CA221(F) GÜVENLIK VERI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CA221(F) GÜVENLIK VERI FORMU"

Transkript

1 CA221(F) Versiyon 2.0 Chemwatch ChemwatchMaterial Safety Data Sheet (Conforms to Regulations (EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008 and their Tarihi Yazdir: 8-Eylül-2011 amendments) CHEMWATCH REVIEW SDS Revision Date: 7-Eylül-2011 Yayim Tarihi: 7-Eylül-2011 BÖLÜM 1: Maddenin tanimi / karisim ve sirket / taahhüt 1.1. Ürün tanitici Madde/Müstahzarin Tanitilmasi: Kimyevi ürün adi: Es anlamlilar: Uygun Gönderme Ismi:: Kimyevi formülü: Diger tanimlama araçlari: Index number: Kimlik No.: CAS Numarasi: REACH kayit no.: EC No.: CA221(F) BOYA veya BOYA ILE ILGILI MADDELER Not Available GÜVENLIK VERI FORMU 1.2. Maddenin veya karisimin ilgili belirlenmis kullanim yerleri ve tavsiyeye aykiri kullanimlar Ilgili belirlenmis kullanim yerleri: Tavsiye edilene aykiri kullanim: Maddenin bir miktarinin havalandirilmamis veya kapali yerde kullanimi sonucu artan maruziyet ve tahris edici ortam olusur. Baslamadan önce mekanik havalandirma ile maruziyet kontrolüne yönelmek gereklidir. Curing Agent 1.3. Güvenlik Veri Formundaki tedarikçi bilgileri Tescilli sirket adi: KCC Corporation Adres 1234, Bangeo-Dong,Dong-Gu,Ulsan,Korea Telefon: Faks: Websitesi: 1.4 Acil telefon numarasi Sirket / Teskilat: Diger acil telefon numaralari: Diger acil telefon numaralari: BÖLÜM 2: Tehlike tanimlamasi 2.1. Madde veya karisimin siniflandirilmasi DSD siniflandirmasi: In case of mixtures, classification has been prepared by following DPD (Directive 1999/45/EC) or CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) regulations DSD classification (additional): DPD siniflandirmasi: R11 Kolay alevlenir. R20 Inhalasyonu halinde zararlidir. R36/38 Göz ve cilt için tahris edicidir. R42/43 Inhalasyonu ve cilt temasi SENSiTIZASYONA neden olabilir. R45 KANSERE neden olabilir. R46(2) Kalitsal genetik hasara neden olabilir. R48/20 Zararli: inhalasyon yoluyla uzun süreli maruziyetlerde saglik için ciddi hasar tehlikesi. R52 Suda yasayan organizmalar için zararli. R63(3) Dogmamis çocuga zarar verme riski olasiligi. R65 ZARARLI - Yutulmasi halinde akcigerde hasara yol açabilir. R67 Buharlar uyusukluk ve bas dönmesine neden olabilir. CLP siniflandirmasi: Respiratory Effects Category 3 Alevlenebilir Sivi Kategori 2 Akut Toksik Inhalasyon Kategorisi 4 Aspiration Hazard Category 1 Skin Corrosion/Irritation Category 2 Eye Irritation Category 2A Solunum Hassaslastirici Kategori 1 Cilt Hassaslastirici Kategori 1

2 Cilt Hassaslastirici Kategori 1 Germ Cell Mutagen Category 1B Carcinogen Category 1B Üreme için Toksisite Kategorisi 2 Organa Hasar Kategorisi 2 Su Ortami Akut Tehlike Kategorisi 3 CLP classification (additional): 2.2. Etiket unsurlari CLP siniflandirmasi Isaret sözcügü: TEHLIKE Tehlike beyan(lar)i: H336 May cause drowsiness or dizziness H225 Kolay alevlenebilir sivi ve buhar H332 Inhalasyon halinde zararli H304 May be fatal if swallowed and enters airways H315 Ciltde tahrise sebep olur H319 Gözde ciddi tahrise neden olur H334 Tenefüs edilirse alerjik veya astim semptomlara veya nefes alma zorluguna sebep olabilir H317 Alerjik cilt reaksiyonuna sebep olabilir H340 Genetik bozukluklara sebep olabilir H350 KANSERE sebep olabilir H361 Dogmamis çocuga zarar verdiginden süphelenilir H373 Inhalasyon yoluyla uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet organlara zarar verebilir. H402 Sudaki hayata zararli Additional Statement(s): Ek beyan(lar): UYARI AÇIKLAMALARI: Determined by Chemwatch using CLP criteria önleme Code P201 P202 P210 P233 P240 P241 P242 P243 P260 P261 P264 P271 P272 P280 P281 P285 Response Code P301+P310 P302+P352 P303+P361+P353 P304+P340 P304+P341 P305+P351+P338 P308+P313 P312 P314 P331 P333+P313 Ibare Kullanmadan önce özel talimatlari elde edin Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar tutmayin Açik alev / sicak yüzeylerden kivilcimlar isi kaynaklarindan uzak tutun. - Sigara yasaktir Kabi sikica kapali tutun Zemin/tahvil kap ve alma cihazlarini Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/... /equipment Sadece kivilcim çikarmayan aletler kullanin Statik desarja karsi önlem alin Nefes toz/buhar/sprey/sis/duman/gaz vermeyin Buhar/spreyi/duman/gaz solumakdan kaçinin Wash... thoroughly after handling. Iyi havalandirilan bir bölgede ya da sadece açik havada kullanin Kontamine is giysilerinin isyeri disina çikartilmasina izin verilmemelidir Koruyucu giysi/koruyucu gözlük/yüz koruyucu/eldiven takin Gerektigi gibi kisisel koruyucu malzemeleri kullanin Yetersiz havalandirma durumunda solunum koruyucu takin Ibare YUTULURSA: Hemen bir ZEHIR TEDAVI MERKEZI veya doktor çagiriniz. CILTE TEMAS EDERSE: sabun ve bol su ile yikayin. CILTE TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çikartin. Su/dus ile cilti yikayin. INHALE: Kurbani temiz havaya çikarin ve nefes için rahat bir pozisyonda dinlendirin INHALE: Nefes zorsa, Kurbani temiz havaya çikarin ve nefes için rahat bir pozisyonda dinlendirin GÖZLE TEMAS: Birkaç dakika su ile yikayin. Kontakt lensleri çikarin. Yikamaya devam edin. Maruz veya ilgili kalirsa: Tibbi tavsiye/bakim alin Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz bir ZEHIR TEDAVI MERKEZI veya doktora/hekime basvurun Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz tibbi tavsiye/bakim alin Kusturmayiniz Ciltte tahris veya kizariklik olursa: Tibbi tavsiye/bakim alin.

3 P337+P313 P342+P311 P363 Depolama Code P403+P233 P403+P235 P405 Göz yanmasi devam ederse: Tibbi tavsiye/bakim alin. Solunum semptomlari yasiyor ise: Bir ZEHIR TEDAVI MERKEZI veya doktor/hekime çagirin. Tekrar kullanmadan önce giysilerinizi yikayiniz. Ibare iyi havalandirilmis bir yerde saklayin. Kapagi siki tutun. iyi havalandirilmis bir yerde saklayin. Serin tutun. Kilitli bir yerde saklayin. Bertaraf Code Ibare P501 Dispose of contents/container to... DSD / DPD etiket unsurlari Ilgili risk beyanlarini 2.1inci bölümde bulabilirsiniz. Tehlike göstergesi / göstergeleri: 1999/45/EC SAYILI DIREKTIF VE DEGISIKLIKLERINE GÖRE TEHLIKELI BIR MADDE OLARAK MÜTALAA EDILIR. Güvenlik tavsiyesi: S01 Kilitli tutun. S16 Tutusturma kaynaklarindan uzak tutun. Sigara içilmez. S23 Gazini / dumanini / buharini / spreyini solumayin. S24 Cilt ile temasindan kaçinin. S25 Gözlerle temasindan kaçinin. S36 Uygun koruyucu elbise giyin. S38 Yetersiz havalandirma kosullarinda uygun solunum cihazi kullanin. S37 Uygun eldiven kullanin. S39 Göz/yüz korumasi kullanin. S51 Sadece iyi havalandirilmis alanlarda kullanin. S09 Kabi iyi havalandirilmis bir yerde muhafaza edin. S53 Maruziyetten kaçinin - kullanmadan önce özel talimatlar alin. S29 Kanalizasyona bosaltmayin. S401 Bu malzemenin kirlettigi zemin ve tüm nesneleri temizlemek için su ve deterjan kullanin. S07 Kabi sikica kapatilmis sekilde muhafaza edin. S35 Bu malzeme ve kabi güvenli bir yolla bertaraf edilmelidir. S13 Yiyecek, içecek ve hayvanlari besin maddelerinden uzak tutun. S26 Gözlerle temas etmesi halinde, bol miktarda suyla hafifçe yikayin, Doktor veya Zehir Bilgi Merkezi ile temasa geçin. S60 Bu malzeme ve kabi tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir. S62 Yutulmasi hasinde kusturmaya çalismayin: derhal tibbi tavsiye alin ve bu kabi veya etiketi gösterin. S63 Inhalasyon sonucunda meydana gelen kaza durumunda: kazazedeyi temiz havaya çikarin ve hareket ettirmeden dinlendirin Diger tehlikeler PBT/vPvB criteria BÖLÜM 3: Kompozisyon / içindeki maddelerle ilgili bilgiler 3.1. Maddeler See 'Composition on ingredients' in section Karisimlar 1.CAS No 2. EEC NO 3. Indeks No. 4. REACH No % [agirlik] Isim 5.9 ethylbenzene 18.8 toluene 1999/45/EC sayili direktif uyarinca siniflandirma [DPD] F Xn R11 R20 F R11 Xn R65 R48/20 R38 R63 R67 (EC) 1272/2008 uyarinca siniflandirma [CLP] Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * CLP classification according to Annex VI of CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2 STOT SE 3

4 CLP classification according to Annex VI of CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) triethyl orthoformate Xn R65 R10 R36/37/38 Alevlenebilir Sıvı Kategori 3 Aspiration Hazard Category 1 Eye Irritation Category 2A Respiratory Irritation Category 3 Skin Corrosion/Irritation Category n-butyl acetate R10 R66 R67 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 CLP classification according to Annex VI of CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) ethyl acetate F Xi R11 R36 R66 R67 Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 CLP classification according to Annex VI of CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) xylene Xn R10 R20/21 R38 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 CLP classification according to Annex VI of CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) hexamethylene diisocyanate polymer Xn R20 R42/43 Akut Toksik İnhalasyon Kategorisi 4 Cilt Hassaslaştırıcı Kategori 1 Solunum Hassaslaştırıcı Kategori naphtha petroleum, light aromatic solvent T R45 R46 R65 Carc. 1 Muta. 1 Asp. Tox. 1 CLP classification according to Annex VI of CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) BÖLÜM 4: Ilk yardim tedbirleri 4.1. Ilk yardim tedbirlerinin açiklamasi Genel: Agiz yoluyla alinim: Kendiliginden kusma olabilecegine dair yakin tehdit gözleniyorsa veya kusma olursa, kusmugun olasi geri emiliminin engellenmesine yadimci olmak için hastanin basini kalçasindan daha asagida tutunuz. Göze Temas: Bu ürünün gözle temasi halinde: Gözleri vakit geçirmeden akan temiz su ile yikayin. Gözün her tarafinin iyice yikandigindan emin olmak için göz kapaklari açik tutulmali ve ara sira alt ve üst kapak kaldirilmalidir. Agri devam ederse veya tekrarlarsa tibbi yardim saglayin. Gözlerde meydana gelen yaralanmadan sonra kontak lenslerin sadece yetkili personel tarafindan çikartilmasi gerekir. Cilt Temasi: Bu ürünün cilde temasi halinde: Vakit geçirmeden bulasik giysileri ve ayakkabilari çikartin. Cildi ve saçlari akan su (ve varsa sabun) ile yikayin. Tahris durumunda tibbi yardima basvurun. Inhalasyon: Bu ürünün solunmasi halinde: Dumanlari vaya yanma ürünleri solundugunda kirlenmis alandan uzaklastirin. Hastayi yatirin. Sicak tutun ve dinlendirin. Takma dis gibi protezler hava yolunu tikayabileceginden uygun oldugu durumlarda ilk yardima baslamadan önce çikarilmalidir. Solunum durmus ise sunni solunum uygulayin, tercihen (zehirlenmis sahislarda solunumu temin eden) istek valfli (demand valve) canlandirma maskesi, balon maske sistemi (bag-valve mask) cep maske sistemi kullanilmalidir. Gerekiyorsa CPR uygulayin. Hastaneye veya doktora ulastirin Akut ve gecikmeli en önemli semptom ve etkiler Solunmus: Malzemenin solunum tahrisi meydana getirdigi düsünülmemektedir (hayvan modelleri kullanilan Avrupa Komisyonu direktiflerindeki siniflandirmaya göre). Bununla beraber malzemenin, özellikle uzun süreli periyotlarda inhalasyonu, solunumla ilgili rahatsizlik ve bazen sikinti meydana getirebilir. Malzemenin normal kullanimi esnasinda olusan buhar veya aerosollerin (sisler, dumanlar) inhalasyonu, zararli olabilir. Malzemenin solunum tahrisi meydana getirdigi düsünülmemektedir (hayvan modelleri kullanilan Avrupa Komisyonu direktiflerindeki siniflandirmaya göre). Bununla beraber buhar, duman veya aerosollerinin, özellikle uzun süreli periyotlarda inhalasyonu, solunumla ilgili rahatsizlik ve bazen sikinti meydana getirebilir.

5 Gazin/buharin yüksek derisimlerinin inhalasyonu öksürük ve mide bulantisi ile birlikte akciger tahrisine, basagrisi ve bas dönmesi, reflekslerin yavaslamasi, yorgunluk ve hareket uyumsuzlugu ile birlikte merkezi sinir depresyonuna yol açar. Agiz yoluyla alinim: Cilt Temasi: Her ne kadar agiz yoluyla alinimin zararli etkilere neden oldugu düsünülmese de (EC Direktiflerinde siniflandirildigi gibi), özellikle organlarda (örn. karaciger, böbrek) önceden mevcut olan bir hasar varliginda, malzeme agizdan alinim sonrasinda kisinin sagligi için zarar verici olabilir. Zararli veya toksik maddelerin mevcut tanimlari, genellikle morbiditeye (hastalik, sagligin iyi olmamasi) yol açan dozlardan ziyade mortaliteye (ölümcül) yol açan dozlara dayanir. Gastrointestinal kanal rahatsizligi, mide bulantisi ve kusmaya sebep olabilir. Bununla beraber isyeri ortaminda cüzi miktarlarin agiz yoluyla alinimi, endise gerektiren bir durum olarak düsünülmez. Cilt temasinin saglik açisindan zararli etkilere sahip oldugu düsünülmez (Avrupa Komisyonu direktiflerindeki siniflandirmaya göre); bununla birlikte malzemenin yara, lezyon veya siyrik bölgelerinden vücuda girmesi sonrasinda saglik açisindan zararli etkileri olabilir. Malzeme, dogrudan temas müteakibinde veya bir miktar zaman gecikmesi sonrasinda ciltte orta derecede iltihaplanmaya neden olabilir. Tekrarli maruziyet kizariklik, sisme ve blister (kabarcik, su toplamasi) gibi belirtilerle karakterize edilen kontakt dermatite neden olabilir. Açik kesikler, asinmis veya tahris olmus cilt bu malzemeye maruz birakilmamalidir. Cilt absorpsiyonu sonucunda toksik etkiler olusabilir Kesik, asinma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolasimina girisi; zararli etkilerle birlikte sistemik hasar olusturabilir. Malzemeyi kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici yaralanmanin uygun bir sekilde korundugundan emin olunuz. Göz: Malzemenin bazi kisilerde göz tahrisine neden olabilecegine ve damlatmanin ardindan 24 saat veya daha fazla süre sonra göz hasari meydana getirebilecegine dair deliller mevcuttur. Agri ile birlikte siddetli iltihaplanma beklenebilir. Kronik: Zararli: inhalasyon yoluyla uzun süreli maruziyetlerde saglik için ciddi hasar tehlikesi Acil tibbi müdahale ve gereken özel bakim ibareleri Kusma esnasinda aspire edilen herhangi bir malzeme, akciger hasarina sebep olabilir. Bu nedenle kusma islemi, mekanik veya farmakolojik olarak baslatilmamalidir. Mekanik yöntem, mide içindekilerinin bosaltilmasinin gerekli oldugu düsünülmesi halinde uygulanmalidir; bu da endotrakeal (soluk borusu içinde) tübaj isleminden sonra gastrik lavaj seklinde yapilir. Agizdan alinim sonrasi kendiliginden kusma meydana gelirse, hasta solunum güçlügü açisindan gözlemlenmelidir (kontrol altinda tutulmalidir), çünkü akcigerlerde aspirasyon sonucu olusan ters etkiler 48 saate kadar gecikebilir. Izosiyanatlara subkronik ve kronik maruziyetler için: Bu malzeme güçlü bir pulmoner hassaslastirici olup, daha önce hava yolu hiperreaktivitesi bulunmayan hastalarda bile brons spazmina neden olabilir. Maruziyetin klinik semptomlarinin içinde solunum ve gastrointestinal kanalda mukozal tahris bulunur. Maruziyetten hemen sonra konjunktival tahris, ciltte iltihaplanma (eritem, vezikülasyon agrisi) ve gastrointestinal rahatsizliklar olusur. Pulmoner semptomlar öksürük, yanma, substernal (gögüs kemigi alti) agri ve nefes darligi seklindedir. Farkli izosiyanatlar arasinda bazi çapraz-hassasiyetler olusabilir. Kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ve brons spazmi, maruziyetin en ciddi sonuçlaridir. Önemli derecede semptomatik hastalara oksijen, havalandirma destegi ve intravenöz hat saglanmalidir. Astim tedavisinde sempatomimetiklerin (epinephrine [adrenalin], terbütalin) ve steroitlerin solunmasi bulunur. Agiz yoluyla alinim için aktif kömür (1g/kg) ve bir katartik (sorbitol, magnezyum sitrat) yararli olabilir. Korneal asinmalara için midriyatik, sistemik analjezik ve lokal antibiyotikler (Sulamyd) kullanilabilir. Hassaslasmis çalisanlar için etkili bir terapi yoktur. [Ellenhorn and Barceloux; Medical Toxicology] NOT: Izosiyanatlar daha önce maddeye maruz kalmamis (tecrübe etmemis) kisilerde hava yolunda daralmaya yol açar, tepkinin derecesi maruziyetin derisimine ve süresine baglidir. Düz kaslarin kontraksiyonunu (büzülmesini) endüklerler ve bu durum brons konstriktif vakalarina yol açar. FEV1'in azalmasi gibi akciger fonksiyonundaki akut degisiklikler, hassasiyeti göstermeyebilir. [Karol & Jin, Frontiers in Molecular Toxicology, pp 56-61, 1992] Ksilene akut veya kisa süreli tekrarli maruziyetler için: Agiz yoluyla alinimlarda gastrointestinal absorpsiyon önemlidir. 1-2 ml (ksilen)/kg'i asan agizdan alinimlar için, endotrakeal tüp ile entübasyon ve lavaj tavsiye edilir. Organik kömür ve katartiklerin kullanimi süphelidir. Pulmoner emilim hizli olup yaklasik %60-65'lik kisim tutulur. Agizdan alma ve/veya inhalasyonda birincil derecedeki hayati tehlike solunum yetmezligidir. Hastalar solunum bozukluguna dair belirtiler açisindan (örn. siyanoz, tasipnoea -hizli soluma-, kaburga kemikleri arasinda retraksiyon/geri çekilme, obtundasyon -duygusuzlasma, sersemleme, körlenme-) hizli bir sekilde degerlendirilmeli ve oksijen verilmelidir. Gögüs hacminin solunumla ilgili gel git hareketleri yetersiz olan ve arteriyel kan gazlari (po2 < 50 mm Hg or pco2 > 50 mm Hg) zayif olan hastalarda, entübasyon gerekir. Bazi hidrokarbonlarin agiz yoluyla alinimi ve/veya inhalasyonu kalpte ritim bozuklugunu kötülestirir, elektrokardiyografik incelemede miyokardiyal hasar kaydedilmistir; açik belirti görülen hastalara intravenöz hatlar ve kardiyak monitörler yerlestirilmelidir. Akcigerler solunan çözücüyü atar, böylelikle hiper ventilasyon temizlenmeyi arttirir. Solunumun kararli hale gelmesi, aspirasyon dolasiminin dogrulanmasi ve pnömotoraks mevcudiyetinin saptanmasi sonrasinda hemen gögüs röntgeni çekilmelidir. Brons spazminin tedavisinde epinefrin (adrenalin) tavsiye edilmez, çünkü katekolaminlere karsi potansiyel miyokardiyal hassaslasma söz konusudur. Solunan kardiyoselektif bronkodilatörler (örn. Alupent, Salbutamol) tercih edilen maddelerdir, aminofilin ise ikinci bir seçenektir. BIYOLOJIK MARUZIYET INDEKSI (BEI) Asagidakiler Maruziyet Standardinda (ES veya TLV) maruz kalan saglikli bir isçiden alinan örneklerde gözlenen belirteçleri göstermektedir: Belirteç Indeks Numune Alma Zamani Yorumlar Idrarda metil hipürik asit 1.5 gm/gm kreatinin Vardiyanin sonunda 2 mg/dak Vardiyanin son 4 saati BÖLÜM 5: Yangin tedbirleri

6 5.1. Yangin söndürme araçlari Köpük. Kuru kimyasal toz. BCF (Düzenlemelerin izin verdigi yerlerde). Karbon dioksit. Su spreyi veya sis - Yanlizca büyük yanginlarda Substrat veya karisimdan ileri gelen özel tehlikeler Kullanilmamasi Gereken Söndürme Maddeleri: Oksitleyici maddeler ile (örn. nitratlar, oksitleyici asitler, camasir suyu, yuzme havuzu kloru gibi) kirlenmesinden kaçinin, tutusma ortaya çikabilir Itfaiyecilere öneriler Yanginla Mücadele: Itfaiyeyi ara ve tehlikenin durumunu ve yerini bildir. Siddetli veya patlayici reaksiyon verebilir. Solunum cihazi ve koruyucu eldiven kullanin. Dökülen maddenin drenaj veya su sebekesine sizmasina engel ol. Bosaltmayi düsün (veya yerinde koruma sagla). Yanginla güvenli bir mesafeden ve yeterli korunma ile mücadele edin. Güvenliyse, buharlarin yanma tehlikesi geçene kadar elektrikli aletleri kapatin. Suyu cok ince sprey olarak yangini kontrol etmek için kullanin ve yakin alani serinletin. Sivi havuzlarina su siçratmaktan kaçinin. Sicak olduklari düsünülen kaplara YAKLASMAYIN. Sicak olduklari düsünülen kaplari güvenli mesafeden su spreyi ile sogutun. Sayet güvenli ise, kaplari yangin yolundan uzaklastirin. Yangin/Patlama Tehlikesi: Sivilari ve buharlari çok kolay alevlenebilirdir. Isi veya aleve ve/veya oksitleyicilere maruz kaldiginda ciddi yangin tehlikesi mevcuttur. Buharlari tutusturma kaynagina dogru uzun mesafeye yayilabilir. Isitilmasi sonucu genislediginden veya bozundugundan sonuçta kaplarin siddetli sekilde yirtilmasina neden olur. Yanmasi sonucunda zehirli karbon monoksit (CO) dumanlari yayabilir. Yanma ürünleri içerir:, hidrojen siyanür BÖLÜM 6: Kazayla açiga çiktiginda alinmasi gereken önlemler 6.1. Kisisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durumlarda yapilmasi gerekenler Kisisel Koruyucu Donanim: Az Miktardaki Döküntüler: Solunum cihazi.gaz geçirmez, kimyasallara dirençli elbise.maruziyet süresini 1 BA 30 dakika ayari olarak sinirlandir. Tutusmaya neden olabilecek her kaynagi uzaklastir. Döküleni aninda temizle. Buharini solumaktan, gözlerle ve deri ile temasindan kaçin. Kisisel koruyucu donanimlari kullanarak kisisel temasi kontrol et. Az miktarda döküntüleri vermikülit veya diger emici malzemeyle emdirin ve toplayin. Silin. Artiklari alevlenebilir atik kaplarinda toplayin. BÜYÜK DÖKÜLMELER Kimyasal Sinif: aromatik hidrokarbonlar Araziye salinim için: tavsiye edilen emiciler öncelik sirasina göre listelenmistir. EMICI TIPI SIRA UYGULAMA TOPLAMA SINIRLAMALAR ARAZIYE DÖKÜLME- KÜÇÜK kus tüyü yastigi 1 atma yaba DGC, RT çapraz bagli tanecikli polimer 2 kürek kürek R,W,SS çapraz bagli polimer yastigi 2 atma yaba R, DGC, RT tanecikli emici kireç 3 kürek kürek R, I, P Islenmis kireç / islenmis 3 kürek kürek R, I tanecikli dogal organik agaç elyafi yastigi 4 atma yaba R, P, DGC, RT ARAZIYE DÖKÜLME - ORTA çapraz bagli tanecikli polimer 1 üfleyici kepçeli yükleyici R, W, SS Islenmis kireç / islenmis tanecikli dogal organik 2 üfleyici kepçeli yükleyici R, I

7 tanecikli emici kireç 3 üfleyici kepçeli yükleyici R, I, P tanecikli polipropilen 3 üfleyici kepçeli yükleyici W, SS, DGC kus tüyü yastigi 3 atma kepçeli yükleyici DGC, RT Genlesmis tanecikli mineral 4 üfleyici kepçeli yükleyici R, I, W, P, DGC Açiklama DGC: Yer kaplamasi yogun oldugunda etkili olmaz R; Tekrar kullanilamaz I: Yakilamaz P: Yagmurlu oldugunda etkinlik azalir RT:Bölge hali kapli oldugunda etkili degildir SS: Çevre açisindan hassas bölgelerde kullanilmaya uygun degil W: Rüzgarli oldugunda etkinlik azalir Referans: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988 Dökülen izosiyanati, yeterli miktarda izosiyanat aritici preparat kullanarak muamele edin. Böyle bir preparatin içerigi genellikle sunlardan ibarettir: agirlikça 20 kisim testere tozu, agirlikça 40 kisim Kizelgur (diyatomit) ve ilaveten bir karisim (amonyak (s.g ) %8 v/v, iyonik olmayan yüzey aktif madde %2 v/v, su %90 v/v). 24 saat bekletin. Tüm personeli bosalt ve rüzgara karsi hareket et. Itfaiyeyi ara ve tehlikenin durumunu ve yerini bildir. Siddetli veya patlayici reaksiyon verebilir. Solunum cihazi ve koruyucu eldiven kullanin. Dökülen maddenin drenaj veya su sebekesine sizmasina engel ol. Bosaltmayi düsün (veya yerinde koruma sagla). Alanda sigara içilmesine ve açik alev bulunmasina izin verme. Havalandirmayi arttir. Kaçagi sadece güvenli ise durdur. Buharlari bastirmak/absorplamak için su spreyi kullanilabilir. Dökülenleri kum, toprak veya vermikülit ile topla. Kivilcim çikartmayan kürek ve patlama korumali alet kullan. Tekrar kullanisli hale getirilebilir ürünü, geri kazanim için etiketli kaplarda toplayin. Kalintilari kum, toprak veya vermikülit ile emdir. Kati kalintilari toplayin ve bertarafi için sizdirmaz etiketli kaplarda toplayin. Alani su ile yikayin, yikama sularinin drenaj kanallarina gitmesini engelleyin. Drenaj ve su sebekesine karismasi halinde, acil servislere danisilmalidir Çevresel önlemler Uygulanamaz 6.3. Koruma ve temizleme yöntem ve malzemeleri Uygulanamaz 6.4. Diger bölümlere iliskin referanslar Personal Protective Equipment advice is contained in Section 8 of the MSDS BÖLÜM 7: Yerlestirme ve depolama 7.1. Güvenli yerlestirme önlemleri Güvenli kullanim Muhafaza kaplari (containers), bosaltilmis olsalar bile patlayici buharlari (vapours) ihtiva edebilir. Muhafaza kaplarinin üstünde veya yakininda kesme, matkapla delme, bileme, kaynak veya buna benzer islemleri YAPMAYINIZ. Maddeyle islanmis elbiselerin deriyle temasta kalmasina izin VERMEYINIZ. Solunum dahil olmak üzere her türlü bireysel temastan kaçinin. Maruz kalma riski bulundugunda, koruyucu giysi kullanin. Iyi havalandirilmis yerde kullanin. Bosluklarda ve çukurlarda birikmesini önleyin. Ortamdaki derisimi kontrol edilmeden kapali alanlara GIRMEYIN. Sigara,çiplak ates, isi ve tutusmaya neden olacak nesneleri bulundurmayin. Kullanirken, yemek YEMEYIN, IÇMEYiN VE SIGARA KULLANMAYIN. Dökme ve pompalama islemleri sirasinda buharlari statik elektrik nedeniyle tutusabilir. Plastik kaplar KULLANMAYIN. Ürünün dökülecegi ve dagitilacagi sirada metal kaplari topraklayin ve güvenli biçimde kullanin. Uyumlu olmayan malzemeler ile temasindan kaçinin. Kullanilmadiklarinda kaplarin sizdirmaz sekilde muhafaza edin. Kaplarin hasar görmesini engelleyin. Kullanimdan sonra elleri daima sabun ile yikayin. Is elbiselerinin tekrar kullanimdan önce ayri olarak yikanmasi gerekir. Kullanirken iyi çalisma yöntemlerini uygulayin. Üreticinin depolama ve kullanma önerilerini dikkate alin. Güvenli bir çalisma ortaminin saglanmasi için ortam havasinin maruziyet standartlari bakimindan düzenli bir sekilde kontrol edilmesi gerekir. Yangin ve patlamadan korunma Diger Bilgiler Bölüm 5'e bakiniz. Yangina dayanikliligi onaylanmis yerde, orjinal kaplari içinde depolayin. Sigara içmeyin, çiplak ates, isi veya tutusturucu kaynaklari uzak tutun.

8 Çukurlarda, girintili yüzeylerde, bodrumlarda veya buharlarinin birikebilecegi yerlerde BULUNDURMAYIN. Kaplari sizdirmaz olarak muhafaza edin. Serin, kuru ve yeterli havalandirmasi bulunan bir yerde, uyumlu olmayan malzemelerden uzakta depolayin. Kaplari fiziksel hasara karsi koruyun, düzenli sekilde sizmalara karsi kontrol edin. Üreticinin depolama ve kullanma önerilerini dikkate alin. Uygulanamaz 7.2. Herhangibir uyumsuzluk dahil güvenli depolama sartlari Uygun kap: Ambalajlama üretici tarafindan saglandigi gibi yapilmalidir. Plastik kaplar, alevlenebilir sivilar için sadece onaylandiklari zaman kullanilabilir. Kaplarin açikça etiketlendiginden ve sizinti bulunmadigindan emin olun. Vizkoziteleri düsük malzemeler için (i): Fiçilarin veya kaplarin kapaklari atilamayan tipte olmasi gerekir.(ii):teneke iç ambalaj kullanildiginda, kapagi vidali olmalidir. Vizkoziteleri en az 2680 cst. (23 deg. C) olan malzemeler. Vizkoziteleri en az 250 cst. (23 deg. C) olan ürünler. Kullanilmadan önce karistirilmalari gereken ve vizkoziteleri en az 20 cst. (25 deg. C) olan ürünler (i):atilabilir kapakli ambalajlar; (ii):sürtenmeli kapatmali kapakli kaplar ve (iii):düsük basinçli tüpler ve kartuslar kullanilabilir. Kombinasyon ambalajlar kullanildiginda ve iç ambalaj cam oldugunda, iç ve dis ambalaj arasinda yeterli miktarda köpük olmasi gerekir*. Ilave olarak, iç paketleme camdan olup ve grup I sivilari ihtiva ettigi durumda, ancak dis paket olarak siki oturan kalipli plastik kap kullanilmis ve içindeki malzemeler plastik ile uyumsuz degilse, dökülme durumunda siviyi emilmesi için yeterli emici malzeme bulunmasi gerekir. DEPOLAMA UYUMSUZLUGU Su, alkol, güçlü bazlar, alkaliler, metal bilesikler ve deterjan çözeltileri ile tepkimeye girmesinden kaçinin. Suyla reaksiyona girmesi ile bol miktarda köpük, karbon dioksit gazi(co2) ve isi olusturabilir. Kapali alanlarda köpük olusmasi basinca yol açar. Izosiyanatlar bazi plastiklere ve kauçuklara saldirir ve kirilmalarina neden olur. Izosiyanatlar için ekzotermik ayrisma enerjisi araligi kj/mol olarak verilmistir. Ayrisma enerjisi ile islem tehlikeleri arasindaki iliski tartisma konusudur; degerlendirmede molar yerine birim kütle basina salinan enerji degerleri (J/g) kullanilmasi önerilmektedir. Örnegin, "açik kapli proseslerde"(endüstriyel ölçekte manhol büyüklügünde bosluklari bulunan) 500J/g'in altinda ekzotermik ayrisma enerjisine sahip maddelerin tehlike olusturmalari pek mümkün olmamakla birlikte bunlar ayrisma enerjisinin 150 J/g'i geçtigi "kapali kap proseslerde" (açikliginda bir emniyet valfi veya patlama diski bulunan) bir miktar tehlike olusturur. BRETHERICK: Handbook of Reactive Chemical Hazards, 4th Edition Ambalaj Malzemesi uyumsuzluklari Uygulanamaz 7.3. Spesifik son kullanim(lar) Bölüm 1.2'ye bakiniz. BÖLÜM 8: Maruziyet denetimleri / kisisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri Derived No Effect Level (DNEL) Exposure Pattern Workers General Population Long term - dermal, systemic effects - - Long term - inhalation, systemic effects - - Long term - oral, systemic effects - - Long term - dermal, local effects - - Long term - inhalation, local effects - - Exposure Pattern Workers General Population Short term - dermal, systemic effects Short term - inhalation, systemic effects Short term - oral, systemic effects Short term - dermal, local effects Short term - inhalation, local effects Occupational Exposure Limits (OEL) Kaynak EU Consolidated List of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELVs) Malzeme CA221(F) (Xylene (mixed isomers, pure)) TWA ppm TWA mg/m³ STEL ppm STEL mg/m³ En fazla En fazla TWA ppm mg/m³ F/CC Notes Skin Turkey Workplace Exposure Limits - EK-I/B ethylbenzene (Etilbenzen) Deri EU Consolidated List of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELVs) ethylbenzene (Ethyl benzene) Skin EU Consolidated List of Indicative Occupational Exposure Limit toluen (Toluene) Values (IOELVs) Skin Turkey Workplace Exposure Limits - EK-I/B ksilol (Ksilen, (karisim izomerleri, saf)) Deri Asagidaki maddelerin kayitlarimizda OEL leri yoktur. triethyl orthoformate: n-butyl acetate: CAS: CAS:

9 ethyl acetate: hexamethylene diisocyanate polymer: naphtha petroleum, light aromatic solvent: Uygulanamaz Uygulanamaz 8.2. Maruziyet denetimleri Uygun mühendislik denetimleri CAS: CAS: CAS: CAS: Maddenin püskürtülerek kullanilmasi veya maddenin diger bilesenler ile karisim halinde kullanilmasi yerel devlet mevzuatina uygun olarak yapilmalidir. Normalde lokal egzoz havalandirma ile birlikte hava beslemeli tam yüz solunum cihazi (kask veya baslik tipi) gereklidir. Korunmasiz personel püskürtme alanini terketmek zorundadir. NOT: Izosiyanat buharlari organik buhar solunum cihazlari tarafindan yeterince absorplanmayacaktir. Isyerindeki islemlerden olusan hava kirleticileri degisik "kaçma" hizina sahiptir ve bu hiz onlari ortamdan etkin sekilde uzaklastirmak üzere dolasan gerekli temiz havanin "yakalama hizini" belirler. Kirleticinin cinsi: Hava hizi: direk sprey, dar mekanlarda sprey boyama, varil dolumu, konveyör dolumu, kirici tozlari, gaz m/s ( f/min.) bosaltimi (hizli hava hareketi bölgesinde aktif olusma) Her bir aralik için uygun deger asagidakilere baglidir: Araligin alt siniri Araligin üst siniri 1: Oda hava akimi minimum veya yakalama için elverisli 1: Karisik oda hava akimlari 2: Düsük toksiklige sahip veya sadece önemsiz etkileri bulunan 2: Çok toksik kirleticiler 3: Ara sira, düsük üretim 3: Yüksek üretim, yogun kullanim 4: Büyük çeker ocak veya hareket halinde büyük hava kütlesi 4: Küçük çeker ocak - sadece yerel kontrol Basit teorik bigilerin gösterdigi gibi, hava hizi, ekstraksiyon borusunun agzindan uzaklasildiginda hizlica düser. Hiz genellikle ekstraksiyon noktasindan olan uzakligin karesi ile orantili olarak azalir. Bu nedenle ekstraksiyon noktasindaki hava hizi, kirletici kaynaga olan uzaklik referans alinarak ayarlanmalidir. Örnegin, ekstraksiyon noktasindan 2 metre uzakliktaki sprey isleminden ortaya çikan çözücülerin ekstraksiyonu için ekstraksiyon vantilatörindeki hava hizi en az 4-10m/s ( f/dakika) olmalidir. Ekstarksiyon sistemlerinin kurulmasi veya kullanilmasinda, ekstraksiyon cihazlarinin yapisinda performans azalmasina neden olabilen diger mekanik etkenler göz önünde bulundurularak, teorik hava hizlarinin 10 veya daha fazla bir faktör ile çarpilmasi gerekir Kisisel Koruma Göz ve yüz koruma: Yanlari korumali koruyucu gözlükler. Kimyasal koruma gözlügü. Kontak lensler özel bir tehlike tasirlar, yumusak lensler tahris edici malzemeleri emebilir ve bütün lenslerde bu malzemeler depolanarak birikime neden olur. Kontak lens KULLANMAYIN. Deri koruma: El koruma: El korumaya bakiniz: asagida NOT: Malzeme meyilli kisilerde cilt hassasiyeti olusturur. Deri ile herhangi bir temasi önlemek için eldiven veya diger koruyucu donanim çikartilirken dikkatli olunmalidir. Eldiven tipinin uygunlugu ve dayanikliligi kullanim biçimine baglidir. Asagida siralanan faktörler eldiven seçiminde önem tasimaktadir: Temasin sikligi ve süresi, Eldivenin imal edildigi materyalin kimyasal dayanikliligi, Eldivenin kalinligi ve, Kullanimdaki esnekligi Vücut koruma: Diger koruma: Diger korumaya bakiniz: asagida Giysiler. PVC Apron. PVC koruyucu giysi, ciddi maruz kalma durumunda. Göz yikama birimi. Güvenlik dusuna kolayca ulasilabildiginden emin olun. Bazi kisisel koruyucu ekipmanlar (personal protective equipment, PPE) (örnegin. Eldiven, önlük, galos) statik elektrik üretebileceklerinden dolayi tavsiye edilmemektedir. Solunum koruma: Tip A Yeterli kapasitede Filtre. (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 or national equivalent)

10 Termal tehlikeler: Önerilen malzeme(ler): Uygulanamaz Çevre maruziyet kontrolü See section 12 BÖLÜM 9: Fiziki ve kimyevi özellikler 9.1. Temel fiziki ve kimyevi özellikler ile ilgili bilgiler Görünüs Koku Koku esigi Taste ph (%1'lik çözelti) ph (verildigi gibi) Melting point / freezing point ( C) Initial boiling point and boiling range ( C) Flash point ( C) Buharlasma Hizi Alevlenebilirlik Vapour pressure (kpa) Vapour density (Air = 1) Relative density (Water = 1) 0.96 Solubility in Water (g/l) Dagilim katsayisi: n-oktanol / su ethylbenzene log Kow (Prager 1995): 3.15 log Kow (Sangster 1997): 3.15 toluen log Kow (Sangster 1997): 2.73 n-butyl acetate log Kow (Prager 1995): 1.82 log Kow (Sangster 1997): 1.78 ksilol log Kow (Prager 1995): Auto-ignition temperature ( C) 404 Critical temperature ( C) Viscosity (cst) Patlayici özellikler Oksitleme özellikleri Fiziksel Durum Sivi Üst Patlama Siniri (%) 11.5 Alt Patlama Siniri (%) 0.8 Surface Tension Uçucu Bilesen (hacim%) 36 Gas group Molecular weight (g/mol) Elde Edilemez Evaporation Rate (BuAc = 1 EtAc = 1 Ether = 1) IUCLID Açiklamalari 9.2. Diger bilgiler BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite Reaktiflik 7.2. Bölüme bakiniz Kimyevi stabilite Uyumlu olmayan malzemenin mevcudiyeti. Normal çalisma sartlarinda, ürün dengeli olarak kabul edilir. Tehlikeli polimerizasyon olusmaz Possibility of hazardous reactions Sakinilmasi gereken sartlar Incompatible materials Tehlikeli dekompozisyon ürünleri 7.2. Bölüme bakiniz Bölüme bakiniz Bölüme bakiniz Bölüme bakiniz. BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Toksikolojik etkiler bilgiler Mutajenlik:

11 Reproductive Toxicity: Kanserojenlik: STOT - single exposure: Aksi belirtilmedikçe RTECS- Kimyasal Maddelerin Toksik Etkileri Kayitlari'ndan elde edilen verilernaphtha PETROLEUM, LIGHT AROMATIC SOLVENT:TRIETHYL ORTHOFORMATE: Astim benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra aylarca hatta yillarca devam edebilir. Bunun sebebi tahris ediciligi yüksek bir maddenin yüksek dozlarina maruziyetten sonra olusabilen reaktif havayolu difonksiyonu sendromu (RADS) olarak bilinen allerjik olmayan bir durumdur. RADS teshisi için en önemli kriterler daha önce bir solunum yolu hastaliginin bulunmamasi ve atopik olmayan bireyde tahris edici maddeye maruziyetten sonra dakikalar ve saatler içinde aniden inatçi astim belirtilerinin baslamasidir. Metakolin yükleme testinde orta ve yüksek düzeyde bronsiyal hiperreaktivite ile birlikte spirometride tersinir bir hava akisi biçimi ve eozinofili olmadan asgari lenfatik inflamasyonun bulunmamasi RADS teshisi için kriterler arasindadir. Tahris edici bir maddeyi solumayi takip eden RADS (veya astim) tahris edici maddeye maruziyetin süresine ve derisimin agirligina bagli olarak ortaya çikan seyrek görülen bir bozukluktur. Diger taraftan endüstriyel bronsit, tahris edici maddenin yüksek derisimlerine maruziyet sonucu olusur ve maruziyet sona erdiginde tamamen kesilir. Bozukluk, nefes darligi, öksürük ve mukus üretimi ile karakterize edilir.hexamethylene DIISOCYANATE POLYMER:CA221(F): Ekzojen (dis kaynakli) alerjik alveolit; esasen IgG'nin alerjen spesifik immunekompleksleri tarafindan endüklenir; hücre ortami reaksiyonlari (T lenfositler) gerçeklesebilir. Bu gecikmeli tipte bir alerjidir, çünkü baslamasi için maruziyetten sonra 4 saate kadar süren bir gecikme söz konusudur. Burun iltihabi, astim ve egzamaya duyarliligin artisi olarak karakterize edilen atopik diyateze (hastalik ve dis tesirlere karsi asiri hassasiyet seklinde beliren bünye anomalisi) dikkat edilmelidir. Kontak alerjiler kendilerini hizli bir sekilde ekzema, nadiren ürtiker veya Quincke ödemi olarak gösterirler. Kontak ekzema patojenezi, bir hücre araciligiyla (T lenfositler) gerçeklestirilen gecikmeli tipte immün reaksiyonu ile iliskilidir. Kontak ürtiker gibi diger alerjik cilt reaksiyonlari, antikor araciligiyla gerçeklestirilen immün reaksiyonlari ile iliskilidir. Kontak alerjenin önemi, sadece sensitizasyon potansiyeli ile belirlenmez: maddenin dagilimi ve temas olanagi ayni derecede önemlidir. Genis çapta yayilmis zayif bir hassaslastirici madde, az sayida kisiyle temasi olan daha kuvvetli hassaslastirma potansiyeli olan bir maddeden daha önemli derecede alerjen olabilir. Klinik açidan ortaya konulan bir görüse göre, maddeler test edilen kisilerin %1'den daha fazlasinda alerjik bir test reaksiyonu olusturuyorsa, o takdirde kayda degerdir.hexamethylene DIISOCYANATE POLYMER:TRIETHYL ORTHOFORMATE: Malzeme, orta derecede göz tahrisi meydana getirerek iltihaplanmaya yol açabilir. Tahris edici maddelere tekrarli veya uzun süreli maruziyet konjunktiv iltihabina neden olabilir.toluen:n-butyl ACETATE:KSILOL:HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE POLYMER:CA221(F): Malzemeye uzun süreli veya tekrarli bir sekilde maruz kalma cilt tahrisine neden olabilir; temasi halinde ciltde kizariklik, sisme, vezikül olusumu, ciltte pul pul dökülme ve kalinlasma olusturabilir.ethylbenzene:n-butyl ACETATE:KSILOL:CA221(F):TRIETHYL ORTHOFORMATE:ETHYLBENZENE: Malzemeye uzun süreli veya tekrarli bir sekilde maruz kalma cilt tahrisine neden olabilir; temasi halinde ciltde kizariklik, sisme, vezikül olusumu, ciltte pul pul dökülme ve kalinlasma olusturabilir.ethylbenzene:ca221(f):ca221(f):~otherethylbenzene: TOKSISITE TAHRIS Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg Cilt (tavsan): 15 mg/24h Orta Inhalasyon (insan) TCLo 100 ppm/8h Göz (tavsan): 500 mg - CIDDI Inhalasyon (siçan) LCLo 4000 ppm/4h Intraperitonal (fare) LD50: 2642 mg/kg Ciltsel/dermal (tavsan) LD mg/kg Inhalation (Rat) LC: 4000 ppm/4h NOT: En az bir deneyde mutajen oldugu gösterilmis olan veya DNA zincirine hasar veren veya degisiklik yapan kimyasallar grubuna ait olan madde.uyari: Bu madde IARC tarafindan Grup 2B: Insanlara Karsi Kanserojen Olabilir olarak siniflandirilmistir.toluen: TOKSISITE TAHRIS Agiz yoluyla (insan) LDLo 50 mg/kg Cilt (tavsan):20 mg/24h-orta düzeyli Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg Cilt (tavsan):500 mg - Orta düzeyli Inhalasyon (insan) TCLo 100 ppm Göz (tavsan):0.87 mg - Orta Inhalasyonla(insan) TCLo: 200 ppm Göz (tavsan): 2mg/24h - CIDDI Inhalasyon (siçan) LC50 >26700 ppm/1h Göz (tavsan):100 mg/30sec - Orta Ciltsel/dermal (tavsan) LD mg/kg TRIETHYL ORTHOFORMATE: TOKSISITE Inhalasyon (siçan) LCLo 4000 ppm/8h Ciltsel/dermal (tavsan) LD mg/kg Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg * Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg N-BUTYL ACETATE: TOKSISITE Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg Ciltsel/dermal (tavsan) LD mg/kg* Inhalasyon (insan) TCLo 200 ppm Inhalasyon (siçan) LC ppm/4h Inhalasyon (insan) TCLo 200 ppm/4h * [PPG] Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg Inhalasyon (siçan) LC ppm/4h Intraperitonal (fare) LD50: 1230 mg/kg Agiz yoluyla (tavsan) LD50:: 3200 mg/kg Agiz yoluyla (kobay) LD50: 4700 mg/kg Intraperitoneal (Guinea pig) LD: 1500 mg/kg ETHYL ACETATE: TOKSISITE Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg Inhalasyon (siçan) LC ppm/8h Inhalasyon (insan) TCLo 400 ppm Inhalasyon (insan) TCLo 400 ppm/4h Agiz yoluyla (fare) LD50:: 4100 mg/kg Intraperitonal (fare) LD50: 709 mg/kg Agiz yoluyla (tavsan) LD50:: 4935 mg/kg Agiz yoluyla (kobay) LD50: 5500 mg/kg TAHRIS Cilt (tavsan):10mg/24h(open)-orta Cilt (tavsan): 500 mg/24h - Orta Göz (tavsan): 100 mg/24h - Orta düzeyli Göz (tavsan): 500 mg (open) TAHRIS Cilt (tavsan): 500 mg/24h-orta düzeyli Göz (tavsan): 20 mg (open)-ciddi Göz (tavsan): 20 mg/24h - Orta düzeyli Göz (insan): 300 mg TAHRIS Göz (insan): 400 ppm

12 KSILOL: TOKSISITE Agiz yoluyla (insan) LDLo 50 mg/kg Agiz yoluyla (siçan) LD mg/kg Inhalasyon (insan) TCLo 200 ppm Inhalasyonla(insan) TCLo: ppm/6h Inhalasyon (siçan) LC ppm/4h Agiz yoluyla (insan) LD: 50 mg/kg Inhalasyon (insan) TCLo 200 ppm/4h Intraperitonal (Siçan) LD50: 2459 mg/kg Deri alti (siçan) LD50: 1700 mg/kg Agiz yoluyla (fare) LD50:: 2119 mg/kg Intraperitonal (fare) LD50: 1548 mg/kg Intravenous (Rabbit) LD: 129 mg/kg Inhalation (Guinea pig) LC: 450 ppm/4h TAHRIS Cilt (tavsan):500 mg/24h Orta düzeyli Göz (insan): 200 ppm Tahris edici Göz (tavsan): 87 mg Orta Göz (tavsan): 5 mg/24h CIDDI Bu madde IARC tarafindan Grup 3: Insanlara Karsi Kanserojen Olarak Siniflandirilamaz seklinde siniflandirilmistir. Hayvanlarla yapilan deneylerde elde edilen kanserojen olduguna iliskin kanitlar yetersiz veya sinirlidir.hexamethylene DIISOCYANATE POLYMER: NAPHTHA PETROLEUM, LIGHT AROMATIC SOLVENT: TOKSISITE TAHRIS Agiz yoluyla (siçan) LD50 >5000 mg/kg * Hiçbir bildirim yok Inhalasyon (siçan) LC50 >3670 ppm/8 h * KANSEROJEN Ethylbenzene International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs Grup 2B Toluene International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs Grup 3 Xylenes International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs Grup 3 REPROTOKSIN toluen ILO Chemicals in the electronics industry that have toxic effects on reproduction Reduced fertility or sterility CILT ethylbenzene Turkey Workplace Exposure Limits (EK-I/B) - Skin Notlar Deri ksilol Turkey Workplace Exposure Limits (EK-I/B) - Skin Notlar Deri BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler Toksisite Fish: Daphnia Magna: Algae: Toxic to aquatic microorganisms: toluen: TRIETHYL ORTHOFORMATE: N-BUTYL ACETATE: ETHYL ACETATE: ksilol: HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE POLYMER: NAPHTHA PETROLEUM, LIGHT AROMATIC SOLVENT: ETHYLBENZENE: Yagmur kanalina veya kanalizasyona BOSALTMAYIN. ksilol: ETHYLBENZENE: ETHYLBENZENE: Bu madde baliklarda LC50(96 saat) degeri 0.1 mg/l'den az veya buna esit oldugu için ekotoksin olarak siniflandirilmistir. * Maddelerin Ekotoksik (Çevre için Tehlikeli) Olarak Siniflandirilmasi Ek 8, Tablo 1 Kimyasal Güvenlik Formlarinin Hazirlanmasina Iliskin Derleyici Kilavuzu 1993 Avrupa Birligi Komisyonu toluen: N-BUTYL ACETATE: ETHYL ACETATE: log Kow: Belirtilmemisse BOD 5: ,16-36% KOI: 1.54,83% Teorik Oksijen Ihtiyaci: 1.82 ksilol: HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE POLYMER: NAPHTHA PETROLEUM, LIGHT AROMATIC SOLVENT: Persistans ve parçalanabilirlik Içerik Persistence: Water/Soil Persistence: Air CA221(F) No Data Available No Data Available ethylbenzene DÜSÜK ORTA toluen DÜSÜK ORTA triethyl orthoformate YUKSEK No Data Available n-butyl acetate DÜSÜK No Data Available ethyl acetate DÜSÜK YUKSEK ksilol DÜSÜK DÜSÜK hexamethylene diisocyanate polymer YUKSEK No Data Available naphtha petroleum, light aromatic solvent No Data Available No Data Available Biyoakümülatif potansiyel Içerik ethylbenzene toluen Biyolojik birikme DÜSÜK DÜSÜK

13 triethyl orthoformate n-butyl acetate ethyl acetate ksilol hexamethylene diisocyanate polymer Toprakta hareketlilik Içerik ethylbenzene toluen triethyl orthoformate n-butyl acetate ethyl acetate hexamethylene diisocyanate polymer PBT ve vpvb degerelnedirmesi sonuçlari DÜSÜK DÜSÜK DÜSÜK DÜSÜK DÜSÜK Mobility ORTA (ESTIMATED) ORTA (ESTIMATED) YUKSEK (ESTIMATED) YUKSEK (ESTIMATED) YUKSEK (ESTIMATED) DÜSÜK (ESTIMATED) P B T Relevant available data PBT and vpvb Criteria fulfilled? Diger advers etkiler BÖLÜM 13: Elden çikarma bedeli Atik aritma yöntemleri Ürün / Ambalaj imhasi: Mümkünse tekrar kullanin. Tekrar kullanim konusunda üreticiye danis veya uygun bir aritma veya atma yeri belirlenememis ise yerel veya bölgesel atik yönetim kurumuna danis Bertarafi asagidaki sekilde gerçeklestirilir:lisansli bir alana gömülmesi veya (uygun yanici maddeler ilâve edilerek) lisansli bir yerde yakilmasi Bos kaplari dezenfekte edin. Kaplar temizlenene ve imha edilene kadar, bütün etiket kurallarina uyun. Atik aritma seçenekleri: Pissu aritma seçenekleri: Ilgili veri yok Diger atik giderme tavsiyeleri: BÖLÜM 14: Tasima bilgisi Etiketler Gereklidir: Karada Nakliye ADR/RID/GGVSE alevlenebilir sivi UN Numarasi Ambalaj grubu II UN uygun sevkiyat Gönderme Ismi: PAINT (including paint, lacquer, Çevresel tehlikeler ismi enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning and reducing Ilgili veri yok compound) (vapour pressure at 50 C more than 110 kpa) Tahlikeli tasima sinifi(lari) Hava Tasimaciligi (ICAO-IATA / DGR) Kullanici için özel tedbirler Tehlike Belirleme (Kemler): 33 Siniflandirma Kodu F1 Tehlike Etiketi 3 Özel Provizyonlar: C 650 Add limited quantity 5 L UN Numarasi Ambalaj grubu II UN uygun sevkiyat Gönderme Ismi: Boya (including paint, lacquer, Çevresel tehlikeler ismi enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler Ilgili veri yok

14 14.3. Tahlikeli tasima sinifi(lari) and liquid lacquer base) ICAO/IATA Sinifi: ICAO/IATA Altriski: ERG Code 3L Kullanici için özel tedbirler Özel Provizyonlar: A3 Kargo Ambalaj talimatlari 60 L Maksimum Kargo Miktari / Ambalaj adedi 364 Yolcu ve Kargo Ambalaj Talimatlari 5 L Passenger and Cargo Maximum Qty / Pack 353 Yolcu ve Kargo Uçagi Sinirli Miktar Paket 1 L Talimatlari Passenger and Cargo Maximum Qty / Pack Y341 Denizde Tasima (IMDG-Code / GGVSee) UN Numarasi Ambalaj grubu II UN uygun sevkiyat Gönderme Ismi: PAINT (including paint, lacquer, Çevresel tehlikeler ismi enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, Ilgili veri yok liquid filler and liquid lacquer bas Tahlikeli tasima Kullanici için özel EMS Numarasi: sinifi(lari) tedbirler 3 Hiç Inland waterways transport (ADNR / River Rhine) IMDG Altrisk: Özel Provizyonlar: 163 Kisitli Miktar: 5 L F-E,S-E UN Numarasi Ambalaj grubu II UN uygun sevkiyat Gönderme Ismi: PAINT (including paint, lacquer, Çevresel tehlikeler ismi enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED Ilgili veri yok MATERIAL (including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 C more than 110 kpa) Tahlikeli tasima sinifi(lari) 3 ADNR Label MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme yük tasinmasi BÖLÜM 15: Düzenleyici bilgiler Madde veya karisim için güvenlik, saglik ve çevre düzenlemeleri / mevzuati Kullanici için özel tedbirler Classification code F1 Limited quantity LQ3 Equipment required PP; EX; A Fire cones number 1 Regulations for ingredients ethylbenzene (CAS: )..asagidaki yasal listede bulunmustur; "Chemwatch Candidate List of Very High Concern - List of Substance Subject to Authorization","EU Consolidated List of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELVs)","European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010","European Trade Union Confederation (ETUC) Priority List for REACH Authorisation","European Union (EU) Annex I to Directive 67/548/EEC on Classification and Labelling of Dangerous Substances - updated by ATP: 31","European Union (EU) Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances - Seveso Category","European Union (EU) Inventory of Fragrance Ingredients (Perfume and Aromatic Raw Materials)","European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI","GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles","IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements","imo MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk","IMO Provisional Categorization of Liquid Substances - List 2: Pollutant only mixtures containing at least 99% by weight of components already assessed by IMO","International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs","Turkey Workplace Exposure Limits - EK-I/B","WHO Guidelines for Drinking-water Quality - Guideline values for chemicals that are of health significance in drinking-water" toluene (CAS: )..asagidaki yasal listede bulunmustur; "Chemwatch Candidate List of Very High Concern - List of Substance Subject to Authorization","EU Consolidated List of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELVs)","EU REACH Regulation (EC) No 1907/ Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles","european Chemicals Agency (ECHA) List of Registered Substances","European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010","European Trade Union Confederation (ETUC) Priority List for REACH Authorisation","European Union (EU) Annex I to Directive 67/548/EEC on Classification and Labelling of Dangerous Substances - updated by ATP: 31","European Union (EU) Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances - Seveso Category","European Union (EU) Drug Precursors - Scheduled Substances Annex I Category 3","European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products","European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI","IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements","imo MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk","IMO Provisional Categorization of Liquid Substances - List 3: (Trade-named) mixtures containing at least 99% by weight of components already assessed by IMO, presenting safety hazards","international Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs","International Fragrance Association (IFRA) Standards

CA421(M) GÜVENLIK VERI FORMU

CA421(M) GÜVENLIK VERI FORMU CA421(M) Versiyon 2.0 Chemwatch9-07248 ChemwatchMaterial Safety Data Sheet (Conforms to Regulations (EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008 and their Tarihi Yazdir: 8-Eylül-2011 amendments) CHEMWATCH REVIEW

Detaylı

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/21 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193149 CAS No 64-19-7 EINECS No 200-580-7 Kimyasal Adı Asetik Asit Kimyasal Formülü CH 3 COOH Yapısal Formülü

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193169 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193169 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193169 CAS No 7681-57-4 EINECS No 231-673-0 Kimyasal Formülü Na 2 S 2 O 5 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

CEM I 42,5 R PORTLAND ÇİMENTO PORTLAND ÇİMENTO

CEM I 42,5 R PORTLAND ÇİMENTO PORTLAND ÇİMENTO Sayfa No: 1/22 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 173002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tüner kalıp, ön germeli beton

Detaylı

CEM II/A-M (P-L) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE Ç

CEM II/A-M (P-L) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE Ç Sayfa No: 1/22 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 173004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tüner kalıp, ön germeli beton

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193157 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193157 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193157 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Atık ve içme suyu arıtımında çöktürücü olarak, metallerde yüzey temizleyici

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

TRİMETİLAMİN (TMA) Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193170 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

TRİMETİLAMİN (TMA) Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193170 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı TRİMETİLAMİN (TMA) Ürün Kodu/No 193170 CAS No 75-50-3 EINECS No 200-875-0 Kimyasal Adı Trimetilamin Kimyasal Formülü C 3

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı Sayfa No: 1/18 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139024 Ürün Tanımı 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Kullanım Alanı Benzinli Motor Yağı, üstün kaliteli baz yağlar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Sayfa 1 in 6 si Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı MADDE/MÜSTAHZARIN TANITILMASI AMC AUS-DET Firmanın Tanıtımı Şirket: AMC Şirket: AMC Adres Adres PO Box 1141 5 Pitino Court Osborne

Detaylı

MIKA. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 003 Hazırlama Tarihi: 13/03/2011 Yeniden Düzenlenme Tarihi: 13/03/2011

MIKA. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 003 Hazırlama Tarihi: 13/03/2011 Yeniden Düzenlenme Tarihi: 13/03/2011 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 12001-26-2 EINECS No 310-127-6 EINECS Adı Mika Moleküler Formülü Al6H4K2O24Si6 Eş Anlamlılar "mica powder", "amber

Detaylı

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI Sayfa No: 1/13 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı SDS No 1553/A 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tünel kalıp ön germeli beton uygulamaları,

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazırlanmıştır - 1272/2008 CLP; 453/2010 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tarihi Sürüm 15/08/2013 4 BÖLÜM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: DURSBAN* 4 Insecticide Çıkarma tarihi: 2012/05/03 Basım Tarihi : 03 May 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 172 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ŞİRKET/İŞLETMENİN TANIMI Madde Adı : Ürün Kodu : S1111 İmalatçı/Tedarikçi : The Shell Company of Turkey Limited Karamancılar İş Merkezi Esentepe-Şişli TR-34394 Istanbul Turkey Telefon

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Acetone : 01-2119471330-49-0006,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı