Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı"

Transkript

1 Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı 1 C 11 A 21 D 31 B 41 C 51 A 61 A 71 C 2 A 12 D 22 C 32 D 42 A 52 C 62 B 72 D 3 E 13 C 23 C 33 E 43 E 53 C 63 E 73 E 4 E 14 C 24 A 34 D 44 E 54 D 64 E 74 D 5 E 15 A 25 D 35 D 45 C 55 B 65 A 75 D 6 B 16 A 26 D 36 A 46 D 56 B 66 C 76 C 7 C 17 C 27 A 37 B 47 A 57 D 67 E 77 D 8 A 18 B 28 B 38 B 48 E 58 B 68 E 78 C 9 D 19 D 29 C 39 C 49 B 59 B 69 B 79 E 10 E 20 C 30 E 40 D 50 E 60 D 70 D 80 E

2 1. Yanıt C dir. Paragrafın son bölümünden anlaşıldığı gibi 'Önceki öğrenmelerin sonraki alanları desteklemesinden söz edilmektedir.' Metin'in kalem tutamamasının nedeni olgunlaşmayla ilgilidir. Ancak öğrenme alanı paragrafta vurgulanmış ve olgunlaşma düzeyinin ön öğrenmeleri sağlaması vurgulanmıştır. 2. Yanıt A dır. Son çocukluk dönemi 6-12 yaş arasını kapsayan bir süreçtir. Ergenlik dönemi öncesi olan bu süreç ergenliğe hazırlanılan dönemdir. 3. Yanıt E dir. 'Yurttaşlık sorumluluklarını üstlenme' gelişim görevi kazanımı olarak gençlik dönemi görevlerindendir. 9. Yanıt D dir. Eğitim Bilimleri Var olan gelişim alanından geriye giderek o dönemin özelliklerini kullanmak, savunma mekanizmalarından gerileme ile ilişkilendirilir. 10. Yanıt E dir. Birincil cinsiyet özelliği üreme fonksiyonunun başlamasıdır. İkincil cinsiyet özelliği ise birincil cinsiyet özelliğinin işlerlik kazanması için oluşur. Dolayısıyla önce ikincil cinsiyet özelliği sonra birincil cinsiyet özelliği kazanılır. 11. Yanıt A dır. Ahlaki gelişimin 6 yaş öncesinde gerçekleşmemesinin nedeni ben merkezci yaklaşımdır. Bu yaklaşımda kural değil sadece kendi algıları süreçle ilgilidir. 4. Yanıt E dir. Uyum sağlama bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişimlere uyum sağlamasıdır. Soruda matematik sınavında sorulan soruya doğru cevap verme o sorunun anlaşıldığını gösteren bir durumdur. Değişim sağlanmış ve uyum kurulmuş demektir. 5. Yanıt E dir. Onur işlem öncesi dönemdedir. Onur, tüm dikkatini arabalara vermiş renklerine göre ayırt etmeyle ilgilenmemiştir. Sadece arabalarla ilgilenmesi odaklaşma ile ilişkilendirilir. 6. Yanıt B dir ay dil gelişiminde başlı başına kritik dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde kazanılan özellikler bireyin sonraki süreçlerde dili etkin kullanmasına yardımcı olacaktır. 7. Yanıt C dir. Paragrafın son kısmında Deniz in kendi kararlarını kendi vermesi başarılı kimlik statüsüdür. Ancak soru, 'öğretmenliği' annesi babası istediği için seçmesi dendiğinden ipotekli kimlik statüsü olarak adlandırılır. 8. Yanıt A dır. Vygotsky bilişsel gelişimi açıklarken öğrenmenin yetişkinler, öğretmenler, akranlar v.b. etkenler tarafından sağlanması gerektiğinden söz etmiştir. Yakınsal gelişim alanı olarak adlandırılan süreç Proxinal zone olarak adlandırılır Yanıt D dir. Veli nin, Ali nin güzel sözlerinden hemen sonra cebindeki parayı paylaşması Ali yi kırmak istemeyişinden kaynaklanmaktadır. Bu da kişiler arası uyumla ilişkilendirilir. 13. Yanıt C dir. İstendik yönde davranış değişikliği eğitim in tanımıdır. 14. Yanıt C dir. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim. sözü öğrencinin katılımıyla öğrenmenin kalıcı olacağını ifade etmektedir. 15. Yanıt A dır. Alkol, ilaç, uyuşturucu gibi maddeler geçiçi davranışlardır. Kaygıyla ilgili değildir. 16. Yanıt A dır. Nazlı nın yaşadığı alışkanlık çatışmasıdır. Alışkanlık çatışması olumsuz aktarma ile ilgili bir durumdur. 17. Yanıt C dir. Doktordan korkan kişinin ikinci bir uyarıcı ile ilişkilenerek o uyarıcıdan da korkması dereceli koşullanmadır. 18. Yanıt B dir. Deniz in daha önceden okula gitmediği için zili bilmemesi nötr uyarıcı, zili öğrendikten sonra zil çaldığında dinlenmesi koşullu uyarıcı, Deniz in susaması koşulsuz uyarıcıdır.

3 Eğitim Bilimleri 19. Yanıt D dir. Cansu'nun satıcının ilgisizliğinden dolayı mağzaya gitmemesi sönmedir. Ancak bir süre sonra tekrar gitmesi kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılır. 20. Yanıt C dir. Ödülle öğrencinin davranışlarının pekiştirilmesi edimsel koşullanmadır. 21. Yanıt D dir. "3 yaşındaki bir çocuğun masanın altına kaçan topunu almak için önce terlik uzatması, alamadığını görünce de oklava kullanarak topunu alması ve bundan sonra sürekli oklava kullanması." Bu seçenekte çocuk oklavayı kullanıp sonuca ulaşmış, doyum sağlamış ve benzer durumlarda da aynı yöntemi kullanmıştır. 22. Yanıt C dir. Edimsel koşulanmada uyarıcı baştan belli değildir. Önce tepki vardır. Tepkiye göre uyarıcı verilir. 23. Yanıt C dir. İnsanların davranışlarındaki farklılıkları zihinsel ögelerle ortaya koyması bilişsel kuramla ilişkilidir. 24. Yanıt A dır. Rüzgar, bir davranışta bulunmuş ve pekiştirilmiştir. Aynı pekiştirmeyi başka uyarıcıda da beklemiş ancak alamamıştır. Rüzgar da sadece pekiştireç aldığı uyarıcıyı seçmiş diğerinden ayırt etmiştir. 25. Yanıt D dir. Talat'ın heycanını yenmek için prova yapması ve bunu zamanlara ayırarak önce anne babasına sonra öğretmenine sonra da arkadaşlarına oynaması, kademeli yaklaşma ile ilgilidir. 26. Yanıt D dir. Fatma Hanım'ın Ben sağ taraftan başka yerde oturmam, sağ tarafta oturunca kaza olmaz. demesi uyarıcı ile ilgili olmayan bir durumu ilişkilendirmek olan batıl davranışla ilgilidir. 27. Yanıt A dır. Oranizmanın istemediği bir şeyin uygulanması cezanın tanımıdır. 28. Yanıt B dir. Annenin Dişini beş gün fırçalarsan beşinci günün sonunda sana sevdiğin bir oyuncağı alacağım demesi beşinci günün sonunda pekiştirecin verileceği üzerine vurgudur. Pekiştirecin ne zaman verileceğinin belirtilmesi basit aralıklı pekiştireçtir. 29. Yanıt C dir. Klinik model, sorun odaklıdır. Karar verme sürecine yardım alan ya da mesleki tercihlerde baskın iken, merkezileşmiş model rehberlik hizmetinin bu alanda yeterli olanlar tarafından verilmesini savunur. Merkezileşmemiş modelde ise rehberlik hizmetlerinde merkez de öğretmen yer alır. Soru kökünde yer alan etkinlikler Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programının uygulamaları kapsamında olduğundan, doğru cevap (C) seçeneğidir. Çünkü, Kapsamlı PDR Programı Gelişimsel modelin uygulama boyutudur. 30. Yanıt E dir. Merkezileşmiş model Rehberlik hizmetlerinin bu alanda yeterli olan bireyler tarafından verilmesini savunur. Rehberlik hizmetlerinden sadece alan uzmanlarını sorumlu kılmak; öğretmenleri devre dışı bırakmak bir sakıncadır. Rehberlik hizmetlerinde bilgi verme oldukça baskındır. Bu hizmet öğretmenlerle birlikte yürütülür. Ancak merkezileşmiş model uzman odaklı olduğundan bilgi verme hizmetinin yetersiz kalması bir sakıncadır. Sadece psikolojik danışma hizmeti vermek, ya da bu hizmetin baskın olması rehberlik hizmetinden yararlanacak öğrenci sayısını azaltır. Çünkü her öğrenci mutlaka psikolojik danışma hizmetine gerek duymayabilir. Ancak, rehberlik hizmetlerinde rehberlik uzmanlarının da olması bir sakınca değil, katkı sağlar. 31. Yanıt B dir. Akran baskısı; karşı taraftan bir zorlama, şiddet olmaksızın akranın kendini bir huzursuzluk ve baskı altında hissetmesidir. Duygu; arkadaşları ile birlikte tatile gitmek istiyor. Ancak ailesinin ekonomik durumunun yetersiz oluşu karşısında Duygu, arkadaşlarının teklifini kabul etmiyor. Bu durum Duygu da bir baskı, huzursuzluğa yol açıyor. 32. Yanıt D dir. Aile durumunun incelenmesi, çocuğun kişilik özellikleri, uygulanan test-test dışı teknik sonuçlarının incelenmesi, akademik başarı Vak a incelemesi kapsamında iken, bir Vak a yı incelemek için çocuğun ergenlik dönemini aşmış olması bu kapsamda değerlendirilemez. 3

4 33. Yanıt E dir. A-B-C-D seçeneklerinde yer alan özellikler çocuğu yeteneklerinin üstünde başarı göstermeye zorlayan özelliklerdir. Ancak, çocuğun genel sağlık durumunun yetersiz oluşu böyle bir başarıya yol açamaz. 34. Yanıt D dir. Danışanla Danışman arasında soruna ilişkin görüşmede öncelikli olan ikili arasında bir güven duygusunun oluşması, Danışanın kendini rahat hissetmesidir. Doğru cevap (D) seçeneğidir. Diğer seçenekler bu güven ortamı sağlandıktan sonraki etkinliklerdir. 35. Yanıt D dir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerinde, öncelikle eğitim almakta oldukları rehabilitasyon merkezlerindeki gelişimleri dikkate alınır ve bireysel eğitim planları bu doğrultuda düzenlenir. İfadesi yanlış bir ifadedir. Bu bireylerin eğitimlerinde planlama tamamen bireyin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanır. 36. Yanıt A dır. Meslek seçimine ilişkin kuramlara bakıldığında; meslek seçimini psikolojik doyum, kişilik özelliklerinin yansıması, seçimi bir gelişim süreci ve birey-meslek özellikleri ilişkilendirmesi olarak gören kuramların yanında, bir de meslek seçimini benlik kavramı ile açıklayan kuram olduğunu biliyoruz. Bu kuram Super e ait olduğundan doğru cevap (A) seçeneğidir. 37. Yanıt B dir. Danışma hizmeti sırasında Danışmanın olumlu yönlere daha çok vurgu yapması, rol yapmaması, suskunluk durumlarında kaygılanmaması ve az konuşması, danışanın daha çok konuşması süreci olumlu etkileyecek davranışlardır. Danışman tarafından danışana çok sık soru sorulması onda çekingenliğe, geri çekilmeye, hatta kendini suçlu olarak görmesine itebilir. 38. Yanıt B dir. Rehberlik hizmetinde birinci işlev; bireyin kendini tanımasına yardım etme, ikinci işlev; bireye bilgi verme, üçüncü işlevi de Psikolojik Danışma hizmetidir. 39. Yanıt C dir. Oryantasyon hizmeti bir bilgilendirme, aynı zamanda uyumu sağlama sürecidir. Öğretim yılı başında öğrencileri okul ve çevresine ilişkin bilgilendirme çocuğun uyumu açısından önemli bir hizmettir. Fatma Hanım ın uygulaması, liseye yeni başlayan öğrencileri bilgilendirme hizmetidir. Eğitim Bilimleri Öğretim yılı başında akran koruyuculuğu veya akademik bir hizmet olan akran öğretimi, öğrenciler arası anlaşmazlıkları çözmede devreye girecek akran arabuluculuğu değil, üst sınıflardaki öğrencilerden seçilenlerin liseye yeni gelen öğrencileri bilgilendirme hizmetidir. 40. Yanıt D dir. (a) Öncülünde Deniz e verilen hizmet Vak a İncelemesidir. (b) Öncülünde Deniz in yaşadığı sorunun birden fazla danışmanla tartışılması Vak a Konferansıdır. (c) Öncülünde verilen hizmet Sevk hizmetidir. 41. Yanıt C dir. Eğitimin tanımında yer alan; Kendi yaşantısı yoluyla ifadesi; öğrenme-öğretme sürecinde bireyin aktif katılımı, çevresiyle etkileşimini, Kasıtlı ifadesi; eğitim sürecinin planlı ve programlı etkinliklerden oluşmasını, Davranış değişikliği ifadesi; öğrenme-öğretme süreci sonucunda öğrencide oluşacak bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranışları, Süreç ifadesindeki anlam ise; eğitimdeki sürecin yaşmam boyu (doğumdan ölüme kadar) olduğunu ifade eder. Eğitimin istendik davranış değişikliklerinden oluşması; öğrencide oluşturulmak istenen davranış değişikliklerinin, birey, toplum, konu alanının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, toplum ve eğitim sistemi tarafından kazandırılmak istenen davranışlardan oluşmasını ifade eder. 42. Yanıt A dır. Birbiri ile ilişkili bilgi birimlerinin bir araya getirilerek anlamlı bir bütün oluşturulması konu, ünite vb. olarak adlandırılır. Her disiplin veya geniş alan tasarımı, içerisinde konu tasarımını da barındırır. Geniş alan tasarımları içerisinde birbiri ile ilişkili disiplinler, disiplinler içerisinde ise birbiri ile ilişkili konular yer alır. İlköğretimin ilk yıllarında geniş alan ve disiplinler arası tasarımlar daha ağırlıklı iken, öğretim kademesi yükseldikçe disiplin ve konu tasarımları daha ağırlık kazanır. Bir disiplin içerisinde yer alan bir konunun tek başına bir ders olarak düzenlenmiş olması, onun disiplin tasarımı olduğunu göstermez. Aksine disiplin alanına ait bir konunun tek başına bir ders olarak programa alınmış olması, konu tasarımı olarak tanımlanır. 4

5 Eğitim Bilimleri 43. Yanıt E dir. I. Eğitimin amacı, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasıdır. (Esasicilik) II. Okul, toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimin merkezi olmalıdır. (Yeniden kurmacılık) III. Bireylere temel becerilerin kazandırılması gerekir. (Esasicilik) IV. Zorlamaya dayalı bir disiplin gerekir. (Esasicilik) V. Üst düzey becerilerin geliştirilmesi önemlidir. (İlerlemecilik) VI. Konuların öğrenilmesi önceliklidir. (Esasicilik) 44. Yanıt E dir. Hedef yazma ilkeleri: Bitişiklik: Her hedef cümlede sadece bir öğrenme ürünü yer alır. Bir hedef cümle iki öğrenme ürününden oluşursa bu cümleye binişik cümle denir. (I. Öncüldeki cümlede iki öğrenme ürününün - açıklama ve örnek verme - yer alması, hedef cümlenin bitişiklik ilkesine ters düştüğünü, binişik olduğunu gösterir. Açıklama ve örnek verme davranışları bilişsel alanın kavrama düzeyindeki davranışlardır. Genellik ve sınırlılık: Hedef cümlenin ait olduğu konu alanını kapsayacak kadar genel, başka bir alana geçmeyecek kadar sınırlı olmasıdır. (II. Öncüldeki hedef cümlesinde hem dikdörtgenin hem de üçgenin alanı konu olarak alınmıştır.) Ezberden söyleme, formülü söyleme gibi davranışlar, bilişsel alanın bilgi düzeyindeki davranışlardır. Öğrenci yaşantısına dönüklük: Hedef cümleler, öğretmenin değil, öğrencinin yapması gereken davranışları (öğrenci yaşantısını) ifade etmelidir. (III. Öncülde olumlu tutum kazandırma davranışı, öğretmen davranışını (yaşantısını) ifade etmektedir.) Davranış, duyuşsal alanın değer verme düzeyindedir. 45. Yanıt C dir. Öğretimi planlama aşamasında sınıfta disiplini sağlama diğer seçeneklere göre öğretmenin en son düşüneceği husus olacağından doğru seçenek (C) dir. 46. Yanıt D dir. Öğretim etkinliklerinin öğrenci düzeyine uygunluğunun sağlanması öğretmenin temel ve ilk görevidir. Leyla öğretmen öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemeden uygulamaya geçtiği için başarı sağlanamamıştır. 47. Yanıt A dır. Kavram haritası çalışması yaptırmanın öncelikli amacı öğrenmelerin kalıcı olmasını sağlamaktır. 48. Yanıt E dir. Zehra öğretmenin kabartma haritasından yararlanması ve öğrencilere göstermesi gösteri tekniği, öğrencilerinden yapmalarını istediği faaliyette proje çalışması olduğundan doğru seçenek (E) dir. 49. Yanıt B dir. Ahmet öğretmen in KPSS nin öğrencileri tarafından farklı açılardan irdelemelerini ve bu konudaki düşünceleri sistemetikleştirme çalışması altı şapkalı düşünme tekniğinin bir uygulaması olduğundan doğru seçenek (B) dir. 50. Yanıt E dir. Küresel ısınma ve çevre kirliliği doğrudan yaşamla ilişkili olup örnek olay yöntemi, bu konuda öğrencilerinden görüşler alama istemi de yaratıcı düşünme ile ilgili olduğundan (E) seçeneği doğrudur. 51. Yanıt A dır. İş birliğine dayalı öğrenme heterojen grup çalışmasını ön gördüğünden, bireysel başarıyı hedeflemek bu yaklaşıma uygun olmadığından (A) seçeneği doğrudur. 52. Yanıt C dir. Programlı öğretim her öğrencinin kendi bireysel hızını esas aldığından, ağır öğrenen öğrenciler için diğer seçeneklere göre daha önceliklidir. 53. Yanıt C dir. Öğretim yılı ortasında okula gelmesine rağmen sınıfının sosyal ilişki ve dokusunu kavrayarak bu konuda çözüm üretmesi Ayşe nin sosyal beceri ve girişkenliğinin açık bir kanıtı olduğundan doğru seçenek (C) dir. 54. Yanıt D dir. (D) seçeneğinde öğrenci aktif iken diğer seçeneklerde öğrenci dinleyici konumunda olduğundan (D) seçeneği doğrudur. 55. Yanıt B dir. Eğitim durumunun düzenlenmesinde çocuğa verilecek bilgilerin onun yaşamını kolaylaştırması oldukça önemlidir. Bu da okul ile yaşam arasında ilişki kurmayı sağlar. 5

6 56. Yanıt B dir. Öncül olarak yer alan etkinlikler Buluş yoluyla öğretim stratejisinin özellikleri olduğundan doğru seçenek (B) dir. 57. Yanıt D dir. Sınıf ortamında öğretmenin jest ve mimiklerini etkin kullanması diğer seçeneklere oranla etkili iletişime hizmet eder. İletişimin yetersiz olduğu ortamda öğrenci dikkatini çekebilme ve kalıcı öğrenmelerin sağlanması güçtür. 63. Yanıt E dir. Eğitim Bilimleri Öğretim materyal ve araçları, öğrenmenin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamakla birlikte, öğretmene hazırlık anlamında ek iş ve zaman gereksinimi doğurur. Yani öğretmenin işini kolaylaştırmaz, zorlaştırır. 64. Yanıt E dir. Öğretim materyalleri ve araçları, eğitimde hedeflere daha kolay ulaşmayı, öğrenmelerin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlar. Dolayısıyla bu bir sorun değil, aksine fayda olarak söylenebilir. 58. Yanıt B dir. Yapılan araştırmalar disiplin sağlamada katı ve değişmez kuralların işlevsel olmadığını ortaya koymaktadır. Yine yapılan araştırmalar sınıf kurallarının öğrenci katılımı ile belirlemenin sınıfta disiplin sorunlarını önlediği yönündedir. 59. Yanıt B dir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilk koşul öğrenci düzeyine uygunluktur. (B) seçeneği doğrudur. Diğer seçenekler daha çok yöntemin işlevleri ile ilgilidir. 60. Yanıt D dir. Öğrenme-öğretme sürecinde, aynı sınıfta derse giren öğretmenlerin işbirliği yapması Ekiple öğretim yaklaşımını ifade etmektedir. Disiplinler arası program tasarımlarında derslerin konuları arasında ilişkiler yer aldığından, öğretmenlerin ekiple öğretim yaklaşımını kullanmaları, bir başka deyişle plan, program ve uygulamalarını birlikte hazırlayıp gerçekleştirmeleri, öğrencilerin bilgiyi bir bütün olarak algılamalarını ve öğrenmenin daha etkili ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 61. Yanıt A dır. Epidiaskop, modeller ve dia projektörleri sadece gösterim özelliği taşımaktadır. Televizyon ise, sadece programlar uygun ise ya da bu konuda bir program varsa kullanılabilir. Video projektör ise istenilen zamanda hem ses hem de görüntü yansıtmaya olanak sağladığından bu durumda kullanılması en uygun eğitim aracıdır. 62. Yanıt B dir. Tepegöz, sadece şeffaflar üzerinden görüntüyü zemine yansıtırken, episkop doğrudan kitaptan yansıtma yapabilmektedir. Epidiaskop ise her iki özelliği de taşımaktadır. 65. Yanıt A dır. Berna da okuma sorunu olmamasına rağmen okuduğu metinleri anlama ve anlatmada zorlanması seçilen metinlerin seviyesinin üstünde olduğu ile doğrudan ilişkilidir. 66. Yanıt C dir. Beden dilinin etkin kullanılması, sınıf ortamında öğretmenin mesajlarının öğrenciler tarafından doğru anlaşılmasına hizmet eder. Bu da anlamın ortak hale getirilmesi olarak değerlendirileceğinden doğru seçenek (C) dir. 67. Yanıt E dir. Gösteri tekniğinin her konuda,kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür. Sürenin çok sınırlı olması öğrenmeyi güçleştirir. Teknik ön hazırlık gerektirir. Tekniğin eğitsel yararı birden fazla duyu organına hizmet etmesidir. 68. Yanıt E dir. İş birlikli öğrenmede üyelere liderlik özelliği kazandırmak, kazan-kaybet uygulaması ve öğrencilerin birbirlerini kontrolü yoktur. Temel neden tartışma kurallarını kazandırmak da değildir. Temel neden grup üyeleri arasında olumlu bağımlılık sağlamaktır. 69. Yanıt B dir. Soruda, öğrencilere 80 soru yöneltildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla ölçme sonuçları puan üzerinden değil, soru sayısı üzerinden bağıl değerlendirmeye alınmıştır. Standart sapma 7 olarak verilmiştir. Yani öğrencilerin doğru cevap sayıları, her bir sapmada aritmetik ortalamadan 7 soru uzaklaşmaktadır. Yani bir standart sapma 7 soru değerindedir. Dolayısıyla bir öğrencinin bu sınavda aritmetik ortalamadan artı ya da eksi yönde bir standart sapma uzaklaşması, aritmetik ortalamadan 7 soru eksik ya da fazla yaptığını, iki standart sapma uzaklaşması ise aritmetik ortalamadan 14 soru eksi ya da artı yönde uzaklaştığını gösterir. 6

7 Eğitim Bilimleri Sorudaki öğrencinin z puanı 2 olduğuna göre, bu öğrenci aritmetik ortalamadan 2 standart sapma kadar eksik soru yapmıştır. Dolayısıyla 2 Standart sapma x 7 soru = 14 soru, Yani öğrenci aritmetik ortalamanın 14 soru altında ( - 2 z puanı kadar) doğru cevap vermiştir. 70. Yanıt D dir. A) A grubunda sınava giren öğrenci sayısı 74 tür. Doğru: 20 alan 2 kişi, 25 alan 20 kişi, 30 alan 30 kişi, 35 alan 20 kişi, 40 alan 5 kişi = 74 kişi. B) En homojen grup A grubudur. Doğru: Ranjı en düşük olan grup diğerlerine göre daha homojendir. A grubunda ranj 20, B ve C grubunda ranj 45 tir. C) C grubunun puan dağılımı tekdüzedir. Doğru: Her puanın eşit sayıda alındığı (frekansların eşit olduğu) dağılımlar (5 alan 10 kişi, 50 alan 10 kişi) tekdüze dağılım olarak adlandırılır. D) Standart sapması en düşük olan grup C grubudur. Yanlış: Dağılımlar içerisinde ranjı en yüksek olan dağılımın standart sapması en yüksek, ranjı en düşük olan dağılımın standart sapması en düşüktür. Dolayısıyla ranjı en küçük olan, dolayısıyla standart sapması en küçük olan grup A grubudur. E) A grubunda mod, medyan ve aritmetik ortalama aynıdır. Doğru: A grubuna mod, medyan ve aritmetik ortalama 30 dur. 71. Yanıt C dir. A) Yanlış: A grubu simetrik dağılım özelliği göstermektedir. Simetrik dağılımlarda medyan ve aritmetik ortalama orta noktada birbirine eşit olduğundan (% 50 noktasında), öğrencilerin % 40 ı değil, % 50 si aritmetik ortalamanın üzerinde puan almıştır. B) Yanlış: Grupların aritmetik ortalamaları hesaplandığında; A Grubu: 30, Güçlük der: 30/50=0,60 B Grubu: 30, Güçlük der: 30/50=0,60 C Grubu: 27,5 Güçlük der: 27,5/50=0,55 Dolayısıyla soruların öğrencilere en zor geldiği grup C grubudur. C) Yanlış: A grubunda medyan 30, C grubunda ise medyan 27,5 tir. Doğru: C grubunda; Medyan: =20 kişi, 20/2 = 10. Öğrencinin puanı medyandır. Üstten ve alttan 10. Öğrencilerin puanlarının toplamı: 5+50=55 tir. Dolayısıyla 55/2=27,5 tir. Aritmetik ortalama: 10 kişi x 5 puan= kişi x 50 puan= 500 ( ) / ( ) = 27,5 tir. Aritmetik ortalama ve medyanı eşit olan dağılımlar simetrik dağılımlardır. D) Yanlış: A grubunun medyanı; 30, B grubunun medyanı; 32,5, C grubunun medyanı; 27,5 tir. Dolayısıyla medyanı en yüksek olan grup B grubudur. 72. Yanıt D dir. Değerlendirme için ölçme sonucu (ölçüm) ve bu sonuçların karşılaştırılacağı sabit bir değere (ölçüt) ihtiyaç vardır. Ölçümlerin, ölçüt ile karşılaştırılarak bir karara ulaşılan tek seçenek D seçeneğindeki TÜBİTAK Matematik yarışmalarına katılacak öğrencilerin seçilmesi işlemidir. 73. Yanıt E dir. Bir ölçme aracının, hazırlanış, uygulanış ve değerlendirilişindeki kolaylık ve ekonomikliği, o ölçme aracının kullanışlılık özelliği ile ilgilidir. 74. Yanıt D dir. Portfolyo değerlendirme, öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde belli bir dönem boyunca gelişimini bütünsel olarak değerlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle, öğrencinin sınav sonuçları, sadece zihinsel süreci sonuç odaklı değerlendirmeye yönelik olduğundan, soruda verilen diğer seçeneklere göre porfolyo değerlendirmede daha az ihtiyaç duyulan verileri içerir. 75. Yanıt D dir. Yazılı yoklamalar, bilişsel alanın üst düzey becerilerini (analiz, sentez ve değerlendirme) ölçmede yeterli olmayan ölçme araçlarıdır. En fazla analiz düzeyinde sorular sorulabilir. Yazılı yoklamalarda çok sayıda soru sorulamayacağından kapsam geçerliği düşüktür. I. ve II özellikler ise yazılı yoklamalar açısından doğru ifadelerdir. 76. Yanıt C dir. Akran değerlendirme, öğrencilerin birbirini değerlendirmesi esasına dayandığı için elde edilen veriler objektif ve güvenilir veriler olmaz. 7

8 77. Yanıt D dir. Ölçme işleminde, herhangi bir özelliğin var ya da yok olma durumunu sadece iki kategoride (var-yok, evethayır, artı-eksi, yeterli-yetersiz gibi) belirlemeye yönelik kullanılan ölçme araçları kontrol listesi olarak tanımlanır. Eğitim Bilimleri bireylerin sorulara cevap verirken daha objektif cevaplar vermesini sağlar. Dolayısıyla öğretmenin yapması gereken şey, testin görünüş geçerliğini düşürmektir. Diğer seçenekler ise, bireylerin objektif davranmalarını sağlamaya yönelik önlemler değildir. 78. Yanıt C dir. Sezon sonunda şampiyon takımın belirlenmesi için en yüksek puanlı takımdan en düşük puanlı takıma doğru, alınan puanların miktarına göre dizilim sıralama ölçeğindedir. Ancak soruda bu sorulmamaktadır. Soruda, bu sıralama yapıldıktan sonra Avrupa kupalarına katılacak takımların belirlenmesinde kullanılan ölçek türü sorulmaktadır. İlk iki takımın Şampiyonlar ligine, 3.4. takımın UEFA Avrupa ligine, 5.6. takımların İnter Toto Kupasına katılımının belirlenmesi sıralama değil bir sınıflama işlemidir. Bu takımların belirlenmesinde kullanılan değerlendirme türü ise (seçeneklerde amaçlarına göre değerlendirme türleri verilmiştir) bir Tanıma-yerleştirme amaçlı değerlendirmedir. Kullanılan ölçek türüne göre değerlendirme türü sorulsaydı doğru yanıtımız Bağıl değerlendirme olurdu. 79. Yanıt E dir. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı 1,00 ile +1,00 arasında değer alır. Korelasyon katsayısının 1 e yakın olması iki değişken arasında ters yönli bir ilişki olduğunu, +1 e yakın olması ise doğrusal bir ilişki olduğunu gösterir. Katsayının 0,00 olması ise iki değişken arasında ilişki olmadığını ifade eder. Soruda; takımların averajları ile bir alt lige düşme olasılığı arasındaki korelasyonla ilgili ne söylenebileceği sorulmuştur. Tablo incelendiğinde, takımların averajları arttıkça, bir alt lige düşme olasılığının da azaldığı, averajları azaldıkça bir alt lige düşme olasılıklarının arttığı görülmektedir. Yani iki değişken arasındaki ilişki ters yönlü (negatif) tir. Veriler incelendiğinde, averajları yüksek olan takımları başarı durumlarının yüksek, düşük olan takımların ise ligden düşme olasılığının yüksek olduğu görülür. Bu durumda korelasyon katsayısı -1 e yakın olacaktır. Dolayısıyla averaj ile ligden düşme olasılığı arasında negatif yüksek ilişki vardır denilebilir. 80. Yanıt E dir. Bireylere uygulanan özellikle duyuşsal alan testlerinde, kendisi ile ilgili bilgi verme durumlarında bireyler objektif davranamaz. Bu nedenle, başarı testlerinin aksine, bu tür testlerde hangi özelliklerin ölçülmek istendiğinin test uygulanan bireyler tarafından bilinmemesi (yani görünüş geçerliğinin düşük olması), 8

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

KPSS 2007 EB (1) DENEME 19 / 66. SORU 1. İlköğretimin ilk üç yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular, 6., 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri, ortaöğretim yıllarında

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35 İçİndekİler Önsöz xiii K I S I M I Genel Bir Bakış 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Test ve Değerleme 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Psikolojik Değerleme Araçları 5 Testler 5 Görüşme 7 Portfolyo 9 Vaka

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Standart Hata... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

2013 2014 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2013 2014 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2013 2014 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ Uygulamalı Davranış Analizi Emre ÜNLÜ Derse İlişkin genel bilgiler ve işlenişi Bu ders ne işe yarayacak? o Uygulamada o o KPSS de Kendi günlük hayatınızda Ders ile ilgili gerçekleştirmeniz beklenen yükümlülükler

Detaylı

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar.

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Kaçma Koşullanması - Kaçınma Koşullanması Farkı Kaçma koşullanması kaçınma koşullanması arasındaki farkı bilmek KPSS denemelerinde ve sınavda arkadaşlara

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

ÖĞRENME. Temel Kavramlar

ÖĞRENME. Temel Kavramlar ÖĞRENME Temel Kavramlar Öğrenme nedir? Davranışlarda göreli olarak kalıcı değişimlere yolaçan deneyimlerdir. Olgunlaşma sonucu davranışların değişmesi öğrenme sayılmaz. Davranışta kısa süreli ufak değişiklikler

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

REHBERLİK DERSLERİ. 5.Sınıflarda, öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme ve onları daha iyi

REHBERLİK DERSLERİ. 5.Sınıflarda, öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme ve onları daha iyi HAZIRLIK GRUBU bilişsel gelişimini destekleyici renkli noktalar etkinliği yapıldı. Tangram,hafıza kartları REHBERLİK DERSLERİ ARALIK AYI 5.Sınıflarda, öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ İlkokul 1. Sınıfa Başlamak Demek; Ana Okulu Sınıflarından Okul Dönemine Geçiş Demektir

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel,sürdürülebilir

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı