A- Sahabe B- Ensar C- Muhacir D- Tabiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A- Sahabe B- Ensar C- Muhacir D- Tabiin"

Transkript

1 6. SINIF 3. ÜNİTE SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) Mekke den göç eden müslümanlara muhacir denir 1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi İlk vahiy Mekke de gelmiştir. Yasin Doğan Deniz Hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Yasin B) Doğan C) Deniz D) Deniz ve Yasin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- Mekkelilerle Vatandaşlık Sözleşmesi yapılmıştır. B- Hz. Muhammed ilk önce yakınlarını İslam dinine çağırmıştır C- Hendek savaşında Medine nin etrafına hendek kazılmıştır D- Peygamberimizin kabri Medine de bulunmaktadır. Peygamberimiz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Peygamberliğinin 10 yılı Medine de geçmiştir B) Toplam 23 yıl peygamberlik yapmıştır C) Mekke den Medine ye 622 yılında hicret etmiştir D) Mekke den Medine ye Hz. Ali ile göç etmiştir Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (S.A.V.) in peygamberliği döneminde yaptıkları arasında yer almaz? A) İndirilen Kur an ayetlerini insanlara okuması B) Kur an ayetlerinin yazılmasını sağlaması C) Hadis (kendi sözleri) lerin yazılmasına karşı çıkması D) Kur anın iki kapak arasında toplanmasını sağlaması a) Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir le hicret ederken Sevr mağarasında saklanmışlardır b) Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara muhacir denilir c) Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara ensar denilir d) Hz. Muhammed hicretten bir yıl sonra Veda Hutbesi yle insanlara seslenmiştir. a) İlk vahiy 622 yılında gelmiştir. d) Uhud savaşında peygamberimiz yaralanmıştır. b) Peygamberimizin kabri Medine dir. c) Mekkelilerle yapılan ilk savaş Bedir savaşıdır. İlk müslüman-lardan biri de Hz. Hamza dır Allah ı birlemek demektir. Sadece Allah a iman etmek, Allah dışında başka bir varlığı Tanrı olarak kabul etmemektir. İslam dininin özüdür. Peygamberlerin uğraş vermiş oldukları temel konudur. Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) İbadet b) Ahlak c) Dindar d) Tevhid Aşağıdakilerden hangisi " Ashab ( sahabe, kelimesinin çoğulu) " sözcüğünü açıklar? A- Kudüs'te bulunan camiin adı B- Hz. Peygamberin sohbetlerinde bulunan dost ve arkadaşları C- Kur'an'ın ilk ayeti D- Sabah namazlarından sonra okunan duanın adı Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (SAV) için doğru değildir? A- Son peygamberdir. B- Bütün insanlığa gönderilmiştir. C- Kuranı Kerim verilmiştir. D- Babası da peygamberdir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A- Mümin: Allah a iman eden kimse B- Müşrik: Allah a inanmakla birlikte ona ortak koşan kimse C- Fasık: Allah a inanmayan, inkar eden kimse D- Münafık: Peygamber (SAV) i görüp sohbetinde bulunan kimse Hz. Peygamber (SAV) in sözleri ve sünneti ile ortaya çıkan ilim dalına ne denir? A- Hadis B- Tefsir C- Fıkıh D- Akaid Hz. Peygamberi gören ve sohbetinde bulunup müslüman olan kişilere aşağıdakilerden hangi ad verilir? A- Sahabe B- Ensar C- Muhacir D- Tabiin Hz. Muhammed (SAV)'in aile çevresine, ev halkına ne ad verilir? A- Ehl-i Bid'at B- Ehl-i Beyt C- Ehl-i Sünnet D- Ehl-i Kitap Müslümanların Allah (c.c) a ve Peygamberimize bağlılıklarının sonucu oluşan mutluluk çağına ne denir? a) Asr-ı Saadet b) Çağdaş Medeniyet c) Orta Çağ d) Yakın Çağ Hz. Peygamber (SAV) in en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir. A- Gelecekten haber vermesi B- Miraç hadisesi C- Ayı ikiye bölmesi D- Kuranı Kerim I- Allah ın insanlara mesajı II-Mekke den göç eden Müslümanlara III-İslam tarihinde yapılan ilk mescid IV-Mekke den Medine ye göç Yukarıda yer alan tanımlar sırasıyla (Vahiy, Muhacir, Küba Mescid-i, Hicret) sözcüklerinin anlamlarıdır? a)ii-i-iii-iv b) IV-III-I-II c) IV-III-II-I d) I-II-III- IV 1-1 İlk Vahiy: Yaratan Rabb inin Adıyla Oku! Kur an-ı Kerim ilk defa peygamberimize hangi ay ve gecede indirilmeye başlanmıştır? a) Şaban ayı-beraat gecesi b) Muharrem ayı-cuma gecesi c) Recep ayı- Miraç gecesi d) Ramazan ayı Kadir gecesi "Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti." (Alak S.-1,5) ayetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 610 yılı Ramazan ayında indirilmiştir. B) İslam ın temizliğe verdiği önemi gösterir. C) Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir. D) İslam ın ilme verdiği önemi gösterir. Nuray bulmaca çözüyordu. Bir soruda takıldı ve arkadaşı Esra ya ; İlk vahyin geldiği mağara neresidir? diye sordu. Esra da cevap olarak dedi. Boşluğa uygun cevap hangi seçenekte verilmiştir? A) Sevr B) Arafat C) Nur D) Hira Müjdeler olsun,sen sözün doğrusunu söylersin,emanete riayet edersin,akrabanla ilgilenirsin,güzel ve iyi ahlaklısın sebat et... sözlerini Hz.Hatice Hz.Peygamber ( SAV ) e hangi olay üzerine söylemiştir. A- Hz. Hatice ile evlendiklerinde B- İlk vahyin gelişinde C- Miraç olayından sonra D- Hz. Hatice vefatından önce İslam ın ilk emrini düşünerek aşağıdakilerden hangisinin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz? A) Ekonomi B) Eğitim C) Siyaset D) Hukuk Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? A) Hz. Ali B) Hz. Ebubekir C) Hz. Hamza D) Hz. Hatice İlk vahiy geldiğinde çok korkmuştu. Heyecanlandı ve telaşla evine gitti. Tüm olan biteni eşi Hz Hatice ye anlattı. Beraberce onun akrabası olan...gittiler. Boşluğa ne gelmelidir? a)ebu Talip b)ebu Bekir c) varaka d)musab bin Umeyr I- Elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et. II Sadece Rabbini büyük tanı. - III- Kalk ve İnsanları uyar. IV- Ey örtüsüne bürünen peygamber! Yukarıda karışık olarak yer alan Müddesir suresinin ilk ayetlerinin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? a)ii-i-iii-iv b) IV-III-I-II c) IV-III-II-I d)iii-i-ii-iv Aşağıdakilerden hangisi vahyi tanımlar? A- Kuranı Kerimden bir suredir. B- Kuranı Kerimden Bir ayettir. C- Kutsal bir kitaptır. D- Yüce Allah ın dini hükümleri peygamberlerine bildirmesidir. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize gelen ilk vahiydir? A- Oku, yaratan rabbinin adı ile B- Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. C- Allah, temizliğe dikkat edenleri sever. D- Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

2 Hz. Muhammed in gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir? a)insanlara vaaz etmek b)ibadet yapmak c)devlet kurmak d) Güzel ahlakı tamamlamak Yüce Allah ın bir buyruk veya düşünceyi peygamber aracılığıyla insanlara bildirmesine ne denir? a) Vahiy b) Ayet c) Sure d) Sünnet a) Peygamberimiz vahiy aldığını ilk olarak eşi Hz.Hatice ye anlatmıştır. b) İlk vahiy Nur Dağı nın Hira Mağarası nda gelmiştir. c) İlk gelen ayetler Alâk suresinin ilk beş ayetidir. d) Hz. Muhammed 50 yaşında peygamber olmuştur Yakın Çevreye Çağrı Hz.Ali, Hz. Zeyd, Hz. Hatice ve Hz.Ebu Bekir in en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A- İlk Müslümanlar olmaları B- Medine ye hicret etmeleri C- Bedir Savaşına katılmaları D- Hz.Peygamber (SAV) den sonra vefat etmeleri I. Hz Hatice II. Hz Ali III. Hz Zeyd IV. Ebu Bekir Yukarıdakilerden hangileri ilk Müslümanlar arasında yer alır. a) I-II-III b)ii-iii-iv c)i-ii-iii-iv d) I-III-IV Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk Müslümanlar doğru a) Hz Ali --- Hz. Hamza --- Hz Ömer --- Hz Aişe b) Hz Hatice --- Hz Ali--- Hz Ebu Bekir--- Hz Zeyd c)hz Selman --- Hz Ebu Hureyre--- Hz Osman--- Hz Bilal d) Hz Sevde---Hz Ebu Talha ---Hz Ali--- Hz Vahşi Hz. Peygamber (SAV) e gelen ikinci vahiy aşağıdakilerden hangisidir? A- Seni yaratan rabbının adıyla oku. B- Andolsunki Ademi süzme çamurdan yarattık. C- Ey Adem, sen ve eşin beraberce Cennete yerleşin. D- Ey örtüye bürünüp yatan, kalk ve insanları uyar. a) Gizli davet üç yıl sürmüştür b) Peygamberimizin davetine karşı çıkan amcası Ebu Leheptir. c) Allah a ortak koşan kişilere müşrik denilir d) Müşrikler peygamberimizin İslam davetine saygı göstermişlerdir a) İlk vahiy 610 yılında Ramazan ayının 27 sinde Kadir gecesinde gelmiştir b) Kadınlardan ilk Müslüman olan Hz Hatice dir c) Yetişkin erkeklerden ilk Müslüman olan Hz. Ebu Bekirdir d) Kölelerden ilk Müslüman olan Bilal Habeşi dir 1.3. Çağrının Yaygınlaşması Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez islam a davet için topladığında, Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz? diye sordu. Mekkeliler Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik. dediler. Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.) in toplumu hangi yönüyle daha çok etkilediği anlaşılmaktadır? A) Çalışkanlığı B) Sevgisi C) Güvenirliği D) Adaletliliği Hz. Peygamber (SAV) e yaptıkları kötülükler sebebiyle haklarında sure nazil olan akrabaları kimdir? A- Ebu Cehil ve hanımı B- Ebu Süfyan ve hanımı C- Ebu Leheb ve hanımı D- Vahşi ve hanımı Hz. Muhammed(sav) e; (Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah a ortak koşanlara aldırış etme (Hicr Suresi, 94) ayeti hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ayetle açıktan çağrı dönemi başlamıştır. B) Ayetle yakın çevreye çağrı başlamıştır. C) Ayet, Mekke döneminde gelen ilk vahiydir. D) Ayetle doğru sözlülük emredilmektedir Çağrının yaygınlaşmasından sonra gelişen olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İslam a inanmayanlar Müslüman olanlara eziyet etmeye başladılar. b) Müşrikler Müslümanlara boykot uygulamışlardır c) Müşrikler peygamberimizi öldürmek istemişlerdir. d) Müşrikler Müslümanlara saygı göstermişlerdir. Peygamberimiz Mekke nin dışında İslam ı anlatabileceği bir yer aramıştır. Bunun için ilk olarak gittiği ancak bir çok işkence ve hakaretle karşılaştığı yer neresidir? a) Yemen b) Şam c) Medine d) Taif Peygamberimizin Mekke den Kudüs e gittiği ve Allahla görüştüğü gecenin ismi ve bu gecede farz kılınan ibadet nedir? a)miraç-oruç b)mevlid-hac c)miraç-namaz d)kadir-okumak Yüce Allah Peygamberliğinin 3. yılında Hz Muhammed den İslam dinine çağrıyı açıkça yapmasını istemiştir. Açıktan davetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hz Muhammed ilk önce yakın akrabalarını evine çağırdı. b)safa tepesine çıkarak İslama davet etti. c)mekkeli müşriklerin işkenceleri artınca Habeşistan a ilk hicret yapıldı. d)müslümanlar rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebiliyorlardı. Hz. Muhammed(sav) e; (Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah a ortak koşanlara aldırış etme (Hicr Suresi, 94. Ayet) ayeti geldiğinde Hz. Muhammed(sav) ne yapmıştır? A) Kendisine inananların, hicret etmelerini istemiştir B) İslam dinine açıkça davete başlamıştır C) Nur Dağı na çıkmıştır D) Kâbe de kendini ibadete vermiştir. Hz.Peygamber (SAV):... güneşi sağ elime, ayıda sol elime verseler bil ki Allah Teala bu dini aziz kılıncaya veya ben bu uğurda ölünceye kadar vazgeçmiyorum sözünü hangi olay üzerine söylemiştir? A- Miraç olayından sonra B- Medine ye hicret etmeden önce C- İlk Müslümanların gördükleri işkenceler üzerine D- Müşriklerin kendini Ebu Talibe şikâyetleri üzerine Peygamberimizin eşini ve amcasını kaybettiği yıla ne ad verilir? a)neşe yılı b) Asrı saadet c) Hüzün yılı d) Bereket yılı Aşağıdakilerden hangisi Miraçta Peygamber (SAV) e bildirilen şeylerden değildir? A- Bakara Suresinin son iki ayeti B- Beş vakit namaz C- Allah a şirk koşmayanların affedileceği D- Zengin olanların zekat vermesi İslam dinine çağrının ilk dönemlerinde Mekkeli Müslümanlardan bir kısmı gördükleri işkenceler üzerine hangi ülkeye göç etmek zorunda kalmışlardı. (1991 FL) A- Habeşistan B- Hindistan C- Pakistan D- Afganistan 1.4. Hicret Olayı I.Müslümanlar, müşriklerin baskılarından kurtulmuşlardır II.İslam dinin daha hızlı ve kolay yayılması sağlanmıştır III.Mekke Dönemi bitmiş,medine Dönemi başlamıştır Yukarıda söz edilen ve İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A-) Mekke nin Fethi B-) Hicret C-) Hudeybiye Barış Antlaşması D-) Veda Hutbesi A) Mekke den Medine ye yapılan göçe, hicret adı verilir B) Hicret esnasında ilk Cuma namazı kılınmıştır. C) Hicret 610 yılında yapılmıştır. D) Mekkeliler Peygamberimizi öldürme kararı almışlardı. Mekke de, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı baskı ve işkenceleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca Peygamberimiz nasıl bir tedbir almıştır? A) Mekke den Medine ye hicret etmişlerdir. B) Müşriklerle savaşmaya karar vermişlerdir. C) Hz. Muhammed e inanmaktan vazgeçmişlerdir. D) Mekkeli müşrikleri boykot etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi hicreti açıklar. A- Hz. Peygamber (SAV) in Kâbe yi ziyareti B- Hz. Peygamber (SAV) in Mekke den Medine ye hicreti C- Hz. Peygamber (SAV) in vefat etmesi D- Hz. Peygamber (SAV) in miraca çıkması Aşağıdakilerden hangisi hicretin sebeplerinden değildir?

3 a) Özgürce İslam ı yaşayabilmek için b) İslam ı rahatça anlatabilmek için c) Eziyet ve sıkıntılardan kurtulmak için d) Hz. Muhammed yolculuğu ve yeni insanları tanımayı sevdiği için Aşağıdakilerden hangisi Hicretin faydalarından biri değildir? a)müslümanlık daha kolay yayıldı b)müslümanlar daha rahat ibadet ettiler c)müslümanlara yapılan baskılar sona erdi d)müslümanlar Yahudilere karşı üstünlüklerini ilan ettiler Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Medine ye göçünün bir sonucu değildir. a)mekke lilerden ölünceye kadar kurtulmuştur. b)islam ı daha kolay yayma imkânı bulmuştur. c)müşriklerin eziyetlerinden kurtulmuştur. d)müslümanlar ibadetlerini daha rahat yapmışlardır. Hz. Peygamber (SAV) tarafından inşa edilen ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir? A- Mescidi Nebevi B- Mescidi Kuba C- Mescidi Beni Zerik D- Mescidi Dırar Peygamber efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı? a) Kuba Köyünde b) Ranuna vadisinde c) Medine de d) Mekke de İstanbul'un hangi semti adını Hz. Muhammed'i Medine'de misafir etmiş ve İstanbul'un fethine katılmış sahabenin adını almıştır? A- Fatih B- Eyüp C- Alemdar D- Haseki Peygamberimiz Medine ye geldiğinde kendisine bir ev yapılıncaya kadar kimin evinde kalmıştır? a) Hz. Hamza b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Eyyüb el ensari Peygamberimizin ve arkadaşlarının Mekke'den Medine'ye yaptıkları göçe ne ad verilir? a) Sahabe b) Muhacir c) Ensar d) Hicret Peygamberimiz Mekke den Medine ye hicret etmeden önce kendisine verilen emanetleri sahiplerine ulaştırması için bir sahabeye teslim eder ve bu sahabeyi müşrikleri yanıltmak için kendi yatağına yatırır. Bu sahabe kimdir? a) Hz. Ömer b) Hz. Ebu Bekir c) Hz. Osman d) Hz. Ali Peygamberimizin Mekke den Medine ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir le birlikte saklandıkları mağaranın adı nedir? a) Hira Mağarası b) Nur Mağarası c) Uhud Mağarası d) Sevr Mağarası Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden Şükür gerektir bizlere Allah'a davetinden Ey bizden seçilen elçi Yüce bir davetle geldin Sen bu şehre şeref verdin Ey sevgili Resul! Yukarıda verilen şiir ne zaman söylenmiştir? a) Peygamberimiz açıktan davete başladığında b) Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde c) Hicretten önce Mekkeli Müslümanlar tarafından d) Medineli Müslümanlar tarafından peygamberimizi gördüklerinde Peygamberimizin Medine ye göç ederken yolda yaptırdığı mescid ve Medine de ilk mescid (peygamber mescidi) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a)mescid-i Nebi- Mescid-i Aksa b)mescid-i Haram-Mescid-i kuba c)mescid-i Kuba-Mescid-i Nebi d)mescid-i Haram- Mescid-i Aksa Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A- Hicret 622 tarihinde gerçekleşmiştir. B- Hz. Peygamber (SAV) tarafından inşa edilen ilk mescit Mescidi Nebevidir. C- Mescidi Nebevi inşa edilirken Hz. Peygamber (SAV) Halit b. Zeyd in evinde misafir oldu. D- Hz. Peygamber (SAV) Mescidi Nebevinin inşasında bizzat çalıştı. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçları açısından düşünüldüğünde yanlıştır? A) Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtuldular B) İslamın daha kolay yayılması sağlanmıştır. C) Müslümanlar Medine de bir devlet kurmuşlardır. D) Hicret, Hz Osman döneminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz ve Mekkeli Müslümanlar niçin Medine ye hicret etmişlerdir? A) Mekke yi sevmedikleri için B) Medine nin iklimi daha yumuşak olduğu için C)Baskılardan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için D) Medine yi kurtarmak için Hicret hangi halife zamanında tarih başlangıcı olarak kabul edildi? A- Hz. Osman B- Hz. Ali C- Hz. Ömer D- Hz. Ebu Bekir Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların tarih başlangıcını ifade eder? A- Hz.Peygamberin doğumu B- Hz.Peygamberin vefatı C- Hz.Peygamberin hicreti D- Hz.Peygambere ilk vahyin gelişi Aşağıdakilerden hangisi Hicretin İslam tarihindeki önemli sonuçlarından birisi değildir? A) Müslümanlar, zulüm ve baskılarından kurtulmuştur. B) İslam dini daha hızlı ve kolay yayılmaya başlamıştır C) Medineli yahudiler toplu olarak müslüman olmuşlardır D) Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır Bir grup Medineli peygamberin davetini kabul ettiler yıllarında büyük Medineli gruplar İslamiyeti kabul etti. bu kişiler her zaman her yerde onunla birlikte olacaklarına dair söz verdiler.... adı verilen bu görüşmelerden sonara Mekkeli Müslümanlar gruplar halinde ve gizlice Medine ye göç etmeye başladılar. Yukarıdaki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a)akabe Görüşmeleri b)hudeybiye Anlaşması c)vatandaşlık Sözleşmesi d) Kardeşlik Sözleşmesi Peygamberimiz kaç yılında, nereye hicret etmiştir? A) 610 yılında Mekke ye B) 622 yılında Medine ye C) 632 yılında Şam a D) 622 yılında Mekke ye Hz. Muhammed Mekke den Medine Yılında,. ile birlikte hicret etti. Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru A) 632- Hz. Ebubekir. B) 622- Hz. Ali C) 622- Hz. Ebubekir. D) 610- Hz. Osman İslam tarihinde Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara Medine nin Yerli Müslümanlarına da.denir. Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Muhacir - Ensar B) Sahabe Ensar C) Yahudi Hıristiyan D) Suffa- sahabe 2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine de yaptırdığı mescitle (Mescid-i Nebi) ilgili olarak yanlıştır? A) Peygamberimiz bu mescitte Allah'tan gelen ayetleri Müslümanlara açıkladı. B) Okuma-yazma bilmeyenlere burada okuma-yazma öğretilirdi. C) Evi ve ailesi olmayan yoksul Müslümanlar burada kalırdı. D) Peygamberimiz ilk vahyi burada almıştır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin mescidi hakkında yanlış bir yargıdır? A) Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez olmuştur. B) Yalnızca ibadet yeri olarak kullanılmıştır. C) Devlet işlerinin yürütüldüğü, barış ve savaş kararlarının alındığı bir yer olmuştur. D) Toplumsal ve siyasi konuların ele alınıp değerlendirildiği bir yer olmuştur. Müslümanları ibadete davet eden ezanı ilk okuyan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A- Zeyd Bin Sabit B- Selmanı Farisi C- Ebu Hureyre D- Bilal-i Habeşi Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi nin işlevlerinden değildir? a)yabancı misafirler ağırlanırdı b) kimsesizler burada barındırılırdı. c) ibadet edilirdi. d) Mescitte sadece eğitim öğretim yapılırdı 2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eğitime ve öğretme etkinliklerinden değildir? A) Daru l-erkam daki faaliyetleri

4 B) Suffa okulunu kurması C) Mescid-i Nebevi nin inşa D) Bedir savaşında alınan esirleri on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması Hz. Muhammed Medineye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırdı. Mescidin etrafına genç, fakir ve kimsesizler için bölümler ekletti. Bunlara Ashabı Suffa dendi. Bunlar aynı zamanda ilk Müslüman öğrenciler, burası da ilk Müslüman okulu oldu. Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur. A- İslam ın dayanışmaya verdiği önemi B- Hz. Muhammedin eğitim-öğretime verdiği önem C- İslam da mescide verilen değerin önemini D- İslamiyetin mimariye verdiği önem Hz. Muhammedin Medine de yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması İslam dininin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır. (1997 DPY) A- İlme verdiği önemi B- Fakirleri koruduğunu C- Kimsesizleri koruduğunu D- Yardımlaşmaya verdiği önemi Hz. Muhammed (sav) Medine ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanında fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve birde cami yaptırmıştır. Buna göre Hz. Muhammed (sav) aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir. (1998 LGS) A- Eğitim düzeyinin yükseltilmesine B- Dini inançlara önem verilmesine C- Toplumsal dayanışmanın artırılmasına D- Ticari ilişkilerin yaygınlaştırılmasına Hz. Peygamber (SAV) in Medine de 622 tarihinde inşa edip ibadethane olmasının yanında bir eğitim ve öğretim merkezi haline getirdiği mescit aşağıdakilerden hangisidir. A- Mescidi Nebevi B- Mescidi Kuba C- Mescidi Beni Zerik D- Mescidi Haram Aşağıdakilerden hangisi Medine deki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Peygamberimiz okuma yazma bilenleri bilmeyenlere öğretmesi için görevlendirmiştir b) Bedir savaşındaki esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardır c) Yoksul öğrenciler suffa adı verilen yerlerde kalır ve eğitim görürlerdi d) Peygamberimiz kadınların eğitim ve öğretimini yasaklamıştı Ashab-ı Suffe nin anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir. a)peygamberimizin yakın akrabaları. b)mescidin yanında kalan kimsesiz Müslümanlar. c)kur an ın inen her ayetini yazanlar. d)peygamberimizin soyundan gelen kişiler. Sevgili Peygamberimiz Medineye hicret ettiğinde ilk önce bir mescid yaptırmış, yanına da suffa adı verilen bir yer yaptırarak burada fakir ve kimsesizlerin kalmasını sağlamıştır. Burada kalanlar yeni gelen vahiyleri ezberler, Peygamberimizden İslamın esaslarını ve uygulama şekillerini öğrenirlerdi. Burada yetişenleri Peygamberimiz çeşitli toplumlara İslamı öğretmek üzere görevlendirirdi. Bu uygulama Peygamberimizin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir? A- Sanat faaliyetlerine B- Eğitim-öğretime C-Kültürün korunmasına D-Medine nin gelişmesine Sevgili Peygamberimizin Medine de görevlendirdiği ilk öğretmen aşağıdakilerden hangisidir? A- Hz. Ömer B- Musab b. Umeyr C- Hz. Ebu Bekir D- Zeyd b. Sabit Hz. Peygamber (SAV) öğrencilerine Ashabı Suffe denilen ilk Müslüman mektebini hangi şehirde kurmuştur? A- Mekke B- Medine C- Taif D- Hayber Bedir savaşı esirlerinin 10 Müslüman a okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakılması İslam ın hangi önemli ilkesini gösterir. (1998 DPY) A- İbadet B- İman C- İlim D- Ahlak 2.3. Toplumsal Barışın Kurulması Hz. Muhammed (sav) in, Medine'de yaşayan Yahudi ve diğer Arap kabileleriyle antlaşma yapması ve Ensar ile Muhacir kardeşliğini kurması gibi olaylar Hz. Muhammed'in aşağıdakilerden hangisini yapmaya çalıştığını göstermektedir? A) Kendini kabul ettirme B) Ticareti geliştirme C) Toplumsal barışı sağlama D) İslâm'ı yayma Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed in Medine de toplumsal barışa yönelik faaliyetlerinden değildir? A) İkisi de Arap kökenli olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması' B) Komşu ülkelerin krallarına mektuplar göndermesi C) Medine de yaşayan tüm grupları bir araya getirerek Medine Sözleşmesi ni gerçekleştirmesi D) Muhacirlerden her birini, ensardan biri ile kardeş ilan etmesi Hz. Muhammed hicret ettiğinde Medine de Arap ve Yahudi kabileleri vardı. Araplardan bazıları Müslüman olmuş bazıları ise geleneksel dinlerini sürdürüyordu. Hz. Muhammed, tüm bu gruplar arasında barış ve güven ortamını sağlayan bir antlaşma gerçekleştirdi. Bu olay Hz. Muhammed in en çok hangi yönünü ortaya koymaktadır? A) Toplumsal barışa önem vermesi B) İnsanların eşitliğini öne çıkarması C) Zaman ve ortamı iyi değerlendirmesi D) Güvenilirliği ile tanınması Aşağıdakilerden hangisi Medine de toplumsal barışın kurulması adına peygamberimizin icraatından değildir? A) Bedir savaşının yapılması B) Muhacirlerle Ensarı kardeş ilan etmesi C) Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapması D) Medine şehir devletini kurarak yönetimin başına geçmesi Medine sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hz. Muhammet le Medineli Yahudiler arasında yapılmıştır. b) Tüm insanların mal ve canları dokunulmaz kabul edilmiştir. c) Toplumsal barış ve kardeşlik kurulmuştur. d) Müslüman olanlara ayrıcalık verilmiştir Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed in Medine de toplumsal barışı sağlamak için yaptığı çalışmalardan biri değildir? a)yahudilerle vatandaşlık antlaşması b)muhacir-ensar kardeşliği c)hudeybiye antlaşması d)veda Hutbesi 1- Muhacir 2- Ashabı Suffe 3- Mücahit 4- Ensar Yukarıdakilerden hangileri hicretten sonra kardeşleştirilerek İslam kardeşliğinin temellerinin atıldığı guruptur? A- 1-4 B- 2-3 C- 1-3 D- 2-4 Peygamberimizin Yahudilerle toplumsal barışı korumak için yaptığı antlaşmaya ne ad verilir? a) Mekke Sözleşmesi b) Hudeybiye Antlaşması c) Medine Kararı d) Medine Sözleşmesi Mekke de ağır baskı altında kalan Müslümanlar Medine ye hicret etmek zorunda kalmışlardı. Hz. Muhammed, Mekkeli Müslümanlarla, Medineli Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Medineli Müslümanlar, Mekkeli kardeşleriyle her şeylerini paylaşarak onlara her konu da yardımcı olmuş, onlara vatan hasreti çektirmemişlerdir. Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisinin sonucudur. A- Doğruluktan ayrılmama B- Yardımlaşma ve dayanışma C- Kararlı ve tutarlı davranma D- Hoşgörülü olma 3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke nin Fethi Müşriklerin işkenceleri neticesinde İslam ın ilk şehitleri olma şerefine kavuşanlar aşağıdakilerden hangisidir? A- Yasir ve Sümeyye B- Ammar b. Yasir C- Zeyd b. Harise D- Bilali Habeşi Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir? A- Hz. Muhamed' yaralandı B- Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza şehit oldu C- Hz. Muhammed'in öldürüldüğü yalanı yayıldı D- Savaş sonunda Hudeybiye Antlaşması yapıldı Bedir-Uhud-Hendek kelimeleri neyi ifade eder? A- İslam ı ilk defa kabul eden kabileleri B- Daha önceki peygamberleri C- Peygamberimizin en çok sevdiği kimseleri D- Peygamberimizin yaptığı savaşları Aşağıdaki savaşlardan hangisi İslam tarihinde komutanın emrine uymanın önemini belirten bir örnektir? A- Uhud Savaşı B- Hendek Savaşı C- Bedir Savaşı D- Hayberin Fethi 625 yılında yapılan Uhud Savaşından kesin bir sonuç alınamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A- Mekkelilerin Halit b.velitten daha güçlü bir komutanlarının olmaması

5 B- Müslüman ve Müşrik ordularının eşit kuvvete sahip olması C- Hz.Peygamber (SAV) in yüzünden yaralanması D- Hz.Peygamber (SAV) in yerleştirdiği okçuların yerini terk etmesi Uhud Savaşındaki başarısızlığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A- Müslümanların sayıca az olmaları B- Komuta yetersizliği C- Düşmanın silah üstünlüğü D- Komutanın emrine uyulmaması Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A- Mekkelilerle ilk büyük savaş 624 de Bedirde oldu. B- Müslümanlar aldıkları esirleri kılıçtan geçirdiler. C- Bu savaşta İslam ordularının sayısı Müşriklerin üç katı idi. D- Müslümanlar bu savaşta 41 şehit verdiler. Hudeybiye barışı hangi tarihte kimlerle yapıldı? A- 628-Müslümanlar-Yahudiler B- 620-Müslümanlar-Hıristiyanlar C- 628-Müslümanlar-Müşrikler D- 630-Müslümanlar-Müşrikler Hz. Peygamber (SAV) in Mekkeli Müşriklerle yaptığı ve İslam ın kendini bir varlık olarak ispatladığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A- Uhud Savaşı B- Hendek Savaşı C- Huneyn Savaşı D- Bedir Savaşı Bedir savaşının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir. a)medine de daha da büyümüşlerdir. b)bir güç olarak kendilerini göstermişlerdir. c)çevrede kabilelerdeki itibarları artmıştır. d)mekke lilerin gözlerini korkutmuşlardır. Peygamberimizin Mekkelilerle yaptığı Mekke nin Fethini kolaylaştıran anlaşma hangisidir? a) Hılful fudul b) Medine vesikası c) Hudeybiye anlaşması d) Lozan anlaşması Müslümanların önce çok zorlarına giden ama daha sonra büyük faydaları görülen anlaşma hangisidir? A- Huneyn b- Akabe biatı c-hudeybiye antlaşması d- Habeşistan Peygamberimiz, Mekke li müşriklerle Hendek Savaşı ndan sonra Hudeybiye Barış Antlaşnası yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının bir sonucu değildir. a)müslümanlar Kabe yi ziyaret etmişlerdir. b)mekke liler, Müslümanları daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. c)medine deki iç barış daha kuvvetlendirilmiştir. d)çevredeki devletler İslam a davet edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Fethi nin bir sonucu değildir. a)kâbe putlardan temizlenmiştir. b)genel bir af ilan edilmiştir. c)mekke nin çoğunluğu müslüman olmuştur. d)peygamberimiz ölünceye kadar Mekke de kalmıştır. a) Uhud savaşında peygamberimiz yaralanmıştır b) Hendek savaşında şehrin etrafına hendek kazılmıştır c) Bedir savaşında esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardır d) Müslümanlar Mekke yi savaş yaparak kazanmışlardır Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed(sav) in katıldığı savaşlardan birisi değildir? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mute Savaşı.Ey iman edenler! Allah ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik (Ahzab-9) Yukarıdaki ayette anlatılan savaşın ismi nedir? a)bedir b)uhud c)hendek d)mute Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk olay hangisidir? A) Hudeybiye Antlaşması B) Medine Sözleşmesi C) Akabe Biatları D) Mekke nin fethi 628 yılında peygamberimiz 1500 kadar müslüman ile Kâbe yi ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler müslümanların bu isteklerini kabul etmediler. Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar arasında bir antlaşma imzalanır. Bu antlaşmanın adı nedir? a) Mekke Sözleşmesi b) Medine Sözleşmesi c) Medine Kararı d) Hudeybiye Antlaşması Hudeybiye Anlaşması sayesinde Mekkelilerden Müslümanlara uzun bir süre zarar gelmeyecekti. Müslümanlar İslâm ı yayma faaliyetlerine daha da hız verdiler. Peygamberimiz (as) gönderdiği mektuplarla çevre ülkelerdeki hükümdarları ve yöneticileri İslâm a davet ediyordu. Peygamberimiz (s.a.v) aşağıdaki ülkelerden hangisine davet mektubu yollamamıştır? a)osmanlı b)iran c)mısır d)bizans Peygamberimizin ordusu kesin galibiyet elde etti. Müşriklerden 70 esir alındı. Ve bunlara her 10 Müslüman çocuğuna okuma-yazma öğretmek şartıyla serbestlik hakkı tanındı yılında olan bu savaşta Müslüman 313 kişi idiler Allah meleklerini Müslümanlara yardıma gönderdi. Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? a) Hendek Savaşı b) Uhud Savaşı c) Bedir Savaşı d) Taif Seferi Aşağıdaki hükümdarlardan hangisine Hz. Muhammed tarafından İslamiyet'e girmesi için davet elçisi gönderilmemiştir? A- Gazne Sultanı Gazneli Mahmut B- İran Şahı Husrev Perhiz C- Bizans imparatoru Heraklius D- Habeş Kralı Necaşi Hz. Muhammed, Bizans ve İran gibi devlet başkanlarına niçin mektup göndermiştir? a) Onları uyarmak ve İslamı anlatmak, İslama davet için b) Araplarla dostluk antlaşması imzalamaları için c) Bizans ve İrana karşı savaş ilanı yapmak için d) Mekkeli müşriklere karşı onlardan yardım istemek için Medine de savunma savaşı yapılmıştır. Mekkelilerin kuşatması yaklaşık 1 ay sürmüştür. Fırtına ile beraber kuşatma son bulmuştur. Yukarıda verilen bilgiler hangi olay ile ilgilidir. A- Uhud Savaşı B- Hendek Savaşı C- Huneyn Savaşı D- Bedir Savaşı Peygamberimiz yaralanmıştır. Hz. Hamza şehit olmuştur. 70 şehit verilmiştir. Okçular yerlerini terk etmiştir. Yukarıda verilen bilgiler hangi olay ile ilgilidir. A- Uhud Savaşı B- Hendek Savaşı C- Huneyn Savaşı D- Bedir Savaşı Kronolojik sıralama Aşağıdaki olaylar tarihi sıraya göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır? A- Hz.Hamza nın şehit edilmesi B- Müşriklerin Hudeybiye barışını bozmaları C- Bedir Savaşı D- Müslümanların Medine yi hendek etrafında savunmaları I-Bedir Savaşı II-Hendek Savaşı III-Uhut Savaşı Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması nasıldır? a) III-II-I b)ii-i-iii c) I-III-II d)ii-iii-i I. Hz. Muhammed in doğumu II. Hz. Muhammed in Medine ye hicreti III. Hz. Muhammed e ilk vahyin gelmesi IV. Hz. Muhammed in Veda Hutbesi ni okuması Yukarıdaki olayları oluş sırasına (kronolojik) göre sıralarsak, sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) I-II-III-IV- B) II-III-I-IV C) I-III--II-IV D) III-IV-I-II- Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir. A- Medine Sözleşmesi B- Akabe Görüşmeleri C- Habeşistan a hicret D- Hz. Hatice nin vefatı Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşından sonra gerçekleşmiştir? A- Uhud Savaşı B- Mekke nin Fethi C- Miraç Olayı D- Mescidi Nebevinin inşası Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce meydana gelmiştir? A- Miraç olayı B- Rasulullah (SAV) in hükümdarları İslam a daveti C- Mescidi Nebevinin inşası D- Hz.Hamza nın şehit edilmesi Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir? A- Beş vakit namazın farz kılınması B- Hz.Hatice nin vefatı C- Akabe Biatları D- Haccın farz kılınması I - Mekkenin Fethi II Hicret

6 III Hudeybiye Barış Antlaşması 15- Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? a- I I I III b- III II I C- II Ill I d- III I II Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (SAV) in peygamberliğinden önceki döneme aittir? A- Kâbe nin putlardan temizlenmesi B- Hz. Hatice ile evlenmesi C- Amcası Ebu Talibin vefatı D- Medine ye hicret edilmesi I-Mekke nin Fethi III-Hudeybiye Barışı II-Veda Haccı IV-Hendek Savaşı Kronolojik sıralamasını yapınız a)iii-iv-i-ii b)iv-iii-i-ii c)iv-iii-ii d)iii-iv-ii-i Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav) peygamber olduktan sonra meydana gelen olaylardandır. ( 1998 Ml) A- Babasının Medine de vefatı B- Hz. Hatice ile evlenmesi C- Muhacirle Ensarı kardeşleştirmesi D- Kabileler arası Kabe hakemliği yapması Peygamberimizin vefatına en yakın tarihte gerçekleşen olay hangisidir.(1997 ATML) A- Veda haccı B- Bedir savaşı C- Peygamberimizin hicreti D- Hz. Alinin Müslüman olması I-Bedir Savaşı III-Peygamber Olması II-Hicret IV-Uhud Savaşı Yukarıdaki olayların kronolojik sırası nasıldır. a)iii-ii-i-iv b)iii-ii-iv-i c)iii-i-ii-iv d)ii-iii-i-iv Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir? l- Hz. Muhammed in Hicreti ll-hz. Muhammed in İslam Dini'ne ilk daveti lll-bedir Savaşı lv-mekke'nin Müslümanlar tarafından alınması A) ll-lll-lv-l B) ll-l-lll-lv C)l-ll-lV-lll D)l-lll-ll-lV I- Hudeybiye barışının yapılması II- Hz. Muhammed(sas.) in Mekkelileri İslam dinine ilk daveti III- Hicret olayı IV- Mekke'nin fethi Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru A) II I III - IV B) II - III - I - IV C) I II IV - III D) I III II IV I- Hicret olayı II- Hz. Muhammed(sas.) in Mekkelileri İslam dinine ilk daveti III- Bedir savaşı IV- Mekke'nin fethi Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru A- II-I-III-IV B- II-III-IV-I C- I-II-IV-III D- I-III-II-IV I- Hicret II Hendek savaşı III Hudeybiye Barış Antlaşması Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? a- I-II-III b- III-II-I c- II-I-III d- III-I-II I- Uhut Savaşı II- Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye hicreti III- Hz. Muhammed e ilk vahyin gelmesi IV- Hudeybiye barışının yapılması Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı, hangi seçenekte doğru A) II-IV-III-I B) II-III-I-IV C) III-II-I-IV D) III-IV-II-I 16- Muhammed (as) zamanında hangisi Medine ye hicretten önce yaşanmıştır? a) Boykot ve ambargo b) Bedir Savaşı c) Cuma Namazı d) Hudeybiye Barışı 610 Hz.Muhammed e ilk vahyin gelmesi 615 Habeşistan a hicret 622? 624 Bedir Savaşı Yukarıdaki tarih ve olay eşleştirmesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Uhut Savaşı B) Medine ye hicret C) Hendek Savaşı D) Hudeybiye antlaşması 4. Veda Hutbesi Hz. Muhammed (s.a.v) Veda Hutbesi'nde; Eşlerinize iyi davranmayı Birbirinize haksızlık yapmamayı Birbirinize karşı kan davası gütmemeyi öğütlemiştir. Hz.Muhammed (s.a.v)'in bu hutbesiyle ulaşmak istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Toplumsal eşitliği sağlanmak B) Toplumu farklı sınıflara ayırmak C) Toplum ahlakını korumak D) Kadın hürriyeti ve hakkını korumak Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın (Veda Hutbesi nden) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav) in Veda Hutbesi nde sakındırdığı davranışlardan biri değildir? A) Allah a ortak koşmak B) Şaka yapmak C) Haksız yere insan öldürmek D) Hırsızlık Hz. Muhammed (sav) Veda hutbesinde; bütün insanların eşit olduğunu; can ve mal güvenliğinin kutsal olduğunu; kimseye zulmedilmeyeceğini bildirmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? A- İnsanların temel haklarıyla B- Kimlerin cennete gideceğiyle C- Kimlerin hac ibadetinin kabul edileceğiyle D- Nasıl hutbe okunacağıyla Veda Hutbesinin mesajlarından olmayan hangisidir? a) İnsan kutsaldır b) Kadınlara iyi davranın c) Faiz haramdır d) Üstünlük parası olanındır Veda hutbesinde Peygamber efendimizin üzerinde durduğu önemli noktalardan biri değildir? a) Üstünlük Allah a kulluktadır. b) Babanın suçunu oğlu çeker c) Bütün insanlar eşittir d) Faiz Haramdır Veda hutbesinin konuları arasında yer almaz. a) Bütün insanlar eşittir. b)kimseye zulmedilemez. c) Kan Davası Yasak d) Sadece Mal güvenliği esastır Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in, Veda Hutbesinde Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldıkça yolunuz hiç şaşırmazsınız.. diye bahsettiği emanetler aşağıdakilerden hangisidir? a)tevrat-incil b)kâbe-mekke c)kur an-sünnet d)kur an-incil Peygamberimizin yaptığı hacca Veda Haccı denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir. a)bir yıl sonraki hacca kavuşmadan ölmesi. b)hacda insanlarla vedalaşması. c)islam a davet mektupları göndermesi. d)veda Hutbesi vermesi. 14- Hz. Peygamber veda hutbesi denilen konuşmalarında Müslümanlara; Emanete hıyanet edilmemesini, Kadınların haklarına önem verilmesini, Bütün insanların eşit olduğunu, Kan davalarının yasak olduğunu, hatırlatmıştır. Veda hutbesinin bu maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. A- İnsan haklarının öneminden bahsedilmiştir. B- Kötü davranışların yasaklandığından bahsedilmiştir. C- Fakir ve kimsesizlere yardım edilmesi istenmiştir. D- Emanetin korunması gerektiği söylenmiştir. Peygamber Efendimizin son hitabı ve dünya tarihinin önemli İlk İnsan Hakları Bildirgesi olan konuşması aşağıdakilerden hangisidir? A) Veda hutbesi B) Medine konuşması C) Uhut savaşı konuşması D) Hendek savaşı konuşması 5. Hz. Muhammed in Vefatı Peygamberimizin vefat ettiği yer ve tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A- Mekke B- Medine C- Mekke D- Medine 632 Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), vefatından kısa bir süre önce, 632 yılında büyük bir Müslüman topluluğu ile hacca gitti. Mekke yakınlarında

7 bulunan Arafat Dağı nda yüz binden fazla Müslüman a hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya ne ad verilir? a)naat b)cuma Hutbesi c)veda Hutbesi d)medine Sözleşmesi Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mescidin ve kabrinin adı nedir? A )Mescidi Aksa-Ravzai Mubareke B) Mescidi Nebevi- Razvai kabir C) Mescidi Osman-Mutahhara D) Mescidi Nebi-Ravzai Mutahhara 6. Nasr Suresi ve Anlamı İzâ câe nasrullâhi vel fethu Ve raeyten nâse yedhulûne fî..efvâcâ Fesebbih bi hamdi rabbike.innehû kâne tevvâbâ Yukarıda nasr suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) ellezî - ves tağfirhu b) Dînillâhi - vettayyibât c) ves tağfirhu - Dînillâhi d) Dînillâhi - ves tağfirhu Allah ın yardımı ve zaferi geldiğinde Ve insanların Allah ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde Rabb inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile Çünkü o, her zaman tövbeleri kabul edendir. Yukarıda hangi surenin anlamı verilmiştir? a) Fatiha suresi b) Kevser suresi c) İhlas suresi d) Nasr suresi

1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi 13-

1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi 13- 6. SINIF 3. ÜNİTE SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi Mekke

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

b) Kaynağı vahiydir c) Hz. Muhammed e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir d) Evrensel bir kitaptır.

b) Kaynağı vahiydir c) Hz. Muhammed e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir d) Evrensel bir kitaptır. 4. SINIF 4. ÜNİTE KURANI KERİMİ TANIYALIM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Son İlahî Kitap Kur an-ı Kerim Kur an ın

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER Bir önceki dersimizde, Hicretin İlk Yılında Allah Rasulünün hangi konular üzerinde durduğunu görmüş idik. Mescid

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

kılınmıştır? verilir? A. Ravza-i Mutahhara B. Kabe C. Suffa D. Medinetün Nebi neresidir? A. Medine B. Taif C. Kudüs

kılınmıştır? verilir? A. Ravza-i Mutahhara B. Kabe C. Suffa D. Medinetün Nebi neresidir? A. Medine B. Taif C. Kudüs 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ID Questions Question Image 1 Namaz aşağıdakilerden hangisinde farz kılınmıştır? A. Kadir Gecesi B. Regaip Kandili C. Miraç Kandili D. Beraat Kandili 2 Hz. Muhammed'in

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS NOTLARI 9-1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS NOTLARI 9-1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS NOTLARI 9-1 İnsanın evrendeki konumu; Evren, insanı ve diğer bütün varlıkları içine alan düzenli ve uyumlu bir bütündür. Evrende, canlı ve cansız milyonlarca varlık bulunmaktadır.

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

İ M A N. Temel Bilgiler II. Allah ın Sıfatları Allah ın sıfatları Zâtî ve Subûtî olmak üzere iki çeşittir. ALLAH A İMAN. 1- Zâtî (Özel) Sıfatlar:

İ M A N. Temel Bilgiler II. Allah ın Sıfatları Allah ın sıfatları Zâtî ve Subûtî olmak üzere iki çeşittir. ALLAH A İMAN. 1- Zâtî (Özel) Sıfatlar: İtikad İtikad Ünitesi Ünitesi İmanın Tanımı İmanın Tanımı İman, güven içinde olmak, tasdik etmek ve inanmaktır. Allah tarafından Peygamberimiz (s.a.v.) e gönderilen esaslara gönülden inanmaktır. İman,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh ilminin Bölüm leri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh ilminin Bölüm leri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R TAKDİM...1 1. BÖLÜM AKAID Akaidin Tanım ı... 2 îmanın Tanımı... 2 İmanın Ş artlan... 3 Allaha im a n... 3 Allah'a îmanın Faydaları... 4 Allah Sevgisi... 5 Allah'ın Sıfatlan... 6 Esmâ-i

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

HİCRET GECESİNDE HZ. EBÛ BEKİR'İN EVİNDEYİZ Cuma, 12 Ekim :05

HİCRET GECESİNDE HZ. EBÛ BEKİR'İN EVİNDEYİZ Cuma, 12 Ekim :05 Hz. Ebû Bekir, hem İslâm dan önce hem de İslâm dan sonra Hz. Peygamber efendimizin en yakın arkadaşıdır. Aralarında iki yaş fark vardır. Hz. Peygamber, arkadaşından iki yaş büyüktür. Bilindiği gibi insan,

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı