Bölüm 13 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 13 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler"

Transkript

1 Uluslararası Danışmanlık Firmalarından McKinsey in 7-S Modeli Bölüm 13 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler 1. Strategy (Strateji) 2. Structure (İşletme yapıları) 3. Systems (Sistemler) 4. Style (Yönetim tarzları) 5. Shared Values (Paylaşılan değerler/kurum kültürü) 6. Staff (İnsan kaynakları) 7. Skills (Yetenekler) 2. İşletme Yapıları İşletmenin Fiziki Yapısı; binaları, makineleri, kuruluş yeri (mekan), bölgesel konumu gibi fiziki unsurlar ve bunlar arasındaki ilişkinin oluşturduğu yapıdır. İşletmenin fiziki yapısında; İşletmenin bulunduğu yer, Sabit varlıklarının verimli üretime yönelik fiziki yerleştirilmesi, İşletmenin dekorasyonu, mobilya yapısı, tanıtım ve imaja yönelik yerleşim planlanması göz önüne alınır. 2. İşletme Yapıları İşletmenin Sosyal Yapısı; çalışanlar, pozisyonlar (mevkiler), bölümler gibi sosyal elemanlar ve bunlar arasındaki ilişkinin oluşturduğu yapıdır. İşletmenin sosyal yapısında İşletmenin ölçeği, İş bölümü ve uzmanlık derecesi, Bölümlere ayırma, Emir-komuta ve kurmay ilişkilerinin yapısı, Yönetim (kontrol) alanı, Merkezileşme derecesi, Biçimselleşme (formalizasyon) derecesi göz önüne alınır. Stratejiler ve Bölümlere Ayırma Örgütün belirli ölçütler dikkate alınarak, çeşitli birimlere ayrılması ve her birimin (birer yönetici emrinde) yetki ve sorumluluk sınırlarının çizilerek, bunun organizasyon yapısına uygulanmasına bölümlere ayırma (departmentalization) denilmektedir. 1

2 Örgüt Yapısı Türleri 1. İşlevlere Göre Bölümlenmiş Yapı 1. İşlevlere Göre Bölümlenme: Ortak amaçların birlikte işlemesi amacıyla oluşturulmuş yapıdır. Genel Müdür (CEO) Çalışanların bilgi ve yetenekleri tek bir amaç için birleştirilmiştir. Gnl Md.Yrd. Muhasebe Gnl Md.Yrd. İmalat Gnl Md.Yrd. Ar-ge 7 Muhasebe Şefi Bütçe Analisti Fabrika Müdürü Bakım Müdürü Eğitim Uzmanı S.Yardım Uzmanı 8 İşlevlere Göre Bölümlenmiş Yapı Güçlü-Zayıf Yönleri GÜÇLÜ: Bilgi ve yetenek gelişimine neden olur Örgütün fonksiyonel amaçları gerçekleştirmesini sağlar. Tek veya az çeşit ürünler için idealdir ZAYIF: Çevresel değişime uyum yavaştır Karar üst yönetimde yığılır Yenilikçilik düşüktür Amaçların gerçekleştirmesinde kısıtlı bakış içerir 9 2. İş Birimine (Ürünlere) Göre Bölümlenmiş Yapı Kendi içerisinde ayrı işlevsel departmanları olan yapıdır Gen.Müd. Elektronik Yayın Büro Otomasyonu Sanal Gerçeklik A/G İml Muh Paz A/G İml Muh Paz A/G İml Muh Paz 12 2

3 2. İş Birimine Göre Bölümlenmiş Yapı 1. Hareketli çevrelerdeki hızlı değişmeler için uygun 2. İlişki noktaları belirgin olduğu için müşteri doyumu sağlar 3. Bölüm içinde yüksek eşgüdüm 4. Kararlar yerinden alınır 1. Bölümler arasındaki eşgüdüm zayıflar 2. Teknik uzmanlığı yok eder 3. Bölümler arasında bütünleşme ve standardizasyon zorlaşır Coğrafik Yapı 4. Matris Yapı Farklı bölgelerde kurulmuş ve kendi içinde benzer işlevleri içeren örgüt yapısıdır. İnsanların bir projeden diğerine aktarılarak en iyi şekilde kullanılmasına imkan vermektedir. CEO Steve Jobs Çalışan, bir departmanın üyesi olduğu halde birden fazla projeyle ve proje yöneticisi ile birlikte çalışır Apple Amerika Apple Avrupa Apple Pasifik Geniş, karmaşık örgütlerde karar verme, koordinasyon ve kontrol sorunlarını gidermek Kanada L. Amerika Karayipler Asya Avustralya Japonya 15 Geçici olabileceği gibi, sürekli bir yapı da olabilir Matris Yapı Genel Müdür Matris Örgüt Yapısının Güçlü ve Ürün Direktörü A Ürünü Yön. B Ürünü Yön C Ürünü Yön D Ürünü Yön Tasarım Gn.Md.Yrd İmalat Gn.Md.Yrd Pazarlama Gn.Md.Yrd Denetçi Satınalma Yön Hareketli çevredeki hızlı değişimlere ve karmaşık kararlara uygundur 2. Gerek ürünsel gerekse işlevsel beceri geliştirmeye olanak sağlar 3. Çok ürünü olan orta büyüklükteki örgütlerde iyi çalışır 1. İkili yetke nedeniyle çalışanların bunalmasına, kafalarının karışmasına neden olur 3. Zaman alıcıdır, sık toplantılara ve çatışma çözücü çalışmalara gereksinme gösterir 5. Güç dengelerini sağlamak için yoğun çaba gerektirir. 18 3

4 5. Esaslı Yapı yürütme fonksiyonu da takımlara bırakılmıştır örgüt yapısının yüksek ve dar olmaktan çıkıp basit ve geniş bir şekil alması, hiyerarşinin asgari düzeye indirilmesidir. Süreç Sorumlusu Süreç Sorumlusu 1. Üst Yönetim ı Pazar Analizi Araştırma Ürün Planl. Test Yeni Ürün Geliştirme Süreci Müşteri takımlar, amirleri olan kişiye bakmazlar; tüm sorumluluğu üstlenirler. 19 Analiz Satınalma Malzeme Akışı Dağıtım Tedarik ve Destek Süreci Müşteri 20 Esaslı Yapının Güçlü ve Zayıf Yanları 6. Şebeke Esaslı (Modüler) Yapı Örgüt tüm faaliyetlerini başka örgütler üzerinden yönetir 1. Değişimlere hızlı tepki vermeyi ve esnekliği sağlar 2. Herkesin dikkatini üretime yöneltir 3. Sorumluluğu paylaşma, karar verme çalışanları motive eder 1. Temel süreçleri belirlemek güç ve zaman alıcıdır 2. Derinlemesine beceri geliştirmeyi sınırlandırabilir 3. Roller net tanımlanmadığında karışıklık olur 21 Küçük bir yönetim kuruluna sahiptir. Belirli bir iş yeri yoktur ve çoğunlukla network üzerinden yönetilir. Örgütün partnerleri dünyanın farklı yerlerinde olabilir. 22 Premiere Plus Publishing Company de Modüler Yapı Modüler Yapının Güçlü ve Strawberry Hill (Derleme hizmetleri modülü) Premiere Plus Publishing Company Creative Design Inc. Grafik modülü) 1. Küçük örgütlerin dünya çapında kaynaklara ulaşmasını sağlar 2. Büyük yatırımlar yapmaksızın kısa zamanda güçlenmeyi sağlar 3. Yönetim giderlerini düşürür Target Communications (Halkla ilişkiler modülü) A-Z Printshops (Basım modülü) 1. yöneticilerin doğrudan kontrolü yoktur 2. Sözleşmeli ortaklarla ilişkileri yürütme zordur 3. Bir ortak iflas ederse örgütsel başarısızlık riski doğar

5 3. SİSTEMLER Sistem yaklaşımına göre işletme bir sistemler bütünüdür. Bir sistem olarak işletmenin alt sistemleri, onun bölümleridir. Alt ve üst sistemler birbirleriyle ilişki içindedir. Birinde olan değişiklik diğerini etkiler. Tüm sistemler dışardan toplanan bilgileri örgüt içinde kullanarak rekabet üstünlüğü sağlamak ister. 3. SİSTEMLER İşletmelerde süreç, akış ve bağlantılar (sistemler) çeşitli oluşumlar halindedir. bilgi sistemleri, üretim sistemleri, kontrol sistemleri, ölçüm sistemleri, karar sistemleri bunlardan bazılarıdır. Çevreye uyum, hızlı işleyen sistemler bütünüyle mümkündür. Karar Sistemleri Karar sistemleri, işletmelerde karar alınması ile ilgili süreçleri ifade etmektedir. Karar verme bir seçimi ifade eder. Kişinin bir konu üzerinde düşünüp taşınarak ve eldeki seçenekler arasında kendi görüşlerine göre en doğru veya uygun olanı seçmesi, karar vermenin özünü oluşturur. Karar Verme Teknikleri İş yaşamında ve genel olarak hayatta; rasyonel karar verme modeli tam olarak uygulanamamaktadır. Bunun nedeni, karar verenlerin tüm bilgilere sahip olamaması ve bunları tam olarak değerleyememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum literatürde Kısıtlı Rasyonellik olarak tanımlanmaktadır. Kısıtlı rasyonellik, yeterli tatmin esasına dayanır ve yeteri kadar optimum çözümleri bulduğunda, o çözümü kabul eder. Kişisel Kararlar: sezgisel veya geçmiş olaylara dayalı verilen bireysel kararlardır. Grup Kararları Toplu karar verme tekniği: katılımcılar bir araya gelip bazı gündem maddeleri üzerinden yüzyüze tartışarak karar alırlar. Beyin Fırtınası (Brainstorming): hiçbir kısıtlama olmadan herkesin özgürce konuşuğ eleştirinin olmadığı tartışmalardır. Gordon tekniği: tartışma konusunun katılımcılar tarafından bilinmediği, oturum başkanının anahtar kelime veya cümle üzerinden sürdürülür Delphi tekniği: bir koordinatör, konunun uzmanlarına mektupla konuyu bildirir. Sorunu çözme adına uzmanların kısa fikir ve görüşlerini not etmeleri istenir. Gönderilen bilgiler koordinatör tarafından toplanıp derlenip yeniden gönderilir. Uzlaşma sağlanana kadar bu süreç devam eder. Nominal grup tekniği: katılımcılar yüzyüze gelip karşıt görüşlerini sıralar ve birbirlerini ikna etmeye çalışmazlar. Sonuçta ortaya çıkan çözüm önerileri sıralanır ve puanlanır. En çok puanı alan öneri kabul edilir. 5

6 BALIK KILÇIĞI ANALİZİ Balık Kılçığı Analizi, bir neden-sonuç ilişkisine dayanan analiz tekniğidir. Neden- sonuç yaratan faaliyetler veya konular şekil olarak çizildiğinde ortaya çıkan görüntü kılçığı andırdığı için, bu analiz balık kılçığı analizi olarak adlandırılmaktadır. Ters Kılçık Analizi, ters giden bir stratejik uygulamanın beklenmedik sonuçlarından hareket edilerek ileriye doğru yapılan analiz ile, işlerin nereye varabileceği ve ne gibi olası sorunların çıkabileceği hususunda fikir oluşturmaya çalışılmasıdır. 6

Yönetim İşlevleri. Yönetim İşlevleri. Planlama Kontrol. Planlama. Planlama, Amaçlar ve Plan. Misyon. Planlama Süreci 28.12.2012.

Yönetim İşlevleri. Yönetim İşlevleri. Planlama Kontrol. Planlama. Planlama, Amaçlar ve Plan. Misyon. Planlama Süreci 28.12.2012. Yönetim İşlevleri Yönetim İşlevleri Planlama Girdiler Planlama Organize etme Yürütme Çıktılar Planlama, Amaçlar ve Plan Planlama Planlama: İşletmenin amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara erişebilmek

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

Finans Finans. Ücret Araştırması 2010

Finans Finans. Ücret Araştırması 2010 Finans Finans Ücret Araştırması 2010 5 Michael Page Ücret Araştırması 2010 - Finans 6 ENDEKS Pozisyon Finans Müdürü Grup Denetçisi Finansal Analist İmalat Denetçisi Bütçe Analisti Finansal Planlama Uzmanı

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri Veri İşleme Sistemi İşlem Destek Sistemleri Süreç Kontrol Sistemi Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Destek Sistemleri Karar Destek Sistemi Üst Yönetim Bilgi Sistemi

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ

RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3036 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1986 RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Sevim KOÇER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Serap ÖZTÜRK (Ünite 2) Dr. Nimet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

SAİ 490 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 490 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 490 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERSİN İÇERİĞİ BÖLÜM I. I. BÖLÜM II. II. BÖLÜM III. BÖLÜM IV. STRATEJİK YÖNETİME GİRİŞ DURUMSAL ANALİZ Dış çevre analizi İç İççevre analizi

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KURUMSAL YÖNETİM. Ders Kodu: 1018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KURUMSAL YÖNETİM. Ders Kodu: 1018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KURUMSAL YÖNETİM Ders Kodu: 1018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı Bu çalışma SPK Uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Masaaki İmai KAİ = DEĞİŞİKLİK ZEN = İYİ ( İYİYE DOĞRU) KAİZEN = SÜREKLİ GELİŞME KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL YAPIYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL YAPIYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 559-592 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL YAPIYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESARCH ON EFFECT OF INTEGRATED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI

INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-37 INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE W t f DEĞIŞIM MODELI HAZIRLAYANLAR PROF.DR. DOĞAN SORGUÇ DR. MURAT KURUOĞLU İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Dünyanın her yerinde yerel yönetimler vatandaşlarına yüksek

Detaylı