TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER"

Transkript

1 TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÖDENM SERMAYEMZ YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII YEN TÜRK LRASI Ç KAYNAKLARDAN KARILANMAK SURETYLE YEN TÜRK LRADAN YEN TÜRK LRAYA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL EDEN HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 08/04/2005 TARH VE 23/451 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIIMIZIN VE HSSE SENETLERNN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklıımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 11/04/2005 tarihinde stanbul Ticaret Siciline tescil edilmi ve 15/04/2005 tarih ve 6283 sayılı TTSG'de ilan edilmi olup, ayrıca aaıda adres ve telefon numaraları belirtilen irket merkezi, irtibat büroları, halka arza aracılık eden Tekstil Bankası A...'nin Merkez ve Tekstil Menkul Deerler A.. de incelemeye açık tutulmaktadır. 1. Halka Arz ve Satı Hakkında Bilgiler Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan ,47 Yeni Türk lira tutarındaki paylar 02/05/2005 ile 03/05/2005 tarihleri arasında 2 gün süreyle aaıda belirtilen bavuru yerlerinde satılacaktır. Bir payın nominal deeri 1 YTL olup, nominal deerden aaı olmamak kaydıyla Borsa da oluacak fiyattan satıa arz edilecektir. a) Bavuru ekli: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satı süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluan borsa üyelerinden birine bavurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri, satı ilemlerini yürüten borsa üyesi Tekstil Menkul Deerler A.. tarafından tahsil edildikçe Tekstil Bankası A.. nin Merkez ubesi nezdinde açılan numaralı özel hesabına yatırılacaktır. b) Bavuru Yerleri: -Tekstil Bankası A.. Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-stanbul Tel: 0 (212) stanbul Menkul Kıymet Borsası nda ilem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlar c) Hisse Senetlerinin Teslim ekli: Nama Yazılı 20. Tertip Hisse senetleri, sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 90 gün içinde, geçici makbuz karılıında teslim edilecektir. Hisse senetlerinin daıtımı ile ilgili bilgiler ayrıca yapılacak ilanımızla ortaklarımıza duyurulacaktır

2 3. Mali Duruma likin Bilgiler a) Ortaklıın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Muhasebe Uygulama Yönetmelii ne Göre Düzenlenen Solo Mali Tabloları (Söz konusu mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlarına adresinden ulaılabilir.) i) Ortaklıın son 3 yıllık solo bilançoları: (Tüm tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmitir.) AKTF (Milyar TL) (*) I. NAKT DEERLER VE MERKEZ BANKASI 11, , , Kasa 3,048 4,447 3, Efektif Deposu 8,753 6,177 6, T.C. Merkez Bankası , , Dier II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEERLER (Net) 170,170 65,752 94, Devlet Borçlanma Senetleri 168,011 65,752 93, Devlet Tahvili 155,342 56,866 88, Hazine Bonosu 11,005 8,886 5, Dier 1, Hisse Senetleri 2, Dier Menkul Deerler III. BANKALAR VE DER MAL KURULULAR ,197 86, Bankalar 7,292 7,197 86, Yurtiçi Bankalar , Yurtdıı Bankalar 7,275 7,193 56, Yurtdıı Merkez ve ubeler Dier Mali Kurulular IV. PARA PYASALARI 26,875 65,514 17, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 26,875 65,514 17, MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEERLER (Net) 0 86,467 34, Hisse Senetleri Dier Menkul Deerler 0 86,467 34,884 VI. KREDLER 418, , , Kısa Vadeli 392, , , Orta ve Uzun Vadeli 20,825 17,496 5, Takipteki Krediler 8,129 1,957 3, Özel Karılıklar (-) 3, ,119 VII. FAKTORNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 453, Devlet Borçlanma Senetleri 453, Devlet Tahvili 453, Hazine Bonosu Dier Kamu Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler IX. TRAKLER (Net) Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. BALI ORTAKLIKLAR (Net) 15,513 13,989 10, Mali Ortaklıklar 15,442 13,882 10,875 1

3 AKTF (Milyar TL) (*) Mali Olmayan Ortaklıklar XI. DER YATIRIMLAR (Net) XII. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamı Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARILIKLAR 87,129 87,317 67,809 XIV. MUHTELF ALACAKLAR ,418 XV. FAZ VE GELR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 64,056 37,856 28, Kredilerin 9,113 5,602 8, Menkul Deerlerin 42,581 27,993 17, Dier 12,362 4,261 2,773 XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) 85,436 80,017 72, Defter Deeri 133, , , Birikmi Amortismanlar ( - ) 48,431 45,867 51,551 XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4,906 3,996 2, erefiye Dier 10,446 12,836 13, Birikmi Amortismanlar ( - ) 5,540 8,840 10,921 XVIII. DER AKTFLER 57,920 50,581 41,258 AKTF TOPLAMI 1,403,504 1,330,341 1,361,734 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2002 yılı için ve 2003 yılı için dür. PASF (Milyar TL) (*) I. MEVDUAT 974, , , Bankalararası Mevduat 21,730 9,628 21, Tasarruf Mevduatı 82,296 79, , Resmi Kurulular Mevduatı Ticari Kurulular Mevduatı 62,467 95,936 94, Dier Kurulular Mevduatı 7,929 34,563 29, Döviz Tevdiat Hesabı 799, , , Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PYASALARI 108, , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 32, MKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar , Repo lemlerinden Salanan Fonlar 76, , ,818 III. ALINAN KREDLER 146, , , T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Dier Krediler 146, , , Yurtiçi Banka ve Kurululardan 58,881 59,902 56, Yurtdıı Banka, Kurulu ve Fonlardan 87, , ,910 IV. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTELF BORÇLAR 7,100 5,465 23,318 VII. DER YABANCI KAYNAKLAR 19,844 31,160 22,218 VIII. ÖDENECEK VERG, RESM, HARÇ VE PRMLER 4,426 4,162 3,628 IX. FAKTORNG BORÇLARI X. FNANSAL KRALAMA BORÇLARI (Net) 1,538 2,256 1,039 2

4 PASF (Milyar TL) (*) Finansal Kiralama Borçları 1,691 2,468 1, Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAZ VE GDER REESKONTLARI 12,293 6,569 6, Mevduatın 3,374 2,428 2, Alınan Kredilerin 2,867 2,067 1, Repo lemlerinin Dier 5,960 1,983 2,723 XII. KARILIKLAR 6,272 8,243 6, Genel Karılıklar 2,912 3,885 4, Kıdem Tazminatı Karılıı 1,218 1,495 1, Vergi Karılıı Sigorta Teknik Karılıkları (Net) Dier Karılıklar 2,142 2, XIII. SERMAYE BENZER KREDLER XIV. ÖZKAYNAK LAR 122, , , Ödenmi Sermaye 122, , , Sermaye Yedekleri 16,954 20,473 19, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deer Artı Fonu 0 3,519 2, Yeniden Deerleme Fonu Yeniden Deerleme Deer Artıı Dier Sermaye Yedekleri Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 16,954 16,954 16, Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (16,663) (9,480) (5,205) Geçmi Yıllar Kâr ve Zararları (64,912) (16,663) (9,480) Dönem Net Kâr ve Zararı 48,249 7,183 4,275 PASF TOPLAMI 1,403,504 1,330,341 1,361,734 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2002 yılı için ve 2003 yılı için dür. BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (Milyar TL) (*) A. BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,345,689 1,405,388 1,569,918 I. GARANT ve KEFALETLER 691, ,624 1,148, Teminat Mektupları 443, , , Devlet hale Kanunu Kapsamına Girenler Dı Ticaret lemleri Dolayısıyla Verilenler Dier Teminat Mektupları 443, , , Banka Kredileri 13,972 17,767 20, thalat Kabul Kredileri 13,972 17,767 20, Dier Banka Kabulleri Akreditifler 178, , , Belgeli Akreditifler 131, , , Dier Akreditifler 46,911 55,783 56, Garanti Verilen Prefinansmanlar 2,164 2,384 4, Cirolar

5 BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (Milyar TL) (*) T.C. Merkez Bankasına Cirolar Dier Cirolar Menkul Kıy. h. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Dier Garantilerimizden 53,347 54,636 32, Dier Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 3,387 93, , Cayılamaz Taahhütler 0 93, , Vadeli, Aktif Deer Alım Taahhütleri 0 5,332 5, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 3,382 10,420 18, Men. Kıy. hr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karılık Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz 0 19,336 29, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 0 58, , Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhütlerinden Alacaklar Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhütlerinden Borçlar Dier Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Dier Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FNANSAL ARAÇLAR 650, , , Vadeli Döviz Alım-Satım lemleri 232, , , Vadeli Döviz Alım lemleri 116,694 71,261 64, Vadeli Döviz Satım lemleri 116,201 70,580 65, Para ve Faiz Swap lemleri 52,322 78,941 26, Swap Para Alım lemleri 26,313 40,344 13, Swap Para Satım lemleri 26,009 38,597 13, Swap Faiz Alım lemleri Swap Faiz Satım lemleri Para ve Faiz Opsiyonları 0 4,788 33, Para Alım Opsiyonları 0 1,609 17, Para Satım Opsiyonları 0 3,179 16, Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Deerler Alım Opsiyonları Menkul Deerler Satım Opsiyonları Futures Para lemleri 365, ,292 74, Futures Para Alım lemleri 185,449 94,989 37, Futures Para Satım lemleri 179,842 93,303 37, Futures Faiz Alım-Satım lemleri Futures Faiz Alım lemleri Futures Faiz Satım lemleri Dier B. EMANET VE REHNL KIYMETLER (IV+V+VI) 322, , ,798 IV. EMANET KIYMETLER 282, , , Müteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Deerler 137, , , Tahsile Alınan Çekler 140, , , Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,585 4,186 7, Tahsile Alınan Dier Kıymetler

6 BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (Milyar TL) (*) 4.6.hracına Aracı Olunan Kıymetler Dier Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar 1,995 4,083 6,369 V. REHNL KIYMETLER 40, , , Menkul Kıymetler 0 6,470 3, Teminat Senetleri 3,039 3,372 7, Emtia 191 3,186 3, Varant Gayrimenkul 3, , , Dier Rehinli Kıymetler 33,963 9,655 23, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDLEN AVALLER VE KEFALETLER BLANÇO DII HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,668,647 1,859,846 2,155,716 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2002 yılı için ve 2003 yılı için dür. ii) Ortaklıın son 3 yıllık solo gelir tabloları: (Tüm tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmitir.) GELR VE GDER KALEMLER (Milyar TL) (*) I.FAZ GELRLER 274, , , Kredilerden Alınan Faizler 140, , , TP Kredilerden Alınan Faizler 129,539 96,484 90, Kısa Vadeli Kredilerden 124,448 95,327 89, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5,091 1, YP Kredilerden Alınan Faizler 10,002 12,667 16, Kısa Vadeli Kredilerden 8,720 11,604 15, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1,282 1, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karılıklardan Alınan Faizler 3,011 2,353 2, Bankalardan Alınan Faizler 1, , T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 1, Yurtdıı Bankalardan , Para Piyasası lemlerinden Alınan Faizler 42, Menkul Deerlerden Alınan Faizler 87,462 55,637 30, Alım Satım Amaçlı Menkul Deerlerden Alınan Faizler 5 48,181 32,345 25, Satılmaya Hazır Menkul Deerlerden Alınan Faizler 0 16,980 4, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Deerlerden 39,281 6, Dier Faiz Gelirleri II.FAZ GDERLER 206, ,822 91, Mevduata Verilen Faizler 123,745 67,649 47, Bankalar Mevduatına 15,590 3,834 3, Tasarruf Mevduatına 48,525 25,466 18, Resmi Kurulular Mevduatına Ticari Kurulular Mevduatına 24,723 14,472 11, Dier Kurulular Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına 34,858 23,738 13,964

7 GELR VE GDER KALEMLER (Milyar TL) (*) Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası lemlerine Verilen Faizler 62,459 46,694 28, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 19,975 14,350 14, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 8,082 8,239 5, Yurtdıı Bankalara 11,893 6,111 8, Yurtdıı Merkez ve ubeler Dier Kurululara Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Dier Faiz Giderleri III.NET FAZ GELR (I - II) 68,557 40,232 50,027 IV.NET ÜCRET VE KOMSYON GELRLER 12,976 15,088 17, Alınan Ücret ve Komisyonlar 16,040 17,795 21, Nakdi Kredilerden , Gayri Nakdi Kredilerden 6,557 11,688 14, Dier 9,078 5,625 5, Verilen Ücret ve Komisyonlar 3,064 2,707 3, Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Dier 2,918 2,542 3,524 V.TEMETTÜ GELRLER Alım Satım Amaçlı Menkul Deerlerden Satılmaya Hazır Menkul Deerlerden VI.NET TCAR KÂR / ZARAR 15,384 26,465 14, Sermaye Piyasası lemleri Kâr/Zararı (Net) 51,984 32,824 3, Sermaye Piyasası lemleri Kârı 499, ,838 86, Türev Finansal Araçlardan Karlar 490, ,754 81, Dier 9,623 6,084 4, Sermaye Piyasası lemleri Zararı (-) 447,950 75,014 82, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 446,572 74,605 81, Dier 1, Kambiyo Kâr/Zararı (Net) (36,600) (6,359) 11, Kambiyo Kârı 1,338, , , Kambiyo Zararı (-) 1,375, , ,422 VII.DER FAALYET GELRLER 17,054 15,936 7,143 VIII.FAALYET GELRLER TOPLAMI 113,971 97,721 90,000 IX.KRED VE DER ALACAKLAR KARILII 7,421 19,745 18,259 X.DER FALYET GDERLER 72,772 67,016 62,068 XI.FAALYET KÂRI 33,778 10,960 9,673 XII.BALI ORTAKLIKLAR VE TRAKLERDEN KÂR(ZARAR) 2, XIII NET PARASAL POZSYON KARI/ (ZARARI) 11,440 (702) (2,898) XIV.VERG ÖNCES KÂR 47,309 10,258 6,775 XV.VERG KARILII (28,536) 3,075 2,500 XVI.VERG SONRASI OLAAN FAALYET KÂR/ZARARI 75,845 7,183 4,275 XVII.VERG SONRASI OLAANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Öncesi Olaanüstü Kar/Zarar Olaanüstü Gelirler Olaanüstü Giderler (-) Olaanüstü Kâra likin Vergi Karılıı XVIII.NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 75,845 7,183 4,275 6

8 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2002 yılı için ve 2003 yılı için dür. b) Ortaklıın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Muhasebe Uygulama Yönetmelii ne Göre Düzenlenen Konsolide Mali Tabloları i) Ortaklıın son 3 yıllık ve 30/09/2004 ara dönemine ilikin konsolide bilançoları: (Tüm tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmitir.) KONSOLDE AKTF (Milyar TL) (*) I. NAKT DEERLER VE MERKEZ BANKASI 29,491 11, ,136 10, Kasa 2,516 2,927 4,270 3, Efektif Deposu 9,125 8,409 5,938 7, T.C. Merkez Bankası 17, , Dier II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEERLER (Net) 148, ,414 63,137 85, Devlet Borçlanma Senetleri 147, ,340 63,137 85, Devlet Tahvili 131, ,174 54,605 85, Hazine Bonosu 3,403 10,568 8, Dier 12,482 1, Hisse Senetleri 0 1, Dier Menkul Deerler 1, III. BANKALAR VE DER MAL KURULULAR 179,827 17,128 6, , Bankalar 177,316 17,128 6, , Yurtiçi Bankalar 162,316 10, , Yurtdıı Bankalar 15,000 7,020 6,957 94, Yurtdıı Merkez ve ubeler Dier Mali Kurulular 2, IV. PARA PYASALARI 522,449 25,808 62, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 522,449 25,808 62, MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEERLER (Net) ,259 40, Hisse Senetleri Dier Menkul Deerler ,259 40,855 VI. KREDLER 232, , , , Kısa Vadeli 172, , , , Orta ve Uzun Vadeli 53,011 24,350 32,221 23, Takipteki Krediler 18,144 9,583 2,043 2, Özel Karılıklar (-) 10,844 5, ,062 VII. FAKTORNG ALACAKLARI 51, VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 653, , Devlet Borçlanma Senetleri 653, , Devlet Tahvili 653, , Hazine Bonosu Dier Kamu Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler IX. TRAKLER (Net) Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. BALI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. DER YATIRIMLAR (Net)

9 KONSOLDE AKTF (Milyar TL) (*) XII. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI (Net) 39, Finansal Kiralama Alacakları 43, Kazanılmamı Gelirler ( - ) 4, XIII. ZORUNLU KARILIKLAR 94,302 83,670 83,844 80,331 XIV. MUHTELF ALACAKLAR 1, XV. FAZ VE GELR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 24,349 62,938 51,387 30, Kredilerin 10,611 10,050 8,588 8, Menkul Deerlerin 8,800 40,941 38,678 18, Dier 4,938 11,947 4,121 2,425 XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) 85,228 82,261 76,878 73, Defter Deeri 133, , , , Birikmi Amortismanlar ( - ) 48,589 47,928 45,094 49,601 XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5,734 4,711 3,864 2, erefiye Dier 9,125 10,031 12,591 12, Birikmi Amortismanlar ( - ) 3,391 5,320 8,727 10,331 XVIII. DER AKTFLER 47,043 55,931 48,790 44,446 AKTF TOPLAMI 2,115,741 1,362,399 1,318,871 1,223,456 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2001 yılı için , 2002 yılı için ve 2003 yılı için ise dir. KONSOLDE PASF (Milyar TL) (*) I. MEVDUAT 1,784, , , , Bankalararası Mevduat 205,152 20,612 8,278 25, Tasarruf Mevduatı 197,048 92,092 80,400 96, Resmi Kurulular Mevduatı , Ticari Kurulular Mevduatı 98,071 56, , , Dier Kurulular Mevduatı 3,343 7,614 33,188 16, Döviz Tevdiat Hesabı 1,280, , , , Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PYASALARI 31, , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 31,282 31, MKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar , Repo lemlerinden Salanan Fonlar 0 73, , ,593 III. ALINAN KREDLER 187, , , , T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Dier Krediler 187, , , , Yurtiçi Banka ve Kurululardan 61,572 56,544 57,519 67, Yurtdıı Banka, Kurulu ve Fonlardan 125,457 70,724 91, ,970 IV. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTELF BORÇLAR 16,699 6,875 5,263 6,254 VII. DER YABANCI KAYNAKLAR 26,680 19,068 29,920 32,419 VIII. ÖDENECEK VERG, RESM, HARÇ VE PRMLER 7,553 4,293 4,043 3,210 IX. FAKTORNG BORÇLARI 10, X. FNANSAL KRALAMA BORÇLARI (Net) 0 1,477 2,167 1,132 8

10 KONSOLDE PASF (Milyar TL) (*) Finansal Kiralama Borçları 0 1,624 2,370 1, Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAZ VE GDER REESKONTLARI 15,854 12,680 6,588 7, Mevduatın 11,096 4,128 2,611 3, Alınan Kredilerin 4,625 2,740 1,980 2, Repo lemlerinin Dier 117 5,724 1,910 1,888 XII. KARILIKLAR 16,545 4,673 17,321 6, Genel Karılıklar 1,758 2,796 3,731 4, Kıdem Tazminatı Karılıı 4,109 1,229 1,517 1, Vergi Karılıı 10, Sigorta Teknik Karılıkları (Net) Dier Karılıklar , XIII. AZINLIK HAKLARI 4, XIV. ÖZKAYNAK LAR 14, , , , Ödenmi Sermaye 80, , , , Sermaye Yedekleri 328,127 11,410 14,789 13, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deer Artı Fonu 0 0 3,379 2, Yeniden Deerleme Fonu Yeniden Deerleme Deer Artıı Dier Sermaye Yedekleri Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 328,127 11,410 11,410 11, Kâr Yedekleri 52,135 1,320 1,674 1, Yasal Yedekler 52,135 1,493 1,493 1, Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri 0 (173) Kâr veya Zarar (445,705) (17,287) (10,862) (7,755) Geçmi Yıllar Kâr ve Zararları (162,636) (64,900) (17,287) (10,862) Grubun Payı (161,980) (64,900) (17,287) (10,862) Azınlık Hakları (656) Dönem Net Kâr ve Zararı (283,069) 47,613 6,425 3, Grubun Payı (283,079) 47,612 6,425 3, Azınlık Hakları PASF TOPLAMI 2,115,741 1,362,399 1,318,871 1,223,456 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2001 yılı için , 2002 yılı için ve 2003 yılı için ise dir. KONSOLDE BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (Milyar TL) (*) A. BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 923,168 1,286,193 1,349,910 1,662,115 I. GARANT ve KEFALETLER 552, , ,153 1,250, Teminat Mektupları 431, , , , Devlet hale Kanunu Kapsamına Girenler Dı Ticaret lemleri Dolayısıyla Verilenler Dier Teminat Mektupları 431, , , , Banka Kredileri 8,154 13,418 17,061 24, thalat Kabul Kredileri 8,154 13,418 17,061 24, Dier Banka Kabulleri Akreditifler 109, , , ,752 9

11 KONSOLDE BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (Milyar TL) (*) Belgeli Akreditifler 107, , , , Dier Akreditifler 1,317 45,048 53,565 55, Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 2,078 2,289 3, Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Dier Cirolar Menkul Kıy. h. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Dier Garantilerimizden 3,341 51,229 52,464 41, Dier Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 13,287 3,252 90, , Cayılamaz Taahhütler 13,287 3,252 90, , Vadeli, Aktif Deer Alım Taahhütleri 2, ,120 8, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 10,540 3,247 10,005 23, Men. Kıy. hr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karılık Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz ,567 29, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri ,475 73, Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhütlerinden Alacaklar Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhütlerinden Borçlar Dier Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Dier Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FNANSAL ARAÇLAR 357, , , , Vadeli Döviz Alım-Satım lemleri 24, , ,200 99, Vadeli Döviz Alım lemleri 12, ,060 68,427 49, Vadeli Döviz Satım lemleri 12, ,587 67,773 49, Para ve Faiz Swap lemleri 56,691 50,245 74,238 34, Swap Para Alım lemleri 28,304 25,268 37,176 17, Swap Para Satım lemleri 28,387 24,977 37,062 17, Swap Faiz Alım lemleri Swap Faiz Satım lemleri Para ve Faiz Opsiyonları ,346 35, Para Alım Opsiyonları 0 0 6,160 18, Para Satım Opsiyonları 0 0 6,186 17, Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Deerler Alım Opsiyonları Menkul Deerler Satım Opsiyonları Futures Para lemleri 276, , , , Futures Para Alım lemleri 137, ,086 91,212 53, Futures Para Satım lemleri 138, ,701 89,594 52, Futures Faiz Alım-Satım lemleri Futures Faiz Alım lemleri Futures Faiz Satım lemleri Dier B. EMANET VE REHNL KIYMETLER (IV+V+VI) 103, , , ,680 10

12 KONSOLDE BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (Milyar TL) (*) IV. EMANET KIYMETLER 56, , , , Müteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Deerler 0 132, , , Tahsile Alınan Çekler 49, , , , Tahsile Alınan Ticari Senetler 3,419 2,482 4,021 8, Tahsile Alınan Dier Kıymetler hracına Aracı Olunan Kıymetler Dier Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar 2,960 1,916 3,921 5,972 V. REHNL KIYMETLER 46,988 38, , , Menkul Kıymetler 0 0 6,213 5, Teminat Senetleri 2,449 2,918 3,238 7, Emtia 2, ,060 2, Varant Gayrimenkul 0 3, , , Dier Rehinli Kıymetler 42,469 32,614 9,271 29, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDLEN AVALLER VE KEFALETLER BLANÇO DII HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,026,907 1,596,327 1,786,301 2,247,795 (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2001 yılı için , 2002 yılı için ve 2003 yılı için ise dir. ii) Ortaklıın son 3 yıllık konsolide gelir tabloları: (Tüm tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmitir.) KONSOLDE GELR VE GDER KALEMLER (Milyar TL) (*) I.FAZ GELRLER 1,022, , , , Kredilerden Alınan Faizler 184, , ,869 83, TP Kredilerden Alınan Faizler 174, , ,811 67, Kısa Vadeli Kredilerden 153, , ,700 67, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 21,071 4,889 1, YP Kredilerden Alınan Faizler 8,832 13,255 12,630 14, Kısa Vadeli Kredilerden 8,494 11,644 11,294 14, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 338 1,611 1, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karılıklardan Alınan Faizler 838 2,891 2,259 1, Bankalardan Alınan Faizler 427,461 1, , T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 419,852 1, Yurtdıı Bankalardan 7, Para Piyasası lemlerinden Alınan Faizler 278,730 40, Menkul Deerlerden Alınan Faizler 94,262 84,157 53,561 24, Alım Satım Amaçlı Menkul Deerlerden Alınan Faizler 91,474 46,245 31,058 17, Satılmaya Hazır Menkul Deerlerden Alınan Faizler ,305 7, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Deerlerden 2,788 37,912 6, Dier Faiz Gelirleri 36,679 17, II.FAZ GDERLER 378, , ,043 71, Mevduata Verilen Faizler 284, ,263 74,806 42, Bankalar Mevduatına 56,304 14,971 3,682 2, Tasarruf Mevduatına 43,263 52,427 32,615 12,133 11

13 KONSOLDE GELR VE GDER KALEMLER (Milyar TL) (*) Resmi Kurulular Mevduatına 8, Ticari Kurulular Mevduatına 31,743 21,925 14,595 13, Dier Kurulular Mevduatına 31, Döviz Tevdiat Hesaplarına 114,028 39,893 23,781 13, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası lemlerine Verilen Faizler 22,762 59,734 44,522 22, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 62,172 14,907 10,589 6, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 13,966 9,286 7,911 4, Yurtdıı Bankalara 48,206 5,621 2,678 2, Yurtdıı Merkez ve ubeler Dier Kurululara Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Dier Faiz Giderleri 8, III.NET FAZ GELR (I - II) 644,050 84,526 42,052 39,548 IV.NET ÜCRET VE KOMSYON GELRLER 11,882 13,120 14,307 12, Alınan Ücret ve Komisyonlar 18,845 16,321 17,134 15, Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden 7,517 6,297 11,211 10, Dier 11,043 9,635 5,461 3, Verilen Ücret ve Komisyonlar 6,963 3,201 2,827 2, Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Dier 6,583 3,019 2,669 2,390 V.TEMETTÜ GELRLER Alım Satım Amaçlı Menkul Deerlerden Satılmaya Hazır Menkul Deerlerden VI.NET TCAR KÂR / ZARAR (671,931) 12,675 27,423 (4,030) 6.1.Sermaye Piyasası lemleri Kâr/Zararı (Net) 219,021 51,819 32,963 7, Sermaye Piyasası lemleri Kârı 468, , ,992 69, Türev Finansal Araçlardan Karlar 390, ,844 97,705 64, Dier 78,206 11,139 7,287 4, Sermaye Piyasası lemleri Zararı (-) 249, ,165 72,029 61, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 244, ,841 71,636 61, Dier 5,241 1, Kambiyo Kâr/Zararı (Net) (890,952) (39,144) (5,540) (11,515) Kambiyo Kârı 5,743,270 1,285, , , Kambiyo Zararı (-) 6,634,221 1,324, , ,354 VII.DER FAALYET GELRLER 12,568 15,467 13,860 4,006 VIII.FAALYET GELRLER TOPLAMI (3,431) 125,788 97,642 52,395 IX.KRED VE DER ALACAKLAR KARILII 14,382 2,808 17,546 2,486 X.DER FALYET GDERLER 139,931 75,497 66,297 45,268 XI.FAALYET KÂRI (157,744) 47,483 13,799 4,641 XII.BALI ORTAKLIKLAR VE TRAKLERDEN KÂR(ZARAR) XIII NET PARASAL POZSYON KARI/ (ZARARI) (112,509) 4,067 (4,242) (1,534) XIV.VERG ÖNCES KÂR (270,253) 51,651 9,557 3,107 XV.VERG KARILII (12,816) 22,484 (3,132) 0 XVI.VERG SONRASI OLAAN FAALYET KÂR/ZARARI (283,069) 74,135 6,425 3,107 XVII.VERG SONRASI OLAANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Öncesi Olaanüstü Kar/Zarar

14 KONSOLDE GELR VE GDER KALEMLER (Milyar TL) (*) Olaanüstü Gelirler Olaanüstü Giderler (-) Olaanüstü Kâra likin Vergi Karılıı XVIII.KONSOLDASYON DII ORTAKLIKLAR KÂR ve ZARARI XIX.NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (283,069) 74,135 6,425 3, Grubun Kar/Zararı (283,079) 74,134 6,425 3, Azınlık Hakları Kar/Zararı (*) Enflasyona göre düzeltme katsayıları 2001 yılı için , 2002 yılı için ve 2003 yılı için ise dir. iii) Ortaklıın nakit akım tabloları (*): (*) Nakit akım tablosunun mali tablolarını Seri:XI No:25 Tebli veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olup, Seri:XI No:20 veya No:21 Tebli hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi gerekmemektedir. iv) Ortaklıın özsermaye deiim tabloları*: (*) Özsermaye deiim tablosunun mali tablolarını Seri:XI No:25 Tebli veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olup, Seri:XI No:20 veya No:21 Teblileri hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi gerekmemektedir.) 4. Dier Hususlar Bankalar Kanunu nun lgili Hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) nun 50 nci maddesine göre; kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar, bunlarla sınırlı olarak SPK nun hükümlerine tabi olurlar. Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların daıtacakları temettü ile yeniden deerleme artı fonunun kullanımına ilikin esasları belirlemeye ise ilgili oldukları Bakanlık yetkilidir. Ayrıca, bankalar kurulu, denetim, gözetim,muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidirler. Bankaların kurulu, yönetim, çalıma, devir, birleme, tasfiye ve denetlenmelerine ilikin 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu konuda deiiklik yapan kanunlar ile Bankalar Kanunu na dayanılarak yapılan düzenlemelerle belirlenmitir. Bankalar Kanunu nun 3 üncü maddesi uyarınca Bankalar Kanunu ve ilgili dier mevzuatın, Bankalar Kanunu nda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını salamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu(BDDK) na aittir. a) Hesap ve Kayıt Düzeni Madde Bankaların genel kurullarına sunacaı yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerinin baımsız denetim kurulularınca onaylanması arttır..baımsız denetim kuruluları, bu Kanun uyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kiilere verecekleri zararlardan sorumludurlar. 13

15 13-3. Kurul, yayımlanan bilanço veya kar ve zarar cetvelinin gerçee aykırı olduunun veya kamuya gerçee aykırı bilgi verildiinin tespiti halinde, bilanço veya kar ve zarar cetvelinin düzeltme beyanı ile birlikte aynı gazetelerle yeniden yayımlanması da dahil olmak üzere mevduat sahiplerinin yanıltılmasına karı gerekli tedbirleri almaya yetkilidir Bankalar, Türkiye Bankalar Birliinin görüü alınarak Kurulca tespit edilecek kapsam ve uygulama esasları çerçevesinde, dorudan ve dolaylı itirakleri ile yönetim ve denetimine sahip oldukları ortaklıkları ve/veya ortakları ile bu ortakların dorudan veya dolaylı olarak sahip veya yönetim ve denetimine hakim oldukları mali ve mali olmayan ortaklıkların hesaplarını konsolide ederek konsolide mali tablolar hazırlamak zorundadır. Bu Kanuna göre yürürlüe konulan standart oranlar bankalarca Kurul tarafından belirlenecek esas ve ilkeler çerçevesinde konsolide esasa göre de hesaplanır ve uygulanır.... BDDK nın bankaların denetimlerindeki tespitler çerçevesinde alınabiecek tedbirler temel olarak Bankalar Kanunu nun 14 üncü maddesinde düzenlenmitir. b) Denetlemeler Sonucunda Alınacak Tedbirler Kurum, bir bankanın; 14-3.a) Bu maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında alınması istenen tedbirleri kısmen ya da tamamen almadıını, bu tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmı olmasına ramen mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan bulunmadıını ya da mali bünyesinin bu tedbirler alınsa dahi güçlendirilemeyecek derecede zayıflamı olduunu, 14-3.b) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediini, 14-3.c) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Kurulca belirlenecek deerleme esasları çerçevesinde yükümlülüklerinin toplam deerinin varlıklarının toplam deerini atıını, 14-3.d) Faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiini, tespit ettii takdirde, Kurul, en az be üyesinin aynı yöndeki oylarıyla alınan kararla temettü hariç ortaklık hakları ile bankanın yönetim ve denetimini Fona devretmeye veya bankacılık ilemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme iznini kaldırmaya yetkilidir Kurum, bir bankanın yönetim ve denetimini dorudan ya da dolaylı olarak, tek baına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin ekilde çalımasını tehlikeye düürecek biçimde dorudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıklarını veya bankayı bu suretle zarara urattıklarını tespit ettii takdirde Kurul, en az be üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla bunların temettü hariç ortaklık hakları ile bankanın yönetim ve denetimini Fona devretmeye yetkilidir. c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun hazırladıı Banka ve Kredi Kartları Kanunu ve Kredi Kuruluları Kanun tasarısı ile bankaların kurulu ve faaliyetlerine, sahipliine denetlenmesine ilikin yeni düzenlemeler getirilmesine ilikin kanun taslaına ve gerekçesine BDDK nın internet sitesinden( eriilmesi mümkündür. 14

16 15

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2005 31/12/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 1,116 65 1,181 156 32 188 1.1 Kasa - - - - - - 1.2 Efektif

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Teblii ne stinaden Hazırlanmı 31 Mart 2008 Tarihli; TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 BRNC BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER letiim

Detaylı