YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. 25 Kasım Dr. Orhan Gökçöl.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. 25 Kasım 2014. Dr. Orhan Gökçöl. http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzme5604"

Transkript

1 YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 25 Kasım 2014 Dr. Orhan Gökçöl Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru Proje Grupları Oluşturma => YARIN SON GÜN!!!! 1

2 ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ ISO27001 Kurumlardaki bilgi güvenliği yönetimi gereksinimlerini veren, uluslararası kabul gören bir standarttır. ISO standardıdır ve ISO9001 Kalite yönetim sistemi ile pek çok ortak noktası vardır. SON SÜRÜMÜ ISO/IEC 27001:2013 2

3 ISO 9001 Kalite Yönetimindeki en iyi Uygulamalar Nedir? ISO 9001, işletmelerde kalite yönetimini tesis etmek için kullanılan ve uluslararası kabul gören bir standarttır. Ürünleri ortaya çıkartan ve kontrol eden tüm iş süreçlerine ve işletmenin sunduğu bütün servislere uygulanabilir. Müşteri beklentileri ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin sistematik kontrolünün sağlanmasını gerekli kılar. Dünya üzerinde, sektör bağımsız olarak bilinen tüm ürün ve servislere uygulanabilir. ISO9001 uygulayan çok fazla miktarda işletme vardır. ISO 9001 Faydaları nelerdir? Kalite yönetim sisteminin uygulanıyor olması çalışanları motive eder. Anahtar roller ve sorumlulukları belirli kılar. Verimlilik ve üretkenlik artışları neticesinde maliyetler düşer. Ürün ya da servislerde olabilecek sorunlar daha kolay belirlenebilir. Bundan ötürü, çeşitli iyileştirme olanakları kullanılarak; daha az atık, uygun olmayan/reddedilen iş ve daha az şikayet gibi güzel sonuşlar ortaya çıkar. Müşteriler siparişlerinin zamanında ve sürekli olarak, doğüru olarak karşılandığını farkedeceklerdir. Bu da, pazarda sürekli artan iş fırsatlarına dönüşebilmektedir. 3

4 ISO27001 : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İşletmede Bilgi Güvenliğini Sağlamak İçin yapılması gerekenleri ortaya çıkartan bir ISO modelidir. Model aşağıdaki unsurları içerir : -Kurmak -Gerçekleştirmek -İşletmek -İzlemek -Gözden Geçirmek -Sürdürmek -İyileştirmek Diğer ISO standartlarında olduğu gibi SÜREÇ (process) yaklaşımı benimsenmiştir. Süreç yaklaşımında kuruluşun bir çok faaliyetini tanımlaması ve yönetmesi gerekmektedir Serisi standartların yapısı Temeller ve anahtar kelimeler 27001:BGYS Risk Yönetimi BGY Uygulama Yönergesi BGY Uygulama Esasları Metrikler ve Ölçme BGYS akreditasyonu kılavuzu BGYS denetim kılavuzu (iç, dış, yönetim gözden geçirme) Denetçiler için BGYS kontrolleri kılavuzu 4

5 PUKÖ PUKÖ, bir BGYS nin bilgi güvenliği gereksinimlerini ve ilgili tarafların beklentilerini girdi olarak nasıl aldığını ve gerekli eylem ve prosesler aracılığıyla, bu gereksinimleri ve beklentileri karşılayacak bilgi güvenliği sonuçlarını nasıl ürettiğini gösterir. Yukarıdaki şekil ayrıca, standarttaki Madde 4, Madde 5, Madde 6, Madde 7 ve Madde 8 de sunulan proseslerdeki bağlantıları da gösterir. PUKÖ 5

6 Plan Do Check Act Cycle (PDCA) Plan Establish the ISMS Interested parties Implement and operate the ISMS Maintain and improve the ISMS Interested parties Do Act Information security requirements and expectations Monitor and review the ISMS Check Managed information security PUKÖ BGYS Kurulması BGYS kapsamını belirlemek Üst yönetimin liderliği ve taahhüt; organizasyonel roller ve sorumluluklar BG politikasını tanımlamak Risk yönetimi için sistematik bir yaklaşım tanımlamak Riskleri belirlemek Riskleri değerlendirmek Riskleri azaltmak için kullanılabilecek seçenekleri belirlemek ve değerlendirmek Riskleri azaltmak için kontrol amaçlarını ve kontrolleri belirlemek Uygulanabilirlik Bildirgesi (Prepare a Statement of Applicability (SOA)) hazırlamak Kalan riskleri belirlemek ve bunlara yönetimin onayını almak BGYS çalıştırmak/uygulamak için yönetimin onayını almak 6

7 PUKÖ BGYS nin Uygulanması Riski azaltma planını formüle etmek Riski azaltma planını uygulamak Seçilen kontrolleri uygulamak Eğitimler ve farkındalıklık programları düzenlemek Çalışanların ne gibi yetkinlikleri olması gerekir? Operasyonları yönetmek Kaynakları yönetmek Güvenlik ihlallerini saptamak ve karşılamak için prosedür ve kontrolleri uygulamak BGYS nin Kontrol Edilmesi PUKÖ İzleme prosedürlerini çalıştırmak Düzenli gözden geçirmeler yapmak Artık risklerin seviyesini gözden geçirmek İç denetimler yapmak Yönetim değerlendirmeleri (yönetimin gözden geçirmesi) yapmak Güvenlik ihlal olaylarını ve bunlara verilen cevapları kayıt altına almak 7

8 PUKÖ BGYS nin Bakımı, İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Halde Olması Tanımlanan iyileştirmeleri uygulanması Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin yapılması Sonuçların değerlendirilmesi, tartışılması Verimlilik SÜREKLİ İYİLEŞTİRME! BGYS KURULUMU BGYS kurulum isteği kurumun üst yönetimi tarafından benimsenmelidir. Üst yönetim desteği BGYS nin başarıya ulaşması açısından hayati öneme sahiptir. Üst yönetim BGYS nin gerekliliğine ve faydasına inanmalıdır. BGYS kurulumu bir BT ürünü veya sistemi kurulumuyla karıştırılmamalıdır. BGYS kurumun iş yapma tarzını etkileyen köklü bir sistemdir ve kurumu tümden etkiler. Tüm kademelerdeki çalışanların işini yaparken bilgi güvenliği prensiplerine uygun hareket etmesini gerekli kılar. Bu bilincin oluşması ve işleyişe geçmesi de bir gelişim sürecinin sonucu olacaktır. 8

9 BGYS KURULUMU BGYS sadece kurumun BT bölümüne ait bir iş değildir. BGYS tamamen bir teknoloji meselesi veya teknik bir iş de değildir. Tüm kurumun aktif halde katılımıyla hedefine ulaşabilecek bir sistemdir. En üst kademe yöneticiden en alt seviye çalışana kadar katılım ve destek şarttır. Aksi halde BGYS den beklenen faydanın elde edilmesi mümkün değildir BGYS Kurulumu Etkin bir BGYS kurulumu konusunda ilk yapılması gereken işlerden bir diğeri de kurum içinde bir Bilgi Güvenliği Komisyonu oluşturulmasıdır. Bilgi güvenliği komisyonu (Güvenlik Forumu da denir) kurum içindeki her bölümden temsilcilerden oluşur. Bilgi işlem, iç denetim, muhasebe, insan kaynakları, güvenlik ve diğer tüm bölümlerden temsilciler bu komisyonda yer almalıdır. Komisyon temsilcileri bilgi güvenliği konusunda deneyimli ve bilgili, bunun yanında kendi bölümlerini temsil edebilme yetkisine sahip kişiler olmalıdır. Komisyon temsilcileri bilgi güvenliği konusunda yeterli bilgi seviyesine sahip değilse mutlaka BGYS eğitimleri almalıdır. 9

10 BGYS Kurulumu Tüm bölümlerden temsilcilerin komisyonda yer alması BGYS nin başarı şansını arttırır. BGYS in kurumun tamamına nüfuz etmesini kolaylaştırır. Kurum çapındaki güvenlik ihtiyaçlarının daha etkin bir biçimde farkında olunmasını sağlar. Bu durum BGYS in doğru planlanması ve sağlıklı işlemesi açısından hayati öneme sahiptir. Her bölümden bir temsilcinin katılımı yönetim ve teknik kadro arasındaki iletişim kopukluğunu gidermeye de yarar. Sorunları ve ihtiyaçları yerinde yaşayan kişiler belli konularda yönetimin daha rahat ikna edilmesini sağlar. Bilgi güvenliği komisyonu sayesinde BGYS ile ilgili görev ve sorumluluklar da kurum içinde dağıtılmış olur. BGYS Politikası Bu politika, hedefleri ortaya koyan, yönetime yön veren ve harekete geçiren, hangi riskin değerlendirmeye alınacağına ilişkin risk yönetim kapsamı ve kriterini belirleyen bir çerçeve sunmalıdır. BGYS politikasının amacını bulması için yönetim politika içeriğindeki maddelerin uygulamaya geçirileceğine ilişkin kararlarlığını çalışanlara hissettirmelidir. 10

11 Risk Değerlendirme Yaklaşımı Bilgi güvenliği politikası temel alınarak sistematik bir risk değerlendirme yaklaşımı belirlenmelidir. Kurum kendine uygun bir metodoloji seçmekte serbesttir. Seçilen risk değerlendirme metodolojisi kıyaslanabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar üretmeyi garanti etmelidir. Bu adımda kabul edilebilecek risk seviyeleri belirlenmeli ve bunlar için ölçütler geliştirilmelidir. Risk Belirleme Korunması gereken varlıkları tehdit eden riskler, önceki adımda belirlenen yöntem kullanılarak tespit edilmelidir. BGYS içerisindeki tüm varlıkların tanımlanması, yani varlık envanterinin çıkarılması risk değerlendirme işinin esasını oluşturur. Kurum BGYS kapsamına dahil edeceği tüm varlıkların sahiplerini, türünü ve önem derecesini bir envanter listesi şeklinde belgelemelidir. Bir varlığın önem derecesini belirlemek için bu varlığın gizliliğine,bütünlüğüne ve kullanılabilirliğine gelecek zararın kuruma yapacağı etkinin derecesini baştan ortaya koymak gerekmektedir. 11

12 Risk Analizi ve Değerlendirilmesi Tespit edilen risklerin analizi ve derecelendirilmesi yapılmalıdır. Bu adım bir önceki adımda tespit edilen risklerin yorumlanması olarak görülebilir. Risk analizi yaparken riske neden olan tehdit ve açıklıklardan yola çıkılmalıdır. Riskin derecelendirilmesi veya değerinin belirlenebilmesi için öncelikle tehdidin gerçekleşme olasılığı ile etki derecesi hesaplanmalıdır. Bunlar sayısal değerler kullanılarak hesaplanabileceği gibi rakamlarla ifadenin zor olduğu durumlarda düşük, orta, yüksek gibi nitel değerlerle de belirlenebilir. Risk Analizi ve Değerlendirilmesi Riskin kabul edilebilir olup olmadığı Risk Değerlendirme Yaklaşımında belirlenen ölçütler kullanılarak tespit edilmelidir. Tüm bu hesaplama ve değerlemeler uygulanmakta olan mevcut kontroller de dikkate alınarak yapılmalıdır. Kontroller risk değerini azaltabilir. Bu adım sonunda bir risk değerlendirme sonuç raporu yayınlanmalıdır. 12

13 Riski Azaltma Bu adımda risk değerlendirme sonuç raporundan yola çıkılarak uygun risk azaltma/tedavi (risk treatment) yöntemleri belirlenmelidir. Belli bir risk karşısında dört farklı tavır alınabilir: Uygun kontroller uygulanarak riskin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi Riskin oluşmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırarak riskten kaçınılması Riskin sigorta şirketleri veya tedarikçiler gibi kurum dışındaki taraflara aktarılması Kurum politikalarına ve risk kabul ölçütlerine uyması şartıyla riskin objektif bir biçimde ve bilerek kabul edilmesi Kontrollerin Seçimi Risk işleme süreci sonuçlarına uygun kontrol ve kontrol hedeflerinin seçilmesi gerekir. TS ISO/IEC 27001:2013 de bu kontrollerden detaylı bir biçimde bahsedilmektedir. Bu kontroller standartta yol gösterici olması amacıyla verilmiştir. Kurum kendisine ek olarak başka kontroller de seçmekte serbesttir. ISO27001 kontrolleri, sektör tecrübelerinden faydalanmak suretiyle, standart etki alanlarında olabildiğince geniş kapsamlı olarak belirlenmiş olsa da dış kaynaklı kontrollere ihtiyaç olabilmektedir. 13

14 Yönetimin Onayı Artık Risk Onayı Risk işleme süreci sonrasında geriye kalan riske artık risk (residual risk) denir. Bunlar kabul edilen riskler veya tamamen ortadan kaldırılamayan riskler olabilir. Kurum üst yönetimi artık riskler için onay vermelidir. Bu adım sonunda artık risk onay belgesi oluşturulmalıdır. Yönetim Onayı Risk yönetimi adımlarını geçtikten sonra BGYS işletimi ve uygulamasını yapmak için yönetimden onay almak gerekmektedir. Uygulanabilirlik Bildirgesi (SOA) Son olarak risklere karşı seçilen kontrolleri içeren bir Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlanarak BGYS kurulum işi tamamlanır. Uygulanabilirlik Bildirgesi daha önce seçilen kontrollerin neler olduğu ve bunların hangi gerekçelerle seçildiğini anlatmalıdır. TS ISO/IEC EK A dan seçilmeyen kontrollerin neler olduğu ile bunların seçilmeme gerekçeleri de Uygulanabilirlik Bildirgesinde verilmelidir. Ayrıca mevcut durumda uygulanmakta olan kontroller de yine bu belge içinde yer bulmalıdır. Normalde, kontroller ISO27001 den seçilir. Ancak, firmaya özel kontroller ya da başka gereksinimleri/standartları karşılamak üzere uygulanması gereken kontroller de olabilir 14

15 SOA SOA dokümanında seçilecek kontrolün uygulanması ile ilgili olarak, gerekli politikalar ve prosedürlere referans verilmelidir. Ayrıca, seçilmeyen kontrollerin neden seçilmediği ile ilgili olarak da bir gerekçe dokümanı hazırlanması yararlı olacaktır. SOA oluşturulduktan sonraki adım programın uygulanması olacaktır. BGYS KURULUMU - ADIMLAR 15

16 ISO ALAN (Kategori) altında 35 adet kontrol amacı Bu amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken TOPLAM 114 tane kontrol ALANLAR A.5: Bilgi Güvenliği Politikaları A.6: Bilgi Güvenliği Organizasyonu A.7: İnsan Kaynakları Güvenliği A.8: Varlık Yönetimi A.9: Erişim Kontrolü A.10: Kriptografi (Şifreleme) A.11: Fiziksel ve Çevresel Güvenlik A.12: İşlemler Güvenliği A.13: Haberleşme Güvenliği A.14: Bilgi Sistemleri Edinim, geliştirme ve bakımı A.15: Tedarikçi İlişkileri A.16: Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi A.17: İş Sürekliliği Yönetiminin Bilgi Güvenliği Unsurları A.18: Uyum 16

17 ISO27001 Kontrolleri Her bir alanla ilgili bir ya da birden çok bilgi güvenliği amacı bulunmaktadır. (Toplam 35 tane control objectives) İlgili alandaki BG amaçlarını gerçekleştirebilmek için uygulanması gereken kontroller var (Toplam 114 tane) Örnek : Kontrol Amaçları BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI 17

18 18

19 19

20 ISO31000 : Risk Yönetimi Standartı ISO27001 ve ISO

21 21

22 ISO27005 : ISO31000 i TEMEL ALAN BİR RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMIDIR. BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK YÖNETİMİ İÇİN KULLANILABİLİR. İTERATİF BİR YAKLAŞIM. PUKÖ yü takip eder! ISO Adımlar Context Establishment (İçerik Oluşturma) kapsam Risk Değerini Belirleme : 1) Tanımlama, 2) Analiz, 3) Değerlendirme Risk Tedavisi 22

23 (GÜVENLİK yöneticilerin umurlarında değildir!!! Onların umurunda olan RİSKdir! ) ISO27005 Risk Değeri Hesaplama Örnek Yaklaşım 1 23

24 ISO27005 Risk Değeri Hesaplama Örnek Yaklaşım 2 24

25 ISO27005 Risk Değeri Hesaplama Örnek Yaklaşım 3 ISO27001:2013 STANDART İNCELEMESİ 25

Duyuru. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ

Duyuru. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 02 Aralık 2013 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru 9 Aralık Pazartesi DERS YAPILMAYACAKTIR.

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU SÜRÜM 1.00 28.08.2007 Hazırlayan: Dinçer Önel, Ali Dinçkan P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI BG.PO.01 01.10.2013 1/15 BGYS... 2 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 Kurumun Bilgi Güvenliği kapsam alanı yazılacak.... 2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR... 2 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ... 3 5. BİLGİ

Detaylı

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Mehtap ÇETİNKAYA İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği

Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği Volkan Evrin 1, 2 Mehmet Demirer 1, 3 1 Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 2 Aralık 2014 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzme5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Proje Çalışması - NE DURUMDASINIZ????

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 27001 Mart 2006 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLER Information technology Security techniques

Detaylı

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov. Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.tr AĞUSTOS 2015-ANKARA SUNUŞ Günümüzde gelişen bilişim teknolojileri sayesinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 18001 Nisan 2008 ICS 03.100.01; 13.100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Occupational health and safety management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ M. Numan DURAKBAŞA Viyana Teknik Üniversitesi

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KORAY ATSAN EDUCORE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK Gündem 1.Oturum Bilgi Güvenliği Temel Bilgilendirme Bilgi

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PLANI

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PLANI BGYS POLİTİKASI...2 1. AMAÇ...2 2. KAPSAM...2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR...3 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ... 3 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 5.1.BGYS TAKIMI VE YETKİLERİ...

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Eğitim Etkinliği 26 Mayıs 2009 Salı, 09:30-12:30 Eğitimci : Neşe SAYARI ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi 1/76 GÜNDEM Bilgi Güvenliği

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli. Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul

ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli. Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul ÖZ Küresel rekabetin işletmeler üzerinde yarattığı baskı unsurlarından biri de kalite uygulamalarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

BGYS - RİSK YÖNETİM SÜRECİ KILAVUZU

BGYS - RİSK YÖNETİM SÜRECİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0004 BGYS - RİSK YÖNETİM SÜRECİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 17.08.2007 Hazırlayan: Doğan Eskiyörük P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA, BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 Bu Kılavuz, Sağlık Bakanlığının; Eylül 2007

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı