T.C: Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Eki. 1 Kasım 1917 SALI. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C: Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Eki. 1 Kasım 1917 SALI. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler"

Transkript

1 T.C: Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Eki Yönetim ve yazı işleri için başbakanlıkneşriatmudevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 Kasım 1917 SALI Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T. c. BAŞBAKANLIK 11J05385 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Ankara, 28 Ekim 1977 Vekâleten yürütülmekte bulunan Milli Savunma Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın atanmasını Anayasanın 102 nci maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ekim 1877 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGÎ 28 Ekim 1977 gün ve 11/05385 sayılı yazınız. Vekâleten yürütülmekte bulunan Milli Savunma Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın atanması, Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahrî S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme vs İdare Bölümü II-Sayfa: 28/10/1977 tarih ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulunun 7/13985, 7/13986, 7/13987 sayılı kararları yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 1 Kasımı 1977 Sayı: T. C. _ BAŞBAKANLIK Ankara. 28 Ekim /05386 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Vekâleten yürütülmekte bulunan Gençlik ive Spor Bakanlığına Devlet Bakanı Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in atanmasını, Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 28 Ekim 1977 gün ve 11/09386 sayılı yazınız. Vekâleten yürütülmekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in atanması Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. BAŞBAKANLIK Ankara, 28 Ekim CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Sosyal Güvenlik Bakanı Turhan Kapanlı Milli Savunma Bakanlığına atanmıştır. Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bayındırlık Bakam Selâhattin Kılıc'ın vekillik etmesini Anayasa'nın 106 nci maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ekim 1977 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGÎ: 28 Ekim 1977 gün ve 11/05387 sayılı yazınız. Sosyal Güvenlik Bakanı Turhan Kapanlı'nın Milli Savunma Bakanlığına atanması ile boşalan Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Selâhattin Kılıç'ın vekillik etmesi, Anayasa'nın 106 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı-

3 T. a BAŞBAKANLIK 11/05388 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Ankara, 28 Ekim 1977 Devlet Bakanı Ali Şevki Erek Gençlik ve Spor Bakanlığına atanmıştır. Devlet Bakanlığına Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik etmesini Anayasa'nın 106 ncı maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman Başbakan DEMÎREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ekim 1977 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 28 Ekim 1977 gün ve 11/05388 sayılı yazınız. Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in Gençlik ve Spor Bakanlığına atanması ile boşalan Devlet Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Al Şevki Erek'in vekillik etmesi, Anayasa'nın 106 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Karar Sayısı: 7/13982 Bakanlar Kurulu Kararları Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı N.V. Turkse Shell Şirketine bağlı K.C.A. Driling (U.K.) Ltd. Şirketi işyerlerinde. Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri Sendikası (Petrol -İş)'nca alınan grev karan ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulanmasının, millî güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 26/10/1977 tarihli ve İd. İş sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 27/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHR Başbakan 3. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı S ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A EMRE Devlet Bakanı S SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A Ş. EREK Adalet Bakanı N CEVHERİ MILLI Savunma Bakanı V C. BİLGEHAN İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı 1 S ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A O GÜNEB Sağ ve SOS Yar Bakanı C GÖKÇEK Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: Güm ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK F. ADAK Doç. Dr. V. ERGENEKON Dr I.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek Bakanı En ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskan Bakan O. ASİLTÜRK K. İNAN İ. C. EGE M. R KUTAN Köyişleri ve Koop Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. T. YÜCEL S. SAVCİ S.KILIÇ Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A AKYOL T KAPANLI Karar Sayısı: 7/13983 Mobil-Oil Türk A. Ş., Mobil Gaz-Mobil Petrol Gazlan A. Ş. ve Ankara Gaz Anonim Şirketi işyerlerinde, Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri Sendikası (Pstrol- İş)'nca alınan grev kararı ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulanmasının milli güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 26/10/1977 tarihli ve İd. İş sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet S Başbakan DEMIREL Bakanı SAVCI EMRE Millî Savunma Bakanı V. C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N MENTEŞE Güm. ve Tekel Bakanı G SAZAK Sanayi ve Tek Bakanı O. ASİLTURK Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı SOMUNCUOĞLU içişleri Bakanı Prof K OZAL Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar, ve Hay. Bakam F. ADAK En. ve Tabiî Kay. Bakanı K Kültür Bakanı A AKYOL İNAN Orman Bakanı S. SAVCI Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı A S EREK Dışişleri Bakanı I. S ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O GÜNER Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Turizm ve Tan. Bakanı I. C. EGE CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Sosyal Güvenlik Bakanı T KAPANLİ Devlet Bakanı S ÖZTÜRK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Sağ. ve Sos. Yar. Bakan- C GÖKÇEK Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı V. S. KILIÇ Karar Sayın: 7/13892 Milletlerarası Andlaşma 16/12/1974 tarihli ve 7/9155 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) ve Danimarka Hükümetinin Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 4

5 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 İşbirliği ile memleketimizde «Et Eğitim Merkezi» tesisine ilişkin Proje Anlaşması süresinin iki yıl daha uzatılmasına dair 28/3/1977 tarihinde imzalanan ilişik Ek Projenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/6/1977, 5/8/1977 tarihli ve UESG/UEKD /77/1-697, 1027 sayılı yazılan üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/8/1977tarihindekararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan 9. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOGLU Devlet Bakanı A. S. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ MÜH Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ içimleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Erkanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. M. R. KUTAN En. ve Tabii Kay. Bakanı K İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop>. Bakanı T. YÜCEL Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakam Ö. SAKAR Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLİ FAO İle Türk Hükümetinin Müşterek Programı Çalışma Planındaki I. No. lu Değişiklik Yardım eden Hükümet: Danimarka Yardım edilen Hükümet: Türkiye Projenin simgesi ve adı: TF-TTJR/19 (DEN) 2 - Safha Et-Eğitim Merkezi Ankara - Türkiye Türk Hükümeti yukarıda adı belirtilen projenin, Çalışma Planının ve Bütçesinin, ekte gösterildiği şekilde değişikliğe uğramasını istemektedir. Bu değişikliğin esas amacı: Ektekiler: Çalışma Planında gösterildiği gibi, eğitim programım tamamlamaya çalışıp, Projeyi 1978 Eylül ayına kadar uzatmaktır. I Çalışma Planının Tanımı II Yardım Fonunun Amerikan dolan olarak gösterilmesi III Türk Hükümetinin Projeye katkısı IV Gerekli Hususlar (İmza) Metin Karaca Türk Hükümeti Adına Tarih 8 Mart 1977 (imza) Aulbrey Denton Thompson FAO Adına Tarih 11 Aralık 1976 Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: 1I6IOO I ÇALIŞMA PLANININ TANIMI Eğitim programının tatbikine, Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsünde bulunan Et Eğitim Merkezinde, Ankara Et ve Balık Kurumu Kombinalarında ve yeni yapılan mezbahalarda devam edilecektir. Et-Eğitim Merkezinin çalışmalarından Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü sorumludur. Eğitim ve demonstrasyonlar yardımcı asistanlar tarafından Türkçe olarak yürütülecektir; FAO personeli ise, asistanlara danışmanlık yapacaklardır. Part-Time okutmanlar - Eğitim görevlileri Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Et ve Balık Kurumu tarafından temin edilecektir. Projenin iki yıl uzatılması istenmektedir. İlk yılda, Et-Eğitim Merkezinde Veteriner ve ustabaşı Kasap eğitilecektir. FAO nun Et Teknoloğu 5 Kombinayı ziyaret edecek ve 250 Kasaba nasıl çalışmaları gerektiğini tatbiki olarak gösterecektir. Et Hijyeni kursu ile ilgili ders kitaplarının basılma işlemi bitecektir. Üç Veteriner Danimarka'da tatbiki Et Bilgisi ve Teknolojisi, bir veya ik'si de Kopenhagdaki FAO Fakültesinde Bakteriyoloji ve Halk Sağlığı kurslarında eğitim göreceklerdir. Et - Eğitim Merkezi Mezbahasının aleti, edevatı, teçhizatı temin edilecektir. (FAO bütçesinden değil.) İkinci yıl 30 veteriner ve 50 ustabaşı eğitilecek ve başkalfalarm eğitimi için tüm materyal tamamlanmış olacaktır. Üç veteriner Et Teknolojisi konusunda, Danimarka'da özel eğitim görecektir. Veterinerlere tatbiki Et Bilgisi ve Teknolojisi kursu başlayacaktır. (Et Üretim Menejerleri Kursunun da 1978 Eylül'ünde başlayacağı sanılmaktadır.) İlâveten 10 mezbahada, bilfiil çalıştırılarak kasaplığın öğretilmesi için organizasyon yapılacaktır. Ustabaşılara kasaplığın gösterilmesi için de 6-8 kurs programlanmıştır. Projenin ikinci safihasının ilk yılında eğitim programının bir değerlendirilmesi yapılacaktır. FAO ile yapılan Tesis - Parası Anlaşması gereğince, bağışta bulunan Hükümet (i) bir Proje Danışmanın, bir et Teknoloğunun ve Assosiye Eksperin (Et Hijyeni) kesim ve et işleme teknikleri ile ilgili müşavirlerin hizmetlerinin ve sekreterin yardımlarının karşılığım verecek; (ii) bir proje vasıtasını, (iii) kitap ve yayınları (iv) çalışma İlgili diğer masrafları karşılayacaktır. Altı Türk Veterinere, Et - Eğitim Merkezinde okutman görevler ne başlamadan, konularında ihtisaslaşmalarını sağlamak amacıyla, üçer aylık burslarla Danimarka'ya gönderilmeleri için de imkân temin edilecektir. II A. YARDIM EDEN HÜKÜMETİN KATKISI, AMERİKAN DOLARI OLARAK Personel giderleri 3 aylık 12 aylık 9 aylık Toplam Proje uzmanı (24 m/m) Uzman (Et teknoloğu) (24 m/m) Sekreter (Ek maaş 24 m/m) Assosiye eksper (Et-Hijyeni 24 m/m Geçici asistan TOPLAM Yürütme ve İdare Bölümü İt Sayfa : 6

7 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: / / /79 6 Aylık 12 Aylık 6 Aylık Toplam Resmî iş gezileri Mukaveleli hizmetler Genel işletme ile ilgili masraflar Mallar kullanılan maddeler ve materyeller Eşya, mefruşat Levazım ve donatım Bir proje otomobili (*) Burslar bağışlar ve yardımlar Danimarka'da 6 kişi için 4 er aylık burs Proje hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılan masraflar (14 %) TOPLAM Toplam özel faktör (1977 de % 10; 1978 de % 18) GENEL TOPLAM Dolar PERSONEL GİDERLERİ III TÜRK HÜKÜMETİNİN PROJEYE (Türk Lirası olarak) 1976/77 (6 Aylık) 1977/78 (12 Aylık) KATKISI 1978/79 (6 Aylık) Toplam Proje Müdürü (Ko-Menejer) Projo Müdür Yardımcısı OKUTMANLAR , , , , , , , Adet Et Muayenesi Okutmanı , , , ,- 2» Et Teknolojisi Okutmanı , ,- 1» Et Derecelendirme Okutmam , , ,- 1» Mezbaha Teknolojisi , , , ,- 1» Gıda Kontrol Laboratuvarı Okutmanı , , ,- * Daha evvelki proje için tahmin edilen miktar, karşılanması için yeterli olmadığı taktirde fon mevcuttur. Yürütme ve ve idare Bölümü II. Sayfa:7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: PART TİME OKUTMANLAR 1 Adet Salgın Hastalıklar Okutmanı 1» Et Derecelendirme Okutmam 1» Mezhaba Operasyon Okutmanı 1» Mezbaha Hijyeni Okutmanı 1 * Et Prosesing Teknolojisi Okutmam l» Et Prezervasyon Tekno- 1976/77 (6 Aylık) 1977/78 (12 Aylık) 1978/79 (6 Aylık) Toplam lojisi Okutmanı , , , , 1» Laborartuvar Teknikleri Okutmanı İKİ dil bilir İki dil bilir Sekreter , , , , Sayman , , , , Ayniyat Memuru , , İdare ve Personel Memuru , , , , Yurt İdarecisi , , , Daktilo , , Laborant , , , Şoförler (2) , , Et Mamulleri Ustası , , , , Kasap (2) , , , , Aşçı , , , Aşçı Yardımcısı , , , , Bahçıvan , , , Hizmetli (3) , , , Mezbaha işçisi (2) , , , , İMKAN ve KOLAYLIKLAR Yurt, sınıf, Labaratuvar, büro ve uzmanlara ev EKİPMAN GİDERLERİ TOPLAM , , , , l.aboratuvar, mezbaha ve et mamulleri pilot tesisi için makine ve teknik cihazlar EGÎTÎM GİDERLERİ Kitaplar, Kırtasiye, Eğitim malzemesi ve cep harçlığı İSLETME GİDERLERİ Tesis ve vasıta bakım ve işletme Vs , CO, ,- (Türk Lirası) , , , , , GENEL TOPLAM , , ,

9 1 Kasım 1977 Sayı: 101CO RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Birbirini tamamlayıcı destekleyici yardım olarak, Hükümet, şimdiki operasyon planında belirtilen hizmet ve vasıtaların, binaların tesislerin, tüm imkânların teminine devam edecektir. Proje Direktörünün ilgilenmesi gereken hususlar: Proje Direktörü şu işlerden sorumlu olacaktır: 1. Projenin yürütülmesi ile ilgili günlük işler ki, bunlar, a) Müessesedeki personeli murakabe ve idare etmek, >b) Proje vasıtalarının, aletlerinin gerektiği yerde ve şekilde çalıştırılması icap ettiğinde onarımlarının yapılması ve kullanışlarına ait yeterli, sıhhatli rekordlar kayıtlar tutmak, c) Öğretim görevlilerinin ve talebelerin derslere ve tatbiki eğitimlere zamanında ulaşımlarını sağlamak, d) Projenin tatbiki eğitimleri için lâzım olan alet ve edavatın temini ve teknik alt komitenin uygun gördüğü alet ve edavatın gecikmeksizin alınması. 2. Part - time öğretim görevlileri - okutmanlarla ilişki kurmak ve idare heyetinin kabul ettiği kitap ve derslerin özetlerini yapmak. 3. Detaylı proje plânının uygulanmasını Bağlıyabilmek için yardımcı personelin maddî ihtiyaçlarının gerektiğinde, gecikmeden teminini sağlamak. 4. Teknik idare heyetinin nezareti altında ve de, proje danışmanının yakın işbirliği ile eğitim merkezinin gelişmesi için icap eden diğer faaliyetleri yapmak Proje Danışmanının ilgilenmesi gereken konular: Et Eğitim Merkezinin tesisi ve operasyonu için Hükümet tarafından tayın olunan Proje Direktörüne yardımcı olacaktır. Bilhassa aşağıda belirtilen noktalardan sorumludur. a) Operasyon plânında gösterilen kursların ve pratik çalışmaların, demonstrasyonlarm planlanmasına, organizasyonuna, operasyonuna yardımcı olmak, b) Yardımcı personelin eğitilmesini sağlamak, bunun için burs verilecek, özel şekilde eğitilecek, ihtisaslaştırılcak, personelin seçimini yapmak, c) Burs verilecek kişilerin eğitim programının detaylı bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak, d) Talimatnamenin gerektirdiği gibi FAO'ya rapor vermek, e) Vakit müsaade ettiği takdirde, FAO Merkezine ve memleketi temsilcisine danışarak, Türkiye'de et hijyeninin ve et endüstris'nin gelişmesi için tavsiyelerde, yardımlarda bulunmak. Et Teknoloğunun yapması gereken konular: Proje Danışmanının yönetimi altında ve proje direktörü ve Teknik idare heyeti ile işbirliği halinde et teknoloğu: 1. Modern kesim yerleri tekniği, kasaplık, etin işlenmesi, et teknolojisi konularının öğretilmesi ve kesimevlerine modemi hijyen şartlarının uygulanması için pratik eğitimlere yardımcı olmak, 2. Kesimevlerindeki ustabaşı kurslarının yapılmasına nezaret etmek, 3. Proje danışmanının yönetimi altında hükümetin istediği şekilde, yeni kurulan, et işleyen müesseseler ve kesimevlerinin teknik yönetimine yardımcı olmak tavsiyelerde bulunmak, 4. Et teknolojisi sahasında ihtiyaç olduğu üzere, Et Eğitim Merkezinin eğitim programında yardımcı olmak, 5. Proje danışmanının yönetimi altında, kendi çalışma safhası içinde, projeye yararlı olabilmek için, diğer konularda da görev almak. Yürütme ve İdare Bölümü il-sayfa: 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: PAO/GOVERNMENT COOPERATIVE PROGRAMME AMENDMENT NO. 1 TO THE PLAN QF OPERATION DONOR GOVERNMENT Denmark COUNTRY Turkey PROJECT SYMBOL AND TITLE TP - TUR/19 (DEN) Phase 2 Meat Training Centre, Ankara, Turkey The Goverment of Turkey requests that the above project be amended shown in the attached revised work Plan and Budget. The main objective of amendment is to: extend the project until the end of September 1978 in an endeavour to complete the training schedule set out in the objectives of the Plan of Operation Attachments : I Description and work Plan II Donor Contribution in US$ ITI Government Counterpart Contribution IV Terms of Reference Signed Metln Karaca on behalf of Government of Turkey Date 2«. III I. DESCRIPTION AND WORK PLAN The train!rjg programme will continue to be carried out alt the Central Zooteobnlcal Research Institute, Lalahan, and at the abattoir in Ankara operated by Et ve Balık Kurumu (the Meat and Fish Organization) as well as at recently constructed abattoirs The operation of the Meat Training Centre is the responsibllty of the General Directorate of Veterinary Services, Ministry of Food, Agriculture and livestock, and the General Directorate of E.B.K. The training and demonstrations will be carried out in Turkish by counterpart personnel, urtiile the FAD staff will act as advisers to their counterparts. Part - time lecturers will be made available from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, the Faculty of Veterinary Science, University of Ankara, and from the Meat and Fish Organization. The project extension Is proposed for two years. During the first year veterinarians and foremen will be trained ''n öıe Mer.t Training Centre. Fivcolaughterhouses will be visited by the FAO Meat Technologist where 250 butchers will be trained. Publication of the textbooks for the course in Beat Hygiene will be completed. Theree veterinarians will be trained in Applied Meat Science and Technology in Denmark and possibly one or two at the FAO Faculty, Copenhagen, In bacteriology and veterinary public health. A school - slaughterhous eat the Meat Training Centre will toe equipped (not from FAO budget.) During the second year 30 veterinarians and 50 foremen will be trained and preparation of all teaching material for the foremen course will be completed. Three veterinarians will receive special training in Meat Technology in Denmark - and preparation of the applied meat science and technology course for veterinarians will be Started. (Production Managers course - expected to start September 1978). In addition, training on the job in butchering will be organized at about 10 abattoirs and six to eight courses in butchering for foremen are scheduled. An Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 10 as this Signed Anbrey Denton Thompson on ibehalf of FAO Date 11 December 1976

11 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 appraisal of the training programme vail take place during the first year of the second phase of the project. Through a Funds - in - Trust, arrangement with FAO, the Donor Government will make available the necessary funds for (i) the services of one Project Adviser, a Specialist in Meat Technology and an Associate Expert (Moat Hygiene), consultants In butchering and meat processing techniques and secretarial assistance; (ii) one project car; (iii) books and publications and (iv) miscellaneous operating expenses. Funds will also be made available for fellowships for six Turkish veterinaians to study in Denmark for a period of three months with a view to providing specialized training before they take up their assignments as lecturers at the Meat Training Centre. II A. DONOR CONTRIBUTION IN US$ 10 Personnel Services months months months Total Project Adviser (24 m/m) Specialist (Meat Technology) (24 m/m) Secretary (salary supplement - 24 m/m) Associate Expert (Meat Hygiene - 24 m/m) Temporary assistance Sub - total 20 Official duty travel Contractual Services General operating expenses Supplies and materials Furniture and equipment One project car ( ) Fellowships, grants and contributions Six fellowships in Denmark for four months each Project Servicing Costs ( TOTAL Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMI GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı :!!» Personnel Services months 12 months 9 months Total Plus Special Factor (10% In 1977; 18% in 1978) GRAND TOTAL Sil) İ ( ) Included In estimates for previous project document but Insufficient funds were available for purchase. Ill GOVERNMENT COUNTERPART CONTRIBUTION (in Turkish Lira) 1976/ / /79 (8 months) (12 months) (6 months) Total PERSONNEL Project Director (Co-manager) Asistant Director Full time Lecturers 2 Lecturers in meat mspetlon 2 Lecturers in meat technology 1 Lecturer in meat grading 1 Lecturer in slaughterhouse technology and operation 1 Lecturer in fooa control laboratory Part-time Lecturers 1 Lecturer in contagious disease control 1 Lecturer in meat grading 1 Lecturer In slaughterhouse operation 1 Lecturer in slaughterhouse hygiene 1 Lecturer in meat processing technology 1 Lecturer in meat preservation technology 1 Lecturer In laboratory techniques Bilingual secretory Accountant Keep-store employer Personnel service employer Hostel Supervisor Secretary (Typewriter) 41 O OttO J (in Turkish.Lara) OO , İ U0.OÛ G H IWj.ÜO t» U P 36D.00 Yürütme ve İdare Bölümü II. Sayfa, ı2

13 1 Kasım 1977 Sayı: 161C0 RESMÎ GAZETE Sayfa: / / /79 (6 months) (12 months) (8 months) Total Laboratory technician Drivers (2) Meat processing foreman Butchers (2) Oook Cook helper Gardener Servicemen (3) XW Slaughterhouse workers (2) , O0.C0 Sub-total FACILITIES Hostel, classroom, laboratories, offices and staff houses already available EQUIPMENT Laboratory, slaughterhouse and meat processing pilot plant machinery and technical material (in Turkish Lira) TRAINING EXPENSES Books, office supplies, training equipment and pooket money for trainees X» OPERATION EXPENSES Installation, maintenance, repair and replacement of equipment, running cost of vehicles and hoarding, etc GRAND TOTAL As a counterpart contribution, the Government will continue to provide the services and facilities set out in the present Plan of Operation and in particular appoint a Project Director with the following Terms of Reference. TERMS OF REFERENCE FOR THE PROJECT DIRECTOR The Project Director will be responsible for : 1. The daily execution of the project activities, which include: a. supervising local staff; b. the running and maintenance of project vehicles and equipment and to keeping adequate records regarding the use of vehicles; c. ensuring that lecturers and students are transported to lectures and practical training in time; d. ensuring, that equipment needed for the pratlcal implementation of the project, and authorized by the technical suto-oommittee, is purchased without delay; 2. executing the syllabus approved by the Board of Directors, which includes the appointment of part-time lecturers and instructors; 3. ensuring that the financial requirements of the counterpart (national) staff are provided without delay so that the detailed working-plan of the project can be fulfilled; YOrOtme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 1 Kasım Sayı : under direction of the Technical Sub-Committee and in close cooperation with the Project Adviser, to undertake any other duties in the running of the Training Centre. TERMS OP REFERENCE FOR PROJECT ADVISER To assist the Project Director, appointed by the Government, for the establishment and operation of the Meat Training Centre. To be responsible in particular for : a. assisting in the detailed planning, organization and operation of courses and practical demonstrations indicated in the Plan of Operation; b. training counterpart staff, including the selection of trainees for further specialized training under the fellowship programme; c assisting in the detailed planning of training programmes under the fellowship programme; d. reporting to FAO as instructed; e, giving advice, after consultation with FAO Headquarters and th SAA/FAO Country Representative, on meat hygiene and meat industry development In Turkey, as time permití. TERMS "OF' REFERENCE FOR THE SPECIALIST IN MEAT TECHNOLOGY Under t;u> ^>;n-:il supervision of the Project Adviser, and in close cooperation with the Project Director and the Technical Sub-Committee, the Specialist In Meat Technology will : 1. assist with the practical training In modern slaughterhouse techniques, butchering, meat -handling, meat technology and implementation of modern hygiene practices in slaughterhouses, 2. assist *n supervısırik The execution of the slaughterhouse foreman course; 3. give advice on the technical management of nowly constructed slaughterhouses and meat processing plants, as requested by the Government and under the direction of the Projfcr Adviser; 4. assist in the overall training programme of the Meat Training Centre as required, in the field of meat technology; 5. under The direction of the Project Adviser, to undertake any other activities within the professional field of the benefit of the project. Müşterek Kararnameler Miilî Savunma Bakanlığından : Karar Sayısı: Bu kararnamede isimleri yazılı 10 Hava Askerî Hâkim subayın karşılarında yazılı görevlere atanmaları 357 sayılı Kanunun hükümlerine göre uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Savunma Bakanı yürütür. 20/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORÜTÜRK Başbakan Millî Savunma Bakanı S. DEMİREL Dr. S. BİLGİÇ Hv. Eğt. K. As. Mah. Ask. Hâk., Hv. Hâk. Alb., Hikmet , 30/8/1977, Hv. Eğt. K. Adlî Müşavirliğine Şener, Sivrihisar, Yürütme ve İdare Bölümü II-Sayfa: 14

15 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 M S.B. As. Ad. Tef. Krl. Bşk. Müfettiş, Hv. Hâk. Yb., Nurettin Soyer, Afyon, , 30/8/1975, Gnkur. As. Malı. As. Hâkimliğine Hv. Egt. K. Ad. Muş., Hv. Hâk. Bnb., Altan Akbay, Uşak, , 30/8/1973, Hv. Eğt. K. As. M ah. As. Hâkimliğine Gnkur. As. Mah. As. Hâk., Hv. Hâk. Bnb. Nail Yücel, Denizli, , 30/8/1974, M.S.B. As. Yrg. Baş. Sav. Baş Sav. Yrd. lığına 2. Tak. Hv. Kv. K. Ad. Müş., Hv. Hâk. Bnb., M. Tahir tlhan, Ankara, 1963 A 3, 30/8/1976, M.S.B. As. Ad. Tef. Krl. Bşk. Müfettişliğine Hv. K. K. As. Mah. As. Hâk., Hv. Hâk. Yzb., ismail Hakkı Dirik, Erdek, /8/1975, Hv. K. K. Huk. İşi. Md. Huk. îşl. Yrd. lığına 2. Tak. Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hâk. Yrd., Hv. Hâk. Yzb., Enis Karakış Aydın, , 30/8/1977, 2. Tak. Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hâkimliğine Hv. Eğt. K. As. Sav. As. Sav. Yrd., Hv. Hâk. Yzb., Orhan Ortaç, Mardin, , 30/8/1977, Hv. Eğt. K. As. Sav. Yrd. As. Savcılığına M. S. B. As. Ad. Işl. Bşk. Stj., Hv. Hâk. Ütğm., Ali Fahir Kayacan, Bor, , 30/8/1977. Hv. K. K. As. Mah. As. Hâk. Yrd. lığına M S.B. As. Ad. îşl. Bşk. Stj., Hv. Hâk. Ütğm., Mehmet Can Özcan, Mardin, , 30/8/1977, 1. Tak. Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hâk. Yrd. lığına * Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcılıklarına aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılarından Talât Saral, Yener Kalyoncu, Ertan Cireli ve Abdullah Bulum'un 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca; Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcılığına aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı Necdet Kesmez'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince. Atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu karan Maliye Bakanı yürütür. 20/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı : istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Yem Maddeleri Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Üniversite Profesörü Dr. Servet Şenel'in 1750 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla naklen Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 19/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL N. MENTEŞE Yürütme vs idare Bölümü II-Sayfa: 15

16 Sayla: 16 RESMÎ GAZETE 1 Kasarı 1977 Sayı: Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Kontrolü ve Teknolojisi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Besin Kontrolü ve Teknolojisi Kürsüsü Doçenti Dr. Turan İnal'ın 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 19/10/1977 CUMHURBAŞKANı FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakam S. DEMİREL N. MENTEŞE Tebliğ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünden: 1/3/1977 tarih ve sayılı «Resmî Gazete» nin Yürütme ve İdare Bölümünün 1 inci sayfasında yayımlanan tebliğimizde de açıklandığı gibi; «Yasama», «Yürütme ve İdare», «Yargı» ve «İlân» bölümlerinin, kaideten «Resmî Gazete» nin tek numaralı sayfalarından başlamak suretiyle tertip edilmesinin sonucu olarak, «Resmî Gazete» muhteviyatının ilân bölümü ile birlikte dört ayrı ünite halinde klase edilmesi ve ciltlenmesi imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Bu ayrı dört ünitenin sağlıklı bir şekilde elde bulundurulmasını teminen, her bölüm için ayrıca sayfaların altına (.o günkü «Resmî Gazete» nin sayfa numarasından ayrı) ve müteakip günlerde (o bölüm mevcut ise) teselsül etmek üzere, bölüm sayfa numarası da konulmaktadır. Bölüm sayfa numaralarının, «Yasama» organının bir toplantı yılı itibariyle teselsül edeceği bidayette planlandığı cihetle, yeni toplantı yılının başlangıcı olan 1 Kasım 1977 tarihinden itibaren bölüm sayfa numaraları, yeniden 1 rakamından başlatılmıştır. Ancak, bunlar (1 Mart 1977 gününden sonraki sayfa numaralarıyla mükerrer olmamasını teminen) her üç bölümün özel numaraları olarak I, II ve III şeklindeki Romen rakamlarıyla beraber konulacaktır. Bu konudaki uygulamamız, ilgililerin bilgilerine saygıyla arzolunur. DÜZETMELER 31/1C/1977 tarihli ve sayılı Resmi Gazetenin 1 ve 4 üncü sayfalarının 1 ve 2 nci satırlarında (italik dizgi ile) yeralan «28/9/1977 «gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/9/1977 gün ve 7/13976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı metnidir.» ibaredeki «28/9/1977» tarihi, «28/10/1977» olarak; Düzeltilmiştir. 28/10/1977 gün ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/10/1977 gün ve 7/13985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki yönetmeliğin 4 ncü maddesinde yer alan «değişik 12 ve 13 üncü maddeleri» ibaresi, «değiş k ek geçici 12 ve 13 üncü maddeleri» şeklinde düzeltilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü II - Savfa : 16

17 T.C. Resmi Gazete Kurulu; Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 SALı 1 (Kasım 1977 Sayı : ILAN BÖLÜMÜ ILANLAR Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No : 1976/427 Davacı Semiha Bodur vesaire vekilleri Avukat Ahmet Bodur tarafından acılan izaleyi şüyuu dâvasının icra kılman 21/7/1977 tarih ve 427/496 sayılı hükümle pafta: 104, Ada : 515, parsel:' 16 numarasında kayıtlı Yavuz Mahallesi Saka Bostan mevkiinde kâin taşınmazın satışı suretiyle şuyuun izalesine karar verilmiş bulunduğu adresi bilinmeyen hissedarlardan Ahmet Celâleddin'e hüküm ilânen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Altındağ 1. Asliye (Hukuk Hâkimliğinden: 1977/43«Davacı Hatun Çalışkan tarafından davalı Behçet!Fidan aleyhine acılan tapu iptali davasının yapılan muhakeme sırasında: Davalı Behçet Fidan adresi tmeçhul olduğundan ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden bu defa mahkemenin bırakıldığı 29/11/1977 tarihinde saat 1030 da mahkemede hazır (bulunması aksi halde duruşmanın gıyabında ceryan edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur istanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1975/1269 K. No: 1977/119 Davacı -. K. H. Sanık: Ferhat Cemali Yavaş, itsmaü oğlu, Fatma'dan doğma, 193)2 D. lu, İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı ikamet adresi meçhul. Suç : ölümle tehtit -Müessir fiil- sövmek. Suç Tarihi: 29/11/1975 Maznunun müessir fiil ve hakaretten sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 456/4, 457/1, 402/2647 S. K. 6. maddeleri uyarınca neticeten üç ay 5 gün hapis ve 100 lira ağır para cezası 9/2/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapüanvıması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış, sayılmasına karar verildiği ilân olunur /1

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE. 1 Kasım 1977 Sayı: Tarsus Sulh Ceza Haktoıliglnden: 1976/ / /7/1975 tarihinde hakaret sucundan sanık Ulukışla'nın Maden K. nüfusuna kayıtlı olup halen ayni yerde ikamet eder Ahmet Ziya oğlu Zeynep'ten olma 1954 D.İU Zadm Meral'm bu suçundan dolayı TCK. 482/3, 647 SK. 4/1 TCK. 72. maddeleri gereğince 850 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş ve bu gıyabi karar sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından sanığa tebl ğ edilememiş bulunmakla 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /2 1976/ /83 22/8/1976 tarihinde tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mecit özgü Kazasının Doğu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ankara, Dörtyol Cebeci Dumlu pınar Cad. No. 59/1 numarada ikamet eder Fikret oğlu Vesileden olma 1944 D. lu Mehmet Çetlntaş'a bu suçundan dolayı TCK. 565/1, 647 SK. 4/1, TCK /son maddesi gereğince 60 lira hafif para cezası ve 7 gün meslekten men cezası verismiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı gecen sanığa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur /3 1976/ /5116 6/6/1975 tarihinde tehdit, hakaret ve bıçak çekmek suçundan sanık Sarıkamış İlçesinin Merkez Başköy K. nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu Hatice'den olma 1960 D.lu Fevzi Polat'm bu suçundan dolayı TOK. 456/4, 457/1, 62, 59/Son, 647 SK. 6. TCK maddeleri gereğince 148 lira ağır para cezası ile tecziyesine ve cezasının tecüine karar verilmiş ve bu gıyabi karar sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından sanığa hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ editoüş sayılacağı ilan olunur /4 1975/ // /10/1975 tarihinde hırsızlık suçundan sanık Doğanşehir Kadılı K. nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu Eliften olma 1956 D.lu Rahmi Korkmaz'm bu suçundan dolayı TCK. 491/ilk, 522, 59/son, 525. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis ve iki ay 15 gün gözetim cezası ile "tecziyesine karar verilmiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda adı gecem sanığa hükmün İlânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı mân olunur /5

19 İ Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Düzce Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/368 Davacı Fehmi Kantemur tarafından davalı Düzce Bıçkı Yanı K. den Şükriye Kantemur aleyhine açmış olduğu boşanma davasında davalıya adresinde bulunamadığından Resmi Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş huna rağmen gelmediğinden davalının bu kerre bizzat veya kendisine vekil tutmak üzere 27/12/1977 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmasına aksi halde H. U. M. K. nun 402. maddesi gereğince gıyap kararına itiraz edebilmeniz etmediğiniz takdirde duruşmaya alınmayacağınız işbu ilânın gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur E. No: 1976/719 Davacı Kemal Kantek vekili (Avukat Şinasi Şahlanan tarafından davalılar Nuri Yıldız ve Yusuf Karakurt aleyhine açılmış bulunan 63 bin 310 liralık tazminat davasında : Davalılardan Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Elazığ (2 hanede ikamet eder Nuri Yıldız'a Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş buna rağmen gelmediğinden davalının bu kerre duruşmanın (bırakıldığı 9/12/1977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmasına kendisini bir vekil ile temsil ettirmesine akai halde H.U.M.K nun 402. maddesi gereğince işbu gıyap kararına itiraz edebilmesine aksi halde duruşmaya alınmayacağının gıyap yerine kaim olmak üzere bu ilân ilânen davalıya tebliğ olunur Dazkırı îcra Tetkik Mercii (Hukuk) Hâkimliğinden: Davacı Dazkırı Kazası Çevlik Köyünden Ayşe Emer tarafından, davalılar T. C. Ziraat Bankası Başmakçı Şube Müdürlüğü, Dazkırı Çevlik Köyünden Tahsin Hozer, Dazkırı Çevlik Köyünden Mehmet Aktaş aleyhlerine ikame olunan istihkak davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Davalılardan Tahsin Hozer adına çıkarılan meşruhatlı tebligatların davalının adresi meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş olmakla davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup «Dava basit usulü muhakemeye tabi bulunduğundan H. U. M. K. nun maddeleri uyarınca 29/12/1977 günü saat 09.00'da yapılacak duruşmaya ibraz etmek istediğiniz vesika ve delillerinizle birlikte gelmeniz gülmezseniz gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmaya devam olunacağı ve gıyabınızda karar verileceği hususu tebliğ olunur Kavak Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/65 Davacı Orman Bölge Şefliği tarafınd&n Kavak Musağa Köyünden Hasan oğlu 1936 doğumlu Hüseyin tvgen İsmail oğlu 1926 doğumlu Arif îşi. Hasan oğlu 1958 doğumlu Arif tvgen haklarında açılan tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında Resmî Gazete ile ilân yapılmasına karar verilmiştir. Davalılar Hüseyin tvgen, Arif tşi. Arif tvgen'e yapılan tebligatlara rağmen adresinin meçhul olduğundan dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup bu kerre de davalıların açılan tazminat davası 5/12/1977 gününe muallak bulunmaktadır. Adlan geçen davalılar Hüseyin tvgen, Arif İşi, Arif îvgen*in mahkemeye gelmedikleri takdirde yargılamanın C. M. U. Y. nın 405 nci maddesi gereğince gıyaplarında devam edeceği hususu meşruhattı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: Yargıtay 14 üncü Hukuk Dairesi Başkanlığından: 1977/4199 Hüseyin Kuru ve arkadaşları tarafından Adem Atay ve arkadaşları adına açılan tahdide itiraz davasında; Kardeniz-Ereğlisi Asliye Hukuk Mahkemesinden Kadastro sıfatiyle verilen 19/10/1976 gün ve 20/54 sayılı hüküm temyiz edilmiş ve incelemenin durusmah olarak yapılması Reyhan Kuru vekili Avukat Ayhan Emiroğlu tarafından İstenmiştir. Davalılardan Mehmet kızı Fatma. Mehmet kızı Rukiye, Mustafa oğlu Mehmet, Yusuf oğlu Şaban, Yusuf kızı Zehra ve Yakup karısı Ayşe'nin adresleri bilinemediğinden duruşmalı incelemenin Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde 20/12/1977 Salı günü saat dokuz da yapılacağı duyurulur Niğde Aksaray Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1971/1122 K. No : 1973/823 Selahattin Düzel vekili Avukat Mübeccel Devrim tarafından Abdullah Oruç Fatma Oruç, Arife Kara, Elmas Taneri, Ayşe özsöz ve Ayşe özsöz varisleri aleyhine ikame olunan tesbitin Sptali davasının yapılan duruşması sonunda: Mahkememizce verilen 10/12/1973 tarih, 1971/1122 Esas, 1973/823 Karar sayılı ilâmı davalı Abdurrahman Oruç ve Fatma Oruç'un adresleri meçhul olduğundan llânen tebligat yapılmasına karar Iverilmiş bulunduğundan ilân tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde kanun yollarına gidilmediği takdirde verilen hüküm kesinleşmiş olacağı tebliğ mazbatası yerine geçerli olmak üzere ilân olunur Akdağmadeni (Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No : 1974/54 İzmir'de mukim Mustafa Çetinsam tarafından davalı Ram iz Kayalar vekili Avukat Lütfullah Kayalar, dayaya dahil edilen davalı Vedat Çakıcı, Ahmet Avcı, Mustafa Erkoç, Hilmi Şeker, ^Nurettin özel vekili Avukat Sadık Kuru, Nazik Şeker, Ali Şeker, Kadir Işıkalp, Hüseyin Yıldırım aleyhlerine açılan M. müdahale davasının mahk-memizde yapılan acık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğ'^ce: Davaya dahil edilen davalı Akdağmadeni Kuşlukaçağı Köyünden Mustafa Erkoc"un 7/12/1977 Çarşamba günü saat 9.10 da müsadif bulunan duruşmada hazır bulunması, dava dilekçesinin tebl'ğini muhtevi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1764,1 Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden: 1976/ /5199 8/9/1976 tarihinde işlemiş olduğu tehlikeli vasıta Ikullanmak suçundan sanık Antalya'nın Balbey Mahallesi nüfusuna kayıtlı Olup halen aynı yerde ikamet eder Hüseyin oğlu Ralıimeden olma 1942 doğumlu Cavit Nar'm bu suçundan dolayı TCK. nun 565/1, 647, SJC. nun 4/1, TCK. ınun 72. maddeleri gereğince 60 lira hafif para cezası verilmiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından hakkındaki bu gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 ISayıü Adli Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğ'ne tebliğ tarihinden itibaren 15 gün (sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /1

21 1 Kasım 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 21 Yozgat - Yenifakılı Belediye Başkanlığından : ,03 TL. Keşif bedelli içme suyu şebeke ilâvesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi fuyarınca kapalı zarf ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Geçici teminatı TL. dır. 3 Kanalı zarf usulü ile isin eksiltmesi 15/11/1977 Salı günü saat 14.00'de Belediye Başkanlığı odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 İstekliler ihale gününden 1 gün evvel Pazartesi günü İller Bankas. 13. Bölge (KavserO Müdürlüsünden alacakları yeterlik belgesi ile 1977 yılı vizesine havi ticaret odası belgesi ve geçici teminat makbuzunu ihale saatinden 1 saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. 5 Posta ile müracaatlar kabul edilmez. 6 İşle ilgili evrak ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Belediyemizde görülebilir. 7 İhaleden doğacak resim ve harçlar yükümlüye aittir. 8 Keyfiyet ilân olunur /4-1»- TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyon Başkanlığından: Tekliflerinin 2 Kasım 1977 Çarşamba saat 15.00'e kadar alınacağı 22 Ağustos 1977 tarihli Resmî Gazete'lerde ilân edilen 5 adet asır yük vagonuna ait teklif alma günü nihai olarak 29 Kasım 1977 Salı günü saat 15.00'e ertelenmiştir. İlgililere duyurulur / 1-1 Daday Asliye Hukuk Hâkimliğinden : D: No : 1977/53 Davacı Daday Merkez Mahallesinden Hacer Kayım kardeşi Belliye Kayım'ın gaipliğine karar verilmesi talebiyle açtığı davarım yapılan duruşmasında: Gaipliğine karar verilmesi istenen Daday Kapaklı Köyü dit '9, sahife 249, hane No. t24 de kayıtlı Başsızoğlu Haşim kızı Yeter'den olma 1333 doğumlu Behiye, sene evvel baba evini terkederek ayrıldığından, Gaip Behiye hakkında bilgi ve malümutlan olanların ilân tarihinden itibaren bir sene içinde hâkimliğimize bilgi vermeleri aksi halde adı geçenin gaipliğine karar (verileceği Medeni Kanununun 31. maddesi gereğince keyfiyet ilân olunur Ayaş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/130 Davacı Mustafa özkalp vekili Avukat Alá Duruoğlu tarafından davalılar İsmet Öztürk ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali ve Tapu Tescili davasının yapılan duruşması sırasında: Davalı İsmet öztürk"iin zabıta araştırmasına rağmen adresi tesfbit edilemediğinden kerd's'ne mesruhatlı davetiye 21/9/1977 gününde Resmi Gazete ile ilânen tebliğ olunmuş ve duruşma günü olan 20/10/1977 tarihinde celsede hazır bulunmamıştır. Duruşma için tayin olunan 1/12/1977 Perşembe günü saat 9.30 da davalı İsmet öztürk (Ahmet oğlu) duruşmaya gelmediği Ve bir vekilde göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 1977 Sayı: H6100 Petrol îşlerl Genel Müdürlüğünden: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, V Nb.lu Sürt Petrol [Bölgesinde sahip bulunduğu AR'TPO/1651 hak sıra numaralı arama ruhsatnamesi sahasında, Mardin tli, Nusabiye İlçesi, Değirmencik Köyü hududu dahilinde bulunan; Arpalı-1 lokasyon sahası ve biriktirme havuzu bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olan toplam metre karelik arazinin, itirazsız olması ve gayrimenkul sahiplerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmeleri nedeniyle anlaşma suretiyle satın alınması mümkün olmadığından Petrol Kanununun 87. Imaddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22/9/1977 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur Aydın 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/393 Davacı: Aydın B. Menderes BL. 63 numarada Şengül Bilgiç vekili Fahrettin Çeri tarafından davalı Tepeköy Torbalı Cad. 58 numarada Ali Bilgiç aleyhine açllnuş olan Boşanma davasının yapılan yargılaması Isonunda: Tarafların boşanmalarına 22/6/1977 gün ve 1976/393 Esa.; 1977/279 sayılı ilâmı İle karar verilmiş, davalının adresinin meçhul bulunduğundan evvelcede tebligatları llanen aynı gazete ile yapılmış bulunması itibariyle ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş addolunacağı tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/558 Elazığ Harput Merkez Mahalle veya Köyü Hane: 222, Cilt: 088/04, Sahlfe: 6«de kayıtlı Ahmet oğlu 15/2/1953 doğumlu Elaattin Pulı'nın İsminin Alaattin ve Soyadının da Ba=ak olarak tashihine karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No: 1977/376 Şiran İlçesi Dumanoğlu Köyü hane 27/19 da nüfusa kayıtlı Mustafa ile Nazmiye'den olma Hazmi Turkyılmaz'ın adının Mümtaz Nazmi olarak 1/6/1977 tarihli kararla değiştirilmiştir. İlân olunur Ordu - Ulubey Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No: 1971/330 Davacı Ulubey - Ordu Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Kirazlık K. den Aziz oğlu Temel Yılmaz aleyhine Mahkememize açılan tazminat davasının yapılan yargılaması nedeniyle: Davalı Temel Yılmaz bütün aramalara rağmen bulunamadığı gibi adına çıkarılan davetiyenin de tebliğ edilemediğinden, İdavalı Temel Yılmaz aleyhine Mahkememize açılan tazminat ve meni müdahale davasının yargılaması olan 28/11/1977 günü saat 9.00 da Mahkememizde hzaır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ettirmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarılacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ \olunur

23 1 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Ankara '12. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/255 Davalı: Alpan Ceylan, Bahçelievler 54 isokak No. 6/9 Ankara. Davacı Baha Soysal vekili Avukat Sefer Eronat tarafından 28/3/1977 tarihli dilekçe ile aleyhinize açılmış bulunan tazminatın kaldırılması davasında adınıza çıkarılan davetiyenin Ibila tebliğ iade edildiği ve zabıtacada yapılan tahkikte adresiniz belli bulunmadığından dava arzuhalinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 117/ Perşembe saat 9.35 de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği dava arzuhalinin ve duruşma gününün yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1 1977/255 Davalı: Fatma Usanmaz, Kurtuluş Madenoğlu Durağı Çamkoru Bok. 52/6 da Ankara. Davacı Brha Soysal vekili Avukat Sefer Eronat tarafından 28/3/1977 tarihli dilekçe ile aleyhinize açılmış bulunan tazminatın kaldırılması davasında: Adınıza çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği ve zabıtacada yapılan tahkikte adresiniz belli bulunmadığından dava aı-zuhalinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 17/11/1977 Perşembe saat 9.35 de olup belli gün ve isaatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği dava arzuhalinin ve duruşma igününün yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / 2 o Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden: D. No : 1977/318 Davacı Milli Eğitim Bakanlığı adına Avukat Akif Günal tarafından, okuma gideriden Hazine"ye borçlu Yalçın Kara, Islah Külekçi ve Ali Abbasoğlu aleyhlerine açılan ,80 TL. nın tahsili davasının yapılan yargılamasında: Adresinin meçhul olması sebebi ile, ilânen dava dilekçesi tebliğ edüdiği halde duruşmaya icabet etmeyen ve adına gıyap çıkarılmasına karar verilen davalı tshak Külekçi'nln, yargılamanın bırakıldığı 29/11/1977 saat 9.30 da Mahkememizde hazır bulunması veya kanuni bir vekille temsil olunması, aksi takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı, gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D No : 1977/496 Davacı Mehmet Yavuz tarafından davalılar Mustafa Yağar ve Kemal Kemer aleyhine açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde: 20/3/1977 tarihinde 06 HK 848 plaka sayılı kamyon ile 06 DA 350 plaka sayılı taksisinin çarpışmasından dolayı hasar sebebi ile davacı tarafından davalılar aleyhine liralık tazminat davsı açılmış ve davalılardan, Mustafa Yağar'm yapılan tahkikata rağmen adresi meçhul olduğu anlaşıldığından duruşmanın bırakıldığı 10/11/1977 günü saat Ö.Oo da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aks?' ha"de gıyap kararı,hükümetleri uygulanacağı ianen dava dilekçesi ve tebligat yerine kaim olmak üzere Üân olunur

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve V«Yazı işleri i içirt Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE Sayı : 16083

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı iğleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 12 Aralık 1977 Genel Müdürlüğün* PAZARTESİ başvurulur. Sayı : 16137 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. smı Gazete PAZAR. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15186 23 MART 1975

T.C. smı Gazete PAZAR. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15186 23 MART 1975 T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 MART 1975 PAZAR Sayı: 15186 K A N U

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : 16155 YÜRÜTME

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: 17306 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: 17758 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: 13026 Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: 15866 J YÜRÜTME

Detaylı

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük c T. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: 18255 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı isleri için j [. Başbakanlık Meşriyat ve Müdevvenat \ j ^ HAZİRAN 1977 ^ _ 15954 Genel Müdürlüğüne İ PERŞEMBE j ı başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı