Fonksiyon Konstrüksiyon, Proporsiyon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fonksiyon Konstrüksiyon, Proporsiyon."

Transkript

1 INS 404 MİMARLIK BİLGİSİ MIMARLıK BILGISI İnsanlar yaşadıkça içinde barınıp oturacağı, yaşayacağı ve hayat boyu eğleneceği, seyahat edeceği, spor yapacağı, dinleneceği, üretim yapacağı, yapılara ihtiyacı vardır. Günümüzde bütün bu oluşumlara cevap verecek değişik yapılar yapılmaktadır. Bu yapılar, ihtiyaca cevap verecek büyüklükte ve önemde olması için programlı ve planlı bir şekilde yapılır. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU 2 MIMARLıK BILGISI Projesi olmayan bir bina yapımı yürütülemez, Bir proje ise; Planlar, Kesitler, Görünüşler, Detay projelerinden oluşur. Projelendirmede binanın fonksiyonel kullanışı ön plandadır. Fonksiyonel özelliğe göre binanın konut, büro vb. gibi kullanışlarda tasarımı yapılarak projelendirilip, yapının oluşması sağlanmaktadır. Binanın amacına uygun olması iyi bir planlamaya 3 bağlıdır. MIMARI ESER OLUŞUMU Mimari, sanat yönü bulunan bir konudur. Bir binanın Mimari eser olarak kabul görebilmesi için üç unsurun iyi çözümlenmiş olması gerekir. Fonksiyon Konstrüksiyon, Proporsiyon. 4 Fonksiyon Bir ihtiyacı, bir gereği veya bir takım gerekleri karşılamak demektir. Yapılan bir binanın amacına hizmet edecek nitelikte olması fonksiyonel bir bina olduğunun vurgulanması demektir. Yapılması istenen binanın verilen program çerçevesinde amaca uygun bir şekilde eksiksiz projelendirilmesidir

2 Fonksiyon Projelendirmedeki önemli ilk unsuru oluşturan fonksiyon iki şekilde uygulanabilir; Programın doğrultusunda, ihtiyaca tam ve uygun olarak yalnız hacimleri sıralamakla fonksiyonel bir bina yapılmış olur. Fakat mimari bir eser oluşturulmuş olmaz. Projeyi tasarlayan, verilen programı hazmederek tasarım yapar ve adeta projelendireceği binada yaşar, işte bu tür uygulamada bir eser oluşturulmuş olur. 7 8 KONSTRÜKSIYON İnşası istenen binanın yapımı için seçeceğimiz teknik yolu gösterir. Konstrüksiyon, gerçek ve mantığın kendisidir. Yapılacak bina için nasıl bir malzeme ve yapım sistemi kullanılmasının tespitidir. KONSTRÜKSIYON Fonksiyonel çözümüne kavuşmuş ve projelendirilmiş bir binada uygun malzeme veya sistem seçilmez ise güzel bir bina inşa edilemez. Örneğin, dubleks bir konutta, şömine ve bacası dış duvarda konstrüktif bir eleman olması yapıda uygun dururken, aynı şeklin çok katlı bir apartmanda hatalı ve çirkin olur PROPORSIYON Yapılan binanın sanat eseri olması için gerekli ritmik ahengin teminidir. Mantığın ve gerçeğin dışında, güzelliğin, gösterişin, dengenin simgesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, duygu ve beğenidir.onun için değişik zamanlarda farklı değer yargısı ile ele alınabilir. Örneğin, bir zamanlar Rönesans dönemi yapılarının beğenilmesi ve örnek alınması gibi. PROPORSIYON

3 MIMARI PROJE ÇALıŞMALARı Mimari proje çalışmasına başlamadan önce, bazı ön bilgilerin projelendirme ekibi tarafından bilinmesi gerekir. Bu çalışma, 3 aşamada gerçekleştirilir. Araştırma safhası İnceleme safhası Projelendirme safhası ARAŞTIRMA SAFHASI 1. İmar durumunu öğrenmek, 2. Bina programını hazırlamak, 3. Yapılacak binanın çevresinde işlerliğini araştırmak, 4. Mal sahibinin ortaya koyabileceği sermayenin miktarını saptamak İMAR DURUMUNU ÖĞRENMEK Yapılacak yapının, şehir imar planı yönetmeliği ve imar kanununa göre ne şekilde yapılacağını ifade eden belge, imar durum belgesidir. Hiçbir yapı, belediye sınırları içinde olsun veya olmasın isteğe göreyapılamaz. Yapının kat adedini, yapı büyüklüğünü, yoldan çekme mesafesini, yapı nizamını (bitişik, ayrık, blok vb.) öğrenmek, imar durumunu öğrenmekle ile bilinir. Bu bilgileri arsa sahibi, belediye sınırları içerisinde belediyeye verilecek dilekçe ile dışında ise imar yasasına göre yapı yapımı gerçekleştirilir. Proje çalışmalarından önce bu bilgilerin öğrenilmesi gerekmektedir BINA PROGRAMıNı HAZıRLAMAK Bu aşamada, istek ve ihtiyaç listesi oluşturulur, Binanın fonksiyonel (konut, ticaret, büro, okul vb.) kullanışı ile beraber, binayı kullanan kişi sayısı, istenen mahal birimleri sayısının tespiti yapılır, Bu program, imar durumunu belediyeden alan mal sahibi ile müşterek hazırlanır. YAPıLACAK BINANıN ÇEVRESINDE IŞLERLIĞINI ARAŞTıRMAK Bina kullanışı ve programı saptandıktan sonra, bu binanın mevcut arsasının çevresi etüd edilir. Bina hangi tür kullanışa sahip ise (Otel, Okul, Ticaret v.b.) bu özellikteki işlerlik araştırılır. Araştırma sonucunda işlemeyen bir bina türü çıkarsa, başka bir türde yapı önerilebilir

4 MAL SAHIBININ ORTAYA KOYABILECEĞI SERMAYENIN MIKTARıNı SAPTAMAK Bu aşama, programı sınırlar ve yapı kalitesini belirler, Genellikle mal sahipleri, büyük program tasarlayıp, kaliteli, birinci sınıf bir inşaat yapmayı arzu ederler, Mal sahibinin bina yapımı için mevcut parası, programda yapılması istenen bina tipi ve yapı kalitesine eşdeğerde olması gerekir, Bu kurallara dikkat edilmezse yapı yarım kalır, projelendirme tam gerçekleşemez, Bu aşamada doğru maliyet analizi yapılarak, mal sahibi uyarılır, dolayısıyla sermayeye göre yapı 19 tasarımı yapılır. İNCELEME SAFHASI Arsa üzerinde yapılacak inceleme ve araştırmalardır. Bunlar ise; Arsa konumu, Arsanın yeri Topoğrafik durumu, Jeolojik durumu, Arsadaki yön tayini, İklim durumu, Bölgedeki geleneksel malzeme durumu, İleride projelendirme konularında da ele alınacak önemli etkenler olarak sayılabilir.bu bilgiler elde edildikten sonra projelendirme aşamasına geçilir. 20 PROJELENDİRME SAFHASI Araştırma ve inceleme safhaları tamamlandıktan sonra proje etüdüne geçilir. Bu safha eskiz karalamaları ile tasarlanır ve geliştirilir. Bu çalışma paralelinde vaziyet planı etüdüde yürütülür. Fonksiyondan plan belirdikçe görünüş ve kesit aşamaları ele alınır. Plan kesin boyutlara ulaşınca vaziyet planı, plan, kesit ve görünüşler tamamlanır ve detay proje çalışmalarına geçilir. Son kısım olandetaylandırma proje ile bütünleşince projelendirme bitmiş olur. 21 PROJELENDİRME SAFHASI Bu aşamada projelendirme yapmak için, yalnız mimarlık bilgisi bilgileri yeterli olmamaktadır. Mimarlık bilgisinin yanı sıra yapı bilgisi, malzeme bilgisi, statik gibi bazı teknik bilgilerin önceden öğrenilmiş olması gerekir. Böylece bütün teknik bilgilerin paralelinde hazırlanan proje, uygulanabilir ve kullanışlı bir binanın yapımını sağlamış olur. 22 PROJELENDİRME SAFHASI Projelendirme safhasındaki projelerin hazırlanışlarına göre, sırası ile şu ölçeklerde çalışmalar yapılır; Vaziyet Planları 1/2000-1/1000-1/500 Yerleşim Planları 1/1000-1/500-1/200 Fikir Projeleri 1/500-1/200 Ön projeler 1/200-1/100-1/50 Uygulama Projeleri 1/100-1/50 Sistem Detayları 1/20-1/10-1/5 İmalat Detayları 1/5-1/2-1/1 23 VAZIYET PLANı 24 4

5 YERLEŞIM PLANLARı (AVAN PROJE) DEYAT PROJESI YAPININ BOYUTLANDIRILMASINDA KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER INS 404 MİMARLIK BİLGİSİ Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU Bir binanın yapımı kanun, tüzük ve yönetmeliklerle oluşup yönlendirilmektedir. Hiçbir proje keyfiyete göre yapılamaz ve yapı rastgele boyutlandırılamaz. Bir yapının projelendirilmesi, yönetmelikler ve tüzüklerle gerçekleştirilir. Demek oluyor ki, imarlı imarsız her alanda imar kanunu ve yönetmelikleri geçerlidir. Ancak kanun ve tüzük ve yönetmelikler uymak sureti ile yapı yapılabilir. 28 ARSA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE PROJELENDIRME İÇIN YAPıNıN BOYUTLANDıRıLMASı Binanın arsa üzerindeki büyüklüğü, kanun, tüzük, yönetmeliklerle minimum ve maksimum olarak, sınırları tespit edilir. İmar kanunu gereği yapılan imar planı, arsanın imar durumunun belirlenmesini sağlar. İmar durumu, üzerine yapılacak arsanın kullanım özelliklerini ifade eder. 29 T.A.K.S. VE K.A.K.S NEDIR? Taks (taban alanı kat sayısı), arsa üzerine yapılacak inşaatın taban oturum alanının arsaya oranıdır. Kaks (kat alanı kat sayısı), bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanı demektir. Çatı katı (bir kat alanının %40 ına kadar), asma kat, bodrum kat (yaşam alanı dışında), kapalı otopark, yangın merdiveni ve asansör gibi binanın ihtiyacı olan bölümler kaks hesabı dışında kalır. 30 5

6 T.A.K.S. VE K.A.K.S NEDIR? ÖRNEĞİN; 525 m 2 lik bir arsanın imar durum belgesinde; TAKS: 0,4 KAKS: 1,4 ise bina taban alanı ve toplam kat alanı nedir? Taban alanı=525*0,4=210 m 2 Toplam kat alanı=525*1,4=735 m 2 lik inşaat yapılabilir. 31 PROJEDE YAPı MAHALLERININ ÇEVRELENMESI VE BOYUTLANDıRıLMASı Mimari proje aşamalarından araştırma ve inceleme kısımları tamamlandıktan sonra projelendirme çalışmasına başlanır. Projelendirmede yapının dış boyutları tespiti ile mahaller boyutlandırılır. Mahallerin boyutlandırılmasında imar yönetmelikleri ve imar tüzükleri etkilidir. 32 MAHALLERIN TESPITI VE MINIMUM BOYUTLAR Müstakil ev yada dairede imar yönetmeliğine göre en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası veya nişi, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri, 1 WC bulunur. 33 TESPIT EDILEN MAHALLERDE BOYUTLANDıRMA IMAR YÖNETMELIĞINE GÖRE; En az bir oda min.boyutu 2,80 x 4,00 m. Yatak ve Çalışma odası boyutu 2,10 x 2,80 m. Mutfak veya yemek pişirme yeri 1,50 x 2,00 m. Banyo veya Yıkanma yeri 1,20 x 2,00 m. WC min. Boyutu 0,90 x 1,20 m. Antre, koridor, yatak holü, iç geçitler 1,00 x 1,20 m. Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler min.boyutu 1,10 x 1,20 m. Yapıdaki mahallerin boyutlandırılması bu ölçülerden daha küçük yapılamaz. 34 ÖZEL HASTANELER Yapım Koşulları Özel hastaneler, imar planı ve notlarına uymak, planlarda sağlık amaçlı olmak koşulu ile; Sağlık Bakanlığı nın söz konusu kurumlar ile ilgili yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabi olup, hastaların tedavi ve bakımlarına hizmet veren kurumlardır. Hastaneler gürültülü yerlerden ve havayı kirletecek sanayi kuruluşlarından uzak yerlerde planlanmalıdır. Hastanelerde bakım, tedavi, ikmal ve idari olmak üzere uzmanlık konularına göre acil tedavi birimleri, ayakta tedavi için poliklinik (yeterli sayıda), ameliyathane, laboratuvar, röntgen, hasta yatak sayısına ve işlevine göre hizmet birimleri ayrılmalıdır. Mimari uygulama projelerinin tüm kat planlarında servisleri içeren birimlerin tefrişi yapılmalı, ayrıca uzmanlık konusu ve yatak kapasitesi belirtilmelidir. 35 ÖZEL HASTANELER Hasta Odaları ve Ölçüleri Hasta odaları doğrudan ve yeterli güneş ışığı ile aydınlatılmalı, ses yalıtımı yapılmalı, bodrum ve zemin katlarda hasta odası tertiplenmemelidir. Tek yataklı hasta odaları içerisinde hela, lavabo bulunduğu takdirde en az (9,00) metrekare ve birden çok yataklı odalarda hasta başına (7,00) metrekare, Çocuk hastalar için en az (6,00) metrekare ayrılır. Temiz oda yüksekliği (3,00) metre, kapı genişliği temiz en az (1,10) metre olmalıdır. Koridor Ölçüleri Dolaşımı az olan koridorlar en az (1,50) metre, Hasta odalarının açıldığı koridorlarının genişliği en az (2,00) metre olmalıdır. 36 6

7 ÖZEL HASTANELER Merdiven ve Asansör Ölçüleri Özel hastanelerde otomatik devreye giren uygun güç ve nitelikte bir jeneratör ile en az iki adet olmak üzere yeteri kadar asansör bulunması zorunlu olup, asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya ve özürlülerin de kullanımına elverişli olması gerekir. Merdivenler ile giriş ve çıkışlardaki rampalar en az (1,50) metre genişlikte, sedye ile hasta taşımaya ve özürlülerinde kullanımına uygun olmalıdır. Hela ve Lavabo Ölçüleri Her katta hastalar ve personel için ayrı ayrı helalar tanzim edilir. Sekiz hasta için en az (1) adet hela ile hasta katlarında tuvaletlerin giriş bölümlerinde lavabolardan uzak sürgü temizleme ve saklama yerleri ayrılır. 37 ÖZEL HASTANELERDE YAPıLMASı ZORUNLU ODALARıN EN AZ ÖLÇÜLERI Hemşire odası (6,00) metrekare Doktor muayene odası (15,00) metrekare Dinlenme odası (10,00) metrekare Başhekim (20,00) metrekare Başhekim yardımcısı (15,00) metrekare Personel hazırlık odası (15,00) metrekare Hasta bekleme odası (10,00) metrekare Teşhis odaları (6.00) metrekare Laboratuvar (10,00+15,00) metrekare (ön hol+tedavi) Röntgen çekim odası (25,00) metrekare (en az 2 soyunma kabini) Ameliyathane (100,00) metrekare (Giriş+hazırlık+ameliyat salonu) Morg (30,00) metrekare (Soğutma kabini+otopsi odası)dır. Acil hastalar ve yaralıların özel hastanelere başvurması halinde ilk ve acil müdahalelerin yapılabilmesine imkan verecek nitelikte bir acil birimin oluşturulması zorunludur. 38 İMAR YÖNETMELIĞINDE ÖZELLIK ARZ EDEN YAPıLAR Pasaj Kapalı Çarşılar ve Sanayi Çarşıları Sinema ve Tiyatrolar Açık Hava ve Arabalı Sinemalar Dini Tesisler Ekmek Fabrikaları; Ekmek, Pasta ve Pide Fırınları Açık/Kapalı Taşıt Alım Satım ve Teşhir Yerleri Otoparklar ve Taksi Yazıhaneleri Özel Hastaneler Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Çay - Kahve Salonları (Kahvehaneler Düğün Salonu, Gazino, Gece Kulübü, Taverna, Diskotek ve Barlar vb Hamam, Sauna ve Sıhhi Banyolar 39 PROJEDE YAPı MAHALLERININ ÇEVRELENMESI VE BOYUTLANDıRıLMASı Konutun arsa üzerindeki boyutlandırmasına etki eden imar kanunu, imar tüzüğü ve yönetmelikleri, iç mekanda da kısıtlayıcı tüzükler getirmek suretiyle projelendirmede de mahallerin boyutlandırmasına etki etmektedir. Belirlenen sınır değerler çerçevesinde projelendirme ve boyutlandırma aşaması yürütülür. 40 MAHALLERI OLUŞTURAN YAPı ELEMANLARı, BOYUTLANDıRMAYA ETKISI VE ELEMANLARıN INCELENMESI Duvarlar, Döşemeler, İç yükseklik ve Hacim Mahal Yüksekliği Mahal Hacmi Pencereler Aydınlatma Havalandırma Kapılar Dış kapılar İç kapılar Bacalar Çatı ve saçak 41 DUVARLAR Bina bünyesindeki fonksiyonel mahalleri birbirinden ayıran ve tüm yapının, arsa üzerinde oluşumunu sağlayan taşıyıcı ve bölücü elemanlardır. Duvar kalınlıları yönetmelikler çerçevesinde belirlenir, örneğin; taşıyıcı duvar kalınlıları 1 tuğla kalınlığından az olamaz. 1 tuğla ebadı 190x190x135mm. dir. Dolayısıyla yönetmeliklere göre taşıyıcı veya dış duvar minimum 19 cm. kalınlığında alabilir. İmar yönetmeliğine göre mahalleri ayıran elemanların yapılması zorunludur. Aynı bina kullanışında mahalleri ayıran en az bölücü duvarlar (1/2 t), bitişik yapı tipinde en az 1 tuğla duvar olmalıdır. Duvar yapımında kullanılan malzemeler tuğladan farklı olabilir. Kullanılan malzemenin özelliklerine göre duvar kalınlıkları değişiklik gösterebilir. 42 7

8 DÖŞEMELER Proje açısından boyutlandırmada, kesitlerde ve yüksekliklerin tespitinde döşeme kalınlıklarının bilinmesi gerekir. Günümüzde yapı tekniğinde betonarme çoğunlukta olduğundan, bu tür yapılarda döşeme kalınlığı taşıyıcı yüke ve açıklıklara göre değişir. Genellikle minimum döşeme kalınlığı 10 cm. alınır. Minimum kalınlığın üzerindeki kalınlık nervürlü, kirişli, asmolen vs. şeklinde yapılabilir. 43 İÇ YÜKSEKLIK VE HACIM Mahal Yüksekliği Projelendirmede, kesitlerde sınırlayıcı etkinliği olan iç yükseklikler, bitmiş döşeme ile bitmiş tavan arası yükseklikler olarak belirlenir. İskan edilen konut binalarında minimum 2,40 m. dir. İskan edilmeyen mahallerde 2,20 m. olarak alınabilir. Düğün veya oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi insanların toplu olarak uzun süre içinde kaldığı bölümlerin bitmiş tavan yükseklikleri 3,50metreden az olamaz. Genel olarak değişik yapılarda mahal yükseklikleri; Normal Katlar 2,50-3,00 Bodrum Kat. 1,90-2,30 Çatı Katları 2,20-2,50 Tek dükkan 2,50-4,50 Satış mağazaları(zemin) 4,50-5,50 Hastane Odaları 3,00-3,50 Konaklama tes.katları3,00-5,00 Toplantı salonları 3,50 44 Sanayi ve Tic. Mahal. 3,00 az olamaz. İÇ YÜKSEKLIK VE HACIM Mahal hacmi Binalarda kişi başına gerekli hava hacmi, mahal hacminin oluşumunu etkilemektedir. Bir konut odasında normal şartlarda kişi başına 32 m 3 hava hacmi gereklidir. Bu hava hacmi hesaplanırken, kapı ve pencere aralıklarından hava sirkülasyonu olacağı hesaba katılırsa, yapı tarzı ve bina fonksiyonu da göz önüne alındığında m 3 yeterlidir. Eğer hava akımı daha serbest ise, vantilasyon bulunan mahallerde yerine göre bu miktar 7,5-10 m 3 olabilir. 45 PENCERELER Aydınlatma Aydınlatmada gün ışığını, pencere gibi ışık geçiren cam aksamlarla temin ederiz. Pencereler dış mekandaki manzarayı seyretme, aydınlatma ve havalandırma gibi çok önemli faktörleri yerine getirirler. Pencere boşlukları bu önem dolayısıyla, mahallerdeki döşeme alanına göre büyüklük alırlar. Binaların fonksiyonel kullanımına göre (çalışma, oturma, yatak vb. odalar) 1/10 ile1/2 arasında değişir. Ülkemizin iklim şartlarına göre; Konutlarda 1/10-1/5 Okullarda, büro gibi çalışma alanlarında 1/5-1/3 Sağlık tesislerinde 1/7 1/2 46 PENCERELER Aydınlatma Binalarda pencere boşlukları toplamı, faydalanacak bölüm alanının salon, oda ve mutfaklarda (1/8) inden, diğer odalarda (1/12) sinden az olamaz. Binaların komşu parsel sınırının üzerindeki duvarlarında pencere açılamaz! Kazan dairelerinin pencere boşlukları toplamı daire temiz alanının (1/12) sinden az olamaz. Dışarıdan temizlik yapılması mümkün olmayan pencerelerde sabit kanat genişliği, Bitişik bir kanat açılabildiği taktirde 60cm, İki taraftan kanat açılırsa 1,00 metreden geniş olamaz. Bir kanat genişliği enaz50cmolmaküzere0,5m 2 den47az olamaz. PENCERELER Havalandırma Pencereler binanın tabi havalandırma işlemini üstlenmektedir. İmar kanunu, yönetmelikleri ve tüzükleri her mekanın havalandırılma özelliğini şart olarak getirmiştir. Dış mekanlarla irtibatlı cephe pencereleri ile yapılan havalandırmanın yanı sıra, mahal içinde hava bacalarına açılan pencerelerde vardır. Hava bacaları dar kenarı en az 50 cm. olmak üzere 0,5 m 2 den küçük olamaz. 48 8

9 KAPıLAR Yapıyı çevreleyen mahalleri birbirine ve dış mahal e bağlayan elemanlardır. Yapının bünyesinde kapı kullanımı iki türde oluşur Dış kapılar İç kapılar Yapının dışarı ile irtibatını İç mekanlarda bağlantı için sağladığından iç kapılara göre kullanılan geçişlerdir. boyut olarak büyüktür. Genellikle tek kanat olarak Tek kanat dış kapılar veya iki kanatlı dış kapılar olarak olarak yapılırlar değişik biçimde yapılır. İmar yönetmeliğine göre, oda, İmar yönetmeliği ile binalarda mutfak kapıları 0,9 m, banyo kapılar minimum ölçülerle kiler, WC lerde 0,70 m kapı sınırlandırılır. genişliği olabilir. Ama genel Bütün binalarda bina giriş kullanım 0,9mdir. kapıları (1,50) metreden, Kapı yükseklikleri 2,10 m. den az kapıların çift kanatlı olması olamaz. halinde bir kanat (1,00) metreden; bağımsız bölüm giriş kapılarında (1,00) metreden az 49 olamaz. BACALAR Bina içerisindeki kullanışına göre; Duman bacaları, Çöp bacası Tesisat bacası Bacalar duvarlarla bir bütün olarak inşa edilir ve mahal içerisinde faydalı alanda yer işgal eder. İmar yönetmeliğine göre, normal bacalar en az 15x15 cm lik boyutlarda olmalıdır. 50 ÇATı VE SAÇAK Projelendirmede yapının dış görünüşünde imar kanunu, tüzük ve yönetmeliklerine göre kotlandırılır. İmar planına göre verilmiş kot irtifağı bina yüksekliğinde önemli etkendir. İmar planında, örneğin, 3 katlı bir yapı H=9,5m şeklinde saçak seviyesi verilir. Verilen bu değerin 0,5 m si su basman yüksekliği olmak üzere yapı yüksekliği en fazla H=9 m olur. 51 INS 404 MİMARLIK BİLGİSİ BINA İHTIYAÇ PROGRAMı Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU BINA İHTIYAÇ PROGRAMıNıN HAZıRLANMASı Binanın imar durumuna göre dış ölçülerinin ne olacağının ve binanın hangi amaçla kullanılacağı belirlenir, İmar kanunu ve yönetmelikleri ile belirlenen, yapılması gereken mekanlar boyutları tespit edilir, Yapı sahibinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapı tekniklerine uygun mahal listeleri oluşturulur. Bu işleme bina ihtiyaç programının hazırlanması denir. 53 NÜFUS BIRIMINE GÖRE IHTIYAÇ PROGRAMı Aynı amaçlı fakat değişik boyutlu binaların inşası mevcut uygulamalardan örnek alınmaktadır. Kullanım amacı aynı olan bir yapıda iç mekan tasarımı benzer olmakta, boyutların farklılığı kullanım mahalli sayısını etkilemektedir. bu özellikte en büyük etken nüfus olmaktadır. İhtiyaç programı hazırlanmadan önce binanın hangi amaç için kullanılacağı ve kullanacak nüfus birimi tespit edilir. Böylece bina ihtiyaç programı hazırlanmasına başlanır. 54 9

10 NÜFUS BIRIMINE GÖRE IHTIYAÇ PROGRAMı Bir veya iki kişilik bir konut yapımı tasarlanıyorsa; Örneğin, bir kişilik bir köy öğretmeni evi için ihtiyaç programı düşünülecek olursa; Mahaller az sayıda veya iç içe düşünülebilir. Oturma odası öğretmenin çalışma, yemek yeme ve yatma ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olacaktır. Küçük bir yemek pişirme yeri yemek yeme yeri ile oturma odası arasında bölme duvar yapılmaya bilir, mutfak nişi şeklinde düzenlenebilir. Lavabo, WC Duş Bir kişilik bir konut yapımına bu ihtiyaç programı yeterli olmakta fakat binayı kullanan nüfus arttıkça hacimler ayrı birim teşkil etmekte ve aynı amaçlı odalar artmaktadır. 55 Nüfus birimi bina ihtiyaç programını etkilemektedir. BELIRLENENAMAÇVEYAPı TEKNIĞINE UYGUN BINA IHTIYAÇ PROGRAMıNıN HAZıRLANMASı Bir bina projesinin hem insan ihtiyaçlarına uygun ve yararlı olması hem de sağlığına elverişli olması istenir. Aynı zamanda ekonomik ve estetik olması da gerekmektedir. Bina ihtiyaç programı hazırlanırken fonksiyonel kullanım veyapı teknikleri bir arada düşünülmelidir. Bir konut için bina ihtiyaç programı; Antre Hol Oturma odası Salon Yatak odası Banyo Tuvalet (WC) Mutfak Yemek odası Mahaller tespit edilirken, bu konutu kaç kişilik bir ailenin kullanacağı önceden bilindiğiiçingereklimahal 56 sayısı programda nüfusa göre tespit edilir. BINA IHTIYAÇ PROGRAMıNDA MAHALLERIN YAPı TEKNIĞINE GÖRE INCELENMESI Ev girişi Evin girişi bağlantılı olacağı sokak tarafında olmalıdır, Dış kapının kullanımı sırasında ıslanılmaması için kapı girişi üstü örtülü yapılması, Hakim rüzgara karşı olmaması veya planlamada gerekli önlemlerin alınması gerekir. Antre Konut girişlerindeki, giriş kapısının açıldığı ilk mahaldir, Teknik açıdan ihtiyaç programı belirlenirken, antreler aydınlık olarak tasarlanmalıdır. Hol Bu mahal ihtiyaç programında oturma mahalleri ile beraber düşünülmeli, yalnız geçiş mahalli olarak ele alınmalı, Yapı tekniğine göre geçişler ve bağlantılarla birlikte kot farkı olan diğer mekanlara geçişteki merdivenler, bu mekanda çözümlenmelidir. 57 BINA IHTIYAÇ PROGRAMıNDA MAHALLERIN YAPı TEKNIĞINE GÖRE INCELENMESI Salon (Oturma odası) Hol ile ilişkili olan oturma odaları bir konutun en büyük alanlı mahallidir. Teknik açıdan yeterli aydınlığa sahip olmalıdır ve yönlendirme iyi seçilmelidir. Cam yüzeyleri döşemeye en yakın mahal olduğundan, kaloriferli yapılarda ısıtıcıların iyi gizlenmesi gerekmektedir. Bu mahal günlük oturma alanları olabileceği gibi, misafir kabul alanları olarak da düşünülebilir. Bazen nüfus yoğunluğuna göre yemek ve çalışma odaları da bu mahal içinde bütünleşebilir. 58 BINA IHTIYAÇ PROGRAMıNDA MAHALLERIN YAPı TEKNIĞINE GÖRE INCELENMESI Yemek odası Yemek odası programda ayrı bir mahal olarak düşünülüyor ise, oturma odasınındışında fakat devamı anlamında olmalıdır. Tek katlı veya iki katlı dubleks yapı tiplerinde, yemek odasından terasa ve bahçeye çıkılabilmeli, çünkü yemek odası gündüz yaşantısının geçtiği mahallerden biridir. İhtiyaç programında ve sirkülasyon sistemimde ise, günlük yaşantının geçtiği diğer mahallerle bütünleşecek şekilde tasarlanmalıdır. Yemek odasının aydınlık olması yapı tekniği olarak planlamada dikkate alınmalıdır. Yatak odaları Yatak odaları günlük yaşam mahallerinden ayrı bir sirkülasyon içinde planlanmalıdır. Çok katlı yapılarda uygun yönlerde olmalıdır. Tatil evi, villa gibi binalarda yapı dubleks ise yatak odaları üst katlarda tasarlanır. 59 BINA IHTIYAÇ PROGRAMıNDA MAHALLERIN YAPı TEKNIĞINE GÖRE INCELENMESI Banyo Yatak odaları ile bir arada planlanmalıdır. Yapı tekniği açısından havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Rutubetin yan hacimlere ve alt katlara sızmaması için iyi izole edilmelidir. Sıhhi tesisat borularının gizlenmesi amacıyla düşük döşeme planlanır. Tuvalet (WC) Tuvaletler günlük yaşantı mahallinin içinde genellikle hollere bitişik düzenlenir. Teknik özellikleri banyodaki gibi düşünülür

11 BINA IHTIYAÇ PROGRAMıNDA MAHALLERIN YAPı TEKNIĞINE GÖRE INCELENMESI Mutfak Yapı tekniğine uygun bir bina ihtiyaç programı mutfak için önemli bir konudur. Yemek odasına veya nişine gerekli servis bağlantısı içinde düzenlenmelidir, Hizmet vereceği yapıyı kullanacak nüfus sayısına uygun boyutlu düzenlenir. Günlük çöp ve malzeme giriş çıkış sirkülasyonu iyi çözümlenmesi gerekir. Yapı tekniğine göre bina ihtiyaç programındaki mahaller irdelendiğinde, ihtiyaç programında bazı mahaller ilave edilmekte veya çıkartılabilmektedir. Bu özellik göz önünde tutularak, fonksiyonel kullanışı belirlenen her binanın yapı tekniğine uygun ihtiyaç programı çıkarılıp incelenmelidir. 61 ÖRNEK BIR BINA IHTIYAÇ PROGRAMı OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: OTEL İHTİYAÇ PROGRAMI Bir otel binası içerdiği operasyonlara göre incelenirse aşağıdaki bölümlere ayrılır: Odalar Departmanı House Keeping Departmanı Yiyecek ve İçecek Departmanı Mühendislik Departmanı Personel Departmanı Muhasebe Departmanı Pazarlama Departmanı ORTAK MEKANLAR: Oturma, dinlenme, yeme-içme, çalışma, eğlence, kutlama gibi ihtiyaçların karşılandığı mekanlardır. Lobi Restoran Kahvaltı Salonu Gece Kulübü Balo salonu Çok amaçlı salon HİZMETLER Mutfak Çamaşırhane Otopark 62 INS 404 MİMARLIK BİLGİSİ CANLıLARDAKI BOYUTLARıN MEKAN BOYUTLANDıRMASıNDA ÖNEMI Bütün binaların kullanımı canlıların varlığına dayanır. Dolayısıyla binanın işleyişi canlılardan hangi türe hizmet edecekse o canlı boyutlarının kapsamında etüd edilir. Örneğin bir konut tasarımı yapılacaksa, boyutlandırmalar insan ölçüleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU 64 İNSAN ÖLÇÜLERI İNSAN ÖLÇÜLERI

12 YAŞAMA ALANLARI Yaşama mekanı, günlük yaşamın geçtiği mahallerdir. Mümkün olduğu kadar doğudan, güney üzerinden batıya kadar yerleştirilmelidir. Planlamada Dikkate Alınacaklar : Geçiş alanları faaliyet bölgelerinden ayrı tutulmalıdır. Açıklıklar, mobilya yerleşimi için duvar yüzeyinde yeterli alan bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Kapılar, pencereler, elektrikli aletler ve ısıtıcılar için gerekli kullanma kolaylığı sağlanmalıdır. 67 YAŞAMA ALANLARI Mobilya Açıklıkları: Yaşama alanında, mobilyaların kullanım kolaylığı için gerekli açıklıklar aşağıdaki değerlerden daha az olmamalıdır; 150 cm. karşılıklı oturma birimleri arasında, 60 cm. iki mobilya arasında geçiş gerektiğinde, 75 cm. çalışma masası için, 90 cm. temel dolaşım alanı için, 150 cm. televizyon seti ile oturma birimi arasında. Oturma birimlerini, rahat bir sohbet grubu oluşturabilmek için yaklaşık 3m. çapında bir daire etrafına yerleştirmek gerekir. 68 YAŞAMA ODALARı IÇIN GEREKLI MINIMUM AÇıKLıKLAR, DOLAŞıM VE SOHBET ALANLARı YAŞAMA ALANLARI GEREKLİ MOBİLYALAR Eğer ev sakinleri bu yaşama alanında günlük faaliyetlerini gerçekleştireceklerse odanın boyutları ve biçimi hem mobilyaları hem de onların kullanım alanlarını içerecek şekilde olmalıdır. Müzik dinlemek, televizyon izlemek gibi pasif eylemler, daha hareketli olan eğlence ve oyun gibi eylemlere nazaran mobilya önünde daha az hareket alanı gerektirirler TIPIK YAŞAMA ODASı MOBILYALARı OTURMA BIRIMI ÖNÜNDE GEREKLI OLAN AÇıKLıKLAR

13 SOSYAL ETKILEŞIM IÇIN OTURMA GRUBU ELEMANLARıNıN AÇıKLıĞı TELEVIZYON IZLEMEK IÇIN GEREKLI HACIM YATAK ODALARI İnsanın rahat uyuyabilmesi yatağa bağlıdır. En çok kullanılan ebatlar: 90x190, 100x190, 100x200, 160x200'dür. Bireysel yatak uzunlukları kişinin boyuna 25cm ilave edilerek hesaplanır. Yatak civarında en az 60cm, en uygunu 75cm'lik yerin bırakılmasıdır. YATAK ODALARI Yatağa paralel duran dolabın olması önemlidir. Çünkü dolap kapıları açık olması durumunda yeterli hareket alanının kalması gerekir. Çift kişilik yatağın sağında ve solunda komidin için yer olmalıdır. Üzerine kıskaçlı lambaların okuma lambası olarak takılabileceği etajerler avantaj sağlar YATAK ODALARI YATAK ODALARI Her bir kişi için1mdolap yeri gereklidir. Yer yetmezse şayet, antrede dolap için yer bulmak gerekir. Genel ışıklandırma yanı sıra okuma ışığı gerekir. Yatak odasına en azından bir boy aynası gereklidir. Yüzeyi aynalı dolap bundan dolayı en elverişli olanlarıdır

14 YATAKÇEŞİTLERİ SIKIŞIK DURUMDA KULLANILAN YATAK ÇEŞİTLERİ DEĞİŞİK YÜKSEKLİKLERDEKİ YATAKLAR DİVAN (YATAK KANEPE) ÇEKYATLAR DOLAP BÖLÜMLERİ Özel konutlar için gömme dolaplar, kiralık konutlar için ise portatif mobilyalar daha çok tercih edilmektedir. Küçük odalarda, odanın en ayrıntılı yerine kadar kullanılması gerekir MUTFAK VE STANDARTLARI Mutfak planlamasında dikkate alınması gereken belli başlı faaliyet alanları vardır. Bu çalışma alanları, içerdikleri bölümler, işlevleri ve birbirleri ile ilişkileri doğrultusunda tasarlanırlar. Her projede hacmin büyüklüğü ve şekli de tasarımı etkilemektedir. Dört çalışma merkezinden söz edilebilir; evye, ocak, karışım ve servis alanları. Bunlara ilave olarak, kendi içinde bir çeşit depolama olarak işlev gören buzdolabı ve eğer ocağın birparçası değilse fırını sayabiliriz. Her bir çalışma alanının üçbileşeni olmalıdır; Bölümde kullanılan çeşitli aletler için yeterli depolama alanı, Yapılacak işler için yeterli tezgah alanı ve, Evye için su, ocak için ısıtma, karıştırma mahali için mikser 83 yeri ve her bölüm için yeterli ışık gibi zorunlu ihtiyaçlar. MUTFAK DÜZENLEMESİ Çalışma alanlarının birbirleri ile ilişki halinde konumlandırılması, mutfak faaliyetlerinin devamlılığını sağlar: Depolama (iş için gereken malzemeleri bir araya toplamak), Hazırlama, Pişirme, Servis yapma ya da ileride kullanmak üzere saklama ve, Temizleme 84 14

15 MUTFAK DÜZENLEMESİ 85 MUTFAK DÜZENLEMESİ Temel olarak, devamlılığı bozan ölü alanlar ya da kapılar, fazladan adım atmayı gerektirdiğinden, rahatlık veiş verimini azaltan hatalı unsurlardır. Esas plan, "U" veya "L" şeklinde, ya da koridor tipinde olabilir. En az yer kaplayan çalışma alanını "U" düzenlemesi sağlar. Bu üç duvardan birinde kapı bulunması gerektiğinden, çoğunlukla bu düzenlemeyi yapmak mümkün olamaz. Bu durumda "Kırık U" düzenlemesi de derli toplu bir çözüm sağlar, İki duvarın, gerekli bütün çalışma alanlarını barındırabildiği durumlarda, "L" düzenlemesi en uygun olanıdır. Çalışma alanını bir köşede yoğunlaştırmak gibi bir avantajın yanısıra, "L"nin iki ucunun uzaklığı gibi de bir dezavantajı vardır. Hacmin her iki ucunda da kapı bulunması gerektiği durumlarda "Koridor" düzenlemesi kullanılır. "U" tipi plandan daha yakın paralel duvarları vardır, ancak çok daha uzun yürüme mesafesi gerektirir. Belli çalışma alanları yerleştirilirken dikkate alınan, her birinin 86 kullanım sıklığıdır. MUTFAK DÜZENLEMESİ MUTFAK DÜZENLEMESİ MUTFAK DÜZENLEMESİ MUTFAK DÜZENLEMESİ

16 YEMEK ODALARI Yemek alanı tasarlanırken düşünülmesi gereken belli başlı etmenler şunlardır: Oturacak kişi sayısı Masa için ayrılacak alan Sandalyeler ve arkasından geçiş için gereken alan Oturma düzeni Mobilyaların ebatları ve tipleri Porselen, cam, gümüş ve kumaş malzeme için depolama 91 YEMEK ODALARI Tavsiye edilen ölçüler aşağıda verilmiştir. Alan Yerleşimi İçin Ölçüler Her alan yerleşimi için gerekli olan minimum genişlik 53 cm.dir. Yine de 73 cm.ye varan genişlik daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacağından tercih edilir. 63 cm. genişlik yeterli olup, birbirinden 15 cm. uzaklıkta 48 cm. genişlikte sandalye kullanımına imkan verir. Alan yerleşiminde kullanılabilecek en dar ölçü 36 cm.dir. Bu ölçüler, porselen, cam ve gümüş eşya ile dirsek uzatmak için yeterli alanı içermektedir. Sandalye arkası geçiş için tavsiye edilen minimum alan 55 cm.dir. 55 ila 63 cm. arası daha uygun bir ölçü aralığıdır. Eğer sandalye arkası geçiş yeri yoksa, sandalyenin derinliğine bir 12 cm. ilave etmek suretiyle, kalkarken geriye itme payı sağlanabilir. 92 MOBILYA AÇıKLıKLARı Yemek alanının rahat kullanımı için, yemek masasının kenarından itibaren gerekli açıklıklar; 81 cm. sandalyeler artı sandalye kullanım alanı 96 cm. sandalyeler artı sandalye kullanım ve arka geçiş alanı 106 cm. sandalye arkası servis alanı 60 cm. yalnız geçiş alanı 122 cm. masadan alt dolaba olan mesafe (yemek odasımutfaklar için) YEMEK ODASı MOBILYALARı YERLEŞIMI YEMEK ODASı MOBILYALARı YERLEŞIMI

17 YEMEK ODASı MOBILYALARı BANYO VE STANDARTLARI 97 A. Ayna ve ilaç dolabı. Ölçüleri, raf ya da üstü raflı yıkama birimine bağlı olarak değişmektedir. Ayna bir rafın en az 18 cm. üzerinden açılmalıdır. (A.1) Lavabonun hemen üzerine yerleştirilecek sabit ayna, 7 ila 14 yaş arası çocuklar için tercih edilir. B. Raf. Tercihen duvarla aynı hizada gömme. Ecza dolabına ya da lavaboya ait bir bölüm olarak düşünülebilir. C,D ve E. Sabun, diş fırçası ve bardak taşıyıcıları, ayrı birimler ya da birleşik; gömme ya da dışarlak olabilir. F. Tıraş makinesi ve saç kurutma makinesi için bölme. Lavabonun sağ üstünde, tamamen önde. G. Tıraş bıçağını koyma yeri. H. Havlu askıları. Lavabo tezgahı ya da rafın hizasında olabilir. Kısıtlı alanda, üst askılara el-yüz havluları, aşağıdakilere de banyo havluları asılabilir 98 DUŞTA ÖLÇÜLER KÜVETTE ÖLÇÜLER A. Duş başlığı. Yüksekliği müşterinin tercihine göre ayarlanabilir. B. Duş vanaları ya da karışım vanaları. Daimaduş girişine yakın yerleştirilmeli. C. Duş perdesi çubuğu. (C.1) İsteğe bağlı olarak;cam duş çevre kapısı; menteşeler, vanaların karşısına, kenarlara monte edilmeli. D. Sabun ve sünger taşıyıcısı ile tutamak kombinasyonu. Kenardan akıtmalı olanı kullanılmalı. Arka duvar ya da duş başlığının karşısında yer alan yan duvara yerleştirilmeli. E. Duş vantilatörü. Buhar giderici olarak kullanılır; banyo vantilatörü olarak da iş görebilir. F. Duş kabini aydınlatması. İsteğe bağlı; buhar geçirmeyen model olmalıdır. 99 A, B ve C. Duş başlığı, duş ayarları, banyo vanaları ve musluk. Konumları müşterinin isteğine bağlı değişebilmekle birlikte, küvetin dışından da ulaşılabilir olmalıdır. D. Sabun ve sünger taşıyıcısı ile tutamak kombinasyonu. Kenardan akıtmalı olanı tercih edilir. E. Dikey tutamaklar. Tercihe bağlı, ancak tavsiye edilir. F. Havlu askısı. Duş donatımlı küvetin üzerinde kullanılmaz. G. Perde borusu. Küvetin iç yüzünde yer almalıdır. (G.1) Alternatif olarak; cam duş çevre kapısı, perde yerine kullanılabilir. Kapılı ve kapısız farklı çeşitleri bulunmaktadır. 100 BANYO VE WC TEFRİŞİ BANYO VE WC TEFRİŞİ

18 BANYO VE WC TEFRİŞİ BANYO VE WC TEFRİŞİ INS 404 MİMARLIK BİLGİSİ YATAY VE DÜŞEY SIRKÜLASYON ELEMANLARı YATAY VE DÜŞEY SIRKÜLASYON ELEMANLARı Sirkülasyon, bina içindeki mahallere ulaşabilmek için, mahaller arasında bağlantıyı sağlayan hareketliliktir. Bu bağlantıyı sağlayan hareketlilik bina içinde iki türde oluşur; Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU Yatay sirkülasyon Düşey sirkülasyon YATAY SIRKÜLASYONU SAĞLAYAN ELEMANLAR Yapılarda aynı katta bulunan mahallerin, bir biriyle ilişkisini sağlayan, yatay sirkülasyon elemanları; Hol, Koridor, Antre, Sofa ve Sahanlık gibi bölümlerdir. DÜŞEY SIRKÜLASYONU SAĞLAYAN ELEMANLAR Büyüklüğü, kullanım amacı, malzemesi, yapım tarzı ne olursa olsun her yapının, çeşitli fonksiyonları sağlaması gerekmektedir. Bu fonksiyonlardan biri de katlar arasında veya farklı yüksekliklere çıkmak için kullanılan düşey sirkülasyon elamanlarıdır. Bu sirkülasyon elamanları; Merdivenler, Rampalar, Yürüyen Merdivenler ve Asansörler olmak üzere dört grupta toplanabilir. 18

19 DÜŞEY SIRKÜLASYON ARAÇLARı DENILEN BU YAPı BILEŞENLERININ; SAĞLAM, GÜVENLI, RAHAT, ESTETIK GÖRÜNÜŞLÜ VE EKONOMIK OLMALARı GEREKMEKTEDIR. AYRıCA KAT YÜKSEKLIĞI FAZLA OLAN BINALARDA DÜŞEY SIRKÜLASYON ELEMANLARıNıN KATLAR ARASıNDA DÜZENLI ÇALıŞMASı GEREKIR. ÇÜNKÜ, BIR BINANıN KULLANıLıŞıNDAKI RAHATLıK VE KONFOR ÖNCELIKLE DÜŞEY SIRKÜLASYON ELEMANLARıNıN IYI PLANLANMASıNA BAĞLı OLMAKTADıR. İNSANLARıN YAŞADıKLARı FIZIKSEL ÇEVRE KOŞULLARı ÇOK DEĞIŞIK OLDUĞUNDAN, SIRKÜLASYON ARAÇLARıNıN MALZEME TÜRÜNÜN, BIÇIMININ VE YAPıSAL ÖZELLIKLERININ NASıL BELIRLENECEĞI ÇOK YÖNLÜ BIR INCELEME GEREKTIRMEKTEDIR. ŞARTLARA BAĞLı OLARAK BU ÖZELLIKLERIN ÖNEM SıRASı VE DERECESI FARKLı, ÇOĞU KEZ DE BIRBIRINE ZıT OLMAKLA BIRLIKTE ÖNCELIKLE GÜVENLIK VE SAĞLAMLıK EN ÖNEMLI YER TUTMAKTADıR. Düşey sirkülasyon elemanlarından rampalar, merdivenler ve mekanik merdivenler belirli yükseklikler için bağlantı görevi yapmaktadırlar. Düşey sirkülasyonun hızı ve yoğunluğu buyüksekliğe göre değişmektedir. Sirkülasyon hızının artması durumunda, hareketli yapı elamanlarından olan mekanik merdiven ve asansör kullanılmaktadır. Kat yüksekliği artması sonucunda ise merdivenlerin yanı sıra, asansör zorunludur. Yönetmeliklerde belirtildiği üzere ülkemizde, beş kattan fazla olan binalarda, merdivenle birlikte asansör zorunludur. Sonuç olarak düşey sirkülasyon elemanları, bir nokta ile kot farkı olan başka nokta arasında bağlantıyı sağlamaktadırlar. Bu iki nokta arasındaki doğrunun yatayla yaptığı açı, bu bağlantı elemanınıneğim açısıdır. Bu eğim 0-90 arasında değişmekte ve bu değişime göre adlandırılmaktadır arası eğim, rampayı arası eğim, umumi yerlerdeki merdiveni arası eğim, konutlardaki merdivenleri arası eğim yangın ve servis merdivenlerini sabit veya hareketli el merdivenlerini gemici merdiveni 90 lik eğim ise asansörlerin oluşumundaki eğim açıları olarak kullanılmaktadır. Asansörler Gemici merdiveni Sabit veya hareketli el merdivenleri Ya ngın ve servis merdiveni Merdivenler Yür üyen mer divenler Rampalar DÜŞEY SIRKÜLASYON ARAÇLARıNıN EĞIM SıNıRLARı 19

20 MERDİVENLERİN TANIMI VE ELAMANLARI Merdiven; bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı yatay ve düşey yüzeylerden meydana getirilen ve düşey sirkülasyon vasıtası olarak kullanılan yapı elemanıdır. MERDİVENLERİN TANIMI VE ELAMANLARI Farklı düzeydeki yapı bölümleri arasında bağlantıyı sağlayarak kişilerin inip çıkmasına yarayan düşey sirkülasyon araçlarından en önemlisi ve en yaygın olanı merdivenlerdir. Kişilerin inip çıkmasına yarayan merdivenler, kişiler tarafından taşınabilen her tür eşya ve malzemenin iletimini de sağlamaktadırlar. Ayrıca merdivenlerin en önemli fonksiyonlarından biri de yangın ve deprem gibi felaketler sırasında, katlar arasındaki bağlantıyı sağlayarak kişilerin hayatlarını kurtarmaktır. MERDIVENI OLUŞTURAN ELEMANLAR; Merdivenler iki duvar arasından yükselebilecekleri gibi bir kenarlarından duvarlarla sınırlı, ya da duvarlardan büsbütün bağımsız olabilmektedirler. Eğer duvarların sınırladığı mekan sadece merdiven için kullanılıyorsa merdiven evi adını alır. Yangın, deprem gibi afetlerde kaçış yolları olarak da kullanılan merdivenlerin bir merdiven evi içermeleri zorunlu olmaktadır. Merdiven kolu, Basamak, Rıht, Sahanlık, Korkuluk, Küpeşte, Merdiven kovası, Çıkış hattı, Merdiven yüksekliği, Limonluk olarak sıralanabilir. S ( Sahanlık ) L=S+(b x bn) (b x bn) Üst döşeme kotu Küpeşte Çıkış hattı Duvar Korkuluk Merdiven kovası b an x a/b A A G ( Kol genişliği ) Gt Sahanlık kotu Alt döşeme kotu b a H ( Merdiven yüksekliği ) Plan 20

21 RıHT İki basamak arasındaki dik yüzey rıht olarak tanımlanmaktadır. Rıht yüksekliği (a), merdiven yüksekline göre hesaplanarak bulunmakla birlikte, yapılacağı yere uygun olarak aşağıda verilen ölçüler arasında olmalıdır. Rıht Yükseklikleri (a): Park, bahçe ve dış girişlerde: cm Okul, tiyatro, hastane vb. yerlerde: cm Konutların kat merdivenlerinde: cm Çatı arası, bodrum vb. yerlerde : cm RıHT Rıht yüksekliği ve rıht sayısı, bu değerler arasından seçilmekle birlikte, merdiven yüksekliği (H) ve rıht sayısına (a n ) bağımlı olarak; H Rıht yüksekliği, a a n Rıht sayısı H a n formülü kullanılarak hesaplanır. a BASAMAK Basamak, merdivende ayağın bastığı yüzey olarak tanımlanabilir. Basamak genişliği (b); 2 a + b = 61 ~ 65 cm b = ( 61 ~ 65 cm) - 2 a formülüyle hesaplanır. Buradaki (61-65 cm), düz zeminde yürüyen yetişkin bir insanın, normal bir adım boyudur. BASAMAK GENIŞLIĞI Basamak genişliği, ayak tabanının basamak üzerine rahat ve emniyetle basabilmesi için, merdivenin çıkış hattı üzerindeki hiçbir yerinde; konutlarda 25, umumi binalarda ise 30 cm. den az olmamalıdır. Ayrıca, balanslı (dönüşlü ve döner) merdivenlerde, merkezden 15 cm. uzaklıktaki basamak genişliğinin de, 10 cm. den az olmaması gerekir. BASAMAK SAYıSı Basamak sayısı, rıht sayısından daima bir eksik olur: b n = a n -1 Merdivende sahanlık olduğunda ise basamak sayısı, sahanlık sayısı kadar daha eksik olur. Merdivenin ilk basamağı, hem merdivene estetik kazandırmak ve hem de merdivene ilk basan ayağın rahatça basabilmesi için, genellikle yana doğru çıkıntılı yapılır. MERDIVEN KOL GENIŞLIĞI (G) Merdiven kol genişliği, konutlarda ve umimi binalarda ayrı özellikler göstermektedir. Konutlarda: Bir ailenin oturduğu konutlardaki dahili merdivenlerin kol genişliği 1,00 m. den daha az olmamalıdır. Genel mendivenlerin kol genişliği ise; İki katlı ve iki ailenin oturduğu binalarda 1,00 m.; İki ve üç katlı, ikiden fazla ailenin oturduğu binalarda 1,10 m., Üçten fazla katlı binalarda ise 1,20 m. den az olamaz. Her fazla kat için 10 cm. ekleme yapılır Umumi Binalarda: Toplumun kullandığı umumi binalarda merdiven kol genişliği, 1,50 m. den daha az olmamalıdır. Merdiven kol genişliği çatı arası, bodrum katı ve servis merdivenlerinde, kullanışa ve mimari gereksinime göre belirlenmekle beraber, 0,70 m. den daha az olmamalıdır. 21

22 MERDIVEN KOLU Aynı doğrultudaki en az üç basamaktan oluşan merdiven boyuna, merdiven kolu denir. MERDIVEN KOLBOYU (L) Mimari projede, merdiven boşluğu boyutlarının belirlenebilmesi için, merdiven kol boylarının hesaplanması gerekmektedir. Merdiven kolu, merdiven kol genişliği (G) ve merdiven kol boyu (L) olarak iki grupta incelenebilir. b Tek kollu düz merdiven L = b. bn L S L2 X2 S L b L1 X1 S b L1 X1 S b X2 S L2 TEK KOLLU, ARA SAHALıKLı DÜZ MERDIVEN L = (B. B N ) + S İki kollu, köşe sahalıklı düz merdiven L1 = X1 + S ve L2 = X2 + S G t G 2G + t İKI KOLLU, ORTA SAHALıKLı DÜZ MERDIVEN L1 = X1 + S VE L2 = X2 + S KAT VE ARA SAHANLıĞı Kat yüksekliği fazla olan bina merdivenlerinde çıkış ve iniş esnasında dinlenmek ve hız kesmek için yapılan platform, sahanlıkolaraktanımlanmaktadır. Sahanlık genişlikleri genellikle merdiven kol genişliği kadar yapılmaktadır. Sahanlık uzunluğu iki veya daha fazla kollu merdivenlerde, merdiven kol veya yuva genişliğine göre değişmektedir. Kat sahanlıklarının genişliği, merdiven genişliğinden az olmamalıdır. ARA SAHANLıĞıN BOYU(S); Basamak genişliğine (b), sahanlıkta atılacak adım sayısı (n) kadar alınacak adım boyunun eklenmesiyle bulunur: S = b + (61 ~ 65. n) Umumi merdivenlerde birden fazla; Bahçe, park vb. yerlerde her üç basamakta bir ara sahanlığı düzenlenebilir. Ara sahanlığın boyu; düz merdivenlerde 1,00 m., balanslı merdivenlerde ise 0,80 m. den daha az olmamalıdır. 22

23 ÇıKıŞ HATTı Merdivenlerde iniş ve çıkışlarda, normal olarak üzerinde yürünen ve görünmeyen hatta, merdiven çıkış hattı denir. Üzerinde en çok yürünen doğrultudur. Merdiven çıkış hattı, düz merdivenlerle, genişliği 120 cm. den az olan balanslı merdivenlerde, merdiven genişliğinin tam ortasından geçirilir. Genişliği daha fazla olan balanslı merdivenlerde ise, merdivenin iç kolundan (ya da küpeşteden) cm. içeriden alınır. ÇıKıŞ HATTı Merdiven resminin çiziminde, çıkış hattının ilk rıht ile kesiştiği yere başlangıç işareti, son rıht ile kesiştiği yere ise çıkış yönünü ve sonunu belirten bir ok işareti konulur. Çıkış hattının üzerine de, her kol için ayrı ayrı olmak üzere rıht sayısı, rıht yüksekliği ve basamak genişliği yazılır. MERDIVEN YÜKSEKLIĞI Çıkılması gereken yüksekliktir. Merdiven yüksekliği, binalarda kat yüksekliği yani döşeme üzerinden döşeme üzerine kadar olan yüksekliktir. Üst üste gelen merdiven kolları arasındaki yüksekliğe de baş yüksekliği denir. Bu yükseklik, 180 cm. den az olmamalıdır. Ayrıca, merdiven yuvasından geçen sahanlık kirişi gibi sarkmalardan dolayı, bir yükseklik azalması olursa; bu yüksekliğin yine, 180 cm. den az olmaması gerekir. MERDIVEN KOVASı Planda, birbirinin yanından geçen iki merdiven kolu arasındaki boşluğa, merdiven kovası denir. Merdiven kovasının genişliği (t),merdivenşekline bağlı olmakla birlikte, en az 20 cm olmalıdır. LIMONLUK Merdiven boşluğu tarafında, basamağın üst ve ön kısmında yapılan çıkıntıya, limonluk denir. Ayağın, merdiven boşluğuna kaymaması ve merdivenin temizlenmesi sırasında su vb.nin yanlardan aşağıya dökülmemesi için yapılır. Genelliktle taş, mermer, mozaik vb. kagir merdivenlerde uygulanır. Limonluğun genişliği, 5-10 cm. ve derinliği de, 5-15 cm. arasında olmalıdır. Limonluk, basamak şeklini takip eder biçimde, ya da düz olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. 5 ~ 1 5 c m l i m o n l u k 5 ~ 1 0 c m 5 ~ 1 5 c m L i m o n l u k 23

24 5 ~ 1 5 c m L i m o n l u k KORKULUK VE KÜPEŞTE Merdiven boşluğu tarafına, düşmemek ve emniyet için merdiven malzemesiyle de uyumlu olarak ahşap, metal plaka, metal çubuk, arme cam, mermer vb, gereçlerle korkuluk yapılır. 5 ~ 1 0 c m L i m o n l u k A r m e c a m v b. 9 0 c m ( a ) (b) ( c ) KORKULUK VE KÜPEŞTE Korkuluğun bağlantı çubukları, basamaklara önden, yandan ya da üstten tespit edilir. Korkuluklara gelecek yük, konutlarda 50 kgf/m; okul, mağaza, hastane, toplantı salonu vb. topluma açık yerlerde ise, 100 kgf/m olarak alınmalıdır. KORKULUK VE KÜPEŞTE Korkuluğun üzerine, elle tutunarak rahat bir çıkış-iniş için, yüksekliği basamak ucundan 90 cm. kadar olacak şekilde bir küpeşte oturtulur. Küpeşteler, genellikle 5-10 cm. genişliğinde sert ahşap, plâstik, metal vb. gereçlerden çeşitli profiller verilerek yapılır. B a ğ l a n t ı ç u b u ğ u ( a ) Ön d e n t e s p i t ( b ) Ya n d a n t e s p i t ( c ) Üs t t e n t e s p i t (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) ÖRNEK MERDIVEN HESABı Geniş merdivenlerde duvar tarafına da küpeşte konulabilir. Bu durumda küpeşte, duvar üzerine ya da duvar içerisine girecek şekilde tespit edilir Sıva Duvar İnce çimento harcı Küpeşte (a) (b) (c) Kat yüksekliği H=310 cm olan 5 katlı ve 10 daireli apartmana, tek kollu ve ara sahanlıklı düz merdiven yapılacaktır. Buna göre ; a) Rıht yüksekliği (a)=? b) Rıht sayısı (an)=? c) Basamak genişliği (b) =? d) Basamak sayısı (bn) =? e) Sahanlık boyu (S) =? f) Kol genişliği (G) =? e) Kol boyu (L) =? 24

25 KAT YÜKSEKLIĞI H=310 CM OLAN 5 KATLı VE 10 DAIRELI APARTMANA, TEK KOLLU VE ARA SAHANLıKLı DÜZ MERDIVEN YAPıLACAKTıR. Apartmanlarda rıht yüksekliği, cm arasında alınabildiğine göre, burada rıht yüksekliğini yaklaşık olarak; a=17cm olarak seçelim. 18,23 (buradaki virgülden sonraki kısmı (23), buçuktan az olduğu için hesaba katmayarak;) =18 adet alabiliriz. 17,22.. bn=an-2=18-2 (Bir ara sahanlık olduğundan, rıht sayısının 2 eksiği alınacak ) bn=16 adet KAT YÜKSEKLIĞI H=310 CM OLAN 5 KATLı VE 10 DAIRELI APARTMANA, TEK KOLLU VE ARA SAHANLıKLı DÜZ MERDIVEN YAPıLACAKTıR. Rahat bir çıkış için adım boyunu, 63 cm alalım; b=63-2a = 63-(2x17,22) = 28,56 cm. bulunur. Bunuda; b=29cm alabiliriz. S = b+bir adım boyu S = ve S= 92 cm. bulunur. Ancak düz merdivenlerde sahanlık boyu en az 100 cm olacağından; S=100 cm. olacaktır. Merdiven kol genişliği, üçten fazla katlı binalarda en az 120 cm. olacağına göre; 4 katlı binada 120 cm. ve 5 katlı binada =130 cm. olarak kabul edebiliriz. G=130 cm. L=(bxbn)+S = (29x16)+100 ise L=564 cm. bulunur. ÖDEV Tek kollu, düz bir bodrum merdiveninde; kat yüksekliği H=260 cm. verilmiştir. Buna göre ; a) Rıht yüksekliği (a)=? b) Rıht sayısı (an)=? c) Basamak genişliği (b) =? d) Basamak sayısı (bn) =? e) Sahanlık boyu (S) =? f) Kol genişliği (G) =? e) Kol boyu (L) =? MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler; Yapıldıkları yerlere göre, Biçimlerine göre, Eğim açılarına göre, Malzemelerine göre ve Konstrüksiyonlarına göre olmak üzere beş grupta toplanabilir. YAPıLDıKLARı YERLERE GÖRE MERDIVEN ÇEŞITLERI Yapıldıkları yerlere göre merdivenler; Dış merdivenler ve İç merdivenler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 25

26 DıŞ (HARICI) MERDIVENLER Binaların dışında veya açıkta yapılan merdivenlerdir. Üstleri açık olduğundan dış etkilere dayanıklı malzemelerle inşa edilir ve kaplanır. Bunlar daha farklı yükseklikteki yolları, bahçeleri, parkları ve tretuvarlarla binaların zemin katlarını bağlarlar. İÇ (DAHILI) MERDIVENLER Binaların içinde veya üstleri örtülü olarak yapılan merdivenlerdir. İç merdivenler normal olarak dış hava koşullarına kapalıdır. Bunlar işlevsel özelliklerine göre esas, yan, servis, yangın merdiveni adını alırlar. Esas merdivenler bina girişlerine yakın noktalarda düzenlenirler ve normal katlar arasındaki sirkülasyonu sağlarlar. Servis merdivenleri sadece hizmet personeli tarafından kullanılır ve servis girişinin yakınında düzenlenir. Genellikle dış cephelerde düzenlenen yangın merdivenleri ise yangın, deprem ve benzeri afetlerde özel kaçış yollarını oluştururlar. BIÇIMLERINE GÖRE MERDIVEN TÜRLERI Merdivenler biçimlerine göre; Düz merdivenler, Dönüşlü merdivenler, Döner merdivenler olmak üzere üç gruba ayrılabilir. BIÇIMLERINE GÖRE MERDIVEN TÜRLERI Dönüşlü merdivenlerin çıkış hattının bir bölümü eğridir. Bu nedenle basamaklarının bir bölümünün plandaki şeklinin yamuk olması zorunludur. Döner merdivenlerde ise çıkış haltının tümü eğri ve basamaklarının da tümü yamuk şeklindedir. Bunlardan her biri çeşitli kollarda olabilmektedir. Düz kollu merdivenlerin belirgin özelliği çıkış hattının bir doğru ve tüm basanlarının plandaki şeklinin dikdörtgen veya paralel kenar olmasıdır. Biçimlerine Göre Merdiven Türleri Biçimlerine Göre Merdiven Türleri Tek kollu, düz merdiven İki kollu, köşe sahanlıklı düz merdiven İKI KOLLU, ORTA SAHANLıKLı DÜZ MERDIVEN Üç kollu, köşe sahanlıklı düz merdiven Tek kollu, ara sahanlıklı düz merdiven Üç kollu, ara sahanlıklı düz merdiven Üç kollu, boy sahanlıklı düz merdiven Üç kollu, çeyrek dönüşlü merdiven 26

27 Biçimlerine Göre Merdiven Türleri Biçimlerine Göre Merdiven Türleri İKI KOLLU, ÇEYREK DÖNÜŞLÜ MERDIVEN Üç kollu, ters çeyrek dönüşlü merdiven Yarım elips merdiven Tam elips merdiven TAM DÖNER MERDIVEN EĞIM AÇıLARıNA GÖRE MERDIVEN TÜRLERI Eğim açılarına göre merdiven türleri beş grupta toplanabilir. Yatık eğimli merdivenler Eğimi derece olan genellikle bahçe, park, geçit ve binaların dış merdivenlerinde kullanılır. Normal eğimli merdivenler Eğimi derece olan, her türlü binaların iç ve dış merdivenlerinde kullanılır. Normalden fazla eğimli merdivenler Eğimi derece olan binaların çatı ve bodrum kat merdivenleri ile az kullanılan merdivenlerin yapımında kullanılır. Çok eğimli merdivenler Eğimi derece olan, binalarda özel kullanma şartlarındaki yangın ve servis merdivenlerinin yapımında kullanılır. Ayrıca vapurlar, makina daireleri gibi faydalı alanın çok önemli olduğu yerlerde özel kullanma koşullan geçerli olduğundan eğimin çok dik olması zorunludur. Dik eğimli merdivenler Eğimi derece arasında olan, binalardaki tesisatlarda ve endüstriyel yapılarda dayama veya asma merdiveni olarak kullanılır. Ancak bunlardan tutunmadan inip çıkmak olanaksızdır. Bu nedenle de normal sirkülasyon aracı olarak kabul edilemezler. EĞIM AÇıLARıNA GÖRE MERDIVEN TÜRLERI MALZEMELERINE GÖRE MERDIVEN TÜRLERI Merdivenler; Taşıyıcı kısım, Kaplama, Korkuluk olmak üzere üç kısımdan oluşur ve bunların her birinde malzemelerin hemen hepsi kullanılabilir. Ancak tüm taşıyıcı yapı elemanlarında olduğu gibi merdivenlerde de en önemli koşul mukavemet olduğundan, bir merdiveni öncelikle taşıyıcı kısmının malzemesi belirler. MALZEMELERINE GÖRE MERDIVEN TÜRLERI Merdivenler, taşıyıcı kısımlarının malzemelerine göre dörde ayrılır. Kagir Merdivenler Ahşap Merdivenler Metal Merdivenler Karma Merdivenler Merdivenlerde kullanılan başlıca kagir malzemeler doğal taş, yapay taş, beton ve betonarmedir. Metal olarak da genellikle çelik, özel hallerde ise alüminyum kullanılır. Taşıyıcı kısmı birden fazla malzemeden yapılan merdivenlere karma merdiven denir. 27

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALAR MERDİVEN TANM Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan, düzenli kademelerden meydana gelen sirkülasyon aracına merdiven adı verilir. Merdiven düşey sirkülasyonu

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden meydana getirilen ve ya düşey sirkülasyon vasıtası olarak kullanılan

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-4: MERDİVENLER VE DENGELENDİRİLMELERİ Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 21 Mart 2008 Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SETER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör. Selin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir.

Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir. 1. 2. YEMEK YEME EYLEMLERİ Tanım ve Eylemin İnsan Yaşamındaki Yeri Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir.

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER

DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER 1. Giriş Ülkemizde dengelenmiş merdivenler, şimdiye kadar kaçış yolu olarak kullanılabilmekteydi. Ancak, Bakanlar Kurulu nun 10.08.2009

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR Baca Yapılarda çeşitli hizmetleri (kirli havayı dışarı atmak, binaya temiz hava temin etmek, çöplerin atılması veya su, ısı ve enerji hatlarının döşenmesi) karşılamak amacıyla

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Radyoloji cihazı odası tercihen binanın zemin/bodrum

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

Gold Wings te tek hayalimiz ailelerin mutlu olacakları eve sahip olmalarının mümkün olduğunu göstermektir.

Gold Wings te tek hayalimiz ailelerin mutlu olacakları eve sahip olmalarının mümkün olduğunu göstermektir. Ankara nın en eski yerleşim yerlerinden Yenimahalle de Gold Wings için Yenimahalle nin simgesi bahçeli-evleri için arsanın 7000 m 2 sini yeşil alana ayırdık. Rahatlığınızı ve mutluluğunuzu en ince ayrıntısına

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2

İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2 İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2 KAYNAKLAR: Prof. M. Rifat Çelebi, Yapı Bilgisi, İKÜ, 2012. Francis D.K. Ching, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, YEM, 2011. Prof. Dr. Erkin Erten, Mimarlıkta Yapı-Yapım, Birsen

Detaylı

KAÇIŞ YOLLARI, KAÇIŞ MERDİVENLERİ VE ÖZEL DURUMLAR

KAÇIŞ YOLLARI, KAÇIŞ MERDİVENLERİ VE ÖZEL DURUMLAR KAÇIŞ YOLLARI, KAÇIŞ MERDİVENLERİ VE ÖZEL DURUMLAR GENEL HÜKÜMLER HER YAPI YETERLİ KAÇIŞ YOLLARI İLE DONATILMALI ISI, DUMAN VE PANİKTEN KORUYACAK ŞEKİLDE TASARLANMALI YAPININ KULLANIM SINIFINA, KULLANICI

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

www.akinlargroup.com

www.akinlargroup.com www.akinlargroup.com Yaşamın ta kendisi... Gözlerinizi açtığınızda yemyeşil bir dünyaya uyandığınızı hayal edin... Muhteşem peyzajı ve bol oksijeniyle sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam Akın Park ta sizleri

Detaylı

KONUT (ASAL İŞLEVLER - KISMİ ASAL İŞLEVLER)

KONUT (ASAL İŞLEVLER - KISMİ ASAL İŞLEVLER) KONUT (ASAL İŞLEVLER - KISMİ ASAL İŞLEVLER) 1. KONUTTA YER ALAN EYLEMLER - EYLEM ANALİZİ İnsanlar doğal ve yapay çevre içindeki yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli gereksinimleri karşılamak zorundadırlar.

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BİRİMİ TOPLANTISI 25.11.2015

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BİRİMİ TOPLANTISI 25.11.2015 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üstyapı Projeler Müdürlüğü nün erişilebilirlik biriminde çalışmakta olan Mimar Faruk GÖNTÜRK, Sait KAYA ve Yavuz ALGÜL tarafından Üniversitemiz Engelli Birimi temsilcilerine

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Elektronik Resmi Gazete 02.09.1999 Perşembe Sayı: 23804 (Asıl) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Madde 1-17/10/1996 tarihli

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı