İstanbul ve Mûsikî. Yalçın Çetinkaya. Konferanslar Serisi 5 Mayıs ilmi etüdler derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul ve Mûsikî. Yalçın Çetinkaya. Konferanslar Serisi 5 Mayıs 2015. ilmi etüdler derneği"

Transkript

1 İstanbul ve Mûsikî Yalçın Çetinkaya Konferanslar Serisi 5 Mayıs 2015 ilmi etüdler derneği

2

3 İstanbul ve Mûsikî İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı 02 Mayıs 2015, Üsküdar Yalçın Çetinkaya Özet: Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir şehridir. İstanbul un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul un fethedilmesi ve Osmanlı nın başşehri olmasından sonra da bu şehre doğru akmaya başlamıştır. Osmanlı, bu çok zengin birikimi alıp devşirmiş, kendi potasında eriterek yeniden şekillendirmiştir. Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nadir şehirlerden birisidir. İstanbul un müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul da Osmanlı İstanbulu nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bir müziktir. Aynı zamanda İstanbul un mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. Bu yazının amacı İstanbul mûsikîsinin kökenleri ve onu inşa eden süreçler ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Anadolu, Balkanlar, İstanbul, Mevlevihane, Mûsikî, Osmanlı, Tasavvuf ilmi etüdler derneği İmi Etüdler Derneği nin (İLEM) temel gayesi, ilim geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözülmesi için çalışmalar yapmaktır. İLEM in temel faaliyetlerinden birisi lisans öğrencilerinin devam ettiği üç yıllık bir eğitim programıdır. Bu programda katılımcıların kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar çağdaş dünyayı da tanımalarını ve meseleleri vukufiyetle ele almalarını sağlayacak bir bilgi birikimi elde etmeleri amaçlanmaktadır. İLEM Eğitim Programı, her yıl bir açılış konferansı ile başlamakta ve kapanış konferansı ile nihayete ermektedir. Adres: Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Merkezi No:39/2 Üsküdar, İstanbul Telefon: E-Posta: Web: ilem.org.tr Tüm hakları saklıdır. İlmi Etüdler Derneği nin yazılı izni olmadan bu eserin hiçbir kısmı elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz. Yazıda belirtilen görüşler yazara aittir ve İlmi Etüdler Derneği ni bağlamaz.

4 Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya 1960 yılında Tekirdağ da doğdu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı nı bitirdi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İslâm Felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Burada Prof. Dr. Mustafa Tahralı ve Prof. Dr. Bekir Karlığa danışmanlığında İhvân-ı Safâ da Müzik Düşüncesi başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı Yıl Üniversitesi Müzik Bölümü nün kuruluşuna katkı sağladı ve bu bölümde bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı süreç içinde İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Türk Mûsikîsi alanında doktora/sanatta yeterlik yaptı. Buna paralel olarak Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nde Müzik Sosyolojisi alanında ve aynı üniversitede Devlet Konservatuarı bünyesinde Geleneksel Müzikler / Hind Müziği» alanlarında doktora/sanatta yeterlik eğitimini Mevlevilikte Müzik Felsefesi konulu tezle tamamladı. Beş yıl boyunca Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğini yürüttü; bu süreçte salona Yılın En İyi Müzik Etkinlikleri ödülünü ve Nuri İyicil Uluslararası Keman Yarışması Jüri Özel Ödülü nü kazandırdı. Haliç Üniversitesi Konservatuarı nda öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı nda öğretim görevlisi olarak dersler verdi.. Çetinkaya nın Reklamcılık ve Manipülasyon, İhvân-ı Safâ da Müzik Düşüncesi, Memleket Meseleleri ve Müzik Yazıları adlı yayınlanmış dört kitabı bulunuyor. Mevlevilikte Müzik Felsefesi başlıklı doktora/sanatta yeterlik tezi bugünlerde «Lîsân-ı Aşk başlığıyla basılacak. İTÜ Müzikoloji Bölümü ndeki öğretim üyeliği görevine devam eden Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı nda birkaç yıldır Müzik Felsefesi, Müzik Estetiği gibi sanatta yeterlik/doktora düzeyindeki dersleri vermeye devam ediyor. Ayrıca Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) Yenikapı Mevlevîhânesi nde Sanat Danışmanı ve Itrî Mûsikî Araştırmaları Merkezi Sorumlusu olarak görev yapıyor. Ayrıca MEDİT de de Müzik ve Medeniyet başlıklı doktora ve yüksek lisans dersi veriyor. Müzik Felsefesi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Estetiği, Tasavvuf ve Türk Mûsikîsi İlişkisi, Türk Mûsikîsi Tarihi ve Batı Müziği Tarihi, Medeniyet ve Müzik İlişkisi, Müzik Üzerinden Medeniyet Okumaları, Din ve Müzik, Kutsal ve Müzik, Kadîm Müzik Teorileri gibi alanlarda ders vermeye ve yayınlar yapmaya devam ediyor.

5 Önsöz Latif Karagöz İLEM Eğitim Komisyonu Başkanı Nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilim anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak hedefleriyle çalışmalarını yürüten İLEM, sosyal bilimler alanında önemli bir ilmi muhît olma çabasındadır. Bu bağlamda yürüttüğü ilmî çalışmalarla birçok meseleye, özgün bir yaklaşımla bakmak ve bu istikamette alternatif çözümler üretmek gayesiyle çeşitli konferans, panel, anma toplantıları ve seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerin çıktılarını yayına (kitap, dergi, bülten vs.) dönüştürmekte ve bu yayınları kamuoyunun istifadesine sunmaktadır. İLEM bu çerçevede, lisans düzeyindeki katılımcılara, kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar, çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meseleleri vukufiyetle ele alacak bir perspektif katan üç yıllık Eğitim Programı sunmaktadır. İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve Bahar dönemleri onar hafta sürmektedir. Her dönem I. ve II. kademe katılımcılarının takip etmeleri gereken üç ayrı seminer vardır. III. Kademe katılımcıları Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinde(TLÇK) bildiri sunar. İLEM, on üç yıllık tecrübesiyle İLEM Eğitim Programı nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Program, katılımcıların; okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak donanımlara haiz olmasını öncelikli hedefleri arasına koymaktadır. Programda merkezî konumda yer alan da- 5

6 nışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımı yanı sıra şahsî yönelim ve sorunlarına ilişkin rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. İLEM, her eğitim dönemini, bir kapanış konferansı ile tamamlamaktadır. Türkiye de Etno-Milliyetçilik, Türkiye de Siyasal ve Toplumsal Değişim, Modern Türkiye de Devletin Schmittyen Bir Okuması, Şehirli Olmak: Şiir Derviş ve Mekân, Medeniyetimiz ve Sanat geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz Kapanış Konferansları arasındadır. Bu yılki Kapanış Konferansımızda, İstanbul ve Mûsikî başlığı ile İstanbul un kadim medeniyetlerle olan bağını mûsikî bağlamında ele alıyoruz. Medeniyetler, kaynağını coğrafya ve insan unsurunun etkisiyle oluşan maddi kültürün yanı sıra, o insanların taşıdığı inanç ve ideallerden de almaktadır. Tam da bu noktada İstanbul, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücûd bulmuş müstesna bir örneğini teşkil etmektedir. Kapanış konferansında bu örnekliğin İstanbul mûsikîsindeki kökenlerini, onu inşa eden varlık tasavvurunu, bugünkü mûsikîsi algımızı ve mûsikîmizin bugün için imkânı meselelerini açıyoruz. Bu imkânı değerlendirirken Osmanlı dönemi İstanbul unda mûsikî düşüncesinde, tasavvuf mûsikîsinde de önemli bir yere sahip olan Mevlevilik kültürünün de izleri sürülecektir. 6

7 İstanbul ve Mûsikî Yalçın Çetinkaya İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı 02 Mayıs 2015, Üsküdar Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nâdir şehirlerden birisidir. Dünyada İstanbul gibi kendi müziğini üretebilmiş şehirler var Paris gibi Viyana gibi New York gibi İstanbul u, Türkler in İstanbul u fethinden sonraki şehir olarak değil, onu kendi uzun geçmişi ve tarihiyle düşünmemiz gerekmektedir. Elbette Osmanlı Türkleri, İstanbul u fethettikten sonra ona kendi medeniyet tasavvurları doğrultusunda şekil vermişlerdir. İstanbul un uzun geçmişinden beri varolan sesini de kendi ses kültürlerine göre yeniden tasarlamışlardır; ama Osmanlı nın fethinden sonraki İstanbul u kendi geçmişinden bağımsız bir şehir olarak kabul etmek mümkün değildir. Osmanlı şehircilik anlayışı, Mekke, Medine, Bağdat, Şam, İsfahan, Kurtuba, Sevilla, Toledo, Gırnata, Konya, Erzurum, Sivas, Bursa gibi şehirler ve bu şehirlerdeki bir arada yaşama tecrübe ve kültüründen istifade edilerek oluşturulan bir şehircilik anlayışı ve yaşama biçimidir. Fetihten sonra İstanbul daki şehircilik tarzı da bu tecrübe ve anlayıştan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir örneğidir. Osmanlı, coğrafî konum itibariyle Anadolu ve Rumeli gibi, adeta kültür ve medeniyetlerin nehir yatağı veya buluşma noktası olarak kabul edilen bir konumda kurulmuştur. Osmanlı coğraf- Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir örneğidir. 7

8 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı İstanbul un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul un fethedilmesi ve Osmanlı nın başşehri olmasından sonra tabii olarak bu şehre doğru akmaya başlamıştır. yasındaki birikim ve değerlerin, Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilediğini kabul ve teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu coğrafyadaki kültürel birikim, kadîm bir birikimdir ve bu birikimde Osmanlı nın kuruluşundan önceki dönemlerde yaşamış, devletler ve medeniyetler kurmuş Türklerin de büyük ve önemli katkıları olduğu muhakkaktır. Osmanlı, bu çok zengin birikimi alıp devşirmiş, kendi potasında eriterek yeniden şekillendirmiştir. Osmanlı nın 1453 yılında fethettiği İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu nun da başkenti olması sebebiyle bir müzik birikimine sahipti ve Osmanlı, bu müzik birikimini reddetmedi. Bu sebeple İslâm motifli ve referanslı bir devlet olan Osmanlı, tabii olarak İslâmiyet in karakteristik özelliklerini yansıtır ve bu referansı sahiplenir. İslâmiyet doğru, temiz, akla ve fıtrata uygun olanı reddetmez; bilâkis onu alır, gözden geçirir, eğer vahye ve fıtrata uygun olmayan yanları varsa onları atar, adeta arındırıp temizler ve kullanır. Bu, İslâmiyet in ve dolayısıyla onun meydana getirdiği medeniyetlerin ruhunda vardır. Çünkü İslâmiyet in temel kitabı Kur an ve onun resulü, kendinden öncekileri reddetmez, tam tersine eğer tahrif edilmemişseonları tasdik eder. Dolayısıyla bu anlayış ve realite ye sahip olan bir dinin oluşturduğu toplum ve medeniyet, var olanı (veya kendisinden önce gelmiş olanı) hemen reddetmez; onu inceler, faydalı ve kullanılabilir hâle getirir, kendi değerleriyle bezeyip süsler ve kullanmaya devam eder. Meselâ bu mânâda daha batının, yani Katolik Hıristiyanlığın genetiğini bozduğu ve bu genetiği bozulmuş veya tahrif edilmiş kutsaldan üretilen dinin müziğini, doğu kültürlerine ait ve akrabalık hissi duyduğu müzikler gibi kolayca benimseyememiştir. Hatta bence son derece anlamsız ve bir tür faşizan anlayışla gerçekleştirilen müzik devrimine ve eğitimini engelleme, yasaklama gibi özel çabalara rağmen yine de benimsememiştir. Çünkü Hıristiyan Katolik batının bu müziği, İncil in tahrifatından sonra genleriyle de oynanmış, tabiliğine müdahale edilmiş ve genetiği değiştirilmiş muharref kutsala uydurulmaya çalışılmıştır. Yani Katolik Hıristiyanlığın yeni müziği, muharref kutsala göre yeniden tasarlanmış bir müziktir. İslâmiyet ile muharref kutsal arasında genetik bir uyumsuzluk vardır ve bu uyumsuzluk kendisini müziklerde de göstermektedir. Kur an-ı Kerim in merkezinde bulunduğu bir toplum, kültür ve medeniyet de aynı şeyi yapar. Kendi üretkenliği ve ilâhî ilham ile ürettiği yeni değerler yanında, -tahrif edilmemiş ise- nereden gelirse gelsin, nereye ait olursa olsun kadîm değerleri de reddetmez, onları kullanır. Hem Hz. Muhammed in ilim ve hikmet, mü minin yitik malıdır, onu bulduğu yerde alır hadisi ışığında ilim ve hikmeti alır ve kullanır hem de varlığa olan saygısından dolayı alır, dönüştürür, ilavelerde bulunur, bazı kabul edilemeyecek unsurları çıkarır ve kullanır. Çünkü burada İslâm medeniyetinin Yunus un şiirinde ifadesini bulan bir başka prensibi 8

9 Yalçın Çetinkaya, İstanbul ve Mûsikî daha vardır: Yaradılmışı, Yaradan dan ötürü sevmek. Varlık ister insan, ister hayvan, ister bitki gibi somut bir nesne olarak ya da isterse ses cevheri olarak olsun, yaradılmış bir şey dir ve Yaradan ından ötürü değerli, anlamlı ve saygıya lâyıktır. Çünkü Yaradan, ayette buyurduğu gibi Yer ile semâvât arasındaki hiçbir şeyi boşuna ve oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. İnsan melodi yapabilme, müzik icrâ edebilme kabiliyetini, kendine verilen kabiliyetle birlikte Allah ın yarattığı ses cevherini kullanarak gerçekleştirir. Bu, başka kültür ve medeniyetlerde de, Osmanlı da da böyle olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu nun başkentinde doğunun müzik modları ve müzik aralıklarının yaşıyor olması normal karşılanmalıdır; çünkü bu başkentin müziğini batıdan değil, daha ziyade doğudan akıp gelen bir ses ve melodi cevheri oluşturmaktaydı. Osmanlı müziğiyle ya da Osmanlı müziğinin temelini oluşturan kadîm doğulu (Arap, İran) müziklerle, Doğu Roma İmparatorluğu nun modal yapıdaki müzikleri arasında bir akrabalık bağı olduğu söylenirse, yanlış bir şey söylenmiş olmayacaktır. Osmanlı İstanbulunun müziği, Doğu Roma İmparatorluğu nun başkentinden tevârüs eden bu akraba müzik birikiminin üzerinde yükseldiği ve onu devşirerek kendi kültürel zenginliğiyle bezediği bir müziktir. Osmanlı medeniyeti, kendinden önceki İslâm medeniyet birikiminin hiç şüphesiz bir devamı, bir versiyonudur ve İslâmî karakterlidir. İslâm medeniyeti ve bilgisi yukarıda da arzettiğim gibi şu düstur üzerine kuruludur ve bir dönem elde ettiği zenginliğini de bu düstura borçludur: İlim ve hikmet mü minin yitik malıdır, onu bulduğu yerde alır. Müzik, ancak ilâhî ilhamla ortaya çıkabilen sanatın bir dalı olarak, hikmetten bir cüzdür. Bu düstur, özellikle dokuzuncu yüzyılda İslâm halifesi Me mun un kurduğu Beytu l-hikme de hayat bulmuştur ve değişik kültür ve dillerdeki kaynaklardan yapılan tercümelerle İslâm düşüncesi, bilgi ve kültürü zenginleşmiştir. (Antik Yunan dan ilk müzik nazariyatına ait tercümeler de bu dönemdedir. El-Kindî ve biraz daha sonra El-Fârâbî nin tercümeleri ilk dönem İslâm müzik düşüncesinin ve bilgisinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Pythagoras ın müzik düşüncesi ve kadîm Hermetik doktrinin de katkılarını hesaba katarsak, İslâm müziğinin çok güçlü referanslara sahip olduğunu söylememiz de mümkün hâle gelir. İslâm müziğinin ve bu müzik İstanbulunun müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul da Osmanlı İstanbulu nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bir müziktir. birikiminden beslenen Osmanlı müziğinin referansları oldukça eskidir ki İslâm düşünce dünyasında İdris (aleyhisselâm) olarak bilinen Hermes in, Osmanlı müzik yazmalarında referans olarak gösterildiği bilinmektedir. Meselâ 1441 yılında yazdığı ve Sultan Murad a ithâf ettiği Muradnâme adı eserinde Bedri Dilşad bu kadîm referansı şu şekilde özetlemektedir: Bil evvel ki bu ilm-i İdris dür / Açık sözü sanma ki telbisdür / Ânı dört ilimden çıkarmış tamam / Alub birbirine karmış (eylemiş) tamam / Onlar hey et ü ilm-i hikmet nücûm / Dahî tıb imiş söz beyânını ûm / Ki 9

10 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı oniki burca oniki makam / Komuşlar ki seyreyleye mûdâm / Yidi yıldıza yidi şûbe misâl / Kodular ki eylenile imtisâl / Anâsır nitekim olubtur çehâr / Makâmın dahî aslını anlar çâr Osmanlı İstanbulu nun müziğinin bence en önemli özelliği, ait olduğu medeniyet gibi dişil karakterli olmasıdır. Medeniyette ve onun bir unsuru olan müzikte dişil karakterlilik, içine aldığı unsurları zenginleştirerek yeniden üretebilme kabiliyetidir. / Diyem üş makâmında fehm idesin / Gerekmez ki fehmini vehm idesin. Bedri Dilşad ın bu bilgilerine Ya kub el-kindî de de, İhvân-ı Safâ da da rastlamak mümkündür. Kadîm doğu bilgeliğinin ürettiği mûsikî düşüncesinin yansımalarını Osmanlı müziğinde de görebilmektedir.phtyagoras ın feleklerin dönerken nağmeler çıkardığını ve bu nağmeleri kendisinin de işittiğini söylemesi buna dâir bilginin yansımalarını Anadolu tasavvufunda, özellikle Hz. Mevlânâ nın Hakîmler, mûsikî nağmelerini feleklerin dönüşünden aldık der sözünde görebilmekteyiz. Mevlevîliğin müzik düşünce ve uygulamasının Osmanlı müziğini direkt olarak etkilediğini burada hatırlatmamız gerekiyor. Osmanlı müziğinin en önemli enstrümanı olan Ney in bu kültür tarafından insan-ı kâmil olarak yorumlandığını ve Hz. Mevlânâ nın Mesnevîsi nin de Dinle Ney den diye başladığını düşünerek, Osmanlı müziğinin Mevlevilik kültüründen beslenmiş olduğunu ifade edebiliriz. Antik-Yunan dan bir melodi aktarımı söz konusu değildir ve bu, gerçekçi de olamaz. (Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları nda Rum müziğinin Fârâbî tarafından Anadolu ya sokulduğundan söz eder. Fârâbî, Kitâbu l-mûsikî el-kebîr adlı eserine bir giriş olarak yazdığı Medhal de adeta 10 yüzyıl öncesinden böyle bir iftiraya uğrayacağını anlamışçasına, kendisinin Antik-Yunan dan mûsikîye dâir sadece nazarî bilgiler tercüme ettiğini söyleyerek cevabını vermiştir. Kaldı ki Anadolu da Rum varlığını inkâr etmek mümkün değildir. Hz. Mevlânâ, Celâleddin Rûmî olarak bilinir. Yani Rum diyarından. Türkiye yi oluşturan coğrafyanın kuzeybatısı Rumeli dir. Bu varlıktan ve gerçeklikten ürkmek veya rahatsız olmak yerine bahtiyar olmak gerekmektedir ki zaten Osmanlı bu coğrafyadaki bilgi ve kültür birikimini hiçbir zaman reddetmemiş; bilâkis onu kendi potasında, kendi bilgi birikimi ve değerleriyle harmanlayıp yeniden üretmiş veya şekillendirmiştir. İstanbul un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul un fethedilmesi ve Osmanlı nın başşehri olmasından sonra tabii olarak bu şehre doğru akmaya başlamıştır. Bu şehre akarken de, bu şehirde zaten daha önceden âşinâsı olduğu bir kadîm dostuyla buluşmuştur: Müzik. Bence bu buluşma, Hz. Muhammed in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hadîs-i şerifindeki prensibe uygun bir buluşmadır ve dolayısıyla bu prensibe uygun olması onun bereketini ve verimliliğini artırmıştır. Bu arada İstanbul un fethinden kısa bir süre önce Bursa ya kadar geldiği rivâyet edilen, İslâm dünyasında el- Kindî, Mawsilî, Fârâbî, Urmevî gibi müzisyen nazariyatçılardan devraldığı müzik bilgisini referans kabul eden ve Anadolu dan Asya ya 10

11 Yalçın Çetinkaya, İstanbul ve Mûsikî geniş bir coğrafyanın müziklerinden beslenmiş bir tür recorder (kayıt cihazı) ve deha Abdülkadir Merâgî den bahsetmek gerekmektedir. Herat tan, Belh ten, Anadolu dan, Horasan dan, Arap dünyasından, Anadolu tasavvufundan ve özellikle mevlevîlikten hülâsâ dört bir yandan akıp gelen mûsikî bilgi, birikim ve nağmeleri İstanbul un nağmeler havuzunda toplanmış, bu şehirde buluşmuş ve Constantin in kadîm müzikleri ile de kaynaşarak yeni bir form şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak, bu müthiş birikimi harmanlayan el, Osmanlı eli dir. Gelişmek ve yenileşmek için beslenmek, başka kültür ve medeniyetlerle tanışmak, önyargısız bir şekilde onların birikimlerinden istifade edebilme olgunluğunu göstermek şart. Osmanlı İstanbulunun müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul da Osmanlı İstanbulu nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bir müziktir. Osmanlı İstanbulu, kendini idrâk etmiş bir medeniyetin kendini idrâk etmiş bir şehri dir. Mûsikîsi de böyle bir şehrin mûsikîsidir. Belki de medeniyetin kendini idrâk etmesinde en büyük paya sahip olan, İstanbul şehridir. Çünkü medeniyeti medeniyet yapan bütün değerlerin ya yeniden üretildiği ya da medeniyetin formuna göre şekillendiği bir şehir olma özelliğine sahiptir. Medeniyetin kendini idrak etmesi, o medeniyetin insanının kendini, nefsini bilip idrak etmesiyle başlar. Osmanlı medeniyetinin bireyi, kendini yani nefsini bilmiştir; nefsini bilmek ona yaratıcısını yani Rabbini bilmenin yolunu açmıştır. Önce kendini bilmek (bu kendini bilme nin içinde haddini bilmek de vardır), Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde Türk olsun, Rum, Ermeni veya Yahudi olsun bütün farklı dinlerdeki bestekârları birbirine yaklaştıran en önemli unsur, dildir. sonra Rabbini bilmek, sonra varlığı bilmek. Bu mikro ölçekli bilgi ve idrak, medeniyet boyutuna da yansımıştır ve medeniyet de bu sebeple kendini bilmiş hatta idrâk etmiştir. Tasavvufun Etkisi Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde tasavvufun derin etki ve izlerinin olduğu gerçeğini de ifade etmek gerekmektedir. Özellikle Mevlevilik kültürü üzerinden gelen bu etki, Osmanlı mûsikîsinin son dönemlerine kadar kendini açık bir şekilde hissettirmiştir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinin ürettiği en din dışı form olarak kabul edilen şarkı formunun en önemli ve dikkat çekici konusu aşk tır ve aşk, tasavvufun da özellikle mevlevîliğin zaten temel konusudur. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde Mevlevî âyininden şarkıya kadar hemen bütün formlarda Kur an ın izini görmek veya hissetmek, Kur an ile mûsikî arasında bir bağ kurabilmek mümkündür. Çünkü bu bağ, Hâfız Abdülkâdir Merâgî den, Hâfız Post tan Hâfız Sadeddin Kaynak a kadar sayıları elliden fazla olan hâfız bestekârlar üzerinden 11

12 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı kurulmuş bir bağdır. Kur an hâfızları, Kur an ezberleme ve okuma üslûplarını, Kur an-ı Kerîm i spontane yani anlık bestelerle kıraat etme becerilerini bestelerine de yansıtmışlar ya da Kur an ı bu şekilde kıraat etme becerileri onların bestekârlık yanlarını da güçlendirmiştir. O yüzden nâçizâne Osmanlı İstanbulu nun vokal icrâya dayalı bir eseri ile Kur an arasında genetik bir benzerlik hatta ortaklıktan sözetmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsi ister kabul edelim ister etmeyelim, bu anlamda İslâmiyet i yaşayan bestekârların yüreğinden çıkmıştır. Bunun dışında, elbette pek çok gayrımüslim bestekârlar da vardır elbette; ama onlar da İslâm medeniyet dairesi içinde yaşayan kimselerdi ve bu medeniyetin birarada yaşama tecrübesi ve toleransı, İstanbulu nun mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. bu bestekârları da kapsamaktaydı. Her şeyden önce ve önemlisi, ister müslim ister gayrımüslim olsun bütün bestekârları birbirine yakınlaştıran ve benzeten en önemli unsur Osmanlı nın dili dir. Osmanlı İstanbulu nun müziğinin dominant bestekâr profili, Mevlevîhânede yetişmiş, çile doldurmuş, mevlevîlik âdâbı ile yetişmiş, hafızlık eğitimi alarak hâfız ünvânı elde etmiş bestekâr profilidir. Bu bestekâr profiline Hâfız Post tan, Itrî den itibaren Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi ye, Zekâi Dede ye kadar pek çok bestekârda ve yakın zamanlarda yetişmiş bazı bestekârlarda rastlamak mümkündür. Tabi bu bestekâr profili içinde hem mevlevîhânede yetişip çile doldurarak Dede ünvânı almış ve Hâfız olan bestekârlar da var, Dede olduğu halde hâfız olmayanlar da var. Şunu hatırlatmak gerekmektedir ki Osmanlı İstanbulu, tekke, dergâh, zâviye, mevlevîhâne bakımından oldukça zengin bir şehirdir ve mevlevî dergâhı müntesibi olmasa bile başka tekke ve dergâhlara intisâb etmiş bestekârların varlığı bir gerçektir. Dolayısıyla pek çok bestekârın, bir mürşid tarafından irşâd edildiğini söylemek de gerçeğe aykırı değildir. Buradan hareketle Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsini ortaya çıkaran bestekâr profilinin bir mürşid terbiyesinden veya en azından bu terbiyeyle eğitilmiş hocaların rahle-i tedrisinden geçtiği muhakkaktır. Tekke ve zâviyeler kapatıldıktan sonra bu bestekâr profilinin giderek azaldığı ve sahneden çekildiği aşikârdır. Osmanlı İstanbulu nun müziğinin bence en önemli özelliği, ait olduğu medeniyet gibi dişil karakterli olmasıdır. Medeniyette ve onun bir unsuru olan müzikte dişil karakterlilik, içine aldığı unsurları zenginleştirerek yeniden üretebilme kabiliyetidir. Osmanlı medeniyeti başka kültür ve medeniyetlerden aldığı bir tohumu veya bir formu kendi toprağında tutar, bu tutuş sürecinde onu inceler, kendine uygunluk testlerini yapar ve ondan yeni bir değer üretir. Nitekim Osmanlı İstanbulu mevlevî ayinlerinden ilâhî ve şarkılara, saz eserlerine kadar pek çok müzik formunu, devşirdiği ses cevherini geliştirerek elde etmiştir. 12

13 Yalçın Çetinkaya, İstanbul ve Mûsikî Osmanlı İstanbulu nun Mûsikîsinde Gayrimüslimlerin katkısı Bu katkı, bestecilik anlamında hiç şüphesiz oldukça önemli bir katkıdır. Osmanlı İstanbulu nda hatırı sayılır miktarda bir gayrimüslim teb a yaşamaktaydı ki İstanbullu Rumların kökleri de bu şehirde idi. Sadece kökleri İstanbul da olan Rum bestekârlar değil, aynı zamanda Ermeni ve Yahudi asıllı bestekârların da, eserleriyle Osmanlı mûsikîsine önemli katkıları olmuştur. Bu katkı, hiçbir zaman için Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinden ayrı düşünülemeyecek, tamamlayıcı bir katkıdır ve günümüze kadar devam edegelmiştir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsinde Türk olsun, Rum, Ermeni veya Yahudi olsun bütün farklı dinlerdeki bestekârları birbirine yaklaştıran en önemli unsur, dildir. Osmanlı İstanbulu nun Mûsikîsinin İfade Gücü Osmanlı İstanbulu nun koma seslerden müteşekkil mûsikîsi, bu özelliği ile ifade gücü daha yüksek bir mûsikîdir. Makamsal yapıda her makam insan hâlât-ı rûhiyyesinin değişik bir hâline tercüman olabilmektedir. Hüznüne, kırgınlığına, sevincine, neş esine Ayrıca bu yapıda her ses kendini özgürce ifade edebilir. Bu ifade sorunu 19. yüzyılın sonlarından itibaren batıda da tartışılmıştır. Nitekim 1892 yılında çeyrek sesleri verebilen bir piyano yapılır. Yirminci yüzyılın başlarında Leningrad da minik aralıkları, yani mikrotonları savunan bir dernek kurulur. Yeni Klasikçiliğin kurucusu Mevlevî âyininden şarkıya kadar hemen bütün formlarda Kur an ın izini görmek veya hissetmek, Kur an ile mûsikî arasında bir bağ kurabilmek mümkündür. olan Ferrucio Busoni, tam perdeyi dörde ve altıya bölerek minik aralıkların kullanılmasını önerir. Çek besteci Alois Haba da bizdeki koma seslerin karşılığı olan minik aralıkları şiddetle savunur ve bu konuda pek çok eser besteler. Özellikle Moskova Ekolü ne karşı Leningrad Ekolü nün, tampere sistemin insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmekte yetersiz kalmasını gerekçe göstererek mikrotonlara veya minik aralıklara yönelmesi hayli ilginçtir, ancak bu tartışmalar Avrupa nın derin müzikçileri tarafından bitirilir. Osmanlı İstanbulu nun mûsikîsi, köklü bir geçmişe dayanan, kadîm bilgeliğin müzik düşüncesini de benimsemiş, çevre kültür ve medeniyetlerin müzik birikimlerinden yararlanarak onları kendi potasında eritip dönüştürülen ve Osmanlı hissiyatı ile zenginleştirilen «nev i şahsına münhasır bir müziktir. 13

14 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Osmanlı İstanbulu nun Müziği

Osmanlı İstanbulu nun Müziği Osmanlı İstanbulu nun Müziği Yalçın Çetinkaya İstanbul Teknik Üniversitesi Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nâdir şehirlerden birisidir. Dünyada İstanbul gibi kendi müziğini üretebilmiş

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

XVII. ERMCO KONGRESİ

XVII. ERMCO KONGRESİ XVII. ERMCO KONGRESİ İSTANBUL TurkİYE XVII. ERMCO KONGRESİ İLK DUYURU 4-5 Haziran 2015 Askeri Müze, İstanbul - Türkiye 1995 yılında İstanbul da başarıyla gerçekleştirilen kongreden sonra, XVII. ERMCO Kongresi

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarihten getirdiği vizyon ve misyonu ile yoğun gayretler sonunda hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Üsküdar daki kampüsünde eğitim-öğretim hayatına

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Kutup Ata Tuncer Doğum Tarihi: 22/02/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sanatta Yeterlik/Doktora Türk Müziği Haliç Üniversitesi Tez Aşaması Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Deontoloji Ege Üniversitesi 1988

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Bir notanın vesile kıldığı şey, yalnızca bizim anımsayabildiğimiz özel bir an ın tekrar uyanışı, bu sayede devasa bir geçmişin yeniden canlanışıdır

Bir notanın vesile kıldığı şey, yalnızca bizim anımsayabildiğimiz özel bir an ın tekrar uyanışı, bu sayede devasa bir geçmişin yeniden canlanışıdır Sunum Metni Hazırlayan ve Sunan: Bilge Sumer BÖLÜM I Saygıdeğer Sanatseverler Muhterem Misafirlerimiz, Bodrum Belediyesi Türk Musikîsi Derneği, Klasik Türk Müziği Korosunun hazırlamış olduğu, BESTEKÂR

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi 5-12 Temmuz 2015 Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü ada art art & culture içerik Asırlar boyu göç toprakları olmuş bereketli Anadolu coğrafyasında hem yerine aitliğin hem de yerine ait yapının bir

Detaylı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı Feyizler, safâlar ziyâde ola Tören Programı 07 Aralık 2014 Pazar Kandil Uyandırma Merasimi Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü Saat: 13.30 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semâ

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL Özgür Sadık KARATAŞ * Özet : Tarihimizde ve kültürümüzde kendine mahsus bir yeri olan İstanbul, mûsikîmizde de müstesnâ bir yere sahiptir. Hazırladığımız

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

Tablo 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Tablo 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1179 Açık ve Uzaktan Öğrenme 111 1180 Arkeoloji 111 1181 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 111 1176 Avrupa Birliği 111 1182 Bankacılık ve Sigortacılık 111 1102 Batı Sanatı

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME Konu: Üniversitede Engelli Olmak, Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

Afiliasyonda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri

Afiliasyonda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri Doç. Dr. Nazife Sefi Yurdakul (İAEAH çalışanları adına) 07.04.2014-İzmir İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı