ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş"

Transkript

1 ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: / 3574 Dahili No: 3543 Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A Çankaya-Ankara Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı İdari Görevi: II. Lisans İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1995 Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007 Yabancı Diller Farsça (KPDS 2010/67) Üyelikleri Araştırma ve Çalışma Alanları Eski Türk Edebiyatı, (XVI. yy. Klâsik Türk edebiyatı, Nazirecilik, Manzum Sözlükler) Özel ilgi alanları Lisans Tezi Mustafa Arslan, Cevâmiü l-hikâyât ve Levâmiü r-rivâyât, Malatya Yüksek Lisans Tezi Mustafa Arslan, Mehmed Mekkî Efendi Divanı, İnceleme-Metin, Malatya Doktora Tezi Mustafa Arslan, Muhyî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara Akademik ve Mesleki Geçmiş Araş. Gör. İnönü Üniversitesi, ( ) Ankara Üniversitesi, ( ) Yrd. Doç.Dr. Hitit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı ( ) Hitit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı (2012)

2 YAYINLAR 1. KİTAP 1.1. ARSLAN Mustafa, Menâzimü l-cevâhir, Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, Genesis Kitap, Ankara MAKALELER 2.1. ARSLAN, Mustafa, 16. Yüzyıl Osmanlı Sahasında Nevayî nin Önemli Bir Takipçisi Muhyî ve Nazireleri Modern Türklük Araştıırmaları Dergisi, C.4, S.I,, Ankara 2007, s ARSLAN, Mustafa, Şeyhülislâm Divan Şairlerinden Mekkî ve Divanı Üzerine Modern Türklük Araştıırmaları Dergisi, C.4, S.II, Ankara 2007, s ARSLAN, Mustafa, Türk Edebiyatında Mihr ü Müşteri Mesnevileri ve Miri'nin Mihr ü Müşterisi" Turkısh Studıes, Inter National Periodical For The Languages, Literatureand History of Turkısh or Turkıc Volume 4/7 Fall 2009, s ARSLAN, Mustafa,"Güftî'nin Hilye-i Haseneyn ve Aşere-i Mübeşşeresi", Hacettepe Türkiyat, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Ankara 2008, s ARSLAN, Mustafa,"Cemal Safi'nin Kainatın Ulu İmparatoru Adlı Şiiri Klâsik Tarzda Yazılmış Modern Bir Tevhit midir?", Dini Araştırmalar, C.9, S.28, Ankara 2007, s BİLDİRİLER 3.1. ARSLAN, Mustafa,"Muhyî Divanı nın Nazirecilik Geleneği Açısından değerlendirilmesi, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Haziran 2008, Ankara. (Basılmadı) 3.2. ARSLAN, Mustafa, Türk Edebiyatında Mihr ü Müşteri Mesnevileri ve Miri'nin Mihr ü Müşterisi", I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Kasım 2008, Ankara. (Basılmadı) 3.3. ARSLAN, Mustafa,"Necati Etkisinin Tespitinde Nazireciliğin Rolü ve Muhyi'nin Necati'ye Yazdığı Nazireler" I.Uluslararası Türk Dili ve edebiyatı Sempozyumu, Nisan 2009, s , Koceli, (Basıldı) 3.4. ARSLAN, Mustafa,"Şeyh Galib İle Keçeci-zade İzzet Molla nın Gazelleri Arsında Nazire İlişkisi, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Mayıs 2009, Adıyaman. 4. PROLERDE ALDIĞI GÖREVLER 4.1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde Bulunan El Yazması Eserlerin Katalogunun Çıkarılması ve İnternet Ortamına Aktarılması Projesi, Kültür Bakanlığı destekli Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Deposunda bulunan Osmanlıca Eserlerin Katalogunun Çıkartılması projesi

3 5. TAMAMLAMAMIŞ ÇALIŞMALAR 5.1. ARSLAN Mustafa, Mîrî nin, Mihr ü Müşteri Mesnevisi, İnceleme-Metin-Karşılaştırma (Yayım aşamasında kitap) 6. DİĞER 6.1. ARSLAN Mustafa, El Yazması Eserlerin Kültürümüzdeki Önemi ve Çorum Kütüphanelerinde Bulunan Yazma Eserler, Hitit Söyleşi Günleri, 15 Şubat 2012, Hasan Paşa Halk Kütüphanesi, Çorum. I. Name, Surname (Title) Mustafa ARSLAN (Assistant Professor) PhD Ankara University, Institute of Social Sciences, 2007 Mail (official/private) Web page - Phone Number / 3574 Office Phone 3574 Fax: GSM - Work Address Güvenevler Mah. Cinnah Cd. No: 16, Çankaya-Ankara Correspondence - Address Department/Field Turkish Language and Literature / Classic Turkish Language Administrative Duty CV II. BA İnönü University, Faculty of Education, 1995 MA İnönü University, Institute of Social Sciences, 1998 PhD Ankara University, Institute of Social Sciences, 2007 Languages Persian (KPDS 2010/67) Membership - Areas of Interest Classic Turkish Language Special Areas of Interest BA Thesis Mustafa Arslan, Cevâmiü l-hikâyât ve Levâmiü r-rivâyât, Malatya MA Thesis Mustafa Arslan, Mehmed Mekkî s Divanı, Review-Text, Malatya PhD Thesis Mustafa Arslan, Muhyî s Divan, Life, Literary Personage, Ankara Scholarly and Occupational Experiences Assistant İnönü University ( ) Ankara University ( ) Assist. Prof. Hitit University, Department of Turkish Language and Literature/Modern

4 Turkish Language ( ) Hitit University, Department of Turkish Language and Literature Vice Chair Yıldırım Beyazıt University, Department of Turkish Language and Literature/Modern Turkish Language (2012) PUBLICATIONS 1. BOOK 1.1. ARSLAN Mustafa, Menâzimü l-cevâhir, Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, Genesis Kitap, Ankara ARTICLE 2.1. ARSLAN, Mustafa, 16. Yüzyıl Osmanlı Sahasında Nevayî nin Önemli Bir Takipçisi Muhyî ve Nazireleri Modern Türklük Araştıırmaları Dergisi, C.4, S.I,, Ankara 2007, s ARSLAN, Mustafa, Şeyhülislâm Divan Şairlerinden Mekkî ve Divanı Üzerine Modern Türklük Araştıırmaları Dergisi, C.4, S.II, Ankara 2007, s ARSLAN, Mustafa, Türk Edebiyatında Mihr ü Müşteri Mesnevileri ve Miri'nin Mihr ü Müşterisi" Turkısh Studıes, Inter National Periodical For The Languages, Literatureand History of Turkısh or Turkıc Volume 4/7 Fall 2009, s ARSLAN, Mustafa,"Güftî'nin Hilye-i Haseneyn ve Aşere-i Mübeşşeresi", Hacettepe Türkiyat, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Ankara 2008, s ARSLAN, Mustafa,"Cemal Safi'nin Kainatın Ulu İmparatoru Adlı Şiiri Klâsik Tarzda Yazılmış Modern Bir Tevhit midir?", Dini Araştırmalar, C.9, S.28, Ankara 2007, s PROCEEDINGS/PRESENTATIONS 3.1. ARSLAN, Mustafa,"Muhyî Divanı nın Nazirecilik Geleneği Açısından değerlendirilmesi, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Haziran 2008, Ankara. (Basılmadı) 3.2. ARSLAN, Mustafa, Türk Edebiyatında Mihr ü Müşteri Mesnevileri ve Miri'nin Mihr ü Müşterisi", I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Kasım 2008, Ankara. (Basılmadı) 3.3. ARSLAN, Mustafa,"Necati Etkisinin Tespitinde Nazireciliğin Rolü ve Muhyi'nin Necati'ye Yazdığı Nazireler" I.Uluslararası Türk Dili ve edebiyatı Sempozyumu, Nisan 2009, s , Koceli, (Basıldı) 3.4. ARSLAN, Mustafa,"Şeyh Galib İle Keçeci-zade İzzet Molla nın Gazelleri Arsında Nazire İlişkisi, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Mayıs 2009, Adıyaman.

5 4. CONDUCTED PROJECTS 4.1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde Bulunan El Yazması Eserlerin Katalogunun Çıkarılması ve İnternet Ortamına Aktarılması Projesi, Kültür Bakanlığı destekli Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Deposunda bulunan Osmanlıca Eserlerin Katalogunun Çıkartılması projesi WORK IN PROGRESS 5.1. ARSLAN Mustafa, Mîrî nin, Mihr ü Müşteri Mesnevisi, İnceleme-Metin-Karşılaştırma (Yayım aşamasında kitap) 6. OTHER 6.1. ARSLAN Mustafa, El Yazması Eserlerin Kültürümüzdeki Önemi ve Çorum Kütüphanelerinde Bulunan Yazma Eserler, Hitit Söyleşi Günleri, 15 Şubat 2012, Hasan Paşa Halk Kütüphanesi, Çorum.