ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU-EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU-EL KİTABI"

Transkript

1 İLKOKUL ÇOCUKLARININ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLER YOLUYLA GÖZLENMESİ : ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU-EL KİTABI (Uyarlama ve 7-12 Yaş Erkek Çocukları Standardizasyonu) Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Füsun Akkök Yrd. Doç. Dr. Petek Aşkar Uzman Bülbin Sucuoğlu TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

2 İLKOKUL ÇOCUKLARININ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLER YOLUYLA GÖZLENMESİ: ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU EL KİTABI (Uycrlama ve 7-12 yaş Erkek çocukları Standardizasyonu) A ra ş tırm a c ıla r: Yrd. Doç. Dr. Füsun AKKÖK Yrd. Doç. Dr. Petek AŞKAR Uzman Bülbin SUCUOĞLU TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

3

4 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ: No: 1 Bu araştırma Türk Eğitim Derneği tarafından desteklenmiştir.

5 Telif hakkı Türk Eğitim Derneği'ne aittir.

6 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER S ayfa... 7 AMAÇ... 9 BÖLÜM I. ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMUNUN (ÖGF) TANITILMASI Davranış Bozukluğu Ölçeğinin Boyutları Formun Geliştirilmesi Davranış Bozuklukları Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliği II. III. IV. ÖĞRETMEN GÖZLEM FCDMUNUN UYARLAMA ÇALIŞMALARI Çeviri Çalışmaları Denekler Uygulama Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları Standardizasyon Çalışm aları ÖGF'nin KULLANILMASI, PUANLANMASI ve PUANLARIN SUNULUŞU (Profil) ÖGF'nin Kullanılması ÖGF'nin Puanlanması Puanların Sunuluşu (Profil) ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU HAKKINDA AKLA GELEBİLECEK BAZI SORULAR VE CEVAPLARI V. ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMUNUN NE ZAMAN VE NEREDE KULLANILACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLER KAYNAKÇA... ' EKLER 1 ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU 2 ÖGF PROFİL KAĞIDI

7

8 ÖNSÖZ Öğretmenler, çocukların gelişimini, davranışlarını en uzun süreli ve detaylı gözleyebilecek kişilerdir. Okul, çocukların sosyal etkileşimleri için uygun bir ortamdır. Öğretmenler çocukların akademik gelişimlerini olduğu kadar sosyal becerilerini de gözleyebilir ve izleyebilirler. Bu nedenle çocuk hakkında bilgi almak konusunda en az anne - babalar kadar önemlidirler. Öğretmen Gözlem Formu (ÖGF), Achenbach ve Edelbrock tarafından, öğretmenlerin, öğrencilere ilişkin gözlemlerini ve izlenimlerini daha sistemli ve standardize bir biçimde ortaya koyabilmeleri amacıyla hazırlanmış bir psikolojik ölçme aracıdır. Bu el kitabı, bu formun Türkiye'ye uyarlama ve 7-12 yaş erkek çocukları için yapılmış standardizasyon çalışmasına dayanılarak, Türkiye'de kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma Türk Eğitim Derneği'nin desteğiyle gerçekleşmiştir. Yazarlar, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Rüştü Yüce'ye ilgi ve destekleri için teşekkür ederler. Verilerin toplanması aşamasında yardım ve ilgilerini gördüğümüz Hacettepe Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu na ve diğer öğretim üyelerine, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ruh Sağlığı Bölümü Direktörü Prof. Dr. Kemal Aydınalp'e ve o bölümde çalışan psikologlara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinden Dr. Melda Akçakın'a, örneklemdeki ilkokulların idareci ve öğretmenlerine de teşekkürü bir borç biliriz. Füsun Akkök Petek Aşkar Bülbin Sucuoğlu 7

9

10 AMAÇ Anne - babalar, çocuklar hakkında bilgi edinebileceğimiz en önemli kaynaklardır. Ancak, öğretmenlerin çocukları okul ortamı içerisinde ayrıntılı olarak gözleyebilmeleri, onları çocuk hakkında bilgi alma konusunda en az anne-babalar kadar önemli duruma getirmektedir. Özellikle anne - babaların gözleyemediği veya nesnel olamadığı konularda öğretmenlerin gözlemleri daha da fazla önem taşımaktadır. Öğretmenler çocukların gelişimini, davranışlarını en uzun süreli ve ayrıntılı gözleyebilecek kişilerdir. Öğretmenler, okul gibi yapılandırılmış sosyal bir ortamda aynı gelişim düzeyindeki çocuklar arasında karşılaştırma yapma olanağına da sahiptirler. Okulun, çocukların sosyal gelişimleri için en uygun ortam olduğu düşünüldüğünde, öğretmenlerin çocukların akademik gelişimlerini olduğu kadar sosyal becerilerini de değerlendirmek için çok yararlı olabilecekleri düşünülmektedir (Edelbrock ve Achenbach, 1984). Okul ortamı, çocuğun diğer ortamlarda gözlenemeyen birçok davranışının ortaya çıktığı, diğer ortamlarda kazandırılamayan birçok davranışın, becerinin planlı bir şekilde kazandın İd ığı bir ortamdır. Bu ortamda kazanılan akademik ve sosyal beceriler bireyin gelişimi ve topluma uyumu açısından çok önemlidir. Okulda uygulanan eğitim programlarından çocuğun en iyi şekilde yararlanabilmesi, bireysel özelliklerine uygun program değişikliklerinin yapılabilmesi, ayrıca varsa problemleri için gerekli önlemlerin alınabilmesi, çocuk hakkında çok ayrıntılı bilgi toplanması ile mümkün olabilmektedir. Anne - babalar, çocukları en iyi tanıyan, onların sosyal, duygusal, bilişsel gelişim özelliklerini en yakından izleyen kişilerdir. Bu yüzden bilgi toplama işleminde en önemli yeri tutarlar. Ökul ve öğretmenin çocuğun gelişiminde en az aile kadar önemli olması, çocuğu tanımada öğretmenin yerini, onun çocuğu gözlemesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca okul psikoloğu, rehber öğretmen ve okul idarecisinin sınıf dışı gözlemlerinin ve çocuk hakkındaki görüşlerinin de bilgi toplamadaki önemi tartışılamaz. Çocuklar hakkında biigi toplamada, onları tanımada en iyi yol, onları çeşitli ortamlarda gözlemektir. Ancak bu gözlemlerin çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından amaca uygun olarak yapılması ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi için nesnel ve sistematik gözlemler olması gerekmektedir. Bu gereklilik de yine amaca uygun sistematik ölçme araçlarının önemini ortaya koymaktadır. Bu amaçla Achenbach ve Edelbrock'un Öğretmen Gözlem Formu olarak geliştirdikleri psikolojik ölçme aracı ile öğrencilerin uyumlarına ve davranış bozukluklarına ilişkin nesnel bilgi edinmek mümkün olmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerine ilişkin gözlemlerine dayanarak doldurdukları bu form ile elde edilen bilgiler, öğrencilerin çeşitli davranışlarının okul ortamında sistemli ve standardize bir biçimde gözlenmesine ihtiyaç duyan uzman kişiler (psikiyatrist, psikolog, rehberlik uzmanı vb.) tarafından değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. Bu el kitabı, yukarıda sözü edilen Öğretmen Gözlem Formu'nu tanıtmak, bunun amacına ve kurallara uygun olarak kullanılmasına ilişkin bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Form, el kitabında belirtilmiş kurallara uymadan kullanıldığında amacın dışına çıkılmış olunur, sonuçlar ve yorumlar geçersiz sayılır. 9

11 BÖLÜM I ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU'NUN (ÖGF) TANITILM ASI Achenbach ve Edelbrock'un geliştirdiği Çocuk Davranışları Dereceleme Ölçeği - Öğretmen Gözlem Formu (ÖGF); öğretmenlerin, öğrencilere ilişkin gözlemlerini ve izlenimlerini daha sistemli ve standardize bir biçimde ortaya koyabilmeleri ve belirlemeleri amacıyla hazırlanmış bir psikolojik ölçme aracıdır. Bu form, öğrencilerin davranışlarına, davranış bozukluklarına ve uyumlarına ilişkin bilgi derlemeyi am açlayan ve öğretm enlerin bu yöndeki gözlem lerinin değerlendirilmesini sağlayan bir araçtır (Ek 1). ÖGF iki ayrı ölçekten oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, Uyumsal Davranış Ölçeği, İkincisi de Davranış Bozuklukları ölçeğidir. Formun birinci ve ikinci sayfasında yer alan Uyumsal Davranış Ölçeğinde, öğretmenin çocuğu ne düzeyde tanıdığını anlamasına ve çocuğun okul başarısını sınıfın düzeyine göre değerlendirmesine yönelik sorular bulunmaktadır. Formun üçüncü ve dördüncü sayfalarında ise Davranış Bozuklukları Ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçekte yer alan 118 maddede çeşitli davranış bozuklukları tek tek yorumlanabilmektedir. Ayrıca, bazı maddelerin birlikte incelenmesiyle öğrenciye ait genel davranış bozukluklarına da (örneğin saldırganlık gibi) ışık tutmaktadır. Tüm formun değerlendirilmesi, öğretmenlerin çocukları algılayış biçimlerine dayanmaktadır. Öğretmenden öncelikle Uyumsal Davranış Ölçeğinde yer alan sorulara yazarak, Davranış Bozuklukları Ölçeğinde ise her maddeyi 0, 1, 2 seçeneklerinden birini işaretleyerek cevaplandırması istenir. 0 (sıfır) seçeneği, o maddede gözlenen davranışın sözü edilen öğrenci için hiçbir zaman görülmediği, 1 seçeneği o davranışın arasıra görüldüğü, 2 seçeneği ise o davranışın o öğrencide hemen hemen her zaman görüldüğü anlamına gelmektedir. Bazı maddelerde, öğretmenden bir davranışı belirtmesi, örnek vermesi istenmektedir. Öğretmenin bu formu cevaplandırırken öğrenciye ilişkin son iki aydaki gözlemlerini, izlenimlerini gözönüne alması beklenmektedir. Bu özellikle ilkokul öğretmeninin daha önceki yıllarda o öğrenciyi nasıl tanıdığının değerlendirmeye yansımasını önleme amacıyla istenmektedir. Formun aynı yıl içinde birkaç kez uygulanması halinde de öğretmene, okul personeline ve anne - babalara, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi ile ilgili bilgiler verilebilmektedir. 10

12 Davranış B ozuklukları Ö lçeğinin Boyuttan Çeşitli davranış bozukluklarını ifade eden 118 madde sekiz boyutta toplanmaktadır. Bu boyutlar ve ilgili maddeleri şunlardır: 1. Kaygılı olma (Anxious) I I. Yetişkinlere çok bağımlıdır. 31. Kötü birşey düşünmekten ve yapmaktan korku duyar. 32. Mükemmel olması gerektiğini düşünür. 35. Kendini değersiz hisseder. 47. Kurallara çok fazla uyar. 50. Çok korkaktır ve kaygılıdır. 52. Çok suçluluk duyar. 59. Sır saklar. 71. Kendisi hakkında kaygılıdır, çabuk utanır. 75. Utangaçtır. 81. Eleştirildiğinde bozulur, incinir. 99. Düzen ve temizliğe çok meraklıdır Başkalarını memnun etmeye çok meraklıdır Yanlış yapmaktan korkar. I I I. Endişelidir. 2. İçe dönük olma (Sociai Withdrawal) 42. Yalnız olmaktan hoşlanır. 60. Hevessiz veya ilgisizdir. 65. Konuşmaz. 69. Sır saklar. 75. Utangaçtır. 80. Boş boş bakar. 86. İnatçı, asık yüzlü veya rahatsız edicidir. 88. Çok somurtur Ağır hareket eder, enerjisi yoktur İçine kapanıktır; arkadaşlarının arasına karışmaz 3. Popüler olmama (Unpopular) 1. Yaşına göre daha çocuksu davranır. 11. Yetişkinlere çok bağımlıdır; onlara yapışır bırakmaz. 12. Yalnızlıktan şikayet eder. 25. Diğer öğrencilerle iyi geçinmez. 33. Kimsenin onu sevmediğini düşünür ve bundan yakınır. 34. Başkalarının ona karşı olduğunu savunur. 35. Kendini değersiz hisseder. 38. Onunla çok alay edilir. 11

13 48. Diğer öğrenciler tarafından sevilmez. 64. Kendinden küçük çocuklarla birlikte olmayı tercih eder. 4. Kendine Zarar Verme (Self-destructive) 18. Bilerek kendine zarar verir. 20. Kendi eşyalarına zarar verir. 21. Başkalarına ait eşyalara zarar verir. 28. Yiyecek ve içecek dışındaki nesneleri yer, içer. 29. Okuldan başka yerlerden, bazı ortamlardan, bazı hayvanlardan korkar. 36. Başına çok kaza gelir; orasını, burasını çok incitir. 44 Tırnaklarını yer. 52. Çok suçluluk duyar. 58. Burnunu karıştırır, derisini veya vücudunun diğer kısımlarını oğuşturur. 62. Koordinasyonu zayıftır veya sarsaktır. 84. Garip, alışılmadık davranışları vardır. 91. Kendini öldürmekten söz eder Dış görünüşü temiz değildir. 5. Saplantılı Düşünceye ve Zorlayıcı Davranışlara Sahip Olma (Obsessive-Compulsive) 2. Sınıfta mırıldanır, garip sesler çıkarır. 9. Saplantılı düşünceleri vardır. 13. Aklı karışık, dalgındır. 28. Yiyecek ve içecek dışındaki nesneleri yer, içer. 46. Sinirli hareketleri veya tikleri vardır. 66. Konuşmaz. 80. Boş boş bakar. 84. Garip, alışılmadık davranışları vardır. 85. Garip, alışılmadık fikirleri vardır. 6. Dikkatini Toplayamama (Inattentive) 1. Yaşına göre daha çocuksu davranır. 2. Sınıfta mırıldanır, garip sesler çıkarır. 4. Başladığı işleri bitiremez. 8. Dikkatini uzun süre bir konu üzerine yoğunlaştıramaz. 13. Aklı karışık, dalgındır. 15. Durmadan kıpırdanır. 17. Düş kurar; dalıp gider. 22. Yönergeleri izlemekte güçlük çeker. 24. Diğer öğrencileri rahatsız eder. 12

14 49. Öğrenmede güçlüğü vardır. 54. Kendini hep yorgun hisseder. 60. Hevessiz veya ilgisizdir. 61. Okul çalışmaları zayıftır. 62. Koordinasyonu zayıftır veya sarsaktır. 72. Dağınık, düzensiz çalışır. 73. Sorumsuzca davranır. 78. Dikkati hemen dağılır, dikkatsizdir. 80. Boş boş bakar. 92.Başarabileceği kadar, yapabileceği kadar çalışmaz; başarabileceğinin altında başarılıdır Kendine verilen görevleri yerine getirmez Ağır hareket eder, enerjisi yoktur. 7. Sinirli, Aşırı Hareketli Olma (Nervous-Overactive) 10. Oturduğu yerde duramaz, çok hareketlidir. 15. Durmadan kıpırdanır. 44. Tırnaklarını yer. 46. Sinirli hareketleri veya tikleri vardır. 72. Dağınık, düzensiz çalışır. 83. İhtiyacı olmayan nesneleri toplar, biriktirir. 8. Saldırgan Olma (Aggressive) 3. Çok karşı çıkar. 6. Öğretmenlerine veya diğer okul personeline karşılık verir. 7. Öğünür, yüksekten atar. 15. Durmadan kıpırdanır. 16. Zalimdir veya başkalarına eziyet etmekten hoşlanır. 19. Hep dikkat çekmek ister. 20. Kendi eşyalarına zarar verir. 21. Başkalarına ait eşyalara zarar verir. 23. Okulda kurallara uymaz. 24. Diğer öğrencileri rahatsız eder. 25. Diğer öğrencilerle iyi geçinmez. 26. Kötü davranışlarından dolayı suçluluk duymaz. 27. Kolayca kıskanır. 34. Başkalarının ona karşı olduğunu '-.mır. 37. Çok kavgaya karışır. 39. Okulda problem çıkaran öğrencilerle dolaşır. 41. Düşünmeden hareket eder. 43. Yalan söyler veya kopya çeker. 48. Diğer öğrenciler tarafından sevilmez.

15 53. Sırasını beklemeden konuşur. 57. Başkalarına fiziksel saldırıda bulunur. 67. Sınıf disiplinini bozar. 68. Çok çığlık atar, bağırır. 73. Sorumsuzca davranır. 74. Gösterişe meraklıdır. 76. Beklenmedik fevri hareketleri vardır. 77. İstekleri hemen yerine getirilmelidir; kolayca bozulur. 82. Çalar. 86. İnatçı, asık yüzlü veya rahatsız edicidir. 87. Duygularında, ruh halinde ani değişmeler olur. 88. Çok somurtur. 89. Şüphecidir. 90. Küfür ederek konuşur. 93. Çok konuşur. 94. Başkalarıyla çok alay eder. 95. Çabuk parlar, öfke nöbetleri geçirir. 97. Başkalarını tehdit eder Alışılmadık biçimde yüksek sesle konuşur. Ayrıca yukarıdaki boyutlardan hiçbirine girmeyen maddeler diğer problemler adı altında toplanmıştır. Bu maddeler şunlardır: 14 Diğer Problemler (Other Problems) 5. Karşı cins gibi davranır (Kız ise erkek, erkek ise kız gibi). 14. Çok ağlar. 30. Okula gitmekten korkar. 40. Olmayan sesler duyar. 51. Dalgındır. 55. Kilosu fazladır. 56. Bilinen tıbbi bir nedeni olmayan fiziksel problemleri vardır: a) Ağrılar, sızılar b) Başağrıları c) Mide bulantısı d) Gözle ilgili problemler e) Kızarıklıklar veya diğer deri problemleri f) Mide ağrıları veya kramplar g) Kusma, çıkarma h) Diğer 59. Sınıfta uyur. 63. Kendinden büyük çocuklarla birlikte olmayı tercih eder. 70. Olmayan şeyler görür Konuşma problemleri vardır.

16 96. Cinse! konularla ilgilidir. 98. Okula ve derse geç kalır Ders asar veya belirli bir nedeni olmayan devamsızlıkları vardır Okulu sevmez Sızlanır Öğrencinin yukarıda belirtilmemiş başka problemleri varsa, lütfen aşağıya yazın. Form un G eliştirilm esi Achenbach ve Edelbrock, formu geliştirirken yılları arasında Amerika Birleşik Devlet'lerinin doğu, güney ve iç batısında yer alan okullara devam eden ve bu bölgelerdeki kliniklere başvurmuş çocuklardan yararlanmışlardır. Davranış bozukluklarının cinsiyete ve yaşa göre farklılıklarının en iyi biçimde yansıtılabilmesi amacıyla her iki cinsten de 6-11 ve yaş grupları oluşturulmuştur. Her grupta 450 erkek ve 400 kız olmak üzere toplam 1700 öğrencinin puanlarına dayanılarak, araç geliştirilmiştir. Davranış Bozuklukları Ölçeği normlarını geliştirebilmek amacıyla da yıllarında A.B.D.'nin Omaha, Nebraska, Nashville, Tennessee, Pittsburg ve Pensylvannia bölgelerindeki, ilkokul 1'den 10. sınıfa kadar sınıfları olan ilk ve orta dereceli okullarda, 665 öğretmenin doldurduğu ÖGF'lerden yararlanılmıştır. Her sınıftan tesadüfi örnekleme yöntemiyle bir erkek, 1 kız öğrenci seçilmiştir. Bu 665 öğretmen çalışmaya katılması istenen öğretmenlerin % 92.8'ini oluşturmuştur. Yaş ve cinsiyet normları 6-16 yaş arası 1100 denek üzerinde geliştirilmiştir. Achenbach ve Edelbrock kaygılı ve içe dönük olma boyutlarını çocuğun kendine yönelik; saldırganlık, dikkatini toplayamama, sinirli ve aşırı hareketli olmasını da dışa dönük davranışları olarak gruplamışlardır. Böyle bir gruplamanın çocukları etiketleme tehlikesi taşıdığını, ancak bunun bir sınıflama olduğunu ve bu aracı kullananlar arasında iletişimi kolaylaştırma açısından gerekliliğini belirtmişlerdir. Her boyut, o boyutun oluşturduğu maddelerin ölçmek istediği davranış problemine uygun olarak adlandırılm aya çalışılm ıştır. A chenbach ve E delbrock, ö ze llikle, herhangi b ir b o yu tta k i yüksek puanın b ir tanı anlamı taşım adığını vurgulam akta, bunun ancak tanı yönünde önem li b ir bulgu olduğunu b e lirtm e ktedirle r. Bu bulgunun anne - babadan alınacak b ilg ile r, k lin ik değerlendirm e ve ç o c u ğ u n g e liş im ö z e llik le riy le b irlik te d ü ş ü n ü le re k b ir tanıya gid ilm esinin önem ini vu rgulam aktadırlar. 15

17 Davranış Bozuklukları Ö lçeğinin G üvenirliği ve G eçerliği Achenbach ve Edelbrock ölçeğin güvenirliğini (Kliniğe başvuran veya başvurması önerilen - KBBÖ) çocuklar üzerinde iki farklı yoldan hesaplamışlardır. Bunlar: A) Test-tekrar test yöntemi: 1 haftalık ve 15 günlük ara ile aynı grup için iki defa uygulanan ölçeğin güvenirlik katsayısı 6-11 yaş grubu erkek çocuklarında sırasıyla 0.92 ve 0.86 olarak bulunmuştur. 2 ay ve 4 ay ara ile uygulandığında ise güvenirlik katsayısı 0.77 ve 0.54 olarak hesaplanmıştır. B) İki farklı gözlemciden alınan puanlar arasındaki ilişki: Öğretmen ve öğretmene yardımcı kişilerden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı da güvenirliğin bir diğer ölçüsü olarak ele alınmış ve bu katsayı 0.59 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliği üç açıdan incelenmiştir. Bunlar, kapsam, yapı ve ölçüt-dayanaklı geçerliklerdir: A) Ölçeğin kapsam geçerliği, ölçekte yeralan maddelerin psikolojik yardıma ihtiyacı olan çocukların sosyal/duygusal ve davranış bozukluklarını ifade edip etmemesi yönünden incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda bir madde dışındaki tüm maddelerin p< düzeyinde KBBÖ çocuklarla manidar bir ilişki içinde olduğu ortaya çıkmıştır. B) Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde, ölçeğin faktör analizi sonucunda ortaya çıkan boyutları ile Conners ölçeğinin (Goyette, Conners ve Ulrich, 1978) boyutları arasındaki ilişkiler hesaplanmış ve bu korelasyon katsayılarının 0.62 ile 0.90 arasında değiştiği gözlenmiştir. C) Ölçeğin ölçüt-dayanaklı geçerliğinde, norm grubunu oluşturan çocuklar için elde edilen puanlar ile kliniğe başvuran veya başvurması önerilen çocuklar için elde edilen puanlar karşılaştırılmış ve bu puanlar arasında manidar bir fark olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla ölçekten elde edilen puanların bu iki grubu birbirinden ayırdığı sonucuna varılmıştır. 16

18 17 BÖ LÜM II ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU'NUN UYARLAMA ÇALIŞMALARI ÖGF'nin Türkiye'ye uyarlanması üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar çeviri çalışmaları, ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ve 7-12 yaş erkek çocukları için standardizasyon çalışmalarıdır. Çeviri Ç alışm aları ÖGF'nin Türkçe'ye çeviri çalışmalarında ilk olarak İngilizce form her iki dili de çok iyi derecede bilen 3 öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu üç çeviri birbirleriyle karşılaştırılmış ve ortak bir Türkçe çeviri elde edilmiştir. Daha sonra bu çeviri yine iki dili çok iyi derecede bilen 2 öğretim üyesi tarafından tekrar İngilizce'ye çevrilmiş ve İngilizce form ile farklılığı olup olmadığına bakılmıştır. Ortaya çıkan az sayıdaki farklı maddelerin çevirileri üzerinde Türkçe'yi iyi derecede bilen 2 Amerikalı ile tartışılmış ve Türkçe form son şeklini almıştır. Türkçe formda, Uyumsal Davranış Ölçeğine ait bazı maddelere yer verilmemiştir. Bu maddeler bir öğrencinin çalışma biçiminin ve sınıfta kendini ne ölçüde mutlu hissettiğinin diğer öğrencilerle karşılaştırılarak değerlendirilmesini içermektedir. Ülkemiz eğitim sistemi ve sınıf koşulları düşünüldüğünde, ilkokul öğretmenlerinin öğrencilerini bu ölçek maddelerinde gözlemesinin çok güç olduğuna, uzmanların görüşü de alınarak karar verilmiş ve bu sorular formdan çıkarılmıştır. Ayrıca orijinal ölçekteki "Alkol ve uyuşturucu kullanır" maddesinin, çeşitli uzman görüşleri alınarak kültürümüzde ilkokul çocukları için uygun olmayacağına karar verilmiş ve bu madde Davranış Bozuklukları ölçeğinin dışında bırakılmıştır. D e n e k le r Achenbach ve Edelbrock ÖGF'yi geliştirdikten sonra dört grup üzerinde standardizasyon çalışması yapmışlardır (Bkz. Bölüm I). Bu gruplar 6-11 yaş kız, 6-11 yaş erkek, yaş kız ve yaş erkek çocuklardır. Türkiye de ilkokula başlama ve bitirme yaşı genellikle 7-12 yaş olduğu için bu çalışmada 7-12 yaş bir gaip olarak alınmıştır. Yaş ve cinsiyet normları bu yaş grubundaki erkek çocuklar üzerinde geliştirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma ve normlar 7-12 yaş erkek çocukları ile sınırlıdır. Bu yaşlarda erkeklerin kızlara oranla daha fazla davranış bozuklukları gösterdikleri gözlenen bir olgudur. A.B.D.'de yapılan ülke çapındaki bir çalışmada da çocuk psikiyatrisi kliniklerine en yoğun müracaatları, 9 ve 10 yaş çocuklarının oluşturduğu gözlenmiştir (Biehler ve'snovvman, 1985). Uyarlama ve standardizasyon çalışmalarında denekler iki grup altında

19 Tablo 4'da iki ayrı denek grubunun anne ve baba mesleklerine göre dağılımı verilmektedir. Tablo 4 Norm Grubunu Oluşturan ve Kliniğe Başvuran veya Başvurması Önerilen Erkek Çocukların Anne ve Baba Mesleğine* Göre Dağılımı Baba Mesleği Anne Mesleği NG KBBÖ * Olcay imamoğlu'nun kullandığı ve önerdiği sosyoekonomik düzeyleri belirleme ölçeğinde 1, 2, 3 aşağıdaki şekillerde açıklanmadadır. işçi, Küçük Esnaf, Odacı, Kapıcı (1) Doktor, Mühendis, Yüksek Bürokrat, Subay, Öğretim Üyesi (2) Sanayici, Yüksek Serbest Meslek (3) Ayrıca, 0 (sıfır) bu araştırmada Anne mesleğinde Ev Kadını, Baba Mesleğinde işsiz olarak alınmıştır. Uygulam a Ölçeğin uygulaması Mart-Mayıs 1987 tarihleri arasında yürütülmüştür. Her okula gidilerek örnekleme giren öğrencilerin öğretmenlerine formun nasıl uygulanacağı anlatılmış ve daha sonraki bir tarihte gidilerek formlar alınmıştır. Her okulda uygulama aynı biçimde yapılmıştır. G üve n irlik ve G eçerlik Ç alışm aları Bir ölçeğin güvenirliği çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir. Achenbach ve Edelbrock, söz konusu ölçeğin güvenirlik katsayısını test-tekrar test yöntemi ile hesaplamışlardır. Aracın Türkiye'ye uyarlamasında, örneklemdeki okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin formun ikinci kez doldurulmasına karşı isteksizlikleri ve ulaşım güçlükleri nedeniyle testtekrar test yöntemi kullanılmamıştır. Onun yerine ölçeğin bir kez kullanılmasıyla hesaplabilen a - iç tutarlılık katsayısı hem Davranış Bozuklukları Ölçeği için hem de boyutları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar güvenirliğin bir ölçüsü olarak yorumlanmıştır. 20

20 Tablo 5'te Cronback a - iç tutarlılık katsayıları verilmektea... Tablo 5 Çocuk Davranışları Dereceleme Ölçeğinin ve Boyutlarının a - iç Tutarlılık Katsayıları (n = 48) Kaygılı olma 0.75 İçe dönük olma 0.81* Popüler olmama 0.74* Kendine zarar verme 0.59* Dikkatini toparlayamama 0.86* Sinirli, aşırı hareketli olma 0.49* Saplantılı düşünceye ve zorlayıcı davranışlara sahip olma 0.51* Saldırgan olma 0.95* Çocuk Davranışları Dereceleme Ölçeği 0.92* * p< 0.01 Görüldüğü gibi tüm ölçeğin a katsayısı 0.92'dir. Bu da tatmin edici bir değerdir. Nitekim Achenbach ve Edelbrock'ta on beş gün arayla uygulayıp, tüm ölçek için hesapladıkları güvenirlik katsayısını 0.92 olarak bulmuşlardır. Tablo 5'den de belirleneceği üzere ölçeğin boyutlarının a katsayılarının medyan değeri 0.75'dir. a katsayısının manidarlığı için yapılan varyans analizleri sonucunda bir tek "Kaygılı Olma" boyutu p < 0.01 düzeyinde manidar bulunamamıştır. Davranış Bozukluğu Ölçeğinin geçerlik çalışmasında ölçüt - dayanaklı geçerlik üzerinde durulmuştur. Norm grubunu oluşturan erkek çocuklar için elde edilen puanlar ile kliniğe başvuran veya basvurması önerilen erkek çocuklar için elde edilen puanlar karşılaştırılmış ve KBBÖ çocukları için ölçeğin tümünden elde edilen puanların NG çocukları için elde edilen puanlardan manidar biçimde yüksek olduğu bulunmuştur. Tablo 6'da NG ve KBBÖ çocukların tüm ölçek ve boyutlarından elde edilen puanların ortalama (x) ve standart sapmaları (s) verilmiştir. 21

21 Tablo 6 Norm Grubunu Oluşturan ve Kliniğe Başvuran veya Başvurması Önerilen Erkek Çocukların Ölçek ve Ölçek Boyutları Puanlarının Ortalama, Standart Sapma ve t - testi Sonuçları KBBÖ (n = 48) NG (n = 294) X S "x S t Kaygılı olma İçe dönük olma * Popüler olmama * Kendine zarar verme * Dikkatini toplayamama * Sinirli aşırı hareketli olma * Saplantılı düşünceye ve zorlayıcı davranışlara sahip olma * Saldırgan olma * Tüm ölçek * * p< 0.01 Görüldüğü gibi, gerek ölçeğin kendisinde, gerekse boyutlarının hepsinde KBBÖ çocukların puanlarının ortalaması NG oluşturan çocukların puanlarının ortalamasından daha yüksektir. Ancak yapılan t - testi sonucunda "Kaygılı Olma" boyutunda her iki grup ortalaması arasındaki fark manidar bulunmamıştır. Nitekim Tablo 5'de güvenirlik katsayıları incelendiğinde söz konusu boyutun güvenirlik katsayısının da manidar olmadığı görülmektedir. Sonuçlar, "Kaygılı Olma" boyutu dışında diğer boyutların geçerliği ve güvenirliğini kanıtlar niteliktedir. S tandardizasyon Çalışm ası Davranış Bozuklukları Ölçeğinin yaş ve cinsiyete ilişkin normları 7-12 yaş erkek çocukları için geliştirilmiştir. Tablo 1'de de belirtildiği gibi normatif veriler Ankara'da farklı SES'i olan onbeş okuldan tesadüfi olarak seçilen 294 çocuktan elde edilmiştir. Achenbach ve Edelbrock'da normatif verileri, söz konusu yaş grubundaki 300 erkek çocuktan elde etmişlerdir. Yaş ve cinsiyet normlarının belirlenmesi işleminde Achenbach ve 22

22 Edelbrock'un kullandıkları yöntemden yararlanılmıştır. Bu yöntem aşağıda belirtilen iki basamağı içermektedir. 1. Birikimli normal dağılım eğrisinde 69. ve 93. yüzdelikler arasında kalan yüzdeliklere karşılık gelen T standart puanları çıkarılmıştır. Örneğin birikimli normal dağılım eğrisinde 69. yüzdeliğe karşılık gelen z standart puanı 0.50 dir (Harshbarger, 1971). Bilindiği gibi T standart puanı z'dir. Bu durumda 0.50 z puanı 55 T standart puanına denk gelmektedir. Böylece hesaplanan standart puanlar yüzdelik puanlar da belirtilerek Tablo 7 de verilmiştir. Daha sonra her bir boyut için norm grubu erkek çocuklarından elde edilen puanların birikimli frekans eğrisi çıkarılarak 69. ve 98. yüzdelik arasında kalan ham puanların hangi yüzdeliğe dolayısıyla hangi T standart puanına karşılık geldiği ortaya çıkarılmıştır. 2. Norm grubundaki erkek çocuklarının çoğu düşük puan alırken, az sayıda çocuk yüksek puan almıştır. Bu nedenle, düşük puanlar için 69. yüzdelik de dahil olmak üzere bu yüzdeliğe karşılık gelen tüm yüzdelikler T = 55 olarak ifade edilmiştir. Yüksek puanlarda farklı bir yöntem izlenmiştir. Bilindiği gibi, 98. yüzdeliğe denk düşen standart T puanı 70'dir.71 ile 100 arasındaki standart T puanlan boyutlardan alınabilecek en yüksek ham puanlar temel alınarak ayarlanmıştır. 23

23 TABLO 7. BOYUTLARDAN ELDE EDİLEN HAM PUANLARIN T DEĞERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ YÜZDE DİLİMLERİ Puanı Kaygılı İçe dönük Popüler Kendine Saplantılı düşünceye Dikkatini Sinirli Saldırgan olma olma olmama zarar verme ve zorlayıcı davranışlara sahip olma toplayamama aşırı hareketli olma olma NORMAL ARALIK q st % 2 L K ARALIK > %lik

24 BÖLÜM III ÖGF'NİN KULLANILMASI, PUANLANMASI ve PUANLARIN SUNULUŞU (PRO FİL) ÖGF'nin K ullanılm ası Öğretmenin bu formu kullanabilmesi için çocuğu en az 2 ay tanıması gerekmektedir. Öğretmen, Davranış Bozukluğu Ölçeğindeki her maddeyi 0, 1, 2 seçeneklerinden birini işaretleyerek cevaplandırır. "0" seçeneği o maddenin, gözlenen çocuk için uygun olmadığını diğer bir deyişle, sözü edilen davranışın hiçbir zaman görülmediğini, "1" seçeneği o maddenin çocuk için arasıra uygun olduğunu yani, davranışın arasıra görüldüğünü açıklar. "2" seçeneği ise, o maddenin çok uygun olduğunu, çocukta gözlenen davranışın her zaman görüldüğünü belirtir. Öğretmen, formda belirtilen yere isterse adını yazar. Form un P uanlanm ası Öğretmenlerin formları doldurmasından sonra yapılacak ilk işlem Achenbach ve Edelbrock'un belirttiği gibi açık uçlu olan 56 h. ve 112. maddeler dışında 8 maddeden fazla maddenin işaretlenmediği formları ayırmak ve bu formları geçersiz saymaktır. Geçerli bir formda ise; gözlemi yapılan öğrencinin toplam puanı, maddelere verilen puanlar toplanarak elde edilmektedir. Herhangi bir boyuta ait toplum puanı ise, o boyutta yer alan maddelerin puanlarının toplanmasıyla bulunur. Puanlama işleminde bazı maddelerin puanlanmasına dikkat edilmelidir. Bu maddeler ve nasıl puanlanacakları aşağıda belirtilmektedir. Madde 9: "Saplantılı düşünceleri vardır" Bu maddede öğretmen tarafından açıkça saplantı olarak görülmeyen veya 96. maddede belirtilen davranış "Cinsel konularla çok ilgilidir." belirtilmişse, madde 0 olarak puanlanır. Madde 28: "Yiyecek ve içecek dışındaki maddeleri yer içer." Bu madde için tatlı, şekerleme, bisküvi gibi nesneler örnek olarak verilmişse 0 olarak puanlanır. Madde 46: "Sinirli hareketleri veya tikleri vardır." Bu madde için öğretmen "Sakin oturamaz" örneğini vermiş ve 10. maddenin kapsadığı bir davranışı açıklamışsa madde 0 olarak puanlanır. Madde 56 d: "Gözle ilgili problemler" Bu maddede "Gözlük kullanır", "Yakını göremez" gibi organik görme problemleri yazılmış ise, madde 0 olarak puanlanır. 25

25 Madde 66: "Bazı hareketleri defalarca tekrar etmekten kendini alamaz." Bu madde için öğretmen "Sürekli etrafındakilere vurur." gibi dayanışları örnek olarak vermişse madde 0 olarak puanlanır. Madde 84: "Garip, alışılmadık davranışları vardır." Madde 85: "Garip, alışılmadık fikirleri vardır." Öğretmen, 34. madde "Başkalarının ona karşı olacağını sanır"ın kapsadığı bir davranışı, 84. ve 85. maddeler için örnek vermişse bu maddeler 0 olarak puanlanır. Madde 112: "Öğrencinin yukarıda belirtilmemiş başka problemleri varsa, lütfen aşağıya yazınız." Bu maddede, sıralanan problemlerden, özellikle diğer maddelerin kapsamadığı davranışlar puanlamaya alınır. Öğretmen bu madde için birden fazla problem yazmışsa, bu problemlere verilen en yüksek puan toplam puana eklenir. Örneğin en yüksek puan 2 ise toplam puana 2, 1 ise toplam puana 1 eklenir. Puanlamada bir diğer önemli nokta da, puanlayıcının hem 1, hem de 2'yi işaretlediği durumlarda yalnız 1 in puanlamaya katılmasıdır. P uanların S unuluşu Test sonuçlarını değerlendirme ve yorumlamada yardımcı olmak amacı ile gözlemi yapılan çocuklar için profil kağıtları geliştirilmiştir. Profil kağıdında bir çocuğun boyutlardan aldığı ham puanlar, bu puanların norm grubunda hangi yüzdeliğe karşılık geldiği ve ayrıca ham puanların karşılığı olan T standart puanlar gösterilmektedir (Ek 2). Burada bir örnekie, Davranış Bozuklukları Ölçeğinin boyutlarına ait puanların sunuluşu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Örnekteki profil, boyutları ve altındaki sütunlarda boyutlardan elde edilebilecek ham puanları göstermektedir. Profilin son sütunu ham puanlara denk düşen T puanlarına ilişkindir. T = 70 puanı hizasındaki kırık çizgi ise "normal" ve "normal olmayan" sınırını ayırmaktadır. Ö rnek: Şekil 1'de 8 yaşında ve ilkokul 2. sınıfa devam eden Osman'ın profili gösterilmektedir. Profilde de görüldüğü gibi Osman'ın "Kaygılı Olma" boyutundaki maddelerden aldığı toplam puan 10'dur. Bu puan profil kağıdında uygun noktaya işaretlenir. T standart puanı da T puan sütunundan görüldüğü gibi 55 dir. Bu puan 7-12 grubundaki "normal" erkek çocukların puanlarına göre % 69'dan daha düşük bir puandır. Bu çocuğun bu boyuttaki puanı "normal" aralıkta görülmektedir. 26

26 Osman'ın "İçe Dönük Olma" boyutundaki maddelerden aldığı toplam puan 7'dir. Bu da profil kağıdına işaretlenir. Bu ham puanın aynı sıradaki T puanı 57'dir. Bu boyut için Osman ın puanı "normal" aralıkta görülmektedir. Osman'ın "Popüler Olmama" boyutundan elde edilen ham puanı 12, ona denk düşen T puanı ise 73'dür. Bu puan "normal" ve normal olmayan" sınırını ayıran T = 70 puanından yüksektir. "Kendine Zarar Verme" boyutundan Osman'ın aldığı puan 14, standart puan ise 76'dır. Bu da "normal sınırının üzerindedir. "Saplantılı Düşünceye ve Zorlayıcı Davranışlara Sahip Olma" boyutundan ise Osman 7 ham puan ve 66 standart puan almıştır. Bu T puan "normal" ve "normal olmayan" sınırının altındadır. "Dikkatini Toplayamama" boyutundan alınan puan 25, aynı sıradaki T puanı ise 64'dür. Bu "normal" aralığın içinde görülmektedir. Osman, "Sinirli ve Aşırı Hareketli Olma" boyutunda ise 10 ham puan ve 80 T puanı ile "normal" aralığın dışında görülmektedir. Osman'ın "Saldırgan Olma" boyutundan aldığı puan 62'dir, bu boyuttan alınan T standart puan ise 86'dır ve "normal" ve "normal olmayan" sınırını ayıran T = 70 puanından oldukça yüksektir. Tüm boyutlara ait ham puanlar, "Kaygılı Olma" ve "İçe Dönük Olma boyutlarındaki gibi işaretlenir ve noktaların birleştirilmesiyle profil elde edilir. Şekil 1 deki profil incelendiğinde, Osman'ın, Popüler Olmama, Kendine Zarar Verme, Sinirli ve Aşırı Hareketli Olma ve Saldırgan Olma boyutlarında "normal ve "normal olmayan" sınırını ayıran çizginin üzerinde, diğer boyutlarda ise "normal" aralıkta puan aldığı görülmektedir. 27

27 Nonnal Aralık Kaygılı İçe dönuk Popüler *en(jlne Saplantılı düşünceye Dikkati Sinirli, T Pııanı 0İBa 0 İ M olmaıaa- Iarar ve zorlayıcı dovra- topla- Aşırı hare- Saldırgan verme nıs 1 nr^ S3 h 1 p nlaa Taaaao vaaftan l»>11 ketli * olan ı «_1 olma % 'l i k n S I 4/ e/ I I I A TOPLAM ( , / / / / r / /» / / 31- / n fe « / * , Kaygılı olma İçe dpnük ol «e PopUler Kendine tarar»erme Saplantılı düşünceye 1 ve zorlayıcı davra- topla- 1 aşırı hare- Saldırgan nışlara sotılp olma ynmama ketli olma olma I I î 69 I 25 i I 75 I ö ı I I i i Toplam : Toplan: T : Toplam: 7 1 : Tr Toplan: 14 T: 76 toplam : Ö * li/ (9 Toplam : T : 80 î i I 55 i ü 63 1 S:: : ; N 0 J Ö I Şekil 1. 8 yaşındaki Osman'ın öğretmen gözlemleri sonucunda elde edilen j 0pjam; ^ davranış bozuklukları ölçeğinden elde edilen puanlarının profili.

28 BÖLÜM IV ÖGF HAKKINDA AKLA G ELEBİLECEK BAZI SORULAR VE C E V A P LA R I Bu bölümün amacı, ÖGF'ye ilişkin çeşitli soruları cevaplandırarak ölçeği ve kullanımını daha açık hale getirmektir. Eğer burada cevabı olmayan soru olursa el kitabının diğer bölümleri ayrıntılı olarak incelenmelidir.. Soru 1: Bu formun uygulanması ve değerlendirilmesi kimler tarafından yapılmalıdır? Cevap: Bu form öğretmenler tarafından uygulanır ancak sınırlı olarak değerlendirilebilir. Formun değerlendirilmesi büyük ölçüde uzman kişiler için önem taşımaktadır. Çocuk Psikiyatrisi Kliniklerinde çalışan uzman kişiler (psikiyatrist, psikolog), rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehberlik uzmanları, psikologlar ve özel eğitim uzmanları, bu form yoluyla çocukların davranışlarına ilişkin bilgi edinebilirler. Öğretmenler de ÖGF'yi puanlayıp profilini çıkarabilir. Ancak okul rehberlik uzmanlarının veya diğer uzman kişilerin danışmanlığında değerlendirmeleri yararlı görülmektedir. Çünkü boyutlar çeşitli davranış bozukluklarına ilişkindir ve bir ilkokul öğretmenin bu davranış bozukluklarıyla ilgili yeterli bilgisi olması beklenemez. Soru 2: Bu formu değerlendirmede bu el kitabını okumak yeterli midir? Cevap: Evet, ayrıca bir kurs veya eğitimden geçilmesi gerekmez. Ancak öğretmenlerin bu formu uygularken ve değerlendirirken okul rehberlik uzmanları, çocuk psikiyatristi veya psikolog gibi uzman kişilerle işbirliği içinde olmaları gereklidir. Soru 3: ÖGF, öğretmenlerden başka kişiler tarafından doldurulabilir mi? Cevap: ÖGF, çocukların davranışlarını en iyi gözleyebilen kişiler olan sınıf öğretmenleri için hazırlanmıştır. Eğer rehber öğretmen ve okul idarecisi çocuğun sınıf içi durumunu biliyorsa ÖGF'yi doldurabilir. Bu ancak çocuğu iyi tanıyan öğretmenin olmadığı zamanlarda uygun olabilir. Bununla beraber, normatif veriler doğrudan sınıf öğretmenlerinden alındığı için, sınıf öğretmenleri ÖGF'nin içerdiği problemleri gözleyerek ÖGF'yi doldurabilecek en uygun kişilerdir. Soru 4: Sınıf öğretmenlerinin dışındaki öğretmenler ÖGF'yi doldurabilir mi? Cevap: Bazı ilkokullarda, çocuğun kendisini çok iyi tanıyan birden faz 29

29 la öğretmeni olabilir. Bu durumda çocuğun farklı öğretmenlerinden ÖGF'yi doldurmaları istenilebilir. Çocuk farklı sınıf ortamlarında karşılaştırılabilir. Her öğretmenin doldurduğu ÖGF'ler değerlendirilir, benzerlik ve farklılık olan alanlar belirlenir. Birkaç öğretmen tarafından doldurulan ÖGF'ler sonucunda uzman kişilerin danışmanlığında çocuk için ortak bir profil çıkarılır. Bu profil çocuğun sınıf içi davranışlarını özetler. Soru 5: Eğer öğretmenler, çocuğu bazı maddeleri cevaplayacak kadar iyi tanımadıklarını söylerlerse ne yapılmalıdır? Cevap: Eğer çocuk 2 aydır öğretmenin sınıfında ise öğretmenin mümkün olduğu kadar tüm maddeleri işaretlemesi sağlanmalıdır. Soru 6: Öğretmen, ÖGF ile çocuğu gözlerken onunla birlikte olduğu son 2 ayı gözönüne alır. Bu 2 aylık süre değişebilir mi? Cevap: 2 ay, çocukların yeni sınıf ortamında davranışlarının daha iyi belirginleştiği ve öğretmenlerin çocuklar hakkında fikir edinebilmeleri için uygun bir süre olarak düşünülmüştür. Okulların Eylül'de açıldığı düşünülürse, öğretmenlerin ÖGF'leri Kasım ayından önce doldurmamaları uygun olacaktır. 30

30 BÖLÜM V ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU'NUN NE ZAMAN VE NE REDE KU LLANILAC AĞ INA İLİŞKİN BİLGİLER 6-16 yaş grubu öğrencilerine ait çeşitli davranışların öğretmenler tarafından ayrıntılı ve sistematik olarak gözlenmesi amacıyla A.B.D.'de geliştirilmiş ve ülkemizde 7-12 yaş erkek çocukları için uyarlaması ve standardizasyonu yazarlar tarafından yapılmış olan ÖGF, ilkokullarda şu amaçlarla kullanılabilir: 1. Öğretmen zaman zaman belli çocukların çeşitli davranış problemlerini, uyum sorunlarını gözlemek isteyebilir veya anne - babalar öğretmenden çocuklarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak isteyebilir. Öğretmenden böyle bir bilgiyi almak çocuğu değerlendirme yolunda bir başlangıç sağlar. Daha sonra çocuğu değerlendirmede kullanılabilecek diğer yetenek testleri, başarı testleri, gözlemler ve ailelerle yapılan görüşmeler de bir ön bilgi ve gözlem olarak kullanılabilir. ÖGF çocuğun uyum ve davranış sorunlarının hangi alanlarda ve "normal" boyutlar içinde olup olmadığına ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca çocuğu değişik zamanlarda gözleyerek bu formu doldurmak, öğretmene, çocuğun davranışlarının değişimine ve gelişmesine ilişkin bir karşılaştırma yapma fırsatını da sağlayabilir. Anne - babaların da çocuğun okulda neler yaptığına, davranışlarına ilişkin endişeleri, soruları olabilir. Okula böyle istek ve endişelerle gelindiği zaman ÖGF ile elde edilmiş öğrenciye ilişkin ayrıntılı bir bilgi, hem aileyi rahatlatma hem de anne-babanın ve öğretmenin gözlemlerini karşılaştırma yönünde değerli bir kaynak olabilir. Böylece çocuğun ev ile okul davranışları arasında karşılaştırma yapmak ve hangi davranışların hangi ortamda daha sıklıkla ortaya çıktığına ilişkin değerli ipuçları elde etmek de mümkün olabilir. Örneğin bir çocuk, evde içine kapanık ve sıkıntılı iken okulda saldırgan olabilir..ögf ile çocuğu gözlemenin ardından, sınıfta değişik gözlemler, çocukla görüşme ve çeşitli değerlendirmelerle öğrencinin gelişimine destek olunabileceği düşünülmektedir. 2. ÖGF, öğrencinin başarısızlık nedenlerine ilişkin bilgi edinmede öğretmenlere ve uzmanlara ipuçları verebilir. Birçok anne-baba başarısızlık nedeniyle çocuğun zihinsel düzeyine ilişkin endişeler taşıyabilir. Böyle bir durumda, uygulanan yetenek ve başarı testleri ile birlikte ÖGF şu şekilde yardımcı bilgiler verebilir: 31

31 Öğrencinin zihinsel düzeyi normal sınırlar içindeyse çocuğun ÖGF'nin çeşitli boyutlarında normalden sapması başarısızlığının nedeni olabilir. Örneğin; Kaygılı Olma, İçine Dönük Olma, Dikkatini Toplayamama ve Sinirli, Aşırı Hareketli Olma boyutlarında normalden sapma başarısızlıkla yakın ilişkili görülebilir. Ayrıca çocuğun ÖGF'de belirtilen okul başarısına ilişkin puanı düşükse, çocuk normal zihinsel düzeyine rağmen sınavlarda başarısızsa, bu öğretmenin öğrenciyi yeterince çalışmayan bir öğrenci olarak değerlendirdiğine bir gösterge olabilir. Eğer, öğretmenin okul başarısına Hişkin değerlendirmeleri öğrencinin düzenli çalıştığı ve uygun davranışlar içinde olduğu yönündeyse, problem davranışlar boyutunda da öğrenmeyi engelleyecek bir normalden sapma yoksa bunun öğrenme güçlüğü için bir ipucu olduğunu düşünmek mümkündür. 3. ÖGF öğrencinin özel sağlık durumlarına ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılabilir. Öğrencilerin sürekli olabilecek hastalık durumları (şeker hastalığı, fiziksel özürü vb.); çocuğun okuldaki davranışlarını, buna bağlı olarak da ÖGF puanını etkileyebilir. Eğer öğrencinin bilinen bir sağlık problemi yoksa, ÖGF'deki bazı maddeler, çocuğun bir sağlık sorunu olabileceğine ilişkin ipuçları verebilir. 56. maddedeki problemlerden birkaçına sahip bir öğrencinin, sağlık kontrolünden geçmesi önerilebilir. Ayrıca Dikkatini Toplayamama boyutundaki yüksek puan da çocuğun bir sağlık kontrolünden geçmesi için uyarıcı bir özellik taşır. 4. Çocuğun içinde bulunduğu çevreye ve ev ortamındaki farklı durumlara ilişkin bilgi toplamada ÖGF'den yararlanılabilir. Bazı boyutlardaki puanlar, öğrencinin uyarıcı eksikliğini veya çevresindeki farklı durumları yansıtabilir. Örneğin; Dikkatini Toplayamama, Popüler Olmama ve İçe Dönük Olma boyutlarındaki yüksek puanlar, sosyal yönlerden yalnızlığa ve çeşitli uyarıcılardan (sosyal, fiziksel) yoksun bir ev ortamına ilişkin ipuçları verebilir. 5. ÖGF, ilkokullarda bulunan Ruhsal Dosyaları, tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir. Halen ilkokullarımızda öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgi edinme amacıyla Ruhsal Dosyalar kullanılmaktadır. Bu dosyalar genelde açık uçlu somlardan oluşmakta ve öğretmenden öğrenciye ilişkin çok uzun ve detaylı bilgileri, uzun bir zaman dilimi içinde yazmaları istenmektedir. ÖGF, öğrencilerin çok çeşitli alanlarına ilişkin bilgi vermesi ve çok kısa bir sürede doldurulabilmesi özellikleriyle Ruhsal Dosyaları tamamlayabilecek bir araçtır. 6. ÖGF, gerektiği zaman klinik değerlendirmeleri kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilir. Herhangi bir nedenle Çocuk Psikiyatrisi kliniklerine, rehberlik ve

32 araştırma merkezlerine başvuran öğrencilerin klinik değerlendirmelerinin önemli bir bölümü olarak, öğrencinin okul ve öğretmenlerinden bilgi alınması yaygın bir uygulamadır. ÖGF'nin en yaygın ve önemli kullanım alanlarından birinin de bu olabileceği düşünülmektedir. Böyle bir form öğretmenin gözlemlerinin çok boyutlu ve ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca çocuğun klinik değerlendirilmesine de bir temel oluşturacağı düşünülmektedir. 7. ÖGF, çocuğun davranışlarında değişiklik olup olmadığını belirlemek amacıyla uzman kişiler tarafından kullanılabilir. Belirli aralıklarla uygulanan yetenek ve başarı testleri, çocuğun akademik becerilerinde farklılık olup olmadığını gösteren ölçüler verir. ÖGF'nin uygulanmasında elde edilen puanlar da diğer testler gibi elimize bazı ölçüler verecektir. Bu puanlara bakılarak çocuğun davranışlarında, uygulanan program sonucu değişme olup olmadığı, değişmeyen problem davranışlarının belirlenmesi konularında yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 8. ÖGF farklı özelliklere sahip çocuklara uygulanan değişik programların değerlendirilmesi ve değiştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Farklı eğitim programlarına (özel sınıf, kaynaştırma programı vb.) devam eden çocuklar için belli aralıklarla öğretmen tarafından doldurulan ÖGF'lerde farklılık görülmemesi, uygulanan okul programının tekrar gözden geçirilmesi için ipuçları verebilir. Böylece bu tür programlardan yararlanan çocukların ay gibi aralıklarla değerlendirilmeleri ile programların etkisi de incelenebilir. Bunların yanısıra ÖGF, farklı programların birbirleriyle veya bir programa katılan ve katılmayan çocukların karşılaştırılması konulu araştırmalarda bir araç olarak kullanılabilir. Ancak ölçeğin tam amacına ulaşabilmesi için, uygulanan programın ölçekte yer alan problem davranışları değiştirmeyi veya azaltmayı hedeflemesi gerekmektedir. 9. ÖGF, farklı özellikleri olan çocukları tanılama ve sınıflamada yardımcı araç olarak kullanılabilir. Öğrenme güçlüğü olan, üstün zekalı veya zihinsel yetersiz çocukların tamlanması ve sınıflandırılmaları için belirli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu sınıflamalar çocuğun katılacağı eğitim programını belirlemede temel olmaktadır. Ancak çeşitli sınıflamalar arasında farklılıklar olması nedeniyle, çocuğun katılacağı eğitim programlarının belirlenmesinde zaman zaman güçlükler çıkmaktadır. Zeka ve yetenek testleri genellikle eğitim programlarını belirlemede (öğrenme güçlüğü olanlar, üstün zekalı ve zihinsel yetersiz çocuklar için) temel olarak ele alınmaktadır. Oysa bu testler her zaman çocuk hakkında yeterli bilgiyi verememektedir. Bazı çocuklar hiçbir kategoriye sokulama- 33

33 makta, örneğin; öğrenme güçlüğü olan bir çocuğun aynı zamanda duygusal ve sosyal problemleri de olabilmektedir. Özellikle sınırda olan çocukların tanılarında ve eğitim programlarını belirlemede testlere dayalı sınıflamalar yetersiz olabilmektedir. Bu yüzden çocuğun durumunu açıklayıcı daha ayrıntılı bilgiye gereksinim vardır. ÖGF'nin, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanıldığında öğrencilerin çeşitli durum larda tanınm asında etkili olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, Öğretmen Gözlem Formu'nun Türkiye'ye uyarlamasını ve 7-12 yaş erkek çocukları için standardizasyonunu yapan yazarlar, öğrencilerin çeşitli davranışlarının okul ortamında öğretmenlerince daha sistemli ve standardize bir biçimde gözlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamışlardır. ÖGF'nin bu yönde yararlı olması ve bu bölümde belirtildiği gibi çeşitli amaçlarla değişik alanlarda kullanılması beklenmektedir. 34

34 KAYNAKÇA Abromovvitz, M., Achenbach, T.M. Achenbach, T.M.ve Achenbach, T.M.ve Biehler, R.F. ve Edelbrock, C.S. ve Goyette, C.H., Harshbarger, T.R. Imamoğlu, F.O. ve Nie, N.H., Stegun, I A. (1968). Handbook of Mathematical Functions. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. (1978). "The Child Behavior Profile: 1. Boys aged 6-11". Jo u rn a l o f C o n sultin g and C linical P sychology, 46, Edelbrock, C.S. (1979). "The Child Behavior Profile: II. Boys aged and girls aged 6-11 and 12-16". Journal of Consulting and C linical P sychology, 47, Edelbrock, C.S. (1986). Manual fo r the Teacher's Report Form and Teacher Version of the Child Behavior Profile. Burlington: University of Vermont. Snovvman, J. (1985). Psychology Applied to Teaching. Boston: Houghton Mifflin Co. Achenbach, T.M. (1984). "The Teacher Version of the Child Behavior Profile: I. Boys Aged 6-11". Journal of C onsulting and C linical Psychology, 52, Conners, C.K. ve Ulrich, R.F. (1978). "Normative Data on Revised Conners Parent and Teacher Rating Scales " Jo urna l of A bnorm al P sychology, 6, (1971). Introductory S tatistics: A Decision Map. New York: The Macmillan Company. Imamoğlu, V. (1981). Children, Parent and Houses: A Developmental Study of Children vvithin their Social and Physical Environments, (SRG 10). Nato Science Com m ittee Year Book, 1978 and Brussels: Nato Scientific Affairs Division. Hull, C.M., Jenkins, J.G., Steinbrenner, K. ve Bent, D.H. (1975). S ta tistica l Package for the Social Sciences. New York: McGravv - Hill. 35

35 Ek I ÖGF ÇOCUK DAVRANIŞLARI DERECELEME ÖLÇEĞİ -ÖĞRETMEN UÖZLÖ1 FORMU ÖĞRENCİNİN ADI,SOYADI OKULU YAŞI CİNSİYETİ 0 Trkek O BABANIN İŞİ SINIFI FOkMU DOLDURAN ÖĞRETMENİN ADI,SOYADI ANNENİN İŞİ TARİH Tuıauyla tnsin olaaaanıada her soruyu»u&kün olduğunca ta* cevap vertteye.çaliaın. I. Bu öğrenciyi ne kadar sorandır tanıyorsunuz? II. Bu öğrenciyi ne kaiar iyi tanıyorsunuz? O Çok iyi ö îyl O İyi değil III. Bu öğrenci hl* aınıltakaldı «ıt O Hayır O Bilmiyoru» O Evet - ne türlü ve ne zaman? IV. Şu andaki okul başarıai 'dersleri sıralayıp^ıygun'sütunu İşaretleyim Ders Sınıf düzeyinin çok alcında Sihif düzeyinin altında Sınıf düzeyinde Sınıf düzeyinin üstünde Sınıf düzeyiniı çok üstünde 1. O 0 0 C O o Ü o o o 0 0 V-/ 'w cyedit Ü n e! Copyright byf.m.achenbaeh Repröduced by permisslon Y a z a r ı n ı n i z n i i l e F ü s u n Akkök, P e t e k A ş k a r ve B ü l b i n S u c u o ğ l u t a r a f ı n d a n T ü r k ç e y e u y a r l a n m ı ş t ı r. U y a r l a m a ç a l ı ş m a s ı T ü r k E ğ i t i m D e r n e ğ i ' n c e A r a l ı k A r a l ı k t a r i h l e r i a r a s ı n d a d e s t e k l e n m i ş t i r. T ü r k i y e ' d e T e l i f h a k k ı T ü r k E ğ i t i m D e r n e ğ i ' n e aittir. Formun birinci sayfası

YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN

YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN DR. SÜLEYMAN DOĞAN YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI DR. SÜLEYMAN DOĞAN YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI "Anneme. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YENİDEN Ergenler için Uçucu Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği Uygulama Kılavuzu

YENİDEN Ergenler için Uçucu Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği Uygulama Kılavuzu YENİDEN Ergenler için Uçucu Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği Uygulama Kılavuzu İçindekiler Ölçek hakkında genel bilgi Genel uygulama bilgisi Şiddet Değerlendirme Formu Şiddet Değerlendirme Ölçeği

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Öğretmen ve Aile Görüşleri ile Çocukların Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi *

Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Öğretmen ve Aile Görüşleri ile Çocukların Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 431-453 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Özet. Araş. Gör., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-posta: hedere@gmail.com

Özet. Araş. Gör., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-posta: hedere@gmail.com Otizm Davranış Kontrol Listesi, 168 Onur Özdemir 1 İbrahim H. Diken 2 Özlem Diken 3 Güçlü Şekercioğlu 4 Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Mevlüt KAYA* Kübra VAROL** ÖZET Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME Prof. Dr. Serdar ERKAN Çok kapsamlı görünen yukarıdaki başlığı oluşturan konuların birlikte ele alınma nedeni, bu konular arasındaki

Detaylı

International Journal of Early Childhood Education Research

International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 3, ISSUE 7, A RALIK 2014 International Journal of Early Childhood Education 1 Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Dr. Hülya Yılmaz Dr. Hakan Atılgan

Dr. Hülya Yılmaz Dr. Hakan Atılgan Editörden. Ege Eğitim Dergisi nin bir süredir sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu yapılandırma çalışmaları sonucunda dergimizde yararlı olacağına inandığımız önemli

Detaylı

ENTEGRE EĞİTİME KATILAN VE KATILMAYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN ANNE VE KARDEŞ ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ENTEGRE EĞİTİME KATILAN VE KATILMAYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN ANNE VE KARDEŞ ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEKLİSANS TEZİ ENTEGRE EĞİTİME KATILAN VE KATILMAYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Proje No 00BSP009 Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ Yardımcı

Detaylı

Ergenlerin İnternette Kimlik Denemeleri ve Problemli İnternet Kullanım Davranışları *

Ergenlerin İnternette Kimlik Denemeleri ve Problemli İnternet Kullanım Davranışları * ISSN 2148-7286 DOI 10.15805/addicta.2014.1.2.063 Copyright 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti addicta.com.tr Addicta: The Turkish Journal on Addictions Güz 2014 1(2) 5-46 Başvuru 5 Aralık 2014 Kabul 14 Aralık

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ABLA VE AĞABEYLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Detaylı

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ TEZLER 1992-2010 1 BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ 2 2005 CEVDET KARAKOÇ A Comparative Study of Turkish and English Word Formation by Affixation KARAKOÇ CEVDET Yrd. Doç. Dr. Gencer

Detaylı