teknik Yapılarda Yalıtım Uygulamasının Ekonomik Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "teknik Yapılarda Yalıtım Uygulamasının Ekonomik Analizi"

Transkript

1 teknik Yrd. Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN / Cenk ONAN / Mehmet M. TURAL / Serkan ERDEM / Yıldız Teknik Üniversitesi Özet Binalarda enerji tasarrufu ve doğru yalıtımın yapılması, ülke ekonomisi açısından önemli bir konudur. Ülkemizde yapılarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2000 yılında Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yapılarda Yalıtım Uygulamasının Ekonomik Analizi Bu çalışmada Kayseri deki bir okul binası mevcut (yalıtımsız) durumda iken ısı kaybı hesabı yapılarak, kazan kapasitesi ve radyatör miktarı belirlenmiştir. Çalışmanın devamında okul binasının TS 825 e göre ısı yalıtım projesi yapılıp, ısı kaybı hesapları yapılmıştır. Buna göre; kazan kapasitesi ve radyatör miktarı tekrar hesaplanmıştır. Her iki durum için yatırım maliyeti ve yakıt tüketim maliyeti bulunarak, yalıtımlı ve yalıtımsız binanın ekonomik analizi yapılmıştır. Ayrıca bina, yangın yönetmeliği ve gürültü yönetmeliği açısından da değerlendirilmiştir. Yangın ve akustik konfor açısından öneriler getirilmiştir. Ekonomik analizlerden çıkan sonuçlar göstermiştir ki; binaya yalıtım uygulanması, yatırım maliyetini arttırmasına karşın, işletme maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Giriş Ülkemizdeki enerji sarfiyatının yaklaşık 1/3 ü binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır (Karakoç, 2001). Bu sebeple ülkemiz ekonomisi açısından, binalarda enerji tasarrufu oldukça önemli bir konudur. Binalarda enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla, 14 Haziran 2000 tarihinde Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve ısı yalıtım projelerinin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Binalarda yalıtım yapılırken, kullanım amacına göre, doğru malzemenin seçimi önem teşkil etmektedir. Binalarda yalıtım yapılması, ilk yatırım maliyetlerini bir miktar arttırsa da, işletme giderlerini önemli ölçüde azalttığı için, kendini kısa zamanda amorti etmektedir. Üzerinde çalışılan Kayseri deki okul binasının mevcut (yalıtımsız) hali TS 825 e göre incelendiğinde; yapının yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının, olması gerekenin çok üzerinde bir değerde olduğu görülmüştür. Isı yalıtımı yapılarak, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, standartta belirtilen sınır değerin altına indirilmiştir. Bu noktada dikkat edilecek bir diğer husus da yapılacak yalıtım uygulamasının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne uygun olmasıdır. Isı yalıtım projesinde, yalıtım malzemeleri olarak dış duvarlarda A sınıfı (yanmaz) olan taş yünü mantolama levhası, çatıda yine A sınıfı (yanmaz) olan çatı şiltesi, toprak temaslı dış duvar ve bodrum katı döşemesine de B1 sınıfı (zor alevlenici) olan foamboard seçilmiştir. Taş yünü ve cam yünü yalıtım malzemeleri mineral lifli malzemeler olduklarından ses yalıtımı için de çok elverişlidir. Belirlenen bu yalıtım malzemeleri doğrultusunda yapılan ısı yalıtım projesi hesaplamalarında yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı istenen değere indirilebilmiş, dolayısıyla da gerekli kazan kapasitesi ve radyatör miktarı azaltılmıştır. Bu da işletme maliyetinin azalmasına sebep ol- 55

2 muştur. Yapıda ayrıca yangın güvenliği için, doğru yalıtım malzemesi seçiminin yanında ek güvenlik önlemleri tavsiye edilmiştir. Yangın konusunda alınan önlemlerde insan güvenliği ilk planda tutulup, maliyet ikinci planda ele alınmıştır. Binada bir de genel gürültü kontrolü yapılarak, müzik odası gibi bazı özel dersliklerde belirli gürültü seviyelerine ulaşmak için ek yalıtım uygulanmıştır. Binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumu için, ekonomik analiz yapıldığında yatırım maliyetlerinin artmasına karşın, işletme maliyetlerinin azalması sebebiyle sistemin geri ödemesinin dört yıl içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. Isı yalıtım ve ısı kaybı projelendirmesi Kayseri de 32 derslikli, bir ilköğretim okuluna yalıtım uygulaması yapılacaktır. Mevcut hali yalıtımsız olan binanın, öncelikle her bir yapı elemanın ısı geçirgenlik katsayısının U (W/m 2 K) hesaplanması gerekmektedir. Daha sonra da binaya yalıtım yapılarak, ısı geçirgenlik katsayısı değeri tekrar hesaplanmalıdır. Bu katsayı yapı elemanlarına, kullanılan yalıtım malzemesine ve yapı elemanının konumuna bağlı olarak hesaplanır; Yapı elemanının ısıl geçirgenliğini belirleyen faktörler, elemanın kalınlığı (d) ve ısıl iletkenlik katsayısı (λ)dır (TMMOB, 2003). Bu sebeple ısıl iletkenlik katsayısı λ yalıtım malzemesi seçiminde önemli kriterlerden biridir. Yalıtımlı hal ve yalıtımsız hal için, binadaki yapı elemanlarında yapılan hesaplamaların sonuçları Tablo 1 de ayrıntılı olarak verilmiştir. Yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayıları belirlendikten sonra, aylara göre binanın ısı kaybı bulunur ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenir. (1) ekonomik olarak en kısa zamanda geri dönebilmesi açısından, ısı ihtiyacı sınırının altında kalmak kaydıyla, sınıra en yakın değerde kalabilmek optimum çözümdür. Isı yalıtımı projesinde yapı elemanlarının buhar difüzyonu kontrolü de yapılmalıdır. Yapı elemanlarının iki yüzü arasında, sıcaklıklar ve bağıl nem farklı olduğu için farklı buhar basınçları vardır. Örneğin ısıtma yaptığımız kış mevsiminde genellikle iç tarafta, yüksek sıcaklıktan ötürü yüksek buhar basıncı, dış tarafta ise havanın soğuk olması sebebiyle alçak buhar basıncı vardır. İç ortamda gaz fazında bulunan su buharı, ısının takip ettiği yolu izleyerek dış ortama ulaşmaya çalışır. Eğer su buharı dış ortama gaz olarak ulaşabilirse, bu durum yapı elemanı için bir sorun teşkil etmez. Fakat yapı elemanını oluşturan malzemelerin, su buharı difüzyon direnç katsayılarına ve malzemelerin yerleşim sırasına bağlı olarak, su buharı, yapı elemanından geçerken yoğuşabilir (Karakoç, 2001). Böyle bir durumda yoğuşan suyun kütlesinin izin verilebilen sınırlar içerisinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer uygunluk sağlanamazsa farklı bir malzeme kullanma yoluna gidilir. Bu sebeple yalıtım malzemesi olarak kullanılan mineral yünlerinin (taş yünü, cam yünü), diğer yalıtım malzemelerine göre avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu malzemelerin su buharı difüzyon direnç katsayıları µ=1 dir (TMMOB, 2003). Bu değerin çok küçük olması, malzemenin içerisinden geçmek isteyen su buharına çok az direnç gösterdiğini, dolayısıyla da yapı elemanından buhar geçişi için çok uygun olduğunu göstermektedir. TS 825 e göre hesaplamalar yapıldığında, bina yalıtımsız halde iken; beton perde, kaplamalı beton perde, kolon, kaplamalı kolon, tavan (kullanılmayan çatı arası döşemesi) iç yüzeylerinde yoğuşma meydana gelmektedir. Bu da yapı elemanlarının buhar difüzyonu açısından standarda uygun olmadığını göstermektedir. Binaya yalıtım yapılarak, bütün yapı elemanlarının standarda uygun olması sağlanmıştır. Binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı TS 825 de verilen hesap metoduyla hesaplandığında, yalıtımsız halde bina için hesaplanmış olan ısı ihtiyacı; Q = 99,10 kwh/m 3, yalıtımlı halde hesaplanmış olan ısı ihtiyacı; Q = 35,68 kwh/m3 olarak belirlenmiştir. Her iki durumdaki ısıtma enerjisi ihtiyacı birbiriyle karşılaştırıldığında yalıtımın enerji tasarrufuna katkısının büyük olduğu görülmektedir. Yapımızda bina için sınırlandırılan enerji ihtiyacı; Q = 35,75 kwh/m 3 olarak hesaplanmıştır. Sistemin Tablo 1 Yapı elemanlarının U değerleri (Yalıtımlı ve yalıtımsız durum için) Binanın ısı yalıtım projesi tamamlandıktan sonra, ısı kaybı hesapları yalıtımlı ve yalıtımsız olmak üzere her iki durum için de yapılmıştır. Bu hesaplamalarda, iç sıcaklık 20 o C sabit kabul edilmiştir. Binanın, hem iletim ve taşınım yoluyla, hem de sızıntı yoluyla olan kayıplarını azaltmak için çift camlı, yalıtım köprülü, alüminyum doğramalı pencereler kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalarla yalıtımlı ve yalıtımsız hal için radyatör miktarları ve kazan kapasiteleri belirlenmiştir. Şekil 1 de yalıtımlı ve yalıtımsız haller için radyatör sayıları ve kazan kapasiteleri verilmiştir. Şekil 1- Binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumu için radyatör miktarları ve kazan kapasiteleri 56

3 Yalıtımın yapılmasıyla birlikte radyatör miktarı ve kazan kapasitesindeki azalma, hem radyatör ve kazanın ilk yatırım maliyetini düşürecek, hem de yakıttan tasarruf sağlayarak işletme maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır. Yangın için alınacak önlemler Yalıtım malzemesi seçiminde, malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarının ve su buharı difüzyon direnç katsayılarının yanında, dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de, malzemenin yanıcılığı ve yangına dayanımıdır. Yangın ile ilgili alınacak önlemler için, 2002 yılında yürürlülüğe giren Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmeliğe başvurulmalıdır. Bu yönetmeliğe göre, okul binası, binaların kullanım sınıflarına göre; eğitim amaçlı bina, tehlike sınıflarına göre ise düşük tehlike sınıfı olarak belirtilmiştir. Binamız diğer yapılardan uzak, kendine ait bir bahçe içerisinde olduğundan itfaiye araçlarının ulaşımına bir engel teşkil etmemektedir. Yalıtım malzemeleri olarak dış duvarlarda A sınıfı (yanmaz) olan taş yünü mantolama levhası, çatıda yine A sınıfı (yanmaz) olan çatı şiltesi, toprak temaslı dış duvar ve bodrum katı döşemesine de B1 sınıfı (zor alevlenici) olan foamboard seçilmiştir. 90*155 olması önerilmektedir. Böylece normal şartlar altında yangın merdiveni kovasından kaçan ısı kaybı da azaltılmış olacaktır. Bu sayede yıllık 361 yakıt tasarrufu sağlanırken, bir defaya mahsus olmak üzere 304 yatırım maliyeti (pencere ve doğrama) ödenecektir. Bu pencerelerin bir diğer avantajı, zorunlu hallerde zemin kat boşluğuna takılan pencereden tahliye sağlanabilecektir. (Zorunlu hallerde kaçış yolu sayılabilmesi için gerekli şart pencerenin yerden yüksekliğinin 3 m yi geçmemesidir. Mevcut bina da 3,35 m olduğundan pencere yarım metre aşağıya taşınacaktır.) Bodrum kata inen yangın merdiveni kapıyla ayrılacaktır. Yangın merdiveni kovasıyla bodrum kata inen merdiven kovasının ayrılması da bir başka çözüm yoludur. Bodrum katı 1. kata bağlayan yangın merdiveni kovasında, 1. kat döşemesinde yapılacak olan değişiklik Şekil 3 de gösterilmiştir. Yangın güvenliği açısından yalıtım çok önemli olmasına rağmen, binanın yangın güvenliğini sağlamak için başka tedbirlerde alınmalıdır. Bu sebeple okul binasında, yangın güvenliği için bazı öneriler getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi tüm katlardaki yangın merdivenlerine giriş için, yangın güvenlik holü düzenlenecek ve çalışma süresi 3 saat olan acil durum aydınlatmasıyla desteklenecektir. Bu aydınlatma, normal kaçış aydınlatmaları devreden çıktığı takdirde, devreye girecektir. Yangın merdivenlerinin dayanımı F120-A, yangın merdiveni duvarlarının dayanımı ise F90-A olacaktır. Dış cepheye bakan boşluklara otomasyon sistemine bağlı, olası bir afet durumunda elektriklerin kesilmesiyle ve manyetik alanın kalkmasıyla açılabilecek, özel pencereler takılacaktır. Sözü edilen dış cepheye bakan boşluklar mevcut halde 50*155 olup, Şekil 3 - Bodrum çıkışı kapı düzenlemesi İç kaçış koridorları F120 özellikte olacaktır. Bir iç kaçış koridoruna/geçidine açılan çıkış kapıları, kaçış merdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde, yangına karşı dayanıklı olacak ve otomatik olarak kapanan düzeneklerle donatılacaktır. Bu yüzden tüm odaların koridora bakan kapıları yenilenecektir. Laboratuara ve mutfağa asma tavan (cam tülü kaplı A sınıfı yanmaz malzeme) uygulanacaktır. Bodrum katında ki beden eğitimi salonundan, yangın esnasındaki tahliye kaçış merdiveni olarak dizayn edilen merdivenlerden ve bodrum katın batı cephesinde ki AD2 kapısından da yapılabilmesi amacıyla, jeneratör odasının kuzey yönünde 1 metre öteye taşınmasıyla kaçış koridoru açılabilir. Şekil 4 - Bodrum kat yangın çıkışı düzenlemesi Şekil 2-2. Kat kuzey doğu yangın kaçış merdiveni girişi yangın güvenlik holü düzenlemesi ve 3. katların yangın bölgelerine ayrılması önerilmektedir. Bunun mevcut yapıya yapılmasının yönetmelik uyarınca bir zorunluluğu yoktur. Ancak bu uygulamayla katlarda dumanın hızlı bir şekilde yayılması engellenebilir ve böylece duman zehirlenmelerinin önüne geçilebilir. Mevcut bina sırt sırta vermiş beton perdelerle (dilatasyon aksı) 3 e ayrılmaktadır. Bu hattı kesen koridorun başına ve sonuna, Şekil 5 deki gibi duman perdesi ya da yangına dayanaklı sızdırmaz kapı yerleştirilebilir. 57

4 Teknik merkez ile komşu mahaller arasındaki kapı ve diğer yapı elemanları için getirilen öneriler aşağıda verilmiştir. Yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılacaktır. Kazan ve ocakların bulunduğu yer diğer bölümlerden kagir, kapısı da en az F90 yangına dayanıklı malzemeden yapılmış bir bölmeyle müstakil hale getirilecektir. Ayrıca, Bu sonuçlara göre, yalıtımsız hal standarda uygun değildir. Yapılan yalıtımsa, kabul edilebilir bir hatayla (%3), yönetmeliğe uygundur. Müzik işliği öğrencilerle dolu iken müzik işliği ile yanındaki 316 mahal numaralı Derslik 32 arasındaki duvarın ses geçiş kaybının en az 55 dba olması gerekmektedir. Yalıtımlı ve yalıtımsız hal için ses geçiş kaybını aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz (Retting, 1998). R = 20. logm + 13 logd + 20 logf - 58 (5) Şekil 5 - Yapının yangın bölgelerine ayrılması Bu duvar ara bölme levhasıyla kaplandığı takdirde hem yangın dayanımı artacak hem de ısı kaybı azalacaktır. Kazan Dairesinin çıkış kapıları AD1 ve AD2 F120 olacak şekilde yenilenecek ve duman sızdırmaz, kendiliğinden kapanan kapılar olacaktır. eknik merkezde bulunan kazanın patlama riskini göz önüne alıp, duvarların yangın dayanımlarını güçlendirmek doğru değildir. O halde patlama, patlama kapakları vs. yoluyla, bu risk azaltılmaya çalışılmalıdır. Gürültü Kontrolü Yapılarda uyulması gerekli bir diğer yönetmelik de Gürültü Kontrol Yönetmeliği dir. İlgili yönetmeliğe göre yapılar, kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak, izin verilen maksimum ses düzeyleri belirtilmiştir. Eğitim yapılarının dersliklerinde kabul edilebilir maksimum ses basıncı düzeyi 45 dba olarak belirtilmiştir. Dış cephenin ses yalıtım davranışında, en zayıf dış cephe elemanı olan pencerenin davranışı belirleyicidir. Okul binasının hemen dışında trafik vb. kaynaklı dış gürültü düzeyleri, eşdeğer sürekli gürültü düzeyi cinsinden 73 dba olarak ölçülmüştür. Buna göre, 28 dba ses yutulmalıdır (Retting, 1998). Ancak yapıda uygulama sırasında çıkabilecek hatalardan ve farklı frekanslarda çıkabilecek ses düzey-lerinden dolayı, yutulması istenen ses düzeyine 5dBA artırım verilerek 33 dba ses yutulması uygundur. Ses yutuculuğunun hesaplanması için aşağıdaki formüller öngörülmüştür (Sirel, 1980). m cam = P x d (2) R cam = 15. log4m cam (3) R birleşik cidar = R cam + S / S cam (4) S tüm yüzey : 23,85 m2 S tüm yüzey : 6,975 m2 Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen değerler Tablo 2 dedir; Tablo 3 Ses Geçiş Kaybı Değerleri Sonuç olarak bakıldığında tuğla duvar ile kalibel arasında C taşıyıcı profilleri şaşırtılarak 10 cm lik bir boşluk bırakıldığı takdirde, istenilen ses geçiş kaybının elde edildiği gözlenmektedir. Yapılarda ses izolasyonunu iki ana başlık altında toplayabiliriz; 1. Akustik düzenleme, 2. Sesin bir mekandan, diğer mekana geçişinin önlenmesi, a) Havada oluşan sese karşı alınan önlemler, b) Darbe sonucu oluşan sese karşı alınan önlemler, Örneğin yapının 3.katında bulunan 315 mahal numaralı işliğin iç akustik ortamının, müzik işliği fonksiyonuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi kapsamında, mekanda darbe ile oluşan sesin, müzik işliğinin bir alt katındaki 216 mahal numaralı resim dersliğine yapı yoluyla iletilmemesi amacıyla, 7,5 cm kalınlığında yüzer şap kullanılmıştır. Yüzer şap, müzik işliğinde olası katı enstrümanların oluşturacakları darbeye karşı, döşeme ile taşıyıcı sistemin irtibatını elastik bir katman ile kesilmesini, dolayısıyla da ses geçişinin engellenmesini sağlamaktadır. Ekonomik Analiz Yalıtımsız ve yalıtımlı olarak projelendirilen binada, yatırım maliyeti ile yakıt tüketim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplamalarda para birimi olarak kullanılmıştır. Binanın ısı kaybeden dış yüzeylerinde yapı ve yalıtım malzemeleriyle ilgili maliyetler ile kazan ve radyatörlerin maliyetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2004 İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı kullanılarak hesaplanmıştır. Yakıt tüketim maliyetini düşürmek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Projelendirilen yapıda ısıtma sisteminde kullanılan yakıtın cinsi doğalgazdır. Yakıt hesabı yapılırken doğalgaz fiyatı 0,4 YTL/Nm 3 alınmıştır. Kazanın çalışma süresi; günde 10 saat, yılda 180 gündür. Yalıtımlı ve yalıtımsız hal için yıllık yakıt tüketimi, aşağıda verilen denklem yardımıyla bulunmaktadır. Tablo 2 Ses Yutuculuğu Değerleri (6) 58

5 alınmıştır. Binanın TS 825 e göre yalıtımının yapılması durumunda, 4 sene içerisinde ilk yatırım masraflarını amorti ettiği görülmektedir. Ayrıca bina, yangın yönetmeliği ve gürültü yönetmeliği açısından da değerlendirilip, öneriler getirilmiştir. İlgili yönetmelikler uyarınca, iyi projelendirilmiş ve yapım aşamasında projeye uygunluğu denetlenmiş bir yapının ısınması için harcanacak enerjinin, az olmasından dolayı, ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlanmış olunacaktır. Tablo 4 Yakıt Tüketim Maliyetleri Tablo 4 den de görüldüğü üzere, binaya yalıtım yapıldığında, yıllık yakıt tüketim maliyeti dan 4736 ya düşmüştür. Yapılan yatırımların 10 sene sonraki karşılığı, cinsinden belirlenerek kar-zarar analizi yapılmıştır. Bu uygulamada yatırım maliyeti bedeli Euro bazında ve yıllık %5 faiz oranı bedeli alınarak 10 yıl sonraya taşınmıştır. Her yıl faiz uygulanarak hesaplanan yatırım maliyetinin 10 sene sonundaki değeri, aşağıdaki formül yardımıyla bulunmuştur. Her yıl için hesaplanan işletme maliyetleri de, yukarıdaki formül kullanılarak, 10 yıllık işletme süresi sonuna taşınır. Böylelikle Tablo 5 deki değerler bulunur. Şekil 6 - Maliyet analizi Yalıtım yaptırmakla sağladığımız kazançsa 10 yıllık zaman zarfı için dur. Üzerinde çalışılan eğitim binasına yalıtım uygulaması 4. sene içerisinde kendini amorti edecektir. (7) Semboller A : Yapı bileşeninin yüzey alanı [m 2 ] B y : Yıllık yakıt tüketimi [m 3 /yıl] d : Yapı elemanını kalınlığı [m] d : Cidarlar arası boşluk [cm] f : Frekans [Hz] F : Yatırımın gelecekteki değeri H u : Yakıtın alt ısıl değeri [kj/nm 3 ] i : Faiz oranı m : Toplam kütle [kg/m 2 ] m cam : Camın m2 deki kütlesi [kg/m 2 ] n : Yıl sayısı P : Yatırımın şimdiki değeri Q : Bina için hesaplanmış olan ısı ihtiyacı [kwh/m 3 ] Q : Bina için sınırlandırılan enerji ihtiyacı [kwh/m 3 ] Q h : Isıtıcıların toplam ısı kapasiteleri [W] Q k, Q K : Kazanın ısıl kapasitesi [W] Q o : Bir ortamdan diğer ortama geçen ısı miktarı [W] Q s : Sızıntı yoluyla ısı kaybı [W] R : Oda durum katsayısı (Yapı iç hacminin rüzgar geçirgenlik katsayısı) R : Ses yutuculuğu [dba] R bir cid : Camla birlikteki duvarın ses yutuculuğu [dba] R cam : Camın ses yutuculuğu [dba] S : Camın bulunduğu kısımdaki bütün duvar alanı [m 2 ] S cam : Cam alanı [m 2 ] U : Yapı bileşeninin toplam ısı geçirgenlik katsayısı [W/m 2 K] Z g : Günlük çalışma süresi [saat/gün] Z R : Kazan ısı yükü artırım katsayısı Z y : Yıllık çalışma süresi [gün/yıl] α dış : Dış yüzeyin yüzeysel ısı taşınım katsayısı [W/m 2 K] α iç : İç yüzeyin yüzeysel ısı taşınım katsayısı [W/m 2 K] T : Yapı bileşeninin iki tarafındaki sıcaklık farkı [K] η k : Kazan verimi (%) λ h : Yapı bileşeninin ısı iletkenlik hesap değeri [W/mK] µ : Su buharı difüzyon direnç katsayısı P : Yoğunluk [kg/m 3 ] Tablo 5 - İşletme ve Yalıtım Maliyetleri Sonuç Kayseri de 32 derslikli, 960 öğrenci kapasiteli bir ilköğretim okul binası mevcut (yalıtımsız) durumda iken, ısı kaybı hesabı yapılıp, kazan kapasitesi ve radyatör miktarı belirlenmiştir. Aynı binanın TS 825 e göre ısı yalıtım projesi ve ısı kaybı hesapları yapılıp, yeni durum için radyatör miktarı ve kazan kapasiteleri hesaplanmıştır. Yalıtımsız ve yalıtımlı olmak üzere binanın her iki durumu için, ekonomik analiz yapılmıştır. Ekonomik analiz yapılırken, ilk yatırım masrafları ve işletme giderleri göz önüne Kaynaklar - L. L. Beranek, (1990). Acoustic Ics., The American Institude Of Phisics, Inc., New York. - T. H. Karakoç, (2001). Uygulamalı TS 825 ve Kalorifer Tesisatı Hesabı, İzocam Yayınları. - M. Retting, (1998). Handbook Of Architectural Acoustics And Noise Control, T.A.D. Books, Ins, New York. - F. Saral, S. Kurra, (2000). Ulaşım Gürültüsü Düzeylerine Ve Mekan İşlevlerine Bağlı Olarak Dış Yapı Elemanları İçin Ses Yalıtımı Alternatifleri, 5. Uluslar Arası Akustik Kongresi, Y.T.Ü. Basımevi, İstanbul. - S. Sirel, (1980). Yapı Akustiği 1, İ.D.M.M.A. Basın Yayınevi, İstanbul. - Binalarda Isı Yalıtım Proje Hazırlama Esasları, (2003). TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Ankara. - Isı, Teknik, Ses ve Yangın Yalıtım Kitabı, (2002). 2. Baskı, İzocam Yayınları. - Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları, (2002). TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Ankara. 59

AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI

AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 - BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI OCAK 2013 Önsöz Yapılan çalışmalar, ülkemizdeki enerji

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 825 Mayıs 2008 ICS 91.120.10 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 2000 yılına girerken yaşadığımız binalar nasıl olmalıdır? Bu binalar maksimum konfor sağlayan, enerjiyi verimli kullanan, çevre

Detaylı

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Isı Yalıtım Yönetmeliği Isı Yalıtım Yönetmeliği BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması

Detaylı

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 D1 Deprem Sigortası dır: % 70 hafiftir. D2 Karlı dır: % 60-80 e kadar ısı izolasyonu sağlar ve küresel ısınmayı azaltır. D3 Akustik

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; Amaç ve Kapsam BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama

Detaylı

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN BİR TOPLU KONUT ÖRNEĞİNİN ISISAL KONFOR KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN BİR TOPLU KONUT ÖRNEĞİNİN ISISAL KONFOR KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2006 TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN BİR TOPLU KONUT ÖRNEĞİNİN ISISAL KONFOR KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Yasemin ERBİL Nilüfer

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama esaslarının

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Birinci bölüm olan girişte konunun önemine ve amacına değinilmiş; ikinci bölümde, ısı ve ısı geçişi ile ilgili kavramlar üzerinde durulmuştur.

Birinci bölüm olan girişte konunun önemine ve amacına değinilmiş; ikinci bölümde, ısı ve ısı geçişi ile ilgili kavramlar üzerinde durulmuştur. i ÖZET Bu çalışma, ısı kayıplarının azaltılmasıyla, konfor şartlarının daha az enerji tüketilerek sağlanmasına, ısınma maliyetinin düşürülmesine ve daha az çevre kirliliğine için alınacak önlemlerin başında

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Son zamanlarda en hareketli, en hızlı geçen dönemleri yaşıyoruz.

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings TS 85 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI Thermal insulation requirements for buildings RG.Mayıs 8TS 85 (REVIZE) RG.Temmuz 9TS 85 (REVIZE nin tadilatı) ICS 9.. TS 85 TS 85 ICS 9.. BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Detaylı

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 170 BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Bu bölümde

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU

TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU HALİL ÇAKALLI Uzman OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1. YALITIM VE YALITIM SEKTÖRÜ... 5 1.1. TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YALITIM SEKTÖRÜ... 5 1.1.1. Dünyada Yalıtımın

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) NE KADAR SÜREDE YAPILIR?

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) NE KADAR SÜREDE YAPILIR? İÇİNDEKİLER SAYFA ISI YALITIM NEDİR? 1 ISI YALITIMI (MANTOLAMA) NE KADAR SÜREDE YAPILIR? 2 ISI YALITIMI (MANTOLAMA) UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDİR? 3 MANTOLAMA FİRMALARINDA ARANACAK ŞARTLAR 3-4 MANTOLAMA

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

ÜLKEMİZDE YAYINLANAN İMAR KANUNU VE İMAR YÖNETMELİKLERİNİN UYGULAMALARI

ÜLKEMİZDE YAYINLANAN İMAR KANUNU VE İMAR YÖNETMELİKLERİNİN UYGULAMALARI ÜLKEMİZDE YAYINLANAN İMAR KANUNU VE İMAR YÖNETMELİKLERİNİN UYGULAMALARI Halim AKIŞIN, Makina Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Telefon : 0 232 444 8 666 Faks : 0 232 486 20 60 e-posta

Detaylı