teknik Yapılarda Yalıtım Uygulamasının Ekonomik Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "teknik Yapılarda Yalıtım Uygulamasının Ekonomik Analizi"

Transkript

1 teknik Yrd. Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN / Cenk ONAN / Mehmet M. TURAL / Serkan ERDEM / Yıldız Teknik Üniversitesi Özet Binalarda enerji tasarrufu ve doğru yalıtımın yapılması, ülke ekonomisi açısından önemli bir konudur. Ülkemizde yapılarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2000 yılında Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yapılarda Yalıtım Uygulamasının Ekonomik Analizi Bu çalışmada Kayseri deki bir okul binası mevcut (yalıtımsız) durumda iken ısı kaybı hesabı yapılarak, kazan kapasitesi ve radyatör miktarı belirlenmiştir. Çalışmanın devamında okul binasının TS 825 e göre ısı yalıtım projesi yapılıp, ısı kaybı hesapları yapılmıştır. Buna göre; kazan kapasitesi ve radyatör miktarı tekrar hesaplanmıştır. Her iki durum için yatırım maliyeti ve yakıt tüketim maliyeti bulunarak, yalıtımlı ve yalıtımsız binanın ekonomik analizi yapılmıştır. Ayrıca bina, yangın yönetmeliği ve gürültü yönetmeliği açısından da değerlendirilmiştir. Yangın ve akustik konfor açısından öneriler getirilmiştir. Ekonomik analizlerden çıkan sonuçlar göstermiştir ki; binaya yalıtım uygulanması, yatırım maliyetini arttırmasına karşın, işletme maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Giriş Ülkemizdeki enerji sarfiyatının yaklaşık 1/3 ü binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır (Karakoç, 2001). Bu sebeple ülkemiz ekonomisi açısından, binalarda enerji tasarrufu oldukça önemli bir konudur. Binalarda enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla, 14 Haziran 2000 tarihinde Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve ısı yalıtım projelerinin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Binalarda yalıtım yapılırken, kullanım amacına göre, doğru malzemenin seçimi önem teşkil etmektedir. Binalarda yalıtım yapılması, ilk yatırım maliyetlerini bir miktar arttırsa da, işletme giderlerini önemli ölçüde azalttığı için, kendini kısa zamanda amorti etmektedir. Üzerinde çalışılan Kayseri deki okul binasının mevcut (yalıtımsız) hali TS 825 e göre incelendiğinde; yapının yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının, olması gerekenin çok üzerinde bir değerde olduğu görülmüştür. Isı yalıtımı yapılarak, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, standartta belirtilen sınır değerin altına indirilmiştir. Bu noktada dikkat edilecek bir diğer husus da yapılacak yalıtım uygulamasının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne uygun olmasıdır. Isı yalıtım projesinde, yalıtım malzemeleri olarak dış duvarlarda A sınıfı (yanmaz) olan taş yünü mantolama levhası, çatıda yine A sınıfı (yanmaz) olan çatı şiltesi, toprak temaslı dış duvar ve bodrum katı döşemesine de B1 sınıfı (zor alevlenici) olan foamboard seçilmiştir. Taş yünü ve cam yünü yalıtım malzemeleri mineral lifli malzemeler olduklarından ses yalıtımı için de çok elverişlidir. Belirlenen bu yalıtım malzemeleri doğrultusunda yapılan ısı yalıtım projesi hesaplamalarında yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı istenen değere indirilebilmiş, dolayısıyla da gerekli kazan kapasitesi ve radyatör miktarı azaltılmıştır. Bu da işletme maliyetinin azalmasına sebep ol- 55

2 muştur. Yapıda ayrıca yangın güvenliği için, doğru yalıtım malzemesi seçiminin yanında ek güvenlik önlemleri tavsiye edilmiştir. Yangın konusunda alınan önlemlerde insan güvenliği ilk planda tutulup, maliyet ikinci planda ele alınmıştır. Binada bir de genel gürültü kontrolü yapılarak, müzik odası gibi bazı özel dersliklerde belirli gürültü seviyelerine ulaşmak için ek yalıtım uygulanmıştır. Binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumu için, ekonomik analiz yapıldığında yatırım maliyetlerinin artmasına karşın, işletme maliyetlerinin azalması sebebiyle sistemin geri ödemesinin dört yıl içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. Isı yalıtım ve ısı kaybı projelendirmesi Kayseri de 32 derslikli, bir ilköğretim okuluna yalıtım uygulaması yapılacaktır. Mevcut hali yalıtımsız olan binanın, öncelikle her bir yapı elemanın ısı geçirgenlik katsayısının U (W/m 2 K) hesaplanması gerekmektedir. Daha sonra da binaya yalıtım yapılarak, ısı geçirgenlik katsayısı değeri tekrar hesaplanmalıdır. Bu katsayı yapı elemanlarına, kullanılan yalıtım malzemesine ve yapı elemanının konumuna bağlı olarak hesaplanır; Yapı elemanının ısıl geçirgenliğini belirleyen faktörler, elemanın kalınlığı (d) ve ısıl iletkenlik katsayısı (λ)dır (TMMOB, 2003). Bu sebeple ısıl iletkenlik katsayısı λ yalıtım malzemesi seçiminde önemli kriterlerden biridir. Yalıtımlı hal ve yalıtımsız hal için, binadaki yapı elemanlarında yapılan hesaplamaların sonuçları Tablo 1 de ayrıntılı olarak verilmiştir. Yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayıları belirlendikten sonra, aylara göre binanın ısı kaybı bulunur ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenir. (1) ekonomik olarak en kısa zamanda geri dönebilmesi açısından, ısı ihtiyacı sınırının altında kalmak kaydıyla, sınıra en yakın değerde kalabilmek optimum çözümdür. Isı yalıtımı projesinde yapı elemanlarının buhar difüzyonu kontrolü de yapılmalıdır. Yapı elemanlarının iki yüzü arasında, sıcaklıklar ve bağıl nem farklı olduğu için farklı buhar basınçları vardır. Örneğin ısıtma yaptığımız kış mevsiminde genellikle iç tarafta, yüksek sıcaklıktan ötürü yüksek buhar basıncı, dış tarafta ise havanın soğuk olması sebebiyle alçak buhar basıncı vardır. İç ortamda gaz fazında bulunan su buharı, ısının takip ettiği yolu izleyerek dış ortama ulaşmaya çalışır. Eğer su buharı dış ortama gaz olarak ulaşabilirse, bu durum yapı elemanı için bir sorun teşkil etmez. Fakat yapı elemanını oluşturan malzemelerin, su buharı difüzyon direnç katsayılarına ve malzemelerin yerleşim sırasına bağlı olarak, su buharı, yapı elemanından geçerken yoğuşabilir (Karakoç, 2001). Böyle bir durumda yoğuşan suyun kütlesinin izin verilebilen sınırlar içerisinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer uygunluk sağlanamazsa farklı bir malzeme kullanma yoluna gidilir. Bu sebeple yalıtım malzemesi olarak kullanılan mineral yünlerinin (taş yünü, cam yünü), diğer yalıtım malzemelerine göre avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu malzemelerin su buharı difüzyon direnç katsayıları µ=1 dir (TMMOB, 2003). Bu değerin çok küçük olması, malzemenin içerisinden geçmek isteyen su buharına çok az direnç gösterdiğini, dolayısıyla da yapı elemanından buhar geçişi için çok uygun olduğunu göstermektedir. TS 825 e göre hesaplamalar yapıldığında, bina yalıtımsız halde iken; beton perde, kaplamalı beton perde, kolon, kaplamalı kolon, tavan (kullanılmayan çatı arası döşemesi) iç yüzeylerinde yoğuşma meydana gelmektedir. Bu da yapı elemanlarının buhar difüzyonu açısından standarda uygun olmadığını göstermektedir. Binaya yalıtım yapılarak, bütün yapı elemanlarının standarda uygun olması sağlanmıştır. Binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı TS 825 de verilen hesap metoduyla hesaplandığında, yalıtımsız halde bina için hesaplanmış olan ısı ihtiyacı; Q = 99,10 kwh/m 3, yalıtımlı halde hesaplanmış olan ısı ihtiyacı; Q = 35,68 kwh/m3 olarak belirlenmiştir. Her iki durumdaki ısıtma enerjisi ihtiyacı birbiriyle karşılaştırıldığında yalıtımın enerji tasarrufuna katkısının büyük olduğu görülmektedir. Yapımızda bina için sınırlandırılan enerji ihtiyacı; Q = 35,75 kwh/m 3 olarak hesaplanmıştır. Sistemin Tablo 1 Yapı elemanlarının U değerleri (Yalıtımlı ve yalıtımsız durum için) Binanın ısı yalıtım projesi tamamlandıktan sonra, ısı kaybı hesapları yalıtımlı ve yalıtımsız olmak üzere her iki durum için de yapılmıştır. Bu hesaplamalarda, iç sıcaklık 20 o C sabit kabul edilmiştir. Binanın, hem iletim ve taşınım yoluyla, hem de sızıntı yoluyla olan kayıplarını azaltmak için çift camlı, yalıtım köprülü, alüminyum doğramalı pencereler kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalarla yalıtımlı ve yalıtımsız hal için radyatör miktarları ve kazan kapasiteleri belirlenmiştir. Şekil 1 de yalıtımlı ve yalıtımsız haller için radyatör sayıları ve kazan kapasiteleri verilmiştir. Şekil 1- Binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumu için radyatör miktarları ve kazan kapasiteleri 56

3 Yalıtımın yapılmasıyla birlikte radyatör miktarı ve kazan kapasitesindeki azalma, hem radyatör ve kazanın ilk yatırım maliyetini düşürecek, hem de yakıttan tasarruf sağlayarak işletme maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır. Yangın için alınacak önlemler Yalıtım malzemesi seçiminde, malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarının ve su buharı difüzyon direnç katsayılarının yanında, dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de, malzemenin yanıcılığı ve yangına dayanımıdır. Yangın ile ilgili alınacak önlemler için, 2002 yılında yürürlülüğe giren Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmeliğe başvurulmalıdır. Bu yönetmeliğe göre, okul binası, binaların kullanım sınıflarına göre; eğitim amaçlı bina, tehlike sınıflarına göre ise düşük tehlike sınıfı olarak belirtilmiştir. Binamız diğer yapılardan uzak, kendine ait bir bahçe içerisinde olduğundan itfaiye araçlarının ulaşımına bir engel teşkil etmemektedir. Yalıtım malzemeleri olarak dış duvarlarda A sınıfı (yanmaz) olan taş yünü mantolama levhası, çatıda yine A sınıfı (yanmaz) olan çatı şiltesi, toprak temaslı dış duvar ve bodrum katı döşemesine de B1 sınıfı (zor alevlenici) olan foamboard seçilmiştir. 90*155 olması önerilmektedir. Böylece normal şartlar altında yangın merdiveni kovasından kaçan ısı kaybı da azaltılmış olacaktır. Bu sayede yıllık 361 yakıt tasarrufu sağlanırken, bir defaya mahsus olmak üzere 304 yatırım maliyeti (pencere ve doğrama) ödenecektir. Bu pencerelerin bir diğer avantajı, zorunlu hallerde zemin kat boşluğuna takılan pencereden tahliye sağlanabilecektir. (Zorunlu hallerde kaçış yolu sayılabilmesi için gerekli şart pencerenin yerden yüksekliğinin 3 m yi geçmemesidir. Mevcut bina da 3,35 m olduğundan pencere yarım metre aşağıya taşınacaktır.) Bodrum kata inen yangın merdiveni kapıyla ayrılacaktır. Yangın merdiveni kovasıyla bodrum kata inen merdiven kovasının ayrılması da bir başka çözüm yoludur. Bodrum katı 1. kata bağlayan yangın merdiveni kovasında, 1. kat döşemesinde yapılacak olan değişiklik Şekil 3 de gösterilmiştir. Yangın güvenliği açısından yalıtım çok önemli olmasına rağmen, binanın yangın güvenliğini sağlamak için başka tedbirlerde alınmalıdır. Bu sebeple okul binasında, yangın güvenliği için bazı öneriler getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi tüm katlardaki yangın merdivenlerine giriş için, yangın güvenlik holü düzenlenecek ve çalışma süresi 3 saat olan acil durum aydınlatmasıyla desteklenecektir. Bu aydınlatma, normal kaçış aydınlatmaları devreden çıktığı takdirde, devreye girecektir. Yangın merdivenlerinin dayanımı F120-A, yangın merdiveni duvarlarının dayanımı ise F90-A olacaktır. Dış cepheye bakan boşluklara otomasyon sistemine bağlı, olası bir afet durumunda elektriklerin kesilmesiyle ve manyetik alanın kalkmasıyla açılabilecek, özel pencereler takılacaktır. Sözü edilen dış cepheye bakan boşluklar mevcut halde 50*155 olup, Şekil 3 - Bodrum çıkışı kapı düzenlemesi İç kaçış koridorları F120 özellikte olacaktır. Bir iç kaçış koridoruna/geçidine açılan çıkış kapıları, kaçış merdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde, yangına karşı dayanıklı olacak ve otomatik olarak kapanan düzeneklerle donatılacaktır. Bu yüzden tüm odaların koridora bakan kapıları yenilenecektir. Laboratuara ve mutfağa asma tavan (cam tülü kaplı A sınıfı yanmaz malzeme) uygulanacaktır. Bodrum katında ki beden eğitimi salonundan, yangın esnasındaki tahliye kaçış merdiveni olarak dizayn edilen merdivenlerden ve bodrum katın batı cephesinde ki AD2 kapısından da yapılabilmesi amacıyla, jeneratör odasının kuzey yönünde 1 metre öteye taşınmasıyla kaçış koridoru açılabilir. Şekil 4 - Bodrum kat yangın çıkışı düzenlemesi Şekil 2-2. Kat kuzey doğu yangın kaçış merdiveni girişi yangın güvenlik holü düzenlemesi ve 3. katların yangın bölgelerine ayrılması önerilmektedir. Bunun mevcut yapıya yapılmasının yönetmelik uyarınca bir zorunluluğu yoktur. Ancak bu uygulamayla katlarda dumanın hızlı bir şekilde yayılması engellenebilir ve böylece duman zehirlenmelerinin önüne geçilebilir. Mevcut bina sırt sırta vermiş beton perdelerle (dilatasyon aksı) 3 e ayrılmaktadır. Bu hattı kesen koridorun başına ve sonuna, Şekil 5 deki gibi duman perdesi ya da yangına dayanaklı sızdırmaz kapı yerleştirilebilir. 57

4 Teknik merkez ile komşu mahaller arasındaki kapı ve diğer yapı elemanları için getirilen öneriler aşağıda verilmiştir. Yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılacaktır. Kazan ve ocakların bulunduğu yer diğer bölümlerden kagir, kapısı da en az F90 yangına dayanıklı malzemeden yapılmış bir bölmeyle müstakil hale getirilecektir. Ayrıca, Bu sonuçlara göre, yalıtımsız hal standarda uygun değildir. Yapılan yalıtımsa, kabul edilebilir bir hatayla (%3), yönetmeliğe uygundur. Müzik işliği öğrencilerle dolu iken müzik işliği ile yanındaki 316 mahal numaralı Derslik 32 arasındaki duvarın ses geçiş kaybının en az 55 dba olması gerekmektedir. Yalıtımlı ve yalıtımsız hal için ses geçiş kaybını aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz (Retting, 1998). R = 20. logm + 13 logd + 20 logf - 58 (5) Şekil 5 - Yapının yangın bölgelerine ayrılması Bu duvar ara bölme levhasıyla kaplandığı takdirde hem yangın dayanımı artacak hem de ısı kaybı azalacaktır. Kazan Dairesinin çıkış kapıları AD1 ve AD2 F120 olacak şekilde yenilenecek ve duman sızdırmaz, kendiliğinden kapanan kapılar olacaktır. eknik merkezde bulunan kazanın patlama riskini göz önüne alıp, duvarların yangın dayanımlarını güçlendirmek doğru değildir. O halde patlama, patlama kapakları vs. yoluyla, bu risk azaltılmaya çalışılmalıdır. Gürültü Kontrolü Yapılarda uyulması gerekli bir diğer yönetmelik de Gürültü Kontrol Yönetmeliği dir. İlgili yönetmeliğe göre yapılar, kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak, izin verilen maksimum ses düzeyleri belirtilmiştir. Eğitim yapılarının dersliklerinde kabul edilebilir maksimum ses basıncı düzeyi 45 dba olarak belirtilmiştir. Dış cephenin ses yalıtım davranışında, en zayıf dış cephe elemanı olan pencerenin davranışı belirleyicidir. Okul binasının hemen dışında trafik vb. kaynaklı dış gürültü düzeyleri, eşdeğer sürekli gürültü düzeyi cinsinden 73 dba olarak ölçülmüştür. Buna göre, 28 dba ses yutulmalıdır (Retting, 1998). Ancak yapıda uygulama sırasında çıkabilecek hatalardan ve farklı frekanslarda çıkabilecek ses düzey-lerinden dolayı, yutulması istenen ses düzeyine 5dBA artırım verilerek 33 dba ses yutulması uygundur. Ses yutuculuğunun hesaplanması için aşağıdaki formüller öngörülmüştür (Sirel, 1980). m cam = P x d (2) R cam = 15. log4m cam (3) R birleşik cidar = R cam + S / S cam (4) S tüm yüzey : 23,85 m2 S tüm yüzey : 6,975 m2 Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen değerler Tablo 2 dedir; Tablo 3 Ses Geçiş Kaybı Değerleri Sonuç olarak bakıldığında tuğla duvar ile kalibel arasında C taşıyıcı profilleri şaşırtılarak 10 cm lik bir boşluk bırakıldığı takdirde, istenilen ses geçiş kaybının elde edildiği gözlenmektedir. Yapılarda ses izolasyonunu iki ana başlık altında toplayabiliriz; 1. Akustik düzenleme, 2. Sesin bir mekandan, diğer mekana geçişinin önlenmesi, a) Havada oluşan sese karşı alınan önlemler, b) Darbe sonucu oluşan sese karşı alınan önlemler, Örneğin yapının 3.katında bulunan 315 mahal numaralı işliğin iç akustik ortamının, müzik işliği fonksiyonuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi kapsamında, mekanda darbe ile oluşan sesin, müzik işliğinin bir alt katındaki 216 mahal numaralı resim dersliğine yapı yoluyla iletilmemesi amacıyla, 7,5 cm kalınlığında yüzer şap kullanılmıştır. Yüzer şap, müzik işliğinde olası katı enstrümanların oluşturacakları darbeye karşı, döşeme ile taşıyıcı sistemin irtibatını elastik bir katman ile kesilmesini, dolayısıyla da ses geçişinin engellenmesini sağlamaktadır. Ekonomik Analiz Yalıtımsız ve yalıtımlı olarak projelendirilen binada, yatırım maliyeti ile yakıt tüketim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplamalarda para birimi olarak kullanılmıştır. Binanın ısı kaybeden dış yüzeylerinde yapı ve yalıtım malzemeleriyle ilgili maliyetler ile kazan ve radyatörlerin maliyetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2004 İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı kullanılarak hesaplanmıştır. Yakıt tüketim maliyetini düşürmek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Projelendirilen yapıda ısıtma sisteminde kullanılan yakıtın cinsi doğalgazdır. Yakıt hesabı yapılırken doğalgaz fiyatı 0,4 YTL/Nm 3 alınmıştır. Kazanın çalışma süresi; günde 10 saat, yılda 180 gündür. Yalıtımlı ve yalıtımsız hal için yıllık yakıt tüketimi, aşağıda verilen denklem yardımıyla bulunmaktadır. Tablo 2 Ses Yutuculuğu Değerleri (6) 58

5 alınmıştır. Binanın TS 825 e göre yalıtımının yapılması durumunda, 4 sene içerisinde ilk yatırım masraflarını amorti ettiği görülmektedir. Ayrıca bina, yangın yönetmeliği ve gürültü yönetmeliği açısından da değerlendirilip, öneriler getirilmiştir. İlgili yönetmelikler uyarınca, iyi projelendirilmiş ve yapım aşamasında projeye uygunluğu denetlenmiş bir yapının ısınması için harcanacak enerjinin, az olmasından dolayı, ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlanmış olunacaktır. Tablo 4 Yakıt Tüketim Maliyetleri Tablo 4 den de görüldüğü üzere, binaya yalıtım yapıldığında, yıllık yakıt tüketim maliyeti dan 4736 ya düşmüştür. Yapılan yatırımların 10 sene sonraki karşılığı, cinsinden belirlenerek kar-zarar analizi yapılmıştır. Bu uygulamada yatırım maliyeti bedeli Euro bazında ve yıllık %5 faiz oranı bedeli alınarak 10 yıl sonraya taşınmıştır. Her yıl faiz uygulanarak hesaplanan yatırım maliyetinin 10 sene sonundaki değeri, aşağıdaki formül yardımıyla bulunmuştur. Her yıl için hesaplanan işletme maliyetleri de, yukarıdaki formül kullanılarak, 10 yıllık işletme süresi sonuna taşınır. Böylelikle Tablo 5 deki değerler bulunur. Şekil 6 - Maliyet analizi Yalıtım yaptırmakla sağladığımız kazançsa 10 yıllık zaman zarfı için dur. Üzerinde çalışılan eğitim binasına yalıtım uygulaması 4. sene içerisinde kendini amorti edecektir. (7) Semboller A : Yapı bileşeninin yüzey alanı [m 2 ] B y : Yıllık yakıt tüketimi [m 3 /yıl] d : Yapı elemanını kalınlığı [m] d : Cidarlar arası boşluk [cm] f : Frekans [Hz] F : Yatırımın gelecekteki değeri H u : Yakıtın alt ısıl değeri [kj/nm 3 ] i : Faiz oranı m : Toplam kütle [kg/m 2 ] m cam : Camın m2 deki kütlesi [kg/m 2 ] n : Yıl sayısı P : Yatırımın şimdiki değeri Q : Bina için hesaplanmış olan ısı ihtiyacı [kwh/m 3 ] Q : Bina için sınırlandırılan enerji ihtiyacı [kwh/m 3 ] Q h : Isıtıcıların toplam ısı kapasiteleri [W] Q k, Q K : Kazanın ısıl kapasitesi [W] Q o : Bir ortamdan diğer ortama geçen ısı miktarı [W] Q s : Sızıntı yoluyla ısı kaybı [W] R : Oda durum katsayısı (Yapı iç hacminin rüzgar geçirgenlik katsayısı) R : Ses yutuculuğu [dba] R bir cid : Camla birlikteki duvarın ses yutuculuğu [dba] R cam : Camın ses yutuculuğu [dba] S : Camın bulunduğu kısımdaki bütün duvar alanı [m 2 ] S cam : Cam alanı [m 2 ] U : Yapı bileşeninin toplam ısı geçirgenlik katsayısı [W/m 2 K] Z g : Günlük çalışma süresi [saat/gün] Z R : Kazan ısı yükü artırım katsayısı Z y : Yıllık çalışma süresi [gün/yıl] α dış : Dış yüzeyin yüzeysel ısı taşınım katsayısı [W/m 2 K] α iç : İç yüzeyin yüzeysel ısı taşınım katsayısı [W/m 2 K] T : Yapı bileşeninin iki tarafındaki sıcaklık farkı [K] η k : Kazan verimi (%) λ h : Yapı bileşeninin ısı iletkenlik hesap değeri [W/mK] µ : Su buharı difüzyon direnç katsayısı P : Yoğunluk [kg/m 3 ] Tablo 5 - İşletme ve Yalıtım Maliyetleri Sonuç Kayseri de 32 derslikli, 960 öğrenci kapasiteli bir ilköğretim okul binası mevcut (yalıtımsız) durumda iken, ısı kaybı hesabı yapılıp, kazan kapasitesi ve radyatör miktarı belirlenmiştir. Aynı binanın TS 825 e göre ısı yalıtım projesi ve ısı kaybı hesapları yapılıp, yeni durum için radyatör miktarı ve kazan kapasiteleri hesaplanmıştır. Yalıtımsız ve yalıtımlı olmak üzere binanın her iki durumu için, ekonomik analiz yapılmıştır. Ekonomik analiz yapılırken, ilk yatırım masrafları ve işletme giderleri göz önüne Kaynaklar - L. L. Beranek, (1990). Acoustic Ics., The American Institude Of Phisics, Inc., New York. - T. H. Karakoç, (2001). Uygulamalı TS 825 ve Kalorifer Tesisatı Hesabı, İzocam Yayınları. - M. Retting, (1998). Handbook Of Architectural Acoustics And Noise Control, T.A.D. Books, Ins, New York. - F. Saral, S. Kurra, (2000). Ulaşım Gürültüsü Düzeylerine Ve Mekan İşlevlerine Bağlı Olarak Dış Yapı Elemanları İçin Ses Yalıtımı Alternatifleri, 5. Uluslar Arası Akustik Kongresi, Y.T.Ü. Basımevi, İstanbul. - S. Sirel, (1980). Yapı Akustiği 1, İ.D.M.M.A. Basın Yayınevi, İstanbul. - Binalarda Isı Yalıtım Proje Hazırlama Esasları, (2003). TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Ankara. - Isı, Teknik, Ses ve Yangın Yalıtım Kitabı, (2002). 2. Baskı, İzocam Yayınları. - Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları, (2002). TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Ankara. 59

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ) Yangın Sınıfı TS EN 11 Sıcaklık Dayanımı ( C) (Uzun Süreli) Sıcaklık Dayanımı (

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

NEDEN CEPHELERİN YALITIMI?

NEDEN CEPHELERİN YALITIMI? MANTOLAMA SUNUMU NEDEN CEPHELERİN YALITIMI? Çatı % 20 Pencereler % 20 Dış Cephe % 50 Taban% 10 TERMAL KAMERA ISI YALITIMSIZ BİNA ISI YALITIMLI BİNA YALITIM = YATIRIM Dış cepheye uygulanacak doğru ısı

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19 Omega Dış Cephe Sistemi İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük 19 Omega Dış Cephe Sistemi Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi SULTAN KAHRIMAN Konutlar 5 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi ESENYALI Sokağı AYAZ Pafta G22B11C1C Ada 7869 Parsel 7 Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014 BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ 4-Kasım-2014 Bu rapor ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-03-03-1-00-112 kod nolu danışmanlık projesi kapsamında hazırlanmıştır 1 GİRİŞ Günümüzde enerji

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON ÖZET M. Gökhan KORKMAZ MARDAV Yalıtım

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

Yangın durumunda duman tabakası

Yangın durumunda duman tabakası Duman Kontrolü Yangın durumunda duman tabakası Yapıda bulunan maddelerin miktarına Madde türüne Yapının havalandırma koşullarına Bağlı olarak oluşur Birkaç dakika içinde duman tabakası önemli boyutlara

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

SOĞUK IKLIM BÖLGESĐNDE YALITIMLI YAPI KABUĞU KESĐTLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ERZURUM ÖRNEĞĐ*

SOĞUK IKLIM BÖLGESĐNDE YALITIMLI YAPI KABUĞU KESĐTLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ERZURUM ÖRNEĞĐ* Makale SOĞUK IKLIM BÖLGESĐNDE YALITIMLI YAPI KABUĞU KESĐTLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ERZURUM ÖRNEĞĐ* Yrd. Doç. Dr. Gülay Zorer GEDĐK YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Yrd. Doç.

Detaylı

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ 1) GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER: 1.1) Yalıtım camı iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında kuru hava veya argon, kripton, xenon gibi ağır gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesiyle

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özgül YILMAZ KARAMAN Araştırma Görevlisi, Y. Mimar Dokuz Eylül

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kutluğ SAVAŞIR (D.E.Ü. Mim. Fak. Mim. Böl. Araş. Gör.) Hasan BEGEÇ(D.E.Ü. Mim. Fak. Mim. Böl.

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM Türkiye İMSAD Sektörel Gelişim Toplantıları-Adana 3 Eylül 2015 Şişecam Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Şişecam Düzcam Düzcam üretiminde 50 yıllık tecrübe 1981 den

Detaylı

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin TOPRAĞA BASAN DÖŞEME DETAYLARI 1- Döşeme kaplaması 2- Şap 3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü (XPS kullanılırsa ayırıcı keçe tabakası) 4- Isı yalıtımı 5- Su yalıtımı 6- Grobeton 7- Blokaj 8- Toprak zemin

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER VE KALINLIK HESAPLARI ÖMER ÜNAL MAKİNA MÜHENDİSİ

BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER VE KALINLIK HESAPLARI ÖMER ÜNAL MAKİNA MÜHENDİSİ BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER VE KALINLIK HESAPLARI MAKİNA MÜHENDİSİ 01 ISI YALITIMI NEDİR Isı, yüksek sıcaklıklı ortamdan, daha düşük sıcaklıklı ortama kendiliğinden transfer olan

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 2000 yılına girerken yaşadığımız binalar nasıl olmalıdır? Bu binalar maksimum konfor sağlayan, enerjiyi verimli kullanan, çevre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir Đyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir Đyileştirme Projesi Örneği Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 94, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir Đyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBĐLEK*** Özet Isı enerjisi

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI R.ENGİN TURGAY Makina Mühendisi R. Engin TURGAY S.1 İÇİNDEKİLER ÖZET..3 1-ÖNEMLİ KRİTERLER...4 2-HESAPLAMA KURALLARI 5-10 2.1-HAVA

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

Serhat Serkan serkan@izocam.com.tr HOŞGELDİNİZ

Serhat Serkan serkan@izocam.com.tr HOŞGELDİNİZ Serhat Serkan serkan@izocam.com.tr HOŞGELDİNİZ Bina kabuğu nedir? ISI KAYIPLARI ISI KAYIPLARI ISI KÖPRÜLERİ IR - I000 0100.005 12.7 C 12 11 10 9 7.7 8 KL ASIK ISITMA LI BINA ISI KAYIPLARI ISI KÖPRÜLERİ

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Firma antetli-ek_1) 2. Tapu ya da tahsis belgesi 3. Ġnşaat ruhsatı. 4. SSK Ġlişik Kesme Belgesi 5. Vergi Ġlişiği olmadığına

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ DİLATASYON / MONTAJ BOŞLUĞU Tespit vidası Duvar Pencere doğraması/kasası Dilatasyon

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

SANAYİ YAPILARINDA YALITIM Murat ERKEKEL Aralık 12, 2015 Gaziantep

SANAYİ YAPILARINDA YALITIM Murat ERKEKEL Aralık 12, 2015 Gaziantep SANAYİ YAPILARINDA YALITIM Murat ERKEKEL Aralık 12, 2015 Gaziantep SANAYİDE KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİ TAŞYÜNÜ CAMYÜNÜ KAUÇUK POLİETİLEN 650 250 80 0-10 -30 0 C MALZEME TİPLERİ ŞİLTE LEVHA PREFABRİK

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık...

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Isı Yangın Ses Su Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı İnşaat yapı sektörüne, yeni bir soluk ve yeni nesil bir anlayışıyla, duvar yapı elemanları üretimi ile hizmet vermekteyiz.

Detaylı

Yeni Nesil Yalıtım Levhası

Yeni Nesil Yalıtım Levhası Yeni Nesil Yalıtım Levhası, ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı, ve uygulaması kolay mineral yün esaslı yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var

Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var HOŞ GELDİNİZ Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var Türkiye nin ithalatı 236 milyar dolar. İthalatımızın yüzde 25 inin de enerji gideri olduğunu biliyoruz. Maalesef Türkiye enerjisinin yüzde 72 sini

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ

ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24043 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Nefes alan su yalıtım örtüsü 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı arası boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ _ 401 YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ Hakan ÜNALAN Emrah GÖKALTUN Ramazan UĞURLUBİLEK ÖZET Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

3. ISI KAYBI HESABI. 3.1 İletimsel Isı Kaybı

3. ISI KAYBI HESABI. 3.1 İletimsel Isı Kaybı 3. ISI KAYBI HESABI Isı kaybı hesaplarını yapabilmek için gerekli sayısal değerlerin bir kısmı mimari projeden bir kısmı ise mimari proje esas alınarak seçilmiş veya hesaplanmış verilerden alınır. Binanın

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Bu detayda su yalıtım katmanı ısı yalıtımının üzerinde yer almaktadır. Çatı sistemi, alttan buhar kesici ile su buharına karşı korunurken, üstte uygulanan su

Detaylı

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE. Doğalgaz Baca Projesinin incelenip, tarafınızca onaylanmasını arz ederim.

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE. Doğalgaz Baca Projesinin incelenip, tarafınızca onaylanmasını arz ederim. ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 01.10.2016 İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE KONU: Baca Proje Dosyası UNVAN / AD : Öztürk Apartmanı ADRES : Vişnelik Mah. Öğretmen Cad. Öztürk Apt. No:61/D Kazan TEL : 05352422721

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-16)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-16) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

Isı Yalıtımı Teknik Bilgiler ve TS 825. Isı Yalıtımı ve TS 825. Isı Yalıtımının Faydaları

Isı Yalıtımı Teknik Bilgiler ve TS 825. Isı Yalıtımı ve TS 825. Isı Yalıtımının Faydaları Isı Yalıtımı Teknik Bilgiler ve TS 825 Isı Yalıtımı ve TS 825 Dünyadaki enerji kaynakları hızla tükenmektedir. 1973 petrol krizinden sonra enerji fiyatlarının artmasıyla ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu

Detaylı

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Isı Yalıtım Yönetmeliği Isı Yalıtım Yönetmeliği BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

ATAKENTVADİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016

ATAKENTVADİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016 ATAKENTVADİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016 KURUMSAL Çevre Politikası No1, hammadde seçiminden başlayıp ürün çıkışına dek süren her aşamada çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder.

Detaylı