İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!"

Transkript

1 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir? (ülke, toplum ve şirket için önemi) İnovasyon kaynakları nelerdir? Bu kaynaklardan nasıl yararlanılır? İnovasyon nasıl yapılır? İnovasyon nasıl yönetilir? İnovasyonda başarı ve başarısızlık faktörleri nelerdir? İnovasyon nasıl bir liderlik gerektirir? Kişiler olarak ne kadar inovatifsiniz? Şirketiniz ne kadar inovatif? Örnek uygulamalar Antropoloji kavramı; önemi; ürün geliştirme ve pazarlama ile ilişkisi Kültürlere göre segmentasyon ve boyutları Kültürel algı Antropolojik analiz ve pazarlama teknikleri Örnek uygulamalar Süreç ve süreç yönetiminin tanım ve önemi Süreç tanımlama ve modelleme Süreç inovasyonu Süreç performansı yönetimi Örnek uygulamalar Tüm özel sektör kuruluşlarının yönetici ve Tüm özel sektör kuruluşlarının yönetici ve Tüm özel sektör kuruluşlarının yönetici ve Yüksek rekabet gücü ve artan karlılığın en önemli aracı olan inovasyon konusunda bilgi ve beceri Günümüz rekabet ortamında yeni pazarlara açılmak ve pazar payını sürekli artırmak için önemli bir silah olan antropolojinin ürün geliştirmede ve pazarlamada kullanımı konusunda bilgi ve beceri Firmalarda etkinlik, verimlilik ve performansı artırmaya yönelik süreç yönetimi ve inovasyonu Kurumun talebine bağlı olarak temel veya 3 gün ileri düzey Kurumun talebine bağlı olarak temel veya 3 gün ileri düzey "

2 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Doğru Karar Verme Yöntemleri Teknoloji Yönetimi Altı Sigma Kaliteli bir kararın ana unsurları Karar verme aşamaları, teknik ve yöntemleri Kurumları, yönetici ve doğru karar vermekten alıkoyan psikolojik tuzaklar Yönetimin doğru kararlar vermesini engelleyen faktörler Teknoloji ve pazar stratejisi Teknoloji portföyü oluşturma Teknoloji öngörüsü Teknoloji önceliklendirme Teknolojinin stratejik analizi ve planlama Teknoloji yol haritası Teknoloji geliştirme yaklaşımları Türkiye de uygulanan teknoloji geliştirme destekleri Altı Sigma felsefesi ve içerdiği kavramlar Altı Sigma uygulamasında kullanılan yaklaşım ve stratejiler Altı Sigma araçlarını kullanarak hata kaynağı olan değişkenlikleri yok etme teknikleri Altı Sigma da kritik başarı faktörleri Özel sektörde karar verme yetki ve sorumluluğu olan üst, orta ve alt düzey yöneticiler ile her kademede karar verme durumunda olan tüm çalışanlar Sanayiciler, firma sahipleri, orta ve üst düzey yöneticiler, iş/ürün/proje geliştirme sorumluları Araştırma ve geliştirme kurum ve kuruluşlarında çalışan yöneticiler Firmaların mühendislik bölümleri yöneticileri Teknoloji yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler Özel sektörde çalışan üst ve orta kademe yöneticiler, inovasyon ve kalite yöneticileri, kalite ve üretim mühendisleri Doğru kararlar vermeyi engelleyen psikolojik ve yöntemsel tuzaklardan kaçınma; değişen koşullara göre uygun karar verme; risk ve belirsizliğin etkilerini ortadan kaldırma konularında bilgi ve beceri Teknolojiyi bir rekabet gücü unsuru olarak kullanma Operasyonel verimlilikte mükemmelliğe ulaşmak için kullanılacak teknikler #

3 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) Kaizen ve Yalın Düşünce Sistemi FMEA ile gerek ürün gerekse proses aşamalarında yüksek potansiyel risk taşıyan operasyon adımlarını inceleme ve önleyici faaliyet geliştirme yöntemleri FMEA'in tipleri ve farklılıkları FMEA in uygulama alanları, zamanları ve faydaları Örnek uygulamalar Kaliteli bir ürünün istenilen zamanda ve güvenirlilikte üretilmesinde ve verimliliğin artırılmasında kaizen kullanımı Kaizen türleri ve uygulama örnekleri Firmalarda üretim/tasarım/ar- Ge/metod/planlama birimlerinin ve yöneticileri Mesleki hayatında risk yönetimi tekniğine ilgi duyan FMEA nın etkin kullanımıyla etkin risk yönetimi Ürün kalitesinde, etkinlik ve verimlilikte kaizen tekniğinin uygulanması konusunda bilgi ve beceri Değer Zinciri Analizi Değer zincirlerinin önemi ve endüstriyel gelişmeye katkısı Değer zinciri analizinin safhaları Değer zinciri analizinin prensipleri Değer zinciri haritasının çıkarılması Değer zincirlerinin yönetimi Rekabet gücü unsuru olarak değer zincirinin yönetimi $

4 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Stratejik Yönetim Strateji ve stratejik yönetimin tanımlanması Strateji geliştirme döngüsü ve stratejinin uygulanması Stratejik yönetimde liderlik ve yeni liderlik trendleri Başarı ve başarısızlık faktörleri; örnek uygulama ve değerlendirmeler Özel sektörde görevli tüm yönetici ve çalışanlar Globalleşme ve artan rekabet koşullarında büyümek, rekabet avantajı kazanmak ve lider konuma gelmek için gerekli stratejik yönetim bilgisi ve becerileri Proje planlama ve yönetim döngüsü (Proje Geliştirme, Hazırlama ve Analiz Teknikleri) Proje planlamaya giriş (Proje nedir? Projelerin Sınıflandırılması, Proje Döngüsü ve Aşamaları, Proje Döngüsü Yönetimi Yaklaşımı, Proje Planlamada Proje ve Program Yaklaşımı) Proje Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Geliştirme Teknikleri Proje Hazırlama Teknikleri Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılan Teknikler Proje Analiz Yöntemleri Özel sektör şirketlerinin yatırım planlama uzman ve yöneticileri, Özel sektör bankalarının kredi değerlendirme uzmanları ve müdürleri, Proje planlaması konusunda çalışan uzman ve yöneticileri Yatırım veya proje planlaması ve proje döngüsü yönetimi, %

5 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Uluslararası Toplantılarda/Konferanslarda Etkili Sunum/Topluluk Önünde Konuşma Becerileri (İngilizce) Yurtiçinde veya dışında İngilizce sunum/konuşmaya ilişkin püf noktaları (sunuma/konuşmaya giriş, selamlama, soru kabulü, kapanış, vb.) Etkili sunum hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar Sunum yapılırken kullanılması gereken dil Vücut dilinin kullanımı Etkili power-point sunumlarının hazırlanması Sunum sırasında yaşanabilecek problemlerle başa çıkma yöntemleri Etkili sunum analizleri Heyecanla baş etme teknikleri Uluslararası platformlarda kurumunu temsil eden/edecek olan yönetici ve çalışanlar Özel sektörün konuyla ilgili tüm yönetici ve Uluslararası toplantılarda başarılı İngilizce sunum/konuşma yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi Müzakere Teknikleri (Türkçe veya İngilizce) Müzakere kavramı ve bir müzakere durumunun özellikleri Müzakere tarzları ve tarza etki eden unsurlar Müzakere süreci ve süreçte anahtar adımlar Müzakere stratejileri Etkili çatışma yönetimi Müzakerecilerin düşebileceği hatalar ve onlardan uzak durma yolları Müzakerelerde insan ve kültür faktörü Müzakerelerde üçüncü parti yaklaşımı Etkili ve başarılı müzakerelerden örnekler Özel sektörün tüm yönetici ve Spesifik olarak, uluslararası düzeyde proje, finansman ve program müzakeresi yapan firmaların yönetici ve Müzakere sürecinde kazankazan ilişkileri kurabilme ve insan ve kültür faktörlerini başarıyla yönetip etkin müzakereler gerçekleştirebilme becerisi &

6 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Etkin Konuşma ve Sunum Teknikleri Heyecan, nefes ve ses kontrolü İlk izlenim, imaj ve beden dilini etkin kullanma yöntemleri Dinleyicilerin ilgilerini çekme ve koruma teknikleri Zor dinleyicilerle başa çıkma yöntemleri Soru ve cevap yönetimi/zor sorularla başetme ; geliştirmek isteyen Topluluk önünde kendinizden emin, doğru ve etkili konuşma ve dinleyicileri etkileme becerilerinizi güçlendirmenizi sağlar. Ekiplerde "Ben"den, "Biz" Bilincine Geçme Hedefe ulaşmada, "Ben" ve "Biz" bilinciyle hareket eden ekiplerin temel farklılıkları nelerdir? Bir insan topluluğunun ekipleşmesi hangi aşamalarla gerçekleşir? Ekip üyelerinin ortak vizyona sahip olması nasıl sağlanabilir? Başarılı ekiplerin özellikleri Ekiplerde problem çözme Ekip üyeleri arasında güven duygusunun oluşması Yüksek performanslı ekipler oluşturma becerisi Hedefleri gerçekleştirmede birlikte hareket etme, ekip oluşturmada ekip üyelerinin güdü kaynaklarını anlama, ekip içinde sağlıklı iletişim kurabilme, ortak vizyon oluşturmada gerçekçi karar verme ve kimin, neyi, ne zaman yapacağını planlayabilme becerileri Dönüştürücü Liderlik Liderliğin doğası ve dinamikleri nelerdir? Lider özellikleri ve dönüştürücü/vizyoner/karizmatik liderlik yaklaşımları Yöneticilik ve liderlik kavramları Etkin liderliğin yöntemleri Türkiye de liderlik ve lider davranışları Kariyerinde ilerlemeyi ve yaşamda başarıyı hedefleyen Çevrenizdekilere rol model oluşturacak şekilde etkili liderlik becerileri '

7 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Yüksek Performans için Etkin Zaman Yönetimi Zaman yönetimin kavramı ve kapsamı Zamanı etkin yönetmenin ipuçları Zaman hırsızlarına karşı pratik ve sonuç odaklı önlemler geliştirmek isteyen Zaman yönetim tarzınızı belirleyerek verim ve performansınızı artırmanızı sağlar. Kurumsal Stres Yönetimi ve Stres Altında Verimlilik ve Motivasyon Stresin nedenleri ve kurum ve birey üzerindeki etkileri Stres altındayken motivasyonu ve verimliliği artırma teknikleri Stresi yenme ve fırsata dönüştürme yöntemleri geliştirmek isteyen Kurumunuzda stresle başa çıkmanızı ve stresin yarattığı olumsuz etkileri olumlu sonuç ve fırsatlara dönüştürmenizi sağlar. Zor Kişilerle İletişim Etkin Toplantı Yönetimi Zor kişi kimdir? Zor kişi ile iletişim nasıl kurulur? Sağlıklı diyalog ve iknada beden dilinin etkin kullanımı Sözlü-yazılı etkileşim ve dinlemenin önemi İletişim stresini azaltma yöntemleri Toplantı türleri; amaçları; toplantı planlama ve yürütme Katılımcı tipleri Toplantılarda aktif katılımın sağlanması Kişilik, algılama ve davranış sorunları Toplantılarda sözsüz iletişim Toplantılarda karşılaşılan zor durumları yönetmek Karar alma/grup kararı oluşturma geliştirmek isteyen geliştirmek isteyen Zor kişilerle etkili şekilde diyalog kurma ve işbirliği yapma becerisi Toplantıların daha etkili ve verimli organize edilip gerçekleştirilmesine yönelik beceri (

8 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Kurumsal Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Teknikleri Kaos, Bilinmezlik ve Kriz Yönetimi Kurum düzeyinde çatışmaya yol açan faktörler ve bu faktörleri ortadan kaldırma teknikleri Etkin duygu ve öfke yönetimi Zor insanlarla başa çıkma ve çatışmaları en aza indirme yöntemleri Kaos ve kriz teorileri Bilinmezlik ve belirsizliğin yönetimi İnovatif düşünce ve yaratıcılık Yetenek yönetimi Kriz yönetimi ; bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm ; bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm Kurum içindeki çatışma ve anlaşmazlıkların oluşumunun engellenmesini ve çatışmaların ortaya çıkması halinde başarıyla yönetilmesini sağlar. Kurum faaliyetlerinde bilinmezliğin doğru yönetilip, krizlerin azaltılması ve önlenmesi konusunda bilgi ve beceri Kurumsal Motivasyon ve Motivasyonu Artırma Yöntemleri cinin i Motivasyona farklı bir yaklaşım Motivasyonda kültürel engeller Motivasyon eksikliğinin ardındaki nedenler Takdir, ödül ve ceza sistemleri Motivasyonu yaratma, artırma ve koruma teknikleri cilerin sahip olması gereken özellikler in planlanması ve yetişkin eğitiminin dinamikleri Dersin planlanması de iletişim Öğretim teknikleri Görsel - işitsel araçların eğitimde kullanılması sonuçlarının değerlendirilmesi ; bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm Kurumlarda eğitici statüsünde görev alan veya gelecekte eğitim vermeyi arzu eden tüm yönetici ve çalışanlar Kurumların motivasyonu yüksek yönetici ve çalışanlara sahip olmalarını sağlama yönünde beceri verme konusundaki bilgi ve becerileri artırmayı ve öğretim yöntemlerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlar. 3 gün )

9 Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar Başarılı Yöneticinin Rehberi Yöneticinin temel fonksiyonları Yetkilendirme ve delegasyon İletişim Zor yönetebilmek Koçluk becerilerini geliştirmek Etkin toplantılar gerçekleştirmek Ekip çalışması Yönetim stilleri Etkin yöneticilik için ipuçları Özel sektörde yönetici olarak çalışmakta olan veya yöneticiliğe aday olan Eldeki kaynakları verimli kullanmak ve kurum amaçlarını en etkili şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri Kurumsal İletişim ve Etkili İnsan İlişkileri Kişinin özkaynaklarının farkında olması nasıl sağlanır? Beden dilini anlamak Dinlemenin önemi Kurumsal iletişimin püf noktaları Etkin işbirlikleri ve toplantılar gerçekleştirmenin ipuçları ; bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm Kurum içinde etkin iletişim kanalları oluşturma, etkili iletişim tekniklerini kullanma, insan ilişkilerini başarıyla yönetme konularında beceri *

10 Kurumsal Gelişim leri SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ (Detaylar için lütfen ekli açıklamalara bakınız.) Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon: Karlılık ve Rekabetin Anahtarı Stratejik ve İnovasyon Tabanlı İnsan Kaynakları Yönetimi İnovasyona giriş; temel kavramlar ve boyutlar İnovasyon yönetimi teknik ve yöntemleri Yönetici ve çalışanlardan inovatif düşünme becerileri kazandırma Kurum içinde inovasyon kültürü ve ortamı oluşturma İnovasyon yetkinliği geliştirme İnovasyon performansını ölçme ve değerlendirme Farklı ülkelerden en iyi uygulama örnekleri İş analizi ve iş gücü planlama yöntemleri Bireysel performans yönetiminin tasarlanması ve kurulması yöntemleri Personel motivasyonu ve iş tatmini sağlamaya yönelik teknikler ve ipuçları Yönetici-çalışan ilişkilerinin yönetimi Çalışanlarda inovasyon becerisi geliştirmede insan kaynaklarının rolü Yetenek yönetimi Kariyer planlaması ve yönetimi geliştirmek isteyen tüm Özel sektör kuruluşlarında insan kaynakları birimlerinde görev alan yöneticiler ve çalışanlar İnsan kaynakları yönetimi alanında bilgi ve becerileriniarttırmak isteyen Özel sektör kuruluşlarının rekabet güçlerini ve karlılıklarını artırmaları yolunda inovasyonu önemli bir araç olarak kullanma becerisi Katılımcılara başarılı insan kaynakları yönetimi konusunda kapsamlı bilgi ve beceri 5 gün 5 gün "+

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Çalışanların müşteri ile yapacakları her türlü ilişkide, şirketi temsil ettikleri bilincini elde etmelerini ve şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların

Detaylı

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Fırtına Değişim; Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında Efsun Fırtına nın 22 yıllık

Detaylı

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I Eğitim ve Gelişim Hizmetlerindeki FARKIMIZ!.. Sistema, Türkiye pazarında, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Profesyonellerine odaklanmış ilk eğitim kurumudur. Sistema

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi İleri Düzey Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Satınalma ve Satış Yöneticileri İçin Etkili Pazarlık ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU 2014. www.unitedpartners-tr.com GENEL BİLGİLENDİRME

EĞİTİM KATALOĞU 2014. www.unitedpartners-tr.com GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİM KATALOĞU 2014 www.unitedpartners-tr.com GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİM KATALOĞU HAKKINDA Değerli Müşterilerimiz 2014 dönemi aynı zamanda grup şirketlerimiz için yeni bir eğitim dönemi olarak başlıyor.

Detaylı

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri İnsan Kaynakları Eğitimleri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçme Değerlendirme Memnuniyeti Ve Ölçümü İşyerinde Yetkinlik Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Stratejik Planlama Ve Yönetim Seçme Ve Değerlendirme

Detaylı

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi, İş Yaşamında Zorlukların ve Zor İnsanların Analizi Takım Çalışması, Takım Kurmak

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI

ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI Elde Tutma ve Sadık Müşteri Yaratma N için ve Neden? Kimler katılmalı? Müşteri Hizmetlerinin iptal taleplerini karşılayan, iptalden geri çevirmek için geri arayan ekiplerinde

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI Sıra No 1 2 Eğitim Adı Süre (Gün) Kalite Yönetim Sistemi (KYYP) Sertifika Programı 8 Eğitmen Dönem Eğitim Tarihleri Eğitim Yeri Hayati Çağlar,

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Sertifika Programları

Sertifika Programları 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri Liderlik YYG1 Yönetimde Koçluk ve Mentorlük YYG2 Performans Yönetim Sistemi YYG3 Ekip Kurma ve Geliştirme YYG4 Organizasyonel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi

Detaylı

MBA Zorunlu Dersler: Bu dersler işletme alanında temel bilgi ve gerekli yetkinliklerin temelini oluşturur. MBA Programı*

MBA Zorunlu Dersler: Bu dersler işletme alanında temel bilgi ve gerekli yetkinliklerin temelini oluşturur. MBA Programı* 2 Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı sınırları ortadan kaldıran çok boyutlu iş ilişkilerini yeniden şekillendirirken aynı zamanda, yeni yönetim yetkinliklerine olan talebi de arttırmaktadır. Bu

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

Eğitim Kitapçığı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNE İ

Eğitim Kitapçığı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNE İ Eğitim Kitapçığı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNE İ TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI TOKKDER PDR GROUP İŞ BİRLİĞİ TOKKDER, ülkemizde hızla gelişmekte olan kiralama sektörünün sağlıklı büyümesine katkıda

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

Eğitimlerin Amacı. Genel Yaklaşımlar

Eğitimlerin Amacı. Genel Yaklaşımlar İLETİŞİM, KİŞİSEL GELİŞİM, OFİS YÖNETİMİ ve OUTDOOR EĞİTİMLER 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar AMACIMIZ Özel yaşamımızda ve mesleki kariyerimizde başarı için çoğu zaman doğruyu

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı