Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı"

Transkript

1 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir : (1) Meguiar's, Inc., bu bilgilere ulaşmanızı sağlar, eğer önceki anlaşma size ulaşmadıysa, tüm bilginin değişiklik olmadan kopya edilmesini sağlar ve (2) bunun üzerinden kazanç sağlamak amacı ile ne kopyası ne de orijinali satılmaz ya da dağıtılmaz. Belge Grup Versiyon Numarası: 1.00 Revizyon Tarihi: 03/12/2012 Önceki Versiyon Tarihi: İlk Konu Taşıma versiyon numarası: 1.00 (03/12/2012) Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ( GBF) REACH Regulasyonu (1907/2006) ve onun bildirimlerine uyumlu olarak Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik'e ( R.G; 27092, Tarih : ) göre hazırlanmıştır. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 1.1.Ürün tanımlayıcısı A12, Liquid Car Cleaner Wax (21-139A): A Maddenin ya da karısımın ilgili tanımlanmıs kullanımları ve uyarı halindeki kullanımları tanımlanan kullanımlar Otomotiv 1.3. Madde ya da karışımın tedarikçi detayları ADRES: TURK - Local Meguiar's Adresi Telefon: TURK - Local Meguiar's Telefonu E-posta TURK - Local Meguair's Website: TURK - Local Meguiar's Websitesi 1.4. Acil telefon numaraları TURK - Local Meguiar's Acil Durum telefonu BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Tehlikeli maddeler(67/548/eec)/ mühtahzarlar (1999/45/EC) direktifi Tehlike Belirtisi: R66 R67 Tüm R Tanımları için, 16.bölüme bakınız Etiket elemanları Tehlikeli maddeler(67/548/eec)/ mühtahzarlar (1999/45/EC) direktifi Sayfa: 1 / 14

2 Sembol(ler) Yok. İçerik: Etikete bileşen yok. Risk ibareleri: R67 R66 Güvenlik ifadeleri: S23A S24 S62 S2 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Buharını solumayın. Cilt ile temasından kaçının. Yutulursa kusturmayın: Derhal tıbbi yardım alın ve kabı veya etiketi gösterin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Etiketleme ile ilgili notlar Ürünün viskozitesi nedeniyle etikette R65'ın yer alması gerekmemektedir. Deterjanlar için (EC) No.648/2004 Yönetmeliği'ne göre güncellenmiştir. 648/2004'e göre sağlanan içerik; 15-30%: Alifatik hidrokarbonlar; <5%: aromatik hidrokarbonlar, non-iyonik yüzeyaktifler. Parfüm,metilkloroizotiazolinon,metilizotiazolinon içerir. Nota P CASRN 'a uygulanır. Nota N CASRN 'ye uygulanır Diğer zararlar Bilinen yok BÖLÜM 3 :Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Bileşen C.A.S. No. AB % Ağırlıkça Envanteri TEHLİKESİ OLAMAYAN Karışım MALZEMELER EINECS Xn:R65 - Nota 4,P (AB) R53; R66; R67 (Özel sınıflandırılan) SU ILE HAFIF PETROLYUM DISTILATLARI EINECS Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) STOT SE 3, H336; ABH066; Sucul Kronik 4, H413 (Özel sınıflandırılan) 3-7 Xn:R65 - Nota 4 (AB) R10; R66; R67 (Özel sınıflandırılan) Siloksan ve Silikonlar, di-me Asp. Tox. 1, H304 (CLP) Alevlenir Sıvı 3, H226; STOT SE 3, H336; ABH066 (Özel sınıflandırılan) Sayfa: 2 / 14

