BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2006"

Transkript

1 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 İÇERİK YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ A) YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1- Raporun Ait Olduğu Dönem 2- Şubenin Ticaret Ünvanı 3- a- Şube Yönetim Merkezinin Adresi b- Şubenin Adresi 4- Telefon ve Fax Numaraları 5- Elektronik Site Adresi 6- İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi B- YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ 1- Sunuş Bölümü 1.1- Özet Finansal Bilgiler Bilanço Gelir Tablosu 1.2- Şubenin Tarihsel Gelişimi 1.3- Şubenin Ortaklık Yapısı 1.4- Şube Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler 1.5- Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ünvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 1.6- Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe yönelik Beklentileri 1.7- Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar 2- Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler : 2.1- Müdürler Kurulu 2.2- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faailyetleri İle Denetcilerin Özgeçmişleri Hakkında Bilgiler 2.3- Diğer Komiteler 2.4- İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 2.5- Şubenin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 3- Finansal bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmeler 3.1- Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler 3.2- Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 3.3- Bağımsız denetim raporu 3.4- Bank Mellat Genel Merkezince Düzenlenen Dönemi Faaliyet Raporu Türkçe Tercümesi 1

2

3 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 A) YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1- Raporun Ait Olduğu Dönem :2006 Yılı 2- Şubenin Ticaret Ünvanı :Bank Mellat Merkezi Tahran İran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 3- a- Bank Mellat Yönetim Merkezinin Adresi :Talghani Avenue. No:327 Tahran - İran b- Bank Mellat Türkiye'deki Merkez Şubesinin Adresi :Büyükdere cad. Binbirçiçek Sk. No.1 1.Levent Beşiktaş/İstanbul Türkiye 4- Telefon ve Fax Numaraları :Telefon (0212) Faks (0212) Elektronik Site Adresi :www.mellatbank.com 6- İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi B) YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ, 1- Sunuş Bölümü 1.1- Özet Finansal Bilgiler: Bilanço (Bin YTL) Nakit Değerler ve bankalar Krediler Menkul Değerler Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat Alınan Krediler Karşılıklar Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Pasifler Gelir Tablosu (Bin YTL) Net faiz geliri Net ücret ve komisyon gelirleri Diğer gelirler (net) Toplam gelirler Diğer faaliyet giderleri (4.971) (3.529) Faaliyet kârı Kredi ve diğer alacaklar karş. (392) (369) Vergi öncesi Kâr Vergi karşılığı (1.531) (1.521) Net kâr

4 1.2- Şubenin Tarihsel Gelişimi: BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 Bank Mellat İran 1980 yılında 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla kurulan İran da mukim bir devlet bankasıdır tarihi itibariyle aktif büyüklüğü bin USD olan Banka bu kritik açısından İran ın 3 üncü büyük bankası olarak faaliyet göstermektedir. İran da 1955 şube ile faaliyette bulunan Banka nın Türkiye, Ermenistan ve Kore de şubeleri, İngiltere ve Almanya da ise iştirak ettiği bankaları bulunmaktadır. İran dışındaki şube ve bankaların ana amacı İran ve özellikle bu ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerle arasındaki dış ticaret işlemlerine aracılık etmektir. Banka ya tarih ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye de yabancı bankalar statüsünde faaliyet göstermesi için izin verilmiştir tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat ın İstanbul daki merkez şubesi Ankara ve İzmir şubeleri olmak üzere Türkiye de 3 şubesi bulunmaktadır Şubenin Ortaklık Yapısı : Pay Ödenmemiş Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları Ödenmiş Paylar Oranları Paylar İran İslam Cumhuriyeti % Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler : Şube, 18 Eylül 2006 tarihli müdürler kurulu kararı ile 6 Eylül 2006 tarihli BDDK nın tescil kararına istinaden YTL nakit, YTL ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farklarından ve YTL kar yedeklerinden olmak üzere YTL sermaye artırımı kararı almış ve sermaye artırımı kayıtlara yansıtılmıştır Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ünvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler: Şubenin %100 hakim sermayedarı İran İslam Cumhuriyeti Devleti dir Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe yönelik Beklentileri : Mali istikrar ve disiplin 2006 yılında da korunmuş ve ekonomi yavaşlayarak da olsa büyümeyi sürdürmüştür. Ancak bazı olumsuz gelişmeler de gündemde yer almaya başlamıştır ve 2005 yıllarında sırasıyla %9 ve % 7,4 oranlarında gerçekleşen büyüme hızı, 2006 yılında % 5,7 oranına gerilemiştir. Yılın ilk dokuz ayındaki verilere göre özel sektörün tüketim ve yatırım harcamaları geçmiş yıllara kıyasla daha düşük hızlarla büyümüş, kamu sektöründe ise tüketim harcamaları hızla artarken, yatırım harcamaları özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte gerileme göstermiştir. Dış ticaret hacmindeki gelişme ve cari işlemler açığındaki genişleme devam etmiştir. Dış ticaret hacmi 223,7 milyar ABD dolarına yükselmiş, cari işlemler açığı Gayrisafi Milli Hasılanın yüzde 8,1 i düzeyine ulaşarak 31,5 milyar ABD doları seviyesine çıkmıştır. Bununla beraber, cari açığın finansmanında uzun dönemli borçlanma ile doğrudan yabancı yatırımların payının artması sonucu açığın finansmanının kalitesinde iyileşme gözlenmiştir. Bu iyileşme cari açığın sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıları hafifletmekle beraber, bu durumun kalıcılığı belirsizliğini korumaktadır. Dış borç stokundaki gelişmeler de dikkat çekicidir yılında özel kesimin dış borçları yüzde 42 nin üzerinde bir artış göstererek 121 milyar ABD dolarını aşmış ve toplam dış borcun yüzde 59 una yaklaşmıştır. 2

5 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 Enflasyon yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yılın ilk iki döneminde yükselen ham petrol fiyatları, gıda fiyatları ve iç talepteki artışlar enflasyon artışında rol oynamıştır. Mayıs ve Haziran aylarındaki dalgalanmalar ve YTL nın değer kaybı ikinci dönemde enflasyon artışı yönündeki baskının devam etmesine neden olmuştur. Kısa vadeli faiz oranları yükselmiş, yükselme kalıcı hale gelmiştir. Nisan ayında yüzde 13,25 e kadar gerileyen TCMB gecelik faiz oranı, Mayıs Haziran aylarındaki çalkantılı ortamın etkisiyle yüzde 17,50 ye çıkarılmış ve bu seviyede kalıcı olmuştur kamu maliyesinde olumlu gelişmeler yaşanmış, gerek bütçe dengesi gerekse faiz dışı denge hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu sonucun elde edilmesinde 2006 yılına özgü ve bir defalık kalemlerin önemli bir payının olduğu unutulmamalıdır. Mayıs Ağustos döneminde yüksek oynaklık gösteren döviz kurları yılın geri kalan dönemlerinde görece olarak istikrarlı bir seyir izlemiştir. Yılsonu itibarıyla YTL ABD doları ve Euro karşısında sırasıyla yüzde 4,7 ve 16,6 değer kaybetmiştir. AB üyelik süreci yavaşlamıştır. Taraflarda bu sürecin hızlandırılması konusunda bir çaba görülmemekte, aksine bu konuda bir isteksizlik sezilmektedir. Tüm bu gelişmelerin paralelinde Şubemiz 2006 yılında da faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Bir önceki yıla kıyasla aktifler ve krediler yaklaşık yüzde 16 oranında artmıştır. Yıl içinde gerçekleştirilen sermaye artışıyla ödenmiş sermayemiz Bankacılık Kanununda öngörülen asgari tutarın üzerine çıkarılmış ve bunun da katkısıyla 2006 yılında öz kaynaklarımız yüzde 80 oranında artış göstermiştir Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna Ilişkin Açıklamalar: Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran İslam Cumhuriyeti ile olan ticaret işlemlerini finanse etmektir. Bankanın Türkiye de Merkez Şubede dahil olmak üzere 3 şubesi bulunmaktadır. Şubeleri aracılığı ile verilen izin kapsamındaki tüm bankacılık hizmetlerini, özellikle başta ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık olmak üzere Türk Parası ve konvertibl dövizler üzerinden mevduat hesaplarını açmakta, dünya çapında para transferlerini yapmakta, çek ve senet tahsiline aracılık etmekte, döviz alım satımı ile uğraşmakta ve her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerini karşılamaktadır. Şube Türkiye deki politikası gereği olarak sektör ortalamasına nazaran yüksek bir sermaye yeterlilik oranı ile çalışmaktadır. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Şube nin personel sayısı 50 (31 Aralık 2005: 50) kişidir. 3

6 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler : 2.1- Müdürler Kurulu: Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye deki şubesi statüsünde faaliyet gösteren bankamızın vizyonu, misyonu, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca oluşturulan ve yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarını taşıyan Müdürler Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dört üyeden oluşan Müdürler Kurulu ayda en az dört kez toplanmakta, belirlenen politika ve stratejiler değişen koşullara göre sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Bankamız Müdürler Kurulu aynı zamanda kredi komitesi görevini de ifa etmektedir. Aynı zamanda Müdürler Kurulu Başkanı olan Genel Müdür, Şubenin ve birimlerinin Müdürler Kurulunca belirlenen esaslara ve risk yönetim prensiplerine göre yönetilmesinden ve çalışmasından sorumludur. Müdürler Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve mesleki deneyimleri aşağıda verilmiştir. YOUNES HORMOZI SHEIKH TABAGH Görevi: Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Başkanı Üniversite eğitimini İran da Allameh Tabatabee Üniversitesi nde tamamlayan Youne Hormozi Sheikh Tabagh 1976 yılında başladığı bankacılık kariyerinde sırasıyla; krediler şefliği, kambiyo muhasebesi müdür yardımcılığı, kambiyo muhasebesi müdürlüğü, İstanbul şubesi muhasebe müdürlüğü, dış işlemler genel müdür yardımcılığı, mali işler genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve mart 2003 tarihinden bu yana da Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Başkanlık görevini sürdürmektedir. AHMET ARIÖZ Görevi: İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Ahmet Arıöz, 1973/ /07 yıllarında T. İş Bankası nda Müfettiş, 1988/ /11 yıllarında T. İş Bankası Galata Şubesi nde Müdür Yardımcısı, 1989/ /11 yıllarında Faisal Finans Kurumu nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1993/ /12 yıllarında Kıbrıs Yatırım Bankası nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1996/ /05 arasında Derbank da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve Bankamızda yılları arasında müfettişlik yapmış ve 1999 yılından bu yana Müdürler Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. SEYED REZA MIR TALEBI Görevi: Ankara Şubesi Kefili ve Müdürler Kurulu Üyesi İran da Maliye ve İktisadi İşler Bakanlığı İktisadi İşler Fakültesi nden 1997 yılında mezun olan Seyed reza Mır Talebi 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerine sırasıyla; şube akreditif daire müdür yardımcılığı, şube kambiyo muavinliği, kontrol ve denetim genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 2004 yılında Türkiye ye tayin olmuş ve halen Ankara Şubesi kefili ve müdürler kurulu üyeliği görevini yapmaktadır. 4

7 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 HODJATALLAH SHEIKHALESLAMI Görevi: Genel Müdür Yardımcısı İran da Maliye Bakanlığı İktisadi İşler Fakültesi mezunu olan Hodjatallah Sheikhaleslami bankacılığa 1990 yılında başlamış, sırasıyla kambiyo muhasebeciliği, şube kambiyo şefliği, şube müdür yardımcılığı, finans müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, 2005 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak İran dan atanmış, 01 Aralık 2006 tarihinden itibaren mevcut görevine ilaveten Müdürler Kurulu Üyeliğinide yürütmektedir Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faailyetleri İle Denetcilerin Özgeçmişleri Hakkında Bilgiler : İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemleri, icrai görevi bulunmayan iç sistemlerden sorumlu üyenin gözetim ve denetiminde Müdürler Kuruluna bağlıdır. İç sistemlerden sorumlu üye, bağımsız denetim kuruluşu ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi birimlerinden düzenli aralıklarla aldığı raporlar aracılığıyla şubenin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek hususları Müdürler Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 1 Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe giren Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken düzenlemelere yıl içinde başlanmış ve bu kapsamda hazırlanan İç Denetim, İç Kontrol, Risk Komitesi ve Risk Yönetim Birimi yönetmelikleri Ocak 2007 de Müdürler Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Gündemle ilgili yazılı teklif ve talepler, toplantı esnasında gerekli tüm belgelerle Müdürler Kurulu onayına sunulur. Kurul tarafından uygun görülen teklif ve talepler toplantıyı takiben uygulanmak üzere yetkililere verilir. Kurul tarafından onaylanan teklifler daha sonra en geç toplantının yapıldığı ayın son gününe kadar karar haline dönüştürülerek Kurul Başkan ve Üyelerinin imzasına açılır. YUSUF ÇAĞALA Görevi: Sistem Koordinatörü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yusuf Çağala, 1978/ /09 arasında T. İş Bankası nda Müfettiş, 1983/ /11 American Express Bank Istanbul Türkiye Merkez Şubesinde Muhasebe Müdürü, 1984/ /05 arasında Türkiye İthalat İhracat Bankası A.Ş. de Müşteri Hizmetleri Müdürü, 1985/ /03 arasında Türk Sakura Banka A.Ş. de sırasıyla Dış İşlemler Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, 2000/ /11 arasında Banka Kombetare Tregtare Arnavutluk / Tiran da Genel Müdür Yardımcısı, 2002/ /10 arasında Birleşik Fon Bankasında Koordinatör olarak görev yapmış ve Aralık 2006 da Sistem Koordinatörü olarak Bankamızda göreve başlamıştır. ALPAGUT KUBİLAY Görevi: Müfettiş İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İng. İktisat Bölümü mezunu olan Alpagut KUBİLAY, 1993 / / 04 yıllarında Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nde Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 1998 / / 04 yıllarında Kentbank A.Ş.'nde Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş ve Kredi Tahsis, Kurumsal Pazarlama ve Satın Alma Bölümlerinde Yönetmen olarak görev yapmış, Bankamıza girdiği tarihinden bu yana Müfettiş olarak görevine devam etmektedir. 5

8 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Diğer Komiteler : Müdürler Kurulunun 1 Eylül 2006 tarihinde kabul ettiği yönetmelikle daha önceleri gayrı resmi bir şekilde görev yapan Aktif Pasif Komitesi resmiyet kazanmıştır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Muhasebe Müdüründen oluşan komite fonlama, yatırım, fiyatlama ve likidite stratejilerini gözden geçirmektedir. Komite bu amaçla, resmiyet kazanmasından itibaren 6 kez toplanmış ve gündemindeki 17 konuyu karara bağlamıştır İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler : Şubeye alınacak sözleşmeli personel için deneme süresi iki ay, şubeye sendikalı olarak alınacak personel için deneme süresi dört aydır. Bu süre içinde şubeye yararlı olacakları anlaşılanların ilgili şube müdürünün teklifi üzerine adaylıkları kaldırılır ve devamlı kadroya atanmaları yapılır. Şube müdürleri deneme süresi içindeki personele ait hizmet sözleşmelerinin Sürdürülüp sürdürülmemesine ilişkin taleplerini sürenin sona ermesinden en az 10 gün önce personel biriminde olacak şekilde bildirirler. Deneme süresi içinde şubeye yararlı olamayacakları anlaşılanların hizmet sözleşmeleri ilgili şube müdürünün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından ihbar önelsiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Yükselme, Şube personelinin bulundukları ünvandan bir üst ünvana geçirilmesidir. Bu ünvanlardan memurlardan başlayarak yükselmelerde unvan ile birlikte ücret değişikliği de söz konusudur. Personelin yükselmesi için; -Bulunan ünvanda belirli bir hizmet süresinin tamamlanması, -Olumlu sicil alınmış olması, -Bir üst ünvanın gerektirdiği yetenek ve niteliklerine sahip olunması, -Bir üst ünvanda boş kadro bulunması, -Gerektiğinde yapılacak sınav da başarılı olunması gerekir. Şube personelinin bir üst ünvana yükselebilmesi için bulundukları ünvanda, Üniversite mezunlarının en az 3 yıl, Lise mezunlarının en az 4 yıl, Hizmet vermeleri gerekir. Ancak yetkiler çerçevesinde bu süreler en çok bir yıl uzatılabilir. 2.5-Şubenin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler: Aralık 2006: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (*) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Risk Grubuna Dahil Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 6

9 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Aralık 2005: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (*) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Risk Grubuna Dahil Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 3. Şube nin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (*) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevduat 31 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2005 Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 4. Şube nin dahil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu* İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 31 Aralık Aralık 2005 Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları 31 Aralık 31 Aralık Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar 31 Aralık 31 Aralık Kullanılan Krediler Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Verilen Faiz Giderleri (**) Şube nin, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamaktadır. 7

10 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Finansal bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmeler 3.1- Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler: Şubemiz sermayesinin tamamı İran İslam Cumhuriyeti Devletine aittir tarihi itibariyle Şubemiz pasiflerinin % 62,92 ünü teşkil eden yurt dışından kullanılan krediler, Türkiye ve İran arasında dış ticaret hacminin artırılmasına yönelik ihracatçı firmalara tahsis edilmek üzere kullanılmış olup, yurt dışından temin edilen bu kredilerin % 89,98 oranındaki kısmı Şubemiz İran Genel Merkezi tarafından, %10,02'lik kısmı İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankasınca, Şubemize kullandırılmıştır. Şubemizdeki operasyonel faaliyetlerden mevduat toplama işlemlerinin ise toplam pasifler içindeki payının % 16,12 olduğu görülmektedir. Ağırlığı yurt dışı bankalardan temin edilen paralardan oluşan bu kaynakların düşük maliyetler içerdiği ve Risk Komitesince kaynak maliyetinin, faiz riskinin, kur riskinin dikkate alındığı ve kaynak plasman arasındaki vade uyumunu sağlayacak tedbirlerin mevcudiyeti göz önüne alındığında Şubemiz üzerinde kaynak maliyet baskısının olmadığı sonucuna varılmaktadır. Şubemizin sahip olduğu fonlar Risk Komitesi tarafından maliyet, vade ve alternatif yatırım alanlarındaki koşullar göz önünde bulundurularak riski az, getirisi mümkün mertebe yüksek yatırım alanlarına kanalize edilmektedir. Mevcut ekonomik koşulların ışığı altında tercih edilen belli başlı yatırım alanları yurtiçi ve yurtdışı bankalarda mevduat, hazine bonosu ihalelerine iştirak, ihracat ve ithalatın finansmanına dönük krediler ve repo işlemleri şeklinde tarzında ortaya çıkmaktadır. Yatırım kararları fon yönetimi birimine verilen belirli limitler çerçevesinde icra edilmektedir. Bu konuda, bankalarda mevduat olarak tutulabilecek azami miktar toplam kullanılabilir kaynakların belli bir oranını aşamayacağı gibi, tevdiatta bulunulacak her banka için tespit edilmiş limitlere uyulmaktadır. Fon yönetimi bu limitlerin üzerinde bir yatırım yapmak istediği takdirde Müdürler Kurulumuzdan onay almaktadır. Hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerinde, fon yönetimi birimimiz, uygun faiz oranı mevcut olduğu takdirde kendisine tanınan sınırlar içinde ihaleye girerek azami bir yıla kadar vadeli kağıtları satın almaktadır. Kısa süreli atıl fonlar için repo işlemleri uygulamada tercih edilen alternatif bir yatırım alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Şubemiz, döviz pozisyonunda hiç bir zaman açığa meydan vermemiş, diğer bir deyimle kapalı pozisyon politikasını benimsemiştir. Diğer taraftan, yabancı para net genel pozisyonu / özkaynak standart oranı genel olarak kabul edilen % 20 sınırına yakın seyretmiş, bu oran tarihi itibariyle % 21,11 olarak teşekkül etmiştir tarihindeki sözkonusu orandaki aşımın, yapılan yılsonu işlemlerinden kaynaklanmış olduğu, bahsedilen oranın haftalık ortalamasının ise % 17,57 olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şubemizin aktif toplamının itibariyle YTL olduğu, tarihinde YTL olan Şubemiz aktif toplamının % 15,97 oranında arttığı görülmektedir. Şubemiz sermaye yeterliliği konusuna gereken önemi vererek sermaye yeterlilik rasyosunun kabul edilen sınırların üzerinde seyretmesini sağlamış, başka bir ifade ile risk ağırlıklı kalemler ve riske maruz değerler toplamına karşılık Şube, bulundurulması gereken asgari sermaye tutarlarının çok üzerinde bir sermaye kompozisyonuna sahip olagelmiştir. Şubemizin sermaye yeterlilik rasyosu tarihinde % 48,96 olarak gerçekleşmiştir. 8

11 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 Şubemiz bünyesinde tesis edilmiş olan risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin Banka varlıklarının korunup güçlendirilmesine geniş ölçüde yardımcı olduğu, gerek Şubemiz bilançosunda kayıtlı alacak kalemlerinin tahsil edilebilirlik özelliği gerekse Şubemiz işlevsel faaliyetlerinin sonuçları göz önüne alındığında riskli işlemlerden kaçınıldığı, zarara yol açabilecek uygulamalardan mümkün mertebe uzak durulduğu görülmekte olup, standart yeterlilik rasyoları dikkate alındığında Şubemiz sermaye yapısının güçlü olduğu kanaatine varılmaktadır. Şubemizde, tarihi itibariyle 50 kişiden oluşan kadrosunda 5 adet İran İslam Cumhuriyeti uyruklu personel çalışmaktadır. Şubemizde denetim hizmetleri bünye içinde bir müfettiş ve bir iç kontrol elemanı vasıtasıyla yürütülmekte, bağımsız dış denetim faaliyeti PricewaterhouseCoopers firması tarafından icra edilmektedir. Denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporların incelenmesinde öngörülebilir riskler açısından kayda değer bir durumun bulunmadığı düşünülmektedir. Gerek teftiş, gerekse iç kontrol faaliyeti Müdürler Kurulunca onaylanan programlar çerçevesinde yerine getirilmekte, denetim unsurları arasında gereken koordinasyon sergilenmektedir. Şubemiz Müdürler Kurulu ve Üst Düzey Yönetiminin, Şubemiz faaliyetlerindeki risk türleri ve bunların ne şekilde ortaya çıktığı ve nasıl yönetileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu ve faaliyetlerdeki gelişme ve değişmelere bağlı olarak bu riskler konusunda gerekli çabayı gösterdiği anlaşılmaktadır. Şubemiz için yapılan risk değerlendirmesi konusunda ortaya konulan hususların ışığında net risk düzeyinin düşük olduğu ve düşük düzeyli net riskte herhangi bir değişme olmayacağı sanılmaktadır. 9

12 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Bank Mellat Türkiye 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle net dönem karı bin YTL, özkaynakları bin YTL ve aktif toplamı bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle karlılık rasyo oranları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif = / = %2,71 Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak = / = %16,39 Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye = / = %19,56 Bank Mellat borç yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve nakde eşdeğer kaynağı bulunmaktadır Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Şubenin risk yönetim stratejisi, sahip olduğu kaynakları global ekonomik gelişmeleri ve iç piyasa şartlarını göz önünde bulundurmak suretiyle optimum risk getiri dengesini sağlayacak şekilde alternatif yatırım alanlarında değerlendirmek, yatırım kararlarında plasmanlarla kaynak vadeleri arasındaki vade uyumuna gereken özeni göstermek, yatırım enstrümanlarının seçiminde araştırmaya dayalı projeksiyonlarda bulunmak, yatırımları riski azaltıcı şekilde değişik alanlara kanalize etmek, başka bir ifade ile yatırımları gerek firma ve sektör, gerekse diğer türev para ve sermaye piyasası araçlarına dağılımında risk temerküzüne meydan vermemek, sermaye yeterlilik oranlarının kabul edilebilir seviyelerin altına düşmesine engel olmak, sağlam güvenilir ve teminatı güçlü alanlara yatırım yapmak, periyodik ölçümlemelerle şubenin maruz kalabileceği değişik risklerin boyutlarını öngörmek, bu tür risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilecek önlemleri almak ve muhtemel her türlü riskin rasyonel yönetimini mümkün kılabilecek tüm idari ve operasyonel düzenlemeleri yapmak, sonuç olarak söz konusu stratejiyi uygulamak devamlı kılmak için gereken her türlü kontrol ve izleme faaliyetini kesintisiz sürdürmektir Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar sayılı Bankacılık Kanununun 48 nci maddesinde belirtilen işlem türleri kredi riskinin kaynağını oluşturur. Şubenin maruz kaldığı kredi riskinin ölçümünde nakdi ve gayrı nakdi krediler yanında söz konusu maddede belirtilen tüm işlem türlerinden kaynaklanan riskler de dikkate alınır. Kredi riski ile ilgili prensipler bunların tamamına uygulanır. 2. Kredi açma yetkisi Müdürler Kuruluna aittir. Müdürler Kurulu kredi açma yetkisini kurulacak komitelere veya genel Müdür e devredebilir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla da kullanabilir. Tüm bu hususlar yazılı olarak belirlenir. 3. Şubenin kredi riskini doğuran belli başlı faaliyetleri önem sırasına göre aşağıda sıralanmıştır: Dış ticaret işlemlerinin finansmanı amacıyla verilen nakdi krediler, Dış ticaret işlemlerinde kullanılan enstrümanlar nedeniyle üstlenilen gayrı nakdi yükümlülükler, Etkin likidite yönetimi kapsamında yurt içi ve dışı bankalara yapılan plasmanlar ve Diğer işlemlerin finansmanı nedeniyle kullandırılan krediler. Müdürler Kurulu gerekli gördüğü hallerde kredi faaliyetlerinin kapsamını daraltabilir veya genişletebilir. 4. Kredilendirme faaliyetlerinde aşağıda belirtilen sınırlandırmalara uyulur: Temel faaliyet alanımız kısa vadeli dış ticaret işlemlerinin finanse edilmesidir. Risk getiri dengesi, teminat ve benzeri unsurlar dikkate alınarak diğer konuların finansmanı için de kredi verilebilir. Bir yıldan uzun vadeli olarak açılacak kredilerin tutarı serbest özkaynaklar dikkate alınarak belirlenir. Krediler ilke olarak geçerli teminat karşılığında açılır. 10

13 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Kredi riskinde herhangi bir yoğunlaşma (temerküz) olmaması ve kredi işlemlerinin sektör, ürün ve grup riski ve benzeri açılardan çeşitlendirilmesi esastır. Hedef işlem türleri ve odaklanan müşteri kitlesi itibarıyla Şube kredi riskinde ürün ve sektör yoğunlaşmasından bütünüyle kaçınmak mümkün olmamakla birlikte, kredilerin geniş bir risk grubu portföyüne dengeli bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilir. Bu bağlamda, kredi portföyü yakından ve sürekli olarak izlenir. Yoğunlaşma görülen ürün ve sektörlerde teminat miktar ve kalitesinin yükseltilmesi sağlanır. 6. Kolay ve çabuk nakde çevrilebilen, işleyen bir piyasası bulunan, değeri şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenebilen maddi ve finansal varlıklar dışındaki kıymetler kredilerin teminatı olarak kabul edilmez. Müdürler Kurulu münferit işlem bazında bu nitelikleri taşımayan kıymetleri de kredi teminatı olarak kabul edebilir. 7. Kredi tahsis ve kullandırımları Müşterini iyi ve yakından tanı ilkesine bağlı kalınarak yürütülür. Makul bir faaliyet geçmişine sahip olmayan, faaliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayan, istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre ve kapsamda temin etmeyen, yönetim ve /veya sahipliği yeterli bilgi, beceri ve şeffaflığa sahip olmayan kişi ve kuruluşlara kredi tahsis edilmez. 8. Kredi kararlarında, alınacak teminat ve garantiler yanında, borçlunun geri ödeme kapasitesi dikkatle değerlendirilir. Bu değerlendirmelerde asgari olarak aşağıdaki bilgilere ve bu bilgilerle ilgili analiz sonuçlarına yer verilir: Kredi talep edenin güvenirliliği ve itibarı, Kredi talep edenin borç yükümlülüğü alabilmesi için yasal durumunun değerlendirilmesi, Kredi talep edenin faaliyet gösterdiği sektörün durumu, işletmenin geçmiş faaliyetleri ve sektördeki pozisyonu, piyasada ve ekonomideki gelişmelere duyarlılığı, Kredinin amacı geri ödeme kapasitesinin mevcudiyeti, geri ödeme için gerekli fonun kaynağı, Kredi talep edenin mali yapısının sağlamlığı ve bunun sürdürülebilme kapasitesi, Kredi için öngörülen vade, koşullar ve uygulanacak fiyat, Garanti ve teminatların yeterliliği, uygulanacak marjlar, 9. Kredilerin fiyatlaması risk derecesine göre belirlenir ve risk getiri dengesi her kredi işleminde gözetilir. Kredinin koşulları, teminatları ve vadesi yanında yüklenilecek riskler de değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler kredi fiyatının belirlenmesinde temel kıstas olarak kullanılır. 10. Şube kredilerin risklilik seviyeleri ile uyumlu bir kredi karşılığı politikası uygular. Bu politika kredi süresi boyunca meydana gelebilecek risklilik seviyesi değişimlerini de dikkate alır. 11. Sektör ve grup limitleri ile alt limitlerine sıkı sıkıya uyulur. Uyum konusu günü güne izlenir ve aykırılık ile aşımlar derhal Genel Müdür e raporlanır ve en kısa sürede giderilir Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. Önemli zararlara yol açma potansiyeline sahip operasyonel risk olay tiplerinin önde gelenleri aşağıda sıralanmıştır: Kurum İçi Sahtekârlık / Hırsızlık Kurum Dışı Sahtekârlık / Hırsızlık İş Yeri Güvenliği / Elemanlar Müşteriler / Ürünler / İş Yürütme Biçimleri Maddi Varlıklarda Zarar Sistem Kesilmesi veya Sorunları İtfa, Teslim ve Süreç Yönetimi 11

14 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU 2006 Yukarıda sayılan olay tipleri Şube de aynı (eşit) ağırlığa sahip değildir. Operasyonel risk ilke, politika ve uygulamaları olay tiplerinin Şube için geçerli olduğu düşünülen risk ağırlığı dikkate alınarak belirlenir. Olay tipleri için uygun, uygulanması mümkün olan durumlarda riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinden de yararlanılır. Şube nin operasyonel risk yönetimine ilişkin ilke, politika ve önlemleri aşağıdadır. 1. Şube nin tüm faaliyetlerinde her hangi bir bankacılık işlemine Şube nin taraf olması, katılması kararını veren ve / veya onaylayanlar ile işlemin bizatihi yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması görevi verilenlerin yetki ve sorumlulukları birbirinden ayrılır ve bunların çakışmasına izin verilmez. 2. Her türlü bankacılık işleminin onaylanması ile fiili olarak gerçekleştirilmesi fonksiyonları kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. 3. Herhangi bir muhatap ile herhangi bir alım / satım ve plasman / borçlanma ilişkisine girme ve bunlara ilişkin fiyat, vade ve benzeri koşulları belirleme yetkisine sahip olanlara bu işlemler ile ilgili operasyonel fonksiyonları gerçekleştirme ve gerçekleşen işlemleri onaylama görev yetkisi verilmez. 4. Şube operasyonel faaliyetleri, etken, potansiyel risklerin fiili risklere dönüşmemesi konusunda uyarıcı, operasyonel verimlilik ve güvenilirliği güçlendiren, kontrol etkinliğini yükselten bir bilgi işleme sistemi ile desteklenir. 5. Şube, personelin mevzuat ve uygulamalardaki gelişmeleri izlemesi, bunlardan zamanında haberdar edilmesi, değişikliklerin içerik ve kapsamının anlaşılması ve bunların faaliyetlere olan etkisinin personele iletilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu çalışmalar Şube içi ve dışı eğitim faaliyetleri ile desteklenir. Yapılan uyum kontrolleri ile bu konudaki çalışmaların yeterlik ve seviyesi sürekli izlenir. 6. Şube yapılacak kontrollerin kapsam ve sıklığına uygun iç denetim ve iç kontrol organizasyon yapısı kurar. Bu birimlerde yapılan işin gerektirdiği niteliklere uygun yeterli sayıda personel istihdam edilir. 7. Şube iç kontrol faaliyetleri Şube nin günlük operasyonel faaliyetlerinin tamamlayıcı bir parçasını oluşturur ve operasyonel riskin asgariye indirilmesi iç kontrol faaliyetlerinin temel hedefidir. Şube iç kontrol birimi bu amaçla belirli kapsam ve aralıklarla maddi hata, raporlama, fiziki kontrol, onay ve yetki, sorgulama ve mutabakat ile limit uyum kontrolleri yapar. 8. Düzenli sıklıklarla yapılacak iç denetim çalışmaları ile iç kontrol faaliyetlerinin sıklık ve kalitesi değerlendirilir ve kontrol edilir. İlaveten, iç denetim birimi operasyonel risklerle ilgili gelişmeler, eğilimler, önem ve öncelik verilmesi gereken konular ve alınması gereken önlemler konularında değerlendirmelerde bulunur. 9. Operasyonel işlemler onay ve gerçekleştirme görevleri ayırımı yanında, işlem tutarları açısından da değişik onay limitlerine tabi tutulur. Değişik işlem türleri için değişik limitler konulması ve bunlara ilişkin uygulama esasları Genel Müdür ün yetkisindedir. 10. Beklenmedik durumlar nedeniyle oluşabilecek riskleri ve sorunları yönetebilmek ve bu tür durumlarda iş devamlılığının sağlanması amacıyla en kısa sürede bir Acil Durum Planı geliştirilir. Geliştirilen plan düzenli aralıklarla yapılacak tatbikatlarla değerlendirilir, geliştirilir ve eksiklikleri giderilir. 11. Şube iç hacmindeki gelişmeler dönemler itibarıyla sayısallaştırılır. Bu yolla operasyonel personel üzerindeki iş yükü, iş yükü ile ilgili eğilimler, iş gücü ile hata, eksiklik ve aykırılık arasındaki ilişkiler analiz edilir. Analiz sonuçları değerlendirilerek gerekli önlemler alınır. 12. İç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim raporlarında belirtilen hata, eksiklik, aksaklık ve aykırılıklar raporların teslim tarihinden itibaren en kısa süre içerisinde giderilir. Hata, eksiklik, aksaklık ve aykırılıkların giderilmesine ilişkin gelişmeler üçer aylık dönemler itibarıyla Müdürler Kurulu na raporlanır. 12

15 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Şubenın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe riski olarak tanımlanan Likidite Riski yönetiminde aşağıdaki ilke ve politikalara uyulur. 1. Krediler dâhil tüm varlık tahsis kararlarında likidite riski dikkate alınır. Likidite yönetiminin kullanılan anapara cinsleri itibarıyla yapılması esastır. 2. Şube fon kaynaklarının önemli bir bölümünü Yurt Dışı Merkez ve Şubeler ile Yurt Dışındaki Diğer Bankalardan temin edilen krediler oluşturmaktadır. Bu kredilerin vadelerinin belirlenmesinde Şube varlıklarının vade yapısı göz önünde tutulur. 3. Varlık ve kaynak vadelerinde yoğunlaşmalardan kaçınılır; vadelerin tüm yıla dengeli bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilir. 4. Birinci ve ikinci vade dilimleri likidite oranının sürekli olarak yasal sınırların üzerinde olması sağlanır. 5. Vade dilimleri itibarıyla doğabilecek likidite açık veya fazlasının kontrol edilebilir büyüklükte olmasına özen gösterilir Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Şube nin genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski nedenleriyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade eder. 1. Şube aktif alım satım faaliyetinde bulunmaz, alım satım amaçlı menkul kıymet veya emtia pozisyonu taşımaz ve türev araçlar kullanmaz. 2. Şube menkul kıymetler cüzdanı kamu borçlanma ve / veya T.C. Merkez Bankası likidite senetlerinden oluşur. Menkul kıymet portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi 12 ayı geçemez. 3. Şubemiz maruz kalabileceği yapısal faiz riski kabul edilebilir sınırlar içindedir. Faize duyarlı açıkların daha kısa vade dilimlerinde tutulması suretiyle Şube faiz gelirlerinin en düşük şiddette etkilenmesi sağlanmaktadır. Faiz riskine sebebiyet veren diğer unsurlar Şube için geçerli değildir. 4. Şube döviz pozisyon yönetimi kapsamında yaptığı döviz alım satım ve likidite yönetimi kapsamında yaptığı menkul kıymet alım işlemleri nedeniyle sınırlı ölçüde takas riskine maruz bulunmaktadır. Takas riski nedeniyle muhataplara limit tahsis edilir ve bu limitler Müdürler Kurulunca onaylanır. Takas riski alınacak operasyonel yöntemlerle de kontrol altında tutulur ve azaltılır. 5. Yukarıda belirtilen alanlarda öngörülebilir bir gelecekte de aynı veya benzer politikaların uygulanması sürdürülecektir. 6. Şube nin, taşıdığı döviz pozisyonu nedeniyle döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığının yönetimi konusundaki, ilke ve politikaları aşağıdadır: Net döviz pozisyonu ile ilgili yasal sınırların aşılmaması tabiidir. Şube döviz pozisyonunun yönü, miktarı ve kompozisyonu ile ilgili kural ve sınırlamalar Risk Komitesi veya Genel Müdüre devredilebilir. Şube mevcut koşullar çerçevesinde yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uzun (veya kısa) net döviz pozisyonu taşır. Şube nin net döviz pozisyonu içindeki her bir döviz cinsinin pozisyonu Şube nin net döviz pozisyonu ile aynı yönde olmak zorundadır. Şube net döviz pozisyonunun asgari % 95 ı ABD Doları ve Euro pozisyonları toplamından oluşur. Net döviz pozisyonu içinde ABD Doları ve Euro nun her birinin payı % 45 den az, % 55 den fazla olamaz. Müdürler Kurulu Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler çerçevesinde kur riskine yönetimine ilişkin ilke ve politikaları sıklıkla gözden geçirir ve uygun gördüğü değişiklikleri yapar. 13

16 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (1.000 YTL) Nakit Değerler ve bankalar Krediler Menkul Değerler Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat Alınan Krediler Karşılıklar Diğer Pasifler Özkaynaklar Net Kar / (Zarar) Toplam Pasifler Toplam Personel Sayısı Toplam Şube sayısı

17 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2006 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

18 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri Müdürler Kurulu na: Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri nin ( Şube ) 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynıtarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosunu ve önemli muhasebe politikalarıile diğer açıklayıcınotların bir özetini denetlemekle görevlendirilmişbulunuyoruz. Şube Müdürler Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlarıile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlışbilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasınıve sunulmasınısağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluşolarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüşbildirmektir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmışve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtıtoplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanmasıve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulmasıiçin yeterli ve uygun denetim kanıtısağlanmıştır. Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Bank Mellat, Merkezi Tahran İran istanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynıtarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarıile nakit akımlarını5411 sayılıbankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Faruk Sabuncu, YMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 24 Nisan 2007

19 BANK MELLAT, MERKEZİTAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ NİN 31 ARALIK 2006 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN YIL SONU FİNANSAL RAPORU Şube nin Yönetim Merkezinin Adresi : Talghani Avenue. No: 327 Tahran - İran Türkiye deki Şube nin Adresi : Büyükdere Cd. Binbirçiçek Sk. No Levent- İstanbul/Türkiye Telefon : (0212) Fax : (0212) Elektronik Site : Elektronik Posta : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Birinci Bölüm YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESİVE MERKEZİHAKKINDA GENEL BİLGİLER İkinci Bölüm ŞUBE NİN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI Üçüncü Bölüm ŞUBE NİN MERKEZİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI Dördüncü Bölüm İLGİLİDÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Beşinci Bölüm ŞUBE NİN MALİBÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER AltıncıBölüm KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Yedinci Bölüm DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Sekizinci Bölüm BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişikin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Şubemiz kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirasıcinsinden hazırlanmışolup, bağımsız denetime tabi tutulmuşve ilişikte sunulmuştur. Younes Hormozi Sheikh Tabagh Ahmet Arıöz Hodjatallah Sheikhaleslami Sayed Reza Mirtalebi Müdürler Kurulu Başkanı Müdürler Kurulu Üyesi ve İç Sistemler Sorumlusu Müdürler Kurulu Üyesi Müdürler Kurulu Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad / Ünvan : Yener Bozkurt/Muhasebe Bölümü Şefi Tel No : (0212) Fax No : (0212)

20 İÇİNDEKİLER BİRİNCİBÖLÜM SAYFA ŞUBE HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Şube nin kuruluştarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Şube nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylıolarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Şube nin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Şube de sahip olduklarıpaylara ilişkin açıklama... 1 IV. Şube de nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar... 1 V. Şube'nin hizmet türü ve faaliyet alanlarınıiçeren özet bilgi... 1 VI. Diğer Bilgiler... 2 İKİNCİBÖLÜM FİNANSAL TABLOLAR I. Bilanço II. Gelir tablosu... 5 III. Bilanço dışıyükümlülükler tablosu... 6 IV. Özkaynak değişim tablosu V. Nakit akım tablosu... 9 VI. Kâr dağıtım tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞUBE NİN MERKEZİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI I. Şube nin Merkezinin konsolide finansal tabloları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancıpara cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar III. İştirak ve bağlıortaklıklara ilişkin bilgiler IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VIII. Finansal araçların değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar X. Satışve geri alışanlaşmalarıve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar XI. Satışamaçlıduran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin açıklamalar XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar XXII. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar XXIII. Hisse başına kazanca ilişkin açıklamalar XXIV. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar XXV. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar XXVI. Sınıflandırmalar... 21

21 İÇİNDEKİLER (Devamı) BEŞİNCİBÖLÜM MALİBÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER SAYFA I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar IV. Kur riskine ilişkin açıklamalar V. Faiz oranıriskine ilişkin açıklamalar VI. Likidite riskine ilişkin açıklamalar VII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar VIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalıişlemlere ilişkin açıklamalar ALTINCI BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN I. Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Nakit akıştablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Şube nin dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanmasıgereken hususlar VIII. Şube nin yurtiçi, yurtdışı, kıyıbankacılığıbölgelerindeki şube ile yurtdışıtemsilciliklerine ilişkin bilgiler IX. Bilanço sonrasıhususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar YEDİNCİBÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Şube nin faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar SEKİZİNCİBÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar... 61

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş

Detaylı

I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009. ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2009. ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2009 ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2009 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi

Detaylı

Gücü, kurumsal değerlerinde gizli

Gücü, kurumsal değerlerinde gizli Gücü, kurumsal değerlerinde gizli FAALİYET RAPORU 212 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 28 yılında başlayan ve tüm global piyasaları etkileyen kriz, beşinci yılına girerken küresel çapta etkisini halen

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2008 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

5 yönetim kurulu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 banka hakkında genel bilgiler

5 yönetim kurulu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 banka hakkında genel bilgiler içindekiler 5 yönetim kurulu başkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 banka hakkında genel bilgiler 13 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 14 son beş

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu. Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır.

Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu. Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır. Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu 1 2014 Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır. 2 Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu

Detaylı

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 5 yönetim kururu başkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 11 banka hakkında genel bilgiler 14 son beş yıllık özet

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ŞEKERBANK T.A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ŞEKERBANK T.A.Ş. 1 OCAK-31

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş. İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Banka Hakkında Bilgiler 1 Banka nın Tarihsel Gelişimi 1 Ortaklık Yapısı 1 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ve Nedenleri 2 Banka nın ve Yönetim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi Tekstil Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. (yeni ünvanıyla MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. (yeni ünvanıyla MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL (yeni ünvanıyla MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI VE MALİ ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Asya Katılım

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Eylül 2009 BÖLÜM 1 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER HBL İstanbul Eylül 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 01.01.2009 30.09.2009 Ticaret

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı