T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 1

2 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN Ankara

3 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY 4

5 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

6 SUNUŞ Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler toplumsal hayatımızı etkilemekte, çağın değişen şartlarına uyum sağlayamayan ülkeler geri kalmaktadır. Ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmak, Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak için her alanda üreten bir toplum olmalıyız. Dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel olarak eğitim sisteminin ve bu sistemin önemli alt yapısını oluşturan okulların yeniden yapılandırılması, eğitilmiş beyin gücünü yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz okulumuza özgü Stratejik Planı hazırlamış ve uygulamaya konulmuştur. Stratejik plan ile okulumuzun planlı gelişiminin yanında, sistemli bir yaklaşımla öğrencilere; çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, özgür düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri kazandırılarak kendilerini kanıtlamaları amaçlanmaktadır. Stratejik planımızda ayrıcalıklı okullar ve seçilmiş öğrenciler yerine Her öğrenci öğrenebilir. İnancıyla bütün öğrencilerin başarısını arttırmak öz plana çıkarılmıştır. Stratejik planımızda eğitimde yükselen değerler olan; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, istenilen niteliklerdeki öğrenci çıktısına ulaşma, sürekli ve planlı gelişimle okulumuzdaki anlayış ve işleyişin değişmesi hedeflenmiştir. Bu süreçte kaynağını Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi nden alan paylaşımcı, etkili bir yönetim anlayışı ile sürekli bir iş birliğine dayalı ekip çalışmasının okul kültürüne yerleşmesi gerekmektedir. Bu da öğrencilere öğrenmeyi öğreten eğitimde kalitenin vazgeçilmez koşulu ve sınıfın lideri olan öğretmenlerle okuldaki öğrenmeyi etkili ve anlamlı kılan, işleri kolaylaştıran lider yöneticilerin çabalarıyla mümkün olabilecektir. Okulumuzu daha etkili, verimli ve çağdaş bir yapılanma sürecine çekmek, öğrencilerimize bilgi toplumunun gereği olan tüm davranışları kazandırmak yoluyla Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi ruhu ile çalışacağına inandığım Yakacık Anadolu Lisesi çalışanlarına üstün başarılar diliyorum. Zati AKTAŞ Okul Müdür V. 6

7 GİRİŞ Dünya büyük bir değişim ve gelişim geçirmektedir. Bu değişimin hızını, boyutunu değişime dahil olabilenler daha net görmektedir. Gelişim ve değişimler birer fırsat ve tehdit topu olarak üzerimize gelmektedir. Üzerimize gelen tehdidi fırsata dönüştürmenin yolu, sapmayan girdi ve çıktısıyla somut nitelik taşıyan stratejiler üretebilmektir. Stratejik planlama bir ekip işidir. Kurumumuzda ekibimiz sağlam fikirlere ve deneyimlere dayanılarak oluşturulmuştur. Sapmayan amaçlar dahilinde hedefler belirlenmelidir. Biliyoruz ki stratejik planlar kurumun kimliğini oluşturur. Okulumuzun tüm personelinin ortak görüşleri, yetenekleri doğrultusunda gerçek hedeflerle stratejik planımız oluşturulmuştur. Yakacık Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 7

8 Tablo: 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Kurumun Resmi 1 Giriş Sayfası 2 Atatürk Resmi Ve Sözü 3 İstiklal Marşı 4 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 5 Sunuş 6 Giriş 7 İçindekiler 8 Kurum Kimlik Bilgisi 10 Kısaltmalar listesi 11 Tablolar Listesi 12 Şekiller Listesi 13 Ekler Listesi 13 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 14 Stratejik Planlama Üst Kurulu 14 BİRİNCİ BÖLÜM: YAKACIK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 16 8

9 Stratejik Planlama Çalışmaları İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1 Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi 22 Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları ÇEVRE ANALİZİ PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 30 Analizi 2.9 TOWS Matrisi 31 9

10 Tablo: 2 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Yenimahalle Yakacık Anadolu Lisesi Kurum Kodu Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 : 51 Memur : 0 Hizmetli : 2 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kuzey Yıldızı Mah Sokak No: 137 Yenimahalle/ANKARA Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcıları Onur GÜNEY Zati AKTAŞ Yusuf AKTAŞ Hatice TUFAN ŞAHİN (Görevlendirme) 10

11 Tablo: 3 KISALTMALAR LİSTESİ 11

12 Tablo: 4 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No: Tablo.1 İçindekiler 8 Tablo.2 Kurum Kimlik Bilgisi 10 Tablo.3 Kısaltmalar Listesi 11 Tablo.4 Tablolar Listesi 12 Tablo.5 Şekiller Listesi 13 Tablo.6 Ekler Listesi 13 Tablo.7 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 14 Tablo.8 Stratejik Plan Hazırlama Üst Kurulu 14 Tablo.9 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 19 Tablo.10 Faaliyet Alanı ve Ürün Hizmetler 21 Tablo.11 Paydaş Analizi 22 Tablo.12 Paydaş Matrisi 23 Tablo.13 İnsan Kaynakları Kadro/Unvan Şeması 25 Tablo.14 GZFT Analizi 30 Tablo.15 TOWS Matrisi 31 12

13 Tablo: 5 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No: Şekil-1 Organizasyon Yapısı 14 Tablo:6 EKLER LİSTESİ Sayfa No: 13

14 Tablo:7 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON EKİBİ Hatice TUFAN ŞAHİN Müdür Yardımcısı Şule TURAN Edebiyat i Ferdane EMİR Görsel Sanatlar i Birgül AKKAYA Öğrenci Velisi İlke UZ Öğrenci Dilara AYHAN Öğrenci st Tablo:8 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÜST KURULU Onur GÜNEY Müdür Yusuf AKTAŞ Müdür Yardımcısı H.Duygu NESLİHANOĞLU Yetik CAN Okul-Aile Birliği Üyesi Fatma Sevcan EKER Okul-Aile Birliği Üyesi 14

15 BİRİNCİ BÖLÜM YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları 15

16 1.1 YASAL ÇERÇEVE 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve aynı kanunun 9. Maddesi uyarınca kamu idarilerinin stratejik planlarını hazırlamaları -belirlenen takvim doğrultusunda- yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu bağlamda, kurumumuzun stratejik plan hazırlama çalışmalarına, 5018 ve 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, DPT Tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, MEB Stratejik Planlama Kılavuzu, dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı, MEB Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve Stratejik Plan Hazırlama Zaman Çizelgesi ne esas alınarak başlanmıştır. Bunun sonucunda yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmıştır. 1.2 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Kurumumuz çalışmalarına ilk olarak stratejik planlama ekibini ve bu ekibin denetleyicisi üst kurulu kurarak başlamıştır. Ancak hem idareciler hem de öğretmenler de yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok aksaklık yaşanmıştır. Buna rağmen yapılan düzenlemeler ile stratejik plan ufak tefek aksaklıklarıyla hazır hale gelmektedir. Ekibin yaptığı çalışmalarda kurumun analizi çıkarılmış ve bunlara planın içeriğinde yer verilmiştir. Stratejik planın çalışmalarına devam edildiği için kendi içinde de yenilenmeye devam etmektedir. Yapılacak diğer çalışmalar da plan içerisinde yapılacak güncellemelerle buradan sizlerle paylaşılacaktır. Mevcut durum analizini oluşturmak için öncelikle paydaş analizi ve kurum içi analizi yapılmıştır. Kurum çalışanlarının görüşleri ve çevre analizinin sonuçlarıyla GZFT analizi oluşturulmuştur. GZFT analiziyle güçlü ve zayıf yönlerimiz belirlenmiş fırsat ve tehditler ortaya çıkmıştır. Bu verilerle TOWS analizi yapılmış ve yapılacaklar belirlenmiştir. Üzerinde çalışılan hedefler doğrultusunda planlanan faaliyet ve projeler için maliyetlendirme yapılacak ve program oluşturulacaktır. 16

17 İKİNCİ BÖLÜM YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1 Tarihsel Gelişim 2.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 2.3 Faaliyet Alanları, Ürün Ve Hizmetler 2.4 Paydaş Analizi 2.5 Kurum İçi Analiz -Örgütsel Yapı -İnsan Kaynakları -Teknolojik Düzey -Mali Kaynaklar -İstatistik Veriler 2.6 Çevre Analizi 2.7 PEST Analizi(Politik Yasal, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) 2.8 Üst Politika Belgeleri 2.9 GZFT Analizi(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 17

18 2.1 TARİHSEL GELİŞİM Yakacık Lisesi, Maliye hazinesi üzerine tarihinde yapılmaya başlanmış ve tarihinde geçici kabulü yapılarak bina bitirilmiştir ve 247 sayılı belge ile yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Tapusu Yenimahalle 1.Bölge Yakacık köyü imarına kayıtlı olup ada, 1 nolu parsele kayıtlıdır. Adresi Kuzey Yıldızı Mahallesi Sokak No 137 dir. Yüzölçümü 1 hektar 983 metrekaredir. Yapı inşaat alanı 6560 m 2 dir. İnşaatı BEMKA Yapı Sanayi ve İnşaat LTD. şirketi-muharrem Kamış yapmıştır. Okulda 24 derslik ve 3 laboratuar, bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, resim atölyesi, kütüphane, çok amaçlı salon mevcuttur. Okulun yolu, basket potaları ve voleybol direkleri Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılmıştır. Okulun açılışı, 9 Nisan 2007 tarihinde, Ankara da yapılan tüm okullarla beraber Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Yakacık Lisesi, öğretim yılında 80 öğrenci ile 17 Eylül 2007 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz, 03 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Bakan onay yazısı ile Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülmüştür. 18

19 2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Tablo: 9 ATAMA ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN OKUL YÖNETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PERSONEL MEB Norm Kadro Yönetmeliği (2013 yılı değişikliği ile birlikte) MEB lerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete) MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği (2012 yılı değişikliği ile birlikte) Devlet Memurları Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik (1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2011 yılı değişikliği ile birlikte) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete değişikliği ile birlikte) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete) MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi (2005 ve 2006 yılı değişiklikleri ile birlikte) MEB Yönetici ve lerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik (2012 yılı değişikliği ile birlikte) Taşınır Mal Yönetmeliği (2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2010 ve 2012 yılı değişiklikleri ile birlikte) Okul Kantin Hijyen Kuralları Yönetmeliği (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Okul-Veli İşbirliği (2002/27 no lu Genelge) Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi (2005/92 no lu Genelge) MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MEB İzin Yönergesi (2013 tarih ve sayılı 19

20 İŞLERİ MÜHÜR, YAZIŞMA ARŞİV REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ İŞLERİ İSİM VE TANITIM SİVİL SAVUNMA Makam Onayı) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) lik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2009 yılı değişikliği ile birlikte) MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (2010 yılı değişikliği ile birlikte) MEB Bayrak Törenleri Yönergesi MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Okullarda Şiddetin Önlenmesi 2006/26 nolu Genelge MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği DPY ve Bursluluk Yönetmeliği (2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2012 yılı değişikliği ile birlikte) MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB Kurumlarına Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Tam Gün Tam Yıl Yasası 20

21 2.3 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo: 10 FAALİYET ALANI FAALİYET ALANI 1 Eğitim ve öğretim e destek Öğrenme ortamı E-okul Öğrenciye destek FAALİYET ALANI 2 Okul yönetimi Eğitim Yönetimi Öğretimin yönetimi Bütçe yönetimi Denetim FAALİYET ALANI 3 Temizlik ve sağlık bilgisi Okul servisi Kantin FAALİYET ALANI 4 Onarım Araç gereç Donatım ÜRÜN HİZMETİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM, DESTEK öğretime gidebilen öğrenci yetiştirilmesi lerin mesleki yeterliğe sahip hale getirilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılması Öğrenci işleri ve kayıtlar Öğrenciye rehberlik ve maddi yardım YÖNETİM / DENETİM Okulun çalışmalarının ve gelişiminin yönetilmesi Eğitimle ilgili mevzuatın düzenlenmesi Öğretimin amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi Okula ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması Okul çalışmalarının denetimi TEMİZLİK, BAHÇE, SERVİS, KANTİN Okul ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu Servis araçlarının düzenli hizmet vermesi Sağlıklı ve kaliteli kantin hizmeti ONARIM DONATIM Okulun onarımı için ödenek temini veya tahsisi Okulu araç-gereç temini veya tahsisi Okulu donatım temini veya tahsisi 21

22 2.4 KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZLER PAYDAŞ ANALİZİ Tablo: 11 PAYDAŞ İÇ PAYDAŞLAR 1.OKUL İDARESİ 2.ÖĞRETMENLER 3.ÖĞRENCİLER 4.YARDIMCI PERSONEL 5.OKUL AİLE BİRLİĞİ 6.KANTİN İŞLETMESİ 7.OKUL SERVİSLERİ DIŞ PAYDAŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5.VELİLER 6.YEREL YÖNETİMLER 7.MAHALLE MUHTARLIĞI 8.SAĞLIK KURULUŞLARI 9.EMNİYET, JANDARMA 10.DİĞER EĞİTİM KURUMLARI HİZMET ALANLAR ÇALIŞAN LAR TEMEL ORTAK STRATEJ İK ORTAK TEDARİKÇİ 22

23 2.4.2 PAYDAŞ MATRİSİ Tablo: 12 KURUM HİZMET ALANLARI Hizmetten yararlanan paydaşlar İç paydaş Dış paydaş Yönetim hizmetleri Personel hizmetleri Eğitim öğretim hizmetleri Bütçe yatırım hizmetleri Araştırma planlama istatistik Rehberlik hizmetleri Sivil savunma hizmetleri Personel Diğer Okul Kurumlar ler Öğrenci Veliler Aile Birliği İlçe Müdürlükleri Sivil Toplum Örgütleri Sanayi Kuruluşları Basın Yayın Kurumları Üniversiteler Yerel Yönetimler Hayırseverler Tüm İlçe Halkı 23

24 2.5 KURUM İÇİ ANALİZİ ÖRGÜTSEL YAPI OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI REHBERLİK SERVİSİ MEMUR-YARDIMCI HİZMETLER MATEMATİK FİZİK-KİMYA- BİYOLOJİ TARİH- COĞRAFYA- FELSEFE YABANCI DİL GÖRSEL SANATLAR- MÜZİK-BEDEN EĞİTİMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 24

25 2.5.2 İNSAN KAYNAKLARI Tablo: 13 Sıra No YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU Adı Soyadı Alanı Görevi Ay.Der/Kad. İstihdam Tipi Eğitim Durumu Kariyer Durumu 1 ZATİ AKTAŞ Fizik Müdür Başyardımcısı 1 / 1 Kadrolu 2 YUSUF AKTAŞ Felsefe Müdür Yardımcısı 2 / 1 Kadrolu 3 HATİCE TUFAN ŞAHİN Matematik 8 / 3 Kadrolu 4 HAYDAR ANDİÇİ Fizik 1 / 4 Kadrolu 5 İLHAN SARI Beden Eğitimi 1 / 4 Kadrolu 6 NECLA KARAÇAY Türk Dili ve Uzman 1 / 4 Kadrolu Edebiyatı 7 TÜRKAN DAĞISTAN Tarih 1 / 4 Kadrolu Uzman 8 SIDDIKA Uzman KARAGÖZ Tarih 1 / 2 Kadrolu MÜGE 9 HAYRİYE Uzman AĞAOĞLU Rehberlik 1 / 2 Kadrolu TALİA 10 SERDAL AVŞAR Kimya/Kimya 2 / 3 Kadrolu Teknolojisi 11 YUNUS EMRE DOKUMACI Görsel Sanatlar 2 / 2 Kadrolu 12 HATİCE ÖZBAYRAK Matematik 2 / 1 Kadrolu 13 FERDANE EMİR Görsel Sanatlar 2 / 1 Kadrolu 14 ERKAN ÇEVİK Kimya/Kimya 2 / 1 Kadrolu Teknolojisi 15 İLKAY ÖĞÜT Görsel Sanatlar 3 / 3 Kadrolu 16 ÖZLENEN DEĞER ÖZSU Müzik 3 / 3 Kadrolu 17 CELALETTİN MURAT Türk Dili ve Edebiyatı 3 / 3 Kadrolu 18 HATİCE DUYGU NESLİHANOĞLU Felsefe 3 / 1 Kadrolu 19 YELDA ISITAN Müzik 3 / 1 Kadrolu 20 SERDAR ÇALIKIR İngilizce 4 / 3 Kadrolu 21 TEZAY TEZCAN AKKURT İngilizce 4 / 2 Kadrolu 22 NERGİZ ÇINAR İngilizce 4 / 2 Kadrolu 23 HATİCE KOÇAK Beden Eğitimi 4 / 2 Kadrolu 24 EMİNE BAYRAK TOPRAK Matematik 4 / 2 Kadrolu 25 GÜRCAN FIRINCIOĞULLARI Matematik 4 / 2 Kadrolu 26 MUSTAFA KÜPELİ Rehberlik 4 / 1 Kadrolu 27 AYŞE ERDENER İngilizce 5 / 3 Kadrolu 28 IŞIN ABAY İngilizce 5 / 1 Kadrolu 29 ABDULLAH ORHAN Türk Dili ve 6 / 2 Kadrolu Edebiyatı 30 ARZU KAYHAN Matematik 6 / 1 Kadrolu 31 AYŞEGÜL ALTUN Biyoloji 6 / 1 Kadrolu 32 SENEM AKKAYA Matematik 7 / 2 Kadrolu SARIDOĞAN 33 PINAR CERAN Coğrafya 7 / 2 Kadrolu 25

26 34 NÜKET AKBUDAK İngilizce 7 / 2 Kadrolu 35 SEVİNÇ OFLAZ Tarih 7 / 2 Kadrolu 36 MELEK YILMAZ Coğrafya 7 / 1 Kadrolu 37 HATİCE YÜKSEL Türk Dili ve 7 / 1 Kadrolu Edebiyatı 38 DERYA DENİZ GÜNDOĞAN Matematik 7 / 1 Kadrolu 39 DİDAR YASA Fizik 7 / 1 Kadrolu Uzman 40 ASLI TÜRKMEN YILDIZ Matematik 7 / 1 Kadrolu 41 ESRA BOSTANCI Biyoloji 8 / 3 Kadrolu 42 İSMAİL EKİZ Türk Dili ve 8 / 3 Kadrolu Edebiyatı 43 ALİ AKÖZ Türk Dili ve 8 / 2 Kadrolu Edebiyatı 44 DİLEK KIZILIRMAK Türk Dili ve 8 / 2 Kadrolu ÖZDAŞ Edebiyatı 45 İKBAL BAYRAK Coğrafya 8 / 1 Kadrolu 46 ŞULE TURAN Türk Dili ve 9 / 3 Kadrolu Edebiyatı 47 HALİL FİLİZ Hizmetli 3 / 3 Kadrolu Hizmetli 48 NİZAMETTİN ÖZDEMİR Hizmetli 11 / 1 Kadrolu Hizmetli 26

27 2.6 PEST ANALİZİ (ÇEVRE ANALİZİ ) Politik-Yasal Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları, AB uyum süreci çalışmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır Ekonomik Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuzun bulunduğu çevre sürekli göç alan bir bölge olduğu için, genel bağlamda ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri düşük seviyelerdedir. Okulumuzun Anadolu lisesi olması bakımından Ankara nın çeşitli ilçelerinden öğrencisi bulunmaktadır. Bu ise sosyoekonomik açıdan farklı öğrenci kitlelerini bir araya getirmektedir. Ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmamakla birlikte belli dönemlerde okul bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları düzenlenmekte, buradan elde edilen gelirlerle okulumuzun eksikleri giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, ekonomik durumu iyi olan velilerimizin okulumuza yardımları olmaktadır Sosyal-Kültürel Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuzun bulunduğu çevredeki kültürel yapı ile okulumuz Anadolu lisesi bünyesindeki öğrencilerin kültürel yapılarında gözle görülür farklılıklar bulunmasına rağmen öğrenciler arasında uyum sorunları yaşanmamaktadır. Okulumuzun bulunduğu coğrafi konum nedeniyle toplu taşıma araçlarının geçiş güzergahında bulunmaması sosyal açıdan gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle okul saatleri içinde yapılacak sosyal etkinliklere daha çok yer verilmektedir. Okulumuz öğrenci velilerine ve yakın çevrede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere okul imkanları dahilinde ve ayrıca sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa yardım çalışmaları 27

28 yürütülmektedir. Kitle iletişim organlarının doğru kullanılamaması eğitimöğretim faaliyetlerinin verimini düşürmekte, bununla birlikte öğrencilerin güncel gelişimleri yakından takip edebilmelerini sağlamaktadır Teknolojik Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuz ile ilgili faaliyetlerimiz e-okul sistemi üzerinden yürütülmektedir. Okulumuz bünyesinde teknolojik açıdan bilgisayarlar, interaktif tahtalar, gerekli yazılımlardan mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmaktadır. Okul bünyesinde Bilgisayar sınıfı bulunmakta, formatör öğretmenimiz katkısı ile öğrenciler bilgisayar sınıfını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Ancak bilgisayarların çok eski olması verimliliği düşürmektedir. Ayrıca internet bağlantısından kaynaklı sıkıntılar görülmektedir. Teknoloji ve bilgiyi elde etme imkânları açısından baktığımız zaman, imkânlar mevcuttur. Okulumuz 9.sınıf öğrencilerine ( Öğretim Yılı) tablet uygulaması başlamış olup, mevcut durumda öğrencilerin bu tabletleri eğitim öğretim için aktif bir şekilde kullanamadıkları tespit edilmiştir. 28

29 2.7 ÜST POLİTİKA BELGELERİ MEB, Diğer Bakanlıkların, Kurum ve Kuruluşların stratejik Planları İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 10.Kalkınma Planı 2014 Yılı programı Orta Vadeli Program, Orta Vadeli mali Plan AB Müktesebatına Uyum Programı UNESCO Herkes İçin Eğitim 2015 Hedefleri TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu M.E.B Sürekli Kurum Geliştirme Projesi,TÜSSİDE Sonuç Raporu 18.Milli Eğitim Şura Kararları Bilgi toplumu Stratejisi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT M.E.B Stratejik Plan Hazırlık Programı M.E.B Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 61. Hükümet Programı HBÖ Strateji Belgesi Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Avrupa sosyal Şartı İMEİGEP Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Eğitim Öğretim-2020 Lisbon

30 2.8 GZFT ANALİZİ Tablo: 14 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ lerimizin kadromuzun genç ve dinamik olması. Okulumuzda tekli öğretimin yapılması. Okul idaresi ile personelin iş birliği içinde olması. Velilerimizle sağlıklı ve saygılı bir uyum izlenmesi. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sosyal faaliyetlere istekli olması. Okul yerleşkesinin şehir kalabalığından uzak olması. ZAYIF YÖNLERİMİZ Okula ulaşımın kolay olmaması. Okulun ulaşımındaki sıkıntıdan dolayı öğrencilerin tercih listesinde son sıralarda yazmasından dolayı düşük puanlı öğrencilerin okulumuza yerleşmesi. Spor salonunun olmaması. Bölgede alt yapı, yol çalışmalarının yetersiz olması. Ücretsiz izin kullanan öğretmen sayısının çokluğu nedeniyle ücretli öğretmenle doldurulan kadronun sürekli değişmesi. FIRSATLAR Anadolu Lisesi statüsüne yeni dahil olduğumuz için okulumuzu başarılarımızla ispatlama şansımızın olması. Öğrenci mevcudumuzun kalabalık olmaması. Öğretim binamızın yeterli olması. TEHDİTLER Okulun konut alanları dışında olmasından dolayı hırsızlık ve sabotaj olaylarına açık olması. Öğrencilerin yaygın oranda sigara kullanmaları. Yöneticilerin sık değişmesi 30

31 2.8 TOWS MATRİSİ Tablo: 15 DIŞ FAKTÖRLER İÇ FAKTÖRLER FIRSATLAR 1. Anadolu Lisesi statüsüne yeni dahil olduğumuz için okulumuzu başarılarımızla ispatlama şansımızın olması. 2. Öğrenci mevcudumuzun kalabalık olmaması. 3. Öğretim binamızın yeterli olması. TEHDİTLER 1. Okulun konut alanları dışında olmasından dolayı hırsızlık ve sabotaj olaylarına açık olması. 2. Öğrencilerin yaygın oranda sigara kullanmaları. 3. Yöneticilerin sık değişmesi GÜÇLÜ YÖNLER 1. lerimizin kadromuzun genç ve dinamik olması. 2. Okulumuzda tekli öğretimin yapılması. 3. Okul idaresi ile personelin iş birliği içinde olması. 4. Velilerimizle sağlıklı ve saygılı bir uyum izlenmesi. 5. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sosyal faaliyetlere istekli olması. 6. Okul yerleşkesinin şehir kalabalığından uzak olması. GF STRATEJİLERİ G5F2: lerimizin desteği ile bütün öğrencilerin en az bir sosyal kültürel faaliyete katılımı sağlanacak. GT STRATEJİLERİ G4T2: Velilerimizle olan güçlü iletişimimiz sayesinde öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları için çalışmalar yapılacak. ZAYIF YÖNLER 1. Okula ulaşımın kolay olmaması. 2. Okulun ulaşımındaki sıkıntıdan dolayı öğrencilerin tercih listesinde son sıralarda yazmasından dolayı düşük puanlı öğrencilerin okulumuza yerleşmesi. 3. Spor salonunun olmaması. 4. Bölgede alt yapı, yol çalışmalarının yetersiz olması. 5. Ücretsiz izin kullanan öğretmen sayısının çokluğu nedeniyle ücretli öğretmenle doldurulan kadronun sürekli değişmesi. ZF STRATEJİLERİ Z2F2: Öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için teşvik edici faaliyetler düzenlenecek. ZT STRATEJİLERİ Z1T1: Jandarma ile yapılacak iş birliği ile okul giriş ve çıkış saatlerinde ve ders saatleri dışında okulun kontrol altında tutulması sağlanacak. 31

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI i Gelecek için yetiştirilen vatan çocuklarına,

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI 0 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PAYAS KAYMAKAMLIĞI PAYAS NURSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2015 Beş Ağaç Anaokulu Sayfa 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY ZEKİ ALTINDAĞ ORTAOKULU

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY ZEKİ ALTINDAĞ ORTAOKULU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY ZEKİ ALTINDAĞ ORTAOKULU ERENKÖY ZEKİ ALTINDAĞ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 26 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2014 STRATEJİK PLANI ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2014 STRATEJİK PLANI ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2014 STRATEJİK PLANI ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE Milli Eğitim Müdürlüğü ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Çalışmadan,

Detaylı

T.C DİYARBAKIR VALİLİĞİ TEPE DİCLE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C DİYARBAKIR VALİLİĞİ TEPE DİCLE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C DİYARBAKIR VALİLİĞİ TEPE DİCLE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TEPE DİCLE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Plan 2 TEPE DİCLE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

2012-2014 STRATEJİK PLAN

2012-2014 STRATEJİK PLAN T.C. ALTUNHİSAR KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYURT HASAN YALDIR İLKOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

Bütün ümidim gençliktedir.

Bütün ümidim gençliktedir. 1 1 İZMİR-2015 2 Bütün ümidim gençliktedir. 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir,

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI

T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 0 1 5-2 0 1 9 S T R A TKASTAMONU E Jİ K P L A N2015 I 1 Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI Kovancılar Öğretmenevi ve ASO 2011-2014 STRATEJİK PLAN KOVANCILAR/2010 2 T.C. KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI Kovancılar Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2011-2014 KOVANCILAR/2010

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI [2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL 2013 1 Türkiye Cumhuriyetini

Detaylı

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 2015 2019 T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI SÜLEYMAN UYAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUN ADI ADRESİ SÜLEYMAN

Detaylı

Stratejik Plan. Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi 2015-2019 BÜYÜKÇEKMECE

Stratejik Plan. Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi 2015-2019 BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi Stratejik Plan 2015-2019 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI Önünü göremeyen, yarınını düşünemeyen bir millet asla

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Kodu.

Kodu. Kurum Adı Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kodu Adresi Adalet Mah. Lise Cad. No:3 16180 - Osmangazi / BURSA Telefon (224) 2464895 Seviyesi, Öğretim Şekli Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar 1 2 3

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN ÜST KURULU LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 Okul/Kurum Müdürü İlhami ÇAKIR 2 Okul/Kurum Müdür Yardımcısı Çağlayan BABACAN 3 Öğretmen Deniz KARABACAK 4 Okul Aile Birliği Başkanı

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU T.C. SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇANTA 80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU Stratejik Plan 2015-2019 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

T.C. BOLVADİN KAYMAKAMLIĞI Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BOLVADİN ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI

T.C. BOLVADİN KAYMAKAMLIĞI Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BOLVADİN ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI T.C. BOLVADİN KAYMAKAMLIĞI Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BOLVADİN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Bu millete gideceği yolu gösterirken Dünya'nın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MELİKŞAH ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MELİKŞAH ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MELİKŞAH ORTAOKULU -2019 STRATEJİK PLANI Sincan, Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı

Detaylı

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C.

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. AMASYA VALİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

ANKARA. Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi STRATEJİK PLANI 2011-2014

ANKARA. Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi STRATEJİK PLANI 2011-2014 ANKARA Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi STRATEJİK PLANI 2011-2014 Ankara, 2010 1 En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI TURHAN FEYZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI TURHAN FEYZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI TURHAN FEYZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSTANBUL-2015 Cahillik yok edilmedikçe,

Detaylı

SARAYKÖY MERKEZ MÜKERREM TOKAT ANAOKULU STRATEJİK PLANI

SARAYKÖY MERKEZ MÜKERREM TOKAT ANAOKULU STRATEJİK PLANI SARAYKÖY MERKEZ MÜKERREM TOKAT ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SARAYKÖY MERKEZ MÜKERREM TOKAT ANAOKULU SARAYKÖY MERKEZ MÜKERREM TOKAT

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN T.C. TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 KONYA/2011 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Muzaffer Özlen İlköğretim okulu STRATEJİK PLAN 2011-2014 KONYA/2011 2 İSTİKLAL

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI

BRİFİNG DOSYASI T.C. MERSİN TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden

Detaylı

TC SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI İBRAHİM YİRİK LİSESİ STRATEJİK PLANI

TC SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI İBRAHİM YİRİK LİSESİ STRATEJİK PLANI TC SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI İBRAHİM YİRİK LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2014 2 İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI Şehit Savaş Bıyıklı Ortaokulu Müdürlüğü ŞEHİT SAVAŞ BIYIKLI ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI Şehit Savaş Bıyıklı Ortaokulu Müdürlüğü ŞEHİT SAVAŞ BIYIKLI ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI Şehit Savaş Bıyıklı Ortaokulu Müdürlüğü ŞEHİT SAVAŞ BIYIKLI ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ankara - 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar,

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 30.06.2015

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 30.06.2015 2015 980 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2015-2019 Stratejik Plan 30.06.2015 T.C. ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 2 Milletleri kurtaranlar yalnız ve

Detaylı