TÜRKİYE GENELİ 6. - Hedefler uygulayıcı olan öğretmenler tarafından aynı şekilde algılanmalı yani açık ve anlaşılır olmalı (E seçeneği).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE GENELİ 6. - Hedefler uygulayıcı olan öğretmenler tarafından aynı şekilde algılanmalı yani açık ve anlaşılır olmalı (E seçeneği)."

Transkript

1 TÜRKİYE GENELİ 6 1. Hedefler yazılırken dikkat edilecek özellikler; - Öğrenci davranışına dönük olacak şekilde ifade edilmeli (A seçeneği). - Öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalı (B seçeneği yanlış). - Bir içerikle ilişkili olarak yazılmalı yani kenetli olmalı (C seçeneği). - Tüm davranışları kapsayacak kadar genel ancak tek bir özelliği göstermeli yani genellilik ve sınırlılık ilkesine uygun olmalı (D seçeneği). - Hedefler uygulayıcı olan öğretmenler tarafından aynı şekilde algılanmalı yani açık ve anlaşılır olmalı (E seçeneği). 3. Her türlü ahlak sistemi kaldırılmalı, kişi serbest bırakılmalı, seçimini serbest olarak yapabilmelidir. ifadesiyle bireyin seçim ve kararlarında özgür bırakılmasının, toplumun ahlak sisteminin değil, kişinin değer sisteminin önemli olduğu anlayışı vurgulandığı için varoluşçu felsefi akımı benimsenmiştir. 2. Programın denenmesinde izlenecek sıralama, I. Uygulamanın planlanması II. Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi III. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin seçilmesi IV. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere programın tanıtılması V. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması VI. Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi 4. Dersler arası ilişkinin kurulduğu program tasarım yaklaşımı korelasyonel (disiplinler arası) tasarımdır. Seçenekler bu tasarım yaklaşımın özelliklerine göre incelendiğinde A, B, C ve D seçenekleri bu tasarım yaklaşımının özellikleri için doğru ifadelerken, E seçeneğinde verilen Birbirine benzerlik gösteren derslerin bütünleşmesi söz konusudur. ifadesi Geniş Alan Tasarım için geçerlidir. 1

2 DENEME SINAVI Ersin in okuduğu metinde geçen önemli yerlerin altını çizerek bunları küçük bir kâğıda yazıp daha sonra görebileceği bir yere asması, gün içinde sık sık tekrar ederek en etkili bu şekilde öğrendiğini söylemesi kendine özgü öğrenme stratejisi geliştirdiğinin göstergesidir. Seçenekler incelendiğinde bireyin kendine özgü öğrenmesi yürütücü biliş stratejisine örnektir. 6. Seda Hanım ın süreçte yararlandığı teknik örnek olaydır. Günlük hayatta, gerçek yaşamda karşılaşılan / karşılaşılabilecek gerçek ya da hayali bir olayın/problemin öğrenciler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenerek sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Özellikle sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan örnek olay yöntemi, bir sorunun farklı bakış açılarından tartışılarak, yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemde; olayın nedenleri, nasıl olduğu, sonuçlarının ne olacağı tartışılarak alternatif çözüm yolları gösterilir. EĞİTİM BİLİMLERİ 8. Nafiz Bey in insanların toplumda yaşanan olaylar karşısında duyarlı olmasını istemesi, bu yüzden toplumda yaşanan her sorunu içselleştirmeli soruna kendi sorunumuz gibi yaklaşarak çözüm bulmayı amaçlamalıyız demesi pembe ev terliğine uygun olan açıklamadır. Ayakkabıların renk ve cinsleri uygulama biçimlerine göre değişmektedir. Her ayakkabının özellikleri şöyledir: 1. Lacivert ayakkabı: Lacivert ayakkabı uygulamasında rutin işler ve resmî prosedürler izlenir. 2. Gri spor ayakkabısı: Gri spor ayakkabısı uygulamasında amaç delil toplamak ve toplanan bilgiyi kullanmaktır. 3. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı: Kahverengi yürüyüş ayakkabıları; uygulamada insiyatiflerden, esneklikten faydalanılarak sonuca ulaşmaya çalışıldığı durumlarda giyilir. 4. Turuncu lastik çizmeler: Turuncu lastik çizme tehlike demektir. Acil müdahale gerektirir ve güvenliğin sağlanması en önemli iştir. 5. Pembe ev terliği: Pembe terlik uygulamasında kişi problemi kendi problemi gibi ele almalı, karşısındaki kişiye ailesinden biriymiş gibi davranmalıdır. 6. Mor binici çizmeleri: Kişi burada resmî bir yetki ile hareket eder. Mor binici çizmesi otoriteyi temsil eder. 7. Seda Öğretmen in okuduğu metindeki öğretmenin öğrencisine tepkide bulunmadan önce sınıf yönetimi ilkeleri düşünüldüğünde istenmeyen davranış karşısında öncelikle sorunun kaynağına inmelidir. Sorunun kaynağını belirledikten sonra alternatif çözümler aramalıdır. 9. Soru analiz edildiğinde öğrencilerin verilen sürede farklı masalarda değişimli olarak çalıştıkları görülmektedir. Yararlanılan bu teknik istasyondur. Öğrenci merkezli bu yöntemin temel amacı, iş birliği içerisinde çalışma alışkanlığı kazandırmak, yaratıcı düşünceyi, yarım bırakılan işi devam ettirmeyi, özel yetenekleri ortaya çıkartmak ve iletişim becerilerini geliştirmektir. 2

3 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Ahu Hanım ın süreçte yararlandığı teknik öğrenme galerisidir. Bu teknikte öğrenciler 2-4 kişilik gruplara ayrılır. Gruplar öğrenmelerini gözden geçirir ve listeler. Listeler duvarlara asılır. Öğrenciler listeleri gezer ve kendilerinin de öğrendiği fakat listelerine yazmayı unuttukları maddelere işaret koyar. Hangi öğrenmenin kaç kişi tarafından öğrenilebildiğini değerlendirmeye yarayan bir tekniktir Öğretmenin öğrencilerin önünde bir becerinin, işlemin vb. nasıl yapılacağını görsel, işitsel araçlar kullanarak göstermesi yöntemidir (Göster-izlet). - Anlatımın görsel halidir. - Öğretmen merkezlidir. - Becerilerin öğretiminde etkilidir. - İşiterek ve görerek öğrenme temellidir. Öğretmen gösterimi iyi planlamalı, gösterimi daha önce denemeli, gösterimi sınıftaki bütün öğrencilerin görebileceği yerde yapmalı, gösterinin amacını öğrencilere açıklamalı, süreçte öğrencilere sorular sormalı, gösteri sonunda önemli noktaları özetlemeli, öğrencilerin sorularına cevap vermeli ve varsa yanlışlarını düzeltmelidir. 11. Özellikleri verilen kuram John Dewey tarafından geliştirilen probleme dayalı öğrenmedir. Probleme dayalı öğrenme; - Araştırma inceleme stratejisinde kullanılır. - Gerçek yaşamda yaşanan ilgi çekici ve merak uyandırıcı sorunlara karşı, bilimsel basamakların sırayla kullanılarak çözüm bulunmasını sağlayan yöntemdir. - Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. - Öğrenci merkezlidir (Öğretmen rehberdir.) - Yaparak-yaşayarak öğrenme temellidir. - İlerlemecilik ve yapılandırmacılığa dayanır. - Bilimsel yöntemi/basamakları kullanmayı gerektirir. - Tümevarım ve tümdengelim metotları kullanılır. - Problem çözme yönteminde; altı şapkalı düşünme, beyin fırtınası, görüş geliştirme, argümantasyon, 5N1K gibi teknikler kullanılır Zıt panel tekniği; Kısmen tartışılmış, ancak yeterince açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için zıt panel tekniği kullanılır. - Önceden işlenilen bir konunun tekrarı, pekiştirilmesi ve yanlış anlamaların düzeltilmesi için kullanılır. - Daha sonra sınıf soru soran grup ve cevap veren grup diye ikiye ayrılır. - Grupların hazırlık yapmaları için dakika (genelde 20 dk) süre verilir. Bu hazırlık sürecinde soru soran grup soruları, cevap verecek grup kendisine sorulabilecek sorulara tahmini cevapları hazırlar. Daha sonra konu gruplar arasında tartışılır. - Soru soran ve cevap veren grubun rolleri değişebilir. 3

4 DENEME SINAVI Soruda verilen özellikler Philips 66 tekniğine aittir. PHİLİPS 66 TEKNİĞİ - Fikir üretme gruplarıdır. - Altışar kişilik grupların altı dakika boyunca tartışmalarına ve problemin en uygun çözümlerini bulmalarına dayanır. - Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda grup üyeleri arasında bir anlaşmaya varmaları için altı dakika süre verilir. Süre sonunda grup ortak kararını belirler. Ortak toplantıda her grup kendine en uygun görüşünü açıklar. - Bu yöntemle konunun gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve karar verme becerisi geliştirilir. EĞİTİM BİLİMLERİ 16. Dersinde bilgisayar destekli öğretimden faydalanmak isteyen Zehra Hanım; eğitimin psikolojik temeline uygun olmasına, anında dönüt düzeltmeden faydalanmasına, eğitim yazılımının grafik ve ses kullanımlarına konu ile ilgili kavramların net ve anlaşılır biçimde ifade edilmesine dikkat etmelidir. Ancak içeriğin eğitim programından daha kapsamlı verilmesi diye bir özellik bulunmamaktadır. 15. Soruda özellikleri verilen teknik çemberdir. Bu teknik genellikle öğrencinin katıldığı, çember şeklinde oturarak lider yönetiminde kendilerine sorulan soruları cevapladıkları bir tartışma çeşididir. Lider, tartışma konusu ile ilgili açılış konuşmasını yaptıktan sonra katılanlara sırayla sorularını yöneltir. Her bir konuşmacıya 1 dk konuşma süresi verilir. Konuşmalar sekreter tarafından not alınır. Doğru yanıtlar yoksa öğrencilere ipucu verilmelidir. Konuşmalar sırasında hatalı cevaplar olursa liderin düzeltmesinde yarar vardır. Tartışmanın sonunda ana noktalar vurgulanmalıdır. Gerekli görülürse ikinci bir tur daha yapılabilir. Genelde dersin başında veya sonunda uygulanır 17. Ekin in; odaklanma, yoğunlaşma ve duyarlılık, bağımsızlık duygusunun çok gelişmesi, öz güven ve öz saygısının yüksek olması, KPSS ye hazırlanma sürecinde ise grup içinde çalışmak yerine bireysel olarak çalışarak başarı ve başarısızlıklarından ders çıkaran biri olması özedönük zekâsının baskın olduğunun, İlknur un ise; beden dilini kullanmakta yetenekli olması, denge ve esneklik açısından başarılı ve uzun süre hareketsiz kalmaktan sıkılması, nesnelere dokunarak incelemekten hoşlandığını belirtmesi, arkadaşlarının ise İlknur un aynı zamanda jest ve mimiklerini kullanmada da başarılı olduğunu belirtmesi kinestetik bedensel zekâ alanının baskın olduğunun göstergesidir. 4

5 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Soru analiz edildiğinde; I. Bilginin nasıl oluşturulduğunu anlamada Piaget nin zihinsel gelişim kuramını kullanır. Öğrenmenin Piaget nin ortaya attığı özümleme, düzenleme ve bilişsel denge ilkeleri ile açıklanması bilişsel yapılandırmacılık; II. Öğrenme yaklaşımı geliştirmeye yönelik bir girişim olarak ifade edilebilir. Bilgi, doğru, gerçek gibi kavramların değişimler geçirmesi gerektiğini savunması radikal yapılandırmacılık; III. Öğrenmede kültürün ve dilin önemli bir etkisi olduğunu, bilginin sosyal etkileşimlerle oluşturulduğunu savunması toplumsal yapılandırmacılığa ait olduğu görülmektedir. 20. Bruner in Öğrenciler parçaları keşfetmeye ve onlar arasındaki ilişkiyi kurmaya cesaretlendirilmelidir. sözü buluş stratejisine uygun bir ifadededir. Buluş yoluyla öğretim stratejisine göre bilgi öğrencilere öğretmen tarafından hazır olarak sunulmaz, bilgi öğrenciler tarafından araştırılarak ve gözlem yapılarak öğrenilir. Bruner e göre öğrenmek veya bilmek bir ürün değil bir süreçtir. Bu yüzden, buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmenin en önemli rolü öğrencilerin kendi kendine öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Öğrenci merkezli bir strateji olan buluş yoluyla öğretimde öğrenme sürecinde bilgiyi keşfeden öğrencidir. Bilişsel alanın kavrama ve onun üstündeki basamakların kazanımlarının gerçekleştirilmesinde kullanımı ise daha uygundur. 19. Soru analiz edildiğinde özellikleri verilen iş birliğine dayalı öğrenmede kullanılan alt teknik takım destekli bireyselleştirmedir. Bu teknik; - Matematik öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. - Öğrencilerden dört ya da altışar kişilik heterojen gruplar oluşturulur. - Her öğrenci önce kendi seçeceği başka bir öğrenciyle birlikte programlı öğretim materyalini kullanarak çalışır. - Gerekli okuma ve çalışma yapraklarını tamamladıktan sonra ünitenin alt bölümleriyle ilgili küçük bir test ve daha sonra da ünitenin tamamıyla ilgili izleme testi alırlar. - Birlikte çalışan bu iki öğrenci birbirlerinin cevap kâğıtlarını puanlarlar. - Takım puanları, her üyenin her hafta aldığı testlerden elde ettiği test puanlarından toplanarak elde edilir. 21. Şema incelendiğinde Merve nin dramatizasyon yoluyla öğrenmesi en kalıcı, Gözde nin televizyon izleyerek öğrenmesi en az kalıcı, Nalan ın ise gösteriler yoluyla öğrenmesi ise orta düzeyde öğrenme sağladığının göstergesidir. Basitten Karmaşığa Somuttan Soyuta Kendi kendine edinilen Başkalarının yadımıyla edinilen YAŞANTI KONİSİ Sözel sembollerden edinilen Göz ya da kulakla yşt. Görsel sembollerden Gözle edinilen yşt. Radyo, plak, şerit resimlerle edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Televizyonla edinilen yaşantılar Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar Geziler yoluyla edinilen yaşantılar Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar Dramatizasyonla edinilen yaşantılar Model ve numunelerle edinilen yaşantılar Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar Göz ya da kulakla Göz ve kulakla Bütün duyu organlarıyla Az sayıda duyu organıyla edinilen Çok sayıda duyu organıyla edinilen 5

6 DENEME SINAVI İngilizce öğretmeni olan Beril in öğrencilerine İngilizce kelimeler öğretirken öğrencilerinin daha kalıcı öğrenmesi için İngilizce kelimeyi ve kelimenin anlamını gösteren resmi bir arada öğrencilerine göstermesi ikili kodlama ilkesine uygun olarak materyal hazırladığının göstergesidir. İkili kodlama: Çoklu ortam öğrenmelerinde hem sözel hem de görsel bilginin kullanılması gereklidir. Konuşma ya da yazılı metinlerle birlikte resimlerin kullanılması daha fazla yarar sağlar. EĞİTİM BİLİMLERİ 25. Soru analiz edildiğinde İnan Öğretmen in, Değerlerimiz konusunu işlerken öğrencilerinden konuya ilişkin örnekler vermelerini istemesi Kürşat ın verdiği örneği çok beğenerek ona gülümsemesi dönüt ve pekiştirme özelliği taşımaktadır. Dönüt davranışın doğruluğu ya da yanlışlığına yönelik olarak verilen bilgidir. Pekiştirme ise istenilen davranışın görülme sıklığını artıran uyarıcıdır. 23. Araç - gereç materyal kullanımının öncelikli amaçları; - İçeriği basitleştirirler. - Bireyin ilgisini hedefe çeker. - Zamandan tasarruf sağlarlar. - Konuyu somut hâle getirirler. Ancak materyal ders sürecinde amaç değil araçtır. Hazırlanan materyal ile hedefin sadece bilgi düzeyinde aktarılması sağlanamaz. 26. Öğrenme - öğretme süreçlerinde bir davranışın istenmeyen davranış olarak kabul edilmesi için; sınıf düzenini bozması, öğrencilerinin sosyalleşmesini engellemesi, okulun araç ve gereçlerine zarar vermesi, sınıfta risk oluşturmasıdır. Ancak C seçeneğinde yer alan öğrenciye sorgulama becerisi kazandırması istenmeyen değil istenen davranış özelliği taşımaktadır. 24. Metehan Bey in en iyi öğrenmenin gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşmesini belirtmesi seçilecek materyalin daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde hazırlanmasının önemini vurgulamaktadır. Öğrenme öğretme süreçlerinde gerçek eşyanın sınıf ortamına getirilemediği durumlarda gerçeğe en yakın modellerin getirilmesi ile kalıcı öğrenmeler sağlanmalıdır. 27. Sınıf yönetiminde etkili öğrenme süreçlerinde öğretmenlerin dikkat etmesi gereken özelliklerden biri de zamanı etkili kullanmalarıdır. Öğretmenler zamanı etkili kullanırken; - Araç - gereç kullanımında zamanı dikkate alır. - Dersin bölümlerini zamanı dikkate alarak planlar. - Değerlendirmeye zaman ayırır. - Zamanı etkinliklere uygun şekilde dağıtır. Ancak öğrencilerine ev ödevlerini sınıfta yaptırması zamanı etkili olarak kullanmadığının göstergesidir. 6

7 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Öğrenme - öğretme sürecinde öğretmenle öğrenci arasındaki konuşma biçimleri ve kullanılan dil de önemlidir. Emir dili yerine İstek dili 29. İlacın üretimine başlama şartı 450 hastanın enfeksiyondan kurtulması olduğundan ölçüt mutlak ölçüttür. Bu ölçüte bağlı olarak yapılacak değerlendirmenin ölçütüne göre türü mutlak değerlendirmedir. Yargılayıcı dil yerine Betimleyici dil Sen dili yerine Ben dili kullanılmalıdır. Emir Dili: Kalk, otur, kapıyı kapat vb. gibi. İstek Dili: İstek, rica şeklindeki söylemlerde, anlatım olarak emire yakın anlam verirler ama onun gibi tepki çekmezler. Sınıfta özenli insan ilişkileri gelişir ve bu topluma yansır. Kapıyı kapat yerine Kapıyı kapatır mısın? Yargılayıcı Dil: Eylem ve durumların yargı ifade eden sözcüklerle anlatılmasıdır. Yaramaz çocuk, tembel, beceriksiz, pasaklı. Betimleyici Dil: Olan, olduğu gibi anlatılır. Damgalama yerine açıklama getirir. Kişinin durumunu daha iyi anlamasını sağlar. Ödevini yapmadığın için iyi not alamadın. Sen Dili: Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında, suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleştirici mesajları içeren dile Sen Dili denir. - Ne kadar yaramazsın! - Başarısızsınız. Ben Dili: Ben dilinde olay, olayın bizim üzerimizdeki etkisi ve bizde uyandırdığı duygu söylenir. - Odanı toplamadığın zaman, üzülüyorum. - Bana bağırdığında kendimi aşağılanmış hissediyor, üzülüyorum. - Eve geç saate kadar gelmediğin zaman çok endişeleniyorum. 30. Enfeksiyondan kurtulan hastaların belirlenmesi işlemi ölçme işlemidir. Ölçme sonucu elde edilen 480 hasta sayısı ölçümdür. 31. Hasta sayısının sayılması ölçme işlemi olduğundan yapılan ölçme işleminin sıfır noktası gerçek ve birimleri eşittir. Bu durumda hastaların sayılması işleminde kullanılan ölçek türü eşit oranlı ölçektir. 32. B, C, D, E seçeneklerinde verilenler KR-20 güvenirliğinin düşmesine neden olurken A seçeneğindeki grubun heterojenliği aksine KR-20 güvenirliğini artırır. 7

8 DENEME SINAVI İşe alınan personelin iş sınavından aldıkları puanlar ile iş performans puanları arasındaki korelasyon değerinin yüksek bulunması iş sınavının iş performansını iyi derecede tahmin ettiğini belirtmektedir. Bu durumda korelasyon değeri testin yordama geçerliğinin yüksek olduğunu gösterir. EĞİTİM BİLİMLERİ 36. Özellikleri verilen ölçme aracı dereceli puanlama anahtarı (rubrik) dır. 37. Gözlem tekniğinde gözlenen tüm bireyler aynı ölçütler ile değerlendirilmelidir. A, B, C, E seçeneğinde verilenler gözlem tekniğinde uyulması gereken kurallardır Matematik notu 38. Dağılım sola yığılmalı sağa çarpıktır. Çarpık dağılım olduğundan en iyi merkezi eğilim ölçüsü medyandır. Dağılımda tepe değer (mod) değeri 6 dır. Dağılımda ortalamanın üstünde puan alanlar grubun yarısından azdır. Sağa çarpık dağılımda ortalama > medyan olur Tarih notu Tarih notları ile matematik notları arasındaki ilişkinin saçılım grafiğinde noktalar azalan doğruya bağlandığı ilişki zıt yönde ve kuvvetlidir. Çünkü noktalar azalan doğruya yakındır. x 39. p olduğundan x k.p k k = madde sayısıdır. Her bir testin ortalaması bulunursa 1. testin ortalaması x 80 0, testin ortalaması x 90 0, testin ortalaması x 50 0, testin ortalaması x 40 0, Kapsam geçerliği ve güvenirliği en yüksek ölçme aracı çoktan seçmeli testtir. 5. testin ortalaması 6 olduğundan grubun en başarılı olduğu test 2. testtir. 8

9 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI testin ortalaması x 50 0,60 30 olduğundan 36 doğrusu olan öğrencinin yüzdelik dilimin belirlenmesi için normal dağılım eğrisinden faydalanılır. 3. testin ortalaması = 30, standart sapması = 6 olduğundan 42. Başlangıçta nötr olan bir uyaranın, geçirilen yaşantılar sonucu koşullu uyarıcı hâline gelmesine ve koşullu tepkiye neden olmasına klasik koşullanma yoluyla öğrenme denir. %50 % puan öğrenci grubun %84 ünden daha başarılı olduğundan öğrenci %16 lık dilime girmiştir. 41. Çevresel faktörler; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak incelenebilir. Spermin yumurtayı döllemesinden itibaren zigot, belli çevre koşulları içinde bölünmekte, çoğalmaktadır. Anne karnında bir tek hücre olan zigot, milyarlarca hücrelik bir organizma oluncaya kadar dölüt, embriyo, fetüs dönemlerinde uygun bir çevre içinde yaşamak durumundadır. Yaşamını sürdürmesi için, uterusta beslenme, dolaşım, boşaltım vb. yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bir çevrenin olması gerektiği gibi; anne de yaşadığı ortamlara dikkat etmek durumundadır. Örneğin; annenin sigara dumanı olan bir çevrede yaşaması; yüksek gürültülü bir çevrede yaşaması, kaygılı ve mutsuz bir yaşam sürmesi, fetüsü büyük ölçüde etkilemektedir. Doğum sırasında da, fetüsün oksijensiz kalması, çeşitli travmalara maruz kalması, kordon dolanması vb. çevre faktörleri bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen, sınırlandıran faktörlerdir. Doğum sonrasında ise, bebeğin içinde yaşadığı aile yapısı, bireyler arasındaki ilişkilerin niteliği, ailenin sosyo - kültürel statüsü, daha ileri yaşlarda akran grupları, okul ve toplumdaki diğer kurumlar, bireyler, toplumun değerleri, normları çocuğun gelişimine yardım eden ya da onu sınırlandıran çevresel faktörlerdir. 43. Duyular arası bütünleştirme; iki ya da daha fazla duyu organından gelen bilgileri tek bir algısal bütün oluşturacak şekilde birleştirmedir. 44. Bir kişinin yanlış bir inancının olabileceğini anlama ve ayrıca bu yanlış inanca neyin neden olabileceğini belirleyebilme yeteneğine yanlış inanç ilkesi denir. 9

10 DENEME SINAVI David Elkind ergenlik dönemindeki benmerkezci düşünmenin iki farklı görünümü olduğunu kabul etmektedir. Bunlardan birincisi ergenin tüm insanların dikkatinin kendisinde olduğunu ve her hareketinin hayali seyirci (hipotetik seyirci) kitlesi tarafından izlendiğini düşünmesidir. Sahnede olma duygusu olarak da tanımlanan bu düşünce biçiminde ergen, kendi düşüncesiyle öylesine meşguldür ki, başkalarının farklı koşuşturmaları, ilgileri ve ihtiyaçları olduğunu ve kendisiyle, kendi ölçüsünde ilgilenemeyeceğini kavramakta zorlanır. Ergenlik dönemine özgü benmerkezci düşüncenin bir başka görünümü ise kişisel efsane (kişisel söylence, kişisel mit) olarak adlandırılan durumdur. Ergen, mantıklı bir dayanağı olmaksızın, kendisine bir şey olmayacağı, kendisine zarar gelmeyeceği, kendisinin önemli ve değerli olduğunu düşünür. Çok hızlı araba kullansa da ona bir şey olmayacaktır ya da AİDS ten başkaları ölebilir ama böyle bir şey kendisinin başına gelemez. Kendisini bir film kahramanı, ünlü bir mucit ya da ödüllü bir yazar gibi hayal etmektedir. Bu düşüncenin bir diğer görünümü yaşadığı her şeyin tek, biricik ve kendine özgü olduğuna dair inançtır. Bu nedenle şimdiye kadar hiç kimsenin bu kadar derin duygular yaşamamış olduğunu kabul ederler (Kaya, 2007). 46. Bir sözcüğün tüm nesne kategorisini gösterecek şekilde yanlış kullanımı, örneğin bir çocuğun kedicik sözcüğünü tüm hayvanlara gönderme yapacak şekilde kullanması, aşırı genişletmedir. EĞİTİM BİLİMLERİ 47. Gelişme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşiminin bir ürünüdür. Olgunlaşmayı büyük ölçüde kalıtım, öğrenmeyi ise çevre etkileşimleriyle kazanılan yaşantılar belirlemektedir. Her bireyin biyolojik kalıtsal mirası ve etkileşimde bulunduğu çevrenin farklı olması doğaldır. Bazı çocuklar beş aylıkken bile diş çıkarırken, bazıları sekiz, bazıları on aylıkken diş çıkarabilir. Sonuç olarak gelişimde gözlenen bireyler arasındaki farklar normal karşılanmalıdır. 48. Fallik Dönem Bu dönem, aşağı yukarı 3-6 yaşları arasını kapsamaktadır. Libido enerjisinin genital bölgede odaklandığı bir dönemdir. Çocuk fiziksel hazzı cinsel organların uyarılmasından alır. Çocuk bu uyarılmayı; altı temizlenirken, banyodayken ya da cinsel organlarına dokunarak yaşar. Fallik dönemde, çocukların ilgisi genital organlara yönelmiştir. Bu dönemde, mastürbasyon görülebilir, çocuk cinsel organına dokunmaktan zevk alır. Karşı cins ebeveyne açık olarak daha fazla sevgi gösterisinde bulunurlar. Ayrıca bu dönemde çocuklar yetişkinleri model alarak cinsiyet rollerini kazanmaya başlar. Cinsel kimliğin kazanılmaya başlandığı bu dönemde, çocuk cinsiyet farklılıklarını fark etmeye başlar, sorular sorar. Merakı nedeniyle cezalandırılan, soruları ve davranışlarından dolayı kınanan çocuklar yetişkinlikte uygun cinsel kimliği benimsemede sorunlarla karşılaşabilirler (Erden ve Akman, 1996). Freud a göre, bu dönemde kız çocuk babasına ilgi duyar ve annesini kıskanır. Babasını kendisine ideal eş olarak görür ve ileride onunla evlenmeyi, ona yemekler yapmayı hayal eder. Kendi cinsinden olan annesini kendisine rakip olarak görür, kıskanır, anneyi babadan uzaklaştırmaya çalışır. Kız çocukları babalarına duydukları arzuyu bastırıp annelerini model alırlar, onlarla özdeşim kurarlar. Freud buna Elektra kompleksi adını vermiştir. 10

11 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 6 Erkek çocuklar ise Oedipus kompleksi yaşarlar. Erkek çocuk da annesine hayrandır. Annesiyle evlenmek ister, ona bakmayı, ona giysiler almayı, onu rahat yaşatmayı hayal eder. Bunları annesine söyleyerek ona evlenme teklifi bile edebilir. Babasını kendisine rakip olarak görür ve kıskanır. Annesine karşı yakınlık duyar, babayı ortadan kaldırmak ister. Ancak bu istek onda kaygı oluşturur çünkü baba daha güçlü ve büyüktür. Bu çelişkiyi çözebilmek için çocuk annesine olan arzularını bastırır ve babası ile özdeşim kurar. 51. Kargaşalı (Dağınık) Kimlik Statüsü Bunalımın yaşanmadığı, bağlanmanın da olmadığı durumdur. Bir kimliğe bağlanmaktan tamamen kaçınırlar. Durumdan memnun değildirler, kendileri için benimseyeceği yeni bir kimlik geliştirmekten kaçınırlar. 49. Dışa Bağımlı Dönem (Ahlaki Gerçekçilik) (Heteronomi) Yaklaşık 5 10 yaşlarını içine alan bu evrede, çocuk kuralların farkındadır. Otoritenin koyduğu kuralların kesin olduğuna ve bu kurallara uyulması gerektiğine inanır. Davranışın arkasında yatan nedenleri göz önüne almaz ve fiziksel zararın büyüklüğüne yani sonucun ne olduğuna göre değerlendirme yapar. Örneğin, bu dönemde yer alan bir çocuğa, bir defterin üzerine dökülmüş mürekkep lekeleri gösterilerek büyük lekeyi yapanın mürekkebi kaza ile döktüğü; küçük lekeyi yapanın ise bilerek döktüğü söylendiğinde ve bu lekeleri yapan iki kişiden hangisinin daha suçlu olduğu sorulduğunda büyük lekeyi yapan kişinin daha suçlu olduğunu söyleyecektir. 50. İyi Çocuk (Kişilerarası Uyum) Eğilimi Birey çevresindeki insanların ihtiyaçlarına, beklentilerine ve kendine biçilen rollere göre davranır. Başkaları tarafından onaylanmak ve takdir edilmek için iyi çocuk olur. Başkalarına karşı düşünceli ve özverili davranma eğilimdedir. 52. Belirsiz bireyler, erkeksi ve kadınsı olarak belirtilen her iki ayırıcı özelliğin de kendilerinde bulunmadığını söyleyen bireylerdir. Bu grup, Marcia nın kimlik statülerinde yer alan dağınık kimliğe çok benzemektedir. 53. Anısal (epizodik) bellek, bireyin özel hayatına dair şeylerin saklandığı bellek türüdür. Gündelik hayatta yaptıklarımız, yapmaktan hoşlandıklarımız, hatıralarımız bu bellekte saklanır. "Bugün en son ne yediniz?" ve "Boş vakitlerinizde yapmaktan hoşlandığınız şeyler nelerdir?" sorularının cevaplarının bu bellekte saklanması beklenir. Anlamsal (semantik) bellek, ilkeler, kurallar, genellemelerin saklandığı, okul hayatında öğrendiğimiz birçok şeyin bulunduğu bellek bölümüdür. Ünlü bir sanatçıyı tanımamız da yine bu bellek tarafından sağlanmaktadır. (Dikkat: Eğer gösterilen kişinin bir yakınının fotoğrafı olsaydı anısal bellek devreye girerdi.) İşlemsel bellek, ifade edilemeyen bellek bölümüdür. Bir şeyin nasıl yapılacağını açıklar. 11

12 DENEME SINAVI Askı sözcük yönteminde, 1'den 9'a kadar olan rakamların okunuşuyla kafiyeli bazı sözcükler bulunur. (Bir - Kir, İki - Tilki, Üç - Güç, Dört - Ört gibi) Daha sonra oluşturulan bu sözcükler, duvara bir elbise askılığını asar gibi, zihnimize asılır ve hatırlamak istediğimiz şeyler bu askılıklara iliştirilir. (Ekmek, Süt, Pirinç, Yoğurt) (Ekmek kirliymiş, Tilki sütü içmiş, Pirinç ayıklamak güç, Yoğurdu ört gibi) Örnek metinde geçen "yedi - kedi" askısıyla sütün "Kedi sütü içti". şeklinde ilişkilendirilmesi "askı sözcük" yönteminin kullanıldığını göstermektedir. EĞİTİM BİLİMLERİ 57. İşçilerin ikinci ay performansının daha yüksek olduğu görülmektedir. Sabit aralıklı tarifede, pekiştirmenin ne zaman yapılacağı önceden bellidir. İşçilere "her akşam ücret ödenmesi" örneğinde zaman belli olduğuna göre sabit aralıklı tarife uygulanmıştır. 55. Bilgi işleme kuramına göre bilginin anlamlı hâle getirildiği yani algılamanın gerçekleştiği bellek bölümü "kısa süreli (işleyen - çalışan - aktif) bellek" olarak karşımıza çıkar. Duyusal kayıt bellekte bilgi orijinal ya da orijinale çok yakın bir hâlde - ham hâliyle - bulunur. Örneğin "V", duyusal kayıt bellekte bir görüntü iken kısa süre bellekte "alfabedeki bir harf" ya da "Romen rakamıyla 5" olarak anlamlı hâle dönüştürülür. 58. Eşik yönteminde, organizmanın istemediği uyarıcı her seferinde artırılarak sunulmaya devam edilir. Ancak yapılan artışlar hissedilmeyecek kadar küçüktür. Anne çocuğunun günlük bir saat kitap okuması için günlük kitap okuma süresini günlük ortalama birer dakika artırmış ve böylece bir saate ulaşmıştır. (Dikkat: Kademeli yaklaşma yönteminde her aşamanın ardından pekiştirme yapılır. Annenin gerçekleştirdiği uygulamada pekiştirmeye yer verilmemiştir.) 56. Karşılıklı belirleyicilik ilkesi, "birey - davranış - çevre" üçlüsü arasındaki ilişkiyi açıklar. Birey davranışlarıyla dahil olduğu çevreyi etkilediği gibi aslında bu davranışlarının oluşumunda çevresinden de etkilenmektedir. Yapımcılar bu tipte programlar hazırlayarak izleyicileri etkilerken, izleyiciler de bu tip programları izleyerek yapımcıları etkilemektedir. 59. Nötr bir uyarıcıyla koşullu uyarıcının ilişkilendirilmesi sonucunda, nötr uyarıcının da koşullu uyarıcı hâline dönüşmesi "birden fazla uyarıcıya koşullanma" olarak açıklanır. Örnek olayda Zeynep köprüden sulama kanalına düşünce köprüden korkmaya başlamış yani köprü koşullu uyarıcı hâline gelmiştir. Daha sonra teyzesini birkaç kez köprüden geçerken görmüştür. Yani korku tepkisi için nötr uyarıcı olan teyzesi ile koşullu uyarıcı olan köprüyü ilişkilendirmiştir. Süreç sonunda teyzesinden de korkmaya başladığına göre "üst düzey koşullanma" meydana gelmiştir. 12

13 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Bireyin gerçekleştirdiği bir davranışın ardından olumlu pekiştirecin ortama eklenmesine "olumlu pekiştirme" denir. Bu durumda saçına jole sürerek okula gelen çocuğun (gerçekleştirilen davranış), arkadaşlarının ilgi odağı olması (olumlu pekiştireç) üzerine sonraki hafta da aynı davranışı tekrarlaması "olumlu pekiştirme" olarak açıklanır. Gözlediğimiz bir olay pekiştirilirse, bundan biz de benzer şekilde etkilenebiliriz. Buna "dolaylı pekiştirme" denir. Selim, Mehmet'in davranışının olumlu sonuçlandığına tanık olunca aynı davranışı gerçekleştirmiş, dolaylı pekişmiştir. 62. Koşullu tepki, öğrenilmiş tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk hava nedeniyle titreme, doğuştan gelen öğrenilmemiş bir tepkidir. Yani "soğuk hava - koşulsuz uyarıcı", "titreme - koşulsuz tepki" dir. 63. Ayırt edici uyarıcı, davranışı kontrol eden uyarıcıdır. Yani davranışın yapılıp yapılmaması, ne şekilde yapılacağı o uyarıcıya (varlık - yokluk durumuna) bağlıdır. Sevinç gözlüğünü her zaman değil, küçük boyutlu yazıları okurken taktığına göre, küçük boyutlu yazılar, Sevinç'in gözlük takma davranışını kontrol etmekte, ayırt edici uyarıcı görevini üstlenmektedir. 61. Thorndike'ın etki yasası iki maddeden oluşmaktadır: i. Bir davranışın tekrar edilmesi tek başına U - T bağını güçlendirmez. ii. Tekrar etmeme bu bağı yok etmez. Thorndike'a göre yapılan tekrarların ardından geribildirim verilmemesi hâlinde U - T bağı güçlenmemektedir. Bu durumda bağı güçlendirmenin yolu, her tekrardan sonra geribildirim sunmaktır. Mehmet Öğretmen öğrencilerinden gösterdiği uygulamayı tekrar etmelerini istemiş ancak kendisi bölüm odasına gideceğine göre geribildirim vermemiştir. Bu durumda "tekrar ilkesi" ne aykırı davranmıştır. (Tekrar ettiriyorsan geribildirim ver, geribildirim vermiyorsan boş yere tekrar ettirme.) 64. Bireyin yeni edindiği bilgiye ihtiyaç duymasına karşın eski bilgisini kullanmasına "ileriye ket vurma", eski bilgisine ihtiyaç duymasına karşın yeni bilgisini kullanmasına "geriye ket vurma" denir. Ferit Ankara'ya gittiğinde nerede kaldığını soranlara (yeni bilgisine ihtiyaç duyuyor), A otelinin adını vermiştir (eski bilgisini kullanıyor), süreç ileriye ket vurma için uygundur. 13

14 DENEME SINAVI Çağrışım, bir kavramın bizde oluşturduğu öznel anlamdır. Çağrışımların kaynağı bireyin geçmiş yaşantılarıdır bu nedenle bireye özgüdür. Çağrışımsal anlamlardan faydalanmak, bireyin öğrendiklerini eski yaşantılarından bir olay - olgu - kavram ile ilişkilendirmeleri ile mümkündür. Öğretmenin hikâyeler oluşturmalarını istemesinin de sebebi budur. Çünkü aynı kelimeleri kullanacak olsalar bile her öğrenci farklı bir hikâye oluşturacaktır. EĞİTİM BİLİMLERİ 68. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre saygı ihtiyacındaki kişi, başarı kazanma, takdir edilme, saygı görme, ün, şan, şöhret, tanınma, bilinme gibi isteklerle doludur. Dünya rekortmeni bir sporcunun eski günlerdeki gibi tekrar gazetelerde boy gösterme arzusu, bu ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 69. Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun normal hâle getirilmesi amaçlanmaz. Onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşamasını kolaylaştırmak amaçlanır. 66. Kavrama yoluyla öğrenme sürecinde organizma uyarıcıları inceler, karşılaştırır ve aralarında ilişki kurar. Ferit, kablolar ile bağlantı noktalarını incelemiş, aralarında ilişki kurmuş ve bu yolla bağlantıları bir araya getirmiş, kavrama yoluyla öğrenmiştir. 67. Alan - biliş yolları öğrenmesi, Tolman'ın en az güvenilir olarak nitelendirdiği öğrenme şeklidir. Bu öğrenme şeklinde organizma bir durumda etkin olarak kullandığı problem çözme stratejisini benzer durumlarda da kullanma eğilimindedir. Ancak örnek olaydan da anlaşılabileceği gibi, böylesi bir strateji her zaman için güvenilir olmayabilir. 70. Psikolojik danışmanın intihar riski taşıyan öğrencilerin ailelerine durumları ile ilgili bilgi vererek çocuklarını psikiyatriste götürmelerini önermesi, rehberlik ve psikolojik danışma ilke ve anlayışlarına uygundur. Gizliliğin istisnai durumlarında ilgili kişiler bireyin izni alınmaksızın bilgilendirilir. Sorunun diğer seçenekleri değerlendirildiğinde, psikolojik danışmanın psikolojik danışma oturumlarının içeriğine ilişkin bilgi vermesi gizliliğe aykırıdır. Aynı şekilde kişisel gelişim dosyasının 4. düzey gizliliğe sahip bilgilerinin paylaşılması, gizliliğe aykırıdır. Bireyi tanıma tekniklerini almak istemeyen öğrencileri teknikleri almaları için ikna etmek, gönüllülük ilkesine aykırıdır. Derslerde sürekli üzgün ve mutsuz görünen öğrenciye doktora gitmesi gerektiğini söylemek ise doğru bir anlayış değildir. Öncelikle öğrencinin sorununun ne olduğunun anlaşılması, öğrenci konuşmak istemiyorsa rehberlik servisine yönlendirilmesi gerekir. Rehberlik servisine gitmek istemediğinde ise rehberlik servisini öğrencinin durumundan haberdar etmek gerekir. 14

15 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Akran zorbalığı: Bir ya da birden fazla öğrencinin kendilerinden güçsüz olan, kendilerini koruyamayacak durumda olan öğrencilere düzenli ve kasıtlı olarak incitici davranışlarda bulundukları bir istismar türüdür. Fiziksel ya da sözel olabilir. Bir başka sınıflandırma olarak doğrudan ya da dolaylı olabilir. Soruda, arkadaşı istemediği hâlde, ona lakabıyla seslenmekten söz edilmektedir. Bu zorbalık doğrudan ve sözel zorbalık sınıflandırmasına girer. Genel ifadeyle ise akran zorbalığıdır. 74. Öğrencilerin eğitiminden ve gelişiminden sorumlu kişilerde ortak bir rehberlik anlayışı oluşturarak öğrencilere sunulan hizmetlerin etkililiğini arttırmak için yürütülen çalışmalar müşavirliktir. Okul müdürünün rehberliğin önem ve gereğini anlaması, rehberlik ilke ve anlayışlarına sahip olması için ona müşavirlik yapılmalıdır. 72. Super in benlik kuramında 5 dönem ile meslek gelişim sürecinin aşamaları açıklanmaktadır: 1. Büyüme a. Hayal b. İlgi c. Yetenek 2. Araştırma (14-24 yaş) a. Deneme (14-18 yaş) : Mesleklerin değerlere uygunluğunun değerlendirildiği dönemdir. b. Geçiş c. Sınama 3. Yerleşme 4. Koruma 5. Çöküş 75. Soruda verilen yetenek-başarı karşılaştırma tablosuna göre, Yasemin yeteneklerinin üzerinde başarı göstermektedir. Yeteneklerinin üzerinde başarı gösterme çok çalışmak sonucu olabilir. Çok çalışmanın sebebi de genellikle aile baskısı ve zorlaması nedeniyledir. Bu nedenle, Yasemin in aile baskısı ve zorlaması altında olduğu öncelikle düşünülür. 73. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre, okulda rehberlik ve psikoloji danışma hizmetlerinin gerektirdiği yer ve araç gereci temin etmek, okul müdürünün görevidir. 76. Gruptaki öğrencilerin genel yetenek testinden elde ettikleri ham puanlarla genel akademik başarı ortalaması ham puanları verildiğine göre, genel akademik başarı ortalaması içinde özel yetenek testleri ile belirlenen ders ortalamaları yer almaz. (Resim, müzik, spor) 15

16 DENEME SINAVI Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci, özel eğitim gereksinimi olan öğrencidir. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencinin akademik başarısını sağlamada ve öğrenme engellerini ortadan kaldırmada öncelikle eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitimi için özel eğitim hizmetlerinden faydalanılır. 78. Önleme: Gelecekte ortaya çıkması muhtemel problemleri öngörerek ortaya çıkmasını önlemeye dönük yürütülen çalışmalardır. Yine var olan bir problemin yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmalardır. Soruda intihar ve madde kullanımı gibi sorunların ortaya çıkmasını azaltmak için yürütülen çalışmaların işlevi sorulmaktadır. EĞİTİM BİLİMLERİ 80. Johari penceresi (iletişim penceresi), kişinin kendisini başkalarına tanıtmaya ve kendini tanımaya ne kadar açık olduğuna dair değerlendirme yapmaya imkân verir. Bu pencerenin 4 bölmesi bulunmaktadır; açık, gizli, kör ve bilinmeyen. - Açık bölme, hem kendimiz hem de başkalarınca bilinen benliğimizi - Gizli bölme, bizim bildiğimiz ancak başkalarına göstermediğimiz benliğimizi - Kör bölme, başkalarının bildiği bizim bilmediğimiz benliğimizi ifade eder. Soruda, öğrenci kendisinin duygusal olduğunu belirtmiştir. Ancak ne anne-babası ne öğretmenleri ne de arkadaşlarının kendisini böyle görmediğini ifade etmiştir. O hâlde bu yönü, gizli benliğinin parçasıdır. 2 ve 3 numaralı davranışlar açısından değerlendirildiğinde öğrenci kendisini şakacı olarak ifade etmektedir. Ama diğerlerinin kendisini böyle görmediğini belirtmiştir. Aynı şekilde kendisinin kaba olmadığı ama diğerlerinin kendisini böyle gördüğünü belirtmiştir. Buna göre diğerleri şakaları kaba görüyor olabilir. Bu da kör benliğinin bir parçasıdır. 4 ve 5 numaralı davranışlarda ise kendisi ve başkalarının genel olarak kendisini düzenli ve yardımsever olarak belirttiğini değerlendirmiştir. O hâlde bu davranışlar açık benliğindedir. 6 numaralı davranışta ise hiç kimse açısından kendini değerlendirmemiştir. Yani kimsenin onu sessiz biri olarak gördüğünü düşünmemektedir. Kendisine göre de sessiz biri değildir. O hâlde bu gizli benlik olamaz. 79. İl çerçeve programı, İl danışma komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) nin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü tarafından hazırlanmaktadır. 16

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle algı ve algısal Gestalt Psikoloji Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal örgütlenme" konularında yoğunlaşmış

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME Genel Kavramlar Öğretim: Öğrenmelerin bir araya gelmesidir. Teknoloji: Bilimin uygulamaya dönüştürülmesidir. Bilim: Sistemli elde edilen bilgiler

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Strateji 1 Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem,

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Tanım: Kabaca değerlendirme bir birey hakkında

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER 120805004 Sinansefa19@hotmail.com 1. Özet Engelli çocuklara dört işlemi öğretme amaçlanmaktadır. Görme engelli çocuklar hedef kitle

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM Jean Piaget ve Jerome Bruner Biliş ne demektir? Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim neleri kapsar? Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME. Genel Kavramlar

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME. Genel Kavramlar MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME Genel Kavramlar Öğretim: Öğrenmelerin bir araya gelmesidir. Teknoloji: Bilimin uygulamaya dönüştürülmesidir. Bilim: Sistemli elde edilen bilgiler

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Gazoz kapağıyla uzay gemisi yapıp, marsa gitmek için insanları nasıl ikna edersiniz?

Gazoz kapağıyla uzay gemisi yapıp, marsa gitmek için insanları nasıl ikna edersiniz? 1 Gazoz kapağıyla uzay gemisi yapıp, marsa gitmek için insanları nasıl ikna edersiniz? Eklemleme Stratejileri 2 Eklemleme stratejileri; eski ve yeni bilgiler arasında ilişkiler kurmayı sağlar. Eklemleme

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı