SAHTE DİŞHEKİMLERİNE VERİLEN CEZALARIN DÜŞÜRÜLMESİNİN YENİDEN GÜNDEME GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ODALARIN YAPTIKLARI GİRİŞİMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHTE DİŞHEKİMLERİNE VERİLEN CEZALARIN DÜŞÜRÜLMESİNİN YENİDEN GÜNDEME GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ODALARIN YAPTIKLARI GİRİŞİMLER"

Transkript

1 SAHTE DİŞHEKİMLERİNE VERİLEN CEZALARIN DÜŞÜRÜLMESİNİN YENİDEN GÜNDEME GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ODALARIN YAPTIKLARI GİRİŞİMLER ( tarih ve sayılı genelgemize cevaben gelen yazılar) Balıkesir D.O Sayı : /08 Balıkesir / Konu : Sahte Dişhekimlerine Verilen Cezaların Düşürülmesi TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA ANKARA İlgi : 10/01/2008 ve sayılı genelgeniz. İlgili genelgenizde sözü edilen sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesi ile ilgili olarak bölgemiz milletvekilleri ile görüşülerek konunun önemi aktarılmış ve ekte size göndermiş olduğumuz metin kendilerine fakslanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. EK :1- Faks metni Saygılarımla, L.Sabri OVACIK Balıkesir Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 1

2 Sayın Milletvekili.. Sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesini öngören Temel Ceza Kanunlarının Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın 28.maddesi, 08/01/2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu nda kabul edilemeyerek verilen önergeler doğrultusunda hapis cezasının 3 ila 5 yıl kalması sağlanmıştır. Yasanın bu şekilde kabul edilmesine yaptığınız katkı için tüm meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak yukarda adı geçen maddenin Genel kurulda yeniden görüşülme talebi ile gündeme alınabileceğine ilişkin duyumlar almaktayız. Sahte dişhekimlerine verilecek hapis cezalarının alt sınırının 3 yılın altına düşürülmesi, cezanın ertelenebilir hale gelmesi nedeni ile sahte dişhekimleriyle mücadelemizde engel oluşturacaktır ve caydırıcılığı azalacaktır. Bu nedenle adı geçen yasanın bu şekilde kalması yönünde destek vermenizi tüm meslektaşlarımız adına rica ediyoruz. Dişhekimi Ş.Korkmaz Tuzcuoğlu Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı 2

3 Bursa Sayı :2008/ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA ANKARA 1219 Sayılı Kanunun 41.maddesinde yapılmak istenen değişiklik ile ilgili olarak Bursa Milletvekillerine ve AKP Grup Başkanvekillerine gönderilen yazı ektedir. Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla Dişhekimi Emel COŞKUN Genel Sekreter 3

4 Sayı:2008/ Sayın Bekir BOZDAĞ Grup Başkanvekili Sayın BOZDAĞ, Meclis te görüşülmekte olan, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının, yetkisi olmadan dişhekimliği yapanlara ilişkin, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarını Tarzı İcrasına Dair Kanunun, 5181 sayılı Kanun ile değişik 41. maddesinde öngörülen hapis cezalarının alt sınırını üç yıldan iki yıla düşürmeyi öneren maddesi, 8 Ocak 2008 günlü oturumda oylarınızla ret edilmişti. Duyarlılığınız nedeniyle size müteşekkirim. Ne var ki, Meclis Başkanlığına, anılan madde ile ilgili yeniden görüşülme isteminde bulunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Okullaşma süreci, hekimlikte 181 yıl, dişhekimliğinde 100 yıl önce başlamasına karşın, sahte hekimlik ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Sağlık kültürü değişmedikçe ve sağlık hizmetinin sunumunda ve hizmete ulaşımındaki aksaklıklar tümüyle giderilmedikçe, bu sorunun aşılması mümkün değildir. Ancak, o aşamaya gelene kadar, tüm suçlarda olduğu gibi, sahte hekimlik eyleminde cezaların caydırıcılık unsuruna başvurmaktan başka çare bulunmamaktadır yılında, 1219 sayılı Kanunun 41. maddesinde 3575 sayılı Kanunla sahte dişhekimlerine verilen ceza bir ile üç yıla çıkarıldıktan sonra, sahte dişhekimliği suçunda anlamlı bir azalma olmamasına karşın, 2004 yılında 5181 sayılı Kanun ile bu sürenin üç ile beş yıla arttırılmasının ardından geçen üçbuçuk yıllık sürede, anılan hükmün caydırıcılık etkisi açıkça görülmeye başlanmıştır. Öte yandan, insan bedenine el atma yetkisi, üniversitelerden aldıkları diplomalarla yalnızca hekimlere tanınmıştır. Devletler de diplomalardaki mühürle yurttaşlarına, hekimlere bedenlerini dolayısıyla canlarını emanet edebilecekleri güvencesini verirler. Devletçe, böylesine yetki ve güvencelerle donatılmış hekimlik mesleğinde, hapis cezasının alt sınırın iki yıla çekilerek sahte hekimlerin hapisten kurtulmalarının sağlanmasını, kamu vicdanını rahatlatma, caydırıcılık veya temel ceza kanunlarına uyumla açıklamak mümkün olmayacaktır. Bu nedenlerle, 1219 sayılı Kanunun 41. maddesinin değiştirilmesi önerisi yeniden Genel Kurul gündemine geldiğinde, konuyu bir kez daha yukarıda anlatmaya çalıştığım ayrıntılar çerçevesinde değerlendirmenizi diliyorum. Saygılarımla Dr. Metin BOZKURT Oda Başkanı 4

5 Çanakkale D.O Sayı : 001/05 11/01/2008 Konu : Sayılı Yazı Hk. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA ANKARA sayılı yazınıza istinaden; 11/01/2008 tarihinde öğle saatlerinde önce CHP Çanakkale milletvekilimiz Sayın Ahmet Küçük le görüşerek teşekkürlerimizi ilettikten sonra sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesi konusunun tekrar gündeme gelmesinden söz ettiğimde AKP lilere fax zinciri yapmamızı önerdi ve bir yıldan önce gündeme getirilemeyeceğini söyledi. AK Parti Milletvekili Mehmet Daniş ın telefonunu danışmanı açtı. Teşekkürlerimizi milletvekilimize ileteceğini söyledikten sonra, yeniden gündeme gelmesi halinde desteklerini sonuna dek bizden esirgememelerini rica ederek görüşmeyi bitirdik. Ak Parti milletvekili Müjdat Kuşku konuyu dişhekimi milletvekilleriyle görüştüğünü onların ellerinden geleni bu konuda yapacaklarını söyleyerek, desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti. Yalnız MHP milletvekili Mustafa Kemal Cengiz in telefonunu bu kez danışmanı bile açmadı. Kendisine faks ile teşekkür ettik. Konunun yeniden gündeme gelmesi durumunda destek istedik. Ayrıca Adalet Komisyonu Başkanı ve Başkan Vekiline faks çektik. Konuyu üyelerimize duyurarak desteklerini istedik. Bilgilerinize Saygılarımla. Dt. Bilge Şimşek Çanakkale Dişhekimleri Odası Başkanı 5

6 Isparta D.O Sayı : Tarih: İlgi : TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ANKARA İlgi yazınızda Milletvekilleri ile ilgili çalışma yapılması istenmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar şunlardır. 1. Ak Parti genel başkan yardımcısı, Psikiyatris Dr. Şükrü AYALAN (Tokat Milletveli) ile Ak Parti genel merkezinde bir görüşme yapılmıştır Oda başkanı Hüdayi KARTÖZ dişhekimlerin genel sorunlarını ve özellikle sahte dişçilere ceza indirimi konusunu anlatmıştır. Kendisinden destek sözü alınmıştır. 2. Odamız üyesi dişhekimi Milletvekili Bayram ÖZÇELİK TBMMM de odasında ziyaret edilmiş yaptığı çalışmalara teşekkür edilerek çabalarının sürdürülmesi istenmiştir. 3. Isparta MHP Milletvekili Sayın Nevzat KORKMAZ a odamız genel saymanı Dt. Alpaslan EKİNCİ (MHP Isparta Merkez İlçe Başkanı) telefonla görüşerek destek istemiştir.. 4. Isparta ve Burdur Milletvekillerine faksla ulaşılarak konu hakkında destekleri istenmiştir. Milletvekillerimiz: Tokat Milletvekili Bayram ÖZÇELİK (Burdur Milletvekili) Mehmet ALP(Burdur Milletvekili) Ramazan Kerim ÖZKAN(Burdur Milletvekili) Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta Milletvekili) Sayıt DİLEK (Isparta Milletvekili) Haydar Kemal KURT (Isparta Milletvekili) Mevlüt ÇOLKUNER (Isparta Milletvekili) Nevzat KORKMAZ (Isparta Milletvekili) Dr. Şükrü AYALAN (Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı) Dişhekimi Hüdayi KARTÖZ Isparta Dişhekimleri Odası Başkanı 6

7 Mersin D.O TDB Başkanlığına Ankara 10/01/2008 tarih, sayılı Sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesi yine gündemde konulu genelgeniz gereği olarak CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Sayın İsa GÖK ile telefonla görüşüldü. Bu yasa tasarısının gündeme geldiği günden beri bizlere desteklerini veren Sayın İsa Gök 14 Ocak 2008 den sonra da destek vereceklerini bildirdi. CHP Grubu adına hapis cezasının 3 5 yıl da kalmasını kendisinin hazırladığını bildirdi. MHP Mersin Milletvekili MHP Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır ile temas kurularak aşağıdaki fax çekildi. MHP grubu TBMM de bu fax doğrultusunda konuşma yapacakları bildirildiler. Bilgilerinize arz olunur 11/01/2008 Bülent Özdemir Mersin Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Mehmet Şandır MHP Grup Başkan Vekili Halkın ağız diş sağlığı ve genel sağlığına büyük bir tehdit oluşturan sahte dişhekimlerine yönelik tarihinde 5181 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile cezai yaptırımlar artırılmıştır. Ancak Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı kapsamında sahte dişhekimlerine verilecek cezaların alt sınırının iki yıla düşürülmesine ve böylece tecil edilebilmesine olanak sağlayacak taslak TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek, TBMM Genel Kuruluna gönderilmiştir.. Sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesini öngören Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı"nın 28.maddesi, tarihinde TBMM Genel Kurulu nda kabul edilmeyerek verilen bir önerge doğrultusunda hapis cezasının 3 ila 5 yıl kalması sağlanmıştır. Ancak taslakta geçen 28.maddenin, TBMM İç Tüzüğünün 89.maddesine göre Genel Kurul da yeniden görüşülme talebiyle, 14 Ocak 2008 den itibaren gündeme alınabileceği duyumu alınmıştır. 7

8 Hukukta benzer suçlara benzer cezalar verilebileceği gerekçesiyle azaltılacak cezalar yeni düzenlemenin sonuçlarının henüz alınmaya başladığı bir süreçte, kamu sağlığı açısından zarar verici olacağı gibi, ceza indirimi yapılarak sahte dişhekimlerine cesaret verilmiş olacaktır. AB ülkelerinde; kişilerin sağlığına, değil sahte hekimin zarar vermesi, meslek erbabının vereceği herhangi bir zarar bile ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Sağlık alanında bulaşıcı hastalıkların büyük risk oluşturduğu ve ağız-diş ve komşu dokularda çalışan bu kişilerin bulaşıcı hastalıkları taşımada önemli tehlike oluşturduğu bilinen gerçektir. Hem kamu sağlığı hem de mesleki saygınlığımızın korunması bakımından; sahte dişhekimlerine verilen cezanın düşürülmemesini meslektaşlarımız adına talep ediyoruz.. 11/01/2008 Saygılarımla Bülent Özdemir Mersin Dişhekimleri Odası Başkanı Yönetim Kurulu Adına 8

9 Mersin TDB Yönetim Kurulu Başkanlığına Ankara Sayfanın altında görülen metin AKP grup başkanvekillerine ( Nuretin Canikli, Sadullah Ergin, Mustafa Elitaş, Nihat Ergün, Bekir Bozdağ) ayrı ayrı mail olarak yollanmıştır. Bilgilerinize arz olunur 19/01/2008 Saygılarımla Bülent Özdemir Mersin Dişhekimleri Odası Başkanı Yönetim Kurulu Adına AKP Grup Başkanvekili Halkın ağız diş sağlığı ve genel sağlığına büyük bir tehdit oluşturan sahte dişhekimlerine yönelik tarihinde 5181 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile cezai yaptırımlar artırılmıştır. Ancak Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı kapsamında sahte dişhekimlerine verilecek cezaların alt sınırının iki yıla düşürülmesine ve böylece tecil edilebilmesine olanak sağlayacak taslak TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek, TBMM Genel Kuruluna gönderilmiştir.. Sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesini öngören Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı"nın 28.maddesi, tarihinde TBMM Genel Kurulu nda kabul edilmeyerek verilen bir önerge doğrultusunda hapis cezasının 3 ila 5 yıl kalması sağlanmıştır. Ancak taslakta geçen 28.maddenin, TBMM İç Tüzüğünün 89.maddesine göre Genel Kurul da yeniden görüşülme talebiyle gündeme alınmıştır.. Sahte dişhekimlerinine verilen cezaların düşürülmesi ile ilgili tekriri müzakere talebi Adalet Komisyonu Başvekilince yapılmıştır. Tekriri müzakere görüşmelerinin Salı günü (22 Ocak) yapılması bekleniyor. Hukukta benzer suçlara benzer cezalar verilebileceği gerekçesiyle azaltılacak cezalar yeni düzenlemenin sonuçlarının henüz alınmaya başladığı bir süreçte, kamu sağlığı açısından zarar verici olacağı gibi, ceza indirimi yapılarak sahte dişhekimlerine cesaret verilmiş olacaktır. AB ülkelerinde; kişilerin sağlığına, değil sahte hekimin zarar vermesi, meslek erbabının vereceği herhangi bir zarar bile ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Sağlık alanında bulaşıcı hastalıkların büyük risk oluşturduğu ve ağız-diş ve komşu dokularda çalışan bu kişilerin bulaşıcı hastalıkları taşımada önemli tehlike oluşturduğu bilinen gerçektir. 9

10 Hem kamu sağlığı hem de mesleki saygınlığımızın korunması bakımından; sahte dişhekimlerine verilen cezanın düşürülmemesini meslektaşlarımız adına talep ediyoruz.. 19/01/2008 Saygılarımla Bülent Özdemir Mersin Dişhekimleri Odası Başkanı Yönetim Kurulu Adına 10

11 Zonguldak D.O Sayı TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA ANKARA İlgi: tarih ve sayılı Genelgeniz. İlgi yazıda bahsedilen sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesi ile ilgili oda yönetim kurulu olarak; - Bölge milletvekillerine ilişikte tarafınıza gönderilen fax çekildi. - Ayrıca CHP milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK ile görüşüldü. Genel kurul salonunda oylama esnasında AKP lilerin olmadıklarından yasanın 3 ila 5 yıl kalması sağlandığını belirtmiştir. Meclise yasa tekrara gündeme gelirse istedikleri gibi çıkartabileceklerini söylemiştir. Bilgilerinize arz ederim. Eki: Milletvekillerine çekilen fax Saygılarımla Dişhekimi Metin ÖĞÜT Oda Başkanı 11

12 Sayın,... Sahte dişhekimlerine verilen cezaların düşürülmesini öngören Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı"nın 28.maddesi, tarihinde TBMM Genel Kurulu nda kabul edilmeyerek verilen bir önerge doğrultusunda hapis cezasının 3 ila 5 yıl kalması sağlanmıştır. Yıllardır böyle bir düzenleme yapılması için çaba gösteren dişhekimi, hem kamu sağlığı hem de meslek saygınlığı açısından bu düzenlemeyi sevinç ile karşılamıştır. Ancak taslakta geçen 28.maddenin, TBMM İç Tüzüğünün 89.maddesine göre Genel Kurul da yeniden görüşülme talebiyle, 14 Ocak 2008 den itibaren gündeme alınabileceği duyumu alınmıştır. AB sürecinde ciddi adımlar atan ve kazanımlar sağlayan hükümetimizin AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olan sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemelerde daha titiz ve dikkatli adımlar atacağına inanıyoruz. Sağlık alanında bulaşıcı hastalıkların büyük risk oluşturduğu ve ağız-diş ve komşu dokularda çalışan bu kişilerin bulaşıcı hastalıkları taşımada önemli tehlike oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Hem kamu sağlığı hem de mesleki saygınlığımızın korunması açısından sahte dişhekimlerine verilen cezanın düşürülmemesini meslektaşlarımız adına talep ediyoruz. ZONGULDAK DİŞHEKİMLERİ ODASI Dişhekimi Metin ÖĞÜT Oda Başkanı Dişhekimi Murat ALTUNOK Genel Sekreter Dişhekimi Özcan UZUN Dişhekimi Elif SARI Bşk. Vekili Sayman Dişhekimi Pınar BAYCIK Üye 12

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER Sayfa - Dişhekimliği Hizmetlerinde KDV'nin %8'e İndirildiği 4-5 - Üye Bilgi Formu 6 - Dişhekimlerinin Çalışma Saatleri 7 - İşyeri Açma İzin Harçları

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER Sayfa - Dişhekimliği Hizmetlerinde KDV'nin %8'e İndirildiği 4-5 - Üye Bilgi Formu 6 - Dişhekimlerinin Çalışma Saatleri 7 - İşyeri Açma İzin Harçları

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Hükümet, 2 Kasım 2011

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 haber dişhekimi 8 dişhekimi haber 9 haber dişhekimi 10 dişhekimi haber 11 editör

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, TBMM Genel Kurulu nda

Detaylı

Değerli meslektaşlarım

Değerli meslektaşlarım dişhekimi haber 1 başkan dişhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Değerli meslektaşlarım Kar kış demeden mesleğimize sahip çıkmak için odalarımız Ankara nın yolunu aşındırmaya

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 haber dişhekimi 8 dişhekimi haber 9 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ BÜLBÜL ozkekec@gmail.com

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

iş bıraktı G(ö)revdeydik! Binlerce sağlık çalışanı

iş bıraktı G(ö)revdeydik! Binlerce sağlık çalışanı dişhekimi haber 1 haber dişhekimi G(ö)revdeydik! Binlerce sağlık çalışanı iş bıraktı Sağlıkta dönüşüm programına karşı, 16 dernek ve sendikanın öncülüğünde acil servis ve yoğun bakım üniteleri dışında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 41 YASAMA YıLı: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 64 9 üncü Birleşim 3 Mart 2009 Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 147 II. - GELEN KÂĞITLAR 148 III. - YAZILI SORULAR

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı veya teklifi hangi kısımlardan oluşur, nasıl hazırlanır? Bir tasarı

Detaylı

SIRA SAYISI: 138 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/487)

SIRA SAYISI: 138 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/487) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 138 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/487) EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

göç baslıyor Kusadası na 29-31 MAYIS ta Bilime, paylasıma TDB 20.ULUSLARARASI DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi

göç baslıyor Kusadası na 29-31 MAYIS ta Bilime, paylasıma TDB 20.ULUSLARARASI DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi SYI:140 MRT 2014 göç baslıyor Bilime, paylasıma 29-31 MYIS ta Kusadası na TDB 20.ULUSLRRSI DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi 29-31 MYIS 2014 Efes Kongre Merkezi Kuşadası/ydın TDBD140 içindekiler 11 BŞYZI MRT 2014

Detaylı

işler atom reaktörleri işler yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu umut umut umut... Nazım Hikmet Ran

işler atom reaktörleri işler yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu umut umut umut... Nazım Hikmet Ran 2014 / SAYI:154 işler atom reaktörleri işler yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu umut umut umut... umut insanda. Nazım Hikmet Ran dergi mayıs/haziran 2014 YİNE İLK YİNE TEK

Detaylı

FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU NUN RAPORU NİSAN 2009 OCAK 2015

FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU NUN RAPORU NİSAN 2009 OCAK 2015 FAZIL UĞUR SOYLU NUN RAPORU NİSAN 2009 OCAK 2015 OCAK 2015 T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİS ÇALIŞMALARI VE TÜRGEV HAZIRLAYAN FAZIL UĞUR SOYLU OCAK 2015/ İSTANBUL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

GENEL KURUL DA YASAMA SÜRECİ. Semra GÖKÇİMEN TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Yasama Derneği Başkan Yardımcısı sgokcimen@tbmm.gov.

GENEL KURUL DA YASAMA SÜRECİ. Semra GÖKÇİMEN TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Yasama Derneği Başkan Yardımcısı sgokcimen@tbmm.gov. GENEL KURUL DA YASAMA SÜRECİ Semra GÖKÇİMEN TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Yasama Derneği Başkan Yardımcısı sgokcimen@tbmm.gov.tr KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Mesleğimizden her kesimi ayrı ayrı ilgilendiren sorunlarımız

Detaylı

içindekiler TDB GÜNDEM ODALARDAN HABERLER ÇALIfiMALARDAN

içindekiler TDB GÜNDEM ODALARDAN HABERLER ÇALIfiMALARDAN TDBD 103 içindekiler RLIK 2007 - OCK 2008 SYI: 103 11 12 28 48 BfiYZI TDB GÜNDEM 12- S LI IMIZDN VE GELECE M ZDEN VZGEÇMEYECE Z! TDB nin de aralar nda bulundu u 14 emek ve meslek örgütü, Sosyal Sigortalar

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 haber dişhekimi 8 dişhekimi haber 9 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 2009-2010 Faaliyet Raporu

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 2009-2010 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOĞRU Genel Kurul Gündemi...4 Yönetim Kurulu Başkanı (Sunum)...5 Etik Değerler Ulusal Bildirgesi...9 II. BÖLÜM 2009 YILI GENEL KURULU 2009 yılı Genel Kurulu Sonucu...11

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 5 inci Birleşim 13 Ekim 2004 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 181 II. - GELEN KÂĞITLAR 183 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı