BRONŞ ASTIMI A.Fuat Kalyoncu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRONŞ ASTIMI A.Fuat Kalyoncu"

Transkript

1 BRONŞ ASTIMI A.Fuat Kalyoncu TANIMLAMA Bronş astımı; uygun bir genetik zeminde kronik havayolu inflamasyonu ile oluşan bronş hiperreaktivitesi, nöbetler şeklinde öksürük, nefesdarlığı, hırıltılı solunum ve/veya göğüste sıkışma hissi yakınmalarının biri veya birkaçı ile seyredebilen, diffüz ve genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonudur. Yani astımın temel özellikleri; başta T lenfositler, mast hücreler ve eozinofiller olmak üzere pek çok hücrenin rol oynadığı bir kronik inflamasyon, bronş hiperreaktivitesi ile diffüz ve reverzibl hava yolu obstrüksiyonudur. Görülme sıklığı ve etkileyen faktörler Astımın görülme sıklığı ülkeden ülkeye ve aynı ülkenin bir bölgesinden bir diğer bölgesine değişim gösterebilir. Bir çok çevresel faktör hastalığın ortaya çıkışını ve kliniğini etkilemektedir. Dünyada en sık olarak (yani %20) Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ingilizce konuşan gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Avrupa ülkelerinde %5-10 arasında ve kuzey Amerika kızılderilileri, Eskimolar, Çin in bazı bölgeleri, Afrika nın kırsal kesiminde <%1 oranındadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bir çok araştırma vardır, astım çocukluk döneminde %5-10 ve erişkin dönemde ise %2-7 dolaylarında görülmektedir. Ülkemizde de şehirler ve bölgeler arasında önemli prevalans farklılığı göze çarpmaktadır. Sonuç olarak ülkemizde milyon civarında astımlı olduğu tahmin edilmektedir. Astım için en önemli predispozan faktör; uygun bir genetik yapı olup, atopi de bu duruma eşlik edebilir. Anne babadan birisi astımlı ise doğacak bebeklerinde astım görülme riski 3-5 kat artarken; her iki ebeveyn de astımlı ise bu risk 6-7 katına çıkmaktadır. Her ne kadar astımda kalıtımın önemli rolü varsa da basit Mendelian geçiş söz konusu değildir. Birden fazla kromozomun rol oynadığı, günümüzde henüz tam açıklanamayan genetik faktörler astımın oluşmasında rol oynamaktadır. Çevresel allerjenler (ev tozu akarları, polenler, hayvanlar vs) ve bazı meslekler (fırıncılık, mobilyacılık, kuaförlük vs) nedensel faktörlerdir. Sigara, solunum yolu infeksiyonları ve hava kirliliği yardımcı faktörlerdir. Egzersiz, allerjenler, solunum yolu infeksiyonları, sülfürdioksit (dış ortam hava kirliliğinde önemli), bazı ilaçlar ve gıda katkı/boya maddeleri ise tetikleyici faktörler olarak kabul edilmektedir. Yani infeksiyon veya allerjen gibi etkenler bir kaç yolla duyarlı kişileri etkilemektedir. İç ortam hava kirliliğinde sigara en önemli neden gibi gözükmektedir. Bunun dışında ısınma, pişirme sonucu ortaya çıkan maddeler, spreyler, boya ve cila, deterjan, diğer temizlik malzemeleri de iç ortam kirliliğine neden olurlar. PATOGENEZ Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Genetik ve çevresel risk faktörlerinin kontrolü altında hava yollarında lenfositler, eozinofiller ve mast hücrelerinden zengin kronik bir inflamasyon gelişir. Akut değişiklik olarak; bronkospazm, mukusta artış, vazodilatasyon ve mukozal ödem görülür. Kronik dönemde ise; bronş düz kas hipertrofisi, mukozal bezlerde hiperplazi, revaskülarizasyon ve subepitelyal fibrozis bulunmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişide özellikle inhalasyon ile alınan allerjen, solunum yolları mukozasında bol miktarda bulunan ve antijen sunan hücreler olarak adlandırılan dentritik hücreler ve makrofajlar tarafından fagosite edilerek çevre lenfoid dokuda bulunan CD4+ lenfositlere sunulur. Antijenin sunulması ile CD4+ lenfositler Th2 lenfositlere diferansiye olur. Th2 lenfositler astımda hava yolu inflamasyonunu yönlendiren hücrelerdir. Bu hücrelerde yapılan özellikle IL-5 eozinofillerin kemik iliğinde diferansiasyonuna, periferik kana geçmesine, bronş mukozasında tutulmasına, aktivasyonuna ve yaşam sürelerinin uzamasına neden olur. Dolayısıyla astımda kronik eozinofilik inflamasyondan sorumlu en önemli sitokin IL-5 dir denilebilir. Ayrıca Th2 kaynaklı IL-4 ve IL-13 normalde IgG ve IgM sentez eden B lenfositleri IgE sentez etmeye yönlendirirler. Dolayısıyla bu iki sitokin de atopiden sorumludur. Ig E aracılığı ile, ya da bir çok nonspesifik uyarı ile degranüle olan mast hücreleri de astımda var olan kronik eozinofilik inflamasyona ek olarak akut inflamatuar atakların ortaya çıkmasına neden olur. Kronik hava yolu inflamasyonunda eozinofiller ve mast hücreleri effektör hücrelerdir. Aktivasyon kazanıp degranüle olan bu hücrelerden açığa çıkan çok sayıdaki enzim, mediatör, sitokin, büyüme faktörü ve oksijen radikalleri bronş mukozasında yapısal değişikliklere neden olur. Astımlı hastanın bronş mukozası incelendiğinde eozinofiller, mast hücreleri ve lenfositlerden zengin kronik bir inflamasyonun varlığı görülür.

2 Ayrıca inflamasyonun neden olduğu, ya da inflamasyon sonucu oluşan yıkımı onarmaya yönelik yapısal değişikliklerin varlığı da görülebilir. Bunlar; vazodilatasyon, ödem, epitel yıkımı ve deskuamasyonu, düz kas hipertrofisi, subepitelyal bağ dokusu artışı, salgı bezi hipertrofisi ve revaskülarizasyondur. Kronik inflamasyon ve bronş mukozasında oluşan yapısal değişiklikler sonucu solunum fizyolojisinde de bazı patolojik bulgular ortaya çıkar. Bunlardan astım için tipik olarak kabul edebileceğimiz bulgu bronş hiperreaktivitesidir. Astımlı hastalarda aşırı duyarlı hale gelen hava yolları sağlıklı kişileri etkilemeyecek kadar küçük uyarılar karşısında bile abartılı bronkokonstriktör yanıt verirler. Hava yolu aşırı duyarlılığı ile birlikte ortaya çıkan diğer fizyolojik bozukluklar ise diffüz hava yolu obstrüksiyonu bulgularıdır. Astımlı hastalarda hava yolu mukozasında oluşan yapısal değişiklikler ve bronş düz kas kontraksiyonu sonucu yaygın hava yolu obstrüksiyonu oluşur. Genellikle oluşan hava yolu obstrüksiyonu reverzibldir. Ancak bazı kronik hastalarda hava yolu obstrüksiyonu irreverzibl olabilir. Kan gazları ise hava yolu obstrüksiyonuna paralel olarak özellikle astım ataklarında değişir. Asemptomatik dönemlerde kan gazları genellikle normal sınırlardadır. Ataklarda ise hipoksemi ortaya çıkar. Ağır ataklarda hipoksemi ile birlikte karbondioksit retansiyonu görülebilir. KLİNİK VE TANI Bronş astımında ana semptomlar; nefesdarlığı, kuru öksürük, hırıltılı ve hışırtılı solunum sesi, göğüste sıkışıklık ve baskı hissidir. Hastalar bu semptomlarla gece ve özellikle sabaha karşı uyanırlar (nokturmal astma). Semptomlar sık sık tekrarlar, kendiliğinden veya ilaçlarla kaybolabilir, belirli faktörlerle(efor, allerjenler, sigara, infeksiyon, stress vs) veya mevsimlerle ilişkisi vardır. Tanı Esasen anamnez ile konmaktadır. Fizik muayene, solunum fonksiyon testleri ve diğer yöntemler tanıya yardımcı da olabilir ama normal de olabilirler. Hastaların ancak üçte birinde, doktora başvuru anında fizik muayene bulgusu vardır. Hastada o anda bronkospazm yoksa veya hasta muayene öncesi bronkodilatör ilaç aldıysa, solunum fonksiyon testleri de normal çıkabilir. I. Anamnez : Nefes darlığı, hırıltılı(hışıltılı) solunum, göğüste sıkışma hissi ve öksürük (genellikle kuru tipte) tipik yakınmalardır. Hırıltılı solunum, aksi kanıtlanıncaya kadar astım olarak kabul edilmelidir. Soğuk algınlığı sonrası üç haftadan uzun süren öksürük dönemleri ve her üşütmenin göğüse indiği öyküsü astımı düşündürmelidir. Hastalık bazan sadece öksürükle seyredebilir, öksürüğün inatçı olması ve uykudan uyandırması tipiktir. Astımla ilgili bu yakınmaların özellikleri; -Tekrarlayıcı olması, sıklıklı gece veya sabaha karşı ortaya çıkması, - Kendiliğinden veya ilaçlarla hafifleyip, kaybolabilmesi, - Arada yakınmaların olmadığı, normal dönemlerin olması, - Mevsimsel değişiklik olması, - Viral üst solunum yolu infeksiyonları, allerjenler, irritanlar, stress veya egzersiz gibi nedenler tetik çekici rol oynayabilirler. - Ailede astım ve atopi anamnezi de tanıda önemlidir. - Çocuklar ve yaşlılarda semptomlar tipik olmayabilir. II. Fizik muayene : Ataklar dışında muayene bulguları genellikle normaldir. Bulgular hastalığın ağırlığına göre değişebilir. Oskültasyonda ronkuslar duyulur. Normal oskültasyonu olan hastalarda bazen zorlu ekspiryumda ronkuslar ortaya çıkabilir. Ağır atakta sessiz akciğer ve solunum yetmezliğinin bulguları olabilir. Laboratuvar bulguları 1.Fonksiyonel tanı: Solunum fonksiyon testleri ve akım hızı ölçen PEF (Peak expiratory flow rate) ölçümleri tanıya yardımcı olabilir. Solunum fonksiyon testlerinde zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1) ve bunların biribirlerinin oranlarına bakılır. Spirometrelerin bulunmadığı yerlerde ve/veya daha pratik olduğundan pefmetreler kullanılabilir. Pefmetre izlemini hastalar evde kendileri de yapabilir.

3 Astımda solunum fonksiyon testlerinin üç tipik özelliği vardır; I. Hava yolu obstrüksiyonundaki değişkenlik: Güniçinde yapılan PEF takipleri ile %20 nin üzerinde değişkenlik saptanmaktadır. Takipte, ölçülen üç PEF değerinin en iyisi, o an için geçerli değer olarak alınmalıdır. II. Hava yolu obstrüksiyonunun geriye dönebilirliği. i. Erken reverzibilite testi: Bazal FEV1, FVC ve/veya PEF ölçümlerinden sonra hastaya kısa etkili bir betamimetik ilaç inhale ettirilir. Onbeş dakika sonraki ölçümde beklenen değere göre %12 lik veya mutlak değer olarak 200 ml artış veya PEF de %15 lik artış pozitif yanıt olarak kabul edilir. ii. Geç revezibilite testi: Erken dönem reverzibilitesi olmayan hastalar 2-6 hafta süreli uygun dozda steroid (inhaler veya sistemik) tedavisine alınır. Tedavi sonrasında FEV1 ve FVC değerlerinde %15 lik ve PEF de %20 lik artış pozitif yanıt olarak kabul edilir. III. Bronşların aşırı duyarlılığı. Nonspesifik bronş provokasyon testi ile gösterilir. Bu, rutin yapılan bir tetkik değildir. Tanının net olmadığı durumlarda histamin veya metakolin gibi bronş düz kasını kasıcı bir madde ile yapılır. Testte FEV1 de %20 lik düşüş sağlayan değer PD20 (provokatif doz) olarak isimlendirilir. 2. Diğer tetkikler: Akciğer grafisi hastanın ilk muayenesinde diğer hastalıkları ayırd etmek amacıyla istenir. Kontrollerde rutin olarak istenmez. Eozinofil sayımı, allerji testleri ve balgam incelemeleri rutin tetkikler değildir ancak gerektiğinde yapılabilir. Hastanın allerjik durumu anamnezle aydınlatılamadığında veya tedavide sorunlar yaşandığında, allerjiye yönelik deri testlerinin yapılması yardımcı olabilir. Tedavinin genel hedefleri TEDAVİ I. Semptomları kontrol altına almak, mümkünse gece semptomları dahil hiç yakınmanın olmamasını sağlamak, II. Solunum fonksiyonlarının mümkün olduğu kadar normal sınırlara yakın olmasını sağlamak, III. Günlük aktivitelerin kısıtlama olmadan yapılabilmesi, IV. Hastaneye yatış ve acil servislere atak nedeniyle başvurunun olmaması veya en aza inmesi V. Optimal tedavide minimal yan etki VI. Hastaların ve ailelerin beklentilerini karşılamak ve onları tam anlamıyla tatmin etmektir. Tedavi prensipleri Astım tedavisinin yukarıdaki hedeflere ulaşabilmesi için belli bir program çerçevesinde ve standardize edilerek uygulanması gereklidir. Tedavi yaklaşımları planı aşağıdaki şekildedir; I. Hasta eğitimi: Hastalar astımın nedeni, kronik inflamasyon, ilaç özellikleri, atak nedenleri ve belirtileri, pefmetre kullanımı, ilaç dozları ve gerektiğinde arttırımı konusunda eğitilmelidirler. Bu eğitim düzenli aralarla sürdürülmelidir. II. Tetik çeken etkenlerden uzaklaşma (ev içi ve ev dışı allerjenler, kimyasal maddeler, infeksiyonlar, ilaçlar, gastrik reflü vs). III. Hastalığın ağırlığının belirlenmesi: Semptomların şiddeti ve süresi ile solunum fonksiyon testi anormallikleri göz önüne alınarak hastalık derecelenir. IV. İlaç tedavi planı: İlaçlar iki ana gruba ayrılır; i. Kontrol edici, koruyucu ilaçlar: -İnhale ve sistemik steroidler -Kromonlar (Na kromoglikat ve nedokromil sodyum) -Metilksantinler -Uzun etkili betamimetikler -Antilökotrienler ii. Rahatlatıcı, bronkodilatör ilaçlar: -Hızlı etkili betamimetikler - Sistemik steroidler -Antikolinerjikler -Metilksantinler -Oral betamimetikler Bu ilaçlar değişik yollarla (inhaler, oral, parenteral) uygulanabilir. Minimal yan etki, maksimal etki nedeniyle daima ilk etapta lokal tedavi (inhaler) tercih edilmelidir.

