İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları"

Transkript

1 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / Amaç Kapsam Sorumlular Tanımlar Öğretim Elemanlarının Görev Alabileceği Pozisyonlar ve Gereklilikleri Birim Koordinatörü, Sahip Olunması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Sahip Olunması Gereken Özellikler Atanma Şekilleri ve Süresi Program koordinatörü, Sahip Olunması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Sahip Olunması Gereken Özellikler Atanma Şekilleri ve Süresi Program Bilim Kurulu, Kurul Üyelerinin Sahip Olması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Sahip Olunması Gereken Özellikler Atanma Şekilleri ve Süresi Program Dersleri Akademik Görevlileri, Sahip Olması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı... 6

2 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 2 / Sahip Olunması Gereken Özellikler Atanma Şekilleri ve Süresi Tanımlanmış Görevlerde Yerine Getirmesi Gereken Hususlar Birim Koordinatörü Program koordinatörü Program Bilim Kurulu Program Dersleri Akademik Görevlileri Öğretim Elemanlarının yürüttükleri görevlerde aylık ve dönemlik değerlendirme kriterleri ve yöntemi Birim Koordinatörü Performans Çizelgesi Program Koordinatörü Performans Çizelgesi Program Bilim Kurulu Performans Çizelgesi Program Dersleri Akademik Görevlileri Performans Çizelgesi Göreve Devam Konusunun Değerlendirilmesi AMAÇ AUZEF bünyesinde ve işbirliklerinde, öğretim elemanları görevlendirme ve performans değerlendirmede kullanıcıya kılavuzluk yapmayı amaçlamaktadır. 2. KAPSAM AUZEF bünyesinde ve işbirliklerinde, öğretim elemanları görevlendirme ve performans değerlendirmede yapılan tüm çalışma alanlarını kapsar.

3 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 3 / SORUMLULAR AUZEF Yönetimi, Süreç Sorumluları, Süreç Asistanları, Şube Sorumluları 4. TANIMLAR AUZEF: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ADEK: Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Grubu 5. ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV ALABİLECEĞİ POZİSYONLAR VE GEREKLİLİKLERİ 5.1. Birim Koordinatörü, Sahip Olunması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Birim koordinatörü, AUZEF bünyesinde açılmış diploma programlarının program koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde idari destek olmak ve izleme değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesidir Sahip Olunması Gereken Özellikler Birim koordinatörü olarak atanmak için ilgili programların koordinatörlerinden üst

4 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 4 / 24 akademik unvan veya görevde olmak gereklidir Atanma Şekilleri ve Süresi Birim Koordinatörü görevi AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Bunun için Yönetim Kurulu Kararı Rektörlüğe teklif edilerek 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi ile ilgili kişinin AUZEF te Birim Koordinatörü olarak görevlendirilmesi talep edilir. Görevlendirme kişinin kendi akademik görevi süresi ile ilişkili olup Birim Koordinatörlüğü görev süresi tamamlanmadan akademik görevden ayrılanlar için yerine gelen kişi kalan süreyi tamamlar. Görevlendirme her eğitim öğretim yılı için ayrı olarak yapılır. Her eğitim öğretim yılı sonunda AUZEF Yönetim Kurulu tarafından performans raporu incelenerek tekrar görevlendirip görevlendirmemesine karar verilir. Birim koordinatörlüğü görevi, öncelikle ilgili programın akademik alan veya doçentlik bilim alanında ve AUZEF tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarının en çok olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul düzeyinde atanmış olan en üst düzey akademik görevliye teklif edilir. Teklif edilen kişinin kabul etmemesi veya görev vermeye engel performans değerleri bulunması durumunda bir alt akademik görevden başlayarak teklif tekrarlanır. Bir birim koordinatörlüğünde beş programdan fazla olduğu durumlarda AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ile birim koordinatör yardımcısı her 5 program için bir adet olmak üzere görevlendirilebilir Program koordinatörü, Sahip Olunması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Program koordinatörü, AUZEF bünyesinde açılmış diploma programlarının müfredatlarına ve AUZEF Prosedür ve Standartlarına göre yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üyesidir Sahip Olunması Gereken Özellikler Program Koordinatörü olarak atanmak için, ilgili programın doçentlik bilim alanında akademik birikime ve unvana sahip olması gereklidir. Program koordinatörleri, çoğunluk idari ve mesleki faaliyetlerini AZUEF Bünyesinde oluşturması gerekli olup diğer birimlerde en fazla zorunlu ders yükü kadar fiili ders yürütebilir.

5 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 5 / Atanma Şekilleri ve Süresi Birim Koordinatörü görevi AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Bunun için Yönetim Kurulu Kararı Rektörlüğe teklif edilerek 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi ile ilgili kişinin AUZEF te Birim Koordinatörü olarak görevlendirilmesi talep edilir. Görevlendirme kişinin kendi akademik görevi süresi ile ilişkili olup Birim Koordinatörlüğü görev süresi tamamlanmadan akademik görevden ayrılanlar için yerine gelen kişi kalan süreyi tamamlar. Görevlendirmeler üç yılda bir yapılır. Her eğitim öğretim yılı sonunda AUZEF Yönetim Kurulu tarafından performans raporu incelenerek tekrar görevlendirmenin devam edip etmeyeceğine karar verilir. Program koordinatörlüğü görevi, öncelikle ilgili programın akademik alan veya doçentlik bilim alanında ve AUZEF tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarının en çok olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul düzeyinde atanmış olan kişilere teklif edilir. Teklif edilen kişinin kabul etmemesi veya görev vermeye engel performans değerleri bulunması durumunda farklı kişilere teklif tekrarlanır Program Bilim Kurulu, Kurul Üyelerinin Sahip Olması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Program Bilim Kurulu Birim Koordinatörü Program Koordinatörü Program Bilim Alanı Uzmanı 1 Program Bilim Alanı Uzmanı 2 Program Bilim Alanı Uzmanı 3 Program Bilim Kurulu, Birim Koordinatörü, Program Koordinatörü ve üç adet Program Bilim Uzmanı tarafından oluşur.

6 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 6 / Sahip Olunması Gereken Özellikler Birim ve Program Koordinatörü standartlarına ek olarak, Program Bilim Alanı Uzmanlarının ilgili programın doçentlik bilim alanında akademik birikime sahip olması gereklidir Atanma Şekilleri ve Süresi Program Bilim Alanı Uzmanı görevi, program koordinatörü önerisi ve AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Bunun için Yönetim Kurulu Kararı Rektörlüğe teklif edilerek 2547 sayılı kanunun 40-a maddesi ile ilgili kişinin AUZEF te Program Bilim Alanı Uzmanı olarak görevlendirilmesi talep edilir. Görevlendirme her eğitim öğretim yılı için ayrı olarak yapılır. Her eğitim öğretim yılı sonunda AUZEF Yönetim Kurulu tarafından performans raporu incelenerek tekrar görevlendirip görevlendirmemesine karar verilir. Program koordinatörlüğü görevi, öncelikle ilgili programın akademik alan veya doçentlik bilim alanında ve AUZEF tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarının en çok olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul düzeyinde atanmış olan kişilere teklif edilir Program Dersleri Akademik Görevlileri, Sahip Olması Gereken Özellikler, Atanma Şekilleri Tanımı Program Dersleri Akademik Görevlileri, programın derslerinde ve derslerin yürütülmesinde müfredatta tanımlanan tüm görevleri ve AUZEF Standartlarına göre yapılması gereken tüm görevleri yürütmek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarını tanımlar. Bir ders materyalini hazırlamak için birden fazla ders öğretim elemanı atanırsa bunlardan bir tanesi Editör olarak görevlendirilir Sahip Olunması Gereken Özellikler Program Dersleri Akademik Görevlileri, ilgili dersin doçentlik bilim alanında akademik birikime sahip olması gereklidir Atanma Şekilleri ve Süresi Program Dersleri Akademik Görevlileri, Program Bilim Kurulu önerisi ve AUZEF

7 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 7 / 24 Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Bunun için AUZEF Bünyesinde mevcut görevlendirmesi olanlar AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir, olmayanlar için AZUEF Yönetim Kurulu Kararı Rektörlüğe teklif edilir. Yapılan görevlendirmelerde görev süresi ve nitelikleri AUZEF Standartlarına göre tanımlanarak yapılır. 6. TANIMLANMIŞ GÖREVLERDE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR 6.1. Birim Koordinatörü Birim koordinatörü, kendi bilim alanına bağlı programların birim içindeki en üst akademik danışmanı olarak görev alır. Kendi bilim alanı içindeki tüm programların yürütülmesinin takip edilmesinden, Sorunlara çözüm bulunması ve önerilmesinden, Öğrenci kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçlerin zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından koordinatörler tarafından hazırlanan raporların değerlendirilip yönetime bildirilmesinden, Müfredat hazırlığı ve içerik temini ile bu içeriklerin program koordinatörleri aracılığı ile yayına hazır hale ve uygun standartlara getirtilmesinden, Öğretim üyelerinin sağlayacakları içerik ve soruları hazırlama uzmanlarını görevlendirmeye kadar her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerinin önerilmesinden, Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesinin onaylanmasından, Bilim alanı dâhilindeki tüm programların kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesinden şahsen sorumlu olup, Program Koordinatörü ve Program Bilim Kurulu aracılığı ile de dolaylı olarak sorumludur Program koordinatörü Program koordinatörü, kendi sorumluluk alanındaki programın Birim Koordinatörüne karşı sorumlusu olarak görev alır. Müfredat geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yapılması, Sorumlusu olduğu programla ilgili dönem dersleri planlama, İçeriklerin kontrolü ve eksiklerin temini, Soruların kontrolü ve eksiklerin temini, Öğrencinin kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçlerin zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından değerlendirilip aylık raporlanmasından,

8 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 8 / 24 Müfredat hazırlığı ve içerik temini ile bu içeriklerin yayına hazır hale ve uygun standartlara getirtilmesinden, Öğretim elemanlarının sağlayacakları içerik ve soruları hazırlama uzmanları görevlendirmeye kadar her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerinden, Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesinin kontrolünden, Sorumlu olduğu programın kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesinden bizzat sorumludur.

9 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 9 / Program Bilim Kurulu Alanlarındaki programın birim koordinatörü ve program koordinatörü ile birlikte akademik kararlarını alarak yönetime önermekle sorumludurlar. AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yaparak yönetime öneride bulunmak, Sorumlu oldukları programla ilgili dönem derslerini ve ders içeriklerini hazırlayacak öğretim elemanlarını önermek, Öğretim elemanlarından temin edilen veya tasarımdan hazırlanan içeriklerin kontrolü ve raporlanması, Soruların kontrolü ve raporlanması, Bilim alanı dâhilindeki tüm derslerin kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar Program Dersleri Akademik Görevlileri Derslerin akademik içeriklerini, ders notu ve sunumlarını hazırlamaktan, Video çekim veya canlı ders anlatımlarını yapmaktan, Ölçme değerlendirme için soru ve ölçeklerin hazırlanmasından, En güncel ve anlaşılır ders içerikleri tasarımı ile senaryolaştırılmasından, AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ile eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama ve geliştirme yapmaktan sorumludur. 7. ÖĞRETİM ELEMANLARININ YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLERDE AYLIK VE DÖNEMLİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE YÖNTEMİ Puan Seti 0=Yapılmıyor 1=Kötü yapılıyor 2=Zayıf yapılıyor 3=Orta yapılıyor

10 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 10 / 24 4=İyi yapılıyor 5=İdeal yapılıyor

11 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 11 / Birim Koordinatörü Performans Çizelgesi Birim Koordinatörü Performans Çizelgesi Birim Koordinatörü Tanımlı Görevleri Görev Değerlendirme Sorusu Sorunun Amacı Kendi bilim alanı içindeki tüm programların yürütülmesinin takip edilmesi Kendi bilim alanı içindeki tüm programların yürütülmesini takip ediyor mu? Ölçülebilir Bileşenleri ve Veri Sağlama PUAN Sorunlara çözüm bulunması ve önerilmesi Sorunlara çözüm bulup öneriyor mu?

12 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 12 / 24 Öğrenci kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçlerin zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından koordinatörler tarafından hazırlanan raporların değerlendirilip yönetime bildirilmesi Müfredat hazırlığı ve içerik temini ile bu içeriklerin program koordinatörleri aracılığı ile yayına hazır hale ve uygun standartlara getirtilmesi Öğretim üyelerinin sağlayacakları içerik ve soruları hazırlama uzmanlarını görevlendirmeye kadar her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerinin önerilmesi Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesinin onaylanması Öğrenci kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçler zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından koordinatörler tarafından hazırlanan raporlara göre değerlendirip yönetime bildiriyor mu? Müfredat hazırlığı ve içerik temini ile içerikler program koordinatörleri aracılığı ile yayına hazır ve standartlara uygun hâle getiriliyor mu? Öğretim üyelerinden içerik temin etme ve soru hazırlama uzmanlarını görevlendirmeye kadar her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerini öneriyor mu? Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesini onaylıyor mu?

13 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 13 / 24 Bilim alanı dâhilindeki tüm programların kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesi AUZEF Organizasyonlarına ve Eğitim Faaliyetlerine katılması Bilim alanı dâhilindeki tüm programları kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütüyor mu? AUZEF organizasyonlarına ve eğitim faaliyetlerine katılıyor mu? 7.2. Program Koordinatörü Performans Çizelgesi Program Koordinatörü Performans Çizelgesi Program Koordinatörü Tanımlı Görevleri Görev Değerlendirme Sorusu Sorunun Amacı Müfredat geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yapılması Müfredat Geliştirme ve Eğitim Öğretim Yönetimi Süreçlerinin raporları doğrultusunda planlama yapıyor mu? Ölçülebilir Bileşenleri ve Veri Sağlama PUAN Müfredatın hazırlatılması Müfredatı hazırlatıyor mu? Sorumlusu olduğu programla ilgili dönem dersleri planlama Sorumlusu olduğu programla ilgili dönem derslerini planlıyor mu?

14 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 14 / 24 Ders materyalleri hazırlayacak öğretim üye ve elemanlarının önerilmesi ve görevlendirmelerinin takibi Görevlendirilen öğretim üye ve elemanlarından talep edilecek materyallerinin belirlenen tarih doğrultusunda istenmesi ve temini İçeriklerin kontrolü ve eksiklerin temini Soruların kontrolü ve eksiklerin temini Video ve Canlı derslerin planlanması ve takibi Hazırlanan materyalin Eğitim Yönetim Sistemine yükletilmesinin takibi Yayınlanan içeriklerin Eğitim Yönetim Platformu üzerinden takibi Faz 1,2,3, seviyesine alınacak derslerin saptanmasının sağlanması ve bu sürecin takibi Öğrencinin kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçlerin zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından değerlendirilip Ders materyalleri hazırlayacak öğretim üye ve elemanlarını önerip görevlendirmelerini takip ediyor mu? Görevlendirilen öğretim üye ve elemanlarından talep edilecek materyalleri belirlenen tarihte istiyor ve temin ediyor mu? İçerikleri kontrol edip eksikleri temin ediyor mu? Soruları kontrol edip eksikleri temin ediyor mu? Video ve canlı dersleri planlayıp takip ediyor mu? Hazırlanan materyalin Eğitim Yönetim Sistemi ne yükletilmesini takip ediyor mu? Yayınlanan içerikleri Eğitim Yönetim Platformu üzerinden takip ediyor mu? Faz 1, Faz 2, Faz 3 seviyesine alınacak derslerin saptanmasını sağlayıp bu süreci takip ediyor mu? Öğrenci kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçleri zaman, kalite ve prosedürlere

15 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 15 / 24 aylık raporlanması Öğretim elemanlarının sağlayacakları her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetleri Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesi ve kontrolü Sorumlu olduğu programın kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesi Programların işleyişi ile ilgili tüm koordinasyon ve denetimlerin yapılması Program kapsamında ders veren öğretim elemanlarıyla aylık periyotlarda değerlendirme toplantı yapılması Müfredatla ilgili güncellemelerin bilimsel ölçütler içerisinde gerçekleştirilmesi Görevli olduğu program dahilinde sorunları takip etmesi ve çözüm üretmesi Program Tanıtımı ve Bilgilendirme, Önerilerin Alınması ve Değerlendirme gibi ana başlıklarda mikrositelerin yönetilmesi uygunluk açısından değerlendirip aylık raporluyor mu? Öğretim elemanlarının sağlayacakları her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerini düzenleniyor mu? Geliştirilen uygulama ve hizmetleri ek ödemeye esas cetvellere dönüştürüp kontrol ediyor mu? Sorumlu olduğu programı kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütüyor mu? Programların işleyişi ile ilgili tüm koordinasyon ve denetimleri yapıyor mu? Program kapsamında ders veren öğretim elemanlarıyla aylık periyotlarda değerlendirme toplantısı yapıyor mu? Müfredatla ilgili güncellemeleri bilimsel ölçütler içerisinde gerçekleştiriyor mu? Görevli olduğu program dâhilinde sorunları takip edip çözüm üretiyor mu? Program Tanıtımı ve Bilgilendirme, Önerilerin Alınması ve Değerlendirme gibi ana başlıklarda mikrositeleri yönetiyor

16 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 16 / 24 Bilimsel ve teknik arazi ve saha çalışmaları ile sosyal faaliyetlere ait etkinliklerin organize edilmesi ve yürütülmesi Programın koordinasyonu kapsamında dönemlik raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi o Dönemlik Raporlar Dönem bazında tüm programlara ait ders içerik takip sisteminde bulunan tüm materyallerin raporu Programlardaki tüm derslere ait izlencelerin sistemdeki durumuna ait raporun incelenmesi ve izlencelerin doldurulmaların sağlanması, mu? Bilimsel ve teknik arazi ve saha çalışmaları ile sosyal faaliyetlere ait etkinlikleri organize edip yürütüyor mu? Programın koordinasyonu kapsamında dönemlik raporları inceleyip değerlendiriyor mu? o Dönemlik Raporlar Dönem bazında tüm programlara ait ders içerik takip sisteminde bulunan tüm materyallerin raporu Programlardaki tüm derslere ait izlencelerin sistemdeki durumuna ait raporun incelenmesi ve izlencelerin doldurulmaların

17 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 17 / 24 sağlanması, Dönem dersi açma işlemlerinin öğrenci otomasyon sisteminde takip ve koordine edilmesi, İletişim durumu ve ulaşılabilirlik AUZEF Organizasyonlarına ve Eğitim Faaliyetlerine katılması AUZEF tarafından verilen diğer görevleri yerine getirme Dönem dersi açma işlemlerinin öğrenci otomasyon sisteminde takip ve koordinasyonunu yapıyor mu? İletişim ve ulaşılabilirliği sorunsuz sağlıyor mu? AUZEF organizasyonlarına ve eğitim faaliyetlerine katılıyor mu? AUZEF tarafından verilen diğer görevleri yerine getiriyor mu?

18 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 18 / 24

19 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 19 / Program Bilim Kurulu Performans Çizelgesi Program Bilim Kurulu Performans Çizelgesi Ders Koordinatörü Tanımlı Görevleri Görev Değerlendirme Sorusu Sorunun Amacı AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yaparak yönetime öneride bulunması Sorumlu oldukları programla ilgili müfredatı hazırlamak Sorumlu oldukları programla ilgili aktive edilecek dönem derslerini belirlemek Sorumlu oldukları programla ilgili ders materyallerini hazırlayacak öğretim üye ve elemanlarının önerilmesi Öğretim elemanlarından temin edilen veya tasarımdan hazırlanan içeriklerin kontrolü ve raporlanması, AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yaparak yönetime öneride bulunuyor mu? Sorumlu oldukları programla ilgili müfredatı hazırlıyor mu? Sorumlu oldukları programla ilgili aktive edilecek dönem derslerini belirlemek Sorumlu oldukları programla ilgili ders materyallerini hazırlayacak öğretim üye ve elemanlarının öneriyor mu? Öğretim elemanlarından temin edilen veya tasarımdan hazırlanan içeriklerin kontrolü ve raporlanmasını yapıyor mu? Ölçülebilir Bileşenleri ve Veri Sağlama PUAN

20 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 20 / 24 Öğretim elemanlarından temin edilen veya tasarımdan hazırlanan soruların kontrolü ve raporlanması, Faz 1, 2, ve 3 seviyesinde hazırlanması gereken derslerin saptanmasından Programa ait özel gereksinimlerin ve uygulamaların belirlenmesinden Bilim alanı dâhilindeki tüm derslerin kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar. Öğretim elemanlarından temin edilen veya tasarımdan hazırlanan soruların kontrolü ve raporlanmasını yapıyor mu? Faz 1, 2, ve 3 seviyesinde hazırlanması gereken dersleri saptıyor mu? Programa ait özel gereksinimlerin ve uygulamaların belirlenmesinde rol alıyor mu? Bilim alanı dâhilindeki tüm derslerin kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütüyor mu?.

21 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 21 / Program Dersleri Akademik Görevlileri Performans Çizelgesi Program Dersleri Akademik Görevlileri Performans Çizelgesi Ders Koordinatörü Tanımlı Görevleri Görev Değerlendirme Sorusu So runun Amacı Derslerin akademik içeriklerini, ders notu ve Derslerin akademik içeriklerini, ders sunumlarını hazırlaması notu ve sunumlarını hazırlıyor mu? Video çekim veya canlı ders anlatımlarını yapması Video çekim veya canlı ders anlatımlarını yapıyor mu? Ölçme değerlendirme için soru ve ölçeklerin Ölçme değerlendirme için soru ve hazırlanması ölçeklerin hazırlıyor mu? En güncel ve anlaşılır ders içerikleri tasarımı ile En güncel ve anlaşılır ders içerikleri senaryolaştırılması tasarımı ile senaryolaştırılması yapılıyor mu? Ölçüle bilir Bileşenleri ve Veri Sağlama göre göre göre göre PUAN Puan Setine Puan Setine Puan Setine Puan Setine

22 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 22 / 24 AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ile eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama ve geliştirme yapması AUZEF Organizasyonlarına ve Eğitim Faaliyetlerine katılması AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ile eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama ve geliştirme yapıyor mu? AUZEF Organizasyonlarına ve Eğitim Faaliyetlerine katılıyor mu? göre göre Puan Setine Puan Setine

23 Dök. No: AUZEF-SF Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 23 / 24

24 Standart Belirleme Kılavuzu Dök. No: AUZEF-SS Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 24 / GÖREVE DEVAM KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Göreve devam veya görevden ayrılma konuları AUZEF Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Yönetim Kuruluna Her dönem sonunda Müfredat Yönetim süreci performans raporunu hazırlar, programlar ve derslerle ilgili şikâyet ve talep analizlerini yapar, tüm atanmış ve görevlendirilmiş öğretim elemanları ile ilgili kanaat raporlarını hazırlar ve AUZEF Dekanlığına sunar. AUZEF Dekanlığı konu hakkındaki görüşünü oluşturarak Yönetim Kurluna teklif eder. Yönetim Kurulu bu raporlar sonrasında Müfredat Yönetim Sürecinin ve AUZEF Dekanlığının kararını onaylar veya onaylamayarak farklı çözüm yolu önerir.