tarih ve sayılı Resmi Gazete

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nadi ÖZDEMİR (Denetçi No: 15942, Oda Sicil No: 23280) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesi nin 2013/555 esasına kayden açılmış olan davada tarihli ve E.2013/555- K.2013/1529sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nadi ÖZDEMİR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve sayılı Olur ile iptal edilmiştir / tarih ve sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kepez İlçesi, 2109 ada, 15 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No: 9247) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2013/918 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Seçkin Yapı Denetim A.Ş. nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No: 9247) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarihli ve 9734 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Safa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan Emrah TEKCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20136, Oda Sicil No: 67557) ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin yerine Emrah TEKCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10555, Oda Sicil No: 67557) ifadesinin eklenmesi, tarihli ve 9815 sayılı Makam Oluru ile uygun 10361/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Erul Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, G22B07C4B pafta, 7140 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 393 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erul Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9601 sayılı Oluru ile uygun Acar Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/1/1-1

2 İzmir İli, Tire İlçesi, 1535 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3131 Ticaret Sicil No ile Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Acar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bilge ÇAPKINOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16022, Oda Sicil No:15076), Zühtü Uğur AKYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15542, Oda Sicil No:13617), Halil Zeki ERKAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7832, Meslek Odası Sicil No:9310), Orhan ERGÜDER, (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10801, Oda Sicil No:18208), Mustafa Murat SÖZMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34374), Saygın YILDIZKOL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41503) ve Ahmet DERMAN ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:18064) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9602 sayılı Oluru ile uygun Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/2/1-1 Yalova İli, Merkez İlçesi, 91 ada, 11 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435) ve Alpaslan TEKGÖZ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24537) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9603 sayılı Oluru ile uygun Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/3/1-1 İzmir İli, Bornova İlçesi, 2/10 pafta, parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail KARAYALI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1781, Oda Sicil No:23424), Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,

3 Denetçi No:1740, Oda Sicil No:9703) ve Şevket İRSOY un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40554) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9604 sayılı Oluru ile uygun Ay Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/4/1-1 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 121 pafta, 1790 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Salim Sefa KOCABAŞ ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9264, Oda Sicil No:10382) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9605 sayılı Oluru ile uygun Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/5/1-1 Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 9/1 pafta, 4199 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435), İsmail GÜNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920, Oda Sicil No:15044) ve Günay YETER in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24537) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9606 sayılı Oluru ile uygun 10243/6/1-1

4 Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Kemer İlçesi, 157 ada, 3 parsel üzerindeki, YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 293, Oda Sicil No:9195), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No:10704) ve Bilgehan BOZDEMİR in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66074) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9607 sayılı Oluru ile uygun Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/7/1-1 Antalya İli, Kemer İlçesi, 157 ada, 3 parsel üzerindeki, YİBF nolu(b Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 293, Oda Sicil No:9195), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No:10704) ve Bilgehan BOZDEMİR in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66074) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9608 sayılı Oluru ile uygun

5 10243/8/1-1 Astan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 154 ada, 6 parsel üzerindeki, YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Astan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9609 sayılı Oluru ile uygun 10243/9/1-1 Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 169 ada 4 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3222 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZLEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 444, Oda Sicil No: 6889), İsmail GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3494, Oda Sicil No:13809), Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Mustafa OSANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) ve Mehmet Emin DİKİCİ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15048) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9610 sayılı Oluru ile uygun 10243/10/1-1

6 Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 168 ada 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3222 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZLEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 444, Oda Sicil No: 6889), İsmail GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3494, Oda Sicil No:13809), Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Mustafa OSANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) ve Mehmet Emin DİKİCİ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15048) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9611 sayılı Oluru ile uygun 10243/11/1-1 Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 170 ada 4 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3222 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZLEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 444, Oda Sicil No: 6889), İsmail GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3494, Oda Sicil No:13809), Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Mustafa OSANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) ve Mehmet Emin DİKİCİ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15048) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9612 sayılı Oluru ile uygun

7 10243/12/1-1 Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, G.22.C.07.D.2.D pafta, 2973 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435) ve Ali AYDOĞDU nun (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9613 sayılı Oluru ile uygun Atalar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/13/1-1 Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 4181 ada, 10 parsel üzerindeki, YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 846 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atalar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin SÜLÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13868, Oda Sicil No:12505), Ferit AKBAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10804, Oda Sicil No:8375), Yunus UĞURLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12041, Oda Sicil No:10696) ve Orhan YILMAZ ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87636) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9614 sayılı Oluru ile uygun Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/14/1-1

8 Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 36 ada, 9 parsel üzerindeki, YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:799, Oda Sicil No:10365), Süleyman KURTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5508, Oda Sicil No:53780), Özge SEVİNDİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67311) ve Mert İbrahim TÜRKMEN in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58607) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9615 sayılı Oluru ile uygun ETK Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/15/1-1 Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 33 ada, 270 parsel üzerindeki, YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şevket ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14892, Oda Sicil No:29134), sorumlu denetim elemanları İsmail Eryurt KODAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10361, Oda Sicil No:10511), Erdoğan ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12577, Oda Sicil No:21774) ve Mehmet Halis GÜZEL in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76148) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9616 sayılı Oluru ile uygun Ülke Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/16/1-1 Kocaeli ili, Derince ilçesi, 1377 ada, 32 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1756, Oda Sicil No:10030), İbrahim SAÇÇIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15150, Oda Sicil No:16421), Hasan GÜZEL (İnşaat

9 Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8969, Oda Sicil No:10016) ve Burak YAVUZ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48677) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9617 sayılı Oluru ile uygun 10243/17/ Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı Bülent KİMYON (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1472, Oda Sicil No:35749) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9618 sayılı Oluru ile uygun 10243/18/ Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı Bülent KİMYON (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1472, Oda Sicil No:35749) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9619 sayılı Oluru ile uygun 10243/19/ Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda Sicil No:33420) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9620 sayılı Oluru ile uygun Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/20/1-1

10 Yalova İli, Merkez İlçesi, 1923 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435), Şerafettin PAMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4426, Oda Sicil No:10349) ve İsmail GÜNAY ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920, Oda Sicil No:15044) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9621 sayılı Oluru ile uygun Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10243/21/1-1 Denizli İli, Merkez İlçesi, 246 ada, 10 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Cemile SAYIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16870, Oda Sicil No:10597), Arif AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11503, Oda Sicil No:14395) ve Yekta (Birsel) ÇAKMAK İNCE nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71402) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarih ve Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9660 sayılı Oluru ile uygun Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 10242/1/1-1

11 Denizli İli, Merkez İlçesi, 280 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (h) fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. Fıkrasının (ö) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti ile şirket ortağı veya yetkilisi Mücahit KAYKIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18395, Oda Sicil No:32665) ve Ahmet KAYKIN ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6984, Oda Sicil No:19178) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarih ve Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9661 sayılı Oluru ile uygun 10242/2/1-1 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki (İMALATHANE) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Bekir ASLAN (Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin tarih ve E. 2013/ K. 2013/1674 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Bekir ASLAN (Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 9577 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir /1/1-1 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2013/854 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarih ve YD İtiraz No: 2013/4720 sayılı kararı kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi tarih ve 9576 makam Olur u ile durdurulmuştur /2/1-1

12 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin belge iptali işleminin iptali ile ilgili ilanda sehven yazılan Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali işlemi tarih ve 9037 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali işlemi tarih ve 9037 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. ifadesinin eklenmesi tarihli ve 9578 sayılı Makam Oluru ile uygun 10244/3/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, G-118 pafta, 5845 ada, 34 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186, Oda Sicil No: 64624) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E. 2013/494 - K. 2013/1295 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186, Oda Sicil No: 64624) hakkında tesis edilmiş olan, denetim faaliyetlerinin 1 yıl süreyle durdurulmasına ve çekilen 120 günlük ceza süresinin düşürülerek uygulanmasına ilişkin işlem, tarih ve 9544 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir / tarih ve sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş YapıDenetim Ltd. Şti nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2013/822-K.2013/1395 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti nin Kontrol Elemanı,Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) hakkında tesis edilmişolan geçici durdurma işlemi tarih ve 9419 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 9984/1/1-1 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 764 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2013/1146- K.2013/1512 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 9420 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 9984/2/1-1 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi 3069 ada, 2 parsel üzerindeki YİBF noluyapının denetimini üstlenen 1144 no lu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Ser Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salim YILMAZ (Denetçi

13 No:16525, Oda Sicil No:8233) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2013/343-K.2013/1207 sayılı kararı ile davanın reddine hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salim YILMAZ (Denetçi No:16525, Oda Sicil No:8233) hakkında, Yürütmeyi Durdurma ilanıile kesintiye uğrayan işleminin geri kalan 186 günlük kısmının uygulamaya konulması,geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması, tarih ve 9421 sayılı Olur ile uygun 9984/3/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Adnan YapıDenetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Batman İli, Merkez İlçesi, 20K-2A pafta, 489 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5713 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1185 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adnan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdurrahim YETİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68719), Adnan TEKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:72934) sorumlu denetim elemanları Feridun Cahit YALDUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12491, Oda Sicil No:48363),İsmet SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12820, Oda Sicil No:10558), Zekeriya ŞENDUR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17263, Oda Sicil No:37453), FetiAYGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11141, Oda Sicil No:5745), Selim AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13941, Oda Sicil No:14807), Sayım ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19591, Oda Sicil No: 62879), Kenan TURNA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12568, Oda Sicil No:14723) ve Servet UCA nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9261 sayılı Oluru ile uygun 9781/1/1-1 Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 4 parsel üzerindeki YİBFnolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No:10238) ve Selçuk BALCI nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9262 sayılı Oluru ile uygun 9781/2/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesi, 3. maddesi ve 9.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı YapıDenetim

14 Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi sorumlu denetim elemanı Mustafa Burak KURT un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Oda Sicil No: 18300, Oda Sicil No:56192) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9263 sayılıoluru ile uygun 9781/3/1-1 Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890), Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No:14189) ve Murat GÜLAĞIZ ın(inşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9264 sayılı Oluru ile uygun 9781/4/1-1 Safa YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Elazığ İli, Merkez İlçesi, 316 ada, 61 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1421 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Muhammet YILMAZ ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20136, Oda Sicil No: 32294) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9265 sayılıoluru ile uygun 9781/5/1-1 Safa YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Elazığ İli, Merkez İlçesi, 405 ada, 118 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1421 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Muhammet YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20136, Oda Sicil No: 32294) ve sorumlu denetim elemanı Emrah TEKCAN ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20136, Oda Sicil No:67557) denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 9266 sayılı Oluru ile uygun 9781/6/1-1 My YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

15 Elazığ İli, Palu İlçesi, 433 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1799 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip My Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nedret ÖZALP ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20212, Oda Sicil No:6583) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9267 sayılı Oluru ile uygun 9781/7/1-1 Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Merkez İlçesi, 20J-III pafta, 1602 ada, 9 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında, 3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 3.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanlarıselahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Yahya Kemal TUNÇEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13396, Oda Sicil No:12310), Halil METİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11077, Oda Sicil No:15616), Ali Sami ORHON (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7799, Oda Sicil No:5579) ve Utku TOSUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77614) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9268 sayılı Oluru ile uygun 9781/8/1-1 Hersek YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 134 ada, 10 parsel üzerindeki YİBFnolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15954, Oda Sicil No: 23692), Baki KOCADEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12707, Oda Sicil No: 6513), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176) ve Emin GÖK ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84051) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9269 sayılı Oluru ile uygun 9781/9/1-1 Hersek YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1162 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim

16 elemanları Bülent KANTARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16431, Oda Sicil No: 22207), Baki KOCADEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12707, Oda Sicil No: 6513), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176) ve ÜmütKARAKUŞ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71357) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9270 sayılı Oluru ile uygun 9781/10/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2013/1354 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) hakkında tesis edilmişolan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 9163 sayılımakam Olur u ile durdurulmuştur. Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 9652/1-1 Amasya İli, Merkez İlçesi, 1576 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4016 Ticaret Sicil No ile Amasya Ticaret Odasına kayıtlı 1573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AkbilekYapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Celil BOLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17763, Oda Sicil No:18322 ), sorumlu denetim elemanları Neşe ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21893, Oda Sicil No:22127) ve Himmet YAVRU nun(inşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12936,Oda Sicil No:12170) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9143 sayılı Oluru ile uygun Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti. nin denetimsorumluluğunda bulunan; 9653/1/1-1 Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 19K-IVC pafta, 1638 ada, 122 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin 1.fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 819 noluyapı Denetim İzin

17 Belgesine sahip Egevizyon YapıDenetimi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nazmi ÖCAL ın(mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1608, Oda Sicil No:4690) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti. nin yapıdenetim izin belgesi tarihli ve sayılı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9144 sayılı Oluru ile uygun Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 9653/2/1-1 Antalya İli, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Belediyesi, 219 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5627 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 615 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı İsmail Biler MENGİ nin(inşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7904, Oda Sicil No: 4474) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9147 sayılı Oluru ile uygun Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 9653/3/1-1 Antalya İli, Alanya İlçesi, 2088 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği nin 5.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi, 6.maddesinin 5.fıkrası,9.maddesinin 4.fıkrası, 24. maddesinin 1. fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanlarıali Ragıp UTKU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8646, Oda Sicil No:10986), Mehmet AYDIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6972, Oda Sicil No:11289), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:294, Oda Sicil No:7982), ErkamTOKGÖZ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37317), Nimet ATA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68293) ve Ahmet YÜKSEL in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61322) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede

18 ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9145 sayılı Oluru ile uygun 9653/4/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 3.maddesinin 5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Salih KARADENİZ in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21395, Oda Sicil No:60564) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9146 sayılı Oluru ile uygun Arşipel Yapı Denetim A.Ş. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 9653/5/1-1 Muğla ili, Bodrum ilçesi, GöltürkbüküBeldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel YapıDenetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 9140 sayılı Oluru ile uygun Arşipel Yapı Denetim A.Ş. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 9653/6/1-1 Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanlarısadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim

19 faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 9141 sayılı Oluru ile uygun Arşipel Yapı Denetim A.Ş. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 9653/7/1-1 Muğla ili, Bodrum ilçesi, GöltürkbüküBeldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel YapıDenetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarih ve 9140 sayılı, tarih ve 9141 sayılı Bakanlık Makam Olur ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ArşipelYapı Denetim A.Ş. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 957 noluyapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9142 sayılı Oluru ile uygun 9653/8/1-1 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki (İMALATHANE) YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 764 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2013/854-K.2013/1503 sayılı kararı ile davanın reddine hükmedildiğinden, Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 91 günlük kısmı tarih ve 9035 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur. 9598/1/1-1

20 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 764 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2013/707-K.2013/1511 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 9036 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 9598/2/ noluyapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının tarihli ve 8409 sayılıolur u ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2013/90- K.2013/1515 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanıile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan Yapı Denetimİzin Belgesinin İptali işlemi tarih ve 9037 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 9598/3/1-1 Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, 4.Organize Sanayi Bölgesi, 25l-3a/25l-3b pafta, 106 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağıveya yetkilisi Abdullah Erdem UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62949), sorumlu denetim elemanları Mahmut DEDE (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7890, Oda Sicil No: 3303), Abdülkadir ÇELİKEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8262, Oda Sicil No: 7769), Halil İbrahim AYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8213, Oda Sicil No: 7375), Mehmet Enver ERBAĞCI nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5797, Oda Sicil No: 17667) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapıdenetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 9030 sayılı Oluru ile uygun 9608/1/1-1

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları

bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları BÖLÜM 13. HUKUK BİRİMİ ÇALIŞMALARI 14.1 Odamızca Açılan ve Önceki Dönemlerden Devam Etmekte Olan Davalar 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 14.4.2008 tarihli,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 27 Ekim - 18 Kasım 2009 Yayımlandığı Tarih 19 Kasım 2009 Sayı 428 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI 1 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMSİZ GENEL KURUL YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU MALİ RAPOR ve DENETLEME KURULU RAPORU

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı