Ekipmanınız için KONE Care

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekipmanınız için KONE Care"

Transkript

1 KONE Asansör San. ve Tic. A.Ş. ANKARA ANKARA SİTESİ YÖNETİMİ MUSTAFA KEMAL MAH. ANKARA ANKARA KONE Satış Temsilciniz: Gurkal Serbetcioglu gurkal.serbetcioglukone.com Phone: Faks: Teklif numarası T Ekipmanınız için KONE Care Sayın yetkili, KONE Care; asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların bakımını kapsayan ve en iyi Insan Akışı (People Flow) deneyimini sağlamak için hayati önem taşıyan bir servis çözümüdür. Bu teklif kapsamında, seçiminizde yardımcı olmak için KONE Care alternatif çözümleri sunulmaktadır. Seçkin müşteri portföyümüz ve son kullanicılar; çözüm ortağı olarak KONE nin eğitimli, kendini adamış ve bilgili teknik ekibinin sunduğu hatasız bakım servisinin güvencesindedir. Ekipmanlarınız için en iyi servisi sunacak olan şirketimizin teklifini ilgi çekici bulacağınızı umarız. Teklifimizi uygun bulacağınızı ümit eder, herhangi bir sorunuz ve ya daha detaylı bilgiihtıyacinız için bizimle bağlantıya geçmenizi rica ederiz. c Saygılarımızla, KONE Asansör San. ve Tic. A.Ş. Gurkal Serbetcioglu Salesperson VA EI nsör anay ve Ticaret A.Ş. E mı: C1 r fl2ı r.,u 3 U Merkez Ofis KONE Asansör San. ve Tic. A.Ş. çerenköy Mah. Değirmenyoıu Cad. No:2 Asıaofispark B Bıok D:3 Kat: Ataşehir - ıstanbul Santraı: Faks: Çağrı Merkezi: tr

2 1 Ek 2, Verilecek Servisin İçeriği Sözleşmenin kapsamı: Ekipman tipi: KONE CareTM Plus Asansör Bu kontrat, geçerli olan yasal mevzuatların gerekliliklerini karşılamaktadır. İşin tanımı KONE Modüler bakımtm KONE Çağrı Merkezi TM Arıza çağrıları için işçilik Yedek parça Kurtarma Servisi 7/24 Arıza Servis Saatleri KONE Modüler bakım TM KONEnin global bakım metodudur. Bakım faaliyetleri çevre ve kullanım düzeyleri de gözönüne alınarak ekipmanın teknik karakterlerine dayandırılır. Modüller, her ziyarette önemli aksam grupları için zamanında gerekli dikkati göstermemizi sağlayacak şekilde tasarlanm ıştı r. KONE Modüler bakımtm, kullan ıcı için ekipmanın güvenlik ve güvenilirliğini maksimize etmek üzere geliştirilmiştir. Müşterilerimiz dilek ve önerileri için KONE Müşteri Hizmetleri Servisimizle bağlantıya geçebilir. Müşteri Hizmetleri Servisimizdeki elemanlarımız, taleplerinize hemen ve efektif bir şekilde cevap vermek üzere eğitilmişlerdir. Arıza çağrıları için işçilik ücreti alınmamaktadır. Garanti kapsamı dışındaki parça değişimleri ücrete tabidir. Kurtarma servisi asansörde mahsur kalan kullanıcıları 7/24 kurtarmak üzere tasarlanmıştır. KONEnin acil durum prosedürü, böyle bir durumda, KONE Müşteri Hizmetleri Servisi ile bağlantıya geçmenizin ardından, bir teknisyenimizin hemen bulunduğunuz yere gönderilmesini sağ lar. Arıza müdahalele hizmeti 7/24 sağlanacaktır. Sözleşmeye Dahil Olmayan Konular: Aşağıdaki çalışmalar, sözleşme kapsamında değildir: Yasal olarak tanımlanan stoklama süreleri sona ermiş olan ekipmanın parçalarının temin ve değişimi, Yangın, su, nem, bina oturması, yük fazlası veya ekipmanın hatalı kullanımı, vandalizm, aşırı/yetersiz güç beslemesi veya diğer olumsuz harici sebeplerin etkileri nedeniyle ortaya çıkan hasarlar,. Ekipmanın çalışmasından kaynaklanmayan kirliliğin temizlenmesi. EK 3,Sözleşme detayları 1.1 Sözleşme süre bir yıl olarak belirlenmiş olup sözleşmenin bitimine 1 ay kala taraflardan yazılı fesih yazısı gelmediği sürece TEFETÜFJ2 artış yapılarak otomotik olarak bakım sözleşmesi 1 yıl dpha /ıı r. Grı Oçaıiııc. U>ç914.ı Iek</ı 6ıwi-ı la /?,ı4ıı kcb1jı1>is, 1.2 Ek 4 kısmında bulunan 3.6 maddesi sözleşme kapsamında değildir. <.UC((u.jcö 1.3 Arıza müdahale süreleri 4 saat olarak belirlenmiştir. 1.4 Acil Durumlarda eğitim verilecek site personeli içerkeki kişiyi kurtaramaz ise KONE çağrı merkezine bildirimden sonraki 30 dakika içinde içerisinde kalan kişiyi kutarmak için müdahale edecektir. 1.5 Sözleşmede belirtilen sürelere uyulmadığı tutanak altına alındığında 100 TL ceza kesilecek alacaklardan düşülecektir. 1.6 Ankara Ankara Sitesi Yönetimi KONE Asansör Servis bakım sözleşmesini memnuniyetsilk halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir. 1.7 Sözleşme damga vergisi Yüklenici tarafından öden cektir. ÜNE Sanayi ve Ticaret AŞ. o rnubuy, ih D menyoiu Cd No rg AN NK*RA 5Ioç 2 D 2,Mdhır ISTANBUL Y IMPW U O216-56,x 16464C669 r k rum V D c.r r ;ç4/5 T t.a,uu2i9 pn

3 Müşteri KONE Asansör San. ve Tic. A.Ş. Imza Imza ÇONE 4 1caret AŞ. Gurkal Serb giu ca. No 2 Io r - NBUI. rol: Anado V D T /5

4 l Ek 4- GENEL SÖZLEŞME KOŞULLARI Taraflar, işbu sözleşme ile 1 Kasım 200 tarih ve 2705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan ASANSOR BAKIM VE IŞLETME YONETMELIGI kapsamında üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getireceklerini taahhüt ederler. Yönetmelikte Bakımı Yapan Firma yükümlülükleri KONE nin, Bina Sorumlusu yükümlülükleri ise MUŞTERI nindir. 1- KONE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yukarıda tanımı yapılan ekipmanlar ile ilgili olarak KONE işbu Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Bu hizmetler KONE veya yetkili kıldığı alt yükleniciler tarafından yapılacaktır. 1.1 Periyodik bakım: Asansörlerde: KONE modüler bakım yöntemi kullanılarak: Makina-motor aksamının ve rayları n yağlanması, temizlenmesi, Tüm güvenlik sisteminin kontrolü Elektrik donanımın, kumanda tablosunun kontrol ve temizlenmesi, Sinyalizasyon ve aydınlatma sistemlerinin kontrolü, Yürüyen merdiven ve yürüyen yollarda: Tarak, basamak ve paletlerin kontrolü, Tüm güvenlik sisteminin kontrolu, Gerekli yağlamaların yapılması, 1.1. El bantlarının, makaraların, tambur lastiklerinin ve zincirlerin kontrolü, İç temizlik. 1.2 Onarım ve arıza giderimi: MÜŞTERİ bildirimi veya KONE tesbiti üzerine ekipmanların işletme talimatnamesine uygun olarak kullanılması sırasında meydana gelebilecek parça ilave ve değişimi gerektirmeyen arıza giderimi, MÜŞTERİ bildirimi veya KONE tesbiti üzerine, bedeli ayrıca alınmak kaydıyla, ekipmanların çalışmasına ve/veya güvenli çalışmasına engel olabilecek nitelikteki küçük ve revizyon kapsamı dışı parçaların değişimi Ekipmanların çalışmasına engel olabilecek nitelikteki aksaklıkların MÜŞTERİ ye bildirimi, MÜŞTERİ nin asansör sayısını da dikkate alarak belirleyeceği, iki kişiden az olmamak kaydıyla, ehil kişilere acil durumlarda kurtarma eğitiminin verilmesi. 2- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin görülmesi sırasında MÜŞTERİ, aşağıda belirtilmiş hususlara uymak ve gereklerini yerine getirmekle mükelleftir. 2.1 Beiediye nin yıllık fenni kontrolü ile ilgili harçların zamanında yatırılması ve ilgili diğer hususların yerine getirilmesi, 2.2 Ekipmanların yazılı işletme ve kullanma talimatnamesinde yazılı esaslara uygun çalışmasının temin edilmesi,?.(o312 Asan: ıiaret A.Ş. cıköy Mfl u C3d. No 21 Bok Kt 2 ir - lsfinlul nıoiu K 34

5 2.3 Acil müdahale işleri için eğitilecek yetkili personelin belirlenmesi, verilen eğitim ve kurtarma işlemleri dışında hiçbir aksama müdahale edilmemesi ve üçüncü şahıslara ettirilmemesi, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesinin sağlanması, 2.4 Ekipmanları besleyen şebeke, jeneratör ve benzeri alternatif kaynakların uygunlu-ğunun sağlanması, 2.5 Makina dairesinin ve kuyunun daimi aydınlatılmasının sağlanması ile, makina dairesi ve kuyunun bir başka amaçla kullanılmamasının ve güvenliğinin temini, 2.6 Makina dairesi ve kuyu dibinin temizletilmesi için periyodik bakım yapıldığı sırada eleman temin ve tahsis edilmesi, 2.7 Şanzuman yağı, yağ, gres, üstüpü, temizlik ve benzeri sarf malzemelerini temin edip, servis sırasında hazır bulundurulması. 2. Kabin, kapılar, basamaklar, paletler, el bantları, eşikler ve sair görünür yüzeylerinin temiz tutulması ve tüm aksamın su, nem ve tozdan özenle korunması, 2.9 Bakım kartlarının bakımı müteakip imza edilmesi, hizmetle ilgili uyarıların yazılı olarak, merkez Müşteri Hizmetleri birimlerine acilen yapılması Sözleşmeyi MÜŞTERİ olarak imza eden şahısın, ekipmanın bulunduğu binayı devretmiş ise yeni sahiplerinin ad, soyad ve adreslerini, sözleşmeyi yönetici sıfatı ile imzalamış olan şahıs yöneticiliği devretmiş ise, yeni yöneticilerin ad, soyad ve adreslerini bir yazı ile KONE bildirinceye kadar tüm sorumluluğu devam eder Ekipmanların yazılı işletme ve kullanma talimatnamesinde belirtilen hususlara uygun olarak kullanılmasının sağlanması. 3- DİĞER HÜKÜMLER: 3.1 KONE ekipmanlarda yapılması gerekli olan Madde 5 kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür. Bu işler MÜŞTERİ tarafından başkasına yaptırılamaz veya müdahale ettirilemez. Aksi halde doğacak maddi/manevi, hukuki ve cezai sorumluluk bütünüyle MUŞTERIye ait olacaktır. Bu durumda KONE sözleşmeyi kayıtsız ve şartsız olarak tek taraflı iradesi ile fesih hakkını saklı tutar. Sözleşme ihlali sayılan bu durumda KONE sözleşmeyi feshetse dahi Müşteri kalan aylara ilişkin sözleşme bedelini ödemekle yükümlüdür. L 3.2 KONE, işbu sözleşmeye uygun olarak bildirilen arızalara en geç rsaat içinde müdahale etmekle sorumludur. Bunun için ekipmanlarda oluşan arızalar MUŞTERI tarafından anında, KONE iletişim bilgilerinde belirtilmiş olan telefonlara veya faks ile KONEye bildirilip, KONE den yazılı teyit alınacaktır. 3.3 MÜŞTERİ, verilen hizmette aksamalar görülmesi halinde Madde 2.9 da belirtilen uyarıları yapmak ve yerine getirilmesini talep etmek hakkına sahiptir. Ancak borçlarını ve bu Sözleşme ile yükümlendiği ücret ödemelerini geciktirmek veya ödememek hakkına sahip değildir. 3.4 İşbu Servis Sözleşmesine rağmen MÜŞTERİ nin zamanında haber iletmemesi ve/veya ihmali sonucunda meydana gelebilecek kaza ve zararlardan KONEnin mali, cezai ve hukuki hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını MUŞTERI peşinen kabul etmiştir. 3.5 işbu Sözleşmede yazılı aylık ücretleri zamanında ödemeyen MÜŞTERİlere KONEnin, hizmet vermeme hakkına sahip olduğunu taraflar peşinen kabul etmişlerdir. Bu süre zarfında şahsa ve mala gelecek zararlardan KONE sorumlu tutulamayacaktır. Şu kadar ki, ödememe halinin bir fatura dönemini aşması halinde KONEnin tahakkuk etmiş alacağını gecikme faizleri ile birlikte talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla KONE işbu Sözleşmeyi kayıtsız ve şartsız olarak tek taraflı iradesi ile feshetmekte serbest olacaktır. KONE, bu süre zarfında hukuki ve teknik sorumluluğu olmadığını MUŞTERI ye yazılı olarak bildirecektir. AN$YAITL

6 devreye alınmstrıt MÜŞTERİ tjp der, kapajj...olduğu dönemboyuncajoruyucu bakım uygulanmiıı halinde KO)LE-t5ti isteği yer-gurirken, MUŞ3EFFI işlemle>hf bedeli ojk ayıt( servi cretinin 2 (iki)_s1tücreti KOy<demeyi taah eder. Pdğişıi1yrıcitura 3.7 Madde l de belirtilen işlerde ekipmanların teslim tarihi dikkate alınarak ana Sözleşmedeki garanti koşulları işletilecektir. 3. KONE, MÜŞTERİ tarafından kendisine faks veya yazı ile bildirilen arızalara yazı ile teyit ettiği halde mücbir sebepler ve zor şartların varlığı dışında.t içinde müdahale etmediği taktirde MUŞTERInin işbu Servis Sözleşmesini feshetmek hakkını kabul etmiştir. 3.9 Ekipmanın can ve mal güvenliği yönünden risk taşıması durumunda KONE, MÜŞTERİ ye ekipmanın uygun hale getirilmesi için gereken işlem ve değişimi gereken parçaları yazı ile bildirir, gerekirse ekipmanın kullanıma kapatılmasını talep eder. Buna rağmen uygunsuzluğun giderilmemesi ve ekipmanın kullanılmaya devam edilmesi halinde mali, cezai ve hukuki tüm sorumluluk MUŞTERI ye aittir Yönetmelik gereği ekipmanın Yıllık kontrollerinin yaptırılması MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. MUŞTERI nin yazılı talebi üzerine bu hizmet MUŞTERI adına KONE tarafından yetkili mercilere yaptırılabilir. Bu durumda ilgili harç ve masraflar MUŞTERI tarafından ödenecektir. MUŞTERInin ilgili harç ve masrafları ödememesi nedeniyle bu hizmetin sağlanamamış olması sonucu KONE ye sorumluluk attedilemez KONE nin madde 3.5 den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, taraflardan herhangi birinin sözleşme koşullarına uymaması ve uymayan tarafın geçerli tebligat adresine gönderilen bir yazı ile uyarılmasından itibaren uyumsuzluğun 60 gün içinde giderilmemesi durumunda, uyumsuzluğu bildiren tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. 3

7 \p 7. Sözleşme damga vergisi, Yüklenici (KONE) tarafından ödenir maddesi eklemeyi, talep ediyoruz. 6. ANKARA - ANKARA STES Kone firmasının hizmetlerinden memnun kalmadığı takdirde sözleşmeyi tek sözleşme süresi otomatik olarak iyıl daha uzar biçiminde değiştirmeyi, edileceği, Telefonda konuştuğumuz üzere; GmaiI kerici as gmaii.com- (lamlar hpsj/maiı.googıe.com nl/?tab=wmpiiınbox bf5b7c52f 1/1 Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. 2952Q14 FW: K0NEANKARAANKARA SİTES ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESi - To: Erturk, Kazim Kazım Ertürk Gürkal Bey merhaba, Sent: Wednesday, May 2, :13 AM From: Kemal civaş [mailto: kemalcivascımail.com] T Sözleşme süresi biryıldır. Sözleşmenin bitimine 1 ay kala taraflardan yazılı fesih talebi gelmediği sürece, Subject: Fwd: FW: KONEANKARA ANKARA SİTESİ ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ PEFUE,1.44.t4şoranına uygun teklifin yönetim tarafından kabul edilmesi durumunda, Kazım Bey Günaydın Kone tekiilirnizi kabul etti yeni teklifi ve sözleşmeyi size gönderiyorum Yönlendiriirniş ileti 4. Acil kurtarmada hemen ibaresi yanına (en geç 30 dakika içinde) eklemeyi, 3. Arızalara müdahale süresini 24 saat yerine, 4saat ile değiştirmeyi, 2. Ek-4 madde 3.6 da iki misli ücret ibaresini kaldırmayı, taraflı feshedebilir maddesi eklemeyi, 5. Sözleşmelerde belirtilen sürelere uyulmadığı taktirde İOOTL ceza kesileceği ve alacağınızdan mapsup

8 PARÇA DEĞİŞİM TEKLİFİ = Proje adı: IANKARA ANKARA SİTESI YÖNETİMİ Değişecek malzemeler Malzeme Miktar TOPLAM(TL) GİRİŞ KATI VE KABİN d KULLANMA TALİMATI_TAKILMASI AYDINLATMA DDETİNİN UYGUNHALE GETİRMESİ BAKIM KAYIT DEFTERİ KONMASI ASANSÖ[ERE AChDURUM TALİMATI_TAKILMASI MAKİNA SAPTIRMA KASNAK PİMLERİ YAPILMASI BESLEME PANOSU KACAK AKIM PANOSUYLA DEĞİŞİMİ KUYU DİBİ ALARM TAKILMASI 0 0 0,00 0,00 0,00 150,00 350, , ,00 KUYU DİBİ VAVİEN ANAHTARI YAPILMASI ,00 KARŞI AĞIRLIK Ü ITLAMA APARATI YAPILMASI 350,00 zh - TOPLAM t scilik SAI Ambalai + Nakliye + Gümrük Yurt bi + Yurt Dışı Süreler İşlere başlama süresi, teklifin onayından sonra İşlerin süresi 4HAFTA llisaünü Fiyatlar Genel Tonlam TL+ KDVI lodeme Şartları IFaturalandıktan sonra 7 gün içinde ITeklifin geçerlilik süresi ii HAFTA NOTLAR: 1 Malzeme tedarik süresi Müşteri Onayının alınmasıyla başlar. Yurt dışı malzemeler için teslim süresi asgari 4 haftadır. 2. Fazla mesai ödenmemesi açısından Cumartesi, Pazar ve Bayram günleri hariç haftanın her günü 0:30 1:00 saatleri arasında çalışılması önerilmektedir. Ancak Müşteri isteği üzerine mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalar için yukarıdaki işçilik ücretine %50 si kadar tutar ilave edilecektir. 3. Asansörün işler vaziyette tesliminden itibaren değiştirilen parçalar için bir yıl süre ile montaj ve malzeme garanti edilir. Garantinin geçerli olması için, bu süre içinde Aylık Periyodik Bakımların KONE tarafından yapılması şarttır. Bu zaman zarfında, gayri fenni kullanımdan ötürü doğacak hasarların ve arızaların onarımları, işbu garantimiz haricindedir. Sayin Yetkili, Asansörünüzde değişmesi gereken, yukarıda belirtilen maizeme/ler için, işbu teklifin; tarafınızca onay imzaii bir kopyasının tarafimıza gönderilmesini/faksianmasını rica ederiz. Saygı İarım izla, H.İBRAHİM KORKUTOĞLU ir Sok No: 7 Ostim Yenimahalle ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) toao L +/4J3V J

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ I.SÖZLEŞMENİN KONUSU : Müşterinin, Hizmet veren taraftan alacağı, sunucu barındırma hizmeti konusunun, kapsam, niteliği,

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 5.2. Vargonen önceden haber vermeksizi ödemenin yapılm ödemenin yapılması ile servisin aktif hale VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. SERVİS SAĞLAYICI:

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

BAKIM ANLAŞMASI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDİR

BAKIM ANLAŞMASI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDİR BAKIM ANLAŞMASI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDİR 1. TARAFLAR: MKB Bilişim Hizmetleri Danışmanlık KULLANICI: Petrol İş Mahallesi Atalar Caddesi No:2/1-2, Duman Sk., 34862 Kartal/İstanbul Telefon:0850 304 3588

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

Ünvanı... Tel... Cep Tel...Faks... İŞ ALANINIZ : 1- ÜRETİCİ 2- BAYİİ 3- İTHALATÇI / TOPTANCI 4- İHRACATÇI 5- DİĞER (lütfen belirtiniz)...

Ünvanı... Tel... Cep Tel...Faks... İŞ ALANINIZ : 1- ÜRETİCİ 2- BAYİİ 3- İTHALATÇI / TOPTANCI 4- İHRACATÇI 5- DİĞER (lütfen belirtiniz)... KATILIM SÖZLEŞMESİ ISTANBUL 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı