2006 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI ÇALIŞMA RAPORU İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Sıraselviler Cad. Kristal Apt. No: 56 D: 3-4 Beyoğlu Istanbul Tel : (212) (pbx) Faks : (212)

2 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2006 YILI ÇALIŞMA RAPORU I) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı II) Vakfın 2006 yılı içinde yürüttüğü çalışmalar A. Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık Programları B. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, HIV/AIDS Önleme ve Destek Programları C. İnsan Ticareti ile Mücadele Programı D. Zor Durumdaki Gruplara Yönelik Programlar E. Toplumsal Kalkınma Programları III) IV) Öğrenim Bursları Toplantılar / Konferanslar V) Üyelikler VI) VII) Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Bilanço ve Gelir Gider Tablosu VIII) Görüntülerle Çalışmalar IX) Yayınlar X) Basında İKGV 1

3 I) İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV); Türkiye'de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur yılında akademisyen ve işadamlarından oluşan 13 kurucu üye tarafından kurulmuş olup, halen 35 mütevelli heyet üyesi bulunmaktadır. Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak için her türlü çalışmayı yapmaktır. İKGV nin nüfus ve kalkınma alanlarında insan kaynağının, özellikle kadın, genç ve çocukların yetkinleştirilmesi için savunuculuk, eğitim ve hizmet sunumu yoluyla yaptığı çalışmalar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AIDS bilgieğitim-iletişim (BEİ) etkinlikleri; Topluma dayalı üreme sağlığı (ÜS) hizmetleri; ÜS hizmet sunucularına yönelik teknik eğitim malzemelerinin geliştirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi; Ergenler için doğru ve yaşa özel cinsel sağlık eğitimi programlarının oluşturulması; Üniversiteli gençler için kaliteli ve kolay ulaşabilecekleri ÜS hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi; Mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına yönelik destek programları; Çocuk haklarının desteklenmesi, kadınların eğitim ve istihdama erişimine destek ve sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesi; Toplumsal kalkınma çalışmaları; kadınların ve çocukların kent hayatının sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması ve sivil toplum bilinci yaratılması; vb. İKGV, ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışma ve proje yürütmüş ve çeşitli uluslararası örgütlerle koordinasyon içerisinde proje geliştirme ve uygulama alanında büyük deneyim sahibi olmuştur. Bu çalışmalar ile 400,000 den fazla kadına, 30,000 den fazla sağlık personeline, 8,000 mülteci ve göçmene, 280 den fazla insan ticareti mağduruna hizmet sunulmuştur. İKGV, 2006 yılında üreme sağlığı/cinsel sağlık, CYBE ve HIV/AIDS önleme ve destek, insan ticareti ile mücadele, toplumsal kalkınma ve zor durumdaki gruplara yönelik çalışmalarına devam etmiştir. 2

4 II) VAKFIN 2006 YILI İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR A) ÜREME SAĞLIĞI / CİNSEL SAĞLIK PROGRAMLARI Willows Foundation Hizmet Bölgelerinde Eğitim Willows Foundation tarafından; nüfusun sağlık eğitimi ve hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kesimlerine bilgi vermek, üreme hakları ve sağlığı konularında bilinç ve sağlık hizmetlerinden yararlanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürütülen "Topluma Dayalı Üreme Hakları ve Sağlığı Bilgilendirme, Eğitim ve Sevk Hizmetleri" projesi kapsamında eğitilen saha çalışanları tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde öncelikle en çok ihmal edilmiş kesimlerde yaşayan kadınlar bilgilendirilmekte ve sağlık kuruluşlarından hizmet almaya yönlendirilmektedir yılında İKGV ve İstanbul Üniversitesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan Hizmette Kalite Araştırması ile, sevk edilen kurumlarda hizmetin daha kaliteli verilmesinin önünde ne tür engeller olduğu tespit edilmiş; bunun sonucunda, Willows Foundation hizmet bölgelerindeki sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personelinin bilgi düzeyini yükseltecek ve hasta ile sağlık personeli arasındaki iletişimi iyileştirecek bir eğitim programı geliştirilmiştir. İKGV nin, İstanbul Barosu avukatları, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Bölümü ve Xperteyes Danışmanlık Şirketi ile birlikte yürüttüğü eğitimlerde sağlık hizmet sunucularına, iletişim ile hasta ve üreme hakları konularında eğitim verilmektedir. İki aşamalı olarak yapılan eğitimlerin ilk bölümü üç günlük bir seminer olarak uygulanmakta; yaklaşık üç ay sonra aynı ilde aynı kişilere iki günlük uygulama eğitimleri yapılarak beş günlük eğitim tamamlanmaktadır yılından itibaren Aydın, Diyarbakır, Mardin, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Van, Adıyaman, Mersin/Tarsus ve Adana illerinde yapılan eğitimler, 2006 yılında Ağrı, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa/Viranşehir illerinde tekrarlanmıştır. Gaziantep ve Viranşehir de yapılan eğitimlerde her iki eğitim tamamlanmış; Ağrı ve Şırnak illerinde 1. eğitimler gerçekleştirilmiştir. Ağrı ve Şırnak ta 2. eğitimler 2007 yılı içinde tamamlanacaktır yılında gerçekleştirilen eğitimlerden sağlık ocakları, AÇSAP Merkezleri ve devlet hastanelerinde çalışan sağlık hizmeti sunucuları ve Willows çalışanları olmak üzere toplam 78 kişi yararlanmıştır yılından bu yana gerçekleştirilen tüm eğitimlerde ulaşılan kişi sayısı toplam 442 olmuştur. 3

5 Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçları Konusunda Sağlık Personelinin Hizmet içi Eğitimi Avrupa Komisyonu finansmanı ile yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında 2004 yılında alınan bu proje ile Türkiye de cinsiyete dayalı şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair farkındalık yaratmak ve Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa illerinde sağlık hizmet sunucularına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler aracılığıyla şiddet mağdurlarının kaliteli üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımını arttırmak amaçlanmıştır. İki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerde, ilk aşamada 10 ilde Merkezi Eğitim Ekibi tarafından verilen Eğitici Eğitimleri ile toplam 200 profesyonelin eğitici eğitimi alması, bunu takiben her ilde 2 şer bölge eğitimi yapılarak Sağlık Bakanlığı kurumları, Üniversiteler, barolar ve STK lardan toplam 400 profesyonelin eğitilmesi planlanmıştır yılında Adana, İzmir, Antalya, Aydın, Samsun ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilen eğitici eğitimlerine toplam 177 kişi katılmıştır yılında ise Ankara, İstanbul, Bursa ve Elazığ illerindeki eğitici eğitimleri tamamlanmış ve toplam 97 kişi eğitim almıştır. Böylece eğitici eğitimi alan toplam kişi sayısı 274 e ulaşmıştır yılında eğitici eğitimi alan eğiticilerin de katkılarıyla 10 ilde ikişer bölgesel eğitim gerçekleştirilmiş, bu eğitimlerde ilk eğitimlerde 201, ikinci eğitimlerde 228 olmak üzere toplam 429 kişi eğitim almıştır. Proje kapsamında toplam adet broşür, 500 adet poster basılmış ve dağıtılmıştır. Ayrıca adet katılımcı kitabı ve 500 adet eğitimci kitabı eğitimlerde katılımcılara verilmiştir. İngiltere Büyükelçiliği proje eğitimlerinin bazılarına finansman sağlamıştır. Proje Aralık 2006 da tamamlanmıştır. Meme Kanseri Tarama Hizmetlerine Talebin Arttırılması Projesi Avrupa Komisyonu finansmanı ile yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı Programı nın 2. ihalesinden alınan bu proje ile Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerinin bulunduğu Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul ve Trabzon illerinde toplum duyarlılığını arttırmak ve erken tanı hizmetlerinin kullanımını sağlamak yoluyla meme kanserinden ölümlerin azaltılması amaçlanmıştır. Proje etkinlikleri kapsamında Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) bulunduğu 6 ildeki kadın ve sağlık konularında çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve eczacılar proje eğitim ekibi tarafından eğitilecek ve bu eğiticilerin de topluma yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. 4

6 Proje Eğitim Ekibi (PEE), belediyelerle işbirliği yaparak topluma yönelik bilgilendirme toplantıları yapacaktır. Ayrıca, meme sağlığı ve erken teşhis olanakları konusunda görsel-işitsel materyal geliştirilecektir. Projenin hedef grubu, yerel STK ların eğiticileri, eczacılar ve toplumdaki kadınlar olarak belirlenmiştir. Türkiye Meme Vakfı ile ortak olarak yapılacak projenin anlaşması Ekim ayında imzalanmış olup eğitim programı ve eğitim materyali hazırlık çalışmaları ile işbirliği yapılacak tüm kuruluşlarla iletişim sağlanması çalışmaları devam etmektedir. Eğitimler ve bilgilendirme toplantıları 2007 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Evlilik Öncesi Üreme Sağlığı Danışmanlığı Projesi Avrupa Komisyonu finansmanı ile yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında 2004 yılında alınan proje, Kadıköy Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı nın (KASDAV) liderliğinde İKGV, Moda Soroptimist Kulübü Derneği ve Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniği nin işbirliğiyle yürütülmüştür. Proje ile, evlilik öncesi ve evlilik sonrası danışmanlık yoluyla çiftlerin üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını yaygınlaştırmak ve evlilik öncesi muayene hizmetlerinin, üreme sağlığı temel hedeflerine ve tıp etiği ilkelerine uygun yürütülmesi konusunda savunuculuk yapmak amaçlanmıştır. Projeye planlama aşamasında dahil olan İKGV, Yürütme Kurulu üyeliğinin yanı sıra üreme sağlığı konulu eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve BEİ materyali ile Evlilik Rehberi nin geliştirilmesinde katkı sağlamıştır. Ayrıca evlilik muayenelerine yönelik bir rehberin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur. Proje kapsamında KASDAV ve belediye birimlerinde çalışan sağlık personeli, danışman ve eğitici olmak üzere eğitici eğitimi; 52 gönüllü de toplum sağlık gönüllüsü olmak üzere eğitim almışlardır. Proje süresince Kadıköy de üreme ve cinsel sağlık hizmetlerinden yararlanmakta güçlük yaşayan bölge halkına yönelik olarak eğitimler gerçekleştirilmiş, toplam 6670 kadın ve 867 erkek ile 831 evlilik öncesinde bulunan çift eğitimlerden yararlanmıştır. 5

7 B) CYBE ve HIV/AIDS ÖNLEME VE DESTEK PROGRAMLARI Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla CYBE ve HIV/AIDS in Önlenmesi Avrupa Komisyonu finansmanı ile yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında 2004 yılında alınan bu proje ile İstanbul da seks işçilerinin insan hakları ve üreme sağlığı haklarından yararlanmalarının sağlanması yoluyla güvenli cinsel davranışlarının desteklenmesi ve CYBE ve HIV/AIDS in önlenmesi amaçlanmıştır. Istanbul AIDS Savaşım Derneği işbirliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında 2005 yılında, bu gruplara danışmanlık ve eğitim sağlayacak danışma merkezi Kadın Kapısı açılmış ve hedef grup tarafından yoğun olarak kullanılan bir sosyal merkez haline gelmiştir. Projede bugüne kadar 43 meslektaş eğiticisi eğitilmiş, seks işçisine eğitim, 208 seks işçisine danışmanlık verilmiş, kondom ve broşür dağıtılmıştır. Ayrıca, meslektaş eğiticiler tarafından 575 seks işçisine dolaylı eğitim verilmiştir. Seks işçilerine yönelik ayrımcılığı azaltmak ve farkındalığı arttırmak için medya mensuplarına yönelik basın toplantıları düzenlenmiş, basın bültenleri dağıtılmıştır. İçeriği seks işçilerinin kendileri tarafından üretilen GACI nın 6. sayısı çıkmıştır. Proje 2006 yılı sonunda tamamlanmıştır. Sokakta Çalışan Seks İşçilerine Yönelik Gezici Eğitim ve Danışmanlık Birimi Projesi Küresel Fon desteğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı ndan alınan projenin anlaşması Nisan 2006 da imzalanarak proje çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul da gezici bir danışmanlık birimi ile sokakta çalışan seks işçilerine sahada ulaşılarak güvenli cinsel davranış konusunda bilgi tutum ve davranışlarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, İKGV nin seks işçilerine yönelik AB projesinde danışma merkezi olarak kullanılan Kadın Kapısı ndan yürütülmektedir. Proje çalışmalarının başlangıcında hedef grup üyeleri ile yakın ilişkileri olan, hedef grubun özelliklerini tanıyan ve güvenli cinsel ilişki ve CYBE ler konusunda danışmanlık/eğitim becerileri kazandırılan dört saha eğiticisi, bir minibüsü eğitim ve danışmanlık aracı olarak kullanarak, İstanbul da sokaklarda çalışmakta olan seks işçilerine ulaşmaktadırlar. Proje aktiviteleri için kullanılacak olan minibüs, Temmuz ayında satın alınmış, iç mekan değişiklikleri yapılarak eğitim ve danışmanlık aracına dönüştürülmüştür. 6

8 Saha çalışanları Eylül ayı itibari ile İstanbul un Avrupa ve Asya yakalarında sokakta çalışan seks işçilerine ulaşarak eğitim ve danışmanlık sunmaya başlamışlardır. Saha eğitimlerinde BEİ materyalleri (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Güvenli Cinsel İlişki için Prezervatif Kullanımı, Güvenliğiniz için - Güvenli çalışma koşulları, Seks İşçilerinin İnsan Hakları, Kadın Kapısı Kendinden yapışkanlı el ilanı, GACI Dergileri) dağıtılmakta ve İKGV tarafından CYBE ler konusunda hazırlanan yaklaşık 5 dakikalık bir eğitim filmi gösterilmektedir. Hedef grup üyelerine ayrıca ilk karşılaşmada adet kondom verilmektedir. Bugüne kadar 854 seks işçisine ulaşılmış, BEİ materyali ve kondom dağıtılmıştır. Proje 17 ay sürecektir. Erkeklerle Cinsel İlişkiye Giren Erkeklerin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla HIV/AIDS'in Önlenmesi Projesi Küresel Fon desteğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı ndan 2006 yılında alınan projenin anlaşması Nisan 2006 da imzalanarak proje çalışmalarına başlanmıştır. Temelde hedef gruba yönelik bir topluma dayalı bilgilendirme ve kondom dağıtımı projesi olup İstanbul da belirli mekanlarda çalışmakta olan ve/veya bu mekanlara müşteri olarak giden ve/veya sokakta ulaşılabilen ve erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerin güvenli cinsel ilişki davranışlarının desteklenmesi yoluyla HIV/AIDS in önlenmesini amaçlanmaktadır. Nisan ayında başlayan projenin 2 saha çalışanı hedef grup üyeleri ile yakın ilişkileri olan, özelliklerini bilen, mekanları tanıyan ve bu mekanlarda rahat çalışabilme özelliklerini taşıyan ve güvenli cinsel ilişki ve CYBE ler konusunda danışmanlık/eğitim becerileri kazandırılan elemanlar olup saha çalışmalarına Ağustos ayı itibari ile başlamışlardır. Saha çalışmaları kapsamında saha çalışanları hedef grup üyelerine parklar, Taksim Meydanı, kafeler ve Kadın Kapısı aracılığıyla ulaşarak CYBE ler konusunda bilgi vermekte, BEİ materyali (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Güvenli Cinsel İlişki için Prezervatif Kullanımı, Cinsel Yönelimler ve Cinsel Kimlikler) sağlayıp danışmanlık ya da sevk gereken kişileri Kadın Kapısı Danışma Merkezine göndermektedirler. Hedef grup üyelerine ilk karşılaşmada adet kondom verilmektedir. Bugüne kadar 512 hedef grup üyesine ulaşılmış, BEİ materyali ve kondom dağıtılmıştır. Proje 17 ay sürecektir. 7

9 C) İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE PROGRAMI İnsan Ticareti özellikle son onyıllarda bir çok ülkeyi etkileyen bir fenomen olarak ortaya çıkmıştır. Büyük bir insan hakları ihlali olmasının yanı sıra, ülkelerin sınır güvenliğini, ekonomik yapısını ve toplumun manevi yapısını olumsuz etkileyen sınır aşan ve küresel nitelikli bir suçtur. Türkiye, son yıllarda komşu ülkelerdeki siyasal belirsizlikler ve karışıklıklar sonucunda göç alan ülke konumuna gelmiştir. Bölgedeki coğrafi konumu, demokratik ve ekonomik yapısı ve diğer bölge ülkelerine göre gelişmişliği nedeniyle insan ticareti olgusundan etkilenmektedir. Çoğunluğu kadın olmak üzere daha iyi ve güvenli bir yaşam beklentisi ile ülkelerini terk eden veya çeşitli vaatlerle kandırılan kişiler esnek vize politikasından yararlanarak geçimlerini sağlamak amacıyla Türkiye ye gelmekte ve daha sonra cinsel ve işgücü sömürüsü amaçlı insan ticaretinin hedefi olmaktadırlar. İKGV, Türkiye de insan ticareti ile mücadeleye başlayan ilk sivil toplum kuruluşudur. İnsan ticaretinin giderek büyümekte olan uluslararası bir problem olması nedeniyle, hükümetler, hükümetler arası ve hükümet dışı kuruluşların konuyla ilgili olarak iletişim halinde çalışması gereğine inanan İKGV, bir STK olarak inisiyatif almış ve bilgi ve deneyimlerini insan ticareti mağdurlarına yardım için kullanmak amacıyla 2003 yılında İnsan Ticareti ile Mücadele Programı nı başlatmıştır. İKGV nin İnsan Ticareti ile Mücadele Programı nın alt başlıkları şunlardır: 1. İnsan Ticareti mağdurları için Türkiye nin ilk sığınmaevinin kurulması ve yönetimi, 2. İnsan Ticareti konusunda farklı gruplara yönelik eğitimler düzenlenmesi, 3. İnsan Ticareti konusunda uluslararası işbirliğinin sağlanması, 4. İnsan Ticareti konusunda bilgi toplanması ve bu bilginin yaygınlaştırılması, 5. İnsan Ticaretinin önlenmesi amacıyla savunuculuk çalışmalarının yapılması. İKGV insan ticareti ile mücadele programı kapsamında tarafların sorumluluklarını belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile 4 Eylül 2003 te; Jandarma Genel Komutanlığı ile 14 Haziran 2004 te protokol imzalamıştır. 8

10 İnsan Ticareti mağdurlarına destek sağlama çalışmaları: İKGV, insan ticareti mağdurlarına, emniyet güçleri tarafından kurtarılmalarından sonraki dönemde barınma, tıbbi, psikolojik ve hukuksal destek, tercüme, güvenlik, bulunduğu ortama uyum, gönüllü geri dönüşünün sağlanması gibi çeşitli konularda yardım ve destek sağlamak amacıyla, Türkiye nin insan ticareti mağdurlarına hizmet veren ilk sığınma evini İstanbul da 2004 yılı Kasım ayında hizmete açmıştır. Sığınmaevi, insan ticareti mağdurlarının gönüllü katılımının sağlandığı bir destek merkezidir. Sığınmaevinde çalışan ve Rusça-Türkçe konuşan dört personel (danışman), Türkiye de kaldıkları süre boyunca mağdurlara refakat etmekte; mağdurların sığınmaevinde kendilerini rahat hissetmelerini ve belirlenmiş kurallar içinde hareket etmelerini sağlamakta; ihtiyaç duydukları tercüme ve bulundukları ortama uyum konusunda destek ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. İnsan ticareti mağdurlarının yaşamış oldukları travmatik deneyimler nedeniyle İKGV nin psikoloğu, her mağdurla, sığınmaevine gelişinden hemen sonra bir görüşme ve psikolojik değerlendirme yapmakta ve kendisine uzun vadede etkili başetme yolları konusunda danışmanlık vermektedir. Mağdurun psikolojik destek ihtiyacının devam ettiği durumlarda seanslar devam etmekte ve gerek duyulursa psikiyatriste sevk edilmektedir. 9

11 Mağdurların sağlık sorunları ve tıbbi bakım gereksinimleri, Sağlık Bakanlığı nın, tüm devlet hastanelerinde insan ticareti mağdurlarının ücretsiz olarak tedavi edilebilmesi için yayınladığı genelge doğrultusunda karşılanmaktadır. Hastaneye sevk işlemleri Kaymakamlık kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Gerek sevk, gerekse mağdurların hastanedeki işlemleri sığınmaevi personeli tarafından yapılmakta, mağdurlara muayene sırasında da eşlik edilerek tercümanlık yapılmaktadır. Sığınmaevinde mağdurlara sağlanan tıbbi ve psikolojik destek hizmetleri bütünüyle tıp etiği ilkelerine ve uluslararası hasta hakları protokollerine uygun olarak sürdürülmekte olup mağdurun onayı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. İnsan ticareti mağdurlarının tespiti ve kurtarılmalarının ardından ülkelerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için geri dönüşlerinde uçağa binene kadar refakat edilmekte ve inecekleri yerde karşılanmaları sağlanmaktadır. Bu süreçte, İKGV, IOM ile işbirliği içerisinde çalışmakta; sığınma evi danışmanları mağdurlara uçağa kadar refakat etmektedir. İKGV nin sığınmaevinde 1 Kasım Nisan 2007 tarihleri arasında toplam 281 mağdur misafir edilmiştir. Bu mağdurların %30 u Moldova, %25 i Ukrayna, %16 sı Rusya, %8 i Kırgızistan, %4 ü Özbekistan ve %3 ü Türkmenistan vatandaşı olup kalan %13 ü çoğunluğu bölge ülkelerinden olmak üzere diğer ülke vatandaşları oluşturmaktadır. Mağdurların %73 ü yaş arasındadır yılı içinde İKGV nin sığınmaevinde toplam 107 mağdur konaklamıştır. Bu mağdurların ülkelerine ve yaş gruplarına göre dağılımları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Kazakistan; 2 Belarus; 3 Bulgaristan; 7 Iran; 2 Rusya; ,33% ,50% 40+ 4,51% Azerbaycan; 7 Uganda; 1 Ermenistan; 1 Kirgizistan; ,64% bilinmeyen 2,42% Moldova; 86 Sri Lanka; ,23% Turkmenistan; 10 Tunus; 1 Ozbekistan; 12 Gurcistan; 5 Etiyopya ; 1 Romanya; 6 Ukrayna; ,37% Şekil 1: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı sığınmaevinde misafir edilen insan ticareti mağdurlarının ülkelerine ve yaş gruplarına göre dağılımı (1 Kasım Nisan 2007). 10

12 Sığınmaevinin kirası, İstanbul da yapılan NATO Zirvesi sırasında, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve ABD Dışişleri Bakanı Colin L. Powell ın da katıldığı törenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İKGV arasında 29 Haziran 2004 te imzalanan protokol gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanmaktadır. Kasım 2004 tarihindeki açılışından, 2005 yılı sonuna kadar, sığınmaevinin kira dışındaki diğer tüm giderleri Philip Morris firması; idari giderleri de İKGV tarafından karşılanmıştır yılı başından itibaren, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu nun Dünya Bankası destekli Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında alınan destekle çalışmalar sürdürülmektedir. İnsan Ticareti ile Mücadele Konusunda Eğitimler: İKGV nin insan ticareti ile mücadele programının önemli bir bileşeni savcı, hakim ve polislerin eğitim gereksinimini karşılamaya yönelik hizmet-içi eğitimlerdir. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde yürütülen Türkiye ve Dünyada İnsan Ticaretinin Boyutları ve Önlenmesi konulu Eğitim Programı, 2004 yılı içinde Adalet Bakanlığı mensuplarına yönelik üç toplantı, 63 katılımcı ve EGM mensuplarına yönelik altı toplantı, 151 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim programları çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarının insan ticareti konusunda bilgilendirilmelerine yönelik hizmet içi eğitim modülleri de hazırlanmış olup eğitimlere önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir yılında CRS/Bulgaristan, CRS/Sırbistan, Caritas/Bulgaristan, ASTRA/Sırbistan ve İKGV nin katılımı ile yürütülen uluslararası Etkin Mağdur Koruması için Sınırlararası İşbirliği projesi kapsamında Türkiye nin 10 değişik ilinden Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi temsilcilerine insan ticareti ile mücadele çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunların paylaşılmasına yönelik bir atölye çalışması ve İstanbul da İKGV nin mağdurlara sağlık desteği sağlamak konusunda işbirliği içerisinde çalıştığı sağlık kuruluşlarının yöneticilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Uluslararası işbirliğinin sağlanması: İKGV bölgedeki STK larla bir iletişim ağı oluşturma çabalarına 2003 yılında başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucu bölge STK larının bilgilerinin toplandığı bir STK veri tabanı oluşturulmuştur. İKGV bu ülkelerdeki STK lar ile rahatlıkla iletişim kurmakta ve karşılıklı bilgilendirme yapılmaktadır. İKGV ve Catholic Relief Services(CRS)/Bulgaristan, Eylül 2004 tarihinde İstanbul da İnsan Ticareti ile Mücadelede STK lar ve Kolluk Kuvvetleri arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi konulu uluslararası bir toplantı düzenlemiştir. Toplantının ana amacı, Türkiye, Bulgaristan, 11

13 Romanya ve Moldova daki kolluk kuvvetlerinin, devlet yetkililerinin ve STK ların işbirliği geliştirmesinin mekanizmalarını ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Toplantıya bu dört ülkenin insan ticareti ile ilgili çalışan birimlerini ve özellikle polis gücünü ve STK ların temsilcilerini kapsayan 54 katılımcı davet edilmiştir. İKGV, İnsan Hakları Merkezi nin (KEPAD) inisiyatifi ile Haziran 2005 te kurulan Güneydoğu ve Doğu Avrupa da İnsan Ticaretine Karşı ARIADNE Ağı na üye 17 STK dan biridir. Ağın başlıca amacı kaynak, transit ve hedef ülkeler arasında mağdurların desteklenmesi ve fenomenin önlenmesinde koordine bir işbirliğini geliştirmektir. İKGV, 2003 yılından bu yana pek çok ulusal ve uluslararası toplantıya katılarak, hem Türkiye nin hem de İKGV nin insan ticareti ile mücadele konusunda yaptıklarını tanıtmakta ve süregiden bu probleme kalıcı bir çözüm bulabilmek konusunda deneyimlerden yararlanmaktadır. Bu çabalar sonucunda İKGV, Türkiye de bu konuda çalışan ilk STK olarak uluslararası platformda tanınır hale gelmiştir yılı içinde İKGV yöneticileri ve uzmanlarının katıldığı toplantı, eğitim ve seminerler aşağıda belirtilmiştir: Sırbistan IOM in davetlisi olarak 30 Mayıs 2006 tarihinde Belgrad da yapılan Regional Conference on Temporary Residence Permit and Assistance to Victims of Trafficking toplantısı; 25 Nisan- 18 Mayıs 2006 tarihleri arasında ABD Dışişleri Bakanlığı nın Uluslararası Ziyaretçi Programı; Human Rights Defence Center/Yunanistan ile yapılan proje kapsamında Haziran 2006 tarihlerinde Selanik te düzenlenen ARIADNE- Bölgesel STK toplantısı; European Commission DG JLS AGIS Programme (Project AGIS II- 2005) ve IOM tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Atina da Haziran 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen Joint Training in Fighting Human Trafficking Eğitici Eğitimi; La Strada International tarafından Eylül 2006 tarihlerinde Kiev-Ukrayna da düzenlenen Anti-trafficking Activities Towards Safe Migration Perspective: Role of NGOs as Watchdogs and Service Providers konulu toplantı; CRS Bulgaria tarafından 3-4 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Safe Environment for Children: Coordination Meeting toplantısı. Ayrıca, İKGV nin Gürcistan da işbirliği içerisinde bulunduğu People s Harmonious Development Society isimli sivil toplum kuruluşu tarafından Anti-Trafficking Information Exchange and Knowledge Networking projesi kapsamında Ekim 2006 tarihlerinde Tiflis- Gürcistan da düzenlenen çalışma toplantısının resmi davetleri İKGV aracılığıyla yapılmıştır. Toplantıda İKGV temsilcileri iki oturumda moderatörlük ve bir yuvarlak masa toplantısında sunum yapmışlardır. 12

14 İKGV yurt içinde düzenlediği toplantılarla da, insan ticareti ile mücadelede görev alması beklenen tarafların farkındalığını arttırmış ve bilgilendirmiştir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2006 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen İnsan Ticareti konulu toplantının bölgesel STK seçimleri ve ilk iletişimleri İKGV tarafından yapılmış; toplantıda YK Başkanı Sn. Turgut Tokuş açılış konuşması, İKGV temsilcileri moderatörlük ve sunum yapmışlardır. Türk ve Alman Hükümetleri arasında imzalanan İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi (Twinning Projesi) kapsamında yapılan toplantı ve uzmanlarla görüşmeler Mart ayından bu yana yoğun olarak sürmekte olup İKGV uzmanları İstanbul ve Ankara da bir çok toplantıya katılmışlar ve konu ile ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. 13

15 D) ZOR DURUMDAKİ GRUPLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Mülteci ve Sığınmacılara Psiko-sosyal Destek Projesi Hollanda Büyükelçiliği MATRA/KAP Programı ndan alınan fonla Nisan 2002-Nisan 2003 tarihleri arasında İstanbul da mülteci ve sığınmacılara yönelik olarak başlayan psikolojik destek projesi, elde edilen verimli sonuçlar nedeni ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği nin (UNHCR) finansmanı ile İstanbul ve Ankara da 2003 yılından bu yana psiko-sosyal destek projesi olarak sürdürülmektedir. Projenin amacı, mülteci ve sığınmacı statüsünde bulunan kişilere, içinde bulundukları zor durumla baş edebilecekleri konuma getirebilmek amacıyla destek sağlamaktır. İKGV, Türkiye deki sığınmacı ve mültecilere psikolojik destek hizmeti vermeye başlayan ilk sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalar Istanbul da bir klinik psikolog ve çeşitli dillerde tercümanlar ile International Catholic Migration Commission (ICMC) ofisinde, Ankara da bir sosyal hizmet uzmanı ve bir tercüman aracılığıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile ortak kullanılan ofiste verilmektedir. Ankara da psikolojik desteği Çankaya Kliniği psikologları sağlamaktadır. İstanbul da 2006 yılında toplam 64 mülteci/sığınmacı (%58 kadın, %42 erkek) psikolojik destek hizmetinden yararlanmıştır. Bunlardan 29 u ileri tetkik ve tedavi için psikiyatriste sevk edilmiştir. Ankara da ise toplam 246 mülteci/sığınmacı (%41 kadın, %53 erkek, %6 transgender) sosyal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış; 125 mülteci/sığınmacıya sosyal çalışmacımız tarafından telefonda danışmanlık verilmiştir. Ayrıca, 45 vakaya psikolojik destek sağlanmış, bunların 11 i psikiyatriste sevk edilmiştir. Çeşitli STKlarla gerçekleştirilen işbirliği ve ağ çalışması kapsamında toplam 220 mülteci/sığınmacıya sosyal yardım sağlanmıştır yılı içinde gerçekleştirilen Gender Children Team (GCT) toplantılarına İstanbul ve Ankara ofislerinden katılım sağlanmıştır. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bahar dönemi ve güz dönemi içinde Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ndan öğrenciler, zorunlu stajlarını Ankara proje ofisimizde yapmışlardır. 14

16 E) TOPLUMSAL KALKINMA PROGRAMLARI İhsaniye de Tarımsal İstihdam ve Kalkınma Projesi Avrupa Birliği finansmanı ile İŞKUR tarafından yürütülen Aktif İşgücü Programları Yeni Fırsatlar Projesi kapsamındaki bu proje ile Gölcük ilçesi İhsaniye Beldesinde, istihdam dışı kalan üreticilerin ve kadınların çeşitli faaliyetlerle tarımsal istihdama dahil edilmelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Etkinlikleri İhsaniye Belediyesi ile ortak olarak yürütülen bu proje kapsamında 2005 yılında 400 kişiye meyvacılık, ürün işleme ve kooperatifçilik eğitimleri; beslenme, hijyen, kooperatifçilik seminerleri verilmiş; bir tarım kooperatifi kurulmuş; bir ürün işleme atölyesi açılmış; bodur elma ve kivi örnek bahçesi yapılmıştır. Ardından Gölcük Kaymakamlığı aracılığıyla Sosyal Riski Azaltma Projesi nden (SRAP) alınan fon ile Mayıs 2006-Ekim 2006 tarihleri arasında toplam 191 kişiye tarım eğitimleri verilmiştir. Uygulamalı ürün işleme eğitimlerine 59 kişi, Hasat Sonu Muhafaza eğitimlerine 75 kişi ve Meyve Hasadı eğitimlerine ise 57 kişi devam etmiştir. Proje yıl sonunda tamamlanmıştır. Fener-Balat Semtlerinin Rehabilitasyonu Projesi-Sosyal Merkez Bileşeni Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje ile Fener - Balat semtlerinde 2003 yılından bu yana yürümekte olan Rehabilitasyon Programının Sosyal Merkez bileşenini hayata geçirme görevi İKGV ye verilmiştir. İKGV nin Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Toplumsal Gelişim Girişim Derneği ile ortak gerçekleştirdikleri projede özellikle kadın, çocuk ve gençleri hedefleyen etkinlikler ile bu semtlerdeki farklı gruplar arasında sosyal entegrasyonun ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir yılının son aylarında, Sosyal Merkez olmak üzere zorluklarla bulunan bina tamir edilmiş; iç döşemesi yapılmış; İKGV nin projedeki etkinliklerini yürütecek olan ekip oluşturulmuştur yılı Ocak ayında faaliyete geçen Sosyal Merkezde aktiviteler yoğun olarak sürdürülmüştür. Okul öncesi çocuklara yönelik çocuk evi, 23 Nisan da Tarık Us İlköğretim Okulu nun kutlama programına katılarak kendi gösterisini yapmış, Sosyal Merkezi kullanan kadınlar, Fatih Belediyesi nin düzenlediği yemek yarışmasına katılarak birincilik ve özel ödül almışlardır. 5 Mayıs 2006 tarihinde Yaza Merhaba Şenliği ile o güne kadar yapılan takı ve ahşap boyama çalışmaları sergilenmiş, yemek yarışması düzenlenmiştir. Tarihi ve kültürel mekanlara yönelik çeşitli geziler kadınlar ve öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 15

17 Proje ile: Toplam 15 okul öncesi yaşta çocuk, hafta içi hergün saat 9:00-17:00 arasında faaliyet gösteren ve iki uzmanın tam zamanlı görev yaptığı çocuk evine devam etmiş; Düzenlenen 39 seminerde toplam 331 kadına çocuk gelişimi, stres yönetimi, iletişim becerileri, aile içi şiddet, kendini ifade etme, ergenlik, evlilik sorunları, cinsellik, depresyon konularında; 53 seminerde 336 kadına kişisel hijyen, ağız sağlığı, aile planlaması, ana-çocuk sağlığı, aşılama, ev kazaları, menopoz konularında seminerler verilmiş; Düzenlenen 19 seminerde toplam 215 ergene kendini ifade etme, stres ve öfke yönetimi, iletişim becerileri, akran baskısı, sorun çözümü konularında seminerler verilmiş; 252 kişiye birebir danışmanlık verilmiş; Toplam 129 öğrenci (63 kız ve 66 erkek) bilgisayar, 176 öğrenci (120 kız ve 56 erkek) İngilizce, 78 öğrenci (39 kız ve 39 erkek) Matematik ders desteğinden yararlanmış; Toplam 58 kadına girişimcilik konusunda seminer verilmiş; Toplam 116 kadın merkezde sunulan el becerisi geliştirme kurslarına devam etmiş; Toplam 263 öğrenci, kültür turlarına katılarak yaşadıkları semt ve İstanbul un diğer semtlerindeki tarihi değerler konusunda bilgilendirilmiş; Projenin eğitim ve danışmanlık aktivitelerinin çıktısı olarak oluşturulan Sağlıklı Yaşam Rehberi ve Bir Çift Söz kitapları basılmış ve bölge sakinlerine dağıtılmıştır. Fatih Belediyesi nin 2006 yılı sonunda oluşturması gereken sosyal merkezi oluşturamaması nedeniyle aktivitelerin geçiş sürecinde kesintiye uğramaması amacıyla AB den 3 aylık uzatma alınmış ve proje Ocak 2007 sonunda tamamlanmıştır. STK lar ve kamu sektörü arasındaki işbirliğini iyileştirmek ve STK ların demokratik katılım düzeyini yükseltmek amacıyla teknik destek sağlanması Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Katılım öncesi finansal destek programı kapsamındaki projede, British Council öncülüğünde İKGV; Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Dialogue Development ile birlikte bir konsorsiyum olarak yer almıştır. Sözleşmesi Ekim 2005 tarihi itibarıyla imzalanan projede YK toplantılarına katılım ve kamu-stk işbirliğine yönelik mutabakat belgelerinin oluşturulması aşamasında görüş, öneri ve geri-bildirimler sağlanmıştır. Proje çalışmaları ile işbirliğini kurumsallaştırabilmek ve kalıcı bir yapıya kavuşturabilmek amacıyla hazırlanan Türkiye de STK lar ve Kamu Sektörü Arasında İşbirliğinin Temelleri ve Toplumsal Akit Lehine Tezler isimli 2 yayın oluşturulmuştur. Proje 2006 yılı sonunda tamamlanmıştır. 16

18 III) ÖĞRENİM BURSLARI Deprem sonrası Gölcük te, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak isteyen kişi ve kuruluşları bir araya getirerek bir sistem oluşturan İKGV, 2006 yılında 15 öğrenciye gizli hamiler yoluyla burs olanağı sağlamaya devam etmiştir. Voestalpine Eurostahl firmasının Istanbul Bağlantı Ofisi aracılığıyla üniversitede okuyan 13 öğrenciye burs verilmektedir. TARAL AŞ aracılığıyla üniversitede ve üniversite hazırlık okuyan 5 öğrenciye burs verilmektedir. IV) TOPLANTILAR / KONFERANSLAR 2006 yılında İKGV nin temsil edildiği başlıca toplantılar şunlardır: Ulusal AIDS Komisyonu Toplantıları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü ve Gürcistan Hükümeti işbirliğinde düzenlenen Co-ordinated action against trafficking in human beings in South Caucasus towards a regional plan of action" konulu bölgesel seminer, Tiflis-Gürcistan / Şubat 2006; UNAIDS tarafından düzenlenen Developing a National Monitoring and Evaluation (M&E) Plan Training and Consultation Workshop, Ankara / 23 Şubat 2006; Üreme Sağlığı Programı - Genç Dostu Sağlık Hizmetleri Toplantısı, Ankara / 1-3 Mart 2006; İçişleri Bakanlığı ve ICMC tarafından düzenlenen "Göç ve İltica Polis Eğitimi İşbirligi Projesi" Sığınma Alanında İşbirliği ve Koordinasyon toplantısı, Ankara / Mart 2006; UNAIDS tarafından düzenlenen Seks işçileri mevzuat toplantısı, Ankara / 24 Mart 2006; SHÇEK tarafından düzenlenen Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu, Hedefleri ve Geleceği konulu uluslararası sempozyum, Antalya / Nisan 2006; Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu nun Uluslararası Ziyaretçi Programı, ABD / 25 Nisan 19 Mayıs 2006; Kadıköy Kadın Konseyi tarafından düzenlenen Şiddet konulu basına açık toplantı, İstanbul / 25 Mayıs 2006; IOM Sırbistan tarafından düzenlenen Regional Conference on Temporary Residence Permits for Victims of Trafficking and Victim Assistance bölgesel konferansı Belgrad-Sırbistan / Mayıs 2006; 17

19 European Commission DG JLS AGIS Programme (Project AGIS II- 2005) ve IOM tarafından düzenlenen Joint Training in Fighting Human Trafficking konulu eğitim, Atina-Yunanistan / Haziran 2006; Human Rights Defence Center/Yunanistan ile yapmakta olduğumuz proje kapsamında düzenlenen ARIADNE- Bölgesel STK toplantısı, Selanik-Yunanistan / Haziran 2006; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İnsan Ticareti ile Mücadelede Bölgesel İhtiyaç ve Eğilimlerin Belirlenmesi- STK ların Rolü konulu bölgesel toplantı, Antalya / Haziran 2006; Uluslararası ECPAT & Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü Konulu Ulusal Müzakere Toplantısı, : Ankara / 26 Eylül 2006; İçişleri Bakanlığı & ICMC tarafından düzenlenen Göç ve İltica İşbirliği Projesi Çalışma Grubu Toplantısı, Ankara / Eylül 2006; La Strada International tarafından düzenlenen Anti-trafficking Activities Towards Safe Migration Perspective: Role of NGOs as Watchdogs and Service Providers konulu toplantı, Kiev-Ukrayna / Eylül 2006; People s Harmonious Development Society tarafından Anti- Trafficking Information Exchange and Knowledge Networking projesi kapsamında düzenlenen çalışma toplantısı, Tiflis- Gürcistan / Ekim 2006; World Bank tarafından düzenlenen Country Partnership Strategy Discussion Meeting with NGOs, İstanbul / 3 Kasım 2006, CRS Bulgaria tarafından düzenlenen Safe Environment for Children: Coordination Meeting konulu toplantı, İstanbul / 3-4 Kasım 2006; Human Rights Defence Center/Yunanistan ile yapmakta olduğumuz proje kapsamında düzenlenen ARIADNE- Bölgesel STK toplantısı, Tiran-Arnavutluk / Kasım 2006; UNFPA Y-PEER tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi nin ev sahipliğinde düzenlenen Y-PEER network çalıştayı, İstanbul / 8 Aralık

20 V) ÜYELİKLER Türkiye Ulusal AIDS Komisyonu'nun kuruluşundan itibaren üyesidir. 1997'den beri Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun (UNFPA) uluslararası ölçekte akredite olmuş icra kurumlarından birisidir yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından kurulan GCT (Gender and Children Team) nin aktif üyesidir den itibaren Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey de (ECOSOC) özel danışman STK statüsündedir yılında kurulan İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Görev Gücünün üyesidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi Yürütme Kurulu üyesidir yılında, Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti statüsünü kazanmıştır. 19

21 VI) VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU Mütevelli Heyet (alfabetik sırayla) Rahime Akdoğan Serpil Akıllıoğlu İsmet Alver Ateş Amiklioğlu M.Nuri Aslan Dr. İmren Aykut Celalettin Başaran Tülay Bayındırlı Hasip Buldanlıoğlu Prof. Dr. Ayşen Bulut Dr. Alev Çağlar Nurettin Çarmıklı Dr. Muhtar Çokar Prof. Dr. Mithat Çoruh Yavuz Donat Işık Eyüboğlu M.Ersin Faralyalı Nuray Fincancıoğlu Dr. Türkiz Gökgöl Dr. Demet Güral A.Şükrü İskefyeli Dr. Halit Kara Tahsin Karan Prof. Dr. Mehmet Kaytaz Şener Macun Hacer Nalbant Prof. Dr. Olcay Neyzi Prof. Dr. Nuray Özgülnar Av. Bilgin Özsun Mustafa Süzer Turgut Tokuş Ayşe Tunalıgil Prof. Dr. Sunday Üner Gülseven Güven Yaşer Behçet Yücel Yönetim Kurulu (alfabetik sırayla) Turgut Tokuş (Başkan) Prof. Dr. Ayşen Bulut (Başkan Yardımcısı) Hasip Buldanlıoğlu (Muhasip) Rahime Akdoğan Dr. Türkiz Gökgöl Dr. Demet Güral Prof. Dr. Mehmet Kaytaz Denetleme Kurulu Işık Eyüboğlu Şener Macun Bilgin Özsun Genel Müdür Dr. Berna Eren 20

22 VII) BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM (2006) I- DÖNEN VARLIKLAR A- HAZIR DEĞERLER ,07 1 Kasa Hesabı 252,38 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Hesabı ,69 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5 Diğer Hazır Değerler B- MENKUL KIYMETLER 1 Hisse Senetleri 2 Özel Kesim Tahvil ve Senetleri 3 Kamu Kesimi Tahvil ve Senetleri 4 Diğer Menkul Kıymetler 5 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- ALACAKLAR ,42 1 İştiraklerden Alacaklar 2 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3 Personelden Alacaklar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar ,42 5 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 6 Şüpheli Alacaklar 7 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- GEL. AY. AİT GİDER VE GELİR TAHAK. 1 Gelecek Aylara Ait Giderler 2 Gelir Tahkkukları E- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 8.255,08 1 İş Avansları 8.255,08 2 Personel Avansları 3 Sayım ve Tesellüm Noksanları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,57 II- DURAN VARLIKLAR A- ALACAKLAR 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Personelden Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar 6 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 7 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- MALİ DURAN VARLIKLAR 1 İştirakler 2 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 3 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-) 4 Bağlı Ortaklıklar 5 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 6 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Pay. Değer Düşüklüğü Kar. (-) C- MADDİ DURAN VARLIKLAR ,82 1 Arazi ve Arsalar 2 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 3 Binalar ,40 4 Makine ve Tesisler 5 Taşıtlar 6 Demirbaşlar ,67 7 Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.560,00 8 Birikmiş Amortismanlar (-) ,25 9 Yapılmakta Olan Yatırımlar 10 Verilen Avanslar D- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1 Haklar 2 Şerefiye 3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 4 Özel Maliyetler 5 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6 Birikmiş Amortismanlar (-) 7 Verilen Avanslar E- GELECEK YIL. AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler 2 Gelir Tahkkukları F- DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,82 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,39 21

23 PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM (2006) I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- MALİ BORÇLAR 1 Banka Kredileri 2 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 3 Tahvil Anapara Borç 4 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7 Diğer Mali Borçlar B- BORÇLAR ,00 1 Satıcılar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Personele Borçlar 5 Çeşitli Borçlar ,00 6 Borç Senetleri Reeskontu (-) C- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,27 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar ,37 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,90 3 Vadesi Geçm. Ertelenmiş Veya Taksitl. Vergi Ve Diğer Yük. 4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler D- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları E- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. 1 Gelecek Aylara Ait Gelirler 2 Gider Tahkkukları F- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,27 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- MALİ BORÇLAR 1 Banka Kredileri 2 Çıkarılmış Tahviller 3 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 5 Diğer Mali Borçlar B- BORÇLAR 1 Satıcılar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Çeşitli Borçlar 5 Borç Senetleri Reeskontu (-) 6 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar C- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları D- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. 1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 Gider Tahkkukları E- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1 Diğer Çeşitli uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III ÖZKAYNAKLAR A- ANA VARLIKLAR 20,00 1 Ana Varlıklar 20,00 B- ANA VARLIK YEDEKLERİ ,40 1 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları ,40 2 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 3 Diğer Ana Varlık Yedekleri C- YEDEKLER VE FONLAR ,85 1 Statü Yedekleri 2 Karşılıklar 3 Amaca Yönelik Yatırım Fonları 4 Diğer Yedekleri 5 Özel Fonlar ,85 D- GEÇMİŞ YILDAN DEVREDEN GELİR FAZLASI , ,25 E- GEÇMİŞ YILDAN DEVREDEN GİDER FAZLASI - F- BU DÖNEME AİT GİDER FAZLASI F- DÖNEM SONU DEVR. GELİR VEYA GİDER FAZLASI , ,62 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,12 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,39 22

24 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM I. FAALİYETLERDEN ELDE ED. GELİRLER 0 A. İşletmelerden Elde Edilen Gelirler 0 1. Okul İşletmesi 2. Hastane İşletmesi 0 3. Yurt işletmesi 4. Kültür İşletmesi 0 5. Diğer İşletmesi B. Yayın Gelirleri C. Sosyal faaliyet Gelirleri 0 II. FAALİYET GİDERLERİ (-) ,45 A. Eğitim Amaçlı Giderler - B. Sağlık Amaçlı Giderler - C. Kültür Amaçlı Giderler - D. Bilimsel Araştırma ve Gel. Amaçlı Giderler - E. Diğer Giderler - F. Genel Yönetim Giderleri ,45 III. DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER ,92 A. İştirak Gelirleri B. Kira Gelirleri ,00 C. Faiz ve Kur Farkı Gelirleri 7.206,29 D. Bağış Gelirleri ,63 1. Şartlı Bağışlar ,20 2. Şartsız Bağışlar ,43 IV. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) ,21 A. Şartlı Bağışlar ,20 B. Şartsız Bağışlar C. Bakım Onarım Giderleri D. Diğer Giderleri -0,12 E. Faiz ve Kur Farkı Giderleri ,89 V. OLAĞAN DIŞI GELİRLER (+) ,61 A. Önceki Dönemden Devreden Gelirler ,25 B. Diğer Olağandışı Gelirler 9.186,36 VI. OLAĞAN DIŞI GİDERLER (-) - A. Önceki Dönemden Devreden Gider Fazla B. Diğer Olağandışı Giderler VII. DÖNEM SONUNA DEVREDEN GELİR VEYA GİDER FAZLASI ,87 A. Dönem Gelir Fazlası (+) ,87 B. Yedek ve Karşılıklar (-) C. Dönem Gider Fazlası (-) 23

25 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI KESİN BÜTÇE BRÜT GELİRLERİN %20'SİNİ ,46 GEÇMEYEN HARCAMALAR VAKIF İŞLETMELERİNDEN Yönetim ve İdame Giderleri ,45 EDİLEN GELİRLER Gider Karşılıkları İşletmesi Vakıf Malvarlığını Artırıcı İşletmesi Yatırım Harcamaları Teftiş ve Denetim Giderleri 4.863, İŞTİRAKL. ELDE EDİLECEK Diğer Olağan Dışı Giderler 3.881,01 İ BRÜT GELİRLERİN %80'İNDEN KİRA GELİRLERİ ,00 YACAK VAKIF AMAÇL Konut Ö İ İşyeri , AMAÇLARIN Taşıt KURULACAK İ İ TESİSLERE İ İ İ İ İ İ2110- Okul İnşaatı Giderleri Hastane İnşaat Giderleri FAİZ GELİRLERİ 7.206, Yurt İnşaatı Gideri Mevduat Faizleri 7.206, Kültür Tesisleri İnş. Giderleri Tahvil ve Bono Faizleri Diğer Tesislerin Giderleri Diğer Faizler (...) AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ İĞ KURULUŞLARA YAPILACAK Panel Ğ Okulu Kermes Hastanesi YAYIN GELİRLERİ Kitap GELİR GETİRİCİ HİZMETLERE Dergi İ İ İHARCAMALAR Takvim Sosyal Faaliyet Giderleri Ajanda Yayıncılık Giderleri BAĞIŞLAR GELİRLERİ , AMAÇLARA YÖNELİK DİĞER , Şartlı Bağışlar Şartlı Bağış Proje Giderleri , Şartsız Bağışlar , Şartlı Bağış Burs Giderleri , Diğer Burs Giderleri YASAL OLARAK VAKFA İ EDİLEN GELİRLER Sinema Biletleri DİĞER GELİRLER , Yılı Gelir Fazla , Diğer Gelirler 9.186, YILI BÜTÇE AÇIĞI YATIRIM FONLARI Yatırım Fonu Yatırım Fonu TOPLAM HARCAMALAR ,66 TOPLAM GELİRLER ,5 BÜTÇE FAZLASI ,87 BÜTÇE AÇIĞI GENEL TOPLAM ,53 GENEL TOPLAM ,5 24

26 VIII) GÖRÜNTÜLERLE ÇALIŞMALAR Fener-Balat Sosyal Merkezi Çocuk Oyun Odası Etkinlikleri Fener-Balat Sosyal Merkezinde Kadınlara Yönelik El Becerisi Geliştirme Etkinlikleri 25

27 Fener-Balat Sosyal Merkezinde Kadınlara Yönelik Eğitim Seminerleri Fatih Belediyesi nin düzenlediği yemek yarışması - Fener-Balat Sosyal Merkezine kayıtlı kadınlar birincilik ve özel ödül aldılar. 26

28 İhsaniye Tarımsal İstihdam ve Kalkınma Projesi kapsamında hazırlanan meyve bahçesi ve ürün işleme atölyesi İhsaniye Tarımsal İstihdam ve Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, sertifikasını alan kadınlar ve tarımsal kalkınma kooperatifi kurucuları 27

29 Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla CYBE ve HIV/AIDS in Önlenmesi Projesi Basın Toplantısı ve Eğitimler Willows Foundation Hizmet Bölgelerinde Gerçekleştirilen İletişim ve Üreme Hakları Eğitimleri Projesi - Şırnak Eğitimi 28

30 IX) 2006 YILI YAYINLARIMIZ Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi, Yenileştirilmiş 3. Baskı, 2006 (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun finansal desteği ile) Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçları Konusunda Sağlık Personelinin Hizmet içi Eğitimi Projesi basılı materyali (Avrupa Komisyonu finansmanı ile). Fener-Balat Semtlerinin Rehabilitasyonu Projesi-Sosyal Merkez Bileşeni kapsamında halka yönelik eğitim materyali (Avrupa Komisyonu finansmanı ile). 29

31 Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla CYBE ve HIV/AIDS in Önlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan bilgilendirme materyali (Avrupa Komisyonu finansmanı ile). 30

32 Erkeklerle Cinsel İlişkiye Giren Erkeklerin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla HIV/AIDS'in Önlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan bilgilendirme materyali (Avrupa Komisyonu finansmanı ile). İhsaniye de Tarımsal Kalkınma ve İstihdam Projesi kapsamında hazırlanan bilgilendirme materyali (Avrupa Komisyonu finansmanı ile). 31

33 DİĞER YAYINLARIMIZ Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Eğitimi Ergenlerde Sağlık Bilinci Doğum Kontrol Yöntemleri Kontraseptif Yöntemler- Uluslararası Basım Ulusal Aile Planlaması Hizmet Aile Planlaması Klinik Uygulama Rehberi El Kitabı

34 "Çalışan Çocuklar" İlköğretim Müfettişlerini Bilgilendirme Semineri Aile Planlamasında Temel Bilgiler AIDS in Önlenmesinde İnsan Gençlik, Cinsel Eğitim ve Üreme Hakları ve Kamu Sağlığı Özgürlüklerinin Korunması Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği ve İstihdamındaki Seks ve Bilinç Değişimler Türkiye Örneği

35 Anne Babalara Öneriler: Anne Babalara Öneriler: Çocuğumla Yaşadıklarım Çocuğunuzu Anlamak Seçilmiş Üniversitelerde Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Modeli Proje Özeti ve Hizmet Sunum Rehberi Ankara Yenimahalle/Şentepe Toplumsal Gelişme Projesi

36 X) BASINDA İKGV Zaman Gazetesi,

37 Akşam, Star,

38 Sabah,

39 Cumhuriyet, Birgün,

Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri

Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri 1989 yılında başlayan proje ile İzmir in Gümüşpala, Yamanlar, Güzeltepe, Göksu - Gediz, Kuruçeşme, Kozağaç, Karabağlar, Çiğli ve Bayraklı semtlerinden seçilen

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projenin amacı; kadınların sorunlarının

Detaylı

2013 - BÜTÇE TASARISI

2013 - BÜTÇE TASARISI 2013 - BÜTÇE TASARISI «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çalışan Çocuklara Destek

Çalışan Çocuklara Destek Çalışan Çocuklara Destek Proje çalışmaları kapsamında araştırmaların uygulanmasının yanı sıra seminer ve okullarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Haziran 1995 de 5 gün süre ile 205 ilköğretim müfettişinin

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU 2014 2014 YILI FAALİYET 0000+ RAPORU www.isteataturk.com arşivinden İzmir den ayrılışında, Basmane Tren İstasyonu nda 9 Temmuz 1926 En iyi bireyler, kendilerinden çok, ait oldukları toplumu düşünen, onun

Detaylı

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu 24. Dönem 2. Yasama Yılı 2011 Rapor, Komisyonun tarihli toplantısında kabul edilmiştir. KADIN VE AİLE BİREYLERİNE YÖNELİK ŞİDDET İNCELEME RAPORU

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ ARALIK 2012 ÖNSÖZ Kooperatifçilik, ortak bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı