T.C. ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı:Turgay GENÇ Divan Katibi :Suzan KÜÇÜKBAŞKAN Divan Katibi :Musa ÜNAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı:Turgay GENÇ Divan Katibi :Suzan KÜÇÜKBAŞKAN Divan Katibi :Musa ÜNAR"

Transkript

1 59 KARARIN ÖZÜ : Döşemealtı Belediye Meclisinin tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinin tamamının hazır bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldığı hk. Gündemin maddesi gereği yapılan yoklama neticesinde Meclis Üyelerinden Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, Süleyman GÜÇLÜ, Suzan KÜÇÜKBAŞKAN, Ramazan BAHŞİ, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, Hüseyin ÇETİNKAYA, Ahmet ŞİMŞEK, Ali ACIR, Bekir DİKMEN, Arzu YILDIRIM, Şevket ÖZKAN, Musa ÜNAR, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Ramazan KAŞLI, Adil ÖZEK, Özkan YAŞAR, Yusuf AYGÜL, Mustafa EMİRLİ, Mehmet SARILAR, Ali COŞANAY, Süleyman ATALIK, Mehmet YALÇINKAYA, Hakan ALTUN un hazır oldukları anlaşıldı. Döşemealtı Belediye Meclisinin tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinin tamamının hazır oldukları anlaşılarak toplantı açıldı.

2 60 KARARIN ÖZÜ Belediye Meclisinin tarihli Olağan toplantısında alınan 18 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 2.maddesinde yer alan ; Belediyemiz Meclisinin tarihli Mart Ayı Olağan Toplantısında alınan; 1- : 41 ÖZÜ : Döşemealtı Belediye Meclisinin tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinden Turgay GENÇ, Mehmet DUMAN, Süleyman GÜÇLÜ ve Necdet AKCA nın bulunmadığı, diğer meclis üyelerinin hazır oldukları anlaşılarak toplantının açıldığı hk. 2- : 42 ÖZÜ : 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri gereği Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili önergenin gündemin 1maddesine alınmasına oybirliği ile karar verildiği hk. 3- : 43 ÖZÜ :Hibe olarak tahsis edilen Çöp Toplama Aracının Belediyemiz tarafından kamu hizmetine tahsisi ve haczedilmemesi ile ilgili önergenin gündemin 12.maddesine alınmasına oybirliği ile karar verildiği hk. 4- : 44 ÖZÜ : Türkiye Şampiyonası serbest güreş müsabakalarında Türkiye Birincisi olan Yunus Emre DEDE ye ödül verilmesi ile ilgili önergenin gündemin 13.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildiği hk. 5- : 45 ÖZÜ : Yeşilbayır Tapulama 968 ada 1 parsel in bir yıllık süre ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yapılan tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili önergenin gündemin 1maddesine alınmasına oybirliği ile karar verildiği hk. 6- :46 ÖZÜ : Belediye Meclisinin tarihli Olağan toplantısında alınan 23 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. 7- : 47 ÖZÜ : Belediyemizde münhal bulunan S.H sınıfında 1 adet 5.dereceli Sosyal Çalışmacı kadrosunun iptal edilerek T.H sınıfında 1 adet dereceli Mühendis kadrosu ihdas edilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 8- :48 ÖZÜ : Kırkgöz Yeniköy Tapulamasına kayıtlı 43 ada 10 nolu parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 17. maddesine göre satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği hk. 9- : 49 ÖZÜ : Çığlık tapulamasına kayıtlı 281 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile Belediye Meclisinin tarih ve 32 sayılı Meclis kararıyla satılmasına karar verilen arsaların satışı ve satışının eşit taksitlerle 4 yıla kadar taksitlendirilmesi, satış işlemleri için Başkana ve Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

3 : 50 ÖZÜ : Yeşilbayır tapulama 1593 ada 2 nolu parseldeki Belediyemize ait hissenin Antalya Spor Kulübüne tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 11- : 51 ÖZÜ : Kırkgöz Yeniköy tapulamasına kayıtlı 356 ada 9 nolu parsel ve 2183 ada 7 nolu parselin Belediye Meclisinin tarih ve 32 sayılı Meclis kararıyla satılmasına karar verilen arsaların satışı ve satışının eşit taksitlerle 4 yıla kadar taksitlendirilmesi, satış işlemleri için Başkana ve Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 12- : 52 ÖZÜ : K.Yeniköy tapulaması 405 ada 10,11,12,20,21 ve 22 parseller,406 ada 5 ve 6 parseller,1143 ada 4,5 ve 6 parseller ile 1424 ada 1 ve 2 parseller,407 ada 1 ve 2 parseller,2143 ada 1 ve 2 parseller,2144 ada 1 ve 2 parseller,1646 ada 1 parsellerin arasından geçen yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan imar plan değişikliğinin tekrar incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesi oy birliği ile karar verildiği hk. 13- : 53 ÖZÜ :Gündemin 9,10.maddelerinin imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildiği hk. 14- : 54 ÖZÜ : Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine oy çokluğu ile karar verildiği hk. 15- : 55 ÖZÜ : Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Belediyemize hibe edilen Çöp toplama aracının Belediyemiz tarafından kamu hizmetine tahsisi ve haczedilmemesine oy birliği ile karar verildiği hk. 16- : 56 ÖZÜ : Türkiye Şampiyonası serbest güreş müsabakalarında Türkiye Birincisi olan Yunus Emre DEDE ye ödül verilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 17- : 57 ÖZÜ :Yeşilbayır Tapulama 968 ada 1 parsel in bir yıllık süre ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yapılan tahsisinin iptal edilmesine oybirliği ile karar verildiği hk. 18- : 58 ÖZÜ : Türkiye Şampiyonası serbest güreş müsabakalarında Türkiye Birincisi olan Yunus Emre DEDE ye 3(üç) Cumhuriyet Altını ödül verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. Başkan, Belediye Meclisinin tarihli toplantısında alınan karar özetlerini oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonucunda; Döşemealtı Belediye Meclisinin tarihli toplantısında alınan 18 adet karar özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4 60 KARARIN ÖZÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine göre Meclis Başkan Vekilliğine Ramazan BAHŞİ 15 oy, Meclis 2.Başkan Vekilliğine Şevket ÖZKAN 14 oy, Asil Katip Üyeliğe Suzan KÜÇÜKBAŞKAN 17 oy, Musa ÜNAR 17 oy, Yedek Katip Üyeliğe Bekir DİKMEN 14 oy, Arzu YILDIRIM 13 oy alarak seçildiği hk. Gündemin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine göre; tarihinde seçilen Meclis Başkan Vekili ve divan katiplerinin iki yıl olan görev süreleri dolacağından yeniden asil ve yedek olmak üzere Meclis Başkan Vekili ve en az iki katip üye seçilmesi hususlarının görüşülmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 18/k maddesi gereği Meclise havalesini onaylarınıza arz ederim ifadeli Yazı İşleri Müdürlüğü nün 26/03/2014 tarihli 2108 sayılı yazısı okundu. Başkan; ve 2. Meclis Başkan Vekili ve Katip üyeler için grupların aday önerilerinin belirtilmesini istedi. CHP Grup Sözcüsü Ali ACIR : Birinci başkan vekili Ramazan BAHŞİ, ikinci başkan vekili Şevket ÖZKAN, Asil katip üyeler için Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ve Musa ÜNAR ı yedek üyeler olarak Bekir DİKMEN ve Arzu YILDIRIM ı, aday olarak önerdi. AKPARTİ ve MHP adına öneride bulunulmadı. Oylama için oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama sonucunda oy pusulalarının sayımı yapılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine göre Meclis Başkan Vekilliğine Ramazan BAHŞİ 15 oy, Meclis 2.Başkan Vekilliğine Şevket ÖZKAN 14 oy, Asil Katip Üyeliğe Suzan KÜÇÜKBAŞKAN 17 oy, Musa ÜNAR 17 oy, Yedek Katip Üyeliğe Bekir DİKMEN 14 oy, Arzu YILDIRIM 13 oy alarak seçildiler.

5 62 KARARIN ÖZÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre bir yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine Süleyman GÜÇLÜ 15 oy, Ramazan BAHŞİ 15 oy alarak seçildiği hk. Gündemin maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre tarihinde seçilen Belediye Encümen Üyelerinin görev süreleri dolacağından meclis üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki Belediye Encümeni Üyesi seçilmesi hususunun görüşülmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 18/k maddesi gereği Meclise havalesini onaylarınıza arz ederim ifadeli Yazı İşleri Müdürlüğü nün 26/03/2014 tarihli 2109 sayılı yazısı okundu. Başkan; Encümeni Üyeliği için grupların aday önerilerinin belirtilmesini istedi. CHP Grup Sözcüsü Ali ACIR : Encümen üyeliği için Süleyman GÜÇLÜ ve Ramazan BAHŞİ yi aday olarak önerdi. AKPARTİ ve MHP adına öneride bulunulmadı. Oylama için oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama sonucunda oy pusulalarının sayımı yapılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre bir yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine Süleyman GÜÇLÜ 15 oy, Ramazan BAHŞİ 15 oy alarak seçildiler.

6 63 KARARIN ÖZÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 2 maddesine göre bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Ahmet ŞİMŞEK, Suzan KÜÇÜKBAŞKAN, Mustafa EMİRLİ, İmar Komisyonuna Meclis Üyesi Ali ACIR, Hüseyin ÇETİNKAYA, Ramazan KAŞLI, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Meclis Üyesi Hüseyin ÇETİNKAYA, Bekir DİKMEN, Ali COŞANAY, Eğitim Kültür Geçlik ve Spor Komisyonuna Meclis Üyesi Musa ÜNAR, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, Mehmet SARILAR, İsim Verme Komisyonuna Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, Özkan YAŞAR oybirliği ile seçildikleri hk. Gündemin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 maddesi: Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. hükmü gereği tarihinde seçilen Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu üyelerinin görev süreleri dolacağından yeniden bu komisyonlara üye seçilmesi hususunun 5393 Sayılı Kanunun 18/k maddesine göre Meclise havalesini onaylarınıza arz ederim ifadeli Yazı İşleri Müdürlüğü nün 26/03/2014 tarihli 2107 sayılı yazısı okundu. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, ihtisas komisyonlarının 3 (üç) kişiden oluşması önerildi ve yapılan oylama sonunda komisyonun 3 (üç) kişiden oluşmasına oyçokluğu ile karar verildi. Başkan; İhtisas komisyonları için grupların aday önerilerinin belirtilmesini istedi. CHP Grup Sözcüsü Ali ACIR: Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Ahmet ŞİMŞEK, Suzan KÜÇÜKBAŞKAN, İmar Komisyonuna Ali ACIR, Hüseyin ÇETİNKAYA, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Hüseyin ÇETİNKAYA, Bekir DİKMEN, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Musa ÜNAR, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, İsim Verme Komisyonuna Zafer Yörük, Sami ALTUN u önerdi. AKPARTİ Grup Sözcüsü İsmail TOSUN: Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Mustafa EMİRLİ, İmar Komisyonuna Ramazan KAŞLI, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Ali COŞANAY, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Mehmet SARILAR, İsim Verme Komisyonuna Özkan YAŞAR ı önerdi. MHP adına öneride bulunulmadı. Başkan; adayları oylamaya sundu ve işaretle yapılan oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 2 maddesine göre bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Ahmet ŞİMŞEK, Suzan KÜÇÜKBAŞKAN, Mustafa EMİRLİ, İmar Komisyonuna Meclis Üyesi Ali ACIR, Hüseyin ÇETİNKAYA, Ramazan KAŞLI, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Meclis Üyesi Hüseyin ÇETİNKAYA, Bekir DİKMEN, Ali COŞANAY, Eğitim Kültür Geçlik ve Spor Komisyonuna Meclis Üyesi Musa ÜNAR, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, Mehmet SARILAR, İsim Verme Komisyonuna Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, Özkan YAŞAR oybirliği ile seçildiler.

7 64 KARARIN ÖZÜ : 5355 Sayılı Kanun gereğince Akdeniz Belediyeler Birliği ne asıl üye olarak Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ve Hüseyin ÇETİNKAYA, yedek üye olarak Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM seçildiği hk. Gündemin 6. maddesinde yer alan İlgi: Akdeniz Belediyeler Birliği nin 01/04/2014 tarih ve 18 sayılı yazısı.ilgi yazıda 5355 Sayılı Kanun gereğince, Akdeniz Belediyeler Birliği ne meclis üyeleri arasından doğal üye olan belediye başkanı dışında 2 Asil 1 Yedek Üyesi seçilmesi hususunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim ifadeli Yazı İşleri Müdürlüğü nün 03/04/2014 tarihli 2324 sayılı yazısı okundu. Başkan; Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği için grupların aday önerilerinin belirtilmesini istedi. CHP Grup Sözcüsü Ali ACIR ; Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği için asıl olarak Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN, Hüseyin ÇETİNKAYA, Yedek Üye olarak Arzu YILDIRIM ı önerdi. AKPARTİ ve MHP adına öneride bulunulmadı. Başkan; adayları oylamaya sundu ve işaretle yapılan oylama sonunda; 5355 Sayılı Kanun gereğince Akdeniz Belediyeler Birliği ne asıl üye olarak Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ve Hüseyin ÇETİNKAYA, yedek üye olarak Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM oybirliği ile seçildiler.

8 65 KARARIN ÖZÜ: Türk Dünyası Belediyeler Birliği nde Belediyemizi Birlik Genel Kurulun da temsil etme yetkisi olan Belediye Başkanının temsilci olarak yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildiği hk. Gündemin 7. maddesinde yer alan İlgi: Türk Dünyası Belediyeler Birliği nin 28/03/2014 tarih ve 97 sayılı yazısı. İlgi yazıya istinaden Türk Dünyası Belediyeler Birliği nde belediyemizi Birlik Genel Kurulun da temsil etme yetkisi olan Belediye Başkanının temsilci olarak yetkilendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim ifadeli Yazı İşleri Müdürlüğü nün 03/04/2014 tarihli 2325 sayılı yazısı okundu. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; Türk Dünyası Belediyeler Birliği nde Belediyemizi Birlik Genel Kurulun da temsil etme yetkisi olan Belediye Başkanının temsilci olarak yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

9 66 KARARIN ÖZÜ: 4081 Sayılı Yasanın maddesi gereği Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclis Teşekkülünde görev yapmak üzere asil üye olarak Ahmet ŞİMŞEK, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, Hamza DEVECİ, Sadık SAYGIN, Nazif ÖZKAN, yedek üye olarak Cemal BAĞCI, Yılmaz AYÇİÇEK, Dursun ÖZEN, Mehmet TORGAZ ve Mehmet ÜNAR ın oybirliği ile seçildikleri hk. Gündemin 8. maddesinde yer alan 4081 Sayılı Yasa nın maddesi Murakabe heyetiyle koruma meclisine aza seçilebilmek için belediye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak ve aynı zirai sahada ziraatle meşgul bulunmak şarttır. Şu kadar ki, bunların belde sakini olup olmadıklarına bakılmaz. Köy Kanununun 30 uncu maddesi bu seçimlerde de caridir. Koruma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiyle toplanan belediye meclisi tarafından gizli reyle ve dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta beşi asli, beşi yedek aza olmak üzere on kişi seçilir. Asli azalar arasında inhilal vukuunda yedek azadan en fazla rey alan boşalan yere geçer. Müsavi rey almış olanlar arasında kur'a çekilir. Koruma meclisi azaları aralarından gizli reyle bir reis ve bir reis vekili seçerler. Hükmü gereği Çiftçi Malları Korunma Başkanlığı Meclis Teşekkülü nde görev yapmak üzere 5 asil 5 yedek üye seçilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclise havalesini onaylarınıza arz ederim ifadeli Yazı İşleri Müdürlüğü nün 03/04/2014 tarihli 2327 sayılı yazısı okundu. Başkan; Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclis Teşekkülü için aday önerilerinin belirtilmesini istedi. CHP Grup Sözcüsü Ali ACIR ; Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclis Teşekkülü için asıl olarak Ahmet Şimşek, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, Hamza DEVECİ, Sadık SAYGIN, Nazif ÖZKAN, yedek üye olarak Cemal BAĞCI, Yılmaz AYÇİÇEK, Dursun ÖZEN, Mehmet TORGAZ ve Mehmet ÜNAR ı önerdi. AKPARTİ ve MHP adına öneride bulunulmadı. Başkan; adayları oylamaya sundu ve işaretle yapılan oylama sonunda; 4081 Sayılı Yasanın maddesi gereği Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclis Teşekkülünde görev yapmak üzere asil üye olarak Ahmet ŞİMŞEK, Ahmet KÜÇÜKTEKİN, Hamza DEVECİ, Sadık SAYGIN, Nazif ÖZKAN, yedek üye olarak Cemal BAĞCI, Yılmaz AYÇİÇEK, Dursun ÖZEN, Mehmet TORGAZ ve Mehmet ÜNAR oybirliği ile seçildiler.

10 67 KARARIN ÖZÜ : Döşemealtı Belediyesinin 01/01/ /12/2013 dönemini kapsayan Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildiği hk. Gündemin 9. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisimizin tarih ve 07 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonumuz Belediyemizin dönemine ilişkin gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi görevini tarihinde tamamlamıştır.2013 Mali Yılı Denetim Raporunun Belediyemiz Meclisince Görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim ifadeli Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 256 sayılı yazısı okundu. I. HUKUKİ DAYANAK VE KAPSAM Döşemealtı Belediyesinin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak üzere Belediye Meclisinin tarih ve 07 nolu kararı ile kurulan Denetim Komisyonu Bayram DEMİR, Mustafa SİDEL ve Orhan YALIN dan oluşturulmuştur. Denetim Komisyonu İlk toplantısını 13/01/2014 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde yapmış ve ilk toplantıda Bayram DEMİR Komisyon Başkanlığına Mustafa SİDEL ve Orhan YALIN üye olarak görev bölümü yapılmış ve toplantıda ayrıca Denetim Komisyonunun görev ifasında uygulayacağı yöntem ve çalışmalar belirlenmiştir. II. AMAÇ Komisyonumuzca belediyenin kuruluş semasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında, kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi için, 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi ve belgeler istenilmiş olup, tamamen bağımsız ve objektif bir denetim amaçlanmıştır. HUKUKA UYGUNLUK İNCELEMESİ Komisyonumuz yaptığı çalışma ile belediyenin 2012 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu, 3194 sayılı, İmar Kanununu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanununu, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununu, 4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu,

11 sayılı Vergi Barış Kanunu, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İŞ Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık genelgeleri esas alınmıştır. III- SUNUŞ Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için, Döşemealtı Belediyesinin 01/01/ /12/2013 dönemini kapsayan döneme ilişkin Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhafaza edilen döneme ait Bütçe, Aylık periyotlar halinde Belediyenin ödemelerini gerçekleştirdiği Ödeme Emirleri, fiyat araştırma belgeleri, ihale dosyaları, mal ve hizmet alım belgeleri, muhasebe fişleri, dönem tahsilatlarına ilişkin belgeler, Banka kayıtları ile dönem içinde tutulması gereken defter, cetvel ve kayıtlar, aylık mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödenek listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında incelenmesine gerek duyulan doğrudan temin, pazarlık ve açık ihale usulü yöntemiyle alımlara ait dosyalar taranıp, tahsilât makbuzları kontrol edilmiş, yapılan tahsilâtların kanuni süre içerisinde Döşemealtı Belediyesi nin banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı, yatan miktarların tahsilâtlarla aynı olup olmadığı kontrol edilerek, harcamaya konu olan tüm belgeler örnekleme yöntemiyle incelenmiştir. İncelemeler sırasında 2013 yılı gelir - gider ve gelir - giderlere konu işlemlerle ilgili olarak, bilgisine gereksinim duyulan birim amir ve müdürleriyle görüşmeler yapılarak, alınan cevaplara dair değerlendirmeler de rapora yansıtılmıştır Raporumuzun sonuç bölümünde ise Denetim Komisyonumuzun kanaat ve kararı yer almaktadır. IV- YAPILAN TESPİTLER BÜTÇE, HARCAMALAR, ÖDEMELER VE MUHASEBE İŞ VE İŞLEMLERİ : 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ : Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2013 Mali yılı Bütçe Giderleri İcmali Ekli Cetvel üzerinde belirtilmiştir.

12 67 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2013 yılı Gider Bütçesi : 2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ TL EKONOMİK 2013 MALİ YILI 2013 MALİ YILI G.ORANI GİDERİN ÇEŞİDİ KODU TOPLAM ÖDENEK HARCAMASI % 01 PERSONEL GİDERLER , ,79 11,49 02 SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDER , ,89 1,79 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,97 24,25 04 FAİZ GİDERLERİ , ,46 2,48 05 CARİ TRANSFERLER , ,03 0,94 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,98 33,60 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0 TOPLAM , ,12 74,56 Öngörülen gider bütçesinin gerçekleşme durumu incelendiğinde yukarıda tabloda görüleceği üzere belirtilen tutarlarda ve oranlarda gider gerçekleşmiştir YILI GELİR BÜTÇESİ : 2013 Yılı Gelir Bütçesi : EKONOMİK KODU 2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ GELİRİN ÇEŞİDİ 2013 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEK 2013 MALİ YILI GELİRLERİ G.ORANI % 01 VERGİ GELİRLERİ , ,12 12,95 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,85 2,27 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR, ÖZ.G , ,52 0,10 05 DİĞER GELİRLER , ,08 7,54 06 SERMAYE GELİRLERİ , ,12 55,88 TOPLAM , ,69 78,73 Öngörülen Gelir Bütçesinin gerçekleşme durumu incelendiğinde yukarıda tabloda görüleceği üzere belirtilen tutarlarda ve oranlarda gelir gerçekleşmiştir.

13 Yılı Personel Giderleri Toplamı ,79.-TL olup, 2013 yılı personel giderlerinin Belediye Gelirlerine Oranı % 15,85 olmuştur yılı bütçesi yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde eksiksiz olarak düzenlenen Bütçe ekleri ile birlikte Döşemealtı Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanının onayıyla yürürlüğe girdiği görülmüştür. Dönem içinde ,00.TL Ek Ödenek yapılmış, ,00.TL bütçe içinde ödenek aktarması yapılmış olup, ödenek aktarma işlemleri Yönetmelik hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği görülmüştür Mali yılına ait Bütçe Yönetim Dönemi Hesabı ile Taşınır Mal Yönetim Dönemi Hesabı ilgili yasa ve yönetmelikte öngörülen süre içerisinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesapları süresi içerisinde hazırlanarak Belediye Meclisince görüşülmüş ve Büyükşehir Belediyesi ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmesinde yönetmelikte öngörülen sürelere ve usullere uyulduğu, işlemlerin düzenli olarak yürütüldüğü görülmüştür. Harcamalar ile ilgili tüm yıla ait toplam 5266 adet Ödeme emri belgesi düzenlenmiştir Mali Yılı Hesap Döneminde 4734 sayılı kanun ve 2886 sayılı kanun kapsamında yapılan ihaleler Mülkiye Müfettişleri tarafından incelenmiş olduğu, yine aynı dönem ihale dosyaları ve hak edişlerinin Sayıştay Denetçileri tarafından incelendiği görülmüş olup, Mülkiye Müfettişlerinin raporlarının maddelerine tüm müdürlükler tarafından cevap verildiği görülmüştür. Yapılan harcama ve ödemeler karşılığı alınan mal ve hizmetlerin amacına uygun olup olmadığı vaaz edilen işin gerçekleşip gerçekleşmediği, zamanında teslim alınıp alınmadığı ve ihale şartlarının tümü ile yerine getirilme esaslarına uyulup uyulmadığı, Ödeme belgelerinin usulüne uygun düzenlenip gerekli evrak ve belgelendirmeleri yolunda denetim yoğunlaştırılmıştır. Yapılan sorgulama ve incelemelerde ödeme belgelerinin içeriğinde olması gereken ve kamu harcamalarının vazgeçilmez belgelerin usulüne uygun düzenlendiği, Mal ve hizmet alımları ile ilgili fiyat araştırmasının yapıldığı görülmüş ve Yapılan harcama ve ödemeler karşılığı alınan mal ve hizmetlerin amacına uygun gerçekleştiği kanaatine varılmıştır Mali yılı içerisinde yapılan Mal, Hizmet ve Yapım İşlerine ait İhale Dosyaları incelenmiş ve 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun işlem yapıldığı, ihale usulünde belirtilen şartların tümü ile yerine getirildiği incelenmiş olup, yıl içerisindeki mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihaleler rapor ekinde sunulmuştur.

14 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Dönem içinde yapılan mal ve hizmet alımlarına ait ihale dosyaları incelemesinde İhalelere daha fazla firmanın katılımının sağlanması için gerekli duyuruların ihale mevzuatına uygun işlem yapıldığı görülmüştür sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan Mal, Hizmet ve Yapım İşlerine ait hak ediş belgelerinde fiyat farklarına ve iş artışlarına daha dikkat edilmesi, ihalelerle ait damga vergilerinin zamanında yatırılmasının sağlanılmalıdır sayılı Devlet İhale Kanununa göre 2013 yılı içerisinde 17 adet arsa satışı gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde Döneme ait ödenmesi gereken yükümlülüklerin (Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenekleri, Kanuni pay ödemeleri, Vergiler ve diğer emanet ödemeleri) süresi içinde yerine getirilmeye çalışıldığı, SGK ya olan prim borcu 2012 yılında 6183 sayılı yasa kapsamında yapılandırılarak taksitlendirme işlemi yapılmış taksitlerinin düzenli olarak ödendiği, başka sigorta borcu olmadığı, 2012 yılından devreden ,0TL tutarındaki vergi borcu ödenerek Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan vadesi geçmiş vergi borcu ,6TL ye düşürüldüğü görülmüştür mali yılı hesap iş ve işlemlerine ait denetim komisyon raporu hazırlanarak yasada öngörülen süre içerisinde Belediye Meclisince görüşüldüğü tespit edilmiştir Mali Yılı Hesap iş ve işlemlerini inceleyen Denetim Komisyonunun tavsiyelerinin 2013 yılında dikkate alındığı görülmüştür sayılı yasa uyarınca Belediye Encümeni tarafından Asker Ailesi yardımı yapılması öngörülen kişilere Antalya Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen tutarlarda 6 kişiye yardımların yapıldığı ve bununla ilgili evrakların eksiksiz olarak ödeme belgesine bağlandığı görülmüştür. Mali Yıla ait mizan incelendiğinde bütçe ve mali disipline riayet edildiği görülmüştür. GELİR - TAHSİLAT VE DİĞER İŞ VE İŞLEMLERİ : Bütçe gelirleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının, aylık cetveller, muhasebe fişleri, muhasebe defterlerinin ve diğer gereken cetvellerin usulüne uygun tutulduğu ve düzenlendiği görülmüştür yılı gelir tarifesinde Bakanlar kurulunca belirlenen harç miktarlarından farklı bir rakam belirlenmediği görülmüş yasal olmayan vergi, harç vb. gelir tarifesi belirlenmemiştir yılı sonu itibari ile Emlak Vergisi Mükellef sayısı adettir. Dönem içinde gerçekleştirilen taşınmaz (Arsa) satış ihalelerinde; İhalelere daha fazla katılımının sağlanması için gerekli duyuru ve tanıtım faaliyetinin yapıldığı, ihale mevzuatına uygun işlem yapıldığı ihale şartlarının tümü ile yerine getirildiği incelenmiştir.

15 67 Belediye mülkü olup kira geliri elde edilen yerlerden tahsilâtların yapıldığı dönem içinde yeni kiralama işlemlerinin ilgili mevzuatına uygun yapılıp sözleşmeye bağlandığı incelenmiştir. Belediye gelirleri tahakkuk ve tahsilâtının arttırılması ve tahsilâtın oranını yükseltmek, vergilerin vb. borçların mükelleflerce zamanında ödenmesini sağlamak için 2013 yılı içerisinde 3586 adet ödeme emri düzenlenmiştir, borcunu ödemeyenler için de 427 kişiye haciz işlemi başlatılmıştır. Belediye adına tahsilât yapan birimler tarafından tahsil olunan paralar ile ilgili makbuz dip koçanları, irsaliyeler, teslimat müzekkereleri ve banka dekontlarının incelenmesinde ekli listelerden de anlaşılacağı üzere toplamlarının aynı olduğu parasal uyuşmazlığa rastlanmadığı görülmüştür. Belediye tahsilât yönetmeliği hükümlerine göre yapılan incelemesinde; Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince dönem içinde bastırılan makbuz ciltlerinde hata bulunup bulunmadığı bir komisyon marifeti ile gözden geçirilerek makbuz ciltlerinin başlangıç ve son numaraları gösterilmek suretiyle cins ve adetlerinin bir tutanakla tespit edildiği, Kullanılan makbuzların Belediye tahsilât yönetmeliğinin 25. maddesine uygun olarak bastırıldığı,yine aynı hükme göre makbuzların mükelleflere imzalatıldıktan sonra verildiği, Hatalı makbuzların Belediye tahsilât yönetmeliğinin 28. maddesine uygun olarak iptal edildiği, (Ekli Liste) Kullanılmamış makbuzların Tahsildarlara verilmeden önce Belediye Tahsilât Yönetmeliği nin 3 madde hükümlerine göre kontrolü yapıldıktan sonra verildiği, Belediye Tahsilât Yönetmeliği nin ve 12. madde hükümleri gereğince; Tahsildarların tahsil ettikleri meblağlara irsaliye düzenleyerek bankaya yatırdıkları,2013 yılı içersinde toplam ,09.TL dir. Belediye Tahsilât Yönetmeliği nin ve 17. maddelerinde belirtilen hükümlere göre devir bakaya cetvellerinin düzenlendiği, Belediye Tahsilât Yönetmeliği nin 30. maddesine göre; Yarım veya tam kullanılıp iade edilen makbuzları alanın adı, soyadı ve imzasının Yönetmeliğe uygun olarak makbuz kayıt defterinde bulunduğu, Posta ve Banka havalesi yolu ile gelen paraların hesaplara intikal ettirildiği,2013 Yılı içerisinde ,12.TL tahsilat yapılmıştır. Belediye internet üzerinden online tahsilat sistemine başlamış olup, vatandaşa ödemede kolaylık sağlamıştır.2013 Yılı içerisindeki online tahsilat ,10.TL dir.

16 Mali yılı içerisinde Kredi kartı ile 08621,22.TL tahsilat yapılmıştır. Tamamen kullanılmış makbuzların; Belediye Tahsilât Yönetmeliği nin 35. maddesine uygun olarak muhafaza altına alındığı, Belediye Tahsilât Yönetmeliği nin 4/C maddesi hükümlerine göre; Borçlarını vade tarihlerinde ödemeyen mükelleflere, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.(Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) hükümleri gereği gecikme zammı tatbikinin yapıldığı görülmüştür. Ayrıca geçmiş yıllara ait yapılan denetim raporlarında belirtilen tenkit ve tavsiyelere uyularak hataların düzeltildiği, iş ve işlemlerin daha dikkatli yürütüldüğü tespit edilmiş olup, Belediye tahsildarlarınca gelir tahsilatında kullanılan ve kontrolü yapılan makbuzlar listesi ile iptal edilen makbuzların listesi ve 2013 mali yılı denetimine tabii tutulacak makbuzların başlangıç seri numaralarını gösterir çizelge rapor ekinde sunulmuştur. I- SONUÇ : Döşemealtı Belediye Başkanlığı nın 2013 Mali yılına ait Hesap İş ve işlemleri gelir ve gider evraklarına ilişkin kayıt ve işlemleri ile Tahsilat iş ve işlemleri denetlenmiş olup denetim süreci içinde istenen bilgi ve belgelere kolay ulaşılmış belge ve eklerine ait evrakların düzenli tutulduğu görülmüş olup iş bu denetim raporu komisyon olarak imza altına alınmıştır. 14/03/2014 Bayram DEMİR Mustafa SİDEL Orhan YALIN Komisyon Başkanı Üye Üye İmza İmza imzalı komisyon raporu Döşemealtı Belediyesinin 01/01/ /12/2013 dönemini kapsayan Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

17 68 KARARIN ÖZÜ : Döşemealtı Belediyesi 2013 Yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk. Gündemin 10. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4 maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan Döşemealtı Belediyesi 2013 Mali Yılı İdari Faaliyet Raporunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulması hususunu arz ederim ifadeli Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 289 sayılı yazısı okundu.. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda 2013 Yılı Faaliyet Raporu nu geldiği şekliyle oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; Döşemealtı Belediyesi 2013 Yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne CHP ve AKPARTİ grubunun kabul, MHP grubunun ret oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi. Eki: Faaliyet Raporu

18 69 KARARIN ÖZÜ : Belediyemiz sınırları içerisinde tonluk soğuk hava deposu yapılması ile ilgili konunun reddine oybirliği ile karar verildiği hk. Gündemin 1 maddesinde yer alan Döşemealtı Belediye Meclisinin tarihli Şubat Ayı Olağan toplantısında gündemin 16. maddesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Gündem maddesi ile ilgili düzenlenen komisyon raporu ektedir. Komisyon raporunun Belediye Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim ifadeli Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih 255 sayılı yazısı ve PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Döşemealtı Belediye Meclisinin tarihli Şubat Ayı Olağan toplantısında gündemin 16. maddesi görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz gündem maddesini görüşmek üzere 14/03/2014 tarihinde saat 14:00 da Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonumuz gündemin 16. maddesinde yer alan ; Belediyemiz sınırları içerisinde tonluk soğuk hava deposu yapılması ile ilgili olarak henüz herhangi bir projenin olmaması, maliyet analizi yapılmamasından dolayı değerlendirme yapılamamıştır.konunun ilgili müdürlüklere havale edilerek gerekli çalışmaların yapılmasından sonra bir değerlendirme yapılabileceğinin uygun olduğu görüşüyle komisyon raporu imza altına alınarak, meclisimizin takdirlerine sunulmuştur. Bayram DEMİR Orhan YALIN Mustafa SİDEL Komisyon Başkanı Üye Üye İmza İmza İmza lı komisyon kararı okundu. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; Belediyemiz sınırları içerisinde tonluk soğuk hava deposu yapılması ile ilgili konunun reddine oybirliği ile karar verildi.

19 70 KARARIN ÖZÜ : Kırkgöz Yeniköy Tapulamasına kayıtlı 877 ada 8 nolu parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 İmar Kanunu nun 17. maddesine göre satışının yapılmasına, satış işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 12. maddesinde yer alan İlgi: Hamide YILDIZ ın 17/03/2014 tarih ve 2608 sayı kayıtlı dilekçesi. Belediyemiz sınırları içerisinde; ilgi dilekçe ile K.Yeniköy tapulaması 877 ada 8 nolu parselde Hamide YILDIZ Belediyemizle hissedar olduğu ve bu hissedarlığın giderilmesi için Döşemealtı Belediyesine ait hissenin tarafına satılmasını talep etmektedir. Döşemealtı Belediye Meclisince, K.Yeniköy tapulaması 877 ada 8 nolu parselde hissedarlığın giderilmesi için 5393 Sayılı Yasa gereği, konunun görüşülerek karara bağlanması hususunda Olurlarınıza arz ederim ifadeli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih ve 194 sayılı yazısı okundu. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; Kırkgöz Yeniköy Tapulamasına kayıtlı 877 ada 8 nolu parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 17. maddesine göre satışının yapılmasına, satış işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

20 71 KARARIN ÖZÜ : 6831 Sayılı Orman Kanununun 3302 Sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uyarınca; Yeşilbayır Mahallesi için asil olarak Adem METİN, yedek olarak Mehmet SARIYER, Altınkale Mahallesi için asil olarak Hüseyin MANAV, yedek olarak Alim AKÇA nın bilirkişi seçilmelerine belediye meclisince oybirliği ile karar verildiği hk. Gündemin 13. maddesinde yer alan İlgi : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin tarih ve / sayılı yazısı.ilgi sayılı yazı ile Yeşilbayır ve Altınkale Mahallelerinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 3302 Sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi kapsamında; araştırma ve uygulamaları yapmak üzere kısıtlı olmayan, kırk yaşını bitirmiş, mahallin özelliklerini, taşınmaz malları eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahalli adlarını bilen kişiler arasından bir asil ve bir yedek bilirkişinin tespit edilmesi istenilmiştir. Konu ile ilgili bilirkişi isim listesi Ek te gönderilmiş olup, Meclis Kararı alınması hususunda; Gereğini olurlarınıza arz ederim ifadeli Zabıta Müdürlüğü nün tarih ve 153 sayılı yazısı okundu. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; 6831 Sayılı Orman Kanununun 3302 Sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uyarınca; Yeşilbayır Mahallesi için asil olarak Adem METİN, yedek olarak Mehmet SARIYER, Altınkale Mahallesi için asil olarak Hüseyin MANAV, yedek olarak Alim AKÇA nın bilirkişi seçilmelerine belediye meclisince oybirliği ile karar verildi.

21 72 KARARIN ÖZÜ: K.Yeniköy tapulaması 405 ada 10,11,12,20,21 ve 22 parseller,406 ada 5 ve 6 parseller,1143 ada 4,5 ve 6 parseller ile 1424 ada 1 ve 2 parseller,407 ada 1 ve 2 parseller,2143 ada 1 ve 2 parseller,2144 ada 1 ve 2 parseller,1646 ada 1 parsellerin arasından geçen yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan plan değişikliğine askı ilan tarihleri arasında yapılan 1(bir) adet itirazın reddine oybirliği ile karar verildiği hk. Gündemin 1maddesinde yer alan K.Yeniköy tapulaması 405 ada 10,11,12,20,21 ve 22 parseller,406 ada 5 ve 6 parseller,1143 ada 4,5 ve 6 parseller ile 1424 ada 1 ve 2 parseller,407 ada 1 ve 2 parseller,2143 ada 1 ve 2 parseller,2144 ada 1 ve 2 parseller,1646 ada 1 parsellerin arasından geçen yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan plan değişikliğine Askı-İlan tarihleri arasında yapılan itiraz Belediye Meclisimizin tarih 195 sayılı kararı ile red, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 660 sayılı kararı ile kabul edilerek K.Yeniköy tapulaması 2144 ada 2 parselin tescil sınırına çekilmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliği tarihleri arasında 2.kez askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine 2.askı-ilan tarihleri arasında tarih kayıt no lu dilekçe ile yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin tarih 8 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı 2014 yılı Mart Ayı meclis toplantısının 8.gündem maddesi olarak görüşülmüş ve tekrar incelenmek üzere Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak Müdürlüğümüzce söz konusu tarih 8 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağında belirtilen hususlarda sakınca bulunmadığı hususu değerlendirilmiştir.imar planı değişikliğine 2.askı-ilan tarihleri arasında tarih kayıt no lu dilekçe ile yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin tarih 8 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı yasa gereği konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda;gereğini arz ederim ifadeli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih 394 sayılı yazısı ve İMAR KOMİSYON RAPORU K.Yeniköy tapulaması 405 ada 10,11,12,20,21 ve 22 parseller,406 ada 5 ve 6 parseller,1143 ada 4,5 ve 6 parseller ile 1424 ada 1 ve 2 parseller,407 ada 1 ve 2 parseller,2143 ada 1 ve 2 parseller,2144 ada 1 ve 2 parseller,1646 ada 1 parsellerin arasından geçen yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan plan değişikliğine Askı-İlan tarihleri arasında yapılan itiraz Belediye Meclisimizin tarih 195 sayılı kararı ile red, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 660 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve K.Yeniköy tapulaması 2144 ada 2 parselin tescil sınırına çekilmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliği tarihleri arasında 2.kez askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı-ilan tarihleri arasında Rıza ÇELİK in tarih kayıt no lu dilekçesi ile K.Yeniköy tapulaması 2144 ada 2 no lu parselin kuzey tarafında yol terkinden dolayı oluşan mağduriyetinin giderilmesine ilişkin 1 adet itirazda bulunulmuştur. K.Yeniköy tapulaması 2144 ada 2 no lu parselin kuzey tarafındaki parktan uygun miktarda yol genişletilmesine yapılan itiraz, askıdaki plan değişikliği onama sınırı dışına ilişkin olduğundan Komisyonumuzca red edilmiştir. İsmail TOSUN Zafer YÖRÜK Ali COŞANAY Komisyon Başkanı Üye Üye İmza İmza imzalı komisyon kararı okundu.

22 72 Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan geldiği şekli ile oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; K.Yeniköy tapulaması 405 ada 10,11,12,20,21 ve 22 parseller,406 ada 5 ve 6 parseller,1143 ada 4,5 ve 6 parseller ile 1424 ada 1 ve 2 parseller,407 ada 1 ve 2 parseller,2143 ada 1 ve 2 parseller,2144 ada 1 ve 2 parseller,1646 ada 1 parsellerin arasından geçen yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan plan değişikliğine askı ilan tarihleri arasında yapılan 1(bir) adet itirazın reddine oybirliği ile karar verildi.

23 73 KARARIN ÖZÜ : K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 no lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin;döşemealtı Belediye Meclisinin tarih 246 sayılı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 43 sayılı kararları ile onaylanan antik suyoluna ait koruma alan sınırının da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildiği hk. Gündemin 15. maddesinde yer alan K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 no lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin tarih 14 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı yasa gereği konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda;gereğini arz ederim ifadeli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih 395 sayılı yazısı ve İMAR KOMİSYON RAPORU E=0.20 inşaat alanı katsayısı, Hmax=5.50 yükseklik ile Akaryakıt, Bakım ve Servis İstasyonu olarak planlı K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 parselin, TİA=3933 m2,h=5 kat yüksekliği verilerek alt merkez alanı olarak değiştirilerek 5 er metre çekme mesafesi belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 504 sayılı kararıyla tescil edilen, aynı kurulun tarih ve 681 sayılı kararı ile de koruma alanı paftası son şeklini alan antik suyoluna ait koruma alan sınırının İmar Planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanarak Döşemealtı Belediye Meclisinin tarih 246 sayılı,antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 43 sayılı kararları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandığından söz konusu plan değişikliğinin koruma alan sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve onay için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi, Komisyonumuzca incelenerek uygun bulunmuştur. İsmail TOSUN Zafer YÖRÜK Ali COŞANAY Komisyon Başkanı Üye Üye İmza İmza imzalı komisyon kararı okundu. Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan geldiği şekli ile oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda; K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 no lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin;döşemealtı Belediye Meclisinin tarih 246 sayılı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 43 sayılı kararları ile onaylanan antik suyoluna ait koruma alan sınırının da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

24

T.C. ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkan V.:Zafer YÖRÜK Divan Katibi :Suzan KÜÇÜKBAŞKAN Divan Katibi :Musa ÜNAR

T.C. ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkan V.:Zafer YÖRÜK Divan Katibi :Suzan KÜÇÜKBAŞKAN Divan Katibi :Musa ÜNAR 06.02014-14:00 74 KARARIN ÖZÜ : Döşemealtı Belediye Meclisinin 06.02014 tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinden Şevket ÖZKAN ve Yusuf AYGÜL ün bulunmadığı, diğer meclis üyelerinin

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU

T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU Karar No : 2014 / 1 Toplantı Tarihi : 12/05/2014 Konu : Başkan Vekilleri Seçimi Toplantı No : 1 Olağan Toplantısının 1 inci maddesinde bulunan Genel Kurul Başkan Vekilleri Seçimi ile ilgili Genel Müdürlüğün

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

Süleyman EVCİLMEN Belediye Başkanı Devlet İlkay ÖNCEL Hasan Hüsnü KİLİT Belediye Meclis Başkanı Divan Katibi Divan Katibi

Süleyman EVCİLMEN Belediye Başkanı Devlet İlkay ÖNCEL Hasan Hüsnü KİLİT Belediye Meclis Başkanı Divan Katibi Divan Katibi 03.03.2014 TARİH VE 69 SAYILI KARARI Karar No. 69 Özü: Sağlık İşleri Müdürlüğü yazısının gündemin 33. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. Yazı İşleri Müdürü, T.C. Muratpaşa

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : ÖZCAN ATAK MECLİS ÜYESİ : RECEP GÜZEL MECLİS ÜYES : ZELİHA TOKATLI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :101 KARAR 101 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 02 Mayıs 2014 Cuma günü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.12.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :264 KARAR 264 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 21 Ekim 2014 Salı günü

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : Fadime AKKUŞ- Dede Rıza AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN -ELİFE DİLARA GÜNGÖR- MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ- ELMAS

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.05.2011 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in izinli olup yurtdışına çıktığından Belediye Başkan Vekili Hüdai BARUT Başkanlığında ve hoş geldiniz

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2015 Senesi KASIM ayı

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE. TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2013 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE. TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2013 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU KONU : Yaya Geçitlerinin Yapılması. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Tarih : 08.10.2013 TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2013 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/61-1 DAİRESİ : HAL MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 13.02.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Hal Müdürlüğü nün 05/01/2009 tarih ve Bila sayılı

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06/11/2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 42 İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU RAPORU KONU : K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazları. TEKLİFİN ÖZÜ :Sultanbeyli

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-382 05/09/2014 Konu : Karar Özeti ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 01 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 16 ncı birleşim 1

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı