TÜRKİYE GENELİ 6. - Hedefler uygulayıcı olan öğretmenler tarafından aynı şekilde algılanmalı yani açık ve anlaşılır olmalı (E seçeneği).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE GENELİ 6. - Hedefler uygulayıcı olan öğretmenler tarafından aynı şekilde algılanmalı yani açık ve anlaşılır olmalı (E seçeneği)."

Transkript

1 TÜRKİYE GENELİ 6 1. Hedefler yazılırken dikkat edilecek özellikler; - Öğrenci davranışına dönük olacak şekilde ifade edilmeli (A seçeneği). - Öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalı (B seçeneği yanlış). - Bir içerikle ilişkili olarak yazılmalı yani kenetli olmalı (C seçeneği). - Tüm davranışları kapsayacak kadar genel ancak tek bir özelliği göstermeli yani genellilik ve sınırlılık ilkesine uygun olmalı (D seçeneği). - Hedefler uygulayıcı olan öğretmenler tarafından aynı şekilde algılanmalı yani açık ve anlaşılır olmalı (E seçeneği). 3. Her türlü ahlak sistemi kaldırılmalı, kişi serbest bırakılmalı, seçimini serbest olarak yapabilmelidir. ifadesiyle bireyin seçim ve kararlarında özgür bırakılmasının, toplumun ahlak sisteminin değil, kişinin değer sisteminin önemli olduğu anlayışı vurgulandığı için varoluşçu felsefi akımı benimsenmiştir. 2. Programın denenmesinde izlenecek sıralama, I. Uygulamanın planlanması II. Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi III. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin seçilmesi IV. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere programın tanıtılması V. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması VI. Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi 4. Dersler arası ilişkinin kurulduğu program tasarım yaklaşımı korelasyonel (disiplinler arası) tasarımdır. Seçenekler bu tasarım yaklaşımın özelliklerine göre incelendiğinde A, B, C ve D seçenekleri bu tasarım yaklaşımının özellikleri için doğru ifadelerken, E seçeneğinde verilen Birbirine benzerlik gösteren derslerin bütünleşmesi söz konusudur. ifadesi Geniş Alan Tasarım için geçerlidir. 1

2 DENEME SINAVI Ersin in okuduğu metinde geçen önemli yerlerin altını çizerek bunları küçük bir kâğıda yazıp daha sonra görebileceği bir yere asması, gün içinde sık sık tekrar ederek en etkili bu şekilde öğrendiğini söylemesi kendine özgü öğrenme stratejisi geliştirdiğinin göstergesidir. Seçenekler incelendiğinde bireyin kendine özgü öğrenmesi yürütücü biliş stratejisine örnektir. 6. Seda Hanım ın süreçte yararlandığı teknik örnek olaydır. Günlük hayatta, gerçek yaşamda karşılaşılan / karşılaşılabilecek gerçek ya da hayali bir olayın/problemin öğrenciler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenerek sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Özellikle sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan örnek olay yöntemi, bir sorunun farklı bakış açılarından tartışılarak, yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemde; olayın nedenleri, nasıl olduğu, sonuçlarının ne olacağı tartışılarak alternatif çözüm yolları gösterilir. EĞİTİM BİLİMLERİ 8. Nafiz Bey in insanların toplumda yaşanan olaylar karşısında duyarlı olmasını istemesi, bu yüzden toplumda yaşanan her sorunu içselleştirmeli soruna kendi sorunumuz gibi yaklaşarak çözüm bulmayı amaçlamalıyız demesi pembe ev terliğine uygun olan açıklamadır. Ayakkabıların renk ve cinsleri uygulama biçimlerine göre değişmektedir. Her ayakkabının özellikleri şöyledir: 1. Lacivert ayakkabı: Lacivert ayakkabı uygulamasında rutin işler ve resmî prosedürler izlenir. 2. Gri spor ayakkabısı: Gri spor ayakkabısı uygulamasında amaç delil toplamak ve toplanan bilgiyi kullanmaktır. 3. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı: Kahverengi yürüyüş ayakkabıları; uygulamada insiyatiflerden, esneklikten faydalanılarak sonuca ulaşmaya çalışıldığı durumlarda giyilir. 4. Turuncu lastik çizmeler: Turuncu lastik çizme tehlike demektir. Acil müdahale gerektirir ve güvenliğin sağlanması en önemli iştir. 5. Pembe ev terliği: Pembe terlik uygulamasında kişi problemi kendi problemi gibi ele almalı, karşısındaki kişiye ailesinden biriymiş gibi davranmalıdır. 6. Mor binici çizmeleri: Kişi burada resmî bir yetki ile hareket eder. Mor binici çizmesi otoriteyi temsil eder. 7. Seda Öğretmen in okuduğu metindeki öğretmenin öğrencisine tepkide bulunmadan önce sınıf yönetimi ilkeleri düşünüldüğünde istenmeyen davranış karşısında öncelikle sorunun kaynağına inmelidir. Sorunun kaynağını belirledikten sonra alternatif çözümler aramalıdır. 9. Soru analiz edildiğinde öğrencilerin verilen sürede farklı masalarda değişimli olarak çalıştıkları görülmektedir. Yararlanılan bu teknik istasyondur. Öğrenci merkezli bu yöntemin temel amacı, iş birliği içerisinde çalışma alışkanlığı kazandırmak, yaratıcı düşünceyi, yarım bırakılan işi devam ettirmeyi, özel yetenekleri ortaya çıkartmak ve iletişim becerilerini geliştirmektir. 2

3 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Ahu Hanım ın süreçte yararlandığı teknik öğrenme galerisidir. Bu teknikte öğrenciler 2-4 kişilik gruplara ayrılır. Gruplar öğrenmelerini gözden geçirir ve listeler. Listeler duvarlara asılır. Öğrenciler listeleri gezer ve kendilerinin de öğrendiği fakat listelerine yazmayı unuttukları maddelere işaret koyar. Hangi öğrenmenin kaç kişi tarafından öğrenilebildiğini değerlendirmeye yarayan bir tekniktir Öğretmenin öğrencilerin önünde bir becerinin, işlemin vb. nasıl yapılacağını görsel, işitsel araçlar kullanarak göstermesi yöntemidir (Göster-izlet). - Anlatımın görsel halidir. - Öğretmen merkezlidir. - Becerilerin öğretiminde etkilidir. - İşiterek ve görerek öğrenme temellidir. Öğretmen gösterimi iyi planlamalı, gösterimi daha önce denemeli, gösterimi sınıftaki bütün öğrencilerin görebileceği yerde yapmalı, gösterinin amacını öğrencilere açıklamalı, süreçte öğrencilere sorular sormalı, gösteri sonunda önemli noktaları özetlemeli, öğrencilerin sorularına cevap vermeli ve varsa yanlışlarını düzeltmelidir. 11. Özellikleri verilen kuram John Dewey tarafından geliştirilen probleme dayalı öğrenmedir. Probleme dayalı öğrenme; - Araştırma inceleme stratejisinde kullanılır. - Gerçek yaşamda yaşanan ilgi çekici ve merak uyandırıcı sorunlara karşı, bilimsel basamakların sırayla kullanılarak çözüm bulunmasını sağlayan yöntemdir. - Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. - Öğrenci merkezlidir (Öğretmen rehberdir.) - Yaparak-yaşayarak öğrenme temellidir. - İlerlemecilik ve yapılandırmacılığa dayanır. - Bilimsel yöntemi/basamakları kullanmayı gerektirir. - Tümevarım ve tümdengelim metotları kullanılır. - Problem çözme yönteminde; altı şapkalı düşünme, beyin fırtınası, görüş geliştirme, argümantasyon, 5N1K gibi teknikler kullanılır Zıt panel tekniği; Kısmen tartışılmış, ancak yeterince açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için zıt panel tekniği kullanılır. - Önceden işlenilen bir konunun tekrarı, pekiştirilmesi ve yanlış anlamaların düzeltilmesi için kullanılır. - Daha sonra sınıf soru soran grup ve cevap veren grup diye ikiye ayrılır. - Grupların hazırlık yapmaları için dakika (genelde 20 dk) süre verilir. Bu hazırlık sürecinde soru soran grup soruları, cevap verecek grup kendisine sorulabilecek sorulara tahmini cevapları hazırlar. Daha sonra konu gruplar arasında tartışılır. - Soru soran ve cevap veren grubun rolleri değişebilir. 3

4 DENEME SINAVI Soruda verilen özellikler Philips 66 tekniğine aittir. PHİLİPS 66 TEKNİĞİ - Fikir üretme gruplarıdır. - Altışar kişilik grupların altı dakika boyunca tartışmalarına ve problemin en uygun çözümlerini bulmalarına dayanır. - Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda grup üyeleri arasında bir anlaşmaya varmaları için altı dakika süre verilir. Süre sonunda grup ortak kararını belirler. Ortak toplantıda her grup kendine en uygun görüşünü açıklar. - Bu yöntemle konunun gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve karar verme becerisi geliştirilir. EĞİTİM BİLİMLERİ 16. Dersinde bilgisayar destekli öğretimden faydalanmak isteyen Zehra Hanım; eğitimin psikolojik temeline uygun olmasına, anında dönüt düzeltmeden faydalanmasına, eğitim yazılımının grafik ve ses kullanımlarına konu ile ilgili kavramların net ve anlaşılır biçimde ifade edilmesine dikkat etmelidir. Ancak içeriğin eğitim programından daha kapsamlı verilmesi diye bir özellik bulunmamaktadır. 15. Soruda özellikleri verilen teknik çemberdir. Bu teknik genellikle öğrencinin katıldığı, çember şeklinde oturarak lider yönetiminde kendilerine sorulan soruları cevapladıkları bir tartışma çeşididir. Lider, tartışma konusu ile ilgili açılış konuşmasını yaptıktan sonra katılanlara sırayla sorularını yöneltir. Her bir konuşmacıya 1 dk konuşma süresi verilir. Konuşmalar sekreter tarafından not alınır. Doğru yanıtlar yoksa öğrencilere ipucu verilmelidir. Konuşmalar sırasında hatalı cevaplar olursa liderin düzeltmesinde yarar vardır. Tartışmanın sonunda ana noktalar vurgulanmalıdır. Gerekli görülürse ikinci bir tur daha yapılabilir. Genelde dersin başında veya sonunda uygulanır 17. Ekin in; odaklanma, yoğunlaşma ve duyarlılık, bağımsızlık duygusunun çok gelişmesi, öz güven ve öz saygısının yüksek olması, KPSS ye hazırlanma sürecinde ise grup içinde çalışmak yerine bireysel olarak çalışarak başarı ve başarısızlıklarından ders çıkaran biri olması özedönük zekâsının baskın olduğunun, İlknur un ise; beden dilini kullanmakta yetenekli olması, denge ve esneklik açısından başarılı ve uzun süre hareketsiz kalmaktan sıkılması, nesnelere dokunarak incelemekten hoşlandığını belirtmesi, arkadaşlarının ise İlknur un aynı zamanda jest ve mimiklerini kullanmada da başarılı olduğunu belirtmesi kinestetik bedensel zekâ alanının baskın olduğunun göstergesidir. 4

5 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Soru analiz edildiğinde; I. Bilginin nasıl oluşturulduğunu anlamada Piaget nin zihinsel gelişim kuramını kullanır. Öğrenmenin Piaget nin ortaya attığı özümleme, düzenleme ve bilişsel denge ilkeleri ile açıklanması bilişsel yapılandırmacılık; II. Öğrenme yaklaşımı geliştirmeye yönelik bir girişim olarak ifade edilebilir. Bilgi, doğru, gerçek gibi kavramların değişimler geçirmesi gerektiğini savunması radikal yapılandırmacılık; III. Öğrenmede kültürün ve dilin önemli bir etkisi olduğunu, bilginin sosyal etkileşimlerle oluşturulduğunu savunması toplumsal yapılandırmacılığa ait olduğu görülmektedir. 20. Bruner in Öğrenciler parçaları keşfetmeye ve onlar arasındaki ilişkiyi kurmaya cesaretlendirilmelidir. sözü buluş stratejisine uygun bir ifadededir. Buluş yoluyla öğretim stratejisine göre bilgi öğrencilere öğretmen tarafından hazır olarak sunulmaz, bilgi öğrenciler tarafından araştırılarak ve gözlem yapılarak öğrenilir. Bruner e göre öğrenmek veya bilmek bir ürün değil bir süreçtir. Bu yüzden, buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmenin en önemli rolü öğrencilerin kendi kendine öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Öğrenci merkezli bir strateji olan buluş yoluyla öğretimde öğrenme sürecinde bilgiyi keşfeden öğrencidir. Bilişsel alanın kavrama ve onun üstündeki basamakların kazanımlarının gerçekleştirilmesinde kullanımı ise daha uygundur. 19. Soru analiz edildiğinde özellikleri verilen iş birliğine dayalı öğrenmede kullanılan alt teknik takım destekli bireyselleştirmedir. Bu teknik; - Matematik öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. - Öğrencilerden dört ya da altışar kişilik heterojen gruplar oluşturulur. - Her öğrenci önce kendi seçeceği başka bir öğrenciyle birlikte programlı öğretim materyalini kullanarak çalışır. - Gerekli okuma ve çalışma yapraklarını tamamladıktan sonra ünitenin alt bölümleriyle ilgili küçük bir test ve daha sonra da ünitenin tamamıyla ilgili izleme testi alırlar. - Birlikte çalışan bu iki öğrenci birbirlerinin cevap kâğıtlarını puanlarlar. - Takım puanları, her üyenin her hafta aldığı testlerden elde ettiği test puanlarından toplanarak elde edilir. 21. Şema incelendiğinde Merve nin dramatizasyon yoluyla öğrenmesi en kalıcı, Gözde nin televizyon izleyerek öğrenmesi en az kalıcı, Nalan ın ise gösteriler yoluyla öğrenmesi ise orta düzeyde öğrenme sağladığının göstergesidir. Basitten Karmaşığa Somuttan Soyuta Kendi kendine edinilen Başkalarının yadımıyla edinilen YAŞANTI KONİSİ Sözel sembollerden edinilen Göz ya da kulakla yşt. Görsel sembollerden Gözle edinilen yşt. Radyo, plak, şerit resimlerle edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Televizyonla edinilen yaşantılar Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar Geziler yoluyla edinilen yaşantılar Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar Dramatizasyonla edinilen yaşantılar Model ve numunelerle edinilen yaşantılar Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar Göz ya da kulakla Göz ve kulakla Bütün duyu organlarıyla Az sayıda duyu organıyla edinilen Çok sayıda duyu organıyla edinilen 5

6 DENEME SINAVI İngilizce öğretmeni olan Beril in öğrencilerine İngilizce kelimeler öğretirken öğrencilerinin daha kalıcı öğrenmesi için İngilizce kelimeyi ve kelimenin anlamını gösteren resmi bir arada öğrencilerine göstermesi ikili kodlama ilkesine uygun olarak materyal hazırladığının göstergesidir. İkili kodlama: Çoklu ortam öğrenmelerinde hem sözel hem de görsel bilginin kullanılması gereklidir. Konuşma ya da yazılı metinlerle birlikte resimlerin kullanılması daha fazla yarar sağlar. EĞİTİM BİLİMLERİ 25. Soru analiz edildiğinde İnan Öğretmen in, Değerlerimiz konusunu işlerken öğrencilerinden konuya ilişkin örnekler vermelerini istemesi Kürşat ın verdiği örneği çok beğenerek ona gülümsemesi dönüt ve pekiştirme özelliği taşımaktadır. Dönüt davranışın doğruluğu ya da yanlışlığına yönelik olarak verilen bilgidir. Pekiştirme ise istenilen davranışın görülme sıklığını artıran uyarıcıdır. 23. Araç - gereç materyal kullanımının öncelikli amaçları; - İçeriği basitleştirirler. - Bireyin ilgisini hedefe çeker. - Zamandan tasarruf sağlarlar. - Konuyu somut hâle getirirler. Ancak materyal ders sürecinde amaç değil araçtır. Hazırlanan materyal ile hedefin sadece bilgi düzeyinde aktarılması sağlanamaz. 26. Öğrenme - öğretme süreçlerinde bir davranışın istenmeyen davranış olarak kabul edilmesi için; sınıf düzenini bozması, öğrencilerinin sosyalleşmesini engellemesi, okulun araç ve gereçlerine zarar vermesi, sınıfta risk oluşturmasıdır. Ancak C seçeneğinde yer alan öğrenciye sorgulama becerisi kazandırması istenmeyen değil istenen davranış özelliği taşımaktadır. 24. Metehan Bey in en iyi öğrenmenin gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşmesini belirtmesi seçilecek materyalin daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde hazırlanmasının önemini vurgulamaktadır. Öğrenme öğretme süreçlerinde gerçek eşyanın sınıf ortamına getirilemediği durumlarda gerçeğe en yakın modellerin getirilmesi ile kalıcı öğrenmeler sağlanmalıdır. 27. Sınıf yönetiminde etkili öğrenme süreçlerinde öğretmenlerin dikkat etmesi gereken özelliklerden biri de zamanı etkili kullanmalarıdır. Öğretmenler zamanı etkili kullanırken; - Araç - gereç kullanımında zamanı dikkate alır. - Dersin bölümlerini zamanı dikkate alarak planlar. - Değerlendirmeye zaman ayırır. - Zamanı etkinliklere uygun şekilde dağıtır. Ancak öğrencilerine ev ödevlerini sınıfta yaptırması zamanı etkili olarak kullanmadığının göstergesidir. 6

7 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Öğrenme - öğretme sürecinde öğretmenle öğrenci arasındaki konuşma biçimleri ve kullanılan dil de önemlidir. Emir dili yerine İstek dili 29. İlacın üretimine başlama şartı 450 hastanın enfeksiyondan kurtulması olduğundan ölçüt mutlak ölçüttür. Bu ölçüte bağlı olarak yapılacak değerlendirmenin ölçütüne göre türü mutlak değerlendirmedir. Yargılayıcı dil yerine Betimleyici dil Sen dili yerine Ben dili kullanılmalıdır. Emir Dili: Kalk, otur, kapıyı kapat vb. gibi. İstek Dili: İstek, rica şeklindeki söylemlerde, anlatım olarak emire yakın anlam verirler ama onun gibi tepki çekmezler. Sınıfta özenli insan ilişkileri gelişir ve bu topluma yansır. Kapıyı kapat yerine Kapıyı kapatır mısın? Yargılayıcı Dil: Eylem ve durumların yargı ifade eden sözcüklerle anlatılmasıdır. Yaramaz çocuk, tembel, beceriksiz, pasaklı. Betimleyici Dil: Olan, olduğu gibi anlatılır. Damgalama yerine açıklama getirir. Kişinin durumunu daha iyi anlamasını sağlar. Ödevini yapmadığın için iyi not alamadın. Sen Dili: Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında, suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleştirici mesajları içeren dile Sen Dili denir. - Ne kadar yaramazsın! - Başarısızsınız. Ben Dili: Ben dilinde olay, olayın bizim üzerimizdeki etkisi ve bizde uyandırdığı duygu söylenir. - Odanı toplamadığın zaman, üzülüyorum. - Bana bağırdığında kendimi aşağılanmış hissediyor, üzülüyorum. - Eve geç saate kadar gelmediğin zaman çok endişeleniyorum. 30. Enfeksiyondan kurtulan hastaların belirlenmesi işlemi ölçme işlemidir. Ölçme sonucu elde edilen 480 hasta sayısı ölçümdür. 31. Hasta sayısının sayılması ölçme işlemi olduğundan yapılan ölçme işleminin sıfır noktası gerçek ve birimleri eşittir. Bu durumda hastaların sayılması işleminde kullanılan ölçek türü eşit oranlı ölçektir. 32. B, C, D, E seçeneklerinde verilenler KR-20 güvenirliğinin düşmesine neden olurken A seçeneğindeki grubun heterojenliği aksine KR-20 güvenirliğini artırır. 7

8 DENEME SINAVI İşe alınan personelin iş sınavından aldıkları puanlar ile iş performans puanları arasındaki korelasyon değerinin yüksek bulunması iş sınavının iş performansını iyi derecede tahmin ettiğini belirtmektedir. Bu durumda korelasyon değeri testin yordama geçerliğinin yüksek olduğunu gösterir. EĞİTİM BİLİMLERİ 36. Özellikleri verilen ölçme aracı dereceli puanlama anahtarı (rubrik) dır. 37. Gözlem tekniğinde gözlenen tüm bireyler aynı ölçütler ile değerlendirilmelidir. A, B, C, E seçeneğinde verilenler gözlem tekniğinde uyulması gereken kurallardır Matematik notu 38. Dağılım sola yığılmalı sağa çarpıktır. Çarpık dağılım olduğundan en iyi merkezi eğilim ölçüsü medyandır. Dağılımda tepe değer (mod) değeri 6 dır. Dağılımda ortalamanın üstünde puan alanlar grubun yarısından azdır. Sağa çarpık dağılımda ortalama > medyan olur Tarih notu Tarih notları ile matematik notları arasındaki ilişkinin saçılım grafiğinde noktalar azalan doğruya bağlandığı ilişki zıt yönde ve kuvvetlidir. Çünkü noktalar azalan doğruya yakındır. x 39. p olduğundan x k.p k k = madde sayısıdır. Her bir testin ortalaması bulunursa 1. testin ortalaması x 80 0, testin ortalaması x 90 0, testin ortalaması x 50 0, testin ortalaması x 40 0, Kapsam geçerliği ve güvenirliği en yüksek ölçme aracı çoktan seçmeli testtir. 5. testin ortalaması 6 olduğundan grubun en başarılı olduğu test 2. testtir. 8

9 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI testin ortalaması x 50 0,60 30 olduğundan 36 doğrusu olan öğrencinin yüzdelik dilimin belirlenmesi için normal dağılım eğrisinden faydalanılır. 3. testin ortalaması = 30, standart sapması = 6 olduğundan 42. Başlangıçta nötr olan bir uyaranın, geçirilen yaşantılar sonucu koşullu uyarıcı hâline gelmesine ve koşullu tepkiye neden olmasına klasik koşullanma yoluyla öğrenme denir. %50 % puan öğrenci grubun %84 ünden daha başarılı olduğundan öğrenci %16 lık dilime girmiştir. 41. Çevresel faktörler; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak incelenebilir. Spermin yumurtayı döllemesinden itibaren zigot, belli çevre koşulları içinde bölünmekte, çoğalmaktadır. Anne karnında bir tek hücre olan zigot, milyarlarca hücrelik bir organizma oluncaya kadar dölüt, embriyo, fetüs dönemlerinde uygun bir çevre içinde yaşamak durumundadır. Yaşamını sürdürmesi için, uterusta beslenme, dolaşım, boşaltım vb. yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bir çevrenin olması gerektiği gibi; anne de yaşadığı ortamlara dikkat etmek durumundadır. Örneğin; annenin sigara dumanı olan bir çevrede yaşaması; yüksek gürültülü bir çevrede yaşaması, kaygılı ve mutsuz bir yaşam sürmesi, fetüsü büyük ölçüde etkilemektedir. Doğum sırasında da, fetüsün oksijensiz kalması, çeşitli travmalara maruz kalması, kordon dolanması vb. çevre faktörleri bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen, sınırlandıran faktörlerdir. Doğum sonrasında ise, bebeğin içinde yaşadığı aile yapısı, bireyler arasındaki ilişkilerin niteliği, ailenin sosyo - kültürel statüsü, daha ileri yaşlarda akran grupları, okul ve toplumdaki diğer kurumlar, bireyler, toplumun değerleri, normları çocuğun gelişimine yardım eden ya da onu sınırlandıran çevresel faktörlerdir. 43. Duyular arası bütünleştirme; iki ya da daha fazla duyu organından gelen bilgileri tek bir algısal bütün oluşturacak şekilde birleştirmedir. 44. Bir kişinin yanlış bir inancının olabileceğini anlama ve ayrıca bu yanlış inanca neyin neden olabileceğini belirleyebilme yeteneğine yanlış inanç ilkesi denir. 9

10 DENEME SINAVI David Elkind ergenlik dönemindeki benmerkezci düşünmenin iki farklı görünümü olduğunu kabul etmektedir. Bunlardan birincisi ergenin tüm insanların dikkatinin kendisinde olduğunu ve her hareketinin hayali seyirci (hipotetik seyirci) kitlesi tarafından izlendiğini düşünmesidir. Sahnede olma duygusu olarak da tanımlanan bu düşünce biçiminde ergen, kendi düşüncesiyle öylesine meşguldür ki, başkalarının farklı koşuşturmaları, ilgileri ve ihtiyaçları olduğunu ve kendisiyle, kendi ölçüsünde ilgilenemeyeceğini kavramakta zorlanır. Ergenlik dönemine özgü benmerkezci düşüncenin bir başka görünümü ise kişisel efsane (kişisel söylence, kişisel mit) olarak adlandırılan durumdur. Ergen, mantıklı bir dayanağı olmaksızın, kendisine bir şey olmayacağı, kendisine zarar gelmeyeceği, kendisinin önemli ve değerli olduğunu düşünür. Çok hızlı araba kullansa da ona bir şey olmayacaktır ya da AİDS ten başkaları ölebilir ama böyle bir şey kendisinin başına gelemez. Kendisini bir film kahramanı, ünlü bir mucit ya da ödüllü bir yazar gibi hayal etmektedir. Bu düşüncenin bir diğer görünümü yaşadığı her şeyin tek, biricik ve kendine özgü olduğuna dair inançtır. Bu nedenle şimdiye kadar hiç kimsenin bu kadar derin duygular yaşamamış olduğunu kabul ederler (Kaya, 2007). 46. Bir sözcüğün tüm nesne kategorisini gösterecek şekilde yanlış kullanımı, örneğin bir çocuğun kedicik sözcüğünü tüm hayvanlara gönderme yapacak şekilde kullanması, aşırı genişletmedir. EĞİTİM BİLİMLERİ 47. Gelişme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşiminin bir ürünüdür. Olgunlaşmayı büyük ölçüde kalıtım, öğrenmeyi ise çevre etkileşimleriyle kazanılan yaşantılar belirlemektedir. Her bireyin biyolojik kalıtsal mirası ve etkileşimde bulunduğu çevrenin farklı olması doğaldır. Bazı çocuklar beş aylıkken bile diş çıkarırken, bazıları sekiz, bazıları on aylıkken diş çıkarabilir. Sonuç olarak gelişimde gözlenen bireyler arasındaki farklar normal karşılanmalıdır. 48. Fallik Dönem Bu dönem, aşağı yukarı 3-6 yaşları arasını kapsamaktadır. Libido enerjisinin genital bölgede odaklandığı bir dönemdir. Çocuk fiziksel hazzı cinsel organların uyarılmasından alır. Çocuk bu uyarılmayı; altı temizlenirken, banyodayken ya da cinsel organlarına dokunarak yaşar. Fallik dönemde, çocukların ilgisi genital organlara yönelmiştir. Bu dönemde, mastürbasyon görülebilir, çocuk cinsel organına dokunmaktan zevk alır. Karşı cins ebeveyne açık olarak daha fazla sevgi gösterisinde bulunurlar. Ayrıca bu dönemde çocuklar yetişkinleri model alarak cinsiyet rollerini kazanmaya başlar. Cinsel kimliğin kazanılmaya başlandığı bu dönemde, çocuk cinsiyet farklılıklarını fark etmeye başlar, sorular sorar. Merakı nedeniyle cezalandırılan, soruları ve davranışlarından dolayı kınanan çocuklar yetişkinlikte uygun cinsel kimliği benimsemede sorunlarla karşılaşabilirler (Erden ve Akman, 1996). Freud a göre, bu dönemde kız çocuk babasına ilgi duyar ve annesini kıskanır. Babasını kendisine ideal eş olarak görür ve ileride onunla evlenmeyi, ona yemekler yapmayı hayal eder. Kendi cinsinden olan annesini kendisine rakip olarak görür, kıskanır, anneyi babadan uzaklaştırmaya çalışır. Kız çocukları babalarına duydukları arzuyu bastırıp annelerini model alırlar, onlarla özdeşim kurarlar. Freud buna Elektra kompleksi adını vermiştir. 10

11 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 6 Erkek çocuklar ise Oedipus kompleksi yaşarlar. Erkek çocuk da annesine hayrandır. Annesiyle evlenmek ister, ona bakmayı, ona giysiler almayı, onu rahat yaşatmayı hayal eder. Bunları annesine söyleyerek ona evlenme teklifi bile edebilir. Babasını kendisine rakip olarak görür ve kıskanır. Annesine karşı yakınlık duyar, babayı ortadan kaldırmak ister. Ancak bu istek onda kaygı oluşturur çünkü baba daha güçlü ve büyüktür. Bu çelişkiyi çözebilmek için çocuk annesine olan arzularını bastırır ve babası ile özdeşim kurar. 51. Kargaşalı (Dağınık) Kimlik Statüsü Bunalımın yaşanmadığı, bağlanmanın da olmadığı durumdur. Bir kimliğe bağlanmaktan tamamen kaçınırlar. Durumdan memnun değildirler, kendileri için benimseyeceği yeni bir kimlik geliştirmekten kaçınırlar. 49. Dışa Bağımlı Dönem (Ahlaki Gerçekçilik) (Heteronomi) Yaklaşık 5 10 yaşlarını içine alan bu evrede, çocuk kuralların farkındadır. Otoritenin koyduğu kuralların kesin olduğuna ve bu kurallara uyulması gerektiğine inanır. Davranışın arkasında yatan nedenleri göz önüne almaz ve fiziksel zararın büyüklüğüne yani sonucun ne olduğuna göre değerlendirme yapar. Örneğin, bu dönemde yer alan bir çocuğa, bir defterin üzerine dökülmüş mürekkep lekeleri gösterilerek büyük lekeyi yapanın mürekkebi kaza ile döktüğü; küçük lekeyi yapanın ise bilerek döktüğü söylendiğinde ve bu lekeleri yapan iki kişiden hangisinin daha suçlu olduğu sorulduğunda büyük lekeyi yapan kişinin daha suçlu olduğunu söyleyecektir. 50. İyi Çocuk (Kişilerarası Uyum) Eğilimi Birey çevresindeki insanların ihtiyaçlarına, beklentilerine ve kendine biçilen rollere göre davranır. Başkaları tarafından onaylanmak ve takdir edilmek için iyi çocuk olur. Başkalarına karşı düşünceli ve özverili davranma eğilimdedir. 52. Belirsiz bireyler, erkeksi ve kadınsı olarak belirtilen her iki ayırıcı özelliğin de kendilerinde bulunmadığını söyleyen bireylerdir. Bu grup, Marcia nın kimlik statülerinde yer alan dağınık kimliğe çok benzemektedir. 53. Anısal (epizodik) bellek, bireyin özel hayatına dair şeylerin saklandığı bellek türüdür. Gündelik hayatta yaptıklarımız, yapmaktan hoşlandıklarımız, hatıralarımız bu bellekte saklanır. "Bugün en son ne yediniz?" ve "Boş vakitlerinizde yapmaktan hoşlandığınız şeyler nelerdir?" sorularının cevaplarının bu bellekte saklanması beklenir. Anlamsal (semantik) bellek, ilkeler, kurallar, genellemelerin saklandığı, okul hayatında öğrendiğimiz birçok şeyin bulunduğu bellek bölümüdür. Ünlü bir sanatçıyı tanımamız da yine bu bellek tarafından sağlanmaktadır. (Dikkat: Eğer gösterilen kişinin bir yakınının fotoğrafı olsaydı anısal bellek devreye girerdi.) İşlemsel bellek, ifade edilemeyen bellek bölümüdür. Bir şeyin nasıl yapılacağını açıklar. 11

12 DENEME SINAVI Askı sözcük yönteminde, 1'den 9'a kadar olan rakamların okunuşuyla kafiyeli bazı sözcükler bulunur. (Bir - Kir, İki - Tilki, Üç - Güç, Dört - Ört gibi) Daha sonra oluşturulan bu sözcükler, duvara bir elbise askılığını asar gibi, zihnimize asılır ve hatırlamak istediğimiz şeyler bu askılıklara iliştirilir. (Ekmek, Süt, Pirinç, Yoğurt) (Ekmek kirliymiş, Tilki sütü içmiş, Pirinç ayıklamak güç, Yoğurdu ört gibi) Örnek metinde geçen "yedi - kedi" askısıyla sütün "Kedi sütü içti". şeklinde ilişkilendirilmesi "askı sözcük" yönteminin kullanıldığını göstermektedir. EĞİTİM BİLİMLERİ 57. İşçilerin ikinci ay performansının daha yüksek olduğu görülmektedir. Sabit aralıklı tarifede, pekiştirmenin ne zaman yapılacağı önceden bellidir. İşçilere "her akşam ücret ödenmesi" örneğinde zaman belli olduğuna göre sabit aralıklı tarife uygulanmıştır. 55. Bilgi işleme kuramına göre bilginin anlamlı hâle getirildiği yani algılamanın gerçekleştiği bellek bölümü "kısa süreli (işleyen - çalışan - aktif) bellek" olarak karşımıza çıkar. Duyusal kayıt bellekte bilgi orijinal ya da orijinale çok yakın bir hâlde - ham hâliyle - bulunur. Örneğin "V", duyusal kayıt bellekte bir görüntü iken kısa süre bellekte "alfabedeki bir harf" ya da "Romen rakamıyla 5" olarak anlamlı hâle dönüştürülür. 58. Eşik yönteminde, organizmanın istemediği uyarıcı her seferinde artırılarak sunulmaya devam edilir. Ancak yapılan artışlar hissedilmeyecek kadar küçüktür. Anne çocuğunun günlük bir saat kitap okuması için günlük kitap okuma süresini günlük ortalama birer dakika artırmış ve böylece bir saate ulaşmıştır. (Dikkat: Kademeli yaklaşma yönteminde her aşamanın ardından pekiştirme yapılır. Annenin gerçekleştirdiği uygulamada pekiştirmeye yer verilmemiştir.) 56. Karşılıklı belirleyicilik ilkesi, "birey - davranış - çevre" üçlüsü arasındaki ilişkiyi açıklar. Birey davranışlarıyla dahil olduğu çevreyi etkilediği gibi aslında bu davranışlarının oluşumunda çevresinden de etkilenmektedir. Yapımcılar bu tipte programlar hazırlayarak izleyicileri etkilerken, izleyiciler de bu tip programları izleyerek yapımcıları etkilemektedir. 59. Nötr bir uyarıcıyla koşullu uyarıcının ilişkilendirilmesi sonucunda, nötr uyarıcının da koşullu uyarıcı hâline dönüşmesi "birden fazla uyarıcıya koşullanma" olarak açıklanır. Örnek olayda Zeynep köprüden sulama kanalına düşünce köprüden korkmaya başlamış yani köprü koşullu uyarıcı hâline gelmiştir. Daha sonra teyzesini birkaç kez köprüden geçerken görmüştür. Yani korku tepkisi için nötr uyarıcı olan teyzesi ile koşullu uyarıcı olan köprüyü ilişkilendirmiştir. Süreç sonunda teyzesinden de korkmaya başladığına göre "üst düzey koşullanma" meydana gelmiştir. 12

13 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Bireyin gerçekleştirdiği bir davranışın ardından olumlu pekiştirecin ortama eklenmesine "olumlu pekiştirme" denir. Bu durumda saçına jole sürerek okula gelen çocuğun (gerçekleştirilen davranış), arkadaşlarının ilgi odağı olması (olumlu pekiştireç) üzerine sonraki hafta da aynı davranışı tekrarlaması "olumlu pekiştirme" olarak açıklanır. Gözlediğimiz bir olay pekiştirilirse, bundan biz de benzer şekilde etkilenebiliriz. Buna "dolaylı pekiştirme" denir. Selim, Mehmet'in davranışının olumlu sonuçlandığına tanık olunca aynı davranışı gerçekleştirmiş, dolaylı pekişmiştir. 62. Koşullu tepki, öğrenilmiş tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk hava nedeniyle titreme, doğuştan gelen öğrenilmemiş bir tepkidir. Yani "soğuk hava - koşulsuz uyarıcı", "titreme - koşulsuz tepki" dir. 63. Ayırt edici uyarıcı, davranışı kontrol eden uyarıcıdır. Yani davranışın yapılıp yapılmaması, ne şekilde yapılacağı o uyarıcıya (varlık - yokluk durumuna) bağlıdır. Sevinç gözlüğünü her zaman değil, küçük boyutlu yazıları okurken taktığına göre, küçük boyutlu yazılar, Sevinç'in gözlük takma davranışını kontrol etmekte, ayırt edici uyarıcı görevini üstlenmektedir. 61. Thorndike'ın etki yasası iki maddeden oluşmaktadır: i. Bir davranışın tekrar edilmesi tek başına U - T bağını güçlendirmez. ii. Tekrar etmeme bu bağı yok etmez. Thorndike'a göre yapılan tekrarların ardından geribildirim verilmemesi hâlinde U - T bağı güçlenmemektedir. Bu durumda bağı güçlendirmenin yolu, her tekrardan sonra geribildirim sunmaktır. Mehmet Öğretmen öğrencilerinden gösterdiği uygulamayı tekrar etmelerini istemiş ancak kendisi bölüm odasına gideceğine göre geribildirim vermemiştir. Bu durumda "tekrar ilkesi" ne aykırı davranmıştır. (Tekrar ettiriyorsan geribildirim ver, geribildirim vermiyorsan boş yere tekrar ettirme.) 64. Bireyin yeni edindiği bilgiye ihtiyaç duymasına karşın eski bilgisini kullanmasına "ileriye ket vurma", eski bilgisine ihtiyaç duymasına karşın yeni bilgisini kullanmasına "geriye ket vurma" denir. Ferit Ankara'ya gittiğinde nerede kaldığını soranlara (yeni bilgisine ihtiyaç duyuyor), A otelinin adını vermiştir (eski bilgisini kullanıyor), süreç ileriye ket vurma için uygundur. 13

14 DENEME SINAVI Çağrışım, bir kavramın bizde oluşturduğu öznel anlamdır. Çağrışımların kaynağı bireyin geçmiş yaşantılarıdır bu nedenle bireye özgüdür. Çağrışımsal anlamlardan faydalanmak, bireyin öğrendiklerini eski yaşantılarından bir olay - olgu - kavram ile ilişkilendirmeleri ile mümkündür. Öğretmenin hikâyeler oluşturmalarını istemesinin de sebebi budur. Çünkü aynı kelimeleri kullanacak olsalar bile her öğrenci farklı bir hikâye oluşturacaktır. EĞİTİM BİLİMLERİ 68. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre saygı ihtiyacındaki kişi, başarı kazanma, takdir edilme, saygı görme, ün, şan, şöhret, tanınma, bilinme gibi isteklerle doludur. Dünya rekortmeni bir sporcunun eski günlerdeki gibi tekrar gazetelerde boy gösterme arzusu, bu ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 69. Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun normal hâle getirilmesi amaçlanmaz. Onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşamasını kolaylaştırmak amaçlanır. 66. Kavrama yoluyla öğrenme sürecinde organizma uyarıcıları inceler, karşılaştırır ve aralarında ilişki kurar. Ferit, kablolar ile bağlantı noktalarını incelemiş, aralarında ilişki kurmuş ve bu yolla bağlantıları bir araya getirmiş, kavrama yoluyla öğrenmiştir. 67. Alan - biliş yolları öğrenmesi, Tolman'ın en az güvenilir olarak nitelendirdiği öğrenme şeklidir. Bu öğrenme şeklinde organizma bir durumda etkin olarak kullandığı problem çözme stratejisini benzer durumlarda da kullanma eğilimindedir. Ancak örnek olaydan da anlaşılabileceği gibi, böylesi bir strateji her zaman için güvenilir olmayabilir. 70. Psikolojik danışmanın intihar riski taşıyan öğrencilerin ailelerine durumları ile ilgili bilgi vererek çocuklarını psikiyatriste götürmelerini önermesi, rehberlik ve psikolojik danışma ilke ve anlayışlarına uygundur. Gizliliğin istisnai durumlarında ilgili kişiler bireyin izni alınmaksızın bilgilendirilir. Sorunun diğer seçenekleri değerlendirildiğinde, psikolojik danışmanın psikolojik danışma oturumlarının içeriğine ilişkin bilgi vermesi gizliliğe aykırıdır. Aynı şekilde kişisel gelişim dosyasının 4. düzey gizliliğe sahip bilgilerinin paylaşılması, gizliliğe aykırıdır. Bireyi tanıma tekniklerini almak istemeyen öğrencileri teknikleri almaları için ikna etmek, gönüllülük ilkesine aykırıdır. Derslerde sürekli üzgün ve mutsuz görünen öğrenciye doktora gitmesi gerektiğini söylemek ise doğru bir anlayış değildir. Öncelikle öğrencinin sorununun ne olduğunun anlaşılması, öğrenci konuşmak istemiyorsa rehberlik servisine yönlendirilmesi gerekir. Rehberlik servisine gitmek istemediğinde ise rehberlik servisini öğrencinin durumundan haberdar etmek gerekir. 14

15 EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI Akran zorbalığı: Bir ya da birden fazla öğrencinin kendilerinden güçsüz olan, kendilerini koruyamayacak durumda olan öğrencilere düzenli ve kasıtlı olarak incitici davranışlarda bulundukları bir istismar türüdür. Fiziksel ya da sözel olabilir. Bir başka sınıflandırma olarak doğrudan ya da dolaylı olabilir. Soruda, arkadaşı istemediği hâlde, ona lakabıyla seslenmekten söz edilmektedir. Bu zorbalık doğrudan ve sözel zorbalık sınıflandırmasına girer. Genel ifadeyle ise akran zorbalığıdır. 74. Öğrencilerin eğitiminden ve gelişiminden sorumlu kişilerde ortak bir rehberlik anlayışı oluşturarak öğrencilere sunulan hizmetlerin etkililiğini arttırmak için yürütülen çalışmalar müşavirliktir. Okul müdürünün rehberliğin önem ve gereğini anlaması, rehberlik ilke ve anlayışlarına sahip olması için ona müşavirlik yapılmalıdır. 72. Super in benlik kuramında 5 dönem ile meslek gelişim sürecinin aşamaları açıklanmaktadır: 1. Büyüme a. Hayal b. İlgi c. Yetenek 2. Araştırma (14-24 yaş) a. Deneme (14-18 yaş) : Mesleklerin değerlere uygunluğunun değerlendirildiği dönemdir. b. Geçiş c. Sınama 3. Yerleşme 4. Koruma 5. Çöküş 75. Soruda verilen yetenek-başarı karşılaştırma tablosuna göre, Yasemin yeteneklerinin üzerinde başarı göstermektedir. Yeteneklerinin üzerinde başarı gösterme çok çalışmak sonucu olabilir. Çok çalışmanın sebebi de genellikle aile baskısı ve zorlaması nedeniyledir. Bu nedenle, Yasemin in aile baskısı ve zorlaması altında olduğu öncelikle düşünülür. 73. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre, okulda rehberlik ve psikoloji danışma hizmetlerinin gerektirdiği yer ve araç gereci temin etmek, okul müdürünün görevidir. 76. Gruptaki öğrencilerin genel yetenek testinden elde ettikleri ham puanlarla genel akademik başarı ortalaması ham puanları verildiğine göre, genel akademik başarı ortalaması içinde özel yetenek testleri ile belirlenen ders ortalamaları yer almaz. (Resim, müzik, spor) 15

16 DENEME SINAVI Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci, özel eğitim gereksinimi olan öğrencidir. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencinin akademik başarısını sağlamada ve öğrenme engellerini ortadan kaldırmada öncelikle eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitimi için özel eğitim hizmetlerinden faydalanılır. 78. Önleme: Gelecekte ortaya çıkması muhtemel problemleri öngörerek ortaya çıkmasını önlemeye dönük yürütülen çalışmalardır. Yine var olan bir problemin yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmalardır. Soruda intihar ve madde kullanımı gibi sorunların ortaya çıkmasını azaltmak için yürütülen çalışmaların işlevi sorulmaktadır. EĞİTİM BİLİMLERİ 80. Johari penceresi (iletişim penceresi), kişinin kendisini başkalarına tanıtmaya ve kendini tanımaya ne kadar açık olduğuna dair değerlendirme yapmaya imkân verir. Bu pencerenin 4 bölmesi bulunmaktadır; açık, gizli, kör ve bilinmeyen. - Açık bölme, hem kendimiz hem de başkalarınca bilinen benliğimizi - Gizli bölme, bizim bildiğimiz ancak başkalarına göstermediğimiz benliğimizi - Kör bölme, başkalarının bildiği bizim bilmediğimiz benliğimizi ifade eder. Soruda, öğrenci kendisinin duygusal olduğunu belirtmiştir. Ancak ne anne-babası ne öğretmenleri ne de arkadaşlarının kendisini böyle görmediğini ifade etmiştir. O hâlde bu yönü, gizli benliğinin parçasıdır. 2 ve 3 numaralı davranışlar açısından değerlendirildiğinde öğrenci kendisini şakacı olarak ifade etmektedir. Ama diğerlerinin kendisini böyle görmediğini belirtmiştir. Aynı şekilde kendisinin kaba olmadığı ama diğerlerinin kendisini böyle gördüğünü belirtmiştir. Buna göre diğerleri şakaları kaba görüyor olabilir. Bu da kör benliğinin bir parçasıdır. 4 ve 5 numaralı davranışlarda ise kendisi ve başkalarının genel olarak kendisini düzenli ve yardımsever olarak belirttiğini değerlendirmiştir. O hâlde bu davranışlar açık benliğindedir. 6 numaralı davranışta ise hiç kimse açısından kendini değerlendirmemiştir. Yani kimsenin onu sessiz biri olarak gördüğünü düşünmemektedir. Kendisine göre de sessiz biri değildir. O hâlde bu gizli benlik olamaz. 79. İl çerçeve programı, İl danışma komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) nin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü tarafından hazırlanmaktadır. 16

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 te çıkartılan 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nun sonuçlarından biri değildir? A) Ülkedeki tüm eğitim öğretim kurumları bakanlığın çatısı

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Eğitimin Psikolojik Temelleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimin Psikolojik Temelleri Yrd.Doç.Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR Örnek Olay Ahmet, mesleğini seven ve mesleğinde başarılı

Detaylı

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır. Bireylerin yaşam boyu geçirdiği, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişimleri açıklamaya çalışır ve aynı zamanda bu yönlerden bireyler arasındaki farklılık ve benzerliklerle de ilgilenir. Eğitim de

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı