Sözlüklerde zihin kelimesinden türemiş kelimeler olarak şunlar verilmiş:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sözlüklerde zihin kelimesinden türemiş kelimeler olarak şunlar verilmiş:"

Transkript

1 A. GÜNLÜK DİLDE ZİHİN KAVRAMI Günümüzde zihin felsefesi üzerine çalışanların zihin kavramına dair üzerinde ortaklaşa hemfikir oldukları bir tanım yoktur. Zira bu kavramın tanımlanması ve açıklanması girişimi kaçınılmaz bir biçimde geniş bir kuramsallaştırma faaliyetini de zorunlu kılmaktadır. Ancak elbette ki, daha işin başında, hiçbir kuramsallaştırma çabasına girilmeden herkesin sahip olduğu bir zihin kavramı da olmalıdır. Çünkü hepimiz günlük dilde bu zihin kelimesini zaten kullanmaktayız. Biz buna, sıradan veya olağan insanın felsefe öncesi sahip olduğu zihin kavramı diyebiliriz. Öyleyse daha önce üzerinde hiç kafa yormadığımız bu zihin kavramı nasıl bir kavramdır ve neye karşılık gelmektedir? B.1. Türkçe de Zihin Kavramı Bunun için önce zihin kelimesinin Türkçe deki anlam coğrafyasını incelemek gerekir. Türkçe deki zihin kelimesi, Arapça kaynaklı zihn den gelme bir isimdir. Arapça da zihn kelimesi, akıl, zeka, anlayış, feraset, keskinlik, hüner, ve bilgi gibi anlamlara gelmektedir. 1 Türkçe de çeşitli sözlüklerde zihin kelimesi için verilen karşılıklar ise şu şekildedir 2 : - Anlama, kavrama gücü. - Anlayış, kavrayış. - Akılda tutma gücü. - İnsanın, yaşamı boyunca edindiği bilgileri depolayıp saklamasını ve daha sonra güncel yaşama uygulayarak kullanmasını sağlayan işlevlerin tümü. - Hafıza, bellek. Sözlüklerde zihin kelimesinden türemiş kelimeler olarak şunlar verilmiş: - Zihnen: Zihin ile, düşünerek, akıl ile. - Zihni: Zihinle alakalı, zihne ait. - Zihniyet: Düşünce, düşünce yolu, anlayış, kafa. 1 Edward William Lane, Arabic-Engllish Lexicon, Book I, Part 3, USA, 1956, s D.Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Rehber Yayınları, Ankara, 1990, s.1193; Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İnterpress Basın ve Yayıcılık, İstanbul, cilt 24, s

2 Bunun yanında Türkçe de içinde zihin kelimesinin kullanıldığı çok çeşitli deyimler de vardır: - Zihinde tutmak: Hafızada tutmak. - Zihin açıklığı: Anlama ve kavrama gücü. - Zihin hesabı: Kağıda kaleme başvurmadan, doğrudan doğruya akıldan yapılan hesap. - Zihin jimnastiği: Düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma gibi zihinsel yetileri geliştirmeye yönelik etkinliklerin tümü. - Zihin karışıklığı, zihin bulanıklığı: Düşünceler arasında bağıntı kuramama durumu ya da bu bağıntının yitimi. Bunların dışındaki deyimleri sadece zikretmekle yetiniyoruz: zihin yormak, zihni açılmak, zihni takılmak, zihnine yerleştirmek, zihnini bozmak, zihnini çelmek, zihnini bulandırmak, zihnini dağıtmak, zihnini kurcalamak, zihnini oynatmak. B.2. İngilizce de Zihin Kavramı Zihin felsefesi, günümüze gelinceye kadar, özellikle İngilizce konuşulan dünyada gelişmiş ve serpilmiştir. Dolayısıyla konuyla ilgili İngilizce terminolojiyi de öncelikle göz önünde tutmamız lazım gelir. Her şeyden önce, zihin felsefesi deyimi İngilizce de Philosophy of Mind 3 veya Mind Philosophy 4 ile karşılanır. Demek ki zihin kelimesinin ingilizcesi mind kelimesidir. İngilizce de mind kelimesi, çok çeşitli anlamlara sahip olabilen, ve çok fazla kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçe deki zihin kelimesine göre çok daha engin bir anlam coğrafyası na sahip olduğu şüphesizdir. İngilizce den Türkçe ye sözlüklere baktığımız zaman mind kelimesinin türkçe karşılıkları olarak şunları buluyoruz 5 : - İsim anlamı: Akıl, zihin, dimağ, kafa, hatır, hafıza, fikir, düşünce, zeka, idrak, istek, murat, arzu, meram, şuur. - Fiil anlamı: Bakmak, dikkat etmek, meşgul olmak, ehemmiyet vermek, kaygı çekmek, endişe etmek, boyun eğmek, itaat etmek, saymak, dikkatli olmak, karşı çıkmak, itiraz etmek, mahzurlu görmek, hatırlamak. 3 Çoğunlukla kullanılan şekil budur. 4 Nadiren kullanılır. 5 Robert Avery, ve diğerleri (ed.), İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1990, s.622 2

3 İngilizce de içinde mind kelimesi kullanılan deyimler de kalabalık bir aile oluşturur. Bu deyimler birbirlerine göre çok dağınık anlamlara sahip olabilirler. İsim anlamı ile yapılan deyimlere örnek olarak şunlar verilebilir: - change one s mind: caymak, fikrini değiştirmek. - give someone a piece of one s mind: birini azarlamak. - have a mind to: niyet etmek, kurmak. - make up one s mind: karar vermek. - time out of mind: öteden beri, eskiden beri. - mind s eye: muhayyile. - mind reading: başkasının zihnindekini anlama. Fiil anlamı ile yapılan deyimlere örnekler: - mind you: bak, dinle. - mind you do it: mutlaka yap. - mind your p s and q s: söz ve hareketlerine dikkat et. - mind your step: önüne bak, sakın düşme. - if you don t mind: bir mahzuru yoksa, müsaade ederseniz. - never mind: zarar yok. Burada diğer bir gözlemden de bahsetmemiz gerekir. Zihin felsefesi üzerine yazılmış ingilizce eserler veya makaleler Türkçe ye çevrilirken mind kelimesi için kullanılan türkçe karşılıklar arasında şunlar sayılabilir: Zihin, akıl, us, tin, ruh, zeka. Sonuç olarak, bütün bu tanımlardan zihin kelimesinin günlük dilde öncelikle düşünce, anlayış, kavrayış, akıl, hafıza anlamlarına geldiğini görüyoruz. O halde günlük dilde zihin kelimesini anlamca birbirine yakın veya birbiri ile ilişkili bir grup kelime ile anlamdaş veya onlarla aynı işlevi görecek şekilde kullandığımızı söyleyebiliriz. Yani biz bu kelimeyi, bir grup kelimenin yerine geçecek şekilde, ve bu kelimelere göndermede bulunacak şekilde kullanmaktayız. Kısacası, zihin kelimesinin günlük dilde, bir grup kelimenin anlam ve işlevini bünyesinde toplayan ve onlara işaret eden bir nevi şemsiye terim gibi kullanıldığını söyleyebiliriz. 3

4 B. İKİ FARKLI ZİHİN KAVRAMI David Rosenthal zihne dair iki farklı kavramsallaştırmanın bulunduğunu ifade eder. 6 Birinci kavramsallaştırmaya göre zihinsel haller ve süreçler başka hiçbir şeye benzemezler. Zihinsel olanın bahsedilen bu biricikliği, zihin hakkında bilgilenme tarzımızdan kaynaklanmaktadır. Buna göre, bir zihinsel hal içinde bulunma, bu zihinsel hal hakkındaki bilgimizin neredeyse tümünü edinmek için yeterlidir. Bir ağrı çektiğimde, bir şeye inandığımda, bu hallerin içinde bulunmam, bir ağrı çektiğimi veya bir şeye inandığımı bilmem için kendi başına yeterlidir. Böyle bir durumda, düşündüğüm veya hissettiğim şey hakkındaki bilgilenme tarzım otomatik ve dolaysızdır. Düşünmenin veya hissetmenin ne demek olduğunu sadece kendi düşünmemizden ve hissetmemizden biliriz. Bu özel ve dolaysız bilgilenme tarzı dikkate alındığında, zihinsel haller hakkındaki bilgimizin genellikle zihinsel hallerin başka şeylerle olan bağlantılarından kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Düşünmenin, hissetmenin ve deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu, bunları yaşayarak bildiğimizde, bu hallere dair bilinmesi gerekenin çoğunu, hatta tümünü biliriz; o kadar ki onların doğasını kavramak için başka hiçbir şey gerekli değildir. Bu özel ve dolaysız bilgilenme tarzında başka şeylere ilişkin hiçbir bilgi bulunmadığı için, zihinsel süreçlerin birer tekillik olduklarını, ve kendileri dışındaki başka her şey ile aralarında bir süreksizlik olduğunu düşünmeye yöneliriz. İkinci kavramsallaştırma zihnin çok farklı bir resmini sunar. Zihinsel işlevler, bilindiği gibi, biyolojik donanım ile çok sıkı bağlantılıdır. Biz yalnızca insanlarda ve diğer hayvanlarda zihin ve şuurla karşılaşıyoruz. Canlıların yaşadıkları duyusal deneyimlerin türü, sahip oldukları duyu organlarının türü ile belirlenmektedir. Canlıların bedensel davranışları da genellikle kendi zihinsel süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Düşünme ve akıl yürütme yeteneği, çok gelişmiş beyin yapılarına sahip olmanın bir sonucudur. Bundan başka, insandaki zihinsel yetenekler en fazla, bize yakın akraba olan hayvanlarınki ile benzeşmektedir. Zihin ve biyolojik donanım arasında mevcut bütün bu bağlar göz önüne alındığında, biyolojik işlevler ile çok sıkı bağlantılı olan, ve doğanın geri kalanı ile süreklilik arz eden bir zihin kavramsallaştırmasına ulaşırız. Dolayısıyla zihne dair kafamızdaki resim, birbirini dışlayan karşıt bileşenler içermektedir. Bunlardan birincisine göre zihin doğası gereği diğer bütün doğal süreçlerle süreksiz olan bir tekilliktir. İkincisine göre zihin, zihinsel olmayan çeşitli süreçlerle ilişkili ve 6 David M. Rosenthal (ed.), The Nature of Mind, Oxford University Press, NewYork ve Oxford, 1991, s.4 4

5 onlara bağımlıdır. Zihni birinci tür kavramsallaştırmaya uygun olarak tanımlayanlar içinde Descartes, Locke ve Reid yer almaktadır. Zihni ikinci tür kavramsallaştırmaya uygun tanımlayanlar olarak da Gilbert Ryle, P.F. Strawson, Gareth B. Matthews ve G.E.M. Anscombe sayılmaktadır. C. ZİHNİN HARİTASI Samuel Guttenplan, zihnin sembolik bir haritasını çıkarmak için ilginç bir yöntem kullanır. 7 Yıllar boyunca, derslerine girdiği ve henüz zihin felsefesi ile tanışmamış öğrencilerden, bir zihin sahibi olmayı gerekli kılan şeylerin listesini yapmalarını istemiş. Yıllar içinde biriken cevaplar yan yana geldiğinde çok uzun bir liste oluşmuş. Guttenplan elden geçirdiği bu listenin kısaltılmış bir halini verir, ve listenin bu ham haliyle zihinsel ülke yi (mental realm) temsil ettiğini düşünür: öğrenme yeteneği niyetli eylemek faillik farkındalık inanmak bir ev inşa etmek temsil etme yeteneği seçmek değer biçme yeteneği şuur karar vermek bir tatili arzulamak rüya görmek heyecanlar bir ağrıyı deneyimlemek mutluluğu deneyimlemek duygular yapılan bir şakayı anlamak bir bakış açısına sahip olmak özgür irade sahibi olmak bir kemanı dinlemek hayal etmek bir yazı yazmaya niyetlenmek içgözlem yapmak sevmek melankoli bir resim boyamak algılamak algılama keyif akıl yürütmek bir problem üzerine yoğunlaşma hatırlama bir ağacı görmek kendilik-bilinci konuşma kuramsallaştırmak benlik düşünme dili anlamak sembolleri anlamak isteme irade gücü kızgınlık Guttenplan a göre, bu liste incelendiğinde onun iki tür unsur içerdiği görülür: (i) insanların yaptıkları ya da maruz kaldıkları şeyler, ki bunlar fiiller ile bildirilir; ve (ii) bu tür etkinliklerin ürünleri ya da sonuçları, ki bunları tasvir etmek için isimler kullanılır. Mesela, 1 ile 10 arasındaki bir sayıyı düşünmek bir şey yapmaktır, diğer taraftan 1 ile 10 7 Samuel Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell, 1996, s

6 arasındaki bir sayının düşüncesi ise önceki etkinliğin ürünü olarak görülür. Birinciyi ifade etmek için bir fiil, ikinciyi ifade etmek içinse bir ad öbeği kullanırız. Ürünler şimdilik bir tarafa bırakılırsa, Guttenplan a göre bu listede birbirinden farklı üç etkinlik türünden bahsedilebilir. Bunlar zihinsel ülkenin üç ana kategorisini oluştururlar: - Deneyimlemek (bir ağrısı olmak, kafamızı çarptığımızda yıldızları görmek ) - Tutum takınmak (bir parça çikolatalı kek arzulamak, Dünyanın yuvarlak olduğuna inanmak) - Eylemek (bir çek imzalamak, bir iskemle yapmak, bir bardağa uzanmak) Bunlardan her biri zihnin bir etkinliğidir, ve her birinin kendine özgü bir ürünü vardır: - Deneyimlemek şuur - Tutum takınmak tutumlar - Eylemek eylemler D.1. Deneyimleme ve Şuur Deneyimleme yeteneğimiz ve onunla birlikte belirli şeylerin şuurunda veya farkında olmak, zihnin merkezi etkinliğini oluşturur. Kimilerine göre zihnin asıl gerçek özü burada yatar. Bütün deneyimler içte cereyan eden bir şeyin deneyimidir; şuura göre dışsal olan unsurların içerildiği algılamada bile bu böyledir: Yüksek, çıplak, mavi, dümdüz, dimdik duvarlar. Gözümün hiçbir görüş köşesi yok ki içine bir duvar parçası girmesin. Hep ve yalnız onları görüyorum. Onlardan kaçan gözlerim onlarla karşılaşıyor. Bakıldıkça uzuyorlar; yükseliyor, sertleşiyor ve korkak, yumuşak bakışlarıma kaskatı çarpıyorlar, gözlerimi ezecekler. Başım döndü. Deniz gibi yayılıyor ve beni çeviriyorlar. Serinliklerini hissediyorum. Denizde, çıplak vücudumu saran dalgaların birdenbire taş kesilmeleri gibi, duvarları giyiyorum. Hiç kımıldamıyorlar. Bütün bu hastanenin sessiz, hareketsiz, soğuk, bomboş anlarını onlar doğuruyorlar. 8 8 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Kaynak: Özdemir Sarıca ve diğerleri, Türk Dili ve Edebiyatı, MEB Ders Kitabı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1990, s.262 6

7 Bu pasajda yazarın algıladığı duvarlar yazarın dışında dır, ama duvarlara ilişkin deneyimi, yani onları algıladığında cereyan eden şey yazarın içinde dir. Yine bütün deneyimlerin ortak özelliği, bir şeylere tanık olunmasıdır: belirli şeylerin gözlemlenmesi ve dikkatin onlara yöneltilmesi söz konusudur. Bir ağrımız olduğunda dikkatimizi ona yöneltiriz, ve ona çok yakından tanıklık ederiz. D.2. Tutum Takınma ve Tutumlar Bütün tutum takınmaların iki tane tanımlayıcı özellik sergiledikleri söylenebilir: (a) Her bir belirli tutum için o tutuma işaret eden karakteristik bir davranış türü vardır. Bir kişinin bir şey istemesi, bir şeye inanması ve bir şeye niyetlenmesi arasındaki farkları izah etmek için, o kişinin her bir durumda sergilediği davranışlar arasındaki farklara bakarız. (b) Her bir tutum takınmanın yönelmiş olduğu bir şey vardır: Ali inanıyor ki, telefon bozuktur. Ayşe yeni bir araba istiyor. Ahmet çaydanlıktaki suyu kaynatmaya niyetli. Bu üç örnekte tutumların kendisine yöneldiği şeyler sırasıyla telefonun bozuk olması, yeni bir araba, ve çaydanlıktaki suyu kaynatmak tır. Tutumların kendisine yöneldiği bu unsura, dilbilgisindeki tümleç terimini misal alarak, tutumun tamamlayıcısı diyebiliriz. Dikkat edilirse birinci örnekteki tamamlayıcı, haber kipinde bir bildiri cümlesidir (telefon bozuktur). Bildiri cümleleri varlıklar hakkında doğru veya yanlış olabilen yargılar içerirler. Yani bildiri cümleleri, önermeleri ifade ederler. Diğer iki örnekteki tamamlayıcılar da tam bir cümle şekline sokulabilir: Ayşe istiyor ki, yeni bir arabam var diyebileyim. Ahmet in niyeti o ki, çaydanlıktaki su kaynıyor olsun. Bütün tutum tamamlayıcılarının, bir önerme ifade eden tam bir bildiri cümlesine dönüştürülebileceğini dikkate alan düşünürler, bütün tutum takınma ürünlerinin önermesel tutumlar (propositional attitudes) olarak adlandırılabileceğini kabul ettiler. 7

8 D.3. Eyleme ve Eylemler Başlangıçta eylemlerin de zihinsel ülkenin öğeleri olarak sayılmasına karşı çıkan güçlü bir eğilim vardır. Tutumların bile zihinsel olduklarına güçlükle ikna olanlar, eylemlerin zihinsel sayılamayacak kadar fiziksel bir şey oldukları kanaatindedirler. Bu görüş, zihinselliğin özünde içsel olması gerektiği, ve bu içselliğin gerçek anlamda ancak deneyim ve şuurda sağlandığı, eylemlerin bu özden oldukça uzak kaldıkları inancından kaynaklanmaktadır. Oysa durumun böyle olmadığını bir örnekle gösterebiliriz. Bir adamın bir iskemle yaptığını düşünelim. İskemle yapılırken, iskemlenin kısımlarını oluşturan tahta parçalarının hareketlerini fiziksel bakımdan betimleyebiliriz. İskemle oluşturulurken tahta parçalarının ve iskemlenin diğer kısımlarının, başlangıcından bitişine kadarki hareketi, saf fiziksel nedensel bir açıklama ile betimlenebilir. Böyle bir betimlemede her şey fiziksel yasalara uygun gerçekleşiyor görünür. Fakat bütün bu parçaların bir iskemleyi oluşturacak şekilde bir araya gelişini betimleyen saf bir fiziksel açıklama yapılamaz. Çünkü böyle bir açıklama, hareketleri idare eden bir insan öznesini ve amaçlı bedensel hareketlerini içermek zorundadır. Fail bir öznenin içerilmediği bütün açıklama biçimleri, iskemlenin nasıl ve neden ortaya çıktığını izah edemeyecektir. Bu örnek, eylemlerin saf fiziksel hareketler olarak değerlendirilemeyeceğini, ve eylemlerin zihinsel bir nitelik taşıdıklarını göstermektedir. Ancak eylemler elbette ki fiziksel hareketlerden ibaret değildirler. Bütünüyle zihnin içinde gerçekleşen sayısız eylem türü vardır. Örneğin bize sorulduğu zaman en sevdiğimiz rengi düşünmemiz, ya da bizden 15 ile 22 yi kafamızda toplamamız ama sonucu söylemememiz istendiğinde, kesinlikle bir şeyler yapıyoruz, bir eylemde bulunuyoruz. Son olarak deneyim ve tutum takınma etkinliklerinin bir özneyi gerekli kıldıkları yerde, eyleme etkinliğinin özneden çok bir fail gerektirdiğini belirtmek gerekir. D.4. Mesafelerin Tayini Deneyim, tutum ve eylemin, zihinsel ülkenin birbirinden ayrı üç sabit noktası oldukları düşünülebilir. Zihinsel ülkeye ait her öğenin çeşitli bakımlardan bu noktalara olan yakınlıkları ve uzaklıklarının hesaplanabileceğini de düşünebiliriz. Deneyim, tutum ve eylemi boyutlar gibi düşünebiliriz. Bu boyutların birbirinden farklılığını çeşitli bakımlardan ölçebiliriz. Buna göre, zihinsel öğelerin birbirlerine göre bağıl yerlerini gösteren bir harita 8

9 yapabiliriz. Bu haritada bir öğenin yeri, bu öğenin sözgelimi deneyime ne kadar çok benzediği, ama tutuma ve eyleme ne kadar az benzediğine bakarak belirlenebilir. Guttenplan, zihin ülkesinde mesafeleri ölçmek için kullanılabilecek beş tane özellik bulunduğunu belirtir: - Gözlenebilirlik (observability) - Erişilebilirlik (accessibility) - Dile getirilebilirlik (expressibility) - Yönlendirilebilirlik (directionality) - Kuramsallık (theoreticity) Burada detaylarına girmeden deneyimler, tutumlar ve eylemlerin bu beş bakımın her birinde nasıl derecelendirildiğini veriyoruz: Gözlenebilirlik: Eylemler azami derecede gözlenebilirdir. Tutumlar orta derecede gözlenebilirdir. Deneyimler asgari derecede gözlenebilirdir. Erişilebilirlik: Dile getirilebilirlik: Deneyimler azami derecede erişilebilirdir. Tutumlar orta derecede erişilebilirdir. Eylemler asgari derecede erişilebilirdir. Eylemler orta derecede dile getirilebilirdir. Tutumlar orta derecede dile getirilebilirdir. Deneyimler asgari derecede dile getirilebilirdir. Yönlendirilebilirlik: Tutumlar azami derecede yönlendirilebilirdir. Eylemler orta derecede yönlendirilebilirdir. Deneyimler asgari derecede yönlendirilebilirdir. Kuramsallık: Tutumlar azami derecede kuramsallaştırılabilirdir. Eylemler orta derecede kuramsallaştırılabilirdir. Deneyimler asgari derecede kuramsallaştırılabilirdir. 9

10 Bu beş bakımdan, zihinsel öğelerin birbirlerine göre bağıl konumları belirlendiğinde harita şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Bu haritada sözgelimi ağrının konumunun nasıl belirlendiğini görelim: Ağrı bir deneyim biçimi olarak görülür, ancak bir deneyim olarak adlandırılamayacak ağrı biçimleri de vardır. Örneğin ağrılar azami derecede erişilebilir oldukları halde, bir zihnin belirli bir anda ağrının farkında olmadığını yine de düşünebiliriz. Ağrının bazı durumlarda gözlenebilir olduğunu düşünürüz (mesela trafik kazalarındaki yaralanmaları düşünün); yine de pek çok durumda ağrının üçüncü şahıslar tarafından gözlenebilmesi zordur. Ağrıyı dille ifade etmek kolay değildir ama imkansız da değildir; örneğin bazen edebi metinlerde ağrının çarpıcı betimlemeleri ile karşılaşırız. 9 Genelde ağrıların yöneldikleri bir içerik yoktur, ama yine de bir ağrı deneyimine eşlik ettiği söylenebilen asgari düzeyde bir tür yönlendirilebilirlik vardır: şöyle, şöyle olsaydı bu ağrı olmayacaktı dediğimizde ağrıların onlardan kurtulma arzusu ile birlikte geldikleri düşünülebilir. Son olarak, ağrının kuramsallık özelliğinin gözlenebilirliğinden fazla olduğu durumları düşünmek mümkündür: Doktor sırtınızdaki ağrının sebebini, daha önce bacağınızdaki ağrı yüzünden bir süre boyunca düzgün yürüyememiş ve oturamamış olmanıza dayandırarak açıklayabilir. Bütün bu değerlendirmeler dikkate alındığında ağrının deneyime çok yakın bir yerlerde olması, ama hem tutuma hem de eyleme doğru çok az kaymış olması gerektiği sonucu çıkar. 9 Yukarıda sayfa 22 de Peyami Safa ya ait edebi pasajda, bir deneyim türü olarak sıkkın bir ruh halinin tasviri buna ayrı bir örnektir. 10

11 I. BİR FELSEFE DALI OLARAK ZİHİN FELSEFESİ A. YENİ BİR DİSİPLİN Zihin felsefesi için, felsefenin günümüzde en hızlı gelişen ve büyüyen dallarının başında geldiği söylenebilir. Felsefeye dair kaleme alınan eserlerin ve makalelerin, gittikçe daha büyük bir kısmının konusunu zihin felsefesi teşkil eder hale geldiği gibi, aynı zamanda okuyucunun da rağbet ettiği ve ilgi duyduğu felsefe yazıları, yine zihin felsefesi üzerine yazılmış olanlardır. 1 Bunun en önemli sebebi hiç kuşkusuz, zihin felsefesinin son derece merak uyandırıcı bir konu alanına sahip olmasıdır. Geleceği parlak görünen bu felsefe disiplini nispeten yeni sayılır. Bu disiplinin önde gelen kişiliklerine bakıldığında, zihin felsefesinin özellikle analitik felsefe geleneği içinde ve İngilizce konuşulan dünyada gelişip serpildiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu alanın bütün temel eserleri ingilizcedir, ve İngilizce de geliştirilmiş kendine has bir terminoloji, onun omurgasını oluşturur. Zihin felsefesinin yeniliği özellikle ismindedir: zihin felsefesi tabiri bilhassa yirminci yüzyıldan önce kullanılmıyordu. Bir örnek vermek gerekirse, Paul Edwards ın editörü olduğu Encyclopedia of Philosophy nin 1967 baskısında 2 bile zihin felsefesi deyimi (İngilizce de, mind philosophy veya philosophy of mind ) bir madde başlığı olarak yer almaz. Bunun yerine mind-body problem (zihin-beden sorunu) veya other minds (başka zihinler) gibi madde başlıkları altında, bugün ve geçmişte zihin felsefesinin önemli konuları yerini tutan felsefe sorunlarının işlendiğini görmekteyiz. İlginç bir nokta, sözü geçen ansiklopedinin mind-body problem başlıklı maddesini kaleme alan Jerome Shaffer ın aynı zamanda Philosophy of Mind 3 ismiyle bir eser yazmış olması ve bu eserin, Zihin Felsefesi Açısından Bilinç, Ruh ve Ötesi 4 adı ile Türkçe ye bir çevirisinin yayımlanmış olmasıdır. Bu çeviride kullanılan türkçe terminoloji eleştiriye fazlasıyla açık olmakla birlikte, bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla zihin felsefesi konusunda Türkçe de yayımlanmış ilk eser sayılsa gerektir. Kısacası, zihin felsefesi deyimi, bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilkönce bir kısım eserlerin ve makalelerin başlığı olarak belirmeye başlamış, daha sonra yavaş yavaş, 1 Hiç kuşkusuz bu söylenenler Türkçe literatür için geçerli değildir. Burada kastedilen bilhassa İngilizce literatürdür. Son birkaç senedir zihin felsefesi konusunda Türkçe eserlerin (ki bunların neredeyse tamamının çeviri olduğunu söyleyebiliriz) sayısı artmaya başladıysa da, bu alanın hala çok fakir olduğu bir gerçektir. 2 Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, 8 cilt, Londra ve NewYork, Jerome A. Shaffer, Philosophy of Mind, Prentice-Hall, New Jersey, Jerome A. Shaffer, Zihin Felsefesi Açısından Bilinç, Ruh ve Ötesi, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık, İstanbul,

12 zihin konusuyla doğrudan veya dolaylı bir biçimde bağlantılı olan felsefi sorunların, psikoloji, sosyoloji ve benzeri bilimlerden bağımsız bir biçimde, sistemli ve derli toplu ele alındığı felsefe dalının ismi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Artık günümüzde zihin felsefesi, üniversitelerde önemli bir ders olarak okutulmakta, ve uzmanlık alanını zihin felsefesi olarak belirleyen pek çok akademisyen bulunmaktadır. B. ZİHİN FELSEFESİNİN KONUSU Zihin felsefesi, zihinsel fenomenlerin doğasına, ve dünyaya dair sistematik bir açıklamada bunların tuttuğu yere ilişkin sorularla ilgilenir. Bir ağrı, bir düşünce, bir zihinsel imge, bir arzu, bir duygu ne türden bir şeydir? Bir kişi veya bir şey için, düşünmek, hissetmek, zihninde ölçmek, hayal etmek, kızgın olmak, aşık, mutlu ya da şuurlu olmak nedir? Zihin felsefesinin görevi zihinle ilgili olan kavramları (bu arada zihin kavramının kendisini de) ele alıp çözümlemektir. Bu kavramlardan her birinin doğasını, aralarındaki ilişkileri keşfetmek, bu kavramların nasıl sınıflandırılması gerektiğini ve başka belirli kavramlarla, bilhassa madde ve enerji, insan bedeni, ve en çok da merkezi sinir sistemi kavramlarıyla nasıl ilişkilendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktır. 5 Bazı kimseler zihin felsefesini zihin-beden sorunundan ibaret sayma eğilimindedirler. Bunlara göre, zihin felsefesinin sorduğu sorular ve araştırdığı konuların tümü, neticede zihinbeden sorunundan ortaya çıkarlar veya bu sorunla bir şekilde ilişkilidirler. Zihin felsefesi çözülmez sorularla doludur: şuurla ilgili meseleler, kişisel özdeşlik, fiziksel ölümden sonraki hayat, iradenin özgürlüğü, zihinsel hastalıklar, davranışta zihnin rolü, duygunun doğası, insan ve hayvan psikolojilerinin karşılaştırılması, ve diğer birçokları. Fakat bu konuların her biri eninde sonunda, basitçe zihin-beden sorunu olarak adlandırılan tek bir temel soru ile bağlantılıdırlar: zihin nedir, ve onun bedenle ya da genelde fiziksel olanla ilişkisi nedir? 6 5 Jerome A. Shaffer, Philosophy of Mind, The New Encyclopedia Britannica Macropedia, cilt 12, Encyclopedia Britannica Inc., USA, 1974, s William G. Lycan, Philosophy of Mind, Nicholas Bunnin, E.P.Tsui-James, The Blackwell Companion to Philosophy, Blackwell, 2002, s

13 Zihin felsefesinin ele aldığı sorulardan bazıları günümüzde diğer sorulara kıyasla daha çok alaka çekerler: Düşünen bir varlığı, sözgelimi taş gibi, zihinsel bir hayata sahip olmadığını farz ettiğimiz bir şeyden, özde ayıran nedir? Plastik, silikon ve kablolardan yapılmış bir bilgisayar gerçekten acı çekebilir mi, veya korkuya kapılabilir mi, veya dış yüzeyinin kaşınmasını isteyebilir mi? Eğer öyleyse, bilgisayarın hangi malzemeden yapılmış olduğu bir sorun oluşturur mu? Eğer bir sorun oluşturmuyorsa, insan beynini oluşturan malzemeyi bu kadar özel kılan nedir? Bu türden sorular günümüzde hala bilimlerin cevaplayacağı, onların sahasına giren bilimsel sorular olarak görülmezler. 7 Bu sorular hala, ancak felsefede ele alınabilen felsefi sorulardır, çünkü henüz bu soruları cevaplamaya nasıl başlanması gerektiği konusunda bile devam eden ciddi anlaşmazlıklar vardır. Bizler gerçekten içgözlem yapıyor muyuz? Ya da gerçekten kendi kavramlarımız ve sözcüklerimizin anlamları üzerine refleksiyon yapıyor muyuz? Bizler kendi zihinsel yaşantılarımızın, veya bu yaşantılar üzerinde düşünürken başvurduğumuz kavramların yanılmaz otoriteleri miyiz gerçekten? Yoksa yalnızca bilim adamlarının bize anlattıklarına mı itimat etmeliyiz? Psikoterapistlerin bilinçsiz güdülerimiz hakkında, Skinner cı psikologların davranışlarımız hakkında, veya nörofizyologların beyinlerimiz hakkında anlattıklarına? 8 Bu gibi konularda insanlar yoğun tereddütler içindedir; bu soruların işaret ettiği konu alanı üzerine bir zihin açıklığına bir türlü ulaşılamamıştır. Eğer birisi çıkıp da bu esrarlı soruları çözümleyip halledecek bazı deneyler düşünüp bulabilseydi, doğrusu bu harika olurdu. Ancak rahatsız edici gerçek şu ki, bugüne kadar hiç kimse insanları bu konularda tatmin edememiştir. O kadar ki, bu konular hakkında düşünmeye nasıl başlanması gerektiği hususunda bile zorluklarla karşılaşırız. Bütün bu sebeplerden ötürü, bu türden sorular ancak felsefenin, özelde de zihin felsefesinin ilgilendiği sorular olarak dururlar. Zihin felsefesinin konu alanını sistemli bir şekilde düzenleyen yaklaşımlar da vardır. Bunlardan birisine göre 9 zihin felsefesinin konuları üç ana başlığa ayrılabilir: A. Zihnin Doğası. a. Zihin ve beden b. Benliğin doğası: kişisel özdeşlik c. Zihinler ve makineler d. Yönelimsellik 7 Georges Rey, Contemporary Philosophy of Mind, Blackwell, Oxford, 1997, s.1 8 Rey, loc. cit. 9 Ted Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, NewYork, 1995, s

14 e. Şuur e1. Şuurdan vazgeçilebilir mi? e2. Şuur ve zihinsel eğilimler (bilinçsiz arzu ve inançlar dahil) arasındaki ilişkiler B. Zihne Dair Bilgimiz a. Kendi zihnimiz b. Başka zihinler C. Zihinsel İçerikler a. Bilişsel haller a1. Emin olma a2. İnanma a3. Tahmin etme a4. Varsayma a5. Katıksız ilgi hali b. Hissi haller b1. Duygular b2. Heyecanlar b3. Ruh halleri (keyifli olmak, canı sıkkın olmak gibi) c. İradi haller c1. Eylem felsefesi c2. İstenç c3. Özgürlük ve belirlenimcilik Son olarak, zihin felsefesinin gerçek konu alanını kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde sergileyen bir kaynak, Ek-1 de verilmiştir. Bu, zihin felsefesi üzerine, konulara göre başlıklandırılmış, oldukça kapsamlı ve notlandırılmış, 5702 kaynak içeren İngilizce bir bibliyografyanın yalnızca konu başlıkları alınarak oluşturulmuştur. 14

15 C. DOĞA BİLİMLERİ VE ZİHİN BİLİMLERİ Zihin felsefesi halihazırda bir Rönesans olarak nitelendirilebilecek bir gelişme içindedir. Yukarıdaki soruların doğal olarak gündeme getirdiği zihin üzerine açıklayıcı konuların bir çoğuna yönelik yeniden uyanan hevesli bir ilgi gözlenmektedir. Zihin felsefesinin soruları bir zamanlar oldukça önemli sorulardı. Platon, Aristoteles, Descartes, Locke, Hume ve Kant gibi önemli düşünürler, belirli türden bilgiye sahip olabilmesi için zihnin nasıl bir şey olması gerektiği gibi konularda uzun süre kafa yormuşlardır. Buna rağmen zihin felsefesinin soruları daha sonraları gündemden düşmüş, unutulmuşlardır. Ancak bu yüzyılın ortalarından itibarendir ki, felsefenin içinden ve dışından büyük sayıdaki araştırmacılar bu konulara tekrar yönelmişlerdir. Zihin ve maddeyi kökten ayıran düşüncenin mimarı olan Descartes ten bu yana, bilimde çok büyük gelişme yaşandı. Ancak bu gelişme nedense muvazeneli bir biçimde gerçekleşmedi. Maddeyi konu alan doğa bilimleri Descartes ten bu yana her türlü tahminin ötesinde bir gelişme gösterdi. Maddeyi ve fiziksel evreni kavrayışımız olağanüstü boyutlarda evrilip, kalkındı. Ama gerçekliğin öteki tarafını meydana getiren zihin konusunda dikkate değer bir gelişme yaşandığı söylenemez. Bu alana ilişkin modernist tasarının büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını belirtmek gerekir. Zihin ve zihinle ilgili konulardaki bilgi ve kavrayışımız doğa bilimleri alanındakiyle kıyas kabul etmez derecede zayıf, temelsiz, şüpheli, güvenilmez, dar, kısıtlı ve basmakalıptır. Durum böyle olunca, en azından bu muvazenesiz gelişmenin sebeplerini öğrenmek bile can alıcı bir önem kazanmaktadır. Neden doğa bilimleri ile kıyaslanabilir bir zihin bilimi ya da bilimlerine sahip değiliz? İşte bu sebepleri bulup çıkarmak zihin felsefesinin belki de en yüce idealleri arasında yer almaktadır. D. ZİHİN FELSEFESİNİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ VE YÖNTEMLERİ Zihin felsefesinin konu alanı bir çok disiplininki ile çakıştığı durumda, kullandığı kendine has yöntemler onun ayrı bir çalışma alanı olarak tanınabilmesini sağlar. Zihin felsefesini diğer araştırma alanlarından ayırırken hemen göze çarpan önemli bir hususiyet, onun ele aldığı konudur, yani zihin ve yanı sıra onun türlü belirtilerinin doğası. Bu hususiyet, zihin felsefesini astronomi ve fizik gibi hareket halindeki maddeyi 15

16 inceleyen deneysel bilimlerden; geometri ve cebir gibi matematiksel ilişkileri inceleyen formel (biçimsel) disiplinlerden; ve sanat felsefesi ya da hukuk felsefesi gibi felsefenin diğer alanlarından ayırmaya yarar. Fakat ele aldığı konu tek başına zihin felsefesini ayırt etmeye yetmez, çünkü zihin, başka disiplinlerin de, bunların arasında bilhassa psikolojinin ve aynı şekilde biyolojinin belirli alt dallarının, fizyolojinin, sosyolojinin ve antropolojinin de araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu alanlarla karşılaştırıldığında zihin felsefesini ayrı kılan şeyin kullandığı yöntem olduğu görülür; çünkü o, ayrıntılı duyusal gözlem, öngörülerin formülleştirilmesi, deneylerin tertiplenmesi, tümevarımlı sağlama, olumsal genellemelerin, kuramların ve yasaların bulunması ve sınanması gibi unsurları içeren deneysel araştırma yöntemlerine başvurmaz; fakat bunun yerine felsefi tefekkür yöntemine müracaat eder. Bu yöntem, anlamların sorgulanmasını, kavramların çözümlenmesi ve aydınlatılmasını, zorunlu doğrulukların aranmasını, tümdengelimli çıkarımın, saçmaya indirgemenin, ve sınırsızca yinelenen terimler içeren kanıtların ve diğer apriori muhakeme (önsel akıl yürütme) biçimlerinin kullanılmasını, ve insan düşüncesi ve çabasının temel biçimlerinin altında yatan ve onları haklılandıran esaslı ilkelere ulaşmayı ve bu ilkeleri değerlendirmeyi içerir. 10 Zihin felsefesinin en önemli özelliği, belki de bütün felsefe dalları içinde, felsefenin içinden ve dışından alanlarla en fazla ilişkisi olan bir disiplin olmasıdır. Bir zihin felsefecisinin çok farklı ve çok çeşitli konularla ilgilenmek zorunda kalması hiç de olağandışı bir durum değildir, ve bu onu farklı alanlardan araştırmacılar ile ilişki içinde olmaya, onlarla ortak çalışmalar yürütmeye yönlendirir. Çoğu kez zihin felsefesinin interdisipliner (disiplinler arası) ya da multidisipliner (birden çok disiplinli) bir uzmanlık alanı olduğu söylenir. Zihin felsefesi her ne kadar kendi başına bir araştırma alanı olsa da, başka alanlarla çok önemli ilişkiler içindedir. Birincisi, kullandığı ve genelde felsefeye özgü olan yöntemler, başka alanlarda sağlamış oldukları sonuçlar bakımından sınanmış olmalıdırlar: eğer bir yöntem başka alanlarda başarı sağlamışsa, aynı yöntemi burada da kullanmak akla uygundur; ama başka alanlarda başarı sağlayamamışsa, burada kullanılması o yöntemi şüpheli kılacaktır. İkincisi, bilgi teorisi, metafizik, mantık, etik, ve din felsefesi gibi alanlarda ulaşılmış bulunan neticeler zihin felsefesini yakından 10 Jerome A. Shaffer, Philosophy of Mind, The New Encyclopedia Britannica Macropedia, cilt 12, Encyclopedia Britannica Inc., USA, 1974, s

17 alakadar ederler; ve buna karşılık zihin felsefesinde elde edilen neticeler de dolaylı yoldan bu alanlar için önem arz ederler. Bundan başka bu karşılıklılık, zihin felsefesi ile nöroloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi deneysel disiplinler arasında da aynen söz konusudur. Buna göre, zihin felsefecisi sürekli olarak kendisini ilgili bütün araştırma alanlarındaki gelişmelerle bilgilendirmek durumundadır. 11 Bir başka kaynakta 12 zihin felsefesinin ilişkili olduğu alanlar şu şekilde sıralanmıştır: - Epistemoloji - Metafizik - Ahlak Felsefesi - Bilim Felsefesi - Psikoloji Felsefesi - Bilişsel Bilim (cognitive science) - Sibernetik - Enformasyon Kuramı - Psikoloji - Sinirbilim (neuroscience) II. ZİHNİN TANIMI A. KURAMSAL TANIMLAR Zihin felsefesinin odağında hiç kuşkusuz zihin kavramı bulunur. Her kavram gibi bu kavramın da bir tanımının istenmesi doğaldır. Ancak daha tanımlama aşamasında büyük güçlüklerle karşılaşırız. Çünkü her tanım, kendine has bir bakış açısını da beraberinde getirir. O yüzden tek bir zihin kavramından ve bu kavramın tanımından bahsetmek yerine, her biri zihne dair kendine has bir kavramsallaştırma sunan farklı zihin kuramlarından bahsetmek gerekir. Kavramın tanımlanması ve anlaşılması, kuramın bütün boyutlarıyla anlaşılıp içselleştirilmesi sayesinde ancak dolaylı olarak gerçekleşebilmektedir. 11 Shaffer, loc. cit. 12 Ted Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, NewYork, 1995, s

18 Felsefe tarihinde düşünürlerin zihne dair bu tür kuramsal tanımlar geliştirdiklerini biliyoruz. Shaffer bu tür tanımlara üç farklı örnek sunmaktadır: A.1. Zihinsel Töz Kuramı Son derece açık ve anlaşılır olan beden kavramıyla karşılaştırıldığında genellikle zihinsel töz veya saf-benlik, kavrayış gücü gibi çeşitli şekillerde isimlendirilen Descartes in zihin kavramı oldukça karanlık ve anlaşılması güçtür. Genel kabule göre zihin, bizim sürekli değişen ve çeşitlilik arz eden eylemlerimizin ardında yatan kalıcı, maddesel olmayan ve yer kaplamayan bir varlıktır. Sözü edilen eylemler düşünmeyle ilgili bütün eylemeler veya geniş anlamıyla kavrayış yetimizle ilgili eylemlerdir. Kısacası zihin şüphe eden, anlayan, tasarlayan, kabullenen, reddeden, isteyen, direnen, ve ayrıca hayal edip duyumsayan şeydir (Meditations, II). Düşünme eylemi zihinsel tözün mahiyeti olarak kabul edile geldiği için bu tözün yukarıda sözü edilen eylemlerin ortaya konmasıyla kendini belli ettiği varsayılır. Buradaki temel zorluk töz mefhumuna bir içerik kazandırmaktır. Locke, neolduğunu-bilmediğim-bir şey şeklinde içi doldurulmaya çalışılan töz mefhumunun aslında nasıl-olduğunu-bilmediğim-bir şekilde işlev gören daha karmaşık bir kavram olduğuna dikkat çeker. Hume ise bu kavramın hiçbir şekilde içinin doldurulamayacağını iddia eder. Kant a gelince (Saf Aklın Eleştirisi nde) paralojizmlerle ilgili tartışmalarında, bir çeşit mutlak öznenin metafizik kanıtlanmasında başvurulan usavurmalarda, ihtiyaç duyulan karmaşık ve belirsiz mantıksal donanımlar dolayısıyla bu kavramın gündeme sokulduğunu savunur. 13 A.2. Demet Kuramı Zihinsel töz kavramına bir açıklık getirmenin mümkün olmadığına inanan pek çok düşünür daha verimli ve akla yatkın gördükleri ve önderliğini Hume un yaptığı görüşe yöneldiler. Demet veya buket olarak isimlendirilen bir kavrama başvuran bu görüşe göre zihin, farklı algıların bir toplamı, bütünü ya da demetinden başka bir şey değildir. Sürekli bir akış ve hareket içinde bulunan sözü edilen algılar veya aklın ideleri, kavrayamadığımız bir çabuklukla birbirlerine bağlanırlar, birbirlerinin yerine geçerler ve birbirlerini takip ederler; böylece bir dizi demetler, algı demetlerini oluştururlar (İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, I, IV, 6). 13 Jerome A. Shaffer, Mind-Body Problem, Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, 8 cilt, Londra ve NewYork, 1967, s

19 Buradaki sorun, dışımızdaki olayların nasıl olup da bu algı demetlerinden herhangi biriyle değil de, içlerinden sadece belirli bir tanesi ile ilişkilendirilebildiğidir. Hume bu ilişkilendirmelerin birbirine benzeme, çağrışım ve nedensellik gibi vasıtalarla yapıldığını savunmakla beraber, aynı eserine daha sonra yaptığı bir eklemede (1739), zihnin basitliği ve özdeşliği konusunda bir takım yanlışlara düştüğünü kabul etmektedir. Hume a göre anahtar durumundaki hafıza, diğer bir olanaklı açıklamaya kapı açmaktadır. Ona göre, olaylar daha sonra hatırlanabildikleri ölçüde bu olayların aynı zihnin içinde birlikte varoldukları savunulabilir. Bu sav açıklama için gerekli bir koşul olmaktan çok, yeterli bir koşul durumundadır. Çünkü Hume un da belirttiği üzere, hatırlayamadığımız pek çok geçmiş düşüncelerimiz de vardır. Bununla birlikte, eleştirilere göğüs gerebilmiş bir demet kuramına sahip değiliz. Benzerlik, çağrışım veya nedensellikle ilgili savlar son derece zayıftırlar. Çünkü yalnızca aynı zihnin içinde bulunan olayların birbiri ile sözü edilen şekillerde ilişkilendirilebileceği son derece açık bir gerçektir. Oysa ki, ayrı zihinlerde bulunan zihinsel olayların yine sözü edilen şekillerde birbiri ile ilişkilendirilebilmesinin de mümkün olduğunu biliyoruz. Hume, eğer zihinsel olayların birbirinden bağımsız olarak varolabildikleri kabul edilirse, bu durumda onları birbiri ile ilişkilendiren bir takım ilkelerin de bu zihinsel olaylara içsel ve arızi olarak varolabildiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, sözü edilen eleştiriyi reddeder. Çünkü ona göre, zihinsel olayların içsel olarak barındıracakları bu ilkeler, başkalarının iddia ettiği gibi farklı zihinler dolayısıyla gündeme gelen doğal ve dışsal bir birlikten çok, yapay bir birlik doğururlar. Diğer taraftan zihinsel olayların hafıza vasıtasıyla birbirine bağlandığını dile getiren açıklama, doğal bir birliğin bulunduğuna kanıt oluştursa da, döngüselliğe düşmekten kurtulamaz. Çünkü geçmişe ait bir zihinsel olayın anısı, ancak bu geçmiş olay yine aynı kişi tarafından tecrübe edildiyse söz konusudur. Dolayısıyla hafıza kavramı, zihin kavramına önsel olarak ihtiyaç duyar, ve bu yüzden zihin kavramının açıklanmasında kullanılamaz. 14 A.3. Şuur Akımı Kuramı Zihinsel töz kuramı ile demet kuramı arasında orta bir yol bulma gayesiyle yapılan bir girişimle, William James, zihnin bir şuur akımı olduğu görüşünü ortaya atar. Ancak şuur kaybının söz konusu olduğu durumları göz önüne aldığımızda, daha önce sahip olduğumuz zorlukları çözmekte bu görüşün de yetersiz kaldığını görürüz. Çünkü, eğer şuur akımının şuur 14 Jerome A. Shaffer, Mind-Body Problem, Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, 8 cilt, Londra ve NewYork, 1967, s

20 kaybının söz konusu olduğu durumlarda da devam ettiğini varsayarsak, bu durumda zihinsel töz kuramında söz konusu olan zorluklarla karşı karşıya kalırız. Yok eğer şuur kaybı sırasında şuur akımının da kesildiğini varsayarsak, bu sefer de şuurda bir takım boşlukların veya kesintilerin mevcudiyetini kabul etmek zorunda kalırız ki, bu da demet kuramında söz konusu olduğu gibi, birbirinden ayrı parçaları birbirleri ile ilişkilendirmeye kalktığımızda yüzleştiğimiz zorlukları karşımıza çıkarır Shaffer, loc. cit. 20

I. BİR FELSEFE DALI OLARAK ZİHİN FELSEFESİ

I. BİR FELSEFE DALI OLARAK ZİHİN FELSEFESİ I. BİR FELSEFE DALI OLARAK ZİHİN FELSEFESİ A. YENİ BİR DİSİPLİN Zihin felsefesi için, felsefenin günümüzde en hızlı gelişen ve büyüyen dallarının başında geldiği söylenebilir. Felsefeye dair kaleme alınan

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 Psikolojiye Giriş Bilişsel Gelişim Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 2 Okuma raporu #1 Alkolizm için Freudyen bir açıklama getirin. Daha sonra da davranışçı bir açıklama getirin. Son

Detaylı

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle algı ve algısal Gestalt Psikoloji Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal örgütlenme" konularında yoğunlaşmış

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N İnsan var olduğu günden bu yana, evrende olup bitenleri anlama, tanıma, sırlarını çözme ve doğayı kontrol altına alarak rahat ve

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ SİSTEMATİK FELSEFE BAĞLAMINDA PLATON ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI. Prof. Dr. Arslan Topakkaya, İstanbul, Nobel Yay. 2013, 310 s.

KİTAP İNCELEMESİ SİSTEMATİK FELSEFE BAĞLAMINDA PLATON ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI. Prof. Dr. Arslan Topakkaya, İstanbul, Nobel Yay. 2013, 310 s. KİTAP İNCELEMESİ SİSTEMATİK FELSEFE BAĞLAMINDA PLATON ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI Prof. Dr. Arslan Topakkaya, İstanbul, Nobel Yay. 2013, 310 s. Evren Erman Rutli * Aristoteles ve Platon, hiç kuşkusuz felsefe

Detaylı

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Neisser (1967) yılında bilişsel psikolojiyi; «Biliş terimi, duyusal girdilerin dönüştürüldüğü, azaltıldığı,

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir.

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir. Yargı cümlelerinde sınıf terimler birbirlerine tüm ve bazı gibi deyimlerle bağlanırlar. Bunlara niceleyiciler denir. Niceleyiciler de aynen doğruluk fonksiyonu operatörleri (önerme eklemleri) gibi mantıksal

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM Biçimselleştirme Burada sunulan haliyle bu sembolik gösterim diline önermeler mantığı dili denir. Şimdi günlük dilden çeşitli cümlelerin sembolik biçimler şeklinde nasıl ifadelendirilebileceğini (yani

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması

İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 9, Nisan / April 2016: 235-240 İnceleme Makalesi / Review Article İNCELEME / REVIEW İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan FİLOZOF BEYİN Yücel KILIÇ İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Bilgisayar II: «Konular ve Sunumlar» İstanbul, 08-15 Nisan

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Özgürlük Hukuku. Vehbi Hacıkadiroğlu

Özgürlük Hukuku. Vehbi Hacıkadiroğlu Özgürlük Hukuku Vehbi Hacıkadiroğlu İstanbul, 2013 Tarihçi Kitabevi Yayınları 41 Felsefe Dizisi: 1 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör ve kapak tasarımı: Ayşe Görkem

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim.

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. 4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. Kazanımlar: 1- Immanuel Kant ın etik görüşünü diğer etik görüşlerden ayıran

Detaylı

ÜNİTE:1. Felsefe Nedir? ÜNİTE:2. Epistemoloji ÜNİTE:3. Metafizik ÜNİTE:4. Bilim Felsefesi ÜNİTE:5. Etik ÜNİTE:6. Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7.

ÜNİTE:1. Felsefe Nedir? ÜNİTE:2. Epistemoloji ÜNİTE:3. Metafizik ÜNİTE:4. Bilim Felsefesi ÜNİTE:5. Etik ÜNİTE:6. Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7. ÜNİTE:1 Felsefe Nedir? ÜNİTE:2 Epistemoloji ÜNİTE:3 Metafizik ÜNİTE:4 Bilim Felsefesi ÜNİTE:5 Etik 1 ÜNİTE:6 Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7 Estetik ÜNİTE:8 Eğitim Felsefesi 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Nazım Gökel. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, (Dahili: 1410)

Nazım Gökel. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, (Dahili: 1410) Nazım Gökel Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 113. 0090-348- 8222350 (Dahili: 1410) ngokel@aol.com EĞİTİM Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) Sistematik

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

Benlik Bilgisinin Değişik Yönleri

Benlik Bilgisinin Değişik Yönleri Benlik Bilgisinin Değişik Yönleri Benlik Şemaları Biliş, bireyin kendi iç koşulları ve içinde yaşadığı fiziksel ve toplumsal çevreye ilişkin olarak işlediği bir bilgi, inanç ya da düşünce olarak tanımlanabilir.

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler İçindekiler xiii Önsöz ı BİRİNCİ KISIM Sofistler 3 1 Giriş 6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler 17 K a y n a k la r 17 Sofistlerin G enel Ö zellikleri

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

A.3. Töz Düalizmi. A.3.a. Etkileşimcilik. Londra ve NewYork, 1967, s.341 2 İbid. s.341

A.3. Töz Düalizmi. A.3.a. Etkileşimcilik. Londra ve NewYork, 1967, s.341 2 İbid. s.341 A.3. Töz Düalizmi Düalizmin temel tezinin zihin ve bedenin birbirinden bağımsız bir varlığa sahip olduğu yukarıda belirtilmişti. Bu bağımsız varoluşun doğası hakkında da farklı görüşler vardır. Zihin ve

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 1 Sorumluluk-Ahlak-Etik-Etik Teorileri

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 1 Sorumluluk-Ahlak-Etik-Etik Teorileri Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 1 Sorumluluk-Ahlak-Etik-Etik Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Sorumluluk Sorumluluk; kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını

Detaylı

Literatür Değerlendirmesi ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR TARAMASI VE ETİK. Literatür kaynakları neler olabilir?

Literatür Değerlendirmesi ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR TARAMASI VE ETİK. Literatür kaynakları neler olabilir? Literatür Değerlendirmesi ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR TARAMASI VE ETİK Bir konuyu araştırma süreci İlgilendiğiniz alanda, bir soruyu kendinize yanıtlamadan önce o soru hakkında neyin zaten bilindiğini bulmanın

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ fizik güncesi MARMARİS KAMPÜSÜ Haftalık E-bülten Sayı: 3 / 13.03.2015 Hazırlayanlar Defne TÜRKER Herkes zekidir. Ancak bir balığı ağaca tırmanma kabiliyetine göre değerlendirirseniz tüm hayatını aptal

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın.

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın. MUTLULUĞU ARTTIRMAK İÇIN BILIMIN KANITLADIĞI ON BASIT FAALIYET Bilimsel çalışmaların sonuçlarına kulak verdiğimizde mutluluğunuzu arttırmak için yol gösterebilirler. Aşağıdaki faaliyetleri 10 gün düzenli

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi GERÇEĞİ TÜMÜYLE ELE ALIP İNCELEYEN VE BUNUN SONUCUNDA ULAŞILAN BİLGİLERİ YORUMLAYAN VE SİSTEMLEŞTİREN

Detaylı

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir.

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir. A-Grubu 1. Soru (B-Grubu 3. Soru ile aynı) Not: bu soruda öncül ve sonuçları sınavda istendiği gibi, verilen boş kağıda açıkça yazmayanlar ve soru kağıdı üzerinde altını çizmek vb. yöntemlerle gösterenlerin

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü. Lisans Programı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü. Lisans Programı Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans Programı Biz Kimiz? 14 Tam Zamanlı Öğretim Üyesi 2 Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi 5 Araştırma Görevlisi University of Alberta, Canada Epistemoloji, Metafizik, Metafelsefe

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil 9. SINIFLAR 1.Yazılı 19 Mart 2014 Sağlık - Tarih 1.Yazılı 21 Mart 2014 Kimya Yabancı Dil 1.Yazılı 24 Mart 2014 Fizik - Coğrafya 2.Yazılı 21 Nisan 2014 Sağlık - Tarih 2.Yazılı 24 Nisan 2014 Kimya Yabancı

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr?

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG & YGS- LYS Dedikleri Bu seminerimizle TEOG & YGS- LYS sisteminde yapılan son değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Örneğin, A) Sınava toplam kaç başvurunun olduğu,

Detaylı

DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Dikkat, * *Dikkati konu üzerinde toplamadan çalışmayı sürdürmek boşuna zaman kaybıdır. Çünkü dikkat olmadan

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

İkinci Basımın Ön Sözü

İkinci Basımın Ön Sözü İkinci Basımın Ön Sözü Bu basım kısmen eleştirilerin sonucunda, kısmen öncekindeki belli boşluklardan dolayı ve içinde yer aldığım etkinliğin doğasına -eğitime ve özellikle eğitimde araştırmaya felsefenin

Detaylı

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM Jean Piaget ve Jerome Bruner Biliş ne demektir? Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim neleri kapsar? Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

ÖDEV ETİĞİ VE İMMANUEL KANT

ÖDEV ETİĞİ VE İMMANUEL KANT 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemi Alman filozofu ÖDEV ETİĞİ VE İMMANUEL KANT Yrd. Doç. Dr. Serap TORUN Ona göre, insan sadece çevresinde bulunanları kavrayıp onlar hakkında teoriler kuran teorik bir akla sahip

Detaylı

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu)

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu) Kavram Haritaları Hiyerarşik KH Hiyerarşik Olmayan KH ( Ağ, Örümcek Harita) Zincir KH Sınıflandırma Haritası Vee Diyagramları Neden-Sonuç Diyagramları Balık Kılçığı Döngü Göstergesi Olay Zinciri Dizileri

Detaylı