ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2011

2 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu kullanımlar sonrasında çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup, bu raporlardan birisi de 5018 sayılı kanunun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudur. Yatırım projelerinin, planlanarak desteklenmesi, yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, DPT plan ve programları ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2010 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için Merkezi Yönetim Bütçesi ile TL ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte yılsonu toplam yatırım ödeneklerinde %155 artış olmuştur. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden TL. ve hibe taşıt alımı için TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrenciye kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, sağlanan kaynaklar ile eğitim ve sağlık hizmetleri fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya ve sürekli iyileştirmeye çalışmıştır yılında sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişiye klinik hizmeti sunulmuştur. Hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte 4599 adet (poliklinik, klinik) hizmet verilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Üniversitemiz 2010 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler, raporda özetlenmiş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2010 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 1

3 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi kenti Bursa ile bütünleşmiş, mensubu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır. 3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler : dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 23 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 SH1.2 SH1.3 SH1.4 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak SH2.2 Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak SH2.3 Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak SH2.4 Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak SH2.5 Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak SH2.6 Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SH2.7 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetleri % 10 Artırmak SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak SH3.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek SH3.3 Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek SH3.4 Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek SH3.5 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek 2

4 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 SH5.2 SH5.3 SH5.4 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 200 Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 60 Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 4. Yatırım Finansman Kaynakları 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL, hibe taşıt alımı içinde TL. ödenek yatırım programında yer almıştır yılı yatırım programında yer alan projelere ilişkin ödenekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir YILI YATIRIM PROGRAMI ÖDENEKLERİ SEKTÖR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE NUMARASI PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE HİBE TOPLAM 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Eğitim Fakültesi ( m2) H Derslikler ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler (1) (53.000) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri SAĞLIK SEKTÖRÜ 2010I Muhtelif İşler(2) ( ) TEKNOLOJİK ARAŞTIRM 2010K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri TOPLAM (1) Hibe olarak karşılanacak tutardır. (2) Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. 3

5 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2011 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2009 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2010 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. Birim / Tesis Adı FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Kantin İdari Diğer Mevcut Hedeflenen Gerç. Derslik Lab. Cafe Binalar Alanlar Alan ( Kapasite Kapasite vb. Sonu) Artışı Artışı FAKÜLTELER İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.A-B Blok (otomotiv) Eğitim Fakültesi (Görükle) Eğitim Fakültesi Resim Bölümü (Görükle) Eğitim Fakültesi Resim bölümü (152 Evler) Ziraat Fakültesi Ziraat Fak.Yeni Dekanlık Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Vet.Fak.Ek Derslik A-B Blok Vet.Fak. İdari (C-D) Blok Veteriner FakültesiVet. Fak. Hay. Hast Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Mennan Pasinli Bincilik MYO 230 Yenişehir İ.O.MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO İlahiyat MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı (152 Evler) Devlet Konservatuvarı (Görükle) Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO TOPLAM

6 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Eğitim Alanları Birim / Tesis Adı İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2009 Mevcut Alan ( Sonu) 2010 Hedeflenen Kapasite Artışı 2010 Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) TOPLAM SPOR SAHALARI Üniversite Spor Sahaları Açık Spor Tesisleri (Yüzme Havuzu) Atletizm Pisti (Tartan Pist) Manej Sahası Rek. Kapalı Spor Salonu Beden Eğit.Spor Salonu Beden Eğit.Jimnastik Salonu İlahiyat Fak. Spor Saln. Fethiye İnegöl MYO Basket Sahası TOPLAM YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Ali Osman Sönmez Kız Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Orhaneli MYO Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Eğitim Fakültesi (152 Evler) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Belediye Erkek Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM

7 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Birim / Tesis Adı İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2009 Mevcut Alan ( Sonu) 2010 Hedeflenen Kapasite Artışı 2010 Gerç. Kapasite Artışı DİĞER BİNALAR Mediko - Sosyal Villa Kitap Evi Kampüs Camii İlahiyat Camii Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kirazlı Yayla Kongre Merkezi Kampüs Alt Yapısı (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Sahra Trafo ve Jeneratör Kampüs Emniyet Binası Gölet Bölgesi Wc Binası Fen-Edeb. Sosyaş Bil. Öğr. Sos.Tesisi Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

8 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim (1) sayısı Program yılı ödeneği (53) Eklenen serbest ödenek (53) BİN TL 2010 Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) %84 Sağlık (2) (3.000) (3.000) (1.526) %71 Beden Eğitimi ve Spor %100 Teknolojik Araştırma TOPLAM % (53) (53) (3.000) (3.000) (1.526) * Oranların tespitinde yıl sonu serbest ödenek esas alınmıştır. (1) Hibe olarak karşılanacak tutar (Taşıt için) (2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletme gelirlerinden karşılanmıştır. % Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından TL. ve 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %48 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %84 dür Beden Eğitimi ve Spor Sektörü ödeneğinin tamamı harcanmıştır Sağlık Sektörü Yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından TL ve 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek TL. Döner Sermaye bütçesinden öngörülen ödenek ile birlikte (özel bütçe) TL. olmuştur. Yedek ödenek tertibinden tahsis edilen ödeneklere bağlı olarak ihale sürecine devam edildiğinden yıl sonu harcama oranı %71 olarak gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %68 artışla TL. olmuştur. Ödeneğin tamamı ilgili mevzuatı gereğince özel hesaplara aktarılmıştır. 7

9 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No 2010H Karakteristik Etüd proje ve Müşavirlik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : 2011 yılında yapımına başlanacak olan planlanan yatırımlara ait etüd projelerin hazırlanması için mevcut finansman karşılıklarından projeye TL. ödenek eklenmiş ve ihalesi yapılmıştır. Yüklenicilere ek süre verildiğinden TL tutarındaki taahhüt tutarı için 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 2) 2010 nda Tamamlanan Etüd -ler; Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası uygulama projeleri, Öğrenci Sosyal Yaşam Alanı uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C1-2-3 Blok Deprem Güçlendirme, çelik çatı-asansör-merdiven ve mimari revizyonu uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi A5 Blok Radyasyon Onkolojisi çelik çatı uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi B6 Blok çelik oturtma çatı uygulama projeleri, Kapalı Yüzme Havuzu Uzay çelik çatı sistem analizi. 8

10 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kampüs Altyapısı No 1978H Karakteristik Yol. Kan. Mrk. Isı, su şeb, elek., çev. Düz., su dep. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : 2010 yılında proje parametrelerinde değişiklik olmamakla birlikte yılsonu itibariyle tamamlanamayan bazı imalat için yüklenicilere ek süre verildiğinden TL tutarındaki taahhüt tutarı için 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 2) 2010 yılında tamamlanan etüd projeler; Oditoryum binası yol, trafo binası ve çevre düzenleme inşaat imalatları Oditoryum binası trafo ve jeneratör imalatları Veteriner Fakültesi Çiftliği kanalizasyonu yapımı Kampüs misafir evi önü kavşak düzenlemesi yapımı Kampüs emniyet müdürlüğü yol tadilatı yapımı Rektörlük Binası önü Tezok Bulvarı yol tadilatları yapımı 1 no'lu yol asfalt kaplama tadilatları yapımı Fen Bölümleri binası önü yağmur suyu deşarjı yapımı Isı Merkezi yolu kavşak düzenlemesi yapımı 4 no'lu yol asfalt ve tretuvar tadilatları yapımı Otel ile nizamiye arası yol tadilatı yapımı Temel Tıp Bilimleri otoparkı asfalt kaplama yapımı 2404 parsel çevre çiti yapımı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü atletizm pisti çevre drenajı yapımı Medikososyal tesisleri çöp toplama ünitesi yapımı Dere ıslahı yapımı Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil çıkışı yağmur suyu hattı yapımı Eski Veteriner Fakültesi binası önü tretuvar tadilatları yapımı 9

11 1.3. Eğitim Fakültesi ( m2) 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 No 1990H Karakteristik İnşaat (5.500 m2) + Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : ye mevcut finansman karşılıklarından TL. ödenek eklenmiş olup 2011 yılında projenin tamamlanması planlanmıştır. 2) 2010 yılında tamamlanan Yapım İşleri; Eğitim Fakültesi Resim Bölümü binasının kaba inşaatı tamamlanmıştır. İnce inşaat imalatlarına başlanılmış olup 2011 yılı sonunda projenin tamamlanması planlanmıştır Derslikler ve Merkezi Birimler ( m2) No Karakteristik 1991H İnşaat (6.000 m2) + Don.İnş ( m2) +Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Harca ma Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : 2010 yılında bu proje detayında programlana Oditoryum ve Konservatuar binalarının yapımına devam edilmiştir. ye mevcut finansman karşılıklarından TL. ödenek eklenerek Oditoryum Binasının yıl sonunda tamamlanması planlanmıştır. Ancak Oditoryum Binası yapım işinde % 97 fiziki gerçekleşme sağlandığından nakdi gerçekleşme oranı %92 olmuştur. Oditoryum binası yapım işi 2011 yılı programında bu proje detayında yer almadığından, kalan yatırımlar açtırılacak kesin hesap projesi kapsamında 2011 yılında tamamlanacaktır. Konservatuar binası yapım işinin ihalesi yapılmış ve işe başlanılmıştır. 2) 2010 yılında tamamlanan Yapım İşleri; Oditoryum Binası yapımı imalatları %94 oranında tamamlanmıştır. kapsamında Konservatuar Binasının yapımına başlanmış olup %10 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır Muhtelif İşler 10

12 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2010 Sonu Kümülatif 2010H Büy.Onr. Tad., Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On., İd.Yen., Küt.Yay. Al., Taşıt Alımı (53) (53) Açıklamalar : 1) Revizyonları : ye, yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; mevcut finansman karşılıklarından ve taahhüt artıklarından TL. ödenek eklenmiştir. Yedek ödenek tertibinden aktarılan ödeneğe bağlı olarak yapılması planlanan onarım imalatlarının, ihale sürecindeki yasal sürelerden dolayı yılsonuna kadar tamamlanması mümkün görünmediğinden proje bitiş tarihi DPT tarafından 2011 olarak revize edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Eğitim birimlerine mikroskop alım ihalesinin iptal edilmesi ve yapılan büyük onarım ihaleleri ile yayın alımı ihalesi kapsamında yüklenicilere ek süre verildiğinden TL. taahhüt tutarının ertesi yıla devredilmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme oranı %70 olmuştur. 11

13 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 2) 2010 yılında tamamlanan işler; - BÜYÜK ONARIM Veteriner Fakültesi A blok viroloji ana bilim dalı laboratuvarı tadilatları Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi dölleme ve suni tohumlama ile doğum ve jinekoloji ana bilim dalı laboratuvarı tadilatları Ziraat Fakültesi C blok Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarı tadilatı Ziraat Fakültesi Ali Karabulut Anfisi yangın merdiveni tadilatı Ziraat Fakültesi D blok derslik binası pvc pencere doğrama tadilatları Mühendislik Mimarlık Fakültesi tekstil laboratuvarı çatı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi tekstil laboratuvarı öğretim üyeleri yağmur suyunun hasar verdiği odaların boya ve badanasının yapımı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi derslik bloğu çatı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü konservasyon laboratuvarı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi tekstil laboratuvarı kapı ve duvar tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi otopark tadilatları Eğitim Fakültesi A blok zemin kat bayan wc tadilatı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü spor salonu zemin seramiği ve boya tadilatları Eğitim Fakültesi A ve B blok oda bölme tadilatları Eğitim Fakültesi A ve B blok büro ve derslik kapı tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi derslik ve idari bina tadilatları Ali Osman Sönmez Kampüsü kız öğrenci yurdu ıslak hacimler tadilatı Üniversite kreş ve anaokulu yer döşemesi tadilatları Güler Osman Köseoğlu öğrenci yurdu ıslak hacimler tadilatı Öğrenci yurtları duşlarına duşa kabin yapımı tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu idari ve derslik binaları çatı genel tadilatları İlahiyat Fakültesi derslik bloğu çatı tadilatı Temel tıp bilimleri C blok döner sermaye saymanlığı çatı yağmur suyu hazne ve iniş boruları değişimi tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi topraklama tadilatı Ali Osman Sönmez Kampüsü sosyal bilimler meslek yüksekokulu Atatürk büstü tadilatı Ziraat Fakültesi Ali Karabulut Anfisi laboratuvar tadilatı Merkez kütüphane kimyasal depo gaz tahliyesi tadilatı Veteriner fakültesi derslik binası deprem güçlendirme ve çatı tadilatları Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü spor salonu bay, bayan öğretim elemanı soyunma odası ile kondisyon odası tadilatı Eğitim Fakültesi B blok 2.kat , no'lu ofisler arası oda bölmesi tadilatı Eğitim Fakültesi A blok 1.kat no'lu oda tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi C blok koridorları yer döşemesi tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi atölyeler 1.blok tadilatı Temel tıp bilimleri farmakoloji ana bilim dalı ağrı ve mekanizmaları laboratuvarı tadilatı Temel Tıp Bilimleri Farmakoloji ana bilim dalı kardiyovasküler ve hemodinami laboratuvarı tadilatı Görükle yerleşkesi ısı merkezi binası çatı dereleri tadilatı Fethiye yerleşkesi kültür merkezi tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu doğalgaz açık eğitim alanı dolgu tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok derslik bayan WC fayans tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok güvenlik bölmesi tadilatı Ziraat Fakültesi gıda pilot işletmesi zemin kat personel soyunma odaları tadilatı Ziraat Fakültesi A-B-C-D blok binaları çatı tadilatları Ziraat Fakültesi A blok ana giriş kapıları yenilenmesi tadilatı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatı tadilatı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ıslak hacimler duvar fayansları tadilatı Mühendislik Mimarlık Fak. Çevre Müh. Bölümü 101 ve 219 no'lu laboratuvar pvc bölme tadilatı Veteriner Fakültesi Dekanlık binası giriş güvenlik oda bölmesi tadilatı Veteriner Fakültesi çiftlik binası pencere ve kapı doğrama tadilatları Telefon santrali binası tadilatları Medikososyal tesisleri dış avlu çatı tadilatı Anaokulu A blok iç bahçe çatı örtüsü tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi C blok dekanlık ve D blok anfi çatı tadilatları Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu çatı tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu B blok çatı tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu derslik binası arşiv bölme tadilatı Merkez yemekhane ve asansör kulesi çatısı tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu, Medikososyal tesisleri ve Fen Edebiyat Fakültesi vazgeçilen imalatlar Keles Meslek Yüksekokulu derslik binası ön giriş teras çatı örtüsü tadilatı 12

14 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Rabia Rıza Biçen öğrenci yurdu ıslak hacimler tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi atölyeler 1.blok ilave tadilatı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü spor salonu iç bahçe tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok derslik zemin kat bayan wc ilave tadilatları Sahra çatı katı klima santralleri çevresi dere tadilatları Medikososyal tesisleri dış avlu çatı ilave tadilatı Personel lojmanları 2.blok 7 no'lu daire tadilatları Karacabey Meslek Yüksekokulu yer döşemesi tadilatları Medikososyal tesisleri çatı ve döşeme tadilatları Personel lojmanları 3.blok çatı tadilatı İlahiyat Fakültesi Dekanlık binası çatı tadilatları Spor müdürlüğü spor salonu çatı tadilatı Medikososyal tesisleri dış cephe boya tadilatı Temel Tıp Bilimleri E-F blok patoloji ana bilim dalı çatı tadilatı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ofis bölme tadilatları Temel Tıp Bilimleri K blok anatomi ana bilim dalı çatı tadilatı Veteriner Fakültesi çiftlik binası çatı tadilatları Anaokulu b blok çatı tadilatı Enstitüler binası tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A blok zemin kat gıda işlem laboratuvarı tadilatı Merkez kütüphane 2.kat Wc ve sekreter odası tadilatı Eğitim Fakültesi galeri üstü yaya kaldırımı tadilatı Merkez kütüphane binası çatı dereleri tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi idari blok çatı tadilatı 152 evler kampüsü resim iş bölümü ve devlet konservatuvarı ile kaymakamlık binaları arasına tel çit tadilatı yapımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu b blok 1.kat personel wc tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü G blok 1.kat 101 no'lu laboratuvar tadilatı Sağlık Yüksekokulu idari blok çatı dereleri tadilatı Derslikler binası bodrum kat arşiv bölmesi tadilatı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü çevre çiti tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi anfisi çatı tadilatı Gemlik Yerleşkesi Nevin Bedizci kız öğrenci yurdu zemin kat personel wc tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi A-B blok bina girişleri sıva tadilatları Ali Osman Sönmez Kampüsü Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu B blok 1.kat oda tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok bayan WC kapı tadilatı Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü binası konser salonu koro basamağı tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi asansör tadilatları - YAYIN ALIMI Koleksiyon durumu 2010 yılı içerisinde satın alınan kitap sayısı Basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı Elektronik kitap sayısı Tez Sayısı yılında Basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete Sayısı yılında ödünç verilen Kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2010 yılında eğitim ve idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 13

15 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif 1992H İnşaat (Sp. Sal.İk.+Bas.Vol. Tenis Kortu) Açıklama : Suni Çim Futbol Sahası ve Kapalı Yüzme Havuzu Deprem Güçlendirme İmalatları tamamlanmıştır.. 3. SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1 Kesin Hesap si No Karakteristik 2010I İnşaat + Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklama : Kesin Hesap si olarak 2010 yılı programına alınan Sahra Sağlık Merkezi si tamamlanmış olup proje tamamlama raporu hazırlanmıştır Muhtelif İşler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif 2010I Mak. Teç. Büyük.On.Bilg. A. Yaz. Don (3.000) (3.000) (1.526) Açıklama : 1) Revizyonları ye, yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; mevcut finansman karşılıklarından ve taahhüt artıklarından TL. ödenek eklenmiştir 2 Yedek ödenek tertibinden aktarılan ödeneğe bağlı olarak yapılması planlanan onarım imalatlarının, ihale sürecindeki yasal sürelerden dolayı yılsonuna kadar tamamlanma imkanı olmadığından proje bitiş tarihi DPT tarafından 2011 olarak revize edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Bu nedenle nakdi gerçekleşme oranı %71 seviyesinde kalmıştır.2 14

16 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 2) 2010 yılında yapılan işler : Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C4-5-6 blok ameliyathaneler tadilatına devam edilmiştir. B5 blok 4.kat çocuk sağlığı ve hastalıkları yeni doğan ünitesi tadilatları, Sahra Sağlık Merkezi ile C blokları arası mevcut tüp geçit inşaat işleri tadilatı, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi B6 blok çatı tadilatı tamamlanmıştır. Ödenek dahilinde Hastane Makine Teçhizat ihtiyaçları kısmen karşılanmıştır. 4. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri No 2010K Karakteristik İleri Arşt., Mak-Teçh. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010s Sonu Kümülatif Açıklama : 2010 Merkezi Yönetim Bütçe kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL ödenek eklenmiştir yılında proje kapsamında 375 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 45 adedi tamamlanmıştır. 15

17 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu TAMAMLANAN PROJELER Kimlik Bilgileri 1. No : 2010I Adı : Kesin Hesap Farkı 3. Sektör/Altsektörü : Sağlık Parametreleri Program 4. Başlama-Bitiş Tarihi Gerçekleşme 5. Karakteristiği (Maliyeti) TL TL 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Sahra Sağlık Merkezi projesine 2001I nosu ile 2001 yılında başlanmıştır. alanı 9.072m2 kullanım alanı ile 3024 m2 tesisat katı olmak üzere toplam m2dir yılında tamamlanarak kapatılmıştır, ancak fiyat farkları nedeniyle 2010 yılında Kesin hesap projesi olarak açılmış ve proje tamamlanmıştır sonuna kadar deflate edilmiş toplam harcama TL dir. Yatırım programında son yıllarda sağlık sektörüne yeterli ödenek verilmemesi ve ye yapılan ekleme ve revizyonlardan dolayı sürenin uzaması ve maliyetlerde artış meydana gelmiştir. Bu sorun ve ortaya çıkan maliyetler kısmen üniversitenin bütçeleştirilmeyen finansmanın kaynaklarından da aktarma yapılarak aşılmıştır. Sahra hastanesi olarak tasarlanmıştır. Afet durumumda kullanılmak amacıyla yapılan bir projedir. Halihazırda Göz Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bunun dışında Sahra hastanesinde mevcut bulunan 5 adet ameliyathane, SUAM binasının tadilatı sırasında ameliyat hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla destek hizmeti sağlamaktadır. Sonuç itibariyle 2010 yılında hastane binasında çıkan yangın sonucunda da görülmüştür ki ana hastane binasının yedeği konumundadır. Sahra sağlık merkezinde etkin bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. IV. ÖNERİLER 16

18 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 17

19 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 Bim YSK No (1) (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Tut. Dış (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (Bin YTL) (18) EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa H Eğitim Fakültesi (35707 m2) ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa ( + ) Muhtelif İşler DİĞERLERİ 2010 Bursa H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa TOPLAM I EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa TOPLAM II SAĞLIK SEKTÖRÜ I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa ( + ) Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE2010 Bursa I Kesin Hesap Farkı ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa ( + ) TOPLAM III TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa ( + ) TOPLAM IV TOPLAM I + II + III + IV (1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 04 Mart 2010 tarih ve 872 sayılı yazısı ile programa alınmıştır. 18

20 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

21 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

22 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

23 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM * ÖTV ve KDV hariç 22

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ Topluma kaliteli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 09.10.2007 tarihli ve 2007/64

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2015 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 1 A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 12.10.2006 tarihli ve 2006/80

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2012 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Detayı Yapılacak Ödenek ı 2016H032680 11.500 11.500 2016 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane (11.500m2) Merkezi Yemekhane (5.000m2) Mimarlık Fakültesi (16.985m2) 2016-2018 42.207

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 1.1-

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2016 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı