Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun."

Transkript

1 TR Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun. XWDJ1TR1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için ADA12150L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASIO ADA12150L adaptörü kullan n z. AC adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz. AB Uygunluk Beyan Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 62, Honmachi 1chome, Shibuyaku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH CasioPlatz 1, Norderstedt, Germany

3 İçindekiler Genel Rehber... TR2 Ayr Öğretici K lavuz Hakk nda... TR2 Kullan m Tedbirleri... TR2 Dahili Aksesuarlar... TR2 Sistem Gereklilikleri... TR2 Güvenlik Önlemleri... TR3 Parça Adlar ve Fonksiyonlar... TR6 Bağlant Örnekleri...TR10 Güç Gereksinimleri... TR11 AC Adaptörün Kullan m...tr11 Pilleri Kullanmak...TR11 USB Veriyolu Gücünün Kullan lmas...tr12 Açma ya da Kapatma...TR13 Otomatik Kapatma...TR13 Bir ios Cihaz n Şarj Edilmesi, Dahili Hoparlörün Çal şt r lmas...tr13 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas... TR14 djay2 for ipad/iphone u Kullanmadan Önce...TR14 Ses Ç karma...tr14 Ses Ç k ş için Ak ş...tr15 Temel İşlemler...TR16 CUE İşaretleme Hakk nda...tr16 Otomatik Döngü Hakk nda...tr17 FX (Efektler) Hakk nda...tr17 Referans... TR18 Ar za teşhisi...tr18 Ürünün Teknik Özellikleri...TR19 Bu k lavuz hakk nda Bu kullan m k lavuzunun bir k sm n n veya tamam m n çoğalt lmas yasakt r. Kendi kişisel kullan m n z d ş nda bu k lavuzun içeriğinin CASIO nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullan lmas telif haklar yasas kapsam nda yasaklanm şt r. HİÇBİR DURUMDA, CASIO BU KILAVUZ YA DA ÜRÜNÜN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILMAMASINDAN DOĞAN HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bu kullan m k lavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünün gerçek görünümü Kullan m K lavuzu nda gösterilen resimlerden farkl olabilir. Bu kullan m k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir. Windows, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde tescilli Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markas d r. Mac, Mac OS, ipad, iphone ve ipod touch, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalar d r. ios, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde haklar n n sahibi Cisco olan bir ticari markad r. djay ve vjay, algoriddim GmbH şirketinin tescilli ticari markalar d r. eneloop, Panasonic Group şirketinin tescilli ticari markas d r. EVOLTA, Panasonic Corporation şirketinin tescilli ticari markas d r. Burada kullan lan diğer şirket, ürün, teknoloji ve diğer adlar ayn zamanda diğerlerinin ticari markalar ya da hizmet markalar olabilir. TR1

4 Genel Rehber Ayr Öğretici K lavuz Hakk nda Ayr Kullan m K lavuzu Öğretici için alttaki CASIO İnternet Sitesi URL linkini ziyaret edin. Kullan m Tedbirleri Aşağ daki kullan m önlemlerini okuyup yerine getirmeniz rica olunur. Garanti belgesinde belirtildiği üzere ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi, çapraz sönümleyici ve ses seviyesi kontrollerinin dayan kl l ğ n aşan bir şekilde (aş r scratch çalma vb. gibi) bunlar n ömürlerini normal parçalardan daha k sa hale getirebilir. Bu gibi bir durumda, ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi servis için ücret al nacakt r. Kaydetme fonksiyonu ya da diğer veri depolama fonksiyonu bulunan bir modelde, bu ürünü servis ya da onar ma vermeden önce korumak istediğiniz her türlü veriyi başka bir ortama kopyalad ğ n zdan emin olun. Servis ya da onar m prosedürlerinin parças olarak depolanan verilere erişilebilir, hatta bunlar silinebilir. Yer Bu ürünü aşağ da belirtilen yerlerden uzak tutunuz. Direkt güneş ş ğ ndan ve yüksek nemli yerlerden uzak tutunuz Olağan üstü s cak olan yerlerden Bir radyo, TV, video veya kanal aray c (Tuner) ayg ttan Yukar daki aletler ürünümüze zarar vermez, fakat ürünün yak n ndaki aletlerin audio (Ses) veya görüntüsünde kar ş kl ğa neden olabilir. Kullan c Bak m Ürünü temizlerken benzin, alkol, inceltici, veya başka kimyasal ürünleri kullanmay n z. Ürünü temizlemek için su ve hafif deterjan ile slat lm ş yumuşak kumaş bez kullan n z. Silmeden önce bezde kalan suyu s k n z. Kullan m Adab Bu ürünü kullan rken her zaman çevrenizdekilere dikkat ediniz. Özellikle geç saatlerde etraf n zdakileri rahats z etmemeniz için k s k seste çalman z önerilir. Geç saatlerde çalarken kullanabileceğiniz diğer önlemler, pencereleri kapatmak ve kulakl k kullanmakt r. Dahili Aksesuarlar Kullan m K lavuzu (bu k lavuz) Garanti Lightning/Mini Din kablosu AC adaptör (ADA12150L) iphone mahfazas İçerikteki öğelerden herhangi birinin eksik, hasarl ya da kay p olmas halinde orijinal sat c n za dan ş n. (AC adaptör ayr olarak sat n al nabilir.) Bu ürünün tasar m ve detaylar herhangi bir bildiri yap lmaks z n değiştirilebilir. Bu ürün için kullan m tavsiye edilen aksesuarlar kullanman z önerilir. İzinsiz aksesuarlar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktad r. Sistem Gereklilikleri ios : ios7/ios8 (iphone, ipad, ipod touch) Lightning konektörlü iphone, ipad ya da ipod touch modeli Mac OS : OS X (10.6.X, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X) En az 1,0 GB RAM, USB 2.0 girişi ya da üstü bir USB girişi, sabit diskte müzik verileri için yeterli boş alan Windows OS : Windows 7, 8, 8.1 (Intel Core Duo ya da üstü) En az 2,0 GB RAM, USB 2.0 girişi ya da üstü bir USB girişi, sabit diskte müzik verileri için yeterli boş alan Dahili ve Opsiyonel Aksesuarlar Bu ürün için kullan m tavsiye edilen aksesuarlar kullanman z önerilir. İzinsiz aksesuarlar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktad r. Kaynak Çizgileri Çizgiler ürünün d ş k sm nda görünebilir. Bu kaynak çizgileri plastiğe şekil verirken oluşan çizgilerdir. Bunlar çatlak veya çizik değildir. TR2

5 Genel Rehber Güvenlik Önlemleri Bu CASIO ürününü seçtiğiniz için teşekkürler. Kullanmay denemeden önce bu Güvenlik Önlemleri ni okuduğunuzdan emin olun. Bu Kullan m K lavuzu nu okuduktan sonra, gelecekte referans olmas için güvenli bir yerde saklay n. Güvenlik sembolleri hakk nda Güvenli kullan m sağlamak ve sizi ve diğerlerini yaralanma riskine ve maddi hasara karş korumak için bu Kullan m K lavuzu nda ve ürünün kendisi üzerinde çeşitli semboller kullan lm şt r. Sembollerden her birinin anlam aşağ da aç klanm şt r. *Tehlike! *Uyar! *Dikkat! Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanl ş uyguland ğ nda ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski yaratan bilgileri ifade eder. Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanl ş uyguland ğ nda muhtemelen ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski yaratabilecek bilgileri ifade eder. Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanl ş uyguland ğ nda muhtemelen ciddi kişisel yaralanma ya da maddi hasar riski yaratabilecek bilgileri ifade eder. İkon Örnekleri Bir üçgen, kendisine karş dikkat etmeniz bir durumu belirtir. Burada gösterilen örnek, elektrik çarpmas na karş önlem alman z gerektiğini belirtir. İçinden çizgi geçen bir daire, gerçekleştirmemeniz gereken bir eylem hakk nda bilgileri belirtir. İlgili eylem, daire içerisindeki figürle belirtilir. Burada gösterilen örnek, sökmenin yasak olduğu anlam na gelir.! $ Siyah bir daire, gerçekleştirmeniz gereken bir eylem hakk nda bilgileri belirtir. İlgili eylem, daire içerisindeki figürle belirtilir. Burada gösterilen örnek, güç kordonunu prizden ç karman z gerektiğini belirtir. *Tehlike! Piller S zan pil s v s gözünüze kaçarsa zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar izleyin. 1. Gözlerinizi ovuşturmay n! Gözlerinizi suyla durulay n. 2. Derhal doktorunuzla iletişime geçin. Alkali pil s v s n n gözünüzde kalmas görme kayb na yol açabilir. + *Uyar! Duman, Tuhaf Koku, Aş r Is nma ve Diğer Anormallikler Duman, tuhaf koku ya da s ç kar rken ürün ve/veya AC adaptörünün kullan m na devam edilmesi yang n ve elektrik çarpmas riski yarat r. Zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar uygulay n. 1. Gücü kapat n. 2. Güç için AC adaptörü kullan yorsan z, bunu duvardaki prizden sökün. 3. Orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. AC Adaptör AC adaptörünün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturur. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Sadece bu ürün için kullan m tavsiye edilen AC adaptörü kullanman z önerilir. Yaln zca voltaj AC adaptör üzerinde işaretlenmiş oran içerisinde olan bir güç kaynağ kullan n. + Elektrik ç k şlar ve uzatma kordonlar na aş r yükleme yapmay n. AC adaptörün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturacak şekilde hasar görmesine ya da k r lmas na yol açabilir. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. AC adaptör üzerine asla ağ r nesneler yerleştirmeyin ya da s ya maruz b rakmay n. AC adaptörü asla değiştirmeye çal şmay n ya da aş r bükülmeye maruz b rakmay n. AC adaptör güç kordonunu bükmeyin ya a çekmeyin. Güç kordonu ya da fişinin hasar görmesi halinde, orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. + Elleriniz slakken asla AC adaptöre dokunmay n. Aksini yapman z elektrik çarpmas riski oluşturur. " Üzerinde herhangi bir tür s v *1 varsa AC adaptörü kullanmay n. S v ; yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. + D şar ç karken, ürünün evcil hayvanlar ve diğer hayvanlardan uzak bir konumda olduğundan emin olup AC adaptörü prizden ç kar n. Bir hayvan ya da evcil hayvan n güç kordonunu çiğnemesi k sa devre yaparak yang n riskine yol açabilir. + Bulunduğunuz yerde gök gürültüsü duyuyorsan z AC adaptöre dokunmay n. Aksini yapman z elektrik çarpmas riski oluşturur. TR3

6 Genel Rehber *Uyar! Piller Pilllerin yanl ş kullan lmas yak ndaki eşyalar n hasar görmesiyle sonuçlanacak şekilde s z nt yapmalar na ya da yang n ve kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamalar na yol açabilir. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Asla pilleri parçalara ay rmaya çal şmay n ya da k sa devre yapmalar na izin vermeyin. Pilleri asla s ya maruz b rakmay n ya da ateşe atmay n. Eski piller ile yeni pilleri kar şt rmay n z. Asla farkl tip pilleri kar şt rmay n. Manganez ya da alkali pilleri asla şarj etmeye çal şmay n. Pillerin art (+) ve eksi ( ) uçlar n n düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ürünü asla ateşe atmay n Ürünü asla ateşe atmay n. Böyle yap lmas kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamas na yol açabilir. S v *1 ve Yabanc Madde Ürün içerisinde s v ya da yabanc madde (örneğin metal parçalar, kalem ucu vb.) kaçmas, yang n ve elektrik çarpmas riski yarat r. % Zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar uygulay n. 1. Gücü kapat n. 2. Güç için AC adaptörü kullan yorsan z, bunu duvardaki prizden sökün. 3. Orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. Sökme ve Değiştirme Bu ürünü parçalar na ay rmaya veya herhangi bir şekilde değiştirmeye çal şmay n z. Aksini yapman z elektrik çarpmas, yanarak! yaralanma ya da diğer kişisel yaralanma riski oluşturur. Tüm iç inceleme, ayar ve bak m orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezine b rak n. Düşürme ve Darbe Düşürerek ya da güçlü darbeye maruz b rakarak hasar görmesinden sonra bu ürünün kullan m na devam edilmesi, yang n ve elektrik çarpmas riski yarat r. Zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar uygulay n. 1. Gücü kapat n. 2. Güç için AC adaptörü kullan yorsan z, bunu duvardaki prizden sökün. 3. Orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. Plastik poşetlerin baş üzerine konulmas na ya da yutulmas na izin vermeyin Bu ürünün içerisinde geldiği plastik torbay asla kafan z n üzerine ya da ağz n za koymay n. Aksini yapman z boğulma riski oluşturur. Küçük çocuklar n olduğu evlerde bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir. Ürün üzerine ad m atmay n ya da üzerinde durmay n Bu durum ürünün devrilmesine ya da zarar görmesine yol açabilir. Küçük çocuklar n olduğu evlerde bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir. Sabit olmayan konumlardan kaç n n. Ürünü asla sağlam olmayan bir platforma, engebeli bir yüzeye ya da sabit olmayan herhangi bir diğer yere yerleştirmeyin. Sabit olmayan bir konum kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde ürünün devrilmesine yol açabilir. *1 Su, spor içecekleri, deniz suyu, evcil hayvan ya da diğer hayvan idrar vb. *Dikkat! AC Adaptör AC adaptörünün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturur. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Elektrikli kordonu asla soba ya da diğer s kaynaklar n n yan na yerleştirmeyin. Elektrik prizininde sökerken asla kordona as lmay n. AC adaptörü gövdeden kavrad ğ n zdan emin olun. AC adaptörünün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturur. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. + AC adaptörü duvardaki prize doğru gidebildiği yere kadar itin. $ Seyahate ç karken ya da uzun zaman bulunmad ğ n z zamanlarda AC adaptörü duvardaki prizden sökün. Güç fişinin uçlar aras ndaki alanda toz birikmesini önlemek için, y lda en az bir kez tozu almak amac yla fişi güç prizinden ç kar p kuru bir bez ya da elektrik süpürgesi kullan n. Güç kordonunu, özellikle de fiş ve jak parçalar n temizlemek için asla deterjan kullanmay n. Ürünün Yerinin Değiştirilmesi Ürün yerini değiştirmeden önce, AC adaptörün duvardaki prizden sökülüp tüm diğer kablo ve bağlant kordonlar n n bağlant s n n kesildiğinden emin olun. AC adaptörün fişte b rak lmas AC adaptör hasar, yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. $ Temizleme Ürünü temizlemeden önce ilk olarak AC adaptörü duvardaki prizden sökün. AC adaptörün fişte b rak lmas AC adaptör hasar, yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. $ TR4

7 Genel Rehber *Dikkat! Piller Pilllerin yanl ş kullan lmas yak ndaki eşyalar n hasar görmesiyle sonuçlanacak şekilde s z nt yapmalar na ya da yang n ve kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamalar na yol açabilir. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürün için tavsiye edilen pilleri kullanman z önerilir. Uzun bir süre kullanmay planlam yorsan z pilleri üründen ç kar n. Şarj edilebilir piller Panasonic Group AA boy eneloop pil ya da AA boy şarj edilebilir EVOLTA pil kullan n. Herhangi bir diğer tip şarj edilebilir pil + kullanmay n. Pilleri şarj ederken, sadece her bir pil tipi için gerekli olan önerilen özel şarj cihaz n kullan n. Şarj edilebilir piller, TRACKFORMER a tak l iken şarj edilemez. Eneloop pilleri, şarj edilebilir EVOLTA pilleri ya da piller için gereken özel şarj aletlerini kullan rken, kullan c belgesi içerisindeki bilgileri ve yan nda gelen tedbirleri okuduğunuzdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Bağlant lar Ürün konektörlerine yaln zca belirtilen cihaz ve ekipmanlar bağlay n. Başka bir şeye bağlanmas yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. Kaç n lacak Konumlar Bu ürünü aşağ da belirtilen yerlerden uzak tutunuz. Bu tür yerler yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. Yüksek nem oran ya da büyük miktarda toza maruz kalan alanlar G da haz rlama alanlar ya da yağ duman na maruz kalan diğer alanlarda İklimlendirme ekipman yan nda, s tmal hal üzerinde, doğrudan güneş ş ğ na maruz kalan alanlarda, güneşte park edilmiş araç içerisinde ya da ürünü yüksek s cakl klara maruz b rakan diğer alanlarda Ses Seviyesi Ses ç k ş n uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin. Kulakl k kullan rken bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir. Yüksek ses seviyesi ayarlar işitme duyunuza zarar verebilir. Ağ r Nesneler Ürün üzerine asla herhangi bir ağ r nesne yerleştirmeyin. Bu durum nesnenin düşüp kişisel yaralanma olas l ğ yaratmas na neden olabilir. TR5

8 Genel Rehber Parça Adlar ve Fonksiyonlar L R 3 4L 4R No. Kontrolör: Tan mlama: 1 P (Güç) düğmesi Gücü açar ya da kapat r. 2 Efekt alan Efekt fonksiyonunu kontrol eder. Daha fazla bilgi için bkz. FX (Efektler) Hakk nda. 3 4R 4L 5R 5L 6 Otomatik Döngü alan Scratch yön düğmeleri (SHIFT düğmesi) CROSSFADER (FX PARAMETER) FILTER topuzu Otomatik Döngü fonksiyonunu kontrol eder. Daha fazla bilgi için bkz. Otomatik Döngü Hakk nda. RIGHT SCRATCH düğmesine (4R) bas ld ğ nda, JOG tablas n n sağ elle çal şt r lmas ve çapraz sönümleyicinin sol elle çal şt r lmas devreye al n r. LEFT SCRATCH düğmesine (4L) bas ld ğ nda, JOG tablas n n sol elle çal şt r lmas ve çapraz sönümleyicinin sağ elle çal şt r lmas devreye al n r. Sönümleyici JOG tablas yönünde kayd r ld ğ nda, DJ yaz l m taraf ndan atanan deckin sesi sönümlenir. 5L (yukar daki şekildeki üst [5] kontrolör) kayd r ld ğ nda efekt parametreleri değişir. Sağa döndürüldüğünde yüksek geçiş filtresi (sadece tiz ç k ş ) fonksiyonu sağlarken, sola döndürüldüğünde düşük geçiş filtresi (sadece bass ç k ş ) fonksiyonu sağlar. 7 Ana Ç k ş Seviyesi topuzu MASTER OUT ve hoparlör ç k ş ndan ç k ş seviyesini ayarlar. 8 Kulakl k Seviyesi topuzu Kulakl k ç k ş seviyesini ayarlar. 9 Deck seçim düğmeleri JOG tablas taraf ndan kullan lacak decki seçmek için kullan l r. 10 CUE işaretleme alan CUE işaretleme fonksiyonunu kontrol eder. Daha fazla bilgi için bkz. CUE İşaretleme Hakk nda. 11 PLAY/PAUSE düğmesi Playbacki başlat r ya da duraklat r. 12 SET CUE düğmesi CUE işareti (Başlang ç Noktas ) ayarlar. 13 CUE PLAY düğmesi Ön ayarl CUE işareti ne (Başlang ç Noktas ) geçer ve playbacki başlat r. 14 SYNC düğmesi Karş taraftaki deckin h z yla (BPM) senkronize eder. Playback s ras nda bu düğmeye bas ld ğ nda BPM ve zamanlama ile senkronize eder. 15 JOG tablas 7 inçlik bir kay t hissiyle scratch ve backspin işlemlerine olanak sağlar. TR6

9 Genel Rehber [SHIFT] + DÜĞMESİ No. Tan mlama: [SHIFT] (4L ya da 4R) + FX [ ] (2: Efekt alan ) DRIFT (Haz r Efekt) [SHIFT] (4L ya da 4R) + FX (2: Efekt alan ) SWAY (Haz r Efekt) [SHIFT] (4L ya da 4R) + FX [ ] (2: Efekt alan ) CRUSH (Haz r Efekt) [SHIFT] (4L ya da 4R) + Döngü [1/2] (3: Döngü alan ) BOUNCE LOOP [1/4] (Düğmeye ayarlanan uzunluk boyunca Döngü playbacki gerçekleştirir.) [SHIFT] (4L ya da 4R) + [LOOP] (3: Döngü alan ) BOUNCE LOOP [1/2] [SHIFT] (4L ya da 4R) + Döngü [x 2] (3: Döngü alan ) BOUNCE LOOP [1] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE 1] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE 2] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE 3] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [PLAY/PAUSE] (10: CUE işaretleme alan ) CUE 1 işareti ni siler. (10: CUE işaretleme alan ) CUE 2 işareti ni siler. (10: CUE işaretleme alan ) CUE 3 işareti ni siler. (11) Playbacki bir parçan n baş na döndürür. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [SET CUE] (12) Parçay geri sarar. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE PLAY] (13) Parçay h zl ileri sarar. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [SYNC] (14) Karş taraftaki parça anahtar ile otomatik olarak senkronize eder. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [JOG tablas ] (15) Karş taraftaki parçan n temposunu otomatik olarak belirler ve tempo ile zamanlanan bir scratch ç k ş sağlar. TR7

10 Genel Rehber NOT CROSSFADER İşlemleri TRACKFORMER, CROSSFADER (5R/5L) işlemlerini sağ elini veya sol elini kullanan DJler için uygun hale getirecek şekilde yap land r l p yerleştirilebilir. RIGHT SCRATCH seçili LEFT SCRATCH seçili Sol elle sönümleme işlemi Sağ elle JOG işlemi Sol elle JOG işlemi Sağ elle sönümleme işlemi TR8

11 Genel Rehber No. Öğe: Tan mlama: 16 USB girişi Bir bilgisayar n USB girişine bağlay n.* USB2.0 ya da üstü bir USB girişine bağlay n. 17 ios cihaz bağlant terminali (Mini Din) Bir ios cihaz (ipad, iphone, ipod touch) kullan rken, içerikteki Lightning/Mini Din kablosunun Mini Din fişini bağlay n. 18 SPEAKER ON/OFF anahtar TRACKFORMER n alt k sm ndaki hoparlörden ç k ş devreye al n ya da devreden ç kar n MASTER OUT terminalleri Kulakl k ç k ş terminali AC adaptör terminali RCA pim kablosunu bir ç k ş cihaz na (amplifikatör, elektrikli hoparlörler, PA mikser vb.) bağlay n. Kulakl klar bağlay n. (Stereo mini priz) Bu terminal, DJ yaz l m çapraz sönümleyicisi ile sesi kesilen deckin playbackinin ç k ş n yapar. (İlk varsay lan ayar) Temin edilen AC adaptörü bağlay n. Bir ios cihaz n şarj ederken TRACKFORMER kullan ld ğ nda AC adaptörün kullan lmas gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir ios Cihaz n Şarj Edilmesi, Dahili Hoparlörün Çal şt r lmas. 22 Pil bölmesi TRACKFORMER pil gücüyle çal şt rmak için (önerilen tipte) alt pil tak n. 23 Hoparlör SPEAKER ON/OFF anahtar (18) ON olduğunda ana ses dahili hoparlörden ç kar l r. 24 iphone mahfazas /Yuva İçerikte yer alan iphone mahfazas, yuvaya takmak suretiyle TRACKFORMER a bağlanabilir. TR9

12 Genel Rehber Bağlant Örnekleri Lightning/Mini Din kablosu USB kablodan önceliklidir. Her ikisi de bağlanm şsa, USB bağlant s tan nmayacakt r. NOT İşitme duyunuzu korumak için, kulakl k kullan rken sesi çok yükseğe ayarlamad ğ n zdan emin olun. Kulakl klar bağlamadan önce TRACKFORMER ses seviyesini mümkün olduğunca k s n. Bağlad ktan sonra istenen ses seviyesine ayarlay n. XWDJ1 + ios Cihaz Hoparlörler Lightning/ Mini Din kablosu Hoparlörler AC adaptör ipad, iphone, ipod touch RCA kablosu (Bağl cihazlar örneği) Elektrikli hoparlörler Amplifikatör Mikser XWDJ1 + Mac/Windows XWDJ1 Bilgisayar Kulakl klar Hoparlörler USB Hoparlörler RCA kablosu (Bağl cihazlar örneği) Elektrikli hoparlörler Amplifikatör Mikser XWDJ1 Kulakl klar TR10

13 Güç Gereksinimleri TRACKFORMER, üç farkl güç kaynağ ndan birini kullanan çal şmay destekler: ev tipi elektrik enerjisi, piller ya da bir bilgisayardan USB veriyolu gücü. TRACKFORMER kullanmad ğ n z zamanlarda gücü kapatt ğ n zdan emin olun. AC Adaptörün Kullan m Yaln zca TRACKFORMER ile birlikte gelen AC adaptörü (birleşik kutup prizli, JEITA Standart) kullan n. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. Özel AC Adaptör: ADA12150L AC adaptörü aşağ daki resimdeki gibi bağlamak için birlikte gelen elektrik kablosunu kullan n z. Güç terminali (DC 12V) Güç kordonunda hasar oluşmas n önlemek için aşağ daki önemli uyar lar dikkate al n. Kullan m S ras nda Kordonu asla aş r güç uygulayarak çekmeyin. Kordonu asla arka arkaya çekmeyin. Kordonun fiş ya da konektör taban nda bükülmesine asla izin vermeyin. TRACKFORMER taş rken TRACKFORMER başka bir yere taş madan ya da yeniden konumland rmadan önce, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olun. Saklama s ras nda Şekilde gösterildiği üzere güç kordonunu halka şeklinde demet haline getirin, fakat asla AC adaptörün etraf na dolamay n. AC adaptör Elektrik kablosu Ev için güç ç k ş Yaln zca TRACKFORMER ile birlikte gelen AC adaptörü (birleşik kutup prizli, JEITA Standart) kullan n. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. AC adaptörü takmadan ya da ç karmadan önce TRACKFORMER n kapat ld ğ ndan emin olun. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Temin edilen güç kordonunu asla herhangi bir cihazla kullanmay n. TRACKFORMER la birlikte gelen AC adaptör hakk nda AC adaptörü, TRACKFORMER a yak n yerde bulunan prize tak n. Herhangi bir anormallik fark etmeniz durumunda, derhal AC adaptörü prizden ç kar n. AC adaptörü sadece ev kullan m için tasarlanm şt r. AC adaptörü slanabileceği bir konuma yerleştirmeyin. AC adaptör üzerine vazo ya da herhangi bir su kab yerleştirmeyin. AC adaptörü kuru bir konumda saklay n. AC adaptörü aç k, iyi havaland r lm ş bir yerde kullan n. AC adaptörün gazete, masa örtüsü, perde ya da başka bir malzemeyle örtülmesine izin vermeyin. TRACKFORMER uzun bir süre kullanmay planlam yorsan z, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olun. AC adaptörde onar m ya da servis işlemi yap lamaz. Ç k ş Formu: Pilleri Kullanmak Güç için 6 adet AA boy pil kullan n. Güç için sadece şu tip pillerden herhangi birini kullanabilirsiniz: AA boy manganez piller, AA boy alkali piller, şarj edilebilir AA boy Panasonic Group eneloop ya da EVOLTA piller. Yukar da önerilenler haricinde herhangi bir başka tip şarj edilebilir pil kullanmay n. Şarj edilebilir piller kullan l yorsa, sadece her bir pil tipi için gerekli olan önerilen özel şarj cihaz n kullan n. Bir pil şarj cihaz kullan rken, şarj cihaz ile birlikte gelen kullan c belgelerindeki talimat ve uyar lar okuyup bunlara uyduğunuzdan emin olun. TRACKFORMER şarj edilebilir piller ya da bir şarj cihaz ile birlikte gelmez. TR11

14 Güç Gereksinimleri TRACKFORMER n alt panelinin ortas nda yer alan pil bölmesi kutusunu ç kar p alt adet AA boy pili pil bölmesine tak n. Pillerin art ve eksi uçlar n n resimdeki gibi olduğundan emin olun. USB Veriyolu Gücünün Kullan lmas TRACKFORMER bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağl yken, kablo üzerinden sağlanan güçle çal şt r labilir. Düşük pil göstergesi Aşağ da, pil gücü alt nda beklenebilecek çal şma zaman miktar gösterilmektedir. Yaklaş k 4 saat Yüksek ses ayar kullan m, düşük ortam s cakl ğ ve belirli performans stilleri pil ömrünü azaltabilir. Pil ömrüne ilişkin gelen ilkeler yukar da verilmiştir. Gerçek pil ömrünün kullan lan pil tipine bağl olduğunu göz önünde bulundurun. Pilleri en az y lda bir değiştirin. Ayr ca, boş şarj edilebilir (eneloop, EVOLTA) pillerin üründe tak l olarak b rak lmas, şarj edilebilir pillerin bozulmas riskini yarat r. Pilleri bittikten sonra mümkük olan en k sa sürede TRACKFORMER dan ç kar n. Pilleri takmadan önce TRACKFORMER n kapal durumda olduğundan emin olun. Pilleri değiştirirken, tam bir tak m alt adet yeni AA boy pil ya da bir set tam şarjl AA boy şarj edilebilir pil (eneloop ya da EVOLTA) takt ğ n zdan emin olun. Önerilenler haricinde pillerin kullan lmas ya da eski pillerle yeni pillerin kar şt r lmas pil ömrünü büyük ölçüde azalt p ar zaya sebep olur. Efekt / Otomatik döngü alan n n 12 düğmesi yan p söndüğünde düşük pil gücü belirtilir. Pilleri mümkün olan en k sa sürede yenileriyle değiştirin. Yanl ş bağlant lar normal çal şmay imkans zlaşt rabilir. TRACKFORMER aşağ da belirtilen şekildeki prosedürle bir bilgisayara bağlay n. İlk kez başar l olarak bağlad ktan sonra, bilgisayar n z ve/veya TRACKFORMER kapatt ğ n zda, USB kablosunu bağl b rakabilirsiniz. USB 2.0 kablo kullan n. TRACKFORMER şarj edilebilir pilleri şarj etmez. (Şarj için önerilen şarj cihaz n kullan n.) 1. TRACKFORMER kapat n ve daha sonra bilgisayar tekrar başlat n. Bilgisayar n z n müzik yaz l m n henüz başlatmay n! 2. TRACKFORMER bilgisayar n za bağlamak için piyasada mevcut bir yüksek h zl USB 2.0 kullan n. USB kablo (AB tipi) A bağlay c s B bağlay c s Bilgisayar USB girişi USB TRACKFORMER USB girişi 3. TRACKFORMER aç n. Bir bilgisayara nas l bağlanacağ hakk nda bilgi için ayr Öğretici K lavuza bak n z. 4. Müzik yaz l m n bilgisayar n zda başlat n. Bilgisayar n zdaki müzik program n başlatmadan önce ilk olarak TRACKFORMER çal şt rd ğ n zdan emin olun. TR12

15 Güç Gereksinimleri Açma ya da Kapatma 1. Güçü açmak için Düğme 1 e (P) bas n. 2. Gücü kapatmak için Düğme 1 e tekrar bas n. NOT Gücün kapat lmas TRACKFORMER bekleme durumuna al r. Çok küçük miktarda ak m ak ş TRACKFORMER bekleme konumunda iken devam eder. Eğer ürünü uzun süre boyunca kullanmay düşünmüyorsan z veya bulunduğunuz bölgede şimşek f rt nas olas l ğ varsa, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olun. Otomatik Kapatma Mevcut bir zaman miktar nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse, TRACKFORMER güç harcanmas n önlemek için otomatik olarak kapan r. Otomatik Kapatma tetikleme zamanlar aşağ da gösterilmiştir. Pil gücüyle çal şt rma Yaklaş k 30 dakika AC adaptör gücüyle çal şt rma Yaklaş k dört saat USB veriyolu gücüyle çal şt rma Yaklaş k dört saat NOT Uzun bir süre boyunca kesintisiz ses sağlanmas n istiyorsan z, TRACKFORMER açmak için P (Güç) düğmesine basarken [A] düğmesini bas l tutarak Otomatik Kapatmay iptal edebilirsiniz. 1 Bir ios Cihaz n Şarj Edilmesi, Dahili Hoparlörün Çal şt r lmas TRACKFORMER, üç farkl güç kaynağ ndan birini kullanan çal şmay destekler. Fakat sağlanan güç miktar n n kullan lan güç kaynağ tipine bağl olduğunu, bu nedenle dahili hoparlör çal şt rman n baz durumlarda desteklenmediğini göz önünde bulundurun. Aşağ da yer alan tablo her bir güç kaynağ yöntemine yönelik ayr nt lar göstermektedir. TRACK FORMER dahili hoparlörün çal şt r lmas AC Adaptör Piller USB Veriyolu Gücü Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Bir ios cihaz şarj etmeyi planl yorsan z, AC adaptörü TRACKFORMER a bağlay n. TRACKFORMER USB veriyolu gücü ya da pil gücüyle çal ş rken bir ios cihaz n n şarj edilmesinin desteklenmediğini göz önünde bulundurun. Bir ipad in şarj edilmesi desteklenmez. NOT Birden fazla güç kaynağ yöntemi varsa, TRACKFORMER şu öncelik s ras na göre bir güç kaynağ seçecektir: AC adaptör 3 Piller 3 USB Veriyolu gücü. P düğmesi A düğmesi TR13

16 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas djay2 for ipad/iphone u Kullanmadan Önce App Store dan algoriddim in djay2 for ipad/iphone unu sat n alabilirsiniz. Halihaz rda djay2 for ipad/iphone unuz varsa, son versiyon olduğundan emin olup gerekirse güncelleyin. djay2 for ipad/iphone hakk nda son bilgiler için alttaki URL den algoriddim internet sitesini ziyaret edin. Ayr ca, yukar daki internet sayfas nda verilen sistem gereksinimleri hakk ndaki en son bilgileri de kontrol ettiğinizden emin olun. djay2 for ipad/iphone, algoriddim GmbH şirketinin bir ürünüdür. Bu yaz l ma ilişkin sorular n z ve/veya sorgular n z lütfen algoriddim GmbH şirketine yönlendirin. CASIO logosu djay2 for ipad/iphone başlang ç ekran nda belirmezse, TRACKFORMER n aç k ve Lightning/Mini Din kablosunun doğru şekilde bağl olduğundan emin olun. Sonras nda, bu prosedürü yeniden 1. ad mdan gerçekleştirin. ipad/iphone da çal şan diğer uygulamalar varsa, bunlardan ç k n ve ard ndan djay2 for ipad/iphone u yeniden başlat n. CASIO logosu hala başlang ç keran nda belirmezse, ipad/iphone unuzu yeniden başlat p ard ndan bu prosedürü tekrar 1. ad mdan gerçekleştirmeyi deneyin. 4. djay2 for ipad/iphone ekran üzerinde parça verilerini sol ve sağ decklere indirip tekrar çal n. Yandaki ekran görüntüsünde parmaklarla gösterilen ekran üzerineki düğmelerden birine dokunarak bir deck seçin. Ses Ç karma Amplifikatör, hoparlörler, kulakl klar veya diğer harici cihazlar n TRACKFORMER a bağlanmas na ilişkin bilgiler için bkz. Bağlant Örnekleri on page TR10. TRACKFORMER a güç sağlamaya ilişkin bilgiler için bkz. Güç Gereksinimleri.. 1. ipad ya da iphone a bağlamak için TRACKFORMER ile birlikte gelen Lightning/Mini Din kablosunu kullan n. 2. TRACKFORMER üzerinde gücü açmak için P (Güç) düğmesine bas n. TRACKFORMER üzerindeki LEDler başlama rutinlerini tamamlad ktan sonra TRACKFORMER çal şmaya haz rd r. 3. ipad ya da iphone unuz üzerinde djay2 for ipad/iphone uygulamas n başlat n. djay2 for ipad/iphone, TRACKFORMER otomatik olarak tan yacakt r ve başlang ç ekran üzerinde CASIO logosu belirmelidir. Bu, bir parça ve/veya çalma listesi menüsünün yukar da düğmesine dokunduğunuz deck üzerinde belirmesine yol açacakt r. Tekrar çalmak istediğiniz parçan n parça ad na (ya da çalma listesi ve ard ndan parça ad ) dokunun. Bir parça seçildiğinde sol ve sağ decklerde eser belirecektir. Parça bir eser içermiyorsa, fonograf kay t görüntüsü gösterilecektir. TR14

17 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas 5. Deck işlemlerini gerçekleştirmek için TRACKFORMER [PLAY/PAUSE] düğmesini kullan n. Ana ve/veya kulakl k düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlay n. Ses Ç k ş için Ak ş djay2 for ipad/iphone dan gelen 4 kanall ses ç k ş, MASTER OUT un L ve R kanallar ile kulakl k ç k ş n n L ve R kanallar aras nda bölünür (bilgilendirme öncesi ç k ş). MASTER OUT MASTER OUT (STEREO) Lch Rch L R Lch NOT djay2 for ipad/iphone ilk varsay lan ayarlar alt nda bir parça yüklenir yüklenmez çalmaya başlar. Ayarlar değiştirebilirsiniz, bu şekilde parça yüklendikten sonra playback beklemeye geçer. Daha fazla bilgi için ayr Öğretici K lavuza bak n z. Rch HEADPHONE OUT (STEREO) L R HEADPHONE OUT TRACKFORMER MASTER OUT tan gelen ses, djay2 for ipad/iphone CROSSFADER pozisyonunu değiştirerek seçilebilir. İlk fabrika varsay lan ayarlar alt nda, TRACKFORMER kulakl k ç k ş ndan gelen ses ç k ş, CROSSFADER taraf ndan seçilene z t olarak deckin playback sesidir. Bu da, kulakl k üzerinden çal nacak bir sonraki parçay izleyebileceğiniz anlam na gelir. B MASTER OUT A B HEADPHONE OUT A A MASTER OUT A B HEADPHONE OUT A+B B MASTER OUT A B HEADPHONE OUT A veya B TR15

18 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas Temel İşlemler TRACKFORMER, daha çok scratch çalmaya yönelik bir kullan c arayüzüdür. Bu bölüm daha çok TRACKFORMER n ay rt edici bir özelliği olan JOG tablas na odaklanarak temel işlemleri aç klar. Bu bölümde gösterilen örneklerin tamam RIGHT SCRATCH kurulumu içindir. Örnek: 3. Kulakl klar üzerinden scratch sesini kontrol etmek için B boy ([B] düğmesi ON) olarak belirtilen JOG tablas n ileri geri hareket ettirin. Sol elle sönümleme işlemi Sağ elle JOG işlemi RIGHT SCRATCH kurulumu 4. Deck A parças ndaki ritimde ise, CROSSFADER sola döndürün, bu şekilde B taraf ndaki scratch sesi ile miksleyecektir. RIGHT SCRATCH kurulumu ile, CROSSFADER işlemleri sol elle gerçekleştirilirken, JOG tablas işlemleri sağ elle gerçekleştirilir. Aşağ daki resimdeki [B] düğmesinin seçilmesi, djay2 for ipad/iphone ekran nda deck B deki (sağ) parçay etkilemek için JOG tablas işlemlerinin sağ elle olmas na yol açar. JOG tablas saat yönünde döndürüldüpünde h zl ileri sarma, saatin tersi yöne döndürüldüğünde ise geri sarma işlemi gerçekleşir. İleri CUE İşaretleme Hakk nda CUE POINT (Cue İşaretleme), bir parçan n başlang ç pozisyonudur. DJ in sorunsuz miks çalmas n sağlamak için CUE POINT ayar gerekir. Bir parça için dört CUE POINT i ayarlamak amac yla TRACKFORMER n [CUE] düğmelerini (1, 2, 3) ve [SET CUE] düğmesini kullanabilirsiniz. Geri NOT RIGHT SCRATCH kurulumu seçilse dahi, [A] ve [B] düğmeleri JOG tablas taraf ndan çal şt r lan ekrandaki decklerde geçiş yapmak için kullan labilir. Aşağ daki örnek, deck A üzerinde nas l tekrar çal n p deck B ile scratch yap lacağ n göstermektedir. 1. TRACKFORMER üzerinde, CROSSFADER tam sola çevirip ard ndan deck A [PLAY] düğmesine bas n. Bu, deck A sesinin MASTER OUT tan ç kmas na yol açacakt r. Bir START POINT (Başlang ç Noktas ) in Başlat lmas JOG tablas n döndürerek bir parçan n başlang ç noktas n bulabilirsiniz. Bu işlem, bir başlang ç noktas n ararken ekran n üstünde beliren dalga formunu izleyerek kolaylaş r. İstenen pozisyonu bulduğunuzda, START POINT i ayarlamak için [SET CUE] düğmesine bas n. START POINT in ayarlanmas, ekran üstü kayd n ilgili pozisyonunda bir beyaz gösterge işaretinin belirmesine yol açar. Bir START POINT ayarlad ktan sonra, [CUE PLAY] düğmesine her bas ld ğ nda bir CUE POINT ayar na s çran r. 2. Deck B [PLAY] düğmesine bas n. Bu kez, bir sonra mikslenecek olan deck B parças kulakl klardan ç k ş yapacakt r. TR16

19 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas Bir CUE POINT in Ayarlanmas CUE POINT alan düğmelerinden ([CUE 1], [CUE 2], [CUE 3]) birine basarak bir parça içerisinde herhangi bir yerde bir CUE POINT ayarlayabilirsiniz. Sonras nda, bir düğmeye bas ld ğ nda geçerli CUE POINT ten playback başlar. Bir CUE POINT i, silmek için geçerli CUE POINT alan düğmesine ([CUE 1], [CUE 2], [CUE 3]) basarken [SHIFT] düğmesini bas l tutun. Bir CUE POINT in ayarlanmas, ekran üstü kayd n ilgili pozisyonunda renkli bir gösterge işaretinin (CUE 1: k rm z, CUE 2: yeşil, CUE 3: mavi) belirmesine yol açar. Bu kapasite, bir miks yapmak istediğinizde kullan şl d r; örneğin, Melodi A, Melodi B ve Nakarat için noktalar belirler. Otomatik Döngü Hakk nda Döngü, bir parçan n bir k sm n tekrar çalman za olanak veren bir fonksiyondur. Döngüler, DJ in sanal olarak s n rs z miksleme yarat c l ğ yla birleştirilebilir. AUTO LOOP (Otomatik Döngü) alan nda [LOOP] düğmesine bas ld ğ nda, belirlenen say da vuruş uzunluğunda bir döngü yarat r. [1/2] düğmesine bas ld ğ nda döngü uzunluğu yar ya düşerken, [x2] düğmesi döngü uzunluğunu ikiye katlar. [LOOP] düğmesine tekrar bas ld ğ nda otomatik döngü iptal olur. FX (Efektler) Hakk nda djay2 for ipad/iphone, mikslere uygulayabileceğiniz çok say da efekt içerir. Efekler, taban parçalardan heyecan verici aranjmanlar yaratmak için kullan şl l k sağlar. Efekt alan ndaki [FX] düğmesine bas ld ğ nda, o an seçili efektler çalan şark ya uygulan r. [FX] düğmesinin diğer taraf ndaki [ ] ve [ ] düğmelerini kullanarak efekt tipini değiştirebilirsiniz. Uygulanan efektlerin yoğunluğunu kontrol etmek için [FX PARAMETER] kayd rma sönümleyicisini kullanabilirsiniz. TR17

20 Referans Ar za teşhisi Belirti Dahili Aksesuarlar Dahil olmas gereken öğeleri pakette bulam yorum. Güç Aletin elektrik kaynağ çal şm yor. Güç düğmesine bas ld ğ nda TRACKFORMER aç lm yor. TRACKFORMER yüksek bir ses ç k ş ndan sonra aniden kapan yor. TRACKFORMER birkaç dakika çal şt ktan sonra aniden kapan yor. Bağlant lar ipad ya da iphone um TRACKFORMER tan m yor. Bilgisayar m TRACKFORMER tan m yor. Ses ve İşlemler TRACKFORMER durmadan ses ç k ş yapmaya devam ediyor. Ses seviyesi ya da ses kalitesi anormal. Scratch işlemi gerçekleştiremiyorum. Çapraz sönümleme işlemi gerçekleştiremiyorum. PLAY düğmesine bast ğ mda hiçbir şey çalm yor. Dahili hoparlörden hiçbir şey gelmiyor. Gerekli İşlem Paketlenen malzemelerin hepsinin içini dikkatlice kontrol ediniz. AC adaptörü kontrol edin ve/veya pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da TRACKFORMER a AC adaptör ya da USB veriyolu gücü ile güç sağlamay deneyin. P (Güç) düğmesine iyice ve tamamen bast ğ n zdan emin olun. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da güç için AC adaptörü kullan n. Daha fazla bilgi için bkz. Güç Gereksinimleri. Otomatik Kapatmay devre d ş b rak n. Daha fazla bilgi için bkz. Güç Gereksinimleri. Lightning/Mini DIN kablosunun TRACKFORMER a sağlam şekilde bağl olduğundan emin olmak için kontrol edin. Aşağ daki s ralamay uygulad ğ n zdan emin olun: Kabloyu bağlay n. 3TRACKFORMER aç n. 3 ipad/iphone unuzda uygulamay başlat n. Detaylar için bkz. TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas.. ipad/iphone da çal şan tüm uygulamalar kapat n, bunlardan ç k n ve sadece djay2 for ipad/iphone u başlat n. ipad/iphone u kapat p ard ndan yeniden aç n. ipad/iphone OS ile şu işlemi gerçekleştirin: Ayarlar 3 Genel 3 Hakk nda. Beliren ekranda XWDJ1 görüntülendiğini teyit edin. Bir bilgisayara nas l bağlanacağ hakk nda bilgi için ayr Öğretici K lavuza bak n z. Bilgisayar n z n teknik özelliklerinin TRACKFORMER için önerilen sistem ortam n karş lad ğ n teyit edin. Bilgisayar n za farkl bir USB girişi bağlamay deneyin. Bir USB hub ya da diğer bir dolayl bağlant yla bağlan yorsan z, doğrudan bilgisayar n z n USB girişine bağlanmay deneyin. Diğer çal şan yaz l mdan ç kmay, kablosuz LAN fonksiyonunu devre d ş b rakmay, antivirüs yaz l m n kapatmay, her zaman çal şan yaz l mlar kapatmay ve/veya Bluetooth u devre d ş b rakmay deneyin. TRACKFORMER kapat p ard ndan yeniden aç n. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da güç için AC adaptörü kullan n. Ses seviyesi ayar yap n. TRACKFORMER kapat p ard ndan yeniden aç n. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da güç için AC adaptörü kullan n. TRACKFORMER scratch yön düğmelerinin ve/veya deck seçim düğmelerinin mevcut ayar n kontrol edin. TRACKFORMER scratch yön düğmelerinin ve/veya deck seçim düğmelerinin mevcut ayar n kontrol edin. JOG tablas na herhangi bir şeyin temas etmediğinden emin olun. TRACKFORMER SPEAKER ON/OFF anahtar n n ON konumda olduğundan emin olun. TRACKFORMER MASTER OUT LEVEL topuzunun MIN konumunda olmad ğ ndan emin olun. TRACKFORMER CROSSFADER konumunu kontrol edin. Detaylar için bkz. TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas.. TR18

21 Referans Ürünün Teknik Özellikleri Modeller Terminaller USB girişi ios cihaz terminali Hat ç k ş terminali Kulakl k ç k ş terminali Güç jak Güç USB veriyolu gücü Piller Pil ömrü AC adaptör Otomatik Kapatma Hoparlör boyutu/ç k ş Enerji tüketimi Ölçüler Ağ rl k Ortam XWDJ1 B Tipi Mini Din jak RCA pim jak (stereo); Ç k ş empedans : 1,3kΩ; Ç k ş voltaj : 0,45V (RMS) MAX 3,5mm stereo mini jak; Ç k ş empedans : 2Ω; Ç k ş voltaj : 1,0V (RMS) MAX 12V DC 3 yönlü güç sistemi 5V/500mA 6 adet AA boy manganez ya da alkali pil veya Panasonic Group AA boy şarj edilebilir eneloop pil ya da AA boy şarj edilebilir EVOLTA pil Yaklaş k 4 saat (alkali piller, eneloop/evolta şarj edilebilir piller) ADA12150L Yaklaş k 30 dakika (alkali piller, eneloop/evolta şarj edilebilir piller); Yaklaş k 4 saat (AC adaptör, USB veriyolu gücü); İptal 6cm/2,0W 12V DC = 18W 344,7 (G) 232,0 (D) 66,8 (Y) mm Ana birim: Yaklaş k 1,1kg (piller hariç) S cakl k: 0 ila 40 C; Nemlilik: %10 ila %90 bağ l nem Teknik özellikler ve dizayn herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünlerle ilgili en son haberler için aşağ daki internet sayfas na ulaş n. TR19

22 Referans AC Adaptörün Kullanma Önlemleri Modeller: ADA12150L 1. Bu talimatlar okuyunuz. 2. Bu talimatlar haz r bulundurun. 3. Tüm uyar lar dikkate al n. 4. Bu talimatlara uyun. 5. Bu ürünü suya yak n yerde kullanmay n. 6. Yaln zca kuru bezle temizleyin. 7. Radyatör, kalorifer zgaras, soba ya da diğer s kaynaklar n n yak n na (amplifikatörler dahil) kurmay n. 8. Yaln zca imalatç taraf ndan belirtilen ataşman ve aksesuarlar kullan n. 9. Tüm servis işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendirin. Aşağ dakilerden herhangi biri gerçekleştiğinde servis gerekir: ürün hasar gördüğünde, güç kaynağ kordonu ya da fişi hasar gördüğünde, ürüne s v döküldüğünde, ürüne yabanc cisim düştüğünde, ürün yağmur ya da neme maruz kald ğ nda, ürün normal çal şmad ğ nda, ürün düşürüldüğünde. 10. Ürünün s v damlamas ya da s çramas na maruz kalmas na izin vermeyin. Ürün üzerine s v içeren herhangi bir nesne yerleştirmeyin. 11. Elektrik yükü ç k ş n n etiket değerini aşmas na izin vermeyin. 12. Güç kaynağ na takmadan önce çevredeki alan n kuru olduğundan emin olun. 13. Ürünün doğru yönlendirildiğinden emin olun. 14. Y ld r m, f rt na s ras nda ya da uzun bir süre kullanmay planlam yorsan z ürünü fişten çekin. 15. Ürün havaland rma aral klar n n t kanmas n önleyin. Ürünü, imalatç n n talimatlar na göre kurun. 16. Güç kordonunun üstüne bas lmayacak ya da ciddi ölçüde bükülmeyecek yerlere özellikle fiş ve elektrik prizlerine yak n yerlere ve üründen ç kt ğ yerlere yerleştirilmemesine dikkat edin. 17. AC adaptörü, acil durumda fiş bağlant s n hemen kesebilmek için ürüne mümkün olan en yak n güç ç k ş na tak lmal d r. Aşağ daki sembol, ürünün mahfazas içerisinde izole edilmemiş ve kullan c larda elektrik çarpmas na yol açmaya yetebilecek tehlikeli voltaj gösteren bir uyar d r. Aşağ daki sembol, ürüne eşlik eden belge içerisinde önemli çal şt rma ve bak m (servis) talimatlar olduğunu gösteren bir uyar d r. * TR20

23 MA1507A

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. TR AP-260 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP260-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen

Detaylı

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CTK-2090 CTK-200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK200-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A TR KULLNIM KILVUZU CTK240/245TR1 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel D-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

DATA PROJECTOR XJ-V1. Português RU/PT/TR/TW/KO

DATA PROJECTOR XJ-V1. Português RU/PT/TR/TW/KO RU/PT/TR/TW/KO DATA PROJECTOR XJ-V1 Português Guia de Configuração Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências. Para obter a última versão deste manual, visite

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

HIZLI KURULUM KILAVUZU

HIZLI KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE HIZLI KURULUM KILAVUZU E550W HIZLI KURULUM KILAVUZU E550W P-touch'ınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektör U300X/U250X U310W/U260W Kullanıcı Kılavuzu U250X ve U260W Kuzey Amerika da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Dört sürümü, Haziran 2011 DLP ve BrillianColor, Texas

Detaylı

SoundLink. Air. dijital müzik sistemi. Kullanma Kılavuzu

SoundLink. Air. dijital müzik sistemi. Kullanma Kılavuzu SoundLink Air dijital müzik sistemi Kullanma Kılavuzu GÜVENLİK BİLGİSİ Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun Lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın.

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ - AÇMAYIN

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ - AÇMAYIN Güvenlik Lütfen bu kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara dikkatli bir şekilde uymak için zaman ayırın. Sisteminizi doğru bir şekilde kurarak çalıştırmanıza ve böylece gelişmiş özelliklerinden faydalanmanıza

Detaylı

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No.

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No. Kullanım Kılavuzu Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon Model No. KX-PRX110TRW Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgeyi okuyun ve gerektiğinde başvurmak için saklayın.

Detaylı

Acer Projeksiyon Cihazı. P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu

Acer Projeksiyon Cihazı. P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu Acer Projeksiyon Cihazı P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Acer Projeksiyon Cihazı P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Fotoğraf makinenizden en iyi performansı elde etmek için fotoğraf makinesini kullanmadan önce lütfen Kullanım Kılavuzunu okuyunuz. Bu RICOH WG-M1 Fotoğraf Makinesini

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 61 -

İçindekiler. Türkçe - 61 - İçindekiler Özellikler... 64 Sayın SHARP müşterisi... 64 Giriş... 64 Hazırlık... 64 Önemli emniyet tedbirleri... 65 Güvenlik Önlemleri... 66 Güç Kaynağı... 66 Güç Kablosu... 66 Nem ve Su... 66 Temizlik...

Detaylı

4-485-790-13(2) (TR) KİŞİSEL SES SİSTEMİ. Başlarken. USB Çalma. Kullanım Talimatları. Bluetooth. Tuner. Ses Ayarı. Diğer İşlemler.

4-485-790-13(2) (TR) KİŞİSEL SES SİSTEMİ. Başlarken. USB Çalma. Kullanım Talimatları. Bluetooth. Tuner. Ses Ayarı. Diğer İşlemler. 4-485-790-13(2) (TR) KİŞİSEL SES SİSTEMİ Kullanım Talimatları Başlarken USB Çalma Bluetooth Tuner Ses Ayarı Diğer İşlemler Ek Bilgiler GTK-X1BT UYARI Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak

Detaylı

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı

Detaylı

LIFESTYLE 535/525 seri II. LIFESTYLE 235/135 seri II LIFESTYLE 520/510. ev eğlence sistemleri. ev eğlence sistemleri. ev sineması sistemleri

LIFESTYLE 535/525 seri II. LIFESTYLE 235/135 seri II LIFESTYLE 520/510. ev eğlence sistemleri. ev eğlence sistemleri. ev sineması sistemleri LIFESTYLE 535/525 seri II ev eğlence sistemleri LIFESTYLE 235/135 seri II ev eğlence sistemleri LIFESTYLE 520/510 ev sineması sistemleri Kullanma Kılavuzu Güvenlik Bilgileri Lütfen bu kılavuzu okuyun Lütfen

Detaylı

www.htc.com Kullanım Kılavuzu

www.htc.com Kullanım Kılavuzu www.htc.com Kullanım Kılavuzu Lütfen Devam Etmeden Önce Okuyun KUTUSUNDAN ÇIKARTTIĞINIZDA PİL, ŞARJ EDİLMEMİŞ HALDEDİR. AYGITINIZ ŞARJ HALİNDEYKEN PİLİ ÇIKARTMAYIN. BU AYGITI SÖKERSENİZ YA DA SÖKMEYE ÇALIŞIRSANIZ

Detaylı

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu - 1 2012. Tüm Hakları Saklıdır. Acer ICONIA Kullanıcı Kılavuzu Model: W510 İlk baskı: 09/2012 2 - İçindekiler Güvenlik ve kullanım rahatlığı 5 İlk Yapılacaklar 16 Kılavuzlarınız...

Detaylı

Paper Writer Series Serisi Serie

Paper Writer Series Serisi Serie E Tr G Paper Writer Series Serisi Serie User s Guide Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Be sure to read Safety Precautions inside this guide before trying to use your Paper Writer. After reading this

Detaylı

Acer Projeksiyon Cihazı. X1130/X1230/X1230S Serisi Kullanım Kılavuzu

Acer Projeksiyon Cihazı. X1130/X1230/X1230S Serisi Kullanım Kılavuzu Acer Projeksiyon Cihazı X1130/X1230/X1230S Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Acer Projeksiyon Cihazı X1130/X1230/X1230S Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal

Detaylı

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Portatif Projektör UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Kullanıcı Kılavuzu UM280X ve UM280W Kuzey Amerika'da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W Ver. 1/09/12 Apple, Mac, Mac

Detaylı

LS-20M DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI. Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

LS-20M DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI. Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-20M Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen, ürünün doğru ve

Detaylı

TUR. Kullanıcı Kılavuzu. Dijital Kamera

TUR. Kullanıcı Kılavuzu. Dijital Kamera TUR Dijital Kamera Kullanıcı Kılavuzu En iyi performansı garanti etmek için, lütfen makineyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu okuyunuz. TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU PENTAX MX-1 i satın aldığınız

Detaylı

PJD6345/PJD6544w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD6345/PJD6544w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD6345/PJD6544w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14971/VS14973 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula

Detaylı