4 Steroidler (beklometazon, budesonide, flutikazon) Steroidler astımda en etkili ilaçlardır. Oral veya intravenöz kullanılan steroidler atakta hayat kurtarıcıdır ancak bilinen yan etkileri nedeniyle uzun süreli olarak kullanımı sakıncalar taşımaktadır. Bu nedenle inhalasyon yoluyla verilen steroidler geliştirilmiştir. Esas olarak; havayolunda inflamatuar hücrelerin toplanmasını önler ve inflamasyonu baskılarlar. Beta2 reseptörlerin, beta2 mimetiklere karşı tolerans geliştirmesini önler, dolayısıyla beta2 mimetiklerin etkinliğini arttırırlar. İnhalasyonla verilen steroidler direk olarak bronş mukozasında etki gösterirler. Hastalığın ağırlık derecesine göre giderek artan dozlar halinde kullanılırlar. Yeterli kontrol sağlandıktan sonra doz her 1-3 ayda bir %25 oranında azaltılarak, hem etkili ve hem de en düşük doza ulaşılır. Bugün için hafif astımda erken dönemde kullanıma başlanmasının, hava yollarındaki kalıcı değişiklikleri önlediği görüşü kabul görmektedir. Atak esnasında inhale steroidler etkisizdir. İnhale steroidlerin yan etkileri; ses kısıklığı (vokal kordlarda myopati nedenli olup, reverzibldir), orofaringeal kandidiazis ve irritasyona bağlı öksürüktür. Bu nedenle her inhaler steroid kullanımı sonrası, su ile ağız ve boğaz temizliği yapılmalıdır (bir bardak çeşme suyu, yudum yudum, her yudumda ağız çalkalanıp boğaz gargara yapılarak bitirilmelidir, su tükürülmelidir). İnhaler steroidler, postmenopozal dönemde osteoporoz riskini arttırabilir. Kromonlar (Na kromoglikat ve Nedokromil Na) Hafif astımın kronik koruyucu tedavisinde kullanılırlar. Etkisinin görülebilmesi için en az iki haftalık süreye ihtiyaç vardır, maksimum etki 4-6 haftada ortaya çıkar. Hastada düzelme görülmezse, inhale steroide geçilmelidir. Etkisini mast hücre duvarını stabilize ederek, eozinofil ve epitel hücrelerin aktivasyonunu engelleyerek gösterir. Erken ve geç allerjik reaksiyon üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Bilinen önemli bir yan etkisi yoktur. Ancak bu zayıf etkinliği nedeniyle kullanımı çok sınırlıdır. Kullanımdaki kromonlar; Na kromoglikat ve Nedokromil Na dur. Bu ilaçların aynen steroidler gibi inhaler, nazal sprey ve oftalmik damla şeklinde preparatları vardır. Metilksantinler Fosfodiesteraz inhibisyonu ve adenozin antagonizmi ile bronkodilatasyon yaparlar. Eozinofil ve T- lenfositlerin sayısını azaltarak immünmodulatör etki gösterirler. Ayrıca mukosiliyer klirensi arttırıcı, santral sinir sitemini uyarıcı, diafragma kontraktilitesini arttırıcı ve diüretik etkisi de vardır. En ucuz astım ilacı olup oral, injeksiyon ve suppozituar formları vardır. Kullananların yaklaşık dörtte biri bu ilacı yan etkileri nedeniyle bırakmaktadır, ancak tolere eden diğer hastalarda devam edilmelidir. Yan etkileri; taşikardi, gastrointestinal irritasyon, tremor, uykusuzluk, hiperglisemi, hipopotasemi ve yaşlı erkeklerde prostatizm dir. Ender olarak ciddi yan etkiler görülebilir (taşiaritmi ve santral sinir sistemi uyarımı gibi). Sigara, yağlı ve proteinden zengin yiyecekler, fenobarbital ve ilacın yiyecekle alınması durumlarında teofilin klirensi artmakta yani serum düzeyi azalmaktadır. Buna karşın hipoksi, kor pulmonale, kalp yetmezliği, siroz, cimetidin, TAO, bazı makrolid antibiotikler (eritromisin, klaritromisin), tiklopidin ve östrojen içeren oral kontraseptifler, teofilin klirensini azaltmaktadır. İlacın dozu 10 mg/kg/gün olarak başlanmalı ve serum düzeyine göre doz arttırımına gidilmelidir. Günlük maksimum doz 800 mg ı geçilmemelidir. Atakta önceden teofilin kullanımı yoksa 6 mg/kg, varsa 3 mg/kg (intravenöz olarak en az 20 dakikada ve serum içinde verilmelidir) ve 0.5 mg/kg/saat idame dozu ile devam edilir. Betamimetikler Bu grup ilaçlar adenilsiklaz enzimini aktive ederek siklik AMP yi arttırırlar ve sonuçta bronkodilatasyon sağlarlar. Taşikardi, tremor, hipopotasemi, kramp, başağrısı ve hipeglisemi en sık görülen yan etkileridir. Özellikle kalp hastalarında aritmilere neden olabilirler. a. Kısa etkili betamimetikler (terbutalin ve salbutamol) Etkilerinin hemen başlaması, yan etkilerinin düşük olması ve her türlü kullanımının olması (inhaler sprey, kuru toz, şurup, tablet, yavaş salınımlı uzun etkili tablet, injeksiyon ve nebülizatör için solüsyon) nedeniyle en sık kullanılan antiastım ilaç grubudur. Etkisi birkaç dakikada başlar ve 4-6 saat sürer. Yavaş salınımlı tabletlerin etkisi yaklaşık 12 saat sürmekte olup ucuzluğu nedeniyle uzun etkili inhaler betamimetiklere göre fiat avantajı taşırlar. Uzun süreli ve tek başına kısa etkili betamimetik kullanımının, antiinflamatuar tedaviye geçişte gecikmelere neden olduğu ve hastalığın kontrolünü güçleştirdiği gösterilmiştir. Bu nedenle kısa etkili betamimetikler sadece gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Haftada ikiden fazla bu ilaca ihtiyaç, antinflamatuar tedavi başlanması gerektiğini gösterir. Atak anında ve semptomatik hastalarda semptomların kısa sürede tedavisi için ve egzersiz öncesinde eforla gelişen bronkospazmı kontrol amacıyla kullanılırlar. Dozu (sprey ve kuru toz olarak) 1 2 kez dir. Nebülizer solüsyonunda 2.5 mg salbutamol olup gerektiğinde bir veya iki nebül verilebilir. Bazı acil durumlarda IV veya nebülizatörle sürekli verilmesi gerekebilir, o zaman yakın elektrolit takibi yapılmalıdır.

5 b.uzun etkili betamimetikler (formoterol ve salmeterol) Astımın uzun süreli tedavisinde antiinflamatuar tedaviye ilave olarak verilebilir. Orta doz inhale steroidlerle kontrol edilemeyen hastalarda, steroid dozunu arttırmak yerine, tedaviye uzun etkili betamimetik eklenerek de astma kontrolü sağlanabilir. Bu nedenle bu grup ilaçların, steroidlerle kombine olan formları vardır. Etkileri 12 saat sürer, sprey ve kuru toz formları vardır. Formoterolün etkisi aynen kısa etkili betamimetikler gibi birkaç dakikada başlamaktadır. Nisbeten pahallı bir seçenektir. Antilökotrienler (montelukast ve zafirlukast) Lökotrienler(LT) bronş mukozasındaki inflamatuar hücrelerde sentez edilen ve astım patogenezinde önemli rolü olan mediatörlerdir. Bunlar esasen bronkospazm, ödem, mukus hipersekresyonu ve eozinofilik inflamasyonda artışa neden olurlar. Lökotrien antagonistleri, burada görevli olan Cys LT1 reseptörünü bloke ederek, etkilerini gösterirler. Koruyucu etkilerinin inhale steroidin yerini alamayacağı ve etkilerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiği bilinmelidir. Hafif ve orta derece astımda, inhale steroidleri yan etkileri nedeniyle kullanamayan, inhaler ilaç tekniğine uyum güçlüğü çeken hastalarda ve standart inhaler steroid dozunun yetersiz kaldığı durumlarda ek ilaç kullanımı olarak, gündeme gelebilir. Esas olarak altta yatan mekanizmanın lökotrien metabolizma bozukluğu olduğu bilinen aspirine duyarlı astımlıların bir kısmı, bu ilaçlardan yarar görmektedir. Bu grup ilaçlar tablet olarak kullanılır. Yan etki olarak karaciğer yetersizliği olan kişilerde serum transaminazları yükselebilir. Varfarin ve teofilin metabolizmasını etkileyebilirler. Antikolinerjikler (ipratropium ve tiotropium) Bronş mukozasındaki muskarinik reseptörleri bloke ederek etkili olurlar. Muköz bez sekresyonunu inhibe ederek salgı miktarını azaltır, fakat mukusun yapışkanlığını arttırmazlar. Ciddi bronkospazmda ve ağır astımın tedavisinde betamimetiklere ek olarak veya betamimetiklerin yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda alternatif olarak kullanılırlar. Betablokerlerin neden olduğu astma atağında ilk kullanılacak ilaçtır. Taşikardi ve aritmi yapıcı etkileri batemimetiklere göre daha azdır. Kuru toz, inhaler ve nebülizer solüsyonu formları vardır. Basamak tedavisi Tedavide temel kural hastalığın ağırlığına göre ilaç, doz ve çeşidini ayarlamaktır. Hastalar semptomlar ve PEF ölçümleri ile izlenir ve bunlarda oluşacak değişikliklere göre tedavi yeniden düzenlenir. Buna basamak tedavisi denir. Amaç en az ilaçla, en etkin tedaviyi sağlamaktır. Başlangıçta hastalığın şiddetine uygun olarak inhale ve oral ilaçları içeren maksimum tedavi başlanır. Hastalık kontrol altına alındıktan (1-3 ay) sonra ilaç dozu azaltılarak bir basamak aşağı inilir. Herhangi bir basamakta, ilaç dozları yetersiz kaldığında tedavide bir üst basamağa çıkılır. Daha kısa sürede yüksek etkinlik elde etmek için herhangi bir basamakta 3-5 günlük oral steroid kürü uygulanabilir. Astım şiddet dereceleri ve bunlara göre basamak tedavisi şöyle uygulanır; I. İntermittan astım Semptomlar haftada birden az, gece semptomları ayda ikiden az, ataklar arası tamamen normal, PEF >%80 ve değişkenliği <%20. Bu basamakta kontrol edici düzenli ilaç kullanımına gerek yoktur. Gerektiğinde kısa etkili betamimetik veya kromolin önerilir. II. Hafif persistan astım Semptomlar haftada birden fazla, her gün değil, günde birden az ve ayda ikiden fazla gece semptomu var. PEF >%80, değişkenliği % Düzenli antiinflamatuar tedavi verilir. Düşük doz inhaler steroid ( 500 mcg beklometazon veya eşdeğeri bir diğer steroid) ile uzun etkili bir teofilin, kromonlar veya lökotrien antagonistleri verilebilir. III. Orta persistan astım Her gün semptom vardır. Günlük aktivite etkilenmiş ve haftada birden fazla gece semptomları vardır. PEF %60-80, değişkenliği >%30. Günlük düzenli olarak 1000 mcg beklometazon veya eşdeğeri bir diğer inhaler steroide uzun etkili bir betamimetik veya yavaş salınımlı teofilin veya uzun etkili oral betamimetik tablet veya antilökotrien bir ilaç eklenebilir. Veya bunların yerine kullanılan inhale steroidin dozu arttırılır (>1000 mcg beklometazon veya eşdeğeri bir diğer inhaler steroid). IV. Ağır persistan astım Semptomlar sürekli, ataklar sık, günlük aktive ve gece uykusu sürekli etkilenmektedir. PEF <%60, değişkenliği >%30.

6 Her gün düzenli olarak >1000 mcg beklometazon veya eşdeğeri bir diğer inhaler steroid, yavaş salınımlı teofilin, uzun etkili beta mimetik, antilökotrien bir ilaç, uzun etkili oral betamimetikler ile sistemik steroidler ihtiyaca göre ayarlanarak verilirler. Oral steroid bir kaç günlük kürler halinde verilebileceği gibi, gereken hastalarda sürekli de kullanılabilir. Kontrol altına alınamayan hastalara antikolinerjik tedavi de eklenebilir. Tedaviye semptom giderici olarak, gerektiğinde kullanmak koşuluyla tüm basamaklarda kısa etkili betamimetikler (inhaler ve hızlı etkili tablet olarak), antikolinerjikler ve kısa etkili teofilin eklenebilir. V. Atak tedavisi için hastaya özgü tedavi planı yapılması. Burada amaç evde erken tedaviye başlamak ve atak kontrol altına alınamazsa, hastaneye başvurmaktır. Atak tedavisinde oksijen ile hastanın O2 satürasyonu %95 in üzerine çıkarılmalıdır. Kısa etkili betamimetik inhalasyonu 30 dakikada birden, hastanın ihtiyacına göre 4-6 saatte bire kadar tekrarlanabilir. Sistemik steroid mg/kg prednizolon dozunda 2-4 dozda verilir. VI. Hastanın düzenli takibi: Duruma göre bir-altı ay aralarla yapılmalıdır. VII. Astım tedavisinde önemli noktalar a. Hastaya önce hastalığı hakkında bilgi veriniz. Hastalığın süregenliğini, kalıtsal yönü ve çevre koşullarının önemini belirtiniz. Unutmayın eğitimli bir hasta daha kolay tedavi edilir, yaşam kalitesi daha iyidir. Hasta tedaviyi hastalığı devam ettiği sürece kullanması gerektiğini bilmelidir. b. Hastanın yaşam koşulları detayıyla incelenmelidir. Evde ve iş ortamında sigara içilmemesi, kimyasal madde temasının olmaması (evlerde temizlik amaçlı deterjan kullanımı minimuma indirilmeli, hasta boya, badana ve ilaçlama esnasında evde olmamalıdır) ve tercihan hayvan beslememesi sağlanmalıdır. Allerjik etkenler genelde anamnezle kolay bulunup, elimine edilebilir. c. Öncelikle yan etki azlığı ve etkinlik açısından solunum yolu ile alınan lokal tedaviyi tercih ediniz. Freon gazı içeren spreyler (eğer hasta kullanabiliyorsa) genelde en ekonomik tedavi yöntemidir. Bunları kullanamayanlarda hava hazneleri (spacer) mutlaka denenmelidir. Kuru toz biçimi ilaçlara daha sonra geçilmelidir. Her kontrole geldiğinde hastanızın ilaçlarını kullanıp kullanamadığını, hastanın kendisine kullandırarak kontrol ediniz. Hastanın kendisini kontrol etmesi açısından, pefmetre kullanımını öneriniz. d. En etkili antiinflamatuar tedavi inhale steroidlerdir. Dozu hastanın ağırlık derecesine göre ayarlanır. Hastanın semptomlarına ve ağırlık derecesine göre bir veya birden fazla bronkodilatör ilaç eklenebilir. Hastaların nazal semptomları da sorgulanarak, astıma sık eşlik eden kronik rinit veya rinosinüzit tedavi edilmelidir. e. Ağır, sürekli semptomlarda ve hastalığın kontrolden çıktığı dönemlerde kısa kür sistemik steroid (3-10 gün, 0.5 mg/kg/gün prednizolon dozunda) kullanımından kaçınılmamalıdır. Sistemik steroid, oral alabilen hastaya oral olarak verilmelidir. f. Öksürük şurubu, mukolitik, ekspektoran, vitaminler ve genelde antihistaminiklerin astım tedavisinde yeri yoktur. Geçirilen infeksiyonlar çoğunlukla viral kökenli olup, bu durumlarda antibiotiğe gerek olmamakta ama antiinflamatuar tedavi dozunun geçici bir süre yükseltilmesi gerekebilir. Antibiotiğin gerektiği durumlarda ampisilin, tetrasiklin ve makrolid grubu tercih edilmelidir. g. Beta bloker içeren ilaçlar, dekonjestanlar ve ACEİ grubu ilaçlar astmalılarda dikkatli kullanılmalıdır. Erişkin astmalıların yaklaşık onda birinin analjezik allerjik olduğu bilinmektedir, böyle durumlarda emniyetle kullanılacak alternatif analjezik bir Allerji kliniğinde oral provokasyon testleri yapılarak bulunmalıdır. Herkez için geçerli olmamakla birlikte parasetamol, sodyum salisilat veya kodein nisbeten emniyetli seçeneklerdir. h. Atak tedavisinde oksijen ile hastanın O2 satürasyonu %95 in üzerine çıkarılmalıdır. Kısa etkili betamimetik inhalasyonu 30 dakikada birden, hastanın ihtiyacına göre 4-6 saatte bire kadar tekrarlanabilir. Sistemik steroid mg/kg prednizolon dozunda 2-4 dozda verilir. Taburcu olurken her hastaya en az 7-10 günlük oral steroid kürü öneriniz.

7 i. Tedavi görmeyen astımlı gebelerin üçte birinin durumu kötüleşir. Tedavi edilmeyen gebelerde perinatal mortalite, prematür doğum oranı ve fetus hipoksisi nedeniyle düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski artmıştır. Bu nedenle astmalı gebeler mutlaka tedavi edilmelidir. Kısa etkili betamimetikler, inhale kortikosteroidler (beklometazon), teofilin ve kromoglikatlar fötal anormalliğe yol açmazlar. Gerektiğinde sistemik steroid verilebilir (tercihan prednizolon ve metilprednizolon). Antilökotrien ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili bilgiler henüz yetesizdir. Atak tedavisi prensipleri tüm astmalılar için aynıdır. j. Hastalara ilaçlarını daha kolay alabilmeleri ve reçetelerin kontrol altına girmesi açısından heyet raporu almalarını öneriniz. 1.5.c.Doğal seyir ve prognoz Astımda doğal seyri etkileyen kanıtlanmış en önemli parametre; hastalığın ağırlığıdır. Uzun süre izlenen astımlı çocuklarda püberteyle birlikte %30-80 arasında değişen oranlarda spontan remisyon oluşmaktadır. Astımlıların yaklaşık %75 i hafif, %15 i orta ve %10 u ise ağır derecededir. Uzun süreli yapılan izlemlerde hafif astımlı çocukların büyük çoğunluğunun ergenlikte remisyona girdiği, orta derece astımlıların daha az oranlarda remisyona girdiği, ağır astımlılarda ise remisyon oranının çok düşük olduğu görülmüştür. Hastalığın şiddeti dışında doğal gidişini etkileyen ancak kesin kanıtlanmamış diğer faktörler de aşağıda belirtilmiştir. Bunlar: *Ailede atopi öyküsü: Atopiklerde prognozun daha kötü ve ağır gidişli olduğunu bildiren yayınlar vardır. *Cinsiyet: Adölesan erkeklerde uzun dönemde prognozun kızlardan daha iyi olduğunu gösteren çalışmaların yanı sıra, çocuk ve erişkinlerde astım prognozunda cinsiyetin önemli olmadığını gösteren araştırmalar da vardır. *Diğer atopik hastalıkların varlığı: Egzema, allerjik rinit gibi hastalıkların astım ile birlikte bulunmasının prognozu olumsuz etkilediğini iddia eden çalışmalar vardır. *Allerjenler, sigara dumanı ve kirli hava ile sürekli karşılaşma: Sigara dumanı ile sürekli karşılaşmanın prognozu olumsuz etkilediği bir çok çalışmada gösterilmiştir. Aynı şekilde sürekli allerjen ile karşılaşma da prognozu olumsuz etkiler. *Tedavi: Antiinflamatuar tedavinin erken başlanıp düzenli kullanılmasının prognozu olumlu etkilediğini gösteren çalışmalar vardır. KAYNAKLAR 1. Kalyoncu AF, Çöplü L, Selçuk ZT ve ark. Survey of the allergic status of patients with bronchial asthma in Turkey: a multicenter study. Allergy 1995; 50: Türktaş H, Türktaş İ. Astma. Bozkır matbaacılık, Ankara Kalyoncu AF, Türktaş H (Editörler). Ulusal verilerle astma. Kent matbaası, Ankara, Kalyoncu AF (Editör). Bronş astması ve analjezik intoleransı. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, Ulusal Astım tanı ve tedavi rehberi (Koordinatör Toraks Derneği). Toraks Dergisi 2000; 1 (ek 1). Bu kaynağa; adresinden ulaşılabilir. 6. Global strategy for asthma management and prevention. National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute. Maryland, ABD. Revised Karakaya G, Kalyoncu AF. Paracetamol and asthma. Expert Opin Pharmacother 2003; 4(1): Karakaya G, Kalyoncu AF (Editörler). Astım ve eşlik eden durumlar. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004.

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr TEMELDEKİ AMAÇ ASTIM KONTROLÜNÜN SAĞLANMASIDIR ASTIM KONTROLÜNÜN

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

TTD Kış Okulu 2015 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen

TTD Kış Okulu 2015 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen TTD Kış Okulu 2015 Havayolu Hastalıkları Modülü Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen Olgu 1: 46y, E. 8 yıldır astım tanısıyla takipli Son 3 aydır artan yakınmaları var: Haftada 4-5 gün semptomları var Ayda 3-4 kez

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal OLGU I 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal NASIL İLERLERSİNİZ? 1-Bronş provokasyon testi 2-Ek tetkik gerekli değildir

Detaylı

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik Astım TÜM DÜNYADA 300.000 KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü: GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

TTD Kış Okulu 2016 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen

TTD Kış Okulu 2016 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen TTD Kış Okulu 2016 Havayolu Hastalıkları Modülü Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen Olgu 1: 46y, E. 8 yıldır as0m tanısıyla takipli Son 3 aydır artan yakınmaları var: Ha=ada 4-5 gün semptomları var Ayda 3-4 kez nokturnal

Detaylı

Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler

Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler Dr.Ersoy Civelek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM ersoycivelek@gmail.com Çocuklar

Detaylı

ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR. Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD

ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR. Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD Astım-Yeni biyolojik tedaviler Omalizumab (Anti-IgE) Mepolizumab

Detaylı

Ciddi KOAH Astım. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

Ciddi KOAH Astım. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Ciddi KOAH Astım Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. TANIM KOAH; tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı sınırlanması ile karakterize bir hastalıktır. Kr. Bronşit + Amfizem

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Bronş Provokasyon Testleri

Bronş Provokasyon Testleri Bronş Provokasyon Testleri Doç.. Dr. Gül G l KARAKAYA Hacettepe Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Erişkin Allerji Ünitesi Bronş aşırı duyarlılığı ığı Değişik ik uyaranlara karşı

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİ. Dr. Haluk Türktaş

ASTIM TEDAVİSİ. Dr. Haluk Türktaş 1 ASTIM TEDAVİSİ Dr. Haluk Türktaş Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Bu nedenle astımda tedavinin amacı hava yollarındaki inflamasyonu kontrol altına almaktır. Günümüzde astımnın

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI. Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ

SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI. Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ SOLUNUM SISTEMI ANATOMI VE FIZYOLOJISI Vücut ve atmosfer arasında gaz transferi Oksijen x karbondioksit Bu gazların kan düzeyleri hassas mekanizmalar

Detaylı

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp Bölüm 18 Evde Astım Takibi Dr. Ömer AYTEN ve Dr. Gülhan AYHAN Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp yetmezliği hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı,

Detaylı

Stabil Dönemde Ast m Tedavisi

Stabil Dönemde Ast m Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 37-44 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Astım ve Meslek Astımı 2014 Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı YS. 58 yaşında, erkek, emekli işçi Yozgat/Akdağmadeni 17 yaşında Almanya 7 yıl öncesine

Detaylı

ASTIM ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR

ASTIM ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR ASTIM Astım solunumun gerçekleştiği alveol denen hava keseciklerine soluk havasını ileten hava yollarında daralma ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) şeklinde seyreden

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ Dr. Dilşad Mungan Tanım Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır, bu inflamatuar süreçte başlıca T lenfositler, eozinofiller ve mast hücreleri olmak üzere birçok

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİMCİ REHBERİ MART - 2011

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİMCİ REHBERİ MART - 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİMCİ REHBERİ MART -

Detaylı

HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM

HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM 1. PUADER KONGRESİ ANTALYA 2012 Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara ipektur@gmail.com STRİDOR? VİZİNG? BRONŞİOLİT %80 ÜSYE %20 BRONŞİOLİT BRONŞİOLİT

Detaylı

Prof. Dr. Cansın Saçkesen. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

Prof. Dr. Cansın Saçkesen. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Prof. Dr. Cansın Saçkesen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Akut Astım Atağı Kronik havayolu enflamasyonu sonucunda havayollarında aşırı duyarlılık meydana gelir ve bunun sonucunda

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Kurtarıcılar önceden eğitilmeli ve maruziyet alanına girmeden önce giydirilmelidir. Uygun ekipman yoksa

Kurtarıcılar önceden eğitilmeli ve maruziyet alanına girmeden önce giydirilmelidir. Uygun ekipman yoksa TTD - HAVA KİRLİLİĞİ GÖREV GRUBU SÜLFÜR DİOKSİT GAZI MARUZİYETİ HAKKINDA HEKİMLERE BİLGİ NOTU Sülfür dioksit gazına maruz kalan insanlar başka insanlar üzerinde sekonder bir risk oluşturmazlar. Ama deri

Detaylı

Türk Toraks Derne i. Eri kin Ast m Tan ve Tedavi Cep Kitab. Cep Kitaplar Serisi. Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derne i. Eri kin Ast m Tan ve Tedavi Cep Kitab. Cep Kitaplar Serisi.  Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derne i Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derne i Cep Kitaplar Serisi Eri kin Ast m Tan ve Tedavi Cep Kitab www.toraks.org.tr Türk Toraks Derne i, bu cep kitab n n 2012 y l nda bas m için

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum Bölüm 28 Çocuğum Astımlı mı Kalacak? Dr. S. Tolga YAVUZ Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum yollarında ortaya çıkan ve şiddeti zaman içinde değişmekle

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİ. Prof. Dr Zeynep Mısırlıgil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı

ASTIM TEDAVİSİ. Prof. Dr Zeynep Mısırlıgil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı ASTIM TEDAVİSİ Prof. Dr Zeynep Mısırlıgil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Hava yollarının kronik inlamatuar bir hastalığı olan astımda tedavide

Detaylı

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Dr. Ersin Aslan a saygı ile Astım tedavisinin amacı Hastalık Kontrolünü Sağlamak ve Sürdürmek Minimal gündüz semptomu

Detaylı

KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH Zararlı gaz ve partiküllere karşı havayolları ve akciğerin artmış kronik inflamatuar yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici özellikteki kalıcı hava akımı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı Uzman Dr. M. Tuğba Çöğürlü Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı 27.03.2018 Prof.

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ KATILIMCI REHBERİ

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ KATILIMCI REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ KATILIMCI REHBERİ

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ?

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? Münevver Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı munevver.erdinc@ege.edu.tr ASTIM TANIMI Kronik hava yolu inflamasyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

Allerji ve Meslek hastalıkları Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

Allerji ve Meslek hastalıkları Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Allerji ve Meslek hastalıkları 2017 Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı YS. 58 yaşında, erkek, emekli işçi Yozgat/Akdağmadeni 15 yaşında Almanya 7 yıl öncesine

Detaylı

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları:

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları: ASTIM Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Astım solunum yollarının alerjik hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük, çabuk yorulma şikayetleri ile seyreder. Sebebi ve

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİ. Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı

ASTIM TANI ve TEDAVİ. Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı ASTIM TANI ve TEDAVİ Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı GINA Ġlk yayın 30 yıl önce Tüm yaş grublarına uygulanmış Altta yatan patojenik ve inflamatuar mekanizma Kanıta dayalı tedavi Son revizyon 2008

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN KLİNİK İZLEMİ

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN KLİNİK İZLEMİ GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN KLİNİK İZLEMİ Erhan Çalışıcı, Birgül Varan, Mahmut Gökdemir, Nimet Cındık, Özge Orbay Başkent Üniversitesi Çocuk Sağ.Has.ABD Göğüs ağrısı, çocukluk ve adölesan

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

AKUT ASTIM TEDAVĠSĠ. Dr.Arzu BakırtaĢ Gazi Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı

AKUT ASTIM TEDAVĠSĠ. Dr.Arzu BakırtaĢ Gazi Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı AKUT ASTIM TEDAVĠSĠ Dr.Arzu BakırtaĢ Gazi Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı Önce astım atağının Ģiddeti belirlenmelidir. Astım atak Ģiddeti nasıl belirlenir? Oksijen saturasyonu(pulse oksimetri)

Detaylı

DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler

DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler Bu hasta bilgisini doktorunuzdan/hemşirenizden aldınız Turkiska DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler Neden bana DuoResp Spiromax reçete edildi? DuoResp Spiromax astım ve kronik obstrüktif

Detaylı

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında Bölüm 35 Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Dr. Özgür KARTAL Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında kuru öksürük gelmektedir.

Detaylı

SOLUNUM YOLLARI REFLEKS YANITLARI Bronkodilator yanıt (reversibilite) Bronkokonstrüktör yanıt (Bronkoprovokasyon testi prensipleri)

SOLUNUM YOLLARI REFLEKS YANITLARI Bronkodilator yanıt (reversibilite) Bronkokonstrüktör yanıt (Bronkoprovokasyon testi prensipleri) SOLUNUM YOLLARI REFLEKS YANITLARI Bronkodilator yanıt (reversibilite) Bronkokonstrüktör yanıt (Bronkoprovokasyon testi prensipleri) Dr. Atilla UYSAL Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Koruma, Tanı ve Tedavi Raporu 2014

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Koruma, Tanı ve Tedavi Raporu 2014 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Koruma, Tanı ve Tedavi Raporu 2014 Prof. Dr. Ali Kocabaş, Prof. Dr. Sibel Atış, Prof. Dr. Lütfi Çöplü, Prof. Dr. Ertürk Erdinç, Uzm. Dr. Begüm Ergan, Prof. Dr.

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ

AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ Prof. Dr. Ayten P. Uyan İzzet Baysal Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı 11.Türk Toraks Kongresi, 23-27.Nisan.2008 ASTIM Astım klinik şiddeti hastadan hastaya değişen

Detaylı

DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler

DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler Respiratory Turkiska DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler Astım ve KOAH semptomlarının nedenleri nelerdir? Astım ve KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) semptomları bir havayolu inflamasyonundan

Detaylı

ASTIM ATAĞI NEDENİYLE ALERJİ DEPARTMANI VE ACİL SERVİSTE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA ORTAYA ÇIKAN NÜKSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIM ATAĞI NEDENİYLE ALERJİ DEPARTMANI VE ACİL SERVİSTE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA ORTAYA ÇIKAN NÜKSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIM ATAĞI NEDENİYLE ALERJİ DEPARTMANI VE ACİL SERVİSTE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA ORTAYA ÇIKAN NÜKSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM Mİ? NSAii. Dr Gözde KÖYCÜ BUHARİ Dr Ferda ÖNER ERKEKOL

BİRLİKTE ÇÖZELİM Mİ? NSAii. Dr Gözde KÖYCÜ BUHARİ Dr Ferda ÖNER ERKEKOL BİRLİKTE ÇÖZELİM Mİ? NSAii Dr Gözde KÖYCÜ BUHARİ Dr Ferda ÖNER ERKEKOL HASTAYI POLİKLİNİKTE NASIL DEĞERLENDİRELİM? 1) Klinik özellikler ( semptom, bulgu, eşlik eden hastalıklar) Reaksiyon ilaç aşırı duyarlılık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014 ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014 Astım tedavisinde amaç 1-Normal aktivite Okul devamsızlığı Beden eğitimi ve fizik aktivitelere katılım 2-Uyku bozukluğu 3-Astım semptomları

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

ASTIM. Haluk Türktaş. Şekil I: Allerjik inflamasyonda Th2 lenfositlerin rolü. Mast hücresi IL-4, IL-9 IL-13

ASTIM. Haluk Türktaş. Şekil I: Allerjik inflamasyonda Th2 lenfositlerin rolü. Mast hücresi IL-4, IL-9 IL-13 ASTIM Haluk Türktaş PATOGENEZ Astım hava yolu inflamasyonu, bronş hiperreaktivitesi ve diffuz reversible hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik bir hastalıktır. Bronş mukoza biyopsi incelemelerinde

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Astım-KOAH Overlap Sendromu Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Tanı Tarihçe (Çok yakın tarih! ) Rehberlerde Akos Prevelans Klinik Literatür

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AKUT ASTIM ATAĞI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr.Selen USLU UZMANLIK TEZİ Olarak hazırlanmıştır

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Serevent TM Diskus TM

Serevent TM Diskus TM Serevent TM Diskus TM Formülü Serevent Diskus plastik bir inhaler cihazı içinde, her biri 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve laktoz karışımı içeren 60 blisterlik alüminyum folyo

Detaylı

Astma Ataklarına Yaklaşım

Astma Ataklarına Yaklaşım Astma Ataklarına Yaklaşım Bülent BOZKURT*, A. Fuat KALYONCU* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Astma atağı klinikte en sık görülen acil solunum problemidir.

Detaylı

Serevent TM İnhaler 25mcg

Serevent TM İnhaler 25mcg Serevent TM İnhaler 25mcg Formülü Her uygulamada 25 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) püskürten 60 ve 120 dozluk ölçülü dozlu bir aerosoldür. Serevent Inhaler, kloroflorokarbon (CFC)

Detaylı

ASTIM HASTALIĞI VE ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN ÇOCUKLARDA AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ASTIM HASTALIĞI VE ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN ÇOCUKLARDA AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ASTIM HASTALIĞI VE ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN ÇOCUKLARDA AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gamze

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr

Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr OLGULARLA ASTIM Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr EPİDEMİYOLOJİ Türkiye; Çocuk:%5-10 / Erişkin: %2-5 Bronş Astması: 1. Allerjik astım (Ekstrensek)

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

9 Ekim 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı. Genel Poliklinik Olgu Sunumu

9 Ekim 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı. Genel Poliklinik Olgu Sunumu Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 9 Ekim 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnt. Dr. Anabilim Yağmur ÇAKIR Dalı Genel Poliklinik Olgu Sunumu 4 Ocak 2019 Cuma Dr.Murat

Detaylı

Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010

Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010 Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010 2007 den beri yayınlanmış 4 büyük kılavuz derlenmiş NAEPP in EPR-3 2008 EAACI nin PRACTALL Consensus report, 2008 ERS task force 2008 GINA

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİ. (Asthma Treatment) Gülfidan Çakmak *

ASTIM TEDAVİSİ. (Asthma Treatment) Gülfidan Çakmak * ASTIM TEDAVİSİ (Asthma Treatment) Gülfidan Çakmak * Özet Tedavi eğitim, korunma ve farmakolojik tedavi olmak üzere üç basamaktan oluşur. Farmakolojik tedavide kullanılan ilaçlar bronkodilatatörler ve antiinflamatuvarlar

Detaylı

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED ASTIM EPİDEMİYOLOJİ Astımın dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir. Bu rakam ülkemiz için yaklaşık 3.5

Detaylı

AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER

AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Allerji ve İmmünoloji BD 9 Haziran 2018 Koç Üniversitesi, İstanbul ık Plan

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON Atriyal fibrilasyon En sık görülen aritmi Epidemiyoloji Aritmiye bağlı hastaneye yatanların 1/3 ü AF li. ABD de tahmini 2.3 milyon, Avrupa da 4.5 milyon insan AF ye sahip. Sıklığı

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

KOAH da Tedavi. Sunum Planı KOAH. Tanım. Tanı. Tedavi. Tanım Kronik kompanse KOAH da tedavi Akut alevlenmede tedavi

KOAH da Tedavi. Sunum Planı KOAH. Tanım. Tanı. Tedavi. Tanım Kronik kompanse KOAH da tedavi Akut alevlenmede tedavi 1 2 Sunum Planı KOAH da Tedavi Dr. Özgür Karadeniz 8 Şubat 2011 m Kronik kompanse KOAH da tedavi Akut alevlenmede tedavi 3 4 m KOAH; tam olarak geri dönüşümlü olmayan, ilerleyici hava akımı kısıtlanması

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Akut Astım Atağı. Nasıl Tedavi Edelim? Prof Dr Nermin GÜLER. Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı

Akut Astım Atağı. Nasıl Tedavi Edelim? Prof Dr Nermin GÜLER. Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı Akut Astım Atağı Nasıl Tedavi Edelim? Prof Dr Nermin GÜLER Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı Akut Astım Atağı Bronşiyal astımlılarda çeşitli uyaranlar

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

İnflacort 100 mcg İnhaler Kapsül. FORMÜLÜ: Her kapsül mikronize Budesonid 100 mcg ve yardımcı olarak laktoz içerir.

İnflacort 100 mcg İnhaler Kapsül. FORMÜLÜ: Her kapsül mikronize Budesonid 100 mcg ve yardımcı olarak laktoz içerir. İnflacort 100 mcg İnhaler Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsül mikronize Budesonid 100 mcg ve yardımcı olarak laktoz içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: Budesonid güçlü glukokortikoid etki

Detaylı