 20

46

47 Cemşîd Akşamdı; köyde gençler yorgun ekin biçerdi.. Bir gülistan içinde toplandı meclis i cem. Al al yanaklı, çapkın kızlar şarap içerdi, Çatkın alınlarından sarkardı lüle perçem. Meclis hurûş ederken pür nur inen gece ile, Mestî fısıldıyordu mutriblerin sesinde. Cemşîd zevk ederdi bir nazlı muğbeçe ile, Asabı gevşemişti gülgûn sinesinde Açmıştı saksılarda yüzlerce lâle, sümbül, Fevvareler uzaktan aheste çağlıyordu. Herdem hadikalarda feryad ederdi bülbül, Kızlar yanında me'yus oğlanlar ağlıyordu. Bir böyle meclis asla bilmez bilad ı efrenc Peymaneler boşaldı; saki dest ber dest. Zülfünde ıtr ı şâhi, en şuh edalı en genç Mahbubeler dizinde Cemşîd şimdi sermest... 21

48

49 Bağdad Camiden aksederdi şadırvanların sesi, Mermer sütunların yere düşmüştü gölgesi. Fecri sitareler gibi hep mültemi' nihan Kandillerin ziyaları solmuştu nagehan... Bağdad... Karşısında yeşil kubbeler, saray... Revzençelerde ağlıyor altın bakışlı ay... Hulyâlı şehnişinlere sermişti bâd ı şeb Ecram ı vecd ve raks ile bir meclis i tarab: 22

50

51 Şallarla süslü, yanları püsküllü bir sedir; Yorgun, önünde nargile, ak saçlı bir vezir Bîhûş i huzuz ile dalmış derin derin Bir ince tülle raksına üryan güzellerin: Mahmur güzellerin de siyah inciler yanan Zerrin, ipekli saçları yerlerde çalkanan Rakkaseler, dudakları gülgûn ilâheler Baygın dönerdi sanki zemin, asuman, kamer Her şey hurûş ve vecd ile raksân ve tarûmar... Ağlardı ıztırab ile neyler, rebablar... Yükseldi renkli mumlara şi'rin kevakibi Udlar inildiyordu kırık mevceler gibi Atlas kılıflı; sırmalı minderler üstüne Bîtab uzandı bir nice yorgun muganniye Bir sekr i bî hûdud ile süzgün bakışları... Sehpaların sedefli, girizan nakışları Bir hatt ı nazenin ile olmuş füsuna ram. Ettikçe bir gelin gibi rakkaseler hıram... Alır piyalelerden akan damla damla nur Serperdi gül dudaklara mehpâre i sürur. 23

52

53 Raflar da inci oymalı. Etrafı pür nukûş Aynalarla ince sebular bütün hâmûş. Ateşli desteler koyu, baygın menekşeden Fağfur kâselerde bükülmüştü ra'şeden.. Sarmış vezir i a'zam'ı meshur ve pürsükût Ağzıyla şehvet üfleyen ateşli bir vücut Mest eylemişti buse i yakut ı nûr ile Kalmıştı yerde marpucu elmaslı nargile... Rakkaselerse ortada raks eyliyordu hep. Saçlar. Sererdi mermere seylâbe i zeheb. Kollarda vardı gizli derâğuş emelleri Tüller sarınca dalgalanan ince belleri. Gözler süzüldü, lebleri titretti ihtiras. Olsaydı ah kalbe yakın bir sıcak temas!... Revzençelerde raks ediyor şimdi bin hilâl. Bağdadın inci kubbesi etmişti iştial. 24

54

55 Kabil Yüzlerce yeşil şişede misk, gülsuyu, amber, Bin denk kumaş yüklü. Serâzade hecinler Dağ, taş aşarak Kabil'e varmıştı bir akşam. Bağdad, Mısır, Mekke: Necef, Badiye tüş Şam Zenginlerinin türlü hedayasını hâmil Kervan geliyor.. Çıktı güzergâhına Kabil... Haşmetli emirin kızı bir gence nişanlı; Kabil'de düğün başlayacak neş'eli, şanlı. Pejmürde, ipek dalgalı saçlarda çiçekler. Üryan kadınlar da yarın raks edecekler. Kâşane i sultana vürud eyledi kervan; Yaklaştı geniş medhale yüzlerce bezirgân. Gülrenk sütunlarda birer meş'ale yandı; Bîtab hecinler yere diz çöktü; uzandı: Bin denk beyaz elbise, tül, sırmalı pabuç Olmuştu kumaşlar ve ipeklerle hem ağuş. 25

56

57 Misk, gülsuyu, amber ve sakız ıtrı yayıldı; Ay doğdu, emirin kızı şehvetle bayıldı. Serpildi beyaz alnına tel tel sarı kâkül Göğsünde kırılmış ölüyor kırmızı bir gül... Tavus tüyünden iri yelpazesi ra'şan Kumral ve uzun saçları omzunda perişan Bir cariye sultana yakınlaştı, sokuldu, Haşmetli emirin kızı bir gül gibi soldu... Sultan uyuyor, işte sükût eyliyor eyvan, Kırk elli beyaz cariye durmuş ona divan. Yelpaze açık göğsüne ettikce derağuş, Yaslandı serin kuş tüyü yastıklara bîhûş... Dükkanlar açılmış uyuyan evlere karşı, Pür cûş oluyor şimdi yeşil kubbeli çarşı: Yıldızlı, küçük mahfazalar, rayiha danlar Kâfur, sakız kâsesi, yakut feddanlar Birbir sıralanmış ufacık camlar içinde.. Keldan Acemistan, Arabistan ile Çinde Hindin sarı sahilleri üstünde ne varsa Afgan semasında sukut eylemiş arza... 26

58

59 Camlarda şafak söktü, eşiklerde duranlar, Etrafa koşan, peykede bağdaş oturanlar; Herkes gülüyor, ince Acem şalları bel'de, Harecde düğün var, çıkıyor göklere belde. Defneyle donanmış açılan kasr ı emirî Dallarda bürümceklerin al dalgası mer'i Kül renk sütun başları üstünde fevanis Etmişti emirin kızı ceylanları te'nis Bir mâî duman neşr ediyor işte uzaktan Sehpaların üstündeki yüzlerce buhurdan. Erken yola düşmüş akıyor şenliğe züvvar Kabilde bugün raks ile cümbüşlü düğün var. Gül bahçesi ahenk ile dönmüştü behişte Rakkaselerin zilleri aksediyor işte! Yapraklar ışıklarla ufuklar gibi soldu, Mesrur düğün mahfeli sultana kul oldu. Yer yer karışık Çinli, Acem, Mekkeli, Çerkes, Yüzlerde sevinç çalkanıyor, neş'eli herkes. Sırtında çocuklar taşıyor bir kocaman fil, Kızlar saçıyor yollara gül, lâle, karanfil... 27

60

61 Şadırvanlar Musluklarda ince bir ahenk i şi'r i şûh, Mermer sütunlarda güvercinler ağlaşır, Baygın cıvıldaşır, Munis şırıltılarla akar musikî i rûh. Ra'şan ezanların uzanır aks i nâlesi, Sessiz, boş avlularda küçük kumrular gezer. Durgun minareler Dinler şırıltılardaki eşar ı cûşîşi. Hülyalı servilerden uçar hasta bir reca Yorgun pırıldaşır, der mescitte hep sarı Kandil ziyaları Abdest alır şadırvanın altında bir hoca... Musluklarda ince bir ahenk i şi'r i şûh, Mermer sütunlarda güvercinler ağlaşır, Baygın cıvıldaşır, Munis şırıltılarla akar musikî i rûh. 28

62

63 Odalıklar Devr i Sabık Sahneleri: Bosforda gül hadikalı, azâde bir yalı, Hulyalı şehnişinlerin etrafı oymalı... Issız kalınca çam dibi, sahil, mesireler; Gülşende hıçkırır yarı üryan esireler. İhzar eder kadehleri gül yüzlü sakiye; Çağlar şu yanda şevk ile billûr fıskiye... Teşrif eder hadikayı ak saçlı bir paşa, Hummalı gözlerinde yanar necm i irtişa! Bir parça yaklaşır, buruşuk alnı pür gurur, Haşmetli karnı sallanır, aheste el vurur 29

64

65 Kızlar koşar bu davete me'yus, bîmecâl, Çamlıkta yükselir sarı kirpikli bir hilâl... * Ey her gece bir şehvete kurban odalıklar! Kafkasya da hemşire, peder, anne sayıklar: Heyhat! giden gelmiyor; akşam çöküyor hep, Zindan gibi mazlum size eyvan ı müzehheb Bilmem ki niçin gözlerinizden akıyor yaş? Artık susunuz, işte sükût etti Beşiktaş! Etrafı gözetler, düşünür karşıda "Yıldız"; Her şilteye bîtâb uzanır giryeli bir kız... Yüzlerce kızıl fesli, siyah yüzlü adamlar Baykuş gibi, sansar gibi, mahfî dolaşırlar. Sessiz sürünürler sarı yüksek kapılardan Raflarda yanar bir kocaman kırmızı şamdan. 30

66

67 Gül çehrelerin gün kızarır rehgüzerinde, Baş kalfa yatar sırmalı divan üzerinde. Billûr kadehlerde erir bâde i şehvet, Parlar çini bir kâsede kan kırmızı şerbet... * Bir köy ve soluk bir gece.. yıldızları zâil... Yüzlerce basık külbede efrad ı kabail... Boşlukların altında uzun, gölgeli bir yol, Ay, nehir mesafatını gezen bir sarı gondol... Her yerde tüfenk patlar, ölüm canlanır artık: Kalpakları pejmürde, uzun saçları sarkık Kırk, elli akur atlı verirken köye baskın, Köy şimdi tutuşmuş yanıyor... Gözleri şaşkın; 31

68

69 Avare bir âhu gibi ilk hamlede korkan Her bakire ağlar, bayılır, yerde akar kan... Damlar çöküyor, karşıda sergerde seyirci Kırbaçla döver kızları vahşi bir esirci... * Aylar, seneler geçer, halâs olmadınız siz; Bizler de, elem şairi, sizlerle enisiz Artık size bir buse i yakut emel yok. Her hatıra i hûnîn, zehir damlalı bir ok. Rü'yânızı tehziz edemez bûse i enfas, Heyhat! uzaklarda yeşil bahçeli Kafkas. Güller gibi, nazik ve beyaz bikriniz efsus Bir kanlı vezirin ediyor hırsını mahzuz. Gökler size matem ve ölüm hissi fısıldar, Ey her gece bir şehvete kurban odalıklar!... 32

70

71 Kâfir Ayın ziyası düşen bambular beyazlanmış... Tevakkuf eyledi ma'bed yanında bir kervan; Gözüktü karşıdan altın nakışlı tahtırevan, Uzun sakallı brahman sedire yaslanmış. Ayaklarındaki halhallarıyla, doksan kız Çalardı yaklaşarak ince bir gümüş şeştar Geniş ve gölgeli medhalde elli meş'aledar Figan ederdi: elem ma'bedinde mihrakız Brahman indi, uzaktan geçerdi üç dört fil, Harim i ma'bede saf saf dizildi şanlı alay. Ve bambu ormanı üstünden aktı kırmızı ay. Bu anda ma'bede girmişti bir zavallı sefil: Saçardı gözleri etrafa kanlı bir korku. Oturdu heykele nazır somaki bir sedde Kucak kucak sarı güller saçıldı ma'bedde Bütün gönüllere sızmıştı damla damla koku... 33

72

73 Yoktur brahma ayini Çinde Ahenk akarken şeştarlardan Üç başlı ma'bud esrar içinde Tütmekte yer yer seksen buhurdan Mabuda eller çapraz gidildi, Diz çöktü kızlar endam eyince Kutsi horozlar kurban edildi, Coşkun münacat aks eyleyince: Brahma, Brahma! Cihana bâl açan hüma Cihanı halk eden de sen Brahma, Brahma! Yığıldı dağ başında kar Brahmaputra, Ganj akar Brahma! gazup isen Cihanı yıldırım yakar. Türabın oldu fildişi Avende can veren kişi Sebu'na inci doldurur Şelalenin su serpişi 34

74

75 Fakir der ki : rahme Kanat ger ey büyük hüma Başında fırtınan durur Brahma, Brahma Dua kesildi. Büyük bir gürültü oldu. Ne var? Bülent ma'bede girmiş mi yoksa bir canavar? Kaçıştı bakireler havf içinde dört bucağa Atıldı her biri hami, küşade bir kucağa Ayaklarında şıkırdardı hepsinin halhal... Fakir, heykel ma'buda yaklaşınca, heman Mehib asasını kaldırdı, düştü bîderman Bu kanlı kâfiri zincire vurdular derhal... * Gölgede güller sürünüp dizlere, Doldu hazan rüzgârı dehlizlere, Gizli bir ahenk oluyor nalegir Çöktü soğuk mermere yorgun fakir. Heykele tahkirini izhar ile Nakle şuru' eyledi bir hâile: * 35

76

77 Hind'i baştan başa sarmıştı veba, Ebediyette zehirden tûba ; Haydarabad, Benares, Bombay Ölü dolmuştu tamam kırk dokuz ay: Geçti her lâhza beyaz bir sedye. Bekliyordum şu veba gitse diye. Kardeşim, sonra karım can verdi, Kaldı ruhumda onulmaz derd'i... Bu felâket ebedi bir destan, Lâşeden taştı bütün Hindistan, Yüzdü pek çokları Ganj üstünde, Bir şafak vakti, açık bir günde Eyledim nevha dolan şehre veda, O zamandan beri yurdum o ulu dağ: Dağın üstünde bulutlar vardı, Ve yamaçlarda sular çağlardı. Gece gündüz uluyan ormanda Bambular sarsılarak her yanda, Hane berdûş gezerdim sakin. Mest idim, aşka tapardım; lâkin Şimdi her bûse, her insandan uzak Ve serâzâde dilerdim yaşamak...

78

79 Sustu, yumruk sıkardı gayz ile Coşarak sonra yâd ı maziyle, Hıçkırıklarla başlamıştı yine Kalbi teshir eden hikâyesine: Gece gündüz o ulu ormanda ederdim cevlan: Münzevi, nazlı geyiklerle koşar bir ceylân; Boalar fazla hararetle çöreklenmiş uyur, Gizli kaplanların avazı uzaktan duyulur. Her kanat darbesi altında çökerken dallar Baobablardan uçar haykırarak kartallar... Gece mehtab ile ormanda kalırdım bîhûş, Bana hemzâr idi kan pençeli kuşlarla vuhuş Ben de bir yırtıcı kaplan gibi oldum vahşî, Tepelerden aşarak Hind'e gelen dervişi Bir rakibim gibi nefretle süzerdim yardan Nadira şehre inerdim o yeşil dağlardan: Bazı gün ma'bede gölgem gibi sessiz gittim, Herkes Allaha taparken yine ben sakittim... Loş pagotlarda yakıldıkça gümüş bir şamdan, Çekilirken güneş nuru melûl akşamdan; Beni takibe gelen sisli heyula kimdi? Bütün ef'alime zevce kadar hâkimdi:

80

81 Ökçem altında ezilmiş sürünür bazı gece Baobablardan ayın nuru uful ettikçe Bir uzun zahfe halinde kımıldar bazı Sonra birden kısalır korku verir manzarası O, benim şeklimi tespite koşan gölgemdi, Onu kovdum, yine diz çöktü, rücu eylemedi... Şu kırık heykelin altında durup yalvardım, Beni kurtar diyerek hıçkırarak ağladım: Eyledim her gece mabuduma ma'bette rica, Müstecap olmadı lâkin bu niyaz aylarca... Girdi rüyama sıcak dalgalı bir yaz gecesi Bir ılık rayiha sekriyle nüzul etti sesi; Dedi : "Bin bir gece yol git, göreceksin bir ova, "Yükselir sonra ufuklarda karanlık Himalaya; Bir ufak gölde yüzer mavi lotuslar bîtâb, Suya gölgen karışır sessiz erirken mehtab..." Yola düştüm, uçurumlar aştım, Göle her lâhza biraz yaklaştım; Rüzgâr estikçe serinlemişti hava Sonra yükseldi uzaktan Himalaya Dağın üstünde güneş batmıştı, Son ışık zirveyi parlatmıştı;

82

83 Akşam olmuştu bu hicran iline Gece, ay vurdu gölün sahiline: Suya aksetti söğüt dalları hep, Sardı sazlıkları milyonca zeheb Göle matuf nigâhım pusuda Bir heyula geziyor sanki suda: O hayal işte benim gölgemdi, Yine diz çöktü, rücu eylemedi... Kaçtım, arkam sıra düşmüştü yola Sola saptım, o da kıvrıldı sola. Gözlerimden acı yaşlar taştı, Kederimden nefesim darlaştı: "Beni aldatmış o taştan ma'bud..." Gölgem olmazdı yanımdan nâbud..." İntikam almağa gitmezsem eğer Bu gazap kalbimi akrep gibi yer, Vurayım bari onun heykeline Diyerek düştüm erazil eline... 39

84

85 Baş brahman bağırdı : "Kaldırınız! Baltalar işlesin, odun kırınız: Yığınız bambular, en üste meşe, Sonra mel'unu fırlatın ateşe!..." * Ateş yakıldı, alevler semada kıvrıldı; Önünde bakireler hakka secdeler kıldı, Büküldü hepsinin omzunda al benekli şalı Brahma heykeli bin nur içinde şaşaalı Şafakdı, gözler açılmıştı yükselen güneşe Bu anda kâfiri fırlattılar cesîm ateşe: Bağırdı, ağladı, çırpındı, dövdü sinesini, Fakat boğardı dumanlar hırıldıyan sesini. Bütün vücudu alev dalgasıyla kanlandı; Paçavralar gibi artık cayır cayır yandı!... 40

86

87 Sözlük

88 A B C Âzâde Bâdiyet üş şam Bâl Bambu Baobab Behişt Bezirgân Bîderman Bihuş Bîhuş Bîhûş Bilâd Boa Bosfor Brahman Brahmaputra, ganj Cuşiş hür, serbest Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşip denize döküldükleri yerden, batıya doğru uzanan çöl kanat Sıcak iklimde yetişen bir cins kamış Sıcak iklimlerde yetişen dev bir ağaç türü cennet tüccar dermansız kendinden geçmiş, bihoş Kendinden geçmiş, aklı başından gitmiş, baygın, sersem şaşkın, sersem beldeler, memleketler Çok büyük yılan Boğaziçi Hindistandaki Brahmanizm dininde önde gelen, toplumun üst tabakasına mensup kişi Hindistanda kutsal sayılan iki nehir Kaynama, coşma

89 D E F G Deraguş Derâğuş Dest ber dest Ef'al Efrenc Erazil Erike Feddan Fevânîs Fevvare Füsun Gayz Gazup Girizan Gülgûn Gülgûn Güzergâh kucaklama kucaklama eli elinde (elleri boş) fiiller, işler, ameller Frenk, Fransız, Avrupalı Çok reziller, en reziller Taht. Padişahın tahtı. yer ölçüsü fânûslar içinde mum yakılan büyük fenerler Fıskıye, su fışkırtan şey. şaşırtıcı, sihir, büyü Hiddet, kin, öfke, gadab. Dargınlık. Hınç Öfkeli Gül renkli, gül renginde. Pembe Gül renkli, gül renginde. Pembe. yol boyu, yol üstü

90 H Hadika Hadika Hadika Hâile Halk Hami Hâmil Hâmûş Hane berdûş Harec Harim Havf Hedâyâ Hem âguş Hemzâr Heyulâ Hıram Huruş Hurûş Hurûş Huzuz Hümâ Etrafı duvarla çevrilmiş bahçe. Sulu, ağaçlı bahçe. Ağaçlı yer, ağaçlık, bahçe ağaçlı, suyu çok bahçe dram, trajedi yaratma koruyucu taşıyan Susmuş. Sessiz Evi omuzunda, serseri, yersiz yurtsuz sık ağaçlı yer herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi korku hediyeler kucak kucağa, sarmaş dolaş beraber ağlayan Korku veren hayâl, ürkütücü şey. Sallanma, salına salına naz ve edâ ile yürüme Coşma, çağıltı, gürültü. coşma, çağıltı coşma, çağıltı Hazlar. Zevkler. Hoşlanmalar. Memnuniyetler. masal kuşu, devletkuşu

91 I K L Itr İhzar İrtişa İştial Kâşâne Kutni Küşade Lotus güzel ve lâtif koku Hazır hâle getirme, hazırlama. rüşvet alma, rüşvet yeme, yiyicilik Tutuşma. Parlama. Alevlenme Büyük, süslü ve gösterişli ev pamuklu açık, açılmış Nilüfere benzeyen bir cins su çiçeği

92 M Ma'bed Mahfel Maî Medhal Medhal Mehîb Mehpare Melûl Mel'un Meshur Mesrur Mestî Meş'aledar Mevce Me'yus Muganniye Muğbeçe Muharrak Munis Mutrib Mültemi' Münâcât Münzevi ibadet yeri, tapınak dernek yeri. Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi Girilecek taraf. Dahil olacak yer. Giriş. girecek yer, kapı azametli, korkunç Ay parçası, çok güzel. Gamlı, üzüntülü, elemli, mahzun Lânetlenmiş. Lânete lâyık Büyülenmiş sevinçli Sarhoşluk meşale tutan, ışık tutan Dalga Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. şarkıcı mecûsî çocuğu. meyhaneci çırağı yakılmış, yanmış ıtrâb eden, çalgı çalan, çalgıcı, iltima eden parıldayan dua, kurtuluş için yalvarma yalnız yaşayan

93 N P R Nabud Nadira Nâlegîr Nâtuvan Nazır Necm Nesim Nukuş Pagod, pagoda Pejmürde Persepolis Pür cûş Rakkase Raks Raksân Ra'şan Rayiha dan Rebab Revzençe Riyâh yok olan, bulunmayan, sonradan yok olan. nadir, seyrek olarak inleyen kuvvetsiz, çaresiz. bakan yıldız Hoşa giden, hafif ve lâtif esen rüzgâr Resimler, nakışlar. Uzak Doğu ülkelerinde tapınak eski püskü, yırtık pırtık, dağınık Pers İmparatorluğunun, MÖ 6. yüzyıl sonlarında Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulan başşehri Taht ı Cemşid'in batı dillerindeki adı. coşku dolu dansöz dans Rakseden, dans eden, oynayan. titrek Kokuluk, güzel koku kabı Bir çeşit kemençe. küçük pencere rüzgârlar.

94 S Ş Sâkit Sazende Sebû Sebû Serâzad Serâzâde Seylâbe Somaki Sukut Sürûr Şahi Şâm Şaşaalı Şeb çirâg Şehnişin Şeştâr Şuru' Susan, sükut eden şarkıcı, şarkı okuyan, hanende testi. şarap kabı testi, şarap kabı Başıboş, serbest, hür tasasız. Başıboş, serbest, hür tasasız Taşkın su, sel. bir cins mermer düşme, düşüş, sevinç Şah'a hükümdara mensup, şah ile ilgili akşam Görkemli, gösterişli gece parlayan yakut Binanın dışarı çıkıntısı, balkon Eskiden altı telli, mızraplı bir saz Başlama. Mübaşeret etme.

95 T U Ü V Z Tahkir Tahtırevan Te'nis Tevakkuf Tûbâ Uful Üryan Üryan Vuhûş Vürûd Zeheb Zeheb Ziya Züvvar hakaret etme. hor görme, küçük görme İnsan omzunda veya deve, fil, at vb.ne yüklenerek götürülen, üstü örtülü, tekerleksiz taşıt Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak. Evcilleştirmek. durma, eğlenme, bekleme güzellik, cennet ağacı Gurub, batış. Gözden kayboluş. Görünmez olmak çıplak çıplak yabani [hayvanlar] ıssız, tenha [yerler] Gelme, varma, yetişme, ulaşma altın Altın Ziyaretçiler

ARİF NİHAT ASYA NIN KASTAMONU SULTANİSİ NDEKİ ÖĞRENCİLİK YILLARI VE BU DÖNEMDE YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ

ARİF NİHAT ASYA NIN KASTAMONU SULTANİSİ NDEKİ ÖĞRENCİLİK YILLARI VE BU DÖNEMDE YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 237-248 ARİF NİHAT ASYA NIN KASTAMONU SULTANİSİ NDEKİ ÖĞRENCİLİK YILLARI VE BU DÖNEMDE YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ Mustafa ESKI Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Trabzon,Gümüşhane,Erzi Erzurum,Kars,Ardahan,Bat

Trabzon,Gümüşhane,Erzi Erzurum,Kars,Ardahan,Bat Kaf k asyo l l ar ı n da Ah me tre f i k 17Ni san-20mayı s1918 Trabzon,Gümüşhane,Erzi ncan, Erzurum,Kars,Ardahan,Bat um Ahmet Refik Kafkas Yollarında Hatıralar ve Tahassürler İstanbul Kütüphane-i İslam

Detaylı

Nazım Hikmet. Tüm Eserleri. Şiirler II

Nazım Hikmet. Tüm Eserleri. Şiirler II Nazım Hikmet Tüm Eserleri Şiirler II Tarayan ve Düzenleyen Yaşar Mutlu www.kitapsevenler.com TÜM ESERLERİ ŞİİRLER 2 JOKOND İLE Sİ-YA-U VARAN 3 1 + 1 = BİR GECE GELEN TELGRAF PORTRELER TÜRK SANATÇİLARİ

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA BU YOLDA Şiirler Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi Ankara 1998 KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA Şükür olsun vezni aldık heceden Şâirler içinde yerimiz vardır. Kan verir kaleme gündüz

Detaylı

Hazırlayan: M. Nihat Etiz. * m. Cumhuriyet Dönemi Mülkiyeli Şairler. (Antoloji) mşum. Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yayını İzmir, 2011

Hazırlayan: M. Nihat Etiz. * m. Cumhuriyet Dönemi Mülkiyeli Şairler. (Antoloji) mşum. Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yayını İzmir, 2011 Hazırlayan: M. Nihat Etiz Cumhuriyet Dönemi Mülkiyeli Şairler (Antoloji) * m 1 m u u u y k u u d i s m u A i mşum i m a Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yayını İzmir, 2011 HAZIRLAYAN M. N İH A T E T İZ

Detaylı

AHMED REFİK KAFKAS YOLLARINDA. Hâtıralar ve Tahassüsler. 1919 da basılan eski yazıdan hazırlayan: Yunus Zeyrek

AHMED REFİK KAFKAS YOLLARINDA. Hâtıralar ve Tahassüsler. 1919 da basılan eski yazıdan hazırlayan: Yunus Zeyrek AHMED REFİK KAFKAS YOLLARINDA Hâtıralar ve Tahassüsler 1919 da basılan eski yazıdan hazırlayan: Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi İstanbul 2001 BU KİTABIN MAVCUDU YOKTUR! Yazar

Detaylı

AHMET COŞKUN. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

AHMET COŞKUN. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2012 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

HALİDE EDİB-ADIVAR Mor Salkımlı Ev Yedinci.Baskı ATLAS KITABEVİ İSTANBUL MURAT OFSET Tel: 528 3415 1985 HALİDE EDİB-ADIVAR HAYATI, SANATI ve ESERLERÎ

HALİDE EDİB-ADIVAR Mor Salkımlı Ev Yedinci.Baskı ATLAS KITABEVİ İSTANBUL MURAT OFSET Tel: 528 3415 1985 HALİDE EDİB-ADIVAR HAYATI, SANATI ve ESERLERÎ HALİDE EDİB-ADIVAR Mor Salkımlı Ev Yedinci.Baskı ATLAS KITABEVİ İSTANBUL MURAT OFSET Tel: 528 3415 1985 HALİDE EDİB-ADIVAR HAYATI, SANATI ve ESERLERÎ Halide Edib-Adıvar Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin

Detaylı

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 212 Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi Türkiye Barolar Birliği Birinci Baskı: Nisan 2012, Ankara Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

Doç.Dr. İlhan Genç D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Doç.Dr. İlhan Genç D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD Doç.Dr. İlhan Genç D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD HÜSN Ü AŞK KAHRAMANI AŞK IN MANEVÎ YOLCULUĞUNUN RETORİK BOYUTU Giriş Hayatın zâhirî olarak başlangıç, ölümün de bitiş noktası olduğu

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ. Ankara, Nisan 2013 / 2. Baskı HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 228 Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP

HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP HALK BİLMECELERİ Birinci Baskı : Mart 2015 KİTABIN ADI : HALK BİLMECELERİ YAZAR : Abdülhakim ALTUNTOP Yazar ile İrtibat E-MAIL : altuntopnet@hotmail.com

Detaylı

KİTAPLARINA GİRMEYEN ŞİİRLER

KİTAPLARINA GİRMEYEN ŞİİRLER KİTAPLARINA GİRMEYEN ŞİİRLER İLK ŞİİRLER Eski Biçimli Olanlar GÜN DOĞUYOR Dili çözülüyor gecelerin. Gölgeler kaçışıyor derine. Alıp sihrini bilmecelerin: Gün doğuyor şehrin üzerine. Korkarak şekl alıyor

Detaylı

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 ARAŞTIRMA 1 2 ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 (Söke - Şenpazar) Oyhan Hasan Bıldırki Araştırma Oyhan Hasan Bıldırki Alperen Yayınları 2 Araştırma Dizisi 2 Yazar Dizisi 17 İlk Baskı Yılı 1999 Ocak, Aydın

Detaylı

Gecil NAZIM HIKMET. **************************************************** Dünyayı Verelim Çocuklara

Gecil NAZIM HIKMET. **************************************************** Dünyayı Verelim Çocuklara NAZIM HIKMET **************************************************** Dünyayı Verelim Çocuklara Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler

Detaylı

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

Тцрк Дцнйасы Шиир Антоложиси

Тцрк Дцнйасы Шиир Антоложиси TURKİYE ******************************** Gelenler gordu -varsa- gelecekler gorecek Zafer turkusu 'Turk'un as? rlarca surecek! ÇANAKKALE`DE MEHMETÇİK Anafartalar'a Türk mührünü vurmuş ırkım Yedi düvele

Detaylı

KIR ÇİÇEKLERİ (Seçmeler) Kenan ERZURUM

KIR ÇİÇEKLERİ (Seçmeler) Kenan ERZURUM KIR ÇİÇEKLERİ (Seçmeler) Kenan ERZURUM Mart 2009 Hiperlink Yayınları ; 5 Hiperlink Yayınları Cankurtaran Meydanı, No: 6 Sultanahmet Eminönü, İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 5164681-82 ; Faks: +90 212 5164684

Detaylı

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ (20. yüzyıl 90ˊlı yıllar) Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteğiyle "Çağdaş seçkin Azerbaycan şiirinin tanıtımı"

Detaylı

DOSTOZAN (M. HANĐFĐ SARIYILDIZ)

DOSTOZAN (M. HANĐFĐ SARIYILDIZ) DOSTOZAN (M. HANĐFĐ SARIYILDIZ) -Hayatı ve Şiirleri- Hazırlayan: Serdar YAKAR 1 DOSTOZAN (M. HANĐFĐ SARIYILDIZ) -Hayatı ve Şiirleri- Editör: Cevdet KABAKCI Hazırlayan: Serdar YAKAR ĐSBN: 978-9944-5764-7-5

Detaylı

ANISINA SEVGİ KONULU ÖYKÜLER

ANISINA SEVGİ KONULU ÖYKÜLER ANISINA SEVGİ KONULU ÖYKÜLER Eskişehir, 2011 YUNUS EMRE ANISINA SEVGİ KONULU ÖYKÜLER Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ Görsel Tasarım Burcu Coşgun Tashih Arş. Gör. Fatih DOĞRU Baskı Sistem Ofset, Ankara

Detaylı

ISSN : 1308-7274 sdemirel@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey. BĠR ÇOCUK ġġġrlerġ KĠTABI: ÇOCUKLARIMIZ ĠÇĠN MANZUMELER

ISSN : 1308-7274 sdemirel@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey. BĠR ÇOCUK ġġġrlerġ KĠTABI: ÇOCUKLARIMIZ ĠÇĠN MANZUMELER ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0426 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: July 2011 ġener Demirel Series : 1C Firat University

Detaylı

BERNARDİN de SAİNT PİERRE

BERNARDİN de SAİNT PİERRE BERNARDİN de SAİNT PİERRE HİNTLİ KULÜBESİ (Chaumiere İndienne) Çeviren : ŞERİF HULÛSİ İstanbul YAYLACIK MATBAASI İSTANBUL 1972 HİLMİ KİTABEVİ KLASİKLERİ No. 5 Bernardin de Saint - Pierre BERNARDİN de SAİNT

Detaylı

Abdullah Yılmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Abdullah Yılmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler AYYAŞ GAZİ Bugünlerde yalnızca depremi konuşuyorlar. Onları dinlemiyorum. Benim bir şişe şarabım var. Hikayeleri daha güzel. Her yer enkaz. Her yer çocuk. Her yer leş. Doğrusu bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor.

Detaylı

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2011-2012 AKADEMĐK YILI BAHAR DÖNEMĐ TÜRK DĐLĐ II (TUR182) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: OKT. CELAL CAN ÇAKMAKCI 20-26 Şubat Haftası Ders Notları Konu:

Detaylı

Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz

Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı Yayınları: 81 I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi: 6 Yayın yönetmeni : Mustafa Ruhi Şirin

Detaylı