3 SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT EINECS EINECS ,1-1,0 Nota N (AB) Xn:R20-65; R66 (Özel sınıflandırılan) Nota N (CLP) Akut Tox. 4, H332; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; ABH066 (Özel sınıflandırılan) KORUYUCULAR Ticari Sır < 5 Lütfen bu bölümde geçen R ifadelerive H açıklamalarının içerikleri için bölüm 16'ya bakınız Lütfen Üstteki bileşenlere uygulanan herhangi bir Nota için bölüm 15 'e bakın. Mesleki malzeme maruziyet limitleri ya da PBT veya vpvb statüler bilgisi için GBF 'nin 8 ve 12. numaralı bölümlerine bakınız. BÖLÜM 4 :İlk Yardım Tedbirleri 4.1. İlk yardım önlemleri açıklaması Göz Teması: Bol miktarda su ile yıkayın. Eğer kolay çıkarılabiliyorsa kontakt lenslerinizi çıkarın.yıkamaya devam edin. Eğer belirtiler/semptomlar görülürse,doktora başvurun. Cilt ileteması: Su ve sabunla yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse, tıbbi yardım alın. : Kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer kendinizi kötü hissederseniz tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde: Ağzı yıkayın. Eğer kötü hissederseniz, tıbbi yardım alın En önemli semptomlar ve etkiler,hem akut hem de gecikmiş toksikolojik etkilerine dair bilgi için Bölüm 11.1 'e bakınız Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi. BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Tedbirleri 5.1. Yangın Söndürme Yangın halinde: Söndürme için karbon dioksit ya da kuru kimyasal söndürücü kullanın Karışım veya maddeden kaynaklanan özel tehlikeler Hiçbiri ürünün yapısından kaynaklanmaz. Tehlikeli Bozunma veya Yan Ürünleri Madde Formaldehit Karbon monooksit Karbon dioksit Buhar ve Gazları Tahriş Edici Şart Yanma sırasında Yanma sırasında Yanma sırasında Yanma sırasında Sayfa: 3 / 14

4 5.3. İtfaiyeciler için tavsiyeler Olagandisi yangin ve infilak tehlikesi beklenmemektedir. BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Ortamı tahliye edin. Alani havalandiriniz. Iyi endüstriyel hijyen uygulamalarna göre büyük döküntülerde veya kapali mekanlarda egzost havalandirma temin edilmelidir. Uyari] Elektrik motoru tutusma kaynagi olabilir ve yanici gazlarin ve buharin patlamasina ya da yanmasina neden olabilir. Fiziksel ve sağlık ile ilgili tehlikeler, solunum koruma, havalandırma ve kişişel koryucu ekipmanlar ile ilgil bilgi için GBF'nin ilgili bölümüne bakın Çevresel önlemler Çevreye salıverilmesinden kaçının Büyük dökülmeler için kanalizasyon yolunu kapatiniz, su yoluna karismamasi için bentler olusturunuz Temizleme ve şartlandırma Malzemeleri ve Yöntemleri Döküntü kaba toplanmalidir. Döküntü alaninin etrafinda calisirken; bentonit, vermikülit ya da uygun inorganik emici madde ile örtünüz. Kuruyana kadar etkili emici ile karisitriniz. Hatirlatma, toksik korosivite veya yanici tehlikeyi ortadan kaldiracak absorban madde ilavesi Dökülen maddenin mümkün oldugu kadarini toplayiniz. Tasima icin uygun oldugu onaylanmis kapali kaba koyunuz. Kalinti deterjan ve su ile temizlenmelidir. Kabi kapatiniz. Toplanmis malzeme kisa zamanda imha edilmelidir Diğer bölümlere referans Daha fazla bilgi için Bölüm 8 ve Bölüğm 13 'e bakın. BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama 7.1. Taşıma için güvenlik önlemleri Kapali mekanda veya hava akiminin az oldugu mekanda kullanmayiniz. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozu/dumanı/gazı/sisi/buharları/spreyi solumasından sakının. Gözlerin içine, deri ya da giysilerinizin temasından sakının. Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin ya da sigara içmeyin. Kullanımdan hemen sonra yıkayın. Oksitleyici maddelerden sakının. (Örneğin:Klorin, kromik asit vb.) 7.2. Uyumsuzlukları da dahil olarak güvenli saklama koşulları İyi havalandırılmış bir yerdedepolayın.kabı sıkıca kapalı tutun. Güneş ışığından sakının. Isidan uzakta saklayiniz. Asitlerden uzakta saklayiniz. Kuvvetli bazlardan uzak depolayiniz. Oksidasyon araçlarindan uzakta tutunuz. Mamulü gida veya ilaç maddeleri ile temas edebilecegi alanlardan uzakta saklayiniz Özel nihai kullanımlar Elleçleme ve depolama bilgileri için Bölüm 7.1 ve 7.2 'ye bakın. Maruziyet kontrolleri ve kişisel korunma bilgileri için Bölüm 8 'e bakın. BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma 8.1 Kontrol parametreleri Mesleki maruziyet limitleri Bileşen C.A.S. No. Aktif madde Limit tipi Ek Açıklamalar Üretici TWA:100 ppm kesinleşmiştir Türkiye OELS : Türkiye. OELS, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,Ek I, Gösterge Niteliğindeki Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri Sayfa: 4 / 14

5 TWA: Zaman-Ağırlıklı-Ortalama STEL: Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı ppm: milyonda parçalar mg/m3: metre küpte milligram CEIL: Azami değer 8.2.Maruziyet kontrolleri Mühendislik kontrolleri İlgili maruziyeti kontrol etmek ve/veya toz/duman/sis/buhar/sprey maruziyet limitlerini sınır değerinin altında tutmak için genel seyreltme havalandırması ve /veya ortam havalandırma çıkışını kullanın Kişisel koruyucu donanımlar (PPE) Göz/yüz koruma iyi endüstriyel hijyen ornegidir Göz/.yüz koruyucu kullanın. Belirtilen göz korumaları önerilmektedir: Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri Cilt/EL koruması Koruyucu eldiven kullanın. Belirtilen malzemelerden yapılmış eldivenler tavsiye edilmektedir: Nitril Kauçuk Solunum koruma Yetersiz havalandırma olduğu durumlarda solunum maskesi kullanın. Maske gerekliliğinde maruz kalma değerlendirmeleri karar vermek için gerekebilir. Eğer maske gerekiyorsa, tüm yüz maskeli olanları kullanın. Maruz kalma değerlendirmelerine göre, solunumla maruz kalmayı azaltmak için aşağıdaki maske çeşitlerini kullanabilirsiniz: Organik buharlar için uygun hava temizleyici yarım yüz veya tam yüz maskesi Spesifik uygulamalarla ilgili uygunluk soruaro için, maske üreticisine başvurun. BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler Fiziksel durum Sıvı Görünüş/Koku Tatlı, hoş koku; kremsi fil dişi renkli sıvı Ph 8,5-9,2 Kaynama noktası/kaynama aralığı 198,9 ºC Erime noktası Alevlenirlik ( katı, gaz) Patlayıcı özellikleri: Sınıflandırılmamış Oksitleyici özellikleri: Sınıflandırılmamış Tutuşma noktası Yanma noktası > 93 C (200 F) Otoignisyon sıcaklığı Alevlenme Limitleri(LEL) Alevlenme Limitleri( uel) Buhar basıncı Bağıl yoğunluk 0,91-1,01 [Ref Std:Su=1] Su çözünürlüğü Partisyon katsayısı: n-oktanol/su Moderat Sayfa: 5 / 14

6 Buharlaşma hızı Buhar Yoğunluğu Viskozite Yoğunluk Pa-s 0,91-1,01 g/cm Diğer bilgiler Uçucu Organik Bileşenler 14,66 % ağırlık BÖLÜM 10:Kararlılık ve Tepkime 10.1 Reaktivite Bu malzeme, belirli ajanlar ile belirli sartlar altinda reaktif olabilir. Bölümde ilgili basliga bakin Kimyasal stabilite Stabil Zararlı reaksiyon oluşma olasılığı Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez Kacinilmasi gereken sartlar Isı 10.5 Uyumlu olmayan malzemeler Kuvvetli asitler Kuvvetli bazlar Kuvvetli oksitleyici ajanlar 10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri Madde Bilinmiyor. Şart BÖLÜM 11:Toksikolojik Bilgi Aşağıdaki bu bilgi,eğer spesifik malzeme ları bir yetkili makam tarafından belirtilmişse Bölüm 2'deki malzeme sı ile uyumlu olmayabilir. Buna ek olarak,malzemelerdeki toksikolojik verisi, maruziyet belirti ve semptomları ve /veya malzeme sında yansıtılmayabilir, çünkü bir malzeme, etiketleme için eşiğin altında bulunabilir ve maruziyete uygun olamyabilir ya da mevcut veri o malzemenin bütünü için ilişkilendirilemeyebilinir Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Maruziyet Belirtileri ve Semptomlar komponentlerdeki ve/ veya test verisine dayali veri, bu malzemede belirtilen sağlık problemlerine neden olabilir: Göz Teması: Malzeme kullaniminda göz ile temas etmesi halinde belirgin bir tahrise sebebiyet vermez. Cilt ileteması: Hafif Cilt Tahrişi: Belirtiler/semptomlar lokal kızarıklıklar, kabarıklık, kaşınma ve kuruluk şeklinde olabilir. Sayfa: 6 / 14

7 : Teneffüs edildiginde kalici zaralar birakabilir. Solunum yolu tahrisi: Semptomlar: öksürük, burun akintisi, hapsirma, ses kisilmasi, bas agrisi, burun ve bogaz agrisi. Solunması halinde hedef organda etkilere neden olabilr. Ağız yoluyla alım: Gastrointestinal Irritasyon: Semptomlar; mide bozulmasi, karin agrisi, kusma, mide bulantisi ve isal. Mideye ulaştırsa hedef organda etkilere neden olabilir. Hedef Organ Etkileri: Merkezi sinir sistemi Depresyonu: Semptomlar olarak, bas agrisi, bas dönmesi, reaksiyonlarda yavaslama, mide bulantisi, bilinç kaybi. Toksikolojik Veri Akut Toksisite İsim Rut Canlı türü Değer Genel ürün Ağız yoluyla alım ATE > olarak hesaplanan herhangi bir test datası mevcut değildir mg/kg Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg -Buhar (4 Sıçan LC50 Olması beklenen saatler) Ağız yoluyla alım Sıçan LD50 > mg/kg SU ILE HAFIF Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg PETROLYUM DISTILATLARI SU ILE HAFIF -Toz/Buhar (4 Sıçan LC50 > 3,0 PETROLYUM DISTILATLARI saatler) SU ILE HAFIF Ağız yoluyla alım Sıçan LD50 > mg/kg PETROLYUM DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE Cilt ile ilgili LD50 Thamin edilen > mg/kg MALZEMELER, KIMYASALLAR SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Ağız yoluyla alım LD50 Olması beklenen mg/kg Siloksan ve Silikonlar, di-me Cilt ile ilgili LD50 > mg/kg Siloksan ve Silikonlar, di-me Ağız yoluyla alım LD50 > mg/kg SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT ATE = akut toksisite kestirimi Cilt Aşındırıcısı/Tahrişi İsim Canlı türü Değer Hafif tahriş edici SU ILE HAFIF PETROLYUM Hafif tahriş edici DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me Minimal tahriş SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Ciddi Göz Hasarı/ Tahriş İsim Canlı türü Değer Hafif tahriş edici SU ILE HAFIF PETROLYUM Hafif tahriş edici DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me Hafif tahriş edici SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE Sayfa: 7 / 14

8 ORTA DISTILAT Cilt Hassasiyeti İsim Canlı türü Değer Hassaslaştırıcı değil SU ILE HAFIF PETROLYUM Hassaslaştırıcı değil DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Solunum Duyarlılığı İsim Canlı türü Değer SU ILE HAFIF PETROLYUM DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Jerm Hücre Mutajenite İsim Rut Değer Mutajenik değil Vitroda Bazı pozitif fakat mevcut data SU ILE HAFIF PETROLYUM Vitroda Mutajenik değil DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Vitroda Bazı pozitif fakat mevcut data Siloksan ve Silikonlar, di-me SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Kanserojenlik İsim Rut Canlı türü Değer Cilt ile ilgili Bazı pozitif fakat mevcut data Bazı pozitif fakat mevcut data SU ILE HAFIF PETROLYUM DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Üreme Toksisite Cilt ile ilgili Bazı pozitif fakat mevcut data Kanserojen Üreme ve / veya Gelişimsel Etkileri İsim Rut Değer Canlı türü Test Sonucu Maruziyet Süresi Sayfa: 8 / 14

9 Üreme ve / veya gelişme için toksik etkisi bulunmamaktadır. SU ILE HAFIF PETROLYUM DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Üreme ve / veya gelişme için toksik etkisi bulunmamaktadır. NOAEL 2,356 NOAEL 364 ppm Hedef Organ(lar) Spesifik Hedef Organ Toksisite- tek maruziyet İsim Rut Hedef Organ(lar) Merkezi sinir sistemi depresyonu solunum tahrişi Bazı pozitif sinir sistemi Bazı pozitif solunum sistemi Bazı pozitif kalp Bütün veriler negatiftir. karaciğer Bütün veriler Böbrek ve/veya negatiftir. mesane Değer Canlı türü Test Sonucu Maruziyet Süresi Uyuşukluğa ve NOAEL baş dönmesine neden olabilir. Tahriş Edici Pozitif NOEL 6,5 NOEL 2,4 NOAEL 2,5 NOAEL 0,610 kaslar Bütün veriler negatiftir. NOAEL 0,61 SU ILE Merkezi sinir sistemi Uyuşukluğa ve baş dönmesine NOAEL HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI depresyonu neden olabilir. SU ILE solunum tahrişi Bazı pozitif Tahriş Edici Sayfa: 9 / 14

10 HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI SERAMIK MADDE VE MALZEMEL ER, KIMYASAL LAR Siloksan ve Silikonlar, di- Me SOLVENTLE INCELTILMI S SU ILE ORTA DISTILAT solunum tahrişi Bazı pozitif Pozitif Tahriş Edici Pozitif Spesifik Hedef Organ Toksisite- tekrarlanan maruziyet İsim Rut Hedef Organ(lar) Değer Canlı türü Test Sonucu Maruziyet Süresi Cilt ile ilgili sinir sistemi Bazı pozitif LOEL 691 mg/kg sinir sistemi Bazı pozitif solunum sistemi Bazı pozitif Endokrin sistemi kaslar Böbrek ve/veya mesane kemik,dişler,tırn aklar,ve /veya saç kan karaciğer Bazı pozitif Bazı pozitif Bütün veriler negatiftir. LOEL 4,580 NOEL 0,619 LOEL 0,616 LOEL 0,57 NOAEL 5,62 Sayfa: 10 / 14

11 SU ILE HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI SU ILE HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI SU ILE HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI SU ILE HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI SU ILE HAFIF PETROLYU M DISTILATL ARI SERAMIK MADDE VE MALZEMEL ER, KIMYASAL LAR SERAMIK MADDE VE MALZEMEL ER, KIMYASAL LAR SOLVENTLE INCELTILMI S SU ILE ORTA kalp Bütün veriler negatiftir. bağışıklık Bütün veriler sistemi negatiftir. Cilt ile ilgili kemik,dişler,tırn Bazı pozitif aklar,ve /veya saç Cilt ile ilgili karaciğer Bazı pozitif Ağız yoluyla alım Ağız yoluyla alım hematopoietik sistem karaciğer Böbrek ve/veya mesane pulmoner fibrozis Bütün veriler negatiftir. Bazı pozitif Bazı pozitif Uzun süren ve tekrarlanan maruziyetlere bağlı olarak organlarda hasara neden olabilir. solunum sistemi Bazı pozitif NOAEL 1,271 NOAEL 0,616 NOEL NOEL mg/kg/day NOAEL 0,1 NOEL 100 mg/kg/day LOAEL 100 mg/kg NOAEL NOEL Sayfa: 11 / 14

12 DISTILAT Aspirasyon Tehlikesi İsim SU ILE HAFIF PETROLYUM DISTILATLARI SERAMIK MADDE VE MALZEMELER, KIMYASALLAR Siloksan ve Silikonlar, di-me SOLVENTLE INCELTILMIS SU ILE ORTA DISTILAT Değer Aspirasyon tehlikesi Aspirasyon tehlikesi Solunum tehlikesi yoktur. Solunum tehlikesi yoktur. Solunum tehlikesi yoktur. Bu malzeme ve/veya bileşlenlerine ait daha fazla toksikolojik bilgi için lütfen GBF'nin ilk sayfasında listelenen telefon numaraları ve adresler ile irtibat kurun. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi Aşağıdaki bu bilgi,eğer spesifik malzeme ları bir yetkili makam tarafından belirtilmişse Bölüm 2'deki malzeme sı ile uyumlu olmayabilir. İstek üzerine malzeme ile ilgili ek bilgi, 2. bölümde mevcuttur.buna ek olarak, malzeme üzerinde çevresel kader ve etkileri verileri bu bölüme yansıtılmayabilir. Çünkü bir malzeme, etiketleme eşik değerinin altında kalmış olabilir ve maruziyete neden olması beklenmeyebilir. veya mevcut veri o malzemenin bütünü için ilişkilendirilemeyebilinir Toksisite Akut sucul tehlike: GHS kriterlerine göre sulcul yaşam için akut toksik etkisi bulunmamaktadır. Kronik sucul tehlike: GHS kriterlerine göre sulcul yaşam için kronik toksik etkisi bulunmamaktadır. Ürün test verisi mevcut değildir. Bileşen test datası mevcut değil Dayanıklılık ve bozunabilirlik Test verisi mevcut değildir : Bioakümülatif potansiyel Test verisi mevcut değildir Topraktaki Hareketlilik Daha fazla detay için üretici ile iletişime geçin PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Şuan için bir bilgi mevcut değil, daha fazla detay için üreticiye başvurun Diğer yan etkileri Mevcut bilgi yok Bu hazirlama deterjan regulasyonu No.648/2004da belirtildigi gibi biyolojik olarak parçalanabilir madde olma kriterine uygun olanlar aktif maddeleri kapsamaktadir. BÖLÜM 13 :Bertaraf Bilgileri 13.1 Atık arıtma yöntemleri Sayfa: 12 / 14

13 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun olarak imha ediniz. İzinli endüstriyel atık merkezinde su ürününü imha edin. Alternatif olarak izin verilen atık yakma tesisinde bertaraf etmeyin. Uygun yok etme yakma işlemi esnasında ek yakıt kullanımı gerektirebilir. Tehlikeli kimyasalların (kimyasal maddeler/karışımlar/preparatlar, uygulanabilir regulasyonlar tarafından Tehlikeli sınıfına alınmış) taşınması ve elleçlenmesi için kullanılan boş variller/fıçılar/kaplar, uygulanabilir atık regülasyonları aksini belirtmedikçe tehlikeli atıklar olarak görülecek, saklanacak, davranılacak ve imha edilecektir. Uygun müdahaleyi ve atık tesislerini kararlaştırmak için regulasyon otoritelerine başvurun. Bir atık kolunun kodlanması tüketicinin ürünü kullanmasıyla baz alınmıştır. Bu, üreticinin kontrolünde olmadığı için, kullanımdan sonra atık kodları temin edilmeyecektir. Lütfen atık kolunuza doğru kodu verebilmek için Avrupa Atık Kuralları (EWC /532/CE ve kanun değişikliklerine bakın. Ulusal ve/veya yerel regulasyonların uygunluğundan emin olun ve her zaman lisanslı bir kontraktör kullanınç AB atık kodu ( satılan ürün gibi) 'da sözü geçenler dışındaki deterjanlar BÖLÜM 14 :Taşımacılık Bilgileri ADR/IMDG/IATA: Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır. BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgileri Madde ve karışımı için güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/özel mevzuat Küresel envanter durumu Daha fazla bilgi için üreticiyle irtibata geçin. Bu malzemenin bileşenleri Kore Zehirli Kimyasal Kontrol Kanunu'nun hükümleyle uyumludur. Bazı kısıtlamalar uygulanabilir.ek bilgi için satış bölümü ile irtibata geçiniz. Bu malzemenin bileşenleri Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bildirim ve Değerlendirme Programı (NICNAS) ve hükümlerle uyumludur. Bazı kısıtlamalar uygulanabilir. Ek bilgi için satış bölümüyle irtibata geçiniz. Bu materyalin bileşimleri Filipinler RA 6969 gereğince oluşur. Belirli kısıtlamalar uygulanabilir. Daha fazla bilgi için satış bölümüne başvurun. Bu ürünün bileşenleri CEPA 'nın yeni madde bildirim esasları ile uyum içindedir. Bu ürünün bileşenleri TSCA 'nın kimyasal bildirim esasları ile uyum içindedir. 648/2004/EC deterjan regülasyonu Ek VII D 'ye göre bileşenler listesi EC 648/2004 Deterjan Yönetmeliği'ne göre sağlanan içerik bilgileri: Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi BÖLÜM 16 :Diğer bilgiler H açıklamalarına ilişkin Liste EUH066 H226 H304 H332 H336 H413 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Alevlenir sıvı ve buhar. Yutulursa ve hava yoluna girerse ölümcül olabilir. Solunması halinde zararlıdır. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Sucul yaşam için uzun süreli ters etkilerin oluşmasına neden olabilir. R-ibarelerine ilişkin Liste R10 Alevlenir. R20 Solunması halinde zararlıdır. Sayfa: 13 / 14

14 R53 R65 R66 R67 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Zararlı: Yutulması halinde sağlığa akciğer hasar tehlikesi. Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Revizyon bilgisi Revizyon bilgisi mevcut değildir. TEKZİP: Güvenlik Bilgi Formlarınsa bulunan bilgiler deneyimlerimize dayalıdır ve yayım tarihine kadar sahip olduğumuz en doğru bilgidir, ama biz, herhangi bir kayıp, hasar veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz (yasa gereği hariç olarak).malzemenin diğer malzemelerle birlikte kombinasyonu halindeki kullanımlarında ya da Bilgi Formunda bulunan herhangi bir kullanım için bu bilgi geçerli olmayabilir. Bu nedenle, müşterilerin kendi amaçlanan uygulamaları için ürünün uygunluğunu görebilmek adına test yapmaları önemlidir. Meguiar's, Inc. Turkey MSDS'leri TURK - Local Meguiar's Website'dan bulunabilir. Sayfa: 14 / 14

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, eguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. eguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazırlanmıştır - 1272/2008 CLP; 453/2010 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tarihi Sürüm 15/08/2013 4 BÖLÜM

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU hazır lanmıştır BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı Ürün tarifi Ürün Türü Teşhis ile ilgili diğer bilgiler GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sivi poliüretan reçine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Kullanım alanı : Muhtelif asetatlar, asetil bileşikler, suni ipek üretimi, kauçuk ve plastik

Kullanım alanı : Muhtelif asetatlar, asetil bileşikler, suni ipek üretimi, kauçuk ve plastik Page 1 / 10 1- MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : Ak10022 CAS No : 64-19-7 EINECS No : 200-580-7 Index-No. : 607-002-00-6 1.2 Madde veya müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI Sayfa No: 1/13 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı SDS No 1553/A 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tünel kalıp ön germeli beton uygulamaları,

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

: ACE ULTRA POWER JEL Cicek Kokulu

: ACE ULTRA POWER JEL Cicek Kokulu Yayın tarihi: 07/04/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : 252-104-2 (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2009 SDS No. 418-4 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı