Oyun tekrar kuruluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oyun tekrar kuruluyor"

Transkript

1 Oyun tekrar kuruluyor Devlet burjuvazinin dinamik kolektif bir aygıtı ve emekçilere yönelmiş silahıdır. Gülen grubunun devlet organlarında tuttuğu özel yer, kritik sorunlarda yürütmeyi doğrudan kendi komutası altına alma çabası gerek AKP nin arkasındaki sermaye koalisyonu gerekse de devlet olanaklarından eskisi kadar faydalanamayan kurumsallaşmış sermaye grupları açısından rahatsızlık vericidir. Sorun, cemaatle kurduğu ittifak döneminde burjuva demokrasisini en geri düzeyde tutma stratejisinde ilerlerken biriktirdiği toplumsal sonuçların seçim sürecine girildiği önümüzdeki iki yıl açısından AKP yi de sıkışmış bir durumda bırakmış olmasıdır. Bu çatışmayı daha da sertleştirecektir. ''13 yaşasın sosyalist işçi demokrasisi Sayı: 40 Aralık TL ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNE KARŞI BİRLEŞELİM! 23 Kasım Eğitim-Sen eylemi Eğitim alanındaki saldırıların yoğunlaştığı ancak buna rağmen Eğitim Sen in eğitim işçileri ile örgütlülük bağının zayıfladığı bir dönemde 5 binden fazla eğitim işçisinin eyleme gelmesi ve alanda olması önemliydi. " 13 Eğitimde sarsıntılar büyüyor Türkiye de Eğitim Sisteminin kapitalizmin ihtiyaçları çerçevesinde dönüşümü devam ediyor. Bu dönüşüm öyle bir anda olmuyor ve adım adım zamana yayılarak, günün ihtiyaçları çerçevesinde sürdürülüyor. Yasa taslağına eğitim işçileri bu gözle bakmalı, var olan tartışmaya kayıtsız kalarak değil, sınıfsal bir politika geliştirerek dahil olmalıdırlar. " 4 Kıdem tazminatları olanlarımızın bu hakkı gasp edilmek, olmayanların aynen çalışmaya devam etmesi istenmektedir. Kadınların daha fazla çocuk işçi doğurarak önce ulusa ucuz işgücü üretmesi, en güvencesiz, en ucuz, eşitsiz çalışma koşullarına boyun eğmesi sürgit devam etsin istenmektedir. Kürt, göçmen, genç işçilerin ezilmesi devam etmekte, parçası oldukları işçi sınıfının en altında, en ucuza çalıştırılmaları strateji düzeyine yükseltilmektedir. Sermayenin "Çalışmak Sağlığa Zararlıdır" yeni birikim ve emek kontrol stratejisinin ta kendisi olan bu yeni köleciliğe karşı bağımsız toplumsallaşmış ve siyasallaşmış, sosyalist devrimci bir sınıf stratejisi gerekir. Artık yeter! Edi bese! İşçi sınıfının birliği, onuru, canı ve geleceği için biz işçiler, tüm emekçiler biraraya gelerek bir ses verelim; grev grev, barikat barikat, fabrika-ofis-atölye her yerde hep birlikte gücümüzü gösterelim. İşçi sağlığı ve güvenliği koşullarının ülkemize özgü bir 3. Dünya tipi çalışma rejiminin sonucu olarak geri olduğu, ileri kapitalist ülkelerde daha güvenli çalıştırma olduğu zannedilir, oysa gerek bilimsel veriler, gerekse aktarılan somut deneyimler durumun böyle olmadığını, burada bazı yönlerden geriye doğru bir eşitlemenin geçerli olduğunu gösteriyor. Örneğin kanser hastalıkları teşhislerinde mesleki kanser vakalarının tespiti ülkemizde % 0 (yüzde sıfır)! Fransa da ise sadece % 0,5. Oysa bu rakamın en az %6 ila 10 arası olduğu tahmin edilmekte. Kapitalizm kanser ediyor, ancak işçilerin bunu belgelemesi ve hesap sorması olanakları her iki ülkede de inanılmaz derecede geri bıraktırılmış, bloke edilmiş durumda. Veya bizde çok sık görülen ve yine kestirme bir yaklaşımla doğu toplumlarına özgü zannedilen kan parası uygulamasının Fransa da da olduğunu öğrenince şaşırmayın. " 6 25 Kasım da kadınlar her yerde eylemdeydi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü çok sayıda kentte yapılan coşkulu kadın eylemleriyle gündemleşti. " 5

2 2 Dünyanın Yörüngesi mi, Gerçekler mi, biz mi Değiştik? Bir dünyada yaşıyoruz ve düşünün ki idealistler haklı. Eğitim bir siyanür ve tüm süreç içimizdeki cevherin açığa çıkarılması çabası. Kavga zaten bizde olanın bizce malum hale getirilmesi kavgası. Kendinden başlayıp kendinde sona eren bir insan. Bir keşişin damla almayacak su bardağı, Colleho nun beyhude gezdirdiği simyacısı, bir dervişin inzivası Bu kadar hızlı dönmeseydi dünya, -değişimin yönünü yakalayan değişime yön de verebilirifadesi puslu bir dilden dökülen beylik bir laf suçlamasını hak edebilirdi. Madem ki hala ne yaşadığımızı anlamaya çalışıyoruz, mesela Gezi den sonra yeni öznelerle yeni tümceler yaratıyoruz, körlüğümüzle yüzleşmemek için de şaşkınlığımızı gemleyecek geçmiş dönem alıntıları bulup biz demiştik in resmi geçit törenlerini gerçekleştiriyoruz, tüm bu ön cümlelerden idealist olduğumuz vehmine kapılmadan bu kadar hızlı dönen dünyayı anlamanın varolmaya dair bir zorunluluk haline dönüştüğünü söyleyebiliriz.dünyanın yavaş döndüğü zamanlarda, mesela Cengiz in torunlarının, bin yıldır kullandıkları yaylarıyla, tırısta değil aheste sürdükleri atlarıyla yağma için arşınladıkları sırada Anadolu da, Yunus, Taptuk Emre Dergahı nda ben piştim dedi ve düştü yollara. Meğilini dinlemeye değil anlatmaya verdi. Her gittiği köyde acı yıkım ona hoş geldin dedikçe, acılı yüreklere bir merhem aşk! çalıverdi. Yunus gönül adamıydı ya Anadolu nun sevgiye değil, kurup atlılarını yağmacı sürüsüyle cenk etmeye ihtiyacı vardı. Zaman geçti, hızlandı dünya. Bin yıl sonra aynı sokaklarda, doldurduğumuz heybelerimizle bizler düştük yollara. Meğilimizi dinlemeye değil anlatmaya verdik. İşten atılan işçilerin yanında, grev çadırlarında, yıkılmasın diye gecekondu sokaklarında barikat ateşlerinde anlatacak o kadar çok şeyimiz vardı ki. Okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz öyküler bizimle yeniden yeniden canlanıyordu. Yunus elindeki feneri, ölen çocuğu başında bir ana yas tutmasın, kamburu çıkan ihtiyar son öküzü de alınırken elinden yağmacıya dik durmasın diye insanların gözüne tutuyordu, biz ise kara deryalarda bir fenersin- şiarını dilimize dolayıp hiçbir karanlığın perdesinde kaybolmasın diye gerçeğin tam da üstüne. Dünyanın yörüngesi mi, gerçekler mi, biz mi değiştik bilmiyorum ama elimizdeki fener gerçeğin bir bölümünü açığa çıkarır oldu. 70 bin kişilik Tandoğan eylemini gördük, %95'inin sanayii işçisi olduğunu göremedik ki adına esnaf eylemi dedik. Oysaki patronların kar hesabıyla katıldıkları eyleme işçiler 3 aylık ücret alacakları ve yılların sınıf kiniyle katılmıştı. Ahmed Arif in kapitalizme adım atan Diyarbekır in şairi olduğunu bildik, ama her halkın iki sınıf olduğunu, her mevsim yollara hesapsız saçılanın Kürt işçileri olduğunu, Şırnak ta 3 işçi Kömür Ocağında Göçük Altında Kaldı haberlerinin Kürdistan ın da işçilere cehennemleştiğini bir türlü bilemedik. Hiç de tanıdık gelmeyen simaların gezi alanına geldiğini gördük ama küçük burjuva diye yaftaladığımız kesimlerin işçileştiğini, proletaryanın saflarını alabildiğine genişlettiğini, Gezi ye taşan öfkenin bir kısmının da penceresiz odalarda saatsiz esarete alınan beyaz yakalıların biriktirdiği öfke olduğunu göremedik. Cami-Cemevi projesinin ne anlama geldiğini anladık ama Cemevlerinin de her türlü dogma gibi işçi sınıfını özgür düşünceden muaf tutacağını bir türlü göremedik. Anlamakla yetinmeyip karşı çıkmamız gereken şeyleri onaylamaya başladık. İnançlı bir gençlik yetiştirmek istediklerini ağızlarından duyduk. İspanya da bir eylem, öğrenciler, okullarda eğitim vermeye değil bizi terbiye etmeye çalışıyorlar dövizleriyle çıkıyorlar sokağa. Bu tanıdık tınıyı, Erdoğan ın ek iş olarak İspanya Başbakanlığı yaptığı için değil, Kapitalizmin dünyanın her yerinde en doğal sınıf reflekslerimizi mutasyona uğratma çabasından kaynaklı duyduğumuzu bir türlü anlamadık. Gerici olan burjuvaziydi ya her şeyi AKP ye yıkarak AKP nin de bir parçası olduğu asıl düşmanımızı unutur olduk.boyner le empati kuranlarımız bile oldu bu iklimde. Kendi kararlarını vermek isteyen yüz binler aktı sokağa. Gün gün, saat saat hesabını sordular geleceksizlik, belirsizlik sarmalının yaşamlarındaki izdüşümünün. Ertelenemeyecek kadar gerçekti eylemlerin sürekliliğini sağlayan bu istekleri. KESK grev, eylem kararlarını tüm eleştirelere rağmen üyeleriyle tartışarak değil genel merkezlerde almaya devam ederek uyduramadı kendini bu hızla dönen dünyaya. DİSK direnişçiyi, örgütsüz milyonlara değil kendi örgütlülüğünün bile sınırlı bir kısmına daraltarak sırt döndü, özgürlüğe, örgütlülüğe, kendi kararlarını vermeye aç olan sesin, hayatın her alanında sesi boğulanlar olduğunu göremedi. On binlerce işçinin çalıştığı yüzlerce organize sanayi bölgelerine gitmedi bu ses. Buralara birer sendika irtibat bürosu açmak ve bir yöneticiyi sorumlu kılmak çok yaratıcı bir öneri olmasa gerek. Burjuva blok geziyi sandıktaki bir reaksiyona sönümlendirmek gayretindeyken, sosyalistlerin bir bölümünün de farkındalığından öte buna ayak uydurması, iç karartıcı. Sınıfın değişen yapısını görmeyenler değişmeyen heybedeki sloganlar ve taktiklerle kitlelere gider, daha doğrusu heybenin götürdüğü yere gider. O heybede bir banka bölge müdürünün canlı iç ağ ile tüm çalışanların gözü önünde aşağılanması, gelinim sen anla misali tüm çalışanların kota ve hedeflerin tutturulması için mobinge tabii tutulması yoktur. Altına bez bağlama eylemi yapan market çalışanları, veli tarafından işten çıkarılan dershane öğretmeni, Malatya dan Ankara ya yürüyen çağrı merkezi çalışanı yoktur. Suriyeli işçiler öle öle girerler o heybeye. Gürcüler, Çinliler henüz yer bulamamıştır kendine. Velhasıl dünya olanca hızıyla dönerken, İngilizcenin 1 milyon kelimeyi aştığı bir lugatta Gezi gibi kavramların yanında yönetişim gibi kavramlarda kendine yer buluyor. Performansın, rekabetin işçiyi işçiye kırdırdığı, sokağında birey olarak sokağa, alana çıkan insanların tam da iki sınıfın çarpışma alanı olan işyerlerinde özgüvensizleştiği, tutuklaştığı bir zamanda sokağın özgürlüğe çağıran ezgisini yaşamımızı ürettiğimiz her yere taşımak zorundayız. Sosyalizmi konjonktürleştiren, geçmiş dönemin ihtiyaçlarıyla, bugün ki insanı tanımlamaya çalışan, hayat dışılaştığı oranda idealistleşen bir kötürümlükle aramıza mesafe koymalıyız. Komünizmin özgürlük dünyasından bugüne bir yol açmak zorundayız. Bir İşçi Meclisi okuru İşçi Meclisi - Yerel Süreli Siyasi Dergi - Sayı: 40- Fiyat: 1 TL Pina Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti. adına sahibi Hüseyin Kezik Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ali Filizler Adres: İstiklal Caddesi Balo Sk. No: 32 Kat. 2 Daire No: 8 Beyoğlu/İstanbul Tel: Hesap No: İş Bankası Koca Mustafapaşa Şubesi Baskı: Özdemir Matbaası Adres: Davutpaşa Cad. Güven Sanayii Sitesi C Blok No:242 Topkapı/İstanbul Tel:

3 Ulusal İstihdam Stratejisine karşı birleşelim! Bizim bir işçi sesine ihtiyacımız var. Siyasette her şey var, bir bu yok! Bu stratejilerin, burjuvazinin bu taktiklerinin, tekellerin, sermayeleşmiş cemaatlerin, bu hükümet ve devletlerin, bu sömürü, bu yok sayma, bu çürütme, çalışırken öldürme ve süründürmenin bir karşılığı elbet olacaktır. Siz hükümetlerin ülkeyi yönettiğini mi zannediyorsunuz? Hayır, yanılıyorsunuz! İçerisinde yaşadığımız ve parası olmayana sıkı sıkıya kapalı, fakirlerin zorla-yalanla-medyayla ve elbette paranın gücüyle yönlendirildiği siyasi sistemde hükümetler ülkeyi yönetmez. Hükümetleri sermaye yönetir. Dünyayı dev bir banka-borsa-finans ağıyla sarmış av peşindeki bir avuç tekelci dev sermaye grubunun çıkarları, çeşitli milliyetlerden hükümet ve devletlerin orta ve uzun vadeli hareketini belirler. Ülkeleri işte bu küresel sermayeyle bağlantılı olarak, söz konusu ülke sınırları içerisinde bu alanda sömürü önceliği benim diyerek bayrak dikmiş olan tekelci burjuvalar yönetir. Ne bu hükümet ne bu devlet işçi ve emekçilerin değildir, olamaz. T.C. devleti ve hükümetinin sahibi TÜSİAD ı ve MÜSİAD ıyla küresel sermayedir! Yeni kölecilik stratejisi olan Ulusal İstihdam Stratejisi bunun kanıtıdır! Strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma yeteneğidir. Ulusal İstihdam Stratejisi işçi ve emekçilere karşı açılmış bir savaştır! Siyasi, ekonomik, psikolojik ve hatta askerî bir bütünlük taşımaktadır. İşçi ve emekçilerin dikkati seçim atmosferinde din-ulus-cinsiyet-mezhep politikalarıyla meşgulken, hükümet tarafından uygulamaya sokulan kapsamlı ve bütünlüklü siyasi bir saldırıdır. Bu strateji, her şeyden önce burjuvazinin işçi sınıfına saldırısıdır. Aynı zamanda ekonomik bir saldırıdır, evet. İstihdam dendi mi, bunun ekonomiyle ilgili olduğunu herkes anlar. Oysa gazetelerde ekonomi denip geçilen şey, milyonlarca işçinin işsizlik sancısı, kıdem tazminatlarının gaspı, taşeron çalıştırılması, burjuvazi açısından yok ve yük sayılmasıdır. Karşıtlık kamu-özel arasında değil, proletarya ile burjuvazi arasındadır. Saldırının psikolojik ayağında görece güvenceli bir işe sahip olan işçiler, işsizlik ve taşeron işçilikle tehdit edilmekte, öte yandan taşeron işçilerin güvenceli işlerde çalışanlara haset duyguları kaşınmaktadır. Oysa bu stratejiyle sırtı yere getirilmek istenen bir bütün olarak işçi sınıfıdır. Onlar kadını-erkeği, genci-yaşlısı, Türkü Kürdü, sendikalı-taşeronu, beyaz-mavi yakalılarıyla bir bütün olarak işçi sınıfına düşmandır. Devlet ve hükümet, silah ve yasa gücüyle burjuvazinin taleplerini işçilere dayatmak için hazırolda beklemektedir. Çalışma Bakanı, kapitalist çalışmaya devlet adına burjuvazinin çıkarları gereği nezaret eden kişidir. Bir süredir yönetişim hedefiyle sözde herkesi memnun edecek bir çözüm peşinde patronlarla sendikaları aynı masa etrafında toplayarak görüştürmektedir. AKP çizgisindeki sendikalar zaten patronlar ve hükümet ne derse evet diyen hainlerdir. Yıllardır sınıf işbirlikçiliği yapmış Türk-İş sendikaları bir göstermelik açıklama dahi yapamayacak derecede sus pustur. DİSK yetersizdir. Siyasi partiler susmaktadır. Medya zaten işçi körüdür. Ulusal İstihdam Stratejisi bu arada sessiz sedasız uygulamaya sokulmaktadır. Arkadaşlar, kıdem tazminatları olanlarımızın bu hakkı gasp edilmek, olmayanların aynen çalışmaya devam etmesi istenmektedir. Sigortalı gösterilenlerin aylık sigorta gün sayısı düşürülmek, sigortası olmayanların aynen çalışması istenmektedir. Kadınların daha fazla çocuk işçi doğurarak önce ulusa ucuz işgücü üretmesi, en güvencesiz, en ucuz, eşitsiz çalışma koşullarına boyun eğmesi sürgit devam etsin istenmektedir. Kürt, göçmen, genç işçilerin ezilmesi devam etmekte, parçası oldukları işçi sınıfının en altında, en ucuza çalıştırılmaları strateji düzeyine yükseltilmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisinin başlıca halkaları: 3 Sermayenin yeni birikim ve emek kontrol stratejisinin ta kendisi olan bu yeni köleciliğe karşı bağımsız toplumsallaşmış ve siyasallaşmış (sosyalist devrimci) bir sınıf stratejisi gerekir. Artık yeter! Bizim bir işçi sesine ihtiyacımız var. Siyasette her şey var, bir bu yok! Bu stratejilerin, burjuvazinin bu taktiklerinin, tekellerin, sermayeleşmiş cemaatlerin, bu hükümet ve devletlerin, bu sömürü, bu yok sayma, bu çürütme, çalışırken öldürme ve süründürmenin bir karşılığı elbet olacaktır. Artık yeter! Edi bese! İşçi sınıfının birliği, onuru, canı ve geleceği için biz işçiler, tüm emekçiler biraraya gelerek bir ses verelim; grev grev, barikat barikat, fabrika-ofisatölye her yerde hep birlikte gücümüzü gösterelim. Ulusal İstihdam Stratejisine karşı birleşelim! Patronlara mahkum değiliz, kendi kendimizi yönetebiliriz: Yeni köleciliğe karşı birleşik işçi platformlarını oluşturalım, işçi meclislerinde örgütlenelim! Kahrolsun ücretli kölelik düzeni! Neoliberal kapitalizme karşı kamucu kapitalizm değil, üretim ve yönetimin toplumsallaştırıldığı sosyalizm! Kadrolu işçilerin kıdem tazminatı hakkının gaspı, Taşeron köleciliğinin esas işlere ve uzmanlık alanlarına yaygınlaştırılması, kamu emekçilerinin de iş güvencesinin kaldırılarak esnek ve güvencesiz çalıştırılması, Özel İstihdam Büroları ile Modern Köle Tüccarlığının resmileştirilmesi, Çağrı üzerine çalışma, kısmi zamanlı çalışma, uzaktan çalışma, geçici çalışma, evden çalışma, ödünç işçilik gibi esnek, güvencesiz, en düşük ücretli kölece çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, Kadınlara en güvencesiz ve düşük ücretli çalışma + çok çocuk doğurma + hasta, yaşlı, sakatlara da bakma dayatması + erkek, aile, devlet baskı ve şiddetinin artması Lise ve üniversite öğrencilerinin cep harçlığına çalışması ve genişletilen staj, proje, uygulamalı eğitim, intörn gibi adlar altında vahşice sömürülmesi, Kadın, Kürt, genç, öğrenci, göçmen, engellilerin en alt, en kötü, en güvencesiz, en düşük ücretli işlerde yığınsal olarak kölece çalıştırılması, Lise ve üniversite diplomalarının iş bulmada bir kenara atıldığı, iş bulma ihtimalinin daha yoğun yeterlilik sınavları, performans ve sertifika sistemine bağlandığı Mesleki Yeterlilik Sistemi, SGK, emekli, dul, yetim maaşları, işsizlik sigortası, yeşil kart gibi sosyal hakların gaspedilmesi, yoksulların dilenci parasına geçici çalışma programlarında çalışmaya zorlanması

4 4 Devrimci, demokratik, duyarlı kamuoyuna çağrımızdır Tecrit saldırısı sürüyor. Bedeller pahasına koruyup büyüttüğümüz insani-devrimci kimliğimiz tecrittredman saldırganlığının yeni biçim ve araçlarla takviye edilmesi yoluyla tahrip edilmek isteniyor. Dışarıda stadyumları, okulları, sokakları, meydanları, dağları, sanayi havzalarını, hatta evlerin içini dahi gözetim altına alıp, izleme ve dinleme merakında olan, her itirazı polis şiddetiyle bastırmaya çalışan AKP hükümeti, içeride ise havalandırma çatılarına yerleştirdiği kameralarla röntgencilik yapmaya, yaşamımızı gözetim ve denetim altında tutarak tecriti koyulaştırmaya girişmiştir Devrimci tutsakları hücrelere sokup, tecrit-tredman zulmüne tabi tutarak ideallerinden ve kimliklerinden soyunduramayan egemenler; şimdide havalandırma çatılarına, havalandırmayı ve hücrelerin yatakhane bölümünü görecek şekilde kameralar yerleştirerek, tecriti yaşamımızın her anına yayarak en mahrem an ve alanlarımızı bile gözetime alarak bu amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu uygulama her şey bir yana röntgenciliktir, tacizdir. İnsanların spor yapmasını, volta atmasını, sohbet etmesini, gülmesini, ağlamasını, yatıp-kalkmasını, sözün kısası yaşamının her anını izlemek ahlaki bir soruna işaret etmektedir. Egemenlerin ve tecrit sisteminin yaşadığı çürümeyi göstermektedir. Bunu ilgililere defalarca ifade etmemize rağmen yanıtsız bırakıldık. Son aşamada fiilen çözme girişimlerimiz ise saldırıyla karşılandı Kasım günlerinde uygulamaya konan kamera sistemini etkisiz hale getirmek için harekete geçtiğimizde (kameraların objektiflerini boyamak, kapatmak, yönünü değiştirmek, ya da kırmak gibi) hapishane idaresi tarafından hücrelere baskınlar düzenlendi. Tüm devrimci tutsaklar tek kişi kalacak biçimde hücrelere dağıtıldı. 24 saat boyunca havalandırma kapıları açılmadı. Yiyecek, giyecek, içecek, temizlik malzemeleri gibi temel insani gereksinimleri karşılanmadı. Hücrelere düzenlenen baskınlar sırasında ve sonrasında bir çok arkadaşımız darp edildi. Halil Şahin adlı arkadaşımız yüzü-gözü morartılana kadar dövüldü. Arkadaşımızın işkenceyi belgeletmek için revire çıkma talebi reddedildi. Erol Zavar adlı arkadaşımız saldırı sırasında ve sonrasında astım ve kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeni ameliyat olmuş ve yaralı olan Hüseyin Özarslan ve Serdar Polat arkadaşlarımız kendilerine bakamayacak durumda olmalarına rağmen ısrarla tek tutuluyor. Dahası sohbet spor gibi etkinlikler iptal edilip, bu ağırlaştırılmış tecrit uygulamasının dozu arttırılarak yaşamımız cehenneme çevrilmek isteniyor. Devrimci tutsaklar olarak, bu pervasız saldırganlığa boyun eğmeyecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ve insani kimliğimizi korumak için direneceğiz. Tüm duyarlı, devrimci,demokrat kişi ve kurumları bu süreçte yanımızda görmek istiyor; özünde insan onurunu ve devrimci idealleri hedefleyen bu saldırganlığa karşı harekete geçmeye, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Sincan 1 Nolu F Tipinden KDÖ, DHKP-C, MLKP, TKP/ML, Direniş Hareketi davaları tutsakları (Düzeltme: 39.Sayımızda Kameralar sökülsün, psikolojik tacize son başlığı ile yer alan yazı imzasız olarak çımıştır. Sincan 1 Nolu F Tipinden KDÖ, DHKP-C, MLKP, TKP/ML, Direniş Hareketi davaları tutsakları imzalı olacaktır. Düzeltir, özür dileriz. ) Kıdem tazminatının gaspına karşı eylem Devrimci Proletarya nın da bileşenlerinden biri olduğu Kıdem Tazminatının Gaspına Karşı Dayanışma Forumu 29 Kasım da Gümuşsuyu ndaki Türk-İş binası önünde eylemdeydi. Eylemciler 12.30'da Türk-İş önünde biraraya geldi. Kıdem tazminatı hakkımızı vermeyeceğiz. pankartı açıldı. Fona devir hırsızlıktır, Kıdem tazminatı hakkımız, vermeyeceğiz, Bu daha başlangıç mücadeleye devam, Zafer direnen emekçinin olacak, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz sloganları yükseltildi. Forum bileşenleri adına basın açıklaması okundu. Sermayenin işçilerin elinde kalan son iş güvencesine saldırdığı söylenen açıklamada saldırının patronların üzerindeki kıdem tazminatı basıncının ortadan kalkması, işçi kıyımının önünün açılması ve ücretlerin daha da düşmesi anlamına geleceği vurgulandı. Kıdem tazminatı saldırısının Ulusal İstihdam Strateji Belgesi nin ilk adımlarından biri olduğu ifade edilirken saldırının özel istihdam büroları, kiralık işçi uygulaması, taşeronlaştırma ile birleştiği ve bütünlüklü saldırıya bütünlüklü sınıf mücadelesiyle yanıt verilebileceği öne çıkarıldı. Açıklamanın son bölümünde sendikalara çağrı yapıldı. Bu noktada görev başta işçi sendikaları olmak üzere işçi sınıfının tüm bileşenlerine düşmektedir. Çağrımız önce likle sendikalarımızadır. İşçi sınıfının en büyük örgütlü sendikal gücü olan Türk-İş konfederasyonu bu büyük saldırı karşısındaki gaflet uykusundan uyanmalıdır. Zaman zaman hükümetin işçi bürosu gibi bir görüntü veren ve gerçekler ortada olduğu halde kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek gasp edilmesine yeşil ışık yakan Hak-İş sınıfa ihanet çizgisinden vazgeçmelidir. Hak gasplarınakarşı eylemlere başlayan DİSK ise bu mücadeleyi daha geniş kesime yayarak birleştirici bir rol üstlenmekle yükümlüdür. Bu talep ve uyarılarımız doğrultusunda sendika yöneticilerinin tavır ve uygulamalarının takipçisi olacağız. Bununla birlikte sendikalarımıza yaptığımız uyarılarla yetinmeyerek işçi sınıfının geniş kesimlerini gerçeklerle buluşturmak ve mücadeleye sevk etmek için güçlerimizi birleştirerek çalışmalarımızı devam ettireceğimizi kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyoruz. sözlerine yer verildi. Eylem, alkış ve sloganlarla sona erdi.

5 5 Kadınlardan Kadıköy de coşkulu eylem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ne yönelik İstanbul Kadın Dayanışması tarafından Kadıköy de coşkulu bir eylem gerçekleştirildi. Kadınlar 12:00'den itibaren boğada toplanmaya başladı. 13:00'te yürüyüş başladı. Kadın düşmanlığına, şiddete ve AKP ye meydan okuyoruz ortak pankartı arkasında yaklaşık 2000 kadın yürüdü. Ortak pankartla birlikte Acıbadem dayanışması, Deniz Gezmiş Parkı forumu, Koşuyolu Yaşam Parkı ndan kadınlar da kendi pankartlarıyla katıldılar. Kadınlar dayanışma tarafından hazırlanmış ortak dövizleri taşıdılar. İşçi Kadın Meclisi Kadının kurtuluşu Sosyalizmde, Gezi den geliyoruz, kızlı-erkekli direniyoruz, Şiddete karşı İşçi Kadın Meclislerinde örgütlen, Jin, Jiyan, Azadi, Be jin jiyan nabe, Ne baba evi ne koca evi, özgürlük sokakta, Ucuz işgücü olmayacağız/doğurmayacağız, Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son! dövizleriyle alandaydı. Yürüyüş sırasında Kampüs Cadıları Kadıköy İskeleye yakın bir yerde bulunan Hosta dan kadına yönelik şiddeti kınayan bir pankart astı. Hosta yöneticileri pankart asan kadınlara sert bir şekilde müdahale edip pankartı toplayınca kitle yuhalamalarla Hosta ya yöneldi. Kapıları kapatan Hosta yönetimine kadınların cevabı sert oldu ve kapı zorlanarak açıldı. İçeriye giren kadınlar pankartı yeniden astılar ve Hosta nın camlarına dövizleri dizdiler. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü için yapılan eylemde kadınlara şiddet gösteren Hosta yönetimine de kadınlar en sert şekilde cevap vermiş oldu. Yürüyüşe Kadına yönelik şiddete son!, AKP elini kadınlardan çek, Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir, Üç çocuk değil, iş istiyoruz, Yaşasın kadın dayanışması, Her yer Taksim, her yer direniş, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, AKP den hesabı kadınlar soracak sloganlarıyla devam eden kadınlar yürüyüşlerini Beşiktaş İskelesi nde sonlandırdı ve basın açıklamasına geçildi. İlk sözü üniversiteli kadınlar aldı. Son dönemde gündemde olan kızlı erkekli öğrenci evleri ve karma eğitim meselelerine değinen üniversiteli kadınlar, kızlı erkekli kalmaya devam edeceğiz dedi. Karma eğitimin de sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiler. Son olarak üniversiteli kadınların onların en korktuğu yerde sokakta olacağını ve gericiliğe izin vermeyeceklerini belirttiler. Üniversiteli kadınlardan sonra İstanbul Kadın Dayanışması nı temsilen bir kadın basın metnini okudu. Metinde; 25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti Trujillo Diktatörlüğü ne karşı mücadele eden MİRABEL kardeşlerin sistem tarafından tecavüz edilerek katledilmesinin yıl dönümüdür. 1981'de Dominik te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Uluslararası Mücadele günü olarak kabul edilir. Bu gün, tüm Dünya da kadınlar; neoliberal politikalara karşı, küresel olarak uluslararası direnişleri örgütlemekte, Kadına yönelik şiddete, yoksulluğa, savaşa, muhafazakâr, baskıcı, ataerkil, ırkçı ve kapitalist sistemlere karşı başkaldırıyı örmektedirler. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda Türkiye, dünyanın en geri ülkelerinin arasında bulunmakta, 2010 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu nda Türkiye 134 ülke arasında 126. sırada yer almaktadır. Erkek şiddetinin katlanarak devam ettiği, kadınların tacize, tecavüze uğradığı bu topraklarda, 2013 ün ilk on ayında erkekler 842 kadını öldürdü, 148 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. 170 kadını yaraladı, 123 kadın ve kız çocuğuna taciz etti. Gücünü sistemden alan, AKP nin cesaretlendirdiği ve derinleştirerek sürdürdüğü bu zihniyet; AKP nin eril yargısıyla haksız tahrik indirimi alarak, serbest bırakılıyorlar. AKP nin ve yüz yıllık erkek egemen devletinin kadın düşmanı politikaları her gün beş kadını öldürmeye devam ediyor. Biz kadınlar! Eşitlik olmadan özgürlüğün, özgürlük olmadan eşitliğin olmayacağını, bir bütün olmadığı sürece gerçek bir özgürlükten söz edilemeyeceğini biliyoruz. Her gün onlarca kadın cinayeti işlenirken, yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğrarken, eğitim sistemiyle eve kapatılan kız çocuklarının ve çocuk gelinlerin sayısı her gün artarken, kıyafeti nedeniyle kadınlar işlerinden olurken, erkek şiddeti ile hayatını kaybeden binlerce kadın varken, kadın istihdam paketi adı altında kadınlar evlere ve toplumsal cinsiyet rollerine hapis edilerek Kadınların esnek, güvencesiz, ucuz iş gücü olmalarını sağlanırken ve bunun için taşeronlaşma yaygınlaştırılırken,, kürtaj hakkı kadınların elinden alınırken, kaç çocuk doğurulacağına 3 ile 5 arası talimatı verilirken, kızlı erkekli aynı evde kalınmasına Başbakan karar verirken, hamile kadının sokağa çıkması ahlaksızlık olarak nitelendirilirken, siyasal İslam ın iktidarda kalma mücadelesini besleyen birer araç olmaya baş kaldırıyoruz. Biz kadınlar! Kadın katliamlarının hesabını soracağız, hukuksuz yargılama süreçlerinizin takipçisi olacağız, bizleri eve hapseden erkek egemenliğine mahkûm eden yasalarınıza itaat etmeyeceğiz, bizden gasp etmeye çalıştığınız hayatlarımızın ve haklarımızın sonuna kadar peşinde olacağız. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak eşitlik ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. En korktuğunuz yerde, sokakta meydan okuyoruz, sokakları terk etmeyeceğiz. Biz gezi direnişinin ön saflarında yer alan direnen kadınlar olarak diyoruz ki; bize dayatılmak istenen baskı ve zorbalıklara, boyun eğmeyeceğiz. AKP ye ve Kadın Düşmanlığına Karşı Susmuyoruz. Meydan Okuyoruz Diyerek Birleştik, Dayanışmayı Büyüttük ve Bugün Bu Meydanı Doldurduk. BU DAYANIŞMAYI VE MÜCADELEYİ BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ Başbakana sesleniyoruz! Bedenimizden, Emeğimizden, Hayatımızdan, Kılık Kıyafetimizden, Kızlı-Erkekli oturmamızdan SANANE ARTIK SUS! Çünkü artık kadınlar konuşacak; Mahallelerden, Üniversitelerden, İşyerlerinden, Parklardan,Kadınlarla Birleşik Bir Mücadeleyi Örecek Yaşasın Kadın Dayanışması, Yaşasın Mücadelemiz! Lüleburgaz da 25 Kasım KESK temsilcilikleri tarafından Lüleburgaz da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması düzenlendi. Kongre Meydanı nda gerçekleştirilen basın açıklamasına yaklaşık 150 kişi katıldı. Kadın emekçiler burada da kırmızılar giyerek alanda yerlerini aldılar. Saat sularında başlayan açıklamada kadına şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekildi ve Türkiye de son altı ayda 26 bin kadının şiddete uğradığı için polise başvurduğu ve sadece son 180 günde ise 130 kadın cinayeti işlendiği açıklandı. Özgü Sert in okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi; Erkek egemen zihniyet, kurduğu devletçi sistemle kadının emeğini, bedenini, kimliğini sömürmeye devam ediyor. Başkaldıran, bu düzeni reddeden kadınlar ise en insanlık dışı yöntemlerle susturulmaya, itaat etmeye zorlanıyor. Ülkeyi 12 yıldır kadın erkek eşit değildir diyen bir başka diktatör yönetiyor. Ülkemizde kadına yönelik şiddet her yıl artarak devam ediyor. Her gün ortalama 5 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Kadına uzanan kollar kırılsın sloganıyla biten eylemin ardından Eğitim-Sen eylemine yapılan saldırı kınandı.

6 6 Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Sahte bayraklı armatörlerin ve dünya çelik tüccarlarının yüksek çıkarları için bugün, Hindistan da Alang sahiline çekilmiş gemileri sökerken, belki iki, belki on, belki altmış işçi ölecek. Burada bahsi geçen, iş ölümleridir, bu ölümlere neden olan riskler gibi kabul edilebilir görülürler; sorumluları için ise, hiçbir mahkûmiyet söz konusu değildir. Çalışmak Sağlığa Zararlıdır isimli kitabı 2012 yılında Türkçeye Ayşe Güren in çevirisiyle kazandırılan Annie Thébaud-Mony, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi nin Makine Mühendisleri Odası nda düzenlediği etkinliğe katıldı. Annie Thébaud-Mony Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü nün (INSERM) onursal başkanı, halk sağlığı uzmanı, sosyolog ve yazar. Ayrıca, 13. Paris Üniversitesi Mesleki Kanserler Bilimsel İşbirliği Topluluğu nun (GISCOP) yöneticisi, asbest kullanımına karşı uluslararası düzeyde mücadele eden birliklerin oluşturduğu Ban Asbestos Ağı nın da sözcüsü ve halk sağlığını koruma amaçlı Henri Pézerat Derneği nin başkanlığını da halen yürütüyor. Annie Thébaud-Mony en son 2012 yılında Fransız hükümetince kendisine verilen Legion D Honneur nişanını, işçi sağlığı alanındaki her türlü işin kolektif yapıldığı ve devletin bu alanda metalaştırıcı dinamikleri destekleyici politikaları olduğu temellendirmesiyle açık bir mektup yazarak kabul etmemesiyle dikkat çekmişti. Onun katılımıyla 18 Kasım 2013 Pazartesi akşamı düzenlenen Çalışmak Sağlığa Zararlıdır başlıklı söyleşi ve forum özellikle büro-ofis-akademi ve tıp alanında çalışan emekçilerin yoğun bir ilgisine sahne oldu. Saat da başlayıp yaklaşık 4 saat süren etkinliğe 200 e yakın işçi ve uzman katıldı. Etkinliğin ilk bölümünü Annie Thébaud- 25 kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü İşçi Kadın Meclisi, Ankara Kadın Platformu ile birlikte, saat de Kolej meydanında buluşup, Ziya Gökalp Caddesi ne doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Birçok kadın örgütünden oluşan kortej oldukça renkliydi. Dewlet ka hilweşe ji peşberi me jin tén Devlet bi yıkıl karşımızdan kadınlar geliyor.. yazan büyük pankartın arkasından yürüyen kadınlar rengarenk dövizlerle taleplerini dile getirdiler. Erkek egemen kapitalist sistem içinde hergün ezilen ve sömürülen kadınlar için sokağın özgürleştirciliği bir kez daha ortaya çıktı. Hep bereber şiddetin her türlüsüne karşı en devrimci talepleriyle Kızılay sokaklarını inleten kadınlara çevreden de ilgi oldukça büyüktü. Mücadelenin her alanından oluşumlar oradaydı. Kürt kadınlar yöresel kıyafetleri ve Paris te katledilen üç Kürt siyasetçi kadının fotoğraflarıyla, genç kadınlar AKP nin son dönemki gerici politikalarına ilişkin dövizlerle, işçi kadınlar güvenceli iş talepli dövizleriyle, LGBTİ bireyler de yaşamın her alanında şiddete maruz kalmaya, tacize, tecavüze karşı dövizleriyle yürüyüşte yer aldı. İşçi Kadın Meclisi olarak bizler de Zamanda, Mekanda, Yaşamda Özgürlük, Sermayeye Ucuz İşgücü Doğurmayacağız, Susma, Şiddeti, Tacizi Teşhir Et, Devlet Tecavüzcüyü Koruma Yargıla ve Çocuk Gelin Dediğin Pedofili yazan dövizlerle ve taleplerimizin yer aldığı rengarenk gömlerklerimizle yürüyüşe katıldık. Mony nin Aslı Odman ın ardıl çevirisiyle yaptığı konuşma oluşturdu. Dünyanın her yerinde, rekabet gücü adına, çalışma hayatı öldürüyor, yaralıyor, binlerce kadını ve erkeği hasta ediyor. Sağlıklarına ciddi biçimde zarar verdiğini bilseler de, bu insanların, geçimlerini sağlayabilmek için bu tür işlerde çalışmaktan başka çaresi yok Sağlık Sigortası Fonu nun ve Çalışma Bakanlığı nın verilerine göre bugün Fransa da, iş kazalarından günde iki, amyanttan (asbest) sekiz kişi ölüyor ve iki buçuk milyon çalışan her gün işyerlerinde kanserojen kokteyllerine maruz kalıyor, milyonlarca kadın ve erkek bir insanın fiziksel ve ruhsal olarak dayanabileceği sınırların ucuna itiliyor; kısacası, çalışma hayatı yaralıyor, öldürüyor ve hasta ediyor. Öldüren gerçekten çalışma hayatı mı yoksa yönetim kurullarının oval masalarında çalışma organizasyonunun nasıl olacağına karar verenler mi? Sahte bayraklı armatörlerin ve dünya çelik tüccarlarının yüksek çıkarları için bugün, Hindistan da Alang sahiline çekilmiş gemileri sökerken, belki iki, belki on, belki altmış işçi ölecek. Burada bahsi geçen, iş ölümleridir, bu ölümlere neden olan riskler gibi kabul edilebilir görülürler; sorumluları için ise, hiçbir mahkûmiyet söz konusu değildir. (Çalışmak Sağlığa Zararlıdır) Konuşmanın ve forumun ses kayıtlarının geniş bir özetini önümüzdeki günlerde sitemizden paylaşacağız. Ancak şimdiden şunu söylemek mümkün: Kapitalist çalışma rejimi küresel niteliğiyle Fransa daki işçi sınıfı ile buradaki işçi sınıfının çalışma ve işçi sağlığı-güvenliği Son dönemde özellikle tutsak kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik taciz ve şiddeti Elif Kaya nezdinde protesto ettik. Yürüyüş boyunca kortej düzeni olmadan, dağınık bir şekilde gidilmesine, sloganların sürekli birbirine karışmasına rağmen, renk ve hiç azalmayan coşku kadınların sokağa olan özlemlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Özlemini duyduğumuz günleri ve mevsimleri bugünlerden başlayarak sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde, yaşamımızın her alanında ilmek ilmek ördüğümüzü gösterdik. Kadına yönelik şiddetin had safhaya geldiği ve sermayenin bize ucuz iş gücü olmayı dayattığı bu sömürü düzeninde özellikle son dönemde gelen Kadın İstihdam Paketi ile de birlikte her gün bir kez daha köleleştirilmeye, öldürülmeye karşı örgütlenerek yarınlara yürüme kararlılığıyla meydanlardaydık. Gezi nin etkisinin bugün de hissedildiği meydanda Bu koşullarını birbirine sanılandan çok daha fazla yakınlaştırmış durumda. Kestirme bir değerlendirmeyle işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının ülkemize özgü bir 3. Dünya tipi çalışma rejiminin sonucu olarak geri olduğu, ileri kapitalist ülkelerde daha güvenli çalıştırma olduğu zannedilir, oysa gerek bilimsel veriler, gerekse aktarılan somut deneyimler durumun böyle olmadığını, burada bazı yönlerden geriye doğru bir eşitlemenin geçerli olduğunu gösteriyor. Örneğin kanser hastalıkları teşhislerinde mesleki kanser vakalarının tespiti ülkemizde % 0 (yüzde sıfır)! Fransa da ise sadece % 0,5. Oysa bu rakamın en az %6 ila 10 arası olduğu tahmin edilmekte. Kapitalizm kanser ediyor, ancak işçilerin bunu belgelemesi ve hesap sorması olanakları her iki ülkede de inanılmaz derecede geri bıraktırılmış, bloke edilmiş durumda. Veya bizde çok sık görülen ve yine kestirme bir yaklaşımla doğu toplumlarına özgü zannedilen kan parası uygulamasının Fransa da da olduğunu öğrenince şaşırmayın. Annie Thébaud-Mony konuşmasında bunun somut örneklerini sıralıyor. Forum bölümünde Annie ye sorulan sorular ve deri-bilişim-banka işçilerinin, işyeri hekimleri, avukatları İSG uzmanlarının canlı ve çarpıcı katkılarıyla devam eden etkinlikte birçok katılımcı Çalışmak Sağlığa Zararlıdır kitabını yazarına imzalatma ve kendisiyle sohbet etme şansını da yakaladı. Ankara da kadınlar şiddetin her türlüsüne karşı sokaklarda daha başlangıç, mücadeleye devam sloganı hem kadınların üzerindeki baskıya artık yeter dediği bugünlerde daha gür bir şekilde atıldı. Alana gelindiğinde Gezi protestoları nda polis şiddetine maruz kalan, komadan ve üç beyin ameliyatından sonra yeniden aramıza dönen Lobna Allami ve hala komada olan Berkin Elvan başta olmak üzere tüm direnişçilere selam edilerek Kürtçe ve Türkçe olarak basın açıklaması okundu. İşçi Kadın Meclisi

7 7 Berlin'de 25 Kasım Etkinliği Berlin de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile yapmış oldumuz etkinliğe yaklaşık olarak kişi katıldı. Kısa bir açılış ve selamla konuşması sonrası İçimdeki Yangın adlı filmi izledik. Kısa bir aradan sonra film bağlamında günümüz koşullarında kadınların karşıya karşıya oldukları sorunlar üzerinde sohbet ettik. Kravatlı bir toplantıdan ziyade, herkes doğallığında kendini ifade etti. Avrupadaki göçmen işçi ve emekçi kadınların yaşadıkları sorunların farklı boyutlarından örnekler verildi:..hem göçmeniz, hem kadınız, hem çalışanız, hem de evde hizmetimizi yapmak zorundayız, biz de ne yapacağımızı nasıl yaşayacağımızı şaşırdık....filmde de gördük ki savaş koşullarından, töre, gelenek ve göreneklerin baskılarından her zaman kadınlar ve cocuklar en cok zararı görüyor, hadi buralarda savaş yok diyelim ama Avrupa nın göbeğindeyiz ama aynı gelenekler, aynı töreler, erkeklerin baskısı devam ediyor, buna bir dur demek lazim.... ben her gün iş ve işçi bulama kurumunun kapısına gidip gelmekten, kağıt getir götürmekten bıktım, yaşım ileri oldugu icin,dil yetersiz oldugu icin iş bulamıyorum, erkeğin eline bakmak insanın zoruna gidiyor.. Bir erkek arkadaşımız da görüşlerini paylaştı. aslında tüm bu sorunlar bir sistem sorunu, bizim hesap soracağımız bir tek yer var, kapitalistlere tüm öfkemizi yöneltmektir, sınıf mücadelesidir sorunumuz.. Mültecilerin mücadelesi ve özellikle son günlerde karşı karşıya kaldıkları ciddi devlet saldırıları sohbetimizin bir başka konusu oldu.yaklaşık bir buçuk yıldır çadırlarda ve işgal okulunda kalan mülteciler, pis koşullari bahane edilerek bu mücadele merkezleri devlet tarafından dağıtılmak isteniyor. Etkinligimizden kısa bir süre önce devletin müdahale girişimi oldu ve kitlesel bir karşı koyuşla şimdilik saldırı geri püskürtüldü. Konu ile ilgili gelismeleri paylaşmaları için mülteci kampından arkadaşlarımızı da davet etmiştik. Bu alandaki mücadelenin aktif örgütleyicilerinden olan Turgay Ulu ve bir grup arkadaş geldi. Grubun gelişmeleri aktarması ilgiyle dinlendi. Bir arkadaşımızın ingilizce çevirisi ile karşılıklı soru-cevaplarla belli bir doygunluga geldikten sonra kısa bir ara verdik. Emrah ve Devid arkadaşlarımız müzik ve melodileri ile etkinliğimize destek ve dayanışmalarını sundular. Turgay n sazı eşliğinde hep beraber söyledigimiz türkülerle etkinliğimizi sonlandırdık. Devrimci Proletarya olarak Berlin de yaptığımız ilk etkinliğimizi gerek hazırlık aşamasında gerekse etkinlik sırasında pek çok arkadaş desteği ile gerçekleştirdik. Hava-İş te yönetim değişti Hava-İş içerisinde etkili olan ve delege seçimlerinde 95 delege çıkartan Gökkuşağı Hareketi delege arkadaşlarının işten çıkartılma ile tehdit edildiği gerekçesi ile Genel Kurula katılmadı. Hacettepe işçilerinden yol kapatma eylemi Gökkuşağı Hareketi nin bu tavrı bir tarafta Güç Birliği ekibinin işine yaradığı belirtilerek eleştirilirken bir tarfatan da her iki tarafla da örtüşmeyen yapısıyla sadece yönetime gelmek fırsatçılığı peşinde olmamıştır denilerek tavrı desteklendi. Ayçin in kaybetmesi sol un kaybetmesi şeklinde okunan bir taraf ise 300 oyun içinde Ayçin, Gökkuşağı ve İşçi Komitesi nin 167 oyu vardı Ayçin in koltuk sevdasından bir araya gelinemedi yorumları yapılıyordu. Hacettepe Hastanesi nde işten çıkarılan ve 28 gündür direnişte olan taşeron sağlık işçileri yol kapatma eylemi gerçekleştirdiler. Hava İş 27.Olağan Genel Kurulu 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Kurulun ilk günü grupların konuşmaları ile geçerken 2.gün seçimler yapıldı. Atilla Ayçin in konuşması sırasında Reform Harekiti nden delegeler salonu terk etti. 300 delegeden 211 delegenin oy kullandığı seçimde Türk İş ve THY yönetiminin desteklediği AKP ye yakın Reform Hareketi öncülüğünde oluşan ve Değişim Grubu ve Emek Meclisi nin oluşturduğu Güç Birliği 206 geçerli oyun 133'ünü alarak Hava İş yönetimini kazandı. 133 oy alan Ali Kemal Tatlıbal Hava İş in yeni Genel Başkan ı oldu. Atilay Ayçin in listesi ise 73 oyda kaldı. Hava-İş Sendikası Genel Kurulunda işçi sınıfının örgütlenme ve hak alma mücadelesinin önünü açan, bu yolda kararlı şekilde yürüneceğini belirten programların yarışı olmadı tabi. Yine son gece yapılan kulis pazarlıkları ile koltuklar pay edildi. Ne Ayçin nede taze yönetim sendikada farklı bir yol izleyecektir. Birisi AKP birisi CHP ye bel bağlamış, 5 yıldızlı otellerde kurulan masalarda sözleşmeler imzalandı, imzalanacaktır. Şimdi hava işçisine düşen örgütlenerek, taban insiyatiflerini oluşturarak sendika bürokrasinin karşısına çıkmak ve o koltukları onlara dar etmektir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde çalışan ve iş yavaşlatma eylemi yaptıkları gerekçesiyle işten çıkartılan Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi taşeron sağlık işçileri direnişlerinin 28. gününde yol kapatma eylemi yaparak direnişlerini büyüteceklerini söylediler. İşçiler adına konuşan Devrimci Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Ethem Akdoğan Yıllardır emeğimizle çalıştığımız hastaneden hakkımızı istediğimiz için işten atıldık. Ancak şunu bilsinler ki; Hacettepe işçileri direnmeye devam edecek ve kazanan biz olacağız. Hakkımızı alana kadar direnmeye devam edeceğiz dedi.

8 8 Yeni Köleciliğe Hayır! UİS, gerçekte sermayenin kendi imgesinden yarattığı modern barbarlığın ne olduğu, nereye gittiğinin en çıplak ifadesidir. Yeni kölecilik programıdır. Ancak yeni kölecilik demek, yeni bir işçi sınıfı da demektir. Ulusal İstihdam Stratejisi, tümü birbiriyle bağlantılı 4 temel politika eksenine sahiptir. Bunlar; 1-Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, 2-İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi, 3-Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, 4-İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi, olarak tanımlanmaktadır. Sendikalar ve sol, bugüne kadar ve halen sadece 2. maddeyle sınırlı bir muhalefet yürütmektedir. 2. maddenin, taşeronluk, özel istihdam büroları, kısmi zamanlı çalışma, geçici çalışma gibi en parçalayıcı çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve temel çalıştırma biçimi haline getirilmesi itibarıyla UİS in en vahşi yanlarından birini oluşturduğu doğrudur. Ancak UİS de salt bunlarla sınırlı bir direniş de, mevcut çalışma biçimlerini ve elde kalan kısmi hak ve güvence sahibi işleri savunmakla sınırlı kalmaktadır. UİS, başta eğitim ve aile olmak üzere tüm toplumsal kurum ve ilişkileri sermayenin azami birikim ve tahakküm stratejisinin dolaysız bileşeni haline getirmekte, buna göre baştan aşağıya yeniden düzenlemektedir. Kadınları, kürtleri, gençleri, öğrencileri, yoksulları, engellileri, göçmenleri çok daha yığınsal olarak en ezici sömürü çarkları içine çekmektedir. Sosyal güvenlik ve yardım sisteminden geriye kalanı da budayıp, yoksul ve muhtaçlara yardım şartını bile dilenci ücretine kölece çalışmaya bağlamaktadır. UİS, gerçekte sermayenin kendi imgesinden yarattığı modern barbarlığın ne olduğu, nereye gittiğinin en çıplak ifadesidir. Yeni kölecilik programıdır. Ancak yeni kölecilik demek, yeni bir işçi sınıfı da demektir: Muazzam genişleyen, muazzam çeşitlenen, muazzam karmaşıklaşan, fakat yalnız acı çekmekle kalmayan, adım adım mücadeleye de giren, zaten başka bir şansı da olmayan bir işçi sınıfı. Neoliberal kapitalizmin azımsanmayacak bir öz deneyimine sahip, fakat asıl şimdi kapitalizmin en saf biçimiyle yüzyüze gelmekte olan işçi sınıfı. İrili ufaklı öz savunma dinamikleri gelişmekte olan, belli bir kesimi Haziran Direnişi deneyimine de sahip olan işçi sınıfı. Ulusal İstihdam Stratejisi, adı üstünde bir Stratejidir. Türkiye de en az 20 yıllık geçmişi olan; her kriz devresinde ekonomik olduğu kadar toplumsal-siyasal kapsam ve şiddet vitesini büyüten; burjuvazinin küresel mali oligarşik neoliberal dönüşüm harekatının üretim ilişkileri ekseninden temelini oluşturan; en aman tanımaz stratejilerinden biridir. Aslen, sermayenin yeni küresel temelinden neoliberal despotik birikim stratejisinin ta kendisidir. Bu strateji, önümüzdeki haftalarda Meclise gelecek kıdem ve taşeronluk düzenlemeleri, özel istihdam büroları, kadın istihdam +3 çocuk paketi, mesleki yeterlilik düzenlemeleri gibi daha sivriltilmiş dişleriyle de tamamlanmış olmayacaktır. Sermayenin toplumsal emeği sömürmesi ve ezmesinde her kapsam genişlemesi ve şiddet yükseltimini bu doğrultuda dur duraksız yeni hamleler izleyecektir. Hükümet programı 2014 yılında UİS e dönük yasa ve düzenlemelerin yoğunlaştırılmasını öngörmektedir. UİS Belgesi de zaten 2 yılda bir güncellenerek süregidecek, dibi olmayan bir karaktere sahiptir. Burjuvazinin sınıf stratejisinin karşısına, ancak onu kökünden yıkmaya dönük ve her saldırı hamlesinin açığa çıkardığı mücadele dinamiklerini de bu yönde değerlendiren, uzlaşmaz karşıt sınıfının tüm yönlü ve bütünsel bir mücadele programı ve stratejisi, iç örgüye sahip dinamik taktikleri ile çıkılabilir. İşçi sınıfının en büyük sorunlarından biri, burjuvazinin artan saldırganlığına karşı gelişme eğilimi gösteren öz savunma mücadelelerinin çoğunlukla verili durum ve kırıntıları korumaya ve geriye dönük, kesitsel, kesimsel, içe kapalı kalması, giderek daralan bir zemine sıkışması; bağımsız sosyalist sınıf mücadelesi program ve stratejisine sahip olmamasıdır. Sermayenin yeni birikim stratejisi olarak UİS, yalnız belli bir işçi kesimini değil, eski ve yeni tüm işkollarını, coğrafi bölgeleri, işçi kitlelerini ve kesimlerini kapsamaktadır. Dahası yeni proleterleştirme süreçlerini toplum sathında azami genişletmekte ve hızlandırmakta, durmaksızın yeni işçi kitleleri yaratmaktadır. Kamu ve büyük sanayi işçileri, kamu çalışanları ve beyaz yakalı işçiler, kobi işçileri, taşeron işçiler, kadınlar, gençler ve öğrenciler, kürtler, göçmenler, işsizler, kent yoksulları tümü UİS in kapsamında ve hedefindedir. Sanayi işçileri için kıdem, taşeronluk, ÖİB vd düzenlemeler, kamu çalışanları için kamu personel rejimi, beyaz yakalılar için performans ve mesleki yeterlilik düzenlemeleri, kadınlar için kadın istihdam+3 çocuk paketi, gençler ve öğrenciler için gençlik istihdam strateji belgesi, taşeron ve güvencesiz işçiler için yeni taşeron işçilik düzenlemesi, kısa çalışma ve toplum yararına çalışma programları, ev eksenli çalışma programları, mevsimlik tarım işçilerine dönük düzenlemeler, göçmen işçilere yönelik düzenlemeler, Kürdistan a dönük proje ve programlar, vb. Sermayenin neoliberal despotik birikim stratejisi olarak UİS, ekonomik, toplumsal, siyasal, ideolojik bir kapsam ve bütünlüğe sahiptir. Ekonomik boyutu keskindir. Sömürü tabanını toplum sathında genişletmeyi ve sömürü şiddetini derinleştirmeyi, ücretleri ve sosyal hakları azami düşürmeyi, çalışma temposu ve saatlerini azami artırmayı hedeflemektedir krizinden bu yana zaten ücretler dibe vurdu. KOBİ lerde haftada 72 saat çalıştırma yaygınlaştı. İş cinayet ve kazaları, meslek hastalıkları patlama yaptı. Güvencesiz işlerde, üç beş ay çalıştırıp işten çıkarma, işçilerin ücret, kıdem ve diğer hakedişlerini ödememe, asgari ücretin altında veya cep harçlığına çalıştırma, sigorta yapmama veya eksik yapma gibi uygulamalar yaygınlaştı. Gündemdeki UİS paketleri ise bunu standart haline getirecektir. Çok daha düşük ücretlerle daha uzun saatler işçi çalıştırmak genişleyecek, ücret ve hak gaspları yaygınlaşacak, iş katliam ve hastalıkları yeni bir patlama yapacaktır. Ücretin bir bölümünü ve geriye kalmış son iş güvencesi eşiğini oluşturan kıdem tazminatı topun ağzındadır, taşeronluk yaygınlaşacak ve esas işlere de girecek, modern köle tüccarlığı resmileşecek, haftada saat ve üstünde geçici, güvencesiz çalışma temel biçim haline gelecektir. Bunlar UİS in işçi sınıfının hem geleneksel hem de yeni kitlelerini mücadeleye iten /itecek olan en sivri dişleri arasında yer almaktadır. Gezi sonrasında işçi sınıfının ekonomik-sendikal öz savunma mücadelelerini Gezi nin karşısına koyup küçümseyen ve inkar eden bir yaklaşım tarzı da sol içinde yaygınlık kazanmış ve işçi sınıfına yabancılaşmayı derinleştirmiştir. Günümüzde daha da daralmış ve basıklaşmış ekonomik-sendikal mücadelenin (verili çalışma ve yaşam koşullarını koruma ve kısmen iyileştirme mücadelesinin) kendi başına UİS in tüm yönlü saldırı ve kuşatmasını yarmaya yetmeyeceğini, dahası sendikalizm ve bürokratizm sınırlarını aşamayacağını biliyoruz. Bununla birlikte, tahammül eşiğini zorlayan çalışma koşullarının yaygınlaşan öz savunma talep ve mücadele dinamikleri, neoliberal üretim ve emek organizasyon ve disiplin biçimlerine karşı mücadele dinamikleri olmadan ve dikkate alınmadan yığınsallaşan bir hareket de yaratılamaz. Bir sermaye birikim stratejisi olarak UİS, ekonomik olduğu kadar toplumsal planda da dev çaplı saldırgan ve sarsıcı bir boyuta da sahiptir. Küresel temelden neoliberal sermaye birikiminin engeli haline gelen ulus, kamu, yerel yöne-

9 9 tim, kent, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, aile kurumlarının tümü toplumsal sarsıntı ve çatışmalarla yeniden düzenlemektedir. Ulusal istihdam stratejisi nin ulusallığının en fazlası, gerçekte dünya çapında sayısız ülkede eşgüdümlü olarak uygulanan küresel mali oligarşik dönüşüm programlarının Türkiye bileşeni olmasıdır. Kürt sorununun neoliberal reformist çözüm süreci ve Güney Kürdistan la Türk-Kürt burjuva ittifakının ekonomik-siyasal entegrasyon sürecinin hız kazanması da ezilen ulus sorunun almakta olduğu yeni boyutu göstermektedir. Sermaye birikiminin küresel temele geçişinin gelinen evresinde UİS, işgücü formasyonunun da küresel yeterlilik/performans standartlarına bağlanmasını kapsamaktadır. Kamu-özel, işçi-memur ayrımları geriye doğru kaldırılmaktadır. Kamu kısa erimde ortadan kalkmayacaktır, ancak kamu alanında da güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması hızlanacak, memur statüsündekilerin büyük bölümü işçi statüsüne geçirilecek, geriye kalan kamu da özel sektör ve azami karlılık işleyişine daha fazla tabi kılınacaktır. Yeni yerel yönetim özerkliği yasa tasarısı, Kürt sorunu gibi nedenlerle yıllardır askıdadır. Bununla birlikte UİS, mesleki eğitim, yüksek öğretim ve işgücünün İl İdareleri ve sermayenin o ilde bulunan kolları, OSB ler vb tarafından yerel yönetim ve düzenlemesini de kapsamaktadır. Emekli, dul, yetim maaşları, işsizlik, yeşil kart ve çeşitli sosyal yardım düzenekleri ile geçinmeye çalışan büyük bir nüfus vardır. UİS in temel politika ayaklarından sosyal politika düzenlemeleri, her türlü sosyal güvenlik, dayanak ve yardımın olabildiğince budanıp ve daraltılıp bu büyük nüfusun olabildiğince geniş kesiminin çalışmaya zorlanmasını kapsamaktadır. Bu önemli bir toplumsal sarsıntı dinamiğidir. SGGSS de balayı dönemi bitti, bir sarsıntı dönemi açılıyor. 2014'ten itibaren GSS/SGK kapsama alanı köklü biçimde daraltılıyor, ek ödeme dayatması yüzde 200'den başlıyor. Diğer taraftan GSS/SGK zorunlu tutulmamasına karşın milyonlarca kişi kayıt yaptırmadı, kayıt yaptıranların büyük bölümü de primlerini ödeyemedi. Bu sağlık ve SGK sisteminde ciddi bir kriz demektir. Burjuva devlet, yasal zorunluluk addettiği halde kayıt yaptırmayanları ayda 200 liradan, kayıt yaptırıp primlerini ödeyemeyenleri ayda liradan borçlu addediyor ve haciz işlemlerini başlatabileceği türünden tehditler savurmaya da başladı. SGGSS dönüşüm ve dayatmasındaki fiyasko, Hükümetin bir dönem için en büyük kitlesel çekim etkenlerinden olan, sağlık sistemindeki kriz ve toplumsal gerilim dinamiğini de büyütecek. Bu da hızla yönelmemiz gereken kritik bir sınıfsal-toplumsal sarsıntı ve mücadele dinamiğidir. Kent, salt üretimin yapıldığı ve yaşanan yer olmaktan çıkmış, kendisi dev çaplı bir üretim sektörü (inşaat, altyapı; kentsel dönüşüm) haline gelmiştir. Giderek büyüyen mega projelerle, doğa yıkımıyla, insanlara soluk alacakları yer bırakmamasıyla, trafik-ulaşım kriziyle, kitlelerin toplandığı her yerde artan sermaye ve devlet tahakküm ve kontrolüyle bir yandan sermaye için çok kritikleşen bir birikim ve egemenlik alanı, diğer yandan da sınıfsal-toplumsal çatışmaların büyüdüğü temel bir muharebe alanı haline gelmiştir. UİS in öncelik verdiği inşaat, sağlık, eğitim, turizm, finans, büro, mağazacılık gibi sektörler de tümüyle bu kapsamdadır (yeni kentsel işçi kitleleri, özellikle de kadınlar, gençler, kürtler, vd). Kent ve yerel seçimler konusunu ayrıca ele alacağız. Neoliberal muhazakar eğitim sistemi ve aile kurumu, sermayenin yeni birikim stratejisinin/ UİS in en temel dayanaklarını ve dolaysız bileşenlerini oluşturmaktadır. Burjuva hükümetin gençler ve kadınlara karşı son dönemde neomuhafazakarlık ve baskı düzenlemelerini artırmasının önemli bir etkeni kuşkusuz Gezi korkusudur. Bununla birlikte temel bir etken de, gençlik ve eğitim ile kadın ve ailenin sermayenin yeni birikim stratejisinin/uis in en stratejik dayanakları ve dolaysız bileşenleri olmasıdır. UİS e eğitim ve aile merkezli sermaye birikim stratejisidir, bile diyebiliriz. Bu yüzden eğitim ve aileyi doğrudan sınıfsal-toplumsal/siyasal mücadele konusu haline getirmeyen, kapitalist eğitim ve aileye cepheden vurmayan bir UİS politikası, daha baştan dar, basık, etkisiz kalmaya mahkumdur. Eğitimde özellikle 4+4+4(+4) ten itibaren hızlanan yeniden düzenlemeler neredeyse tamamen UİS çerçevesindedir. Mesleki eğitimde yeterlilik sınavlarına geçiş başlatıldı. Hemen ardından 700 Meslek Yüksek Okulu nun yeterlilik incelemesine alınacağı ve tamamının veya büyük bölümünün kapatılacağı açıklandı. Dersane sarsıntıları da büyüyor. Yeterlilik/performans/ verimlilik ve ölümüne rekabet sistemleri ( standartın altında kalan gider ) artık orta ve yüksek öğretim öğrencilerinden kamu çalışanlarına kadar tüm sınıfın ortak bir sorunu ve bileşik mücadele cephesidir. Yeterlilik/performans sistemlerine dönük birincisi, öğretim üyeleri, öğretmenler, yüksek öğretim ve meslek lisesi öğrencilerinin birleşik mücadelesini hedefleyen, ikincisi tüm sınıf bileşenleri ve öğrencileri kapsayan özgül çalışmalarımız da olmalı. Aile politikaları da özel bir hız kazandı. Kürtaj kısıtlamaları, liselerde evliliğin serbest bırakılması, kızlı-erkekli evlere baskı, gençlere evlilik ve çocuk yapma teşviki/baskıları, vb. Hükümetin 2014 programının 3 temel ayağından birini de, yine aileyi kurtarma ve pekiştirme, evlilik, aile kurma, çocuk yapma (ve boşanmaları kısıtlama, vd) doğrultusunda ideolojik, kültürel, siyasal, toplumsal baskı ve manipulasyon kampanyası oluşturuyor. Kadın istihdam + aile ve 3 çocuk paketi de aile restorasyon politikaları ve baskıları ile doğrudan bağlantılı ve merkezinde Sermayenin yeni birikim stratejisi ve UİS neoliberal burjuva demokratik rejimlerin basık şekilleniş ve tutuluşunun etkenlerinden biridir. Sermayenin yeni temelden azami sömürü organizasyonu, toplumsal emek ve işçi sınıfı üzerinde azami egemenlik, tahakküm ve kontrol düzenlemelerini de kapsar. yer alıyor. Bu süreç aile kurumunun kriz, çelişki ve sarsıntılarını da kaçınılmaz olarak artıracak. Bunun üstüne gitmeliyiz. Bu yüzden -özetle- başta aile, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve kent (zaman-mekan) konuları ve bütünlüğü içinde, UİS i salt ekonomik değil, toplumsallaşmış bir sınıf (ve sistem) karşıtlığı ekseninden ele alarak yürütmeliyiz. Bir sermaye birikim stratejisi olarak UİS, en sonu, ekonomik ve toplumsal olduğu kadar derin bir siyasal kapsama sahiptir. Sermayenin yeni birikim stratejisi ve UİS neoliberal burjuva demokratik rejimlerin basık şekilleniş ve tutuluşunun etkenlerinden biridir. Sermayenin yeni temelden azami sömürü organizasyonu, toplumsal emek ve işçi sınıfı üzerinde azami egemenlik, tahakküm ve kontrol düzenlemelerini de kapsar. Burjuvazi ve mali oligarşisinin toplumsal emek ve işçi sınıfı üzerindeki diktatörlüğü, çalışma ve yaşamın her alanındaki azami kontrol, gericilik ve dizaynı sermaye birikim stratejisinin ayrılmaz bileşenidir. UİS, neoliberal despotik azami sömürü stratejisidir. El koyarak, yağmalayarak, her türlü fiziksel-toplumsal sınırın ötesinde iş saatleri, çalışma temposu ve kıyıcılık gibi ilkel birikim öğelerini de içeren bir sermaye birikim stratejisi, baskısız ve zorsuz gerçekleştirilemez. Hem işyerlerindeki idari, teknolojik baskı ve kontrol anlamında, hem de çalışma zamanı dışındaki (okullardan maçlara, sosyal medyadan evlere kadar giren) devlet baskı, kontrol ve müdahalelerine kadar!. Burjuvazi ve küresel mali oligarşisinin bir yandan kriz vb nedeniyle bu paket ve düzenlemele-

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 105 BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hülya Yeşilgöz Bilindiği gibi, küreselleşme sürecinin bir sonucu olan

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUSUN KORUNMASI PROGRAMINA KADINLARIN İTİRAZI VAR Aileye köle sermayeye kul olmayacağız KADIN EMEĞİ PLATFORMU 2 3 Biz kimiz? Bizler, kadınların çalışma yaşamındaki sorunları karşısında

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2 Kadına Yönelik Siddete Karsı Uluslararası Dayanısma Günü 25KASIM Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER 110 Hukuk Gündemi 2013/2 İnsan Hakları herkes içindir; yalnız erkekler için değil. sözleri

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cumhuriyet Dönemi 1936 1967 1971 3008 sayılı yasa 931 sayılı yasa anayasa mahkemesi 1475 sayılı kanun İSİG kurulları kuruluyor v ve 16 yaşın altındakiler ağır ve tehlikeli işlerde

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi. Facebook sesgm1996 1

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi.  Facebook sesgm1996 1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi www.ses.org.tr Twitter @sesgenelmerkezi Facebook sesgm1996 1 Güvencesizleştirme Nasıl Başladı? 1970 li yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkış

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin ÇİÇEK Maden Mühendisi Yangın Güvenlik Uzmanı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSGDER Yönetim Kurulu Üyesi huseyin.cicek@windowslive.com

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti 65 60 Araştırma Notu #011 21 Temmuz 2008 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek Yönetici özeti Son dönemde aktif sigortalı sayısında artış gözlenmekle beraber

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman SEÇİMİ BOYKOT ET! SOSYALİST DEVRİMİ ÖRGÜTLE! [B SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAYAN HİÇ BİR PARTİYE VE KİŞİYE OY YOK 7 Haziran da genel seçimler

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -2008 YILINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA ARTIK RASTLAMIYORUZ -PLAKET VERDİĞİMİZ İŞVERENLER DÜZENLİ PRİMLERİNİ ÖDEYEN,

Detaylı

BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 116 01 Mart 2013 Sahibi Sendika Adına: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Acar (Genel

BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 116 01 Mart 2013 Sahibi Sendika Adına: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Acar (Genel BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 116 01 Mart 2013 Sahibi Sendika Adına: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Acar (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri)

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı.

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı. 13.10. Kadın Komisyonu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu, meslek alanımızdaki kadınların mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik dayanışmasını sağlayacak yönde çalışmalar yapmak

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR?

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması gerekiyor 0-3 yaş : Bakıma ihtiyaç duyulan

Detaylı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nde, LGBTİ Dostu Kentler Eğitimi. Trans Terapi Toplantılarının 11 incisi Gerçekleşti

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nde, LGBTİ Dostu Kentler Eğitimi. Trans Terapi Toplantılarının 11 incisi Gerçekleşti Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nde, LGBTİ Dostu Kentler Eğitimi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nin Belediye Başkan ve Meclis Üyesi adaylarına yönelik 5 Ocak Pazar günü düzenlediği eğitim çalışmasına

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU Sayı: 2008 217/07 15 25.03.2008 Konu: SSGSS Yasası Hakkında Son Gelişmeler GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları sonucu gündeme gelen ve sağlık ve sosyal güvenlik alanının piyasalaştırılmasını

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nin dört köşesindeki emekçiler iş bıraktı! Tarih : 17.06.2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Gezi Parkı yla başlayan protestolara yönelik polisin sert müdahalesi nedeniyle

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu izlem.gozukeles@emo.org.tr 15 Ekim, 2011 Ankara Dünden bugüne baki kalan soru: BOŞUNA MI OKUDUK? İki Farklı Bağlam

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı