Tat Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul. Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tat Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul. Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait"

Transkript

1 Tat Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

2 Tat Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kuruluna: SINIRLI DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş.' nin tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait kâr ve zarar cetvelini sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Bankanın tarihli yıl sonu mali tablolarının Bağımsız Denetimi başka bir denetim firması tarafından yapılmış ve bu dönemle ilgili tarihli Bağımsız Denetim raporunda olumlu görüş sunulmuştur. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide mali tabloların, Tat Yatırım Bankası A.Ş.' nin tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını 5411 sayılı Bankalar Kanunu nun 37 inci maddesi ve bu kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, Ruhi İlkan Sorumlu Ortak Baş Denetçi Baylan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

3 TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN VE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ e göre raporlama paketi aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BİRİNCİ BÖLÜM : BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM : KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MUHASEBE POLİTİKALARNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER BEŞİNCİ BÖLÜM : KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR ALTINCI BÖLÜM : DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR YEDİNCİ BÖLÜM : SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilerek hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

4 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA I. Grubun hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve dipnotlar... 1 II. Banka nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama ve dipnotlar... 1 III. Diğer Bilgiler... 1 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR I. Bilanço Aktif Kalemler... 2 II. Bilanço Pasif Kalemler... 3 III. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu... 4 IV. Gelir Tablosu... 5 V. Özkaynak Değişim Tablosu... 6 VI. Nakit Akım Tablosu... 7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Banka ile konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklara ilişkin bilgilerin sunumu III. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar V. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar VI. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar VII. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VIII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesine ilişkin açıklamalar X. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklarına ilişkin açıklamalar XI. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklamalar XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XIX. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stokuna ilişkin ilave açıklamalar XX. Aval ve kabullere ilişkin ilave açıklamalar XXI. Devlet teşviklerine ilişkin ilave açıklamalar XXII. Sınıflandırmalar XXIII. Yeni Türk Lirası... 14

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER SAYFA I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar IV. Kur riskine ilişkin açıklamalar V. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar VI. Likidite riskine ilişkin açıklamalar BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE MALİ I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Nakit Akıma ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Grubun dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar VI. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Grubun faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar... 46

6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I.Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama: Tat Yatırım Bankası A.Ş., Bakanlar Kurulunun tarih ve 91/2066 sayılı kararnamesi uyarınca Tat Yatırım Bankası Anonim Şirketi ünvanı altında tarihinde fiili olarak kurulmuştur.banka halen özel sermayeli yatırım bankası olarak hizmet vermektedir. Banka nın ana sözleşmenin 5.maddesinde belirtildiği üzere her türlü yurtiçi ve yurtdışı yatırım, kalkınma ve ticaret bankacılığı yapmak amacı ile kurulmuştur. II.Banka nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama: Banka nın hisselerinin % ü Mehmet Salih Tatlıcı ya % 4.96 sı Nurten Tatlıcı ya aittir. III Diğer Bilgiler a. Şube nin ticaret ünvanı: Tat Yatırım Bankası A.Ş. b. Yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaraları: Adres : Kemeraltı Caddesi Karaköy Ticaret Merkezi No: 24/ Karaköy / İstanbul 1

7 Telefon : (0 212) (5 hat) Fax : (0 212) c. Elektronik site adresi ve elektronik posta adresi: d. Raporlama dönemi: 1 Ocak 30 Eylül 2006 TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU 2 CARİ DÖNEM BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) Kasa 1.2.Efektif Deposu 1.3.T.C. Merkez Bankası Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili 6 6

8 2.1.2.Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 2.2.Hisse Senetleri 2.3.Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Yurtdışı Merkez ve Şubeler 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI (4) 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (5) 5.1.Hisse Senetleri 5.2.Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (6) Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli 6.3.Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (8) 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 8.2.Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (9) 3

9 9.1.Mali İştirakler 9.2.Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (10) 10.1.Mali Ortaklıklar 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar XI. YATIRIMLAR (Net) (11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (12) 12.1.Finansal Kiralama Alacakları 12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (13) XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (14) Kredilerin Menkul Değerlerin 15.3.Diğer XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (15) Defter Değeri Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 17.1.Şerefiye 17.2.Diğer 17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (17) XIX. DİĞER AKTİFLER (18) AKTİF TOPLAMI

10 TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU 5 CARİ DÖNEM BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 1.1.Bankalararası Mevduat 1.2.Tasarruf Mevduatı 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (2) III. ALINAN KREDİLER (3) 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri

11 3.2.Alınan Diğer Krediler Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) 4.1.Bonolar 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.3.Tahviller V. FONLAR (5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (8) IX. FAKTORİNG BORÇLARI (9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (10) 10.1.Finansal Kiralama Borçları 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (11) 11.1.Mevduatın 11.2.Alınan Kredilerin 11.3.Repo İşlemlerinin 11.4.Diğer XII. KARŞILIKLAR (12) Genel Karşılıklar 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı Vergi Karşılığı 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5.Diğer Karşılıklar XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAKLAR (13) Ödenmiş Sermaye

12 15.2.Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri (14) Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (15) Yeniden Değerleme Fonu (16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (17) Diğer Sermaye Yedekleri Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 15.3.Kâr Yedekleri Yasal Yedekler (18) Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (19) Diğer Kâr Yedekleri 15.4.Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları Dönem Net Kâr ve Zararı PASİF TOPLAMI gelir kontrol aktif pasif kontrol 7

13 TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU 8 BİN YENİ TÜRK LİRASI GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (1/01-30/09/2006) (1/01-30/09/2005) (1/07-30/09/2006) (1/07-30/09/2005) I. FAİZ GELİRLERİ (1) Kredilerden Alınan Faizler TP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1.3.Bankalardan Alınan Faizler T.C. Merkez Bankasından

14 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan Yurtdışı Merkez ve Şubelerden 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.6.Diğer Faiz Gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ (2) 2.1.Mevduata Verilen Faizler Bankalararası Mevduata Tasarruf Mevduatına Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5.Diğer Faiz Giderleri III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar

15 4.1.1.Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Diğer 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı Türev Finansal Araçlardan Kârlar Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) Türev Finansal Araçlardan Zararlar Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) Kambiyo Kârı Kambiyo Zararı (-) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (3) VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4) X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (5) XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (6) XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 10

16 15.1.Cari Vergi Karşılığı 15.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV) XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) 17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) (8) Hisse Başına Kâr / Zarar -0,034 0,000-0,008-0,001 KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR CARİ DÖNEM ( 30/09/2006 ) BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2005 ) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) (1), I. GARANTİ ve KEFALETLER (5) Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri 11

17 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri 1.3.Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5.Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7.Faktoring Garantilerinden 1.8.Diğer Garantilerimizden 1.9.Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1.Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2.Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 12 (1), (5)

18 3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri 3.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.4.Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri 3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri 3.6.Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3.Tahsile Alınan Çekler 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 13

19 4.7.Diğer Emanet Kıymetler 4.8.Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1.Menkul Kıymetler 5.2.Teminat Senetleri 5.3.Emtia 5.4.Varant 5.5.Gayrimenkul 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

20 15

21 16

22 17

23 18

24 BİN YENİ TÜRK LİRASI KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 30/09/2005 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) Alınan Faizler(+) Ödenen Faizler(-) Alınan Temettüler(+) Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) Ödenen Vergiler(-) Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

25 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) 2.9.Olağandışı Kalemler(+/-) 20

26 2.10.Diğer (+/-) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) 3.4.Temettü Ödemeleri(-) 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 3.6.Olağandışı Kalemler(+/-) 3.7.Diğer(+/-) 1 IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)

27 I.Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar: 22 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI a.konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve muhasebe standartları hakkındaki tebliğlere uygun olarak hazırlanması: Ana Ortaklık Banka nın tarihli mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinde yürürlüğe giren Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ile bunlara ilave ve değişiklik getiren tebliğlere ve açıklamalara uygun olarak hazırlanmıştır. Ana ortaklık Banka, muhasebe kayıtlarını ve kanuni mali tablolarını Türk lirası olarak, Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatı na uygun olarak tutmakta ve tanzim etmektedir. b.konsolide mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1623 sayılı Kararı ile, Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 14 sayılı Tebliğ- Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardının yüksek enflasyonun varlığına ilişkin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalktığı ve bankalar ile özel finans kurumlarının mali tablolarını bu Tebliğ hükümlerine göre hazırlama zorunluluklarının bulunmadığı kararlaştırılmıştır. Söz konusu Tebliğin yüksek enflasyon döneminin sona ermesine ilişkin 25 inci maddesinde; Tebliğin 5 inci maddesi hükümlerinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkması durumunda bankaların mali tablolarını bu Tebliğ hükümlerine göre hazırlama zorunluluğunun ortadan kalkacağı ve yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdirileceği BDDK kurumunca duyurulmuştur. Konuya ilişkin başlıca göstergelere bakıldığında; 1- Ocak 2005 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para mevduatın azalan bir seyir göstermesi, 2- Ocak 2005 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası kredilerin toplam krediler içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para kredilerin azalan bir seyir göstermesi, 3- Kısa vadeli işlemlerde genellikle fiyatların vade farkı konulmadan belirlenmesi,

28 4- Nakit karşılığı Devlet İç Borçlanma Senetleri ihracının fiyat endeksine bağlı olarak yapılmaması, 5- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) için 2005 yılı Mart ayında son üç yıllık kümülatif enflasyon oranının %57.83, cari yıl enflasyon oranının ise %8.16 olarak gerçekleşmesi çerçevesinde yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı görülmektedir. Bu itibarla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1623 sayılı Kararı ile, bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştır. c.konsolide mali tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe ilkeleri ve uygulanan değerleme esasları: Mali tabloların hazırlanmasına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin değerlemesinde muhasebe uygulamaları kapsamında belirlenen esaslar uygulanmıştır. Kullanılan yöntemler ilgili muhasebe politikaları içerisinde belirtilmiştir. d.konsolide mali tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikaları uygulanmış olan kalemler ile bunların konsolide mali tablolardaki ilgili kalemlerin toplamına oranları: Konsolide mali tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikası uygulanan kalem bulunmamaktadır. II.Banka ile konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu: 1.Bağlı ortaklıklarla ilgili olarak: a.uygulanan konsolidasyon esasları: Konsolide mali tabloların hazırlanmasında muhasebe uygulamaları yönetmeliğinin 15 sayılı tebliği olan Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı esaslarına göre hazırlanmıştır. Banka nın Bağlı Ortaklığı olan Tat Menkul Değerler A.Ş tarihi itibariyle tam konsolidasyon yöntemi kullanmak suretiyle ilişikteki mali tablolarda konsolide edilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşun ünvanı ve ana merkezi 23

29 Şirket Ünvanı Tat Menkul Değerler A.Ş. Ana Merkez İstanbul Konsolidasyon kapsamına alınan Tat Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun izniyle faaliyetini tarihinden itibaren altı ay süre ile durdurmuş, tarih ve 2000/4 sayılı yazısıyla da Sermaye Piyasası Kurulu ndan tarihinden itibaren alım satım aracılığı faaliyetlerini borsa dışı alım satım faaliyeti ile sınırlandırma talebinde bulunmuş ve ilgili kurulca bu talep uygun görülmüştür. Tat Menkul Değerler A.Ş. nin talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve AFD/855 sayılı yazısına istinaden faaliyetinin ilgili tarihten itibaren altı ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Tat Menkul Değerler A.Ş. faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma süresinin uzatılmasına ilişkin olarak tarih ve sayılı başvuru ve daha sonra tarih ve sayılı başvuruları ile talebini yenilemiş ve Sermaye Piyasası Kurulu faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasının uzatılması talebini tarih ve AFD/476 sayılı yazısı ile kabul etmiştir. Bunun neticesinde aracı kurumun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin süre tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Tat Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli başvurusu üzerine, tarih ve AFD/39 sayılı kararıyla Şirket in faaliyetlerinin tarihine kadar geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar, Tat Menkul Değerler A.Ş. için Sermaye Piyasası Kurulu tarihli ve B.02.1.SPK. O.16/88 sayılı kararı ile tarihine kadar uzatılmıştır. Bağlı ortaklık; sermayesi veya yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak ana ortaklık banka tarafından kontrol edilen, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren yurtiçi veya yurtdışında kurulu olan ortaklıklardır. Bağlı ortaklık olan Tat Menkul Değerler A.Ş nin, konsolide mali tablolara dahil edilen bağlı ortaklıkların aktif, pasif, gelir gider ve bilanço dışı kalemlerinin yüzde yüzünün ana ortaklık bankanın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı kalemleri ile birleştirilmesini ve azınlık haklarının bilanço ve gelir tablosunda ayrı kalem olarak gösterilmesi yöntemi olan tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir.yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki döviz kurları ile değerlenmiştir. Parasal olan kalemlerin değerlenmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda kambiyo kar/zarar hesabında gösterilmiştir. İlgili bağlı ortaklığın mali tabloları konsolide mali tablolara iktisap tarihinden itibaren dahil edilmiştir. Bağlı ortaklıkların kullandığı muhasebe politikalarının ana ortaklık bankadan farklı olduğu durumlarda muhasebe politikalarının uyumlaştırılması gerçekleştirilmiştir. 2.İştirak yatırımlarıyla ilgili olarak: Ana ortaklık Banka nın iştiraki bulunmamaktadır. 3.Birlikte kontrol edilen ortaklıkların konsolide edilme esasları: Ana Ortaklık Banka nın birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır. 4.Devir, birleşme ve hisse edinimi işlemlerinde uygulanan ilkeler: Grubun yıl içinde devir, birleşme ve hisse edinimi işlemleri bulunmamaktadır. III.Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar: a.yabancı para varlık ve borçlar: Grup bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kurları kullanılarak aktif ve pasif hesapların bakiyeleri Yeni Türk Lirasına çevirmiş ve oluşan kur farkları kambiyo kar veya kambiyo 24

30 zararı olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir. Gurubun 30 Eylül 2006 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden parasal olmayan aktifi ve pasif hesapları bulunmamaktadır. 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle aşağıdaki kurlar kullanılmıştır ABD Doları EURO b.döneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları: Döneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları 32 bin YTL dir. ( : -32 bin YTL) c.kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı ve dönem içinde meydana gelen değişiklikler: Bulunmamaktadır. d.aktifleştirilmiş kur farkları tutarı: Ana ortaklık Banka nın cari ve geçmiş dönemde aktifleştirilen kur farkı bulunmamaktadır. e.kur riski yönetim politikasının temel esasları. Grup, kur riskine karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın ( TCMB ) döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif ve pasif yönetimi her türlü fiyat, likidite ve kredi risklerinin grubun hedeflediği risk-getiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Kur riski yönetimine ilişkin detaylı açıklanan 4.bölümde IV.no lu dipnotta açıklanmıştır. f.yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların, iştiraklerin, ödünçlerin ve riskten korunma amaçlı diğer araçların Türk parasına dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplarda izlendiği: Grubun yurtdışında kurulu ortaklıkları, iştirakleri veya riskten korunma amaçlı diğer araçları mevcut değildir. g.yurtdışında kurulu bir ortaklığın edinilmesinden doğan şerefiye ile bu ortaklığın aktif ve pasif kalemlerinin rayiç bedele uyarlanması sonucu oluşan tutarların Türk parasına dönüştürülmesinde uygulanan yöntem: Grubun yurtdışında kurulu bir ortaklığı mevcut değildir. h.yurtdışı ortaklığın elden çıkarılması halinde sonuçların hangi hesaplara yansıtıldığı: Grubun elden çıkarılan yurtdışında kurulu bir ortaklığı bulunmamaktadır. 25

31 i.yabancı para işlemlerin, işlem tarihinde geçerli olan kur üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı, bu tür işlemlerden ve yabancı para cinsi parasal aktif ve pasiflerin Yeni Türk Lirasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kar veya zararların, gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı: Yabancı para cinsinden işlemler işlem gününde geçerli döviz kurları kullanılarak Yeni Türk Lirasına çevrilmiş ve muhasebe kayıtlarına alınmıştır.yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki TCMB kurları ile değerlenmiştir. Grubun yabancı para cinsinden parasal olmayan hesapları bulunmamaktadır. j.borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Yeni Türk Lirası na dönüştürülmesinden kaynaklanan farkların gelir tablosuna dahil edilip edilmediği: Borçlanmayı temsil eden menkul değerler bulunmamaktadır. Parasal nitelikli finansal aktiflerin Yeni Türk Lirası na dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebe hesaplarına intikal ettirilmiştir. IV.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar: Grubun dönemi ve yıl sonu itibariyle ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır. Ayrıca, Muhasebe Uygulamaları Yönetmeliğine ilişkin (1 Sayılı Tebliğ) Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı nda tanımlandığı şekliyle Gurubun riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır. V.Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar: Netleştirilen Finansal varlıklar ve yükümlülük bulunmamaktadır. VI.Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar: Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmektedir. VII.Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar: Ücret ve komisyon gelir ve giderleri tahsil edildiği veya ödendiği tarihlerde gelir ve gider hesaplarına intikal ettirilmiştir. VIII.Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar: Alım satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlamaya yönelik olarak elde edilen veya elde edilme nedenlerinden bağımsız olarak kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı menkul değerler ilk olarak elde etme maliyeti 26

32 üzerinden kayda alınır. İlgili menkul kıymetin elde etme maliyeti ile rayiç değeri arasında oluşan pozitif fark faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontu olarak negatif fark ise menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabı altında muhasebeleştirilir. Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak işlem gören alım satım amaçlı menkul değerler borsa fiyatı kullanılarak değerlenir. IX.Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar: itibariyla ana ortaklık Banka nın satış ve geri alış anlaşmaları ve herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır. X.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklara ilişkin açıklamalar: Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler; vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Ana ortaklık Banka nın ve tarihlerinde vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler; satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar bulunmamaktadır XI.Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklamalar: Grubun dönemi itibariyle banka kaynaklı kredileri 150 bin YTL ( bin YTL) dir. Kullandırılan nakdi krediler tekdüzen hesap planı ve izahnamesinde hakkındaki tebliğ de belirtilen esaslara göre ilgili muhasebe hesapları kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Dövize endeksli krediler hesaplara intikal ettikleri tarihteki Türk Lirası değerlerle muhasebeleştirilmekte ve bu krediler için hesaplanan kur farkı faiz gelirleri hesabında izlenmektedir. Gurubun tarihinde vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler; satılmaya hazır menkul değerleri bulunmamaktadır yılı içerisinde tahsilinin imkansız olması nedeniyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınan takipteki kredilerden tahsilat yapılamamıştır. XII.Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Grubun ve tarihleri itibarıyla şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıkları bulunmamaktadır. XIII.Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Maddi duran varlıklar tarihindeki YTL nin satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet tutarlarında birikmiş amortismanların indirilmesi suretiyle bulunan tutarlar 27

33 üzerinden izlenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. Maddi duran varlıkların üzerinde rehin ipotek veya tedbir bulunmamaktadır. Cari dönem içinde uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapılmamış olup, kullanılan amortisman oranları ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlara yaklaşık olup aşağıda belirtildiği gibidir. Binalar %2 Nakil Vasıtaları %20 Büro Makineleri, Mobilya, Mefruşat %20 Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Muhasebe tahmininde cari dönemde önemli bir etkisi olan yada sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklikler bulunmamaktadır. XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar: Gurubun kiralayan konumunda bulunduğu finansal kiralama işlemi bulunmaktadır. Finansal kiralama işlemleri tarihinde yapılan düzeltmeler neticesinde Türk Vergi ve Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilmiştir. Finansal kiralama alacağı dönem sonları itibariyle değerleme kuru ile YTL sına çevrilerek bilançoya yansıtılmıştır. Finansal kiralamaya konu sabit kıymetler düzeltme işlemine tabi tutulmamış olup ve bu değişikliğin mali tablolara yansıtılmasında Muhasebe Uygulamaları Yönetmeliği nin 12 sayılı tebliği (Dönem Net Kar/Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişikliklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı) hükümleri dahilinde işlem yapılmıştır. XV.Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler bulunmamaktadır. XVI.Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne İlişkin 10 sayılı tebliğ (Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı) hükümlerine göre muhasebeleştirilmiştir. Gurubun belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanları bulunmamaktadır. Çalışanlarının üyesi bulunduğu vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar da bulunmamaktadır. XVII.Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar: Türkiye de, Kurumlar Vergisi oranı %20 (2005 yılı için %30) dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı 28

34 takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında (2005 yılı için %30) geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10uncu gününe kadar beyan edip 17nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak Kurumlar Vergisinden mahsup edilir. Geçici Vergi, devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir. İştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karlar, satış tarihini izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar sermayeye eklenmeleri şartı ile vergiden istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu nun 19. maddesi tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılması ile birlikte -bazı özel durumlar hariç- yatırım indirimi uygulamasına son verilmiştir. (2005 yılı için; Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra sabit kıymetlere ilişkin 10 bin YTL nin üzerindeki yatırım harcamalarının %40 ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak Kurumlar Vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış Yatırım İndirimi hakkının kullanılması halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, kârın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19.8 oranında stopaj hesaplanır.) Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar Vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. Ana ortaklık Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ olan Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı na ve bu standarda ilişkin BDDK açıklamalarına göre ertelenmiş vergi hesaplamamaktadır. XVIII.Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar: Grubun borçlanma araçları ve hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı ile ilgili işlem maliyetleri bulunmamaktadır. XIX.Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklamalar: 29

35 Ana ortaklık Banka nın hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetleri bulunmamaktadır. XX.Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar: Grubun ve tarihleri itibariyle aval ve kabulleri bulunmamaktadır. XXI.Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar: Grubun yararlandığı devlet teşvikleri bulunmamaktadır. XXII.Raporlamanın bölümlemeye göre yapılması: 1.a. Ana Ortaklık Banka nın bir yatırım bankası olması nedeniyle mevduat hesapları, kredi ve bankamatik kartları, tüketici kredileri hizmetleri vermemektedir. 1.b. Ana ortaklık Banka, otomatik virman hizmetleri, cari hesaplar, mevduat hesapları gibi hizmetler yapmamaktadır. Ödünç ve diğer kredi hizmetleri ile vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler gibi finansal türev ürünleri içeren kurumsal bankacılık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstermemektedir. 1.c. Finansal araçların alım satımı, fon yönetimi, yapılanmış finansman araçları, finansal kiralama ile ortaklıklara yönelik birleşme ve devir danışmanlığı gibi yatırım bankacılığı faaliyetleri bulunmamaktadır, 1.d. Kurumsal finansman, bilgisayar hizmetleri gibi bilişim sektörüne yönelik alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler bulunmamaktadır, 1.e. Bazı bilanço kalemlerinin sunumu amacıyla aşağıdaki tablonun hazırlanması sırasında izlenen yöntem ve esaslar hakkındaki bilgiler, 2. Büyüklüğü toplam banka büyüklüğünün %10 u veya daha fazlası kadar olan faaliyet bölümleri yoktur, 3. Diğer bölümlerle yapılan işlemlerden sağlanan bölüm gelirinin sunulmasında ve ölçümünde, bölümler arasında yapılan aktarmalar, bankanın bu aktarmaları fiyatlandırmada kullandığı esaslar ve söz konusu hususlarda yapılan herhangi bir değişiklik yoktur, 4. Faaliyet veya yatırımların bölümlemesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen iktisadi, mali ve politik faktörler yoktur. XXIII. Yeni Türk Lirası: 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı kanun uyarınca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası ( YTL ) ve Yeni Kuruş ( YKr ), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olmuştur. Yeni Türk Lirası nın alt birimi Yeni Kuruş tur (1YTL = 100YKr). Bir önceki para birimi olan Türk Lirası değerleri YTL ye dönüştürülürken 1 milyon Türk Lirası, 1 YTL ye eşit tutulmaktadır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti nin para 30

36 birimi Türk Lirası ndan altı sıfır atılarak sadeleştirilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kayıtların tutulması ve gösterimi açısından Türk Lirası nın yerini almış bulunmaktadır. BDDK nın 5 Ocak 2005 tarihli ve BDDK.DZM.2/13/1-a-1 sayılı Genelgesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan önceki döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere bin YTL üzerinden hazırlanacağı duyurulmuştur. 31

37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I.Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar: Ana ortaklık Banka nın satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır. Diğer yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskine karşı grup uygun pozisyon almaktadır. Grup, Şubat 2001 de dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte, kurun izleyebileceği yöndeki belirsizliklerin artması sebebiyle yabancı para net genel pozisyonunu makul bir düzeyde tutmaktadır. Grubun yabancı işletmelerde net yatırımı bulunmamaktadır. II.Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar: Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre konsolide sermaye yeterliliği standart oranı % 134 ( % 137) olup bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan % 8 den yüksektir. Sermaye yeterliliği standart oranının belirlenmesi esnasında piyasa riskine maruz tutar standart metoda göre hesaplanmıştır. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: BinYTL, % Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Cari Dönem Konsolide Ana Ortaklık Banka Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Gayrinakdi Krediler Risk Ağırlıkları Risk Ağırlıkları %0 %20 %50 %100 %0 %20 %50 %100 Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Bankalar 2 1, , Bankalararası Para Piyasası Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar Özel Finans Kurumları Krediler Takipteki Alacaklar (Net) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler

38 Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net) Finansal Kiralama Amaçlı Varlıklar için Verilen Avanslar Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Konusu Varlıklar (Net) Sabit Kıymetler (Net) , Diğer Aktifler Bilanço Dışı Kalemler Garanti ve Kefaletler Taahhütler Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 34 1, , , Önceki Dönem Konsolide Ana Ortaklık Banka Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Gayrinakdi Risk Ağırlıkları Risk Ağırlıkları Krediler %0 %20 %50 %100 %0 %20 %50 %100 Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Bankalar 3 1, , Bankalararası Para Piyasası Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar Özel Finans Kurumları Krediler Takipteki Alacaklar (Net) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler

39 Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net) Finansal Kiralama Amaçlı Varlıklar için Verilen Avanslar Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Konusu Varlıklar (Net) Sabit Kıymetler (Net) , Diğer Aktifler Bilanço Dışı Kalemler Garanti ve Kefaletler Taahhütler Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 42 1, , , Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ( SYR ) ilişkin özet bilgi: Konsolide Ana Ortaklık Banka Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 1,615 1, Piyasa Riskine Esas Tutar Özkaynak 2,592 3,268 1,182 1,865 Özkaynak/(RAV +PRET)*100(*) %134 %137 %227 %188 (*)RAV:Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar,PRET:Piyasa Riskine Esas Tutar 34

40 Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 2,000 2,000 Nominal Sermaye 2,000 2,000 Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları - - Sermaye Yedekleri 1,344 1,329 Yasal Yedekler 1 - I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 1 - II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler 22 - Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe - - Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Kâr - - Dönem Kârı - - Geçmiş Yıllar Kârı - - Zarar (-) DönemKarı / Zararı Geçmiş Yıllar Zararı Ana Sermaye Toplamı 2,622 3,272 KATKI SERMAYE - - Yeniden Değerleme Fonu

41 Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı - - Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç. - - Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artışı - - Kur Farkları - - Genel Karşılıklar - - Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar - - Alınan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu - - İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı - - Katkı Sermaye Toplamı - - Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: (Devamı) 36 Cari Dönem Önceki Dönem ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE SERMAYE 2,622 3,272 SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 30 4 Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre İzin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları - - Özel Maliyet Bedelleri - - İlk Tesis Bedelleri - -

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Tat Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul. Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

Tat Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul. Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Tat Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Tat Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kuruluna: SINIRLI DENETİM

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi)

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi. 31 Mart 2006 Hesap Dönemine Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu

Anadolubank Anonim Şirketi. 31 Mart 2006 Hesap Dönemine Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 31 Mart 2006 Hesap Dönemine Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Mayıs 2006 Bu rapor 58 sayfadır.

Detaylı

30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Turkish Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na, TURKISH

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas

Detaylı

(17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ İLE KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM VE

Detaylı

C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2004 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2004 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2004 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2004 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

BankEuropa Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

BankEuropa Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu kpmgakis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 20 Ocak 2006 Bu rapor 79 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Denizbank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK 2006-31 MART 2006

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

Finansbank Anonim Şirketi. 30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Finansbank Anonim Şirketi. 30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Finansbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Kasım 2005 Bu rapor 63 sayfadır. I. Bağımsız

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço 30 Haziran 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Bin Yeni Türk Lirası) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 6/30/2005 12/31/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 79,963

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 14 Kasım 2006 Bu rapor 57 sayfadır. I. Bağımsız Sınırlı

Detaylı

31 MART 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

31 MART 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31

Detaylı

17 Mayıs 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26525

17 Mayıs 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26525 17 Mayıs 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26525 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço 31 Mart 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Bin Yeni Türk Lirası) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 3/31/2005 12/31/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 64,414

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2004 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 MART 2004 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Genel Bilgiler

İÇİNDEKİLER. Genel Bilgiler İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Ekim

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 28 Nisan 2006

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU

İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk Bulvarı No : 21 06053 Opera/ANKARA Banka nın

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 25 Temmuz

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı