Oyun tekrar kuruluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oyun tekrar kuruluyor"

Transkript

1 Oyun tekrar kuruluyor Devlet burjuvazinin dinamik kolektif bir aygıtı ve emekçilere yönelmiş silahıdır. Gülen grubunun devlet organlarında tuttuğu özel yer, kritik sorunlarda yürütmeyi doğrudan kendi komutası altına alma çabası gerek AKP nin arkasındaki sermaye koalisyonu gerekse de devlet olanaklarından eskisi kadar faydalanamayan kurumsallaşmış sermaye grupları açısından rahatsızlık vericidir. Sorun, cemaatle kurduğu ittifak döneminde burjuva demokrasisini en geri düzeyde tutma stratejisinde ilerlerken biriktirdiği toplumsal sonuçların seçim sürecine girildiği önümüzdeki iki yıl açısından AKP yi de sıkışmış bir durumda bırakmış olmasıdır. Bu çatışmayı daha da sertleştirecektir. ''13 yaşasın sosyalist işçi demokrasisi Sayı: 40 Aralık TL ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNE KARŞI BİRLEŞELİM! 23 Kasım Eğitim-Sen eylemi Eğitim alanındaki saldırıların yoğunlaştığı ancak buna rağmen Eğitim Sen in eğitim işçileri ile örgütlülük bağının zayıfladığı bir dönemde 5 binden fazla eğitim işçisinin eyleme gelmesi ve alanda olması önemliydi. " 13 Eğitimde sarsıntılar büyüyor Türkiye de Eğitim Sisteminin kapitalizmin ihtiyaçları çerçevesinde dönüşümü devam ediyor. Bu dönüşüm öyle bir anda olmuyor ve adım adım zamana yayılarak, günün ihtiyaçları çerçevesinde sürdürülüyor. Yasa taslağına eğitim işçileri bu gözle bakmalı, var olan tartışmaya kayıtsız kalarak değil, sınıfsal bir politika geliştirerek dahil olmalıdırlar. " 4 Kıdem tazminatları olanlarımızın bu hakkı gasp edilmek, olmayanların aynen çalışmaya devam etmesi istenmektedir. Kadınların daha fazla çocuk işçi doğurarak önce ulusa ucuz işgücü üretmesi, en güvencesiz, en ucuz, eşitsiz çalışma koşullarına boyun eğmesi sürgit devam etsin istenmektedir. Kürt, göçmen, genç işçilerin ezilmesi devam etmekte, parçası oldukları işçi sınıfının en altında, en ucuza çalıştırılmaları strateji düzeyine yükseltilmektedir. Sermayenin "Çalışmak Sağlığa Zararlıdır" yeni birikim ve emek kontrol stratejisinin ta kendisi olan bu yeni köleciliğe karşı bağımsız toplumsallaşmış ve siyasallaşmış, sosyalist devrimci bir sınıf stratejisi gerekir. Artık yeter! Edi bese! İşçi sınıfının birliği, onuru, canı ve geleceği için biz işçiler, tüm emekçiler biraraya gelerek bir ses verelim; grev grev, barikat barikat, fabrika-ofis-atölye her yerde hep birlikte gücümüzü gösterelim. İşçi sağlığı ve güvenliği koşullarının ülkemize özgü bir 3. Dünya tipi çalışma rejiminin sonucu olarak geri olduğu, ileri kapitalist ülkelerde daha güvenli çalıştırma olduğu zannedilir, oysa gerek bilimsel veriler, gerekse aktarılan somut deneyimler durumun böyle olmadığını, burada bazı yönlerden geriye doğru bir eşitlemenin geçerli olduğunu gösteriyor. Örneğin kanser hastalıkları teşhislerinde mesleki kanser vakalarının tespiti ülkemizde % 0 (yüzde sıfır)! Fransa da ise sadece % 0,5. Oysa bu rakamın en az %6 ila 10 arası olduğu tahmin edilmekte. Kapitalizm kanser ediyor, ancak işçilerin bunu belgelemesi ve hesap sorması olanakları her iki ülkede de inanılmaz derecede geri bıraktırılmış, bloke edilmiş durumda. Veya bizde çok sık görülen ve yine kestirme bir yaklaşımla doğu toplumlarına özgü zannedilen kan parası uygulamasının Fransa da da olduğunu öğrenince şaşırmayın. " 6 25 Kasım da kadınlar her yerde eylemdeydi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü çok sayıda kentte yapılan coşkulu kadın eylemleriyle gündemleşti. " 5

2 2 Dünyanın Yörüngesi mi, Gerçekler mi, biz mi Değiştik? Bir dünyada yaşıyoruz ve düşünün ki idealistler haklı. Eğitim bir siyanür ve tüm süreç içimizdeki cevherin açığa çıkarılması çabası. Kavga zaten bizde olanın bizce malum hale getirilmesi kavgası. Kendinden başlayıp kendinde sona eren bir insan. Bir keşişin damla almayacak su bardağı, Colleho nun beyhude gezdirdiği simyacısı, bir dervişin inzivası Bu kadar hızlı dönmeseydi dünya, -değişimin yönünü yakalayan değişime yön de verebilirifadesi puslu bir dilden dökülen beylik bir laf suçlamasını hak edebilirdi. Madem ki hala ne yaşadığımızı anlamaya çalışıyoruz, mesela Gezi den sonra yeni öznelerle yeni tümceler yaratıyoruz, körlüğümüzle yüzleşmemek için de şaşkınlığımızı gemleyecek geçmiş dönem alıntıları bulup biz demiştik in resmi geçit törenlerini gerçekleştiriyoruz, tüm bu ön cümlelerden idealist olduğumuz vehmine kapılmadan bu kadar hızlı dönen dünyayı anlamanın varolmaya dair bir zorunluluk haline dönüştüğünü söyleyebiliriz.dünyanın yavaş döndüğü zamanlarda, mesela Cengiz in torunlarının, bin yıldır kullandıkları yaylarıyla, tırısta değil aheste sürdükleri atlarıyla yağma için arşınladıkları sırada Anadolu da, Yunus, Taptuk Emre Dergahı nda ben piştim dedi ve düştü yollara. Meğilini dinlemeye değil anlatmaya verdi. Her gittiği köyde acı yıkım ona hoş geldin dedikçe, acılı yüreklere bir merhem aşk! çalıverdi. Yunus gönül adamıydı ya Anadolu nun sevgiye değil, kurup atlılarını yağmacı sürüsüyle cenk etmeye ihtiyacı vardı. Zaman geçti, hızlandı dünya. Bin yıl sonra aynı sokaklarda, doldurduğumuz heybelerimizle bizler düştük yollara. Meğilimizi dinlemeye değil anlatmaya verdik. İşten atılan işçilerin yanında, grev çadırlarında, yıkılmasın diye gecekondu sokaklarında barikat ateşlerinde anlatacak o kadar çok şeyimiz vardı ki. Okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz öyküler bizimle yeniden yeniden canlanıyordu. Yunus elindeki feneri, ölen çocuğu başında bir ana yas tutmasın, kamburu çıkan ihtiyar son öküzü de alınırken elinden yağmacıya dik durmasın diye insanların gözüne tutuyordu, biz ise kara deryalarda bir fenersin- şiarını dilimize dolayıp hiçbir karanlığın perdesinde kaybolmasın diye gerçeğin tam da üstüne. Dünyanın yörüngesi mi, gerçekler mi, biz mi değiştik bilmiyorum ama elimizdeki fener gerçeğin bir bölümünü açığa çıkarır oldu. 70 bin kişilik Tandoğan eylemini gördük, %95'inin sanayii işçisi olduğunu göremedik ki adına esnaf eylemi dedik. Oysaki patronların kar hesabıyla katıldıkları eyleme işçiler 3 aylık ücret alacakları ve yılların sınıf kiniyle katılmıştı. Ahmed Arif in kapitalizme adım atan Diyarbekır in şairi olduğunu bildik, ama her halkın iki sınıf olduğunu, her mevsim yollara hesapsız saçılanın Kürt işçileri olduğunu, Şırnak ta 3 işçi Kömür Ocağında Göçük Altında Kaldı haberlerinin Kürdistan ın da işçilere cehennemleştiğini bir türlü bilemedik. Hiç de tanıdık gelmeyen simaların gezi alanına geldiğini gördük ama küçük burjuva diye yaftaladığımız kesimlerin işçileştiğini, proletaryanın saflarını alabildiğine genişlettiğini, Gezi ye taşan öfkenin bir kısmının da penceresiz odalarda saatsiz esarete alınan beyaz yakalıların biriktirdiği öfke olduğunu göremedik. Cami-Cemevi projesinin ne anlama geldiğini anladık ama Cemevlerinin de her türlü dogma gibi işçi sınıfını özgür düşünceden muaf tutacağını bir türlü göremedik. Anlamakla yetinmeyip karşı çıkmamız gereken şeyleri onaylamaya başladık. İnançlı bir gençlik yetiştirmek istediklerini ağızlarından duyduk. İspanya da bir eylem, öğrenciler, okullarda eğitim vermeye değil bizi terbiye etmeye çalışıyorlar dövizleriyle çıkıyorlar sokağa. Bu tanıdık tınıyı, Erdoğan ın ek iş olarak İspanya Başbakanlığı yaptığı için değil, Kapitalizmin dünyanın her yerinde en doğal sınıf reflekslerimizi mutasyona uğratma çabasından kaynaklı duyduğumuzu bir türlü anlamadık. Gerici olan burjuvaziydi ya her şeyi AKP ye yıkarak AKP nin de bir parçası olduğu asıl düşmanımızı unutur olduk.boyner le empati kuranlarımız bile oldu bu iklimde. Kendi kararlarını vermek isteyen yüz binler aktı sokağa. Gün gün, saat saat hesabını sordular geleceksizlik, belirsizlik sarmalının yaşamlarındaki izdüşümünün. Ertelenemeyecek kadar gerçekti eylemlerin sürekliliğini sağlayan bu istekleri. KESK grev, eylem kararlarını tüm eleştirelere rağmen üyeleriyle tartışarak değil genel merkezlerde almaya devam ederek uyduramadı kendini bu hızla dönen dünyaya. DİSK direnişçiyi, örgütsüz milyonlara değil kendi örgütlülüğünün bile sınırlı bir kısmına daraltarak sırt döndü, özgürlüğe, örgütlülüğe, kendi kararlarını vermeye aç olan sesin, hayatın her alanında sesi boğulanlar olduğunu göremedi. On binlerce işçinin çalıştığı yüzlerce organize sanayi bölgelerine gitmedi bu ses. Buralara birer sendika irtibat bürosu açmak ve bir yöneticiyi sorumlu kılmak çok yaratıcı bir öneri olmasa gerek. Burjuva blok geziyi sandıktaki bir reaksiyona sönümlendirmek gayretindeyken, sosyalistlerin bir bölümünün de farkındalığından öte buna ayak uydurması, iç karartıcı. Sınıfın değişen yapısını görmeyenler değişmeyen heybedeki sloganlar ve taktiklerle kitlelere gider, daha doğrusu heybenin götürdüğü yere gider. O heybede bir banka bölge müdürünün canlı iç ağ ile tüm çalışanların gözü önünde aşağılanması, gelinim sen anla misali tüm çalışanların kota ve hedeflerin tutturulması için mobinge tabii tutulması yoktur. Altına bez bağlama eylemi yapan market çalışanları, veli tarafından işten çıkarılan dershane öğretmeni, Malatya dan Ankara ya yürüyen çağrı merkezi çalışanı yoktur. Suriyeli işçiler öle öle girerler o heybeye. Gürcüler, Çinliler henüz yer bulamamıştır kendine. Velhasıl dünya olanca hızıyla dönerken, İngilizcenin 1 milyon kelimeyi aştığı bir lugatta Gezi gibi kavramların yanında yönetişim gibi kavramlarda kendine yer buluyor. Performansın, rekabetin işçiyi işçiye kırdırdığı, sokağında birey olarak sokağa, alana çıkan insanların tam da iki sınıfın çarpışma alanı olan işyerlerinde özgüvensizleştiği, tutuklaştığı bir zamanda sokağın özgürlüğe çağıran ezgisini yaşamımızı ürettiğimiz her yere taşımak zorundayız. Sosyalizmi konjonktürleştiren, geçmiş dönemin ihtiyaçlarıyla, bugün ki insanı tanımlamaya çalışan, hayat dışılaştığı oranda idealistleşen bir kötürümlükle aramıza mesafe koymalıyız. Komünizmin özgürlük dünyasından bugüne bir yol açmak zorundayız. Bir İşçi Meclisi okuru İşçi Meclisi - Yerel Süreli Siyasi Dergi - Sayı: 40- Fiyat: 1 TL Pina Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti. adına sahibi Hüseyin Kezik Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ali Filizler Adres: İstiklal Caddesi Balo Sk. No: 32 Kat. 2 Daire No: 8 Beyoğlu/İstanbul Tel: Hesap No: İş Bankası Koca Mustafapaşa Şubesi Baskı: Özdemir Matbaası Adres: Davutpaşa Cad. Güven Sanayii Sitesi C Blok No:242 Topkapı/İstanbul Tel:

3 Ulusal İstihdam Stratejisine karşı birleşelim! Bizim bir işçi sesine ihtiyacımız var. Siyasette her şey var, bir bu yok! Bu stratejilerin, burjuvazinin bu taktiklerinin, tekellerin, sermayeleşmiş cemaatlerin, bu hükümet ve devletlerin, bu sömürü, bu yok sayma, bu çürütme, çalışırken öldürme ve süründürmenin bir karşılığı elbet olacaktır. Siz hükümetlerin ülkeyi yönettiğini mi zannediyorsunuz? Hayır, yanılıyorsunuz! İçerisinde yaşadığımız ve parası olmayana sıkı sıkıya kapalı, fakirlerin zorla-yalanla-medyayla ve elbette paranın gücüyle yönlendirildiği siyasi sistemde hükümetler ülkeyi yönetmez. Hükümetleri sermaye yönetir. Dünyayı dev bir banka-borsa-finans ağıyla sarmış av peşindeki bir avuç tekelci dev sermaye grubunun çıkarları, çeşitli milliyetlerden hükümet ve devletlerin orta ve uzun vadeli hareketini belirler. Ülkeleri işte bu küresel sermayeyle bağlantılı olarak, söz konusu ülke sınırları içerisinde bu alanda sömürü önceliği benim diyerek bayrak dikmiş olan tekelci burjuvalar yönetir. Ne bu hükümet ne bu devlet işçi ve emekçilerin değildir, olamaz. T.C. devleti ve hükümetinin sahibi TÜSİAD ı ve MÜSİAD ıyla küresel sermayedir! Yeni kölecilik stratejisi olan Ulusal İstihdam Stratejisi bunun kanıtıdır! Strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma yeteneğidir. Ulusal İstihdam Stratejisi işçi ve emekçilere karşı açılmış bir savaştır! Siyasi, ekonomik, psikolojik ve hatta askerî bir bütünlük taşımaktadır. İşçi ve emekçilerin dikkati seçim atmosferinde din-ulus-cinsiyet-mezhep politikalarıyla meşgulken, hükümet tarafından uygulamaya sokulan kapsamlı ve bütünlüklü siyasi bir saldırıdır. Bu strateji, her şeyden önce burjuvazinin işçi sınıfına saldırısıdır. Aynı zamanda ekonomik bir saldırıdır, evet. İstihdam dendi mi, bunun ekonomiyle ilgili olduğunu herkes anlar. Oysa gazetelerde ekonomi denip geçilen şey, milyonlarca işçinin işsizlik sancısı, kıdem tazminatlarının gaspı, taşeron çalıştırılması, burjuvazi açısından yok ve yük sayılmasıdır. Karşıtlık kamu-özel arasında değil, proletarya ile burjuvazi arasındadır. Saldırının psikolojik ayağında görece güvenceli bir işe sahip olan işçiler, işsizlik ve taşeron işçilikle tehdit edilmekte, öte yandan taşeron işçilerin güvenceli işlerde çalışanlara haset duyguları kaşınmaktadır. Oysa bu stratejiyle sırtı yere getirilmek istenen bir bütün olarak işçi sınıfıdır. Onlar kadını-erkeği, genci-yaşlısı, Türkü Kürdü, sendikalı-taşeronu, beyaz-mavi yakalılarıyla bir bütün olarak işçi sınıfına düşmandır. Devlet ve hükümet, silah ve yasa gücüyle burjuvazinin taleplerini işçilere dayatmak için hazırolda beklemektedir. Çalışma Bakanı, kapitalist çalışmaya devlet adına burjuvazinin çıkarları gereği nezaret eden kişidir. Bir süredir yönetişim hedefiyle sözde herkesi memnun edecek bir çözüm peşinde patronlarla sendikaları aynı masa etrafında toplayarak görüştürmektedir. AKP çizgisindeki sendikalar zaten patronlar ve hükümet ne derse evet diyen hainlerdir. Yıllardır sınıf işbirlikçiliği yapmış Türk-İş sendikaları bir göstermelik açıklama dahi yapamayacak derecede sus pustur. DİSK yetersizdir. Siyasi partiler susmaktadır. Medya zaten işçi körüdür. Ulusal İstihdam Stratejisi bu arada sessiz sedasız uygulamaya sokulmaktadır. Arkadaşlar, kıdem tazminatları olanlarımızın bu hakkı gasp edilmek, olmayanların aynen çalışmaya devam etmesi istenmektedir. Sigortalı gösterilenlerin aylık sigorta gün sayısı düşürülmek, sigortası olmayanların aynen çalışması istenmektedir. Kadınların daha fazla çocuk işçi doğurarak önce ulusa ucuz işgücü üretmesi, en güvencesiz, en ucuz, eşitsiz çalışma koşullarına boyun eğmesi sürgit devam etsin istenmektedir. Kürt, göçmen, genç işçilerin ezilmesi devam etmekte, parçası oldukları işçi sınıfının en altında, en ucuza çalıştırılmaları strateji düzeyine yükseltilmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisinin başlıca halkaları: 3 Sermayenin yeni birikim ve emek kontrol stratejisinin ta kendisi olan bu yeni köleciliğe karşı bağımsız toplumsallaşmış ve siyasallaşmış (sosyalist devrimci) bir sınıf stratejisi gerekir. Artık yeter! Bizim bir işçi sesine ihtiyacımız var. Siyasette her şey var, bir bu yok! Bu stratejilerin, burjuvazinin bu taktiklerinin, tekellerin, sermayeleşmiş cemaatlerin, bu hükümet ve devletlerin, bu sömürü, bu yok sayma, bu çürütme, çalışırken öldürme ve süründürmenin bir karşılığı elbet olacaktır. Artık yeter! Edi bese! İşçi sınıfının birliği, onuru, canı ve geleceği için biz işçiler, tüm emekçiler biraraya gelerek bir ses verelim; grev grev, barikat barikat, fabrika-ofisatölye her yerde hep birlikte gücümüzü gösterelim. Ulusal İstihdam Stratejisine karşı birleşelim! Patronlara mahkum değiliz, kendi kendimizi yönetebiliriz: Yeni köleciliğe karşı birleşik işçi platformlarını oluşturalım, işçi meclislerinde örgütlenelim! Kahrolsun ücretli kölelik düzeni! Neoliberal kapitalizme karşı kamucu kapitalizm değil, üretim ve yönetimin toplumsallaştırıldığı sosyalizm! Kadrolu işçilerin kıdem tazminatı hakkının gaspı, Taşeron köleciliğinin esas işlere ve uzmanlık alanlarına yaygınlaştırılması, kamu emekçilerinin de iş güvencesinin kaldırılarak esnek ve güvencesiz çalıştırılması, Özel İstihdam Büroları ile Modern Köle Tüccarlığının resmileştirilmesi, Çağrı üzerine çalışma, kısmi zamanlı çalışma, uzaktan çalışma, geçici çalışma, evden çalışma, ödünç işçilik gibi esnek, güvencesiz, en düşük ücretli kölece çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, Kadınlara en güvencesiz ve düşük ücretli çalışma + çok çocuk doğurma + hasta, yaşlı, sakatlara da bakma dayatması + erkek, aile, devlet baskı ve şiddetinin artması Lise ve üniversite öğrencilerinin cep harçlığına çalışması ve genişletilen staj, proje, uygulamalı eğitim, intörn gibi adlar altında vahşice sömürülmesi, Kadın, Kürt, genç, öğrenci, göçmen, engellilerin en alt, en kötü, en güvencesiz, en düşük ücretli işlerde yığınsal olarak kölece çalıştırılması, Lise ve üniversite diplomalarının iş bulmada bir kenara atıldığı, iş bulma ihtimalinin daha yoğun yeterlilik sınavları, performans ve sertifika sistemine bağlandığı Mesleki Yeterlilik Sistemi, SGK, emekli, dul, yetim maaşları, işsizlik sigortası, yeşil kart gibi sosyal hakların gaspedilmesi, yoksulların dilenci parasına geçici çalışma programlarında çalışmaya zorlanması

4 4 Devrimci, demokratik, duyarlı kamuoyuna çağrımızdır Tecrit saldırısı sürüyor. Bedeller pahasına koruyup büyüttüğümüz insani-devrimci kimliğimiz tecrittredman saldırganlığının yeni biçim ve araçlarla takviye edilmesi yoluyla tahrip edilmek isteniyor. Dışarıda stadyumları, okulları, sokakları, meydanları, dağları, sanayi havzalarını, hatta evlerin içini dahi gözetim altına alıp, izleme ve dinleme merakında olan, her itirazı polis şiddetiyle bastırmaya çalışan AKP hükümeti, içeride ise havalandırma çatılarına yerleştirdiği kameralarla röntgencilik yapmaya, yaşamımızı gözetim ve denetim altında tutarak tecriti koyulaştırmaya girişmiştir Devrimci tutsakları hücrelere sokup, tecrit-tredman zulmüne tabi tutarak ideallerinden ve kimliklerinden soyunduramayan egemenler; şimdide havalandırma çatılarına, havalandırmayı ve hücrelerin yatakhane bölümünü görecek şekilde kameralar yerleştirerek, tecriti yaşamımızın her anına yayarak en mahrem an ve alanlarımızı bile gözetime alarak bu amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu uygulama her şey bir yana röntgenciliktir, tacizdir. İnsanların spor yapmasını, volta atmasını, sohbet etmesini, gülmesini, ağlamasını, yatıp-kalkmasını, sözün kısası yaşamının her anını izlemek ahlaki bir soruna işaret etmektedir. Egemenlerin ve tecrit sisteminin yaşadığı çürümeyi göstermektedir. Bunu ilgililere defalarca ifade etmemize rağmen yanıtsız bırakıldık. Son aşamada fiilen çözme girişimlerimiz ise saldırıyla karşılandı Kasım günlerinde uygulamaya konan kamera sistemini etkisiz hale getirmek için harekete geçtiğimizde (kameraların objektiflerini boyamak, kapatmak, yönünü değiştirmek, ya da kırmak gibi) hapishane idaresi tarafından hücrelere baskınlar düzenlendi. Tüm devrimci tutsaklar tek kişi kalacak biçimde hücrelere dağıtıldı. 24 saat boyunca havalandırma kapıları açılmadı. Yiyecek, giyecek, içecek, temizlik malzemeleri gibi temel insani gereksinimleri karşılanmadı. Hücrelere düzenlenen baskınlar sırasında ve sonrasında bir çok arkadaşımız darp edildi. Halil Şahin adlı arkadaşımız yüzü-gözü morartılana kadar dövüldü. Arkadaşımızın işkenceyi belgeletmek için revire çıkma talebi reddedildi. Erol Zavar adlı arkadaşımız saldırı sırasında ve sonrasında astım ve kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeni ameliyat olmuş ve yaralı olan Hüseyin Özarslan ve Serdar Polat arkadaşlarımız kendilerine bakamayacak durumda olmalarına rağmen ısrarla tek tutuluyor. Dahası sohbet spor gibi etkinlikler iptal edilip, bu ağırlaştırılmış tecrit uygulamasının dozu arttırılarak yaşamımız cehenneme çevrilmek isteniyor. Devrimci tutsaklar olarak, bu pervasız saldırganlığa boyun eğmeyecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ve insani kimliğimizi korumak için direneceğiz. Tüm duyarlı, devrimci,demokrat kişi ve kurumları bu süreçte yanımızda görmek istiyor; özünde insan onurunu ve devrimci idealleri hedefleyen bu saldırganlığa karşı harekete geçmeye, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Sincan 1 Nolu F Tipinden KDÖ, DHKP-C, MLKP, TKP/ML, Direniş Hareketi davaları tutsakları (Düzeltme: 39.Sayımızda Kameralar sökülsün, psikolojik tacize son başlığı ile yer alan yazı imzasız olarak çımıştır. Sincan 1 Nolu F Tipinden KDÖ, DHKP-C, MLKP, TKP/ML, Direniş Hareketi davaları tutsakları imzalı olacaktır. Düzeltir, özür dileriz. ) Kıdem tazminatının gaspına karşı eylem Devrimci Proletarya nın da bileşenlerinden biri olduğu Kıdem Tazminatının Gaspına Karşı Dayanışma Forumu 29 Kasım da Gümuşsuyu ndaki Türk-İş binası önünde eylemdeydi. Eylemciler 12.30'da Türk-İş önünde biraraya geldi. Kıdem tazminatı hakkımızı vermeyeceğiz. pankartı açıldı. Fona devir hırsızlıktır, Kıdem tazminatı hakkımız, vermeyeceğiz, Bu daha başlangıç mücadeleye devam, Zafer direnen emekçinin olacak, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz sloganları yükseltildi. Forum bileşenleri adına basın açıklaması okundu. Sermayenin işçilerin elinde kalan son iş güvencesine saldırdığı söylenen açıklamada saldırının patronların üzerindeki kıdem tazminatı basıncının ortadan kalkması, işçi kıyımının önünün açılması ve ücretlerin daha da düşmesi anlamına geleceği vurgulandı. Kıdem tazminatı saldırısının Ulusal İstihdam Strateji Belgesi nin ilk adımlarından biri olduğu ifade edilirken saldırının özel istihdam büroları, kiralık işçi uygulaması, taşeronlaştırma ile birleştiği ve bütünlüklü saldırıya bütünlüklü sınıf mücadelesiyle yanıt verilebileceği öne çıkarıldı. Açıklamanın son bölümünde sendikalara çağrı yapıldı. Bu noktada görev başta işçi sendikaları olmak üzere işçi sınıfının tüm bileşenlerine düşmektedir. Çağrımız önce likle sendikalarımızadır. İşçi sınıfının en büyük örgütlü sendikal gücü olan Türk-İş konfederasyonu bu büyük saldırı karşısındaki gaflet uykusundan uyanmalıdır. Zaman zaman hükümetin işçi bürosu gibi bir görüntü veren ve gerçekler ortada olduğu halde kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek gasp edilmesine yeşil ışık yakan Hak-İş sınıfa ihanet çizgisinden vazgeçmelidir. Hak gasplarınakarşı eylemlere başlayan DİSK ise bu mücadeleyi daha geniş kesime yayarak birleştirici bir rol üstlenmekle yükümlüdür. Bu talep ve uyarılarımız doğrultusunda sendika yöneticilerinin tavır ve uygulamalarının takipçisi olacağız. Bununla birlikte sendikalarımıza yaptığımız uyarılarla yetinmeyerek işçi sınıfının geniş kesimlerini gerçeklerle buluşturmak ve mücadeleye sevk etmek için güçlerimizi birleştirerek çalışmalarımızı devam ettireceğimizi kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyoruz. sözlerine yer verildi. Eylem, alkış ve sloganlarla sona erdi.

5 5 Kadınlardan Kadıköy de coşkulu eylem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ne yönelik İstanbul Kadın Dayanışması tarafından Kadıköy de coşkulu bir eylem gerçekleştirildi. Kadınlar 12:00'den itibaren boğada toplanmaya başladı. 13:00'te yürüyüş başladı. Kadın düşmanlığına, şiddete ve AKP ye meydan okuyoruz ortak pankartı arkasında yaklaşık 2000 kadın yürüdü. Ortak pankartla birlikte Acıbadem dayanışması, Deniz Gezmiş Parkı forumu, Koşuyolu Yaşam Parkı ndan kadınlar da kendi pankartlarıyla katıldılar. Kadınlar dayanışma tarafından hazırlanmış ortak dövizleri taşıdılar. İşçi Kadın Meclisi Kadının kurtuluşu Sosyalizmde, Gezi den geliyoruz, kızlı-erkekli direniyoruz, Şiddete karşı İşçi Kadın Meclislerinde örgütlen, Jin, Jiyan, Azadi, Be jin jiyan nabe, Ne baba evi ne koca evi, özgürlük sokakta, Ucuz işgücü olmayacağız/doğurmayacağız, Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son! dövizleriyle alandaydı. Yürüyüş sırasında Kampüs Cadıları Kadıköy İskeleye yakın bir yerde bulunan Hosta dan kadına yönelik şiddeti kınayan bir pankart astı. Hosta yöneticileri pankart asan kadınlara sert bir şekilde müdahale edip pankartı toplayınca kitle yuhalamalarla Hosta ya yöneldi. Kapıları kapatan Hosta yönetimine kadınların cevabı sert oldu ve kapı zorlanarak açıldı. İçeriye giren kadınlar pankartı yeniden astılar ve Hosta nın camlarına dövizleri dizdiler. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü için yapılan eylemde kadınlara şiddet gösteren Hosta yönetimine de kadınlar en sert şekilde cevap vermiş oldu. Yürüyüşe Kadına yönelik şiddete son!, AKP elini kadınlardan çek, Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir, Üç çocuk değil, iş istiyoruz, Yaşasın kadın dayanışması, Her yer Taksim, her yer direniş, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, AKP den hesabı kadınlar soracak sloganlarıyla devam eden kadınlar yürüyüşlerini Beşiktaş İskelesi nde sonlandırdı ve basın açıklamasına geçildi. İlk sözü üniversiteli kadınlar aldı. Son dönemde gündemde olan kızlı erkekli öğrenci evleri ve karma eğitim meselelerine değinen üniversiteli kadınlar, kızlı erkekli kalmaya devam edeceğiz dedi. Karma eğitimin de sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiler. Son olarak üniversiteli kadınların onların en korktuğu yerde sokakta olacağını ve gericiliğe izin vermeyeceklerini belirttiler. Üniversiteli kadınlardan sonra İstanbul Kadın Dayanışması nı temsilen bir kadın basın metnini okudu. Metinde; 25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti Trujillo Diktatörlüğü ne karşı mücadele eden MİRABEL kardeşlerin sistem tarafından tecavüz edilerek katledilmesinin yıl dönümüdür. 1981'de Dominik te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Uluslararası Mücadele günü olarak kabul edilir. Bu gün, tüm Dünya da kadınlar; neoliberal politikalara karşı, küresel olarak uluslararası direnişleri örgütlemekte, Kadına yönelik şiddete, yoksulluğa, savaşa, muhafazakâr, baskıcı, ataerkil, ırkçı ve kapitalist sistemlere karşı başkaldırıyı örmektedirler. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda Türkiye, dünyanın en geri ülkelerinin arasında bulunmakta, 2010 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu nda Türkiye 134 ülke arasında 126. sırada yer almaktadır. Erkek şiddetinin katlanarak devam ettiği, kadınların tacize, tecavüze uğradığı bu topraklarda, 2013 ün ilk on ayında erkekler 842 kadını öldürdü, 148 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. 170 kadını yaraladı, 123 kadın ve kız çocuğuna taciz etti. Gücünü sistemden alan, AKP nin cesaretlendirdiği ve derinleştirerek sürdürdüğü bu zihniyet; AKP nin eril yargısıyla haksız tahrik indirimi alarak, serbest bırakılıyorlar. AKP nin ve yüz yıllık erkek egemen devletinin kadın düşmanı politikaları her gün beş kadını öldürmeye devam ediyor. Biz kadınlar! Eşitlik olmadan özgürlüğün, özgürlük olmadan eşitliğin olmayacağını, bir bütün olmadığı sürece gerçek bir özgürlükten söz edilemeyeceğini biliyoruz. Her gün onlarca kadın cinayeti işlenirken, yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğrarken, eğitim sistemiyle eve kapatılan kız çocuklarının ve çocuk gelinlerin sayısı her gün artarken, kıyafeti nedeniyle kadınlar işlerinden olurken, erkek şiddeti ile hayatını kaybeden binlerce kadın varken, kadın istihdam paketi adı altında kadınlar evlere ve toplumsal cinsiyet rollerine hapis edilerek Kadınların esnek, güvencesiz, ucuz iş gücü olmalarını sağlanırken ve bunun için taşeronlaşma yaygınlaştırılırken,, kürtaj hakkı kadınların elinden alınırken, kaç çocuk doğurulacağına 3 ile 5 arası talimatı verilirken, kızlı erkekli aynı evde kalınmasına Başbakan karar verirken, hamile kadının sokağa çıkması ahlaksızlık olarak nitelendirilirken, siyasal İslam ın iktidarda kalma mücadelesini besleyen birer araç olmaya baş kaldırıyoruz. Biz kadınlar! Kadın katliamlarının hesabını soracağız, hukuksuz yargılama süreçlerinizin takipçisi olacağız, bizleri eve hapseden erkek egemenliğine mahkûm eden yasalarınıza itaat etmeyeceğiz, bizden gasp etmeye çalıştığınız hayatlarımızın ve haklarımızın sonuna kadar peşinde olacağız. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak eşitlik ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. En korktuğunuz yerde, sokakta meydan okuyoruz, sokakları terk etmeyeceğiz. Biz gezi direnişinin ön saflarında yer alan direnen kadınlar olarak diyoruz ki; bize dayatılmak istenen baskı ve zorbalıklara, boyun eğmeyeceğiz. AKP ye ve Kadın Düşmanlığına Karşı Susmuyoruz. Meydan Okuyoruz Diyerek Birleştik, Dayanışmayı Büyüttük ve Bugün Bu Meydanı Doldurduk. BU DAYANIŞMAYI VE MÜCADELEYİ BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ Başbakana sesleniyoruz! Bedenimizden, Emeğimizden, Hayatımızdan, Kılık Kıyafetimizden, Kızlı-Erkekli oturmamızdan SANANE ARTIK SUS! Çünkü artık kadınlar konuşacak; Mahallelerden, Üniversitelerden, İşyerlerinden, Parklardan,Kadınlarla Birleşik Bir Mücadeleyi Örecek Yaşasın Kadın Dayanışması, Yaşasın Mücadelemiz! Lüleburgaz da 25 Kasım KESK temsilcilikleri tarafından Lüleburgaz da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması düzenlendi. Kongre Meydanı nda gerçekleştirilen basın açıklamasına yaklaşık 150 kişi katıldı. Kadın emekçiler burada da kırmızılar giyerek alanda yerlerini aldılar. Saat sularında başlayan açıklamada kadına şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekildi ve Türkiye de son altı ayda 26 bin kadının şiddete uğradığı için polise başvurduğu ve sadece son 180 günde ise 130 kadın cinayeti işlendiği açıklandı. Özgü Sert in okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi; Erkek egemen zihniyet, kurduğu devletçi sistemle kadının emeğini, bedenini, kimliğini sömürmeye devam ediyor. Başkaldıran, bu düzeni reddeden kadınlar ise en insanlık dışı yöntemlerle susturulmaya, itaat etmeye zorlanıyor. Ülkeyi 12 yıldır kadın erkek eşit değildir diyen bir başka diktatör yönetiyor. Ülkemizde kadına yönelik şiddet her yıl artarak devam ediyor. Her gün ortalama 5 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Kadına uzanan kollar kırılsın sloganıyla biten eylemin ardından Eğitim-Sen eylemine yapılan saldırı kınandı.

6 6 Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Sahte bayraklı armatörlerin ve dünya çelik tüccarlarının yüksek çıkarları için bugün, Hindistan da Alang sahiline çekilmiş gemileri sökerken, belki iki, belki on, belki altmış işçi ölecek. Burada bahsi geçen, iş ölümleridir, bu ölümlere neden olan riskler gibi kabul edilebilir görülürler; sorumluları için ise, hiçbir mahkûmiyet söz konusu değildir. Çalışmak Sağlığa Zararlıdır isimli kitabı 2012 yılında Türkçeye Ayşe Güren in çevirisiyle kazandırılan Annie Thébaud-Mony, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi nin Makine Mühendisleri Odası nda düzenlediği etkinliğe katıldı. Annie Thébaud-Mony Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü nün (INSERM) onursal başkanı, halk sağlığı uzmanı, sosyolog ve yazar. Ayrıca, 13. Paris Üniversitesi Mesleki Kanserler Bilimsel İşbirliği Topluluğu nun (GISCOP) yöneticisi, asbest kullanımına karşı uluslararası düzeyde mücadele eden birliklerin oluşturduğu Ban Asbestos Ağı nın da sözcüsü ve halk sağlığını koruma amaçlı Henri Pézerat Derneği nin başkanlığını da halen yürütüyor. Annie Thébaud-Mony en son 2012 yılında Fransız hükümetince kendisine verilen Legion D Honneur nişanını, işçi sağlığı alanındaki her türlü işin kolektif yapıldığı ve devletin bu alanda metalaştırıcı dinamikleri destekleyici politikaları olduğu temellendirmesiyle açık bir mektup yazarak kabul etmemesiyle dikkat çekmişti. Onun katılımıyla 18 Kasım 2013 Pazartesi akşamı düzenlenen Çalışmak Sağlığa Zararlıdır başlıklı söyleşi ve forum özellikle büro-ofis-akademi ve tıp alanında çalışan emekçilerin yoğun bir ilgisine sahne oldu. Saat da başlayıp yaklaşık 4 saat süren etkinliğe 200 e yakın işçi ve uzman katıldı. Etkinliğin ilk bölümünü Annie Thébaud- 25 kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü İşçi Kadın Meclisi, Ankara Kadın Platformu ile birlikte, saat de Kolej meydanında buluşup, Ziya Gökalp Caddesi ne doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Birçok kadın örgütünden oluşan kortej oldukça renkliydi. Dewlet ka hilweşe ji peşberi me jin tén Devlet bi yıkıl karşımızdan kadınlar geliyor.. yazan büyük pankartın arkasından yürüyen kadınlar rengarenk dövizlerle taleplerini dile getirdiler. Erkek egemen kapitalist sistem içinde hergün ezilen ve sömürülen kadınlar için sokağın özgürleştirciliği bir kez daha ortaya çıktı. Hep bereber şiddetin her türlüsüne karşı en devrimci talepleriyle Kızılay sokaklarını inleten kadınlara çevreden de ilgi oldukça büyüktü. Mücadelenin her alanından oluşumlar oradaydı. Kürt kadınlar yöresel kıyafetleri ve Paris te katledilen üç Kürt siyasetçi kadının fotoğraflarıyla, genç kadınlar AKP nin son dönemki gerici politikalarına ilişkin dövizlerle, işçi kadınlar güvenceli iş talepli dövizleriyle, LGBTİ bireyler de yaşamın her alanında şiddete maruz kalmaya, tacize, tecavüze karşı dövizleriyle yürüyüşte yer aldı. İşçi Kadın Meclisi olarak bizler de Zamanda, Mekanda, Yaşamda Özgürlük, Sermayeye Ucuz İşgücü Doğurmayacağız, Susma, Şiddeti, Tacizi Teşhir Et, Devlet Tecavüzcüyü Koruma Yargıla ve Çocuk Gelin Dediğin Pedofili yazan dövizlerle ve taleplerimizin yer aldığı rengarenk gömlerklerimizle yürüyüşe katıldık. Mony nin Aslı Odman ın ardıl çevirisiyle yaptığı konuşma oluşturdu. Dünyanın her yerinde, rekabet gücü adına, çalışma hayatı öldürüyor, yaralıyor, binlerce kadını ve erkeği hasta ediyor. Sağlıklarına ciddi biçimde zarar verdiğini bilseler de, bu insanların, geçimlerini sağlayabilmek için bu tür işlerde çalışmaktan başka çaresi yok Sağlık Sigortası Fonu nun ve Çalışma Bakanlığı nın verilerine göre bugün Fransa da, iş kazalarından günde iki, amyanttan (asbest) sekiz kişi ölüyor ve iki buçuk milyon çalışan her gün işyerlerinde kanserojen kokteyllerine maruz kalıyor, milyonlarca kadın ve erkek bir insanın fiziksel ve ruhsal olarak dayanabileceği sınırların ucuna itiliyor; kısacası, çalışma hayatı yaralıyor, öldürüyor ve hasta ediyor. Öldüren gerçekten çalışma hayatı mı yoksa yönetim kurullarının oval masalarında çalışma organizasyonunun nasıl olacağına karar verenler mi? Sahte bayraklı armatörlerin ve dünya çelik tüccarlarının yüksek çıkarları için bugün, Hindistan da Alang sahiline çekilmiş gemileri sökerken, belki iki, belki on, belki altmış işçi ölecek. Burada bahsi geçen, iş ölümleridir, bu ölümlere neden olan riskler gibi kabul edilebilir görülürler; sorumluları için ise, hiçbir mahkûmiyet söz konusu değildir. (Çalışmak Sağlığa Zararlıdır) Konuşmanın ve forumun ses kayıtlarının geniş bir özetini önümüzdeki günlerde sitemizden paylaşacağız. Ancak şimdiden şunu söylemek mümkün: Kapitalist çalışma rejimi küresel niteliğiyle Fransa daki işçi sınıfı ile buradaki işçi sınıfının çalışma ve işçi sağlığı-güvenliği Son dönemde özellikle tutsak kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik taciz ve şiddeti Elif Kaya nezdinde protesto ettik. Yürüyüş boyunca kortej düzeni olmadan, dağınık bir şekilde gidilmesine, sloganların sürekli birbirine karışmasına rağmen, renk ve hiç azalmayan coşku kadınların sokağa olan özlemlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Özlemini duyduğumuz günleri ve mevsimleri bugünlerden başlayarak sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde, yaşamımızın her alanında ilmek ilmek ördüğümüzü gösterdik. Kadına yönelik şiddetin had safhaya geldiği ve sermayenin bize ucuz iş gücü olmayı dayattığı bu sömürü düzeninde özellikle son dönemde gelen Kadın İstihdam Paketi ile de birlikte her gün bir kez daha köleleştirilmeye, öldürülmeye karşı örgütlenerek yarınlara yürüme kararlılığıyla meydanlardaydık. Gezi nin etkisinin bugün de hissedildiği meydanda Bu koşullarını birbirine sanılandan çok daha fazla yakınlaştırmış durumda. Kestirme bir değerlendirmeyle işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının ülkemize özgü bir 3. Dünya tipi çalışma rejiminin sonucu olarak geri olduğu, ileri kapitalist ülkelerde daha güvenli çalıştırma olduğu zannedilir, oysa gerek bilimsel veriler, gerekse aktarılan somut deneyimler durumun böyle olmadığını, burada bazı yönlerden geriye doğru bir eşitlemenin geçerli olduğunu gösteriyor. Örneğin kanser hastalıkları teşhislerinde mesleki kanser vakalarının tespiti ülkemizde % 0 (yüzde sıfır)! Fransa da ise sadece % 0,5. Oysa bu rakamın en az %6 ila 10 arası olduğu tahmin edilmekte. Kapitalizm kanser ediyor, ancak işçilerin bunu belgelemesi ve hesap sorması olanakları her iki ülkede de inanılmaz derecede geri bıraktırılmış, bloke edilmiş durumda. Veya bizde çok sık görülen ve yine kestirme bir yaklaşımla doğu toplumlarına özgü zannedilen kan parası uygulamasının Fransa da da olduğunu öğrenince şaşırmayın. Annie Thébaud-Mony konuşmasında bunun somut örneklerini sıralıyor. Forum bölümünde Annie ye sorulan sorular ve deri-bilişim-banka işçilerinin, işyeri hekimleri, avukatları İSG uzmanlarının canlı ve çarpıcı katkılarıyla devam eden etkinlikte birçok katılımcı Çalışmak Sağlığa Zararlıdır kitabını yazarına imzalatma ve kendisiyle sohbet etme şansını da yakaladı. Ankara da kadınlar şiddetin her türlüsüne karşı sokaklarda daha başlangıç, mücadeleye devam sloganı hem kadınların üzerindeki baskıya artık yeter dediği bugünlerde daha gür bir şekilde atıldı. Alana gelindiğinde Gezi protestoları nda polis şiddetine maruz kalan, komadan ve üç beyin ameliyatından sonra yeniden aramıza dönen Lobna Allami ve hala komada olan Berkin Elvan başta olmak üzere tüm direnişçilere selam edilerek Kürtçe ve Türkçe olarak basın açıklaması okundu. İşçi Kadın Meclisi

7 7 Berlin'de 25 Kasım Etkinliği Berlin de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile yapmış oldumuz etkinliğe yaklaşık olarak kişi katıldı. Kısa bir açılış ve selamla konuşması sonrası İçimdeki Yangın adlı filmi izledik. Kısa bir aradan sonra film bağlamında günümüz koşullarında kadınların karşıya karşıya oldukları sorunlar üzerinde sohbet ettik. Kravatlı bir toplantıdan ziyade, herkes doğallığında kendini ifade etti. Avrupadaki göçmen işçi ve emekçi kadınların yaşadıkları sorunların farklı boyutlarından örnekler verildi:..hem göçmeniz, hem kadınız, hem çalışanız, hem de evde hizmetimizi yapmak zorundayız, biz de ne yapacağımızı nasıl yaşayacağımızı şaşırdık....filmde de gördük ki savaş koşullarından, töre, gelenek ve göreneklerin baskılarından her zaman kadınlar ve cocuklar en cok zararı görüyor, hadi buralarda savaş yok diyelim ama Avrupa nın göbeğindeyiz ama aynı gelenekler, aynı töreler, erkeklerin baskısı devam ediyor, buna bir dur demek lazim.... ben her gün iş ve işçi bulama kurumunun kapısına gidip gelmekten, kağıt getir götürmekten bıktım, yaşım ileri oldugu icin,dil yetersiz oldugu icin iş bulamıyorum, erkeğin eline bakmak insanın zoruna gidiyor.. Bir erkek arkadaşımız da görüşlerini paylaştı. aslında tüm bu sorunlar bir sistem sorunu, bizim hesap soracağımız bir tek yer var, kapitalistlere tüm öfkemizi yöneltmektir, sınıf mücadelesidir sorunumuz.. Mültecilerin mücadelesi ve özellikle son günlerde karşı karşıya kaldıkları ciddi devlet saldırıları sohbetimizin bir başka konusu oldu.yaklaşık bir buçuk yıldır çadırlarda ve işgal okulunda kalan mülteciler, pis koşullari bahane edilerek bu mücadele merkezleri devlet tarafından dağıtılmak isteniyor. Etkinligimizden kısa bir süre önce devletin müdahale girişimi oldu ve kitlesel bir karşı koyuşla şimdilik saldırı geri püskürtüldü. Konu ile ilgili gelismeleri paylaşmaları için mülteci kampından arkadaşlarımızı da davet etmiştik. Bu alandaki mücadelenin aktif örgütleyicilerinden olan Turgay Ulu ve bir grup arkadaş geldi. Grubun gelişmeleri aktarması ilgiyle dinlendi. Bir arkadaşımızın ingilizce çevirisi ile karşılıklı soru-cevaplarla belli bir doygunluga geldikten sonra kısa bir ara verdik. Emrah ve Devid arkadaşlarımız müzik ve melodileri ile etkinliğimize destek ve dayanışmalarını sundular. Turgay n sazı eşliğinde hep beraber söyledigimiz türkülerle etkinliğimizi sonlandırdık. Devrimci Proletarya olarak Berlin de yaptığımız ilk etkinliğimizi gerek hazırlık aşamasında gerekse etkinlik sırasında pek çok arkadaş desteği ile gerçekleştirdik. Hava-İş te yönetim değişti Hava-İş içerisinde etkili olan ve delege seçimlerinde 95 delege çıkartan Gökkuşağı Hareketi delege arkadaşlarının işten çıkartılma ile tehdit edildiği gerekçesi ile Genel Kurula katılmadı. Hacettepe işçilerinden yol kapatma eylemi Gökkuşağı Hareketi nin bu tavrı bir tarafta Güç Birliği ekibinin işine yaradığı belirtilerek eleştirilirken bir tarfatan da her iki tarafla da örtüşmeyen yapısıyla sadece yönetime gelmek fırsatçılığı peşinde olmamıştır denilerek tavrı desteklendi. Ayçin in kaybetmesi sol un kaybetmesi şeklinde okunan bir taraf ise 300 oyun içinde Ayçin, Gökkuşağı ve İşçi Komitesi nin 167 oyu vardı Ayçin in koltuk sevdasından bir araya gelinemedi yorumları yapılıyordu. Hacettepe Hastanesi nde işten çıkarılan ve 28 gündür direnişte olan taşeron sağlık işçileri yol kapatma eylemi gerçekleştirdiler. Hava İş 27.Olağan Genel Kurulu 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Kurulun ilk günü grupların konuşmaları ile geçerken 2.gün seçimler yapıldı. Atilla Ayçin in konuşması sırasında Reform Harekiti nden delegeler salonu terk etti. 300 delegeden 211 delegenin oy kullandığı seçimde Türk İş ve THY yönetiminin desteklediği AKP ye yakın Reform Hareketi öncülüğünde oluşan ve Değişim Grubu ve Emek Meclisi nin oluşturduğu Güç Birliği 206 geçerli oyun 133'ünü alarak Hava İş yönetimini kazandı. 133 oy alan Ali Kemal Tatlıbal Hava İş in yeni Genel Başkan ı oldu. Atilay Ayçin in listesi ise 73 oyda kaldı. Hava-İş Sendikası Genel Kurulunda işçi sınıfının örgütlenme ve hak alma mücadelesinin önünü açan, bu yolda kararlı şekilde yürüneceğini belirten programların yarışı olmadı tabi. Yine son gece yapılan kulis pazarlıkları ile koltuklar pay edildi. Ne Ayçin nede taze yönetim sendikada farklı bir yol izleyecektir. Birisi AKP birisi CHP ye bel bağlamış, 5 yıldızlı otellerde kurulan masalarda sözleşmeler imzalandı, imzalanacaktır. Şimdi hava işçisine düşen örgütlenerek, taban insiyatiflerini oluşturarak sendika bürokrasinin karşısına çıkmak ve o koltukları onlara dar etmektir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde çalışan ve iş yavaşlatma eylemi yaptıkları gerekçesiyle işten çıkartılan Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi taşeron sağlık işçileri direnişlerinin 28. gününde yol kapatma eylemi yaparak direnişlerini büyüteceklerini söylediler. İşçiler adına konuşan Devrimci Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Ethem Akdoğan Yıllardır emeğimizle çalıştığımız hastaneden hakkımızı istediğimiz için işten atıldık. Ancak şunu bilsinler ki; Hacettepe işçileri direnmeye devam edecek ve kazanan biz olacağız. Hakkımızı alana kadar direnmeye devam edeceğiz dedi.

8 8 Yeni Köleciliğe Hayır! UİS, gerçekte sermayenin kendi imgesinden yarattığı modern barbarlığın ne olduğu, nereye gittiğinin en çıplak ifadesidir. Yeni kölecilik programıdır. Ancak yeni kölecilik demek, yeni bir işçi sınıfı da demektir. Ulusal İstihdam Stratejisi, tümü birbiriyle bağlantılı 4 temel politika eksenine sahiptir. Bunlar; 1-Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, 2-İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi, 3-Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, 4-İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi, olarak tanımlanmaktadır. Sendikalar ve sol, bugüne kadar ve halen sadece 2. maddeyle sınırlı bir muhalefet yürütmektedir. 2. maddenin, taşeronluk, özel istihdam büroları, kısmi zamanlı çalışma, geçici çalışma gibi en parçalayıcı çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve temel çalıştırma biçimi haline getirilmesi itibarıyla UİS in en vahşi yanlarından birini oluşturduğu doğrudur. Ancak UİS de salt bunlarla sınırlı bir direniş de, mevcut çalışma biçimlerini ve elde kalan kısmi hak ve güvence sahibi işleri savunmakla sınırlı kalmaktadır. UİS, başta eğitim ve aile olmak üzere tüm toplumsal kurum ve ilişkileri sermayenin azami birikim ve tahakküm stratejisinin dolaysız bileşeni haline getirmekte, buna göre baştan aşağıya yeniden düzenlemektedir. Kadınları, kürtleri, gençleri, öğrencileri, yoksulları, engellileri, göçmenleri çok daha yığınsal olarak en ezici sömürü çarkları içine çekmektedir. Sosyal güvenlik ve yardım sisteminden geriye kalanı da budayıp, yoksul ve muhtaçlara yardım şartını bile dilenci ücretine kölece çalışmaya bağlamaktadır. UİS, gerçekte sermayenin kendi imgesinden yarattığı modern barbarlığın ne olduğu, nereye gittiğinin en çıplak ifadesidir. Yeni kölecilik programıdır. Ancak yeni kölecilik demek, yeni bir işçi sınıfı da demektir: Muazzam genişleyen, muazzam çeşitlenen, muazzam karmaşıklaşan, fakat yalnız acı çekmekle kalmayan, adım adım mücadeleye de giren, zaten başka bir şansı da olmayan bir işçi sınıfı. Neoliberal kapitalizmin azımsanmayacak bir öz deneyimine sahip, fakat asıl şimdi kapitalizmin en saf biçimiyle yüzyüze gelmekte olan işçi sınıfı. İrili ufaklı öz savunma dinamikleri gelişmekte olan, belli bir kesimi Haziran Direnişi deneyimine de sahip olan işçi sınıfı. Ulusal İstihdam Stratejisi, adı üstünde bir Stratejidir. Türkiye de en az 20 yıllık geçmişi olan; her kriz devresinde ekonomik olduğu kadar toplumsal-siyasal kapsam ve şiddet vitesini büyüten; burjuvazinin küresel mali oligarşik neoliberal dönüşüm harekatının üretim ilişkileri ekseninden temelini oluşturan; en aman tanımaz stratejilerinden biridir. Aslen, sermayenin yeni küresel temelinden neoliberal despotik birikim stratejisinin ta kendisidir. Bu strateji, önümüzdeki haftalarda Meclise gelecek kıdem ve taşeronluk düzenlemeleri, özel istihdam büroları, kadın istihdam +3 çocuk paketi, mesleki yeterlilik düzenlemeleri gibi daha sivriltilmiş dişleriyle de tamamlanmış olmayacaktır. Sermayenin toplumsal emeği sömürmesi ve ezmesinde her kapsam genişlemesi ve şiddet yükseltimini bu doğrultuda dur duraksız yeni hamleler izleyecektir. Hükümet programı 2014 yılında UİS e dönük yasa ve düzenlemelerin yoğunlaştırılmasını öngörmektedir. UİS Belgesi de zaten 2 yılda bir güncellenerek süregidecek, dibi olmayan bir karaktere sahiptir. Burjuvazinin sınıf stratejisinin karşısına, ancak onu kökünden yıkmaya dönük ve her saldırı hamlesinin açığa çıkardığı mücadele dinamiklerini de bu yönde değerlendiren, uzlaşmaz karşıt sınıfının tüm yönlü ve bütünsel bir mücadele programı ve stratejisi, iç örgüye sahip dinamik taktikleri ile çıkılabilir. İşçi sınıfının en büyük sorunlarından biri, burjuvazinin artan saldırganlığına karşı gelişme eğilimi gösteren öz savunma mücadelelerinin çoğunlukla verili durum ve kırıntıları korumaya ve geriye dönük, kesitsel, kesimsel, içe kapalı kalması, giderek daralan bir zemine sıkışması; bağımsız sosyalist sınıf mücadelesi program ve stratejisine sahip olmamasıdır. Sermayenin yeni birikim stratejisi olarak UİS, yalnız belli bir işçi kesimini değil, eski ve yeni tüm işkollarını, coğrafi bölgeleri, işçi kitlelerini ve kesimlerini kapsamaktadır. Dahası yeni proleterleştirme süreçlerini toplum sathında azami genişletmekte ve hızlandırmakta, durmaksızın yeni işçi kitleleri yaratmaktadır. Kamu ve büyük sanayi işçileri, kamu çalışanları ve beyaz yakalı işçiler, kobi işçileri, taşeron işçiler, kadınlar, gençler ve öğrenciler, kürtler, göçmenler, işsizler, kent yoksulları tümü UİS in kapsamında ve hedefindedir. Sanayi işçileri için kıdem, taşeronluk, ÖİB vd düzenlemeler, kamu çalışanları için kamu personel rejimi, beyaz yakalılar için performans ve mesleki yeterlilik düzenlemeleri, kadınlar için kadın istihdam+3 çocuk paketi, gençler ve öğrenciler için gençlik istihdam strateji belgesi, taşeron ve güvencesiz işçiler için yeni taşeron işçilik düzenlemesi, kısa çalışma ve toplum yararına çalışma programları, ev eksenli çalışma programları, mevsimlik tarım işçilerine dönük düzenlemeler, göçmen işçilere yönelik düzenlemeler, Kürdistan a dönük proje ve programlar, vb. Sermayenin neoliberal despotik birikim stratejisi olarak UİS, ekonomik, toplumsal, siyasal, ideolojik bir kapsam ve bütünlüğe sahiptir. Ekonomik boyutu keskindir. Sömürü tabanını toplum sathında genişletmeyi ve sömürü şiddetini derinleştirmeyi, ücretleri ve sosyal hakları azami düşürmeyi, çalışma temposu ve saatlerini azami artırmayı hedeflemektedir krizinden bu yana zaten ücretler dibe vurdu. KOBİ lerde haftada 72 saat çalıştırma yaygınlaştı. İş cinayet ve kazaları, meslek hastalıkları patlama yaptı. Güvencesiz işlerde, üç beş ay çalıştırıp işten çıkarma, işçilerin ücret, kıdem ve diğer hakedişlerini ödememe, asgari ücretin altında veya cep harçlığına çalıştırma, sigorta yapmama veya eksik yapma gibi uygulamalar yaygınlaştı. Gündemdeki UİS paketleri ise bunu standart haline getirecektir. Çok daha düşük ücretlerle daha uzun saatler işçi çalıştırmak genişleyecek, ücret ve hak gaspları yaygınlaşacak, iş katliam ve hastalıkları yeni bir patlama yapacaktır. Ücretin bir bölümünü ve geriye kalmış son iş güvencesi eşiğini oluşturan kıdem tazminatı topun ağzındadır, taşeronluk yaygınlaşacak ve esas işlere de girecek, modern köle tüccarlığı resmileşecek, haftada saat ve üstünde geçici, güvencesiz çalışma temel biçim haline gelecektir. Bunlar UİS in işçi sınıfının hem geleneksel hem de yeni kitlelerini mücadeleye iten /itecek olan en sivri dişleri arasında yer almaktadır. Gezi sonrasında işçi sınıfının ekonomik-sendikal öz savunma mücadelelerini Gezi nin karşısına koyup küçümseyen ve inkar eden bir yaklaşım tarzı da sol içinde yaygınlık kazanmış ve işçi sınıfına yabancılaşmayı derinleştirmiştir. Günümüzde daha da daralmış ve basıklaşmış ekonomik-sendikal mücadelenin (verili çalışma ve yaşam koşullarını koruma ve kısmen iyileştirme mücadelesinin) kendi başına UİS in tüm yönlü saldırı ve kuşatmasını yarmaya yetmeyeceğini, dahası sendikalizm ve bürokratizm sınırlarını aşamayacağını biliyoruz. Bununla birlikte, tahammül eşiğini zorlayan çalışma koşullarının yaygınlaşan öz savunma talep ve mücadele dinamikleri, neoliberal üretim ve emek organizasyon ve disiplin biçimlerine karşı mücadele dinamikleri olmadan ve dikkate alınmadan yığınsallaşan bir hareket de yaratılamaz. Bir sermaye birikim stratejisi olarak UİS, ekonomik olduğu kadar toplumsal planda da dev çaplı saldırgan ve sarsıcı bir boyuta da sahiptir. Küresel temelden neoliberal sermaye birikiminin engeli haline gelen ulus, kamu, yerel yöne-

9 9 tim, kent, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, aile kurumlarının tümü toplumsal sarsıntı ve çatışmalarla yeniden düzenlemektedir. Ulusal istihdam stratejisi nin ulusallığının en fazlası, gerçekte dünya çapında sayısız ülkede eşgüdümlü olarak uygulanan küresel mali oligarşik dönüşüm programlarının Türkiye bileşeni olmasıdır. Kürt sorununun neoliberal reformist çözüm süreci ve Güney Kürdistan la Türk-Kürt burjuva ittifakının ekonomik-siyasal entegrasyon sürecinin hız kazanması da ezilen ulus sorunun almakta olduğu yeni boyutu göstermektedir. Sermaye birikiminin küresel temele geçişinin gelinen evresinde UİS, işgücü formasyonunun da küresel yeterlilik/performans standartlarına bağlanmasını kapsamaktadır. Kamu-özel, işçi-memur ayrımları geriye doğru kaldırılmaktadır. Kamu kısa erimde ortadan kalkmayacaktır, ancak kamu alanında da güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması hızlanacak, memur statüsündekilerin büyük bölümü işçi statüsüne geçirilecek, geriye kalan kamu da özel sektör ve azami karlılık işleyişine daha fazla tabi kılınacaktır. Yeni yerel yönetim özerkliği yasa tasarısı, Kürt sorunu gibi nedenlerle yıllardır askıdadır. Bununla birlikte UİS, mesleki eğitim, yüksek öğretim ve işgücünün İl İdareleri ve sermayenin o ilde bulunan kolları, OSB ler vb tarafından yerel yönetim ve düzenlemesini de kapsamaktadır. Emekli, dul, yetim maaşları, işsizlik, yeşil kart ve çeşitli sosyal yardım düzenekleri ile geçinmeye çalışan büyük bir nüfus vardır. UİS in temel politika ayaklarından sosyal politika düzenlemeleri, her türlü sosyal güvenlik, dayanak ve yardımın olabildiğince budanıp ve daraltılıp bu büyük nüfusun olabildiğince geniş kesiminin çalışmaya zorlanmasını kapsamaktadır. Bu önemli bir toplumsal sarsıntı dinamiğidir. SGGSS de balayı dönemi bitti, bir sarsıntı dönemi açılıyor. 2014'ten itibaren GSS/SGK kapsama alanı köklü biçimde daraltılıyor, ek ödeme dayatması yüzde 200'den başlıyor. Diğer taraftan GSS/SGK zorunlu tutulmamasına karşın milyonlarca kişi kayıt yaptırmadı, kayıt yaptıranların büyük bölümü de primlerini ödeyemedi. Bu sağlık ve SGK sisteminde ciddi bir kriz demektir. Burjuva devlet, yasal zorunluluk addettiği halde kayıt yaptırmayanları ayda 200 liradan, kayıt yaptırıp primlerini ödeyemeyenleri ayda liradan borçlu addediyor ve haciz işlemlerini başlatabileceği türünden tehditler savurmaya da başladı. SGGSS dönüşüm ve dayatmasındaki fiyasko, Hükümetin bir dönem için en büyük kitlesel çekim etkenlerinden olan, sağlık sistemindeki kriz ve toplumsal gerilim dinamiğini de büyütecek. Bu da hızla yönelmemiz gereken kritik bir sınıfsal-toplumsal sarsıntı ve mücadele dinamiğidir. Kent, salt üretimin yapıldığı ve yaşanan yer olmaktan çıkmış, kendisi dev çaplı bir üretim sektörü (inşaat, altyapı; kentsel dönüşüm) haline gelmiştir. Giderek büyüyen mega projelerle, doğa yıkımıyla, insanlara soluk alacakları yer bırakmamasıyla, trafik-ulaşım kriziyle, kitlelerin toplandığı her yerde artan sermaye ve devlet tahakküm ve kontrolüyle bir yandan sermaye için çok kritikleşen bir birikim ve egemenlik alanı, diğer yandan da sınıfsal-toplumsal çatışmaların büyüdüğü temel bir muharebe alanı haline gelmiştir. UİS in öncelik verdiği inşaat, sağlık, eğitim, turizm, finans, büro, mağazacılık gibi sektörler de tümüyle bu kapsamdadır (yeni kentsel işçi kitleleri, özellikle de kadınlar, gençler, kürtler, vd). Kent ve yerel seçimler konusunu ayrıca ele alacağız. Neoliberal muhazakar eğitim sistemi ve aile kurumu, sermayenin yeni birikim stratejisinin/ UİS in en temel dayanaklarını ve dolaysız bileşenlerini oluşturmaktadır. Burjuva hükümetin gençler ve kadınlara karşı son dönemde neomuhafazakarlık ve baskı düzenlemelerini artırmasının önemli bir etkeni kuşkusuz Gezi korkusudur. Bununla birlikte temel bir etken de, gençlik ve eğitim ile kadın ve ailenin sermayenin yeni birikim stratejisinin/uis in en stratejik dayanakları ve dolaysız bileşenleri olmasıdır. UİS e eğitim ve aile merkezli sermaye birikim stratejisidir, bile diyebiliriz. Bu yüzden eğitim ve aileyi doğrudan sınıfsal-toplumsal/siyasal mücadele konusu haline getirmeyen, kapitalist eğitim ve aileye cepheden vurmayan bir UİS politikası, daha baştan dar, basık, etkisiz kalmaya mahkumdur. Eğitimde özellikle 4+4+4(+4) ten itibaren hızlanan yeniden düzenlemeler neredeyse tamamen UİS çerçevesindedir. Mesleki eğitimde yeterlilik sınavlarına geçiş başlatıldı. Hemen ardından 700 Meslek Yüksek Okulu nun yeterlilik incelemesine alınacağı ve tamamının veya büyük bölümünün kapatılacağı açıklandı. Dersane sarsıntıları da büyüyor. Yeterlilik/performans/ verimlilik ve ölümüne rekabet sistemleri ( standartın altında kalan gider ) artık orta ve yüksek öğretim öğrencilerinden kamu çalışanlarına kadar tüm sınıfın ortak bir sorunu ve bileşik mücadele cephesidir. Yeterlilik/performans sistemlerine dönük birincisi, öğretim üyeleri, öğretmenler, yüksek öğretim ve meslek lisesi öğrencilerinin birleşik mücadelesini hedefleyen, ikincisi tüm sınıf bileşenleri ve öğrencileri kapsayan özgül çalışmalarımız da olmalı. Aile politikaları da özel bir hız kazandı. Kürtaj kısıtlamaları, liselerde evliliğin serbest bırakılması, kızlı-erkekli evlere baskı, gençlere evlilik ve çocuk yapma teşviki/baskıları, vb. Hükümetin 2014 programının 3 temel ayağından birini de, yine aileyi kurtarma ve pekiştirme, evlilik, aile kurma, çocuk yapma (ve boşanmaları kısıtlama, vd) doğrultusunda ideolojik, kültürel, siyasal, toplumsal baskı ve manipulasyon kampanyası oluşturuyor. Kadın istihdam + aile ve 3 çocuk paketi de aile restorasyon politikaları ve baskıları ile doğrudan bağlantılı ve merkezinde Sermayenin yeni birikim stratejisi ve UİS neoliberal burjuva demokratik rejimlerin basık şekilleniş ve tutuluşunun etkenlerinden biridir. Sermayenin yeni temelden azami sömürü organizasyonu, toplumsal emek ve işçi sınıfı üzerinde azami egemenlik, tahakküm ve kontrol düzenlemelerini de kapsar. yer alıyor. Bu süreç aile kurumunun kriz, çelişki ve sarsıntılarını da kaçınılmaz olarak artıracak. Bunun üstüne gitmeliyiz. Bu yüzden -özetle- başta aile, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve kent (zaman-mekan) konuları ve bütünlüğü içinde, UİS i salt ekonomik değil, toplumsallaşmış bir sınıf (ve sistem) karşıtlığı ekseninden ele alarak yürütmeliyiz. Bir sermaye birikim stratejisi olarak UİS, en sonu, ekonomik ve toplumsal olduğu kadar derin bir siyasal kapsama sahiptir. Sermayenin yeni birikim stratejisi ve UİS neoliberal burjuva demokratik rejimlerin basık şekilleniş ve tutuluşunun etkenlerinden biridir. Sermayenin yeni temelden azami sömürü organizasyonu, toplumsal emek ve işçi sınıfı üzerinde azami egemenlik, tahakküm ve kontrol düzenlemelerini de kapsar. Burjuvazi ve mali oligarşisinin toplumsal emek ve işçi sınıfı üzerindeki diktatörlüğü, çalışma ve yaşamın her alanındaki azami kontrol, gericilik ve dizaynı sermaye birikim stratejisinin ayrılmaz bileşenidir. UİS, neoliberal despotik azami sömürü stratejisidir. El koyarak, yağmalayarak, her türlü fiziksel-toplumsal sınırın ötesinde iş saatleri, çalışma temposu ve kıyıcılık gibi ilkel birikim öğelerini de içeren bir sermaye birikim stratejisi, baskısız ve zorsuz gerçekleştirilemez. Hem işyerlerindeki idari, teknolojik baskı ve kontrol anlamında, hem de çalışma zamanı dışındaki (okullardan maçlara, sosyal medyadan evlere kadar giren) devlet baskı, kontrol ve müdahalelerine kadar!. Burjuvazi ve küresel mali oligarşisinin bir yandan kriz vb nedeniyle bu paket ve düzenlemele-

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK!

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK! Demokrasiniz sizin olsun! İşçi sınıfı açısından düşman sermaye sınıfıdır. Mevzubahis olan emekçilerin daha iyi bir gelecek ve dünya, insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için eylem ve talepleri olunca

Detaylı

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK!

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK! Demokrasiniz sizin olsun! İşçi sınıfı açısından düşman sermaye sınıfıdır. Mevzubahis olan emekçilerin daha iyi bir gelecek ve dünya, insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için eylem ve talepleri olunca

Detaylı

DEFOLUN GİDİN İŞÇİLERİN KAPISINDAN!

DEFOLUN GİDİN İŞÇİLERİN KAPISINDAN! İşçi sınıfı ve Greif direnişi Greif direnişi, sınıf mücadelesinin bu çok zorlu eşiğinin aşılmasına ve daha ileri bir mücadele kanalının açılmasında (fiili kitle grev ve işgallerinin yaygınlaşması, taban

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

V Q I YH DQD\DVDO UHIRUPFXOXN

V Q I YH DQD\DVDO UHIRUPFXOXN Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi, gerçekte yeni anayasayı, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD ın istediği tam neoliberal "ekonomik anayasa"yı öngörmektedir. Bizim "Kölece İstihdam Strateji Belgesi" adını verdiğimiz

Detaylı

SEÇİMİN VE ADALETİN DÜDÜĞÜ!

SEÇİMİN VE ADALETİN DÜDÜĞÜ! Balyoz da Yeni Perde İktidar savaşı tamamen sermaye kesimleri arasında geçmektedir. Her iki kesimin, işçi sınıfına, devrimcilere, Kürtlere dönük suçları soruşturma konusu dahi yapılmıyor. İşçi sınıfı,

Detaylı

Bu sömürünün son bulması için bütün işçiler el ele vermeli

Bu sömürünün son bulması için bütün işçiler el ele vermeli İşçi sınıfı Tunus ta bugün sonuçta tarihsel, tarih yapan bir deneyim yaşıyor. Tunus ta iktidar dersinde öldürülen meçhul öğrencileriyle işçi sınıfı ve yoksul emekçiler 21. yüzyılın ilk büyük ayaklanmalarından

Detaylı

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q.

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q. AKP Hükümeti, Kürt halkının mücadelesine karşı şovenist olduğu kadar dinci-gerici bir çığırtkanlığa da daha yoğun olarak başvurmaya başladı; son dönemde şovenizm, dinci-gericilik ve erkek egemenciliğinin

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

İşçinin balyozu inmedikçe! Bir velinin mektubu:

İşçinin balyozu inmedikçe! Bir velinin mektubu: Şu yalan dünya AKP onyılı bitirdi. Bu dönemde burjuvazinin hareket kabiliyeti arttı, bilginin, paranın, metaların, işgücünün yaprak gibi oradan oraya savrulduğu, hızın olağanüstü arttığı bir gündemi yaşadık.

Detaylı

Yeni bir toplumun tarihinin ilk

Yeni bir toplumun tarihinin ilk Yeni bir toplumun tarihinin ilk» 8-9» 3 21. yüzyıla ayaklanmalarla girildi 21.yüzyıla ayaklanmalar ile girilmesine rağmen henüz işçi sınıfı iktidarı kurulamamıştır. Bir kez daha işçi sınıfının önder olmadığı

Detaylı

Düş değil bu hayal değil: SÜRESİZ GENEL GREVE!

Düş değil bu hayal değil: SÜRESİZ GENEL GREVE! Kürtaj hakkına saldırı benzinse, buyurun, bu da yangın! Küstahlık ve pervasızlıktan din ve hurafelere, geleneklere, kadınları dahi etkisi altında tutan kadın düşmanı anlayışlara rağmen, kürtaj yasağının

Detaylı

Krizin faturası kapitalistlere!

Krizin faturası kapitalistlere! Sosyalizm İçin İşten atmalara son! Herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi! Ücretlerin düşürülmesine son verilsin! İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret! 7 saatlik iş gün 35 saatlik çalışma

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

sinifsizdergi@yahoo.com

sinifsizdergi@yahoo.com olarak değişen yapısı ve buna uygun nasıl bir örgütlenme sorularına reçeteler tipi cevaplar yerine, bu konunun tartışılması fikriyatıyla hareket ettik. 2. sayımızda kendini her an hatırlatan kadın sorununa

Detaylı

Ahmet asgari ücret ve mezarda emekliliğe karşı yürüdü

Ahmet asgari ücret ve mezarda emekliliğe karşı yürüdü Ahmet asgari ücret ve mezarda emekliliğe karşı yürüdü Ozan Ahmet Tütüncü 9 Eylül de İnsanca yaşanacak asgari ücret ve Mezarda emekliliğe hayır sloganlarıyla Malatya dan yola çıktı. 14 gün süren yürüyüşünün

Detaylı

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist Seçimler ve Parlamentonun Solu AKP sınıra dayanmıştır ve bundan sonrasını eskiden olduğu gibi sürdüremeyecek durumdadır. Ekonomi, dış ilişkiler, siyasal ve toplumsal çelişkiler, toplam tablo AKP nin geriye

Detaylı

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Hava-İş genel kurulu değerlendirmesi... Yatağan da özelleştirmeye göğüs gerenlerin, Zonguldak maden işçilerinin, ODTÜ ve Hacettepe

Detaylı

mokrasisi En büyük ihtiyacımız: sosyalist

mokrasisi En büyük ihtiyacımız: sosyalist Tekellerin azami sömürüsü ve egemenliğinin olduğu yerde sağlıklı kalabilen bir işçiden, sağlıklı bir toplum ve birey yapısından söz edilemez. Bugün sağlık işçilerinde -ve işçi sınıfının diğer kesimlerinde-

Detaylı

İŞÇİ SINIFI BU SAVAŞA ORTAK OLMAZ!

İŞÇİ SINIFI BU SAVAŞA ORTAK OLMAZ! Sıcak! Ölüm, meslek hastalıkları, sakatlanma; işçi sınıfına bütün bunlar sık sık bir kisve ile geliyor. Sıcak, bunların en kolay kabullenilenlerinden biri oluyor. Oysa daha bu yılın Mayıs başı itibariyle

Detaylı

YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM!

YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Ocak 2015 Fiyatı: 1,00 TL 2015 YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! TIP FAKÜLTESİ HALK İÇİN BÜTÇE DEMOKRATİK HASTANESİ NDE DİRENİŞ TÜRKİYE MİTİNGİ YAPILDI TÜRK METAL YİNE SATTI!

Detaylı

%HQLP DG P NDSLWDOL]P

%HQLP DG P NDSLWDOL]P 2011 yılı aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı mücadelelerle de geçti. Şiddetin zirvesi olan cinayetlerle ilgili açılan ceza davaları başta kadınlar olmak üzere geniş bir toplumsal destek kazandı.

Detaylı

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme Depremle ortaya saçılan devlet gerçeği... Wan da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem yüzlerce insanı enkaz altında bırakırken, devletin gerçekliğini ve ırkçı yönünü açığa çıkardı. Çarpık kentleşme,

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

özgür gelecek Haklarımızı alana kadar... Cotton dan Trexta ya direniş 8 Mart ta alanlara www.ozgurgelecek.net Taşeronlar bizi ölüme terk ediyor

özgür gelecek Haklarımızı alana kadar... Cotton dan Trexta ya direniş 8 Mart ta alanlara www.ozgurgelecek.net Taşeronlar bizi ölüme terk ediyor YA Cotton dan Trexta ya direniş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne yaklaştığımız şu günlerde işçi kadınlar, Trexta da direniş ateşini harlandırarak mücadelelerine devam ediyor. Haklarımızı alana kadar...

Detaylı

mokrasisi » 15» 12 sosyalist

mokrasisi » 15» 12 sosyalist » 15» 12 sosyalist mokrasisi Örgütsüz işçinin, Türkiyeli işçinin, Kürt işçinin, dünyadaki herhangi bir işçinin, kadını ve erkeğiyle hepimizin içinde çok beklemiş, çok eski bir yer kanıyor. Kapitalist tarihin,

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

Peki bu devrimi kim yaptı? Bizden size oy yok

Peki bu devrimi kim yaptı? Bizden size oy yok Peki bu devrimi kim yaptı?» 14» 10 Sözümüz açık olsun Bizden size oy yok sosy li t sosyalist mokrasisi Amaçları ve vaatleri bizi daha azgın biçimde, daha fazla sömürmek olan, üstüne bir de bu sürgit sömürüyü

Detaylı