BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde saat da Fabrika binası Kestel / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün 28 Mart 2006 tarih ve 1970 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim BİÇİCİ nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Hükümet Temsilcisince yapılan incelemede; Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 10 Mart 2006 tarih ve 6510 sayılı nüshası ile; 11 Mart 2006 tarihli Olay, 13 Mart 2006 tarihli Dünya, 14 Mart 2006 tarihli Bursa Hakimiyet ve 14 Mart 2006 tarihli Eko Haber gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam TL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden, TL. lik sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, TL lik sermayeye karşılık adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam TL lik sermayeye karşılık adet hissenin (%66,89) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, T.T.K. nun 372. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, İdare Meclisi Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU, Başkan Yardımcılığına Kazım UÇAR, Katipliklere Fehmi DAYANÇ ve Murat EREN, Oy Toplama Memurluklarına Tarık AKKURT ve Coşkun UZUNOĞLU oybirliğiyle seçildiler. Divan Başkanı nın kısa teşekkür konuşması ve saygı duruşunu müteakip gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. İdare Meclisi Başkanı Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak ülke ekonomisi, çimento sektörü ve Şirket faaliyetleri hakkında Genel Kurula açıklamalarda bulundu. Türkiye deki ekonomik olumlu gelişmelerden bahsederek; faizlerin %20 lerden %14 lere düştüğünü, devlet gelirlerin faiz giderlerine ayrılan kısmının %51 lerden %34 lere gerilediğini, kapasite kullanım oranlarının Türkiye sektörler ortalamasının %80 lere yükseldiğini ki bu oranın şirketimiz için %99 olarak gerçekleştiğini, ihracat gelirlerinin 66,6 milyar dolardan 10 milyar dolar artarak 76,6 milyar dolara çıktığını, büyüme oranının ise %6 olarak gerçekleştiğini, Gayri Safi Milli Hasılanın %18 artarak yıllık 350 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Diğer taraftan %10 un üzerinde seyreden işsizlik olgusunun, bu olumlu hadiseleri bir çırpıda yok edecek kadar büyük bir sosyal problem olduğundan, ithalatın 97 milyar dolardan 110 milyar dolara

2 çıkarken ihracatın ithalatı karşılama oranının %67 den %61 e gerilediğini, cari açığın 15 milyar dolardan 23 milyar dolara ve dış ticaret açığının 24 milyar dolardan 34 milyar dolara yükseldiğini söyleyerek; ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerden de bahsetti. Konutlar, toplu konutlar, sanayi ve alt yapı inşaat yatırımları nedeniyle çimentoya ciddi bir talep artışının olduğundan, dolayısıyla çimento satış fiyatlarının artmasına neden olduğundan söz etti. Yıl içerisinde çimento sektörünün gelişiminden bahsederek, 2004 yılında 35,1 milyon ton olan Türkiye çimento üretiminin, 2005 yılında 42,8 milyon tona ulaştığını söyledi. Türkiye nin bu üretim miktarları ile Avrupa da 1 nci, Dünya da ise 8 nci sırada yer aldığını belirtti. Dünya da ve Türkiye de çimento üretimine verilen önem ile ilgili olarak, bir kısım çimento fabrikalarının klinker üretim kapasite artırımına yönelik yatırımlara başladığını söyledi. Bu yatırımların devreye alınması ile birlikte önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye de 50 milyon ton klinker ve dolayısıyla 67 milyon ton çimento üretim kapasitesine ulaşılacağını; diğer yandan Türkiye çimento tüketiminin ise 47 milyon ton mertebesine, dolayısıyla 20 milyon tonluk üretim fazlasının ihraç edileceği anlamına geldiğini söyledi. Çimentonun en önemli girdisi olan enerjinin Türkiye de çok pahalı olduğundan bahsederek; en pahalı girdi ile üretilen malın daha ucuz fiyata özellikle Avrupa ya ihraç etmenin mantıklı olmadığını ve bu yönde alınacak yatırım kararlarının hatalı karar olacağını ifade etti. Devlet tarafından milli sanayi varlığının korunmasının öneminden bahsederek, Fransa parlamentosu 11 sektörde 40 firmanın sahipliğinin yabancılara el değiştirmesini önlemek için hükümete yetki vermiştir. Türkiye nin kendi sınai varlığını koruyup, bir planlama dahilinde doğru bir eksene oturtması, yapılması gereken en doğru harekettir. Dedi. Şirketimizin 2005 yılında bin ton çimento üretimi gerçekleştirdiğini, bin ton toplam çimento satışının; bin tonunun iç piyasaya 451 bin tonunun da ihraç edildiğini belirtti. Şirketimizin 2005 yılı karlılığından bahsederek, Vergi Usul Kanunu kapsamında, 2004 yılı karının 16,7 milyon YTL. iken, 2005 yılı karının 35,5 milyon YTL. olarak gerçekleştiğini; Sermaye Piyasası düzenlemelerine göre 2004 yılı konsolide karının 21,9 milyon YTL. iken, 2005 yılı karının ise 37,6 milyon YTL. olarak gerçekleştiğini belirtti. Bağlı ortaklıkların 2005 yılı faaliyetleri ile yatırımları hakkında kısa bilgiler sundu. Üretim, satış ve karlılık rakamlarından örnekler vererek, Genel Kurula teşekkür etti ve sözlerini tamamladı. 3- Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile 2005 yılına ait Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara dağıtılmış bulunduğundan raporda mevcut mali tabloların özet olarak sunulması teklif edildi. Divan Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL ana başlıklar itibariyle Faaliyet Raporu ve bağlı ortaklıklar hakkında özet bilgiler sundu.

3 Murakabe Raporu, Murakıp İrfan ULUŞ tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait rapor Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. nden Ertuğrul KAYMAK tarafından okundu. Divan Başkanı, gündemin 3. ve 4. maddelerini müzakereye açtı. Metin İNAL ile İsmail TARMAN söz istedi. Divan Başkanı; Metin İNAL ı kürsüye davet etti. Metin İNAL; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hakkında faaliyet raporundan bilgiler sundu. Şirketin 2005 yılı performansından övgüyle bahsederek iştirakleri ve güçlü mali yapısıyla sıradan şirketler sınıfından çıkarak holdingleşme yolunda ilerlediğini söyledi. %50 net temettü oranının mümkünse en az %60 a çıkarılmasını talep etti. Söz alan İsmail TARMAN; 2005 yılında Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. nin başarılı olduğunu, ancak bu başarının sektörün içinde bulunduğu aşırı talep ortamından kaynaklandığını söyledi yılında klinker üretim kapasitesinin 3,5 milyon tona artırılması için döner fırın yatırımı yapılması önerisinde bulunduğunu, ancak bu önerisinin kabul edilmediğinden bahsederek, önerdiği yatırımın gerçekleşmiş olması halinde bilanço karlılığının 80 milyon dolar mertebesine gelebileceğini söyledi. Çemtaş A.Ş. nin borsada Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisse senedi alımlarını eleştirdi. Şirketlerde çalışan personel isimleri ile bunlara ödenen ücretler ve kullandıkları binek araçları ile ilgili detaylı bilgiler istediğini belirtti. Kendisinin ve ailesinin, Şirkete %19 oranında ortak olduğunu söyleyerek, hisselerime yabancılar talip ancak ben satmak istemiyorum. Satmak istemediğimi de size somut bir şekilde ortaya koyarım. Gerekirse yönetime karşı hisselerimi 20 sene satmamak üzere taahhütname imzalarım. Gerekirse cezai şart da koyarım. Ben %19 hisseye sahibim ama yönetim kuruluna giremiyorum. Dedi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL söz alarak, Metin İNAL ın soru ve isteklerine cevaben; 2006 yılında yapılması planlanan yatırımlar ve Roda Liman A.Ş. ne olan 10 milyon USD.lik taahhüt nedeniyle daha fazla temettü dağıtılmasının mümkün olmadığını aksi halde yatırımların kısılması gerektiğini söyledi. İsmail TARMAN ın eleştirilerine yönelik olarak, 4 nolu çimento değirmeni yerine, eğer 3,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine yönelik yatırım kararı alınsaydı, bu yatırımın bize maliyeti yaklaşık 100 milyon USD. mertebesinde olurdu. Bu yatırım neticesinde 2 milyon tonluk klinker üretim fazlası olurdu, bu üretim fazlası klinkerin ihracata yönlendirilmesi gerekirdi. Serbest piyasa koşullarında büyük miktarda ihracat yapılmaya çalışılması, satış fiyatı ve maliyetler bakımından ne ülkeye ne de Şirketimize bir menfaat getirmezdi. Fevkalade atıl bir kapasiteye yönelik hatalı bir yatırım olurdu. Dedi. İsmail TARMAN tekrar söz alarak Burhan EVCİL in sözlerine katılmadığını söyledi.

4 Raci ARSLAN söz alarak, kendisinin yönetimde olmadığı 6 sene evvel hisse senetleri değerinin çok düşük olduğu yönünde eleştirilerde bulunduğunu ancak o günden bu yana kendisinin de içinde bulunduğu yönetimin çok yerinde kararlar almak suretiyle, hisse senedi değerinin artmasına katkı sağladığından bahsetti. Çemtaş A.Ş. nin, borsada Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisse senetleri satın alması kararının bütün hissedarların menfaatlerini korumaya yönelik olarak alınmış ve çok yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Divan Başkanı; yapılan izahatlara teşekkür ederek gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak; İdare Meclisi Faaliyet Raporunu oylamaya sundu, Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Murakıp ve Bağımsız Denetim Raporlarını oylamaya sundu, her iki raporda ayrı ayrı oy birliğiyle kabul edildi. 4- Divan Başkanı; gündemin 4 ncü maddesi ile ilgili olarak; SPK XI / 25 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Konsolide Mali Tabloları oylamaya sundu, oy birliğiyle kabul edildi. 5 - Divan Başkanı, Gündemin 5. maddesini müzakereye açtı. Ortaklarımıza; 2005 yılı karından Brüt YTL. (%55,56 oranında, 1.-YTL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,55 YTL ); Net YTL. (%50 oranında, 1.-YTL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,50 YTL ) tutarında nakit kâr payının tarihinden itibaren dağıtılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz. Şeklindeki Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurula okundu. Divan Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu. Başka bir öneri olmadığından, mevcut öneriyi oylamaya sundu. Hüseyin ALPARSLAN ın adet olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 6- Divan Başkanlığına Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile; 6 ncı maddenin gündemde yer alan şekliyle Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Hisse Senetlerinin; itibari kıymetinin YTL ye; ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri kapsamında kaydi sisteme intibak ettirilmesi oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. 7- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün, 21 Mart 2006 tarih ve 2004 sayılı izni; Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Mart 2006 tarih ve sayılı kararı ile uygun görülen Esas Mukavelenamemizin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurula okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 6 ncı madde aşağıda olan şekliyle oylamaya sunuldu ve Şirket sermayesinin tamamı Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarından karşılanmak üzere %100 oranında arttırılması; oy birliğiyle kararlaştırıldı. YENİ METİN SERMAYE : MADDE : 6 Şirketin sermayesi: ,00 YTL. (Y.YETMİŞMİLYONBEŞYÜZKIRKÜÇBİNSEKİZYÜZYETMİŞİKİ) dir.

5 Sermaye herbiri 1 YKr. nominal değerde adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin ,00 YTL.(Y.OTUZBEŞMİLYONİKİYÜZYETMİŞBİRBİNDOKUZYÜZ- OTUZALTI) si ödenmiştir. Bu defa mevcut 1 YKr. nominal değerde beher hisseye iç kaynaklardan 1 hisse verilmek üzere ,00 YTL arttırılan sermayenin tamamı; ,00 YTL. (Y.OTUZBEŞMİLYON- İKİYÜZYETMİŞBİRBİNDOKUZYÜZOTUZALTI) Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarından karşılanacaktır. Sermaye artırımına ilişkin ilanlar Esas Mukavelenamenin 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yapılır. Hisse nominal değeri TL. iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her bir TL. lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 8- Yapılan oylama sonucunda İdare Meclisi Üyeleri, TTK. nun 374 maddesi uyarınca kullanılabilir oyların oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar oy birliği ile ibra edildiler. 9- Divan Başkanlığına, İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıplara ödenecek aylık net ücretler ile ilgili Mehmet AKIN tarafından YTL.lik önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; Başka bir öneri olmadığından, mevcut öneri oylamaya sunuldu. İbrahim ALTINTAŞ ın adet olumsuz oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi. 10- Divan Başkanlığına Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, İdare Meclisi üye sayısının dokuz, görev süresinin 3 yıl olması, boşalan İdare Meclisi üyeliklerine Ahmet Muharrem UĞUR, Özmetin KAVASOĞLU, Bülent Selen SARPER ve Raci ARSLAN ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; Başka bir öneri olmadığından, mevcut öneriyi oylamaya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi. Divan Başkanlığına yine Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, Murakabe Heyeti üye sayısının iki ve görev süresinin 1 yıl olması, Murakıplıklara ise İrfan ULUŞ ile Cüneyt PEKMAN ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; başka bir önerge olmadığından, mevcut önerge oybirliği ile kabul edildi.

6 11- İdare Meclisi tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. SPK. Seri X-16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 12- SPK tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2005 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan yıl içinde yapılan bağışlar hakkındaki bilgi, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurula okundu. 13- S.P.K tarih ve 4/67 sayılı kararı gereği, 2005 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan; 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurul a okundu. 14- İdare meclisi üyelerinin T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 15- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 30 Mart 2006 DİVAN BAŞKANI DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI DİVAN KATİBİ Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU Kazım UÇAR Fehmi DAYANÇ DİVAN KATİBİ REY TOPLAMA MEMURU REY TOPLAMA MEMURU Murat EREN Tarık AKKURT Coşkun UZUNOĞLU HÜKÜMET KOMİSERİ İbrahim BİÇİCİ

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait ikinci olağan genel kurul toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi nin, 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2012 31.03.2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2013 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI Toplantı No : 55 Toplantı Tarihi : 25 Mart 2004 - Saat 10:00 Toplantı Yeri Genel Kurul Divan

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI Toplantı No : 59 Toplantı Tarihi : 30 Mart 2006 - Saat 10.00 Toplantı Yeri Genel Kurul Divan

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 28/03/2013 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURULTOPLANTı TUTANAGI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 28/03/2013 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURULTOPLANTı TUTANAGI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 28/03/2013 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURULTOPLANTı TUTANAGI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28/03/2013 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ A.Ş. NĐN 29/05/2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PENGUEN GIDA SANAYĐ A.Ş. NĐN 29/05/2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI PENGUEN GIDA SANAYĐ A.Ş. NĐN 29/05/2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Penguen Gıda Sanayi A.Ş. nin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu 29/05/2008 tarihinde Saat 12:30 da Bursa Đzmir

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU SPK nın Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No : İstanbul - 272403 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

başlangıç noktamız...

başlangıç noktamız... başlangıç noktamız... 1 faaliyet raporu 2011 içindekiler Sunuş ve Gündem 7-9 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 10 Yönetim Kurulu Raporu 16 Giriş 19 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 23 Mali Tablolar 29

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

2 0 1 1 F a a l i y e t R a p o r u

2 0 1 1 F a a l i y e t R a p o r u 2 0 1 1 F a a l i y e t R a p o r u Sermayesi : 2.008.800.-TL. Genel Müdürlük ve Fabrika 25. Cadde No.2 Çakmaklı 35801 Aliağa - ZM R Telefon: (232) 625 12 50 (PBX) Telefax: (232) 625 12 45 39. Olağan Genel

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde,

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı