YAPI İŞKOLU PROGRAMLI TEFTİŞ FAALİYETLERİ VE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI İŞKOLU PROGRAMLI TEFTİŞ FAALİYETLERİ VE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA"

Transkript

1 YAPI İŞKOLU PROGRAMLI TEFTİŞ FAALİYETLERİ VE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Semiha DOSTLAR İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkan Yardımcısı

2 Yapı İşyerleri; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır sayılı kanun ve kanuna bağlı yönetmelik hükümleri yapı işyerlerini kapsar. Yapı işyerlerinde yapılan işlerin geçici ve süreli olması, imalat çeşitliliğinin çok fazla olması ve işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim halinde olması, altişveren-işveren ilişkisinin muvazalı kurgulanması ve sektörde çalışan işçilerin eğitim düzeyinin düşük olması gibi nedenler sektörü daha riskli hale getirmektedir. İş kazası ve ölümlü iş kazası istatistiklerine göre yapı işkolu en sorunlu sektörler arasında yer alır.

3 İş Kazası İstatistikleri Aşağıdaki tablolarda yıllarına ait iş kazası verileri bulunmaktadır. İŞ KAZASI YIL TÜM İŞ KOLLARI ÖLÜM TÜM İŞ KOLLARI YAPI SEKTÖRÜ ORAN(%) YAPI SEKTÖRÜ ORAN(%) Tablo 1. İnşaat İşkolunda iş kazası verileri (SGK/2008,2009,2010,2011,2012) 3

4 Yapı İşkolunda Kaza Nedenleri %23 %44 DOljme Makine o Miz. DO!}mesi ~ Elektrik o Di{Jer %8 %11 % 14 Şekil 1. İnşaat Sektöründe Meydana Gelen Kaza Tiplerinin Oranları

5 PROGRAMLI TEFTİŞ İSTATİSTİKLERİ

6 ULAŞILAN İŞYERİ SAYISI/İŞÇİ SAYISI/ İNŞAAT ALANI Yıl İşyeri Sayısı Ulaşılan Teftiş Edilen Toplam İşçi İnşaat Alanı Sayısı ( m2 )

7 PROGRAMLI TEFTİŞ FAALİYETLERİNİN GEÇMİŞİ 2009:Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Eskişehir ve Kayseri Denetimler iki adımlı planlandı İlk adımda teftiş gören işyerlerinde yüksekte çalışma ile ilgili tespit edilen hususlar doğrultusunda tutanak hazırlandı Ertesi ay aynı işyerlerine gidilerek tutanakta belirtilen hususların giderilip giderilmediği kontrol edildi Noksanlıkların devamı durumunda yüksekte çalışma ile ilgili giderilmemiş noksan hususlar işçilerin yaşamı için tehlikeli husus kapsamında değerlendirilerek, uygulama yapıldı Bu dönem yapılan teftişlerde uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda işverenler bilgilendirilmesine rağmen bir çok işyerinin belirtilen sürelerde tespit edilen hususları gidermediği ve bir çok işyerinde işyerinin bu gerekçe ile kapatıldığı tespit edilmiştir.

8 2010:Türkiye Geneli 23 il Yüksekte çalışma ile ilgili noksan hususlar Teftiş sonrası yüksekten düşme ile ilgili tespit edilen hususlar çerçevesinde doğrudan uygulama (kapatma) yapıldı. 2011:Türkiye Geneli 23 il Yüksekte çalışma ile ilgili noksan hususlar Teftiş sonrası yüksekten düşme ile ilgili tespit edilen hususlar çerçevesinde doğrudan uygulama (kapatma) yapıldı.

9 2011:3 aylık Mantolama Projesi Yüksekte çalışma ile ilgili noksan hususlar Teftiş sonrası yüksekten düşme ile ilgili tespit edilen hususlar çerçevesinde doğrudan uygulama (kapatma) yapıldı. 2011:İskele Üreten Firmalar Teftiş Edildi Teftiş sonrası yüksekten düşme ile ilgili tespit edilen hususlar çerçevesinde doğrudan uygulama (kapatma) yapıldı.

10 2012:Türkiye Geneli 23 il Teftişler genel teftiş şeklinde yapıldı Hayati tehlike kavramı genişletilerek yüksekten düşme riski yanına müfettiş insiyatifinde elektrik, malzeme düşmesi, yangın vb. diğer hususlar eklendi. İdari Tedbir Raporu uygulamasına başlanmıştır. İdari Para cezalarının caydırıcılığını arttırma amacıyla mesleki eğitim ve sağlık raporu gibi hususlar teftiş kapsamına alınmıştır.

11 2012 yılında HES işyerleri için ayrı bir proje yürütülmüş, Ankara Grup Başkanlığı na bağlı illerde pilot uygulamalar yapılmış, teftişlerin sonucunda sadece idari para cezası uygulaması yapılmıştır yılında yapılan programlı teftiş projeleri daha önceki senelerden farklı olarak Kurul Başkanlığınca yürütülmüştür.

12 2013: Türkiye Geneli Grup başkanlıklarınca yürütüldü Teftişlere başlamadan önce Grup Başkanlıklarından gelen öneriler ve proje koordinatörleriyle yapılan toplantılar doğrultusunda, 6331 sayılı kanunla beraber gerçekleşen mevzuat değişimi süreci de dikkate alınarak proje kriterleri belirlendi Teftiş sürelerinin müfettiş tarafından esnek tutularak tespit edilen noksanlıkların mümkün mertebe teftiş süresi içerisinde gidertilmesine yönelik bir politika izlendi Hayati tehlike içeren hususlarla ilgili noksanlıkların devamı halinde yeni mevzuat çerçevesinde işyerinde işin durdurulması ile ilgili uygulama gerçekleştirildi

13 2014 Türkiye Geneli-Grup Başkanlıklarınca Uygulamaya Devam Edilmekte ANKARA GRUP BŞK.UYGULAMA ALANI : Ankara Antalya, Kocaeli, Konya, Mersin, Adana Kayseri, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Diyarbakır Elazığ, Zonguldak İZMİR GRUP BŞK. UYGULAMA ALANI: Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta İzmir, BURSA GRUP BŞK. UYGULAMA ALANI: Yalova, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa İSTANBUL GRUP BŞK. UYGULAMA ALANI: İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ

14 PROGRAMLI TEFTİŞLERİN TEMEL AMACI VE OLUMLU SONUÇLARI Uygulamalar her ne kadar seneden seneye ciddi farklar gösterse de temel hedef olarak belirlenen, özellikle risk içeren çalışmaların yapıldığı ekipmanlar (iskele, kalıp sistemleri, güvenlik ağları, korkuluk sistemleri, personel düşme durdurma sistemleri-emniyet kemerleri ve yaşam hatları) üzerinde olumlu gelişmeler gözlenmiştir. Bu noktada programlı teftişlerin en önemli amacının İSG açısından kalıcı, sürdürülebilir, etkin bir seviyeye ulaşılması olduğu unutulmamalıdır. En başta iskeleler olmak üzere ekipmanlar üzerinde yaptırılacak kalıcı iyileştirmeler bu teftişlerin en etkili sonucu olacaktır.

15 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER BİLDİRİM BELGE OLARAK İSTENENLER» -30 iş gününden fazla sürecekse -Devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa, -İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazlaysa SAĞLIK GÖZETİMİ -Sağlık Raporu -Anti-tetanik Aşı EKİPMAN KONTROLLERİ -Kaldırma Araçlarının (vinçler, asansörler,asma iskele v.b.) -Basınçlı Kapların Per. Kont. -Elektrik ve Aydınlatma Tes. Per. Kont. -Yangın Ekipmanının Per. Kont.

16 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER EĞİTİM BELGE OLARAK İSTENENLER -İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi -Mesleki Eğitim -Operatör Belgeleri İŞÇİ ÖZLÜK DOSYALARI SAĞLIK GÜVENLİK PLANI

17 Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri A. PLANLAMA VE ORGANİZASYON B. YAPI ALANININ ÇEVRİLMESİ VE ULAŞIM YOLLARI C. KAZI İŞLERİ D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA E. İSKELELER G. KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ ELEKTRİK H. SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE BARINMA YERLERİ F. J. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KİMYASALLAR VE YANGIN K. İŞ MAKİNALARI VE İŞ EKİPMANLARI I.

18 Tüm Sektörlerde Olduğu Gibi Risk Değerlendirmesi Önemli RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLKELERİ Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek Mad.25:Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

19 Tedbirlerin kapsamı Tedbirlerin hiyerarşisi 1.Risk kaynağının önlenmesi/ortadan kaldırılması/ azaltılması; kaynağın özelliklerinin değiştirilmesi 2. Teknik güvenlik tedbirleri (Toplu Koruma Tedbirleri) 3. Organizasyon ile ilgili tedbirler (risk faktörüyle bireyin geçici süreyle ayrılması) 4. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması 5. Davranışlarla ilgili tedbirler

20 NEVŞEHİR ACIGÖL CAMİİ İNŞAATI-KUBBE BETON KALIBI VE KALIP İSKELESİNİN ÇÖKMESİ Cami kubbe betonu dökülürken kalıp ve kalıp iskelesinin çökmesi sonucu 11 İŞÇİ YÜKSEKTEN DÜŞEREK KALIP SİSTEMİNİN ALTINDA KALDI

21 KADİRLİ OTOGAR İNŞAATI

22 ÇUKUROVA BELEDİYE BİNASI İNŞAATI mx4m h:8-11 %60 eğimli tiyatro salonunun tabliye betonu dökülmesi sırasında betonarme kalıbının çökmesi 7 işçi yaralandı

23 MERSİN ATIŞ POLİGONU İNŞAATI m. Yük. havuz üstü son kat tabliyesi betonu dökmü sırasında kalıp çöktü. 5 Yaralı

24 24

25 OLİMPİK KÖY İNŞAATI Havuz üstü +20 Kotunda yaklaşık 1000m2 lik betonarme tabliyenin beton dökümü sırasında çökme 40x160 kesitinde 21 metre açıklık geçen 23 kiriş

26

27 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET BİNASI-04 Şubat 2014 Yaklaşık 400m2lik konferans salonu tabliye betonu dökümü sırasında çökme-1 ölüm 1 yaralanma

28 NEDEN BU KAZALAR OLDU??? Kalıp ve kalıp iskelesi teknik gözetim altında kurulmamış, kurma planı yok Kalıbı ve iskeleyi kuran işçilerin teknik yeterliliği yok. İskelenin statik hesabı yapılmamış, kurulumu aşamasında ve kurulduktan sonra yetkili bir kişi tarafından uygunluğu kontrol edilip belgelendirilmemiştir. Kalıp altında kafes sistem,ızgara sistemi vb. bir taşıyıcı sistem oluşturulmamış, kalıba gelen yükün iskeleye doğru şekilde aktarılması için uygun bir sistem tasarlanmamış, hesapsız ve gayri ihtiyari teleskobik dikme ve kalaslarla bağlantı yapılmaya çalışılmış. İskele sisteminin stabilitesinin sağlanması için binaya yeteri kadar ve uygun ankraj yapılmamış İşçilerin yüksekten düşmesine karşı kalıp sistemi dışına ankrajlanmış hatlarla oluşturulmuş yaşam hatları yok

29 ÖZETLE; Uzman Gözetimi Kurma, kullanma ve sökme planı Sağlamlık ve dayanıklılık hesapları Yeterlilik kontolleri (özellikler kayar kalıp, tünel kalıp ve masa kalıplardaki bağlantı yerleri, sabitleme elemanları, tijler, hidrolik hortumlar vs) Geçici dayanıksızlara karşı önlem ve iş planı Kalıbı taşıyan sistemin uygun şekilde tasarlanması Düşmeye karşı önlem (yatay yaşam hatları, platformlar, korkuluklar, güvenlik ağları)

30 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

31 KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ Yatay Yaşam Hattı Bağlantı Aparatı

32

33

34

35

36

37 İNŞAATLARDA YÜKSEKTEN DÜŞME RİSKİ BULUNAN YERLER Merdiven Kenarı ve Sahanlıkları Döşeme Kenarları Asansör Boşlukları Şaft, Elektrik ve Tesisat Boşlukları

38 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır. (Yapı İşl.Yön.Ek4A Mad.2)

39 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA KORKULUKLAR: YAYGIN KULLANIM ALANI Betonarme platformların döşeme kenarları, Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklar, Pencere, balkon gibi duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren boşluklar GÜVENLİ KORKULUK ÖZELLİKLERİ: 1 metre yükseklikte ana korkuluk Ara yan koruma elemanları (Ara yan koruma elemanları, ana korkuluk ve topuk levhası arasındaki açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak) Yeterli dayanım (125 kg ) Topuk levhası (15 cm yükseklikte)

40 40

41 PLATFORM KENARLARI (Kalıp Aşaması) PLATFORM KENARLARI (Demir Montaj Aşaması)

42 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA ESKİ HALİ YENİ HALİ

43 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA ESKİ HALİ YENİ HALİ

44

45 Güvenlik Ağı Uygulama Örnekleri T tipi Güvenlik Ağı (Kat platform kenarları, kalıp çalışmaları) S tipi Güvenlik Ağı (Bina içi kat boşlukları, çatı altı çalışmalar)

46 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EMNİYET KEMERLERİNİN DOĞRU KULLANIMI: Uygun tipte (paraşütçü tipi TS EN 358 ve 361 Standartlarınauygun) emniyet kemeri, Uygun bağlantı (ankraj) noktaları ve yaşam hatları Bağlantı halatları, Lanyardlar Karabinalar, D halkası ve benzeri bağlantı tertibatları, Enerji sönümleyici aparatlar, Yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan tipte halat tutucular vb. Yapılan işe göre gerekli diğer donanım Kullanılan tüm ekipman ve aksesuarlar ilgili standartlara uygun olacaktır.

47

48 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA ÇATI İŞLERİ İşçilerin çatı üzerinde veya kenarlarında; ya da kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde, düşmeleri önleyecek gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. (çatı merdiveni, kaymayı önleyici tertibatın kurulması, koruma korkulukları, güvenlik ağları) Çatı yüzeyinde yürütülen çalışmalar sırasında mahya düzlemi boyunca gergi halatı çekilmeli ve emniyet kemerinin gergi halatına takılı kullanımı sağlanmalıdır. CD

49 Çatı İşleri-Önlemler Kenar koruma sistemleri, Çatı merdivenleri, Güvenlik ağları, Çalışma platformları, Korkuluklu iskeleler, Kayarak düşmeyi önleme sistemleri Dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler

50

51 Yatay yaşam hattı uygulamaları

52

53 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Asansör-Şaft-Tesisat-Kat Boşlukları

54

55

56

57

58 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Merdiven-Kova Boşlukları

59

60

61 Mümkünse kalıcı korkuluk imalatı betonarme imalatıyla birlikte planlanmalı

62 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Malzeme Alım Yerleri

63 63

64

65

66 İSKELELER

67 67

68 Ankara da bir şantiyede çekilen fotoğraflar TS standartlarına uygun; Eksik eleman yok, platform, korkuluk, çaprazlar, eteklikler tam Merdivenlerle güvenli ulaşım Taşıyıcı sistem ve korkuluklar galvaniz kaplı, korozyon riski az

69 Antalyada bir hastane inşaatı

70

71

72 ESKİ HALİ YENİ HALİ

73 ASMA İSKELELERDE GÜVENLİK Asma iskelelerde ara korkuluk ana korkuluk sistemi, güvenlik halatı (life line) bulunmalıdır. Asma iskele platformu yeterli derecede sağlam olmalıdır. Asma iskeleyi taşıyan ana taşıyıcı halatın görev yapmaması durumunda devreye girecek ikincil halat, düşüşü önleme teçhizatları, mekanik durdurma tertibatları vs. bulunmalıdır.

74 Asma iskeleler teknik bir yetkili gözetiminde kurulmalı ve sökülmelidir. Asma iskeleler yeterli sağlıkta olmalıdır. İskelelerin asılması için kullanılacak olan halatların her gün işe başlamadan önce kontrolü yapılarak ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. Asma iskelelerin üzerine kaldırabileceği maksimum yük yazılarak bundan daha fazla işçi ve yük yüklenmesi engellenmelidir. Asma iskelelerin kullanımında bina yüzendeki çıkıntılar dikkate alınmalıdır. Asma iskelede çalışan işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri ve baret verilerek kullanmaları sağlanmalıdır. Paraşüt tipi emniyet kemeri iskeleden bağımsız ayrı bir yaşam halatına takılı olmalıdır.

75

76 Antalya'da 16 katlı bir apartmanda izolasyon çalışması yapan işçileri taşıyan asma iskele ikiye ayrıldı. 40 metreden yere düşen bir işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise son anda kurtarıldı.

77 RİZE ASMA İSKELE KAZASI ( )

78 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler Semiha DOSTLAR

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA İLE İLGİLİ TEFTİŞ POLİTİKALARI VE UYGULAMALAR. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA İLE İLGİLİ TEFTİŞ POLİTİKALARI VE UYGULAMALAR. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA İLE İLGİLİ TEFTİŞ POLİTİKALARI VE UYGULAMALAR HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. YAPI İŞYERLERİNDE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA HEDEFİNE YÖNELİK RİSK ESASLI TEFTİŞ

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ İnşaat işlerinde yüksekte çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul Çatı Ve Cephelerin Yapım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Yasal Düzenlemeler Z. Özlem Parlak Biçer 1 Hatice Özdemir 2 Konu Başlık No: 7 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gökhan KÜRKLÜ 1 Gökhan GÖRHAN 2 Konu Başlık No: 7 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik

Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik EĞİTİMİN KURALI Aklınıza takılan konuların sorulması? Eğitimin Amacı Eğitimin amacı; işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını en aza indirmektir.

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Senayi DÖNMEZ YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIMINDA İSG

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Senayi DÖNMEZ YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIMINDA İSG YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIMINDA İSG İÇİNDEKİLER Yapı Malzemelerinde Temel Kavramlar İşverenin Yükümlülükleri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlüğü Yapı İşlerinde İSG Açık ve Kapalı Binalarda İSG Tedbirleri

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yapı İşleri Nelerdir ve Hangi İşler Yapı İşleri Sayılır? Aşağıda belirtilen işler yapı işleri olup, bu türden işler yapıyorsanız yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI TC YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Bitirme Projesi HATİCE PINAR ONARCAN CİCİ 131101369 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

Makine Mühendisi. Sinan ÇÖREKLİ İş Müfettişi Proje Koordinatörü Uşak-2013

Makine Mühendisi. Sinan ÇÖREKLİ İş Müfettişi Proje Koordinatörü Uşak-2013 Makine Mühendisi Sinan ÇÖREKLİ İş Müfettişi Proje Koordinatörü Uşak-2013 KANUN GEREKÇELERİ 89/391 EEC Sayılı Çerçeve Direktif (Üye ve aday ülkelerin uyumlaştırması mecburi çerçeve direktif) Ulusal Program

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA CAN YERLİGİL MAKİNA MÜHENDİSİ MMO İSİG KOMİSYONU ÜYESİ MMO İSİG YEREL SEMPOZYUMU, YTÜ-2014 www.ysm.gen.tr SUNUM İÇERİĞİ 1. YÜKSEKTE ÇALIŞMA 2. DÜŞMEYE NEDEN

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken

Detaylı

RAYLI SİSTEMLERDE (MARMARAY) İSG UYGULAMALARI

RAYLI SİSTEMLERDE (MARMARAY) İSG UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEMLERDE (MARMARAY) İSG UYGULAMALARI Bitirme Projesi Serkan SAMSA 131101153 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL Bitirme

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

Yapı Uygulama Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Öneri

Yapı Uygulama Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Öneri 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Yapı Uygulama Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Öneri Muharrem Görgülü 1, Gülden

Detaylı