İlgili Kişi Şirket Emlak Konut Halka Arz BİAŞ İzahname SPK Halk Yatırım Menkul Kıymetler Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlgili Kişi Şirket Emlak Konut Halka Arz BİAŞ İzahname SPK Halk Yatırım Menkul Kıymetler Kanunu"

Transkript

1 Kasım 2013

2 Önemli Not İşbu sunum yalnızca kendisi ile yasal olarak iletişime geçilebilecek kişiler kapsamındaki sayıdaki davetli ( İlgili Kişi ) için yapılmış olup, bu davetlileri hedeflemektedir. Bu sunumdaki hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi içermemekte olup, burada yer alan herhangi bir tavsiye, yatırım amaçları, finansal durum veya belirli alıcıların belirli ihtiyaçları değerlendirmesi baz alınarak oluşturulmamıştır. İlgili Kişiler dışındaki kişiler, işbu sunum veya içeriğine dayanmamalı veya bunlara göre hareket etmemeli ve de bunları Şirket e derhal iade etmelidir. İşbu iletişimin ilgilendirdiği herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, yalnızca İlgili Kişilere uygundur ve yalnızca İlgili Kişiler tarafından iştigal edilebilir. İşbu sunuma katılarak veya sunum sayfalarını okuyarak, aşağıda yer alan kısıtlama ve sınırlamaları kabul ettiğinizi, ve özellikle: (i) aşağıda yer verilen yasal uyarıyı okuduğunuzu ve sunumu ve içeriğini gizli tutma yükümlülüğü de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla yasal uyarının içeriğine riayet edeceğinizi, (ii) (aşağıda tanımlandığı şekilde) İlgili Kişi olduğunuzu, (iii) Şirket e, işine, finansal konumuna ve gelecekteki performansına ilişkin değerlendirmelerinizden yalnızca sizin sorumlu olacağınızı ve herhangi bir yatırım kararını yalnızca SPK tarafından onaylanmış İzahname ye dayanarak yapacağınızı beyan, tekeffül ve taahhüt edersiniz. İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Emlak Konut ) tarafından, Şirket paylarının ikincil halka arzı ( Halka Arz ) ve Şirket in yeni ihraç edilecek paylarının Borsa İstanbul da ( BİAŞ ) işlem görme hedefleri ile ilgili olarak yapılacak bir sunumda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinin kesin suretle gizli tutulması gerekmekte olup, katılımcı bazında bilgi amaçlı kullanılmalıdır. İşbu sunum herhangi bir formda çoğaltılamaz, herhangi bir kişiye dağıtımı yapılamaz veya kısmen ya da tamamen herhangi bir amaç için yayınlanamaz. Bu sınırlamalara uyulmaması, ilgili sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil edecektir. İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Şirket in herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdüne veya devralmaya ilişkin olarak teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumun hiçbir bölümü ve de bunun dağıtılmış olması durumu, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve de bu kapsamda dikkate alınamaz. Halka arz edilmiş payların her şekilde satın alınması kararı, yatırımcılar için hazırlanan ve Halka Arz ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yayımlanacak olan izahnamedeki ( İzahname ) bilgiler baz alınarak verilmelidir. İzahname nin bir kopyası, ilanı takiben, Şirket in merkezinde incelemeye hazır bulundurulacak olup Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin web sitesinde (www.emlakgyo.com.tr) yayımlanacaktır. İşbu sunum, yalnızca Şirket in sorumluluğu altındadır. Bu sunum içeriğindeki bilgilerin geniş veya tam kapsamlı olması amaçlanmadığı gibi, bu bilgiler bağımsız olarak da doğrulanmamıştır. Sunumda kullanılan bilgiler tartışma amaçlı olup, sunumda Şirket i veya onun faaliyetlerini, finansal durumunu veya gelecek performansını değerlendirebilmek adına gerekli tüm bilgilerin kullanılması amaçlanmamıştır. Bu belge kapsamındaki bilgi ve görüşler, sunum tarihi itibariyle temin edilmiş olup, bunlardaki değişiklikler bildirime konu edilmeyeceklerdir. Bilgilerden bir kısmı taslak niteliğinde olup, nihai halleri Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) onayını takiben ilan edilecek İzahname de yer alacaktır. Bu belge kapsamında kullanılan veri, bilgi, rapor, değerlemeler taslak halinde olup, nihai halleri İzahname içinde yer alacaktır. Şirket, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Halk Yatırım ) ya da bunların ilgili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri tarafından bu sunumda yer alan bilgi veya görüşlerin yeterliliği, doğruluğu ve tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık veya zımni herhangi bir beyan veya taahhütte bulunulmamış ve bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunulmamalıdır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde Şirket, Halk Yatırım ve bunların ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, ilişkili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri, bu sunum veya içeriğinin kullanılmasından, ya da bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğu (ihmal veya başka bir şekilde) kabul etmemektedirler. Hisseler, 1933 tarihli değişik Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler Kanunu ( Menkul Kıymetler Kanunu ) uyarınca veya herhangi bir Amerika Birleşik Devletler eyaletinin, bölgesinin veya diğer bir yargı alanın (Columbia Bölgesi dahil) mevzuatı kapsamında kayda alınmamıştır ve alınmayacaktır ve de Amerika Birleşik Devletler sınırlarında kayda alınmaksızın, Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir Birleşik Devletler eyaletinin, bölgesinin veya diğer bir yargı alanın mevzuatının kayda alınma şartlarından doğan bir istisnaya tabi olarak veya bu şartlara tabi olmayan bir işlem kapsamında arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. Emlak Konut, halka arza konu menkul kıymetlerin hiçbir kısmını Amerika Birleşik Devletler inde kaydettirmemiştir veya kaydettirmeyi veya Amerika Birleşik Devletler inde herhangi bir menkul kıymet halka arzı gerçekleştirmeyi düşünmemektedir. Bu sunum veya herhangi bir kısmı Avustralya, Kanada, Japonya veya Suudi Arabistan da veya bunların herhangi bir mukimine yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak iletilemez veya dağıtılamaz. Bu sınırlamalara aykırılık, Avustralya, Kanada, Japonya veya Suudi Arabistan menkul kıymetler mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil edebilecektir. Hisseler, Avustralya, Kanada, Japonya veya Suudi Arabistan menkul kıymetler mevzuatı uyarınca kayda alınmamıştır ve alınmayacaktır ve de belirli istisnalara tabi olarak Avustralya, Kanada, Japonya veya Suudi Arabistan da arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. İşbu sunum ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler öngörmek, olacak, inanmak, amaçlamak, tahmin etmek, beklemek ve benzeri terimler içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışındaki, Şirket in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve yönetimin gelecekteki operasyonlar ile ilgili hedeflerine ilişkin tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İşbu ifadeler, İzahname de belirtilen ve Şirket in gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının, bu ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilen sonuç, performans veya başarılardan esaslı derecede farklı olmasına sebep olacak riskler ve belirsizlikler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer önemli faktörleri de içerir. İşbu ifadeler, Şirket in mevcut ileriye dönük iş stratejilerine ve Şirket in ileride faaliyet göstereceği iş çevresine ilişkin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu ileriye yönelik ifadeler, yalnızca işbu sunumun yapıldığı tarih itibariyle dikkate alınmalıdır. Şirket, ileriye dönük ifadelerin Şirket in gelecekteki performansına bir garanti teşkil etmediğini ve Şirket in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve gelecek operasyonlara ilişkin yönetimin hedeflerinin, işbu sunumda yer alan ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususunda bu sunumun muhataplarını uyarmaktadır. Bunlara ek olarak, Şirket in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve yönetimin gelecekteki operasyonlar ile ilgili hedefleri, sunumda yer alan ileriye dönük ifadeler ile tutarlı dahi olsa, bu sonuçlar veya gelişmeler gelecekteki herhangi bir dönemde elde edilecek sonuçlar veya gelişmeler için bir gösterge teşkil etmez. Şirket, beklentilerinde meydana gelen değişikliklerin yansıtılması amacıyla veya sunum tarihinden itibaren gerçekleşecek bir olay veya meydana gelecek şartlar veya koşullar sebebiyle, işbu sunumda yer alan herhangi bir ileriye dönük ifadeyi inceleme veya teyit etme veya bu ifadelere ilişkin güncellemeleri veya kamuya açıklamayı taahhüt etmemekte olup, böyle bir yükümlülüğü açıkça reddetmektedir. İşbu sunumun tarihi itibariyle İzahname henüz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca onaylanmamıştır. İzahname veya Halka Arz, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir yetkili makam tarafından onaylanmamış; bu makamlarabildirilmemiş veya bu makamlar tahtında kayda alınmamıştır. Halka arzın veya satışın hukuken başka hiçbir ek gereksinimin karşılanmasına gerek olmaksızın yapılabileceği bölgeler dışında, halka arz edilen paylar Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındahalka arz edilemez veya satılamaz. İşbu sunumla ilgili olarak halka arz edilecek veya BİAŞ kotuna alınacak paylar için yayınlanacak prospektüs, tadil edilmiş hali ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/71/EC sayılı Direktifi (herhangi bir Üye Devlet teki ilgili uygulama tedbirleri ile birlikte Prospektüs Direktifi ) uygulandığı herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı Üye Devlet inde Prospektüs Direktifi Kapsamında bir Prospektüs teşkil etmez. Halk Yatırım, münhasıran Şirket adına hareket etmekte olup Halka Arz ile bağlantısı bulunan başka kimse adına hareket etmemektedir ve Şirket dışında hiçbir kimseye karşı ilgili müvekkillerine sundukları korumadan veya Halka Arz a ilişkin verdiği tavsiyelerden dolayı sorumlu tutulamaz. İşbu sunumda yer alan bilgiler ve görüşler bu sunumun tarihi itibariyle sağlanmıştır ve bu bilgiler ve görüşler bildirilmeden değişime tabidir. 1

3 Halka Arz Yapısı Yurtiçi Konsorsiyum Lideri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz TL nominal değerli paylar (Her biri 0,01 TL nominal değerli adet B Grubu pay) Tamamı sermaye artırımı (Ortak satış yapılmayacaktır.) Halka arz edilen payların tamamının satılması halinde ulaşılacak halka açıklık oranı: %50,7 Yurtdışı Konsorsiyum Lideri BofA Merrill Lynch Halka Arz Yöntemi Fiyat Aralığı ile Talep Toplama Halka Arz Fiyat Aralığı Halka arz fiyat aralığı 2.5 ile 2.8 olarak belirlenmiştir Fiyat Belirleme Yöntemi 1 lot için önerilen fiyat aralığı BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi ne göre belirlenecektir. Tahsisat (Planlanan) Halka Arzın Gerekçeleri Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar %80 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar %10 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar %10 Daha güçlü sermaye yapısına sahip olmayı ve bu sayede mevcut piyasa koşullarından ve yeni yasal düzenlemelerin getirdiği olanaklardan daha aktif şekilde faydalanarak büyüme hedeflerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Halka Arz Gelirinin Kullanımı Halka arzdan elde edilecek net gelirin çoğunluğunun arsa alımları ve ilgili yatırımları finanse etmek için kullanılması planlanmaktadır. Temettü Politikası Birincil halka arzdan itibaren, her yıl kar payları nakden ödenmiştir. Şirket gelecek dönemlerde de, paydaşlarına kar payı dağıtım politikasını sürdürmeyi hedeflemektedir. Şirket, 8 Mayıs 2013 tarihinde SPK Finansal Tablolarına göre kar payı dağıtım oranını %40 (pay başına 0,08 TL) olarak duyurmuştur. Satmama Taahhüdü Emlak Konut ve TOKI 180 gün Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Planlanmaktadır Halka Arz Hasılatının %10 u ile 30 gün 2

4 Emlak Konut a Genel Bakış 1953 te Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi «TİMLO» unvanıyla kurulmuş olan Emlak Konut, 2002 de GYO statüsü kazanmış, 2010 da Türkiye nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak, paylarının ilk halka arzını gerçekleştirmiştir. Şirket; 2003 yılından bugüne, 65 proje (1) dahilinde bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmiştir. Emlak Konut un gayrimenkul portföyünde 30 Eylül 2013 itibarıyla; 36 adet proje (toplam 2,7 mn m 2 ) ve 5 adet ihale edilmiş arsa (2) (toplam 0,5 mn m 2 ), 8,4 mn m 2 ihale edilmemiş boş arsa (arsa stoğu), Satılabilir bağımsız bölümü bulunmaktadır. Emlak Konut, birbirini tamamlayan 2 temel iş modeli olan Gelir Paylaşımı Modeli ve Kamu İhale Kanunu Modeli ile arsa satın alımı, gayrimenkul geliştirilmesi, geliştirilen gayrimenkullerin pazarlanmasını ve satışını gerçekleştirmektedir. Maslak 1453 Metropol Kuasar Batışehir Emlak Konut, Projelerinin Büyük Bir Kısmını «Gelir Paylaşımı İş Modeli» ile Geliştirmektedir (3) Strateji Toplam Proje ve İhale Edilmiş Arsalar: Proje 0,5 mn m 2 İhaleye Sunulan Toplam Alan: Yaklaşık 2,7 mn m 2 Orta ve Üst-Orta Gelir Grubu İçin İstanbul daki Konut Pazarına Odaklanmak %28 %19 Cazip Arsalar Alarak Gayrimenkul Sektöründeki Öncü Rolünü Daha Güçlü Kılmak %72 26 Proje %81 2,2 mn m 2 Birbirini Tamamlayan İş Modelleriyle Sürdürülebilir Nakit Akışı Yaratmak Gelir Paylaşımı Modeli KİK Gelir Paylaşımı Modeli KİK Kaynak: Şirket verileri, JLL değerleme raporları (1) 30 Eylül 2013 itibarıyla, 6 adet ön satışı başlamamış proje bulunmaktadır. Bu projeler, toplama dahil edilmemiştir. (2) Mevcut durum itibarıyla, 30 Eylül 2013 öncesinde ihale edilmiş toplam 5 adet arsa bulunmaktadır. Söz konusu gayrimenkuller, yapı ruhsatları alındığında proje niteliği kazanacaktır. (3) 30 Eylül 2013 itibarıyla, 26 adet gelir paylaşımı projesi, gelir paylaşımı modeli ile geliştirilecek ihale edilmiş 5 adet arsa ve 10 adet KİK projesinden oluşmaktadır. 26 adet devam eden gelir paylaşımı projelerine 7 adet geçici kabul yapılmış gelir paylaşımı projesi dahil edilmiştir. 3

5 1 Güçlü Markasıyla Lider Konum 1 Kasım 2013 tarihli kapanış verilerine göre, Emlak Konut mn TL piyasa değeri ile Türkiye nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı konumundadır. 30 Eylül 2013 itibariyle, 2,5 mn m 2 arsa üzerinde toplam 35 proje tamamlanmış olup bu projelerin 20 adedi İstanbul da bulunmaktadır. Piyasa Değerlerine* Göre Türkiye nin En Büyük GYO su Şirket sahip olduğu marka değeri ile, Türkiye gayrimenkul piyasasında bağımsız bölüm satın alan tüketicilerin, yüklenicilerin ve finansal kuruluşların güvenini kazanmıştır. Yüklenicilerle karlılık esasına dayalı bir ilişkisi bulunmaktadır. Alıcılar, Emlak Konut a, konutların, zamanında ve söz verildiği gibi teslim edeceğine dair güven duymaktadır Finans kuruluşları, Emlak Konut markasının gücü sayesinde, yüklenicilere ve tüketicilere cazip finansman koşulları sağlayabilmektedir. Emlak Torunlar Vakıf 985,5 922,1 907,2 801,6 755, , ,4 351,5 331,3 266,8 Saf İş Halk Yeni Gimat Sinpaş Akmerkez Doğuş Akiş Panora Özak Akfen * Piyasa değeleri milyar TL olarak ifade edilmiştir. Kaynak: tarihli Bloomberg verileridir. Satılan Bağımsız Bölüm Sayısı Bağımsız Bölüm Satış Adetleri ve Tutarları (1) Satılmış Bağımsız Bölüm Sayısı Gelir Paylaşımı Modeli KİK Kaynak: Şirket verileri, JLL değerleme raporları %37 Satılabilir %63 Satılmış Mevcut Projelerdeki Bölüm Satışları Gelir Paylaşımı Modeli 2010 yılından beri %2 den düşük satış iptali KİK %54 Satılabilir %46 Satılmış (1) Bağımsız bölüm satış adetleri ve tutarları, gelir paylaşımı modeli projelerindeki tüm satılmış bağımsız bölümleri ve Şirket in kontrolünde olan vadeli banka hesabına ilgili projeye bağlı olarak yatırılmış geliri içermektedir ,0 1, , ,2 3, /09 Bağımsız Bölüm Satışları (Adet) Satış Gelirleri (myr TL) Kaynak: KAP 4,3 4

6 2 Geçmişten Gelen Yüksek Karlılık Gelir Paylaşımı Modelinin Sağladığı Katma Değer Tamamlanan Projeler (1) ( itibarıyla; mn TL) ,49x ,69x 825 (2) İhaleye Temel Alınan Değer İhale Değeri Proje Sonundaki Değer İhale Edilmiş Projeler (5) (30 Eylül 2013 itibarıyla; mn TL) İhaleye Temel Alınan Değer (2) İhale Değeri İhale Çarpanlarının Gelişimi ,58x 1,96x (3) (4) 30 Eylül 013 itibarıyla, ihale edilmiş projelerin değeri, ihaleye temel alınan tutarın (6) 1,68 katına ulaşmıştır yıl sonu ve 30 Eylül 2013 itibarıyla, gerçekleşen ihale değerleri, ihaleye temel alınan değerin (6) sırasıyla 1,58 ve 1,96 katı olarak gerçekleşmiştir. Projelerdeki çarpanların yüksek olması, Emlak Konut un; Cazip arsalara erişim gücünden gelmektedir. Yapmış olduğu gelir paylaşımı ihalelerde yükleniciler tarafından garanti edilen asgari şirket payı toplam gelirlerinden gelmektedir. Şirketin karlılığı,cazip bölgelerde daha düşük risk profili ile gerçekleştirilen projelerin geliştirilmesine yönelik tüm yükümlülüklerin (yapım, finansman ve pazarlama) yükleniciler tarafından üstlenilmesinden gelmektedir. Gelir paylaşımı iş modeli ile gerçekleştirilen projelerin ihale sonrasında ortalama tamamlanma süresi 3-5 yıl arasında değişmektedir. Arsa Alımı Gelir Paylaşımı İş Modeli Süreci Nakit Akımı Başlangıcı Yüklenicilere / Geliştiricilere İhale Etme Süreci ve Satışa Başlama 1-2 yıl 3-5 yıl Gelir Kaydedilmesi Yüklenici / Geliştirici Tarafından Projenin Tamamlanması Yüklenici projenin geliştirilmesinden finansmanına, satış ve fiyatlamaya kadar tüm süreçten sorumludur. Emlak Konut tasarım ve inşaattan pazarlamaya; satış sözleşmelerinden proje planlarına onay vermeye kadar tüm proje döngüsünün kontrolünü sürdürmektedir. Yukarıdaki grafikte özetlenmeye çalışıldığı üzere; arsa alımı için harcanan nakdin Şirket e 2 yıl içinde geri döndüğü; en geç 5 yılda da karlılığın finansal tablolara yansıdığı görülmektedir. (1) Bağımsız bölüm satışı tamamlanmış gelir paylaşımı projelerini ve bağımsız bölüm satışı tamamlamlanmamış gelir paylaşımı projelerini içermektedir. (2) 2011 yılına kadar ihaleye temel alınan değer, arsanın kayıtlı maliyeti (arsanın alış fiyatı ve alış işlemine ilişkin maliyetlerin toplamı) ile arsanın gayrimenkul değerleme şirketi tarafından belirlenen değerinden yüksek olan olarak alınmıştır. Gelir paylaşımı modelinde 2011 yılında meydana gelen değişiklikten sonra, ihaleye temel alınan değer olarak, arsanın gayrimenkul değerleme şirketi tarafından belirlenen değeri esas alınmaktadır. İhale zamanında minimum şirket payı toplam gelirini ifade etmektedir. (3) İhaleye temel alınan değer, ihale çerçevesinde yüklenici tarafından teklif edilen ve akabinde yüklenici ile imzalanan ilk gelir paylaşımı sözleşmesinde yer alan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri dir. Sözleşme tarihini müteakiben protokoller vasıtasıyla yapılan güncellemeler yansıtılmamıştır. (4) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı yöntemi ile projelendirilen arsaların satışlarından elde edilen geliri yansıtmaktadır. (5) 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, inşaatı devam eden projeler ile ihalesi gerçekleştirilmiş arsalardır. (6) İhale zamanında arsanın temel alınan ekspertiz değeridir. 5

7 3 Güçlü ve Dinamik Piyasa Yapısına Sahip Olan İstanbul a Odaklanma İstanbul daki Büyümenin Katalizörleri Yeni Şehir Projesi Arnavutköy Zekeriyaköy 3. Kopru Kentsel Dönüşüm Projesi Nüfus artışı Sultangazi Şişli Başakşehir Gaziosmanpaşa Devam eden göç Büyükçekmece Avcılar Küçükçekmece Fatih Ümraniye Gelecekteki Olası Altyapı Projeleri Esenyurt Ataşehir Kartal Tuzla Yeni Havaalanı Kanal İstanbul Projesi Marmaray Projesi Avrasya Tünel Projesi 3. Köprü Projesi Yeni Şehir Kuzey Yeni Şehir Merkez Yeni Şehir Güney Yeni Şehir Projesi (1) Çoğunluğu boş olan alanda, nitelikli konut projelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut Projelerin Konumları Emlak Konut un mevcut projelerinin yoğunlaştığı ana bölgelerdir. Türkiye Konut arzının %20 si (2) bu bölgelerde bulunmaktadır. Mevcut Arsaları Şirket, Şerifali Çiftliği Ataşehir bölgesinde gerçekleştirilecek olan yerinde kentsel dönüşüm projesi için yetkilendirilmiştir. Yeni Havalimanı Bu proje, İstanbul daki ana şehirleşme bölgelerini yeniden belirleyecektir. 3. köprü ve Kuzey Marmara karayolu ile bağlantısı olacaktır da aktif olması beklenmektedir. Harita detayı: Yeni Şehir projesi kapsamındaki arsa ve projeler: 1,2 Bahçekent Emlak Konutları Etap 1,2,3; Emlak Konut Başakşehir Evleri Etap 1,2,3,4 13,16 Başakşehir Bölgesi: Kayabaşı ve Hoşdere arsaları; 14 Arnavutköy arsası 15 Avcılar bölgesi: Avcılar Arsası. Yeni Şehir bölgesindeki yakınlarındaki proje ve arsalar: 3,4,5 Avcılar bölgesi: Spradon Quartz; Spradon Vadi; Bizimevler Etap 2,3,4; Ispartkule Etap 1; Avrupa Konutları Ispartakule 1,2,3; 1stanbul; Ağaoğlu My Town, Ispartakule; Unikonut; Stüdyo24 ve Avcılar, Kapadık; 6,7 Küçükçekmece Halkalı Bölgesi: Soyak Park Aparts ve Dumankaya Miks; 8,10,11 Başakşehir Bölgesi: Ağaoğlu My World Europe; Bahçetepe Istanbul; Başakşehir Ayazma Etap 3 ve Kayabaşı 1,2; 9 Bağcılar Bölgesi: Batışehir (1) Bakanlar Kurulu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yetkisi ile Yeni Şehir Projesi kapsamında farklı bölgelerdeki arsalarda proje geliştirme kapsamında olabilecektir. (2) Kaynak: TUIK Karadeniz Mar mara 2. K ö p r ü 6

8 4 Cazip Arsalara Erişim İmkanı Devlet Kurumları (Hazine, Bakanlıklar vb.) Türk kanunlarına göre, kamu hizmetleri için kullanılmayan arsalar TOKI nin talebi ile Hazine den TOKI ye transfer edilebilir. Askeri istasyon, hastahane, okul vb. Tesislerin inşası için sağlanan hizmetlerde TOKI ye bağlılık. Bu ve benzeri hizmetlerin sağlanması için ilgili kamu otoritesi tarafından tutulan arsalar TOKI ye teklif edilmektedir. İmar Planları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yakın ilişki Emlak ve TOKİ Arsa Temini 49% (1) (SPO sonrası TOKI payı) İnşaat Hizmetleri Hükümetin sosyal politikaları arasında yer alan, alt ve düşük alt-orta gelir grubu için konut geliştirmek, aynı zamanda hastane ve okul gibi sosyal hizmet binaları inşa etmek amacıyla TOKİ yetkilendirilmiştir yılına kadar konut geliştirme hedefi. Arsa satışları, TOKİ için önemli bir gelir / fon kaynağıdır. Proje geliştirmek için arsa satış ihaleleri düzenlemektedir. Sahip olduğu arsalar üzerinde imar planı yapma yetkisine sahiptir. Arsa Satışı Nakit Fonlama Orta ve üst-orta gelir grubuna yönelik konut projeleri geliştirerek kar elde etmeyi amaçlayan bir kurumdur. TOKI mevzuatına göre, ilişkili olmayan taraflara arsa satışında uygulaması gereken ihaleyi yapmadan TOKI şirkete arsayı satabilir. TOKI ile yapılan protokol kapsamında Emlak Konut proje geliştirme objektiflerine uyan arsaları seçerek, genellikle ihalesiz şekilde almaktadır. Şirket güçlü bilançosu / nakit gücü sayesinde büyük ölçekli arsa alımları gerçekleştirebilmektedir. Şirket Ağustos 2012 tarihinde Yeni Şehir Projesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TOKİ ile protokol imzalamıştır. (1) TOKI kendisine denetim üyeleri haricinde bütün yönetim kurulu üyelerini atama imyiyazı tanıyan A sınıf hisse senetlerini tutmaya devam edecektir. Bugün itibari ile 7 üyeden 4 ünü atamaktadır. 7

9 5 Güçlü Sermaye Yapısı ve Finansal Kapasite Güçlü Bilanço Seçilmiş Finansallar Portföy Yapısı Toplam Varlıklar (5) (mn TL) Konut Ticari Konut Ofis ,6 myr TL toplam varlıklar 8,4 mn m 2 ihale edilmemiş toplam arsa stoğu (mn TL) Arsalar Binalar 41 Projeler Nakit ve Nakit Benzeri (mn TL) Emlak Konut GYO Torunlar GYO Sinpaş GYO İş GYO (7) Mevcut Likidite 365 Emlak, arsa karşılığı gelir paylaşımı proje avansları (6) ve faiz tahakkukları düşülmüş şekilde, 1,2 myr TL nakit ve nakit benzerine sahiptir. Düşük Kaldıraç Mevcut Durum 80 İkincil Halka Arz Sonrası Durum Emlak Konut GYO Torunlar GYO Sinpaş GYO İş GYO 214 Gelir Paylaşımı Modeli Projeleri Kamu İhale Kanunu Modeli 434 Gayrimenkul Portföyü (1) Eylül 2013 itibarıyla Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar, Finansal Yatırımlar (2) 1.459,0 Ticari Alacaklar (3) 2.361,0 Net Diğer Varlıklar (4) (4.494,6) Toplam Finansal Borçlar 811,5 Net Borç (mn TL) (8) mn TL net nakit pozisyonu 812 mn TL brüt finansal borç, Aralık 2014 e kadar less than 300 mn TL borç anapara ödemesi (360) Emlak Konut GYO Torunlar GYO Sinpaş GYO İş GYO Not: Karşılaştırma, sadece bir varlığa sahip olan Akmerkez GYO ve diğer ufak ölçekli GYO ları (Alarko GYO, Atakule GYO, Dogus-GE GYO vb.) kapsamamaktadır. (1) 30 Eylül 2013 itibarıyla JJL değerleme raporlarına göre hesaplanmıştır. (2) Nakit, nakit benzerleri ve finansal yatırımların toplamından, 30 Eylül 2013 Bağımsız Denetim Raporu Dipnot: 5 te açıklanan faiz tahakkukları ve ASKGP proje hesaplarının düşülmüş tutarıdır. (3) Ticari alacaklar ile diğer alacaklar toplamıdır. (4) Net diğer varlıklar = diğer dönen varlıklar + yatırım amaçlı gayrimenkuller + maddi ve maddi olmayan duran varlıklar - finansal olmayan yükümlülükler (5) KAP ta açıklanmış en güncel finansal tablolar kullanılmıştır. (6) Devam eden arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projelerinden elde edilen gelirin yükleniciye ait olan kısmı şirketin kontrolünde olan vadeli banka hesabına ilgili projeye bağlı olarak yatırılmaktadır. (7) Net borç = Toplam finansal borçlar (nakit ve nakit benzerleri faiz tahakkukları - arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projelerine ilişkin avanslar -TOKİ ye ait ancak Şirket bilançosunda bulunan tutar) 8

10 5 Güçlü Sermaye Yapısı ve Finansal Kapasite Net Satışlar FAVÖK ve FAVÖK MARJI (1) mn TL mn TL % % % % % %42 %50 %40 %30 %20 % Ç3 2013Ç Ç3 2013Ç3 FAVÖK (Sol Eksen) FAVÖK Marjı (Sağ Eksen) %0 Net Kar ve Net Kar Marjı (2) Ortalama Özkaynak Karlılığı mn TL % 32% % 41% % % %60 %50 %40 %30 %20 mn TL % ,0% % , ,3 13,1% ,3 % ,0% % Ç3 2013Ç3 Net Kar (Sol Eksen) Net Kar Marjı (Sağ Eksen) % Ortalama Özkaynak Ortalama Özkaynak Karlılığı %0 (1) FAVÖK = Vergi Öncesi Kar + Finansal Giderler Finansal Gelirler + Diğer Faaliyet Giderleri Diğer Faaliyet Gelirleri + Amortisman ve İtfa Payları FAVÖK Marjı = FAVÖK / Net Satışlar (2) Net Kar Marjı = Net Kar / Net Satışlar 9

11 Yurtiçi Konsorsiyum Lideri Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat: Şişli - İstanbul Tel : +90(212) Faks : +90(212) Web: E-posta: 10

12 Teşekkür ederiz. 11