TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirir. hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) , FAKS: (212) AĞUSTOS 2011 ISSN

3 İÇİNDEKİLER DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Sigorta Primi Gelirleri Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun Bütçe Harcamaları Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Fona Devredilen Bankalar Geri Kazanım Faaliyetleri Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fonun Taraf Olduğu Davalar Hazine Müsteşarlığına Yapılan Ödemeler Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler DİĞER FAALİYETLER Uluslararası Faaliyetler Diğer Kurumlar ile İlişkiler

4 TABLOLAR Tablo 1: TMSF 2011 yılı Kurum Gelişim Planı tarihli Performans Çizelgesi... 5 Tablo 2: TMSF dönemi KGP Notlama Çizelgesi... 5 Tablo 3: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri... 6 Tablo 4: Ocak 2011-Mart 2011 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri... 8 Tablo 5: 2011 yılında Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetler... 9 Tablo 6: 2011 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 7: Çözümleme faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 8: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Tablo 9: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler Tablo 10: İmar Bankası DİBS ödemeleri Tablo 11: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı Tablo 12: Fonun takipli alacaklarından 2011 yılı Nisan-Haziran döneminde yapılan net tahsilatlar Tablo 13: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar Tablo 14: Satışa sunulan ticari ve iktisadi bütünlüklerin tarihi itibarıyla durumu. 22 Tablo 15: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar Tablo 16: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Tablo 17: Uluslararası dava ve takipler Tablo 18: Kredi dışı davalar Tablo 19: Kredi dışı icra takipleri Tablo 20: 2011 yılı Nisan-Haziran döneminde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler ŞEKİLLER Şekil 1: TMSF dönemi Strateji Haritası... 4 GRAFİKLER Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları... 7 Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri... 7 Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu

5 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. İnterbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu Devlet İç Borçlanma Senedi Devlet Borçlanma Senedi Geri Ödeme Sözleşmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu Ticari ve İktisadi Bütünlük TMSF-Fon BDDK TCMB Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank İnterbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank TYT Bank Marmara Bank Impexbank Birleşik Fon Bankası IADI EFDI DİBS DBS Protokol FYYS ABK TİB 3

6 DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI TMSF nin planlama dönemleri üçer yıllık olup, 2011 yılının başlaması ile planlama döneminde Kurumsal Gelişim Programı (KGP) adı verilen yeni bir kurumsal performans yönetim modeline geçilmiştir. KGP, birer perspektif olarak konumlandırılmış olan üç adet stratejik amaç etrafında yapılandırılmıştır. Bu amaçlar TMSF nin Mevduat Sigortacılığı, Banka Çözümleme ve Kurumsal Gelişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktadır. Fonun stratejik hedefleri ise bu üç stratejik amaç çerçevesinde belirlenmiş ve her bir stratejik hedef için Stratejik Faaliyet ve Projeler tanımlanmıştır. Bu çerçevede 2011 yılı Kurum ve Birim Gelişim Planları da hazırlanarak tüm Kurum bünyesinde gerekli proje çalışmaları başlatılmıştır. Şekil 1: TMSF dönemi Strateji Haritası 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde Fonun stratejik planlama çalışmaları kapsamında; Kurum ve Birim Gelişim Planları na yönelik uygulama, izleme ve raporlama süreçlerine devam edilmiş, Kurum içerisinde stratejik yönetim anlayışının artırılması için stratejik paylaşım bültenlerinin yayımlanması, kurum içi bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, kurum içi stratejik algılama seviyesinin ölçümlenmesi, kurum içi ortak paylaşım alanında ilgili bilgi ve belgelerin paylaşılması gibi çeşitli çalışmalar yürütülmüş, İkinci altı aylık döneme ilişkin revizyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 4

7 Ayrıca, ikinci üç aylık dönemde, Fonun stratejik amaçlarına göre gruplanmış olan ve 2011 yılının birinci üç aylık dönemine ilişkin performans gerçekleşmelerini gösteren Kurum Gelişim Performans Çizelgesi hazırlanmıştır. TMSF, 2011 yılının birinci çeyreğinde A-Başarılı performans notu elde etmiştir. Kurum başarı ortalamasının altında kalan H.7 ve H.8 numaralı stratejik hedeflerde ortalamanın altında gerçekleşme olmasının sebebi ise bazı performans hedeflerine ilişkin çalışmaların, dönemsel iş yükü göz önünde bulundurularak daha sonraki dönemlere ertelenmesi ve öngörülemeyen dışsal faktörlerin etkisidir. Fonun tarihi itibarıyla performans gerçekleşmelerini gösteren Kurum Gelişim Performans Çizelgesi ile KGP Notlama Çizelgesi sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2 de görülmektedir. TMSF 2011 YILI KURUM GELİŞİM PLANI PERFORMANS ÇİZELGESİ ( tarihi itibarıyla) KURUM PERFORMANS NOTU A Stratejik Hedefler (H) MEVDUAT SİGORTACILIĞI Performans H.1. Kamuoyunun Güvenini ve Farkındalığını Artırmak A+ H.2. Dünya daki En İyi Uygulayıcılar ve Yol Göstericiler Arasında Olmak (*) BANKA ÇÖZÜMLEME H.3. Çözümlemeye Hazırlık ve Çözümleme Süreçlerini Geliştirmek A+ H.4. Çözümleme Gelir ve Giderlerini Optimize Etmek KURUMSAL GELİŞİM H.5. Kurumsal Yönetim Sistemi Uygulamalarını Geliştirmek A+ H.6. Finansal Yönetim Uygulamalarını Etkinleştirmek A+ H.7. Çalışan Yetkinliklerini ve Motivasyonu Artırmak H.8. Kurumiçi /Kurumdışı İletişim ve İşbirliğini Geliştirmek Tablo 1: TMSF 2011 yılı Kurum Gelişim Planı tarihli Performans Çizelgesi KGP NOTLAMA ÇİZELGESİ Notlar Not Açıklaması Notlama Aralıkları A+ Çok Başarılı (95 ve üzeri) A Başarılı (80-94) B Orta (65-79) C Zayıf (50-64) D Çok Zayıf (50 nin altı) (*) Stratejik hedefe ilişkin ilk çeyrekte performans hedefi yer almamaktadır. Tablo 2: TMSF dönemi KGP Notlama Çizelgesi Notu A B B 5

8 2. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 2010 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan ve 2011 yılı sonunda milyon USD ye ulaşacağı öngörülen mevduat sigortacılığı rezerv tutarı itibarıyla milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Rezerv (dönem başı) Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri 2 Finansal Gelirler (Faiz vb.) 3 Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Giderleri Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı 4 Rezerv (dönem sonu) 3 Performans Hedefi Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2011 Yılı Mali Hedefleri ve leri (milyon USD) 1 Nisan-Haziran 2011 Yılı Oranı Ocak-Haziran Oranı İtibarıyla Kümülatif %105, % %34, %59, %33, %64, %23,53-16 %47, %174, %135, %94, %94, Tablo 3: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar Fonun kuruluşundan itibaren nakit olarak ve Devlet Borçlanma Senetleri (DBS) ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır. 3 Mevduat sigortacılığı rezervinin DBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup DBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 127 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi milyon USD ye (9.136 milyon TL), döneme ilişkin finansal gelirler ise 309 milyon USD ye ulaşmaktadır. 4 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir tarihi itibarıyla sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarı 157,94 milyar TL olup mevduat sigortacılığı rezervinin bu tutara oranı %5,67 dir. Fon, 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 182 milyon USD tutarında faaliyet geliri ve 108 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise ikinci üç aylık dönemde 8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Haziran 2011 itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 31 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplamı 659 milyar TL ye ulaşmış olup bu tutarın %25 i sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Haziran 6

9 2010 a göre %11 oranında artarak 161 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bankalar nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonuna ilişkin tutarlar Grafik 1 de gösterilmektedir. milyar TL 700 Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Haziran 2010 Eylül 2010 Aralık 2010 Mart 2011 Haziran 2011 Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Not: TL karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sigorta Primi Gelirleri Mevduat bankaları ve katılım bankalarından 2011 yılı ikinci üç aylık dönemi içerisinde tahsil edilen Ocak 2011-Mart 2011 dönemi prim gelirleri, Ocak 2010-Mart 2010 dönemine göre %15,3 oranında artış göstererek 211 milyon TL olmuştur. Bu tutarın %8 lik kısmı (17,3 milyon TL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam TL ve USD karşılıkları Grafik 2 de yer almaktadır. milyon TL* 250 Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri milyon USD* Mart 2010 Haziran 2010 Eylül 2010 Aralık 2010 Mart Toplam TL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri Not: TL ve USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 7

10 2011 yılı ikinci üç aylık dönemde Ocak 2011-Mart 2011 dönemine ilişkin sigorta kapsamında bulunan 157,9 milyar TL tutarındaki mevduat ve katılım fonları üzerinden tahsil edilen sigorta primleriyle ilgili detaylı bilgi Tablo 4 te yer almaktadır. Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı 1 Sigorta Primi Tutarı TL Mevduat Bankaları USD EUR TL Katılım Bankaları USD EUR TL Toplam USD EUR Genel Toplam (TL karşılığı) 2 TL Tablo 4: Ocak 2011-Mart 2011 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri 1 Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. 2 TL karşılıkların hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır Para Cezaları Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının %50 si ile verilecek idari para cezalarının %90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Nisan-Haziran döneminde bu hüküm çerçevesinde Fon tarafından toplam 1,26 milyon TL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Ayrıca, tahsil edilen idari para cezalarından 113 bin TL lik kısım söz konusu dönem içerisinde ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığına aktarılmıştır Hisse Devir Payları Bankacılık Kanunu nun 18 inci maddesi gereğince BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin %1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. 8

11 Bu kapsamda, 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde Fon tarafından 32,18 milyon TL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler Şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 3 ay müddetle ilan edilmektedir. İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar bankalar tarafından Mayıs ayı sonuna kadar Fona devredilmekte olup söz konusu tutarlar Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 42,6 milyon TL, Fona gelir kaydedilmiştir. Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetlerin para cinslerine göre dağılımı Tablo 5 te yer almaktadır. Fona Devredilen Zamanaşımına Uğramış Kıymetler TL ,50 NOK ,67 USD ,78 SEK ,72 EUR ,86 DKK ,40 CHF ,54 AUD 4.657,68 GBP ,08 SAR 1.493,95 JPY 730,00 CAD 7.430,83 Tablo 5: 2011 yılında Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetler 2.4. Fonun Bütçe Harcamaları TMSF Teşkilat Yönetmeliği ile Fon Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 2011 yılı Gider Bütçesi, Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur yılı Gider Bütçesinde toplam 53,25 milyon TL ödenek öngörülmüş ve ikinci üç aylık dönemde 10,46 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutar toplam bütçe ödeneğinin %19,65 ine tekabül etmektedir. Harcamaların 6,55 milyon TL sini personel giderleri, 3,2 milyon TL sini mal ve hizmet alımları, 0,71 milyon TL sini ise diğer harcamalar 9

12 oluşturmaktadır yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 6 da yer almaktadır. Ödenek Türü 2011 Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı (TL) 2011 Ödeneği Nisan-Haziran Oranı Ocak-Haziran Oranı Personel Giderleri %19, %46,33 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %21, %43,83 Mal ve Hizmet Alım Giderleri %23, %42,04 Cari Transferler %0, %10,03 Sermaye Giderleri %7, %9,72 Toplam %19, %42,38 Tablo 6: 2011 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı 2.5. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fon, mevduat ve katılım fonlarının sigortalanmasından dolayı bulundurduğu rezervini mevduat, katılım fonu ve Devlet Borçlanma Senetlerinde (DBS) değerlendirmektedir. Bu kapsamda, tarihi itibarıyla milyon TL (DBS lere ilişkin faiz gelir reeskont tutarı dahil olup açıklamalar Tablo 1 de yer almaktadır.) tutarındaki mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin; milyon TL lik kısmı DBS olarak (%69), milyon TL lik kısmı ise vadeli mevduat hesaplarında (%31) değerlendirilmektedir. Mevduat sigortacılığı rezervinin TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla %71, %16 ve %13 tür. 10

13 3. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Bankacılık sisteminde 1994 yılından itibaren faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen 5 banka ve temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen 20 banka ile ilgili olarak Fon tarafından halen tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonucunda, 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde Fon 132 milyon USD tutarında çözümleme geliri, çözümleme faaliyetlerine ilişkin rezervin değerlemesinden ise 9 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Aynı dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödeme tutarı 51 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Çözümleme faaliyetlerinin 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmelerine ilişkin mevcut durum Tablo 7 dedir. Çözümleme Faaliyetleri 2011 Yılı Mali Hedefleri ve leri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Nisan-Haziran 2011 Yılı İtibarıyla Oranı Ocak-Haziran Oranı Kümülatif Rezerv (dönem başı) %87, %100 - Çözümleme Gelirleri %16, %21, Borçlanma Mevduat Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (Faiz vb.) 43 9 %20,93 21 %48, Çözümleme Giderleri %21,54-29 %44, Hazine ye Ödemeler %6, %27, TCMB Avans Ödemeleri Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri %81, %83, Evalüasyon ve Değerleme Farkı Rezerv %92, %92, (dönem sonu) 6 Tablo 7: Çözümleme faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak hesaplanmıştır sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; 3 ayda bir TMSF tarafından hazırlanan nakit projeksiyon tutarları performans hedefi olarak esas alınmıştır. 3 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4 Borçlanma tutarının milyon USD lik kısmı TCMB den kullanılan avanstır. 5 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 6 Söz konusu tutarın 686 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. Bakiye tutar ise TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereği çözümleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen Fonda tutulan ihtiyati rezerv ve takip eden ayda Hazine ye aktarılacak serbest rezerv tutarı olan 163 milyon USD den oluşmaktadır. 11

14 3.1. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara ilişkin mevcut durum Tablo 8 de yer almaktadır. Banka Adı Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Faaliyet İzninin Kaldırıldığı Tarih İflas Karar Tarihi Marmara Bank TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Tablo 8: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Mevcut Durumu İflas masasına adet alacak kaydı yaptırılmış ve 16,8 milyon TL tutarındaki alacak kaydı kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 14,9 milyon TL'lik kısmı ile yasal faizin 39,8 milyon TL lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına 942 adet alacak kaydı yaptırılmış ve 23 milyon TL tutarındaki alacak kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 13 milyon TL'lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına adet alacak kaydı yaptırılmış ve 40,5 milyon TL tutarındaki alacak kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 40,1 milyon TL lik kısmı ile yasal faizin 20,3 milyon TL lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına 13 adet alacak kaydı yaptırılmış ve 384 bin TL tutarındaki alacak kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 253 bin TL lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına adet alacak kaydı yaptırılmış ve 21,1 milyar TL tutarında alacak kabul edilmiştir. Birinci ve ikinci sıra cetvelinde toplam Fon alacağı 1 13,1 milyar TL, vergi dairelerinin alacağı 6,7 milyar TL 2 ve Hazine Müsteşarlığının alacağı 928 milyon TL olup muvakkat pay cetvelinde birinci sırada 214 kişiye 1,3 milyon TL 3 tutarında ödeme yapılmıştır. 1 Fon alacağı; Fon tarafından ödenen toplam mevduat, zamanaşımına uğrayan mevduat ve sigorta prim farkları ile iflas tarihine kadar olan yasal faizler toplamından oluşmaktadır. Alacaklılar 1. ve 2. Sıra Cetvelinde kabul edilen Fon alacağından ipotek ve ticari işletme rehinleri bedeli olarak 142,6 milyon TL mahsup edilmiştir. 2 T.C. Maliye Bakanlığı nın (Vergi Daireleri) Alacaklılar 1. ve 2. Sıra Cetvelinde kabul edilen toplam alacağından 1,2 milyar TL mahsup edilmiştir. 3 Muvakkat pay cetveli kapsamında birinci sırada yapılan ödemelerden yasal kesintiler mahsup edilmiştir Fon Tarafından Yapılan Mevduat Ödemeleri Müflis İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki mevduat sigortası kapsamındaki hesaplar için tarihinde 33. etap ödemesi kapsamında 7 mudiye ödenmek üzere toplam TL (gelir vergisi dahil) kaynak aktarımı yapılmıştır sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında ise Müflis Marmarabank A.Ş. ile ilgili olarak Fon tarafından TL tutarında ödeme yapılmıştır İflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Ödemeler Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduat ile ilgili olarak Fon tarafından yapılan ödemeler ile müflis banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı tutarları Tablo 9 da gösterilmektedir. 12

15 Banka Adı Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ve İflas Masaları Tarafından Yapılan Geri Ödemeler ( tarihi itibarıyla) (TL) Fon Tarafından Aktarılan Kaynak İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Anapara İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Faiz Kalan Fon Alacağı (Anapara) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Toplam Tablo 9: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler 1 Söz konusu tutara ödenen gelir vergisi tutarı dahil edilmiş olup Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını ifade etmektedir. 2 Söz konusu tutar, ipotek ve ticari işletme rehni bedellerinin Fon alacağına mahsup edilen kısmıdır İmar Bankası DİBS Ödemeleri İmar Bankası bünyesinde karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta toplam adet işlemi bulunmakta olup işlem tutarları toplamı ise 728 milyon TL dir. Hak sahiplerinin tamamının başvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek işlem tutarı (anapara+faiz) maksimum 970 milyon TL olacaktır. TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahiplerinin başvuruları değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak, İmar Bankası tarafından DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde başlanmıştır. Daha önce yapılan 34 etap ödemeye ilave olarak, 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 2 etap ödeme daha yapılmıştır tarihi itibarıyla yapılan ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 10 da yer almaktadır. İmar Bankası DİBS Ödemeleri ( tarihi itibarıyla) (TL) İşlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak Çıkışı tarihi itibarıyla etap ( ) etap ( ) Toplam Tablo 10: İmar Bankası DİBS ödemeleri 13

16 Yıllık tahsilat tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Nisan-Haziran Fona Devredilen Bankalar Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili çözümleme faaliyetlerine halen devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulunun tarihli Kararı gereğince faaliyetlerini, diğer Fon bankalarından kendisine intikal eden varlık ve yükümlülüklerin çözümlenmesi amacıyla Fon bünyesinde küçülerek sürdürmektedir. Bankanın itibarıyla toplam aktifleri 803,6 milyon TL, likit değerleri 685 milyon TL, özkaynakları 596 milyon TL olup kârı ise 15,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkbank Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni BDDK tarafından kaldırılan bankanın fiilen 2003 yılında başlanan fiziki tasfiyesi, hukuki problemi olan hesaplar dışında tamamlanmıştır. Bankanın tarihi itibarıyla toplam aktifleri 474 milyon TL, likit değerleri 104 milyon TL ve özkaynakları ise 234 milyon TL olarak gerçekleşmiştir Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanunu nun ve 6183 sayılı Kanun un Fona tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda özellikle 2005 yılından itibaren kamu alacağının etkin bir şekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Fonun bankalara aktarmış olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen nakit tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 3 te gösterilmektedir Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı 14

17 Fonun tarihi itibarıyla çözümleme gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı 19,8 milyar USD ye ulaşmıştır yılının ikinci üç aylık döneminde finansal gelirler dahil olmak üzere 141 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahsilata ilişkin bilgiler Tablo 11 de yer almaktadır. Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) 2 Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Tasfiyedeki Banka ve İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Performans Hedefi Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD) 1 Nisan-Haziran Oranı Ocak-Haziran Gercekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif %16, %21, %16, %20, %33,33 8 %88, Finansal Gelirler 43 9 %20,93 21 %48, Toplam %16, %22, Tablo 11: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat tutarları dikkate alınmış, tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. Nisan-Haziran 2011 döneminde takipli alacaklardan yapılan brüt tahsilat tutarlarından iade, ödeme vb. işlemler düşüldükten sonra kalan net nakit tahsilat tutarı 117,07 milyon USD dir Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanunu nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduatın eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almış olduğu alacaklar ve diğer alacaklar sebebiyle takip ve tahsil işlemleri yürütmektedir. Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir. Fon, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında tarihi itibarıyla toplam adet ve 8,8 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik almıştır yılının ikinci üç aylık döneminde 2,98 bin TL bedelli 2 adet dosya devralınmıştır. Takipli alacaklar ile ilgili olarak Nisan-Haziran dönemi içerisinde sağlanan net tahsilat tutarı 117,07 milyon USD dir. Söz konusu tahsilat tutarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 12 de yer almaktadır. 15

18 Fonun Takipli Alacaklarından 2011 Yılı Nisan-Haziran Döneminde Yapılan Net Tahsilatlar(milyon USD) 1 Nakdi Tahsilat Ayni Tahsilat Toplam Banka Hakim Ortaklarından/İştiraklerinden 90,51-90,51 Kurumsal Alacak Dosyalarından 6,31-6,31 Bireysel Alacak Dosyalarından 0,97-0,97 Diğer 2 19,28-19,28 Toplam 117,07-117,07 Tablo 12: Fonun takipli alacaklarından 2011 yılı Nisan-Haziran döneminde yapılan net tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür sayılı Kanun ve TİB kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan, ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplara aktarılması ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum ve alacaklılarına ödenmesi muhtemel tahsilatlardan oluşmaktadır. Söz konusu tahsilatın 7,52 milyon USD lik kısmı Kanlıca Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeli, 11,3 milyon USD lik kısmı A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. kar payı olup kalan kısmı ise muhtelif borçlulardan sağlanan tahsilat tutarıdır Banka Hakim Ortaklarına İlişkin Alacaklar Fon, devralmış olduğu hâkim ortak alacakları ile hâkim ortaklardan banka kaynaklarının istismar edilmesinden kaynaklanan alacakları 2004 ve 6183 sayılı Kanunlar çerçevesinde takipler yapılması, söz konusu hakim ortaklar ile protokoller veya FYYS'ler imzalanması ve bankacılık mevzuatının Fona vermiş olduğu diğer yetkilerin kullanılması gibi yollarla tahsil etmektedir. Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme şartları üzerinde anlaşmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Fonun alacak ilişkisi içerisinde bulunduğu banka hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde ilişkin yasal yetkiler kullanılmaktadır tarihi itibarıyla banka hakim ortaklarından elde edilen net tahsilat tutarları Tablo 13 te yer almaktadır. 16

19 Banka Adı Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar Hakim Ortak Grubu Nisan-Haziran Dönemi Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) İtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli Grubu 0,01 9,59 Yaşarbank Yaşar Grubu - 270,69 Kentbank Süzer Grubu - 188,16 Demirbank Cıngıllı Grubu - 103,43 Sümerbank Garipoğlu Grubu - 355,55 Pamukbank Çukurova Grubu ,79 Bank Kapital Ceylan Grubu 1,16 59,86 EGS Bank EGS Grubu 0,23 46,22 TYT Bank 2 Lapis Grubu 0,04 3,06 Yurtbank 3 Balkaner Grubu 0,04 132,12 Etibank 4 Medya Grubu - 273,90 Esbank 3 Zeytinoğlu Grubu - 86,65 İnterbank 3 Çağlar Grubu 60,34 576,18 Bayındırbank 5 Bayındır Grubu 0,30 39,62 Toprakbank 3-6 Toprak Grubu 0,03 271,96 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu - 45,92 İktisat Bankası 3 Erol Aksoy Grubu 2,34 163,11 İmar Bankası 7 Uzan Grubu 20,01 805,77 Egebank Demirel Grubu 6,01 134,39 Türkbank 8 TTB Munzam Vakfı - 8,13 Pamuk, Zeytin, Üzüm, İncir Tarım Tarişbank Satış Kooperatifleri Birlikleri Toplam 90, ,10 Tablo 13: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar 1 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler tutarlardan düşülmüştür. 2 Lapis Grubundan sağlanan tahsilatın tabloda gösterilen tutar dışında kalan 0,75 milyon USD lik kısmı iflas masası paylaşımına göre dağıtılacağından tevzi edilecek hesaplarda tutulmaktadır. 3 Grup şirketlerine yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Fon tarafından kullandırılan kaynak tutarları toplam tahsilat rakamlarından düşülmüştür (Balkaner Grubu 15,02 milyon USD, Zeytinoğlu Grubu 9,59 milyon USD, Çağlar Grubu 17,27 milyon USD, Toprak Grubu 67,10 milyon USD, Erol Aksoy Grubu 18,82 milyon USD ve Medya Grubu 4,24 milyon USD) tarihinde ihale edilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 1,1 milyar USD, sıra cetveline itiraz davaları devam ettiğinden bloke hesaplarda izlenmektedir. Satış bedelinden Fona isabet edecek tutar Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmemiştir. 5 Grup firmalarına ait varlıklardan oluşturulan ve tarihinde ihale edilen Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 77,05 milyon USD, ihalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davaları devam ettiğinden bloke hesaplarda izlenmekte olup Gruptan sağlanan tahsilat tutarına dahil edilmemiştir. 6 Toprak Grubu ile ilgili olarak tahsil edilen ancak hukuki süreç ve sıra cetveli çalışmaları devam ettiğinden Grubun borcundan henüz mahsup edilmeyen tutar itibarıyla 41,58 milyon USD dir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Toprak Grubu şirketlerinden olan alacakları, alacakların teminatını oluşturan gayrimenkullere ilişkin satış işlemlerinin yapılabilmesini teminen tarihinde 161,8 milyon USD bedelle (anapara+faiz) Fon tarafından temlik alınmıştır. Söz konusu temlik bedeli (anapara+faiz) Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarından mahsup edilmiştir. 7 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde sağlanan brüt tahsilat tutarı 6,95 milyar USD olup bu tutarın 6,17 milyar USD lik kısmı üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmış veya aktarılacaktır. Tabloda bakiye tutara yer verilmiştir. 8 Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının Fon tarafından temlik alınmış herhangi bir nakit borcu bulunmamaktadır. Tarişbank ın gayrinakdi riskleri ile Türk Ticaret Bankası nın iştiraklerinden kaynaklanan alacakların takibi ise devam etmektedir. 17

20 Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak mevcut durum ve 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde kaydedilen önemli gelişmeler aşağıda sıralanmıştır: Sitebank: Sürmeli Grubu ile imzalanan protokoller ve peşin tahsilatlar çerçevesinde toplam 9,6 milyon USD tahsilat sağlanmış ve Gruptan olan Fon alacakları 2005 yılında tasfiye edilmiştir. Öte yandan, Sitebank A.Ş. hakim ortakları ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Fon Kurulunun tarihli Kararı gereği başlatılan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki takip işlemleri ile ilgili olarak 5.951,31 USD tahsil edilmiştir. Yaşarbank: Yaşar Grubunun protokole konu nakit borcu 2006 yılında nakden ve defaten tahsil edilerek kapatılmıştır. Grubun gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilmektedir. Kentbank: Süzer Grubunun tarihinde imzalanan protokol kapsamındaki borcu 2007 yılında nakden ve defaten ödenmek suretiyle tasfiye edilmiştir. Demirbank: Cıngıllı Grubunun Fona olan nakit borçları yapılan tahsilatlar neticesinde 2007 yılında tasfiye edilmiştir. Sümerbank: Fonun Garipoğlu Grubundan olan alacaklarının 2010 yılı içerisinde imzalanan iki ek protokol kapsamında tahsil edilmesini takiben protokol kapsamında yer alan diğer edimlerin yerine getirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 355,55 milyon USD dir. Pamukbank: Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan ana sözleşme kapsamındaki nakit borçların tamamı tarihinde imzalanan ek sözleşme çerçevesinde revizyona tabi tutularak ödeme planına bağlanmış ve tahsil edilmiştir. Ana Sözleşmeye bağlı olarak; çözümü mahkeme sonucuna bırakılmış olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarını içeren ve tarihinde imzalanan ek protokol ile İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokol halen yürürlükte olup bu protokoller kapsamındaki yükümlülükler zamanında yerine getirilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 2,21 milyar USD dir. Bank Kapital: Ceylan Grubu ile TMSF ve alacaklı diğer kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. Grup ile ödeme planına yönelik Ek FYYS-9 un imzalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 18

21 Nisan-Haziran döneminde hakim ortak bağlantılı firmalardan 1,16 milyon USD nakit tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 59,86 milyon USD dir. EGS Bank: Deniz A.Ş. ile Fon arasında tarihinde imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 75 adet taahhütname düzenlenmiş olup söz konusu taahhütnameler ile EGS Bank eski Yönetim Kurulu Üyeleri, kanuni temsilcileri ve bağlantılı firmalardan olan Fon alacaklarının tahsil ve takibine yönelik işlemlere devam edilmektedir. Diğer taraftan, Fon Kurulunun tarihli Kararına istinaden Grup ile Fon arasında tarihinde protokol imzalanmıştır. EGS Grubundan 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 234 bin USD tutarında tahsilat sağlanarak tarihi itibarıyla toplam tahsilat 46,22 milyon USD ye ulaşmıştır. TYT Bank: Fon ile TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu arasında Fon alacağının tahsiline yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında işlemlere devam edilmektedir. Nisan-Haziran döneminde Gruptan 43 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla TYT Bank Grubu borçlularından sağlanan toplam tahsilat 3,06 milyon USD dir. Ayrıca, mali sorumlulukları bulunan TYT Bank eski yöneticileri hakkında yapılan takiplerden 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde tahsil edilen toplam 72,15 bin USD hukuki süreçleri kesinleşinceye kadar geçici hesaplarda bloke edilmektedir. Yurtbank: Balkaner Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün revize edilmesi hususunda Grupla görüşmelere devam edilmektedir. Ayrıca, Fon Kurulunun tarihli Kararı doğrultusunda Tekmar Grubu ile tarihinde protokol imzalanmıştır. Balkaner Grubundan olan alacaklara ilişkin olarak 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 34,78 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 132,12 milyon USD dir. Etibank: Fonun Medya Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmektedir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Medya Grubundan ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından toplam 273,90 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Medya Grubunun sorumlu tutulduğu bazı borç kalemlerine ilişkin olarak daha önce tahsil edilen 33,85 milyon USD lik tahsilat kurumsal alacak tahsilatları içinde izlenmektedir. Esbank: Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat 86,65 milyon USD dir. 19

22 İnterbank: Çağlar Grubu ile imzalanan 440,43 milyon USD tutarındaki protokol kapsamında Gruptan son 3 aylık dönemde 60,34 milyon USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 576,18 milyon USD dir. Ayrıca bu dönemde, kamu bankalarının Çağlar Grubundan olan toplam 75 milyon TL tutarındaki alacağı Fon tarafından temlik alınmıştır. Bayındırbank: Bayındır Grubu ile Fon ve diğer alacaklı 16 banka ve finans kuruluşu arasında tarihinde düzenlenen FYYS sorunlu hale gelmiş olup Grup hakkında temerrüde ilişkin hükümlerin uygulanmasına yönelik süreç devam etmektedir. Nisan-Haziran döneminde Grup borçlularından Cengiz İnşaat A.Ş. den protokol kapsamında 300 bin USD tahsil edilmiş olup tarihi itibarıyla, önemli bir kısmı ilişkili firmalardan olmak üzere, Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 39,62 milyon USD dir. Toprakbank: Toprak Grubu ile imzalanan ek protokole ilişkin bazı edimlerin yerine getirilmemesi sebebiyle temerrüt hali oluşmuş olup Gruba dahil gerçek ve tüzel kişiler hakkında başlatılan takip işlemlerine devam edilmektedir. Danıştay 13. Daire Başkanlığının 2009/2942-E. ve 2009/6309-E. sayılı dosyalarından verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine yapılacak işlemler hususundaki tarihli Fon Kurulu Kararına istinaden, 2009/18 sayılı Fon Kurulu Kararı üzerine yapılan işlemlerden hukuki imkansızlık bulunanlar dışındaki tüm işlemlerin geri alındığı ve 2009/235 sayılı Fon Kurulu Kararına istinaden yapılan işlemlerden hukuki imkansızlık bulunmayan satışlar ile borçlulara gönderilen ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirlerinin kaldırıldığına dair yazılar ilgililere tebliğ için gönderilmiştir. Söz konusu ödemeye çağrı mektubunun ve dayanak kararlarının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay kararlarına istinaden tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan hesaplamada tespit edilen 485,55 milyon TL üzerinden yeni bir ödemeye çağrı mektubu gönderilmiş ve ilgililerin mal varlıkları üzerine haciz şerhi işletilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan tahsilat tutarı 271,96 milyon USD dir. Bank Ekspres: Korkmaz Yiğit Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Nisan-Haziran döneminde bir adet gayrimenkul 214 bin TL bedelle üçüncü şahıslara ihale edilmiştir. Ayrıca, Avcılar Firuzköy de bulunan 1,52 milyon USD tutarındaki gayrimenkuller borçlusuna iade edilmiştir. Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 45,92 milyon USD dir. 20

23 İktisat Bankası: Erol Aksoy Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda Nisan-Haziran döneminde 4 adet otomobil 53,8 bin TL bedelle ve 1 adet taşınmaz 26 bin TL bedelle üçüncü şahıslara ihale edilmiştir. Gruptan 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 2,34 milyon USD tahsilat sağlanmış olup itibarıyla toplam tahsilat tutarı 163,11 milyon USD ye ulaşmıştır. İmar Bankası: Nisan-Haziran döneminde Uzan Grubu şirketlerinden olan Rumeli Telekom A.Ş. den rızaen yapılan tahsilat ve Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan hacizler ve menkul satışları yoluyla 20,01 milyon USD tahsilat sağlanmıştır tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan net tahsilat tutarı toplam 805,77 milyon USD dir. Egebank: Demirel Grubundan olan alacakların takip ve tahsil işlemlerine devam edilmekte olup Egebank ın kredi borçlularından Himak A.Ş. ile tarihinde ve eski Egebank Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Semizer le tarihinde protokol imzalanmıştır. Grubun Fona temlik edilen borçları ile ilgili olarak Nisan-Haziran döneminde 6 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Öte yandan, yine bu dönemde tahsil edilen 7,5 milyon USD, dava süreçlerinin devam etmesi sebebiyle Grubun kümülatif tahsilat tutarına dahil edilmemiş olup bloke hesaplarda izlenmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 134,39 milyon USD dir. Türkbank: Türkbank iştiraklerinden devir ve temlik alınan alacakların tahsiline ilişkin olarak tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat 8,13 milyon USD dir Ticari ve İktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satışa konu olan ticari işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, Bankacılık Kanunu gereğince, borçlulara ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden söz konusu kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. Satışa sunulan ticari iktisadi bütünlüklere ilişkin tarihi itibarıyla durum Tablo 14 te yer almaktadır. 21

24 Satışa Sunulan Ticari ve İktisadi Bütünlüklerin Tarihi İtibarıyla Durumu Ticari ve İktisadi Bütünlüğün Adı Hakim Ortak Grubu Muhammen Bedeli Açıklama Kanlıca Gayrimenkulleri Demirel Grubu TL tarihli ihalede TL bedelle Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ihale edilmiş olup Fon Kurulunun tarihli onayı ile ihale kesinleşmiştir. İhale bedeli tarihinde tahsil edilmiştir. Denizli Alışveriş Merkezi EGS Grubu USD tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleşmemiştir. Emzet Akaryakıt Zeytinoğlu Grubu USD tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleşmemiştir. Show Radyo Erol Aksoy Grubu USD ve tarihlerinde yapılan açık artırma ve pazarlık ihaleleri sonucunda USD bedelle Arto Radyo yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ihale edilmiş olup ilgili üst kurulların onayı beklenmektedir. Adabank Uzan Grubu USD Satışa sunulmuş olup ihale tarihi dir. Tablo 14: Satışa sunulan ticari ve iktisadi bütünlüklerin tarihi itibarıyla durumu Kurumsal ve Bireysel Alacaklar tarihi itibarıyla Fon nezdinde kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak toplam 4,38 milyon USD tutarında 3 adet borç geri ödeme sözleşmesi takip edilmektedir. Nisan-Haziran döneminde Fon nezdinde takip edilen kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak 3,9 milyon USD, RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında fiziki devir, teslim ve alacak temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları ile ilgili olarak ise 2,4 milyon USD olmak üzere toplam 6,3 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemde bireysel kredi alacaklarından sağlanan toplam tahsilat tutarı ise 974 bin USD dir. Dönem içerisinde 653 adet dosyaya ilişkin alacağın sona ermesi ile birlikte tasfiye edilen dosya adedi toplam a ulaşmıştır İştiraklere İlişkin Faaliyetler Fona devredilen bankalardan ve borçlu gruplardan tarihi itibarıyla toplam 193 iştirak Fon portföyüne alınmıştır. Fon portföyünde tarihi itibarıyla 20 adet bağlı ortaklık ve 15 adet iştirak bulunmaktadır. Fona devredilen iştiraklerin tarihi itibarıyla durumu Grafik 4 te yer almaktadır. 22

25 İştiraklerin İtibarıyla Durumu (adet) Hisse devri gerçekleştirilen Sicilden terkin edilen Mevcut Tasfiye edilen/halinde Hisse devir işlemi devam eden Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu Fon iştiraklerinden Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Fonun sahip olduğu TL nominal değerli ve adet hisseden TL nominal değerli hissenin devri daha önce gerçekleştirilmiş olup kalan 2.-TL nominal değerli hissenin devir süreci devam etmektedir Fonun Gayrimenkul ve Menkullerine İlişkin Faaliyetler tarihi itibarıyla Fon portföyüne alınan gayrimenkul sayısı toplam adettir. Nisan-Haziran dönemi içerisinde TL bedelle 15 adet gayrimenkulün satışı yapılmış; ayrıca kayıtlı değerleri toplamı TL olan 342 adet gayrimenkul, ilgili grupla yapılan protokol ve/veya mahkeme kararı doğrultusunda envanterden çıkarılmıştır. Böylece tarihi itibarıyla satılan/iade edilen gayrimenkul sayısı adede ulaşmıştır. Ayrıca, Nisan-Haziran dönemi içerisinde Fon portfoyünde bulunan menkullerden 3 adet tablo TL bedelle satılmıştır Fonun Taraf Olduğu Davalar TMSF'nin taraf olduğu dava ve takipler genel olarak 5 ana grupta takip edilmektedir. Dava ve takiplere ilişkin genel bilgiler ile tarihi itibarıyla dava ve takiplerin durumları aşağıda sıralanmıştır: Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Dava ve Takipler Fon tarafından, hisseleri Fona intikal eden bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri aleyhine; Banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle açılmış olan iade ve tazmin davaları, 23

26 Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, gerçeğe aykırı bilanço, kar ve zarar cetveli düzenleyerek ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranışlarla usulsüz kredi kullandırarak bankayı zarara uğratmaları nedeniyle açılan mali sorumluluk davaları, Kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın Fona devrolmasına neden olmaları sebebiyle, bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak açılmış bulunan şahsi iflas davaları, Hakim ortaklardan olan alacakların ve/veya hakim ortak dışı kurumsal kredi alacaklarının takip ve tahsili talebi ile İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülen takiplere yapılan itirazların kaldırılması talebi ile açılan itirazın iptali davaları, Banka eski hakim ortakları ile yöneticileri aleyhine Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan suç duyuruları üzerine açılan ceza davaları takip edilmektedir. Ayrıca, Fonun tesis ettiği işlemlere karşı söz konusu bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri ile diğer ilgililer tarafından Fon aleyhine idari davalar açılmıştır. Banka hakim ortak ve yöneticileri ile ilgili dava ve icra takiplerinin tarihi itibarıyla durumu Tablo 15 ve Tablo 16 da yer almaktadır. Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Davalar Dava Sayısı Dava Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan Davalar Fona Karşı Açılan Davalar Sayılı Kanun Çerçevesinde Açılan Davalar Ceza Davaları İtirazın İptali Davaları Toplam Tablo 15: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar 1 Davaya konu tutarlar olup fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri Fona Karşı Açılan İcra Takipleri Toplam Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili İcra Takipleri Tablo 16: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Takip Sayısı Takip Tutarı (TL) Takibe konu tutarlar olup fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 24

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455 TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2016 Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U 2016 YILLIK FAALİYET RAPORU M A R T 2 0 1 7 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65-2 136 Tablo1 Sermaye Hareketlerine İlişkin Bazı Göstergeler (milyon $)

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :13172349-157.01.01 Konu :TMSF-Teminat Mektupları 09.07.2013 / 12952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı