UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDAKİ BENZERLERİYLE KIYASLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDAKİ BENZERLERİYLE KIYASLANMASI"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Mayıs 2011 / ESKİŞEHİR UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDAKİ BENZERLERİYLE KIYASLANMASI Hamdi EROL Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, Eschenweg 11, Dahlewitz, Blankenfelde-Mahlow, Almanya Tel: : E-Posta: ÖZET- Geçmiş dönemlerde Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin ülkemizdeki çalışma şartlarına yönelik, aralarında TMMOB, UHUM, MEDAK'ın da çalışmalarının yer aldığı muhtelif çalışmalar yapılmış ancak bunlar daha ziyade ülke içindeki mevcut havacılık potansiyelini personel, kurumlar (özel ve kamu) ve teknoloji üçgeninde irdelenmişlerdir. Çoğu zaman varılan sonuçlara göre ülkemizde havacılığın altyapısının gelişimi için çok çeşitli öneriler yapılmasına rağmen, bu sonuçlar ve öneriler genelde istatistiki bilgi olarak kalmış ve fiiliyatta teoriden daha öteye gidilememiştir. Bunun yanında, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafik yapı içinde havacılık alanında kısa sürede ulaştığı konum da bazen fazlaca küçümsenmekte ve resmi olmayan hedefler de ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen çalışmalara bir yenisini eklemekten ziyade, ülkemizde havacılık mezunlarının çalışma koşullarını yurtdışındakilerle sosyal, ekonomik ve eğitim perspektifinde kıyaslamalı olarak ele almaktır. İş ortamındaki sosyal ilişkiler, ast üst ilişkileri, yurt dışında yabancı olarak fırsat eşitliği, performans değerlendirmesi vb. konular kısaca değerlendirilmektedir. Ayrıca, eğitim imkanları nedir, teori ve pratikte farklar mevcut mudur, eğitim sonrası iş bulma olanakları ne kadar geniştir, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ücret politikasi alım gücüne endeksli olarak nasıldır ve ücret dışında hangi avantajlar calışanlar için söz konusudur gibi sorulara cevap aranmaktadır. Neticede yurtiçinde ve yurtdışında çalışmanın özendirici yönleri havacılık personeli açısından değerlendirildikten sonra havacılık içinde çalışmayı ve kariyer yapmayı özendirici nelerin yapılabileceği irdelenecektir. Bu kapsamda tek bir şahsın tecrübesine dayalı bir görüşten ziyade hem yurtiçinde hem yurtdışında görev yapmış belirli sayıda havacılık mezununa bir anket düzenlenmiş ve bu anketten çıkan sonuçlar sunulmuştur. Son olarak yurtiçinde havacılığın geliştirilmesi için nelerin yapılabileceği yönünde bir özet çıkartılmıştır. I. YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ KIYASLANMASI: Bu çalışmayla ilgili öncelikle yanlış anlaşılmalara neden olmaması için bir takım hususları belirtmekte fayda görüyorum. Burada ifade edilen görüşler ağırlıklı olarak konuyu ele alan yazarın kendisinin hem gelişmiş ülkelerde hem de Türkiye'de çalışma hayatından edindiği tecrübeleri yansıtmakta olup salt bilimsel ölçütlere ve ölçümlere dayalı bir çalışma değildir. Ayrıca burada aktarılan yurtdışındaki firmalarla ilgili özelliklerin yurtiçindeki firmalarımızda olmadığı yönünde okurda bir negatif bir görüş bırakılması da istenmemektedir. Yurtiçinde de yurtdışında da olduğu gibi personel ve ücret politikalarıyla gayet çağdaş şartlarda çalışan ve uluslararası düzeyde başarılı olan firmalarımız söz konusudur. Ayrıca ülkemizdeki herhangi bir firma hakkında yorum yapılmadığı gibi okuyucunun kendisine çıkaracağı olası yorumların da yazar tarafından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında çalışma şartları iş ortamında özellikle sosyal, ekonomik ve eğitim alanında değerlendirilmektedir. İkinci aşamada girişte sözü edilen ve 15 havacılık mühendisinin katıldığı anket sonuçları ele alınmaktadır. Bu sayı konuyla ilgili gerçekçi bir istatistiki çalışmanın altyapısını oluşturmak için yetersizdir, ancak burada sayıları az da olsa ankete katılan şahısların meslekte ortalama 15 yıllık tecrübeleri bulunmaktadır ve bunun da 6 küsür yılını yurtdışında geçirmeleri itibariyle ele alınan konuyla ilgili temsili de olsa doğru fikirler verebileceği değerlendirilmektedir. Çalışmanın derinleştirilmesi VI. Ulusal Uçak Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Kurultayındaki takdimden sonra TMMOB UHUM MEDAK' in bu konuda alacağı karara bağlıdır. 151

2 Ankete katılanların üçte ikisi şu anda yurt dışında görev yapmaktadır. Ayrıca ankete katılanlarla ilgili aşağıdaki tablolarda (Tablo1, Tablo 2 ve Tablo 3) istatistiki bilgiler yer almaktadır. Bölümü İŞ ORTAMI: Personel: Uçak Müh. Havacılık Müh. Makine Müh. İşletme Tablo 1: Anket katılımcılarının mezun olduğu bölümler. İş sahası Havacılık Bilgi İşlem Otomotiv Sanayii Tablo 2: Anket katılımcılarının çalıştığı iş sahası. Son İş Ünvanı Mühendis Lider Başmühendis Müdür Direktör Genel Müdür Başka Yurtiçinde Yurtdışında Tablo 3: Anket katılımcılarının yurtiçi ve yurtdışındaki son iş ünvanı. Batılı şirketlerin personeli genelde iyi eğitim görmüş profesyonellerden oluşmakla birlikte bu şirketler havacılık sektörü için yetişmiş kalifiye iş gücü bulmakta bir hayli zorlanmaktadırlar. Bu kapsamda özellikle Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde kalifiye taşeron firma elemanlarına işlerin yoğun olduğu dönemlerde başvurulmaktadır. Hatta zaman zaman personel alımlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle taşeron firmalardan iş paketleri kapsamında personel talep edilmektedir. Bu uygulama özellikle mühendislik alanlarında giderek yaygınlaşan bir durum arz etmektedir. Örneğin Airbus'ta bu rakam personelin %25'i, Rolls Royce'da %10'u civarına çıkabilmektedir. Bu kapsamda taşeron firma elemanlarının normal personel ile birlikte yıllarca aynı şirkette çalıştığı fakat bu personelin şirket içi imkanlardan eşit ölçüde yararlanmadığı gözlenmiştir. Son 4-5 yıldır Almanya ve İngiltere gibi ülkeler, mühendislik alanında daha ucuz iş gücünün bulunduğu ülkelerdeki genç mühendis potansiyelinden giderek daha fazla faydalanmaya başlamışlardır. Bu ülkeler içinde özellikle Hindistan başı çekmektedir. İlginç olan diğer ülkelerden kiralanan mühendis personelin klasik anlamda basit mühendislik işlerinin (teknik dokumentasyon, teknik resim çizimi vb.) yanı sıra giderek daha kompleks mühendislik işleri (örneğin arıza analizi, stress analizi, dizayn ve satış sonrası ürün destek) için de kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Ancak kurulum aşamasında ve sonrasında bu kaynaklarca teslim edilen işlerin kalitesinde ciddi eksikler bulunmasının yanısıra, batılı firmalar söz konusu kaynaklarca yürütülen iş akışını ayakta tutabilmek icin bir hayli efor sarfetmektedir. A.B.D. şirketleri bu yöne rotayı daha önce çevirmişlerdir ve şu anda Asya ve Doğu Avrupa gibi bölgelere kaydırdıkları özellikle zor işlerin bir kısmını geri çekmektedirler. Yapılan işin kalitesinde karşılaşılan eksiklerin tecrübe eksikiligine ve bir ölçüde uzak doğulu iş yapma mentalitesine dayandığı gözlenmektedir. Ast-Üst İlişkileri: Batılı şirketlerde ast üst ilişkilerinde Türkiye'ye göre bazı farkların olduğu gözlenmektedir. Genelde personelin, yöneticisinin karşısında veya bulunduğu ortamda hal ve hareketlerinde herhangi bir değişikliğe ihtiyacı olmamakta ve amir yeya yöneticisine ünvanı ile hitap etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Zaten İngilizce konuşulan ülkelerde sen-siz ayırımı net olarak bulunmadığından senli-benli konuşma dili bilindiği gibi her ortamda olağan karşılanmaktadır ve bu trend giderek Almanya gibi geleneklerinde ve hiyerarşisinde sizli ve Bay/Bayan hitabetine alışık ülkelerde de yayılmaya başlamıştır. Bunun ötesinde personel ile yönetici arasında genelde açık bir diyalog söz konusu olduğu için işlerin tamamlanmasında karşılaşılan olumlu olumsuz tüm sorunlara personelden gelen istek üzerine yönetici dahil olabilmektedir. Hatta islerin gidişatını engelleyen sorunların bir üst kademeye eskalasyonu teşvik edilmektedir. Ast üst ilişkisi tek taraflı bir ilişki olmaktan ziyade birlikte çalışmayı esas almaktadır. Personel, kendisine tayin edilen işleri verilen zaman içinde yerine getirmeye çalışırken yöneticiler de, şirketin vizyon, misyon, strateji, hedefleri, şirketle ilgili güncel gelişmeleri personele periyodik aralıklarla aktarmaya çalışmakta, personelin kabiliyetlerinin gelişimi için eksikleri tespit etmekte, gerekli altyapı çalışmalarına katılmakta ve üst kademelere başında bulundukları birimin performansı ve olası sorunlarla ilgili bilgi sunmaktadırlar. Bazı şirketlerde personelin nabzını tutmak ve şirket faaliyetlerinde angaje olmasını sağlamak için düzenli olarak bağımsız kuruluşlarca anket düzenlenmektedir. Şirket yönetimi anketten çıkan sonuçlara göre eksik görülen hususları iyileştirmeye çalışmaktadır. 152

3 Performans Değerlendirmeleri: Performans degerlendirmeleri düzenli olarak yapılmakta ve performansa dayalı bir prim sistemi uygulanmaktadır. Başarılı olan personele teşvik ödemeleri olağan uygulamalar arasında yer almaktadır. Yapılan yıllık değerlendirmeler sırasında personelin gelişimi için de karşılıklı bir değerlendirme ve planlama yapılmaktadır. Orta düzey yöneticilerin seviyesinden başlayarak üst düzey yöneticilerin seviyesine kadar her yıl düzenli olarak bir üst kademeye yükselebilecek personelin ve kendi pozisyonuna gelebilecek potansiyel personelin değerlendirmesi yapılmakta ve bununla ilgili planlar tutulmaktadır. Çalışma Saatleri: Personelin işe başlama ve bitirme saatleri sektörde faaliyet gösteren şirket personelinin tercihine bırakılmaktadır. Ofis personeli genelde sabah saat 6'dan gece yarısına kadar günlük azami çalışma süresini aşmıyacak şekilde çalışabilir ve biriken mesai fazlasını amirine danışarak normal izin süresine ilave izin olarak kullanabilir. Bu bazı personelde yıllık 1 1,5 aya kadar ilave izine tekabül edebilir. Bu fazla mesailer yer yer ücret olarak da ödenebilmektedirler. Bu yöntem özellikle Almanya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. İzin ve hastalık dönemlerinde ise genelde çok özel bir durum olmadıkça personel iş amacıyla aranmamaktadır. İşyeri Olanakları: İşveren işyerinde genelde telefon, faks ve internet gibi şirket imkanlarının özel amaçlar için kullanılmasını yasaklamaktadır. İşyerine gidiş gelişlerde işveren ulaşımla ilgili herhangi bir katkıda bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra personele öğle yemeği, çay ve kahve gibi hizmetler ücret karşılığında verilmektedir. Hatta daha da ötesi şirket personelinin birbirine şirket bütçesinden ikramda bulunulması 2008'de dünyayı vuran ekonomi krizinden sonra birçok şirkette yasaklanmıştır. Ofis Donanımı: Doğrudan doğruya çalışma ortamları kıyaslandığında ilk bakışta çok ciddi farklar göze çarpmamasına rağmen, Türkiye'de ve yurtdışında mühendislerin çalışma ortamları, ofis düzeni ve donanımında cüzi de olsa farklar yine de mevcuttur. Özellikle yurtdışındaki büyük ölçekli şirketler yazılım ve donanım konusunda günümüz teknolojik olanaklarının oldukça gerisinde kalmıştır. Örneğin sene 2011 olmasına rağmen bazı firmalarda halen Windows 2000 işletim sistemi kullanılmaktadır. Keza kullanılan işletim sistemine bağlı olarak bu tür şirketlerde güncel bilgisayar donanımı da temin edilememektedir. Ofisler açısından genelde büyük bürolarda alçak paravanla veya paravansız çalışılmakta, mühendis personel ve orta kademe yöneticiler aynı ortamda beraber çalışmaktadır. Bu duruma İngiltere ve Almanya'da sıkça rastlanmaktadır. Üst kademe yöneticilerin genelde kendilerine tahsis edilmiş ofisleri bulunmaktadır. Genel İzlenimler: İş ortamında genelde personel arası münasebetler normal düzeydedir ve her orta ölçekli ve büyük şirketlerde görülen tipik olaylara rastlanmaktadır. Genelde bölüm içi ve dışı personel arası iş bazında yardımlaşma iyi ve personelin konusuna hakim olduğu gözlenmektedir. Özellikle Almanya'daki havacılık şirketlerinde aşırı iş yükü ve personel azlığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra bir aşırı toplantı yoğunluğu olduğundan dolayı, rutin işleri bitirmek için çalışanlara kısıtlı bir zaman penceresi kalmaktadır. Bu durum yaygın olarak 'Firefighting' olarak bilinir ve günlük iş yoğunluğuyla boğuşmaktan süreç geliştirme ve etkinliği arttıracak faaliyetlere geniş bir personel tabanının katılımını güç kılmaktadır. Bu durum tabii ki işyerlerindeki personelde zaman zaman strese ve rahatsızlığa neden olmaktadır. Özellikle Batı Avrupa'daki ülkelerde iş dışında münasebetler asgari düzeyde veya yok denecek kadar az denilebilir. Bunda batılıların iş ve özel hayatı biribirinden ayrı tutma isteği hakim olmaktadır. Diğer bir husus Türkiye'de 40'lı yaşlara gelindiğinde mühendisler genelde şirketler nezdinde çalışma hayatının son aşamasına geldi gözüyle bakılırken bu Almanya, İngiltere, A.B.D. ve hatta Fransa gibi ülkelerde ancak 50'li yaşların ortasına doğru oluşmaktadır. Yıllarını verip tecrübe kazanmış personele hak ettiği ücretten kaçınıp yeni mezun tecrübesiz iş gücü tercih edilerek iş sahasının ve imkanlarının daraltılması sanırım sadece havacılık alanında çalışan mühendisler için sıkıntı yaratmamaktadır. Mühendislerin en verimli olabileceği bir dönemde ülke ekonomisine ve üretimine katkıdan yoksun bırakılmalarını anlamak güçtür ve bilakis havacılık gibi ileri teknoloji alanlarında ülkedeki tecrübe potansiyelinin 153 9

4 tamamını kullanmak, ülkemizdeki havacılığın ilerlemesinde etkili olacaktır. Ülkemizdeki şirketlerin artık yaş konusunda ayırımcılığa gitmekten vazgeçmeleri gerektiği değerlendirilmektedir. Yabancı Dil: İçinde yaşadığı ülkenin dilini doğuştan değilde sonradan öğrenenler için söz konusu dili ne kadar iyi bilselerde genelde yabancı firmalarda çalışırken bu ister istemez bir handikap oluşturabilmektedir. Özellikle üst pozisyonlara çıkışta, konunuza olan hakimiyetin yanı sıra dile yerlilerin düzeyindeki hakimiyet de önem kazanmaktadır. Ancak buna rağmen özellikle birçok Batı Avrupa ülkesinde maalesef sahip olduğumuz ün üst düzey pozisyonlara çıkışta genelde engel oluşturabiliyor. Tabii ki istisnalar her zaman mevcuttur. Ekonomik Alanda: Şahsen yurtdışında genel olarak mühendis ücretlerinin daha yüksek olduğu yönünde yaygın bir kanı mevcuttur. Kişisel tecrübeler bunu doğrulasada gerçekte öyle olup olmadığını araştırmak da fayda görülmüştür. Aşağıda gösterilen grafik (Şekil 1) bu kanıyı doğrulamakta. Veriler ve sitelerinden elde edilen bilgilere ve hayat pahalılığını dikkate alarak net alım gücüne indirgenerek hesaplanmıştır. Buna göre salt alım gücüne göre Türkiye'nin Hindistan'ın ardından sondan ikinci konumda (kıyaslama yapılan ülkeler arasında) olduğu ve batılı ülkelerin oldukça gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Yurtdışındaki firmalarda işe girişte ücret konusunda pazarlık yapmak olağan karşılanmaktadır. Teklif edilen ücret kişinin tahsil durumu, mesleki tecrübesi, kuvvetli referanslar, piyasada kalifiye personel bulma zorluğu ve son olarak kişinin kendini pazarlayabilme yeteneğine bağlı olarak değişmektedir. İşe girişten sonraki ücret artışları şirketin performansı, bulunulan ülkenin enflasyon oranı, kişinin performansı ve şirketin uyguladığı performans ödüllendirme programına göre değişiklik arz etmektedir. Ücretlere normal aylık maaşın yanı sıra şirketin ve personelin performansına dayalı ek ödeme yapılır. Bu baz maaşın % 10 ila %20 sine tekabül etmektedir (üst düzey personele uygulanan primler ve haklar farklıdır). Bu genelde 13. maaş olarak da adlandırılır. Bunların dışında istisnalar hariç farklı ödeme veya haklar söz konusu değildir. Şekil 1: Ülkeler Arası Gelir Kıyaslaması (US$) Alınan ücretler konusunda şirket içinde personel birbirlerinin ücreti hakkında konşmamakta ve yanındaki meslektaşının ne kazandığını ya da hangi maaş bandı içinde yer aldığını genelde bilmemektedir. Maaş bordroları genelde personelin ev adresine gönderilmektedir. Eğitim Alanında: Firmalarda personelin kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürekli firma içinden ve dışından meslek içi eğitim imkanları sunulmaktadır. Eğitimlerin bir kısmı zorunlu olmakla birlikte (örneğin şirket yönergeleri, süreçler, kalite vs.) diğerleri teknik bilgi ve kabiliyetleri arttırma yönünde olmaktadır.. Firmaların teknik bilgi ve beceriyi arttırıcı eğitimlerin yanı sıra Program ve Proje Yönetimi ile Change (Değişim) yönetimi üzerinde özellikle yoğunlaştıkları görülmektedir. Ülkemizdeki firmalarda da yaygınlaşan süreç iyileştirme, kabiliyetlerin geliştirilmesi konusunda DMAIC (Defıne Measure Analzye Improve Control) ve DMADV (Define Measure Analyze Design Validate) gibi sürekli iyileştirme programları kapsamındaki faaliyetlere yurtdışındaki firmalarda da giderek rastlanmaktadır. Son zamanlarda ayrıca sistem mühendisliği ve integrasyonu havacılık alanında çalışan şirketlerde giderek önem kazanmakta ve bununla ilgili eğitimlere ağırlık verilmektedir. Ankete katılanlardan yurtiçi ve yurtdışında havacılık mezunlarına verilen üniversite eğitimi ile ilgili aşağıdaki tabloda (Tablo 4) şıklara katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Çıkan neticeye fazla önem yüklememekle beraber genel olarak yaygın görüşün meslek öncesi eğitim imkanlarının yurtdışında daha iyi olduğu yönünde olduğu görülmüştür. 154

5 Türkiye deki Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin aldığı üniversite eğitimini yurtdışında verilen eğitimlerle kıyasladığınızda nasıl degerlendirisiniz? Katılıyorum Yurtdışında staja önem verilmekte 9 Yurtdışında uygulamalı eğitime önem verilmekte (Laboratuvar, Proje vs.) 7 Yurtdışında eğitim görevlileri havacılık ile ilgili olan pratik tecrübelerini yansıtabiliyorlar 7 Yurtdışındaki üniversiteler öğrenciler ile havacılık sanayini biraraya getirecek Fuar, Konferans, Seminer vb. Organizasyonlarla öğrencileri iş dünyasındaki imkanlarla tanıştırmak için faaliyet göstermektedir 6 Yurtdışında üniversiteler öğrencilerinin geleceği ile ilgili rehberlik hizmetleri sunmaktadır 6 Yurtdışında verilen teorik derslerin niteliği yurtiçindekilerle aynı seviyede 5 Yurtdışında üniversiteler havacılık sanayiinin ihtiyaçlarına binayen verdiği eğitim programını değiştirerek adapte etmektedir 5 Yurtiçinde verilen teorik derslerin niteliği daha iyi 1 Yurtiçinde uygulamalı eğitime önem verilmekte (Laboratuvar, Proje vs.) 1 Yurtiçinde staja önem verilmekte 1 Yurtiçinde eğitim görevlileri havacılık ile ilgili olan pratik tecrübelerini yansıtabiliyorlar 1 Yurtiçindeki üniversiteler öğrenciler ile havacılık sanayini biraraya getirecek Fuar, Konferans, Seminer vb. Organizasyonlarla öğrencileri iş dünyasındaki imkanlarla tanıştırmak için faaliyet göstermektedir 1 Yurtiçinde üniversiteler havacılık sanayiinin ihtiyaçlarına binayen verdiği eğitim programını değiştirerek adapte etmektedir 1 Yurtiçinde üniversiteler öğrencilerinin geleceği ile ilgili rehberlik hizmetleri sunmaktadır 1 Tablo 4: Yurtiçinde ve Yurtdışında verilen havacılık eğitiminin algılanması. İngiltere, A.B.D. ve Almanya gibi ülkelerde şirketlerde görülen bir diğer uygulama da üniversite veya Yüksekokul öğrencilerine öğrenci statüsünde çalışma imkanlarının sunulmasıdır. Böylelikle öğrenciler parttime olarak yardımcı rollerde çalışarak harçlıklarını çıkarark ailelerine daha az yük olmakta, diğer taraftan da iş tecrübesi edinmektedirler. Şirketlerde part-time eleman çalıştırarak ucuz iş gücünden faydalanmaktadırlar. sorulan soruların bir kısmına yukarıdaki bölümlerde kısmen cevap verildiği için burada sonuçlar yorumsuz olarak takdim edilmektedir. II. YURTİÇİNDE HAVACILIK ALANINDA ÇALIŞMAYI VE KARİYER YAPMAYI ÖZEN- DİRİCİ NELER YAPILABİLİR? Bu konuyu ele almak için ankete katılanlara ayrıca aşağıdaki Tablo 5'te yer alan spesifik soru ve şıklar sunulmuş ve katılıp katılmadıkları sorgulanmıştır. Burada 155 9

6 Spesifik sorular Sizce yurtiçi ve yurtdışında mühendis olarak calışmanın en önemli farkı nedir? Mühendis olarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek veya denemek için muhattap ve imkan bulabiliyormusunuz? Mühendis olarak fikirlerinize değer veriliyormu? Profesyonellik Yeni Teknolojilere yakın olmak Tatminkar Ücret İş ortamı Yurtdışında veriliyor Yurtdisinda veriliyor Yurtiçinde veriliyor veriliyor verilmiyor Yurticinde veriliyor veriliyor verilmiyor Araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrılan bütçelerden faydalanmak kolay mı? Yurticinde ARGE için bütçe ayırtmak daha kolay Yurtdışında ARGE icin bütçe ayırtmak daha kolay bütçe ayırtmak zor Yurtdışındaki firmalarda yabancı olarak yükselme şansınızı yerlilere göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Fırsat eşitliği var Fırsat eşitliği yok bütçe ayırtmak kolay 10 5 Işyerinizde amiriniz size hedefler belirlemektemedir? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı ölçülmektemidir? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Performansınızla ilgili değerlendirmenizin hakkaniyetle yapıldığına inanıyormusunuz? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Sizin icin kariyer veya kişisel gelişim planlaması (insan kaynakları ve bağlı bulunduğunuz bölümün işbirliğiyle) uygulanmaktamıdır? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Çalıştığınız şirketlerde personelin sürekli eğitime dahil edilerek kabiliyetlerinin geliştirlmesine önem verilmektemidir? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Yaptığınız işin niteliği ve niceliği karşısında aldığınız ücreti tatminkar buluyormusunuz? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Yurtiçinde yeniden çalışmayı düşünürmüsünüz? Evet Hayir Cevabınız evet ise nelerin değişmesini istersiniz? Gelir İş Tatmini İş imkani Tablo 5: Anketteki spesifik soru ve yanıtlar Havacılık Sektörüne ağırlık verilmesi Neticede ülkemizde havacılığa olan iligiyi arttırmanın yolları, ankete katılan meslektaşlarımızın görüşleri ve yazarın kanaati doğrultusunda, aşağıdaki önerilerde özetlenmiştir: Mühendisler için iş imkanlarının arttırılması, Özellikle de ucuz olsun diye mühendisin görev yapacağı yerlerde yerine teknisyen kullanılmasından vazgeçilmesi, Mühendis ücretlerinin, ülke ekonomisinin durumuna göre, dünya standardlarında olmasa da belli bir hayat standartında yaşamayı sağlayacak seviyelerde olması, Üniversite-Sanayi işbirliğinde Co-Op programlarına ağırlık verilmesiyle, şirketlerin gelecekte ihtiyaç duyduğu sanayi tecrübesine sahip personel ihtiyacını karşılayabilmesi, Üniversite veya Sivil Havacılık bölümlerinde okuyan öğrencilere havacılık sektöründe çalışan firmaların idari işlerde ve mühendislik projelerinde proe mühendislerine destek amaçlı kısa süreli (6 ay veya 1 yıllık) olarak işe alması, 156

7 Havacılık sektöründe çalışan şirket ve kurumların faaliyet alanları ve kimlik bilgilerinin bir ulusal veritabanında kataloglanması, güncel tutulması ve umuma açık olması, Üniversite Teknoloji Merkezleri-Sanayi işbirliğinin artması, İşyerlerinde fuzuli resmiyet, çıkar çatışmaları ve kısır çekişmelerden uzak durulması, Mühendislerin ileri yaşlarda uygulanan diskriminasyondan vazgeçilmesi, Teknoloji geliştirme projelerinde şeffaflığın arttırılması. III. HAVACILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞ- TİRMEYE VE ARTIRMAYA YÖNELİK NELER YAPILABİLİR? Bu soruya girmeden önce kısaca ülkemizde havacılğın 80'li yılların ortasında atılan somut adımlar sonucu nereye geldiğine bir bakmakta fayda var. Eğitim alanında 80'li yılların başına kadar sadece İ.T.Ü. bünyesinde Uçak Mühendisliği okutulurken şimdi İ.T.Ü gibi zengin bir geçmiş ve geniş bir programa sahip ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin yanı sıra Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, İskenderun ve son olarak Erzincan'da kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okullarında havacılık altyapısı için gerekli kalifiye personel ihtiyacı karşılanabilmektedir yılında SSM'nin kurulması ve büyük çaplı yurtdışı alımlara offset yükümlülüklerinin getirilmesi sayesinde, TAI, TEI, Havelsan, Roketsan, Aselsan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi vakıf ve devlet kuruluşlarının yanı sıra Mikes, Selex, Kale Kalıp, Kale Havacılık, FNSS, Coşkunöz, Otokar, Alp Havacılık, vs.. gibi özel sektör sivil ve savunma sanayi şirketleri gelişmiş, hem yurtiçine hem de yurt dışına savunma ve havacılık alanında parça, alt sistem ve hizmetler üretmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Sivil Havacılık alanında THY'nin son 25 yılda yaptığı atılımlarla dünya havacılık alanında yolcu taşımacılığında pazar payını %1'in üzerine çıkarırken birkaç özel havayolu şirketi de bugün faaliyet göstermekte. Yine Sivil Havacılık için vazgeçilmez olan bakım onarım faaliyetlerinde de son 10 yılda ciddi atılımlar yapılarak bulunduğumuz coğrafi bölgede sürekli büyüme içinde olan sivil havacılık taşımacılığı hedef alınmaktadır. Başta THY'nin köklü bakım onarım geçmişinden doğan Turkish Technic'in dışında mytechnic, MNG Technic gibi bakım onarım merkezleri bugün artarak faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan yine 80'li yıllardan bu yana yurdumuzda bilimsel araştırma yapan kurumlarda artış gözlenmiştir. Ancak bunlar arasında TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve TÜBİTAK Uzay Araştırmalarının dışında doğrudan ağrılığı havacılık için gerekli ileri teknoloji araştırmalarında gören bir kuruluş ve buna bağlı ülkemizin havacılık'ta ulaşmak istediği ulusal bir vizyon, misyon ve strateji eksik gibi görünmektedir. Gelinen noktayı ve havacılıkla ilgili yurdumuzda yürütülen çeşitli yeni teknolojileri araştırma geliştirme faaliyetlerini küçümsememekle birlikte gelişen sanayinin savunma ağırlıklı olup sivil havacılık payının dünya pazarındaki payına oranla nerede olduğuna bakacak olursak Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Ürünleri ihracatındaki payının binde 2 azami binde 3 civarında olduğu 2, 3 muhtelif kaynaklardan anlaşılmaktadır. Maalesef bu kıyaslama doğrudan havacılık sanayini esas alan raporlardan yapılamamıştır, ancak bu rakamı basit bir hesapla doğrulayacak olursak şu anda dünya havacılık 4 pazarının yaklaşık 1,33 trilyon $ hacime sahip olduğu (2005 verilerine göre) ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketlerin (havayolu taşımacılığı hariç) cirosunun toplamının 1 milyar doları geçmediği dikkate alınırsa pazar payımızın gerçekten marjinal kaldığı ortadadır. Pazar payını arttırmanın yollarından birisi de ileri teknolojileri geliştirmek için GSMH'dan ARGE'ya ayrılan payın oranıdır. Muhtelif kaynaklara göre bu oran Türkiye'de % 0,5 iken gelişmiş ülkelerde ortalama % 3 civarında bulunmaktadır. Başlıktaki soruyu irdelemek için ankete katılanlara aşağıdaki tabloda (Tablo 6) yer alan soru ve şıklar sunulmuştur. Sunulan şıklar belli bir sistematiğe dayalı olmayıp yazarın kendi düşünceleri doğrultusunda oluşmuştur

8 Katılıyorum Tablo 6: Türkiye'deki havacılık faaliyetlerini geliştirmek için ankette sunulan şıklar. Ankete katılanlardan bazıları kendi düşüncelerine hitap eden şıkları işaretlemenin yanı sıra aşağıdaki görüşlerine de yer verilmiştir. 'Tasarım masanın ayaklarından yalnızca biridir. Havacılık alanında yer sahibi olabilmek icin metalurji ve üretim teknolojileri de geliştirilmelidir. Gerekli ileri alaşımlar ve ileri üretim teknolojileri olmadan yine başkalarının eline düşersiniz ve tasarım kağıt üstünde kalabilir. Burada dikkat etmek gereken birşey daha var, üretim tasarımda mutlaka göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biridir fakat tasarım üretim zihniyetli olmamalıdır yöneticiler de bunun farkında olmalıdır. Ilerleme için ikisinin de birbiriyle etkileşimli olarak, birbirini zorlayarak gelişmeye yöneltmesi gerekir.' (Mak. Müh. Boğaçhan Alpan, Tasarım Mühendisi, Rolls-Royce, plc; 13 Şubat 2011) 'Nereden uzman getirileceği çok önemli degil, yabancı uzmanların da uzun vadeli tutulmasına gerek yok. Yurtdışında yıllarca kritik öneme sahip teknolojiler üzerine çalışan Türk kökenli uzmanların bulunduğunu da gözönünde bulundurmak gerekir. Burada esas önemli olan; vizyon oluşturulması, bu vizyonun somut hedefler doğrultusunda uygulanması, uygulama esnasında mühendislere hak ettikleri değerin verilmesi, onların politikadan uzak tutulması, yoğun bir teknoloji ortami sunulmasi, birbirleriyle rekabet esasli degil takım ruhuyla başarma kültürünün aşılanması, uygulama icin gerekli bütçelerin kolaylıkla sağlanması, ve yurtdışında uzman Türk kökenli mühendis ve yöneticilerin katkılarını elde edebilmek icin organize olunmasıdır.' (Uçak Yük.Müh. Cüneyt Kenger, Yapısal Analiz Takım Lideri, Rolls-Royce, plc; 13 Şubat 2011) 'Bütçe ve zaman ayrılan her alanda teknik olarak başarılı olunacağı kesindir. Stratejik veya politik nedenlerle iptalleri saymazsak. Alıcı makamın bilinçli olması gerekmektedir. SSM ülkemiz için olumlu bir savunma havacılık destekleyicisidir.' (Uçak Müh. Şenel Canik, ARGE Müdürü, Kale Aero, 13 Şubat 2011) Yazara göre Türkiye'de havacılğın gelişimi için aşağıdaki hususlar önem arz edebilir: Bilimsel kuruluşların (Üniversite, Enstitütü, Tübitak gibi) ekonomik değer yaratacak projeleri kısmen finanse etmeleri ve aktif olarak desteklemeleri, Yerel sanayinin teknoloji geliştirme projelerinde yaratıcı fikirlerle öne çıkmaları ve kısmen bu çalışmaları öz kaynaklarından finanse etmeleri, 158

9 Devletin Bilimsel kuruluşlarla yerel sanayinin birlikte çalıştığı ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeleri kısmen finanse etmesi, Konulan hedeflerin ekonomik gücümüzle orantılı olması yani hemen büyük yolcu veya savaş uçağı, bunlara uygun itki sistemlerini komple sistem tasarımı, prototip üretimi, geliştirilmesi, test ve sertifikasyonunu gerektiren ve son derece yüksek maliyetli projelerden ziyade katma değeri yüksek, niş ürün ve hizmet üretimi ve ihracatına yönelik makul yatırım kaynakları gerektiren hedeflere odaklanılması (örneğin Zirai Ilaçlama Uçağı, alt sistem tasarımı, kontrol sistem yazılımları ve bakım onarımda özellikle ileri tamir kabiliyetlerinin geliştirlmesi gibi), Havacılıkla ilgili hususi bir kurumun oluşturulması, Bu kurumun Teknoloji ve ARGE faaliyetleri için belirli bir ulusal strateji oluşturması, Yeni ürün üretim becerileri ve ARGE yeteneklerinin geliştirilmesi, Proje yönetimi ve kontrolüne gereken önemin verilmesi, Sürekli genişleyen Bakım Onarım pazarında yerimizi alabilmek için altyapı çalışmalararımızı hızlandırılması, Proje seçiminde özgün tasarım, yaratıcılık, pratikte uygulanabilirlik esas alınması, Yurtdışı değil yurtiçindeki eğitim kaynaklarına ağırlık verilmesi ve yurt içinde havacılık eğitimlerine yurtdışından pratik tecrübe kazanmış türk kökenli öğretim görevlileri ve sanayide çalışmış mühendislerin davet edilmesi, Satış sonrası ürün destek alanındaki kabiliyet ve faaliyetlerin geliştirilmesi. Hem sivil havacılıkta hem de askeri havacılıkta yeni teknoloji kabiliyetlerinin kazanımında şu mesleklerin giderek önem kazandığı görülmekte: - Acquisition Professional, - Capability Acquisition, - Requirements Engineering Bu mesleklerin doğrudan okutulduğu kurumların yurdumuzdaki mevcudiyeti hakkında maalesef derinlemesine bir araştırma yapılmamıştır ancak olmaması halinde havacılık sektörüne kalifiye personel yetiştiren eğitim kurumlarımızın programına eklenmesinde fayda vardır. Teknolojiyi geliştirmek kadar teknolojiyi uygulamak, uygulamada ekonomik katma değer yaratan alanları tespit etmek de önemlidir. Bunun için girişimci ruhlara ihtiyaç olduğu gibi her türlü teknolojik zorluğun üzerinden gelinebileceğine dair özgüven duymak gerekir. IV. SONUÇ Türkiye'nin teknoloji ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılması için etkin bir ulusal stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla kurulacak doğrudan havacılığı hedef alan hususi bir kurumun çalışmalarına etkin katılımın önemli sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Diğer taraftan havacılığımızın gelişmesi için özel sektörün özgün katma değer yaratan projelerle kısmen öz kayanaklarını kullanarak etkinliğini arttırması gerekir. Savunma sanayi alımlarından elde edilen offset imkanlarıyla dünya havacılık pazarı içinde gelinebilecek nokta sınırlıdır. Son olarak ülkemizin havacılığın gelişimindeki en önemli silahı ülke içinde ve dışında yetişmiş ve yetişmekte olan insan gücüdür. Burada uygulanacak sağlıklı bir stratejiyle bu potansiyelin azami düzeyde kullanılması sayesinde ülkemizin dünya havacılık pazarı içinde iyi bir yere gelemsinde etkili olacaktır. V. REFERANSLAR 1) Uçak Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Durum Değerlendirmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası UHUM-MEDAK, )http://inovasyonheryerde.com/index.php/makaleler/ makaleler/muefitakyos/40-teknolojidekiyerimiz 3)http://www.turktrade.org.tr/tr/article/fb2fa970-f63a- 49c5-901b-1a1300b1884e/yuksek-teknoloji-urunlerinindis-ticaretteki-payi-ve-sektorel-dagilimi.aspx 4)

10 VI. ÖZGEÇMİŞ Hamdi EROL 1965 yılında İzmir'de doğdu. Lise çağına kadar Berlin'de eğitim gördü yılında Türkiye'ye döndü yılında İ.T.Ü Ucak Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra A.B.D nin Teksas Eyaleti Arlington Eyalet Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümünde 1993 yılında Master eğitimini tamamladı. Askerliğin ardından 1993 yılında TEI TUSAŞ Motor Sanayii Teknik Servisler Bölümünün kuruluşunda görev aldı ve T.Hv.K. envanterinde kullanılan motorlara Hava Ikmal Bakım Merkezleri ve Ana Jet Üslerinde toplam 12 yıl boyunca teknik destek vermiştir yılında TEI'den ayrılmış, Berlin'in güneyindeki Rolls-Royce firmasının yerleşkesinde 4 yıl boyunca Tamir Mühendisliği bölümünü yönetmiştir. Temmuz 2010'dan beri aynı firmada Mühendislik Servisleri Bölümünde Kabiliyet Geliştirme ve Süreç İyileştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 160

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ TANIM Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN Dekan Yrd. IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 6 Mayıs 2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi

Detaylı

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ TANIM Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, - İşletilmesi için

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

Kurumsal Akademi ve Eğitim Çözümleri. TEKİM www.tekim.com.tr 1

Kurumsal Akademi ve Eğitim Çözümleri. TEKİM www.tekim.com.tr 1 Kurumsal Akademi ve Eğitim Çözümleri TEKİM www.tekim.com.tr 1 Tekim Hakkında Sektörel Deneyim: 1982 > Savunma Sanayii Kuruluş: 2005 > Komuta Kontrol ve Silah Sistemleri Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi yakalamış ve dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Sözkonusu performansın sürdürülebilirliği

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. A- GÖREVLER - Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar

Detaylı

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Adnan Erdoğmuş İK Müdürü, HP Türkiye 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Bambaşka bir şirket

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM İşyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET)

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET) T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET) Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı GÜNDEM 1) OFFSET KAVRAMI 2) TÜRKİYE DE SAVUNMA ALANINDA

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

HASTA DANIŞMANI A- GÖREVLER

HASTA DANIŞMANI A- GÖREVLER TANIM Hasta danışmanı, hastanelerde hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve rehberlik etme bilgi ve becerisine sahip

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 2/42 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 1 Tasarım Merkezleri nin Ar-Ge Merkezleri ne sağlanan destek

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU

İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU Değerli Yöneticiler, Great Place to Work Enstitüsü olarak 25 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz, güvene dayalı kurum kültürlerinin oluşturulması ve stratejik

Detaylı

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ İNOVASYON YETKİNLİĞİ ANALİZİ A. GENEL BİLGİLER S.1. Firma Adı:... S.2. Firma Türü: Anonim Şirket Limited Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Şahıs İşletmesi Diğer S3. Ana Faaliyet Alanı: S.4. Yan Faaliyet

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM TANIM Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışan kişidir. _ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara BİLDİRİ İÇERİĞİ 1. Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Oluşumu 2. İşbirliği Süreci 3. Yaşanan Sıkıntılar 4. İşbirliğinin / Projenin Çıktıları 5. Deneyimden Öğrenilenler 6. Başarı İçin Öneriler ORDU - ÜNİVERSİTE

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? İŞVEREN RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı