Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı"

Transkript

1 Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı 1 C 11 A 21 D 31 B 41 C 51 A 61 A 71 C 2 A 12 D 22 C 32 D 42 A 52 C 62 B 72 D 3 E 13 C 23 C 33 E 43 E 53 C 63 E 73 E 4 E 14 C 24 A 34 D 44 E 54 D 64 E 74 D 5 E 15 A 25 D 35 D 45 C 55 B 65 A 75 D 6 B 16 A 26 D 36 A 46 D 56 B 66 C 76 C 7 C 17 C 27 A 37 B 47 A 57 D 67 E 77 D 8 A 18 B 28 B 38 B 48 E 58 B 68 E 78 C 9 D 19 D 29 C 39 C 49 B 59 B 69 B 79 E 10 E 20 C 30 E 40 D 50 E 60 D 70 D 80 E

2 1. Yanıt C dir. Paragrafın son bölümünden anlaşıldığı gibi 'Önceki öğrenmelerin sonraki alanları desteklemesinden söz edilmektedir.' Metin'in kalem tutamamasının nedeni olgunlaşmayla ilgilidir. Ancak öğrenme alanı paragrafta vurgulanmış ve olgunlaşma düzeyinin ön öğrenmeleri sağlaması vurgulanmıştır. 2. Yanıt A dır. Son çocukluk dönemi 6-12 yaş arasını kapsayan bir süreçtir. Ergenlik dönemi öncesi olan bu süreç ergenliğe hazırlanılan dönemdir. 3. Yanıt E dir. 'Yurttaşlık sorumluluklarını üstlenme' gelişim görevi kazanımı olarak gençlik dönemi görevlerindendir. 9. Yanıt D dir. Eğitim Bilimleri Var olan gelişim alanından geriye giderek o dönemin özelliklerini kullanmak, savunma mekanizmalarından gerileme ile ilişkilendirilir. 10. Yanıt E dir. Birincil cinsiyet özelliği üreme fonksiyonunun başlamasıdır. İkincil cinsiyet özelliği ise birincil cinsiyet özelliğinin işlerlik kazanması için oluşur. Dolayısıyla önce ikincil cinsiyet özelliği sonra birincil cinsiyet özelliği kazanılır. 11. Yanıt A dır. Ahlaki gelişimin 6 yaş öncesinde gerçekleşmemesinin nedeni ben merkezci yaklaşımdır. Bu yaklaşımda kural değil sadece kendi algıları süreçle ilgilidir. 4. Yanıt E dir. Uyum sağlama bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişimlere uyum sağlamasıdır. Soruda matematik sınavında sorulan soruya doğru cevap verme o sorunun anlaşıldığını gösteren bir durumdur. Değişim sağlanmış ve uyum kurulmuş demektir. 5. Yanıt E dir. Onur işlem öncesi dönemdedir. Onur, tüm dikkatini arabalara vermiş renklerine göre ayırt etmeyle ilgilenmemiştir. Sadece arabalarla ilgilenmesi odaklaşma ile ilişkilendirilir. 6. Yanıt B dir ay dil gelişiminde başlı başına kritik dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde kazanılan özellikler bireyin sonraki süreçlerde dili etkin kullanmasına yardımcı olacaktır. 7. Yanıt C dir. Paragrafın son kısmında Deniz in kendi kararlarını kendi vermesi başarılı kimlik statüsüdür. Ancak soru, 'öğretmenliği' annesi babası istediği için seçmesi dendiğinden ipotekli kimlik statüsü olarak adlandırılır. 8. Yanıt A dır. Vygotsky bilişsel gelişimi açıklarken öğrenmenin yetişkinler, öğretmenler, akranlar v.b. etkenler tarafından sağlanması gerektiğinden söz etmiştir. Yakınsal gelişim alanı olarak adlandırılan süreç Proxinal zone olarak adlandırılır Yanıt D dir. Veli nin, Ali nin güzel sözlerinden hemen sonra cebindeki parayı paylaşması Ali yi kırmak istemeyişinden kaynaklanmaktadır. Bu da kişiler arası uyumla ilişkilendirilir. 13. Yanıt C dir. İstendik yönde davranış değişikliği eğitim in tanımıdır. 14. Yanıt C dir. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim. sözü öğrencinin katılımıyla öğrenmenin kalıcı olacağını ifade etmektedir. 15. Yanıt A dır. Alkol, ilaç, uyuşturucu gibi maddeler geçiçi davranışlardır. Kaygıyla ilgili değildir. 16. Yanıt A dır. Nazlı nın yaşadığı alışkanlık çatışmasıdır. Alışkanlık çatışması olumsuz aktarma ile ilgili bir durumdur. 17. Yanıt C dir. Doktordan korkan kişinin ikinci bir uyarıcı ile ilişkilenerek o uyarıcıdan da korkması dereceli koşullanmadır. 18. Yanıt B dir. Deniz in daha önceden okula gitmediği için zili bilmemesi nötr uyarıcı, zili öğrendikten sonra zil çaldığında dinlenmesi koşullu uyarıcı, Deniz in susaması koşulsuz uyarıcıdır.

3 Eğitim Bilimleri 19. Yanıt D dir. Cansu'nun satıcının ilgisizliğinden dolayı mağzaya gitmemesi sönmedir. Ancak bir süre sonra tekrar gitmesi kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılır. 20. Yanıt C dir. Ödülle öğrencinin davranışlarının pekiştirilmesi edimsel koşullanmadır. 21. Yanıt D dir. "3 yaşındaki bir çocuğun masanın altına kaçan topunu almak için önce terlik uzatması, alamadığını görünce de oklava kullanarak topunu alması ve bundan sonra sürekli oklava kullanması." Bu seçenekte çocuk oklavayı kullanıp sonuca ulaşmış, doyum sağlamış ve benzer durumlarda da aynı yöntemi kullanmıştır. 22. Yanıt C dir. Edimsel koşulanmada uyarıcı baştan belli değildir. Önce tepki vardır. Tepkiye göre uyarıcı verilir. 23. Yanıt C dir. İnsanların davranışlarındaki farklılıkları zihinsel ögelerle ortaya koyması bilişsel kuramla ilişkilidir. 24. Yanıt A dır. Rüzgar, bir davranışta bulunmuş ve pekiştirilmiştir. Aynı pekiştirmeyi başka uyarıcıda da beklemiş ancak alamamıştır. Rüzgar da sadece pekiştireç aldığı uyarıcıyı seçmiş diğerinden ayırt etmiştir. 25. Yanıt D dir. Talat'ın heycanını yenmek için prova yapması ve bunu zamanlara ayırarak önce anne babasına sonra öğretmenine sonra da arkadaşlarına oynaması, kademeli yaklaşma ile ilgilidir. 26. Yanıt D dir. Fatma Hanım'ın Ben sağ taraftan başka yerde oturmam, sağ tarafta oturunca kaza olmaz. demesi uyarıcı ile ilgili olmayan bir durumu ilişkilendirmek olan batıl davranışla ilgilidir. 27. Yanıt A dır. Oranizmanın istemediği bir şeyin uygulanması cezanın tanımıdır. 28. Yanıt B dir. Annenin Dişini beş gün fırçalarsan beşinci günün sonunda sana sevdiğin bir oyuncağı alacağım demesi beşinci günün sonunda pekiştirecin verileceği üzerine vurgudur. Pekiştirecin ne zaman verileceğinin belirtilmesi basit aralıklı pekiştireçtir. 29. Yanıt C dir. Klinik model, sorun odaklıdır. Karar verme sürecine yardım alan ya da mesleki tercihlerde baskın iken, merkezileşmiş model rehberlik hizmetinin bu alanda yeterli olanlar tarafından verilmesini savunur. Merkezileşmemiş modelde ise rehberlik hizmetlerinde merkez de öğretmen yer alır. Soru kökünde yer alan etkinlikler Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programının uygulamaları kapsamında olduğundan, doğru cevap (C) seçeneğidir. Çünkü, Kapsamlı PDR Programı Gelişimsel modelin uygulama boyutudur. 30. Yanıt E dir. Merkezileşmiş model Rehberlik hizmetlerinin bu alanda yeterli olan bireyler tarafından verilmesini savunur. Rehberlik hizmetlerinden sadece alan uzmanlarını sorumlu kılmak; öğretmenleri devre dışı bırakmak bir sakıncadır. Rehberlik hizmetlerinde bilgi verme oldukça baskındır. Bu hizmet öğretmenlerle birlikte yürütülür. Ancak merkezileşmiş model uzman odaklı olduğundan bilgi verme hizmetinin yetersiz kalması bir sakıncadır. Sadece psikolojik danışma hizmeti vermek, ya da bu hizmetin baskın olması rehberlik hizmetinden yararlanacak öğrenci sayısını azaltır. Çünkü her öğrenci mutlaka psikolojik danışma hizmetine gerek duymayabilir. Ancak, rehberlik hizmetlerinde rehberlik uzmanlarının da olması bir sakınca değil, katkı sağlar. 31. Yanıt B dir. Akran baskısı; karşı taraftan bir zorlama, şiddet olmaksızın akranın kendini bir huzursuzluk ve baskı altında hissetmesidir. Duygu; arkadaşları ile birlikte tatile gitmek istiyor. Ancak ailesinin ekonomik durumunun yetersiz oluşu karşısında Duygu, arkadaşlarının teklifini kabul etmiyor. Bu durum Duygu da bir baskı, huzursuzluğa yol açıyor. 32. Yanıt D dir. Aile durumunun incelenmesi, çocuğun kişilik özellikleri, uygulanan test-test dışı teknik sonuçlarının incelenmesi, akademik başarı Vak a incelemesi kapsamında iken, bir Vak a yı incelemek için çocuğun ergenlik dönemini aşmış olması bu kapsamda değerlendirilemez. 3

4 33. Yanıt E dir. A-B-C-D seçeneklerinde yer alan özellikler çocuğu yeteneklerinin üstünde başarı göstermeye zorlayan özelliklerdir. Ancak, çocuğun genel sağlık durumunun yetersiz oluşu böyle bir başarıya yol açamaz. 34. Yanıt D dir. Danışanla Danışman arasında soruna ilişkin görüşmede öncelikli olan ikili arasında bir güven duygusunun oluşması, Danışanın kendini rahat hissetmesidir. Doğru cevap (D) seçeneğidir. Diğer seçenekler bu güven ortamı sağlandıktan sonraki etkinliklerdir. 35. Yanıt D dir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerinde, öncelikle eğitim almakta oldukları rehabilitasyon merkezlerindeki gelişimleri dikkate alınır ve bireysel eğitim planları bu doğrultuda düzenlenir. İfadesi yanlış bir ifadedir. Bu bireylerin eğitimlerinde planlama tamamen bireyin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanır. 36. Yanıt A dır. Meslek seçimine ilişkin kuramlara bakıldığında; meslek seçimini psikolojik doyum, kişilik özelliklerinin yansıması, seçimi bir gelişim süreci ve birey-meslek özellikleri ilişkilendirmesi olarak gören kuramların yanında, bir de meslek seçimini benlik kavramı ile açıklayan kuram olduğunu biliyoruz. Bu kuram Super e ait olduğundan doğru cevap (A) seçeneğidir. 37. Yanıt B dir. Danışma hizmeti sırasında Danışmanın olumlu yönlere daha çok vurgu yapması, rol yapmaması, suskunluk durumlarında kaygılanmaması ve az konuşması, danışanın daha çok konuşması süreci olumlu etkileyecek davranışlardır. Danışman tarafından danışana çok sık soru sorulması onda çekingenliğe, geri çekilmeye, hatta kendini suçlu olarak görmesine itebilir. 38. Yanıt B dir. Rehberlik hizmetinde birinci işlev; bireyin kendini tanımasına yardım etme, ikinci işlev; bireye bilgi verme, üçüncü işlevi de Psikolojik Danışma hizmetidir. 39. Yanıt C dir. Oryantasyon hizmeti bir bilgilendirme, aynı zamanda uyumu sağlama sürecidir. Öğretim yılı başında öğrencileri okul ve çevresine ilişkin bilgilendirme çocuğun uyumu açısından önemli bir hizmettir. Fatma Hanım ın uygulaması, liseye yeni başlayan öğrencileri bilgilendirme hizmetidir. Eğitim Bilimleri Öğretim yılı başında akran koruyuculuğu veya akademik bir hizmet olan akran öğretimi, öğrenciler arası anlaşmazlıkları çözmede devreye girecek akran arabuluculuğu değil, üst sınıflardaki öğrencilerden seçilenlerin liseye yeni gelen öğrencileri bilgilendirme hizmetidir. 40. Yanıt D dir. (a) Öncülünde Deniz e verilen hizmet Vak a İncelemesidir. (b) Öncülünde Deniz in yaşadığı sorunun birden fazla danışmanla tartışılması Vak a Konferansıdır. (c) Öncülünde verilen hizmet Sevk hizmetidir. 41. Yanıt C dir. Eğitimin tanımında yer alan; Kendi yaşantısı yoluyla ifadesi; öğrenme-öğretme sürecinde bireyin aktif katılımı, çevresiyle etkileşimini, Kasıtlı ifadesi; eğitim sürecinin planlı ve programlı etkinliklerden oluşmasını, Davranış değişikliği ifadesi; öğrenme-öğretme süreci sonucunda öğrencide oluşacak bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranışları, Süreç ifadesindeki anlam ise; eğitimdeki sürecin yaşmam boyu (doğumdan ölüme kadar) olduğunu ifade eder. Eğitimin istendik davranış değişikliklerinden oluşması; öğrencide oluşturulmak istenen davranış değişikliklerinin, birey, toplum, konu alanının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, toplum ve eğitim sistemi tarafından kazandırılmak istenen davranışlardan oluşmasını ifade eder. 42. Yanıt A dır. Birbiri ile ilişkili bilgi birimlerinin bir araya getirilerek anlamlı bir bütün oluşturulması konu, ünite vb. olarak adlandırılır. Her disiplin veya geniş alan tasarımı, içerisinde konu tasarımını da barındırır. Geniş alan tasarımları içerisinde birbiri ile ilişkili disiplinler, disiplinler içerisinde ise birbiri ile ilişkili konular yer alır. İlköğretimin ilk yıllarında geniş alan ve disiplinler arası tasarımlar daha ağırlıklı iken, öğretim kademesi yükseldikçe disiplin ve konu tasarımları daha ağırlık kazanır. Bir disiplin içerisinde yer alan bir konunun tek başına bir ders olarak düzenlenmiş olması, onun disiplin tasarımı olduğunu göstermez. Aksine disiplin alanına ait bir konunun tek başına bir ders olarak programa alınmış olması, konu tasarımı olarak tanımlanır. 4

5 Eğitim Bilimleri 43. Yanıt E dir. I. Eğitimin amacı, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasıdır. (Esasicilik) II. Okul, toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimin merkezi olmalıdır. (Yeniden kurmacılık) III. Bireylere temel becerilerin kazandırılması gerekir. (Esasicilik) IV. Zorlamaya dayalı bir disiplin gerekir. (Esasicilik) V. Üst düzey becerilerin geliştirilmesi önemlidir. (İlerlemecilik) VI. Konuların öğrenilmesi önceliklidir. (Esasicilik) 44. Yanıt E dir. Hedef yazma ilkeleri: Bitişiklik: Her hedef cümlede sadece bir öğrenme ürünü yer alır. Bir hedef cümle iki öğrenme ürününden oluşursa bu cümleye binişik cümle denir. (I. Öncüldeki cümlede iki öğrenme ürününün - açıklama ve örnek verme - yer alması, hedef cümlenin bitişiklik ilkesine ters düştüğünü, binişik olduğunu gösterir. Açıklama ve örnek verme davranışları bilişsel alanın kavrama düzeyindeki davranışlardır. Genellik ve sınırlılık: Hedef cümlenin ait olduğu konu alanını kapsayacak kadar genel, başka bir alana geçmeyecek kadar sınırlı olmasıdır. (II. Öncüldeki hedef cümlesinde hem dikdörtgenin hem de üçgenin alanı konu olarak alınmıştır.) Ezberden söyleme, formülü söyleme gibi davranışlar, bilişsel alanın bilgi düzeyindeki davranışlardır. Öğrenci yaşantısına dönüklük: Hedef cümleler, öğretmenin değil, öğrencinin yapması gereken davranışları (öğrenci yaşantısını) ifade etmelidir. (III. Öncülde olumlu tutum kazandırma davranışı, öğretmen davranışını (yaşantısını) ifade etmektedir.) Davranış, duyuşsal alanın değer verme düzeyindedir. 45. Yanıt C dir. Öğretimi planlama aşamasında sınıfta disiplini sağlama diğer seçeneklere göre öğretmenin en son düşüneceği husus olacağından doğru seçenek (C) dir. 46. Yanıt D dir. Öğretim etkinliklerinin öğrenci düzeyine uygunluğunun sağlanması öğretmenin temel ve ilk görevidir. Leyla öğretmen öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemeden uygulamaya geçtiği için başarı sağlanamamıştır. 47. Yanıt A dır. Kavram haritası çalışması yaptırmanın öncelikli amacı öğrenmelerin kalıcı olmasını sağlamaktır. 48. Yanıt E dir. Zehra öğretmenin kabartma haritasından yararlanması ve öğrencilere göstermesi gösteri tekniği, öğrencilerinden yapmalarını istediği faaliyette proje çalışması olduğundan doğru seçenek (E) dir. 49. Yanıt B dir. Ahmet öğretmen in KPSS nin öğrencileri tarafından farklı açılardan irdelemelerini ve bu konudaki düşünceleri sistemetikleştirme çalışması altı şapkalı düşünme tekniğinin bir uygulaması olduğundan doğru seçenek (B) dir. 50. Yanıt E dir. Küresel ısınma ve çevre kirliliği doğrudan yaşamla ilişkili olup örnek olay yöntemi, bu konuda öğrencilerinden görüşler alama istemi de yaratıcı düşünme ile ilgili olduğundan (E) seçeneği doğrudur. 51. Yanıt A dır. İş birliğine dayalı öğrenme heterojen grup çalışmasını ön gördüğünden, bireysel başarıyı hedeflemek bu yaklaşıma uygun olmadığından (A) seçeneği doğrudur. 52. Yanıt C dir. Programlı öğretim her öğrencinin kendi bireysel hızını esas aldığından, ağır öğrenen öğrenciler için diğer seçeneklere göre daha önceliklidir. 53. Yanıt C dir. Öğretim yılı ortasında okula gelmesine rağmen sınıfının sosyal ilişki ve dokusunu kavrayarak bu konuda çözüm üretmesi Ayşe nin sosyal beceri ve girişkenliğinin açık bir kanıtı olduğundan doğru seçenek (C) dir. 54. Yanıt D dir. (D) seçeneğinde öğrenci aktif iken diğer seçeneklerde öğrenci dinleyici konumunda olduğundan (D) seçeneği doğrudur. 55. Yanıt B dir. Eğitim durumunun düzenlenmesinde çocuğa verilecek bilgilerin onun yaşamını kolaylaştırması oldukça önemlidir. Bu da okul ile yaşam arasında ilişki kurmayı sağlar. 5

6 56. Yanıt B dir. Öncül olarak yer alan etkinlikler Buluş yoluyla öğretim stratejisinin özellikleri olduğundan doğru seçenek (B) dir. 57. Yanıt D dir. Sınıf ortamında öğretmenin jest ve mimiklerini etkin kullanması diğer seçeneklere oranla etkili iletişime hizmet eder. İletişimin yetersiz olduğu ortamda öğrenci dikkatini çekebilme ve kalıcı öğrenmelerin sağlanması güçtür. 63. Yanıt E dir. Eğitim Bilimleri Öğretim materyal ve araçları, öğrenmenin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamakla birlikte, öğretmene hazırlık anlamında ek iş ve zaman gereksinimi doğurur. Yani öğretmenin işini kolaylaştırmaz, zorlaştırır. 64. Yanıt E dir. Öğretim materyalleri ve araçları, eğitimde hedeflere daha kolay ulaşmayı, öğrenmelerin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlar. Dolayısıyla bu bir sorun değil, aksine fayda olarak söylenebilir. 58. Yanıt B dir. Yapılan araştırmalar disiplin sağlamada katı ve değişmez kuralların işlevsel olmadığını ortaya koymaktadır. Yine yapılan araştırmalar sınıf kurallarının öğrenci katılımı ile belirlemenin sınıfta disiplin sorunlarını önlediği yönündedir. 59. Yanıt B dir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilk koşul öğrenci düzeyine uygunluktur. (B) seçeneği doğrudur. Diğer seçenekler daha çok yöntemin işlevleri ile ilgilidir. 60. Yanıt D dir. Öğrenme-öğretme sürecinde, aynı sınıfta derse giren öğretmenlerin işbirliği yapması Ekiple öğretim yaklaşımını ifade etmektedir. Disiplinler arası program tasarımlarında derslerin konuları arasında ilişkiler yer aldığından, öğretmenlerin ekiple öğretim yaklaşımını kullanmaları, bir başka deyişle plan, program ve uygulamalarını birlikte hazırlayıp gerçekleştirmeleri, öğrencilerin bilgiyi bir bütün olarak algılamalarını ve öğrenmenin daha etkili ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 61. Yanıt A dır. Epidiaskop, modeller ve dia projektörleri sadece gösterim özelliği taşımaktadır. Televizyon ise, sadece programlar uygun ise ya da bu konuda bir program varsa kullanılabilir. Video projektör ise istenilen zamanda hem ses hem de görüntü yansıtmaya olanak sağladığından bu durumda kullanılması en uygun eğitim aracıdır. 62. Yanıt B dir. Tepegöz, sadece şeffaflar üzerinden görüntüyü zemine yansıtırken, episkop doğrudan kitaptan yansıtma yapabilmektedir. Epidiaskop ise her iki özelliği de taşımaktadır. 65. Yanıt A dır. Berna da okuma sorunu olmamasına rağmen okuduğu metinleri anlama ve anlatmada zorlanması seçilen metinlerin seviyesinin üstünde olduğu ile doğrudan ilişkilidir. 66. Yanıt C dir. Beden dilinin etkin kullanılması, sınıf ortamında öğretmenin mesajlarının öğrenciler tarafından doğru anlaşılmasına hizmet eder. Bu da anlamın ortak hale getirilmesi olarak değerlendirileceğinden doğru seçenek (C) dir. 67. Yanıt E dir. Gösteri tekniğinin her konuda,kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür. Sürenin çok sınırlı olması öğrenmeyi güçleştirir. Teknik ön hazırlık gerektirir. Tekniğin eğitsel yararı birden fazla duyu organına hizmet etmesidir. 68. Yanıt E dir. İş birlikli öğrenmede üyelere liderlik özelliği kazandırmak, kazan-kaybet uygulaması ve öğrencilerin birbirlerini kontrolü yoktur. Temel neden tartışma kurallarını kazandırmak da değildir. Temel neden grup üyeleri arasında olumlu bağımlılık sağlamaktır. 69. Yanıt B dir. Soruda, öğrencilere 80 soru yöneltildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla ölçme sonuçları puan üzerinden değil, soru sayısı üzerinden bağıl değerlendirmeye alınmıştır. Standart sapma 7 olarak verilmiştir. Yani öğrencilerin doğru cevap sayıları, her bir sapmada aritmetik ortalamadan 7 soru uzaklaşmaktadır. Yani bir standart sapma 7 soru değerindedir. Dolayısıyla bir öğrencinin bu sınavda aritmetik ortalamadan artı ya da eksi yönde bir standart sapma uzaklaşması, aritmetik ortalamadan 7 soru eksik ya da fazla yaptığını, iki standart sapma uzaklaşması ise aritmetik ortalamadan 14 soru eksi ya da artı yönde uzaklaştığını gösterir. 6

7 Eğitim Bilimleri Sorudaki öğrencinin z puanı 2 olduğuna göre, bu öğrenci aritmetik ortalamadan 2 standart sapma kadar eksik soru yapmıştır. Dolayısıyla 2 Standart sapma x 7 soru = 14 soru, Yani öğrenci aritmetik ortalamanın 14 soru altında ( - 2 z puanı kadar) doğru cevap vermiştir. 70. Yanıt D dir. A) A grubunda sınava giren öğrenci sayısı 74 tür. Doğru: 20 alan 2 kişi, 25 alan 20 kişi, 30 alan 30 kişi, 35 alan 20 kişi, 40 alan 5 kişi = 74 kişi. B) En homojen grup A grubudur. Doğru: Ranjı en düşük olan grup diğerlerine göre daha homojendir. A grubunda ranj 20, B ve C grubunda ranj 45 tir. C) C grubunun puan dağılımı tekdüzedir. Doğru: Her puanın eşit sayıda alındığı (frekansların eşit olduğu) dağılımlar (5 alan 10 kişi, 50 alan 10 kişi) tekdüze dağılım olarak adlandırılır. D) Standart sapması en düşük olan grup C grubudur. Yanlış: Dağılımlar içerisinde ranjı en yüksek olan dağılımın standart sapması en yüksek, ranjı en düşük olan dağılımın standart sapması en düşüktür. Dolayısıyla ranjı en küçük olan, dolayısıyla standart sapması en küçük olan grup A grubudur. E) A grubunda mod, medyan ve aritmetik ortalama aynıdır. Doğru: A grubuna mod, medyan ve aritmetik ortalama 30 dur. 71. Yanıt C dir. A) Yanlış: A grubu simetrik dağılım özelliği göstermektedir. Simetrik dağılımlarda medyan ve aritmetik ortalama orta noktada birbirine eşit olduğundan (% 50 noktasında), öğrencilerin % 40 ı değil, % 50 si aritmetik ortalamanın üzerinde puan almıştır. B) Yanlış: Grupların aritmetik ortalamaları hesaplandığında; A Grubu: 30, Güçlük der: 30/50=0,60 B Grubu: 30, Güçlük der: 30/50=0,60 C Grubu: 27,5 Güçlük der: 27,5/50=0,55 Dolayısıyla soruların öğrencilere en zor geldiği grup C grubudur. C) Yanlış: A grubunda medyan 30, C grubunda ise medyan 27,5 tir. Doğru: C grubunda; Medyan: =20 kişi, 20/2 = 10. Öğrencinin puanı medyandır. Üstten ve alttan 10. Öğrencilerin puanlarının toplamı: 5+50=55 tir. Dolayısıyla 55/2=27,5 tir. Aritmetik ortalama: 10 kişi x 5 puan= kişi x 50 puan= 500 ( ) / ( ) = 27,5 tir. Aritmetik ortalama ve medyanı eşit olan dağılımlar simetrik dağılımlardır. D) Yanlış: A grubunun medyanı; 30, B grubunun medyanı; 32,5, C grubunun medyanı; 27,5 tir. Dolayısıyla medyanı en yüksek olan grup B grubudur. 72. Yanıt D dir. Değerlendirme için ölçme sonucu (ölçüm) ve bu sonuçların karşılaştırılacağı sabit bir değere (ölçüt) ihtiyaç vardır. Ölçümlerin, ölçüt ile karşılaştırılarak bir karara ulaşılan tek seçenek D seçeneğindeki TÜBİTAK Matematik yarışmalarına katılacak öğrencilerin seçilmesi işlemidir. 73. Yanıt E dir. Bir ölçme aracının, hazırlanış, uygulanış ve değerlendirilişindeki kolaylık ve ekonomikliği, o ölçme aracının kullanışlılık özelliği ile ilgilidir. 74. Yanıt D dir. Portfolyo değerlendirme, öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde belli bir dönem boyunca gelişimini bütünsel olarak değerlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle, öğrencinin sınav sonuçları, sadece zihinsel süreci sonuç odaklı değerlendirmeye yönelik olduğundan, soruda verilen diğer seçeneklere göre porfolyo değerlendirmede daha az ihtiyaç duyulan verileri içerir. 75. Yanıt D dir. Yazılı yoklamalar, bilişsel alanın üst düzey becerilerini (analiz, sentez ve değerlendirme) ölçmede yeterli olmayan ölçme araçlarıdır. En fazla analiz düzeyinde sorular sorulabilir. Yazılı yoklamalarda çok sayıda soru sorulamayacağından kapsam geçerliği düşüktür. I. ve II özellikler ise yazılı yoklamalar açısından doğru ifadelerdir. 76. Yanıt C dir. Akran değerlendirme, öğrencilerin birbirini değerlendirmesi esasına dayandığı için elde edilen veriler objektif ve güvenilir veriler olmaz. 7

8 77. Yanıt D dir. Ölçme işleminde, herhangi bir özelliğin var ya da yok olma durumunu sadece iki kategoride (var-yok, evethayır, artı-eksi, yeterli-yetersiz gibi) belirlemeye yönelik kullanılan ölçme araçları kontrol listesi olarak tanımlanır. Eğitim Bilimleri bireylerin sorulara cevap verirken daha objektif cevaplar vermesini sağlar. Dolayısıyla öğretmenin yapması gereken şey, testin görünüş geçerliğini düşürmektir. Diğer seçenekler ise, bireylerin objektif davranmalarını sağlamaya yönelik önlemler değildir. 78. Yanıt C dir. Sezon sonunda şampiyon takımın belirlenmesi için en yüksek puanlı takımdan en düşük puanlı takıma doğru, alınan puanların miktarına göre dizilim sıralama ölçeğindedir. Ancak soruda bu sorulmamaktadır. Soruda, bu sıralama yapıldıktan sonra Avrupa kupalarına katılacak takımların belirlenmesinde kullanılan ölçek türü sorulmaktadır. İlk iki takımın Şampiyonlar ligine, 3.4. takımın UEFA Avrupa ligine, 5.6. takımların İnter Toto Kupasına katılımının belirlenmesi sıralama değil bir sınıflama işlemidir. Bu takımların belirlenmesinde kullanılan değerlendirme türü ise (seçeneklerde amaçlarına göre değerlendirme türleri verilmiştir) bir Tanıma-yerleştirme amaçlı değerlendirmedir. Kullanılan ölçek türüne göre değerlendirme türü sorulsaydı doğru yanıtımız Bağıl değerlendirme olurdu. 79. Yanıt E dir. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı 1,00 ile +1,00 arasında değer alır. Korelasyon katsayısının 1 e yakın olması iki değişken arasında ters yönli bir ilişki olduğunu, +1 e yakın olması ise doğrusal bir ilişki olduğunu gösterir. Katsayının 0,00 olması ise iki değişken arasında ilişki olmadığını ifade eder. Soruda; takımların averajları ile bir alt lige düşme olasılığı arasındaki korelasyonla ilgili ne söylenebileceği sorulmuştur. Tablo incelendiğinde, takımların averajları arttıkça, bir alt lige düşme olasılığının da azaldığı, averajları azaldıkça bir alt lige düşme olasılıklarının arttığı görülmektedir. Yani iki değişken arasındaki ilişki ters yönlü (negatif) tir. Veriler incelendiğinde, averajları yüksek olan takımları başarı durumlarının yüksek, düşük olan takımların ise ligden düşme olasılığının yüksek olduğu görülür. Bu durumda korelasyon katsayısı -1 e yakın olacaktır. Dolayısıyla averaj ile ligden düşme olasılığı arasında negatif yüksek ilişki vardır denilebilir. 80. Yanıt E dir. Bireylere uygulanan özellikle duyuşsal alan testlerinde, kendisi ile ilgili bilgi verme durumlarında bireyler objektif davranamaz. Bu nedenle, başarı testlerinin aksine, bu tür testlerde hangi özelliklerin ölçülmek istendiğinin test uygulanan bireyler tarafından bilinmemesi (yani görünüş geçerliğinin düşük olması), 8

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 te çıkartılan 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nun sonuçlarından biri değildir? A) Ülkedeki tüm eğitim öğretim kurumları bakanlığın çatısı

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ Hazırlayan: Öznur AYDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜVENÇ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME Prof. Dr. Serdar ERKAN Çok kapsamlı görünen yukarıdaki başlığı oluşturan konuların birlikte ele alınma nedeni, bu konular arasındaki

Detaylı