DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN. : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN. : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ"

Transkript

1 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Bağdat Caddesi, Sarıgül Sokak, Sekizler Apt., No : 266/A (E:38/5) Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL ĠSTEK YAZISI : 27 Kasım 2008 tarihli sözleşme MÜġTERĠ NO : 05 RAPOR NO : 2008/022 EKSPERTĠZ TARĠHĠ : 03 Aralık 2008 RAPOR TARĠHĠ : 26 Aralık 2008 RAPORUN KONUSU : Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen ve mülkiyeti Vakıf GYO A.Ş. ye ait olan dükkânın satış ve kira değerlerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. 2008/022

2 Ġçindekiler Sayfa No Müşteri bilgileri... 3 Tapu kayıtları... 4 Tapu takyidatı... 5 Taşınmazın çevre ve konumu... 5 Kadıköy İlçesi hakkında genel bilgiler.6-7 Yapının inşaat özellikleri... 8 Açıklamalar Değerlendirme... Fiyatlandırma Sonuç /022 2

3 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ ġġrketġn ÜNVANI : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ġġrketġn ADRESĠ : Halaskargazi Caddesi, No: 243 Yasan İş Merkezi, Kat 6 Osmanbey - Şişli / İSTANBUL TELEFON NO : (22) KURULUġ TARĠHĠ : 6 Ocak 996 HALKA ARZ TARĠHĠ : 24 Aralık 996 KAYITLI SERMAYESĠ : ,-YTL ÇIKARILMIġ SERMAYESĠ : ,-YTL HALKA AÇIKLIK ORANI : % 45,04 FAALĠYET KONUSU : Gayrimenkul ve / veya gayrimenkule dayalı hak ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş portföy yönetim şirketidir. PORTFÖYÜNDE YER ALAN BAZI GAYRĠMENKULLER : Ofis Binası, Levent / İstanbul İşyeri, Bakırköy / İstanbul İşyeri, Kadıköy / İstanbul Bina, Kadıköy / İstanbul İş yeri, Göztepe / İstanbul Finans Market, Tunalıhilmi / Ankara Dükkân, Tunalıhilmi / Ankara Dükkân, Tunalıhilmi / Ankara Ofis Binası, Üsküp Caddesi / Ankara Çayyolu Arsaları, Ankara 2008/022 3

4 TAġINMAZIN TAPU KAYITLARI SAHĠBĠ : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ĠLĠ - ĠLÇESĠ : İstanbul - Kadıköy BUCAĞI : 2. Bölge MAHALLESĠ : Göztepe SOKAĞI : Bağdat Caddesi PAFTA NO : 03 ADA NO : 2983 (E: 40) PARSEL NO : 57 NĠTELĠĞĠ : 6 kat, 4 yazıhane, 2 büro, 8 daireli bahçeli kârgir apartman (*) ARSA ALANI :.028,- m² ARSA PAYI : 20/640 (**) KAT NO : Zemin BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : 5 YEVMĠYE NO : 670 CĠLT NO : 72 SAHĠFE NO : 690 TAPU TARĠHĠ : (*) Kat mülkiyetine geçilmiş, 20/640 arsa paylı, zemin kat, 5 bağımsız bölüm nolu büro (banka şubesi). (**) Taşınmazın 20/640 hissesine düşen arsa miktarı 92,75 m² dir. 2008/022 4

5 TAPU TAKYĠDATI İstanbul ili, Kadıköy ilçesi 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapor konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir haciz, ipotek ya da kısıtlayıcı şerhe rastlanmamıştır. TAġINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe semti, Bağdat Caddesi ile Sarıgül Sokak ın kesiştiği köşe parsel üzerinde yer alan Sekizler Apartmanı nın zemin katındaki 266/A (E: 38/5) kapı nolu dükkândır. Veni Vidi Göz Kliniği ve Göztepe Acıbadem Tıp Merkezi karşısında, Şekerbank Göztepe Şubesi nin bitişiğinde konumlu olan taşınmazın çevresinde üst-orta gelir grupları tarafından zemin katları mağaza, butik, restaurant, kitabevi; normal katları ise işyeri ve mesken olarak kullanılan 4 6 katlı binalar bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde çok sayıda banka şubesi vardır. Kadıköy ün en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip ana arteri olan Bağdat Caddesi üzerinde yer alan taşınmaz, Göztepe İstasyon Caddesi ne 30 m., Göztepe 50.Yıl Parkı na 00 m., Cemil Topuzlu Caddesi ne ve Caddebostan Kültür Merkezi ne (CKM) 400 m., sahil yoluna ise yaklaşık 500 m. mesafede yer almaktadır. 2008/022 5

6 KADIKÖY ĠLÇESĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER Kadıköy İlçesi, Anadolu yakasında Çamlıca eteklerinden, Bostancı-Küçükyalı sınırına değin uzanır ve Küçükbakkalköy'ü de kapsar. Doğusunda Maltepe, kuzeyinde Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri, batı ve güneyinde de Marmara Denizi bulunur. Kadıköy'ün kuruluşu, Bizans'tan, yani İstanbul'un kuruluşundan 7 yıl kadar öncedir. Kuruluş tarihi olarak M.Ö. 675 yılı kabul edilir. Fikirtepe'den sonraki ilk yerleşme bugünkü Moda Burnu ile Yoğurtçu arasında kalan yerde kurulan Halkedon (Bakır ülkesi) olmuştur. Bu şehirden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Fetih yıllarında küçük bir yerleşim birimi olan Kadıköy, fethi takip eden yıllarda da çok büyük bir gelişme göstermemiştir. Kadı Hızır Bey'in, bugünkü Osmanağa Camii'nin bulunduğu yere yaptırdığı cami, Osmanlı'nın buradaki ilk önemli yapısı olmuştur. Kadıköy'ün asıl gelişmesi, 9. yüzyılın 2. yarısında, Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapıların inşasından sonra başlamıştır. Özellikle 857'de başlayan düzenli vapur seferleri Kadıköy'ü yerleşim için daha tercih edilir bir mevki haline getirmiştir. Kadıköy'ün bu özelliği günümüze kadar devam etmiştir. Kadıköy, 869 yılında o zamanlar daha büyük ve önemli bir merkez olan Üsküdar Sancağı'na bağlanmıştır. Uzun süre Üsküdar'a bağlı kalan Kadıköy, 930'da ilçe yapılmıştır. Kadıköy, şehirleşmesini büyük ölçüde tamamlamış olmasına rağmen nüfusu artmakta olan bir ilçemizdir. 940 yılında nüfusu 58 bin olan ilçe, 970'te 24 bin, 985'te de 648 bin nüfuslu büyük bir şehir haline gelmiştir. 2008/022 6

7 Kadıköy'de yaygın olan ekonomik etkinlik ticarettir. Kadıköy Çarşısı, Altıyol, Bahariye ve Bağdat caddeleri, ticari hareketliliğin yoğun olduğu yerlerdir. Geçmişte İstanbul'un sayfiye yerlerinden biri olan Kadıköy, Bağdat Caddesi'nin ve çevresinin gelişmesi, Boğaziçi Köprüsü'nün açılmasıyla hızlı bir nüfus artışına sahne oldu. Bostancı'ya değin uzanan bahçeler içindeki köşklerin ve yalıların yerini çok katlı apartmanlar aldı. Yapılaşma Ankara asfaltıyla Ziverbey yolu arasında yoğunlaştı, hatta Ankara asfaltının yukarı kesimine taştı (Küçükbakkalköy). Günümüzde Ataşehir çevresinde hızlı bir yapılaşma devam etmektedir. 990 lı yılların başından itibaren II. Çevre Yolu nun tamamlanarak Kozyatağı bağlantılarının hizmete girmesi, Kozyatağı çevresi ve Söğütlüçeşme de ofis kullanımlarının oluşturduğu alt merkezlerin belirmesi, Bostancı dan öteye sahil yolu dolgusu ve yolunun devam ettirilmesi, Moda Burnu nda yeni bir dolgu alanı oluşturulması ve Bahariye yaya yolu düzenlemesi (993) bu dönemde Kadıköy fizyolojisini etkileyen yada etkileyebilecek önemli kentsel projeler ve dinamikler olarak ortaya çıkmıştır. Kadıköy günümüzde, nüfus büyüklüğü, ekonomik faaliyet ve imar açısından İstanbul un en önemli ilçelerinden birisidir..5 milyonluk nüfusuyla belki de Türkiye nin en kalabalık ilçesidir. Hafta sonları bu sayı 2 milyonu bulmaktadır. Kadıköy, % 7.8 lik nüfus artışıyla Bakırköy den sonra ikinci sıradadır. Kadıköy İlçesi hakkındaki bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. NÜFUS (TUĠK) YÜZÖLÇÜMÜ 34 km 2 NÜFUS YOĞUNLUĞU kişi/km 2 KOORDĠNATLAR RAKIM 20 m 2008/022 7

8 YAPININ ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ ĠNġAAT TARZI ĠNġAAT NĠZAMI : B.A.K. : Ayrık YAġI : ~ 35 DIġ CEPHE KAT ADEDĠ : Akrilik boya : 6 (Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat) TOPLAM ALANI (*) : Brüt 70 m² ELEKTRĠK SU KANALĠZASYON : Şebeke : Şebeke : Şebeke DOĞALGAZ TESĠSATI : Mevcut ISITMA SĠSTEMĠ KLĠMA ASANSÖR YANGIN TESĠSATI PARK YERĠ : Doğalgaz yakıtlı merkezi sistem kalorifer : Mevcut : Binada mevcut : Mevcut (Duman sensörleri bulunmaktadır) : Binanın açık otoparkı bulunmaktadır. Ancak müşteriler kısıtlı olsa da yol kenarındaki park ceplerine araçlarını bırakabilmektedir. SATIġ / KĠRA KABĠLĠYETĠ (*) : Satılabilirlik/kiralanabilirlik özelliğine sahiptir. (*) Konu dükkân içindir. 2008/022 8

9 AÇIKLAMALAR Değerlemeye konu taşınmazın konumlandığı 38 kapı nolu Sekizler Apartmanı, bodrum, zemin ve 4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın - bodrum katında.. 3 adet dükkân, kazan dairesi, su deposu ve görevli dairesi, - zemin katında 2 adet dükkân, - normal katlarımda. 2 Ģer adet daire bulunmaktadır. Binanın zemin katında yer alan taşınmaz Bağdat Caddesi ne cephelidir YaklaĢık brüt 70 m² kullanım alanına sahip olan taşınmaz, ürün teģhir bölümü, malzeme deposu, mutfak, kiler ve WC hacimlerinden oluşmaktadır. Halihazırda kiracı durumundaki The House of Villeroye and Boch mağazası tarafından kullanılmaktadır. Mağazanın vitrin doğramaları ve giriş kapısı alüminyumdan mamul ve securit camlıdır. Dükkânın iç mekânları kiracı firma tarafından kullanım amacına uygun şekilde dekore edilmiştir. Ġç mekân özellikleri: Ürün teģhir bölümü: Zemin: Laminat parke Duvar: Saten boya Tavan: Alçıpan asma tavan + spot aydınlatma 2008/022 9

10 Kiler: Zemin: 33 x 33 cm. diyagonal döşeli seramik Duvar: 25 x 33 cm. bordürlü iki renkli seramik Tavan: Alçıpan asma tavan + spot aydınlatma Mutfak: Zemin: 33 x 33 cm. seramik Duvar: Saten boya Tavan: Alçıpan asma tavan + spot aydınlatma Tezgâh: Tek gözlü çelik evyeli, laminat kaplama Tezgâh duvarı: 0 x 0 cm. seramik Dolap: Laminat kaplama Malzeme deposu: Zemin: 33 x 33 cm. seramik Duvar: Saten boya Tavan: Plastik boya WC: Zemin: 33 x 33 cm. diyagonal döşeli seramik Duvar: 25 x 33 cm. bordürlü iki renkli seramik Tavan: Alçıpan asma tavan + spot aydınlatma İçerisinde, klozet ve ayaklı lavabo vardır. 2008/022 0

11 DEĞERLENDĠRME Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: Olumlu etkenler: Merkezi konumu, Ulaşım imkânlarının kolaylığı, Tamamlanmış alt yapı, Ticari potansiyeli yüksek bir bölgede konumlanması, Yoğun yaya ve araç trafiğine sahip Bağdat Caddesi ne cepheli olması nedeniyle müşteri celbi ve reklâm kabiliyetinin yüksek olması, Kaliteli inşaat malzemesi ve özenli işçilik, Kat mülkiyetine geçilmiş olması, Marmara Bölgesi nde meydana gelen depremlerde hasar görmemiş olması. (*) Olumsuz etken : Müşteriler için özel otoparkının bulunmaması ve bölgenin genelinde yaşanan otopark sorunu, Yakın dönemde özellikle global finansal krizi takiben ülkemizde de yaşanan ve gayrimenkul piyasasına yansıyan durgunluk. (*) Yerinde çıplak gözle yapılan incelemelerde Ülkemizde yaşanan son depremler nedeniyle dükkânda oluşmuş herhangi bir çatlak ya da deprem hasarına rastlanmamıştır. Ancak bu tespitimiz, binanın depreme dayanıklılığı bağlamında bir anlam taşımamaktadır. Zira bilindiği üzere "depreme dayanıklılık tespiti", zeminde ve binada yapılacak aletsel gözlemlemeler ve hesaplamalar sonucu açıklık kazanabilecek bir husus olup uzmanlığımız dışındadır. FĠYATLANDIRMA 2008/022

12 Taşınmazın değer tespiti aşağıda belirtilen iki yöntemle belirlenmiştir.. Ġkame Maliyet Yöntemi 2. Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi 3. ĠndirgenmiĢ Nakit Akımları Yöntemi. İkame Maliyet Yönetmi Bu yöntemde taşınmazın arsa ve inşai değeri olmak üzere iki bileşen esas tutulmak suretiyle değerler ayrı ayrı tespit edilmekte ve taşınmazın değeri bu bileşenlerin toplamı olarak takdir edilmektedir. (Bu değerler arsa ve inşai yatırımların ayrı ayrı satışına esas olmayıp toplam değere ulaşmak için belirlenen fiktif büyüklüklerdir.) Ancak taşınmazın yer aldığı bölgenin İstanbul un ticari potansiyeli en yüksek ve en eski semtlerinden biri olması, gayrimenkullerin yüksek kâr oranları ile alınıp satılması, gayrimenkul rayiçlerinin her dönemde yüksek seyretmesi ve taşınmazların yakın çevresinde yapılaşmanın tamamlanmış olması nedenleriyle; satılık arsa bulunamamıştır. Dolayısıyla Maliyet YaklaĢımı yönteminin sağlıklı Ģekilde uygulanması mümkün olmamıģtır. 2. Emsal Karşılaştırma Yöntemi: Bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış satılık / kiralık benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için birim fiyat belirlenmiştir. Bulunan emsaller, görülebilirlik, kullanım fonksiyonu, ticaret potansiyeli ve kullanım alanı büyüklüğü kriterleri dahilinde karşılaştırılmış, çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ve mal sahipleri ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut veri ve bilgilerden faydalanılmıştır. Bulunan emsallerden bazılar aşağıda belirtilmişitir. Göztepe de, Bağdat caddesi üzerinde, 450 m 2 kullanım alanlı mağaza ,-USD bedelle satılıktır. (Tel: ) 2008/022 2

13 Göztepe de, Bağdat caddesi üzerinde, 450 m 2 kullanım alanlı dükkân ,-USD bedelle satılıktır. (Tel: ) Göztepe de, Bağdat caddesi üzerinde, 300 m 2 kullanım alanlı (00 m 2 depo, 20 m 2 giriş, 80 m 2 asma kat) dükkan ,-USD bedelle satılıktır. (Tel: ) Bu tesbitlerden hareketle rapor konusu taşınmazın değeri ,-YTL; aylık kira değeri ise 8.000,-YTL olarak belirlenmiştir. 3. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: Bu yöntem, taşınmaz değerinin gayrimenkulün gelecek yıllarda üreteceği serbest (vergi sonrası) nakit akımlarının bugünkü değerlerinin toplamına eşit olacağı esasına dayalı olup genellikle uzun dönemli projeksiyonları kapsamaktadır. Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları, ekonominin, sektörün ve taşınmazın taşıdığı risk seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmekte ve gayrimenkulün bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Bu değer taşınmazın, mevcut piyasa koşullarından bağımsız olarak finansal yöntemlerle hesaplanan (olması gereken) değeridir. Varsayımlar: Makroekonomik Büyüklükler: Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE), A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI), Dönemsel Devalüasyon Oranı, Dönem Sonu Kuru ve Ortalama Kur varsayımları ekteki tablo sayfasında sunulmuştur. Reel İskonto Oranı: Reel iskonto oranı % 0 olarak belirlenmiştir. Kira Gelirleri: 2008/022 3

14 Çevrede yapılan piyasa araştırmaları neticesinde rapor konusu taşınmazın 2009 yılındaki aylık kira değeri 8.000,-YTL olarak takdir edilmiştir. Hesaplamalarda ise takdir olunan bu değerinin USD karşılığı (5.067,-USD) kullanılmıştır. Kira gelirinin her yıl ABD enflasyonu oranında artacağı varsayılmıştır. Nakit Ödenen Vergiler: Bilindiği üzere gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ürettikleri projelerden elde edilen gelirleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu nedenle etkin vergi oranı 0 (sıfır) kabul edilmiştir. Özet olarak: Yukarıdaki varsayımlar altında, bugünden sonraki nakit giriş çıkışları ile sayfa 5 de yer alan indirgenmiş nakit akımları tablosundan da görüleceği üzere binanın bugünkü finansal değeri yaklaşık ~ ,-YTL olarak bulunmuştur. Görüleceği üzere her iki yöntemle bulunan değerler arasında fark vardır. Ancak bu fark son yıllarda satıģ değerleri ile kira değerlerinin aynı oranda artıģ göstermemesi nedeniyle satıģ ve kira değerleri arasındaki makasın açılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gayrimenkul rayiçleri her dönemde kendi içinde daha tutarlı bir denge taģıdığı için nihai değer olarak birinci yöntemle bulunan değerin alınması uygun görülmüģ ve taģınmazın değeri ,-ytl olarak belirlenmiģtir. 2008/022 4

15 GÖZTEPE - MAĞAZA (YTL) Kiralanabilir Brüt Alan (m 2 ) 70 Aylık Kira Değeri (USD) 5,067 5,68 5,272 5,377 5,485 5,594 5,706 5,820 5,937 6,055 6,77 26/2/2008 USD/YTL.55 2/2007 /2008 TÜFE 0% Reel Ġskonto Oranı 0% Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE) % % 0% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Dönemsel Devalüasyon Oranı 0% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur Reel Ġskonto Oranı 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Nominal Ġskonto Oranı 22% 22% 20% 20% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% / Ġskonto Faktörü Etkin Vergi Oranı 0% Kira gelirleri (YTL) 0 96,000 05,627 5,278 24,828 34,244 43,424 52,09 60,450 68,70 77,45 86,002 Serbest Nakit Akımı 0 96,000 05,627 5,278 24,828 34,244 43,424 52,09 60,450 68,70 77,45 86,002 Uç Değer,860,024 Serbest Nakit Akımının Bugünkü Değeri 0 78,55 7,396 64,899 58,99 53,625 48,745 44,3 40,28 36,68 33,290 30,263 Uç Değerin Bugünkü Değeri 302,632 26/2/2008 Ġtibarı Ġle Toplam Değer 863,602 26/2/2008 Ġtibarı Ġle Toplam Değer (USD) 570, /022 5

16 SONUÇ Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen dükkânın yerinde yapılan incelemesinde, konumuna, büyüklüğüne, mimari özelliklerine, yapım kalitesine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle, a) Arsa payı dahil değeri için, ,-ytl (Birmilyonyediyüzellibin Yeni Türk Lirası) ( ,-YTL,55 YTL/USD (*) ,-USD) ( ,-YTL 2,22 YTL/Euro (*) ,-Euro) b) Aylık kira değeri için ise, 8.000,-YTL (Sekizbin Yeni Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. (8.000,-YTL,55 YTL/USD (*) 5.280,-USD) (8.000,-YTL 2,22 YTL/Euro (*) 3.770,-Euro) (*) Rapor tarihi itibariyle,-euro = 2,22 YTL;,- USD =,55 YTL dir. Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. Taşınmazın sigortaya esas değeri (arsa payı hariç inşai değeri) ,-YTL dir. KDV hariç olan bu takdirlerimiz, taşınmazla ilgili ikame edilmiş bir dava bulunmadığı kabulüne dayalıdır. Taşınmazın KDV dahil değeri ,-YTL; KDV dahil aylık kira değeri ise 9.440,-YTL dir. İşbu rapor, Vakıf GYO A.Ş. nin talebi üzerine ve üç orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 2008/022 6

17 Bilgilerinize sunulur. 26 Aralık 2008 (Ekspertiz tarihi: 03 Aralık 2008) Saygılarımızla, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Serdar ERGÜN Mimar Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: 40029) Eki: Konum krokisi ve uydu fotoğrafı Fotoğraflar (8 adet / 3 sayfa) Tapu sureti Değerleme sözleşmesi sureti Değerleme uzmanını tanıtıcı bilgiler Değerleme Uzmanlığı Lisansı Değerlemeye Yardım Edenler: Ersin SAKİN Değerleme Elemanı 2008/022 7

18 Konum krokisi Uydu fotografı 2008/022 8

19 Caddesi nden görünüşü Taşınmazın Bağdat Taşınmazın Sarıgül Sokak tan görünüşü 2008/022 9

20 Dükkân Showroom Bölümü 2008/022 20

21 Malzeme Deposu Mutfak 2008/022 2

22 WC Kiler 2008/022 22

23 ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Serdar ERGÜN Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, Medeni Hali : Evli, 2 çocuklu SPK Değerleme Uzmanı Lisansı : Ocak 2004 AlıĢ Tarihi Mesleği Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı Üye olduğu kuruluģ : Mimar : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / 992 : TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Tecrübe Serbest Mimarlık : Öney Mimarlık; : Kasım 993 Eylül 994 Büro ve ġantiye Nurol İnş. Ve Tic. A.Ş. : Ekim 994 Mart 998 BahçeĢehir Projesi Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.; : Mayıs 998 Ocak 2005 Değerleme Uzmanı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; : Ocak Sorumlu Değerleme Uzmanı 2008/022 23

24 2008/022 24

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 015 RAPOR NO : 2008/10129

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 015 RAPOR NO : 2008/10129 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, No: 2 / B Vakıfbank Kavaklıdere Şubesi, Kavaklıdere - Çankaya

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10027 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10027 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ankara İş Kulesi Atatürk Bulvarı, No : 191 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI : 09 Kasım 2009 tarih

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, Binnaz Sokak, No:2 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : Basın Ekspres Yolu, (Bahariye Cad.) No:3, İş Bankası Güneşli Operasyon Merkezi

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No: 46-47 Sirkeci Eminönü / İSTANBUL ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10028

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10028 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Petrol Ofisi Genel Müdürlük Binası Eski Büyükdere Caddesi, No: 37 Maslak / İSTANBUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : İş Bankası Merkez Şube Binası Cumhuriyet Caddesi, No:2 MuratpaĢa-ANTALYA ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy /

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Mallmarine AlıĢveriĢ Merkezi, Kemeraltı Mahallesi, Atatürk Cadadesi, No: 28 Marmaris

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10029 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10029 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 2 ada, 02, 03, 09 (Real Market), 0 nolu parseller Beylikdüzü - B. Çekmece / ĠSTANBUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 212 İstanbul Alışveriş Merkezi Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

KĠRA DEĞERLEME RAPORU

KĠRA DEĞERLEME RAPORU KĠRA DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Sosyal

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Merkez Mahallesi, Polat Sokak, No:2 Pursaklar-

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Eskişehir Yolu üzeri, Erler köyü, Çırçır mevkii, 4807 ada, 5 nolu; 482 ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1043

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1043 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, My Office 22, B. B. No:2, 4, 5, 2,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 041 RAPOR NO : 2010/4391

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 041 RAPOR NO : 2010/4391 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. Ġhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.ġ. Ortak giriģimi DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ispartakule Mevkii, Bizim Evler 2. Etap Projesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 3270 ada, 4 nolu parsel, C Blok Otel

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükkarıştıran - Lüleburgaz / KIRKLARELİ (8 Adet Parsel ve Tesis) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2015 / 209 1 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.

DEĞERLEME RAPORU. : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Alkent 2000 Göl Malikâneleri, Eskice Çiftliği Köyü, 106 ada, 18 nolu parsel, Büyükçekmece

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu)

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. 25 no lu bağımsız bölüm. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. 25 no lu bağımsız bölüm. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Dayanak Sözleşmesi Değerleme Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapor Türü YÖNETİCİ ÖZETİ Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 12 Mayıs 2010 tarih ve 2388 kayıt

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Kurum/KiĢi Dayanak SözleĢmesi Değerleme Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapor Türü YÖNETĠCĠ ÖZETĠ TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Yasal Durumuyla Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Yasal Durumuyla Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapor Türü YÖNETİCİ ÖZETİ Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 05 Aralık 2013 ve 8422-I kayıt no lu 5 iş günü Tam

Detaylı

- 2 - RAPOR NO: 2014/7762

- 2 - RAPOR NO: 2014/7762 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapor Türü YÖNETİCİ ÖZETİ Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01 Aralık 2014 tarih ve 163-VI kayıt no lu 5 iş günü

Detaylı