PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Kaynakça Pazarlama Araştırmaları ( A. Ercan GEGEZ) Pazarlama Araştırması ( Tuncer TOKOL) Pazarlama Araştırmalarına Giriş ( Mahir NAKİP) Pazarlama Araştırmaları ( V. Nadir TEKİN) 1 2 GİRİŞ PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Nedir? (1) Pazarlamanın temelini tüketicinin istek ve ihtiyaçları oluşturur. Pazarlama üretimden önce başlar, üretime yön verir ve üretimden sonra devam eder. Pazarlamanın üretimden önce başlamasının arkasında yatan neden üretime yöne verecek tüketici istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekliliğidir. Firmalar giderek uluslararasılaşmaya ve yeni pazarlara açılmaya başladıkça, iletişim imkanları dünya çapında tüketicileri birbirinden haberdar olmaya ittikçe ve rekabet ortamı şiddetlendikçe bilgi ihtiyacı artmaya başlamıştır. Belki daha da önemlisi hızlı ve doğru bilgi ihtiyacı artmaya başlamıştır. Bu durum pazarlama araştırmalarına ihtiyacı arttırmıştır. Pazarlamayla ilgili konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi sürecidir. Problemin tanımlanmasıyla başlar, araştırma, rapor ve faaliyet önerisiyle biter. Pazarlama fırsatları ve pazarlama problemlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, bu fırsat ve tehditlere karşı oluşturulabilecek pazarlama faaliyetlerinin yaratılması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, pazarlama performansının kontrol edilmesi ve bir süreç olarak pazarlama anlayışının geliştirilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerin kullanımını içeren ve tüketici, müşteri ve kamuoyunu bilgi yolu ile pazarlamacıya yaklaştıran bir süreçtir. (American Marketing Association) 3 4 1

2 Pazarlama Araştırması Yöneticiye Ne Sağlar? Pazarlama faaliyetleri için yeni fikirler sağlar Pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesinde yardımcı olur Performans ve amaçların karşılaştırılmasında yardımcı olur Pazarlama ve pazarlama süreci anlayışının geliştirilmesinde yardımcı olur. - Firmalar PAZARLAMA ARAŞTIRMASI NI kim yapar? Mal üreten Hizmet üreten Perakendeci Toptancı 5 6 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI NI kim yapar? PAZARLAMA ARAŞTIRMASI NA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR? ŞİRKET İÇİ : Pazarlama Araştırması Departmanı Pazarlama Araştırması Ekibi ŞİRKET DIŞI (OUTSOURCE) Pazarlama Araştırması Şirketleri Zaman kısıtı Verinin elde edilebilirliği Araştırmada ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayabilecek mi? Verilecek kararın özelliği Verilecek karar stratejik ve taktik açıdan ne kadar önemli? Maliyete kıyasla araştırma bilgisinin değeri Getiriler veya geri dönüş bu masrafa değer mi? Sağlanan bilgi, harcamaları haklı çıkaracak derecede karar vermeyi kolaylaştıracak mı? Teklif edilen araştırma harcaması eldeki fonların kullanılması açısından en iyi alternatif mi? 7 8 2

3 Ürün imajı Marka haberdarlığı Markaya karşı tutum Dağıtım kanalları Reklam Satış tutundurma Fiyatlama Ambalajlama Satış sonrası hizmetler Yeni ürün geliştirme Tüketici tercihleri PAZARLAMA ARAŞTIRMASI NIN KONULARI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI NIN GETİRİSİ Pazarlama Araştırmasının neler yapıp neler yapamayacağı iyi bilinmelidir. Pazarlama Araştırması kötü bir ürünü sattıramaz Pazarlama Araştırması 20 yıl sonrasının satışlarını tahmin edemez LEHMANN a göre; Araştırma kendi başına karar veremez. Araştırma başarıyı garanti etmez. - Karar vermedeki belirsizlikleri ve riski azaltarak yöneticilere karar vermede yardımcı olur PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?(1) Rekabet çevresi daha dinamik ve daha şiddetli olmaya başladıkça, şirketlerin bilgi işleme ihtiyacı da artmaktadır. Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metotlar dizisidir. Pazarlama bilgisi kavramı hem Pazar bilgisini hem de pazarlamayla ilgili diğer bilgileri kapsar. PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİNİN KAYNAKLARI

4 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? (1) GİRDİ (INPUT) - İç Kaynaklardan Bilgiler (İşletme İçi) - Dış Kaynaklardan Bilgiler (İşletme Dışı) SÜREÇ - Sınıflandırma - Değerlendirme - Muhafaza - Düzeltme ÇIKTI (OUTPUT) - Pazarlama Kararları için Gerekli Bilgiler - Periyodik Raporlarla - Özel Araştırma Raporlarıyla PBS ye Neden İhtiyaç Duyulur? Pazarlama yöneticisinin karar verme zamanının kısıtlılığı Pazarlama faaliyetlerinin karmaşıklaşması Enerji ve hammadde darlıkları İşgücünün daha verimli kullanılması zorunluluğu Tüketici şikayetlerinin artması PAZARLAMA ARAŞTIRMASI & PBS ARASINDAKİ FARKLAR (2) Pazarlama Araştırması, PBS altında yer alır. PBS Pazarlama planı rehberliğinde yürütülen düzenli, planlı ve sürekli bir faaliyettir. PBS ile işletmeye sürekli ve düzenli bir bilgi akışı sağlayacak bir sistem kurulur. Böylece karar vericilerin ihtiyacı tespit edilerek bu doğrultuda toplanan bilgi sisteminin diğer elemanlarınca toplanmayan bilgileri toplar. PA firmaların karşılaştığı özel durumlarda gündeme gelir. PA belli problemler için belli bilgiler üzerine yoğunlaşır. PBS ile PA dan daha fazla bilgi elde edilir. İşletmelerin yanlış veya yanıltıcı bilgiler yerine bilimsel ve mantıksal dolayısıyla doğru ve yararlı bilgilerle karar vermeleri gerekir. 1. Problemin tanımlanması 2. Araştırma amaçlarının belirlenmesi 3. Araştırma tasarımının planlanması 4. Örnekleme 5. Veri toplama 6. Edit etme 7. Kodlama 8. Veri analizi 9. Sonuç ve raporlama

5 1.Problemin Tanımlanması Çalışmanın amacı ne? Hangi bilgiler toplanmalı? Toplanan bilgiler karar vermede nasıl kullanılacak? Problem neden/nasıl ortaya çıkmış? Bunun cevabı gerçek problem. Satışların düşmesi Tüketiciye pahalı mı geliyor? 2.Amaçların Belirlenmesi Problemi çözmek için ne tür bilgilere ihtiyaç duyulur? Tüketiciler ürünümüzü neden satın almıyor? Araştırmayı ne için yapıyoruz? Araştırmanın amacı > İyi ifade edilmiş, test edilebilir bir hipotezdir. Hipotez > İki veya daha fazla ölçülebilir değişkenin birbiriyle ilişkisini belirleyen yargı. Örnek : Reklam harcamalarının artması satışların da artmasını sağlar. Yüksek iş tatminine sahip satış elemanları en üretken satış elemanlarıdır. Problem reklamın yetersizliği mi, satış elemanlarının motivasyonsuzluğu mu? Hipotezler doğru problemin belirlenmesine yardımcı olur Araştırma Tasarımının Planlanması İhtiyaç duyulan bilginin toplanması için gereken yöntem ve süreç. Veri toplama yöntemi ne olacak? Örnekleme planı nasıl olacak? Araştırma modeli nasıl kurulacak? Model kurma > İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin belirlenerek bu ilişkilerin tanımsal ya da tahmini eşitsizliklere taşınması işlemidir. Karar vericilere yardımcı olan modeller araştırmacı tarafından geliştirilebilir, revize edilebilir ve test edilebilir özelliğe sahiptir. Araştırma Tasarımının Formülasyonu; İkincil Veri Analizi Kalitatif Araştırma Kantitatif Veri Toplama Yöntemleri Ölçme ve Ölçekleme Süreci Anket Tasarımı Örnekleme Süreci ve Örnek Büyüklüğü Veri Analiz Planı

6 Araştırma Tasarımının Formülasyonunda dikkate alınması gereken sorular şunlardır; Araştırma stratejisini etkileyebilecek çevresel koşullar nelerdir? Araştırma nasıl yürütülmelidir? Ne tür veri toplanacaktır? Veri nasıl toplanacaktır? Veri nasıl analiz edilecektir? Tahmini bulgular nelerdir? Araştırma Tasarımı 2 ye ayrılır: 1. Keşifsel Araştırma :Araştırma problemi veya araştırma konusuna ilişkin daha önce yapılmış çalışma olmadığında devreye girer. Kullanılan Teknikler; Literatür taraması Pilot çalışmalar (Odak grup çalışmaları) Vaka çalışmaları (Örnek olay incelemeleri, anket, mülakat, gözlem, doküman analizi) Problem hakkında bilgi sahibi kişilere başvurma ) Sonuçlandırıcı Araştırma : Farklı alternatifler arasında seçim yapmak için gereken bilgileri temin eder. Belirli bir durumda izlenecek en iyi alternatifin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçilmesi konusunda yardımcı olur. Bilginin güvenilirliğini arttırmak için ileri istatistiksel yöntemler kullanılır. 2 ye ayrılır: 1)Tanımsal Araştırma : Bir anakütlenin özelliklerini tanımlamak için yapılır. Örnek : Nüfus sayımı 2) Nedensel Araştırma : Değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek için yapılır. Örneğin bir firmanın 2 farklı reklam mesajının tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisini belirlemek için yapılır. 4.Örnekleme Örnek kütle; ana kütleyi temsil etmek üzere seçilen bireyler ve objeler grubudur. Ana kütle; araştırmacı tarafından araştırılan kişiler, pazarlar, şirketler, ürünler vs. grubudur. Ana kütleden seçilen örnek kütleden alınan sonuçların her zaman için ana kütleye genelleştirilemez. Örnek hacminin maliyetleri gereksiz yere arttırmayacak kadar küçük, ana kütleyi temsil edebilecek kadar büyük olması gerekir

7 5.Veri Toplama Belirli bir çalışma için uygun bir veri toplama tekniğinin seçimi bütçe, zaman, cevaplayıcıların demografik özellikleri, araştırma içeriği, arzulanan cevaplama oranı gibi faktörlere bağlıdır. Veri toplama işiyle uğraşacak olan ekibin doğru bir şekilde seçilmesi, eğitilmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi bu aşamada karşılaşabilecek hataların azaltılmasını sağlar. 3 şekilde toplanır; 1. Gözlem; hedef kitlenin davranışının izlenmesi. 2. Anket; soru sorma 3. Simülasyon; geçmiş verileri dikkate alarak analitik modeller ve bilgisayar yazılımları ile. olursa,.ne olur? gibi sorulara cevap arar. 6. Edit Etme Her araştırmada toplanan veriler edit aşamasından geçirilmelidir. Veriler; doğruluk, tutarlılık ve dürüstlük açısından elemeye tabi tutulur. Edit etme; verilerin bilgisayara girilmesinden önce problemli anketlerin ayıklanmasını ve böylece ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olur. 7. Kodlama Edit etme sürecinden sonra değerlendirmek üzere ayrılan veriler kodlama sürecine girer. Kodlama, cevaplayıcılardan alınan cevapların analiz edilebilmesi amacıyla nümerik değerlere dönüştürülmesi işlemidir. Kodlama aşamasında verilen her cevaba sayısal bir kimlik verilir Veri Analizi Basit frekans dağılımlarından, çok değişkenli analizlere kadar değişik tekniklerden yararlanılabilir. Çapraz tablolamalar yapılabilir. Verilerin toplanma şekli, analiz tekniklerinin belirlenmesinde önem taşır. SAS,SPSS gibi istatistik yazılımları sayesinde analizler oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. 9.Sonuç ve Raporlama Araştırma projesini özetleyen bir rapor hazırlanır Çoğu zaman araştırmacı ekibin söz konusu raporu sözel olarak da ilgililere sunması beklenir. Raporun, araştırmadaki her aşamayı kısaca kapsaması gerekir. Rapor sunulduktan sonra raporu dinleyen bir kişinin araştırma projesi hakkında başından sonuna kadar bir fikre sahip olması gerekir. Araştırma ne kadar başarılı olursa olsun, raporlama aşamasında yapılacak hatalar bütün araştırmaya gölge düşürebilir

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 DÖRÜDÜNCÜ HAFTA 2 Pazarlama Karması MAMUL Çeşitlilik Kalite Tasarım Özellikler Marka Ambalaj Hizmetler Garantiler FĐYAT Đndirimler ve Krediler Ödeme Şekli

Detaylı

Pazarlama Yönetimi. Talebin Yönetimidir. 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir.

Pazarlama Yönetimi. Talebin Yönetimidir. 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir. Pazarlama Yönetimi Dr. Fatih Anıl Pazarlama Yönetimi 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir. Pazarlama kişisel ve örgütsel amaçları gerçekleştirecek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI T.C. MİLLȊ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI REKLAMCILIKTA PLANLAMA 342PR0026 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

BÖLÜM 4 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları

BÖLÜM 4 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları BÖLÜM 4 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Bilgisine Neden İhtiyaç Vardır? Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması Bir işletme doğru kararları almak ve bunları başarı

Detaylı

PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI. Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr.

PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI. Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr. PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr. Pazarlama planı hazırlamak, zor olması, zaman istemesi ve hazırlanma sürecinde sabırsızlık gösterme gibi nedenlerle pek uğraşılmak istenmeyen

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

ÇÖZÜM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

ÇÖZÜM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ Çözüm Araştırma Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri ÇÖZÜM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ Araştırmada 15 yılı geride bırakan anda itibaren, karşınızda sadece diğer hizmet konularında danışmanlık

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. M. Akif ÖZER GİRİŞ Günümüzde gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde yer alan kuruluşlar, tüm alanlarda olduğu

Detaylı

Paydaş Anketleri. Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi

Paydaş Anketleri. Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi Katılımcılık Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ana yararlanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan proje, TEPAV tarafından yürütülmüş olup Birleşik Krallık Stratejik Program Fonu-Avrupa yı Birleştirme Programınca

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

Araş. Gör. Metehan TOLON 1

Araş. Gör. Metehan TOLON 1 1 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNİN ULUSLARARASILAŞMASINDAKİ ÖNEMİ Araş. Gör. Metehan TOLON 1 ÖZET: Hizmet işletmeleri tüm dünyada önemi gittikçe artan bir konuma gelmiştir. Riskli özellikte

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı