İstanbul ve Mûsikî. Yalçın Çetinkaya. Konferanslar Serisi 5 Mayıs ilmi etüdler derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul ve Mûsikî. Yalçın Çetinkaya. Konferanslar Serisi 5 Mayıs 2015. ilmi etüdler derneği"

Transkript

1 İstanbul ve Mûsikî Yalçın Çetinkaya Konferanslar Serisi 5 Mayıs 2015 ilmi etüdler derneği

2

3 İstanbul ve Mûsikî İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı 02 Mayıs 2015, Üsküdar Yalçın Çetinkaya Özet: Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir şehridir. İstanbul un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul un fethedilmesi ve Osmanlı nın başşehri olmasından sonra da bu şehre doğru akmaya başlamıştır. Osmanlı, bu çok zengin birikimi alıp devşirmiş, kendi potasında eriterek yeniden şekillendirmiştir. Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nadir şehirlerden birisidir. İstanbul un müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul da Osmanlı İstanbulu nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bir müziktir. Aynı zamanda İstanbul un mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. Bu yazının amacı İstanbul mûsikîsinin kökenleri ve onu inşa eden süreçler ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Anadolu, Balkanlar, İstanbul, Mevlevihane, Mûsikî, Osmanlı, Tasavvuf ilmi etüdler derneği İmi Etüdler Derneği nin (İLEM) temel gayesi, ilim geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözülmesi için çalışmalar yapmaktır. İLEM in temel faaliyetlerinden birisi lisans öğrencilerinin devam ettiği üç yıllık bir eğitim programıdır. Bu programda katılımcıların kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar çağdaş dünyayı da tanımalarını ve meseleleri vukufiyetle ele almalarını sağlayacak bir bilgi birikimi elde etmeleri amaçlanmaktadır. İLEM Eğitim Programı, her yıl bir açılış konferansı ile başlamakta ve kapanış konferansı ile nihayete ermektedir. Adres: Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Merkezi No:39/2 Üsküdar, İstanbul Telefon: E-Posta: Web: ilem.org.tr Tüm hakları saklıdır. İlmi Etüdler Derneği nin yazılı izni olmadan bu eserin hiçbir kısmı elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz. Yazıda belirtilen görüşler yazara aittir ve İlmi Etüdler Derneği ni bağlamaz.

4 Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya 1960 yılında Tekirdağ da doğdu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı nı bitirdi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İslâm Felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Burada Prof. Dr. Mustafa Tahralı ve Prof. Dr. Bekir Karlığa danışmanlığında İhvân-ı Safâ da Müzik Düşüncesi başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı Yıl Üniversitesi Müzik Bölümü nün kuruluşuna katkı sağladı ve bu bölümde bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı süreç içinde İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Türk Mûsikîsi alanında doktora/sanatta yeterlik yaptı. Buna paralel olarak Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nde Müzik Sosyolojisi alanında ve aynı üniversitede Devlet Konservatuarı bünyesinde Geleneksel Müzikler / Hind Müziği» alanlarında doktora/sanatta yeterlik eğitimini Mevlevilikte Müzik Felsefesi konulu tezle tamamladı. Beş yıl boyunca Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğini yürüttü; bu süreçte salona Yılın En İyi Müzik Etkinlikleri ödülünü ve Nuri İyicil Uluslararası Keman Yarışması Jüri Özel Ödülü nü kazandırdı. Haliç Üniversitesi Konservatuarı nda öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı nda öğretim görevlisi olarak dersler verdi.. Çetinkaya nın Reklamcılık ve Manipülasyon, İhvân-ı Safâ da Müzik Düşüncesi, Memleket Meseleleri ve Müzik Yazıları adlı yayınlanmış dört kitabı bulunuyor. Mevlevilikte Müzik Felsefesi başlıklı doktora/sanatta yeterlik tezi bugünlerde «Lîsân-ı Aşk başlığıyla basılacak. İTÜ Müzikoloji Bölümü ndeki öğretim üyeliği görevine devam eden Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı nda birkaç yıldır Müzik Felsefesi, Müzik Estetiği gibi sanatta yeterlik/doktora düzeyindeki dersleri vermeye devam ediyor. Ayrıca Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) Yenikapı Mevlevîhânesi nde Sanat Danışmanı ve Itrî Mûsikî Araştırmaları Merkezi Sorumlusu olarak görev yapıyor. Ayrıca MEDİT de de Müzik ve Medeniyet başlıklı doktora ve yüksek lisans dersi veriyor. Müzik Felsefesi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Estetiği, Tasavvuf ve Türk Mûsikîsi İlişkisi, Türk Mûsikîsi Tarihi ve Batı Müziği Tarihi, Medeniyet ve Müzik İlişkisi, Müzik Üzerinden Medeniyet Okumaları, Din ve Müzik, Kutsal ve Müzik, Kadîm Müzik Teorileri gibi alanlarda ders vermeye ve yayınlar yapmaya devam ediyor.

5 Önsöz Latif Karagöz İLEM Eğitim Komisyonu Başkanı Nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilim anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak hedefleriyle çalışmalarını yürüten İLEM, sosyal bilimler alanında önemli bir ilmi muhît olma çabasındadır. Bu bağlamda yürüttüğü ilmî çalışmalarla birçok meseleye, özgün bir yaklaşımla bakmak ve bu istikamette alternatif çözümler üretmek gayesiyle çeşitli konferans, panel, anma toplantıları ve seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerin çıktılarını yayına (kitap, dergi, bülten vs.) dönüştürmekte ve bu yayınları kamuoyunun istifadesine sunmaktadır. İLEM bu çerçevede, lisans düzeyindeki katılımcılara, kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar, çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meseleleri vukufiyetle ele alacak bir perspektif katan üç yıllık Eğitim Programı sunmaktadır. İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve Bahar dönemleri onar hafta sürmektedir. Her dönem I. ve II. kademe katılımcılarının takip etmeleri gereken üç ayrı seminer vardır. III. Kademe katılımcıları Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinde(TLÇK) bildiri sunar. İLEM, on üç yıllık tecrübesiyle İLEM Eğitim Programı nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Program, katılımcıların; okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak donanımlara haiz olmasını öncelikli hedefleri arasına koymaktadır. Programda merkezî konumda yer alan da- 5

6 nışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımı yanı sıra şahsî yönelim ve sorunlarına ilişkin rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. İLEM, her eğitim dönemini, bir kapanış konferansı ile tamamlamaktadır. Türkiye de Etno-Milliyetçilik, Türkiye de Siyasal ve Toplumsal Değişim, Modern Türkiye de Devletin Schmittyen Bir Okuması, Şehirli Olmak: Şiir Derviş ve Mekân, Medeniyetimiz ve Sanat geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz Kapanış Konferansları arasındadır. Bu yılki Kapanış Konferansımızda, İstanbul ve Mûsikî başlığı ile İstanbul un kadim medeniyetlerle olan bağını mûsikî bağlamında ele alıyoruz. Medeniyetler, kaynağını coğrafya ve insan unsurunun etkisiyle oluşan maddi kültürün yanı sıra, o insanların taşıdığı inanç ve ideallerden de almaktadır. Tam da bu noktada İstanbul, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücûd bulmuş müstesna bir örneğini teşkil etmektedir. Kapanış konferansında bu örnekliğin İstanbul mûsikîsindeki kökenlerini, onu inşa eden varlık tasavvurunu, bugünkü mûsikîsi algımızı ve mûsikîmizin bugün için imkânı meselelerini açıyoruz. Bu imkânı değerlendirirken Osmanlı dönemi İstanbul unda mûsikî düşüncesinde, tasavvuf mûsikîsinde de önemli bir yere sahip olan Mevlevilik kültürünün de izleri sürülecektir. 6

7 İstanbul ve Mûsikî Yalçın Çetinkaya İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı 02 Mayıs 2015, Üsküdar Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nâdir şehirlerden birisidir. Dünyada İstanbul gibi kendi müziğini üretebilmiş şehirler var Paris gibi Viyana gibi New York gibi İstanbul u, Türkler in İstanbul u fethinden sonraki şehir olarak değil, onu kendi uzun geçmişi ve tarihiyle düşünmemiz gerekmektedir. Elbette Osmanlı Türkleri, İstanbul u fethettikten sonra ona kendi medeniyet tasavvurları doğrultusunda şekil vermişlerdir. İstanbul un uzun geçmişinden beri varolan sesini de kendi ses kültürlerine göre yeniden tasarlamışlardır; ama Osmanlı nın fethinden sonraki İstanbul u kendi geçmişinden bağımsız bir şehir olarak kabul etmek mümkün değildir. Osmanlı şehircilik anlayışı, Mekke, Medine, Bağdat, Şam, İsfahan, Kurtuba, Sevilla, Toledo, Gırnata, Konya, Erzurum, Sivas, Bursa gibi şehirler ve bu şehirlerdeki bir arada yaşama tecrübe ve kültüründen istifade edilerek oluşturulan bir şehircilik anlayışı ve yaşama biçimidir. Fetihten sonra İstanbul daki şehircilik tarzı da bu tecrübe ve anlayıştan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir örneğidir. Osmanlı, coğrafî konum itibariyle Anadolu ve Rumeli gibi, adeta kültür ve medeniyetlerin nehir yatağı veya buluşma noktası olarak kabul edilen bir konumda kurulmuştur. Osmanlı coğraf- Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir örneğidir. 7

8 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı İstanbul un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul un fethedilmesi ve Osmanlı nın başşehri olmasından sonra tabii olarak bu şehre doğru akmaya başlamıştır. yasındaki birikim ve değerlerin, Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilediğini kabul ve teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu coğrafyadaki kültürel birikim, kadîm bir birikimdir ve bu birikimde Osmanlı nın kuruluşundan önceki dönemlerde yaşamış, devletler ve medeniyetler kurmuş Türklerin de büyük ve önemli katkıları olduğu muhakkaktır. Osmanlı, bu çok zengin birikimi alıp devşirmiş, kendi potasında eriterek yeniden şekillendirmiştir. Osmanlı nın 1453 yılında fethettiği İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu nun da başkenti olması sebebiyle bir müzik birikimine sahipti ve Osmanlı, bu müzik birikimini reddetmedi. Bu sebeple İslâm motifli ve referanslı bir devlet olan Osmanlı, tabii olarak İslâmiyet in karakteristik özelliklerini yansıtır ve bu referansı sahiplenir. İslâmiyet doğru, temiz, akla ve fıtrata uygun olanı reddetmez; bilâkis onu alır, gözden geçirir, eğer vahye ve fıtrata uygun olmayan yanları varsa onları atar, adeta arındırıp temizler ve kullanır. Bu, İslâmiyet in ve dolayısıyla onun meydana getirdiği medeniyetlerin ruhunda vardır. Çünkü İslâmiyet in temel kitabı Kur an ve onun resulü, kendinden öncekileri reddetmez, tam tersine eğer tahrif edilmemişseonları tasdik eder. Dolayısıyla bu anlayış ve realite ye sahip olan bir dinin oluşturduğu toplum ve medeniyet, var olanı (veya kendisinden önce gelmiş olanı) hemen reddetmez; onu inceler, faydalı ve kullanılabilir hâle getirir, kendi değerleriyle bezeyip süsler ve kullanmaya devam eder. Meselâ bu mânâda daha batının, yani Katolik Hıristiyanlığın genetiğini bozduğu ve bu genetiği bozulmuş veya tahrif edilmiş kutsaldan üretilen dinin müziğini, doğu kültürlerine ait ve akrabalık hissi duyduğu müzikler gibi kolayca benimseyememiştir. Hatta bence son derece anlamsız ve bir tür faşizan anlayışla gerçekleştirilen müzik devrimine ve eğitimini engelleme, yasaklama gibi özel çabalara rağmen yine de benimsememiştir. Çünkü Hıristiyan Katolik batının bu müziği, İncil in tahrifatından sonra genleriyle de oynanmış, tabiliğine müdahale edilmiş ve genetiği değiştirilmiş muharref kutsala uydurulmaya çalışılmıştır. Yani Katolik Hıristiyanlığın yeni müziği, muharref kutsala göre yeniden tasarlanmış bir müziktir. İslâmiyet ile muharref kutsal arasında genetik bir uyumsuzluk vardır ve bu uyumsuzluk kendisini müziklerde de göstermektedir. Kur an-ı Kerim in merkezinde bulunduğu bir toplum, kültür ve medeniyet de aynı şeyi yapar. Kendi üretkenliği ve ilâhî ilham ile ürettiği yeni değerler yanında, -tahrif edilmemiş ise- nereden gelirse gelsin, nereye ait olursa olsun kadîm değerleri de reddetmez, onları kullanır. Hem Hz. Muhammed in ilim ve hikmet, mü minin yitik malıdır, onu bulduğu yerde alır hadisi ışığında ilim ve hikmeti alır ve kullanır hem de varlığa olan saygısından dolayı alır, dönüştürür, ilavelerde bulunur, bazı kabul edilemeyecek unsurları çıkarır ve kullanır. Çünkü burada İslâm medeniyetinin Yunus un şiirinde ifadesini bulan bir başka prensibi 8

9 Yalçın Çetinkaya, İstanbul ve Mûsikî daha vardır: Yaradılmışı, Yaradan dan ötürü sevmek. Varlık ister insan, ister hayvan, ister bitki gibi somut bir nesne olarak ya da isterse ses cevheri olarak olsun, yaradılmış bir şey dir ve Yaradan ından ötürü değerli, anlamlı ve saygıya lâyıktır. Çünkü Yaradan, ayette buyurduğu gibi Yer ile semâvât arasındaki hiçbir şeyi boşuna ve oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. İnsan melodi yapabilme, müzik icrâ edebilme kabiliyetini, kendine verilen kabiliyetle birlikte Allah ın yarattığı ses cevherini kullanarak gerçekleştirir. Bu, başka kültür ve medeniyetlerde de, Osmanlı da da böyle olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu nun başkentinde doğunun müzik modları ve müzik aralıklarının yaşıyor olması normal karşılanmalıdır; çünkü bu başkentin müziğini batıdan değil, daha ziyade doğudan akıp gelen bir ses ve melodi cevheri oluşturmaktaydı. Osmanlı müziğiyle ya da Osmanlı müziğinin temelini oluşturan kadîm doğulu (Arap, İran) müziklerle, Doğu Roma İmparatorluğu nun modal yapıdaki müzikleri arasında bir akrabalık bağı olduğu söylenirse, yanlış bir şey söylenmiş olmayacaktır. Osmanlı İstanbulunun müziği, Doğu Roma İmparatorluğu nun başkentinden tevârüs eden bu akraba müzik birikiminin üzerinde yükseldiği ve onu devşirerek kendi kültürel zenginliğiyle bezediği bir müziktir. Osmanlı medeniyeti, kendinden önceki İslâm medeniyet birikiminin hiç şüphesiz bir devamı, bir versiyonudur ve İslâmî karakterlidir. İslâm medeniyeti ve bilgisi yukarıda da arzettiğim gibi şu düstur üzerine kuruludur ve bir dönem elde ettiği zenginliğini de bu düstura borçludur: İlim ve hikmet mü minin yitik malıdır, onu bulduğu yerde alır. Müzik, ancak ilâhî ilhamla ortaya çıkabilen sanatın bir dalı olarak, hikmetten bir cüzdür. Bu düstur, özellikle dokuzuncu yüzyılda İslâm halifesi Me mun un kurduğu Beytu l-hikme de hayat bulmuştur ve değişik kültür ve dillerdeki kaynaklardan yapılan tercümelerle İslâm düşüncesi, bilgi ve kültürü zenginleşmiştir. (Antik Yunan dan ilk müzik nazariyatına ait tercümeler de bu dönemdedir. El-Kindî ve biraz daha sonra El-Fârâbî nin tercümeleri ilk dönem İslâm müzik düşüncesinin ve bilgisinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Pythagoras ın müzik düşüncesi ve kadîm Hermetik doktrinin de katkılarını hesaba katarsak, İslâm müziğinin çok güçlü referanslara sahip olduğunu söylememiz de mümkün hâle gelir. İslâm müziğinin ve bu müzik İstanbulunun müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul da Osmanlı İstanbulu nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bir müziktir. birikiminden beslenen Osmanlı müziğinin referansları oldukça eskidir ki İslâm düşünce dünyasında İdris (aleyhisselâm) olarak bilinen Hermes in, Osmanlı müzik yazmalarında referans olarak gösterildiği bilinmektedir. Meselâ 1441 yılında yazdığı ve Sultan Murad a ithâf ettiği Muradnâme adı eserinde Bedri Dilşad bu kadîm referansı şu şekilde özetlemektedir: Bil evvel ki bu ilm-i İdris dür / Açık sözü sanma ki telbisdür / Ânı dört ilimden çıkarmış tamam / Alub birbirine karmış (eylemiş) tamam / Onlar hey et ü ilm-i hikmet nücûm / Dahî tıb imiş söz beyânını ûm / Ki 9

10 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı oniki burca oniki makam / Komuşlar ki seyreyleye mûdâm / Yidi yıldıza yidi şûbe misâl / Kodular ki eylenile imtisâl / Anâsır nitekim olubtur çehâr / Makâmın dahî aslını anlar çâr Osmanlı İstanbulu nun müziğinin bence en önemli özelliği, ait olduğu medeniyet gibi dişil karakterli olmasıdır. Medeniyette ve onun bir unsuru olan müzikte dişil karakterlilik, içine aldığı unsurları zenginleştirerek yeniden üretebilme kabiliyetidir. / Diyem üş makâmında fehm idesin / Gerekmez ki fehmini vehm idesin. Bedri Dilşad ın bu bilgilerine Ya kub el-kindî de de, İhvân-ı Safâ da da rastlamak mümkündür. Kadîm doğu bilgeliğinin ürettiği mûsikî düşüncesinin yansımalarını Osmanlı müziğinde de görebilmektedir.phtyagoras ın feleklerin dönerken nağmeler çıkardığını ve bu nağmeleri kendisinin de işittiğini söylemesi buna dâir bilginin yansımalarını Anadolu tasavvufunda, özellikle Hz. Mevlânâ nın Hakîmler, mûsikî nağmelerini feleklerin dönüşünden aldık der sözünde görebilmekteyiz. Mevlevîliğin müzik düşünce ve uygulamasının Osmanlı müziğini direkt olarak etkilediğini burada hatırlatmamız gerekiyor. Osmanlı müziğinin en önemli enstrümanı olan Ney in bu kültür tarafından insan-ı kâmil olarak yorumlandığını ve Hz. Mevlânâ nın Mesnevîsi nin de Dinle Ney den diye başladığını düşünerek, Osmanlı müziğinin Mevlevilik kültüründen beslenmiş olduğunu ifade edebiliriz. Antik-Yunan dan bir melodi aktarımı söz konusu değildir ve bu, gerçekçi de olamaz. (Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları nda Rum müziğinin Fârâbî tarafından Anadolu ya sokulduğundan söz eder. Fârâbî, Kitâbu l-mûsikî el-kebîr adlı eserine bir giriş olarak yazdığı Medhal de adeta 10 yüzyıl öncesinden böyle bir iftiraya uğrayacağını anlamışçasına, kendisinin Antik-Yunan dan mûsikîye dâir sadece nazarî bilgiler tercüme ettiğini söyleyerek cevabını vermiştir. Kaldı ki Anadolu da Rum varlığını inkâr etmek mümkün değildir. Hz. Mevlânâ, Celâleddin Rûmî olarak bilinir. Yani Rum diyarından. Türkiye yi oluşturan coğrafyanın kuzeybatısı Rumeli dir. Bu varlıktan ve gerçeklikten ürkmek veya rahatsız olmak yerine bahtiyar olmak gerekmektedir ki zaten Osmanlı bu coğrafyadaki bilgi ve kültür birikimini hiçbir zaman reddetmemiş; bilâkis onu kendi potasında, kendi bilgi birikimi ve değerleriyle harmanlayıp yeniden üretmiş veya şekillendirmiştir. İstanbul un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul un fethedilmesi ve Osmanlı nın başşehri olmasından sonra tabii olarak bu şehre doğru akmaya başlamıştır. Bu şehre akarken de, bu şehirde zaten daha önceden âşinâsı olduğu bir kadîm dostuyla buluşmuştur: Müzik. Bence bu buluşma, Hz. Muhammed in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hadîs-i şerifindeki prensibe uygun bir buluşmadır ve dolayısıyla bu prensibe uygun olması onun bereketini ve verimliliğini artırmıştır. Bu arada İstanbul un fethinden kısa bir süre önce Bursa ya kadar geldiği rivâyet edilen, İslâm dünyasında el- Kindî, Mawsilî, Fârâbî, Urmevî gibi müzisyen nazariyatçılardan devraldığı müzik bilgisini referans kabul eden ve Anadolu dan Asya ya 10

11 Yalçın Çetinkaya, İstanbul ve Mûsikî geniş bir coğrafyanın müziklerinden beslenmiş bir tür recorder (kayıt cihazı) ve deha Abdülkadir Merâgî den bahsetmek gerekmektedir. Herat tan, Belh ten, Anadolu dan, Horasan dan, Arap dünyasından, Anadolu tasavvufundan ve özellikle mevlevîlikten hülâsâ dört bir yandan akıp gelen mûsikî bilgi, birikim ve nağmeleri İstanbul un nağmeler havuzunda toplanmış, bu şehirde buluşmuş ve Constantin in kadîm müzikleri ile de kaynaşarak yeni bir form şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak, bu müthiş birikimi harmanlayan el, Osmanlı eli dir. Gelişmek ve yenileşmek için beslenmek, başka kültür ve medeniyetlerle tanışmak, önyargısız bir şekilde onların birikimlerinden istifade edebilme olgunluğunu göstermek şart. Osmanlı İstanbulunun müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul da Osmanlı İstanbulu nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bir müziktir. Osmanlı İstanbulu, kendini idrâk etmiş bir medeniyetin kendini idrâk etmiş bir şehri dir. Mûsikîsi de böyle bir şehrin mûsikîsidir. Belki de medeniyetin kendini idrâk etmesinde en büyük paya sahip olan, İstanbul şehridir. Çünkü medeniyeti medeniyet yapan bütün değerlerin ya yeniden üretildiği ya da medeniyetin formuna göre şekillendiği bir şehir olma özelliğine sahiptir. Medeniyetin kendini idrak etmesi, o medeniyetin insanının kendini, nefsini bilip idrak etmesiyle başlar. Osmanlı medeniyetinin bireyi, kendini yani nefsini bilmiştir; nefsini bilmek ona yaratıcısını yani Rabbini bilmenin yolunu açmıştır. Önce kendini bilmek (bu kendini bilme nin içinde haddini bilmek de vardır), Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde Türk olsun, Rum, Ermeni veya Yahudi olsun bütün farklı dinlerdeki bestekârları birbirine yaklaştıran en önemli unsur, dildir. sonra Rabbini bilmek, sonra varlığı bilmek. Bu mikro ölçekli bilgi ve idrak, medeniyet boyutuna da yansımıştır ve medeniyet de bu sebeple kendini bilmiş hatta idrâk etmiştir. Tasavvufun Etkisi Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde tasavvufun derin etki ve izlerinin olduğu gerçeğini de ifade etmek gerekmektedir. Özellikle Mevlevilik kültürü üzerinden gelen bu etki, Osmanlı mûsikîsinin son dönemlerine kadar kendini açık bir şekilde hissettirmiştir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinin ürettiği en din dışı form olarak kabul edilen şarkı formunun en önemli ve dikkat çekici konusu aşk tır ve aşk, tasavvufun da özellikle mevlevîliğin zaten temel konusudur. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde Mevlevî âyininden şarkıya kadar hemen bütün formlarda Kur an ın izini görmek veya hissetmek, Kur an ile mûsikî arasında bir bağ kurabilmek mümkündür. Çünkü bu bağ, Hâfız Abdülkâdir Merâgî den, Hâfız Post tan Hâfız Sadeddin Kaynak a kadar sayıları elliden fazla olan hâfız bestekârlar üzerinden 11

12 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı kurulmuş bir bağdır. Kur an hâfızları, Kur an ezberleme ve okuma üslûplarını, Kur an-ı Kerîm i spontane yani anlık bestelerle kıraat etme becerilerini bestelerine de yansıtmışlar ya da Kur an ı bu şekilde kıraat etme becerileri onların bestekârlık yanlarını da güçlendirmiştir. O yüzden nâçizâne Osmanlı İstanbulu nun vokal icrâya dayalı bir eseri ile Kur an arasında genetik bir benzerlik hatta ortaklıktan sözetmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsi ister kabul edelim ister etmeyelim, bu anlamda İslâmiyet i yaşayan bestekârların yüreğinden çıkmıştır. Bunun dışında, elbette pek çok gayrımüslim bestekârlar da vardır elbette; ama onlar da İslâm medeniyet dairesi içinde yaşayan kimselerdi ve bu medeniyetin birarada yaşama tecrübesi ve toleransı, İstanbulu nun mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. bu bestekârları da kapsamaktaydı. Her şeyden önce ve önemlisi, ister müslim ister gayrımüslim olsun bütün bestekârları birbirine yakınlaştıran ve benzeten en önemli unsur Osmanlı nın dili dir. Osmanlı İstanbulu nun müziğinin dominant bestekâr profili, Mevlevîhânede yetişmiş, çile doldurmuş, mevlevîlik âdâbı ile yetişmiş, hafızlık eğitimi alarak hâfız ünvânı elde etmiş bestekâr profilidir. Bu bestekâr profiline Hâfız Post tan, Itrî den itibaren Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi ye, Zekâi Dede ye kadar pek çok bestekârda ve yakın zamanlarda yetişmiş bazı bestekârlarda rastlamak mümkündür. Tabi bu bestekâr profili içinde hem mevlevîhânede yetişip çile doldurarak Dede ünvânı almış ve Hâfız olan bestekârlar da var, Dede olduğu halde hâfız olmayanlar da var. Şunu hatırlatmak gerekmektedir ki Osmanlı İstanbulu, tekke, dergâh, zâviye, mevlevîhâne bakımından oldukça zengin bir şehirdir ve mevlevî dergâhı müntesibi olmasa bile başka tekke ve dergâhlara intisâb etmiş bestekârların varlığı bir gerçektir. Dolayısıyla pek çok bestekârın, bir mürşid tarafından irşâd edildiğini söylemek de gerçeğe aykırı değildir. Buradan hareketle Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsini ortaya çıkaran bestekâr profilinin bir mürşid terbiyesinden veya en azından bu terbiyeyle eğitilmiş hocaların rahle-i tedrisinden geçtiği muhakkaktır. Tekke ve zâviyeler kapatıldıktan sonra bu bestekâr profilinin giderek azaldığı ve sahneden çekildiği aşikârdır. Osmanlı İstanbulu nun müziğinin bence en önemli özelliği, ait olduğu medeniyet gibi dişil karakterli olmasıdır. Medeniyette ve onun bir unsuru olan müzikte dişil karakterlilik, içine aldığı unsurları zenginleştirerek yeniden üretebilme kabiliyetidir. Osmanlı medeniyeti başka kültür ve medeniyetlerden aldığı bir tohumu veya bir formu kendi toprağında tutar, bu tutuş sürecinde onu inceler, kendine uygunluk testlerini yapar ve ondan yeni bir değer üretir. Nitekim Osmanlı İstanbulu mevlevî ayinlerinden ilâhî ve şarkılara, saz eserlerine kadar pek çok müzik formunu, devşirdiği ses cevherini geliştirerek elde etmiştir. 12

13 Yalçın Çetinkaya, İstanbul ve Mûsikî Osmanlı İstanbulu nun Mûsikîsinde Gayrimüslimlerin katkısı Bu katkı, bestecilik anlamında hiç şüphesiz oldukça önemli bir katkıdır. Osmanlı İstanbulu nda hatırı sayılır miktarda bir gayrimüslim teb a yaşamaktaydı ki İstanbullu Rumların kökleri de bu şehirde idi. Sadece kökleri İstanbul da olan Rum bestekârlar değil, aynı zamanda Ermeni ve Yahudi asıllı bestekârların da, eserleriyle Osmanlı mûsikîsine önemli katkıları olmuştur. Bu katkı, hiçbir zaman için Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinden ayrı düşünülemeyecek, tamamlayıcı bir katkıdır ve günümüze kadar devam edegelmiştir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde Türk olsun, Rum, Ermeni veya Yahudi olsun bütün farklı dinlerdeki bestekârları birbirine yaklaştıran en önemli unsur, dildir. Osmanlı İstanbulu nun Mûsikîsinin İfade Gücü Osmanlı İstanbulu nun koma seslerden müteşekkil mûsikîsi, bu özelliği ile ifade gücü daha yüksek bir mûsikîdir. Makamsal yapıda her makam insan hâlât-ı rûhiyyesinin değişik bir hâline tercüman olabilmektedir. Hüznüne, kırgınlığına, sevincine, neş esine Ayrıca bu yapıda her ses kendini özgürce ifade edebilir. Bu ifade sorunu 19. yüzyılın sonlarından itibaren batıda da tartışılmıştır. Nitekim 1892 yılında çeyrek sesleri verebilen bir piyano yapılır. Yirminci yüzyılın başlarında Leningrad da minik aralıkları, yani mikrotonları savunan bir dernek kurulur. Yeni Klasikçiliğin kurucusu Mevlevî âyininden şarkıya kadar hemen bütün formlarda Kur an ın izini görmek veya hissetmek, Kur an ile mûsikî arasında bir bağ kurabilmek mümkündür. olan Ferrucio Busoni, tam perdeyi dörde ve altıya bölerek minik aralıkların kullanılmasını önerir. Çek besteci Alois Haba da bizdeki koma seslerin karşılığı olan minik aralıkları şiddetle savunur ve bu konuda pek çok eser besteler. Özellikle Moskova Ekolü ne karşı Leningrad Ekolü nün, tampere sistemin insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmekte yetersiz kalmasını gerekçe göstererek mikrotonlara veya minik aralıklara yönelmesi hayli ilginçtir, ancak bu tartışmalar Avrupa nın derin müzikçileri tarafından bitirilir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsi, köklü bir geçmişe dayanan, kadîm bilgeliğin müzik düşüncesini de benimsemiş, çevre kültür ve medeniyetlerin müzik birikimlerinden yararlanarak onları kendi potasında eritip dönüştürülen ve Osmanlı hissiyatı ile zenginleştirilen «nev i şahsına münhasır bir müziktir. 13

14 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Osmanlı İstanbulu nun Müziği

Osmanlı İstanbulu nun Müziği Osmanlı İstanbulu nun Müziği Yalçın Çetinkaya İstanbul Teknik Üniversitesi Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nâdir şehirlerden birisidir. Dünyada İstanbul gibi kendi müziğini üretebilmiş

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER)

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) İslam Düşüncesinin Tanımı İslam Dünyasına Akli Çabanın Girişine Zemin Hazırlayan Unsurlar

Detaylı

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER)

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) İslam Düşüncesinin Tanımı İslam Dünyasına Akli Çabanın Girişine Zemin Hazırlayan Unsurlar

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar. dersler. okuma grupları. atölyeler

İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar. dersler. okuma grupları. atölyeler İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar dersler okuma grupları atölyeler Son Başvuru 24 Şubat 2013 2 Uzunca bir süredir Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit olmaktayız.

Detaylı

İstanbul Tarih ve Kültür

İstanbul Tarih ve Kültür İstanbul Tarih ve Kültür İstanbul / 2013 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 71 Kitabın Adı: İstanbul; Tarih ve Kültür Editörler: Recep Bozlağan Nail Yılmaz Müslüm Yılmaz Tüm yayın

Detaylı

TÜRKİYE NİN BEŞ YAKIN COĞRAFYASI İLE İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE NİN BEŞ YAKIN COĞRAFYASI İLE İLİŞKİLERİ TÜRKİYE NİN BEŞ YAKIN COĞRAFYASI İLE İLİŞKİLERİ 15-16 MART 2013 EDİTÖRLER Akademisi TÜRKİYE NİN BEŞ YAKIN COĞRAFYASI İLE İLİŞKİLERİ Editörler: Akademisi TÜRKİYE NİN BEŞ YAKIN COĞRAFYASI İLE İLİŞKİLERİ

Detaylı

ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR [ OMAR ] OSMANLI DÖNEMİ MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR [ OMAR ] OSMANLI DÖNEMİ MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR [ OMAR ] OSMANLI DÖNEMİ MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR 3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

MEDENİYET VE DEĞERLER

MEDENİYET VE DEĞERLER MEDENİYET VE DEĞERLER AÇIK MEDENİYET İSTANBUL YAKLAŞIMI Editör Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK YAYIN NO: 2012-32 İstanbul, 2013 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler 3 BAŞKANDAN 4 NOT DEFTERİNDEN 5 AÇILIŞ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitime Öğretime Başladı 45 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 50 MAKALE Kurbanı Anlamak ya da Modernitenin Kurbanı Olmak

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, 2013 Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri Raporu

Detaylı

DERS KİTAPLARINDA KİMLİK, YURTTAŞLIK, HAKLAR

DERS KİTAPLARINDA KİMLİK, YURTTAŞLIK, HAKLAR DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI III PROJESİ: TARAMA SONUÇLARI BİZ KİMİZ? DERS KİTAPLARINDA KİMLİK, YURTTAŞLIK, HAKLAR KENAN ÇAYIR DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI III PROJESİ Proje Danışma Kurulu Deniz

Detaylı

İslam Düşüncesinde Tercüme Faaliyetleri: Hermeneutik ve Bibliyografik Bir Katkı

İslam Düşüncesinde Tercüme Faaliyetleri: Hermeneutik ve Bibliyografik Bir Katkı İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Güz 2010/ 1(2) 249-288 İslam Düşüncesinde Tercüme Faaliyetleri: Hermeneutik ve Bibliyografik Bir Katkı Mehmet ULUKÜTÜK Özet- Bu makalede İslam düşüncesinin oluşumunda çok

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

Adres: Marmara Belediyeler Birliği, Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul

Adres: Marmara Belediyeler Birliği, Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul Şehir ve Toplum şehir & toplum ISSN: 7897678343213 ŞEHİR&TOPLUM Cilt:1, Sayı:1, Aralık 2014, ISSN: 7897678343213 ŞEHİR&TOPLUM İMTİYAZ SAHİBİ Recep Altepe (Marmara Belediyeler Birliği Başkanı) YAYIN YÖNETMENİ

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

atölyeler dersler okuma grupları İhtisas Programı 2014 Bahar 23 Şubat 2014 Son Başvuru

atölyeler dersler okuma grupları İhtisas Programı 2014 Bahar 23 Şubat 2014 Son Başvuru İhtisas Programı 2014 Bahar Bilgi ve Başvuru basvuru.ilmietudler.org/ihtisas/ ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 dersler Son Başvuru 23 Şubat 2014 atölyeler okuma grupları Uzunca bir süredir Türkiye

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI RADYOVİZYON ARALIK 09 Mesafeleri Kısalttık TRT 26 ülkeden 96 radyocuyu Antalya da 3 haftalık Radyo Programcılığı Eğitimine getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Kuzey Afrika, Arap Yarım Adası, Balkanlar,

Detaylı

İLEM İhtisas Programı 2012 Güz

İLEM İhtisas Programı 2012 Güz İLEM İhtisas Programı 2012 Güz dersler okuma grupları atölyeler Son Başvuru 30 Eylül 2012 2 İLEM Uzunca bir süredir Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit olmaktayız.

Detaylı

EDEP Yaz Programı Başarıyla Tamamlandı

EDEP Yaz Programı Başarıyla Tamamlandı Edeple gelen, lütufla gider!.. EDEP Yaz Programı Başarıyla Tamamlandı EDEP Yaz Programı, 120 öğrenci içerisinden çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 40 öğrenci

Detaylı