Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun."

Transkript

1 TR Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun. XWDJ1TR1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için ADA12150L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASIO ADA12150L adaptörü kullan n z. AC adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz. AB Uygunluk Beyan Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 62, Honmachi 1chome, Shibuyaku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH CasioPlatz 1, Norderstedt, Germany

3 İçindekiler Genel Rehber... TR2 Ayr Öğretici K lavuz Hakk nda... TR2 Kullan m Tedbirleri... TR2 Dahili Aksesuarlar... TR2 Sistem Gereklilikleri... TR2 Güvenlik Önlemleri... TR3 Parça Adlar ve Fonksiyonlar... TR6 Bağlant Örnekleri...TR10 Güç Gereksinimleri... TR11 AC Adaptörün Kullan m...tr11 Pilleri Kullanmak...TR11 USB Veriyolu Gücünün Kullan lmas...tr12 Açma ya da Kapatma...TR13 Otomatik Kapatma...TR13 Bir ios Cihaz n Şarj Edilmesi, Dahili Hoparlörün Çal şt r lmas...tr13 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas... TR14 djay2 for ipad/iphone u Kullanmadan Önce...TR14 Ses Ç karma...tr14 Ses Ç k ş için Ak ş...tr15 Temel İşlemler...TR16 CUE İşaretleme Hakk nda...tr16 Otomatik Döngü Hakk nda...tr17 FX (Efektler) Hakk nda...tr17 Referans... TR18 Ar za teşhisi...tr18 Ürünün Teknik Özellikleri...TR19 Bu k lavuz hakk nda Bu kullan m k lavuzunun bir k sm n n veya tamam m n çoğalt lmas yasakt r. Kendi kişisel kullan m n z d ş nda bu k lavuzun içeriğinin CASIO nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullan lmas telif haklar yasas kapsam nda yasaklanm şt r. HİÇBİR DURUMDA, CASIO BU KILAVUZ YA DA ÜRÜNÜN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILMAMASINDAN DOĞAN HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bu kullan m k lavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünün gerçek görünümü Kullan m K lavuzu nda gösterilen resimlerden farkl olabilir. Bu kullan m k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir. Windows, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde tescilli Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markas d r. Mac, Mac OS, ipad, iphone ve ipod touch, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalar d r. ios, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde haklar n n sahibi Cisco olan bir ticari markad r. djay ve vjay, algoriddim GmbH şirketinin tescilli ticari markalar d r. eneloop, Panasonic Group şirketinin tescilli ticari markas d r. EVOLTA, Panasonic Corporation şirketinin tescilli ticari markas d r. Burada kullan lan diğer şirket, ürün, teknoloji ve diğer adlar ayn zamanda diğerlerinin ticari markalar ya da hizmet markalar olabilir. TR1

4 Genel Rehber Ayr Öğretici K lavuz Hakk nda Ayr Kullan m K lavuzu Öğretici için alttaki CASIO İnternet Sitesi URL linkini ziyaret edin. Kullan m Tedbirleri Aşağ daki kullan m önlemlerini okuyup yerine getirmeniz rica olunur. Garanti belgesinde belirtildiği üzere ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi, çapraz sönümleyici ve ses seviyesi kontrollerinin dayan kl l ğ n aşan bir şekilde (aş r scratch çalma vb. gibi) bunlar n ömürlerini normal parçalardan daha k sa hale getirebilir. Bu gibi bir durumda, ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi servis için ücret al nacakt r. Kaydetme fonksiyonu ya da diğer veri depolama fonksiyonu bulunan bir modelde, bu ürünü servis ya da onar ma vermeden önce korumak istediğiniz her türlü veriyi başka bir ortama kopyalad ğ n zdan emin olun. Servis ya da onar m prosedürlerinin parças olarak depolanan verilere erişilebilir, hatta bunlar silinebilir. Yer Bu ürünü aşağ da belirtilen yerlerden uzak tutunuz. Direkt güneş ş ğ ndan ve yüksek nemli yerlerden uzak tutunuz Olağan üstü s cak olan yerlerden Bir radyo, TV, video veya kanal aray c (Tuner) ayg ttan Yukar daki aletler ürünümüze zarar vermez, fakat ürünün yak n ndaki aletlerin audio (Ses) veya görüntüsünde kar ş kl ğa neden olabilir. Kullan c Bak m Ürünü temizlerken benzin, alkol, inceltici, veya başka kimyasal ürünleri kullanmay n z. Ürünü temizlemek için su ve hafif deterjan ile slat lm ş yumuşak kumaş bez kullan n z. Silmeden önce bezde kalan suyu s k n z. Kullan m Adab Bu ürünü kullan rken her zaman çevrenizdekilere dikkat ediniz. Özellikle geç saatlerde etraf n zdakileri rahats z etmemeniz için k s k seste çalman z önerilir. Geç saatlerde çalarken kullanabileceğiniz diğer önlemler, pencereleri kapatmak ve kulakl k kullanmakt r. Dahili Aksesuarlar Kullan m K lavuzu (bu k lavuz) Garanti Lightning/Mini Din kablosu AC adaptör (ADA12150L) iphone mahfazas İçerikteki öğelerden herhangi birinin eksik, hasarl ya da kay p olmas halinde orijinal sat c n za dan ş n. (AC adaptör ayr olarak sat n al nabilir.) Bu ürünün tasar m ve detaylar herhangi bir bildiri yap lmaks z n değiştirilebilir. Bu ürün için kullan m tavsiye edilen aksesuarlar kullanman z önerilir. İzinsiz aksesuarlar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktad r. Sistem Gereklilikleri ios : ios7/ios8 (iphone, ipad, ipod touch) Lightning konektörlü iphone, ipad ya da ipod touch modeli Mac OS : OS X (10.6.X, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X) En az 1,0 GB RAM, USB 2.0 girişi ya da üstü bir USB girişi, sabit diskte müzik verileri için yeterli boş alan Windows OS : Windows 7, 8, 8.1 (Intel Core Duo ya da üstü) En az 2,0 GB RAM, USB 2.0 girişi ya da üstü bir USB girişi, sabit diskte müzik verileri için yeterli boş alan Dahili ve Opsiyonel Aksesuarlar Bu ürün için kullan m tavsiye edilen aksesuarlar kullanman z önerilir. İzinsiz aksesuarlar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktad r. Kaynak Çizgileri Çizgiler ürünün d ş k sm nda görünebilir. Bu kaynak çizgileri plastiğe şekil verirken oluşan çizgilerdir. Bunlar çatlak veya çizik değildir. TR2

5 Genel Rehber Güvenlik Önlemleri Bu CASIO ürününü seçtiğiniz için teşekkürler. Kullanmay denemeden önce bu Güvenlik Önlemleri ni okuduğunuzdan emin olun. Bu Kullan m K lavuzu nu okuduktan sonra, gelecekte referans olmas için güvenli bir yerde saklay n. Güvenlik sembolleri hakk nda Güvenli kullan m sağlamak ve sizi ve diğerlerini yaralanma riskine ve maddi hasara karş korumak için bu Kullan m K lavuzu nda ve ürünün kendisi üzerinde çeşitli semboller kullan lm şt r. Sembollerden her birinin anlam aşağ da aç klanm şt r. *Tehlike! *Uyar! *Dikkat! Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanl ş uyguland ğ nda ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski yaratan bilgileri ifade eder. Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanl ş uyguland ğ nda muhtemelen ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski yaratabilecek bilgileri ifade eder. Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanl ş uyguland ğ nda muhtemelen ciddi kişisel yaralanma ya da maddi hasar riski yaratabilecek bilgileri ifade eder. İkon Örnekleri Bir üçgen, kendisine karş dikkat etmeniz bir durumu belirtir. Burada gösterilen örnek, elektrik çarpmas na karş önlem alman z gerektiğini belirtir. İçinden çizgi geçen bir daire, gerçekleştirmemeniz gereken bir eylem hakk nda bilgileri belirtir. İlgili eylem, daire içerisindeki figürle belirtilir. Burada gösterilen örnek, sökmenin yasak olduğu anlam na gelir.! $ Siyah bir daire, gerçekleştirmeniz gereken bir eylem hakk nda bilgileri belirtir. İlgili eylem, daire içerisindeki figürle belirtilir. Burada gösterilen örnek, güç kordonunu prizden ç karman z gerektiğini belirtir. *Tehlike! Piller S zan pil s v s gözünüze kaçarsa zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar izleyin. 1. Gözlerinizi ovuşturmay n! Gözlerinizi suyla durulay n. 2. Derhal doktorunuzla iletişime geçin. Alkali pil s v s n n gözünüzde kalmas görme kayb na yol açabilir. + *Uyar! Duman, Tuhaf Koku, Aş r Is nma ve Diğer Anormallikler Duman, tuhaf koku ya da s ç kar rken ürün ve/veya AC adaptörünün kullan m na devam edilmesi yang n ve elektrik çarpmas riski yarat r. Zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar uygulay n. 1. Gücü kapat n. 2. Güç için AC adaptörü kullan yorsan z, bunu duvardaki prizden sökün. 3. Orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. AC Adaptör AC adaptörünün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturur. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Sadece bu ürün için kullan m tavsiye edilen AC adaptörü kullanman z önerilir. Yaln zca voltaj AC adaptör üzerinde işaretlenmiş oran içerisinde olan bir güç kaynağ kullan n. + Elektrik ç k şlar ve uzatma kordonlar na aş r yükleme yapmay n. AC adaptörün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturacak şekilde hasar görmesine ya da k r lmas na yol açabilir. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. AC adaptör üzerine asla ağ r nesneler yerleştirmeyin ya da s ya maruz b rakmay n. AC adaptörü asla değiştirmeye çal şmay n ya da aş r bükülmeye maruz b rakmay n. AC adaptör güç kordonunu bükmeyin ya a çekmeyin. Güç kordonu ya da fişinin hasar görmesi halinde, orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. + Elleriniz slakken asla AC adaptöre dokunmay n. Aksini yapman z elektrik çarpmas riski oluşturur. " Üzerinde herhangi bir tür s v *1 varsa AC adaptörü kullanmay n. S v ; yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. + D şar ç karken, ürünün evcil hayvanlar ve diğer hayvanlardan uzak bir konumda olduğundan emin olup AC adaptörü prizden ç kar n. Bir hayvan ya da evcil hayvan n güç kordonunu çiğnemesi k sa devre yaparak yang n riskine yol açabilir. + Bulunduğunuz yerde gök gürültüsü duyuyorsan z AC adaptöre dokunmay n. Aksini yapman z elektrik çarpmas riski oluşturur. TR3

6 Genel Rehber *Uyar! Piller Pilllerin yanl ş kullan lmas yak ndaki eşyalar n hasar görmesiyle sonuçlanacak şekilde s z nt yapmalar na ya da yang n ve kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamalar na yol açabilir. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Asla pilleri parçalara ay rmaya çal şmay n ya da k sa devre yapmalar na izin vermeyin. Pilleri asla s ya maruz b rakmay n ya da ateşe atmay n. Eski piller ile yeni pilleri kar şt rmay n z. Asla farkl tip pilleri kar şt rmay n. Manganez ya da alkali pilleri asla şarj etmeye çal şmay n. Pillerin art (+) ve eksi ( ) uçlar n n düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ürünü asla ateşe atmay n Ürünü asla ateşe atmay n. Böyle yap lmas kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamas na yol açabilir. S v *1 ve Yabanc Madde Ürün içerisinde s v ya da yabanc madde (örneğin metal parçalar, kalem ucu vb.) kaçmas, yang n ve elektrik çarpmas riski yarat r. % Zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar uygulay n. 1. Gücü kapat n. 2. Güç için AC adaptörü kullan yorsan z, bunu duvardaki prizden sökün. 3. Orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. Sökme ve Değiştirme Bu ürünü parçalar na ay rmaya veya herhangi bir şekilde değiştirmeye çal şmay n z. Aksini yapman z elektrik çarpmas, yanarak! yaralanma ya da diğer kişisel yaralanma riski oluşturur. Tüm iç inceleme, ayar ve bak m orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezine b rak n. Düşürme ve Darbe Düşürerek ya da güçlü darbeye maruz b rakarak hasar görmesinden sonra bu ürünün kullan m na devam edilmesi, yang n ve elektrik çarpmas riski yarat r. Zaman kaybetmeden aşağ daki ad mlar uygulay n. 1. Gücü kapat n. 2. Güç için AC adaptörü kullan yorsan z, bunu duvardaki prizden sökün. 3. Orijinal bayiniz ya da yetkili CASIO servis merkezi ile iletişime geçin. Plastik poşetlerin baş üzerine konulmas na ya da yutulmas na izin vermeyin Bu ürünün içerisinde geldiği plastik torbay asla kafan z n üzerine ya da ağz n za koymay n. Aksini yapman z boğulma riski oluşturur. Küçük çocuklar n olduğu evlerde bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir. Ürün üzerine ad m atmay n ya da üzerinde durmay n Bu durum ürünün devrilmesine ya da zarar görmesine yol açabilir. Küçük çocuklar n olduğu evlerde bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir. Sabit olmayan konumlardan kaç n n. Ürünü asla sağlam olmayan bir platforma, engebeli bir yüzeye ya da sabit olmayan herhangi bir diğer yere yerleştirmeyin. Sabit olmayan bir konum kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde ürünün devrilmesine yol açabilir. *1 Su, spor içecekleri, deniz suyu, evcil hayvan ya da diğer hayvan idrar vb. *Dikkat! AC Adaptör AC adaptörünün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturur. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Elektrikli kordonu asla soba ya da diğer s kaynaklar n n yan na yerleştirmeyin. Elektrik prizininde sökerken asla kordona as lmay n. AC adaptörü gövdeden kavrad ğ n zdan emin olun. AC adaptörünün yanl ş kullan lmas yang n veya elektrik çarpmas riski oluşturur. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. + AC adaptörü duvardaki prize doğru gidebildiği yere kadar itin. $ Seyahate ç karken ya da uzun zaman bulunmad ğ n z zamanlarda AC adaptörü duvardaki prizden sökün. Güç fişinin uçlar aras ndaki alanda toz birikmesini önlemek için, y lda en az bir kez tozu almak amac yla fişi güç prizinden ç kar p kuru bir bez ya da elektrik süpürgesi kullan n. Güç kordonunu, özellikle de fiş ve jak parçalar n temizlemek için asla deterjan kullanmay n. Ürünün Yerinin Değiştirilmesi Ürün yerini değiştirmeden önce, AC adaptörün duvardaki prizden sökülüp tüm diğer kablo ve bağlant kordonlar n n bağlant s n n kesildiğinden emin olun. AC adaptörün fişte b rak lmas AC adaptör hasar, yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. $ Temizleme Ürünü temizlemeden önce ilk olarak AC adaptörü duvardaki prizden sökün. AC adaptörün fişte b rak lmas AC adaptör hasar, yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. $ TR4

7 Genel Rehber *Dikkat! Piller Pilllerin yanl ş kullan lmas yak ndaki eşyalar n hasar görmesiyle sonuçlanacak şekilde s z nt yapmalar na ya da yang n ve kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamalar na yol açabilir. Aşağ daki noktalara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürün için tavsiye edilen pilleri kullanman z önerilir. Uzun bir süre kullanmay planlam yorsan z pilleri üründen ç kar n. Şarj edilebilir piller Panasonic Group AA boy eneloop pil ya da AA boy şarj edilebilir EVOLTA pil kullan n. Herhangi bir diğer tip şarj edilebilir pil + kullanmay n. Pilleri şarj ederken, sadece her bir pil tipi için gerekli olan önerilen özel şarj cihaz n kullan n. Şarj edilebilir piller, TRACKFORMER a tak l iken şarj edilemez. Eneloop pilleri, şarj edilebilir EVOLTA pilleri ya da piller için gereken özel şarj aletlerini kullan rken, kullan c belgesi içerisindeki bilgileri ve yan nda gelen tedbirleri okuduğunuzdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Bağlant lar Ürün konektörlerine yaln zca belirtilen cihaz ve ekipmanlar bağlay n. Başka bir şeye bağlanmas yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. Kaç n lacak Konumlar Bu ürünü aşağ da belirtilen yerlerden uzak tutunuz. Bu tür yerler yang n ve elektrik çarpmas riski oluşturur. Yüksek nem oran ya da büyük miktarda toza maruz kalan alanlar G da haz rlama alanlar ya da yağ duman na maruz kalan diğer alanlarda İklimlendirme ekipman yan nda, s tmal hal üzerinde, doğrudan güneş ş ğ na maruz kalan alanlarda, güneşte park edilmiş araç içerisinde ya da ürünü yüksek s cakl klara maruz b rakan diğer alanlarda Ses Seviyesi Ses ç k ş n uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin. Kulakl k kullan rken bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir. Yüksek ses seviyesi ayarlar işitme duyunuza zarar verebilir. Ağ r Nesneler Ürün üzerine asla herhangi bir ağ r nesne yerleştirmeyin. Bu durum nesnenin düşüp kişisel yaralanma olas l ğ yaratmas na neden olabilir. TR5

8 Genel Rehber Parça Adlar ve Fonksiyonlar L R 3 4L 4R No. Kontrolör: Tan mlama: 1 P (Güç) düğmesi Gücü açar ya da kapat r. 2 Efekt alan Efekt fonksiyonunu kontrol eder. Daha fazla bilgi için bkz. FX (Efektler) Hakk nda. 3 4R 4L 5R 5L 6 Otomatik Döngü alan Scratch yön düğmeleri (SHIFT düğmesi) CROSSFADER (FX PARAMETER) FILTER topuzu Otomatik Döngü fonksiyonunu kontrol eder. Daha fazla bilgi için bkz. Otomatik Döngü Hakk nda. RIGHT SCRATCH düğmesine (4R) bas ld ğ nda, JOG tablas n n sağ elle çal şt r lmas ve çapraz sönümleyicinin sol elle çal şt r lmas devreye al n r. LEFT SCRATCH düğmesine (4L) bas ld ğ nda, JOG tablas n n sol elle çal şt r lmas ve çapraz sönümleyicinin sağ elle çal şt r lmas devreye al n r. Sönümleyici JOG tablas yönünde kayd r ld ğ nda, DJ yaz l m taraf ndan atanan deckin sesi sönümlenir. 5L (yukar daki şekildeki üst [5] kontrolör) kayd r ld ğ nda efekt parametreleri değişir. Sağa döndürüldüğünde yüksek geçiş filtresi (sadece tiz ç k ş ) fonksiyonu sağlarken, sola döndürüldüğünde düşük geçiş filtresi (sadece bass ç k ş ) fonksiyonu sağlar. 7 Ana Ç k ş Seviyesi topuzu MASTER OUT ve hoparlör ç k ş ndan ç k ş seviyesini ayarlar. 8 Kulakl k Seviyesi topuzu Kulakl k ç k ş seviyesini ayarlar. 9 Deck seçim düğmeleri JOG tablas taraf ndan kullan lacak decki seçmek için kullan l r. 10 CUE işaretleme alan CUE işaretleme fonksiyonunu kontrol eder. Daha fazla bilgi için bkz. CUE İşaretleme Hakk nda. 11 PLAY/PAUSE düğmesi Playbacki başlat r ya da duraklat r. 12 SET CUE düğmesi CUE işareti (Başlang ç Noktas ) ayarlar. 13 CUE PLAY düğmesi Ön ayarl CUE işareti ne (Başlang ç Noktas ) geçer ve playbacki başlat r. 14 SYNC düğmesi Karş taraftaki deckin h z yla (BPM) senkronize eder. Playback s ras nda bu düğmeye bas ld ğ nda BPM ve zamanlama ile senkronize eder. 15 JOG tablas 7 inçlik bir kay t hissiyle scratch ve backspin işlemlerine olanak sağlar. TR6

9 Genel Rehber [SHIFT] + DÜĞMESİ No. Tan mlama: [SHIFT] (4L ya da 4R) + FX [ ] (2: Efekt alan ) DRIFT (Haz r Efekt) [SHIFT] (4L ya da 4R) + FX (2: Efekt alan ) SWAY (Haz r Efekt) [SHIFT] (4L ya da 4R) + FX [ ] (2: Efekt alan ) CRUSH (Haz r Efekt) [SHIFT] (4L ya da 4R) + Döngü [1/2] (3: Döngü alan ) BOUNCE LOOP [1/4] (Düğmeye ayarlanan uzunluk boyunca Döngü playbacki gerçekleştirir.) [SHIFT] (4L ya da 4R) + [LOOP] (3: Döngü alan ) BOUNCE LOOP [1/2] [SHIFT] (4L ya da 4R) + Döngü [x 2] (3: Döngü alan ) BOUNCE LOOP [1] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE 1] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE 2] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE 3] [SHIFT] (4L ya da 4R) + [PLAY/PAUSE] (10: CUE işaretleme alan ) CUE 1 işareti ni siler. (10: CUE işaretleme alan ) CUE 2 işareti ni siler. (10: CUE işaretleme alan ) CUE 3 işareti ni siler. (11) Playbacki bir parçan n baş na döndürür. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [SET CUE] (12) Parçay geri sarar. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [CUE PLAY] (13) Parçay h zl ileri sarar. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [SYNC] (14) Karş taraftaki parça anahtar ile otomatik olarak senkronize eder. [SHIFT] (4L ya da 4R) + [JOG tablas ] (15) Karş taraftaki parçan n temposunu otomatik olarak belirler ve tempo ile zamanlanan bir scratch ç k ş sağlar. TR7

10 Genel Rehber NOT CROSSFADER İşlemleri TRACKFORMER, CROSSFADER (5R/5L) işlemlerini sağ elini veya sol elini kullanan DJler için uygun hale getirecek şekilde yap land r l p yerleştirilebilir. RIGHT SCRATCH seçili LEFT SCRATCH seçili Sol elle sönümleme işlemi Sağ elle JOG işlemi Sol elle JOG işlemi Sağ elle sönümleme işlemi TR8

11 Genel Rehber No. Öğe: Tan mlama: 16 USB girişi Bir bilgisayar n USB girişine bağlay n.* USB2.0 ya da üstü bir USB girişine bağlay n. 17 ios cihaz bağlant terminali (Mini Din) Bir ios cihaz (ipad, iphone, ipod touch) kullan rken, içerikteki Lightning/Mini Din kablosunun Mini Din fişini bağlay n. 18 SPEAKER ON/OFF anahtar TRACKFORMER n alt k sm ndaki hoparlörden ç k ş devreye al n ya da devreden ç kar n MASTER OUT terminalleri Kulakl k ç k ş terminali AC adaptör terminali RCA pim kablosunu bir ç k ş cihaz na (amplifikatör, elektrikli hoparlörler, PA mikser vb.) bağlay n. Kulakl klar bağlay n. (Stereo mini priz) Bu terminal, DJ yaz l m çapraz sönümleyicisi ile sesi kesilen deckin playbackinin ç k ş n yapar. (İlk varsay lan ayar) Temin edilen AC adaptörü bağlay n. Bir ios cihaz n şarj ederken TRACKFORMER kullan ld ğ nda AC adaptörün kullan lmas gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir ios Cihaz n Şarj Edilmesi, Dahili Hoparlörün Çal şt r lmas. 22 Pil bölmesi TRACKFORMER pil gücüyle çal şt rmak için (önerilen tipte) alt pil tak n. 23 Hoparlör SPEAKER ON/OFF anahtar (18) ON olduğunda ana ses dahili hoparlörden ç kar l r. 24 iphone mahfazas /Yuva İçerikte yer alan iphone mahfazas, yuvaya takmak suretiyle TRACKFORMER a bağlanabilir. TR9

12 Genel Rehber Bağlant Örnekleri Lightning/Mini Din kablosu USB kablodan önceliklidir. Her ikisi de bağlanm şsa, USB bağlant s tan nmayacakt r. NOT İşitme duyunuzu korumak için, kulakl k kullan rken sesi çok yükseğe ayarlamad ğ n zdan emin olun. Kulakl klar bağlamadan önce TRACKFORMER ses seviyesini mümkün olduğunca k s n. Bağlad ktan sonra istenen ses seviyesine ayarlay n. XWDJ1 + ios Cihaz Hoparlörler Lightning/ Mini Din kablosu Hoparlörler AC adaptör ipad, iphone, ipod touch RCA kablosu (Bağl cihazlar örneği) Elektrikli hoparlörler Amplifikatör Mikser XWDJ1 + Mac/Windows XWDJ1 Bilgisayar Kulakl klar Hoparlörler USB Hoparlörler RCA kablosu (Bağl cihazlar örneği) Elektrikli hoparlörler Amplifikatör Mikser XWDJ1 Kulakl klar TR10

13 Güç Gereksinimleri TRACKFORMER, üç farkl güç kaynağ ndan birini kullanan çal şmay destekler: ev tipi elektrik enerjisi, piller ya da bir bilgisayardan USB veriyolu gücü. TRACKFORMER kullanmad ğ n z zamanlarda gücü kapatt ğ n zdan emin olun. AC Adaptörün Kullan m Yaln zca TRACKFORMER ile birlikte gelen AC adaptörü (birleşik kutup prizli, JEITA Standart) kullan n. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. Özel AC Adaptör: ADA12150L AC adaptörü aşağ daki resimdeki gibi bağlamak için birlikte gelen elektrik kablosunu kullan n z. Güç terminali (DC 12V) Güç kordonunda hasar oluşmas n önlemek için aşağ daki önemli uyar lar dikkate al n. Kullan m S ras nda Kordonu asla aş r güç uygulayarak çekmeyin. Kordonu asla arka arkaya çekmeyin. Kordonun fiş ya da konektör taban nda bükülmesine asla izin vermeyin. TRACKFORMER taş rken TRACKFORMER başka bir yere taş madan ya da yeniden konumland rmadan önce, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olun. Saklama s ras nda Şekilde gösterildiği üzere güç kordonunu halka şeklinde demet haline getirin, fakat asla AC adaptörün etraf na dolamay n. AC adaptör Elektrik kablosu Ev için güç ç k ş Yaln zca TRACKFORMER ile birlikte gelen AC adaptörü (birleşik kutup prizli, JEITA Standart) kullan n. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. AC adaptörü takmadan ya da ç karmadan önce TRACKFORMER n kapat ld ğ ndan emin olun. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Temin edilen güç kordonunu asla herhangi bir cihazla kullanmay n. TRACKFORMER la birlikte gelen AC adaptör hakk nda AC adaptörü, TRACKFORMER a yak n yerde bulunan prize tak n. Herhangi bir anormallik fark etmeniz durumunda, derhal AC adaptörü prizden ç kar n. AC adaptörü sadece ev kullan m için tasarlanm şt r. AC adaptörü slanabileceği bir konuma yerleştirmeyin. AC adaptör üzerine vazo ya da herhangi bir su kab yerleştirmeyin. AC adaptörü kuru bir konumda saklay n. AC adaptörü aç k, iyi havaland r lm ş bir yerde kullan n. AC adaptörün gazete, masa örtüsü, perde ya da başka bir malzemeyle örtülmesine izin vermeyin. TRACKFORMER uzun bir süre kullanmay planlam yorsan z, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olun. AC adaptörde onar m ya da servis işlemi yap lamaz. Ç k ş Formu: Pilleri Kullanmak Güç için 6 adet AA boy pil kullan n. Güç için sadece şu tip pillerden herhangi birini kullanabilirsiniz: AA boy manganez piller, AA boy alkali piller, şarj edilebilir AA boy Panasonic Group eneloop ya da EVOLTA piller. Yukar da önerilenler haricinde herhangi bir başka tip şarj edilebilir pil kullanmay n. Şarj edilebilir piller kullan l yorsa, sadece her bir pil tipi için gerekli olan önerilen özel şarj cihaz n kullan n. Bir pil şarj cihaz kullan rken, şarj cihaz ile birlikte gelen kullan c belgelerindeki talimat ve uyar lar okuyup bunlara uyduğunuzdan emin olun. TRACKFORMER şarj edilebilir piller ya da bir şarj cihaz ile birlikte gelmez. TR11

14 Güç Gereksinimleri TRACKFORMER n alt panelinin ortas nda yer alan pil bölmesi kutusunu ç kar p alt adet AA boy pili pil bölmesine tak n. Pillerin art ve eksi uçlar n n resimdeki gibi olduğundan emin olun. USB Veriyolu Gücünün Kullan lmas TRACKFORMER bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağl yken, kablo üzerinden sağlanan güçle çal şt r labilir. Düşük pil göstergesi Aşağ da, pil gücü alt nda beklenebilecek çal şma zaman miktar gösterilmektedir. Yaklaş k 4 saat Yüksek ses ayar kullan m, düşük ortam s cakl ğ ve belirli performans stilleri pil ömrünü azaltabilir. Pil ömrüne ilişkin gelen ilkeler yukar da verilmiştir. Gerçek pil ömrünün kullan lan pil tipine bağl olduğunu göz önünde bulundurun. Pilleri en az y lda bir değiştirin. Ayr ca, boş şarj edilebilir (eneloop, EVOLTA) pillerin üründe tak l olarak b rak lmas, şarj edilebilir pillerin bozulmas riskini yarat r. Pilleri bittikten sonra mümkük olan en k sa sürede TRACKFORMER dan ç kar n. Pilleri takmadan önce TRACKFORMER n kapal durumda olduğundan emin olun. Pilleri değiştirirken, tam bir tak m alt adet yeni AA boy pil ya da bir set tam şarjl AA boy şarj edilebilir pil (eneloop ya da EVOLTA) takt ğ n zdan emin olun. Önerilenler haricinde pillerin kullan lmas ya da eski pillerle yeni pillerin kar şt r lmas pil ömrünü büyük ölçüde azalt p ar zaya sebep olur. Efekt / Otomatik döngü alan n n 12 düğmesi yan p söndüğünde düşük pil gücü belirtilir. Pilleri mümkün olan en k sa sürede yenileriyle değiştirin. Yanl ş bağlant lar normal çal şmay imkans zlaşt rabilir. TRACKFORMER aşağ da belirtilen şekildeki prosedürle bir bilgisayara bağlay n. İlk kez başar l olarak bağlad ktan sonra, bilgisayar n z ve/veya TRACKFORMER kapatt ğ n zda, USB kablosunu bağl b rakabilirsiniz. USB 2.0 kablo kullan n. TRACKFORMER şarj edilebilir pilleri şarj etmez. (Şarj için önerilen şarj cihaz n kullan n.) 1. TRACKFORMER kapat n ve daha sonra bilgisayar tekrar başlat n. Bilgisayar n z n müzik yaz l m n henüz başlatmay n! 2. TRACKFORMER bilgisayar n za bağlamak için piyasada mevcut bir yüksek h zl USB 2.0 kullan n. USB kablo (AB tipi) A bağlay c s B bağlay c s Bilgisayar USB girişi USB TRACKFORMER USB girişi 3. TRACKFORMER aç n. Bir bilgisayara nas l bağlanacağ hakk nda bilgi için ayr Öğretici K lavuza bak n z. 4. Müzik yaz l m n bilgisayar n zda başlat n. Bilgisayar n zdaki müzik program n başlatmadan önce ilk olarak TRACKFORMER çal şt rd ğ n zdan emin olun. TR12

15 Güç Gereksinimleri Açma ya da Kapatma 1. Güçü açmak için Düğme 1 e (P) bas n. 2. Gücü kapatmak için Düğme 1 e tekrar bas n. NOT Gücün kapat lmas TRACKFORMER bekleme durumuna al r. Çok küçük miktarda ak m ak ş TRACKFORMER bekleme konumunda iken devam eder. Eğer ürünü uzun süre boyunca kullanmay düşünmüyorsan z veya bulunduğunuz bölgede şimşek f rt nas olas l ğ varsa, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olun. Otomatik Kapatma Mevcut bir zaman miktar nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse, TRACKFORMER güç harcanmas n önlemek için otomatik olarak kapan r. Otomatik Kapatma tetikleme zamanlar aşağ da gösterilmiştir. Pil gücüyle çal şt rma Yaklaş k 30 dakika AC adaptör gücüyle çal şt rma Yaklaş k dört saat USB veriyolu gücüyle çal şt rma Yaklaş k dört saat NOT Uzun bir süre boyunca kesintisiz ses sağlanmas n istiyorsan z, TRACKFORMER açmak için P (Güç) düğmesine basarken [A] düğmesini bas l tutarak Otomatik Kapatmay iptal edebilirsiniz. 1 Bir ios Cihaz n Şarj Edilmesi, Dahili Hoparlörün Çal şt r lmas TRACKFORMER, üç farkl güç kaynağ ndan birini kullanan çal şmay destekler. Fakat sağlanan güç miktar n n kullan lan güç kaynağ tipine bağl olduğunu, bu nedenle dahili hoparlör çal şt rman n baz durumlarda desteklenmediğini göz önünde bulundurun. Aşağ da yer alan tablo her bir güç kaynağ yöntemine yönelik ayr nt lar göstermektedir. TRACK FORMER dahili hoparlörün çal şt r lmas AC Adaptör Piller USB Veriyolu Gücü Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Bir ios cihaz şarj etmeyi planl yorsan z, AC adaptörü TRACKFORMER a bağlay n. TRACKFORMER USB veriyolu gücü ya da pil gücüyle çal ş rken bir ios cihaz n n şarj edilmesinin desteklenmediğini göz önünde bulundurun. Bir ipad in şarj edilmesi desteklenmez. NOT Birden fazla güç kaynağ yöntemi varsa, TRACKFORMER şu öncelik s ras na göre bir güç kaynağ seçecektir: AC adaptör 3 Piller 3 USB Veriyolu gücü. P düğmesi A düğmesi TR13

16 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas djay2 for ipad/iphone u Kullanmadan Önce App Store dan algoriddim in djay2 for ipad/iphone unu sat n alabilirsiniz. Halihaz rda djay2 for ipad/iphone unuz varsa, son versiyon olduğundan emin olup gerekirse güncelleyin. djay2 for ipad/iphone hakk nda son bilgiler için alttaki URL den algoriddim internet sitesini ziyaret edin. Ayr ca, yukar daki internet sayfas nda verilen sistem gereksinimleri hakk ndaki en son bilgileri de kontrol ettiğinizden emin olun. djay2 for ipad/iphone, algoriddim GmbH şirketinin bir ürünüdür. Bu yaz l ma ilişkin sorular n z ve/veya sorgular n z lütfen algoriddim GmbH şirketine yönlendirin. CASIO logosu djay2 for ipad/iphone başlang ç ekran nda belirmezse, TRACKFORMER n aç k ve Lightning/Mini Din kablosunun doğru şekilde bağl olduğundan emin olun. Sonras nda, bu prosedürü yeniden 1. ad mdan gerçekleştirin. ipad/iphone da çal şan diğer uygulamalar varsa, bunlardan ç k n ve ard ndan djay2 for ipad/iphone u yeniden başlat n. CASIO logosu hala başlang ç keran nda belirmezse, ipad/iphone unuzu yeniden başlat p ard ndan bu prosedürü tekrar 1. ad mdan gerçekleştirmeyi deneyin. 4. djay2 for ipad/iphone ekran üzerinde parça verilerini sol ve sağ decklere indirip tekrar çal n. Yandaki ekran görüntüsünde parmaklarla gösterilen ekran üzerineki düğmelerden birine dokunarak bir deck seçin. Ses Ç karma Amplifikatör, hoparlörler, kulakl klar veya diğer harici cihazlar n TRACKFORMER a bağlanmas na ilişkin bilgiler için bkz. Bağlant Örnekleri on page TR10. TRACKFORMER a güç sağlamaya ilişkin bilgiler için bkz. Güç Gereksinimleri.. 1. ipad ya da iphone a bağlamak için TRACKFORMER ile birlikte gelen Lightning/Mini Din kablosunu kullan n. 2. TRACKFORMER üzerinde gücü açmak için P (Güç) düğmesine bas n. TRACKFORMER üzerindeki LEDler başlama rutinlerini tamamlad ktan sonra TRACKFORMER çal şmaya haz rd r. 3. ipad ya da iphone unuz üzerinde djay2 for ipad/iphone uygulamas n başlat n. djay2 for ipad/iphone, TRACKFORMER otomatik olarak tan yacakt r ve başlang ç ekran üzerinde CASIO logosu belirmelidir. Bu, bir parça ve/veya çalma listesi menüsünün yukar da düğmesine dokunduğunuz deck üzerinde belirmesine yol açacakt r. Tekrar çalmak istediğiniz parçan n parça ad na (ya da çalma listesi ve ard ndan parça ad ) dokunun. Bir parça seçildiğinde sol ve sağ decklerde eser belirecektir. Parça bir eser içermiyorsa, fonograf kay t görüntüsü gösterilecektir. TR14

17 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas 5. Deck işlemlerini gerçekleştirmek için TRACKFORMER [PLAY/PAUSE] düğmesini kullan n. Ana ve/veya kulakl k düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlay n. Ses Ç k ş için Ak ş djay2 for ipad/iphone dan gelen 4 kanall ses ç k ş, MASTER OUT un L ve R kanallar ile kulakl k ç k ş n n L ve R kanallar aras nda bölünür (bilgilendirme öncesi ç k ş). MASTER OUT MASTER OUT (STEREO) Lch Rch L R Lch NOT djay2 for ipad/iphone ilk varsay lan ayarlar alt nda bir parça yüklenir yüklenmez çalmaya başlar. Ayarlar değiştirebilirsiniz, bu şekilde parça yüklendikten sonra playback beklemeye geçer. Daha fazla bilgi için ayr Öğretici K lavuza bak n z. Rch HEADPHONE OUT (STEREO) L R HEADPHONE OUT TRACKFORMER MASTER OUT tan gelen ses, djay2 for ipad/iphone CROSSFADER pozisyonunu değiştirerek seçilebilir. İlk fabrika varsay lan ayarlar alt nda, TRACKFORMER kulakl k ç k ş ndan gelen ses ç k ş, CROSSFADER taraf ndan seçilene z t olarak deckin playback sesidir. Bu da, kulakl k üzerinden çal nacak bir sonraki parçay izleyebileceğiniz anlam na gelir. B MASTER OUT A B HEADPHONE OUT A A MASTER OUT A B HEADPHONE OUT A+B B MASTER OUT A B HEADPHONE OUT A veya B TR15

18 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas Temel İşlemler TRACKFORMER, daha çok scratch çalmaya yönelik bir kullan c arayüzüdür. Bu bölüm daha çok TRACKFORMER n ay rt edici bir özelliği olan JOG tablas na odaklanarak temel işlemleri aç klar. Bu bölümde gösterilen örneklerin tamam RIGHT SCRATCH kurulumu içindir. Örnek: 3. Kulakl klar üzerinden scratch sesini kontrol etmek için B boy ([B] düğmesi ON) olarak belirtilen JOG tablas n ileri geri hareket ettirin. Sol elle sönümleme işlemi Sağ elle JOG işlemi RIGHT SCRATCH kurulumu 4. Deck A parças ndaki ritimde ise, CROSSFADER sola döndürün, bu şekilde B taraf ndaki scratch sesi ile miksleyecektir. RIGHT SCRATCH kurulumu ile, CROSSFADER işlemleri sol elle gerçekleştirilirken, JOG tablas işlemleri sağ elle gerçekleştirilir. Aşağ daki resimdeki [B] düğmesinin seçilmesi, djay2 for ipad/iphone ekran nda deck B deki (sağ) parçay etkilemek için JOG tablas işlemlerinin sağ elle olmas na yol açar. JOG tablas saat yönünde döndürüldüpünde h zl ileri sarma, saatin tersi yöne döndürüldüğünde ise geri sarma işlemi gerçekleşir. İleri CUE İşaretleme Hakk nda CUE POINT (Cue İşaretleme), bir parçan n başlang ç pozisyonudur. DJ in sorunsuz miks çalmas n sağlamak için CUE POINT ayar gerekir. Bir parça için dört CUE POINT i ayarlamak amac yla TRACKFORMER n [CUE] düğmelerini (1, 2, 3) ve [SET CUE] düğmesini kullanabilirsiniz. Geri NOT RIGHT SCRATCH kurulumu seçilse dahi, [A] ve [B] düğmeleri JOG tablas taraf ndan çal şt r lan ekrandaki decklerde geçiş yapmak için kullan labilir. Aşağ daki örnek, deck A üzerinde nas l tekrar çal n p deck B ile scratch yap lacağ n göstermektedir. 1. TRACKFORMER üzerinde, CROSSFADER tam sola çevirip ard ndan deck A [PLAY] düğmesine bas n. Bu, deck A sesinin MASTER OUT tan ç kmas na yol açacakt r. Bir START POINT (Başlang ç Noktas ) in Başlat lmas JOG tablas n döndürerek bir parçan n başlang ç noktas n bulabilirsiniz. Bu işlem, bir başlang ç noktas n ararken ekran n üstünde beliren dalga formunu izleyerek kolaylaş r. İstenen pozisyonu bulduğunuzda, START POINT i ayarlamak için [SET CUE] düğmesine bas n. START POINT in ayarlanmas, ekran üstü kayd n ilgili pozisyonunda bir beyaz gösterge işaretinin belirmesine yol açar. Bir START POINT ayarlad ktan sonra, [CUE PLAY] düğmesine her bas ld ğ nda bir CUE POINT ayar na s çran r. 2. Deck B [PLAY] düğmesine bas n. Bu kez, bir sonra mikslenecek olan deck B parças kulakl klardan ç k ş yapacakt r. TR16

19 TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas Bir CUE POINT in Ayarlanmas CUE POINT alan düğmelerinden ([CUE 1], [CUE 2], [CUE 3]) birine basarak bir parça içerisinde herhangi bir yerde bir CUE POINT ayarlayabilirsiniz. Sonras nda, bir düğmeye bas ld ğ nda geçerli CUE POINT ten playback başlar. Bir CUE POINT i, silmek için geçerli CUE POINT alan düğmesine ([CUE 1], [CUE 2], [CUE 3]) basarken [SHIFT] düğmesini bas l tutun. Bir CUE POINT in ayarlanmas, ekran üstü kayd n ilgili pozisyonunda renkli bir gösterge işaretinin (CUE 1: k rm z, CUE 2: yeşil, CUE 3: mavi) belirmesine yol açar. Bu kapasite, bir miks yapmak istediğinizde kullan şl d r; örneğin, Melodi A, Melodi B ve Nakarat için noktalar belirler. Otomatik Döngü Hakk nda Döngü, bir parçan n bir k sm n tekrar çalman za olanak veren bir fonksiyondur. Döngüler, DJ in sanal olarak s n rs z miksleme yarat c l ğ yla birleştirilebilir. AUTO LOOP (Otomatik Döngü) alan nda [LOOP] düğmesine bas ld ğ nda, belirlenen say da vuruş uzunluğunda bir döngü yarat r. [1/2] düğmesine bas ld ğ nda döngü uzunluğu yar ya düşerken, [x2] düğmesi döngü uzunluğunu ikiye katlar. [LOOP] düğmesine tekrar bas ld ğ nda otomatik döngü iptal olur. FX (Efektler) Hakk nda djay2 for ipad/iphone, mikslere uygulayabileceğiniz çok say da efekt içerir. Efekler, taban parçalardan heyecan verici aranjmanlar yaratmak için kullan şl l k sağlar. Efekt alan ndaki [FX] düğmesine bas ld ğ nda, o an seçili efektler çalan şark ya uygulan r. [FX] düğmesinin diğer taraf ndaki [ ] ve [ ] düğmelerini kullanarak efekt tipini değiştirebilirsiniz. Uygulanan efektlerin yoğunluğunu kontrol etmek için [FX PARAMETER] kayd rma sönümleyicisini kullanabilirsiniz. TR17

20 Referans Ar za teşhisi Belirti Dahili Aksesuarlar Dahil olmas gereken öğeleri pakette bulam yorum. Güç Aletin elektrik kaynağ çal şm yor. Güç düğmesine bas ld ğ nda TRACKFORMER aç lm yor. TRACKFORMER yüksek bir ses ç k ş ndan sonra aniden kapan yor. TRACKFORMER birkaç dakika çal şt ktan sonra aniden kapan yor. Bağlant lar ipad ya da iphone um TRACKFORMER tan m yor. Bilgisayar m TRACKFORMER tan m yor. Ses ve İşlemler TRACKFORMER durmadan ses ç k ş yapmaya devam ediyor. Ses seviyesi ya da ses kalitesi anormal. Scratch işlemi gerçekleştiremiyorum. Çapraz sönümleme işlemi gerçekleştiremiyorum. PLAY düğmesine bast ğ mda hiçbir şey çalm yor. Dahili hoparlörden hiçbir şey gelmiyor. Gerekli İşlem Paketlenen malzemelerin hepsinin içini dikkatlice kontrol ediniz. AC adaptörü kontrol edin ve/veya pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da TRACKFORMER a AC adaptör ya da USB veriyolu gücü ile güç sağlamay deneyin. P (Güç) düğmesine iyice ve tamamen bast ğ n zdan emin olun. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da güç için AC adaptörü kullan n. Daha fazla bilgi için bkz. Güç Gereksinimleri. Otomatik Kapatmay devre d ş b rak n. Daha fazla bilgi için bkz. Güç Gereksinimleri. Lightning/Mini DIN kablosunun TRACKFORMER a sağlam şekilde bağl olduğundan emin olmak için kontrol edin. Aşağ daki s ralamay uygulad ğ n zdan emin olun: Kabloyu bağlay n. 3TRACKFORMER aç n. 3 ipad/iphone unuzda uygulamay başlat n. Detaylar için bkz. TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas.. ipad/iphone da çal şan tüm uygulamalar kapat n, bunlardan ç k n ve sadece djay2 for ipad/iphone u başlat n. ipad/iphone u kapat p ard ndan yeniden aç n. ipad/iphone OS ile şu işlemi gerçekleştirin: Ayarlar 3 Genel 3 Hakk nda. Beliren ekranda XWDJ1 görüntülendiğini teyit edin. Bir bilgisayara nas l bağlanacağ hakk nda bilgi için ayr Öğretici K lavuza bak n z. Bilgisayar n z n teknik özelliklerinin TRACKFORMER için önerilen sistem ortam n karş lad ğ n teyit edin. Bilgisayar n za farkl bir USB girişi bağlamay deneyin. Bir USB hub ya da diğer bir dolayl bağlant yla bağlan yorsan z, doğrudan bilgisayar n z n USB girişine bağlanmay deneyin. Diğer çal şan yaz l mdan ç kmay, kablosuz LAN fonksiyonunu devre d ş b rakmay, antivirüs yaz l m n kapatmay, her zaman çal şan yaz l mlar kapatmay ve/veya Bluetooth u devre d ş b rakmay deneyin. TRACKFORMER kapat p ard ndan yeniden aç n. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da güç için AC adaptörü kullan n. Ses seviyesi ayar yap n. TRACKFORMER kapat p ard ndan yeniden aç n. Pilleri yeni bir tak mla değiştirin. Ya da güç için AC adaptörü kullan n. TRACKFORMER scratch yön düğmelerinin ve/veya deck seçim düğmelerinin mevcut ayar n kontrol edin. TRACKFORMER scratch yön düğmelerinin ve/veya deck seçim düğmelerinin mevcut ayar n kontrol edin. JOG tablas na herhangi bir şeyin temas etmediğinden emin olun. TRACKFORMER SPEAKER ON/OFF anahtar n n ON konumda olduğundan emin olun. TRACKFORMER MASTER OUT LEVEL topuzunun MIN konumunda olmad ğ ndan emin olun. TRACKFORMER CROSSFADER konumunu kontrol edin. Detaylar için bkz. TRACKFORMER n (djay2 for ipad/iphone) Kullan lmas.. TR18

21 Referans Ürünün Teknik Özellikleri Modeller Terminaller USB girişi ios cihaz terminali Hat ç k ş terminali Kulakl k ç k ş terminali Güç jak Güç USB veriyolu gücü Piller Pil ömrü AC adaptör Otomatik Kapatma Hoparlör boyutu/ç k ş Enerji tüketimi Ölçüler Ağ rl k Ortam XWDJ1 B Tipi Mini Din jak RCA pim jak (stereo); Ç k ş empedans : 1,3kΩ; Ç k ş voltaj : 0,45V (RMS) MAX 3,5mm stereo mini jak; Ç k ş empedans : 2Ω; Ç k ş voltaj : 1,0V (RMS) MAX 12V DC 3 yönlü güç sistemi 5V/500mA 6 adet AA boy manganez ya da alkali pil veya Panasonic Group AA boy şarj edilebilir eneloop pil ya da AA boy şarj edilebilir EVOLTA pil Yaklaş k 4 saat (alkali piller, eneloop/evolta şarj edilebilir piller) ADA12150L Yaklaş k 30 dakika (alkali piller, eneloop/evolta şarj edilebilir piller); Yaklaş k 4 saat (AC adaptör, USB veriyolu gücü); İptal 6cm/2,0W 12V DC = 18W 344,7 (G) 232,0 (D) 66,8 (Y) mm Ana birim: Yaklaş k 1,1kg (piller hariç) S cakl k: 0 ila 40 C; Nemlilik: %10 ila %90 bağ l nem Teknik özellikler ve dizayn herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünlerle ilgili en son haberler için aşağ daki internet sayfas na ulaş n. TR19

22 Referans AC Adaptörün Kullanma Önlemleri Modeller: ADA12150L 1. Bu talimatlar okuyunuz. 2. Bu talimatlar haz r bulundurun. 3. Tüm uyar lar dikkate al n. 4. Bu talimatlara uyun. 5. Bu ürünü suya yak n yerde kullanmay n. 6. Yaln zca kuru bezle temizleyin. 7. Radyatör, kalorifer zgaras, soba ya da diğer s kaynaklar n n yak n na (amplifikatörler dahil) kurmay n. 8. Yaln zca imalatç taraf ndan belirtilen ataşman ve aksesuarlar kullan n. 9. Tüm servis işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendirin. Aşağ dakilerden herhangi biri gerçekleştiğinde servis gerekir: ürün hasar gördüğünde, güç kaynağ kordonu ya da fişi hasar gördüğünde, ürüne s v döküldüğünde, ürüne yabanc cisim düştüğünde, ürün yağmur ya da neme maruz kald ğ nda, ürün normal çal şmad ğ nda, ürün düşürüldüğünde. 10. Ürünün s v damlamas ya da s çramas na maruz kalmas na izin vermeyin. Ürün üzerine s v içeren herhangi bir nesne yerleştirmeyin. 11. Elektrik yükü ç k ş n n etiket değerini aşmas na izin vermeyin. 12. Güç kaynağ na takmadan önce çevredeki alan n kuru olduğundan emin olun. 13. Ürünün doğru yönlendirildiğinden emin olun. 14. Y ld r m, f rt na s ras nda ya da uzun bir süre kullanmay planlam yorsan z ürünü fişten çekin. 15. Ürün havaland rma aral klar n n t kanmas n önleyin. Ürünü, imalatç n n talimatlar na göre kurun. 16. Güç kordonunun üstüne bas lmayacak ya da ciddi ölçüde bükülmeyecek yerlere özellikle fiş ve elektrik prizlerine yak n yerlere ve üründen ç kt ğ yerlere yerleştirilmemesine dikkat edin. 17. AC adaptörü, acil durumda fiş bağlant s n hemen kesebilmek için ürüne mümkün olan en yak n güç ç k ş na tak lmal d r. Aşağ daki sembol, ürünün mahfazas içerisinde izole edilmemiş ve kullan c larda elektrik çarpmas na yol açmaya yetebilecek tehlikeli voltaj gösteren bir uyar d r. Aşağ daki sembol, ürüne eşlik eden belge içerisinde önemli çal şt rma ve bak m (servis) talimatlar olduğunu gösteren bir uyar d r. * TR20

23 MA1507A

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Temel Öğeler)

KULLANIM KILAVUZU (Temel Öğeler) TR KULLANIM KILAVUZU (Temel Öğeler) Güvenlik Önlemleri Bu ürünü kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Ayrı Kullanım Kılavuzu (Öğretici) için alttaki

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları Ürn.No. 91-19000 D D 1! 1) B H c G F J 2x AA E I G e i Genel Uyarı Boğulma tehlikesi: Bu ürün çocukların yutabileceği küçük parçaları içerir. Bu durum bir boğulma

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın SHL3850NC İçindekiler 1 Önemli güvenlik talimatları

Detaylı

HERCULES DJCONTROLWAVE VE DJUCED DJW BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

HERCULES DJCONTROLWAVE VE DJUCED DJW BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ HERCULES DJCONTROLWAVE VE DJUCED DJW BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ HERCULES DJCONTROLWAVE GENEL BAKIŞ Hercules DJControlWave Bluetooth kablosuz teknolojili 2 deck'li bir DJ kontrol ünitesidir. Özel DJUCED DJW uygulaması

Detaylı

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E TR DUALSHOCK 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E Önlemler Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. Ayrıca PlayStation 3 sistemi için

Detaylı

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI 4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-60000 B C F G D I H E Genel Uyarı Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA

DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA KURULUM DJControl Compact'unuzu bilgisayarınıza bağlayın DJUCED 18 uygulamasını yükleyin DJUCED 18 uygulamasını başlatın Daha fazla bilgi (forumlar, eğitim malzemeleri,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.0 60 DJ SET HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması...

Detaylı

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Hoparlörün işletme paneli fonksiyon Tablosu Güç Açma/Kapama butonu, Çalıştırmak/Kapatmak için butona basın; Ses + Ses - Sesi kapat Güç gösterge ışığı--- Mavi LED;

Detaylı

BOSE AE2 KULAKLIKLAR. Kullanma Kılavuzu

BOSE AE2 KULAKLIKLAR. Kullanma Kılavuzu BOSE AE2 KULAKLIKLAR Kullanma Kılavuzu Türkçe Tab 2, 8 Tab 3, 9 Tab 4, 10 Tab 5, 11 Sınırlı Garanti Bose kulaklıklarınız sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garanti detayları, kutunun içerisindeki ürün

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS DJ CLUB

İÇİNDEKİLER XPS DJ CLUB İÇİNDEKİLER XPS 2.030 DJ CLUB 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.030 DJ CLUB HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması...

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 LÜTFEN BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KİTAPÇIĞI SAKLAYIN. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihazı

Detaylı

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında Dell Vostro 5470 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ *Kullanmadan önce 1 1. BTT005 Hakkında..1 2. Sistem Gereksinimleri 1 3. Genel açıklama...1 *Kullanmaya başlarken.2 1. Şarj etme.2 2. Vericiyi açma-kapama..3 3. Bluetooth

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU SÜRÜM1.0 Türkçe 1 2 Türkçe VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU Vertu HP-1V kulak üstü kulaklık satın aldığınız için teşekkür

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 BAŞLARKEN 3 PANEL TANIMLARI / MX200 4 PANEL TANIMLARI / MX202 6 CROSSFADER DEĞİŞİMİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLER 8 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS GİRİŞ Kutu içeriği Teknik özellikler Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS GİRİŞ Kutu içeriği Teknik özellikler Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 41 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 41 HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması... 3 2.2. Bağlantılar...

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Spectro LED Bluetooth Hoparlör

Spectro LED Bluetooth Hoparlör Spectro LED Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33042 Önemli Güvenlik Talimatları Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 100

KULLANIM KILAVUZU D 100 KULLANIM KILAVUZU D 100 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir. DEXUN All

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Legend model oyun gitarı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Legend model oyun gitarı için geçerlidir. legend Bu kullanma kılavuzu Piranha Legend model oyun gitarı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Arlo Baby Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Arlo Baby Hızlı Başlangıç Kılavuzu Arlo Baby Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hoş Geldiniz Arlo Baby'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. İçindekiler Arlo Baby kamera USB güç kablosu USB güç adaptörü

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. monza Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz Değerli Piranha

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

DJCONTROL MP3 LE VE DJUCED 18 BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

DJCONTROL MP3 LE VE DJUCED 18 BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ DJCONOL MP3 LE VE DJUCED 18 ŞLNGIÇ İLGİLERİ KURULUM CD-ROM u yerleştirin. Kurulum programını çalıştırın. Talimatları izleyin. Daha fazla bilgiye (forum, eğitim malzemeleri, videolar...) www.herculesdjmixroom.com

Detaylı

Full HD Mini HDMI Genişletici

Full HD Mini HDMI Genişletici Full HD Mini HDMI Genişletici Kullanma Kılavuzu DS-55203 Ürün tanıtımı Bu HDMI Genişletici, çift olarak çalışan bir verici ünite (TX) ve bir de alıcı üniteden (RX) oluşur. Sıkıştırılmamış full HD1080p@60Hz

Detaylı