: BTM BT2K 600 BİTÜMENTO (Sıvı Bileşen)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": BTM BT2K 600 BİTÜMENTO (Sıvı Bileşen)"

Transkript

1 Sayfa 1 / 8 BT2K 600 BİTÜMENTO (Sıvı Bileşen) 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı: Ürün hakkında bilgiler Ticari Adı Ürün Grubu Madde / müstahzarın kullanımı : BTM BT2K 600 BİTÜMENTO (Sıvı Bileşen) : BİTÜM EMÜLSİYONU : Soğuk uygulamalı, çift komponentli, çimento ve bitüm polimer dispersiyon esaslı su yalıtım malzemesidir. Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı uygulamalarında, toprak altında kalan ve su ile temas eden yüzeylerde, beton, tas, tuğla, biriket, sıva, sap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır. Üretici / Teslimatı yapan : BTM A.Ş. BTM Fabrikası Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesi Ataturk Mah. Gazi Bul. No:152 PK:35170 Kemalpasa/ ĐZMĐR TURKEY Telefon : Telefaks numarası : Acil hallerde danışma : Hazırlayan : Hasan BÜKÜLMEZ BTM A.Ş. Kalite Güvence Bölümü Çalışma saatleri arasında : (141) Çalışma saatleri dışında : -

2 Sayfa 2 / 8 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi: Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ve 67/548/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler: Bileşenler CAS-no EINECs-no İçeriği Sembol(ler) R-Cümle(leri) Tehlikeli olmayan Maddeler % Ek uyarılar: Bu müstahzarın bileşenleri Avrupa Birliği Direktiflerine göre sınıflandırılmış olup Risk durumları (R) yoktur 3. Tehlikelerin Tanımı: Kullanıma bağlı belirtiler: Solunum Deri ile Temas Göz ile temas Çevreye ters etkiler : Ürünün solunum sistemi üzerinde herhangi bir tehlikesi yoktur. : Uzun süre temas halinde ciltte tahrişe neden olabilir. : Ürünle temas halinde gözde tahrişe neden olabilir. : Ürün çevre için zararlı değildir. 4. İlk Yardım Tedbirleri: Teneffüs ettikten sonra Cilde temas ettikten sonra Gözlere temas ettikten sonra Yuttuktan sonra : Etkilenen kişiyi iyi havalandırılmış bir alanda dinlenmeye bırakınız. : Bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş halinde tıbbi yardım alın. : Temas halinde gözleri 15 dakika bol su ile yıkayınız. Gözlerinizi ovmayın. Tahriş devam ederse hemen tıbbi yardım isteyin. : Bu ürünün kazayla yenmesi/yutulması mümkün değildir. Gerçekleştiği taktirde hemen tıbbı yardım isteyin. Kazazedeyi kusturmayın. Ağız kirlenmiş ise su ile iyice yıkanmalıdır. Genel uyarılar : Oluşabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.

3 Sayfa 3 / 8 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri: Emülsiyon su içerdiği için olası bir yangın tehlikesi bulunmamaktadır. Elverişli söndürücü maddeler : Küçük yangınlarda alevler toprak ve kum ile, büyük yangınlar Kuru kimyasal toz ve karbon dioksit kullanılmalıdır. Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Yoktur. Özel koruyucu teçhizat Korumasızlık tehlikesi : Yangın sonucu sağlığa zararlı yoğun karbonmonoksit, kükürt ve tanımlanamayan gazlar açığa çıkabilir. Komple koruyucu elbise, tüplü ve göz korumalı solunum aygıtı gerekir. : Kirlenmiş alan temiz su ve deterjan ile temizlenmelidir. Kirlenmiş sular, kuyulardan, yeraltı sularından uzak tutulmalıdır. Söndürmede kullanılan suyun toprak kum veya diğer absorban malzemelerle toplamasında yeterli önlemler alınmalıdır. Alanda arıtma tesisi yok ise kirli sular kanalizasyona deşarj edilmemelidir. Kirlenmiş su ve toprak, yerel kurallara göre bertaraf edilmelidir. 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler: Şahsi önlemler Çevresel Önlemler Temizleme için yöntemler : Olası bir yangın anında dumanını solumayın. : Malzeme dökülür ise yüzey sularına, kanalizasyonlara veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. Küçük ya da büyük sızıntılarda yayılan malzeme kuru inert (toprak, kum vb..) malzemelerle absorbe edilmelidir. Bertarafı için uygun etiketli bidonlara doldurulmalıdır. Toprak üstünde yayılma/sızma için 8 ve 13 nolu bölüme bakınız. : Uygun mekanik taşıyıcı araç kullanın. Dökülmüş ürün (toz veya sıvı bileşen) uygun etiketli bidonlara doldurulmalıdır. 7. Kullanım ve Depolama: Güvenli çalışma için uyarılar : Likit uygulaması, yeterli eğitim almış, nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Karışım, sadece ürünün kendi sıvı ve toz bileşeni ile yapılmalıdır. Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Uzun süreli gözle temasından kaçının. her zamanki hijyen tedbirlerinizi alınız. Eldiven, uzun kollu iş elbisesi, uzun pantolon, bot, kask ve koruyucu gözlük giyilmesi önerilir. Sentetik kumaşlar giymeyin. Yangından korunmak için uyarılar : Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz.

4 Sayfa 4 / 8 Depolama: Depolarda ve kaplarda aranan özellikler Bir arada depolama ile ilgili uyarılar Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler : Malzemeler düz bir zeminde ve kapalı bir depoda muhafaza edilmelidir. : Güçlü oksitleyici asitlerle aynı alanda depolanmamalıdır. : Direk güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Depolama sahası içinde sigara içmeyin. Serin ve kuru alanda dik bir şekilde depolanmalıdır. Kaplar kullanılmadığı zaman kapalı tutulmalıdır. Ürün 0 C nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin alan depolandığında raf ömrü 12 aydır. Bu alana yetkisi olmayan kişilerin girmesi yasaklanmalıdır. Ek Uyarılar: Uyumsuz malzemeler metnini Bölüm 10 dan bakınız. 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma: Teknik ölçüler/korunmalar : Herhangi özel önlemler gerekmez. Genel/Özel koruyucu tedbirler bu ürünün kullanımı içindir. Solunum korunması : Karışım hazırlanırken toz oluşur bu nedenle toz maskesi kullanılması uygundur. Kapalı alanlarda, yerel havalandırmanın uygun olmadığı korunmasız yerlerde uygulama yapılacaksa solunum cihazları kullanılması önerilir. Buharı/dumanı solumaktan kaçının. El korunması Göz korunması : Koruyucu eldiven giyilmesi uygundur. AS2161 Pvc veya kimyasal dirençli eldiven kullanılmalıdır. : Uygulama esnasında sıçrayabilecek malzeme gözde tahrişe neden olabilir. Kimyasallar için uygun koruyucu işçi gözlükleri kullanılmalıdır. Deri ve vücut koruma : Çalışma giysileri (uzun gömlek, uzun pantolon), kapalı ayakkabı olmalıdır. Sentetik kumaş giymeyin.

5 Sayfa 5 / 8 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Genel Bilgiler: Görünüş : Koyu kıvamlı sıvı Renk : Siyah Esası : İki Bileşenli Bitüm Bazlı Kaplama Malzemesi Sıvı Bileşen: Polimer bitüm dispersiyonu Uygulama Sıcaklığı : +5 C / +35 C Uygulanacak Yüzey Sıcaklığı : +5 C / +30 C Yoğunluk : 1,1 kg/lt Parlama Noktası : Parlama olmaz. İletkenlik : Yok Çözünürlüğü (su içinde) : Çözünür Temizlemeciler : Organik çözücüler Voc (Volatile Organic Compound) : <0,01 %w/w Kendiliğinden tutuşabilme özelliği : Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. 10. Kararlılık ve Tepkime: Teknik ölçüler/korunmalar Kaçınılması gereken Durumlar Kaçınılması Gereken Materyaller : Herhangi özel önlemler gerekmez : Önerilen kullanım ve depolama şartlarında stabildir. Sıcak cisim ve açık ateşten uzak tutunuz. : Güçlü oksitleyiciler, ve asitlerden uzak tutunuz. Tehlikeli Bozunma : Zehirlilik Bilgisi: Akut toksisite: Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 değerleri (toksikolojik deney değerleri) Cas No: Ağızdan LD 50 Ciltten LD 50 Nefesle LC 50/4 h Bileşimi nedeniyle, ürün pratik olarak zararsız kabul edilebilir.

6 Sayfa 6 / 8 Asli tahriş edici etkisi: Ciltte: - Gözde: - Duyarlılık Yaratma: - Ek toksikolojik uyarılar: Bu ürünle ilgili olarak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Uygulama sırasında, bölüm 3 te belirtilen sağlık riskleri oluşabilir. 12. Ekolojik Bilgi: Ekotoksik etkileri: Ekotoksik etkileriyle ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Genel uyarılar: Ürünün çevreye karşı bilinen herhangi bir etkisi yoktur. Bir atık su arıtma tesisine bağlı olmadığı sürece ürünü kanalizasyona deşarj etmeyin. Sınıflandırma üzerine bilgi: Bertaraf Bilgileri: Atıklar yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Herhangi bir özel önlem gerektirmez. Ulusal mevzuatta belirlenen düzenlemelere uyulmalıdır. Atık kodu: - Ambalaj Malzemesinin Bertarafı: Kullanılmıs ambalaj, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uygun bir sekilde tekrar geri kazanılması ya da bertaraf edilmesi için lisanslı yetkili kurumlara teslim edilmelidir. 14. Taşımacılık Bilgileri: ADR/RID: ADR/RID sınıfı : Taşınması kısıtlanmamıştır. UN numarası : - Ambalaj grubu : - Tehlike pusulası : - Malın tanımı : -

7 Sayfa 7 / 8 İMDG: İMDG sınıfı : Taşınması kısıtlanmamıştır. UN numarası : - Ambalaj grubu : - Malın tanımı : - Marine pollutant : Hayır İCAO-Tİ ve İATA-DGR: İCAO/İATA sınıfı : Taşınması kısıtlanmamıştır. UN numarası : - Ambalaj grubu : - Malın tanımı : - Taşıma yönetmelikleri uyarınca, tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır. (ADR/RİD, ADNR, IMDG, ICAO/IATA) 15. Mevzuat Bilgisi: Bu malzeme AB etiketlemesi ve sınıflandırması gerektirmez. Tehlikeli Özellikler : - Risk (R) Durumları : - Güvenlik (S) Tavsiyeleri : - Mevzuat: 67/548/EEC (tehlikeli maddeler) ve 1999/45/EC (tehlikeli müstahzarlar) sayılı AB direktiflerine göre sınıflandırılmaz. 16. Diğer Bilgiler: Bölüm 2 den R cümleleri: Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler, Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır. Ürün kısım 1 de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Ürünün kullanımındaki özel koşullar üreticinin kontrolü dışında olduğundan, tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatının oluşturduğu duruma dayanmakta olup; sağlık, emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti etmez. Daha detaylı bilgi almak isterseniz üretici iletişim bilgilerine ilk sayfadan ulaşabilirsiniz.

8 Sayfa 8 / 8 Sözlük: CAS-no: Kimyasal Kuramlar Servisi (CAS) endeks numarası EINECs-no: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. Mevcut kimyasallar olarak anılan tüm kimyasalların bulunduğu listedir ADR/RID: Karada nakliye (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma sınır ötesi/yurtiçi) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü IATA: Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği IMDG: Denizde gemi nakliyatı (Uluslararası Denizcilik-Tehlikeli mallar) LD 50: Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksikmaddenin, bu hayvan popülasyonunun %50 sini öldüren doz olarak tanımlanır. LC 50: Belirli bir süre içinde, çevrede bulunan kimyasal maddeye maruz kalan deney hayvanlarının % 50 sini öldüren madde derişimi olarak tanımlanır Bu güvenlik bilgi formu BTM A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. BTM A.Ş. ürünlerine ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına adresinden ulaşabilirsiniz.

MALZEME GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU (MSDS) Sayfa 1 / 9

MALZEME GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU (MSDS) Sayfa 1 / 9 Sayfa 1 / 9 ELT 400 ELASTOPAST 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / Đş Sahibinin Tanımı: Ürün hakkında bilgiler Ticari Adı Ürün Grubu Madde / müstahzarın kullanımı : BTM ELT 400 - ELASTOPAST : DERZ DOLGU MACUNU

Detaylı

weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.FLOOR 4610 1.2. Madde veya

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. Bileşen Adı CAS No EC No % (w/w) Sınıflandırma(*)

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. Bileşen Adı CAS No EC No % (w/w) Sınıflandırma(*) 1 / 6 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC, 2001/58/EC) ile 11.03.2002 tarih, 24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliği ne uygun

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygun olarak hazırlanmıştır

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygun olarak hazırlanmıştır Sayfa: 1/9 * 1 Madde / Müstahzar ve firma adı Ürün tanılayıcı Ürün Kodu: BM06A333 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Madde/ Müstahzarın Kullanım

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

: DIS PLUS GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: DIS PLUS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10003 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, bulaşık deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

IPETHENE 4203, 100, 111, 210, 320, 470, 600, 670, 810, 830, 900

IPETHENE 4203, 100, 111, 210, 320, 470, 600, 670, 810, 830, 900 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 169004 Kimyasal Adı Düşük Yoğunluk Polietilen CAS No 9002-88-4 Molekül Formülü (C2H4)n Ürün Tanımı Düşük Yoğunluk

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5 Yayın tarihi: 15.01.2008 Güncelleme tarihi: 15.01.2008 * 1. Madde/Müstahzar ve İşletme Hakkında Bilgiler Ürünle ilgili

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı