T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 1

2 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN Ankara

3 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY 4

5 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

6 SUNUŞ Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler toplumsal hayatımızı etkilemekte, çağın değişen şartlarına uyum sağlayamayan ülkeler geri kalmaktadır. Ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmak, Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak için her alanda üreten bir toplum olmalıyız. Dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel olarak eğitim sisteminin ve bu sistemin önemli alt yapısını oluşturan okulların yeniden yapılandırılması, eğitilmiş beyin gücünü yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz okulumuza özgü Stratejik Planı hazırlamış ve uygulamaya konulmuştur. Stratejik plan ile okulumuzun planlı gelişiminin yanında, sistemli bir yaklaşımla öğrencilere; çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, özgür düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri kazandırılarak kendilerini kanıtlamaları amaçlanmaktadır. Stratejik planımızda ayrıcalıklı okullar ve seçilmiş öğrenciler yerine Her öğrenci öğrenebilir. İnancıyla bütün öğrencilerin başarısını arttırmak öz plana çıkarılmıştır. Stratejik planımızda eğitimde yükselen değerler olan; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, istenilen niteliklerdeki öğrenci çıktısına ulaşma, sürekli ve planlı gelişimle okulumuzdaki anlayış ve işleyişin değişmesi hedeflenmiştir. Bu süreçte kaynağını Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi nden alan paylaşımcı, etkili bir yönetim anlayışı ile sürekli bir iş birliğine dayalı ekip çalışmasının okul kültürüne yerleşmesi gerekmektedir. Bu da öğrencilere öğrenmeyi öğreten eğitimde kalitenin vazgeçilmez koşulu ve sınıfın lideri olan öğretmenlerle okuldaki öğrenmeyi etkili ve anlamlı kılan, işleri kolaylaştıran lider yöneticilerin çabalarıyla mümkün olabilecektir. Okulumuzu daha etkili, verimli ve çağdaş bir yapılanma sürecine çekmek, öğrencilerimize bilgi toplumunun gereği olan tüm davranışları kazandırmak yoluyla Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi ruhu ile çalışacağına inandığım Yakacık Anadolu Lisesi çalışanlarına üstün başarılar diliyorum. Zati AKTAŞ Okul Müdür V. 6

7 GİRİŞ Dünya büyük bir değişim ve gelişim geçirmektedir. Bu değişimin hızını, boyutunu değişime dahil olabilenler daha net görmektedir. Gelişim ve değişimler birer fırsat ve tehdit topu olarak üzerimize gelmektedir. Üzerimize gelen tehdidi fırsata dönüştürmenin yolu, sapmayan girdi ve çıktısıyla somut nitelik taşıyan stratejiler üretebilmektir. Stratejik planlama bir ekip işidir. Kurumumuzda ekibimiz sağlam fikirlere ve deneyimlere dayanılarak oluşturulmuştur. Sapmayan amaçlar dahilinde hedefler belirlenmelidir. Biliyoruz ki stratejik planlar kurumun kimliğini oluşturur. Okulumuzun tüm personelinin ortak görüşleri, yetenekleri doğrultusunda gerçek hedeflerle stratejik planımız oluşturulmuştur. Yakacık Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 7

8 Tablo: 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Kurumun Resmi 1 Giriş Sayfası 2 Atatürk Resmi Ve Sözü 3 İstiklal Marşı 4 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 5 Sunuş 6 Giriş 7 İçindekiler 8 Kurum Kimlik Bilgisi 10 Kısaltmalar listesi 11 Tablolar Listesi 12 Şekiller Listesi 13 Ekler Listesi 13 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 14 Stratejik Planlama Üst Kurulu 14 BİRİNCİ BÖLÜM: YAKACIK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 16 8

9 Stratejik Planlama Çalışmaları İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1 Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi 22 Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları ÇEVRE ANALİZİ PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 30 Analizi 2.9 TOWS Matrisi 31 9

10 Tablo: 2 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Yenimahalle Yakacık Anadolu Lisesi Kurum Kodu Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 : 51 Memur : 0 Hizmetli : 2 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kuzey Yıldızı Mah Sokak No: 137 Yenimahalle/ANKARA Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcıları Onur GÜNEY Zati AKTAŞ Yusuf AKTAŞ Hatice TUFAN ŞAHİN (Görevlendirme) 10

11 Tablo: 3 KISALTMALAR LİSTESİ 11

12 Tablo: 4 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No: Tablo.1 İçindekiler 8 Tablo.2 Kurum Kimlik Bilgisi 10 Tablo.3 Kısaltmalar Listesi 11 Tablo.4 Tablolar Listesi 12 Tablo.5 Şekiller Listesi 13 Tablo.6 Ekler Listesi 13 Tablo.7 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 14 Tablo.8 Stratejik Plan Hazırlama Üst Kurulu 14 Tablo.9 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 19 Tablo.10 Faaliyet Alanı ve Ürün Hizmetler 21 Tablo.11 Paydaş Analizi 22 Tablo.12 Paydaş Matrisi 23 Tablo.13 İnsan Kaynakları Kadro/Unvan Şeması 25 Tablo.14 GZFT Analizi 30 Tablo.15 TOWS Matrisi 31 12

13 Tablo: 5 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No: Şekil-1 Organizasyon Yapısı 14 Tablo:6 EKLER LİSTESİ Sayfa No: 13

14 Tablo:7 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON EKİBİ Hatice TUFAN ŞAHİN Müdür Yardımcısı Şule TURAN Edebiyat i Ferdane EMİR Görsel Sanatlar i Birgül AKKAYA Öğrenci Velisi İlke UZ Öğrenci Dilara AYHAN Öğrenci st Tablo:8 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÜST KURULU Onur GÜNEY Müdür Yusuf AKTAŞ Müdür Yardımcısı H.Duygu NESLİHANOĞLU Yetik CAN Okul-Aile Birliği Üyesi Fatma Sevcan EKER Okul-Aile Birliği Üyesi 14

15 BİRİNCİ BÖLÜM YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları 15

16 1.1 YASAL ÇERÇEVE 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve aynı kanunun 9. Maddesi uyarınca kamu idarilerinin stratejik planlarını hazırlamaları -belirlenen takvim doğrultusunda- yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu bağlamda, kurumumuzun stratejik plan hazırlama çalışmalarına, 5018 ve 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, DPT Tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, MEB Stratejik Planlama Kılavuzu, dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı, MEB Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve Stratejik Plan Hazırlama Zaman Çizelgesi ne esas alınarak başlanmıştır. Bunun sonucunda yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmıştır. 1.2 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Kurumumuz çalışmalarına ilk olarak stratejik planlama ekibini ve bu ekibin denetleyicisi üst kurulu kurarak başlamıştır. Ancak hem idareciler hem de öğretmenler de yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok aksaklık yaşanmıştır. Buna rağmen yapılan düzenlemeler ile stratejik plan ufak tefek aksaklıklarıyla hazır hale gelmektedir. Ekibin yaptığı çalışmalarda kurumun analizi çıkarılmış ve bunlara planın içeriğinde yer verilmiştir. Stratejik planın çalışmalarına devam edildiği için kendi içinde de yenilenmeye devam etmektedir. Yapılacak diğer çalışmalar da plan içerisinde yapılacak güncellemelerle buradan sizlerle paylaşılacaktır. Mevcut durum analizini oluşturmak için öncelikle paydaş analizi ve kurum içi analizi yapılmıştır. Kurum çalışanlarının görüşleri ve çevre analizinin sonuçlarıyla GZFT analizi oluşturulmuştur. GZFT analiziyle güçlü ve zayıf yönlerimiz belirlenmiş fırsat ve tehditler ortaya çıkmıştır. Bu verilerle TOWS analizi yapılmış ve yapılacaklar belirlenmiştir. Üzerinde çalışılan hedefler doğrultusunda planlanan faaliyet ve projeler için maliyetlendirme yapılacak ve program oluşturulacaktır. 16

17 İKİNCİ BÖLÜM YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1 Tarihsel Gelişim 2.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 2.3 Faaliyet Alanları, Ürün Ve Hizmetler 2.4 Paydaş Analizi 2.5 Kurum İçi Analiz -Örgütsel Yapı -İnsan Kaynakları -Teknolojik Düzey -Mali Kaynaklar -İstatistik Veriler 2.6 Çevre Analizi 2.7 PEST Analizi(Politik Yasal, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) 2.8 Üst Politika Belgeleri 2.9 GZFT Analizi(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 17

18 2.1 TARİHSEL GELİŞİM Yakacık Lisesi, Maliye hazinesi üzerine tarihinde yapılmaya başlanmış ve tarihinde geçici kabulü yapılarak bina bitirilmiştir ve 247 sayılı belge ile yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Tapusu Yenimahalle 1.Bölge Yakacık köyü imarına kayıtlı olup ada, 1 nolu parsele kayıtlıdır. Adresi Kuzey Yıldızı Mahallesi Sokak No 137 dir. Yüzölçümü 1 hektar 983 metrekaredir. Yapı inşaat alanı 6560 m 2 dir. İnşaatı BEMKA Yapı Sanayi ve İnşaat LTD. şirketi-muharrem Kamış yapmıştır. Okulda 24 derslik ve 3 laboratuar, bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, resim atölyesi, kütüphane, çok amaçlı salon mevcuttur. Okulun yolu, basket potaları ve voleybol direkleri Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılmıştır. Okulun açılışı, 9 Nisan 2007 tarihinde, Ankara da yapılan tüm okullarla beraber Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Yakacık Lisesi, öğretim yılında 80 öğrenci ile 17 Eylül 2007 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz, 03 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Bakan onay yazısı ile Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülmüştür. 18

19 2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Tablo: 9 ATAMA ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN OKUL YÖNETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PERSONEL MEB Norm Kadro Yönetmeliği (2013 yılı değişikliği ile birlikte) MEB lerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete) MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği (2012 yılı değişikliği ile birlikte) Devlet Memurları Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik (1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2011 yılı değişikliği ile birlikte) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete değişikliği ile birlikte) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete) MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi (2005 ve 2006 yılı değişiklikleri ile birlikte) MEB Yönetici ve lerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik (2012 yılı değişikliği ile birlikte) Taşınır Mal Yönetmeliği (2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2010 ve 2012 yılı değişiklikleri ile birlikte) Okul Kantin Hijyen Kuralları Yönetmeliği (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Okul-Veli İşbirliği (2002/27 no lu Genelge) Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi (2005/92 no lu Genelge) MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MEB İzin Yönergesi (2013 tarih ve sayılı 19

20 İŞLERİ MÜHÜR, YAZIŞMA ARŞİV REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ İŞLERİ İSİM VE TANITIM SİVİL SAVUNMA Makam Onayı) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik (2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) lik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2009 yılı değişikliği ile birlikte) MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (2010 yılı değişikliği ile birlikte) MEB Bayrak Törenleri Yönergesi MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Okullarda Şiddetin Önlenmesi 2006/26 nolu Genelge MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği DPY ve Bursluluk Yönetmeliği (2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete) (2012 yılı değişikliği ile birlikte) MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB Kurumlarına Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Tam Gün Tam Yıl Yasası 20

21 2.3 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo: 10 FAALİYET ALANI FAALİYET ALANI 1 Eğitim ve öğretim e destek Öğrenme ortamı E-okul Öğrenciye destek FAALİYET ALANI 2 Okul yönetimi Eğitim Yönetimi Öğretimin yönetimi Bütçe yönetimi Denetim FAALİYET ALANI 3 Temizlik ve sağlık bilgisi Okul servisi Kantin FAALİYET ALANI 4 Onarım Araç gereç Donatım ÜRÜN HİZMETİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM, DESTEK öğretime gidebilen öğrenci yetiştirilmesi lerin mesleki yeterliğe sahip hale getirilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılması Öğrenci işleri ve kayıtlar Öğrenciye rehberlik ve maddi yardım YÖNETİM / DENETİM Okulun çalışmalarının ve gelişiminin yönetilmesi Eğitimle ilgili mevzuatın düzenlenmesi Öğretimin amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi Okula ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması Okul çalışmalarının denetimi TEMİZLİK, BAHÇE, SERVİS, KANTİN Okul ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu Servis araçlarının düzenli hizmet vermesi Sağlıklı ve kaliteli kantin hizmeti ONARIM DONATIM Okulun onarımı için ödenek temini veya tahsisi Okulu araç-gereç temini veya tahsisi Okulu donatım temini veya tahsisi 21

22 2.4 KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZLER PAYDAŞ ANALİZİ Tablo: 11 PAYDAŞ İÇ PAYDAŞLAR 1.OKUL İDARESİ 2.ÖĞRETMENLER 3.ÖĞRENCİLER 4.YARDIMCI PERSONEL 5.OKUL AİLE BİRLİĞİ 6.KANTİN İŞLETMESİ 7.OKUL SERVİSLERİ DIŞ PAYDAŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5.VELİLER 6.YEREL YÖNETİMLER 7.MAHALLE MUHTARLIĞI 8.SAĞLIK KURULUŞLARI 9.EMNİYET, JANDARMA 10.DİĞER EĞİTİM KURUMLARI HİZMET ALANLAR ÇALIŞAN LAR TEMEL ORTAK STRATEJ İK ORTAK TEDARİKÇİ 22

23 2.4.2 PAYDAŞ MATRİSİ Tablo: 12 KURUM HİZMET ALANLARI Hizmetten yararlanan paydaşlar İç paydaş Dış paydaş Yönetim hizmetleri Personel hizmetleri Eğitim öğretim hizmetleri Bütçe yatırım hizmetleri Araştırma planlama istatistik Rehberlik hizmetleri Sivil savunma hizmetleri Personel Diğer Okul Kurumlar ler Öğrenci Veliler Aile Birliği İlçe Müdürlükleri Sivil Toplum Örgütleri Sanayi Kuruluşları Basın Yayın Kurumları Üniversiteler Yerel Yönetimler Hayırseverler Tüm İlçe Halkı 23

24 2.5 KURUM İÇİ ANALİZİ ÖRGÜTSEL YAPI OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI REHBERLİK SERVİSİ MEMUR-YARDIMCI HİZMETLER MATEMATİK FİZİK-KİMYA- BİYOLOJİ TARİH- COĞRAFYA- FELSEFE YABANCI DİL GÖRSEL SANATLAR- MÜZİK-BEDEN EĞİTİMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 24

25 2.5.2 İNSAN KAYNAKLARI Tablo: 13 Sıra No YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU Adı Soyadı Alanı Görevi Ay.Der/Kad. İstihdam Tipi Eğitim Durumu Kariyer Durumu 1 ZATİ AKTAŞ Fizik Müdür Başyardımcısı 1 / 1 Kadrolu 2 YUSUF AKTAŞ Felsefe Müdür Yardımcısı 2 / 1 Kadrolu 3 HATİCE TUFAN ŞAHİN Matematik 8 / 3 Kadrolu 4 HAYDAR ANDİÇİ Fizik 1 / 4 Kadrolu 5 İLHAN SARI Beden Eğitimi 1 / 4 Kadrolu 6 NECLA KARAÇAY Türk Dili ve Uzman 1 / 4 Kadrolu Edebiyatı 7 TÜRKAN DAĞISTAN Tarih 1 / 4 Kadrolu Uzman 8 SIDDIKA Uzman KARAGÖZ Tarih 1 / 2 Kadrolu MÜGE 9 HAYRİYE Uzman AĞAOĞLU Rehberlik 1 / 2 Kadrolu TALİA 10 SERDAL AVŞAR Kimya/Kimya 2 / 3 Kadrolu Teknolojisi 11 YUNUS EMRE DOKUMACI Görsel Sanatlar 2 / 2 Kadrolu 12 HATİCE ÖZBAYRAK Matematik 2 / 1 Kadrolu 13 FERDANE EMİR Görsel Sanatlar 2 / 1 Kadrolu 14 ERKAN ÇEVİK Kimya/Kimya 2 / 1 Kadrolu Teknolojisi 15 İLKAY ÖĞÜT Görsel Sanatlar 3 / 3 Kadrolu 16 ÖZLENEN DEĞER ÖZSU Müzik 3 / 3 Kadrolu 17 CELALETTİN MURAT Türk Dili ve Edebiyatı 3 / 3 Kadrolu 18 HATİCE DUYGU NESLİHANOĞLU Felsefe 3 / 1 Kadrolu 19 YELDA ISITAN Müzik 3 / 1 Kadrolu 20 SERDAR ÇALIKIR İngilizce 4 / 3 Kadrolu 21 TEZAY TEZCAN AKKURT İngilizce 4 / 2 Kadrolu 22 NERGİZ ÇINAR İngilizce 4 / 2 Kadrolu 23 HATİCE KOÇAK Beden Eğitimi 4 / 2 Kadrolu 24 EMİNE BAYRAK TOPRAK Matematik 4 / 2 Kadrolu 25 GÜRCAN FIRINCIOĞULLARI Matematik 4 / 2 Kadrolu 26 MUSTAFA KÜPELİ Rehberlik 4 / 1 Kadrolu 27 AYŞE ERDENER İngilizce 5 / 3 Kadrolu 28 IŞIN ABAY İngilizce 5 / 1 Kadrolu 29 ABDULLAH ORHAN Türk Dili ve 6 / 2 Kadrolu Edebiyatı 30 ARZU KAYHAN Matematik 6 / 1 Kadrolu 31 AYŞEGÜL ALTUN Biyoloji 6 / 1 Kadrolu 32 SENEM AKKAYA Matematik 7 / 2 Kadrolu SARIDOĞAN 33 PINAR CERAN Coğrafya 7 / 2 Kadrolu 25

26 34 NÜKET AKBUDAK İngilizce 7 / 2 Kadrolu 35 SEVİNÇ OFLAZ Tarih 7 / 2 Kadrolu 36 MELEK YILMAZ Coğrafya 7 / 1 Kadrolu 37 HATİCE YÜKSEL Türk Dili ve 7 / 1 Kadrolu Edebiyatı 38 DERYA DENİZ GÜNDOĞAN Matematik 7 / 1 Kadrolu 39 DİDAR YASA Fizik 7 / 1 Kadrolu Uzman 40 ASLI TÜRKMEN YILDIZ Matematik 7 / 1 Kadrolu 41 ESRA BOSTANCI Biyoloji 8 / 3 Kadrolu 42 İSMAİL EKİZ Türk Dili ve 8 / 3 Kadrolu Edebiyatı 43 ALİ AKÖZ Türk Dili ve 8 / 2 Kadrolu Edebiyatı 44 DİLEK KIZILIRMAK Türk Dili ve 8 / 2 Kadrolu ÖZDAŞ Edebiyatı 45 İKBAL BAYRAK Coğrafya 8 / 1 Kadrolu 46 ŞULE TURAN Türk Dili ve 9 / 3 Kadrolu Edebiyatı 47 HALİL FİLİZ Hizmetli 3 / 3 Kadrolu Hizmetli 48 NİZAMETTİN ÖZDEMİR Hizmetli 11 / 1 Kadrolu Hizmetli 26

27 2.6 PEST ANALİZİ (ÇEVRE ANALİZİ ) Politik-Yasal Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları, AB uyum süreci çalışmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır Ekonomik Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuzun bulunduğu çevre sürekli göç alan bir bölge olduğu için, genel bağlamda ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri düşük seviyelerdedir. Okulumuzun Anadolu lisesi olması bakımından Ankara nın çeşitli ilçelerinden öğrencisi bulunmaktadır. Bu ise sosyoekonomik açıdan farklı öğrenci kitlelerini bir araya getirmektedir. Ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmamakla birlikte belli dönemlerde okul bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları düzenlenmekte, buradan elde edilen gelirlerle okulumuzun eksikleri giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, ekonomik durumu iyi olan velilerimizin okulumuza yardımları olmaktadır Sosyal-Kültürel Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuzun bulunduğu çevredeki kültürel yapı ile okulumuz Anadolu lisesi bünyesindeki öğrencilerin kültürel yapılarında gözle görülür farklılıklar bulunmasına rağmen öğrenciler arasında uyum sorunları yaşanmamaktadır. Okulumuzun bulunduğu coğrafi konum nedeniyle toplu taşıma araçlarının geçiş güzergahında bulunmaması sosyal açıdan gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle okul saatleri içinde yapılacak sosyal etkinliklere daha çok yer verilmektedir. Okulumuz öğrenci velilerine ve yakın çevrede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere okul imkanları dahilinde ve ayrıca sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa yardım çalışmaları 27

28 yürütülmektedir. Kitle iletişim organlarının doğru kullanılamaması eğitimöğretim faaliyetlerinin verimini düşürmekte, bununla birlikte öğrencilerin güncel gelişimleri yakından takip edebilmelerini sağlamaktadır Teknolojik Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi Okulumuz ile ilgili faaliyetlerimiz e-okul sistemi üzerinden yürütülmektedir. Okulumuz bünyesinde teknolojik açıdan bilgisayarlar, interaktif tahtalar, gerekli yazılımlardan mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmaktadır. Okul bünyesinde Bilgisayar sınıfı bulunmakta, formatör öğretmenimiz katkısı ile öğrenciler bilgisayar sınıfını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Ancak bilgisayarların çok eski olması verimliliği düşürmektedir. Ayrıca internet bağlantısından kaynaklı sıkıntılar görülmektedir. Teknoloji ve bilgiyi elde etme imkânları açısından baktığımız zaman, imkânlar mevcuttur. Okulumuz 9.sınıf öğrencilerine ( Öğretim Yılı) tablet uygulaması başlamış olup, mevcut durumda öğrencilerin bu tabletleri eğitim öğretim için aktif bir şekilde kullanamadıkları tespit edilmiştir. 28

29 2.7 ÜST POLİTİKA BELGELERİ MEB, Diğer Bakanlıkların, Kurum ve Kuruluşların stratejik Planları İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 10.Kalkınma Planı 2014 Yılı programı Orta Vadeli Program, Orta Vadeli mali Plan AB Müktesebatına Uyum Programı UNESCO Herkes İçin Eğitim 2015 Hedefleri TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu M.E.B Sürekli Kurum Geliştirme Projesi,TÜSSİDE Sonuç Raporu 18.Milli Eğitim Şura Kararları Bilgi toplumu Stratejisi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT M.E.B Stratejik Plan Hazırlık Programı M.E.B Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 61. Hükümet Programı HBÖ Strateji Belgesi Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Avrupa sosyal Şartı İMEİGEP Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Eğitim Öğretim-2020 Lisbon

30 2.8 GZFT ANALİZİ Tablo: 14 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ lerimizin kadromuzun genç ve dinamik olması. Okulumuzda tekli öğretimin yapılması. Okul idaresi ile personelin iş birliği içinde olması. Velilerimizle sağlıklı ve saygılı bir uyum izlenmesi. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sosyal faaliyetlere istekli olması. Okul yerleşkesinin şehir kalabalığından uzak olması. ZAYIF YÖNLERİMİZ Okula ulaşımın kolay olmaması. Okulun ulaşımındaki sıkıntıdan dolayı öğrencilerin tercih listesinde son sıralarda yazmasından dolayı düşük puanlı öğrencilerin okulumuza yerleşmesi. Spor salonunun olmaması. Bölgede alt yapı, yol çalışmalarının yetersiz olması. Ücretsiz izin kullanan öğretmen sayısının çokluğu nedeniyle ücretli öğretmenle doldurulan kadronun sürekli değişmesi. FIRSATLAR Anadolu Lisesi statüsüne yeni dahil olduğumuz için okulumuzu başarılarımızla ispatlama şansımızın olması. Öğrenci mevcudumuzun kalabalık olmaması. Öğretim binamızın yeterli olması. TEHDİTLER Okulun konut alanları dışında olmasından dolayı hırsızlık ve sabotaj olaylarına açık olması. Öğrencilerin yaygın oranda sigara kullanmaları. Yöneticilerin sık değişmesi 30

31 2.8 TOWS MATRİSİ Tablo: 15 DIŞ FAKTÖRLER İÇ FAKTÖRLER FIRSATLAR 1. Anadolu Lisesi statüsüne yeni dahil olduğumuz için okulumuzu başarılarımızla ispatlama şansımızın olması. 2. Öğrenci mevcudumuzun kalabalık olmaması. 3. Öğretim binamızın yeterli olması. TEHDİTLER 1. Okulun konut alanları dışında olmasından dolayı hırsızlık ve sabotaj olaylarına açık olması. 2. Öğrencilerin yaygın oranda sigara kullanmaları. 3. Yöneticilerin sık değişmesi GÜÇLÜ YÖNLER 1. lerimizin kadromuzun genç ve dinamik olması. 2. Okulumuzda tekli öğretimin yapılması. 3. Okul idaresi ile personelin iş birliği içinde olması. 4. Velilerimizle sağlıklı ve saygılı bir uyum izlenmesi. 5. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sosyal faaliyetlere istekli olması. 6. Okul yerleşkesinin şehir kalabalığından uzak olması. GF STRATEJİLERİ G5F2: lerimizin desteği ile bütün öğrencilerin en az bir sosyal kültürel faaliyete katılımı sağlanacak. GT STRATEJİLERİ G4T2: Velilerimizle olan güçlü iletişimimiz sayesinde öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları için çalışmalar yapılacak. ZAYIF YÖNLER 1. Okula ulaşımın kolay olmaması. 2. Okulun ulaşımındaki sıkıntıdan dolayı öğrencilerin tercih listesinde son sıralarda yazmasından dolayı düşük puanlı öğrencilerin okulumuza yerleşmesi. 3. Spor salonunun olmaması. 4. Bölgede alt yapı, yol çalışmalarının yetersiz olması. 5. Ücretsiz izin kullanan öğretmen sayısının çokluğu nedeniyle ücretli öğretmenle doldurulan kadronun sürekli değişmesi. ZF STRATEJİLERİ Z2F2: Öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için teşvik edici faaliyetler düzenlenecek. ZT STRATEJİLERİ Z1T1: Jandarma ile yapılacak iş birliği ile okul giriş ve çıkış saatlerinde ve ders saatleri dışında okulun kontrol altında tutulması sağlanacak. 31