T.C: Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Eki. 1 Kasım 1917 SALI. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C: Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Eki. 1 Kasım 1917 SALI. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler"

Transkript

1 T.C: Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Eki Yönetim ve yazı işleri için başbakanlıkneşriatmudevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 Kasım 1917 SALI Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T. c. BAŞBAKANLIK 11J05385 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Ankara, 28 Ekim 1977 Vekâleten yürütülmekte bulunan Milli Savunma Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın atanmasını Anayasanın 102 nci maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ekim 1877 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGÎ 28 Ekim 1977 gün ve 11/05385 sayılı yazınız. Vekâleten yürütülmekte bulunan Milli Savunma Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın atanması, Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahrî S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme vs İdare Bölümü II-Sayfa: 28/10/1977 tarih ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulunun 7/13985, 7/13986, 7/13987 sayılı kararları yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 1 Kasımı 1977 Sayı: T. C. _ BAŞBAKANLIK Ankara. 28 Ekim /05386 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Vekâleten yürütülmekte bulunan Gençlik ive Spor Bakanlığına Devlet Bakanı Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in atanmasını, Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 28 Ekim 1977 gün ve 11/09386 sayılı yazınız. Vekâleten yürütülmekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in atanması Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. BAŞBAKANLIK Ankara, 28 Ekim CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Sosyal Güvenlik Bakanı Turhan Kapanlı Milli Savunma Bakanlığına atanmıştır. Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bayındırlık Bakam Selâhattin Kılıc'ın vekillik etmesini Anayasa'nın 106 nci maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ekim 1977 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGÎ: 28 Ekim 1977 gün ve 11/05387 sayılı yazınız. Sosyal Güvenlik Bakanı Turhan Kapanlı'nın Milli Savunma Bakanlığına atanması ile boşalan Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Selâhattin Kılıç'ın vekillik etmesi, Anayasa'nın 106 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı-

3 T. a BAŞBAKANLIK 11/05388 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Ankara, 28 Ekim 1977 Devlet Bakanı Ali Şevki Erek Gençlik ve Spor Bakanlığına atanmıştır. Devlet Bakanlığına Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik etmesini Anayasa'nın 106 ncı maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman Başbakan DEMÎREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ekim 1977 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 28 Ekim 1977 gün ve 11/05388 sayılı yazınız. Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in Gençlik ve Spor Bakanlığına atanması ile boşalan Devlet Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Al Şevki Erek'in vekillik etmesi, Anayasa'nın 106 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Karar Sayısı: 7/13982 Bakanlar Kurulu Kararları Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı N.V. Turkse Shell Şirketine bağlı K.C.A. Driling (U.K.) Ltd. Şirketi işyerlerinde. Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri Sendikası (Petrol -İş)'nca alınan grev karan ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulanmasının, millî güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 26/10/1977 tarihli ve İd. İş sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 27/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHR Başbakan 3. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı S ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A EMRE Devlet Bakanı S SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A Ş. EREK Adalet Bakanı N CEVHERİ MILLI Savunma Bakanı V C. BİLGEHAN İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı 1 S ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A O GÜNEB Sağ ve SOS Yar Bakanı C GÖKÇEK Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: Güm ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK F. ADAK Doç. Dr. V. ERGENEKON Dr I.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek Bakanı En ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskan Bakan O. ASİLTÜRK K. İNAN İ. C. EGE M. R KUTAN Köyişleri ve Koop Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. T. YÜCEL S. SAVCİ S.KILIÇ Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A AKYOL T KAPANLI Karar Sayısı: 7/13983 Mobil-Oil Türk A. Ş., Mobil Gaz-Mobil Petrol Gazlan A. Ş. ve Ankara Gaz Anonim Şirketi işyerlerinde, Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri Sendikası (Pstrol- İş)'nca alınan grev kararı ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulanmasının milli güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 26/10/1977 tarihli ve İd. İş sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet S Başbakan DEMIREL Bakanı SAVCI EMRE Millî Savunma Bakanı V. C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N MENTEŞE Güm. ve Tekel Bakanı G SAZAK Sanayi ve Tek Bakanı O. ASİLTURK Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı SOMUNCUOĞLU içişleri Bakanı Prof K OZAL Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar, ve Hay. Bakam F. ADAK En. ve Tabiî Kay. Bakanı K Kültür Bakanı A AKYOL İNAN Orman Bakanı S. SAVCI Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı A S EREK Dışişleri Bakanı I. S ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O GÜNER Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Turizm ve Tan. Bakanı I. C. EGE CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Sosyal Güvenlik Bakanı T KAPANLİ Devlet Bakanı S ÖZTÜRK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Sağ. ve Sos. Yar. Bakan- C GÖKÇEK Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı V. S. KILIÇ Karar Sayın: 7/13892 Milletlerarası Andlaşma 16/12/1974 tarihli ve 7/9155 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) ve Danimarka Hükümetinin Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 4

5 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 İşbirliği ile memleketimizde «Et Eğitim Merkezi» tesisine ilişkin Proje Anlaşması süresinin iki yıl daha uzatılmasına dair 28/3/1977 tarihinde imzalanan ilişik Ek Projenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/6/1977, 5/8/1977 tarihli ve UESG/UEKD /77/1-697, 1027 sayılı yazılan üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/8/1977tarihindekararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan 9. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOGLU Devlet Bakanı A. S. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ MÜH Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ içimleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Erkanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. M. R. KUTAN En. ve Tabii Kay. Bakanı K İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop>. Bakanı T. YÜCEL Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakam Ö. SAKAR Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLİ FAO İle Türk Hükümetinin Müşterek Programı Çalışma Planındaki I. No. lu Değişiklik Yardım eden Hükümet: Danimarka Yardım edilen Hükümet: Türkiye Projenin simgesi ve adı: TF-TTJR/19 (DEN) 2 - Safha Et-Eğitim Merkezi Ankara - Türkiye Türk Hükümeti yukarıda adı belirtilen projenin, Çalışma Planının ve Bütçesinin, ekte gösterildiği şekilde değişikliğe uğramasını istemektedir. Bu değişikliğin esas amacı: Ektekiler: Çalışma Planında gösterildiği gibi, eğitim programım tamamlamaya çalışıp, Projeyi 1978 Eylül ayına kadar uzatmaktır. I Çalışma Planının Tanımı II Yardım Fonunun Amerikan dolan olarak gösterilmesi III Türk Hükümetinin Projeye katkısı IV Gerekli Hususlar (İmza) Metin Karaca Türk Hükümeti Adına Tarih 8 Mart 1977 (imza) Aulbrey Denton Thompson FAO Adına Tarih 11 Aralık 1976 Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: 1I6IOO I ÇALIŞMA PLANININ TANIMI Eğitim programının tatbikine, Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsünde bulunan Et Eğitim Merkezinde, Ankara Et ve Balık Kurumu Kombinalarında ve yeni yapılan mezbahalarda devam edilecektir. Et-Eğitim Merkezinin çalışmalarından Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü sorumludur. Eğitim ve demonstrasyonlar yardımcı asistanlar tarafından Türkçe olarak yürütülecektir; FAO personeli ise, asistanlara danışmanlık yapacaklardır. Part-Time okutmanlar - Eğitim görevlileri Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Et ve Balık Kurumu tarafından temin edilecektir. Projenin iki yıl uzatılması istenmektedir. İlk yılda, Et-Eğitim Merkezinde Veteriner ve ustabaşı Kasap eğitilecektir. FAO nun Et Teknoloğu 5 Kombinayı ziyaret edecek ve 250 Kasaba nasıl çalışmaları gerektiğini tatbiki olarak gösterecektir. Et Hijyeni kursu ile ilgili ders kitaplarının basılma işlemi bitecektir. Üç Veteriner Danimarka'da tatbiki Et Bilgisi ve Teknolojisi, bir veya ik'si de Kopenhagdaki FAO Fakültesinde Bakteriyoloji ve Halk Sağlığı kurslarında eğitim göreceklerdir. Et - Eğitim Merkezi Mezbahasının aleti, edevatı, teçhizatı temin edilecektir. (FAO bütçesinden değil.) İkinci yıl 30 veteriner ve 50 ustabaşı eğitilecek ve başkalfalarm eğitimi için tüm materyal tamamlanmış olacaktır. Üç veteriner Et Teknolojisi konusunda, Danimarka'da özel eğitim görecektir. Veterinerlere tatbiki Et Bilgisi ve Teknolojisi kursu başlayacaktır. (Et Üretim Menejerleri Kursunun da 1978 Eylül'ünde başlayacağı sanılmaktadır.) İlâveten 10 mezbahada, bilfiil çalıştırılarak kasaplığın öğretilmesi için organizasyon yapılacaktır. Ustabaşılara kasaplığın gösterilmesi için de 6-8 kurs programlanmıştır. Projenin ikinci safihasının ilk yılında eğitim programının bir değerlendirilmesi yapılacaktır. FAO ile yapılan Tesis - Parası Anlaşması gereğince, bağışta bulunan Hükümet (i) bir Proje Danışmanın, bir et Teknoloğunun ve Assosiye Eksperin (Et Hijyeni) kesim ve et işleme teknikleri ile ilgili müşavirlerin hizmetlerinin ve sekreterin yardımlarının karşılığım verecek; (ii) bir proje vasıtasını, (iii) kitap ve yayınları (iv) çalışma İlgili diğer masrafları karşılayacaktır. Altı Türk Veterinere, Et - Eğitim Merkezinde okutman görevler ne başlamadan, konularında ihtisaslaşmalarını sağlamak amacıyla, üçer aylık burslarla Danimarka'ya gönderilmeleri için de imkân temin edilecektir. II A. YARDIM EDEN HÜKÜMETİN KATKISI, AMERİKAN DOLARI OLARAK Personel giderleri 3 aylık 12 aylık 9 aylık Toplam Proje uzmanı (24 m/m) Uzman (Et teknoloğu) (24 m/m) Sekreter (Ek maaş 24 m/m) Assosiye eksper (Et-Hijyeni 24 m/m Geçici asistan TOPLAM Yürütme ve İdare Bölümü İt Sayfa : 6

7 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: / / /79 6 Aylık 12 Aylık 6 Aylık Toplam Resmî iş gezileri Mukaveleli hizmetler Genel işletme ile ilgili masraflar Mallar kullanılan maddeler ve materyeller Eşya, mefruşat Levazım ve donatım Bir proje otomobili (*) Burslar bağışlar ve yardımlar Danimarka'da 6 kişi için 4 er aylık burs Proje hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılan masraflar (14 %) TOPLAM Toplam özel faktör (1977 de % 10; 1978 de % 18) GENEL TOPLAM Dolar PERSONEL GİDERLERİ III TÜRK HÜKÜMETİNİN PROJEYE (Türk Lirası olarak) 1976/77 (6 Aylık) 1977/78 (12 Aylık) KATKISI 1978/79 (6 Aylık) Toplam Proje Müdürü (Ko-Menejer) Projo Müdür Yardımcısı OKUTMANLAR , , , , , , , Adet Et Muayenesi Okutmanı , , , ,- 2» Et Teknolojisi Okutmanı , ,- 1» Et Derecelendirme Okutmam , , ,- 1» Mezbaha Teknolojisi , , , ,- 1» Gıda Kontrol Laboratuvarı Okutmanı , , ,- * Daha evvelki proje için tahmin edilen miktar, karşılanması için yeterli olmadığı taktirde fon mevcuttur. Yürütme ve ve idare Bölümü II. Sayfa:7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: PART TİME OKUTMANLAR 1 Adet Salgın Hastalıklar Okutmanı 1» Et Derecelendirme Okutmam 1» Mezhaba Operasyon Okutmanı 1» Mezbaha Hijyeni Okutmanı 1 * Et Prosesing Teknolojisi Okutmam l» Et Prezervasyon Tekno- 1976/77 (6 Aylık) 1977/78 (12 Aylık) 1978/79 (6 Aylık) Toplam lojisi Okutmanı , , , , 1» Laborartuvar Teknikleri Okutmanı İKİ dil bilir İki dil bilir Sekreter , , , , Sayman , , , , Ayniyat Memuru , , İdare ve Personel Memuru , , , , Yurt İdarecisi , , , Daktilo , , Laborant , , , Şoförler (2) , , Et Mamulleri Ustası , , , , Kasap (2) , , , , Aşçı , , , Aşçı Yardımcısı , , , , Bahçıvan , , , Hizmetli (3) , , , Mezbaha işçisi (2) , , , , İMKAN ve KOLAYLIKLAR Yurt, sınıf, Labaratuvar, büro ve uzmanlara ev EKİPMAN GİDERLERİ TOPLAM , , , , l.aboratuvar, mezbaha ve et mamulleri pilot tesisi için makine ve teknik cihazlar EGÎTÎM GİDERLERİ Kitaplar, Kırtasiye, Eğitim malzemesi ve cep harçlığı İSLETME GİDERLERİ Tesis ve vasıta bakım ve işletme Vs , CO, ,- (Türk Lirası) , , , , , GENEL TOPLAM , , ,

9 1 Kasım 1977 Sayı: 101CO RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Birbirini tamamlayıcı destekleyici yardım olarak, Hükümet, şimdiki operasyon planında belirtilen hizmet ve vasıtaların, binaların tesislerin, tüm imkânların teminine devam edecektir. Proje Direktörünün ilgilenmesi gereken hususlar: Proje Direktörü şu işlerden sorumlu olacaktır: 1. Projenin yürütülmesi ile ilgili günlük işler ki, bunlar, a) Müessesedeki personeli murakabe ve idare etmek, >b) Proje vasıtalarının, aletlerinin gerektiği yerde ve şekilde çalıştırılması icap ettiğinde onarımlarının yapılması ve kullanışlarına ait yeterli, sıhhatli rekordlar kayıtlar tutmak, c) Öğretim görevlilerinin ve talebelerin derslere ve tatbiki eğitimlere zamanında ulaşımlarını sağlamak, d) Projenin tatbiki eğitimleri için lâzım olan alet ve edavatın temini ve teknik alt komitenin uygun gördüğü alet ve edavatın gecikmeksizin alınması. 2. Part - time öğretim görevlileri - okutmanlarla ilişki kurmak ve idare heyetinin kabul ettiği kitap ve derslerin özetlerini yapmak. 3. Detaylı proje plânının uygulanmasını Bağlıyabilmek için yardımcı personelin maddî ihtiyaçlarının gerektiğinde, gecikmeden teminini sağlamak. 4. Teknik idare heyetinin nezareti altında ve de, proje danışmanının yakın işbirliği ile eğitim merkezinin gelişmesi için icap eden diğer faaliyetleri yapmak Proje Danışmanının ilgilenmesi gereken konular: Et Eğitim Merkezinin tesisi ve operasyonu için Hükümet tarafından tayın olunan Proje Direktörüne yardımcı olacaktır. Bilhassa aşağıda belirtilen noktalardan sorumludur. a) Operasyon plânında gösterilen kursların ve pratik çalışmaların, demonstrasyonlarm planlanmasına, organizasyonuna, operasyonuna yardımcı olmak, b) Yardımcı personelin eğitilmesini sağlamak, bunun için burs verilecek, özel şekilde eğitilecek, ihtisaslaştırılcak, personelin seçimini yapmak, c) Burs verilecek kişilerin eğitim programının detaylı bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak, d) Talimatnamenin gerektirdiği gibi FAO'ya rapor vermek, e) Vakit müsaade ettiği takdirde, FAO Merkezine ve memleketi temsilcisine danışarak, Türkiye'de et hijyeninin ve et endüstris'nin gelişmesi için tavsiyelerde, yardımlarda bulunmak. Et Teknoloğunun yapması gereken konular: Proje Danışmanının yönetimi altında ve proje direktörü ve Teknik idare heyeti ile işbirliği halinde et teknoloğu: 1. Modern kesim yerleri tekniği, kasaplık, etin işlenmesi, et teknolojisi konularının öğretilmesi ve kesimevlerine modemi hijyen şartlarının uygulanması için pratik eğitimlere yardımcı olmak, 2. Kesimevlerindeki ustabaşı kurslarının yapılmasına nezaret etmek, 3. Proje danışmanının yönetimi altında hükümetin istediği şekilde, yeni kurulan, et işleyen müesseseler ve kesimevlerinin teknik yönetimine yardımcı olmak tavsiyelerde bulunmak, 4. Et teknolojisi sahasında ihtiyaç olduğu üzere, Et Eğitim Merkezinin eğitim programında yardımcı olmak, 5. Proje danışmanının yönetimi altında, kendi çalışma safhası içinde, projeye yararlı olabilmek için, diğer konularda da görev almak. Yürütme ve İdare Bölümü il-sayfa: 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: PAO/GOVERNMENT COOPERATIVE PROGRAMME AMENDMENT NO. 1 TO THE PLAN QF OPERATION DONOR GOVERNMENT Denmark COUNTRY Turkey PROJECT SYMBOL AND TITLE TP - TUR/19 (DEN) Phase 2 Meat Training Centre, Ankara, Turkey The Goverment of Turkey requests that the above project be amended shown in the attached revised work Plan and Budget. The main objective of amendment is to: extend the project until the end of September 1978 in an endeavour to complete the training schedule set out in the objectives of the Plan of Operation Attachments : I Description and work Plan II Donor Contribution in US$ ITI Government Counterpart Contribution IV Terms of Reference Signed Metln Karaca on behalf of Government of Turkey Date 2«. III I. DESCRIPTION AND WORK PLAN The train!rjg programme will continue to be carried out alt the Central Zooteobnlcal Research Institute, Lalahan, and at the abattoir in Ankara operated by Et ve Balık Kurumu (the Meat and Fish Organization) as well as at recently constructed abattoirs The operation of the Meat Training Centre is the responsibllty of the General Directorate of Veterinary Services, Ministry of Food, Agriculture and livestock, and the General Directorate of E.B.K. The training and demonstrations will be carried out in Turkish by counterpart personnel, urtiile the FAD staff will act as advisers to their counterparts. Part - time lecturers will be made available from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, the Faculty of Veterinary Science, University of Ankara, and from the Meat and Fish Organization. The project extension Is proposed for two years. During the first year veterinarians and foremen will be trained ''n öıe Mer.t Training Centre. Fivcolaughterhouses will be visited by the FAO Meat Technologist where 250 butchers will be trained. Publication of the textbooks for the course in Beat Hygiene will be completed. Theree veterinarians will be trained in Applied Meat Science and Technology in Denmark and possibly one or two at the FAO Faculty, Copenhagen, In bacteriology and veterinary public health. A school - slaughterhous eat the Meat Training Centre will toe equipped (not from FAO budget.) During the second year 30 veterinarians and 50 foremen will be trained and preparation of all teaching material for the foremen course will be completed. Three veterinarians will receive special training in Meat Technology in Denmark - and preparation of the applied meat science and technology course for veterinarians will be Started. (Production Managers course - expected to start September 1978). In addition, training on the job in butchering will be organized at about 10 abattoirs and six to eight courses in butchering for foremen are scheduled. An Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 10 as this Signed Anbrey Denton Thompson on ibehalf of FAO Date 11 December 1976

11 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 appraisal of the training programme vail take place during the first year of the second phase of the project. Through a Funds - in - Trust, arrangement with FAO, the Donor Government will make available the necessary funds for (i) the services of one Project Adviser, a Specialist in Meat Technology and an Associate Expert (Moat Hygiene), consultants In butchering and meat processing techniques and secretarial assistance; (ii) one project car; (iii) books and publications and (iv) miscellaneous operating expenses. Funds will also be made available for fellowships for six Turkish veterinaians to study in Denmark for a period of three months with a view to providing specialized training before they take up their assignments as lecturers at the Meat Training Centre. II A. DONOR CONTRIBUTION IN US$ 10 Personnel Services months months months Total Project Adviser (24 m/m) Specialist (Meat Technology) (24 m/m) Secretary (salary supplement - 24 m/m) Associate Expert (Meat Hygiene - 24 m/m) Temporary assistance Sub - total 20 Official duty travel Contractual Services General operating expenses Supplies and materials Furniture and equipment One project car ( ) Fellowships, grants and contributions Six fellowships in Denmark for four months each Project Servicing Costs ( TOTAL Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMI GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı :!!» Personnel Services months 12 months 9 months Total Plus Special Factor (10% In 1977; 18% in 1978) GRAND TOTAL Sil) İ ( ) Included In estimates for previous project document but Insufficient funds were available for purchase. Ill GOVERNMENT COUNTERPART CONTRIBUTION (in Turkish Lira) 1976/ / /79 (8 months) (12 months) (6 months) Total PERSONNEL Project Director (Co-manager) Asistant Director Full time Lecturers 2 Lecturers in meat mspetlon 2 Lecturers in meat technology 1 Lecturer in meat grading 1 Lecturer in slaughterhouse technology and operation 1 Lecturer in fooa control laboratory Part-time Lecturers 1 Lecturer in contagious disease control 1 Lecturer in meat grading 1 Lecturer In slaughterhouse operation 1 Lecturer in slaughterhouse hygiene 1 Lecturer in meat processing technology 1 Lecturer in meat preservation technology 1 Lecturer In laboratory techniques Bilingual secretory Accountant Keep-store employer Personnel service employer Hostel Supervisor Secretary (Typewriter) 41 O OttO J (in Turkish.Lara) OO , İ U0.OÛ G H IWj.ÜO t» U P 36D.00 Yürütme ve İdare Bölümü II. Sayfa, ı2

13 1 Kasım 1977 Sayı: 161C0 RESMÎ GAZETE Sayfa: / / /79 (6 months) (12 months) (8 months) Total Laboratory technician Drivers (2) Meat processing foreman Butchers (2) Oook Cook helper Gardener Servicemen (3) XW Slaughterhouse workers (2) , O0.C0 Sub-total FACILITIES Hostel, classroom, laboratories, offices and staff houses already available EQUIPMENT Laboratory, slaughterhouse and meat processing pilot plant machinery and technical material (in Turkish Lira) TRAINING EXPENSES Books, office supplies, training equipment and pooket money for trainees X» OPERATION EXPENSES Installation, maintenance, repair and replacement of equipment, running cost of vehicles and hoarding, etc GRAND TOTAL As a counterpart contribution, the Government will continue to provide the services and facilities set out in the present Plan of Operation and in particular appoint a Project Director with the following Terms of Reference. TERMS OF REFERENCE FOR THE PROJECT DIRECTOR The Project Director will be responsible for : 1. The daily execution of the project activities, which include: a. supervising local staff; b. the running and maintenance of project vehicles and equipment and to keeping adequate records regarding the use of vehicles; c. ensuring that lecturers and students are transported to lectures and practical training in time; d. ensuring, that equipment needed for the pratlcal implementation of the project, and authorized by the technical suto-oommittee, is purchased without delay; 2. executing the syllabus approved by the Board of Directors, which includes the appointment of part-time lecturers and instructors; 3. ensuring that the financial requirements of the counterpart (national) staff are provided without delay so that the detailed working-plan of the project can be fulfilled; YOrOtme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 1 Kasım Sayı : under direction of the Technical Sub-Committee and in close cooperation with the Project Adviser, to undertake any other duties in the running of the Training Centre. TERMS OP REFERENCE FOR PROJECT ADVISER To assist the Project Director, appointed by the Government, for the establishment and operation of the Meat Training Centre. To be responsible in particular for : a. assisting in the detailed planning, organization and operation of courses and practical demonstrations indicated in the Plan of Operation; b. training counterpart staff, including the selection of trainees for further specialized training under the fellowship programme; c assisting in the detailed planning of training programmes under the fellowship programme; d. reporting to FAO as instructed; e, giving advice, after consultation with FAO Headquarters and th SAA/FAO Country Representative, on meat hygiene and meat industry development In Turkey, as time permití. TERMS "OF' REFERENCE FOR THE SPECIALIST IN MEAT TECHNOLOGY Under t;u> ^>;n-:il supervision of the Project Adviser, and in close cooperation with the Project Director and the Technical Sub-Committee, the Specialist In Meat Technology will : 1. assist with the practical training In modern slaughterhouse techniques, butchering, meat -handling, meat technology and implementation of modern hygiene practices in slaughterhouses, 2. assist *n supervısırik The execution of the slaughterhouse foreman course; 3. give advice on the technical management of nowly constructed slaughterhouses and meat processing plants, as requested by the Government and under the direction of the Projfcr Adviser; 4. assist in the overall training programme of the Meat Training Centre as required, in the field of meat technology; 5. under The direction of the Project Adviser, to undertake any other activities within the professional field of the benefit of the project. Müşterek Kararnameler Miilî Savunma Bakanlığından : Karar Sayısı: Bu kararnamede isimleri yazılı 10 Hava Askerî Hâkim subayın karşılarında yazılı görevlere atanmaları 357 sayılı Kanunun hükümlerine göre uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Savunma Bakanı yürütür. 20/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORÜTÜRK Başbakan Millî Savunma Bakanı S. DEMİREL Dr. S. BİLGİÇ Hv. Eğt. K. As. Mah. Ask. Hâk., Hv. Hâk. Alb., Hikmet , 30/8/1977, Hv. Eğt. K. Adlî Müşavirliğine Şener, Sivrihisar, Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 14

15 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 M S.B. As. Ad. Tef. Krl. Bşk. Müfettiş, Hv. Hâk. Yb., Nurettin Soyer, Afyon, , 30/8/1975, Gnkur. As. Malı. As. Hâkimliğine Hv. Egt. K. Ad. Muş., Hv. Hâk. Bnb., Altan Akbay, Uşak, , 30/8/1973, Hv. Eğt. K. As. M ah. As. Hâkimliğine Gnkur. As. Mah. As. Hâk., Hv. Hâk. Bnb. Nail Yücel, Denizli, , 30/8/1974, M.S.B. As. Yrg. Baş. Sav. Baş Sav. Yrd. lığına 2. Tak. Hv. Kv. K. Ad. Müş., Hv. Hâk. Bnb., M. Tahir tlhan, Ankara, 1963 A 3, 30/8/1976, M.S.B. As. Ad. Tef. Krl. Bşk. Müfettişliğine Hv. K. K. As. Mah. As. Hâk., Hv. Hâk. Yzb., ismail Hakkı Dirik, Erdek, /8/1975, Hv. K. K. Huk. İşi. Md. Huk. îşl. Yrd. lığına 2. Tak. Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hâk. Yrd., Hv. Hâk. Yzb., Enis Karakış Aydın, , 30/8/1977, 2. Tak. Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hâkimliğine Hv. Eğt. K. As. Sav. As. Sav. Yrd., Hv. Hâk. Yzb., Orhan Ortaç, Mardin, , 30/8/1977, Hv. Eğt. K. As. Sav. Yrd. As. Savcılığına M. S. B. As. Ad. Işl. Bşk. Stj., Hv. Hâk. Ütğm., Ali Fahir Kayacan, Bor, , 30/8/1977. Hv. K. K. As. Mah. As. Hâk. Yrd. lığına M S.B. As. Ad. îşl. Bşk. Stj., Hv. Hâk. Ütğm., Mehmet Can Özcan, Mardin, , 30/8/1977, 1. Tak. Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hâk. Yrd. lığına * Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcılıklarına aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılarından Talât Saral, Yener Kalyoncu, Ertan Cireli ve Abdullah Bulum'un 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca; Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcılığına aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı Necdet Kesmez'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince. Atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu karan Maliye Bakanı yürütür. 20/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı : istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Yem Maddeleri Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Üniversite Profesörü Dr. Servet Şenel'in 1750 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla naklen Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 19/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL N. MENTEŞE Yürütme vs idare Bölümü II-Sayfa: 15

16 Sayla: 16 RESMÎ GAZETE 1 Kasarı 1977 Sayı: Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Kontrolü ve Teknolojisi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Besin Kontrolü ve Teknolojisi Kürsüsü Doçenti Dr. Turan İnal'ın 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 19/10/1977 CUMHURBAŞKANı FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakam S. DEMİREL N. MENTEŞE Tebliğ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünden: 1/3/1977 tarih ve sayılı «Resmî Gazete» nin Yürütme ve İdare Bölümünün 1 inci sayfasında yayımlanan tebliğimizde de açıklandığı gibi; «Yasama», «Yürütme ve İdare», «Yargı» ve «İlân» bölümlerinin, kaideten «Resmî Gazete» nin tek numaralı sayfalarından başlamak suretiyle tertip edilmesinin sonucu olarak, «Resmî Gazete» muhteviyatının ilân bölümü ile birlikte dört ayrı ünite halinde klase edilmesi ve ciltlenmesi imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Bu ayrı dört ünitenin sağlıklı bir şekilde elde bulundurulmasını teminen, her bölüm için ayrıca sayfaların altına (.o günkü «Resmî Gazete» nin sayfa numarasından ayrı) ve müteakip günlerde (o bölüm mevcut ise) teselsül etmek üzere, bölüm sayfa numarası da konulmaktadır. Bölüm sayfa numaralarının, «Yasama» organının bir toplantı yılı itibariyle teselsül edeceği bidayette planlandığı cihetle, yeni toplantı yılının başlangıcı olan 1 Kasım 1977 tarihinden itibaren bölüm sayfa numaraları, yeniden 1 rakamından başlatılmıştır. Ancak, bunlar (1 Mart 1977 gününden sonraki sayfa numaralarıyla mükerrer olmamasını teminen) her üç bölümün özel numaraları olarak I, II ve III şeklindeki Romen rakamlarıyla beraber konulacaktır. Bu konudaki uygulamamız, ilgililerin bilgilerine saygıyla arzolunur. DÜZETMELER 31/1C/1977 tarihli ve sayılı Resmi Gazetenin 1 ve 4 üncü sayfalarının 1 ve 2 nci satırlarında (italik dizgi ile) yeralan «28/9/1977 «gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/9/1977 gün ve 7/13976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı metnidir.» ibaredeki «28/9/1977» tarihi, «28/10/1977» olarak; Düzeltilmiştir. 28/10/1977 gün ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/10/1977 gün ve 7/13985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki yönetmeliğin 4 ncü maddesinde yer alan «değişik 12 ve 13 üncü maddeleri» ibaresi, «değiş k ek geçici 12 ve 13 üncü maddeleri» şeklinde düzeltilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü II - Savfa : 16

17 T.C. Resmi Gazete Kurulu; Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 SALı 1 (Kasım 1977 Sayı : ILAN BÖLÜMÜ ILANLAR Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No : 1976/427 Davacı Semiha Bodur vesaire vekilleri Avukat Ahmet Bodur tarafından acılan izaleyi şüyuu dâvasının icra kılman 21/7/1977 tarih ve 427/496 sayılı hükümle pafta: 104, Ada : 515, parsel:' 16 numarasında kayıtlı Yavuz Mahallesi Saka Bostan mevkiinde kâin taşınmazın satışı suretiyle şuyuun izalesine karar verilmiş bulunduğu adresi bilinmeyen hissedarlardan Ahmet Celâleddin'e hüküm ilânen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Altındağ 1. Asliye (Hukuk Hâkimliğinden: 1977/43«Davacı Hatun Çalışkan tarafından davalı Behçet!Fidan aleyhine acılan tapu iptali davasının yapılan muhakeme sırasında: Davalı Behçet Fidan adresi tmeçhul olduğundan ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden bu defa mahkemenin bırakıldığı 29/11/1977 tarihinde saat 1030 da mahkemede hazır (bulunması aksi halde duruşmanın gıyabında ceryan edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur istanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1975/1269 K. No: 1977/119 Davacı -. K. H. Sanık: Ferhat Cemali Yavaş, itsmaü oğlu, Fatma'dan doğma, 193)2 D. lu, İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı ikamet adresi meçhul. Suç : ölümle tehtit -Müessir fiil- sövmek. Suç Tarihi: 29/11/1975 Maznunun müessir fiil ve hakaretten sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 456/4, 457/1, 402/2647 S. K. 6. maddeleri uyarınca neticeten üç ay 5 gün hapis ve 100 lira ağır para cezası 9/2/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapüanvıması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış, sayılmasına karar verildiği ilân olunur /1

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE. 1 Kasım 1977 Sayı: Tarsus Sulh Ceza Haktoıliglnden: 1976/ / /7/1975 tarihinde hakaret sucundan sanık Ulukışla'nın Maden K. nüfusuna kayıtlı olup halen ayni yerde ikamet eder Ahmet Ziya oğlu Zeynep'ten olma 1954 D.İU Zadm Meral'm bu suçundan dolayı TCK. 482/3, 647 SK. 4/1 TCK. 72. maddeleri gereğince 850 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş ve bu gıyabi karar sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından sanığa tebl ğ edilememiş bulunmakla 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /2 1976/ /83 22/8/1976 tarihinde tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mecit özgü Kazasının Doğu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ankara, Dörtyol Cebeci Dumlu pınar Cad. No. 59/1 numarada ikamet eder Fikret oğlu Vesileden olma 1944 D. lu Mehmet Çetlntaş'a bu suçundan dolayı TCK. 565/1, 647 SK. 4/1, TCK /son maddesi gereğince 60 lira hafif para cezası ve 7 gün meslekten men cezası verismiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı gecen sanığa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur /3 1976/ /5116 6/6/1975 tarihinde tehdit, hakaret ve bıçak çekmek suçundan sanık Sarıkamış İlçesinin Merkez Başköy K. nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu Hatice'den olma 1960 D.lu Fevzi Polat'm bu suçundan dolayı TOK. 456/4, 457/1, 62, 59/Son, 647 SK. 6. TCK maddeleri gereğince 148 lira ağır para cezası ile tecziyesine ve cezasının tecüine karar verilmiş ve bu gıyabi karar sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından sanığa hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ editoüş sayılacağı ilan olunur /4 1975/ // /10/1975 tarihinde hırsızlık suçundan sanık Doğanşehir Kadılı K. nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu Eliften olma 1956 D.lu Rahmi Korkmaz'm bu suçundan dolayı TCK. 491/ilk, 522, 59/son, 525. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis ve iki ay 15 gün gözetim cezası ile "tecziyesine karar verilmiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı gecem sanığa hükmün İlânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı mân olunur /5

19 İ Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Düzce Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/368 Davacı Fehmi Kantemur tarafından davalı Düzce Bıçkı Yanı K. den Şükriye Kantemur aleyhine açmış olduğu boşanma davasında davalıya adresinde bulunamadığından Resmi Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş huna rağmen gelmediğinden davalının bu kerre bizzat veya kendisine vekil tutmak üzere 27/12/1977 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmasına aksi halde H. U. M. K. nun 402. maddesi gereğince gıyap kararına itiraz edebilmeniz etmediğiniz takdirde duruşmaya alınmayacağınız işbu ilânın gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur E. No: 1976/719 Davacı Kemal Kantek vekili (Avukat Şinasi Şahlanan tarafından davalılar Nuri Yıldız ve Yusuf Karakurt aleyhine açılmış bulunan 63 bin 310 liralık tazminat davasında : Davalılardan Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Elazığ (2 hanede ikamet eder Nuri Yıldız'a Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş buna rağmen gelmediğinden davalının bu kerre duruşmanın (bırakıldığı 9/12/1977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmasına kendisini bir vekil ile temsil ettirmesine akai halde H.U.M.K nun 402. maddesi gereğince işbu gıyap kararına itiraz edebilmesine aksi halde duruşmaya alınmayacağının gıyap yerine kaim olmak üzere bu ilân ilânen davalıya tebliğ olunur Dazkırı îcra Tetkik Mercii (Hukuk) Hâkimliğinden: Davacı Dazkırı Kazası Çevlik Köyünden Ayşe Emer tarafından, davalılar T. C. Ziraat Bankası Başmakçı Şube Müdürlüğü, Dazkırı Çevlik Köyünden Tahsin Hozer, Dazkırı Çevlik Köyünden Mehmet Aktaş aleyhlerine ikame olunan istihkak davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Davalılardan Tahsin Hozer adına çıkarılan meşruhatlı tebligatların davalının adresi meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş olmakla davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup «Dava basit usulü muhakemeye tabi bulunduğundan H. U. M. K. nun maddeleri uyarınca 29/12/1977 günü saat 09.00'da yapılacak duruşmaya ibraz etmek istediğiniz vesika ve delillerinizle birlikte gelmeniz gülmezseniz gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmaya devam olunacağı ve gıyabınızda karar verileceği hususu tebliğ olunur Kavak Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/65 Davacı Orman Bölge Şefliği tarafınd&n Kavak Musağa Köyünden Hasan oğlu 1936 doğumlu Hüseyin tvgen İsmail oğlu 1926 doğumlu Arif îşi. Hasan oğlu 1958 doğumlu Arif tvgen haklarında açılan tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında Resmî Gazete ile ilân yapılmasına karar verilmiştir. Davalılar Hüseyin tvgen, Arif tşi. Arif tvgen'e yapılan tebligatlara rağmen adresinin meçhul olduğundan dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup bu kerre de davalıların açılan tazminat davası 5/12/1977 gününe muallak bulunmaktadır. Adlan geçen davalılar Hüseyin tvgen, Arif İşi, Arif îvgen*in mahkemeye gelmedikleri takdirde yargılamanın C. M. U. Y. nın 405 nci maddesi gereğince gıyaplarında devam edeceği hususu meşruhattı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: Yargıtay 14 üncü Hukuk Dairesi Başkanlığından: 1977/4199 Hüseyin Kuru ve arkadaşları tarafından Adem Atay ve arkadaşları adına açılan tahdide itiraz davasında; Kardeniz-Ereğlisi Asliye Hukuk Mahkemesinden Kadastro sıfatiyle verilen 19/10/1976 gün ve 20/54 sayılı hüküm temyiz edilmiş ve incelemenin durusmah olarak yapılması Reyhan Kuru vekili Avukat Ayhan Emiroğlu tarafından İstenmiştir. Davalılardan Mehmet kızı Fatma. Mehmet kızı Rukiye, Mustafa oğlu Mehmet, Yusuf oğlu Şaban, Yusuf kızı Zehra ve Yakup karısı Ayşe'nin adresleri bilinemediğinden duruşmalı incelemenin Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde 20/12/1977 Salı günü saat dokuz da yapılacağı duyurulur Niğde Aksaray Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1971/1122 K. No : 1973/823 Selahattin Düzel vekili Avukat Mübeccel Devrim tarafından Abdullah Oruç Fatma Oruç, Arife Kara, Elmas Taneri, Ayşe özsöz ve Ayşe özsöz varisleri aleyhine ikame olunan tesbitin Sptali davasının yapılan duruşması sonunda: Mahkememizce verilen 10/12/1973 tarih, 1971/1122 Esas, 1973/823 Karar sayılı ilâmı davalı Abdurrahman Oruç ve Fatma Oruç'un adresleri meçhul olduğundan llânen tebligat yapılmasına karar Iverilmiş bulunduğundan ilân tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde kanun yollarına gidilmediği takdirde verilen hüküm kesinleşmiş olacağı tebliğ mazbatası yerine geçerli olmak üzere ilân olunur Akdağmadeni (Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No : 1974/54 İzmir'de mukim Mustafa Çetinsam tarafından davalı Ram iz Kayalar vekili Avukat Lütfullah Kayalar, dayaya dahil edilen davalı Vedat Çakıcı, Ahmet Avcı, Mustafa Erkoç, Hilmi Şeker, ^Nurettin özel vekili Avukat Sadık Kuru, Nazik Şeker, Ali Şeker, Kadir Işıkalp, Hüseyin Yıldırım aleyhlerine açılan M. müdahale davasının mahk-memizde yapılan acık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğ'^ce: Davaya dahil edilen davalı Akdağmadeni Kuşlukaçağı Köyünden Mustafa Erkoc"un 7/12/1977 Çarşamba günü saat 9.10 da müsadif bulunan duruşmada hazır bulunması, dava dilekçesinin tebl'ğini muhtevi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1764,1 Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden: 1976/ /5199 8/9/1976 tarihinde işlemiş olduğu tehlikeli vasıta Ikullanmak suçundan sanık Antalya'nın Balbey Mahallesi nüfusuna kayıtlı Olup halen aynı yerde ikamet eder Hüseyin oğlu Ralıimeden olma 1942 doğumlu Cavit Nar'm bu suçundan dolayı TCK. nun 565/1, 647, SJC. nun 4/1, TCK. ınun 72. maddeleri gereğince 60 lira hafif para cezası verilmiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından hakkındaki bu gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 ISayıü Adli Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğ'ne tebliğ tarihinden itibaren 15 gün (sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /1

21 1 Kasım 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 21 Yozgat - Yenifakılı Belediye Başkanlığından : ,03 TL. Keşif bedelli içme suyu şebeke ilâvesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi fuyarınca kapalı zarf ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Geçici teminatı TL. dır. 3 Kanalı zarf usulü ile isin eksiltmesi 15/11/1977 Salı günü saat 14.00'de Belediye Başkanlığı odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 İstekliler ihale gününden 1 gün evvel Pazartesi günü İller Bankas. 13. Bölge (KavserO Müdürlüsünden alacakları yeterlik belgesi ile 1977 yılı vizesine havi ticaret odası belgesi ve geçici teminat makbuzunu ihale saatinden 1 saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. 5 Posta ile müracaatlar kabul edilmez. 6 İşle ilgili evrak ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Belediyemizde görülebilir. 7 İhaleden doğacak resim ve harçlar yükümlüye aittir. 8 Keyfiyet ilân olunur /4-1»- TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyon Başkanlığından: Tekliflerinin 2 Kasım 1977 Çarşamba saat 15.00'e kadar alınacağı 22 Ağustos 1977 tarihli Resmî Gazete'lerde ilân edilen 5 adet asır yük vagonuna ait teklif alma günü nihai olarak 29 Kasım 1977 Salı günü saat 15.00'e ertelenmiştir. İlgililere duyurulur / 1-1 Daday Asliye Hukuk Hâkimliğinden : D: No : 1977/53 Davacı Daday Merkez Mahallesinden Hacer Kayım kardeşi Belliye Kayım'ın gaipliğine karar verilmesi talebiyle açtığı davarım yapılan duruşmasında: Gaipliğine karar verilmesi istenen Daday Kapaklı Köyü dit '9, sahife 249, hane No. t24 de kayıtlı Başsızoğlu Haşim kızı Yeter'den olma 1333 doğumlu Behiye, sene evvel baba evini terkederek ayrıldığından, Gaip Behiye hakkında bilgi ve malümutlan olanların ilân tarihinden itibaren bir sene içinde hâkimliğimize bilgi vermeleri aksi halde adı geçenin gaipliğine karar (verileceği Medeni Kanununun 31. maddesi gereğince keyfiyet ilân olunur Ayaş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/130 Davacı Mustafa özkalp vekili Avukat Alá Duruoğlu tarafından davalılar İsmet Öztürk ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali ve Tapu Tescili davasının yapılan duruşması sırasında: Davalı İsmet öztürk"iin zabıta araştırmasına rağmen adresi tesfbit edilemediğinden kerd's'ne mesruhatlı davetiye 21/9/1977 gününde Resmi Gazete ile ilânen tebliğ olunmuş ve duruşma günü olan 20/10/1977 tarihinde celsede hazır bulunmamıştır. Duruşma için tayin olunan 1/12/1977 Perşembe günü saat 9.30 da davalı İsmet öztürk (Ahmet oğlu) duruşmaya gelmediği Ve bir vekilde göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: H6100 Petrol îşlerl Genel Müdürlüğünden: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, V Nb.lu Sürt Petrol [Bölgesinde sahip bulunduğu AR'TPO/1651 hak sıra numaralı arama ruhsatnamesi sahasında, Mardin tli, Nusabiye İlçesi, Değirmencik Köyü hududu dahilinde bulunan; Arpalı-1 lokasyon sahası ve biriktirme havuzu bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olan toplam metre karelik arazinin, itirazsız olması ve gayrimenkul sahiplerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmeleri nedeniyle anlaşma suretiyle satın alınması mümkün olmadığından Petrol Kanununun 87. Imaddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22/9/1977 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur Aydın 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/393 Davacı: Aydın B. Menderes BL. 63 numarada Şengül Bilgiç vekili Fahrettin Çeri tarafından davalı Tepeköy Torbalı Cad. 58 numarada Ali Bilgiç aleyhine açllnuş olan Boşanma davasının yapılan yargılaması Isonunda: Tarafların boşanmalarına 22/6/1977 gün ve 1976/393 Esa.; 1977/279 sayılı ilâmı İle karar verilmiş, davalının adresinin meçhul bulunduğundan evvelcede tebligatları llanen aynı gazete ile yapılmış bulunması itibariyle ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş addolunacağı tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/558 Elazığ Harput Merkez Mahalle veya Köyü Hane: 222, Cilt: 088/04, Sahlfe: 6«de kayıtlı Ahmet oğlu 15/2/1953 doğumlu Elaattin Pulı'nın İsminin Alaattin ve Soyadının da Ba=ak olarak tashihine karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No: 1977/376 Şiran İlçesi Dumanoğlu Köyü hane 27/19 da nüfusa kayıtlı Mustafa ile Nazmiye'den olma Hazmi Turkyılmaz'ın adının Mümtaz Nazmi olarak 1/6/1977 tarihli kararla değiştirilmiştir. İlân olunur Ordu - Ulubey Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No: 1971/330 Davacı Ulubey - Ordu Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Kirazlık K. den Aziz oğlu Temel Yılmaz aleyhine Mahkememize açılan tazminat davasının yapılan yargılaması nedeniyle: Davalı Temel Yılmaz bütün aramalara rağmen bulunamadığı gibi adına çıkarılan davetiyenin de tebliğ edilemediğinden, İdavalı Temel Yılmaz aleyhine Mahkememize açılan tazminat ve meni müdahale davasının yargılaması olan 28/11/1977 günü saat 9.00 da Mahkememizde hzaır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ettirmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarılacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ \olunur

23 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Ankara '12. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/255 Davalı: Alpan Ceylan, Bahçelievler 54 isokak No. 6/9 Ankara. Davacı Baha Soysal vekili Avukat Sefer Eronat tarafından 28/3/1977 tarihli dilekçe ile aleyhinize açılmış bulunan tazminatın kaldırılması davasında adınıza çıkarılan davetiyenin Ibila tebliğ iade edildiği ve zabıtacada yapılan tahkikte adresiniz belli bulunmadığından dava arzuhalinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 117/ Perşembe saat 9.35 de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği dava arzuhalinin ve duruşma gününün yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1 1977/255 Davalı: Fatma Usanmaz, Kurtuluş Madenoğlu Durağı Çamkoru Bok. 52/6 da Ankara. Davacı Brha Soysal vekili Avukat Sefer Eronat tarafından 28/3/1977 tarihli dilekçe ile aleyhinize açılmış bulunan tazminatın kaldırılması davasında: Adınıza çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği ve zabıtacada yapılan tahkikte adresiniz belli bulunmadığından dava aı-zuhalinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 17/11/1977 Perşembe saat 9.35 de olup belli gün ve isaatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği dava arzuhalinin ve duruşma igününün yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / 2 o Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden: D. No : 1977/318 Davacı Milli Eğitim Bakanlığı adına Avukat Akif Günal tarafından, okuma gideriden Hazine"ye borçlu Yalçın Kara, Islah Külekçi ve Ali Abbasoğlu aleyhlerine açılan ,80 TL. nın tahsili davasının yapılan yargılamasında: Adresinin meçhul olması sebebi ile, ilânen dava dilekçesi tebliğ edüdiği halde duruşmaya icabet etmeyen ve adına gıyap çıkarılmasına karar verilen davalı tshak Külekçi'nln, yargılamanın bırakıldığı 29/11/1977 saat 9.30 da Mahkememizde hazır bulunması veya kanuni bir vekille temsil olunması, aksi takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı, gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D No : 1977/496 Davacı Mehmet Yavuz tarafından davalılar Mustafa Yağar ve Kemal Kemer aleyhine açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde: 20/3/1977 tarihinde 06 HK 848 plaka sayılı kamyon ile 06 DA 350 plaka sayılı taksisinin çarpışmasından dolayı hasar sebebi ile davacı tarafından davalılar aleyhine liralık tazminat davsı açılmış ve davalılardan, Mustafa Yağar'm yapılan tahkikata rağmen adresi meçhul olduğu anlaşıldığından duruşmanın bırakıldığı 10/11/1977 günü saat Ö.Oo da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aks?' ha"de gıyap kararı,hükümetleri uygulanacağı ianen dava dilekçesi ve tebligat yerine kaim olmak üzere Üân olunur

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 34710080/010.01 Konu: 6552 Sayılı Kanun 08.10.2014 / 3111957 DAĞITIM 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 ÖZET : 2247 Sayılı Kanunun 14* maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları gerçekleşmediğinden, bu konudaki başvurunun

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Ekim 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Ekim 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazı işleri için Başbakanlık Netriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 9 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16079 YÜRÜTME VE

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı