fragmentation 11 Özlem Günyol & Mustafa Kunt STAND-BY Özlem Günyol & Mustafa Kunt Projesi Tıkanıklık Anları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fragmentation 11 Özlem Günyol & Mustafa Kunt STAND-BY Özlem Günyol & Mustafa Kunt Projesi Tıkanıklık Anları"

Transkript

1 fragmentation 11 Özlem Günyol & Mustafa Kunt STAND-BY 2013 Sanatçıların izniyle Courtesy the artists Özlem Günyol & Mustafa Kunt Projesi Tıkanıklık Anları Özlem Günyol ve Mustafa Kunt projelerindeki kavramsal çerçeve, çoğu kez güncel hayata ait birlikteliklerin, oluşumların neden-sonuç ilişkilerine göre ameliyat masasına yatırılmasıyla başlar. Güncel hayatın kendine özgü hızlı, garip akışı, bireyin herhangi bir noktada durarak ben bunu neden yapıyorum? ya da bunun anlamı nedir? sorularını geliştirmesine izin vermez. Şairlerin yüzyıllardan beri bir tür büyü olarak gördükleri ve hayran oldukları hayatın ritmi, bir noktada anlamı ortadan kaldırarak onun yerine alışkanlıkları, en sonunda da sorgulamamayı bireye kabul ettirir. Günyol ve Kunt çalışmalarında, günlük hayatın metaforları karşısında birkaç adım geride durabilecek sorular geliştirerek, var olan, kabul edilmiş değerleri sorgulama yoluna gittikleri için, görünenlerin birkaç santim altına inerek izleyiciye bir de o noktadan konuya bakmasını önerirler. Nasıl sanatın üretilmesi sonsuz bir merak konusuysa, sanat üzerine nasıl ve hangi koşullarda yazı yazıldığı, çalışıldığı da yüzyıllardan beri ilgi odağıdır. Stand-By projesinin çıkış noktası, sanat üzerine yazı yazan kişilerin üretim süreçlerinde kesintiye uğradıklarında ne yaptıkları sorusu üzerine yoğunlaşıyor. Bu soruyu yazı yazan kişilere göndererek onlardan tıkanma anlarını görselleştirmelerini rica eden Günyol ve Kunt ikilisi, kendilerine gönderilen fotoğraflardan yola çıkarak hazırlamış oldukları çalışmada, dikkatli olarak bakıldığında anlaşılacağı gibi, her fotoğrafı farklı renkli bir çerçeve içine alarak grafik bir tasarım gerçekleştiriyorlar. Bu tasarım, her şeyden önce, tıkanıklık anlarındaki eylemleri ya da eylemsizlikleri ortaya çıkarıyor olsa da, hissedilir derecedeki kurgulama (mise-en-scène) estetiğiyle (hem Günyol ve Kunt ikilisi, hem de katılımcılar açısından), yazının üretim koşullarını araştırıyor. Kimisi kalın, kimisi ince olan renkli çerçeveler tıkanıklık anlarının göze hoş gözükmesini sağladıkları gibi, fotoğraflardaki konuları da farklı biçimde parantez içine alıyorlar. Unutmamalı ki, yazım sürecinde tıkanıklık anı da, üretimin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yazı yazarken gündeme gelen duraklama anı hiç kuşkusuz bir tür son nokta değildir. Sözün, yazının bittiği bu zor anlar bile, yeni bir başlangıcın ilk kıvılcımı sayılamaz mı? Bir tür geçici inziva halinin sonucu olan ilk kıvılcımlar yazıyı bitirebilecek imgesel gücü taşımak zorunda mıdır? Bu ve buna benzer birçok soru, Stand-By projesinin duyumsattığı konular arasında. Küratör: NECMİ SÖNMEZ Editör: MİNE HAYDAROĞLU Üzerinde durulması gereken diğer olgu da, sanat yazılarının yer aldığı bir dergide arkası arkasına bir araya getirilen duraklama anlarının bir arada yaratmış oldukları toplu tıkanıklık alanı. Birçoğu bu derginin yazarı olan kişilerin daha önce yazılarının arka arkaya sıralanmasıyla oluşan bütünlük, Günyol ve Kunt ikilisinin projesinde yerini bir tür suskunluğa bırakıyor. Dolayısıyla yazı yazma, yorumlama, eleştirme eylemleri bu proje çerçevesinde kavramsal bir sorgulamaya tabi tutularak, üstlerinde taşıdıkları elbiselerden, unvan ve konumlardan da sıyrılarak kendilerini farklı temsil biçimiyle var ediyorlar. Stand-By projesinin erdemi, eleştirinin öldüğü, artık sanat yazılarının okunmadığı, sanatın yazıya ihtiyacı olmadığı tezlerinin gündemi oluşturduğu bir zaman diliminde, yazının politik gücünü çok farklı açılardan görselleştirmesinde yatıyor. Göttingen-Düsseldorf, Aralık 2013

2

3

4

5

6

7

8

9 Özlem Günyol & Mustafa Kunt s Project Moments of Writer s Block The conceptual framework in Özlem Günyol & Mustafa Kunt s art projects is mostly formed as contemporary communities and formations are put on the operating table in terms of their cause-effect relations. The fast and peculiar flow of everyday life does not allow reflective questions such as why am I doing this? or what does this mean?. The rhythm of life that for hundreds of years poets saw as something magical, erases all meaning at some point, replacing it with habits and concessions, finally forcing one to stop questioning. Günyol & Kunt formulate in their art projects questions that can stand a few steps behind in the face of metaphors of daily life and thus examine accepted values, encouraging the viewer to go beyond what is visible and look at the subject from another point of view. Just as production of art is a constant source of curiosity, how and under what conditions writing on art is done has been a point of focus for centuries. The point of departure of the Stand-By project is the question of what people who write about art do when they experience an interruption or writer s block during production. The duo Günyol & Kunt sent this question to writers, kindly asked them to provide a photographic image to depict the moments they feel blocked. As can be seen clearly upon closer look, they framed each photograph with a different color and created a special conceptual graphic design. Even though this design, before anything else, brings forth the acts and non-acts during these blocked moments, it actually examines the conditions of the process of writing; it does so by the esthetics they employ in the staging of these images on the pages (as staged both by Günyol & Kunt and the participants). The colored frames -some thick, some thin- make these moments of writer s block look pretty, and at the same time put the subjects of the photographs between brackets. One shouldn t forget; the moment of a writer s block also needs to be evaluated as part of the writing process. That moment when the writer hesitates is by no means a final point. Even in these hard times when there is nothing more to say, nothing more to write; can t we consider this stage of creative writing on art as the first flames of new beginnings? These initial sparks are a fertile result of a writer s solitude; but do they have to carry the imaginary strength needed to finish the text? These and such questions are among issues the Stand-by project conjures up. Another issue to discuss is the the space created by the writer s block of all the project participants. Together they present a remarkable body of visual reflections on the pages of a magazine that publishes mainly texts on art. Most of the participants write regularly for this magazine and their texts are normally published side by side; here in Günyol & Kunt s project visual silence replaces textual matter. Hence, acts of writing, interpreting, criticizing are subjected to a conceptual interrogation within this project, and these acts here manifest themselves in a different form of representation, shedding the positions and titles they usually carry around. The virtue of the Stand-By project lies in its visualization of the political power of writing from unexpected perspectives at a time when the claims that criticism is dead, texts on art are no longer read, art does not need writing are on the agenda. Göttingen-Düsseldorf, December 2013 P a g e 1 : P a g e 2 : P a g e 3 : P a g e 4 : P a g e 5-6 : P a g e 7 : P a g e 8 : P a g e 9 : P a g e 1 0 : P a g e 1 1 : P a g e 1 2 : P a g e 1 3 : P a g e 1 4 : A z r a T ü z ü n o ğ l u C h r i s t i a n e M e y e r - S t o l l Ö z g e E r s o y S e v i l D o l m a c ı P e l i n D e r v i ş R a n a Ö z t ü r k L a r a F r e s k o N e c m i S ö n m e z G e o r g I m d a h l Y a s e m i n N u r S h u l a m i t Ç o r u h M a r c u s G r a f E v r i m A l t u ğ S e d a Y ö r ü k e r N a z l ı P e k t a ş E b r u N a l a n S ü l ü n B u r c u P e l v a n o ğ l u A y ş e E r e k E l a i n e N G G r i t W e b e r N i l g ü n Y ü k s e l B a r ı ş A c a r A y ş e g ü l S ö n m e z M e r v e Ü n s a l N e c l a R ü z g â r E l m a s D e n i z S ü r e y y y a E v r e n J ö r g H e i s e r E r d e n K o s o v a N a z l ı G ü r l e k I ş ı n Ö n o l J ö r g R e s t o r f f C e r e n Ö z p ı n a r H u o R F F ı r a t A r a p o ğ l u B e r i n G o l o n u D i d e m Y a z ı c ı F e r h a t Ö z g ü r Ş e n e r Ö z m e n Ç e l e n k B a f r a D e r y a Y ü c e l M i c h e l e R o b e c c h i N e r m i n S a y b a ş ı l ı T e v f i k Ç a ğ r ı D u r a l Ö z g ü l K ı l ı n ç a r s l a n A l i A k a y T u b a P a r l a k photo: Tanju Eren (November 2013) Immanuel Bruckstein