Arka Plan. Sürdürülebilirlik, tanım(lar)ı gereği birçok farklı şekilde algılanıyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arka Plan. Sürdürülebilirlik, tanım(lar)ı gereği birçok farklı şekilde algılanıyor."

Transkript

1

2 Arka Plan Sürdürülebilirlik, tanım(lar)ı gereği birçok farklı şekilde algılanıyor. Sürdürülebilirlik, tanım(lar)ı gereği birçok farklı şekilde algılanabiliyor. Kimi çevreler ve şirketler sürdürülebilirliği yalnızca kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışı temelinde değerlendirirken, kimileri ise iş modelinin olmazsa olmaz bir parçası olarak tanımlıyor. Bilinen en yaygın hâliyle ise günümüzün gereksinimlerini karşılarken, gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılamalarından alıkoyulmaması1 şeklinde kullanılan sürdürülebilirlik tanımı, aslında Sürdürülebilir Kalkınmayı anlatıyor. Her ne kadar, bu tanım yaklaşık son 30 senedir bu hâliyle tarih sahnesindeki yerini almışsa da, günümüzde kalkınmanın sürdürülebilir olamayacağını söyleyen bilim insanı, araştırmacı, filozof ve ekonomistlerin sayısının bir elin parmaklarından bir hayli fazla olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu çalışmada ise, çelişkili, eksik ve günümüzde karşılık bulamayan tanımlar yerine, sürdürülebilirliği insanların ve dünya üzerindeki diğer tüm canlıların devamlı serpilme/ilerleme/gelişme olasılığı olarak ele alacağız2. Bu tanımdan yola çıkarak, kamuoyunda doğru olarak bilinen yanlışlara birlikte bakalım istedik.

3

4 01 Sürdürülebilirlik, çevre ve yeşil ile ilgilidir. finansal Sürdürülebilirlik, özünde finansal, ekonomik ve sosyal açılardan da şirketlere fayda sağlayabilecek bir yaklaşımdır. Özellikle kaynakların kısıtlı hâle geldiği günümüzde, yatırımcılar artık şirketleri sürdürülebilirlik risklerini yönetme yetenekleri yönünden de değerlendiriyor ve yatırımlarını buna göre şekillendiriyor. Öte yandan, sosyal anlamda şirketler üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Tedarik zincirinden son tüketiciye kadar, değer zincirinin tüm basamaklarında sosyal fayda yaratmaya çalışmanın öneminin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Gerçek anlamda sürdürülebilirlik, tüm bu risk ve fırsatları yönetmeyi; finansal açıdan yarattığı değer kadar, sosyal açıdan da toplumsal faydayı gözeten iş modellerini öneriyor. Bu pencereden baktığımızda sürdürülebilirliğin, sadece çevre koruma ve yeşil ürün/hizmet yaklaşımının oldukça ötesinde yer aldığını kolayca görebiliriz. Hatta, şirketlerin son zamanlarda bilerek ya da bilmeyerek sıkça düştükleri bir yanlış olan Yeşil Badana nın3 da bu yanlış anlaşılmanın bir sonucu olarak yaygınlaşıyor olduğunu söylemek mümkün. e r v e Ç sosyal

5 02 Sürdürülebilirlik uğraşları pahalıdır ve şirketlere ek maliyet getirir. Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar ve gerçekleştirilen yatırımlar ilk bakışta ve kısa vadede masraflı ve pahalı görünebilir. En temel amacı daha fazla kâr etmek olan şirketlerin bu konuya mesafeli yaklaşmaları da doğaldır. Tam da bu noktada fark etmemiz gereken zaten sürdürülebilirliğin vaat ettiği ve şirketlerin iş modellerine eklemlendirmeye çalıştığı şeyin bu uzun vadeli bakış açısı olduğudur. Yani başka bir deyişle, en kolay görünen ve kısa vadede gerçekleştirilebilecek çözümler yerine daha yapısal, kapsayıcı ve stratejik çözümlere odaklanmamız orta ve uzun vadede daha anlamlıdır. Dolayısıyla, şirketlerin kısa vadeli düşünme anlayışını bir kenara bırakıp yapılan bu yatırımların orta ve uzun vadede finansal, sosyal ve çevresel sermaye olarak geri döneceği gerçeğini fark etmeleri önemlidir. Yakın zamanda yayımlanan bir araştırmaya göre sürdürülebilirlikten kâr eden şirketlerin yüzdesi önceki yıla (2012) oranla %6 artarak, %37 ye ulaşmıştır. Bir başka deyişle, dünyanın günümüzde geldiği noktada sürdürülebilirlik artık fazladan maliyet getiren bir yatırım değil, erken davrananın daha çok kazanç ve rekabet avantajı elde edebileceği4 bir iş modeli olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla, sadece finansal maliyet hesaplamasından oluşan yaklaşımı artık bir kenara bırakmanın ve sürdürülebilirlik yatırımlarının çevresel faydadan çalışanların motivasyonuna, topluma yönelik değer yaratmadan müşteri ve paydaş ilişkilerine kadar birçok farklı alanı kapsadığını anlamanın zamanıdır.

6 03 Dünyayı geri dönüşüm kurtarır. Çevresel performanslar ya da sürdürülebilirlik ile ilgili sözler ortaya atıldığında sıklıkla duyduğumuz terimlerden birisi de geri dönüşüm. Yoğun olarak kullandığımız ürünlerin ambalajları, marketlerde, pazarlarda ürünleri doldurduğumuz plastik poşetler ve fazlası geri dönüşümlü olabilmek için yarışıyor. Ne kadarı gerçekten bu amaca hizmet ediyor bilemiyoruz ancak geri dönüşümün atık hiyerarşisinde en öncelikli seçenek olmadığını ve geri dönüşümden önce atmamız gereken başka adımlar olduğunun farkındayız. Ayrıca, geri dönüşüm için yapılan tüm yatırımlar ve sarf edilen çabaya rağmen, örneğin plastik atıkların mevcut geri dönüştürülme oranının %10 dan daha az olduğunu bilmek konuyu yeniden düşünmemizi kolaylaştırabilir. İşin aslı, geri dönüşüme daha sıra gelmeden önce gösterilmesi gereken azaltım ve önleme çabalarının önemini fark etmeden, sadece geri dönüşüme odaklanıyor olmamız, büyük resmi de görmemizi engelliyor ve aslında küresel anlamda bütünsel bir dönüşüm yaratmayan/yaratmayacak olan geri dönüşüm tartışması ile sınırlı kalmamıza sebep oluyor. Diğer yandan, plastik oldukça karmaşık bir petrol ürünüyken, eskiden neredeyse tüm piyasada hâkim olan ve yeniden kullanılabilen (depozitolu) cam şişeleri ve ürünleri neden terk ettiğimiz sorusunun yanıtını bulmaya çalışırsak, orta sahada top çevirmenin ötesine geçip müsabakanın bu bölümünü kazanmak için fırsatlar yaratabiliriz.

7 04 Enerji verimliliği, sürdürülebilir toplum olma yolunda çok önemlidir. Verimlilik, tanımı gereği daha az çaba sarf ederek daha fazlasını üretmek anlamına gelir. Diyelim ki teknolojik bir yenilik buldunuz ve beş birim enerji ve kaynağa ürettiğiniz ürünü üç birim enerji ve kaynak kullanarak üretebilmeye başladınız. Peki, harcamamayı başardığınız bu kaynak ve enerji ile ne yapacaksınız? Genele baktığımızda, firmalar (işin doğası gereği) verimlilik ya da tasarruf gibi çalışmalar sonucunda elde ettiği fazla ile benzer üretim ya da yatırımları yapmaya devam ederler ve toplamda gerçekleşen tüketimi, açığa çıkan salımları ve oluşan kirliliği ve atıkları arttırmaya devam ederler5. Ribaunt Etkisi olarak da tanımlanan bu davranış biçiminin, günümüzde yeşil tüketim ve iklim değişikliği tartışmalarında giderek daha fazla telafuz edilmeye başlandığını söylemek mümkün. Günümüzde durmaksızın artan enerji talebini de göz önünde bulundurursak, sayıları ve yoğunlukları gittikçe artan verimli araçlar ve teknolojilerin, toplamdaki enerji kullanımını azaltmadığının ya da iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını engellemekte yetersiz kaldığının su götürmez bir gerçek olduğunu fark edebiliriz. Kısacası verimliliğin, aslında ilginç bir biçimde daha fazla kaynak ve enerji tüketimine yol açtığı için, ele alınırken fazlasıyla dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu göz önünde bulundurmamız son derece önemlidir6.

8 05 Evlerde yapacağımız su tasarrufu gelecek nesillere yeterli su kaynakları bırakmamızı sağlar. Basit bir hesap ile başlayalım. Dünya genelindeki ve ülkemizdeki verilere bakıldığında birbirine benzeyen gerçeklerle karşılaşılır: İnsani etkinlikler arasında suyu en çok kullandığımız alan tarımsal sulamadır. WWF in 2014 Su Ayak İzi Raporu na göre Türkiye de kullanılan toplam suyun %90 ına yakını tarımsal sulamadan kaynaklanıyor. Geri kalan suyun ise ancak bir bölümü evlerde kullanılıyor. Dolayısıyla evlerde suyu tasarruflu kullanmak günün sonunda önemli olsa da, bizi bu yönde yönlendiren çevre koruma kampanyaları ya da sosyal sorumluluk projeleri aslında konunun odağını kaçırmamıza neden olabiliyor. Su kullanımını azaltmak istiyorsak, tarımsal sulama yatırımlarına öncelik vermeli ve belki de kişisel gıda tüketimimizin azaltılması konusuna daha fazla eğilmeliyiz. Unutmayalım ki, bir kilogram dana eti üretmek için kullanılan suyun küresel ortalaması tam 15,400 litre7. Karşılaştırma yapabilmek için şu veriyi de paylaşalım: 2012 verileri ile ülkemizde yıllık bazda kişi başına düşen temiz su miktarı 1,519 metre küp. Yani tam bir yıl boyunca kişisel olarak kullanabileceğimiz su ile ancak 100 kilogram dana eti üretilebilir. Et tüketiminin lüks olabileceğini düşünenlerdenseniz, bir örnek daha verelim. WWF'in bahsettiğimiz raporuna göre bir dilim ekmeğin soframıza gelmesi için 40 litre suya gereksinim var. Resmi verilere göre Türkiye'de altı milyon ekmeğin bir günde çöpe atıldığını düşünürseniz, boşa giden suyun hesabını yapmak için yeteri kadar nedeniniz var demektir.

9 Lüzumsuzsa söndürmek olası bir enerji krizine çözüm olacaktır. Sıkça düşülen tuzaklardan birisi enerji sözcüğünün gelişi güzel kullanılmasıdır. Bize ilkokul yıllarından beri söylenegeldiği gibi, enerji tüketilemeyen ve de üretilemeyen bir kaynaktır. Dolayısıyla, tüketemediğimiz bir şeyin krizinin de olması mümkün değildir8. Bunun yanısıra, enerji ile kastettiğimiz şeyin aslında çoğunlukla elektrik olduğunun altını çizmemiz gerek. Elektrik, enerjinin taşınma yollarından birisidir ve diğer yol olan yakıtlarla taşınmasına kıyasla oldukça düşük bir paya sahiptir (%17)9. Enerji verimliliğinden bahsederken de, ister istemez günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız elektrikli ev aletlerinin enerjiyi (yani aslında elektriği) verimli kullanması ile sınırlı kaldığımızı gözlemlemek çok da zor değil. Mevcut enerji verimliliği projelerine ya da teknolojik gelişmelere bir göz attığımızda, üzerine en çok eğildiğimiz konunun evlerde ya da günlük yaşantımızda kullanılan elektrikli cihazlar olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Burada basit bir matematik işlemi yapmaya ne dersiniz? Türkiye de hanede kullanılan elektrik çeşitli kaynaklara göre 06 yaklaşık %25 civarındadır. Toplam enerjinin de ancak beşte birinin elektrik ile taşındığını (bu oran 1990lı yıllarda Türkiye için 1/10 civarındaydı)10 göz önünde bulundurursak, elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinden bahsederken aslında kendimizi büyük resmin yaklaşık %6 sını konuşurken buluyoruz. Tam bu noktada, %25 daha az enerji (daha doğrusu elektrik) tüketen bir cihaza sahipseniz, toplam enerji bahsinin %1,5 i gibi bir orana indiğimizi görmek için derinlemesine bir matematik bilgisine de gereksinimimiz olmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, şarj aletlerini prizde bırakmamak, televizyonu tam olarak kapatmak, ışıkları lüzumsuzsa söndürmek, ya da bilgisayarı kullanmıyorken kapatmak önemlidir; ancak sadece bu konulara odaklanmak, bizi işin özünden uzaklaştırıp topu taca atmamıza neden olabilir. Eğer enerjinin bir kriz sebebi olacağını düşünüyorsak elektrik üretiminden ve tüketiminden çok, fosil yakıtların yoğun olarak kullanıldığı sektörlere odaklanmanın çok daha kritik olduğunu göz önünde bulundurmamız faydalı olacaktır.

10 07 Güneş ve rüzgâr gibi alternatif enerji teknolojileri yeni geliştikleri için daha maliyetlidir. İnsanoğlu kömürü yakarak elektrik üretmeye başlayalı yaklaşık 120 yıl oldu. 1700lü yıllarda keşfedilen küçük ve büyük kömür yatakları, Thomas Edison tarafından icat edilen ve 1882 de faaliyete geçen kömürden elektrik üreten ilk santrale kaynak sağladı ve bugünlere kadar gelişerek geldi. Buna karşılık olarak algımız bize, rüzgâr ve güneşten elektrik üretme konusunda insanoğlunun daha geç harekete geçtiği mesajını veriyor. Oysa İskoç bilim insanı Robert Stirling güneş ısısı ile çalışan bir motor yaptığında takvimler 1816 yılını gösteriyordu. İlk güneş hücresi (solar cell) Charles Fritts tarafından icat edildiğinde ise yıl 1883 tü11; yani Edison un ilk termik santralından tam bir yıl sonra! Rüzgâr ile ilgili gelişmeler de, tahmin edeceğiniz üzere, farklı değil. Bu teknolojinin ilk kullanımı milâttan önceki yıllara dayansa da, rüzgârdan elektrik üretimi 19. yüzyılın sonlarına, yani yine kömürden elektriğin üretilmeye başlandığı yıllara denk geliyor12. Ekolojik iktisatçılara kulak verecek olursak, fosil yakıtların yaklaşık 150 yıldır yoğun biçimde kullanılagelmesinin sebebi yanlış fiyatlandırma başta olmak üzere çeşitli nedenlere dayanıyor. Özellikle üretim fazlasının ne yapılacağının bilinemediği zamanların ortaya çıkardığı tüketim toplumu paradigmasının üzerine, o yıllarda serpilmeye başlayan fosil yakıt lobisini de ciddi tetikleyicilerden birisi olarak sayabiliriz. O Si SiO2, güneş panelleri yapımında kullanılan silikonun hammeddesidir.

11 08 Sürdürülebilirliğin önemli bileşenlerinden birisi artan nüfustur. Bu önermeye, sürdürülebilirlik ile ilgili katıldığınız herhangi bir etkinlikte ve birçok yayında rastlamışsınızdır. Maalesef konunun uzmanları dahi artan nüfusun, sürdürülebilirliğin önünde bir engel olduğundan bahsediyor ve yedi milyarı aşan nüfusumuzun, sürdürülemezliğimizin ana kaynaklarından birisi olduğunu söylemeye devam ediyor. Yine birçoğumuzun aşina olduğu üzere, yeryüzündeki kaynaklar pratikte eşit olarak dağılmıyor ve çok küçük bir azınlık dünya kaynaklarının büyük bir bölümünün keyfini çıkarmaya devam ediyor. Örneğin, Birleşmiş Milletler Raporu na göre, dünya üzerindeki en zengin %20 lik kısım kaynakların %86 sını tüketirken, en fakir %20 lik kısım ise kaynakların yalnızca %1,3 üne erişebiliyor13. Bir diğer deyişle, dünya nüfusunu bugün en fakir %20 den başlayarak azaltsanız (kabaca 1,4 milyar insandan bahsediyoruz), kaynak kullanımında sağlayacağımız kazanım yok denecek kadar (%1,3) az olur. Dolayısıyla çözüm, nüfusun artışı ve artış hızından14 ziyade, kaynakların nasıl adil bir biçimde dağıtılacağının yollarını bulmaktan geçiyor.

12 09 Sürdürülebilirlik çevre, ekonomi ve toplumsal değerlerin bir denge içinde ele alınmasıdır. Giriş kısmında bahsettiğimiz kavram karmaşasının yarattığı sonuçlardan bir tanesi de sürdürülebilirliğin üç ana bileşeninin (çevre, ekonomi, toplum) bir denge içerisinde değerlendirilmeye çalışılmasıdır. İlk bakışta iyi niyetli bir çaba olarak görülebilecek ve yaklaşık otuz yıldır geçerliliğini koruyan bu yaklaşımın, aslında dönüşümsel anlamda bir fark yaratmadığını görmek pek de zor değil. Madalyonun bu yüzü bize çevre, toplum ve ekonominin eşit bileşenler olduğu mesajını veriyor ve birbirleri ile olan ilişkilerini görmemizi engelliyor. Aslında bu mesaj evrensel bazı fizik ve biyoloji kanunlarının tam anlaşılmadığı ya da görmezden gelindiğini bize anlatıyor. Madalyonun diğer tarafına bakacak olursak, ekonominin toplumun altındaki bir araç olduğunu; toplumun da biyosferin, yani çevrenin içinde yer alan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, vermemiz gereken mesaj bir denge mesajı değil, bir ilişki mesajıdır. Toplumun çevre ile olan karşılıklı ilişkisini, ekonominin toplum içerisinde üstlendiği rolü ve toplum ile çevre arasındaki ilişkiyi kavrayamazsak bir otuz yıl daha harcayabiliriz, ki gezegensel limitler 15 açısından öyle bir zamanımızın olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla artık konfor alanlarımızı tehdit etmeyen dengeli mesajları bir kenara bırakmalı ve gittikçe karmaşıklaşan toplumsal ve ekonomik sistemlerin yine karmaşık bir yapı olan doğal sistemler ile olan ilişkisini daha derinden anlamak için kafa yormalıyız.

13 Sonuç Sürdürülebilirlik yolunda anlamlı bir değişimin, yukarıda belirtilen yapıların sistemsel bir biçimde ele alınması sonucu hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz. Dünyadaki doğal yaşam ne kadar karmaşık ve birbiriyle bağlantılı bir yapıya sahipse, insan ürünü olan organizasyonlar, şirketler, ekonomiler ve toplumlar da o kadar karmaşık bir yapıya sahip. Bu yapı anlaşılmadan ya da en azından bu karmaşıklık kabul edilmeden, birbirinden bağımsız çalışmalar ve çabalarla sürdürülebilir bir toplum yaratma isteği ancak iyi bir dilek olabilir. Dolayısıyla, izole ya da birbirinden ayrı olarak düşünülen çözümler, sorunun altında yatan gerçek ve kökleşmiş sorunu/nedeni iyi anlayamadığımız sürece işe yaramayacak; gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları ancak vicdanları rahatlatmaya yarayan uğraşlar olarak kalacaktır. Bu konuda S360 olarak f ikirsel bir liderliğe soyunarak, bu kapsamlı dönüşüme öncülük etmenize yardımcı olmayı hedef liyoruz. Bu alandaki uzman ekibimizle birlikte sistemik değişimler ve dönüşümsel liderlik gibi alanlarda rol oynamak, öncülük etmek ve anlamlı değişimi tetiklemeye yardımcı olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

14 commons Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıștır Kaynaklar ve Açıklamalar 1 / Birleşmiş Milletler in 1987 tarihli Bizim Ortak Geleceğimiz Raporu ndan alıntılanmıştır. 2 / Bu tanım ve daha fazlası için, Flourishing (J. Ehrenfeld ve A.J. Hoffman) isimli kitaba bir göz atabilirsiniz. 3 / S360 tarafından yayımlanan Yeşil Badana El Kitabı için tıklayınız. 4 / Daha fazla bilgi için Bob Willard ın Yedi Sürdürülebilir İş Modeli ne bakılabilir. 5 / Ribaunt Etkisi olarak da bilinen bu teori, endüstri devrimi zamanında yaşamış bir matematikçi ve iktisatçı olan Jevons tarafından bulunmuştur ve Jevons İkilemi olarak da anılır. The Coal Question, Stanley W. Jevons, / Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmak için bağlantıdaki videoyu izleyebilirsiniz. 7 / The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals and Animal Products 8 / Ayrıca enerji ancak başka formlara dönüştürülmektedir ve bizim yaptığımız ise çeşitli faaliyetler ile enerjiyi kullanılamaz formlara dönüştürmektedir. 9 / S. Styring Lecture notes on The need for solar fuels - from natural to artificial photosynthesis. Karlskrona 10 / İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 11 / Yeşil İktisat. Robin Hahnel BGST Yayınları. 12 / Wind Energy Foundation Web Sayfası: 13 / Flourishing. J. Ehrenfeld ve A.J. Hoffman Stanford Business Books 14 / Konuyla ilgili farklı görüşler için 2052 ve Hans Rosling in çalışmaları na bakabilirsiniz. 15 / Gezegensel Limitler konsepti, Stockholm Resilience Center tarafından yayımlanmış bir çalışmanın ürünüdür.

15 s360blog.tumblr.com s360.com.tr linkedin.com/company/s360 twitter.com/s360news

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma 21. yüzyılın son büyük engeli ortadan kaldırılıyor Nisan 2009 / Tanıtım Broşürü Brandi McManus, Çözümler VP, Enerji Enerjinizle daha fazlası SM Özet I. Özet...3 II. Tüfekler,

Detaylı

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi. Her şirket bir enerji şirketidir* *değilse bile, yakında olacaktır

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi. Her şirket bir enerji şirketidir* *değilse bile, yakında olacaktır Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Her şirket bir enerji şirketidir* *değilse bile, yakında olacaktır 17 İçindekiler İçindekiler Her şirket bir enerji şirketidir 1 Baştan başlayalım: Enerji için strateji

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Yazarlar: Guy Pegram (Pegasys Strategy and Development) Sarah

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak 6.WFER Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak Program Geliştirmeye Yönelik Bir Kavram Belgesi Giriş 1. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (WFER) enerji sektörü ve düzenlemeleri ile ilişkili olarak kaydedilen

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

Sessiz Katil. Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli?

Sessiz Katil. Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli? Sessiz Katil Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli? Daha fazla bilgi için iletişim: bilgi.tr@greenpeace.org Yazan: Lauri Myllyvirta Katkıda Bulunanlar: Yenal Bilgici,

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

Yeşil. Anlaşmalar. Pratik kılavuz. İşletmelerin iş ve biyoçeşitlilik amaçlı ortaklıklar kurmasına yardımcı olmak için

Yeşil. Anlaşmalar. Pratik kılavuz. İşletmelerin iş ve biyoçeşitlilik amaçlı ortaklıklar kurmasına yardımcı olmak için Pratik kılavuz İşletmelerin iş ve biyoçeşitlilik amaçlı ortaklıklar kurmasına yardımcı olmak için Giriş Bu kılavuz, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) biyoçeşitliliği koruma zorluğunun üstesinden

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22)

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) Çok seven ve çok doğuran kadınlarla evlenin. Zira, ben, (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı