ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL,MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU. BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ ve WINDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL,MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU. BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ ve WINDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ"

Transkript

1 BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ ve WINDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ BĠLGĠSAYAR NEDĠR? Bilgisayar verileri alan, iģleyen ve gerektiğinde bilgi olarak geri iade eden elektro mekanik bir sistemdir. Veri iģlenmemiģ (ham) bilgidir. (Örnek: 2+2) Bilgi ise iģlenmiģ veridir. (Örnek: 4) BĠLGĠSAYARIN ÇALIġMA YAPISI Ana Bellek (Main Memory) INPUT UNIT CPU (Central Processing Unit) OUTPUT UNIT (Girdi Birimi) Logical Unit Ctrl. MİB Unit Aritm. Unit (Çıktı Birimi) Auxellary Memory (Yan/Dış/Yardımcı Bellek) Herhangi bir girdi birimi aracılığıyla (örneğin klavye) bilgisayara girilen Veri önce Ana Belleğe gider. Buradan CPU denilen Merkezi İşlem Birimi üzerinden Kontrol Birimi ne (Control Unit) gönderilir. Kontrol Birimi verinin türüne göre Veriyi ya Aritmetiksel Birim e (Aritm. Unit) ya da Mantıksal Birime (Logical Unit) gönderir. Burada Veri iģlenir ve Bilgi haline gelir. Tekrar kontrol birimi üzerinden doğruluğu denetlenerek geçer ve CPU denilen Merkezi İşlem Birimi üzerinden Ana Belleğe gider. Son olarak herhangi bir Çıktı Birimi (Output Unit) vasıtasıyla bilgi görüntülenir. En sık kullanılan çıktı birimi Ekran dır. ĠKĠLĠ SĠSTEM (BINARY SYSTEM) Bilgisayara girilen her türlü harf, rakam veya özel iģarete (+, - gibi) karakter denir.

2 Bilgisayara girilen her karakter bilgisayar tarafından 0 ve 1 üzerinden değerlendirilir. Sadece 0 ve 1 rakamlarından oluģan bu sisteme İkili Sistem (Binary) denir. Örneğin bilgisayara girilen A karakteri bilgisayar tarafından gibi belli düzende 8 tane 0 ve 1 in yan yana gelmesi olarak değerlendirilir. Bu tüm karakterler için geçerlidir ve her karakterin 0 ve 1 dizilimi bir diğerinden farklıdır. Buradaki her 0 ve 1 e Bit denir. Bit belleğin en küçük ölçü birimidir. Bilgisayara yapılan giriģlerin birer ikiģer kelimeyle sınırlı olmadığı düģünülürse Bit denilen ölçü biriminin yeterli olmadığı görülür. Bu durumda ölçü birimleri Ģu Ģekilde tanımlanır: 8 BĠT 1 BYTE (B) 1024 BYTE 1 KILOBYTE (KB) 1024 KILOBYTE 1 MEGABYTE (MB) 1024 MEGABYTE 1 GIGABYTE (GB) 1024 GIGABYTE 1 TERABYTE (TB) Klavyede olmayan karakterleri bilgisayara girmek için eskiden herhangi bir karakterin 0 ve 1 dizilimi kullanılıyordu. Ancak bu dikkat isteyen zahmetli bir iģti, çünkü 0 yazılacak yerde 1 yazıldığında istenen karakter yerine farklı bir karakter girilmiģ oluyordu. Bu durumda Amerikalılar standart bir kodlama sistemi geliģtirdiler ve adına ASCII kodu dediler. ASCII kodu 0 ile 255 arası toplam 256 karakterden oluģur ve klavyede olan ve olmayan tüm karakterleri kapsar. ASCII kodu kodlanırken klavyedeki ALT tuģu basılı tutulur. Bilgisayar Ġki Bölümden OluĢur; 1. DONANIM: Tüm girdi ve çıktı birimleri ve kasa içerisindeki elektronik kartlar donanımı oluģturur. 2. YAZILIM: ĠĢletim sistemleri, paket programlar ve programlama dilleri yazılımı oluģturur. a. ĠĢletim Sistemleri: Bilgisayarın açılması ve çalıģması için gerekli olan sistemlerdir. MS- DOS iģletim sistemi, Windows iģletim sistemi, Linux iģletim sistemi, Unix iģletim sistemi (çok kullanıcılı), Novell iģletim sistemi (çok kullanıcılı) iģletim sistemlerine örnektir. b. Paket Programlar: Herhangi bir programlama dili kullanılarak yazılmıģ olan hazır programlardır. c. Programlama Dilleri: Kendi komut ve deyimleri olan ve paket program yazmak için kullanılan dillere denir. Herhangi bir programlama dili ile yazılan programı kullanıcının kullanabileceği hale getirmek için derleyici (compiler) kullanılır. GĠRDĠ VE ÇIKTI BĠRĠMLERĠ GĠRĠDĠ BĠRĠMLERĠ: ÇIKTI BĠRĠMLERĠ: 1-) Klavye (Keyboard) 1-) Ekran (Monitör)

3 2-) Fare (Mouse) 2-) Yazıcı (Printer) 3-) Optik okuyucu 3-) Çizici/Kesici (Plotter) 4-) Barkod okuyucu 4-) Hoparlör (Ses) 5-) Optik Kalem 6-) Tarayıcı (Scanner) 7-) Mikrofon (Ses) 8-) Kamera

4 GĠRDĠ BĠRĠMLERĠ: Verileri dıģ ortamdan bilgisayar ortamına aktaran birimlerdir. 1. Klavye (Keyboard): En sık kullanılan girdi birimidir. Türkiye de yaygın olarak kullanılan 3 tür klavye vardır. a. Q klavye b. F klavye c. Q Türkçe klavye 2. Fare (Mouse): Yön tayininde kullanılır. Fare kullanabilmek için programın fareyi desteklemesi gerekir. 3. Optik Okuyucu: Optik formların okunarak sonuçların bilgisayara aktarılması için kullanılır. 4. Barkod Okuyucu: Barkod etiketlerini okuyarak ürünlerle ilgili çeģitli bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması için kullanılır. 5. Optik Kalem: Bu kalem sayesinde bilgisayarda resim yapmak, imza atmak gibi iģler kolaylıkla yapılır. Aynı zamanda özel programı sayesinde barkod etiketlerini okumakta da kullanılır. 6. Tarayıcı (Scanner): Kağıt üzerindeki yazıyı, resmi, grafiği veya fotoğrafı tarayarak bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılır. 7. Mikrofon: Sesleri bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılır. Mikrofon kullanabilmek için bilgisayarda ses kartının da olması gerekir. 8. Kamera: Görüntüyü bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılır. KLAVYE TUġLARI VE ANLAMLARI: Esc (Escape): Ġptal tuģudur. F1...F12: F1 ile F12 arasındaki tuģlar fonksiyon tuģlarıdır. Herhangi bir iģlemi tek tuģa basarak kısa yoldan yapmak için kullanılırlar. Fonksiyon tuģlarının görevi programdan programa değiģir. Print Screen: Ekranın fotoğrafını çeker. O anda ekranda ne varsa fotoğrafı belleğe alınır. Uygun ortamda YAPIġTIR komutu kullanılarak bellekteki fotoğraf sayfaya yapıģtırılır. Pause: BaĢka bir tuģa basılıncaya dek bilgisayarda yapılan iģlemi bekletmek için kullanılır. Tab: Yanıp sönen imleci (Cursor) belirli aralıklarla sağa kaydırır. Caps Lock: Caps Lock açıkken harfler BÜYÜK yazılır. Kapalıyken küçük yazılır. Shift: Ġki görevi vardır. Birinci görevi üzerinde birden fazla karakter olan tuģlarda SHIFT basılı tutularak üstteki karakter yazılır. Ġkinci görevi de CAPS LOCK kapalıyken, yani küçük harf yazılırken SHIFT basılı tutularak büyük harf yazılır. Alt Gr: Üzerinde birden fazla karakter olan tuģlarda AltGr tuģu basılı tutularak sağdaki karakter yazılır.

5 Ctrl (Control): Tek baģına hiçbir iģlevi yoktur. Program dahilinde bazı tuģlarla beraber kullanıldığında kısayol görevi yapar. Alt (Alternate): Ctrl tuģu gibi ALT tuģu da bazı tuģlarla beraber kullanıldığında kısayol görevi yapar. ALT tuģunun diğer bir kullanımı ASCII kodu yazmak içindir. Space bar (BoĢluk): Kelimeler arasında boģluk bırakmak için kullanılır. Enter: Komut kullanıldığında komutu onaylamak için kullanılır. Yazı programlarında bir alt satıra inmek için kullanılır. Back Space: Ġmlecin solundaki karakterleri silmek için kullanılır. Insert (INS): Araya karakter yazmak için kullanılır. Delete (DEL): Ġmlecin sağındaki karakterleri silmek için kullanılır. Home: Bir hamlede satır baģına gitmek için kullanılır. End: Bir hamlede satır sonuna gitmek için kullanılır. Page Up: Belli aralıklarla sayfanın yukarısına gitmek için kullanılır. Page Down: Belli aralıklarla sayfanın aģağısına gitmek için kullanılır. Num Lock: Num Lock açıkken rakamlar yazılır, kapalıyken tuģlar üzerindeki diğer fonksiyonlar kullanılır. MERKEZĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ (CPU- ĠġLEMCĠ) Merkezi İşlem Birimi (CPU) bilgisayarın beynidir. Yapılan her iģlemi kontrol eder. Bir bilgisayarın CPU su ne kadar geliģmiģse bilgisayar o kadar hızlı ve yetenekli olur. Aynı zamanda CPU bilgisayarın modelini de tayin eder. Örneğin, Pentium IV bilgisayar denildiğinde bahsedilen Pentium IV iģlemcisi olan bir bilgisayardır. MHZ (Megahertz): Bilgisayarın hız birimidir. ANA BELLEK (MAIN MEMORY) Bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellektir. Bilgisayarın çalıģabilmesi için gerekli bilgiler bu bölümde tutulur. Ana bellek 2 ye ayrılır: 1) ROM (Read Only Memory): Sadece okunabilir bellektir. Buradaki bilgiler silinemez, değiģtirilemez, elektrik kesintisinden etkilenmez. 2) RAM (Random Access Memory): Doğrudan veya rastgele eriģimli bellektir. Bilgisayar açılır açılmaz kullanıcıya boģ olarak sunulan bellektir. Bilgiler geçici olarak bu bölümde tutulur. RAM bellek elektrik kesintisinden etkilenir. Bellek bilgisayarın özelliğine göre yükseltilebilir. 128MB, 256MB, 512 MB, 1024 MB, 2048 MB kapasiteye sahip bellekler vardır. YAN/DIġ/YARDIMCI BELLEK

6 Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı birimlere denir. Yardımcı bellekler disk, disket ve flash disklerdir. Disk, disketler ve flash diskler hem girdi hem çıktı birimidirler. a-) Disket b-) Harddisk c-) CD d-) Flash disk DİSKET: Disketler kapasiteleri küçük olan taģınabilir saklama birimleridir. Disket kullanabilmek için disket sürücüye (Floppy Driver) ihtiyaç vardır. Disketler büyüklüklerine göre 5,25 inch ve 3,5 inch olmak üzere ikiye ayrılırlar. 5,25 inch DD bir disketin kapasitesi 360 KB, 5,25 inch HD bir disketin kapasitesi 1.2 MB, 3,5 inch DD bir disketin kapasitesi 720 KB ve 3,5 inch HD bir disketin kapasitesi 1.44 MB dır. Açık: Bu durumdayken disket korumalıdır (protected), dolayısıyla kayıt etme, silme, değiģtirme iģlemleri yapılamaz, sadece içindeki bilgiler okunabilir. Kapalı: Disket bu durumdayken korumasızdır (unprotected) dolayısıyla kayıt etme, silme, değiģtirme, okuma gibi her türlü iģlem yapılabilir. B) HARDDISK (SABĠT DISK): Disketlere göre çok daha yüksek kapasiteli, daha çok bilgi depolayan saklama birimleridir. Kasa içerisinde sabit bulunurlar. Kasa içerisinde sabit oldukları için Sabit Disk, sert maddeden yapıldıkları için de Hard Disk olarak da adlandırılırlar. C) CD-ROM (CD):. CD lerin bilgisayar tarafından okunabilmeleri için CD-ROM sürücülerinin olması gerekir. CD-ROM lar CD leri okurlar, üzerlerine yazma yapılamaz. D) CD WRITER: CD lere kayıt yapabilmek için kullanılan birimlere denir. CD ye yazabilmek için yazılabilir CD ye (Writable CD) ihtiyaç vardır. E) FLASH DISK: Flash disk kullanabilmek için bilgisayarın USB giriģinin olması gerekir. Flash diskler kapasite olarak büyük, hacim olarak küçük saklama birimleridir. Kolay taģınabilmeleri ve doğrudan kasa arkasından bağlanabilmeleri nedeniyle tercih edilen ürünlerdir.

7 ÇIKTI BĠRĠMLERĠ: Bilgisayar ortamındaki bilgilerin dıģ ortama aktarılmasını sağlayan birimlerdir. 1-) Ekran (Monitor) 2-) Yazıcı (Printer) 3-) Çizici/ Kesici (Plotter) 4-) Hoparlör (Ses) 1) EKRAN: En sık kullanılan çıktı birimidir. Ekran tek baģına görüntü almak için yeterli değildir. Ekran dıģında ekran kartı denilen donanıma da ihtiyaç vardır. Ekran kartı ana kart üzerine ayrıca monte edilebileceği gibi günümüz ana kartları üzerinde entegreli de olabilir. Ekrandaki tüm görüntüler noktalardan oluģur. Ekrandaki en küçük noktaya pixel adı verilir. Pixel sayısı ne kadar fazlaysa görüntü o kadar nettir. Nokta yoğunluğuna çözünürlük denir. Ekranın ölçü birimi inch tir ( ). Inch Ġngiliz ölçü birimidir ve 1 inch yaklaģık 2,54 cm dir. 14, 15, 17, 21, 29 gibi çeģitli büyüklüklerde ekranlar vardır. 2) YAZICI (PRINTER): Bilgisayardaki yazıları, resimleri, grafikleri kısaca ekranda görünen her Ģeyi kağıda aktaran ürünlerdir. 3 tip yazıcı vardır: a) Nokta vuruģlu (Dot pixel) yazıcılar b) Mürekkep Püskürtmeli (Ink Jet) yazıcılar c) Lazer (Laser) yazıcılar a) NOKTA VURUġLU YAZICILAR (Dot Matrix): Ġçindeki iğnelerle Ģerit üzerine vurarak baskı yapabilen yazıcılardır. Ne kadar çok iğne varsa o kadar hızlı ve kaliteli baskı yaparlar. Hız birimleri CPS (Character Per Second) tır. Hızları saniyede basılan karakter sayısı ile ölçülür. En büyük avantajlarından birisi araya karbon kağıdı koymak Ģartıyla bir kerede birden fazla baskı yapabilmeleridir. Ayrıca 136 kolon geniģliği olanları vardır ve A4 sayfasından daha geniģ sayfaya baskı yapabilirler. b) MÜREKKEP PÜSKÜRTMELĠ YAZICILAR (Ink-Jet): Kartuş adı verilen mürekkep kutusundaki mürekkebi kağıda püskürterek çalıģırlar. Fiyat olarak oldukça uygun yazıcılardır. Hız birimleri PPM (Page Per Minutes) tır. Hızları dakikada basılan sayfa sayısı ile ölçülür. c) LAZER YAZICILAR: Toner adı verilen boya kutusundaki toz boyayı kağıda ısı vasıtasıyla aktararak çalıģırlar. En hızlı ve kaliteli baskı yapan yazıcılardır. Lazer yazıcıların hız birimi de PPM dir.

8 3) ÇĠZĠCĠ/KESĠCĠ (PLOTTER): Çizici özelliği olanlarda özel kalemler vardır ve büyük mimari projelerin çıktılarını almak için kullanılırlar. Kesici olanlarında bıçaklar vardır ve folyo adı verilen özel kağıdı keserek çıkartırlar. Kesici özelliği olanlar daha çok reklamcılıkta kullanılır. Örneğin vitrin yazıları kesici özelliği olan plotter ile hazırlanır. DOSYA (FĠLE - KÜTÜK) KAVRAMI Bilgilerin bilgisayar ortamından saklı tutulduğu ortamlara dosya (file) denir. Yazı, resim, film ve sesler kaydedildiğinde dosyalar içerisinde saklanırlar. Dosya özellikleri; - Dosyaların birer adları birer de uzantıları vardır. - Dosya adı ile uzantısı arasında nokta (.) karakteri vardır. - Dosya adı DOS ĠĢletim Sisteminde en fazla 8 karakterdir, Windows ĠĢletim Sisteminde en fazla 255 karakterdir. Her iki iģletim sisteminde de dosya uzantısı en fazla 3 karakterdir. - Dosya adı içerisinde harf, rakam veya her ikisi karıģık kullanılabilir. - Dosya adı içerisinde özel karakter tercih edilmez. ( <, >,?, *, +, /, \, gibi) - DOS ĠĢletim Sisteminde dosya adı içerisinde boģluk bırakılmaz. Windows iģletim sisteminde bırakılabilir.

9 ÇEġĠTLĠ DOSYA UZANTILARI ve ANLAMLARI COM EXE BAT Doğrudan çalıģabilir dosyalar DOC XLS Winword metin belgeleri Excel çalıģma sayfaları MDB Access veri tabanı dosyaları PPT Power Point sunu dosyaları TXT Metin (text) dosyaları LNK Kısayol dosyaları BMP JPG GIF Çizim, resim ya da fotoğraf dosyaları DAT MPG AVI Film, gösteri ya da animasyon dosyaları MP3 WAV MID Ses ve müzik dosyaları KLASÖR (FOLDER) KAVRAMI Birbirine benzeyen dosyaların bir arada tutulduğu bölümlere KLASÖR (Folder) denir. Klasörler ilk oluģturulduklarında boģturlar. Klasöre ad verme dosyaya ad verme gibidir, yalnız klasörlere uzantı verilmez.

10 WINDOWS ĠġLETĠM SĠSTEMĠ MASAÜSTÜ: Windows ilk açıldığında gelen, üzerinde simgelerin olduğu, altında görev çubuğunun olduğu alana Masaüstü (Desktop) denir. SĠMGE: Masaüstünde yer alan küçük resimlere Simge (icon) denir. Simgeler üzerlerine gelinip çift tıklandığında ilgili program çalıģır. BAġLAT MENÜSÜ: Masaüstünde en altta yer alan çubuğa Görev çubuğu (Task bar) denir. Görev çubuğunun solunda yer alan Başlat üzerine gelinip tıklandığında açılan menüye Başlat Menüsü denir. SEÇĠM ĠġLEMLERĠ: Tek Tıklama: Mouse ile herhangi bir simgeyi seçmek için seçilecek simge üzerine gelinip mouseun sol tuģu ile bir kez tıklanır. Bu iģleme tıklama (klikleme) veya tek tıklama denir. Renk değiģirse simge seçilmiģ demektir. Seçimi iptal etmek için boģ bir yere tıklamak yeterlidir. Çift Tıklama: Mouse ile herhangi bir simge üzerine gelinip ard arda seri bir Ģekilde iki kere tıklanırsa buna çift tıklama denir. Böylece çift tıklanan uygulama açılır. SÜRÜKLEME ĠġLEMLERĠ: Simgeleri sürüklemek için mouseun sol tuģu basılı tutulur ve hareket ettirilir böylece seçilmiģ olanların sürüklendiği görülür. Seçilen simgeler ekran üzerinde istenilen yere götürülür. (Simgeleri ekranda sürükleyip istenilen yerde bırakmak için Otomatik düzenle seçeneği kapalı olmalı. Aksi taktirde sürüklenen simgeler tekrar ekranın soluna gider.) Klasör oluşturma: 1- Masaüstünde boģ bir yerde mouseun sağ tuģuna basılır. 2- Gelen menüden Yeni üzerine gidilir.

11 3- Takip eden menüden Klasör üzerine gidilir ve mouseun sol tuģu ile tıklanır. 4- Klasöre istenilen isim verilir. Ġsim verilmezse Windows Yeni Klasör adını verir. Ġç içe istenildiği kadar klasör oluģturulabilir. Yeni oluģturulan klasörler her zaman boģtur. Klasör silme: I. YOL: 1- Silinecek klasör iģaretlenir. 2- Üzerindeyken mouseun sağ tuģuna basılır. 3- Gelen menüden Sil üzerine gidilip tıklanır. II. YOL: 1- Silinecek klasör iģaretlenir. 2- Klavyeden DEL tuģuna basılır III. YOL: 1- Silinecek klasör mouse ile sürüklenerek Geri Dönüşüm Kutusu üzerine bırakılır. Dikkat! Klasör silindiğinde içerisindeki tüm alt klasörler ve dosyalar silinir. Silinen dosya ve klasörler masaüstündeki Geri Dönüşüm Kutusuna gönderilir. Kullanıcı isterse daha sonra silinen dosyaları geri alabilir. Bunun için de Geri Dönüşüm Kutusu çift tıklanarak açılır ve geri alınacak olanlar üzerindeyken mouseun sağ tuģuna basılıp Geri Yükle tıklanır. **Shift tuģu basılı tutularak silinenler Geri DönüĢüm Kutusuna gönderilmeden doğrudan silinirler. Klasörün adını değiştirme: I. YOL: 1- Adı değiģtirilecek olan klasör iģaretlenir 2- Üzerindeyken mousun sağ tuģuna basılır. 3- Gelen menüden Ad değiştir üzerine gidilip tıklanır. II. YOL: 1- Adı değiģecek klasör iģaretlenir 2- Klavyeden F2 tuģuna basılır ve yeni ad yazılır III. YOL: 1- Adı değiģecek klasör iģaretlenir 2- Adı üzerine bir kez tıklanır ve aktifleģince yeni ad yazılır.

12 PENCEREYĠ TAġIMA Pencere baģlığına gidilir. Mouseun sol tuģu basılı tutularak hareket edilir Ġstenen konuma sürüklenip bırakılır. PENCEREYĠ BOYUTLANDIRMA Pencerenin herhangi bir kenarına veya köģesine gidilir Boyutlandırma okları göründüğünde mouseun sol tuģu basılı tutulur ve hareket edilir. Ġstenilen boyuta ulaģıldığında mouseun sol tuģu bırakılır. MASAÜSTÜ SAĞ TUġ SEÇENEKLERĠ 1. SĠMGELERĠ YERLEġTĠR: Simgeleri istenilen düzene göre sıralar. Ad: Simgeleri adlarına göre sıralar. Tür: Simgeleri türlerine (uzantılarına) göre sıralar. Boyut: Simgeleri kapladıkları alana göre sıralar. Değiştirme: Simgeleri oluģturulma tarihlerine göre sıralar. Otomatik Düzenle: Simgeleri otomatik olarak sıralar. Bu seçenek aktif iken simgeler serbestçe taģınamaz. Kılavuz Çizgisine Hizala: Simgeleri en yakın kılavuz çizgilerine hizalar. Masaüstü Simgelerini Göster: Masaüstündeki simgeleri görüntüler/görüntüden kaldırır. Web Öğelerini Masaüstüne Kilitle: Masaüstünde yer alan herhangi bir web sayfasının boyutlarının değiģtirilmemesi için kullanılır. Masaüstü Temizleme Sihirbazını Çalıştır: Masaüstündeki kullanılmayan simgeleri temizler. 2. YENĠLE (F5): Masaüstünün, pencerenin veya geçerli olan sayfanın içeriğini yeniler. 3. YAPIġTIR: Kes veya Kopyala komutu ile belleğe alınan simgeyi istenilen yere yapıģtırır. 4. KISAYOL YAPIġTIR: Kes veya Kopyala komutu ile belleğe alınan simgenin kısayolunu istenilen yerde oluģturur. 5. GERĠ AL (Ctrl+Z): Son yapılan iģlemi geri almak için kullanılır.

13 6. YENĠ: Yeni bir Klasör veya Kısayol oluģturmak için kullanılır. Ayrıca listede yer alan programları açar.

14 MASAÜSTÜNDE KISAYOL OLUġTURMA Örnek: Hesap makinesi Mouse un sağ tuģuna basılır Açılan menüden Yeni üzerine gelinir Takip eden menüden Kısayol üzerine gelinir ve tıklanır Gözat seçilir C:\Windows\System32\klasörüne gidilir Calc.Exe dosyası bulunur ve seçilir İleri tuģuna basılır Ġstenirse kısayolun adı değiģtirilir Son tuģuna basılır BAġLAT MENÜSÜNDE KISAYOL OLUġTURMA Görev çubuğunda sağ tuģa basılır Özellikler tıklanır Görev çubuğu ile Başlat Menüsü Özellikleri penceresi gelir Ġkinci sekme olan Başlat Menüsü tıklanır Klasik BaĢlat Menüsü iģaretlenir ve yanındaki Özelleştir e basılır. Açılan pencerede EKLE tuģuna basılır Bundan sonraki aģamalar yukarıdaki Hesap Makinesi örneği ile aynıdır. KES KOPYALA YAPIġTIR KULLANIMI Kes: Seçili olanı siler ve belleğe alır. KES Simge üzerinde, Sağ tuģ, Kes Simge iģaretlenir, Ctrl+X Simge iģaretlenir, Düzen Menüsü - Kes Simge iģaretlenir, Araç Çubuğu - Kes düğmesi Kopyala: Seçili olanı silmeden belleğe alır. KOPYALA Simge üzerinde, Sağ tuģ, Kopyala

15 Simge iģaretlenir, Ctrl+C Simge iģaretlenir, Düzen Menüsü - Kopyala Simge iģaretlenir, Araç Çubuğu - Kopyala düğmesi Yapıştır: Kes veya Kopyala ile belleğe alınmıģ olan istenilen yere yapıģtırılır. YAPIŞTIR: BoĢ yerde Sağ tuģa basılır, Yapıştır tıklanır Ctrl+V tuģlarına basılır Düzen menüsü - Yapıştır Araç Çubuğu Yapıştır düğmesi KES + YAPIġTIR TAġIMA ĠġLEMĠ YAPAR KOPYALA + YAPIġTIR ÇOĞALTMA ĠġLEMĠ YAPAR Hesap makinesi Bilgisayarım\C:\Windows\System32\calc.exe KISAYOL ADRESLERĠ Winword programı Bilgisayarım\C:\Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe Excel programı Bilgisayarım\C:\Program Files\Microsoft Office\Office\excel.exe Not defteri Bilgisayarım\C:\Windows\System32\notepad.exe Resim defteri Bilgisayarım\C:\Windows\System32\mspaint.exe Görev Çubuğu ve BaĢlat Menüsü Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü, Görev çubuğu ile ilgili ayarlamalar yapmak ve Başlat Menüsü ne program eklemek ya da kaldırmak için kullanılır. Görev çubuğu üzerinde sağ tuģa basılıp Özellikler seçeneği tıklandığında aģağıdaki pencere gelir.

16 - Görev çubuğunu kilitle: Bu seçenek iģaretliyse görev çubuğu taģınamaz ve boyutlandırılamaz. - Görev çubuğunu otomatik olarak gizle: Görev çubuğunun otomatik olarak gizlenmesi için kullanılır. Fare aģağıya götürüldüğünde görev çubuğu görünür. - Görev çubuğunu pencerelerin üzerinde tut: Bu seçenek iģaretlendiğinde bir pencere ekranı kaplayacak kadar büyütülse de görev çubuğu daima görünür. - Benzer görev çubuğu öğelerini grupla: Aynı uygulamaya ait birden fazla pencereyi görev çubuğunda tek simge olarak gösterir. - Hızlı Başlat ı Göster: Bu seçenek iģaretlendiğinde görev çubuğunun solunda bazı uygulamaların simgeleri görünür. - Saati göster: Görev çubuğunun sağında bulunan saatin görünmesini sağlar. - Etkin olmayan simgeleri gizle: Bu seçenek iģaretlendiğinde görev çubuğunun sağındaki simgeler gizlenir. Ġkinci bölüm olan Başlat Menüsü ne tıklandığında aģağıdaki seçenekler gelir.

17 Windows XP baģlat menüsü görünümü isteniyorsa Başlat Menüsü iģaretlenir. Klasik Başlat Menüsü iģaretlendiğinde ise XP iģletim sisteminden önceki Windows ların Başlat menüsü görünümü gelir. Her iki durumda da Özelleştir... tıklandığında BaĢlat Menüsü ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılır.

18 Başlat Menüsü yanındaki Özelleştir... tıklandığında aģağıdaki pencere gelir: Burada program simgelerinin boyutu değiģtirilebilir, Başlat Menüsünde tutulacak program sayısı belirlenebilir ve BaĢlat Menüsünde gösterilecek olan Internet ve e-posta ile ilgili ayarlamalar yapılır. Listeyi Sil tuģuna basıldığında ise son kullanılan uygulamalar Başlat Menüsü listesinden silinirler. Klasik Başlat Menüsü yanındaki Özelleştir... tıklandığında ise pencere aģağıdaki gibi gelir: Ekle düğmesi ile Başlat Menüsüne istenilen programa ait kısayol eklenir. Kaldır düğmesi ise eklenmiģ bir kısayolu siler. Gelişmiş düğmesi ile de ekleme veya kaldırma iģlemi yapılır. Sırala düğmesine basıldığında menülerdeki kısayollar alfabetik olarak sıralı listelenir. Temizle düğmesi Başlat Menüsündeki Belgeler (En Son Kullandıklarım) listesini boģaltır. En alttaki listedeki kutucuklardan iģaretlenen özellik geçerli olur. ĠĢareti kalkan özellik kaldırılmıģ olur.

19 BAġLAT MENÜSÜNE PROGRAM EKLEME ADIM 1 Ekle düğmesine basıldığında aģağıdaki pencere gelir. Bu penceredeki Gözat düğmesi kullanılarak menüye eklenmek istenen program seçilir ve İleri düğmesine basılır. AĢağıdaki örnekte calc.exe (hesap makinesi) programı seçilmiģtir. ADIM 2 Ġkinci aģamada kısayolun hangi klasöre ekleneceği seçilir. Eğer bu klasörlerin dıģında yeni bir klasör oluģturup o klasöre program eklenecekse Yeni Klasör düğmesine basılır ADIM 3 Üçüncü aģamada ise eklenecek olan kısayola bir isim verilir. Örneğin Hesap Makinesi Bu aģamayla birlikte Son düğmesine basıldığında Başlat menüsüne hesap makinesi programı eklenmiģ olur.

20 ** Başlat menüsüne eklenecek programın masaüstünde Kısayolu varsa bu Kısayol mouse ile sürüklenip Başlat üzerine bırakılarak da kısayol oluģturulabilir. DOSYA/KLASÖR ARAMA Disk veya disket üzerinde Dosya/Klasör aramak için kullanılır. Ara üzerine gelindiğinde takip eden menüden Tüm Dosya ve Klasörleri seçeneği üzerine tıklanır. Aranan dosya veya klasörün adı ilgili kutuya yazılır, nerede arama yapılacağı Konum altından seçilir ve Ara tuģuna basılarak arama baģlatılır. Bulunanlar pencerenin sağındaki bölümde listelenir.

21 Aranan dosya veya klasörün adı veya uzantısı ile ilgili bilinmeyenler varsa joker karakterler denilen karakterlerden yararlanılır. Örneğin, aranan dosyanın Winword de yazıldığı biliniyor ancak adı hatırlanmıyorsa adı ile ilgili joker karakter kullanmak gerekir. JOKER KARAKTERLER Joker karakterler * ve? olmak üzere iki tanedir. * Birden fazla karakterin yerine kullanılır.? Tek bir karakterin yerine kullanılır. Örnek: Winword de hazırlanmıģ olan dosyaları bulmak için, *.doc yazılır. Örnek: C ile baģlayan uzantısı.exe olan dosyaları bulmak için, C*.exe yazılır. Örnek: Ġkinci karakteri A olan dosyaları bulmak için,?a*.* yazılır. Arama dosyanın tarihine, türüne veya boyutuna göre de yapılabilir. Tarihe göre arama yapabilmek için Ne zaman değiştirildi? ifadesi yanındaki aģağı oka basılır ve tarih belirtilir. Tarihe göre aramayı kaldırmak için Anımsama seçeneği iģaretlenir.

22 Türe göre arama yaparken İleri düzey seçenekler yanındaki aģağı oka basılır ve Dosya türü listesinden hangi türde arama yapılıyorsa seçilir. Aranan dosya veya klasörün tüm alt klasörler dahil her yerde aranması isteniyorsa Alt klasörlerde ara seçeneği mutlaka iģaretli olmalıdır.

23 WINDOWS GEZGĠNĠ Windows Gezgini penceresi, Başlat / Programlar / Donatılar menüsünden Windows Gezgini üzerine gelinip tıklanarak açılır. Veya Başlat / Çalıştır kullanılır ve gelen diyalog kutusunda Explorer yazılıp onaylanarak çalıģtırılır. Windows Gezgini aģağıdaki gibi bir pencere içerisinde açılır. Windows gezgini programı bilgisayardaki tüm sürücülere ( C: A: E: ), programlara ve ayarlara ulaģmaya yarayan bir programdır. Windows gezgini menülerindeki çeģitli komutlar Ģunlardır; Tümünü Seç (Ctrl + A): Bulunulan yerdeki tüm simgeleri iģaretler. (Düzen menüsü) Diğerlerini Seç: ĠĢaretlenmiĢ simgelerin dıģındakileri iģaretler. (Düzen menüsü) Durum Çubuğu: Pencerenin altındaki durum çubuğunun görünüp görünmemesini sağlar. (Görünüm Menüsü) Durum çubuğunda Ģu bilgiler yer alır;

24 -Bulunulan yerdeki toplam simge sayısı -ĠĢaretlenmiĢ simge sayısı -Simgelerin kapladığı alan -ĠĢaretli simgelerin kapladığı alan -Bulunulan sürücüdeki boģ alan Büyük Simgeler: Simgelerin büyük görünmesini sağlar. (Görünüm Menüsü) Küçük Simgeler: Simgelerin küçük ve yan yana görünmesini sağlar. (Görünüm Menüsü) Liste: Simgelerin alt alta sıralanmıģ Ģekilde görünmesini sağlar. (Görünüm Menüsü) Ayrıntılar: Simgelerin çeģitli özellikleriyle birlikte görünmesini sağlar. (Görünüm Menüsü) Bu özellikler; -Simgenin Adı -Simgenin Boyutu -Simgenin Türü -Simgenin DeğiĢtirilme Tarihi Ģeklindedir. Yenile (F5): Son yapılan değiģikliklerin güncellenmesini sağlar. (Görünüm Menüsü) ** Windows gezgininde klasörlerin yanında bulunan + (artı) iģareti o klasörün içerisinde alt klasörler olduğu fakat görünmediği anlamına gelir. ** Windows gezgininde klasörlerin yanında bulunan - (eksi) iģareti o klasörün içerisinde alt klasörler olduğu ve o an göründüğü anlamına gelir. ** Herhangi bir sürücüdeki dosya yine aynı sürücüdeki baģka bir klasöre sürüklenip bırakılırsa taģıma iģlemi gerçekleģir. Eğer dosya farklı bir sürücüye sürüklenip bırakılırsa kopyalama iģlemi gerçekleģir. ** ArdıĢık olan simgeleri iģaretlemek için SHIFT tuģu kullanılır. Ġlk simge iģaretlenir ve SHIFT tuģu basılı iken seçime dahil edilecek son simge iģaretlenir, böylece iki simge ve arasındaki tüm simgeler iģaretlenir. ** ArdıĢık olmayan simgeler CTRL tuģuna basılı tutularak iģaretlenir. DENETĠM MASASI Donanım ile ilgili ayarların yapıldığı bölümdür. Örneğin, klavye dilini değiştirme, yeni bir yazıcı tanımlama, görünüm ayarlarını değiştirme gibi. Denetim Masası nda program ekleme/kaldırma gibi yazılım ile ilgili iģlemler de yapılabilir.

25 DENETĠM MASASINDA YER ALAN BELLĠ BAġLI SĠMGELER ġunlardir: Görüntü: Masaüstünde sağ tuģ / Özellikler seçeneği kullandığında gelen pencerenin aynısı gelir. Burada ekran görüntüsü ile ilgili düzenlemeler yapılır. Tarih/Saat: Bilgisayarın tarih ve saatini görmek veya değiģtirmek için kullanılır.

26 Fare: Mouse ile ilgili ayarlamalar yapmak için kullanılır. Düğmeler, İşaretçiler, İşaretçi Seçenekleri, Tekerlek ve Donanım bölümlerinden oluģur. Düğmeler bölümünde mouseun sağ ve sol tuģlarının görevleri değiģtirilir. Solak kullanıcılar için hazırlanmıģ bir seçenektir. Çift tıklama hızı ile çift tıklama hızı ayarlanır. Tıklama Kilidini Etkinleştir iģaretlendiğinde mouse ile sürükleme yaparken basılı tutmaya gerek kalmaz. Mouse ile sürüklenecek olan pencere baģlığı üzerinde bir süre basılı tutmak yeterli olur. İşaretçiler bölümünde iģaretçiler değiģtirilir. Düzen listesinden hazır iģaretçilerden herhangi birisi seçilebileceği gibi, değiģtirilmek istenen iģaretçiler pencerenin altındaki listeden iģaretlenip Gözat düğmesine basılarak da değiģiklik yapılabilir.

27 İşaretçi Seçenekleri bölümünde iģaretçi hızı, iģaretçi izinin görünüp görünmeyeceği, yazı yazarken iģaretçinin gizlenip gizlenmeyeceği gibi seçenekle düzenlenir. Tekerlek bölümü sadece üzerinde tekerlek (scroll) olan mouselarda kullanılan bir seçenektir ve tekerleğin bir dönüģünde kaç satır hareket edileceği ayarlanır. Klavye: Klavye ile ilgili ayarların yapıldığı seçenektir. Ġki bölümden oluģur, Hız ve Donanım.

28 Hız bölümü üç gruptan oluģur. Bunlar Yineleme gecikmesi, Yineleme hızı ve İmleç yanıp sönme hızıdır. Yineleme gecikmesi ile eğer hızlı yazı yazılıyorsa yazılan ifadelerin ilk karakterinde ne kadar bekleneceği ayarlanır. Yineleme hızı ile ifadenin ilk karakterinden sonraki karakterlerinin ne kadar hızlı yazılacağı ayarlanır. İmleç yanıp sönme hızı ile imlecin ne kadar hızlı yanıp söneceği ayarlanır. Donanım sekmesinde bilgisayarda tanımlı klavye görünür. Klavye ile ilgili sorun olduğu zaman Sorun Gider... tuģuna basılarak sorun giderilmeye çalıģılır. Bölge ve Dil Seçenekleri: Bölge ve Dil Seçeneklerinde bazı programlarda kullanılan sayı biçimi, para birimi, saat, tarih ve kullanılan klavyenin dili gibi seçenekler değiģtirilir.

29 Bölgesel Seçenekler bölümünde Özelleştir tıklandığında gelen diyalog kutusunda Sayı, Para Birimi, Saat ve Tarih formatı değiģtirilir. Diller bölümü tıklandığında klavye dili değiģtirilir.

30 Program Ekle/Kaldır: Bu seçenek ile bilgisayara program yüklenebilir veya yüklenmiģ bir program bilgisayardan kaldırılabilir. Program Değiştir-Kaldır bölümünde bilgisayarda yüklenmiģ programların listesi görünür. Bu programlardan herhangi birini silmek için listeden programı seçip Kaldır düğmesine basılır. Yeni bir program eklemek için Yeni Program Ekle tıklanır. Windows a ait herhangi bir bileģeni eklemek veya kaldırmak için ise Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır kullanılır ve aģağıdaki gibi bir diyalog kutusu gelir.

31 Gelen diyalog kutusunda bileģen önünde çek iģareti ( ) varsa yüklü bir bileģendir ve kaldırmak için önündeki çek kaldırılır. BileĢen eklemek içinse eklenecek bileģene ait kutuya tıklanır ve bileģen eklenir. Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla tıklandığında aģağıdaki gibi bir diyalog kutusu gelir ve burada bir program yapılandırması, Web tarayıcısı ya da e-posta gönderilmesi gibi uygulamalarda kullanılan programları çalıģtıracak olan uygulamalar seçilir. Örneğin, internete bağlanırken kullanılacak olan uygulama Internet Explorer olarak belirlenmiģtir. Sistem: Sistem kullanılan bilgisayardaki donanımla ilgili bilgi verir. Burada yapılacak yanlıģ bir iģlem donanım elemanlarının yanlıģ çalıģmasına neden olur. Buradaki genel bölümüne bakarak sistemle ilgili bilgi alınabilir. Onun dıģında hiçbir Ģey değiģtirilmemelidir. Bu bölümde bilgisayarın CPU modeli, kaç RAM olduğu, kullanılan iģletim sistemi gibi bilgiler görünür. Ayrıca sistem ayarlarına masaüstündeki Bilgisayarım simgesi üzerinde sağ tuģa basıp Özellikler seçeneği seçilerek de gelinir.

32

33 Yazı Tipleri (Fonts): Bilgisayarda yüklü olan yazı tiplerini görmek ve bilgisayara yeni yazıtipleri yüklemek için kullanıllır. Yazı tipi yazıların farklı Ģekillerde yazılmasını sağlar. (Elyazısı, kitap yazısı gibi...). Yazıtipleri ancak programların içerisinde kullanılabilir, Örneğin Word, Excel gibi. Yazıcı ve Fakslar: Bilgisayara yeni bir yazıcı tanıtmak için kullanılır. Eğer yazıcı bilgisayara tanıtılmazsa doğru çalıģmaz. Birden fazla yazıcı varsa bunların hepsinin bilgisayara tanıtılması gerekir, tanıtılan bu yazıcılardan sadece birisi varsayılan yazıcıdır. Yüklü olan yazıcılardan birisini aktif hale getirmek için o yazıcı iģaretlenip dosya menüsünden Varsayılan Olarak Ata seçeneği seçilir.

34 Kullanıcı Hesapları: Kullanıcı Hesapları bir bilgisayarda birden fazla kullanıcı tanımlamak için kullanılır. Böylece aynı bilgisayarı kullanan kiģiler bilgisayarı kendilerine göre özelleģtirebilirler. Örneğin, her kullanıcı kendi masaüstü ayarlarını kendine göre yapabilir, kendi istediği duvar kağıdını döģeyip, sık kullandığı uygulamalar için kısayollar oluģturabilir. Yeni kullanıcı tanımlamak için Yeni hesap oluştur seçeneğine basılır ve yeni bir kullanıcı hesabı oluģturulur. Mevcut kullanıcılar pencerenin altında görünürler. Herhangi bir kullanıcıyı silmek için aģağıdaki kullanıcı listesinden silinecek olan üzerine tıklanır ve gelen yeni penceredeki seçeneklerden Hesabı Sil tıklanır. Ġstenirse hesap adı değiģtirilebilir, parola oluģturulabilir veya resim değiģtirilebilir. WINDOWS ĠġLETĠM SĠSTEMĠNDE KULLANILAN KISAYOL TUġLARI VE ANLAMLARI ALT + F4 : Açık olan pencereyi kapatır. ALT + Print Screen : Sadece aktif olan pencerenin fotoğrafını çeker. Print Screen : Ekranın fotoğrafını çeker ve belleğe alır. ALT + SPACEBAR : Denetim Menüsünü açar. ALT + TAB : Açık olan pencereler arasında geçiģ yapar. Ctrl + A : Herhangi bir pencere içindeki tüm dosya ve klasörleri seçer. CTRL + ALT + DEL : Windows görev yöneticisini açar. Ctrl + ESC : BaĢlat menüsünü açar. F2 : Dosya veya klasör adı değiģtirir. F3 : Ara (Bul) komutunu çalıģtırır. F5 : Ekran görüntüsünü tazeler. SHIFT + DEL : Geri DönüĢüm Kutusu na göndermeden siler.

35

BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ

BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar verileri alan, işleyen ve gerektiğinde bilgi olarak geri iade eden elektro mekanik bir sistemdir. Veri işlenmemiş (ham) bilgidir.

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU UYGULAMA SORULARI GEÇMĠġ UYGULAMA SORULARINDAN DERLENMĠġTĠR. WINDOWS SORULARI SORU 1: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz.

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayarın çalışma prensibini açıklayınız??? Bilgisayar çalışma sisteminde nelere ihtiyaç duyar??? İşlenebilir türden bir veya birden çok verinin

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı kapatma ve

Detaylı

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi -

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - WINDOWS 7 Tekno-K@mp Eğitim ID 98 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223 Ana Kategori İşletim Sistemleri Alt Kategori Giriş Konu Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - GENEL BİLGİSAYAR

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Arş.Görev.Semih ÇALIŞKAN 1.Hafta İÇİNDEKİLER Bilgisayar nedir? Donanım nedir? Yazılım nedir? Giriş nedir? İşlem nedir? Bellek nedir? Çıkış nedir? BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan

Detaylı

Bilgisayar. Bilgisayarın Özellikleri. Giriş İşleme Çıkış. Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Çalışma Prensibi 11.11.2013

Bilgisayar. Bilgisayarın Özellikleri. Giriş İşleme Çıkış. Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Çalışma Prensibi 11.11.2013 Bilgisayar Bilgisayar Nedir? Kullanıcı tarafından girilen veriyi, bilgiyi, komutu programlandığı biçimde işleyip kullanılabilir bilgi veya anlaşılabilir sonuç haline dönüştüren ve bunları saklayabilen

Detaylı

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 1) Hangisi giriş birimlerinden biri değildir? a) Monitör c) Tarayıcı 2) Aşağıdakilerden hangisi kalıcı veri saklama birimlerindendir? a) Ram b) Bellek c) Harddisc

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

Klavye ile yazı yazabilmemiz için yazı yazacağımız yerde imleci konumlandırmamız gerekir.

Klavye ile yazı yazabilmemiz için yazı yazacağımız yerde imleci konumlandırmamız gerekir. İşletim Sistemi Kullanımı Klavyede Tuşlar Masaüstü Sistem Bilgisi Görev Çubuğu Masaüstü Simgeler Pencereler Tema Ekran Çözünürlüğü Paint Dosya ve Klasörler Kopyalama / Yapıştırma Ekran Alıntısı Aracı ENF102-

Detaylı

Bilgisayarların Çeşitleri:

Bilgisayarların Çeşitleri: Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5.sınıf Abdulkerim ERDEN & Fatma ÖNAL

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5.sınıf Abdulkerim ERDEN & Fatma ÖNAL Bilgi nedir? Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, Teknoloji nedir? İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C)

Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C) Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C) Megabyte D) Fat 2) 8 bit ile işlem yapan ve bilgileri ifade

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

27.10.2014 MONĐTÖRLER

27.10.2014 MONĐTÖRLER MONĐTÖRLER 46 47 Bilgisayarın kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek

Detaylı

BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Öğr. Gör. Özge Öztimur Karadağ 1 Bilgisayarın Tanımı 2 Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. 2 Bilgisayarın Temel

Detaylı

WINDOWS DERS NOTLARI

WINDOWS DERS NOTLARI WINDOWS DERS NOTLARI DOSYA BÜYÜKLÜKLERİ İkili Sistem: Bilgisayara girilen her türlü harf, rakam veya özel işarete (+, - gibi) karakter denir. Bilgisayara girilen her karakter bilgisayar tarafından 0 ve

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde

Detaylı

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır!

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Donanım Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

1.1.2. BİT in Kullanıldığı Alanlar

1.1.2. BİT in Kullanıldığı Alanlar Bilgi nedir? Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, Teknoloji nedir? İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya

Detaylı

Donanım ve Klavye Soruları

Donanım ve Klavye Soruları Donanım ve Klavye Soruları 1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur? A) Memory Card B) Hard disk C) Rom D) Ram 2. Temel Giriş - Çıkış, hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir.

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA BÖLÜM 10 C- ÇALIŞMA TABLOSU 1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA Microsoft Excel, Microsoft firmasının hazırladığı hesap tablo işlemlerini yapmak amacıyla kullanılan bir ofis programıdır. Yaygın

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Microsoft Windows Kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

Mouse ve klavye kullanımında dikkat edilecek hususlar

Mouse ve klavye kullanımında dikkat edilecek hususlar KLAVYE Klavye, bilgisayara komut, program ve data girebilmek için, üzerinde harf, rakam, özel karakter ve çeşitli fonksiyon tuşlarının bulunduğu giriş birimidir. Kablosuz klavyeler de çıkmıştır. Q VE F

Detaylı

DOSYALARI DÜZENLEMEK

DOSYALARI DÜZENLEMEK DOSYALARI DÜZENLEMEK Klasörler(Dizinler) ve Dosyalar Dosya Nedir? Dosya bilgi içeren öğedir. Dosyaların içerisinde metin, resim, ses, video vb. içerikler bulunabilir. Dosyaların türleri ve kendilerine

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU

Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU Hangisi donanımsal bir olay değildir? Bilgisayar açıkken güç düğmesine dört saniye

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad.

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Aygıtları Giriş aygıtları, İşlemci, Depolama aygıtları, Çıktı aygıtları, Çevresel aygıtlar

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ ( WINDOWS XP ) Masaüstü ve Öğeleri

İŞLETİM SİSTEMİ ( WINDOWS XP ) Masaüstü ve Öğeleri İŞLETİM SİSTEMİ ( WINDOWS XP ) Masaüstü ve Öğeleri Kullanıcı arayüzü denilen kısımdır. Bilgisayarımız kullanıma hazır hale geldiğinde masaüstü ekranı karşımıza gelir. Masaüstü ekranında bilgisayarımızın

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ Ankara, 2013 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ 1 Bilgisayar Donanım Birimleri Bilgisayar sistemleri, donanım birimlerinin

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır.

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. YAZILIM -Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. Elektronik cihazların belirli bir işi yapmasını sağlayan ve komutlardan oluşan programların tümüne verilen isimdir. Yazılım temelde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 4. HAFTA Bilgisayar Kullanımı Ve Dosya Yönetimi Bilgisayar cihazı Masaüstü Dosya yönetimi BİLGİSAYAR CİHAZI Kullanıcıdan aldığı veri yada bilgilerle istenilen doğrultuda işlem

Detaylı

AKÇATARLA ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINAVI ÇALIŞMA KÂĞIDI

AKÇATARLA ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINAVI ÇALIŞMA KÂĞIDI Mahmut Gürkan KAYA Bilişim Teknolojileri Öğretmeni AKÇATARLA ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINAVI ÇALIŞMA KÂĞIDI Dosya Nedir? Bilgisayarımızda bilgilerin kayıt edildiği birimlere dosya denir. Dosyanın

Detaylı

Merkezi İşlem. Birimi

Merkezi İşlem. Birimi VERİ: Kullanıcı veya bilgisayar tarafından sağlanırlar. Sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.. Veriler bilgisayarın giriş birimleri tarafından toplanırlar. Giriş İşlem Çıkış Önbellek

Detaylı

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI Bilgisayarların fiziksel kısımlarına ne denir? a) Ekran c) Yazılım d) Pc Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Windows Sürümleri Temel İşlemler Masaüstü Yönetimi, Başlat Menüsü ve İçerikleri Donatılar, Sistem Araçları ve Denetim Masası 1985 1987

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU)

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Donanım Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan elektronik bir aygıttır. Başlıca üç bölümden

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

3. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 3. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Giriş Birimleri Klavye Klavye Tuşlarının Kullanımı BÜYÜK/küçük harf yazma Rakam Yazmak

Detaylı

KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ

KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ Bilgisayara Veri Girmekte Ve Komut Vermekte Kullanılır. Klavye Üzerinde Alfabe Tuşları, Sayı Tuşları, Fonksiyon Tuşları (F1- F12), Yön Tuşları, Klavye Göstergeleri ve Bazı Özel

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? A) Görüntü B) Klavye C) Tarih/Saat D) Bölgesel Ayarlar 2)

Detaylı

DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ

DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ Yazılım (Software) Yazılımlar, bilgisayarları amaçlarımız doğrultusunda kullanabilmemiz için geliştirilmiş programlardır. Yazılımlar kendi

Detaylı

BİLGİSAYAR I DERSİ UYGULAMA NOTLARI 1 Not: Lütfen kâğıt üzerine yazı yazmayınız. Ders sonunda geri toplanacaktır.

BİLGİSAYAR I DERSİ UYGULAMA NOTLARI 1 Not: Lütfen kâğıt üzerine yazı yazmayınız. Ders sonunda geri toplanacaktır. 1 Bilgisayarı güvenli bir şekilde açıp-kapatma Çalıştığınız bilgisayarın özelliklerini görüntüleme; Sistem bilgisi (işletim sistemi) : Yüklü sistemin seri numarası: Bilgisayarın özellikleri: Bilgisayarın

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS XP. Başlat Menüsü

MICROSOFT WINDOWS XP. Başlat Menüsü MICROSOFT WINDOWS XP Microsoft Windows XP Windows XP, Windows 2000, Windows 98 ve Windows Me nin en iyi özellikleriyle birlikte, yönetilebilirlik, güvenlik, kullanımı kolay arabirim ve yeni destek hizmetlerini

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

3) Bilgisayarı oluşturan fiziki parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A)Yazılım B) Program C)Kasa D) Donanım

3) Bilgisayarı oluşturan fiziki parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A)Yazılım B) Program C)Kasa D) Donanım 5.SINIF 2.DÖNEM 2.SINAV ÇALIŞMA SORULARI 1) Bilgisayarlarda bilgileri depolamak için hangi donanım birimi kullanılır? A) Ram B) Ana kart C) CD-rom D) Sabit disk 2) Bilgisayarlarda işlenen bilgileri Ekrana

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

CTRL+C (Kopyala) CTRL+X (Kes) CTRL+V (Yapıştır) CTRL+Z (Geri Al) CTRL+A (Tümünü seç)

CTRL+C (Kopyala) CTRL+X (Kes) CTRL+V (Yapıştır) CTRL+Z (Geri Al) CTRL+A (Tümünü seç) Lütfen Dikkatlice İnceleyiniz Çalışmanız İçin 94 Soru Test olarak Yayınlanmıştır. Sorular Sınavda Klasik olarak da sorulabilir. Sınav Soru Sayısı 10 ile 50 arasında değişebilir. Şimdilik belli değil. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK 1. BELGE İŞLEMLERİ... 1 1.1. Arayüz ve Görünüm Ayarları... 1 1.1.1. Genel Görünüm... 1 1.1.2. Belge Görünümleri... 2 1.1.3. Yakınlaştırma...

Detaylı

BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ

BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYAR NEDİR? Verileri işleyen,veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen,elde ettiği

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1.) Sağ tuş fonksiyonları * Masaüstünde * Bilgisayarım içinde * Klasör ve dosya simgesi üzerinde * Sürücü simgesi

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

PORTLAR Bilgisayar: VERİ:

PORTLAR Bilgisayar: VERİ: PORTLAR 1.FARE 2. YAZICI ÇİZİCİ TARAYICI 3.AĞ-İNTERNET 4.SES GİRİŞİ 5.SES ÇIKIŞI(KULAKLIK) 6.MİKROFON 7.USB-FLASH 8.USB-FLASH 9.MONİTÖR 10.PROJEKSİYON 11.KLAVYE BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar: Kullanıcıdan

Detaylı

EXCEL 2007 DERS NOTLARI. Office düğmesi Hızlı EriĢim Çubuğu BaĢlık Çubuğu Formül Çubuğu

EXCEL 2007 DERS NOTLARI. Office düğmesi Hızlı EriĢim Çubuğu BaĢlık Çubuğu Formül Çubuğu EXCEL 2007 DERS NOTLARI Excel bir hesap tablosu programıdır. Excel programı, her türlü veriyi tablolar ya da listeler halinde tutar ve bu verilerle ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

www.bilisimsarayi.com

www.bilisimsarayi.com BĐLĐŞĐMSARAYI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Shift Tuşu Caps Lock tuşunun tersini kullandırır. B) Shift tuşu büyük harf yazdırır. C) Ctrl tuşu

Detaylı

WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ GENEL TANIM Windows, Microsoft firmasının ürettiği bir işletim sistemidir. Kullanışlı grafik arayüzler (pencereler) ve görsel iletiler yardımıyla programları çalıştırma, komut verme

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

* * * BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ * * * ÜNİTE 1

* * * BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ * * * ÜNİTE 1 Hazırlayan : Hasan YÜKSEL İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Sınıf 1. Dönem * * * BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ * * * ÜNİTE 1 I. Veri (Data) ve Bilgi (Knowledge) eş anlamlı kavramlardır. II. Analog bilgisayarlar

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör nedir? Bilinen dsya uzantıları Yeni klasör luşturmak Dsya ve klasörleri yeniden isimlendirmek Dsya ve klasörleri silmek Windws gezgini ile dsya ve klasörleri yönetmek

Detaylı

Güç Düğmesi WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI. a. Bilgisayarı çalıştırma

Güç Düğmesi WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI. a. Bilgisayarı çalıştırma BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI-2 *İşletim Sistemi çeşitleri: a)masaüstü İşletim sistemleri:pc ve Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleridir.en yaygın kullanılan masaüstü

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

d) Sağ tuģ-aç a) Alt b) Ctrl c) Shift d) Caps Lock kullanılamaz? için hangisi kullanılır? d) Hiçbiri hangisidir? yolu izleriz?

d) Sağ tuģ-aç a) Alt b) Ctrl c) Shift d) Caps Lock kullanılamaz? için hangisi kullanılır? d) Hiçbiri hangisidir? yolu izleriz? ) AĢağıdakilerden hangisi Windows un genel özelliklerindendir? a) Görsel bir iģletim sistemi olması. b) Grafik tabanlı bir iģletim sistemi olması c) Herhangi bir iģlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri Windows İşletim Sistemi http://bil.etu.edu.tr/bil101 Masaüstü Masaüstü 1. Bilgisayarım simgesi. Bilgisayarım penceresini açar. 2. Belgelerim simgesi. Belgelerim penceresini

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

DOSYALAR VE KLASÖRLER

DOSYALAR VE KLASÖRLER DOSYALAR VE KLASÖRLER Dosya ve klasörlerin yapılarının anlaşılması önemlidir. Çoğunlukla klasörlerimiz Windows Başlat menüsünde bulunan Kütüphaneler klasörüne kaydedilir (Windows 7 de dokümanlar, müzik,

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı